Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς / 5 / 9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθµ.Πρωτ.: 36/ 4 /9 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ: 85 ΠΕΙΡΑΙΑΣ FAX: -44 Πληροφορίες: ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΛΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ Γ. Τηλέφωνο: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ Σύµφωνα µε την αριθµ. 36/4/9/-5-9 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ/ ΕΚΝ- Β και τον Κανονισµό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ που κυρώθηκε µε την Κοινή Απόφαση ΥΠΕΠΘ- ΥΕΝΑΝΠ αριθµ.μ. 364./3/9/5-5-9 ρυθµίζονται κατωτέρω οι λεπτοµέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων- Μηχανικών). Α.ΓΕΝΙΚΑ Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαµβάνει (6) έξι διδακτικά εξάµηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια ( ο και ο ) κατευθυνόµενης πρακτικής άσκησης- εκπαίδευσης σε πλοία, συνολικής διάρκειας () δώδεκα µηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια περιλαµβάνονται µεταξύ των Α -Β και Γ - διδακτικών εξαµήνων αντίστοιχα. Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες από την εισαγωγή τους στις σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισµό και τον Κανονισµό Σπουδών των Α.Ε.Ν. όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες κατά τη διάρκεια της κατά τ ανωτέρω ναυτολόγησής τους στον κλάδο της ειδικότητας που φοιτούν (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) θα αµείβονται. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική-πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτούντες των ΑΕΝ λαµβάνουν µετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν..

2 Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ο αριθµός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Μηχανικών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 9-, καθορίζεται σε.76 ( 65 Πλοίαρχοι και 54 Μηχανικοί).. Επί πλέον των ανωτέρω και σε ποσοστό %, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 38/76 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3454/6 και τον Ν.3667/8, εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Πολύτεκνοι κ.λ.π) 8 Έλληνες σπουδαστές/στριες (66 Πλοίαρχοι και 5 Μηχανικοί). 3. Επιπλέον του αριθµού της ανωτέρω παρ. και σε ποσοστό 3% σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.38/76 τροποποιήθηκε µε τον Ν.3454/6 και τον Ν.3667/8 εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Τρίτεκνοι) 37 Έλληνες σπουδαστές/στριες ( Πλοίαρχοι και 7 Μηχανικοί). 4. Επιπλέον του αριθµού της ανωτέρω παρ. και σε ποσοστό % εισάγονται 5 Έλληνες σπουδαστές/στριες (3 Πλοίαρχοι και Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Λυκείων και ΤΕΕ. 5. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθµός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ διαµορφώνεται σε 336 ( 74 Πλοίαρχοι και 595 Μηχανικοί). 6. Η ειδικότερη κατανοµή των σπουδαστών/στριών κατά ειδικότητες, προέλευση, ειδική κατηγορία και ΑΕΝ αναλύεται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 7. Στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ η φοίτηση είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. Σε όλες τις άλλες ΑΕΝ οι σπουδαστές/στριες µπορούν να επιλέξουν εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση. 8. Στις ΑΕΝ µικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΜΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ Υ ΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισµού των ΑΕΝ. Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κάθε υποψήφιος/α Α.Ε.Ν., ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσει πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα: α. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιµου τίτλου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωµα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τοµέα ή τοµέων Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. όπως ορίζονται στο άρθρο της παρούσας προκήρυξης. β. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραµµένος/η στα µητρώα αρρένων ή ηµοτολόγια ήµου ή Κοινότητας. γ. Να µην έχει συµπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του/της (δηλαδή να έχει γεννηθεί από και µετέπειτα). δ. Να είναι κατά γνωµοδότηση αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ικανός/ή σωµατικά και πνευµατικά για το ναυτικό επάγγελµα σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα. ε. Να µην έχει τιµωρηθεί µε στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωµάτων και να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαµήνου καθ υποτροπή ή µεγαλύτερη του εξαµήνου για λαθρεµπόριο ή λαθρεµπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόµου περί προστασίας του Εθνικού νοµίσµατος ή για αδίκηµα αναφερόµενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να µην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωµα άσκησης του ναυτικού επαγγέλµατος.. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ. Οι κατά το κεφάλαιο Β παρ. της παρούσας προκήρυξης εισαγόµενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέµονται ως ακολούθως:

3 3.. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 3% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους/ιες αποφοίτους Γενικών Λυκείων και ηµερήσιων Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑ Α Β ) από τα επιστηµονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών (ο και 4ο). Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό % θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών Γενικών Λυκείων... ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό % του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει αποφοίτους Τ.Ε.Ε. και (ΕΠΑΛ-ΟΜΑ Α Α ) οι οποίοι κατανέµονται σε δύο υποκατηγορίες, ανάλογα µε την προέλευσή τους, ως ακολούθως:...πρώτη Γενική Υποκατηγορία. Καλύπτει ποσοστό 8% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Τ.Ε.Ε. του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τοµέα ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τοµέων: Οικονοµίας και ιοίκησης, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού και Πληροφορικής - ικτύων Η/Υ. Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό % θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών Τ.Ε.Ε.... εύτερη Γενική Υποκατηγορία. Καλύπτει ποσοστό % του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από ηµερήσια Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑ Α Α ) των Τοµέων: Μηχανολογικού, Οχηµάτων, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών..3. ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 5% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει αποφοίτους Λυκείων και Τ.Ε.Ε. οι οποίοι κατανέµονται σε δύο υποκατηγορίες, ανάλογα µε την προέλευσή τους, ως ακολούθως:.3..πρώτη Γενική Υποκατηγορία Καλύπτει ποσοστό 3% του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Γενικά Λύκεια, από ηµερήσια Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ- ΟΜΑ Α Α ), από ηµερήσια Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑ Α Β ), και από Λύκεια άλλων τύπων..3.. εύτερη Γενική Υποκατηγορία Καλύπτει ποσοστό % του αριθµού εισακτέων και περιλαµβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τοµέα ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τοµέων: Οικονοµίας και ιοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χηµικών Εργαστηριακών Εφαρµογών, Πληροφορικής - ικτύων Η/Υ και Εφαρµοσµένων Τεχνών.. α. Σε ποσοστό % πέραν του αριθµού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου του ν. 38/976 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3454/6 και τον ν. 3667/8, ήτοι:.τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυµάτων πολέµου και Εθνικής Αντίστασης.. Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυµάτων ειρηνικής περιόδου. 3. Τέκνα πολυτέκνων. β. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθµού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Γ της παρούσης προκήρυξης υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου του ν. 38/976 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3454/6 και το ν. 3667/8, ήτοι τέκνα οικογενειών µε τρία παιδιά.

4 4 3. α. Εφόσον οι υποψήφιοι/ες της ανωτέρω παραγράφου () κάθε Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας υπερβαίνουν σε αριθµό τις θέσεις που προκηρύσσονται γι αυτούς/ες, τότε οι πλεονάζοντες/ουσες καταλαµβάνουν µε βάση τον τελικό βαθµό κατάταξής τους, βαθµολογική σειρά µεταξύ των λοιπών υποψηφίων της Γενικής Επιλογής της αυτής Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας. β. Σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων των ειδικών κατηγοριών της ανωτέρω παραγράφου () δεν καλύπτεται, τότε τα κενά των θέσεων µεταφέρονται στις αντίστοιχες ειδικές κατηγορίες της αµέσως επόµενης Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας. γ. Εάν παρά τη µεταφορά των κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες της τελευταίας Γενικής Υποκατηγορίας, εξακολουθήσουν να παραµένουν κενά, τότε η διαδικασία επαναλαµβάνεται από την Πρώτη Γενική Κατηγορία κατά τον ίδιο τρόπο. δ. Οι κενές θέσεις που τυχόν υπάρχουν σε µια Γενική Κατηγορία ή Υποκατηγορία καλύπτονται από υποψηφίους/ες της επόµενης Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας. Σε περίπτωση όµως µη κάλυψης των κενών θέσεων ως ανωτέρω, τότε οι κενές θέσεις της ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας καλύπτονται από τυχόν υπάρχοντες επιλαχόντες/ούσες της ΠΡΩΤΗΣ και ΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά σειρά προτεραιότητας του αντίστοιχου πινακίου. Ε. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Οι υποψήφιοι/ες από την ΠΡΩΤΗ γενική κατηγορία πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο µηχανογραφικό έντυπο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη από την κοινοποίηση της παρούσας µέχρι και ηµέρα Πέµπτη : α. Αίτηση όπως το υπόδειγµα «Α», στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούµενα στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίµησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α -9) ή Μηχανικών (α/α -4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων Μηχανικών µε α/α -9 και α/α -4 αντίστοιχα) σε µία από τις οποίες επιθυµεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. ( ηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της µίας ή και των δύο ειδικοτήτων). Στις ΑΕΝ µικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΜΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ Υ ΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισµού των ΑΕΝ. Στην αίτηση θα αναγράφεται η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός Μητρώου Αρρένων ή ηµοτολογίου ήµου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον αρµόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνοµικού ελτίου ταυτότητος του υποψηφίου. β. Γνωµοδότηση υγειονοµικής επιτροπής από την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της µίας ή και των δύο ειδικοτήτων. Για την υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονοµικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες αρµόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.(Υγειονοµική Επιτροπή Απογραφοµένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ιας. Η υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 59/75 (ΦΕΚ 9Α/975), όπως τροποποιήθηκε µε το Π..64/84 (ΦΕΚ Α/84) και του Π.. 436/89 (ΦΕΚ 88Α/89). Οι υποψήφιοι/ες παραπέµπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. µε την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόµενους ναυτικούς δηλαδή µε παραπεµπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής ( ΝΕΡ ο ή Λιµ.Αρχής ).

5 5 Οι δαπάνες υγειονοµικής εξέτασης των υποψηφίων βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωµοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α διδακτικού εξαµήνου θα εξεταστεί στην κολύµβηση και σε περίπτωση αποτυχίας θα αποµακρύνεται από την Α.Ε.Ν. µέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόµενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις. ε. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του ελτίου Αστυνοµικής του/της Ταυτότητας.. Οι υποψήφιοι/ες από την ΕΥΤΕΡΗ Γενική Κατηγορία πρέπει να έχουν δηλώσει τις ΑΕΝ στο µηχανογραφικό δελτίο αποφοίτων Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Α ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά µέχρι και ηµέρα Πέµπτη : α. Αίτηση όπως το υπόδειγµα «Α», στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούµενα στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίµησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α -9) ή Μηχανικών (α/α -4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων Μηχανικών µε α/α -9 και α/α -4 αντίστοιχα) σε µία από τις οποίες επιθυµεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. ( ηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της µίας ή και των δύο ειδικοτήτων). Στις ΑΕΝ µικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΜΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ Υ ΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισµού των ΑΕΝ. Στην αίτηση θα αναγράφεται η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός Μητρώου Αρρένων ή ηµοτολογίου ήµου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον αρµόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνοµικού ελτίου ταυτότητος του υποψηφίου. β. Γνωµοδότηση υγειονοµικής επιτροπής από την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της µίας ή και των δύο ειδικοτήτων. Για την υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονοµικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες αρµόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Υγειονοµική Επιτροπή Απογραφοµένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 59/75 (ΦΕΚ 9Α/975), όπως τροποποιήθηκε µε το Π..64/84 (ΦΕΚ Α/84) και του Π.. 436/89 (ΦΕΚ 88Α/89). Οι υποψήφιοι/ες παραπέµπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. µε την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόµενους ναυτικούς δηλαδή µε παραπεµπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής ( ΝΕΡ ο ή Λιµ.Αρχής ). Οι δαπάνες υγειονοµικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωµοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α διδακτικού εξαµήνου θα εξεταστεί στην κολύµβηση και σε περίπτωση αποτυχίας θα αποµακρύνεται από την Α.Ε.Ν. µέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. δ. Φωτοαντίγραφο του Μηχανογραφικού ελτίου που κατέθεσε στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

6 6 ε. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του ελτίου Αστυνοµικής του/της Ταυτότητας. 3. Οι υποψήφιοι/ες από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά µέχρι και ηµέρα Πέµπτη : α. Αίτηση όπως το υπόδειγµα "Α", στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούµενα στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίµησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α -9) ή Μηχανικών (α/α -4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων Μηχανικών µε α/α -9 και α/α -4 αντίστοιχα) σε µία από τις οποίες επιθυµεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Προαιρετικά µπορεί να δηλώνει περισσότερες από µία Σχολές. Σε περίπτωση που δηλώνει Σχολές και των δύο ειδικοτήτων τότε θα πρέπει να σηµειώνει επιπλέον και τη σειρά προτίµησης αυτών των ειδικοτήτων). Στις ΑΕΝ µικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΜΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ Υ ΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισµού των ΑΕΝ. Στην αίτηση θα αναγράφεται η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός Μητρώου Αρρένων ή ηµοτολογίου ήµου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον αρµόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνοµικού ελτίου ταυτότητος του υποψηφίου. β. Πιστοποιητικό της ΝΕΡ- (εάν υπάρχει) στο οποίο να φαίνονται οι ηµεροµηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης των υποψηφίων οι οποίοι/ες έχουν θαλάσσια υπηρεσία επί εν ενεργεία εµπορικών πλοίων Ελληνικών ή υπό ξένη σηµαία συµβεβληµένων µε το ΝAΤ 5 οχ (5 κοχ) και άνω. Η παραπάνω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών, να µην συµπίπτει µε το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή ΤΕΕ και να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον () ηµερολογιακών ηµερών και µέχρι (7) ηµερών. Τυχόν πραγµατοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία µικρότερη των ηµερών και άνω των 7 δεν λαµβάνεται υπόψη. Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα βεβαιώνεται από την ΝΕΡ -, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Μηχανογραφικής της υπηρεσίας ή από το ναυτικό φυλλάδιο του υποψηφίου και σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει υπηρετήσει σε πλοία µε ξένη σηµαία συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ, ύστερα από σχετική βεβαίωση του Πλοιάρχου του πλοίου, θεωρηµένη από την Λιµενική ή Προξενική Αρχή, εντός διµήνου από την ηµεροµηνία απόλυσης. γ. Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης από Λύκειο ή Τ.Ε.Ε. Ο κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης υποβάλλει µόνο τον τίτλο εκείνο, µε τον οποίο επιθυµεί να πάρει µέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος το ίδιο έτος µε περισσότερους από ένα τίτλους απόλυσης. Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρηµένος, από την οικεία /νση Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του και ως προς τη νοµιµότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την ισοτιµία του τίτλου απόλυσης µε τους αντίστοιχους Ελληνικούς. Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρµόδιας εκπαιδευτικής αρχής της ξένης χώρας για την δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας να σπουδάσει, κατά περίπτωση, σε ανώτατη ή ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο. Επίσης στην ίδια βεβαίωση ή σε ξεχωριστή να αναγράφεται η ακριβής µέση γενική βαθµολογία του τίτλου απόλυσης και οι αναλυτικές βαθµολογίες των µαθηµάτων από τις οποίες προέκυψε αυτή η µέση γενική βαθµολογία, που να εκφράζονται στην εικοσάβαθµη κλίµακα (-). Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει να είναι επικυρωµένα από Ελληνική ιπλωµατική Αρχή στο εξωτερικό ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε

7 7 την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συµβάσεων που έχουν κυρωθεί νοµοθετικά από την χώρα µας. δ. Γνωµοδότηση υγειονοµικής επιτροπής από την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της µίας ή και των δύο ειδικοτήτων. Για την υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονοµικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες αρµόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Υγειονοµική Επιτροπή Απογραφοµένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 59/75 (ΦΕΚ 9Α/975), όπως τροποποιήθηκε µε το Π..64/84 (ΦΕΚ Α/84) και του Π.. 436/89 (ΦΕΚ 88Α/89). Οι υποψήφιοι/ες παραπέµπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. µε την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόµενους ναυτικούς δηλαδή µε παραπεµπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής ( ΝΕΡ ο ή Λιµ.Αρχής ). Οι δαπάνες υγειονοµικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωµοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες. ε. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας των παραγράφων 7,8 και 9 του Κεφαλαίου Ζ της παρούσης, υποβάλλουν κατά περίπτωση: I. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου του αγγλόφωνου σχολείου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, µε τις διαδικασίες της παραγράφου 3γ του παρόντος Κεφαλαίου. II.Φωτοαντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β,Γ ή Γ, επικυρωµένο για την γνησιότητα του από την αρµόδια ιεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. III.Φωτοαντίγραφο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 7., 8. και 9. του κεφαλάιου Ζ µε εξαίρεση εκείνων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους εi και εii του παρόντος άρθρου (του κεφαλαίου Ε), επικυρωµένα για την γνησιότητά τους από το µορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο (Βρετανικό Συµβούλιο, Ελληνοαµερικανική Ένωση). στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α διδακτικού εξαµήνου θα εξεταστεί στην κολύµβηση και σε περίπτωση αποτυχίας θα αποµακρύνεται από την Α.Ε.Ν. µέχρι επιτυχούς επαναξέτασης. ζ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του ελτίου Αστυνοµικής του/της Ταυτότητας. 4. α. Όλοι οι υποψήφιοι/ες που τελικά εισάγονται στις Α.Ε.Ν., προερχόµενοι/ες από την ΠΡΩΤΗ και ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, υποβάλλουν µε την αίτηση εγγραφής τους στην σχολή που έχουν εισαχθεί για φοίτηση και τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσης τους από Λύκειο ή Τ.Ε.Ε.. β. Το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου που απαιτείται από τους υποψηφίους/ες που τελικά εισάγονται στις Α.Ε.Ν., δε θα υποβάλλεται πλέον από τους ίδιους, αλλά θα αναζητείται οµαδικά από την Α.Ε.Ν. φοιτήσεώς τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Οι υποψήφιοι/ες κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους πρέπει να φέρουν απαραίτητα µαζί τους το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή άλλο επίσηµο έγγραφο µε επικυρωµένη φωτογραφία τους, από τα στοιχεία του οποίου να φαίνεται η εγγραφή του/της υποψηφίου/ας στα µητρώα Αρρένων ή ηµοτολόγια ήµου ή Κοινότητας και η ηµεροµηνία γέννησής του.

8 8 β) ικαιολογητικά υποψηφίου/ας που είναι ελλιπή ή προορίζονται για ειδικότητα / ειδικότητες για την / τις οποία / οποίες ο/η ενδιαφερόµενος/η δεν έχει κριθεί υγειονοµικά κατάλληλος/η δεν παραλαµβάνονται. ΣΤ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ α. εν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψηφίου/ας, αν δεν περιλαµβάνουν την Γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής η οποία τον χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την ειδικότητα ή ειδικότητες σε µια από τις οποίες επιθυµεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί. β. Για την Υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωµάτευσης αρµόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου Υγειονοµική Επιτροπή Απογραφοµένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), στην οποία παραπέµπεται ο υποψήφιος µε παραπεµπτικό σηµείωµα της πλησιέστερης στον τόπο µόνιµης κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (ΥΕΝΑΝΠ/ ΝΕΡ Α ή Λιµενική Αρχή). γ. Οι υποψήφιοι/ες κατά την Υγειονοµική εξέταση πρέπει να φέρουν απαραίτητα µαζί τους το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο έγγραφο µε επικυρωµένη φωτογραφία τους και (4) φωτογραφίες. δ. Ειδικά οι διαµένοντες στην Αθήνα-Πειραιά και Προάστια για λήψη παραπεµπτικού σηµειώµατος για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς θα απευθύνονται στην ΝΕΡ-Α, οδός ας Μεραρχίας 8, Πειραιάς, (9. -.), έχοντας µαζί τους(ι)ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκοµείο µε επικολληµένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωµάτευση, (ΙΙ) φωτογραφίες, (ΙΙΙ) διπλότυπο είσπραξης ηµοσίου Ταµείου αξίας (3,7) ΕΥΡΩ και (IV) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. ε. Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωµάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η ακόλουθη: Οπτική οξύτητα χωρίς γυαλιά µε γυαλιά Αντίληψη χρωµάτων () Υποψήφιοι 4/ - 4/ 7/ - 7/ Σε() ISHIHΑRA ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ή 5/ -3/ που δείχνονται επιτρέπονται (3) σφάλµατα. () Υποψήφιοι / - / 6/ - 6/ Αναγνώριση ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρίχρωµου φανού. ΠΡΟΣΟΧΗ:. Όσοι από τους υποψηφίους/ες χρησιµοποιούν γυαλιά οράσεως, πρέπει να τα φέρουν µαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.. Η παραπάνω ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει µόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού Γρηγορίου Λαµπράκη 5 (τηλ -4958). 3. Επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την υγειονοµική τους εξέταση να τα φέρουν µαζί τους.

9 9 4. Η γνωµοδότηση της ΥΕΑΝΕΘ πρέπει να έχει ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης. Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ. Η επιλογή και ο καθορισµός σειράς προτεραιότητας υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΕΝΑΝΠ (κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα). Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι ο/η υποψήφιος/α: α) Να κατέχει βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου του Ν.55/997 (ΦΕΚ 88 Α ) όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο του άρθρου του Ν.99/ (ΦΕΚ 9 Α ). β) Να έχει επιτύχει γενικό βαθµό πρόσβασης τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού βαθµού πρόσβασης. Ειδικά, υποψήφιος/α που δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής εφόσον συγκεντρώνει σύνολο µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων (σύµφωνα µε την παρ. του άρθρου Α του Ν.55/997 (ΦΕΚ 88 Α ) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.344/5 (ΦΕΚ 6 Α ) και την περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Υ.Α. αριθµ.φ53/8934/β6/-3-6 (ΦΕΚ 39/τ.Β /3-3-6) και γ) Να έχει κριθεί υγειονοµικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη παρούσα προκήρυξη εισαγωγής.. Η επιλογή και ο καθορισµός σειράς προτεραιότητας υποψηφίων της ΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠΕΠΘ, µε τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι. α)των κατόχων πτυχίου Β κύκλου Τ.Ε.Ε. σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Φ.53/84/ Β6/6..4 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Β κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τµήµατα και στις Σχολές των Ιδρυµάτων Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 67/τ.Β /3..4), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις υπ αριθµ. 53/345/Β6/7.3.5 (ΦΕΚ 35/τ.Β /.3.5), 53/898/Β6/.3.6 (ΦΕΚ 397/ τ.β /3.4.6), 53/39/Β6/..7 (ΦΕΚ 8/ τ.β /.3.7) και Φ.53/456/Β6/5..8 (ΦΕΚ 38/ τ.β /8..8), Φ.5/7/Β6/6..9 (ΦΕΚ 373/τ.Β /3-3-9) υπουργικές αποφάσεις και β)των κατόχων απολυτηρίου ηµερησίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Α ) σύµφωνα µε την υπ αριθµ.φ.5/7/β6/6--9 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑΛ-ΟΜΑ Α Α ) στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύµατα (ΑΤΕΙ) και Σχολές Αστυφυλάκων (ΦΕΚ 373/τ.Β /3.3.9). Το ΥΠΕΠΘ µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΕΝΑΝΠ (κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα). Προϋπόθεση συµµετοχής στην διαδικασία επιλογής είναι ο/η υποψήφιος/α να έχει κριθεί υγειονοµικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη εισαγωγής. 3. Η επιλογή και ο καθορισµός σειράς προτεραιότητας εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές, των προερχόµενων από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πραγµατοποιείται µε το αντίστοιχο µηχανογραφικό πρόγραµµα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τα στοιχεία του οποίου είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού εισαγωγής και έχουν καταγραφεί πλήρως στον αλγόριθµο επιλογής του προγράµµατος αυτού. Οι υποψήφιοι/ες διαχωρίζονται και εντάσσονται στις γενικές υποκατηγορίες της ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας ανάλογα µε το Απολυτήριο ή Πτυχίο που κατέχουν. Στη συνέχεια κατατάσσονται κατά σειρά προτίµησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και µε απόλυτη βαθµολογική σειρά, που προκύπτει από τον τελικό βαθµό κατάταξής τους. Στις ΑΕΝ µικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΜΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ Υ ΡΑΣ και ΧΙΟΥ,

10 για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισµού των ΑΕΝ. 4. Η τελική κατανοµή των εισαγοµένων στις Σχολές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το ΥΕΝΑΝΠ ανάλογα µε την Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν, την σειρά προτίµησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθµό κατάταξής τους όπως προσδιορίζεται στις επόµενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου και ο οποίος εκφράζεται µε προσέγγιση χιλιοστού. Στην περίπτωση ισοβαθµίας η σειρά κατάταξης καθορίζεται από τον γενικό βαθµό Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν. Στις ΑΕΝ µικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΜΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ Υ ΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισµού των ΑΕΝ. 5. Ο τελικός βαθµός κατάταξης των υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ και ΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας είναι ο συνολικός αριθµός µορίων επιλογής διαιρούµενος µε το και αντίστοιχα. 6. Ο τελικός βαθµός κατάταξης των υποψηφίων της ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ είναι ο γενικός βαθµός του Απολυτηρίου ή Πτυχίου. 7. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαµβάνουν επί πλέον µονάδες στον τελικό βαθµό κατάταξης. 7. Η ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: Απολυτήριο τίτλο αγγλόφωνου σχολείου ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ισοτίµου των ελληνικών σχολείων, που έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ ή Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CENTRAL LANCASHIRE ή Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA µε βαθµολογία από 7,5 και άνω. 8. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαµβάνουν επί πλέον 5 µονάδες στον τελικό βαθµό κατάταξης. 8. Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ ή Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή Πιστοποιητικό ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή Πιστοποιητικό TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY USA µε βαθµολογία από 785 και άνω ή

11 Πιστοποιητικό BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE. 9. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαµβάνουν επί πλέον µονάδες στον τελικό βαθµό κατάταξης. 9. Η ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β ή Πιστοποιητικό FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή Πιστοποιητικό MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (MCCE) του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή Πιστοποιητικό TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY USA µε βαθµολογία από 55 και άνω ή Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Πιστοποιητικό BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.. Ο τελικός βαθµός κατάταξης των υποψηφίων που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ γενική κατηγορία,οι οποίοι/ες έχουν θαλάσσια υπηρεσία επί εν ενεργεία εµπορικών πλοίων, Ελληνικών ή υπό ξένη σηµαία συµβεβληµένων µε το ΝΑΤ,.5 οχ (5 κοχ) και άνω θα προσαυξάνεται κατά,9 της µονάδος για κάθε µέρα ναυτολόγησης. Η παραπάνω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών, να µη συµπίπτει µε το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. και να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον () ηµερολογιακών ηµερών και µέχρι (7) ηµερών. Τυχόν πραγµατοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία µικρότερη των και µεγαλύτερη των 7 ηµερών δεν λαµβάνεται υπόψη.. Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων στην τελευταία θέση κάποιας Σχολής, η επιλογή τους γίνεται µε βάση το γενικό βαθµό του Απολυτηρίου ή Πτυχίου τους. Αν πάλι προκύψει ισοβαθµία εισάγονται στην ίδια Σχολή όλοι/ες οι υποψήφιοι/ιες που ισοβαθµούν. Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.α. Σε κάθε Γενική Κατηγορία και σε ποσοστό % πέραν του αριθµού των εισακτέων σ αυτή, εισάγονται ως Ειδική Κατηγορία οι υπαγόµενοι στις διατάξεις του Ν.38/76 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3454/6, ήτοι :. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυµάτων πολέµου και Εθνικής Αντίστασης.. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυµάτων Ειρηνικής Περιόδου (σε στρατιωτική υπηρεσία). 3. Τέκνα Πολυτέκνων. β. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθµού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Γ της παρούσης προκήρυξης υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου του ν. 38/976 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3454/6 και το ν. 3667/8, ήτοι τέκνα οικογενειών µε τρία παιδιά.. Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω Ειδικών Κατηγοριών εκτός από τα δικαιολογητικά του Κεφ.Ε πρέπει να καταθέσουν επιπλέον και κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά: Βεβαίωση «.Ε.Π.Α.Θ.Α.» ή Βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή

12 Βεβαίωση Γενικής Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (µε τη σφραγίδα «Τυγχάνει Έγκυρο») ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ήµου ή της Κοινότητας που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά τον νόµο κτήση της ιδιότητας του τέκνου οικογένειας µε τρία παιδιά (περίπτωση (β) του άρθρου του ν. 38/ 976 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3454/6 και το ν. 3667/8). Θ. ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται µε τοιχοκόλλησή τους στο ΥΕΝΑΝΠ/ ιεύθυνση Οργάνωσης /Τµήµα Σχέσεων ιοίκησης πολιτών (Γρ.Λαµπράκη 5) και στο διαδίκτυο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση µε µέριµνα του ΥΕΝΑΝΠ/ ΠΝΤ, όπως επίσης σχετική δηµοσίευση περί έκδοσης τους καταχωρείται σε δύο () τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες του Αθηναϊκού Τύπου µε µέριµνα του ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕ&ΜΜΕ.. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγοµένων σ'αυτή σπουδαστών. Οι σπουδαστές που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα () ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων, διαφορετικά αποκλείεται η φοίτησή τους και οι θέσεις τους καταλαµβάνονται µε σειρά προτεραιότητας από υποψήφιους επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας (Γενικής και Ειδικών). Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες θέσεις των κενών δεν υπάρχουν στους πίνακες των επιλαχόντων, αυτές συµπληρώνονται µε υποψήφιους επιλαχόντες της αµέσως επόµενης, κάθε φορά, κατηγορίας (Γενικής και Ειδικών) και µε προτεραιότητα εκ των άνω προς τα κάτω. Οι πίνακες των επιλαχόντων ανακοινώνονται από το ΥΕΝΑΝΠ κατά τον ίδιο τρόπο της παραγρ. του παρόντος κεφαλαίου. 3. Η τελική κατάταξη σπουδαστών σε κάθε Σχολή θα γίνει µε Απόφαση του ΥΕΝΑΝΠ το οποίο διατηρεί το δικαίωµα να µετακινεί σπουδαστές από µία Σχολή στην άλλη της ίδιας ειδικότητας.- ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ α) Παράρτηµα Α β) Υποδείγµατα αιτήσεων (Α,Α,Α) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αναστάσης Παπαληγούρας ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΕΝΑΝΠ ΥΕΝΑΝΠ/ ΠΝΤ (επί του κεφ. Θ παραγρ.). ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕ&ΜΜΕ (5 αντίτυπα) (επί του κεφ. Θ παραγρ.) 3. ΥΕΝΑΝΠ/ Ο/Γρ. Πολίτη (. αντίτυπα) 4. ΥΕΝΑΝΠ/ ΝΕΡ Α - 5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Γρ.Ενηµέρωσης Πολιτών. 6. ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ/ /ΝΣΕΙΣ Β'θµιας Εκπαίδευσης 7. ΑΕΝ/Π-Μ 8. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ 9.Κέντρο ιοικητικών Πληροφοριών (Βασ.Σοφίας 5 - ΤΚ 6 74 ΑΘΗΝΑ).Πρότυπο Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού..ΥΠΕΠΘ/ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μεσογείων Αγ.Παρασκευή ΤΚ 5 34.ΥΠΕΠΘ/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

13 Μητροπόλεως 5 Τ.Κ: 85 ΑΘΗΝΑ ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Ν.Ε.Ε.. Ε.Ε.Ε. 3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓ.Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒ.ΠΛΟΙΩΝ 5. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ 6. Π.Ν.Ο. 7. Π.Ε.Π.Ε.Ν. 8. Π.Ε.Μ.Ε.Ν. 9. Π.Ε.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν. ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ.ΥΕΝΑΝΠ/ Γρ. κ. ΥΕΝΑΝΠ. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ.κ. Γεν.Γραµµατέων 3. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Αρχηγού Λ.Σ 4. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ.υπαρχηγών ΛΣ 5. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. KΓ 3

14 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙ. ΕΤΟΣ 9- ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ Π Λ Ο Ι Α Ρ Χ Ω Ν Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ Α. Ε. Ν. Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Ανήκει στην αριθµ. 36/ /9 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ/ ΕΚΝ-Β ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΠΡΟ- Υ ΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΟΙΝΟΥΣ- ΗΠΕΙ- ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕ- ΚΥΜΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΑΣΠΡΟ- ΧΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕ- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΩΝ ΡΟΥ ΟΝΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΕΣΩ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΥΠΕΠΘ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ο και 4ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ % επιπλέον 5 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον (3%) ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ (% ΕΠΙΠΛΕΟΝ) 4 ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΕΠΘ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.Ε. ΜΕΣΩ ΥΠΕΠΘ ΑΠΌ ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (8%) ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΛ ΜΕΣΩ ΥΠΕΠΘ ΑΠΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ- ΟΜΑ Α Α % ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ % επιπλέον ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ (% ΕΠΙΠΛΕΟΝ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ % επιπλέον ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΕΝΑΝΠ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΟ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ (3%) ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΕ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ % επιπλέον ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ % επιπλέον (%) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον % ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

15 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Α» ΑΙΤΗΣΗ Νο.* ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (εις διπλούν) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΟ (*) =ΑΝ ΡΑΣ, =ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΡΙΘ. ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΜΟΝΗΣ Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α..ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ Βεβαιούται Το έτος γέννησης και ο αριθµός Μητρώου ή ηµοτολογίου σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στο ελτίο Ταυτότητας του. (Χρονολογία) Ο Παραλήπτης ικαιολογητικών Τ.Σ.Υ.. Σε περίπτωση εγγραφής µου σε ΑΕΝ, η υπηρεσία θα αναζητήσει/ αποκτήσει εντός µηνός αντίγραφο ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση.. Όπου υπάρχει (*) συµπληρώνεται από την Υπηρεσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ Νο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ Νο ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ : ΑΕΝ Επιθυµώ να φοιτήσω σε µία ΑΕΝ ειδικότητας ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Πλοιάρχων ή Μηχανικών από τις παρακάτω που αναγράφονται κατά την εξής σειρά ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προτίµησης µου ( ηλώνεται η σειρά προτίµησης της ειδικότητας () ή ()) Α/Α ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Σ. Π.() ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ** ΗΠΕΙΡΟΥ *** 3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ * 4 ΚΡΗΤΗΣ *** 5 ΚΥΜΗΣ * 6 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ *** 7 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ * 8 ΣΥΡΟΥ * 9 Υ ΡΑΣ * ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ** ΚΡΗΤΗΣ *** 3 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ *** 4 ΧΙΟΥ * () Σειρά Προτίµησης: (α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί και τις δύο ειδικότητες δηλώνονται Σχολές µε σειρά προτίµησης του Υποψηφίου ανά ειδικότητα. (β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί µόνο τη µία ειδικότητα δηλώνονται Σχολές αυτής της ειδικότητας µε σειρά προτίµησης του Υποψηφίου. (*) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για τις σπουδάστριες. (**) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες. (***) Εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες. Υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά α) Τίτλο Απόλυσης Λυκείου ή ΤΕΕ β) Γνωµάτευση Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ () γ) Τίτλος/Πιστοπ. ΚΑΛΗΣ/ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ/ΑΡΙΣΤΗΣ γνώσης Αγγλικής ε) Υ..Ν. 599/86 για εξέταση στην Κολύµβηση στ) Ειδικά πιστοποιητικά Ν. 38/76, 3454/6, 3667/8 ζ) Πιστοποιητικό ΥΕΝΑΝΠ/ ΝΕΡ (εάν υπάρχει) η) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του.α.τ. () Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών η Γνωµάτευση θα αναγράφει: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηµεροµηνία από Ηµεροµηνία έως Ο/Η ΑΙΤ.... Σύνολο ηµερών Θαλ. Υπηρεσίας * Συντελεστής θαλ. Υπηρεσίας * ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ Νο :* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ * ΕΙ ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ () * () () όταν ο υποψήφιος είναι Γενικής Επιλογής ή () όταν ο υποψήφιος εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου του Ν. 38/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Πολύτεκνοι) (3) όταν ο υποψήφιος εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. (β) του άρθρου του Ν. 38/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Τρίτεκνοι) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γενικός Βαθµός Απόλυσης Συντελεστής * Γνώσης Αγγλικής ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 3 Πειραιάς.9 Ο Τµηµατάρχης ΕΚΝ Β

16 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Α» ΑΙΤΗΣΗ Νο.* ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ (Οµάδα Β) (εις διπλούν) (ΕΣΠΕΡΙΝΟ : ΝΑΙ ΟΧΙ ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΟ (*) =ΑΝ ΡΑΣ, =ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΡΙΘ. ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΜΟΝΗΣ Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α..ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ Βεβαιούται Το έτος γέννησης και ο αριθµός Μητρώου ή ηµοτολογίου σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στο ελτίο Ταυτότητας του. (Χρονολογία) Ο Παραλήπτης ικαιολογητικών Τ.Σ.Υ.. Σε περίπτωση εγγραφής µου σε ΑΕΝ, η υπηρεσία θα αναζητήσει/ αποκτήσει εντός µηνός αντίγραφο ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση.. Όπου υπάρχει (*) συµπληρώνεται από την Υπηρεσία ΠΡΟΣ : ΑΕΝ Επιθυµώ να φοιτήσω σε µία ΑΕΝ ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών από τις παρακάτω που αναγράφονται κατά την εξής σειρά προτίµησης µου Α/Α ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Σ. Π.() ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ** ΗΠΕΙΡΟΥ *** 3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ * 4 ΚΡΗΤΗΣ *** 5 ΚΥΜΗΣ * 6 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ *** 7 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ * 8 ΣΥΡΟΥ * 9 Υ ΡΑΣ * ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ** ΚΡΗΤΗΣ *** 3 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ *** 4 ΧΙΟΥ * () Σειρά Προτίµησης: (α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί και τις δύο ειδικότητες δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι Σχολές µε σειρά προτίµησης του Υποψηφίου ανά ειδικότητα. (β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί µόνο τη µία ειδικότητα δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι Σχολές αυτής της ειδικότητας µε σειρά προτίµησης του Υποψηφίου. (*) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για τις σπουδάστριες. (**) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες. (***) Εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες. Υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά (α) Φωτοτυπία ελτίου Εξεταζόµενου (β) Γνωµάτευση Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.(3) (γ) Υ..Ν. 599/86 για εξέταση στην Κολύµβηση (δ) Πιστοποιητικό Ν.38/76,.3454/6,3667/8 (ε) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του.α.τ. (3) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει όλες τις Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών η Γνωµάτευση θα αναγράφει : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ Νο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ Νο ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ Ο/Η ΑΙΤ.... ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ Νο :* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ () * () ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (ΓΣ) όταν ο υποψήφιος είναι Γενικής Επιλογής ή (7Α) όταν ο υποψήφιος εµπίπτει τις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου του Ν. 38/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Πολύτεκνοι) (7Β) όταν ο υποψήφιος εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. (β) του άρθρου του Ν. 38/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Τρίτεκνοι) Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Πειραιάς.9 Ο Τµηµατάρχης ΕΚΝ Β

17 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Α» ΑΙΤΗΣΗ Νο.*. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Τ.Ε.Ε. εις διπλούν ΝΑΙ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ : ΝΑΙ ΟΧΙ ). ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ ( Οµάδα Α) εις διπλούν : ΝΑΙ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΟ (*) =ΑΝ ΡΑΣ, =ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΡΙΘ. ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΜΟΝΗΣ Ο ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α..ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜ. ΕΚ ΟΣΗΣ Βεβαιούται Το έτος γέννησης και ο αριθµός Μητρώου ή ηµοτολογίου σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στο ελτίο Ταυτότητας του. (Χρονολογία) Ο Παραλήπτης ικαιολογητικών Τ.Σ.Υ.. Σε περίπτωση εγγραφής µου σε ΑΕΝ, η υπηρεσία θα αναζητήσει/ αποκτήσει εντός µηνός αντίγραφο ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση.. Όπου υπάρχει (*) συµπληρώνεται από την Υπηρεσία ΠΡΟΣ : ΑΕΝ Επιθυµώ να φοιτήσω σε µία ΑΕΝ ειδικότητας Πλοιάρχων ή Μηχανικών από τις παρακάτω που αναγράφονται κατά την εξής σειρά προτίµησης µου Α/Α ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Σ. Π.() ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ** ΗΠΕΙΡΟΥ *** 3 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ * 4 ΚΡΗΤΗΣ *** 5 ΚΥΜΗΣ * 6 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ *** 7 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ * 8 ΣΥΡΟΥ * 9 Υ ΡΑΣ * ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ** ΚΡΗΤΗΣ *** 3 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ *** 4 ΧΙΟΥ * () Σειρά Προτίµησης: (α) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί και τις δύο ειδικότητες δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι Σχολές µε σειρά προτίµησης του Υποψηφίου ανά ειδικότητας. (β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί µόνο τη µία ειδικότητα δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι Σχολές αυτής της ειδικότητας µε σειρά προτίµησης του Υποψηφίου. (*) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για τις σπουδάστριες. (**) Υποχρεωτική εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες. (***) Εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση για σπουδαστές / σπουδάστριες. Υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά (α) Φωτοτυπία Μηχανογραφικού ελτίου (β) Γνωµάτευση Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.(3) (γ) Υ..Ν. 599/86 για εξέταση στην Κολύµβηση (δ) Πιστοποιητικό Ν.38/76,.3454/6, 3667/8 (ε) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του.α.τ. (3) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει όλες τις Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών η Γνωµάτευση θα αναγράφει: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ Νο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ Νο ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ Ο/Η ΑΙΤ.... ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ Νο :* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ () * ΕΙ ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ () * () () υποψήφιοι ΤΕΕ () υποψήφιοι ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ Οµάδα Α. () (ΓΣ) όταν ο υποψήφιος είναι Γενικής Επιλογής ή (7Α) όταν ο υποψήφιος εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. ) του άρθρου του Ν. 38/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Πολύτεκνοι) (7Β) όταν ο υποψήφιος εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. (β) του άρθρου του Ν. 38/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Τρίτεκνοι) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πειραιάς.9 Ο Τµηµατάρχης ΕΚΝ Β

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΑΕΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 18/05/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Αριθµ.Πρωτ.:3621/05/05 ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Νοταρά 92 Ταχ.Κωδ: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ FAX: 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 185

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 / 05 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 3621/ 27 /12 ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β498Φ-ΞΩΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 / 05 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 3621/ 27 /12 ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2015-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 21/01/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5121.1/04/09 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

συµµετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού ως ακολούθως:

συµµετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού ως ακολούθως: Αριθµός εισακτέων στις ΑΕΝ για το 2013 1. Καθορίζεται ο αριθµός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 σε 1050 (620 Πλοίαρχοι και

Διαβάστε περισσότερα

2. Συμπληρώνουμε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της σχετικής (γ) με τα ακόλουθα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

2. Συμπληρώνουμε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της σχετικής (γ) με τα ακόλουθα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 07/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ.: 3621/33/14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΖΞΟΠ-5Ω7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 07 /06/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.Πρωτ.: 362/894/3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Επικοινωνία Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Νοταρά 92 185 35 Πειραιάς Τηλ. 210-4128060 Σκοπός Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Τρία (03) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη, εκ των οποίων :

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Τρία (03) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη, εκ των οποίων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 26 / 02 /2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 11 /07 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 26 / 02 /2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 11 /07 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 26 / 02 /2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 11 /07 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 4 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Μ 3614.1/03/2013 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15. Α.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15. Α. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 13 / 06 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 3621/ 32 /14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιστημονικοί συνεργάτες ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

1. Επιστημονικοί συνεργάτες ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Χίος 27 /05/ 08 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 5121.12 /03/ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ.Πρωτ.5121.1/04/2008 «Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ TMHMA Α' ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέχρι δύο (02) άτομα με προσόντα Εργαστηριακού συνεργάτη:

1. Μέχρι δύο (02) άτομα με προσόντα Εργαστηριακού συνεργάτη: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Χίος 07 / 11 / 06 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 5121.12/ 16 / 2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΤΟΣ 2015 1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 7. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 584 4 Απριλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Μ3614.1/02 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπου δαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Πειραιάς, 27 Μαΐου 2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. πρωτ: Μ 3614.1/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853 FAX : 210 4813314 E mail : Kesenpl@yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Α' ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το µηχανογραφικό δελτίο που έχεις στα χέρια σου είναι πιστό αντίγραφο του ηλεκτρονικού µηχανογραφικού δελτίου που θα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

κατωτέρω αναγραφόµεν... υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και παρακαλώ να µε κατατάξετε στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας:

κατωτέρω αναγραφόµεν... υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και παρακαλώ να µε κατατάξετε στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (Α) ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΩΣ ΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ή ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Η φωτογραφία να σφραγισθεί µε τη σφραγίδα της Υπηρεσίας.... 20..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α ή Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α ή Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) Τμήμα Γραμματείας Σχολής Πλοιάρχων Τηλεφωνικό κέντρο: 210-4823853, -854 Διεύθυνση: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 43,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος α) Μέχρι Τρείς (03)

Άτομα Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος α) Μέχρι Τρείς (03) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ν.Μηχανιώνα 12 / 05 /2008 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Αρ. Πρωτ: 5126.1/ 30 / 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ Α ΤΑΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΕΚ 1071Β /1998)

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ Α ΤΑΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΕΚ 1071Β /1998) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε) Τμήμα Γραμματείας Τηλέφωνο: 210-5570450, 210-5574956

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 905 14 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Μ 3614.1/03 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπου δαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. PIRAEUS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES FACULTY OF ENGINEERING Department of Electronics Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε.

Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20/09/2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 5118.12/03/2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Γρηγ.Λαµπράκη 150 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- email: press@ypepth.gr

----- ----- email: press@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΜΕDICAL CARE).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΜΕDICAL CARE). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853-854 FAX : 210 4813314 ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 02 / 08 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Aριθμ. Πρωτ.: 5121 / 17 / 11 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΔΑ: Β4ΡΠ9-ΕΔΛ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 37 Μαροφςι, 30-5-202 Σ.Κ. Πόλθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων ΤΜΗΜΑ B Αθήνα 2/ 11 / 2005 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Φ.252/ 121456 / Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/11

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/11 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 07-02 - 2014 ΤΜΗΜΑ Α Αρ.Πρωτ.: ----- Φ.151/17264/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999).

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

----- Φ.251/ /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ FAX:

----- Φ.251/ /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 18-11-2009 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 143338 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. πρωτ: 3621/ 434 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-789 / 06-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-789 / 06-07-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Σχεδόν 12.000 τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι με κοινωνικά κριτήρια αναμένεται να απορροφηθούν στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Μαρούσι 04/12/2008

Βαθµός Ασφαλείας: Μαρούσι 04/12/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Επ. Ρουσσάκης Τηλέφωνο: 210 3442075, 210 3442661

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα