Όνομα Σπουδαστή: Στεφανίδη Θεοδώρα ΑΝ 068.l ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όνομα Σπουδαστή: Στεφανίδη Θεοδώρα ΑΝ 068.l ι"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι ΠΕ ΙΡΑ ΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας με χρήση jsp Όνομα Σπουδαστή: Στεφανίδη Θεοδώρα ΑΝ 068.l ι Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή: 1. Δ. Αγγελόπουλος ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2014

2 Περίλήψη Στην πτυχιακή εργασία έχω ασχοληθεί με την δημιουργία ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Jsp η οποία λειτουργεί σε apache web server. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι γλώσσες προγραμματισμού Jaνa, JaνaScript, Html, SQL, Php και CSS. Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί στην αρχική σελίδα, να δει το μενού του εστιατορίου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού με αναφορά στο χάρτη. Επίσης ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει κράτηση για συγκεκριμένη ημέρα και αριθμό ατόμων στη σελίδα του εστιατορίου. Μπορεί μέσα από την σελίδα να ενημερωθεί αν η κράτηση που ζήτησε πραγματοποιήθηκε, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω πληρότητας των διαθέσιμων τραπεζιών με τον αριθμό ατόμων που ζήτησε στην συ'γ1cεκριμένη ημερομηνία. Αυτό πραγματοποιείται με τον προγραμματισμό βάσης δεδομένων που έχουν αρχικά καταχωρηθεί τα τραπέζια και ο αριθμός ατόμων που αυτά μπορούν να εξυπηρετήσουν. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να εμφανίζονται όλες οι κρατήσεις που έχουν γίνει για οποιαδήποτε ημερομηνία και αριθμό ατόμων σε άλλη σελίδα προς χρήση του κατόχου του εστιατορίου.....

3 Abstract Ιη the graduation project have dealt with the creation of a website, using J sp technology which works οη apache web server. The programming languages that have been used, are: Java, JavaScript, Html, SQL, Php and CSS. Οη this page, the visitor has the opportunity to browse the home page, to see the restaurant menu and the contact information with reference to the map. Also the visitor has the opportunity to make a reservation for a specific date and number of people at the page of the restaurant. Through the page, the visitor can be updated if the requested booking.is held, or if this is not possible because of completeness of the available tables of the specific number of people who asked that speci fic date. This is accomplished by programming the database were originally recorded tables and the number of people they can serve. Finally, it gives the ability to the owner of the restaurant to display all the bookings that are made for any date and number of persons to another page.....

4 Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής Θεωρητικό υπόβαθρο Jανα Html Jsp Sql JaνaScrίpt ΡΗΡ CSS...: Α νάj.υση Απαιτήσεων Συστήματος... 1 Ο 3.1 Περιγραφή Λειτουργιών Ο ίndexjsp Ο contact.jsp... l Ο reservatίonsjsp menujsp admίnjsp Σχεδίαση Συστήματος Αρχιτεκτονική Περ ιγραφή Κλάσεων ii

5 4.2.1 ResereCheck Βάση Δεδομένων Πίνακας tables Πίνακας reserve Υλοποίηση Πλατφόρμες και προγραμματιστιl:(ά εργαλεία Eclίpse Xampp Apache Tomcat Έ)-εγχος...' Μεθοδολογία ελέγχου Σενάριο Οδηγός χρήσης Χρήση από πελάτη Μενού Στοιχεία επικοινωνίας Κράτηση onlίne Χρήση από τον διαχειριστή του εστιατορίου Κρατήσεις Επί).ογος... ~ Σύνοψη και συμπεράσματα....' ΜεJJ.οντικές επεκτάσεις Ο 9 Βιβλιογραφία Ο../(ώδικας iii

6 Ευχαριστίες Θα ήθε~α να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που με στήριξε κατά την διάρκεια της φοίτησης μου. 1

7 1 Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο πτυχιακής Στην πτυχιακή εργασία έχω ασχοληθεί με την δημιουργία ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Jsp η οποία λειτουργεί σε Apache Web Server. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι γλώσσες προγραμματισμού Jaνa, JaνaScήpt, Html, SQL, Php και CSS. Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί στην αρχική σελίδα, να δει το μενού του εστιατορίου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού με αναφορά στο χάρτη. Επίσης ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει κράτηση για συγκεκριμένη ημέρα και αριθμό ατόμων στη σελίδα του εστιατορίου. Μπορεί μέσα από την σελίδα να ενημερωθεί- αν η κράτηση που ζήτησε πραγματοποιήθηκε, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω πληρότητας των διαθέσιμων τραπεζιών με τον αριθμό ατόμ.ων που ζήτησε στην συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό πραγματοποιείται με τον προγραμματισμό βάσης δεδομένων που έχουν αρχικά καταχωρηθεί τα τραπέζια και ο αριθμός ατόμων που αυτά μπορούν να εξυπηρετήσουν. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να εμφανίζονται όλες οι κρατήσεις που έχουν γίνει για οποιαδήποτε ημερομηνία και αριθμό ατόμων σε άλλη σελίδα προς χρήση του κατόχου του εστιατορίου.. ' 2

8 2 Θεωρητικό υπόβαθρο 2.1 Java Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που σχεδιάστηκε από την εταιρεία πληροφορικής Sun Microsystems. Η γλώσσα αυτή προέρχεται απο μεγάλο μέρος της σύνταξης της από C και C + +. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της J ava έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh (σύντομα θα τρέχουν και σε Playstation καθώς και σε άλλες κονσόλες παιχνιδιών) χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση ( compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειαζόταν κάποιος τρόπος έτσι ώστε τα προγράμματα γραμμένα σε Java να μπορούν να είναι <<Κατανοητά» από κάθε υπολογιστή ανεξάρτητα του είδους επεξεργαστή (Intel χ86, ΙΒΜ, Sun SPARC, Motorola) αλλά και λειτουργικού συστήματος (Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS). Ο λόγος είναι ότι κάθε κεντρική μονάδα επεξεργασίας κατανοεί... 3

9 διαφορετικό κώδικα μηχανής. Ο συμβολικός. κώδικας (Assembly) που μεταφράζεται και εκτελείται σε Windows είναι διαφορετικός από αυτόν που μεταφράζεται και εκτελείται σε έναν υπολογιστή Macintosh. Η λύση δόθηκε με την ανάπτυξη της Εικονικής Μηχανής (Virtual Machine ή VM ή ΕΜ στα ελληνικά). Αφού γραφεί κάποιο πρόγραμμα σε J aνa, στη συνέχεια μεταγλωττίζεται μέσω του μεταγλωττιστή jaνac, ο οποίος παράγει έναν αριθμό από αρχεία.class (κώδικας byte ή bytecode). Ο κώδικας byte είναι η μορφή που παίρνει ο πηγαίος κώδικας της Jaνa όταν μεταγλωττιστεί. Όταν πρόκειται να εκτελεστεί η εφαρμογή σε ένα μηχάνημα, το Jaνa Virtual Machine που πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε αυτό θα αναλάβει να διαβάσει τα αρχεία.class. Στη συνέχεια τα μεταφράζει σε γλώσσα μηχανής που να υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα και τον επεξεργαστή, έτσι ώστε να εκτελεστεί. Χωρίς αυτό δε θα ήταν δυνατή η εκτέλεση λογισμικού γραμμένου σε J aνa. Πρέπει να σημειωθεί ότι η JVM είναι λογισμικό που εξαρτάται από την πλατφόρμα, δηλαδή για κάθε είδος λειτουργικού συστήματος και αρχιτεκτονικής επεξεργαστή υπάρχει διαφορετική έκδοση του. Έτσι υπάρχουν διαφορετικές JVM για Windows, Linux, Unix, Macintosh, κινητά τηλέφωνα, παιχνιδομηχανές κλπ. Οτιδήποτε θέλει να κάνει ο προγραμματιστής (ή ο χρήστης) γίνεται μέσω της εικονικής μηχανής. Αυτό βοηθάει στο να υπά pχει μεγαλύτερη ασφάλεια στο σύστημα γιατί η εικονική μηχανή είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία χρήστη - υπολογιστή. Ο προγραμματιστής δεν μπορεί να γράψει κώδικα ο οποίος θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τον υπολογιστή γιατί η εικονική μηχανή θα τον ανιχνεύσει και δε θα επιτρέψει να εκτελεστεί. Από την άλλη μεριά ούτε ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει «κακό» κώδικα από το δίκτυο και να τον εκτελέσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μεγάλα κατανεμημένα συστήματα όπου πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα συγχρόνως. [ 1].... 4

10 2.2 Html Η HTML (ακρωνύμιο του αγγλικού HyperText Markup Language, ελλ. Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων HTML τα οποία αποτελούνται από ετικέτες (tags), οι οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα «μεγαλύτερο από>> και «μικρότερο από» (για παράδειγμα <html>), μέσα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα <hl> και </hl>), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και 'τη δεύτερη ετικέτα λήξης (ή σε άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισίματος αντίστοιχα). Ανάμεσα στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες κλπ. Ο σκοπός ενός web browser είναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα συνθέτει σε σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελίδας. Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους του ιστότοπους. Η HTML επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελίδα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Παρέχει τις μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων (δηλαδή εγγράφων που αποτελούνται από το περιεχόμενο που μεταφέρουν και από τον κώδικα μορφοποίησης του περιεχομένου) καθορίζοντας δομικά σημαντικά στοιχεία για το κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους, ~αραθέσεις και άλλα. Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JaνaScήpt, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων. ΗΤΜL. Οι Web browsers μπορούν επίσης να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS για να ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του υπόλοιπου υλικού. Ο.... 5

11 οργανισμός W3C, ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για την HTML και τα CSS, ενθαρρύνει τη χρήση των CSS αντί διαφόρων στοιχε ίων της HTML για σκοπούς παρουσίασης του περιεχομένου.[2] 2.3 Jsp Η JSP (JaνaServer Pages) είναι μια τεχνολογία που βοηθά τους προγραμματιστές να αναπτύξουν σελίδες που δημιουργούνται δυναμικά άλλους τύπους εγγράφων. Κυκλοφόρησε το βασισμένες σε HTML, XML, ή 1999 από την Sun Microsystems, η JSP είναι παρόμοια με την ΡΗΡ, αλλά χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Για να αναπτυχθεί και να εκτελεστεί η JSP, χρειάζεται κάποιος συμβατός web server, όπως Apache Tomcat, απαραίτητα. Αρχιτεκτονικά, η JSP μπορεί να θεωρηθεί ως μια υψηλού επιπέδου αφαίρεση των servlets της Java. Όπως και κάθε άλλο πρόγραμμα Jaνa, η JSP πρέπει να εκτελεστεί εντός εικονικής μηχανής Jaνa ( JVM ), που ενσωματώνει με το λειτουργικό σύστημα υποδοχής του διακομιστή να παρέχει μια πλατφόρμα. Η JSP σελίδες χρησιμοποιούν διάφορα διαχωριστικά για τις λειτουργίες scripting. Το πιο βασικό είναι < %... % >,το οποία περικλείει μια δέσμη ενεργειών JSP. Μια δέσμη ενεργειών είναι ένα κομμάτι του κώδικα Java που εκτελείται όταν ο χρήστης ζητά τη σελίδα. Άλλα κοινά διαχωριστικά περιλαμβάνουν < % = %... > και < %... >. [3] 2.4 Sql Η SQL (αγγλ. αρκτ. από το Structured Query Language) (προφ. /,εs.kju: 'εl/) είναι μία γλώσσα υπολογιστών στις βάσεις δεδομένων, που σχεδιάστηκε για τη διαχείριση δεδομένων, σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Relational Database Management System, RDBMS) και η οποία, αρχικά, βασίστηκε στη σχεσιακή άλγεβρα. Η γλώσσα περιλαμβάνει δυνατότητες ανάκτησης και ενημέρωσης δεδομένω\"; δημιουργίας και τροποποίησης σχημάτων και σχεσιακών πινάκων, αλλά 6

12 και ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα. Η SQL ήταν μία από τις πρώτες γλώσσες για το σχεσιακό μοντέλο του Edgar F. Codd, στο σημαντικό άρθρο του το 1970, και έγινε η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα για ~ς σχεσιακές βάσεις δεδομένων.[ 4] 2.5 JaνaScript Η JaνaScήpt (JS) είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της υλοποίησης των φυλλομετρητών Ιστού, ώστε τα σενάρια από την πλευρά του πελάτη (client-side scήpts) να μπορούν να επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου που εμφανίζεται. Η JavaScήpt είναι μια γλώσσα σεναρίων που βασίζεται στα πρωτότυπα (prototypebased), είναι δυναμική, με ασθενείς τύπους και έχει συναρτήσεις ως αντικείμενα πρώτης τάξης. Η σύνταξή της είναι επηρεασμένη από τη C. Η JavaScήpt αντιγράφει πολλά ονόματα και συμβάσεις ονοματοδοσίας από τη Java, αλλά γενικά οι δύο αυτές γλώσσες δε σχετίζονται και έχουν πολύ διαφορετική σημασιολογία. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού της JavaScript προέρχονται από τις γλώσσες προγραμματισμού Self και Scheme. Είναι γλώσσα βασισμένη σε διαφορετικά προγραμματιστικά παραδείγματα (multi-paradigm), υποστηρίζοντας αντικειμενοστραφές, προστακτικό και συναρτησιακό στυλ προγραμματισμού. Η J avascript χρησιμοποιείται και σε εφαρμογές εκτός ιστοσελίδων - τέτοια παραδείγματα είναι τα έγγραφα PDF, οι εξειδικευμένοι φυλλομετρητές (site-specific browsers) και οι μικρές εφαρμογές της επιφάνειας εργασίας (desktop widgets). Οι νεότερες εικονικές μηχανές και πλαίσια ανάπτυξης για JaνaScript (όπως το Node.js) έχουν επίσης κάνει τη JavaScript πιο δημοφιλή για την ανάπτυξη εφαρμογών [στού στην πλευρά του διακομιστή (server-side). Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανι.σμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscήpt

13 Η αρχική έκδοση της JaνaScήpt βασίστηκε στη σύνταξη στη γλώσσα προγραμματισμού C, αν και έχει εξελιχθεί, ενσωματώνοντας πια χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη ( client), που ήταν ο φυλλομετρητής (browser) του χρήστη, και χαρακτηρίστηκε σαν clientside γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα JaνaScript και η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στο διακομιστή, αλλά στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Αντίθετα, άλλες γλώσσες όπως η ΡΗΡ εκτελούνται στο διακομιστή (server-side γλώσσες προγραμματισμού). Παρά την ευρεία χρήση της JaνaScript για συγγραφή προγραμμάτων σε περιβάλλον φυλλομετρητή, αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή χρησιμοποιήθηκε και για τη συγγραφή κώδικα από την πλευρά του διακομιστή, από την ίδια τη Netscape στο προϊόν LiνeWire, με μικρή επιτυχία. Η χρήση της JaνaScript στο διακομιστή εμφανίζεται πάλι σήμερα, με τη διάδοση του Node.js, ενός μοντέλου προγραμματισμού βασισμένο στα γεγονότα (eνents). Η JaνaScript δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη Jaνa, που είναι διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού και με διαφορετικές εφαρμογές. Η χρήση της λέξης "Jaνa" στο όνομα της γλώσσας έχει περισσότερη σχέση με το προφίλ του προϊόντος που έπρεπε να έχει και λιγότερο με κάποια πιθανή συμβατότητα ή άλλη στενή σχέση με τη Jaνa. Ρόλο σε αυτήν τη σύγχυση έπαιξε και ότι η Jaνa και η JaνaScript έχουν δεχτεί σημαντικές επιρροές από τη γλώσσα C, ειδικά στο συντακτικό, ενώ είναι και οι δύο αντικειμενοστραφείς γλώσσες.[5] 2.6 ΡΗΡ Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα ΡΗΡ περyά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό.... 8

14 χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα στaλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. Ένα αρχείο με κώδικα ΡΗΡ θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, *.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης.html δεν θα λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα ΜΙΜΕ types του server. Επίσης ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση.php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται και να μεταγλωτίζει τον κώδικα ΡΗΡ σε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραμμα πελάτη. Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS Χ υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα ΡΗΡ, είτε με την χρήση ενός πρόσθετου (mod_php) ή με την αποστολή του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή FCGI ή με την έλευση της php5.4 υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πολυάσχολους ιστοχώρους, FastCGI Process Manager (FPM).[6] 2.7 css Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή (αλληλουχία φύλλων στύλ ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία τω.ν γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις)ιλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να αναπτύσσει στιλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη.[?].... 9

15 3 Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος 3.1 Περιγραφή Λειτουργιών Τα jsp αρχεία που φτιάχτηκαν δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη είτε αυτός είναι πελάτης είτε διαχειριστής του εστιατορίου να εκτελέσει μια σειρά λειτουργίες. Κάθε jsp υλοποιεί μία λειτουργία, για παράδειγμα την εμφάνιση του μενού, τα στοιχεία επικοινωνίας κλπ ίndex.jsp Το index.jsp είναι επί της ουσίας η πρώτη σελίδα που βλέπει ο πελάτης. Σε αυτήν εμφανίζονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει η σελίδα του εστιατορίου, καθώς επίσης και μια σύντομη αναφορά στην ιστορία και τη φυσιογνωμία του. Έτσι από αυτή τη σελίδα ο πελάτης μπορεί να περάσει στα επόμενα jsp και να έχει μια συνολική εικόνα για τη σελίδα και τις online υπηρεσίες του εστιατορίου contact.jsp Εδώ ο πελάτης έχει την δυνατότητα να πάρει χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την επικοινωνία με το εστιατόριο. Συγκεκριμένa μπορεί να δει το τηλέφωνο και το

16 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και μέσω τον χάρτη μπορεί να δει και την τοποθεσία και οδηγίες πρόσβασης στο χώρο reserνatίons.jsp Εδώ ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί κρατήσεις για το εστιατόριο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον αριθμό ατόμων και την επιθυμητή ημερομηνία κράτησης, το σύστημα πραγματοποιεί την κράτηση ή αν αυτό δεν είναι δυνατό ενημερώνει για την αποτυχία της κράτησης και προτρέπει σε εκ νέου προσπάθεια menujsp Εδώ ο πελάτης μπορεί να δει το εβδομαδιαίο μενού του εστιατορίου admίn.jsp Το jsp αυτό χρησιμοποιείται από τον διαχειριστή του εστιατορίου. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει το σύνολο των κρατήσεων για κάθε ημερομηνία, για κάθε τραπέζι. Επίσης, βλέπει ποιος πελάτης έχει κάνει την κράτηση και το τηλέφωνο του σε περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει μαζί του για επιβεβαίωση ή ακύρωση της κράτησης. 11

17 4 Σχεδίαση Συστήματος 4.1 Αρχιτεκτονική Η αρχιτεκτονική του συστήματος περιγράφεται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα

18 4.2 Περιγραφή Κλάσεων ResereCheck Η κλάση αυτή καλείται μέσα από το reservations.jsp για την πραγματοποίηση κράτησης από τον πελάτη και ουσιαστικά εκτελεί την συνάρτηση reserve. Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως ορίσματα την επιθυμητή ημερομηνία, την επιθυμητή χωρητικότητα του τραπεζιού (1,2,3,4,5,6 άτομα κλπ.) καθώς επίσης το όνομα του πελάτη και το τηλέφωνο του. Επιστρέφει μια Boolean τιμή. Εάν επιστρέψει true τότε η κράτηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, αλλιώς η κράτηση απέτυχε. Σε πρώτη φάση, χρησιμοποιώντας ένα Sql query, εξάγει από τον πίνακα tables της βάσης δεδομένων όλα τα τραπέζια με την επιθυμητή χωρητικότητα. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο Sql query, εξάγει από τον πίνακα reserve της βάσης δεδομένων όλες τις κρατήσεις. Έπειτα, για κάθε τραπέζι με την επιθυμητή χωρητικότητα, ελέγχει εάν έχει γίνει κράτηση για την επιθυμητή ημερομηνια. Τέλος, εάν υπάρχει διαθέσιμο τραπέζι με την επιθυμητή χωρητικότητα για την επιθυμητή ημερομηνία επιστρέφει true αλλιώς εάν δεν υπάρχει επιστρέφει false. 4.3 Βάση Δεδομένων Η βάση δεδομένων restaurant αποτελείται από δύο πίνακες, τον tables και τον reserve, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 13

19 4.3.1 Πίνακας tables Ο πίνακας tables περιέχει το σύνολο των τραπεζιών καθώς επίσης και την πληροφορία για χωρητικότητα του καθενός. Συγκεκριμένα περιέχει 2 στήλες, την στήλη με το id του κάθε τrαm::ζηη'j και την πτήλη με τη χωρηηκότητά του. Έτσι κάθε γραμμή του αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό τραπέζι, όπως φαίνεται παρακάτω. id capacity ε ,.. : 2 ε 6.i ο Ξ

20 4.3.2 Πίνακας reserνe Ο πίνακας reserve περιέχει το σύνολο των κρατήσεων των τραπεζιών καθώς επίσης και την πληροφορία για την ημερομηνία, τον πελάτη και το τηλέφωνό του για κάθε μ f α. Σηγ κεκρψένα περ τ έχετ 4 στή λες, την στή λη με το id του τρ α πεζιού, την στή λη με την ημερομηνία κράτησης, την στήλη με το όνομα και τη στήλη με το τηλέφωνο του πελάτη που την έκανε. Έτσι κάθε γραμμή του αναφέρεται σε μία ξεχωριστή κράτηση και περιέχει όλες της πληροφορίες για αυτήν, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα. costumer Α.11tο111ου f.ι1aι<ιs Georgιou Kos as Kon sta11t111ou A11to11 :; apadopoulos!λ«ποs Paρadoooυlcu Marιa Stefaπιdι Tl1eodora Stergιoιι ί arala ι 1oos T11eodorιdou Stefaπιa id tel date :7 201:! ι: Ε ~ 21 o:is.?654 2υ H-06-2S 3 ' , ""' ~ ::' 13 21ο: G

21 5 Υλοποίηση 5.1 Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία lf:clipse Το Eclipse είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης ( IDE ). Περιέχει μια βάση εργασίας και ένα επεκτάσιμο σύστημα plug-in για την. προσαρμογή του περιβάλλοντος. Το Eclipse μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών, με γλώσσα προγραμματισμού κυρίως την java Με τη βοήθεια των διαφόρων plug-ins, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού: Ada, ΑΒΑΡ, C, C + +, COBOL, Fortran, Haskell, JaνaScήpt, Lasso, Φυσικών, Perl, ΡΗΡ, Python, R, Ruby, Scala, Clojure, Groovy, Σχέδιο και Erlang. Η αρχική codebase προήλθε από την ΙΒΜ VisualAge. Το κιτ ανάπτυξης λογισμικού Eclipse (SDK), το οποίο περιλαμβάνει τα εργαλεία ανάπτυξης της Java, προορίζεται για Jaνa προγραμματιστές. Οι χρήστες μπορούν να επεκτείνουν τις ικανότητές του με

22 την εγκατάσταση plug- ins που γράφτηκαν για το Eclipse Platform, όπως είναι η ανάπτυξη εργαλείων για άλλες γλώσσες προγραμματισμού.[8] Xampp Το ΧΑΜΡΡ είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο περιέχει ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί και δυναμικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας και τρέχει σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS Χ και χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων με την τεχνολογίες όπως ΡΗΡ, JSP και Servlets. Το ΧΑΜΡΡ προϋποθέτει μόνο τα λογισμικά συμπίεσης αρχείων zip, tar, Ίz ή exe κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Το ΧΑΜΡΡ είναι ακρωνύμιο και αναφέρεται <!τα παρακάτω αρχικά:χ (αναφέρεται στο «cross-platform» που σημαίνει λογισμικό ανεξάρτητο πλατφόρμας)-αpache ΗΠΡ εξυπηρετητής-μysql-ρηρ-ρerl. Το ΧΑΜΡΡ έχει δυνατότητα αναβάθμισης σε νέες εκδόσεις του εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, της βάσης δεδομένων MySQL, της γλώσσας ΡΗΡ και Perl. Το ΧΑΜΡΡ συμπεριλαμβάνει επίσης τα πακέτα OpenSSL και το phpmyadmin. Επίσημα οι σχεδιαστές του ΧΑΜΡΡ προόριζαν το λογισμικό ως. εργαλείο ανάπτυξης και δοκιμής ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να είναι δυνατή η χρήση του, πολλές σημαντικές λειτουργίες ασφάλειας έχουν απενεργοποιηθiί. Στην πράξη το ΧΑΜΡΡ ορισμένες φορές χρησιμοποιείται και για την φιλοξενία. ιστοσελίδων. Υπάρχει ειδικό εργαλείο το οποίο περιέχεται στο ΧΑΜΡΡ για την προστασία με κωδικό των σημαντικών μερών. Το ΧΑΜΡΡ υποστηρίζει την δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων τύπου MySQL και SQLite. Όταν το ΧΑΜΡΡ εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται τον localhost ως ένα απομακρυσμένο κόμβο, ο οποίος συνδέεται με το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων FTP. Η σύνδεση στον localhost μέσω του FTP μπορεί να γίνει με το όνομα χρήστη «newuser» και το κωδικό <<Wampp». Για την βάση δεδομένων MySQL υπάρχει ο χρήστης «root» χωρίς κωδικό πρόσβασης.[9] 17

23 Php myadmίnl Mysql Το phpmyadmin είναι ενα ελεύθερο και open-source εργαλείο γραμμένο σε ΡΗΡ που προορίζεται για να χειριστεί τη διοίκηση της MySQL με τη χρήση ενός web browser. Μπορεί να εκτελέσει διάφορες εργασίες, όπως δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων, πίνακες, πεδία ή γραμμές, εκτέλεση SQL, δηλώσεις ή τη διαχείριση των χρηστών και τα δικαιώματα.[! Ο] Apache Tomcat Ο Apache Tomcat (ή απλά Tomcat, πρώην και Jakarta Tomcat) είναι ένας open source web server που αναπτύχθηκε από την Apache Software Foundation (ASF). Ο Tomcat εφαρμόζει τις Jaνa Servlet και τις JavaServer Pages (JSP) προδιαγραφές από τη Sun Microsystems, και παρέχει ενα «καθαρό Jaνa» περιβάλλον ΗΠΡ web server για τον κώδικα της Java για να τρέξει μέσα Στην απλούστερη config Tomcat τρέχει σε μια ενιαία διαδικασία του λειτουργικού συστήματος. Η διαδικασία εκτελείται απο μια εικονική μηχανή Java (JVM). Ο Apache Tomcat περιλαμβάνει εργαλεία για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση, αλλά μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με επεξεργασία αρχείων ρυθμίσεων XML.[11)

24 6 Έλεγχος 6.1 Μεθοδολογία ελέγχου Στην ενότητα αυτή χρησιμοποιούμε ένα σενάριο χρήσης, ώστε να πραγματοποιήσουμε τον έλ,εγχο της σελίδας. Έστω λοιπόν ότι ο πελάτης Νίκος Παπαχρήστου θέλει να κάνει κράτηση στο εστιατόριό μας στις για 5 άτομα. 19 ΒΙΒΛΙΟΘ~ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑf Α!

25 6.2 Σενάριο Ο χρήστης αρχικά μπαίνει στην αρχική σελίδα αφού πληκτρολογήσε ι τη διεύθυνσή της. Εμφανίζεται το index.jsp όπως παρακάτω.... Η Απόλαυση r<σλιi!ς ήρθατε στο πσpοδοσισι<6 εσr;αr6ριο rl Αποι.αuση Ξιμαστc,;fcι Ο!.CΟf(Vι;ιcκή cπιχcιρ1ση ποιι Mι~cuρo,ιotlμt απ6 το ϊ960 Διατηροvμε ης παοσδοσισκ!ς σvvrrrιtς τοu το.'τοο ut r;ς r,.;(ά~rtκις rtι'ι&\.ιcς της Πολlτι<Jcrας γιι:γ;άς μας. Mt rον cρχeμό σας στο εστιcιτόριο θg ν.~ σε~ε σπιr;ο(.>"j θgλπωρή ;του 6Ιπλα σιο ζάι<; θα ιjπcιρtσετe ω ~ εvrείr< r.-ς μοvσ&.ι<ές ι-jgς δημιοοργιi:ς ι<cι το σπιrιι..:ό μας.φασ.; Δείτε το μενού μας Πού θα μας βρείτε Κά ντε κράτηση Στη συνέχεια ο χρήστης θέλοντας να δει το μενού επιλέγει τον σύνδεσμο «Δείτε το μενού» και τότε μεταφέρεται στο rnenu.jsp, το οποίο εμφανίζει το μενού του εστιατορίου. - :'Ι ι ο με υοϊ- της rβδομίiόα~ - /}_ ';'" (1 -,,, 'Τ(ι -, ';". ( 20

26 Ο χρήστης θέλοντας να πάρει πληροφορίες επικοινωνίας και τοποθεσίας για το εστιατόριο κάνει κλικ στ ον σύνδεσμο «Που θα μας βρείτε» και τότε μεταφ έρεται στο contact.jsp όπου εμφανίζονται η διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο χάρτης από το Google Maps που δείχνει το εστιατόριο. 1-i Α.ϊοi.αυστι :rορα~σ..::ο :<.::T t C.'t~~:o "'αο ; Ποοηδώ-.σ 10000!ού-;ιο 37 39Ό1 4 Ν 2~Ό1'38.3Έ.. 37"39-01 ΑΙ.h ~.ι-01 ~ 3~ε ς:~ι.1~ι..,.,..;ι'"-'.. c... '" _,f'όό'-3...,... :.,, ίk$-αιμ Υ!1<1,;.ι.:ιαιιruρm Στη συνέχεια αφού ο χρήστης πήρε τις κατάλληλες πληροφορίες για το μενού και την τοποθεσία του εστιατορίου επιθυμεί να κάνει μια κράτηση online. Έτσι, κάνει κλικ στον σύνδεσμο «Κάντε κράτηση» και τότε μεταφέρεται στο reservations.jsp όπου συμπληρώνει τα στοιχεία της κράτησης όπως επιθυμεί. - " Συμπληρώστε τα στοιχεία σας Ο νοματεπώ ν υμο : Τηλ έ φω ν ο : Άτο μ α : Ημε ρομη νία: 21

27 - Συμπλ11ρώστ ε τα στο1χεiα σας Ονοματεπώ ν υμο : Τηλέφωνο ο May 2014 ο Su Μ ο Tu We Τ11 fγ sa ς F 5 9 Άτομα : Ημερομηνία : J 7 ' 14 16,7 lb 9,_,, 22 ' ,.!.~ 29 )>" 3.1 Γ--- Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει «Κράτηση». Στη συνέχεια η σελίδα επιστρέφει μήνυμα με το οποίο ενημερώνει τον πελάτη για την επιτυχία της κράτησης. Η κράτησ1ί σας καταχω1>1jθηκ ε επιτυχώς! Συμπλ11ρώστε τα στοιχεία σας ~ ' Στη συνέχεια ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην αρχική σελίδα. 22

28 7 Οδηγός χρήσης 7.1 Χρήση από πελάτη Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σελίδα ποικιλοτρόπως. Μπορεί πχ να δε ι το μενού του εστιατορίου, να δει την τοποθεσία του, να κάνει κράτηση Μενού Για να δει κανείς το μενού του εστιατορίου: Μπαίνει στο site του εστιατορίου πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του σε έναν browser και πατάει enter. 23

29 -.. Η Απόλαυση κc~.ως ηρ8ατi σ~ο rτορt..ιδοσ-cκ6 εσrιc:r.jρ t; ri Arτo.-.c:.ιary Ε.ψασπ μιι:ι οι..:ο;'νι:κiκη ι π ιj.'i'ρ.'ίcfί ΠΟ'-' Λει1ουcγουι. t σ Γ"Ο "" 1960 Δ~eι~r;.;..'ΟJ~ε tις πt:ι~δvσισι<~c.3ι.ι ιraγtς ~"'' "D:"'!'O,,, u.; r (,.. κ&vτιι<!ί ~Ψf' "J~~, Ι\ Πuλι...,vu\ 1.ι.yιι~ μu~ Ht. ιυ,, ιρ;(\)v(ι ι..hjς αrι;. t.oίl(jrιxjte t;<ι;. ;ιιωσε;ι (,.,.r.,r -:η ΟΟ\Πωpιι που (;ι ιιο σφ rζaig θα μr.οοtσε;σ w:ι νιvτε: ε τις :,;ονcδιa:ίι; ucς fυ:μ.01.10,-ίtι: "'ο' c G"' rι"ό μας "0( 0 Δείτε το μ ε νού μας Πού θα μας βρείτ ε Κά ν τε κ ράτηση Κάνει κλικ στον σύνδεσμο «Δείτε το μενού μας». -,., ' ί Ο με!,ιοι τ η ς [ β δ Γlf.l ά 0 C1 J'""' 24

30 7.1.2 Στοιχεία επικοινωνίας Για να δει κανείς τα στοιχεία επικοινωνίας του εστιατορίου καθώς επίσης και την τοποθεσία του αρκεί να κάνει τα παρακάτω: Μπαίνει στο site του εστιατορίου πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του σε έναν browser και πατάει enter. - " Η Απόλαυση Kc.\Wς ηρlk:rι: στο 7σΡ'-J00σιcκο -:σrιc-όριο rf A,,.O.'ιauaιj Εομοστε μlσ O'KOVC'νΈl(:tifl cπιχιιρrιση π οιι Λtrrouι:,ψovμt w.ό,ο 1~ Δ:ωr,ροιJμt τ;ς rτοα:ιδοσισι::tς fnvtwiι; το;.. roπou με ις rιι.<wfwcς :τινvjtζ rης ΠοΑι ι<jοοζ γιαγιάς μσς Με ον φχοuό ΟΟζ σ ο (σtl(jrόprr:, θc.ιιώσεrt σπ ι r ο<η θc;,rτωροj rroιr δin,\σ σιο rζc 'Ι θα μπορfσιrι vo γcι.ι εϊrc ;ις μονοάκίς μας δημιοι.ιρ'/:cς l((jj lc σn ffl(o μας l(::jcjσ/ Δείτε το με νού μας Πού θα μας βρείτε Κάντε κράτηση Κάνει κλικ στον σύνδεσμο «Πού θα μας βρείτε». Η Α:τόι. αuση _ :τιφαc.οcηαι,.ό εσηαrοριο Νιι:ο: Π ο σε~όώ-. α ιοοοi:ι!ού-. tο 37 39'01 ι"ι Ι '38 3"Ε ' 37' 34'01 4,.. 2"4 0 ''38 3'Έ σ~~.-.;...,,... ~... $"'οι

31 7.1.3 Κράτηση onlίne Για να κάνει κανείς κράτηση online: Μπαίνει στο site του εστιατορίου πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του σε έναν browser και πατάει enter. Η Απόλαυση ΚαJ.ώς ηρi3ι:;1ε σrο πopaδocic"ό ιj1;ωφ:::ι ;-: Απd..αυcη Ειμσcτc ι..ια αιφγινιισκr, α1ιχιιρηση τtά iιιιrοορyούμ:- από το 1%C Διαrr;οουι.Ξ r.ς r.αοαδcc'ιακ.tζ σj-.r.α~ ις rcι.., ο:το.. uι τος ϊ: "6\-τικες ί1':~τ,.;cς rης Πο~1;σσcς νισγ:άς μας Hr fov ιρ:tμ σ1'ς στο ισ:ιο όpιο θc: νιώοπι σm;rκ."ι θc;.nωρr; που δiπι*ο σιο (tιιι.ι θα μποpισεrι νο ;αιrε; ι rις ;Jο.ιοδικtς... ος δηj.jioupyjις l({it ro σ-rιι;κό μος ιφ~ισϊ Δείτε το με νού μας Πού θα μας βρείτε Κάντε κράτηση Κάνει κλικ στον σύνδεσμο «Κάντε κράτηση» ιο-. - " Συμπληρώστε τα στοιχεία σας Ο νοματεπώνυμο : Τηλέφωνο Άτομα : Ημερομηνία : 26

32 Συμπληρώνει τα στοιχεία του στη φόρμα κρατήσεων. Σ υμ πληρώστ ε τα στοιχεία σας ' Ο νοματεπώ ν υμο Τηλέφω νο : Άτομα : Ημερομη ν ία : Επιλέγει «Κράτηση». Εάν υπάρχει διαθέσιμο τραπέζι τότε η κράτηση πραγματοποιείται κα ι εμφανίζεται το εξής μήνυμα. Η κράτησή σας καταχωρ1jθ1ικ ε επιτυχώς! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας Διι.&.!> ' 27

33 Διαφορετικά εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο τραπέζι εκείνη τη μέρα η κράτηση δεν πραγματοποιείται και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. - " 2:υμπλ11ρ<i'>στε τα στοιχεία σας εν υπάr,zει τέτοιο τραπέζι διαθέσφο Τώρα ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην αρχική σελίδα ή στη σελίδα των κρατήσεων ώστε να προσπαθήσει με άλλη ημερομηνία. 28

34 7.2 Χρήση από τον διαχειριστή του εστιατορίου Ο διαχειριστής του εστιατορίου μπορει μέσα από τη σελίδα να εποπτεύει τη διαθεσιμότητα και τις κρατήσεις των τραπεζιών Κρατήσεις Ο διαχειριστής του εστιατορίου μπορεί να βλέπει κάθε στιγμή τι κρατήσει υπάρχουν στο εστιατόριό του, αρκεί να κάνει τα εξής βήματα: Μπαίνει στο site του εστιατορίου πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή της σελίδας του διαχειριστή σε έναν browser και πατάει enter. Τότε εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας που περιέχει όλες τις κρατήσεις, ποια τραπέζια αφορούν, ποιος πελάτης τις έκανε και το τηλέφωνό του και τέλος για ποια ημερομηνία είναι η κάθε μια. ρ. δ ~..-. lfl!d,, Κραηίσεις... 29

35 8 Επίλογος 8.1 Σύνοψη και συμπεράσματα Στην πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για εστιατόριο χρησιμοποιώντας jsp. Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης εάν πρόκειται για πελάτη έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί στην αρχική σελίδα, να δει το μενού του εστιατορίου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού με αναφορά στο χάρτη. Επίσης ο επισκέπτης έχει την κράτηση για συγκεκριμένη ημέρα και αριθμό ατόμων. Τέλος, ο χρήστης, εάν είναι ο διαχειριστής του εστιατορίου, μπορεί να βλέπει στον browser του όλες τις κρατήσεις που έχουν γίνει για οποιαδήποτε ημερομηνία και αριθμό ατόμων. 8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις Σε μελλοντική επέκταση της πτυχιακής θα μπορούσαν να γίνουν τα παρακάτω: Βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης της σελίδας για καλύτερη αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Εμπλουτισμός της διεπαφής με διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ (μεγάλη αντίθεση, μεγάλα γράμματα, ηχητική αναπαραγωγή περιεχομένου σελίδας. Εμπλουτι σμός με φωτογραφίες από το χώρο του εστιατορίου. 30

36 Σύνδεσμοι με τους επίσημους λογαριασμούς Facebook και Foursquare του εστιατορίου. Προσθήκη ενότητας με τιμοκατάλογο και προσφορές για μεγάλες εκδηλώσεις. Προσθήκη φόρμας επικοινωνίας και φόρμας αξιολόγησης των υπηρεσιών του εστιατορίου σε νέα ενότητα «Επικοινωνία». Δημιουργία ενότητας «Τα νέα μας» όπου θα μπαίνουν ενημερωτικά κείμενα για ειδικές εκδηλώσεις (Party, Ρεβεγιόν, Απόκριες, κλπ). Δημιουργία ενότητας «Άρθρα που έχουν γραφτεί για μας», που θα περιέχει αρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο για το εστιατόριο. Ανάπτυξη android εφαρμογής για χρήση από κινητά και tablets. 31

37 9 Βιβλιογραφία [ 1 ] http :// el. wiki pedia. orglwiki/j ava [2] wikipedia.orglwiki/html [3] [ 4] [ 5] wikipedia.orglwiki/j avascript [ 6] wikipedia.orglwiki/php [7] [8] wikipedia.orglwiki/eclipse _(software) [9] wikipedia.orglwiki/xampp [ 1 Ο] [ 11] wikipedia.orglwiki/ Apache _ Tomcat

38 10 Κώδικας 33

39 CODE--1 INDEX. JSP page language="java" contentτype="text/html; charset=utf-8" pageencoding="utf-8"%> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>h Απόλαυση</title> <body background="c:/users/theodorathegreat/desktop/εστιατoρια/estiatoria-chania.jpg" style="background-color:#ffffff;backgrourid-repeat: no-repeat;"> <center><p style="width:600px; ali9n:center; text-align:center;font-family:arial;font-s1ze:40px;color:black;"><b>h Απόλαυση</b></Ρ></center> <bγ><bγ><bγ><span style="text-ali~n:center;font-family:arial;font-size:lspx;color:black;background -color:#ffffff; ><i>καλώς ήρθατε στο παραδοσιακό εστιατόριο Η Απόλαυση. ΕLμαστε μlα οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργούμε από το Διατηρούμε τις παραδοσιακές συνταγές του τόπου με τις πικάντικες πινελιές της nολίτισσας γιαγιάς μας. Με τον ερχομό σας στο εστιατόριο θα νιώσετε σπιτική θαλπωρή που δίπλα στο τζάκι θα μπορέσετε να γευτείτε τις μοναδικές μας δημιουργίες και το σπιτικό μας κρασί. </i></span> <bγ><bγ><bγ><br><bγ><br> <center><div style="width:400px; align:center; text-align:center;font-family:arial ;font-size:25px;color:black;"><a href="menu.jsp" style="color:black;text-decoration:none;">δεlτε το μενού μας</a></diν></center><br> <center><div style="width:400px; align:center; text-align:center;font-family:arial;font-size:25px;color:black;"><a href="contact.jsp" style="color:black;text-decoration:none;">noύ θα μας βρείτε</a></diν></center><br> <center><div style="width:400px; align:center; text-align:center;font-family:arial;font-size:25px;color:black;"><a href="reserνation.jsp" style="color:black;text-decoration:none;">kάvτε κράτηση</a></diν></center><br> <br><br><br><br><br><br> <center><p style="width:600px; align:center; text-ali9n:center;font-family:arial;font-size:lopx;color:#oooooo;">h Απόλαυση (πτυχιακη εργασlα) ΣτεφανLδη Θεοδώρ,α ΑΜ 36819, <a me</a></p></center> </body> </html> MENU. JSP page language="jaνa" contenttype="text/html; charset=utf-8" pageencoding="utf-8"%> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional/iEN" "http://'vwiw.w3.org/tr/htm14/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiν="content-type" content="te~t/html; charset=utf-8 11 > ΣελLδα '1

40 <title>to μενού μας</title> CODE--1 </head> <body background="c:/users/theodorathegreat/desktop/εστιατoρια/estiatoria-chania.jpg" style="background-color:#ffffff;background-repeat: no-repeat;"> <br><br><br><br><br> <center><img src="c:/users/theodorathegreat/desktop/εστιατoρια/menu.jpg" width="500" height="500"></center> </body> </html> CONTACT.JSP page language="jaνa" contentτype="text/html; charset=utf-8" pageencoding="utf-8"%> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiν="content-type" content="t~xt/html; charset=utf-8"> <title>to μενού μας</title> </head> <body background="c:/users/theodorathegreat/desktop/εστιατoρια/estiatoria-chania.jpg" style="background-color:#ffffff;background-repeat: no-repeat;"> <diν id="menu" style="background-color:rgba(255, 255, 255, O.O);height:l000px;width:400px;float:left;color:#841B2D;"> <br><br><br><br><br><br> </diν> <diν id="content" style="background-color:rgba(255, 255, 255, O.O);height:200px;width:400px;float:left;"> <b>διεύθυνση</b><br><br><br> Η Απόλαυση, παραδοσιακό εστιατόριο<br> Ναός Ποσειδώνα <br> Σoύvιo<br><br> <iframe width="425" height="350" frameborder=''o" scrolling="no" marginheight="o" marginwidth="o" src="https://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr= , &daddr=&hl=el&geocode=&sll= , &sspn= , &mra=mift&mrsp=O&sz=17&ie=UTF8&t=m&ll= , &spn= , &output=embed"></iframe><br /><small><a href="https://maps.google.com/maps?f=d&source=embed&saddr= , &daddr=&hl=el&geocode=&sll= , &sspn=O.O 05173, &mra=mift&mrsp=O&amr,;sz=17&ie=UTF8&t=m&ll= , &spn= , ' style="color:#ooooff;text-align:left">πρoβoλή χάρτη</a></small></diν> </body> </html>.... ΣελLδα 2 μεγαλύτερου 1 1. ;,'

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Αντώνης Χρυσόπουλος Κατερίνα Κυπριώτη Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Για να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικού Βιβλίου»

Θέμα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικού Βιβλίου» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικού Βιβλίου» ΠΤΥΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Α.Ε.Μ : 1342

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα NetBeans και σχετικά προγράμματα Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα Ατζέντα Εγκατάσταση προγραμμάτων Java NetBeans MySQL Δημιουργία απλής εφαρμογής διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σπουδαστές: Μιχαήλ Μιχάλης ΑΜ:5089 Αναγνωστόπουλος Σπύρος ΑΜ:3692 Υπεύθυνος καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Άρτα 2006 E- learning

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 7ο X Window System Μιχαηλίδης Παναγιώτης Tι είναι παραθυρικό σύστημα; Ένα παραθυρικό σύστημα (window system) είναι μια γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σελ. 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τηλ.: 210 52.37.635 Fax: 210 52.37.677 email: info@klidarithmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Οδηγός εγγραφής στο site της PCnews 3) Βρείτε τα καλύτερα του site Γίνετε φίλοι μας στο Facebook 4) Σχετικά με τον τύπο αρχείου PDF - 1 - Εισαγωγή Καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δρ Ελευθέριος Μωυσιάδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : Τσιώρη Ελένη Χατζηαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με το LMS Moodle για το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Θέμα; «Σχεδίαση και ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων σε Web περιβάλλον για την δήλωση των εργαστηρίων των μαθημάτων Ψηφιακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Thought Amplifier AgentSheets Ανάπτυξη Plugins AgentSheets 2.5 Συγγραφείς Τεκµηρίωσης: Alexander Repenning και Ronald Sudomo Εξελληνισµός Τεκµηρίωσης: Λίνος Βίγκλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη παιχνιδιού πολλών παικτών

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη παιχνιδιού πολλών παικτών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη παιχνιδιού πολλών παικτών Τζεδάκης Χαράλαµπος (Α.Μ. 1658) Ροδινός

Διαβάστε περισσότερα

Using the QGIS Browser

Using the QGIS Browser Using the QGIS Browser QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex. Πτυχιακή Εργασία

Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex. Πτυχιακή Εργασία ΒίΟΜηγανικτί Πλΐΐοοφορική Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex Πτυχιακή Εργασία llai')/>oc Ντυαένο^ Επιβλέττων Κ αθηγητής: Δμ Στέλιος Παπαδάκης ΚΑΒΑΛΑ 2008 Βιοαΐίγανίκή ΠληροφορικτΙ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ» ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΜ: Τ03060) ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΜ: Τ03214)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ» ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΜ: Τ03060) ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΜ: Τ03214) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ» Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΜ: Τ03060) ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΜ: Τ03214)

Διαβάστε περισσότερα

Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (έδρα: Σπάρτη) Τ.Ε.Ι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα