ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:"

Transcript

1 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ & ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ TOY ΜΟΥΣΕΙΟY ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Θ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο µε Φ.Π.Α. : ,00 Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ιάρκεια σύµβασης: 7 µήνες Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: , στις 10:00 π.µ Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: στις 14:00 π.µ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην ΕΕΕΕ: ΘΗΒΑ 2012 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην ΕτΚ: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον τύπο

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια και την εγκατάσταση: Του Μεταλλικού φορέα στεγάστρου Των Υδρορροών Την Θεµελίωση της µεταλλικής κατασκευής Την προµήθεια και την τοποθέτηση της µεµβράνης κάλυψης του µεταλλικού φορέα. Την προµήθεια και την τοποθέτηση του µεταλλικού φορέα διαδρόµου επίσκεψης. Την προµήθεια και την τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας στο δάπεδο και στα στηθαία του διαδρόµου επίσκεψης. Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α1. Γενικές Αρχές Η έκταση της περιοχής µελέτης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του νέου µουσείου. Ένα τµήµα του, περίπου 500τ.µ. βρίσκεται σε υπόγειο pilotis, ενώ άλλα 300τ.µ. περίπου βρίσκονται στα βορειοδυτικά του κτιρίου, στον αύλειο χώρο και περικλείονται από την περίφραξη του µουσείου. 1.Αντικείµενο του έργου Το αντικείµενο του έργο περιλαµβάνει τα παρακάτω: 1.1Θεµελίωση µεταλλικής κατασκευής: Η θεµελίωση των πεδίλων- πεδιλοδοκών των πλαισίων είναι ανεξάρτητη του περιµετρικού τοιχείου- µανδρότοιχου, και βρίσκεται εκτός αρχαιολογικού χώρου έτσι ώστε να µην βλάπτονται οι αρχαιότητες. Το ελάχιστο ύψος πεδίλου-πεδιλοδοκού θα είναι h=50 cm µε ελάχιστη διάσταση δοκού 30Χ80. Ελάχιστος οπλισµός πεδίλου κάτω Φ 12/15 µε ελάχιστο οπλισµού δοκού3φ20α+3φ20κ και συνδετήρες τουλάχιστον ΣΦ10/15.Η ποιότητα των υλικών του χάλυβα είναι Β500c,ενώ του οπλισµένου σκυροδέµατος C20/25 (βλε. Σχέδιο ΣΤΑ01) 1.2κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού φορέα στεγάστρου και υδρορροών. Ο στατικός φορέας της εφελκυόµενης κατασκευής µορφώνεται από τέσσερα πλαίσια διαστάσεων 10,40-13,80-16,70-17,30, αντίστοιχα. - Οι διατοµές των πλαισίων των υποστυλωµάτων και του ζυγώµατος υλοποιούνται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατοµής της τάξεωςchr219.1x10 ποιότητας Fe Τα πλαίσια του φορέα, είναι αµφίπακτα, πράγµα που σηµαίνει ότι τόσο η σύνδεση των υποστυλωµάτων (διαµέσου της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων) µε το θεµέλιο, όσο και η σύνδεση του ζυγώµατος µε το υποστύλωµα θα είναι συνδέσεις πάκτωσης. Στο υποστύλωµα του οποίου, το θεµέλιο-πεδιλοδοκος είναι πολύ περιορισµένο, λόγω των αρχαιοτήτων, η έδραση του θα είναι αρθρωτή

3 - Η σύνδεση του υποστυλώµατος µε το θεµέλιο θα γίνει δια µέσου πλάκας έδρασης η οποία θα συγκολληθεί µε εξωραφή, µε πάχος ραφής όχι µικρότερης από 0,7χ, όπου και το µικρότερο πάχος συγκολλήσηµων ελασµάτων. -τα µέλη της µεταλλικής κατασκευής θα βιδώνονται µεταξύ τους µε τα κατάλληλα συνδετικά στοιχεία όπου θα επιλέγονται από τον µελετητή ανάλογα µε την θέση τους. οι 4 τοξωτοί φορείς θα κατασκευαστούν από κοιλοδοκούς κυκλικής διατοµής µε αφανές εσωτερικό σύστηµα σύνδεσης στις µατίσεις. Οι κατακόρυφοι σύνδεσµοι ακαµψίας θα είναι της τάξεως D30, ενώ οι ελκυστήρες - εντατήρες στα τόξα θα είναι από ράβδο διαµέτρου της τάξεως 2 εκ ή καλώδιο αντίστοιχης διαµέτρου. ( καλώδιο αντίστοιχης διαµέτρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν στοιχεία ακαµψίας των τόξων εάν απαιτηθεί από την µελέτη εφαρµογής. -η απόχρωση του µεταλλικού φορέα του στεγάστρου θα είναι υπόλευκη (θα προσεγγίζει την αποχρωση της µεµβράνης) επιλογής του µελετητή. -Αν κατά την φάση των υπολογισµών της εφελκυόµενης κατασκευής που θα πραγµατοποιήσει ο ανάδοχος του έργου, παραστεί η ανάγκη, λόγω προέντασης της µεµβράνης, η ύπαρξη σηµειακής αγκύρωσης του πρώτου πλαισίου του µεταλλικού φορέα στο κτίριο αυτή η δυνατότητα είναι εφικτή. 1.3 κατασκευή και τοποθέτηση µεµβράνης κάλυψης του µεταλλικού φορέα. -Η εφελκυόµενη µεµβράνη κατασκευάζεται από πολυεστερικό ύφασµα µε επίστρωση PVC υψηλής αντοχής (ενδεικτικου τύπου Naizil Plus Tenso Type 3) ή (ενδεικτικού τύπου PRECOTRAINT 1502 S KG/M2) ή (Polymar Hochlanz 8556,by Mehler Technologies) ή ισοδύναµο ή καλύτερο. Αυτό θα αποδεικνύεται µε Πιστοποιηµένα ελτία Τεχν. Χαρακτηριστικών - ιαµορφώνονται 4 φατνώµατα προεντεταµένης µονής µεµβράνης που φέρεται επί 4 τόξων και στερεώνεται-τανύζεται επί περιµετρικής σιδηράς ανοικτής στεφάνης.η συλλογή των οµβρίων γίνεται σε περιµετρική οριζόντια υδροροή-ντερέ. -Το σχήµα της µεµβράνης θα διαµορφωθεί βάσει της κάτοψης και των υψοµέτρων της εγκεκριµένης µελέτης. Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει υπολογιστικό πρόγραµµα µε το οποίο παράγεται µαθηµατικό µοντέλο και επιβάλλεται ισορροπία στο σύστηµα πεπερασµένων στοιχείων και κόµβων. -Τα χαρακτηριστικά της µεµβράνης θα είναι: ύφασµα βάσης: πολυεστέρας PES (DIN 60001) γραµµική πυκνότητα ινών ανά cm : περίπου 10/10,5 (DIN ) τύπος επίστρωσης: PVC επί δύο όψεων συνολικό βάρος: 1500 g/m 2 (DIN 53352) εφελκυστική αντοχή κατά διαµήκη/εγκαρσία διεύθυνση (N/5 cm):5700/5400(din 53354) αντοχή στον άνεµο 130km/h, προστασία έναντι UV ακτινοβολία 100%, - 3 -

4 προστασία της µεβράνης µε υλικό PVDF για προστασία από µικροοργανισµούς, παντελώς αδιάβροχη και αυτοκαθαριζόµενη. αντοχής σε θερµοκρασίες από -30 έως +70 Βαθµούς Κελσίου. Αντοχή σε εφελκυσµό πάνω από 560daN/5cm. Πυραντίσταση :ικανοποιητικό χρόνο πυραντίστασης,όποιο πυράντοχο υλικό εφαρµογής προταθεί θα είναι κατά B1/DIN Οι ενώσεις της µεµβράνης πραγµατοποιούνται µε συγκολλήσεις υπό πίεση µε χρήση συστήµατος υψηλής συχνότητας που τήκει το υλικό µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι συγκολλήσεις ελέγχονται σε θερµοκρασία 70oC. (κρίσιµη θερµοκρασία µεµβρανών εκτεθειµένων στην ηλιακή ακτινοβολία). -οι κολλήσεις στις αλληλοεπικαλύψεις της µεµβράνης θα είναι το ελάχιστο 55χιλιοστά,µε αντοχή στα 12daN/5CM κατά ΙΝ Βασική αρχή είναι η διατήρηση των επιφανειών της µεµβράνης υπό σταθερή τάση µεταξύ των ορίων όπως καθορίζονται από την αρχιτεκτονική µελέτη. Στις επιφάνειες δεν πρέπει να εµφανισθεί κυµατισµός ή το φαινόµενο της λίµνασης των υδάτων. -Η απόχρωση της µεµβράνης θα είναι υπόλευκη (ανοικτοχρωµο γκρί) επιλογής του µελετητή κατόπιν δειγµατισµού. -τα ειδικά εξαρτήµατα τανύσµατος της µεµβράνης θα είναι ανοξείδωτα. Θα χρησιµοποιηθούν προφίλ αλουµινίου εκ διέλασης: AlMgSi 0,5 EN AW Μέσα συνδέσεων: Κοχλίες 8.8, περικόχλια S6 τα υλικά της µεµβράνης θα έχουν πιστοποιηµένη εγγύηση από τον κατασκευαστή το ελάχιστο 12 έτη. Αυτό θα αποδεικνύεται µε Πιστοποιηµένα ελτία Τεχν. Χαρακτηριστικών - Κάθε 6 µήνες και για 10 έτη µετά την εγκατάσταση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει όλες τις απαιτούµενες εργασίες (τέντωµα µεµβράνης, επιθεωρήσεις, καθαρισµός της κατασκευής, κλπ) που σχετίζονται µε την καλή λειτουργία και εµφάνιση της κατασκευής. 1.4 κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού φορέα διαδρόµου επίσκεψης. -Ο διάδροµος επίσκεψης, υλοποιείται από οριζόντια πλαίσια διατοµής UPN 260,τα οποία αναρτούνται από αναρτήρες UPN140,οι οποίοι αναρτούνται από τoυς δοκούς του κτιρίου. Η επικάλυψη των δαπέδων είναι από κρύσταλλο ασφαλείας,καθώς και τα κινητά φορτία τα οποία ληφθηκαν υπόψη είναι 5ΚΝ/m2. Οι συνδέσεις µεταξύ των µελών τα οποία αποτελούν το κύριο φορέα της γέφυρας γίνονται µε κοχλίες.( βλε. Σχέδιο ΣΤΑ 05) -Τα βλήτρα αγκύρωσης των αναρτήρων στις υφιστάµενες δοκούς οπλισµένου σκυροδέµατος είναι ποιότητας 10.9.( βλε. Σχέδιο ΣΤΑ 05) Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ανάρτηση του διάδροµου, στις δοκούς του υφιστάµενου κτιρίου,προβλεπόταν από την αρχική µελέτη του κτιρίου. 1.5 Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας στο δαπέδο και τα στηθαία του διαδρόµου επίσκεψης. Α: δάπεδο διαδρόµου µε κάλυψη από υαλοπίνακες

5 Α1: δάπεδο από υαλοπίνακες µε τελική επιφάνεια χωρίς αντιολίσθηση. Θα χρησιµοποιηθούν πολυεπίπεδοι σκληρυµένοι υαλοπίνακες ενδεικτικού τύπου ASPISLAM G-GUARD ή ισοδύναµου στις διαστάσεις που εµφανίζονται στα σχέδια της µελέτης. (βλε. Σχέδιο ΑΡΧ03) Αποτελούνται από τρείς (3) σκληρυµένους υαλοπίνακες κατασκευασµένους σύµφωνα το ΕΝ οι οποίοι είναι συγκολληµένοι µεταξύ τους µε ειδικές µεµβράνες σύµφωνα µε το ΕΝ έχοντας συνολικό πάχος περίπου 35mm. Με την χρήση των παραπάνω υαλοπινάκων ή των ισοδυναµων πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν γενικά για τα δάπεδα από υαλοπίνακες. α) Η αντοχή σε σύντοµη φόρτιση (short load) θα πρέπει να είναι >5,00kN/m2 β) Το βέλος κάµψης (deflection) δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4mm στο µέγιστο. Μεταξύ του κάθε υαλοπίνακα και των σηµείων έδρασης θα παρεµβάλλεται πλαστικό παρέµβυσµα από πολυαιθυλένιο, πάχους ενός χιλιοστού (1mm) για την αποφυγή της άµεσης επαφής του υαλοπίνακα, µε το µεταλλικό φορέα, ενώ περιφερειακά θα γίνει πλήρωση των αρµών συστολοδιαστολής µε ειδικό ελαστοµερές. Ειδική ηµιδιάφανη επίστρωση επιλογής του µελετητή θα τοποθετηθεί για την αποφυγή της δυσάρεστης αίσθησης του ιλίγγου. Α2: δάπεδο από υαλοπίνακες µε τελική επιφάνεια µε αντιολίσθηση. Θα χρησιµοποιηθούν πολυεπίπεδοι σκληρυµένοι υαλοπίνακές ενδεικτικού τύπου ASPISLAM G-GUARD ANTI-SLIP ή ισοδύναµου στις διαστάσεις που εµφανίζονται στα σχέδια της µελέτης. (βλε. Σχέδιο ΑΡΧ03) Αποτελούνται από τρείς (3) σκληρυµένους υαλοπίνακες κατασκευασµένους σύµφωνα το ΕΝ οι οποίοι είναι συγκολληµένοι µεταξύ τους µε ειδικές µεµβράνες σύµφωνα µε το ΕΝ έχοντας συνολικό πάχος περίπου 35mm. Ένας εκ των παραπάνω φέρει αντιολισθητική επιφάνεια η οποία συνάδει µε τις προδιαγραφές που ισχύουν για πατώµατα εσωτερικών χώρων. Με την χρήση των παραπάνω υαλοπινάκων ή των ισοδύναµων πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν γενικά για τα δάπεδα από υαλοπίνακες. α) Η αντοχή σε σύντοµη φόρτιση (short load) θα πρέπει να είναι >5,00 ΚΝ/m2 β) Το βέλος κάµψης (deflection) δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4mm στο µέγιστο. γ) Συντελεστής τριβής πατώµατος 0.33 κατά DIN µέχρι 12 0 κλίση. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων γίνεται µε στήριξη σε κατάλληλα διαµορφωµένους µεταλλικούς φορείς στις διαστάσεις που εµφανίζονται στα σχέδια της µελέτης. Μεταξύ του κάθε υαλοπίνακα και των σηµείων έδρασης θα παρεµβάλλεται πλαστικό παρέµβυσµα από πολυαιθυλένιο, πάχους ενός χιλιοστού (1mm) για την αποφυγή της άµεσης επαφής του υαλοπίνακα, µε το µεταλλικό φορέα, ενώ περιφερειακά θα γίνει πλήρωση των αρµών συστολοδιαστολής µε ειδικό ελαστοµερές. Β: στηθαία από υαλοπίνακες µε σηµειακές στήριξεις. Θα χρησιµοποιηθούν πολυεπίπεδοι σκληρυµένοι υαλοπίνακές ενδεικτικού τύπου ASPISLAM G-GUARD ή ισοδύναµου διαστάσεων όπως φαίνονται στα σχέδια της µελέτης Οι υαλοπίνακες φέρουν τέσσερις οπές Φ30 χιλ. στο κάτω µέρος για την στηριξή τους στον φορέα του διαδρόµου επίσκεψης. Αποτελούνται από δύο σκληρυµένους υαλοπίνακες κατασκευασµένους σύµφωνα το ΕΝ οι οποίοι είναι συγκολληµένοι µεταξύ τους µε ειδικές µεµβράνες σύµφωνα µε το ΕΝ έχοντας συνολικό πάχος περίπου 23mm. Με την χρήση των παραπάνω υαλοπινάκων ή των ισοδύναµων τους πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν γενικά για τα δάπεδα από υαλοπίνακες. οι οποίες ισχύουν για γυάλινα στηθαία µε σηµειακή στήριξη (οπές) στο κάτω µέρος. α) Η αντοχή σε σύντοµη φόρτιση (short load) πάνω στην ακµή θα πρέπει να είναι 1.5kN/m β) Το βέλος κάµψης (deflection) δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 30mm στο µέγιστο

6 Η στήριξη του κάθε υαλοπίνακα θα γίνει µε τέσσερις (4) ανοξείδωτες σταθερές κεφαλές Μ14 Φ50, AISI 304 φινιρίσµατος σατινέ, πάνω σε υπάρχουσες µεταλλικές διατοµές UPN οι οποίες θα φέρουν τις κατάλληλες οπές για την στερέωση αυτών. -Μεταλλικός χειρολισθήρας τοποθετείται εκατέρωθεν του διαδρόµου επίσκεψης. 1.6 Κατασκευή και τοποθέτηση Η/Μ υποδοµών. -Για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωµάτων προβλέπεται η εγκατάσταση νέου ηλεκτρικού πίνακα στη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Ο νέος πίνακας που θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο θα τροφοδοτηθεί από τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα του Μουσείου. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί µε τον ηλεκτρολόγο του Μουσείου. -Οι θέσεις και το είδος των φωτιστικών σωµάτων καθορίζονται στην Μελέτη Φωτισµού (βλέπε σχέδια µελέτης φωτισµού) όπου ο ανάδοχος λαµβάνει γνώση. Η προµήθεια και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας αλλά ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί µε τον µελετητή του ειδικού φωτισµού. -Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τις απαραίτητες υποδοµές για τον φωτισµό όπως: ( καλωδιώσεις, ηλεκτρικοί πίνακες, κανάλια, φρεάτια, διακόπτες). Για την διέλευση των καλωδιώσεων θα χρησιµοποιηθούν οι κάτωθι σωληνώσεις. Σωλήνες Duroflex για όλες τις ορατές διαδροµές µεµονωµένων καλωδίων στο έδαφος εντός του αρχαιολογικού χώρου.ιδιου τύπου σωληνώσεις θα χρησιµοποιηθούν για τις χωνευτές διαδροµές εντός κονιαµάτων. Σωλήνες υπερβαρέως τύπου Condur σε όλες τις ορατές διαδροµές είτε εντός των ψευδοροφών είτε ορατών διαδροµών σε οροφές και τοίχους. Για την όδευση οµάδων καλωδίων τόσο σε οροφές όσο και στο έδαφος θα χρησιµοποιηθούν εσχάρες γαλβανισµένες. Ειδικότερα οι εσχάρες στο έδαφος καθώς και σε κατακόρυφες διαδροµές θα φέρουν καπάκι. Για όλες τις διακλαδώσεις θα χρησιµοποιηθούν µεταλλικά κουτιά διακλάδωσης µε καπάκι. Σε όλη την εγκατάσταση προβλέπεται η εγκατάσταση ανθυγρών καλωδίων τύπου J1VV. -Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας θα γειωθεί µέσω αγωγού γείωσης ο οποίος θα οδεύσει παράλληλα µε το τροφοδοτικό καλώδιο από τον υφιστάµενο γενικό ηλεκτρικό πίνακα. Κάθε αναχώρηση θα φέρει ανεξάρτητο αγωγό γείωσης, Όλοι οι µεταλλικοί σωλήνες καθώς και οι µεταλλικές εσχάρες θα γειωθούν µέσω ανεξάρτητου αγωγού χαλκού 16 µµ2 ο οποίος θα συνδεθεί στη µπάρα γείωσης του νέου ηλεκτρικού πίνακα. Λόγω του υγρού περιβάλλοντος στο οποίο θα αναπτυχθεί η εγκατάσταση, προβλέπεται ότι κάθε αναχώρηση θα ασφαλιστεί µε µικροαυτόµατο διπολικό ο οποίος θα είναι ταυτόχρονα και ρελαί διαρροής 30 ma 1.7 Επιµέρους µεταλλικές κατασκευές. ( κλίµακα και θύρα εξόδου, βάσεις εποπτικού υλικού). Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει µεταλλική θύρα εξόδου κινδύνου και κλίµακα προς τον αρχαιολογικό χώρο. (βλε. Σχέδιο ΑΡΧ03). Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει δύο µεταλλικές βάσεις αναρτηµένες από την οροφή για το εποπτικού υλικού. Η τελική θέση και µορφή θα υποδειχτεί από την αναθέτουσα αρχή. (βλε. Σχέδιο ΑΡΧ03). 1.8 Επιµέλεια εµφανών σκυροδεµάτων θεµελίωσης και µαντρότοιχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιµεληθεί τις επιφάνειες των θεµελίων και του µαντρότοιχου όπου αυτές είναι ορατές από τον αρχαιολογικό χώρο µετά από το πέρας των εργασιών

7 Οι εργασίες αυτές θα περιλαµβάνουν υπόστρωµα βαφής και βαφή µε τσιµεντόχρωµα, κατόπιν δειγµατισµού και εγκρίσεως από την αναθέτουσα αρχή. Β1. είγµατα Υπολογισµοί - Κατασκευαστικά σχέδια Β1.1 Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού, εντός της προθεσµίας του ιαγωνισµού, δείγµατα από τα παρακάτω υλικά: α) δείγµα (ενός 1τ.µ.) από την µεµβράνη κάλυψης του αρχαιολογικού χώρου, στο σηµείο ενώσεων όπου να φαίνεται η συγκόλληση µεταξύ των δύο φύλλων και ο τρόπος τάνυσης τους στην περιµετρική στεφάνη ή στο τόξο του φορέα. β) δείγµατα των ειδικών εξαρτηµάτων τανύσµατος της µεµβράνης καθώς και των µέσων συνδέσεων µε τον φορέα. (κοχλίες, λάµες, περικόχλια, καλώδια, και ότι άλλο χρησιµοποιηθεί.) γ) δείγµα τµήµατος (έως 30 εκ.) περιµετρικής στεφάνης µαζί µε την οριζόντια υδρορροή (ντερέ) όπου θα φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης τους. δ) δείγµα τµήµατος υαλοπινάκων δαπέδου όπως και του στηθαίου µαζί µε το σύστηµα στήριξης του. Β1.2 Ταυτόχρονα θα καταθέσουν µε ποινή αποκλεισµού τους παρακάτω υπολογισµούς: 1. Στατική ή δυναµική µη γραµµική ανάλυση,από την οποίο θα προκύπτει ότι η αντοχή του προσφερόµενου υφάσµατος είναι επαρκείς έναντι των φορτίων προεντάσεων, φορτία λειτουργίας(ίδιο βάρος,χιόνι, άνεµο)καθώς και συνδυασµό αυτών. 2. Έλεγχο και υπολογισµό µελών συνδέσεων της µεταλλικής φέρουσας κατασκευής σύµφωνα µε το EC3 και τα παραρτήµατα αυτού, έναντι των φορτίων, ιδίου βάρους,προεντάσεως από την εφελκυόµενη µεµβράνη, χιονιού, ανέµου, σεισµικών φορτίων,καθώς και συνδυασµό αυτών. 3. Έλεγχο και υπολογισµό θεµελίωσης καθώς και των εδράσεων των υποστυλωµάτων στην θεµελίωση. Β1.3 Τέλος µετά την ολοκλήρωση της αποτύπωσης του χώρου οι προσφέροντες θα καταθέσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω κατασκευαστικά σχέδια: 1. Σχέδια σε κλίµακα 1:50 Κατόψεις Όψεις Τοµές στεγάστρου Κάτοψη πλαισίων Τοµές πλαισίων Κάτοψη εδράσεων Ξυλότυπο - Οπλισµό θεµελίωσης 2. Σχέδια σε κλίµακα 1:10 Λεπτοµέρειες συνδέσεως Ζυγώµατος-υποστυλώµατος Λεπτοµέρειες συνδέσεως περιµετρικού δοκού-υποστυλώµατος Λεπτοµέρειες αποκαταστάσεως Ζυγώµατος Λεπτοµέρειες έδρασης υποστυλώµατος θεµελίου,(αρθρωτό πακτωµένο). Λεπτοµέρειες συνδέσεως κατακόρυφου συνδέσµου ακαµψίας Λεπτοµέρειες συνδέσεως εφελκυόµενης µεµβράνης µε το πλαίσιο. Λεπτοµέρεια συνδέσεως εφελκυόµενης µεµβράνης µε περιµετρική δοκό. Λεπτοµέρεια συνδέσεως ζυγώµατος ελκυστήρα. Λεπτοµέρεια (µάτισης) µε κρυφό σύνδεσµο στα τόξα. Λεπτοµέρειες συνδέσεων-τανύσµατος µεταξύ των φύλλων της µεµβράνης. Λεπτοµέρειες σύνδεσης της κατασκευής στα σηµεία που η µεµβράνη έρχεται σε επαφή µε το κτίριο. Λεπτοµέρεια περιµετρικού οριζόντιου καναλιού απορροής οµβρίων

8 3. Τα σκαριφήµατα (σκίτσα) των παραπάνω λεπτοµερειών που βρίσκονται στην τεχνική περιγραφή που δίδεται στου διαγωνιζοµένους είναι ενδεικτικά και αναφέρονται στην φιλοσοφία της κατασκευής. 4. Τα υποβαλλόµενα σχέδια από τους διαγωνιζόµενους θα είναι υπογραµµένα από αντίστοιχες ειδικότητες µηχανικών πιστοποιηµένους σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. (δηλ. τα αρχιτεκτονικά από αρχιτέκτονα µηχανικό, τα στατικά από πολιτικό µηχανικό και τα η/µ από ηλεκτρολόγο µηχανικό). B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές για την όλη κατασκευή θα είναι ως εξής : 1. Τεχνικές προδιαγραφές µεταλλικών κατασκευών Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα της ελληνικής αγοράς. Οι διάφοροι ράβδοι και τα ελάσµατα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και να µην παρουσιάζουν καµµία ανωµαλία στις επιφάνειες και στις ακµές τους. Στην περίπτωση κατασκευών από στραντζαριστή λαµαρίνα, οι µορφούµενες διατοµές πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνες µε τα σχέδια και οι επιφάνειες και ακµές να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία Επίβλεψης. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γενικά Τα σιδηρά στοιχεία θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η ανάθεση της κατασκευής εκ µέρους του εργολάβου θα γίνει κατόπι σχετικής έγκρισης της επίβλεψης και αφού η τελευταία βεβαιωθεί για τις δυνατότητες σε εξοπλισµό και ειδικευµένο προσωπικό του εργοστασίου. Επίσης στο συµφωνητικό της ανάθεσης, µεταξύ Εργολάβου και Κατασκευαστή, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη της Επίβλεψης στο εργοστάσιο κατασκευής οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή από τον Κατασκευααστή κάθε σχετικής πληροφορίας. Ο εργολάβος υποχρεούται πρίν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων µε µέριµνα και ευθύνη του να ελέγξει, όπου απαιτείται, µε ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της οικοδοµής και να αναφέρει έγγραφα στην επίβλεψη κάθε τυχόν απόκλιση που θα παρατηρηθεί. Όλα τα σιδηρουργικά έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια, ως προς τις διαστάσεις των σιδηρών στοιχείων,µε την µεγαλύτερη δυνατή προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Όλα τα µέλη της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες διαστάσεις και να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. Ο Εργολάβος, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σιδηράς κατασκευής, οφείλει να κατασκευάσει δείγµα, το οποίο µετά τις τυχόν διορθώσεις από την επίβλεψη θα παραµείνει σαν υπόδειγµα. Μόνο µετά την έγγραφη έγκριση των υποβληθέντων δειγµάτων από τη Επίβλεψη ο Εργολάβος δικαιούται να προβεί στην έναρξη κατασκευής. Οι επιφάνειες των σιδηρών κατασκευών που δεν είναι δυνατόν να χρωµατισθούν πρέπει να υφίστανται την βασική επεξεργασία των χρωµατισµών, πριν από την τοποθέτηση. Όσον αφορά στην ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών αυτή είναι 1%. Οι υδροροές θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια της µελέτης

9 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Οι συνδέσεις των σιδηρών µελών µεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της µελέτης, πρέπει να γίνονται µε συγκόλληση. Το είδος αυτής ορίζεται από την Επίβλεψη, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής, την επιθυµούµενη αντοχή και εµφάνιση της συγκόλλησης. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη µπορεί να γίνει και χρήση µεταλλικών συνδέσµων, µε την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις δεν θα φαίνονται. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους κανόνες τις τεχνικής.πρέπει να λαµβάνεται φροντίδα ώστε κατά την συγκόλληση να µην προκληθεί αλλοίωση των ιδιοτήτων των συγκολλούµενων τµηµάτων.οι διάφορες ανωµαλίες των συγκολλήσεων θα εξαλείφονται µε επιµέλεια, ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούµενων τµηµάτων να είναι συνεχείς, κανονικές και να µην εµφανίζουν τον παραµικρό κρατήρα ή διόγκωση. Η συγκόλληση είναι προτιµότερο να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση φθάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης οπότε ακολουθεί σφυρηλάτιση των συνδεµένων τεµαχίων, είτε µέχρι τοπικής σύντηξής τους µε τη µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου, το οποίο φέρεται σε ράβδους 3-4 χιλ. (αυτογενής συγκόλληση ). Το συγκολλητικό µέσο έχει παρεµφερή σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια ή και διαφορετική, όπως κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση ), χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης των συγκολλούµενων σιδηρών τεµαχίων. Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραµµή δηλαδή επαφής των συγκολλούµενων στοιχείων, αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί διαφορετικά και µάλιστα µετά την αφαίρεση των εξογκωµάτων µε τη λίµα (λιµάρισµα της συγκόλλησης ) η ένωση εξασθενεί πολύ αισθητά. Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές ) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή όταν τα συγκολλούµενα τµήµατα είναι µικρού πάχους ( κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. Στηρίξεις Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το αµετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωσή τους. Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων επί των δοµικών τµηµάτων θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Γενικά 2. Γενικές προδιαγραφές σκυροδέµατος Χρησιµοποιούνται οι εξής ποιότητες σκυροδέµατος : α. Σκυρόδεµα ποιότητας C20/25 για την κατασκευή της θεµελίωσης. β. Σκυρόδεµα καθαριότητος C12/15. Ισχύουσες διατάξεις Συµµόρφωση µε τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ειδικότερα ισχύουν : Νέος Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή έργων από σκυρόδεµα (ειδικότερα Κεφ. 19, 20, 21). Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός. DIN 1045 Kατασκευές από οπλισµένο και άοπλο σκυρόδεµα. DIN 1048 οκιµές σκυροδέµατος. DIN 4030 Γνωµάτευση για νερά, εδάφη και αέρια που προσβάλουν το σκυρόδεµα. DIN 1084 'Έλεγχος ποιότητας στο Εργοτάξιο του σκυροδέµατος βil - 9 -

10 DIN 4099 Συγκόλληση του σιδηροπλισµού. DIN1050 Ο χάλυβας στην ανωδοµή. Υπολογισµός και κατασκευαστική διαµόρφωση. DIN 4100 Χαλύβδινες κατασκευές µε συγκόλληση χάλυβα. DIN 459 Μηχανήµατα µίξης σκυροδέµατος. DIN 4235 ονητές µάζας για συµπύκνωση του σκυροδέµατος. DIN Ξυλουργικές εργασίες. DIN 1055 Παραδοχές φορτίσεων.din Κατασκευές από µορφοσίδηρο. Απαιτήσεις Αφορά την προµήθεια των υλικών και µέσων παραγωγής επιτόπου του άοπλου και οπλισµένου σκυροδέµατος για την θεµελίωση συµπεριλαµβανόµενων του ξυλοτύπου και του χάλυβα οπλισµού. Προσόντα 'Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένο προσωπικό σε κατασκευές σκυροδεµάτων. Οι χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος θα είναι έµπειροι ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές σύνθεσης. Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις 'Όλες οι εργασίες σκυροδέµατος θα εκτελεσθούν µε τους κανόνες της τέχνης και µε ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων. Ο βαθµός ακρίβειας των κατασκευών, θα βρίσκεται στα όρια ανοχών όπως αναγράφεται στα σχέδια ή προδιαγράφεται, αλλιώς θα ισχύουν τα ακόλουθα : ιαστάσεις τοποθέτησης ιατοµές στοιχείων από σκυρόδεµα ειγµατοληψία ± 5 χιλ. ± 5 χιλ. Θα γίνεται σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Υποβολές Ο ανάδοχος θα πάρει έγκριση της Υπηρεσίας για το εργαστήριο το οποίο θα προβαίνει στον έλεγχο των υλικών και δοκιµών και θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εξακρίβωση των αποτελεσµάτων. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία τρία αντίγραφα των Πιστοποιητικών, όπου θα φαίνεται ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση χρήσης έτοιµου σκυροδέµατος, η σύνθεση του θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της επίβλεψης και θα αποδεικνύεται η ποιότητα των υλικών όπως και προηγουµένως αναφέρθηκε. Θα τηρούνται όλα όσα προβλέπονται για το έτοιµο σκυρόδεµα στους κανονισµούς. 'Έλεγχος και οκιµές Γενικά Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του σκυροδέµατος, θα πληρούν αυστηρά τον DIN 1045 Τµήµα 7 και τον Ελληνικό Κανονισµό Σκυροδέµατος παρ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Το εργαστήριο που θα προβαίνει στους έλεγχους θα είναι επαρκώς εξοπλισµένο, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται σύµφωνα µε τους τελευταίους κανονισµούς και θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. εν πρέπει να έχει καµιά εταιρική σχέση µε τον ανάδοχο και να είναι εγκεκριµένο από το κράτος. Θα είναι ικανό να κάνει τους πιο κάτω ελέγχους και δοκιµές. οκιµές αντοχής και θλίψης. (Η δοκιµή αντοχής σε θλίψη θα γίνεται από µηχανήµατα εγκεκριµένα για τα οποία θα υπάρχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας µε ηµεροµηνία όχι πέραν του έτους τα οποία θα έχουν εκδώσει εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια (ή εργαστήριο του δηµοσίου).

11 'Έλεγχος εργασιµότητας (Ο ανάδοχος θα ρυθµίσει το συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος, αν χρησιµοποιήσει, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ποιότητα και την εργασιµότητα του παραγόµενου σκυροδέµατος, άλλως θα απαιτείται από την εταιρεία παρασκευής ετοίµου σκυροδέµατος. Ο ανάδοχος θα γνωρίζει στην επίβλεψη την σκοπούµενη εργασιµότητα κάθε παραγόµενης ποσότητας.) 'Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης (Η καθαρότητα των αδρανών και ιδιαίτερα η περιεκτικότητα σε χλωρικές θειικές και αλκαλικές προσµείξεις θα ελέγχονται συστηµατικά.) Μέτρηση κάθισης και δείκτη συµπύκνωσης νωπού σκυροδέµατος. οκιµή συστολής.( Η συστολή του υδατοστεγανού σκυροδέµατος, όπου εφαρµοσθεί αυτό, θα ελεγχθεί µε µέθοδο που θα τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας)'Έλεγχος περιεκτικότητας σε αέρα. 'Έλεγχος σε διείσδυση ύδατος. (σε περίπτωση υδατοστεγανού σκυροδέµατος, απαιτείται ο έλεγχος του βάθους της διείσδυσης του ύδατος υπό πίεση σύµφωνα µε το DIN 1048.) Αναφορά αποτελεσµάτων των ελέγχων και δοκιµών. 1 Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 2 Τα πιστοποιητικά των ελέγχων θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούµενα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ευκρινώς τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 3 Τα αποτελέσµατα της απαιτούµενης εργασιµότητας, αντοχής και ποιότητας των ελέγχων του σκυροδέµατος θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Ηµερολόγιο και αρχείο Ο ανάδοχος θα τηρεί ένα ηµερολόγιο που θα αναγράφεται η πρόοδος των εργασιών σε καθηµερινή βάση και στο τέλος των εργασιών θα παραδοθεί στην αναθέτουσα αρχή. Το ηµερολόγιο θα περιέχει : Tο προσωπικό του εργοταξίου Τις καιρικές συνθήκες Τα σχέδια του εργοταξίου Τους υπεργολάβους Αναφορικά µε τις εργασίες σκυροδεµάτων θα τηρούνται καταστάσεις των εξής : Σκυροδετήσεις, ηµεροµηνία και ώρα Περιεκτικότητα τσιµέντου και εργασιµότητα κάθε παραγωγής ποσότητας σκυροδέµατος. 'Έλεγχοι των δοκιµίων Αναφορές στις καιρικές συνθήκες Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης που εφαρµόσθηκαν. υσχέρειες της εξέλιξης του έργου, σχετικά µε την ύπαρξη των αρχαιοτήτων. Ειδική Προδιαγραφή 'Έτοιµο σκυρόδεµα Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί έτοιµο σκυρόδεµα, τότε ο εξοπλισµός ανάµιξης και µεταφοράς και η µέθοδος σκυροδέτησης, θα τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης. Η περιεκτικότητα κάθε παραγωγής σκυροδέµατος κατά βάρος σε τσιµέντο, νερό, σκύρα, χαλίκι κ.λ.π. αδρανή καθώς και ο χρόνος παροχής του νερού, θα αναγράφονται σε κάθε δελτίο παραλαβής από τον παρασκευαστή. Καµία ποσότητα νερού δεν θα προστίθεται κατά τη διαδροµή από το σηµείο παραγωγής µέχρι το σηµείο σκυροδέτησης. O αναµικτήρας του αυτοκινήτου µεταφοράς, θα είναι τελείως άδειος πριν γεµίσει µε νέο σκυρόδεµα. Τα οχήµατα µεταφοράς µε ανάδευση, δεν θα υπερφορτώνονται σύµφωνα µε την ικανότητα παραγωγής του προµηθευτή αλλά θα προσαρµόζονται οι δόσεις προς την περιεκτικότητα των οχηµάτων

12 Εάν η µεταφορά του σκυροδέµατος γίνει µε αυτοκίνητο αναµικτήρα, τότε ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος από τη στιγµή της παροχής του νερού µέχρι τη στιγµή της εκκένωσης είναι µία ώρα, εκτός αν η επίβλεψη παρατείνει τον χρόνο. Μεταφορά σκυροδέµατος Η µεταφορά σκυροδέµατος, θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητα του και σύνθεση µέχρι το σηµείο εκκένωσης. O ανάδοχος θα προβλέψει και διάφορα µέσα, ώστε η κατηγορία κάθε σκυροδέµατος να είναι εξασφαλισµένη, κάτω από οποιεσδήποτε εργοταξιακές συνθήκες κατά τη µεταφορά από τον αναδευτήρα µέχρι την τελική θέση σκυροδέτησης. Σκυροδέτηση Καµία ποσότητα νερού δεν θα προστεθεί µετά το πέρας της ανάµιξης στο συγκρότηµα παραγωγής. Οι ξυλότυποι και οι αρµοί θα διαβρέχονται επαρκώς. Σκυροδέτηση σε γυµνές επιφάνειες εδάφους, θα γίνεται αµέσως µετά την προετοιµασία της επιφάνειας. εν θα γίνεται σκυροδέτηση µε τρόπο ο οποίος δηµιουργεί απόµιξη - ανεπιθύµητο τελείωµα ή κακή ποιότητα κατασκευής. εν θα γίνεται µεταφορά του σκυροδέµατος µε τη βοήθεια του δονητή ή αξινών. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση θεµελίων από ύψος πέραν του 1 µέτρου. Πριν τη σκυροδέτηση θα εξασφαλίζεται η προδιαγραφείσα κάλυψη του οπλισµού, ο χώρος σκυροδέτησης και οι ξυλότυποι, θα είναι καλά καθαρισµένοι από σκουπίδια κ.λ.π. Ο ρυθµός και η ποσότητα του σκυροδέµατος θα προγραµµατίζονται έτσι ώστε η σκυροδέτηση να είναι άµεση και θα προβλέπεται ώστε τα κενά χρονικά διαστήµατα ανάµεσα σε δύο σκυροδετήσεις θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η µονολιθικότητα του σκυροδετηθέντος τµήµατος. Ο εξοπλισµός για τη σκυροδέτηση θα έχει τέτοια ικανότητα ώστε να µην δηµιουργεί κενά χρονικά διαστήµατα και καθυστερήσεις στην παραγωγή. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς δονητές και ανθρώπινο δυναµικό ώστε η σκυροδέτηση να γίνεται γρήγορη, ακόµη και σε δύσκολες περιοχές. Επίσης θα προβλέπεται και εφεδρικός εξοπλισµός για άµεση αντικατάσταση. Συµπύκνωση σκυροδέµατος Ο αριθµός και το µέγεθος των δονητών θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει τη δόνηση σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. Θα γίνεται πρόβλεψη εφεδρικών δονητών : Συντήρηση σκυροδέµατος. Τις πρώτες επτά ηµέρες, το σκυρόδεµα θα διατηρείται υγρό είτε µε ράντισµα, αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά, είτε καλύπτοντάς το µε µία µεµβράνη που διατηρεί την υγρασία (λινάτσα). Προστασία σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα θα προστατεύεται ώστε να αποτραπούν ζηµιές από τις καιρικές συνθήκες, από φυτά, υπερφόρτιση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος που είναι εκτεθειµένες στους χώρους άλλων εργασιών, θα προστατεύονται για να αποτραπούν αποχρωµατισµοί ή παραµόρφωση από σκουριές και ζηµιές, από πτώσεις αντικειµένων κ.λ.π. Πριν ληφθεί οποιοδήποτε µέτρο αποκατάστασης ελαττώµατος, ο ανάδοχος θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας για τον τρόπο και τα υλικά επιδιόρθωσης. Τµήµα σκυροδέµατος δεν θα καθαιρείται χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. Στεγανό σκυρόδεµα δεν θα φορτισθεί µε νερό ή µε άλλο τρόπο πριν περάσουν 21 ηµέρες από τη σκυροδέτηση. Σκυροδέτηση µε υψηλές θερµοκρασίες. Κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης µε θερµές καιρικές συνθήκες, θα λαµβάνονται οι επιπλέον προφυλάξεις ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρακτικά η σκυροδέτηση έγινε στην χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία. Σε καµία περίπτωση η θερµοκρασία του σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει τους 32ο C κατά τη σκυροδέτηση. Κατεργασία καλουπωµένων επιφανειών σκυροδέµατος

13 'Ολες οι επιφάνειες θα είναι ελεύθερες από κενά, κυψέλες ή άλλα ελαττώµατα. Θα γίνει ταξινόµηση των επιφανειών του σκυροδέµατος ανάλογα µε τα είδη των ξυλοτύπων. Κατεργασία µη καλουπωµένων επιφανειών σκυροδέµατος. Το τελείωµα αδιαµόρφωτης επιφάνειας σκυροδέµατος συνίσταται σε σφράγιση, απόξεση, µύστρισµα ή βούρτσισµα. Όπου η θεµελίωση είναι εµφανής οι ακµές της θα διαµορφωθούν µε πηχάκια, επιλεγµένων διατοµών από την αναθέτουσα αρχή. Η πλήρωση των κενών επιτυγχάνεται γεµίζοντας, πιέζοντας και επιπεδώνοντας το σκυρόδεµα µε υλικό ώστε να δηµιουργηθεί µία ενιαία ή ραβδωτή επιφάνεια. Τα ξεχειλίσµατα καθαιρούνται µε ένα κανόνα αµέσως µετά τη συµπύκνωση. Η επιφάνεια θα αποξεσθεί αφού το σκυρόδεµα σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθεί η παρουσία γαλακτώµατος τσιµέντου στην επιφάνεια. Εάν εµφανισθεί γαλάκτωµα τσιµέντου, τούτο θα αποµακρύνεται. Ξυλότυποι Οι ξυλότυποι θα είναι αρκετά ανθεκτικοί ώστε να µπορούν να φέρουν το βάρος των επ'αυτών κατασκευαζοµένων έργων, τα επ'αυτών κατά την κατασκευή κυκλοφορούνται φορτία ως και τους εκ των δονητών µεταβιβαζόµενους κραδασµούς. Οι ξυλότυποι θα κατασκευαστούν από ξυλεία επαρκούς αντοχής και κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αποσύνδεσή τους να µην προκαλέσει µόνιµες και ανεπανόρθωτες βλάβες στην κατασκευή. Ο Επιβλέπων Μηχανικός µπορεί να απαγορεύει την χρήση ξυλείας επί της οποίας υπάρχουν εµφανείς ενδείξεις ελάττωσης της αντοχής της λόγω επανειλληµένων χρήσεων. Οι σανίδες από πριστή ξυλεία των ξυλοτύπων θα είναι ισοπλατείς και ισοπαχείς, θα έχουν επίπεδες έδρες και θα εφάπτονται καλά µεταξύ τους για να παρεµποδίσουν και την παραµικρή εκχείλιση υλικού. Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων το σκυρόδεµα θα έχει την ίδια υφή σε όλη την έκταση των εν λόγω επιφανειών. Κατά συνέπεια δεν θα εµφανίζονται γυµνά σκύρα και πολύ περισσότερο γυµνός σιδηρούς οπλισµός, απαγορεύεται δε κάθε σποραδική επεξεργασία των επιφανειών (µερεµέτια) προς άρση τέτοιων κακοτεχνιών. Γενικά για την ασφάλεια και την καλή κατασκευή των ξυλοτύπων, για την αφαίρεσή τους όπως και για εκείνες των υποστυλωµάτων ασφαλείας, φέρει πλήρη ευθύνη ο ανάδοχος. Ως προς τον χρόνο και τον τρόπο αφαίρεσης των ξυλοτύπων καθώς και για κάθε άλλο θέµα που τους αφορά ισχύουν οι οικείες διατάξεις του Κανονισµού. Στην περίπτωση κατασκευών που δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στις πιο πάνω διατάξεις, ο χρόνος αφαίρεσης των ξυλοτύπων ορίζεται κάθε φορά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Κατασκευή του ξυλοτύπου Η κατασκευή του ξυλοτύπου θα είναι ακριβής ως προς την θέση, την στάθµη και την στερέωση ώστε να αποτραπούν αποκλίσεις ή κυρτώσεις κατά τη σκυροδέτηση. Οι οποιεσδήποτε προβλέψεις και γενικά κατασκευές στο ξυλότυπο που απορρέουν από τις ανάγκες των ηλεκτροµηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ή συµπληρωµατικών οικοδοµικών εργασιών θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις αντίστοιχες µελέτες. Στήριξη και δέσιµο του ξυλοτύπου Ο ξυλότυπος, η στήριξη και το δέσιµό του θα είναι διαστασιολογηµένα έτσι ώστε η σκυροδέτηση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος να είναι ευχερής. Αποξήλωση του ξυλοτύπου. Η αποξήλωση του ξυλοτύπου θα γίνεται µε προσοχή ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος. Μέριµνα για τον ξυλότυπο Ειδική φροντίδα θα ληφθεί για τον ξυλότυπο και τις παρυφές του διατηρώντας τις οµοιόµορφα υγρές, έτσι θα αποτραπεί η συστολή του ξυλοτύπου (πετσικάρισµα) και το άνοιγµα των αρµών

14 Σιδηροί οπλισµοί Τοποθέτηση Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός του από σκόνη, σκουριά ή λίπος. Η στερέωση και η στήριξη του οπλισµού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παραµένει στην προκαθορισµένη θέση κατά τη σκυροδέτηση. Θα γίνει χρήση ενός ικανός αριθµού στηριγµάτων απόστασης ώστε να επιτευχθεί η πρέπουσα προστατευτική κάλυψη από το σκυρ/µα. 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων 3.1 Bασικά στοιχεία / Βασικές αρχές σχεδιασµού Οι επιλογές και προτεινόµενες λύσεις για τις Η/Μ εγκαταστάσεις έχουν σαν γνώµονα τα εξής : Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρησιµοποιούντων τις εγκαταστάσεις. Την µεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε χαµηλό κατά το δυνατό αρχικό κόστος και µε µικρή δαπάνη συντήρησης, εξασφαλιζοµένης πάντοτε άρτιας τεχνικής λύσης και αξιοπιστίας λειτουργίας. Την αρµονική ένταξη των εγκαταστάσεων στις Αρχιτεκτονικές λύσεις, την ελαχιστοποίηση της αισθητικής όχλησης και τον σεβασµό του χώρου γενικότερα. Την ευχέρεια διελεύσεως των πάσης φύσεως δικτύων προς εξασφάλιση ευχερούς συντήρησης καθώς και δυνατότητας για µελλοντική επέκταση. 3.2 Εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων Η εγκατάσταση σκοπό έχει την τροφοδότηση όλων των φωτιστικών σωµάτων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για το γενικό φωτισµό του χώρου και την ανάδειξη των εκθεµάτων καθώς επίσης για την ηλεκτρική τροφοδότηση κάθε άλλης συσκευής ή µηχανήµατος στο πλαίσιο των εργασιών στον Αρχαιολογικό χώρο. 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Να εφαρµοστούν οι ακόλουθοι Κανονισµοί: Ευρωκώδικας ΕC3 Μέρος 3:Έλεγχος µελών σε Ο.Κ.Α και Κ.Λ Ευρωκώδικας EC1: Βάσεις σχεδιασµού και δράσεις επί των κατασκευών Ε.Α.Κ Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Κ.Ω.Σ Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων θα είναι σύµφωνηµε την ΤΟΤΕΕ 2412/86, τους Ελληνικούς Κανονισµούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τους Γερµανικούς DIN. θα ληφθούν υπόψη οι κάτωθι γενικής εφαρµογής Ελληνικοί Κανονισµοί, ιατάγµατα κ.λ.π. όπως ισχύουν σήµερα: Πλήρης µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο Π.. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 515/89) Ο Ν. 1418/84 περί ηµοσίων Εργων και συναφών θεµάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τον Ν. 2229/94 και τα Π.. σε εκτέλεση αυτού, που εκδόθηκαν (Π.. 609/85) ή πρόκειται να εκδοθούν, σε όσα σηµεία αναφέρονται στον τρόπο σύνταξης των µελετών. Η Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε/ ΜΕΟ/α/Ο/3429/37/ Εκπόνηση Μελετών περί ηµοσίων Εργων και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κτιριακά Εργα που τη συνοδεύει

15 Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) Ν. 1577/85 τροποποιήσεις του (ν2381/2000). (ΦΕΚ 210Α'/ µε τις Κτιριοδοµικός κανονισµός (ΦΕΚ 59 "/ ) όπως ισχύει σήµερα. Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) που αφορούν τις εγκαταστάσεις. Εξ άλλου, στους υπολογισµούς θα λαµβάνονται γενικά υπόψη οι Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. και οι Γερµανικοί και Αµερικανικοί κανονισµοί, όπου δεν έρχονται σε σύγκρουση µε αντίστοιχες διατάξεις των Ελληνικών κανονισµών και εφόσον απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση των µελετών. Η σύνταξη και παρουσίαση των µελετών θα είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τα οριζόµενα στο Π..696/ΦΕΚ Α' 300/ "ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Λ.Π., ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ". Ειδικότερα θα ληφθούν υπόψη ανά εγκατάσταση τα ακόλουθα: Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων θα είναι σύµφωνηµε την ΤΟΤΕΕ 2412/86, τους Ελληνικούς Κανονισµούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τους Γερµανικούς DIN. Ο καθορισµός των διαµέτρων του δικτύου αποχετεύσεως οµβρίων θα γίνει µε βάση τις τιµές που καθορίζονται στην ΤΟΤΕΕ 2412/86. Οι εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων θα είναι σύµφωνες µε τους πιο κάτω Ελληνικούς κανονισµούς όπως αυτοί τροποποιηµένοι ισχύουν σήµερα: Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΥΑ 80225/ΦΕΚ 598/ µε όλες τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις του Kανονισµοί IEC, DIN και VDE (όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί). Τα κυκλώµατα φωτισµού θα είναι µε αγωγούς διατοµής 1.5 mm2 και των ρευµατοδοτών µε αγωγούς διατοµής 2.5 mm². Στους υπολογισµούς διατοµής των αγωγών θα λαµβάνεται ως ανεκτή πτώση τάσεως: Από γενικούς πίνακες σε υποπίνακες: 2% για φωτισµό - 3% για κίνηση Από υποπίνακες ορόφων στην τελική κατανάλωση: 1% για φωτισµό - 2% για κίνηση Κάθε αγωγός θα φορτίζεται στο 70-80% περίπου της µέγιστης κατά τους κανονισµούς επιτρεπόµενης εντάσεως. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Τα προς παράδοση, υλικά και εργασίες από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε την προκήρυξη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι τα ακόλουθα:

16 Το αντικείµενο του έργου εµφανίζετε στα σχέδια, στην Τεχνική Περιγραφή που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της σχετικής προκήρυξης. Συνηµµένα : A/A Περιγραφή Μονάδα Τεµάχια 1 Θεµελίωση Κιβ Μεταλλικός φορέας στεγάστρου (πλαίσια) Κιλ Μεταλλικός φορέας διαδρόµου επίσκεψης Κιλ Εφελκυόµενη µεµβράνη στεγάστρου (επιφάνεια κάτοψης) 1) Τρία (3) Αρχιτεκτονικά Σχέδια (ΑΡΧ01- ΑΡΧ02- ΑΡΧ03) 2) Πέντε (5) Στατικά Σχέδια (ΣΤΑ ) 3) Ένα (1) σχέδιο φωτισµού και ένα υπόµνηµα 4) Τεχνική Περιγραφή (Αρχιτεκτονικών Στατικών και Η/Μ) 5) Τεύχος Στατικών ιαδρόµου Επίσκεψης τ.µ Υαλοπίνακες διαδρόµου επίσκεψης (δαπέδου) τ.µ Υαλοπίνακες διαδρόµου επίσκεψης (αντιολισθηρό δαπέδο - ράµπα) τ.µ Υαλοπίνακες διαδρόµου επίσκεψης (στηθαίου) τ.µ Κανάλι απορροής οµβρίων στεγάστρου(οριζόντιο) Τρ. Μετ Υδρορροές απορροής οµβρίων στεγάστρου (κατακόρυφες) Τεµ. 4 Ηλεκτρικός πίνακας και παροχές φωτισµού ανάδειξης ( καλωδιώσεις) Τεµ. 1 Επιµέλεια εµφανών σκυροδεµάτων θεµελίωσης και µαντρότοιχου. τ.µ Βάση εποπτικού υλικού Τεµ Κλίµακα εξόδου Τεµ Θύρα εξόδου Τεµ. 1 Η Προϊσταµένη της Εφορείας Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Αλεξάνδρα Χαραµή Σπύρος Κακάβας Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 360.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή συνδυασμός αυτών, με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής.

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 17-11-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21593 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού. Η συντάξασα. Παναγιώτης Λεβιθόπουλος Πολιτικός Μηχανικός M.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού. Η συντάξασα. Παναγιώτης Λεβιθόπουλος Πολιτικός Μηχανικός M. Κ.Α.: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών». ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ. EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.: 2680 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2013 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 (Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.883,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

: : : : / &

: : : : /  & ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΠΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ( ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ) ΚΤΙΡΙΑ : ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο 3

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η (οι αλλαγές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα)

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η (οι αλλαγές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα) Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : Κεντρικός Προβλήτας : 382 21 ΒΟΛΟΣ : Φυτιλής Σπύρος Τηλέφωνο : 24210-25281 Τηλεομοιοτυπία : 24210-31115

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προµήθεια σιδήρου σε στραντζαριστό, σε µορφοσίδηρο και λοιπά υλικά για επισκευές και συντηρήσεις ηµοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ ΣΧΕΤ.: ΕΠ Φ. 900/26/325111/Σ. 111/28 Απρ 15/ΓΕΝ/Γ4-ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΜΙΟ (RACK) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 19 ΙΝΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-08-00 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 08 Σύστηµα αποχέτευσης γεφυρών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα:Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων Αριθμός Μελέτης: 15/10-03-2017 ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4 ΧΑΛΥΒ ΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ I. ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή αυτή αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την κατασκευή, και τις δοκιµές ικριωµάτων που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: «Εσωτερική διαρρύθμιση χώρων υγιεινής με ελαφριά διαχωριστικά, στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16.855,93 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ Ε.Ο. &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ www.kollias-doors.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΥ MF - MFT 0 Ο Μεταλλότυπος αποτελεί αμετάθετο πλαίσιο σταθερών διαστάσεων, εντός του οποίου εδράζεται, προσαρμόζεται και κινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ.

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ. : 10/2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2017 Θέση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ \\\\\\ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες: κ.σκορδάρης Αναστάσιος,2310 831 912 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310 77940

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας Μποδοσακείου Νοσοκομείου 502 00 Πτολεμαΐδα Αριθμ. Πρωτ.: 168

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 9 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μέρος αυτό των προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΠ Ο3-04-61-01 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να συµπληρώσει τυχούσες ελλείψεις

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 168/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Νικος Λίτινας Πολιτικος Μηχανικός ΕΜΠ Υπευθυνος ιαχείρισης Ποιότητας της ΑΕ Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρτα, 02/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6829 ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόµενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί µε απευθείας ανάθεση, στην προµήθεια 5 κλιµατιστικών µηχανηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα