Με αίσθημα ευθύνης και με μοναδικό γνώμονα το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με αίσθημα ευθύνης και με μοναδικό γνώμονα το"

Transcript

1 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1337 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Τα νομοσχέδια για τη δημόσια διοίκηση Η αρχή της ίσης μεταχείρισης Εφόσον οι αιτητές κατά την ψήφιση του Νόμου κατείχαν την θέση και επίσης πανεπιστημιακό προσόν, δεν διακρίνω αποχρώντα λόγο που να δικαιολογεί την άνιση μεταχείριση τους. σελ. 6-7 «Πραγματική» μεταρρύθμιση ευρωζώνης ζητούν Ραχόι και Κάμερον Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ισπανίας έκαναν κοινή έκκληση για δομικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση και η καινοτομία. σελ. 11 Εγκαινιάσθηκε για μόνιμη παρουσίαση συλλογής Γλαύκου Κληρίδη Τελέστηκαν προχθές στο Ίδρυμα Ρίτας και Κώστα Σεβέρη τα εγκαίνια της έκθεσης της προσωπικής συλλογής του αείμνηστου Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη από τον ΠτΔ Νίκο Αναστασιάδη. σελ. 12 Με αίσθημα ευθύνης και με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, στα πλαίσια των θεσμοθετημένων διαδικασιών, συμφωνήσαμε με τη Κυβέρνηση σειρά διαρθρωτικών αλλαγών σε σχέση με τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα συμφωνήθηκε νέο σύστημα προαγωγών, σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης και νέο σύστημα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων. Στη βάση της πιο πάνω συμφωνίας ετοιμάστηκαν τέσσερα νομοσχέδια τα οποία και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Αυγούστου Το πρώτο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» επιφέρει τροποποιήσεις στο βασικό Νόμο με σκοπό: (α) την ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων και της δημοσιοποίησης στην Ετήσια Έκθεσή της σχετικών στατιστικών στοιχείων, (β) την εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων από την ΕΔΥ για τη διασφάλιση στον μέγιστο δυνατό βαθμό συμμόρφωσής της με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή προσωπικού, (γ) την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας θέσεων με σκοπό την ενίσχυση/ενθάρρυνση της κινητικότητας, των «θέσεων Διατμηματικής Προαγωγής», που αφορά τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις στην Κλ. Α13(ιι), τις οποίες θα μπορούν, πλέον, να διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία στο αμέσως κατώτερο βαθμολογικό επίπεδο, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα και σχετική πείρα. Το δεύτερο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Του Γλαύκου Χατζηπέτρου, ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2015» εισάγει νέες διατάξεις για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) σε ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίες βασίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία και με τις οποίες καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και βαρύτητα για κάθε ένα από αυτά, με στόχο τη βέλτιστη αξιολόγηση της επάρκειας και των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους με αντικειμενικό, διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο. Το τρίτο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» τροποποιεί το βασικό Νόμο με σκοπό να ρυθμιστεί ότι για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική Κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, δεν θα διεξάγεται προφορική εξέταση από την ΕΔΥ, εκτός μόνον κατ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι πρέπει να δικαιολογούνται επαρκώς από την ΕΔΥ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προωθείται για σκοπούς απλοποίησης και επίσπευσης της διαδικασίας πλήρωσης των εν λόγω θέσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι για το συγκεκριμένο επίπεδο θέσεων εισδοχής η προφορική εξέταση συνιστά υποκειμενικό κριτήριο επιλογής και, ως τέτοιο, δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ταυτόχρονα, εξοικονομείται χρόνος για διάθεση από την ΕΔΥ στη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων των οποίων προωθείται η διενέργεια με την εισαγωγή της κατηγορίας των θέσεων διατμηματικής προαγωγής. Για το θέμα της αξιολόγησης ετοιμάστηκε Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2015». Με το προωθούμενο προσχέδιο Κανονισμών εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων το οποίο συνδέεται με την υπηρεσιακή ανέλιξη των υπαλλήλων σε θέσεις προαγωγής και διατμηματικής προαγωγής (δηλ. μέχρι την Κλ. Α13(ιι)) και που επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσής όλων των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων. Συγκεκριμένα, στο νέο σύστημα αξιολόγησης καθορίζεται αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων και κριτηρίων, που διαφοροποιούνται ανά ιεραρχικό επίπεδο προσωπικού, βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση των υπαλλήλων (Πρώτο Συνέχεια στη σελ. 3

2 2 ΤETAΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο Κυπριανός Λούης, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Μέση Εκπαίδευση, διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, από τις 22 Ιουνίου Η Κωνσταντίνα Ιωάννου, η οποία είχε διοριστεί αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2006 στη θέση Συντηρητή, Τμήμα Αρχαιοτήτων και της οποίας ο πιο πάνω διορισμός αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, διορίζεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Μαρτίου Ο Παναγιώτης Παπακυριάκου, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας), διορίζεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Παθολογίας, από την 1η Ιουλίου Ο Χρίστος Μ. Μηνά, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδοχειρουργικής), διορίζεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, από την 1η Ιουλίου Ο Μωυσής-Άκης Λάμπρου, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Νευροχειρουργικής), διορίζεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής, από την 1η Ιουλίου Ο Ζιάτ Ιμπραχίμ, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ουρολογίας), διορίζεται στη θέση Κενές θέσεις Πέτυχαν σε Εξετάσεις στο Τμήμα Φυλακών α. Επιτυχόντες στην Ενδοτμηματική Εξέταση δυνάμει του Κανονισμού 17 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Γενικών Κανονισμών για τη θέση Λειτουργού που διεξήχθηκε στις : 1. Αρχιδεσμοφύλακας Αρχιδεσμοφύλακας 209. β. Επιτυχόντες στην Ενδοτμηματική Εξέταση δυνάμει του Κανονισμού 17 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Γενικών Κανονισμών για τη θέση Αρχιδεσμοφύλακα και ικανοποίηση του όρου 3(β) του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Δεσμοφύλακα που διεξήχθηκε στις : 1. Δεσμοφύλακας Δεσμοφύλακας 642. Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μαθηματικά Είμαι πτυχιούχος Μαθηματικός στη Λεμεσό και παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου όλων των επιπέδων καθώς και GCE για κάλυψη κενών και επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. επικοινωνίας Ελένη Νικολάου Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Ουρολογίας, από την 1η Ιουλίου Ο Μιχαήλ Χατζηγαβριήλ, ο οποίος είχε διοριστεί από τις 15 Νοεμβρίου 2011, στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Νεφρολογίας και του οποίου ο πιο πάνω διορισμός αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, διορίζεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15 Νοεμβρίου ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Η Άντρη Ν. Παπαγεωργίου, Αρχιφοροθέτης, 1ης Τάξης, Τμήμα Φορολογίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Αρχιφοροθέτη, αναδρομικά από τις 15 Νοεμβρίου Ο Παναγιώτης Γιάλλουρος, Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής), πάνω σε υπεράριθμη βάση, προάγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου Η Θεοδώρα Ευσταθίου, η οποία είχε προαχθεί από τις 15 Νοεμβρίου 2011, στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας και Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας προκηρύχτηκαν για πλήρωση οι πιο κάτω μόνιμες θέσεις: Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): , , , , , , , , Κενή θέση Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού Τελωνεία Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): , , , , , , , , Σημειώνεται, ότι η δημοσίευση των πιο πάνω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν/προαχθούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες των πιο πάνω θέσεων περιέχονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση. Αιτήσεις στην ΕΔΥ μέχρι 21 Σεπτεμβρίου n Προωθείται η πλήρωση διευθυντικών θέσεων Στη διάρκεια του Αυγούστου προκηρύχθηκαν για πλήρωση με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι κενές θέσεις του Διευθυντή Τελωνείων και του Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Η υποβολή αιτήσεων για τη θέση Διευθυντή Τελωνείων έληξε στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ για τη θέση Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων έληξε στις 31 Αυγούστου. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων είναι η Α15 και Α16 (συνδυασμένες κλίμακες) και της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15 Νοεμβρίου Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Γαστρεντερολογίας), προάγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας, από την 1η Ιουλίου Ο Ανδρέας Νεοφύτου, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδοχειρουργικής), προάγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, από την 1η Ιουλίου Η Χαρά Αζίνα, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας), προάγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Παθολογίας, από την 1η Ιουλίου Ο Χρήστος Μπέκος, Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Χειρουργικής Αγγείων), προάγεται στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Αγγείων, από την 1η Ιουλίου Ο Μάριος Παπαπολυβίου, Ανώτερος Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης, Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγεται στη θέση Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης, Βουλή των Αντιπροσώπων, από την 1η Ιουλίου Οι πιο κάτω Βοηθοί Προϊστάμενοι/ες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, προάγονται στη θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από την 1η Ιουλίου 2015: Κυριακή Τρισόκκα, Ροδοθέα Σταυρινού, Γεωργία Αντωνίου, Ελένη Ν. Συμεού, Ανδρέας Ι. Τρύφωνος. Η Γεωργία Γ. Ευαγόρου, Βοηθός Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, προάγεται στη θέση Προϊστάμενης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, από τις 15 Ιουλίου ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η Ευρυδίκη Γεωργίου, Εργατικός Λειτουργός, Τμήμα Εργασίας παραιτήθηκε από τις 21 Μαΐου ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο Ανδρέας Γεωργίου, Ανώτερος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου Ο Άγγελος Αγαθαγγέλου, Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου H Κυριακή Θεοχάρους, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 26 Ιουνίου H Μαρία Προδρόμου-Κυριακίδου, Ανώτερος Ιατρικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Ιουλίου Ο Γεώργιος Παπαϊακώβου, Τεχνικός Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, αφυπηρέτησε από τις 2 Ιουλίου Η Ηλιάνα Κορφιώτου-Κούσιου, Τελωνειακός Λειτουργός Α', αφυπηρέτησε από τις 10 Ιουλίου ΠΕΝΘΗ Ο Αθανάσιος Χριστοφίδης, Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε στις 16 Ιουνίου Ο Στέλιος Θεοφίλου, Ταχυδρομικός Διανομέας, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, απεβίωσε στις 11 Φεβρουαρίου n ο μισθός της θέσης Διευθυντή Τελωνείων είναι πάγιος ευρώ. Με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα προκηρύχθηκαν επίσης για πλήρωση οι κενές θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας (μισθοδοτική κλίμακα Α14), Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής (κλίμακα Α14) και Πρώτου Μηχανολόγου Μηχανικού στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (κλίμακα Α14). Η υποβολή των αιτήσεων για τις τρείς αυτές θέσεις έληξε στις 24 Αυγούστου. n ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) Κατά νόμο υπεύθυνος, ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις. Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ, Τηλ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της pasydy.gla εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι Υπεύθυνος Σύνταξης, αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3, Λευκωσία 1066, Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν Τηλ , , , κατ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης. Φαξ Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ ανάγκην την

3 ΤETAΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τα νομοσχέδια για τη δημόσια διοίκηση Συνέχεια από σελ. 1 Παράρτημα των Κανονισμών) και εισάγεται νέος τρόπος βαθμολογίας των αξιολογήσεων που γίνονται για διαπίστωση της καταλληλότητας των υπαλλήλων για σκοπούς ανέλιξης σε θέσεις προαγωγής ή διατμηματικής προαγωγής. Περαιτέρω, εισάγεται καθοδηγητικός μηχανισμός ποσοστώσεων (Guided Distribution) ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα βαθμολογούνται όλοι οι υπάλληλοι το ίδιο. Σημειώνεται ότι, όπως καθορίζεται και στο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2015» (υποπαρ. (β) πιο πάνω), η απόδοση των υπαλλήλων, με βάση τη βαθμολογία τους, θα αξιοποιείται ως κριτήριο επιλεξιμότητας και επιλογής σε θέσεις προαγωγής και διατμηματικής προαγωγής. Παραβιάσεις νομοθεσίας για ασφάλεια στην εργασία Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, η οποία αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2015: 1. Την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΗΡΑ- ΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο 1050, για τις πιο κάτω παραβάσεις που έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενούς της: (α) Παράλειψη παροχής κατάλληλου τοπικού συστήματος παρακράτησης ή απαγωγής αναθυμιάσεων στον χώρο όπου εκτελούνταν εργασίες συγκόλλησης. (β) Παράλειψη τοποθέτησης στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδότησης των φορητών ηλεκτρικών συσκευών αυτόματου διακόπτη διαρροής υψηλής ευαισθησίας 30mA (Residual Current Device) ή άλλης κατάλληλης συσκευής για προστασία από ηλεκτροπληξία. (γ) Παράλειψη εφοδιασμού μηχανιών με προφυλακτήρες. 2. Την εταιρεία V. KOUVAROS CON- STRUCTION LTD, που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο 8100, για τις πιο κάτω παραβάσεις: (α) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων στα άκρα δαπέδου της οροφής του χώρου στάθμευσης (γκαράζ), με επαρκές ύψος τουλάχιστον 1.10m από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0.20m ή χρησιμοποίησης άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος. (β) Παράλειψη (α) λήψης μέτρων για στερέωση φορητής κλίμακας που χρησιμοποιούνταν στο εργοτάξιο, ώστε να εμποδίζεται η ολίσθησή της κατά την χρήση της και (β) χρήσης κατάλληλης κλίμακας για πρόσβαση στην πλάκα οροφής του χώρου στάθμευσης Στους Κανονισμούς περιλαμβάνονται επίσης, ως σχετικά Παραρτήματα, τα νέα έντυπα για τις εξαμηνιαίες και ετήσιες αξιολογήσεις ανά ιεραρχικό επίπεδο (Δεύτερο και Τρίτο Παράρτημα των Κανονισμών). Το τέταρτο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμος του 2015» προωθεί την εισαγωγή ενός μηχανισμού που να διασφαλίζει ότι η παραχώρηση προσαυξήσεων ή/κα γενικών αυξήσεων ή/και τιμαριθμικών αυξήσεων λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά εκφράζονται από τη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Επισημαίνεται ότι για το τέταρτο Νομοσχέδιο εκφράσαμε τη διαφωνία μας γιατί (γκαράζ), η οποία να υπερβαίνει τη στάθμη πρόσβασης ή να παρέχει άλλες κατάλληλες διατάξεις που να επιτρέπουν ασφαλή λαβή. (γ) Παράλειψη (α) σχεδιασμού, κατασκευής, ανέγερσης και συντήρησης κατάλληλων ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας ικανοποιητικής αντοχής οι οποίες να έχουν τις δέουσες διαστάσεις και (β) τοποθέτησης κατάλληλων κιγκλιδωμάτων και θωρακίων ικανοποιητικού ύψους και αντοχής ή άλλων κατάλληλων εμποδίων στις εξέδρες των ικριωμάτων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος. 3. Την εταιρεία NIKOS KKOLIAS SU- PERMARKET CO LTD, που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σε συνολικό πρόστιμο 5600, για τις πιο κάτω παραβάσεις, που έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενά της πρόσωπα, πρόσωπα στην εργασία καθώς και τρίτα πρόσωπα: (α) Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, που δημιουργούνταν από ή κατά τη λειτουργία της υπεραγοράς, ώστε να εντοπίζονται οι κίνδυνοι και να λαμβάνονται τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτούμενών της ή και άλλων προσώπων που δεν εργοδοτούνταν από αυτήν. (β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται. 4. Την εταιρεία P.S. AGROPACK LTD, που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου φρούτων και λαχανικών, σε πρόστιμο 800, για παράλειψη ασφάλισης της ευθύνης της, έναντι ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, για κάθε εργοδοτούμενό της, κατά παράβαση των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων. n θεωρούμε ότι οι πρόνοιες του προσκρούουν στο Σύνταγμα, στην αρχή της αναλογικότητας και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξάλλου για παρόμοιες διατάξεις που περιέχονται στους περί Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως 2012 (Ν. 192(Ι)/2011 και Ν. 185(Ι)/2012) με οδηγίες της Οργάνωσης έχουν καταχωριστεί προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι συμφωνήθηκαν και τα ακόλουθα: σταδιακή αποπαγοποίηση και πλήρωση κενών θέσεων από τούδε και στο εξής όσοι προάγονται θα λαμβάνουν το μισθό της θέσης. Aπασχόληση στο Τμήμα Φορολογίας Με την παρούσα, γνωστοποιείται η ανάγκη για απασχόληση δύο (2) Λειτουργών στο Γραφείο Φόρου Κληρονομιάς & Υπηρεσίας Εκτίμησης Ακινήτων, Τμήμα Φορολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπηρετούν στην Κλίμακα Α (μόνιμοι ή εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) και να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα: Ι. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στις Εκτιμήσεις Ακινήτων ή /και Μέλος του επαγγελματικού σώματος εκτιμητών Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ΙΙ. Μέλος του ΕΤΕΚ ΙΙΙ. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στο Γραφείο Φόρου Κληρονομιάς & Υπηρεσίας Εκτίμησης Ακινήτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Φόρου Κληρονομιών και τις εκτιμήσεις ακινήτων για φορολογικούς σκοπούς. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην Κυπριακή αγορά για εντοπισμό γομών άμεσης δράσης (superglues) που μπορεί να περιέχουν τις καρκινογόνες ουσίες Βενζόλιο, Χλωροφόρμιο και Τολουόλιο, έχει εντοπιστεί το πιο κάτω προϊόν, το οποίο θεωρείται ότι περικλείει κινδύνους: Κόλλα (γόμα) σε σωληνάριο μαύρου χρώματος με άσπρο καπάκι, με την επωνυμία «Super Glue». Το προϊόν περιέχει την επικίνδυνη χημική ουσία Χλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία εφαρμογή εναρμονιστικής νομοθεσίας για όσους συμπληρώνουν την απαιτούμενη υπηρεσία για μετατροπή τους σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Οριστικά κλείνει το θέμα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Καταληκτικά θα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις δυο Πλευρές, ως αποτέλεσμα ενός καλόπιστου διαλόγου, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διαδικασιών της ΜΕΠ, κρίνεται ως θετική, τόσο για τους υπαλλήλους, όσο και για τον επιδιωκόμενο στόχο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης της υπηρεσίας γενικότερα. Προσβλέπουμε ότι ο διάλογος που εγκαινιάστηκε στη βάση των αρχών της καλής πίστης και του αλληλοσεβασμού θα συνεχιστεί για τη ρύθμιση και των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων. n Στο προσωπικό που θα επιλεγεί θα παρασχεθεί εκπαίδευση στα θέματα αρμοδιοτήτων που θα κληθεί να αναλάβει. Θα επιλαμβάνεται υποθέσεις της Υπηρεσίας Εκτιμήσεων Ακινήτων, θα διεξάγει έρευνες και μελέτες σχετικά με τις εκτιμήσεις ακινήτων (γης και κτιρίων) και θα πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις ακινήτων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Το ωράριο εργασίας είναι από τις 7:30/8:30 πμ. 3:00/4:00 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο στον ιστοτόπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) και αποστέλλοντας την στην ηλεκτρονική διεύθυνση όχι αργότερα από τις 11/09/2015. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Βάσο Σταύρου και Ελλάδα Αντωνίου στα τηλέφωνα και , αντίστοιχα. n Κόλλες (γόμες) Άμεσης Δράσης (superglues) με επικίνδυνες Χημικές Ουσίες στην Κυπριακή Αγορά όριο που σύμφωνα με το σημείο 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρ. Κανονισμού REACH είναι 0,1% κατά βάρος. Σημειώνεται ότι το χλωροφόρμιο ταξινομείται ως «τοξικό» και σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης ή παρατεταμένης έκθεσης σε αυτό υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα , και n

4 4 ΤETAΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΕλIδα ΤΗΣ ΓYναIκαΣ Επιστροφή στο σχολείο: χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς Του Χαράλαμπου Πίσχου, Ψυχολόγου - Υπαρξιακού Συστημικού Ψυχοθεραπευτή Είμαστε λίγο πριν από την έναρξη μίας νέας σχολικής χρονιάς! Ο καλοκαιρινός χρόνος ξενοιασιάς δίνει τη θέση του στο χρόνο προετοιμασίας, με γονείς και παιδιά να ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη νέα σχολική χρονιά. Νέοι δάσκαλοι και συμμαθητές, μεγαλύτερες αίθουσες διδασκαλίας, νέες ρουτίνες και πιο δύσκολα μαθήματα, η αρχή μιας νέας σχολικής χρονιάς μπορεί να είναι μία συναρπαστική και ταυτόχρονα αγχωτική περίοδος για τα παιδιά. Αυτή η μεταβατική φάση μπορεί να είναι ιδιαίτερα κουραστική για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μεγάλες αλλαγές, όπως η μετακόμιση σε μια νέα πόλη, σε ένα νέο σχολείο ή αν περνούν την πόρτα του δημοτικού ή του γυμνασίου για πρώτη φορά. Ως γονέας, δεν χρειάζεται να αγχωθείτε αλλά να είστε σε εγρήγορση. Αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος για να οργανωθείτε, να προγραμματίσετε τη νέα χρονιά και να φροντίσετε ώστε το παιδί σας να λάβει τα απαραίτητα εφόδια από την αρχή. Οπότε, εστιάζοντας στη φροντίδα και στη στήριξη του παιδιού σας, υπάρχουν μερικά σημαντικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε, ώστε να είναι έτοιμο για το σχολείο. Καθιερώστε νωρίς ένα πρόγραμμα Ο σχεδιασμός για μια καλή σχολική χρονιά είναι η μισή διαδρομή. Όσο νωρίτερα έχετε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την επιστροφή στο σχολείο, τόσο πιο σύντομα θα ελαχιστοποιήσετε το άγχος του παιδιού (και το δικό σας) και θα το βοηθήσετε σε αυτή τη μετάβαση. Ρυθμίστε το πρόγραμμα του ύπνου του. Πολλά παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των εφήβων) χρειάζονται 9 ή περισσότερες ώρες ύπνου. Η έγκαιρη ρύθμιση του προγράμματός του, θα βοηθήσει το παιδί σας να είναι έτοιμο όταν αρχίσει το σχολείο. Προωθείστε καλές διατροφικές συνήθειες. Σχεδιάστε τρόπους ώστε να εξασφαλίσετε ότι το παιδί σας θα παίρνει ένα υγιεινό πρωινό, ώστε να είναι έτοιμο για την ημέρα του σχολείου. Αν δίνετε στα παιδιά σας φαγητό από το σπίτι, μπορείτε να πάτε για ψώνια μαζί τους και να τους επιτρέψετε να πάρουν υγιεινά τρόφιμα που τους αρέσουν. Τα παιδιά έχουν την τάση να τρώνε ό, τι έχουν διαλέξει τα ίδια. Γνωρίστε παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας Πρόθυμη ήταν η ανταπόκριση συναδέλφων και αναγνωστριών της εφημερίδας μας στην πρόσκληση μας να μοιραστούν με τις συναδέλφους και φίλες της κυπριακής παραδοσιακής κουζίνας δικές τους πληροφορίες και εμπειρίες για τις παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να στείλουν τις συνταγές του στη διεύθυνση com.cy., ή στο fax Στόχος μας να καλύψουμε όλες τις περιοχές του τόπου μας. Περιμένουμε τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες αλλά και πληροφορίες από τους γονείς και άλλους συγγενείς σας. Δημοσιεύουμε πιο κάτω τη συνταγή που μας έστειλε η Κατίνα Αγαθοκλέους από το Λευκόνοικο. ΠΟΥΡΕΚΙΑ ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ ΣΤΗ ΣΙΑΤΖΙΗ Υλικά 6 φλιτζάνια αλεύρι (5 φλιτζάνια χωριάτικο και 1 φλιτζάνι Φαρίνα 00) 3/4 φλιτζανιού λάδι 1 κουταλάκι αλάτι 1½ φλιτζάνι νερό Χαλλούμι τριμμένο Κανέλλα. Πιπέρι. Κρεμμύδι Λίγο ελαιόλαδο Κόλιαντρο ψιλοκομμένο Εκτέλεση Βάζουμε σε λεκάνη το αλεύρι με το αλάτι και το λάδι και το τρίβουμε με τα δάκτυλα (ρυζιάζουμε). Στη συνέχεια προσθέτουμε λίγο λίγο το νερό και ζυμώνουμε. Αν το ζυμάρι μας έρθει σφικτό μουσκεύουμε τα χέρια μας και συνεχίζουμε το ζύμωμα, αν τελικά είναι πιο χαμνό από ότι πρέπει προσθέτουμε λίγο αλεύρι. Όταν το ζυμάρι είναι έτοιμο το τοποθετούμε σε νάιλον σακούλα και το αφήνουμε να «ξεκουραστεί». Βάζουμε σε λεκάνη το τριμμένο χαλλούμι, κανέλλα, πιπέρι. Σε κατσαρολλάκι τσιγαρίζουμε μέσα σε λίγο ελαιόλαδο το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Όταν ροδίσει το ρίχνουμε στο χαλλούμι. Αν θεωρήσουμε ότι το υλικό μας είναι λίγο σφικτό μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τον φρέσκο ψιλοκομμένο κόλιαντρο και ανακατεύουμε. Ανοίγουμε στον πλάστη λεπτά φύλλα (αν χρησιμοποιήσουμε μηχανή στον αριθμό 4). Τοποθετούμε ανά μία κουταλιά χαλλούμι στο φύλλο. Όταν γεμίσει τοποθετούμε από πάνω άλλο φύλλο και τα κόβουμε τετράγωνα. Μπορούμε να ψήσουμε τα πουρέκια στη σάτζιη ή στο ηλεκτρικό τηγάνι, αφού το αλείφουμε κάθε φορά με λίγο λάδι πριν βάλουμε τα πουρέκια. Αφού ψηθούν τα τοποθετούμε σε μπωλ το ένα πάνω στο άλλο. Όταν τελειώσουμε βάζουμε πάνω στο μπωλ ένα χαρτί και τα αφήνουμε να κρυώσουν. n EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ Εξοικειωθείτε με το σχολείο Δείτε αν το παιδί σας ενδιαφέρεται να επισκεφθεί το σχολείο πριν από την πρώτη ημέρα. Κάντε μια βόλτα γύρω από το σχολείο μαζί του, για να του δείξετε τις αίθουσες διδασκαλίας, την αυλή, τους γενικούς χώρους του σχολείου και τις τουαλέτες του. Εάν δεν μπορείτε να το επισκεφθείτε, κάντε μια εικονική περιήγηση στην ιστοσελίδα του σχολείου. Μπορεί να υπάρχουν φωτογραφίες από την τάξη, από τους χώρους ψυχαγωγίας, το προσωπικό του σχολείου, τα απαιτούμενα σχολικά είδη, πίνακες, κ.λπ. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί σας να μην νιώθει χαμένο την πρώτη μέρα. Γνωριστείτε με το προσωπικό του σχολείου. Βρείτε τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, γίνετε μέλη, μάθετε για τις δραστηριότητες του σχολείου και γενικότερα δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Υποστηρίξτε συναισθηματικά το παιδί σας Συζητήστε μαζί του σχετικά με τις προσδοκίες του για το επερχόμενο σχολικό έτος. Ρωτήστε το τι ανησυχίες έχει, τι σκέφτεται και τι στόχους βάζει για τη νέα σχολική χρονιά. Δείξτε του λεκτικά και συναισθηματικά ότι θα είστε δίπλα του να το υποστηρίξετε και να το ακούσετε ό,τι πρόβλημα και αν τυχόν αντιμετωπίσει, χωρίς να δεχθεί κριτική. Εάν θεσπίσετε κανόνες, βεβαιωθείτε ότι είναι απλοί, ηλικιακά κατάλληλοι, σαφές και μπορούν να εφαρμοστούν με συνέπεια. Συζητήστε τους με το παιδί σας πριν από την έναρξη του σχολικού έτους και μην προσπαθήσετε να τους αλλάζετε συχνά. Περάστε τις τελευταίες ημέρες πριν το σχολείο μιλώντας με το παιδί σας. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ανοιχτές ερωτήσεις. Όλοι οι γονείς ασυναίσθητα ρωτούν: «Πώς ήταν το σχολείο σήμερα»; Τα παιδιά συχνά απαντούν με ένα «όλα καλά ήταν» ή «μια χαρά». Δείξτε ενεργητικό ενδιαφέρον και δοκιμάστε να κάνετε πιο εστιασμένες ερωτήσεις στο παιδί σας: «Ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό πράγμα που έγινε σήμερα στο σχολείο;» ή «Ποιο ήταν το πιο αγχωτικό»; Θυμηθείτε να μοιραστείτε γεγονότα και από τη δική σας ζωή. Η δημιουργία ενός ανοικτού διαλόγου είναι η δημιουργία υγιεινών συνηθειών και πρακτικών. Να επαινείτε και να ενθαρρύνετε το παιδί σας να ασχοληθεί με σχολικές δραστηριότητες και να δοκιμάζει νέα πράγματα. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να προσπαθήσει να κάνει νέους φίλους και να γίνει και το ίδιο φίλος με άλλα παιδιά. Το σχολείο είναι ένα «κοινωνικό κέντρο», που είναι πολύ μοναχικό χωρίς έναν ή δύο φίλους. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να επανασυνδεθούν με ένα φίλο τους, πριν από την έναρξη του σχολείου. Αν πιστεύετε ότι είναι ντροπαλό, βοηθείστε το να αναπτύξει δεξιότητες ώστε να κάνει νέους φίλους. Αναγνωρίστε επιπρόσθετες ανάγκες ψυχικής υγείας Γνωρίστε τα σημάδια του σχολικού εκφοβισμού (bullying). Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να πάρει τη μορφή του άμεσου εκφοβισμού, όπως σπρώξιμο, κλοτσιές, πειράγματα, βρισιές, καταστροφή περιουσίας του παιδιού, καθώς και έμμεση δράση, όπως το να αφήνεται εκτός της ομάδας των φίλων, διάδοση φημών και να διαδικτυακός εκφοβισμός. Εάν το παιδί σας είναι ο «νταής» ή είναι θύμα εκφοβισμού, αναλάβετε ταχέως δράση με τη συμμετοχή του προσωπικού του σχολείου να είναι απαραίτητη. Θυμηθείτε να πείτε στο παιδί σας ότι είναι φυσιολογικό να αισθάνεται νευρικό για την πρώτη ημέρα στο σχολείο. Οι γονείς των μικρότερων παιδιών, θα μπορούσαν να δώσουν στο παιδί να πάρει στο σχολείο, μια οικογενειακή φωτογραφία ή ένα ειδικό αντικείμενο που έχει συναισθηματική αξία για αυτό (με άδεια από το σχολείο) ώστε να κάνουν το περιβάλλον του πιο άνετο. Κατά την έναρξη του σχολείου, είναι φυσιολογικό για ένα παιδί να νιώθει άγχος, το οποίο συνήθως περνά μετά τις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες. Εάν το παιδί σας συνεχίζει να φαίνονται ανήσυχο ή αγχωμένο, μπορεί να είναι ώρα να ζητήσετε βοήθεια. Μάθετε πώς το παιδί σας αναπτύσσεται σωματικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Εάν έχετε επίγνωση για την τυπική συμπεριφορά και τις σκέψεις του παιδιού σας, θα είστε σε θέση να αναγνωρίσετε πιο εύκολα μία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Η αναγνώριση των ξαφνικών αλλαγών στη συμπεριφορά είναι χρήσιμη στην έγκαιρη παρέμβαση των συναισθηματικών αναγκών. Αν το παιδί σας αντιμετωπίζει ένα θέμα ψυχικής υγείας, μιλήστε με το δάσκαλο του παιδιού σας καθώς και με τον παιδίατρό σας σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε ως γονέας. Εάν το πρόβλημα επιμένει, προγραμματίστε να επισκεφθείτε έναν εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας. Εμείς, στη «συναίσθηση» διαθέτουμε τις γνώσεις και την εμπειρία να σας βοηθήσουμε στο δύσκολο θέμα που αντιμετωπίζετε. Είναι πολύ καλό να γνωρίζετε ότι η ψυχική υγεία του παιδιού σας είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική τους υγεία. Η αρμονική ισορροπία και των δύο παραγόντων όπως και η ενεργή συμμετοχή σας, θα το βοηθήσουν να αναπτύξει μια υγιή ζωή. Με σωστή προετοιμασία και υποστήριξη, δεν υπάρχει κανένα θέμα που να μην αντιμετωπίζεται επιτυχώς. Σας ευχόμαστε μία επιτυχημένη και ευτυχισμένη σχολική χρονιά, γεμάτη συναίσθηση! n

5 ΤETAΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Προγράμματα εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας για τους Δημόσιους Υπαλλήλους όλων των Επαρχιών ΗΚυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, με εγκύκλιο της αναφέρει ότι εκτιμώντας πως η γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών αποτελεί αναγκαίο εφόδιο για την αποτελεσματική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια συνεργασίας με το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας προσφέρονται προς Δημόσιους Υπαλλήλους σειρές μαθημάτων εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας. Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους Δημόσιους Υπαλλήλους σε ειδικά μειωμένες τιμές. Τα μαθήματα Ισπανικής γλώσσας θα παραδίδονται από επαγγελματίες καθηγητές Ισπανικών και θα πραγματοποιηθούν χρονικά σε δύο κύκλους. Περισσότερα σε σχέση με τις ώρες και μέρες διεξαγωγής των μαθημάτων, την περίοδο εγγραφών, τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος Ισπανικών μετά από διεξαγωγή εξετάσεων κι άλλες συναφείς πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας. Το κόστος συμμετοχής στα εν λόγω μαθήματα, ανά άτομο και ανά κύκλο μαθημάτων προσδιορίζεται στο συνημμένο Παράρτημα. Το ποσό μπορεί να καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας σε μετρητά, επιταγή ή, μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή εμβάσματος στο λογαριασμό του Ινστιτούτου. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εν λόγω μαθήματα, παρακαλούνται όπως προχωρήσουν απευθείας για εγγραφή στο Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο για να πληροφορηθούν για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, καθώς και τον αριθμό λογαριασμού του Ινστιτούτου. Για τις πληροφορίες αυτές, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ανδρονίκη Αντωνίου του Ινστιτούτου Θερβάντες Λευκωσίας, στο τηλέφωνο , ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cervantes.es, ή μέσω φαξ στο Όσον αφορά τους Δημόσιους Υπαλλήλους που υπηρετούν στις επαρχίες (εκτός Λευκωσίας), σημειώνεται ότι, για την πραγματοποίηση μαθημάτων στην επαρχία τους, θα πρέπει να δημιουργηθεί τμήμα 6 ή περισσοτέρων ατόμων. Το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα μαθημάτων (ημέρες και ώρες) στις ανάγκες της κάθε ομάδας και να αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς του καθηγητή, δεδομένου πως υπάρχει διαθέσιμος χώρος διδασκαλίας στην Υπηρεσία στην οποία εργάζονται. Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος αυτών Προγράμματα Εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας για Ενδιαφερόμενους Υψηλόβαθμους Δημοσίους Υπαλλήλους Εγκύκλιος του Διευθυντής της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, αναφέρει ότι η Ακαδημία εκτιμώντας ότι η γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών αποτελεί αναγκαίο εφόδιο για την αποτελεσματική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, πληροφορεί ότι, και φέτος, στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Ινστιτούτο Γκαίτε, προσφέρονται σειρές μαθημάτων για εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας από ενδιαφερόμενους υψηλόβαθμους Δημοσίους Υπαλλήλους. Τα μαθήματα αυτά είναι επιχορηγημένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανικής Κυβέρνησης. Τα μαθήματα Γερμανικής γλώσσας θα παραδίδονται από επαγγελματίες καθηγητές των Γερμανικών στο Ινστιτούτο Γκαίτε. Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις ώρες και μέρες διεξαγωγής τους, είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τα μαθήματα αυτά θα ξεκινήσουν στις 26 Σεπτεμβρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιανουαρίου Το κόστος συμμετοχής στα μαθήματα, ανά άτομο, ανέρχεται για τους δημόσιους υπαλλήλους (απαραίτητη βεβαίωση από την Υπηρεσία τους), στο 40% του συνολικού ποσού Επίπεδα Α1 (Αρχικό) Α2 (Βασικό) Β1 (Μέσο) Β2 (Προχωρημένο) C1 (Ανώτερο) Διάρκεια Μαθήματα διάρκειας 10 εβδομάδων, από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο. Δίδακτρα Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας, προσφερόμενα μαθήματα, επίσημες εξετάσεις των διδάκτρων που φαίνονται στην Ιστοσελίδα. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στο Ινστιτούτο Γκαίτε. Διευκρινίζεται ότι, το κόστος των βιβλίων για τα μαθήματα δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά, παρακαλούνται να προχωρήσουν απευθείας για εγγραφή στο Ινστιτούτο Γκαίτε. Οι εγγραφές των ήδη συμμετεχόντων στα μαθήματα θα γίνονται στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2015 από τις π.μ μ. και το απόγευμα από τις 4.00 μ.μ μ.μ. και για τους νεοεισερχόμενους στις Για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ανέρχονται στα 200 ευρώ. Εγγραφές Από 26 Αυγούστου μέχρι 09 Σεπτεμβρίου Επίσημο Δίπλωμα Ισπανικών (DELE) Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις ΟΕLΕ αποτελεί επιπλέον χρέωση ανάλογα με το επίπεδο που επιθυμείτε να παρακαθίσετε. και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας, των μαθημάτων, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας. n 16 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2015, τις ίδιες ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά στα μαθήματα, την ημέρα της εγγραφής να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση από το Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία τους. Περισσότερες πληροφορίες, από την Χριστίνα Δημητρίου του Ινστιτούτου Γκαίτε, στο τηλέφωνο , Δευτέρα - Πέμπτη από τις π.μ μμ. και Πέμπτη απόγευμα από τις 3.30 μμ μ.μ Το Ινστιτούτο Γκαίτε βρίσκεται στην περιοχή των Δικαστηρίων Λευκωσίας, πριν από το Λήδρα Πάλλας. n Ενδιαφέρει τους λήπτες της σύνταξης γήρατος Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους συνταξιούχους γήρατος, ανικανότητας και αναπηρίας που δεν έχουν εξαρτώμενα και οι οποίοι έχουν παραλάβει δήλωση συνταξιούχου, ότι τους παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης της δήλωσης τους στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα Κέντρα του Πολίτη στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία. Για τον σκοπό αυτό, κατά την προσέλευση των συνταξιούχων σε μια από τις αναφερόμενες Υπηρεσίες, πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν την ταυτότητά τους και να υπογράφουν τη δήλωσή τους ενώπιον του αρμόδιου Λειτουργού. Για καλύτερη εξυπηρέτηση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι να αποφεύγουν να προσέρχονται στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες του μήνα, ώστε να αποφύγουν τη συμφόρηση που παρατηρείται εκείνες τις μέρες λόγω της λήξης της προθεσμίας για είσπραξη των εισφορών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ανωτέρω δυνατότητα προσφέρεται μόνο στις πιο πάνω περιπτώσεις, ως μέτρο για την απλοποίηση διαδικασιών του δημοσίου και τη διευκόλυνση του κοινού. n Τετράμηνο κλείσιμο Ταχυδρομείου Στροβόλου Ανακοινώθηκε ότι το Ταχυδρομικό Γραφείο Στροβόλου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Στροβόλου 106, 2040 Στρόβολος, θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του από τις 10/9/2015 και για περίοδο 4 μηνών περίπου, για σκοπούς ανακαίνισης. Οι εργασίες του θα μεταφερθούν προσωρινά στο Ταχυδρομικό Γραφείο Ακροπόλεως στην οδό Γρηγορίου Καρεκλά 4, 2023 Στρόβολος και παρακαλείται το κοινό όπως αποτείνεται στο εν λόγω Ταχυδρομικό Γραφείο για την ταχυδρομική του εξυπηρέτηση. n

6 6 ΤETAΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου Υπόθεση αρ. 925/2011 Βασίλης Χριστοφίδης κ.ά. v. Δημοκρατίας 10 Αυγούστου, 2015 Η απόφαση (Π. Παναγή, Δ/της) Οι αιτητές υπηρετούν στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσια Υγείας, στη θέση Υγειονομικού Επιθεωρητή (Κλ. Α5 (2 η βαθμίδα), Α7 και Α8(ι)). Στη θέση αυτή διορίστηκαν τέσσερεις από τους αιτητές την και οι υπόλοιποι έξι στις Το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης προνοούσε ως απαιτούμενο προσόν, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε συγκεκριμένα θέματα ή δίπλωμα αναγνωρισμένης υγειονομικής Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι αιτητές, οι οποίοι ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακού προσόντος, έλαβαν με το διορισμό τους συγκεκριμένες προσαυξήσεις. Μετά από διεξαγωγή μελέτης διαχωρισμού των διαζευκτικών προσόντων της δομής θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή, την οποία διεξήγαγε Κλιμάκιο Λειτουργών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση τη γενική συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ της επίσημης και της συνδικαλιστικής πλευράς στην Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ) το 2002 για αναθεώρηση του ενιαίου κρατικού μισθολογίου και διεξαγωγή μελετών για 33 συνολικά κατηγορίες θέσεων (οικονομικού και τεχνικού κλάδου) που απαιτούσαν διαζευκτικά προσόντα, ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προσλαμβάνεται προσωπικό σε τρία «ξεκάθαρα επίπεδα» (απολυτήριο σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,/δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης,/πανεπιστημιακό Δίπλωμα), προωθήθηκαν ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες εγκρίθηκαν στα πλαίσια της συνεδρίας της ΜΕΠ ημερομηνίας Σύμφωνα με την ένσταση των καθ ων η αίτηση οι ρυθμίσεις αυτές προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Επιστημονική Δομή... (iii) Mετονομασία 39 θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή (Κλ.Α5 (2 η βαθμίδα)), Α7 Οι αιτητές υπηρετούν στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσια Υγείας, στη θέση Υγειονομικού Επιθεωρητή (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ι)). Στη θέση αυτή διορίστηκαν τέσσερεις από τους αιτητές την και οι υπόλοιποι έξι στις και Α8(i) και 2 θέσεων Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή 2ας Τάξεως (Κλ. Α9(i)), οι κάτοχοι των οποίων κατά τις κατείχαν πανεπιστημιακό προσόν σε θέμα που προβλέπεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας και 7 κενών θέσεων, σε θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και μεταφορά τους σε νέο εδάφιο. Τεχνική Δομή... (iv) Σημείωση με διπλό σταυρό 19 θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή (Κλ. Α5 (2 η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)). Οι πρώτες 4 θέσεις που θα κενωθούν θα καταργηθούν και οι υπόλοιπες 15 κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού (Κλ. Α8, 10 και Α11).» Η μελέτη κατέδειξε ότι λόγω υπηρεσιακών αναγκών και της διαφοροποίησης του ρόλου και του φάσματος των εργασιών των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα καθήκοντα θα έπρεπε να εκτελούνται από κατόχους πανεπιστημιακού διπλώματος. Συνεπώς, μελετήθηκε το θέμα αναβάθμισης των θέσεων αυτών με τους κατόχους τους, νοουμένου ότι είχαν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι την ημερομηνία επίτευξης της σχετικής συμφωνίας στην ΜΕΠ, δηλαδή την Σημειώνεται ότι υπήρξε αλληλογραφία με την Νομική Υπηρεσία αναφορικά με τις προωθούμενες ρυθμίσεις που αφορούσαν πολλές κατηγορίες θέσεων, από την οποία ζητήθηκε νομική γνωμάτευση. Η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση - μεταφορά, μετονομασία ή αναβάθμισης θέση, είτε αυτή ήταν θέση πρώτου διορισμού είτε θέση προαγωγής - θα έπρεπε να εξετάζεται χωριστά με βάση τα στοιχεία της θέσης αλλά θεώρησε ότι συγκεκριμένες ρυθμίσεις ήταν νομικά επιτρεπτές. Αφού εξασφαλίστηκε η θετική γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση των σχετικών ρυθμίσεων. Ακολούθως, ψηφίστηκε σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2009 Νόμος, (Ν.53(ΙΙ)/2009), στον οποίο διαλαμβάνονται οι εν λόγω ρυθμίσεις. Στη συνέχεια η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ζήτησε τη μετονομασία και τη μεταφορά των δέκα υπό αναφορά Υγειονομικών Επιθεωρητών (Κλ. Α5 (2 η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)), οι οποίοι κατέχουν πανεπιστημιακό προσόν σε θέμα που προβλέπεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας αλλά είχαν διοριστεί μετά τις , σε θέση Υγειονομικού Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και Α11). Το ΤΔΔΠ απάντησε ότι, το αίτημα της Διευθύντριας για μεταφορά των εν λόγω δέκα θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή με τους κατόχους τους σε θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί η συμφωνία που έγινε στη ΜΕΠ στις προέβλεπε όπως μεταφερθούν μόνοι οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούσαν τη δεδομένη χρονική στιγμή της επίτευξης της συμφωνίας, ήτοι, στις Οι δικηγόροι των αιτητών κατ εντολή των τελευταίων, υπέβαλαν αίτημα για άρση της άνισης μεταχείρισης σε βάρος των αιτητών, αξιώνοντας παράλληλα τη μεταφορά και μετονομασία των εν λόγω δέκα Υγειονομικών Επιθεωρητών (Κλ. Α5 (2 η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)), σε Υγειονομικούς Λειτουργούς (Κλ. Α8, Α10 και Α11), αναδρομικά από τις , ημερομηνία δημοσίευσης του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2009, ο οποίος προέβλεπε την υλοποίηση των ρυθμίσεων της μελέτης διαχωρισμού διαζευκτικών προσόντων στη δομή των Υγειονομικών Επιθεωρη- Επίδικο ζήτημα είναι η μη μισθολογική αναβάθμιση των αιτητών, όπως συνέβηκε με τους συναδέλφους τους, στη νέα κλίμακα Α8, Α10 και Α11 των Υγειονομικών Λειτουργών. τών. Με επιστολή του ημερομηνίας , κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Οικονομικών, το ΤΔΔΠ επανέλαβε εκ νέου τη θέση του ότι το αίτημα των αιτητών δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, δεδομένου ότι η συμφωνία που έγινε στη ΜΕΠ στις αφορούσε μόνο τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν τη δεδομένη στιγμή και όχι άτομα που διορίστηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο. Με την προσφυγή προσβάλλεται η άρνηση των καθ ών η αίτηση, όπως αυτή εκφράστηκε με την πιο πάνω απάντηση τους στο αίτημα των αιτητών για ισότιμη μεταχείριση τους ώστε να αναβαθμιστούν στην επίδικη θέση Υγειονομικού Λειτουργού, όπως έγινε με τους υπόλοιπους Υγειονομικούς Επιθεωρητές. Οι καθ ων η αίτηση προβάλλουν προδικαστικά ότι η αλλαγή στις επίδικες θέσεις έγινε μέσω της ψήφισης σχετικού Νόμου και όχι μέσω οποιασδήποτε πράξης των καθ ων η αίτηση, και ότι αυτό που έμμεσα προσβάλλεται είναι η ίδια η νομοθετική διάταξη του Προϋπολογισμού και όχι οποιαδήποτε πράξη της Διοίκησης. Συναφής είναι και η προβολή δεύτερης προδικαστικής ένστασης, ότι ακόμα και στην περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί πως οι ισχυρισμοί των αιτητών ευσταθούν, δεν θα επιφέρουν καμία ωφέλεια στους αιτητές και θα πρέπει να θεωρηθούν ως αλυσιτελείς και να οδηγήσουν στην απόρριψη της προσφυγής. Αυτό γιατί το αίτημα των αιτητών μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με νομοθετική επέκταση και στην δική τους περίπτωση και όχι μέσω δικαστικής απόφασης. Επικαλούνται δηλαδή την αρχή της Dias United Publishing Co. Ltd (1996) 3 Α.Α.Δ 550. Οι ενστάσεις δεν ευσταθούν. Η πράξη που προσβάλλεται και η οποία σαφώς αποτελεί διοικητική πράξη, είναι η απόρριψη από τους καθ ων η αίτηση με επιστολή τους ημερομηνίας του αιτήματος των αιτητών, όπως αυτό διατυπώθηκε με την επιστολή των δικηγόρων τους ημερομηνίας Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος, Ν.53(ΙΙ)/09) (εφεξής ο Νόμος) αποτέλεσε το έρεισμα για την μετονομασία των επίδικων θέσεων, ήτοι την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εξάλλου η οποιαδήποτε μεταφορά /μετονομασία προνοεί ο Νόμος δεν εκτελείται απευθείας, αλλά ανάγεται σε διοικητική ενέργεια κατ εξουσιοδότηση του Νόμου με δέσμια, βεβαίως, επιλογή των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Συνεπώς μεσολάβησε διοικητική απόφαση η οποία επέφερε τις έννομες συνέπειες οι οποίες δεν επενεργούν αυτόματα δυνάμει του Νόμου, (βλ. Αγαθαγγέλου κ.ά. ν. Δημοκρατίας (1996) 4 Α.Α.Δ 2873, η οποία επικυρώθηκε με τη Δημοκρατίας ν. Αγαθαγγέλου κ.α. (1997) 3 Α.Α.Δ 198). Επίδικο ζήτημα είναι η μη μισθολογική αναβάθμιση των αιτητών, όπως συνέβηκε με τους συναδέλφους τους, στη νέα κλίμακα Α8, Α10 και Α11 των Υγειονομικών Λειτουργών. Μέχρι την δημοσίευση του Νόμου, τόσο οι αιτητές όσο και οι 39 συνάδελφοι τους που μεταφέρθηκαν και αναβαθμίστηκαν μισθολογικά υπηρετούσαν στην ίδια θέση (Υγειονομικού Επιθεωρητή) και προσλήφθηκαν με το ίδιο Σχέδιο Υπηρεσίας, εκτελούσαν δε τα ίδια καθήκοντα. Συνεπώς, αν δεν υπήρχε η ερμηνεία των καθ ων η αίτηση ότι όσοι από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές κατείχαν πανεπιστημιακό δίπλωμα και υπηρετούσαν την , ημερομηνία της προηγηθείσας συμφωνίας στην ΜΕΠ, δικαιούνταν μισθολογικής αναβάθμισης κατ υλοποίηση της μεταφοράς και η διοικητική λήψη απόφασης, θα ήταν όλοι ισόβαθμοι και στην ίδια κλίμακα. (Βλ.Συνεκδ. Υποθ. αρ. 1653/2009 κ.α., Θωμάς Κοσιάρης κ.ά. ν. Δημοκρατίας, ημερομηνίας ). Θεωρώ ότι το επικαλούμενο σκεπτικό της απόφασης Dias United Publishing Co. Ltd. v. Δημοκρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ. 550, στην οποία υιοθετήθηκε αναφορά του Π. Δαγτόγλου, «Δικονομικό Δίκαιο», σελ. 98, παράγρ.127 ότι ο δικαστής «δεν μπορεί. μέσω

7 ΤETAΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ της αρχής της ισότητας, να μετατραπεί σε μέθοδο διευρύνσεως του πεδίου ισχύος του νόμου σε περιοχές άσχετες με τη βούληση του νομοθέτη ή και ρητώς επιφυλαγμένες από το Σύνταγμα στη νομοθετική εξουσία», δεν βρίσκει εδώ εφαρμογή. Παρόλο που είναι ορθό ότι το Δικαστήριο εξετάζει ζητήματα αντισυνταγματικότητας μόνο όταν η αποδοχή της αντισυνταγματικότητας οδηγεί στην επίλυση της επίδικης διαφοράς (βλ. Ζαβρός ν. Υπουργείου Αμυνας κ.α. (2009) 3 Α.Α.Δ 380), αυτό που εδώ κρίνεται είναι η διοικητική εφαρμογή του Νόμου και στην περίπτωση που αυτή θεωρηθεί ότι παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, τότε εναπόκειται στην διοίκηση να αναβαθμίσει τους αιτητές στις επτά κενές θέσεις που προέκυψαν στη βάση του Νόμου και στη νομοθετική εξουσία να ρυθμίσει/καλύψει τυχόν ανάγκες για νέες θέσεις με επόμενο Προϋπολογισμό, (Βλ. απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1184/2001 (Τμήμα Στ )). Με συμπληρωματική αγόρευση οι καθ ων η αίτηση έθεσαν διαζευκτικά και δυο άλλες προδικαστικές ενστάσεις. Με την πρώτη ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται εκτελεστότητας καθότι είναι βεβαιωτική, αφού δηλώνει την εμμονή της Διοίκησης στα όσα είχε αναφέρει στην επιστολή της ημερομηνίας προς την Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Υγείας (επιστολή ΤΔΔΠ, μέρος Παραρτήματος VII της ένστασης), απαντώντας και απορρίπτοντας αίτημα της για μεταφορά δέκα θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή, με τους κατόχους τους (αιτητές), οι οποίοι διορίστηκαν μετά τις , στις επίδικες θέσεις Υγειονομικών Λειτουργών. Είναι η θέση της συνηγόρου των καθ ων η αίτηση ότι τίποτε νέο δεν διαλάμβανε η επιστολή των αιτητών το 2011 ώστε η επίδικη επιστολή από το ΤΔΔΠ να θεωρηθεί εκτελεστή. Κατ αρχάς, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι η συγκεκριμένη αλληλογραφία που απευθυνόταν προς την προϊσταμένη των αιτητών, τέθηκε σε γνώση των αιτητών ώστε να είχαν τη δυνατότητα να την προσβάλουν. Επιπρόσθετα, το 2011 ακολούθησε το αίτημα των αιτητών, μέσω των δικηγόρων τους, με το οποίο ζήτησαν από τον Υπουργό Οικονομικών να τύχουν ίσης μεταχείρισης και να αρθεί η συνεχιζόμενη παράλειψη να Εφόσον οι αιτητές κατά την ψήφιση του Νόμου ( ) κατείχαν την θέση του Υγειονομικού Επιθεωρητή και επίσης κατείχαν πανεπιστημιακό προσόν στις , δεν διακρίνω με βάση τις συνδυαστικές παραπάνω πρόνοιες, οποιοδήποτε αποχρώντα λόγο που να δικαιολογεί την άνιση μεταχείριση των αιτητών. τοποθετηθούν στην ίδια θέση και κλίμακα με τους συναδέλφους τους. Ορθά εισηγούνται οι αιτητές ότι το αίτημα προς τον Υπουργό μπορεί να θεωρηθεί ως αίτημα αναφοράς προς την αρμόδια ιεραρχικά ανώτερη αρχή δυνάμει του άρθρου 29 του Συντάγματος ή των άρθρων του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, Ν.158(Ι)99, στην οποία ελήφθη αρνητική απάντηση με την επίδικη επιστολή με «οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών». Συνεπώς η απάντηση ήταν καθόλα εκτελεστή αφού εμπεριείχε την άρνηση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής να ικανοποιήσει το αίτημα των αιτητών. Η απάντηση προσβλήθηκε εμπρόθεσμα, εφόσον οι αιτητές έλαβαν πλήρη γνώση μέσω της επιστολής ημερομηνίας Επί της ουσίας οι αιτητές θεωρούν ότι ο ίδιος ο Νόμος δεν επέφερε ανισότητα, αλλά η διοικητική υλοποίηση του με την επιλεκτική Προστασία από τον καύσωνα και τη σκόνη Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και οι Ιατρικές Υπηρεσίες προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η σκόνη στην ατμόσφαιρα δημιουργούν πολύ σοβαρό καύσωνα με συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο ή και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους. Καλούνται ιδιαίτερα οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της αλλαγής εργασίας/ανάπαυσης/διακοπής εργασίας υπό συνθήκες που εκθέτουν προσωπικό άμεσα στις ανωτέρω συνθήκες. Με την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που αναβάθμιση ορισμένων υπαλλήλων από το σύνολο όσων κατείχαν πανεπιστημιακό τίτλο επέδρασε δυσμενώς για τους αιτητές οι οποίοι, ενώ είχαν ουσιαστικά τα ίδια δεδομένα, δεν αναβαθμίστηκαν μισθολογικά. Υποστηρίζουν, περαιτέρω, πως δεν μπορούν οι καθ ων η αίτηση να εντάσσουν ορισμένους πτυχιούχους στην επιστημονική πυραμίδα και να καθηλώνουν τους αιτητές, που επίσης είναι πτυχιούχοι, στην κλίμακα του Υγειονομικού Επιθεωρητή, θέση που μετά την εφαρμογή του Νόμου θα υπηρετούσαν πλέον μόνο μη πτυχιούχοι. To Άρθρο 28 του Συντάγματος καθιερώνει όχι μόνον την ισότητα όλων ενώπιον του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου απέναντί τους. Έτσι δεσμεύει τον νομοθέτη, ο οποίος στη ρύθμιση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν δύναται να μεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές με ανόμοιο τρόπο, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, γιατί είναι αντικειμενικά δικαιολογημένη. Κατά συνέπεια, όπως λέχθηκε από την Ολομέλεια στην Ηλία ν Δημοκρατίας (1989) 3 Α.Α.Δ. 568, «αν γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλειστεί από τη ρύθμιση αυτή, με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που δικαιολογεί την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη σαν αντισυνταγματική». Στην προκειμένη περίπτωση ο Νόμος προνοούσε ως εξής (Παράρτημα Πρώτου Πίνακα): «Σαράντα έξι θέσεις προηγουμένως καλούμενες «Υγειονομικοί Επιθεωρητές (Κλίμακες Α5 (2 η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)», μετονομάστηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο 240. Δύο θέσεις προηγουμένως καλούμενες «Ανώτεροι Υγειονομικοί Επιθεωρητές, 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9(i)» μετονομάστηκαν και μεταφέρθηκαν από το εδάφιο 230.» Ενώ ως προς τις υφιστάμενες /εγκριμένες για το 2009 εξήντα πέντε θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών, προνοούσε τα ακόλουθα: «Επτά κενές θέσεις και τριάντα εννέα θέσεις οι κάτοχοι των οποίων κατά τις κατείχαν πανεπιστημιακό προσόν, σε θέμα που προβλέπεται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης αυτής, μετονομάστηκαν σε Υγειονομικούς Λειτουργούς (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρθηκαν κάτω από το εδάφιο 207. Οι θέσεις σημειώθηκαν με διπλό σταυρό. Οι πρώτες τέσσερις θέσεις που κενώνονται, καταργούνται και οι υπόλοιπες δεκαπέντε θέσεις που κενώνονται καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 207.» Εφόσον οι αιτητές κατά την ψήφιση του Νόμου ( ) κατείχαν την θέση του Υγειονομικού Επιθεωρητή και επίσης κατείχαν πανεπιστημιακό προσόν στις , δεν διακρίνω με βάση τις συνδυαστικές παραπάνω πρόνοιες, οποιοδήποτε αποχρώντα λόγο που να δικαιολογεί την άνιση μεταχείριση των αιτητών. Ο λόγος που επικαλέστηκαν οι καθ ων η αίτηση ανάγεται στο περιεχόμενο της συμφωνίας στην ΜΕΠ και φαίνεται να είχε προβληματίσει κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου τόσο την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και τον αρμόδιο Υπουργό (βλ. επιστολή του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας προς την κα Α. Παπαδοπούλου, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, (μέρος Παραρτήματος V της ένστασης)). Παραθέτω χαρακτηριστικό απόσπασμα που μιλά αφ εαυτού: «Το Υπουργείο Οικονομικών δε συμφωνεί όπως η ημερομηνία κατοχής των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων για σκοπούς οφείλονται στην έκθεση των εργαζομένων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους. Ιδιαίτερα για την αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα καλούνται οι πολίτες να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Κλάδου Ποιότητας του Αέρα για ενημέρωσή για τη διακύμανση των μέσων ωριαίων τιμών στις Επαρχίες τους. Τονίζεται ότι λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων αναβάθμισης θέσεων με τους κατόχους τους καθοριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, αλλά παραμείνουν στο Νομοσχέδιο οι καθορισθείσες ημερομηνίες που είναι αυτές των Συμφωνιών της ΜΕΠ για κάθε περίπτωση. Ωστόσο, συμφωνούμε όπως όλες οι περιπτώσεις υπαλλήλων που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν στο μεταξύ, τα εν λόγω προσόντα, δηλαδή από τις ήδη καθορισθείσες στο Νομοσχέδιο ημερομηνίες για κάθε κατηγορία θέσεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου θα μελετηθούν και θα ρυθμιστούν κατάλληλα με επόμενο Προϋπολογισμό.» Ωστόσο, μετά την παρέλευση δυο και πλέον χρόνων από την εφαρμογή του Νόμου και παρά την θεωρητική μεταφορά των θέσεων των αιτητών οι οποίοι ήταν και αυτοί πτυχιούχοι, όπως και οι 39 συνάδελφοι τους που όντως μεταφέρθηκαν στις νέες θέσεις, οι αιτητές εξακολουθούν να παραμένουν στην κλίμακα που κατείχαν ως Υγειονομικοί Επιθεωρητές, παρόλο που εφτά από τις νέες θέσεις παρέμειναν κενές. Θεωρώ ότι αυτό συνιστά δυσμενή και άνιση μεταχείριση σε βάρος των αιτητών. Ούτε το περιεχόμενο της συνδικαλιστικής συμφωνίας στην ΜΕΠ που επικαλούνται οι καθ ων η αίτηση μπορεί να αποτελέσει εύλογα δικαιολογημένο και αντικειμενικό κριτήριο για παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας, αφού δεν μπορεί να τίθεται πιο ψηλά από το Νόμο βάσει της ιεράρχησης των πηγών δικαίου, (βλ. Δημοκρατία ν. Αντωνιάδη (2009) 3 Α.Α.Δ 298). Η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και κράτους δεν μπορεί να τροποποιεί, καταργεί ή αλλοιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιαδήποτε νομική σχέση δημοσίου δικαίου, εκτός αν αποτελέσει μέρος Κανονισμών ή έχει αποκτήσει νομοθετική ισχύ, (βλ., μεταξύ άλλων, Νίκος Χαραλάμπους, «Εγχειρίδιο Κυπριακού Διοικητικού Δικαίου», 2 η Έκδοση, σελ. 69 και τις εκεί αναφερόμενες αποφάσεις) Επί του προκειμένου, δεν συμφωνώ με τη θέση των καθ ων η αίτηση ότι η διαφοροποίηση που προνοούσε η συμφωνία στην ΜΕΠ, υποστηρίζεται δυνάμει των πιο πάνω προνοιών του Παρατήματος του Πρώτου Πίνακα του Νόμου. Για τους λόγους που προσπάθησα να εξηγήσω ο προβαλλόμενος λόγος ακύρωσης για παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης επιτυγχάνει. Η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται. Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ των αιτητών, όπως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. n και της πιθανής αρνητικής επίδρασής τους στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) πρέπει να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο. Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων των μετρήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας n

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 Aριθμός 207 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472 Αριθμός 471 499 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497 Aριθμός 460 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 459 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133 Aριθμός 189 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 188 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327. Aριθμός 456

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327. Aριθμός 456 Aριθμός 456 ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 17 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013-2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥ.Μ.Ε.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 25(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σίγουρα, η περίοδος που διαβαίνουμε δεν είναι καλή διότι η τωρινή ΔΕ απέρχεται και παραπέμπει τα περισσότερα θέματα προς τις νέες Αρχές.

Σίγουρα, η περίοδος που διαβαίνουμε δεν είναι καλή διότι η τωρινή ΔΕ απέρχεται και παραπέμπει τα περισσότερα θέματα προς τις νέες Αρχές. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Συντεχνία του Ακαδημαϊκού προσωπικού άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα και ο εμπλουτισμός της παρούσας ιστοσελίδας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στη καλύτερη ενημέρωση και επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 751 Αριθμός 459 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 897 Αριθμός 538 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο μόνιμες θέσεις Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 63/2008 και Α.Κ.Ι. 1/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου 1. Μου υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες από δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ (α) Από της 01/01/2002 να παραχωρηθεί στο προσωπικό αύξηση 2% επί των συνολικών µισθών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑ A 712 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 614 ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α (ΚΔΠ 184/2012)για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Επεξηγηματικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 Aριθμός 425 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 2319

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 2319 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 2319 Η κα Αιμιλία Θεράποντος, μόνιμος Πρώτη Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 453 Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325 Aριθμός 451 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Η κ. Φρόσω Μανωλούδη, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177 Aριθμός 261 Ο Ιάκωβος Δημητρίου, μόνιμος Διευθυντής Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, απεβίωσε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την καταγγελία της κ. Σ. Ι. για διάκριση σε βάρος της λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Κλητήρα στη Συνεργατική Πιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα