ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος , Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος , Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 Εισαγωγή στη SQL (μέρος 1ο) Η τέταρτη εργαστηριακή άσκηση έχει σαν στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τη γλώσσα SQL (Structured Query Language) τη πιο δημοφιλή γλώσσα για Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Βάση δεδομένων Για τις ανάγκες του εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων Airport που υλοποιήθηκε στα προηγούμενα εργαστήρια. Airplane ModelNumber RegistrationNumber Capacity Airbus 319 A1 126 Airbus 320 A2 170 Flight FlightNumber From1 To1 DepartureDate DepartureTime ArrivalDate ArrivalTime RegistrationNumber CY312 Larnaca Athens 26/06/ :15 26/06/ :00 A2 CY337 Athens Larnaca 30/06/ :50 30/06/ :25 A1 Passenger GivenNames Surname Address Christina Nicolaou Maria Salpigidou Booking Address FlightNumber CY337 CY312 1

2 Ανάκτηση δεδομένων από πίνακες SELECT field1, field2, FROM table1, table2, WHERE condition, AND/OR condition Ανάκτηση όλων των δεδομένων από ένα πίνακα Πχ. SELECT * FROM table Άσκηση 1: Εμφάνιση όλων των επιβατών (passenger) SELECT * FROM Passenger Επιλογή στηλών Πχ. SELECT field1, field2 FROM table Άσκηση 2: Εμφάνιση των επιθέτων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων όλων των επιβατών SELECT Surname, Address FROM Passenger Επιλογή γραμμών χρησιμοποιώντας τον όρο WHERE Πχ. SELECT field1, field2 FROM table WHERE Άσκηση 3: Εμφάνιση του μοντέλου, κωδικού καταχώρησης και χωρητικότητας, όλων των αεροπλάνων που έχουν χωρητικότητα πάνω από 150 επιβάτες SELECT ModelNumber, RegistrationNumber, Capacity FROM Airplane WHERE Capacity>150 Άσκηση 4: Εμφάνιση των πτήσεων που έγιναν από τον επιβάτη με ηλεκτρονική διεύθυνση SELECT FlightNumber FROM Booking WHERE Συνδυασμός συνθηκών χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές AND, OR, NOT Άσκηση 5: Εμφάνιση του κωδικού πτήσης και ώρα αναχώρησης για όλες τις πτήσεις που έφυγαν από Larnaca ή Rome πριν τις 10:30 SELECT FlightNumber, DepartureTime FROM Flight WHERE (From1='Larnaca' OR From1='Rome') AND DepartureTime< '10:30' 2

3 Χρήση του όρου ORDER BY Ο όρος ORDER BY χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των δεδομένων κατά την εμφάνιση Πχ. SELECT * FROM table ORDER BY field SELECT * FROM table ORDER BY field DESC (για φθίνουσα ταξινόμηση) Άσκηση 6: Εμφάνιση του κωδικού πτήσης και της ώρας αναχώρησης για όλες τις πτήσεις που έγιναν μεταξύ των ωρών 06:00 και 11:00 ταξινομημένα κατά ώρα DepartureTime <= '11:00' ORDER BY DepartureTime DepartureTime <= '11:00' ORDER BY DepartureTime DESC Χρήση του όρου LIMIT Ο όρος LIMIT χρησιμοποιείται για να περιορίσει τον αριθμό των γραμμών του αποτελέσματος Πχ. Εμφάνιση των δέκα πρώτων εγγραφών SELECT field FROM table LIMIT 10 Άσκηση 7: Εμφάνιση του κωδικού πτήσης και της ώρας αναχώρησης για τις πρώτες τρεις πτήσεις που έγιναν μεταξύ των ωρών 06:00 και 11:00 ταξινομημένα κατά ώρα DepartureTime <= '11:00' ORDER BY DepartureTime LIMIT 3 Συνένωση πινάκων Πχ. SELECT table1.field1, table2.field1 FROM table1 INNER JOIN table2 USING (common field) Ο όρος USING υποδηλώνει την στήλη που συνδέει τους δύο πίνακες Άσκηση 8: Εμφάνιση ονόματος και επιθέτου για όλους τους επιβάτες που ταξίδεψαν με τη πτήση QR624 SELECT GivenNames, Surname FROM Passenger INNER JOIN Booking USING ( Address) WHERE FlightNumber='QR624' LEFT, Right JOINS Τα LEFT και Right JOINS συντάσσονται όπως και το INNER JOIN με την μόνη διαφορά ότι επιστρέφουν όλες τις εγγραφές από τον πίνακα που βρίσκεται στα αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα ασχέτως εάν ικανοποιούν τη συνθήκη συνένωσης 3

4 Πχ. SELECT field1, FROM table1 LEFT JOIN table2 USING (common field) SELECT field1, FROM table1 RIGHT JOIN table2 USING (common field) Άσκηση 9: Εμφάνιση όλων των μοντέλων αεροπλάνων και των κωδικών πτήσεων που έχουν υλοποιήσει SELECT ModelNumber, FlightNumber FROM Airplane LEFT JOIN Flight USING (RegistrationNumber) Στα αποτελέσματα του πιο πάνω ερωτήματος θα εμφανιστούν τα μοντέλα αεροπλάνων τα οποία δεν έχουν υλοποιήσει πτήσεις; Συνένωση και ψευδώνυμα Η συνάρτηση CONCAT ( ) πραγματοποιεί συνένωση πολλών τιμών σε μια καινούργια. Η καινούργια τιμή μπορεί να πάρει συμβολική ονομασία (ψευδώνυμο) χρησιμοποιώντας τον όρο AS. Πχ. SELECT CONCAT (field1, field2 ) AS NewValue FROM table Άσκηση 10: Εμφάνιση του ονόματος, επιθέτου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης κάθε επιβάτη σε μια στήλη με το όνομα Passengers SELECT CONCAT(GivenNames, Surname, Address) AS Passengers FROM Passenger Ο όρος AS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την μετονομασία μιας στήλης ή για την μετονομασία ενός πίνακα: Πχ SELECT field AS NewValue FROM table SELECT t1.field1, t2.field1 FROM table1 as t1, table2 as t2 WHERE Άσκηση 11: Εμφάνιση του επιθέτου και κωδικού πτήσης των επιβατών που ταξίδεψαν με τη πτήση ΑΖ 608 SELECT t1.surname, t2.flightnumber FROM passenger AS t1 INNER JOIN booking AS t2 USING ( Address) WHERE t2.flightnumber='az 608' 4

5 Εισαγωγή δεδομένων-χρήση της εντολής INSERT Η εντολή INSERT χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων στους πίνακες INSERT INTO table VALUES (value1, value2 ) INSERT INTO table (field1, field2 ) VALUES (value1, value2 ) Άσκηση 12: Εισάγετε στο πίνακα Flight τη πιο κάτω εγγραφή FlightNumber From To DepartureDate DepartureTime ArrivalDate ArrivalTime RegistrationNumber Α3336 Athens Chania : :55 A3 INSERT INTO Flight VALUES ('A3336', 'Athens', 'Chania', ' ', '12:05', ' ', '12:55', 'A3') Αλλαγή δεδομένων-χρήση της εντολής UPDATE Η εντολή UPDATE χρησιμοποιείται για την αλλαγή δεδομένων στους πίνακες UPDATE table SET field=value WHERE Άσκηση 13: Στην πτήση με FlightNumber = A3336 αλλάξετε την ώρα άφιξης από 12:55 σε 13:05 UPDATE Flight SET ArrivalTime='13:05' WHERE FlightNumber='A3336' Διαγραφή δεδομένων-χρήση της εντολής DELETE Η εντολή DELETE χρησιμοποιείται για την διαγραφή δεδομένων από πίνακες DELETE FROM table DELETE FROM table WHERE Άσκηση 14: Διαγράψετε τη πτήση με FlightNumber = A3336 DELETE FROM Flight WHERE FlightNumber='A3336' 5