15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002707559 2015-04-15"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά Τηλ ΦΑΞ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα 15/04/2015. Α.Π. : 26028/3885 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα Προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ii. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)». iii. Της 2/2037/ Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/2006. iv. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» v. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. vi. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ». vii. Της Εγκυκλίου ΥΠΕΣ 7243/ΕΓΚ. 5/ viii. Τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. σχετικά με την εφαρμογή της ΑΥΟ 35130/739/2010 με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του αρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/1995. ix. Την Π1 3797/ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών». x. Του N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». xi. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. xii. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ), τροποποίηση του Ν.3310/2005». xiii. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». xiv. Ο Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/ περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». xv. Ο Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) άρθρο Την αριθμ /2089/ απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου Οικονομικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 1

2 3. Την ύπαρξη πιστώσεων συνολικού ποσού ,00 οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 στους παρακάτω Κ.Α., αναλυτικά: α. ποσό ,00 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» στους Κ.Α , , , , , , , β. ποσό ,00 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου» στους Κ.Α , , , , , γ. ποσό 6.000,00 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ» στους Κ.Α , , , Την 41/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας. 5. Τη Μελέτη συνολικού ποσού ,00,για την προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων η οποία έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής τμήμα τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 6. Τη μελέτη συνολικού ποσού ,00, για την προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών τμήμα προμηθειών διαχείρισης υλικού Αποθήκης 7. Τη μελέτη συνολικού ποσού 6.000,00 για την προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών τμήμα προμηθειών διαχείρισης υλικού Αποθήκης 8. Την 200/2015 και 264/2015 απόφαεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες διατέθηκαν πιστώσεις ποσού ,00,, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα Προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ» 9. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα Προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες που συνέταξε το τμήμα τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής και το τμήμα προμηθειών διαχείρισης υλικού - αποθήκης, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι απαιτούμενες πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. Έτους 2015 ως εξής: Α. «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» στους Κ.Α , , , , , , , Β. «Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου» στους Κ.Α , , , , , Γ. «Προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ» στους Κ.Α , , , Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιγράφονται στις μελέτες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το αντικείμενο της παρούσας χωρίζεται σε τρεις ομάδες οι οποίες αναλυτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω είδη: ΟΜΑΔΑ Α εκτυπώσεων : Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΛΑΝΩΝ - TONER ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ χωρίς Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ 2

3 Photoconductor για εκτυπωτή Lexmark 1 250Χ22G 15PROC Drum για εκτυπωτή Kyocera FS dn 302HS Toner Canon i-sensys LBP Toner Canon i-sensys LBP Toner Canon i-sensys LBP Toner για εκτυπωτή KYOCERA FS- 1300dn Toner για εκτυπωτή KYOCERA FS- 6950dn 8 Toner για εκτυπωτή KYOCERA FS-1020d 9 Toner HP LaserJet 1005, 1006 ΚΥΟ32512 ΚΥΟ32537 TK-18 CB435A 10 Toner HP LaserJet 1020 Q2612A 11 Toner HP LaserJet 1200 C7115A 12 Toner HP LaserJet 1300 Q2613A 13 Toner ΗP Laser jet 2300 HPQ2610A 14 Toner HP LaserJet P3005 dn Q7551A 15 Toner Lexmark A11E 16 Toner Lexmark A11E 17 Toner Lexmark 264 X264A11G 18 Toner Lexmark E450 Ε250X22IE 19 Toner Lexmark T SE Toner LEXMARK MS310dn (5.000 σελίδες) Toner Samsung ML nd (5.000 σελίδες) 502Η MLT - D205L 22 Toner RICOH Aficio SP1100SF SP1100LE 23 Μελάνι Canon IPF 710 black PFI-102BK 24 Μελάνι Canon IPF 710 black PFI-102MBK 25 Μελάνι Canon IPF 710 cyan PFI-102C 26 Μελάνι Canon IPF 710 magenta PFI-102M 27 Μελάνι Canon IPF 710 yellow PFI-102Y 28 Μελάνι Epson Stylus D68 black T ,00 90, ,00 340, ,00 220, ,00 550, ,00 650, ,00 800, ,00 105, ,00 400, ,00 150, ,00 475, ,00 255, ,00 300, ,00 450, ,00 780, , , , , ,00 220, ,00 600, ,00 150, , , , , ,00 110, ,00 300, ,00 300, ,00 240, ,00 240, ,00 240, ,00 165,00 3

4 29 Μελάνες για εκτυπωτή Epson stylus-d 68 CYAN EPS ,00 72,00 30 Μελάνες για εκτυπωτή Epson stylus-d 68 MAGENTA EPS ,00 72,00 31 Μελάνες για εκτυπωτή Epson stylus-d 68 YELLOW EPS ,00 66,00 32 Μελάνι HP DeskJet 1280 black 51645AE 33 Μελάνι HP DeskJet 1280 color 6578D 34 Μελάνι HP DeskJet 6980 black C9504EE 35 Μελάνι HP DeskJet 6980 color CB332EE 36 Μελάνι HP DeskJet 840c black C6615DE 37 Mελάνι ΗΡ DeskJet 840C color HPC6625A Μελάνι HP OfficeJet 7000 wide Format black Μελάνι HP OfficeJet 7000 wide Format cyan Μελάνι HP OfficeJet 7000 wide Format magenta Μελάνι HP OfficeJet 7000 wide Format yellow 920XL 920XL 920XL 920XL 42 Μελάνι HP OfficeJet Pro L7590 black C9385AE 43 Μελάνι Lexmark 2420 black Μελάνι Lexmark 2420 color Μελάνι Lexmark 543 black C540A1KG 46 Μελάνι Lexmark 543 cyan C540A1CG 47 Μελάνι Lexmark 543 magenta C540A1MG 48 Μελάνι Lexmark 543 yellow C540A1YG 49 Πληκτρολόγιο & Wheel mouse optical microsoft 50 USB Flash memory 16 GB 51 USB Flash memory 32 GB 52 DVD - R 8.5 GB 5άδα 53 DVD - R 4.7 GB 5άδα 54 CD - R 700 MB 10άδα 5 35,00 175, ,00 175, , , ,00 450, ,00 700, ,00 340, ,00 50, ,00 12, ,00 12, ,00 12, ,00 200, ,00 250, ,00 100, ,00 270, ,00 220, ,00 220, ,00 220, ,00 195, ,00 80, ,00 225, ,00 80, ,00 126, ,00 88,00 4

5 24.390,00 Φ.Π.Α. 23% 5.609,7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΟΜΑΔΑ Β : προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα Α/Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΠΟΣΟ-ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 Πολυμηχάνημα SCX-3200 Samsung Toner & Drum MLT- D1042S Black 1.5K Pgs 2 φωτ/κο Panasonic DP 8020 E Toner Laser Panasonic DQ- TU10J 10k Pgs 3 φωτ/κο Panasonic DP 8020 E Drum Laser Panasonic DQ- H60J- 60K Pgs ΤΕΜ 5 55,60 278,00 ΤΕΜ 18 35,30 635,40 ΤΕΜ 6 34,40 206,40 4 φωτ/κο Panasonic DP 4520 Panasonic DQ-TU24D 24k Pgs TEM 8 60,40 483,20 5 φωτ/κο Panasonic DP 1520 Toner Laser Panasonic DQ- TU10J 10k Pgs 6 φωτ/κο Panasonic DP 1520 Drum Laser Panasonic DQ- H60J- 60K Pgs 7 φωτ/κο Konica Minolta ΚΜ 7022/7222/7130 Konica U- BIX 7022 TN301K TEM 8 35,30 282,40 ΤΕΜ 6 34,40 206,40 ΤΕΜ 30 71, ,00 8 φωτ/κο Konica Minolta ΚΜ BISHUB 162/210/163/211 ΤΕΜ 25 27,89 697,25 9 Φωτ/κο Konica Minolta KM BISHUB 250/350/600 type TN Φωτ/κο Canon image runner 2318L Canon C-EXV14 Black 8.3k pages 11 Φωτ/κο Canon image runner 2318L DRUM (C-EXV14) (0385B002 TEM 30 43, ,90 TEM 15 24,27 364,05 ΤΕΜ 6 148,08 888,48 12 Φωτ/κο Canon IR 2018 Canon C-EXV14 Black 8.3k pages TEM 15 24,27 364,05 13 Φωτ/κο Canon IR 2018 Drum Copier (Φωτοτυπικου) Canon C-EXV23 ΤΕΜ , ,00 5

6 14 Φωτ/κο Toshiba 2060 TNR Toshiba T-2060E (1 x 300g) TEM 42 12,54 526,68 15 Φωτ/κο Toshiba stoudio T k Printer Toshiba T- 1810E Pgs TEM 30 32,93 987,90 16 Φωτ/κο Toshiba stoudio 255 T-4530E - 30K Pgs TEM 16 52,45 839,20 17 Φωτ/κο Toshiba stoudio 257 Τ5070Ε Pgs TEM 15 94, ,50 18 Φωτ/κο Zerox Work Center Pro 416 XEROX 106R443 PRO416 ΤΟΝER -1Τ (106R00443) TEM 6 23,75 142,50 19 Φωτ/κο Oki i mc160n Oki Black 2.5K Pgs, Cyan 2.5K Pgs, Magenta 2.5K Pgs, Yellow 2.5K Pgs ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙ ΩΝ 4 406, ,92 20 Φωτ/κο Oki i mc160n DRUM 45k BLK, 11.25k CLR ( ) TEM 7 100,10 700,70 ΣΥΝΟΛΟ ,93 ΦΠΑ 23% 3.739,78 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,71 ΟΜΑΔΑ Γ : προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ Α/Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΑΞ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 fax SAMSUNG SF-330 INK M40 BLACK -750 pgs ΤΕΜ 2 28,94 57,88 2 fax SAMSUNG SF-650 MTL D1052L BLACK -2.5K pgs ΤΕΜ 2 59,51 119,02 3 fax SAMSUNG SCX-4521 mlt-d119s black 2k Pgs ΤΕΜ 6 49,32 295,92 4 fax SAMSUNG SF-560R SF-D560RA BLACK -3KPgs ΤΕΜ 7 70,89 496,23 5 fax SAMSUNG SF-760P MLT-D101S-1.5K Pgs ΤΕΜ 25 51, ,00 6 fax SAMSUNG SF-340 M40 BLACK-750Pgs TEM 2 28,94 57,88 7 fax PANASONIC KXFP 141/ KXFA-54X refil 8" (210mimx 35m)-2t 2x10Pgs (κουτι 2 τεμ) ΤΕΜ 2 19,03 38,06 6

7 8 fax PANASONIC KX-FA 205/52X KX-FA52XFILM 2X105Pgs (κουτι 2 τεμ) 9 fax PANASONIC KX 1810/136X KX-FA136X Refil Rols 2x330Pgs (κουτι 2 τεμ) 10 fax PANASONIC KX-FA-55X ΚΧ-ΦΑ55Χ & Replacement Film- 2T (κουτι 2 τεμ) ΤΕΜ 1 18,89 18,89 ΤΕΜ 1 29,69 29,69 TEM 1 20,47 20,47 11 fax PANASONIC UF UG KPgs TEM 1 126,84 126,84 12 fax RICOH SP-1200 TONER CARTRIDGE SP 1200S/SF 2,6Ktnr blk (406837) ΤΕΜ 10 59,02 590,20 13 fax RICOH SP-1200 DRUM CARTRIDGE Type 1200E ΤΕΜ 2 57,39 114,78 14 fax RICOH 1130L TONER CARTRIDGE Type 1275D Black 3,5k ΤΕΜ 4 70,58 282,32 15 fax RICOH SP Black 4k Pgs TEM 2 81,07 162,14 16 fax TOSHIBA DP-80 TONER CARTRIDGE Toshiba TK-18-1x650gr 8.3k Pgs 17 fax TOSHIBA DP-80 DRUM CARTRIDGE Toshiba DK-18 1x1000gr 20K Pgs 18 fax BROTHER 2820 TONER CARTRIDGE Brother TN K Pgs 19 fax BROTHER 2820 DRUM CARTRIDGE Brother DR k Pgs 20 fax BROTHER T104 RIBBON TAPE Ink Refill Fax Brother PC- 74RF 576 Pgs - 4 Rolls (κουτι 4 τεμ) ΤΕΜ 2 59,00 118,00 ΤΕΜ 3 34,96 104,88 ΤΕΜ 4 53,78 215,12 ΤΕΜ 2 60,08 120,16 ΤΕΜ 11 40,00 440,00 21 fax OKIFAX TONER CARTRIDGE ΤΕΜ 2 72,36 144,72 22 fax CANON L-200 TYPE PG40 Inkjet PG-40 Black (0615B001) ΤΕΜ 3 15,28 45,84 ΣΥΝΟΛΟ 4.878,04 ΦΠΑ23% 1.121,95 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.999,99 Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στις μελέτες. 7

8 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί στην σχετική περίληψη διακήρυξης ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών και νομικών προσώπων που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία δύο ή και για τις τρεις ομάδες για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας όπως αυτές περιγράφονται. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της ομάδας αποφέρου απόρριψη της προσφοράς της ομάδας. 4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α Το περιεχόμενο της εγγύησης να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη. 3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. 6. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 7). Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 5. Μαζί με τη προσφορά,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 5.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 5.5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 5.6. Πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας από το Δήμο Ιωαννιτών και το Δήμο της έδρας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγω αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 8

9 5.7. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας. Για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιο τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. (Παραγ. 1γ, 1δ & 1ε, του άρθρου 9, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα. 6. Υποβολή και σύνταξη προσφορών 6.1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στον τόπο και κατά την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά( ή με courier) με συστημένο σφραγισμένο φάκελο προς το Πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 9, ΤΚ (Παραγ. 4, του άρθρου 11, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η προθεσμία για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα.(αντίγραφα δικαιολογητικών, αντίγραφα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς σε αντίστοιχους ξεχωριστούς φακέλους) (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Το αντικείμενο της προμήθειας. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις στο διαγωνισμό, (και τα αντίγραφα) - Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης. - Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 9

10 Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) - Τεχνική προσφορά. - Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική. - Προσπέκτους στην Ελληνική ή Αγγλική Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφής απορρίπτονται Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. (Παραγ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από τις διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. (Παραγ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των καυσίμων στα σχολεία που θα υποδειχτούν από την ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών Ο προσφέρων θα δηλώνει με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 10

11 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές δεν γίνονται δεκτές. Στην ως άνω Υπεύθυνη δήλωση ο προσφέρων θα δηλώνει αν θα παραδώσει ή όχι στον προβλεπόμενο χρόνο από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά( ή με courier) με συστημένο σφραγισμένο φάκελο προς το Πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών (Οικονομική Υπηρεσία) στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών Καπλάνη 9, ΤΚ (Παραγ. 4, του άρθρου 11, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η προθεσμία για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος της παρούσας Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και του ποσού του διαγωνισμού Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται καθ όλη την διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύμβασης σε σημεία που θα υποδειχτούν από τα αρμόδια όργανα των Νομικών προσώπων που αναφέρονται στο διαγωνισμό Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο (30) τριάντα ημερών από τη παράδοση του υλικού Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στοιχεία του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από τον Δήμο Ιωαννιτών, στο τηλ: και fax: EΝΣΤΑΣΕΙΣ Υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 15, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.& παραγ. 5, του άρθρου 4, του Ν. 2286/95) 11

12 8. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί άπαξ σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θωμάς Γιωτίτσας 12