ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:"

Transcript

1 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ & ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ TOY ΜΟΥΣΕΙΟY ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Θ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο µε Φ.Π.Α. : ,00 Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ιάρκεια σύµβασης: 7 µήνες Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: , στις 10:00 π.µ Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: στις 14:00 π.µ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην ΕΕΕΕ: ΘΗΒΑ 2012 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην ΕτΚ: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον τύπο

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια και την εγκατάσταση: Του Μεταλλικού φορέα στεγάστρου Των Υδρορροών Την Θεµελίωση της µεταλλικής κατασκευής Την προµήθεια και την τοποθέτηση της µεµβράνης κάλυψης του µεταλλικού φορέα. Την προµήθεια και την τοποθέτηση του µεταλλικού φορέα διαδρόµου επίσκεψης. Την προµήθεια και την τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας στο δάπεδο και στα στηθαία του διαδρόµου επίσκεψης. Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α1. Γενικές Αρχές Η έκταση της περιοχής µελέτης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του νέου µουσείου. Ένα τµήµα του, περίπου 500τ.µ. βρίσκεται σε υπόγειο pilotis, ενώ άλλα 300τ.µ. περίπου βρίσκονται στα βορειοδυτικά του κτιρίου, στον αύλειο χώρο και περικλείονται από την περίφραξη του µουσείου. 1.Αντικείµενο του έργου Το αντικείµενο του έργο περιλαµβάνει τα παρακάτω: 1.1Θεµελίωση µεταλλικής κατασκευής: Η θεµελίωση των πεδίλων- πεδιλοδοκών των πλαισίων είναι ανεξάρτητη του περιµετρικού τοιχείου- µανδρότοιχου, και βρίσκεται εκτός αρχαιολογικού χώρου έτσι ώστε να µην βλάπτονται οι αρχαιότητες. Το ελάχιστο ύψος πεδίλου-πεδιλοδοκού θα είναι h=50 cm µε ελάχιστη διάσταση δοκού 30Χ80. Ελάχιστος οπλισµός πεδίλου κάτω Φ 12/15 µε ελάχιστο οπλισµού δοκού3φ20α+3φ20κ και συνδετήρες τουλάχιστον ΣΦ10/15.Η ποιότητα των υλικών του χάλυβα είναι Β500c,ενώ του οπλισµένου σκυροδέµατος C20/25 (βλε. Σχέδιο ΣΤΑ01) 1.2κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού φορέα στεγάστρου και υδρορροών. Ο στατικός φορέας της εφελκυόµενης κατασκευής µορφώνεται από τέσσερα πλαίσια διαστάσεων 10,40-13,80-16,70-17,30, αντίστοιχα. - Οι διατοµές των πλαισίων των υποστυλωµάτων και του ζυγώµατος υλοποιούνται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατοµής της τάξεωςchr219.1x10 ποιότητας Fe Τα πλαίσια του φορέα, είναι αµφίπακτα, πράγµα που σηµαίνει ότι τόσο η σύνδεση των υποστυλωµάτων (διαµέσου της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων) µε το θεµέλιο, όσο και η σύνδεση του ζυγώµατος µε το υποστύλωµα θα είναι συνδέσεις πάκτωσης. Στο υποστύλωµα του οποίου, το θεµέλιο-πεδιλοδοκος είναι πολύ περιορισµένο, λόγω των αρχαιοτήτων, η έδραση του θα είναι αρθρωτή

3 - Η σύνδεση του υποστυλώµατος µε το θεµέλιο θα γίνει δια µέσου πλάκας έδρασης η οποία θα συγκολληθεί µε εξωραφή, µε πάχος ραφής όχι µικρότερης από 0,7χ, όπου και το µικρότερο πάχος συγκολλήσηµων ελασµάτων. -τα µέλη της µεταλλικής κατασκευής θα βιδώνονται µεταξύ τους µε τα κατάλληλα συνδετικά στοιχεία όπου θα επιλέγονται από τον µελετητή ανάλογα µε την θέση τους. οι 4 τοξωτοί φορείς θα κατασκευαστούν από κοιλοδοκούς κυκλικής διατοµής µε αφανές εσωτερικό σύστηµα σύνδεσης στις µατίσεις. Οι κατακόρυφοι σύνδεσµοι ακαµψίας θα είναι της τάξεως D30, ενώ οι ελκυστήρες - εντατήρες στα τόξα θα είναι από ράβδο διαµέτρου της τάξεως 2 εκ ή καλώδιο αντίστοιχης διαµέτρου. ( καλώδιο αντίστοιχης διαµέτρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν στοιχεία ακαµψίας των τόξων εάν απαιτηθεί από την µελέτη εφαρµογής. -η απόχρωση του µεταλλικού φορέα του στεγάστρου θα είναι υπόλευκη (θα προσεγγίζει την αποχρωση της µεµβράνης) επιλογής του µελετητή. -Αν κατά την φάση των υπολογισµών της εφελκυόµενης κατασκευής που θα πραγµατοποιήσει ο ανάδοχος του έργου, παραστεί η ανάγκη, λόγω προέντασης της µεµβράνης, η ύπαρξη σηµειακής αγκύρωσης του πρώτου πλαισίου του µεταλλικού φορέα στο κτίριο αυτή η δυνατότητα είναι εφικτή. 1.3 κατασκευή και τοποθέτηση µεµβράνης κάλυψης του µεταλλικού φορέα. -Η εφελκυόµενη µεµβράνη κατασκευάζεται από πολυεστερικό ύφασµα µε επίστρωση PVC υψηλής αντοχής (ενδεικτικου τύπου Naizil Plus Tenso Type 3) ή (ενδεικτικού τύπου PRECOTRAINT 1502 S KG/M2) ή (Polymar Hochlanz 8556,by Mehler Technologies) ή ισοδύναµο ή καλύτερο. Αυτό θα αποδεικνύεται µε Πιστοποιηµένα ελτία Τεχν. Χαρακτηριστικών - ιαµορφώνονται 4 φατνώµατα προεντεταµένης µονής µεµβράνης που φέρεται επί 4 τόξων και στερεώνεται-τανύζεται επί περιµετρικής σιδηράς ανοικτής στεφάνης.η συλλογή των οµβρίων γίνεται σε περιµετρική οριζόντια υδροροή-ντερέ. -Το σχήµα της µεµβράνης θα διαµορφωθεί βάσει της κάτοψης και των υψοµέτρων της εγκεκριµένης µελέτης. Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει υπολογιστικό πρόγραµµα µε το οποίο παράγεται µαθηµατικό µοντέλο και επιβάλλεται ισορροπία στο σύστηµα πεπερασµένων στοιχείων και κόµβων. -Τα χαρακτηριστικά της µεµβράνης θα είναι: ύφασµα βάσης: πολυεστέρας PES (DIN 60001) γραµµική πυκνότητα ινών ανά cm : περίπου 10/10,5 (DIN ) τύπος επίστρωσης: PVC επί δύο όψεων συνολικό βάρος: 1500 g/m 2 (DIN 53352) εφελκυστική αντοχή κατά διαµήκη/εγκαρσία διεύθυνση (N/5 cm):5700/5400(din 53354) αντοχή στον άνεµο 130km/h, προστασία έναντι UV ακτινοβολία 100%, - 3 -

4 προστασία της µεβράνης µε υλικό PVDF για προστασία από µικροοργανισµούς, παντελώς αδιάβροχη και αυτοκαθαριζόµενη. αντοχής σε θερµοκρασίες από -30 έως +70 Βαθµούς Κελσίου. Αντοχή σε εφελκυσµό πάνω από 560daN/5cm. Πυραντίσταση :ικανοποιητικό χρόνο πυραντίστασης,όποιο πυράντοχο υλικό εφαρµογής προταθεί θα είναι κατά B1/DIN Οι ενώσεις της µεµβράνης πραγµατοποιούνται µε συγκολλήσεις υπό πίεση µε χρήση συστήµατος υψηλής συχνότητας που τήκει το υλικό µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι συγκολλήσεις ελέγχονται σε θερµοκρασία 70oC. (κρίσιµη θερµοκρασία µεµβρανών εκτεθειµένων στην ηλιακή ακτινοβολία). -οι κολλήσεις στις αλληλοεπικαλύψεις της µεµβράνης θα είναι το ελάχιστο 55χιλιοστά,µε αντοχή στα 12daN/5CM κατά ΙΝ Βασική αρχή είναι η διατήρηση των επιφανειών της µεµβράνης υπό σταθερή τάση µεταξύ των ορίων όπως καθορίζονται από την αρχιτεκτονική µελέτη. Στις επιφάνειες δεν πρέπει να εµφανισθεί κυµατισµός ή το φαινόµενο της λίµνασης των υδάτων. -Η απόχρωση της µεµβράνης θα είναι υπόλευκη (ανοικτοχρωµο γκρί) επιλογής του µελετητή κατόπιν δειγµατισµού. -τα ειδικά εξαρτήµατα τανύσµατος της µεµβράνης θα είναι ανοξείδωτα. Θα χρησιµοποιηθούν προφίλ αλουµινίου εκ διέλασης: AlMgSi 0,5 EN AW Μέσα συνδέσεων: Κοχλίες 8.8, περικόχλια S6 τα υλικά της µεµβράνης θα έχουν πιστοποιηµένη εγγύηση από τον κατασκευαστή το ελάχιστο 12 έτη. Αυτό θα αποδεικνύεται µε Πιστοποιηµένα ελτία Τεχν. Χαρακτηριστικών - Κάθε 6 µήνες και για 10 έτη µετά την εγκατάσταση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει όλες τις απαιτούµενες εργασίες (τέντωµα µεµβράνης, επιθεωρήσεις, καθαρισµός της κατασκευής, κλπ) που σχετίζονται µε την καλή λειτουργία και εµφάνιση της κατασκευής. 1.4 κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού φορέα διαδρόµου επίσκεψης. -Ο διάδροµος επίσκεψης, υλοποιείται από οριζόντια πλαίσια διατοµής UPN 260,τα οποία αναρτούνται από αναρτήρες UPN140,οι οποίοι αναρτούνται από τoυς δοκούς του κτιρίου. Η επικάλυψη των δαπέδων είναι από κρύσταλλο ασφαλείας,καθώς και τα κινητά φορτία τα οποία ληφθηκαν υπόψη είναι 5ΚΝ/m2. Οι συνδέσεις µεταξύ των µελών τα οποία αποτελούν το κύριο φορέα της γέφυρας γίνονται µε κοχλίες.( βλε. Σχέδιο ΣΤΑ 05) -Τα βλήτρα αγκύρωσης των αναρτήρων στις υφιστάµενες δοκούς οπλισµένου σκυροδέµατος είναι ποιότητας 10.9.( βλε. Σχέδιο ΣΤΑ 05) Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ανάρτηση του διάδροµου, στις δοκούς του υφιστάµενου κτιρίου,προβλεπόταν από την αρχική µελέτη του κτιρίου. 1.5 Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας στο δαπέδο και τα στηθαία του διαδρόµου επίσκεψης. Α: δάπεδο διαδρόµου µε κάλυψη από υαλοπίνακες

5 Α1: δάπεδο από υαλοπίνακες µε τελική επιφάνεια χωρίς αντιολίσθηση. Θα χρησιµοποιηθούν πολυεπίπεδοι σκληρυµένοι υαλοπίνακες ενδεικτικού τύπου ASPISLAM G-GUARD ή ισοδύναµου στις διαστάσεις που εµφανίζονται στα σχέδια της µελέτης. (βλε. Σχέδιο ΑΡΧ03) Αποτελούνται από τρείς (3) σκληρυµένους υαλοπίνακες κατασκευασµένους σύµφωνα το ΕΝ οι οποίοι είναι συγκολληµένοι µεταξύ τους µε ειδικές µεµβράνες σύµφωνα µε το ΕΝ έχοντας συνολικό πάχος περίπου 35mm. Με την χρήση των παραπάνω υαλοπινάκων ή των ισοδυναµων πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν γενικά για τα δάπεδα από υαλοπίνακες. α) Η αντοχή σε σύντοµη φόρτιση (short load) θα πρέπει να είναι >5,00kN/m2 β) Το βέλος κάµψης (deflection) δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4mm στο µέγιστο. Μεταξύ του κάθε υαλοπίνακα και των σηµείων έδρασης θα παρεµβάλλεται πλαστικό παρέµβυσµα από πολυαιθυλένιο, πάχους ενός χιλιοστού (1mm) για την αποφυγή της άµεσης επαφής του υαλοπίνακα, µε το µεταλλικό φορέα, ενώ περιφερειακά θα γίνει πλήρωση των αρµών συστολοδιαστολής µε ειδικό ελαστοµερές. Ειδική ηµιδιάφανη επίστρωση επιλογής του µελετητή θα τοποθετηθεί για την αποφυγή της δυσάρεστης αίσθησης του ιλίγγου. Α2: δάπεδο από υαλοπίνακες µε τελική επιφάνεια µε αντιολίσθηση. Θα χρησιµοποιηθούν πολυεπίπεδοι σκληρυµένοι υαλοπίνακές ενδεικτικού τύπου ASPISLAM G-GUARD ANTI-SLIP ή ισοδύναµου στις διαστάσεις που εµφανίζονται στα σχέδια της µελέτης. (βλε. Σχέδιο ΑΡΧ03) Αποτελούνται από τρείς (3) σκληρυµένους υαλοπίνακες κατασκευασµένους σύµφωνα το ΕΝ οι οποίοι είναι συγκολληµένοι µεταξύ τους µε ειδικές µεµβράνες σύµφωνα µε το ΕΝ έχοντας συνολικό πάχος περίπου 35mm. Ένας εκ των παραπάνω φέρει αντιολισθητική επιφάνεια η οποία συνάδει µε τις προδιαγραφές που ισχύουν για πατώµατα εσωτερικών χώρων. Με την χρήση των παραπάνω υαλοπινάκων ή των ισοδύναµων πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν γενικά για τα δάπεδα από υαλοπίνακες. α) Η αντοχή σε σύντοµη φόρτιση (short load) θα πρέπει να είναι >5,00 ΚΝ/m2 β) Το βέλος κάµψης (deflection) δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4mm στο µέγιστο. γ) Συντελεστής τριβής πατώµατος 0.33 κατά DIN µέχρι 12 0 κλίση. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων γίνεται µε στήριξη σε κατάλληλα διαµορφωµένους µεταλλικούς φορείς στις διαστάσεις που εµφανίζονται στα σχέδια της µελέτης. Μεταξύ του κάθε υαλοπίνακα και των σηµείων έδρασης θα παρεµβάλλεται πλαστικό παρέµβυσµα από πολυαιθυλένιο, πάχους ενός χιλιοστού (1mm) για την αποφυγή της άµεσης επαφής του υαλοπίνακα, µε το µεταλλικό φορέα, ενώ περιφερειακά θα γίνει πλήρωση των αρµών συστολοδιαστολής µε ειδικό ελαστοµερές. Β: στηθαία από υαλοπίνακες µε σηµειακές στήριξεις. Θα χρησιµοποιηθούν πολυεπίπεδοι σκληρυµένοι υαλοπίνακές ενδεικτικού τύπου ASPISLAM G-GUARD ή ισοδύναµου διαστάσεων όπως φαίνονται στα σχέδια της µελέτης Οι υαλοπίνακες φέρουν τέσσερις οπές Φ30 χιλ. στο κάτω µέρος για την στηριξή τους στον φορέα του διαδρόµου επίσκεψης. Αποτελούνται από δύο σκληρυµένους υαλοπίνακες κατασκευασµένους σύµφωνα το ΕΝ οι οποίοι είναι συγκολληµένοι µεταξύ τους µε ειδικές µεµβράνες σύµφωνα µε το ΕΝ έχοντας συνολικό πάχος περίπου 23mm. Με την χρήση των παραπάνω υαλοπινάκων ή των ισοδύναµων τους πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν γενικά για τα δάπεδα από υαλοπίνακες. οι οποίες ισχύουν για γυάλινα στηθαία µε σηµειακή στήριξη (οπές) στο κάτω µέρος. α) Η αντοχή σε σύντοµη φόρτιση (short load) πάνω στην ακµή θα πρέπει να είναι 1.5kN/m β) Το βέλος κάµψης (deflection) δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 30mm στο µέγιστο

6 Η στήριξη του κάθε υαλοπίνακα θα γίνει µε τέσσερις (4) ανοξείδωτες σταθερές κεφαλές Μ14 Φ50, AISI 304 φινιρίσµατος σατινέ, πάνω σε υπάρχουσες µεταλλικές διατοµές UPN οι οποίες θα φέρουν τις κατάλληλες οπές για την στερέωση αυτών. -Μεταλλικός χειρολισθήρας τοποθετείται εκατέρωθεν του διαδρόµου επίσκεψης. 1.6 Κατασκευή και τοποθέτηση Η/Μ υποδοµών. -Για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωµάτων προβλέπεται η εγκατάσταση νέου ηλεκτρικού πίνακα στη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Ο νέος πίνακας που θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο θα τροφοδοτηθεί από τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα του Μουσείου. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί µε τον ηλεκτρολόγο του Μουσείου. -Οι θέσεις και το είδος των φωτιστικών σωµάτων καθορίζονται στην Μελέτη Φωτισµού (βλέπε σχέδια µελέτης φωτισµού) όπου ο ανάδοχος λαµβάνει γνώση. Η προµήθεια και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας αλλά ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί µε τον µελετητή του ειδικού φωτισµού. -Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τις απαραίτητες υποδοµές για τον φωτισµό όπως: ( καλωδιώσεις, ηλεκτρικοί πίνακες, κανάλια, φρεάτια, διακόπτες). Για την διέλευση των καλωδιώσεων θα χρησιµοποιηθούν οι κάτωθι σωληνώσεις. Σωλήνες Duroflex για όλες τις ορατές διαδροµές µεµονωµένων καλωδίων στο έδαφος εντός του αρχαιολογικού χώρου.ιδιου τύπου σωληνώσεις θα χρησιµοποιηθούν για τις χωνευτές διαδροµές εντός κονιαµάτων. Σωλήνες υπερβαρέως τύπου Condur σε όλες τις ορατές διαδροµές είτε εντός των ψευδοροφών είτε ορατών διαδροµών σε οροφές και τοίχους. Για την όδευση οµάδων καλωδίων τόσο σε οροφές όσο και στο έδαφος θα χρησιµοποιηθούν εσχάρες γαλβανισµένες. Ειδικότερα οι εσχάρες στο έδαφος καθώς και σε κατακόρυφες διαδροµές θα φέρουν καπάκι. Για όλες τις διακλαδώσεις θα χρησιµοποιηθούν µεταλλικά κουτιά διακλάδωσης µε καπάκι. Σε όλη την εγκατάσταση προβλέπεται η εγκατάσταση ανθυγρών καλωδίων τύπου J1VV. -Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας θα γειωθεί µέσω αγωγού γείωσης ο οποίος θα οδεύσει παράλληλα µε το τροφοδοτικό καλώδιο από τον υφιστάµενο γενικό ηλεκτρικό πίνακα. Κάθε αναχώρηση θα φέρει ανεξάρτητο αγωγό γείωσης, Όλοι οι µεταλλικοί σωλήνες καθώς και οι µεταλλικές εσχάρες θα γειωθούν µέσω ανεξάρτητου αγωγού χαλκού 16 µµ2 ο οποίος θα συνδεθεί στη µπάρα γείωσης του νέου ηλεκτρικού πίνακα. Λόγω του υγρού περιβάλλοντος στο οποίο θα αναπτυχθεί η εγκατάσταση, προβλέπεται ότι κάθε αναχώρηση θα ασφαλιστεί µε µικροαυτόµατο διπολικό ο οποίος θα είναι ταυτόχρονα και ρελαί διαρροής 30 ma 1.7 Επιµέρους µεταλλικές κατασκευές. ( κλίµακα και θύρα εξόδου, βάσεις εποπτικού υλικού). Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει µεταλλική θύρα εξόδου κινδύνου και κλίµακα προς τον αρχαιολογικό χώρο. (βλε. Σχέδιο ΑΡΧ03). Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει δύο µεταλλικές βάσεις αναρτηµένες από την οροφή για το εποπτικού υλικού. Η τελική θέση και µορφή θα υποδειχτεί από την αναθέτουσα αρχή. (βλε. Σχέδιο ΑΡΧ03). 1.8 Επιµέλεια εµφανών σκυροδεµάτων θεµελίωσης και µαντρότοιχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιµεληθεί τις επιφάνειες των θεµελίων και του µαντρότοιχου όπου αυτές είναι ορατές από τον αρχαιολογικό χώρο µετά από το πέρας των εργασιών

7 Οι εργασίες αυτές θα περιλαµβάνουν υπόστρωµα βαφής και βαφή µε τσιµεντόχρωµα, κατόπιν δειγµατισµού και εγκρίσεως από την αναθέτουσα αρχή. Β1. είγµατα Υπολογισµοί - Κατασκευαστικά σχέδια Β1.1 Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού, εντός της προθεσµίας του ιαγωνισµού, δείγµατα από τα παρακάτω υλικά: α) δείγµα (ενός 1τ.µ.) από την µεµβράνη κάλυψης του αρχαιολογικού χώρου, στο σηµείο ενώσεων όπου να φαίνεται η συγκόλληση µεταξύ των δύο φύλλων και ο τρόπος τάνυσης τους στην περιµετρική στεφάνη ή στο τόξο του φορέα. β) δείγµατα των ειδικών εξαρτηµάτων τανύσµατος της µεµβράνης καθώς και των µέσων συνδέσεων µε τον φορέα. (κοχλίες, λάµες, περικόχλια, καλώδια, και ότι άλλο χρησιµοποιηθεί.) γ) δείγµα τµήµατος (έως 30 εκ.) περιµετρικής στεφάνης µαζί µε την οριζόντια υδρορροή (ντερέ) όπου θα φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης τους. δ) δείγµα τµήµατος υαλοπινάκων δαπέδου όπως και του στηθαίου µαζί µε το σύστηµα στήριξης του. Β1.2 Ταυτόχρονα θα καταθέσουν µε ποινή αποκλεισµού τους παρακάτω υπολογισµούς: 1. Στατική ή δυναµική µη γραµµική ανάλυση,από την οποίο θα προκύπτει ότι η αντοχή του προσφερόµενου υφάσµατος είναι επαρκείς έναντι των φορτίων προεντάσεων, φορτία λειτουργίας(ίδιο βάρος,χιόνι, άνεµο)καθώς και συνδυασµό αυτών. 2. Έλεγχο και υπολογισµό µελών συνδέσεων της µεταλλικής φέρουσας κατασκευής σύµφωνα µε το EC3 και τα παραρτήµατα αυτού, έναντι των φορτίων, ιδίου βάρους,προεντάσεως από την εφελκυόµενη µεµβράνη, χιονιού, ανέµου, σεισµικών φορτίων,καθώς και συνδυασµό αυτών. 3. Έλεγχο και υπολογισµό θεµελίωσης καθώς και των εδράσεων των υποστυλωµάτων στην θεµελίωση. Β1.3 Τέλος µετά την ολοκλήρωση της αποτύπωσης του χώρου οι προσφέροντες θα καταθέσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω κατασκευαστικά σχέδια: 1. Σχέδια σε κλίµακα 1:50 Κατόψεις Όψεις Τοµές στεγάστρου Κάτοψη πλαισίων Τοµές πλαισίων Κάτοψη εδράσεων Ξυλότυπο - Οπλισµό θεµελίωσης 2. Σχέδια σε κλίµακα 1:10 Λεπτοµέρειες συνδέσεως Ζυγώµατος-υποστυλώµατος Λεπτοµέρειες συνδέσεως περιµετρικού δοκού-υποστυλώµατος Λεπτοµέρειες αποκαταστάσεως Ζυγώµατος Λεπτοµέρειες έδρασης υποστυλώµατος θεµελίου,(αρθρωτό πακτωµένο). Λεπτοµέρειες συνδέσεως κατακόρυφου συνδέσµου ακαµψίας Λεπτοµέρειες συνδέσεως εφελκυόµενης µεµβράνης µε το πλαίσιο. Λεπτοµέρεια συνδέσεως εφελκυόµενης µεµβράνης µε περιµετρική δοκό. Λεπτοµέρεια συνδέσεως ζυγώµατος ελκυστήρα. Λεπτοµέρεια (µάτισης) µε κρυφό σύνδεσµο στα τόξα. Λεπτοµέρειες συνδέσεων-τανύσµατος µεταξύ των φύλλων της µεµβράνης. Λεπτοµέρειες σύνδεσης της κατασκευής στα σηµεία που η µεµβράνη έρχεται σε επαφή µε το κτίριο. Λεπτοµέρεια περιµετρικού οριζόντιου καναλιού απορροής οµβρίων

8 3. Τα σκαριφήµατα (σκίτσα) των παραπάνω λεπτοµερειών που βρίσκονται στην τεχνική περιγραφή που δίδεται στου διαγωνιζοµένους είναι ενδεικτικά και αναφέρονται στην φιλοσοφία της κατασκευής. 4. Τα υποβαλλόµενα σχέδια από τους διαγωνιζόµενους θα είναι υπογραµµένα από αντίστοιχες ειδικότητες µηχανικών πιστοποιηµένους σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. (δηλ. τα αρχιτεκτονικά από αρχιτέκτονα µηχανικό, τα στατικά από πολιτικό µηχανικό και τα η/µ από ηλεκτρολόγο µηχανικό). B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές για την όλη κατασκευή θα είναι ως εξής : 1. Τεχνικές προδιαγραφές µεταλλικών κατασκευών Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα της ελληνικής αγοράς. Οι διάφοροι ράβδοι και τα ελάσµατα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και να µην παρουσιάζουν καµµία ανωµαλία στις επιφάνειες και στις ακµές τους. Στην περίπτωση κατασκευών από στραντζαριστή λαµαρίνα, οι µορφούµενες διατοµές πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνες µε τα σχέδια και οι επιφάνειες και ακµές να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία Επίβλεψης. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γενικά Τα σιδηρά στοιχεία θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η ανάθεση της κατασκευής εκ µέρους του εργολάβου θα γίνει κατόπι σχετικής έγκρισης της επίβλεψης και αφού η τελευταία βεβαιωθεί για τις δυνατότητες σε εξοπλισµό και ειδικευµένο προσωπικό του εργοστασίου. Επίσης στο συµφωνητικό της ανάθεσης, µεταξύ Εργολάβου και Κατασκευαστή, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη της Επίβλεψης στο εργοστάσιο κατασκευής οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή από τον Κατασκευααστή κάθε σχετικής πληροφορίας. Ο εργολάβος υποχρεούται πρίν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων µε µέριµνα και ευθύνη του να ελέγξει, όπου απαιτείται, µε ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της οικοδοµής και να αναφέρει έγγραφα στην επίβλεψη κάθε τυχόν απόκλιση που θα παρατηρηθεί. Όλα τα σιδηρουργικά έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια, ως προς τις διαστάσεις των σιδηρών στοιχείων,µε την µεγαλύτερη δυνατή προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Όλα τα µέλη της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες διαστάσεις και να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. Ο Εργολάβος, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σιδηράς κατασκευής, οφείλει να κατασκευάσει δείγµα, το οποίο µετά τις τυχόν διορθώσεις από την επίβλεψη θα παραµείνει σαν υπόδειγµα. Μόνο µετά την έγγραφη έγκριση των υποβληθέντων δειγµάτων από τη Επίβλεψη ο Εργολάβος δικαιούται να προβεί στην έναρξη κατασκευής. Οι επιφάνειες των σιδηρών κατασκευών που δεν είναι δυνατόν να χρωµατισθούν πρέπει να υφίστανται την βασική επεξεργασία των χρωµατισµών, πριν από την τοποθέτηση. Όσον αφορά στην ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών αυτή είναι 1%. Οι υδροροές θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια της µελέτης

9 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Οι συνδέσεις των σιδηρών µελών µεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της µελέτης, πρέπει να γίνονται µε συγκόλληση. Το είδος αυτής ορίζεται από την Επίβλεψη, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής, την επιθυµούµενη αντοχή και εµφάνιση της συγκόλλησης. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη µπορεί να γίνει και χρήση µεταλλικών συνδέσµων, µε την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις δεν θα φαίνονται. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους κανόνες τις τεχνικής.πρέπει να λαµβάνεται φροντίδα ώστε κατά την συγκόλληση να µην προκληθεί αλλοίωση των ιδιοτήτων των συγκολλούµενων τµηµάτων.οι διάφορες ανωµαλίες των συγκολλήσεων θα εξαλείφονται µε επιµέλεια, ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούµενων τµηµάτων να είναι συνεχείς, κανονικές και να µην εµφανίζουν τον παραµικρό κρατήρα ή διόγκωση. Η συγκόλληση είναι προτιµότερο να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση φθάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης οπότε ακολουθεί σφυρηλάτιση των συνδεµένων τεµαχίων, είτε µέχρι τοπικής σύντηξής τους µε τη µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου, το οποίο φέρεται σε ράβδους 3-4 χιλ. (αυτογενής συγκόλληση ). Το συγκολλητικό µέσο έχει παρεµφερή σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια ή και διαφορετική, όπως κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση ), χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης των συγκολλούµενων σιδηρών τεµαχίων. Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραµµή δηλαδή επαφής των συγκολλούµενων στοιχείων, αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί διαφορετικά και µάλιστα µετά την αφαίρεση των εξογκωµάτων µε τη λίµα (λιµάρισµα της συγκόλλησης ) η ένωση εξασθενεί πολύ αισθητά. Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές ) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή όταν τα συγκολλούµενα τµήµατα είναι µικρού πάχους ( κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. Στηρίξεις Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το αµετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωσή τους. Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων επί των δοµικών τµηµάτων θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Γενικά 2. Γενικές προδιαγραφές σκυροδέµατος Χρησιµοποιούνται οι εξής ποιότητες σκυροδέµατος : α. Σκυρόδεµα ποιότητας C20/25 για την κατασκευή της θεµελίωσης. β. Σκυρόδεµα καθαριότητος C12/15. Ισχύουσες διατάξεις Συµµόρφωση µε τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ειδικότερα ισχύουν : Νέος Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή έργων από σκυρόδεµα (ειδικότερα Κεφ. 19, 20, 21). Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός. DIN 1045 Kατασκευές από οπλισµένο και άοπλο σκυρόδεµα. DIN 1048 οκιµές σκυροδέµατος. DIN 4030 Γνωµάτευση για νερά, εδάφη και αέρια που προσβάλουν το σκυρόδεµα. DIN 1084 'Έλεγχος ποιότητας στο Εργοτάξιο του σκυροδέµατος βil - 9 -

10 DIN 4099 Συγκόλληση του σιδηροπλισµού. DIN1050 Ο χάλυβας στην ανωδοµή. Υπολογισµός και κατασκευαστική διαµόρφωση. DIN 4100 Χαλύβδινες κατασκευές µε συγκόλληση χάλυβα. DIN 459 Μηχανήµατα µίξης σκυροδέµατος. DIN 4235 ονητές µάζας για συµπύκνωση του σκυροδέµατος. DIN Ξυλουργικές εργασίες. DIN 1055 Παραδοχές φορτίσεων.din Κατασκευές από µορφοσίδηρο. Απαιτήσεις Αφορά την προµήθεια των υλικών και µέσων παραγωγής επιτόπου του άοπλου και οπλισµένου σκυροδέµατος για την θεµελίωση συµπεριλαµβανόµενων του ξυλοτύπου και του χάλυβα οπλισµού. Προσόντα 'Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένο προσωπικό σε κατασκευές σκυροδεµάτων. Οι χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος θα είναι έµπειροι ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές σύνθεσης. Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις 'Όλες οι εργασίες σκυροδέµατος θα εκτελεσθούν µε τους κανόνες της τέχνης και µε ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων. Ο βαθµός ακρίβειας των κατασκευών, θα βρίσκεται στα όρια ανοχών όπως αναγράφεται στα σχέδια ή προδιαγράφεται, αλλιώς θα ισχύουν τα ακόλουθα : ιαστάσεις τοποθέτησης ιατοµές στοιχείων από σκυρόδεµα ειγµατοληψία ± 5 χιλ. ± 5 χιλ. Θα γίνεται σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Υποβολές Ο ανάδοχος θα πάρει έγκριση της Υπηρεσίας για το εργαστήριο το οποίο θα προβαίνει στον έλεγχο των υλικών και δοκιµών και θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εξακρίβωση των αποτελεσµάτων. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία τρία αντίγραφα των Πιστοποιητικών, όπου θα φαίνεται ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση χρήσης έτοιµου σκυροδέµατος, η σύνθεση του θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της επίβλεψης και θα αποδεικνύεται η ποιότητα των υλικών όπως και προηγουµένως αναφέρθηκε. Θα τηρούνται όλα όσα προβλέπονται για το έτοιµο σκυρόδεµα στους κανονισµούς. 'Έλεγχος και οκιµές Γενικά Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του σκυροδέµατος, θα πληρούν αυστηρά τον DIN 1045 Τµήµα 7 και τον Ελληνικό Κανονισµό Σκυροδέµατος παρ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Το εργαστήριο που θα προβαίνει στους έλεγχους θα είναι επαρκώς εξοπλισµένο, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται σύµφωνα µε τους τελευταίους κανονισµούς και θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. εν πρέπει να έχει καµιά εταιρική σχέση µε τον ανάδοχο και να είναι εγκεκριµένο από το κράτος. Θα είναι ικανό να κάνει τους πιο κάτω ελέγχους και δοκιµές. οκιµές αντοχής και θλίψης. (Η δοκιµή αντοχής σε θλίψη θα γίνεται από µηχανήµατα εγκεκριµένα για τα οποία θα υπάρχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας µε ηµεροµηνία όχι πέραν του έτους τα οποία θα έχουν εκδώσει εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια (ή εργαστήριο του δηµοσίου).

11 'Έλεγχος εργασιµότητας (Ο ανάδοχος θα ρυθµίσει το συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος, αν χρησιµοποιήσει, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ποιότητα και την εργασιµότητα του παραγόµενου σκυροδέµατος, άλλως θα απαιτείται από την εταιρεία παρασκευής ετοίµου σκυροδέµατος. Ο ανάδοχος θα γνωρίζει στην επίβλεψη την σκοπούµενη εργασιµότητα κάθε παραγόµενης ποσότητας.) 'Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης (Η καθαρότητα των αδρανών και ιδιαίτερα η περιεκτικότητα σε χλωρικές θειικές και αλκαλικές προσµείξεις θα ελέγχονται συστηµατικά.) Μέτρηση κάθισης και δείκτη συµπύκνωσης νωπού σκυροδέµατος. οκιµή συστολής.( Η συστολή του υδατοστεγανού σκυροδέµατος, όπου εφαρµοσθεί αυτό, θα ελεγχθεί µε µέθοδο που θα τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας)'Έλεγχος περιεκτικότητας σε αέρα. 'Έλεγχος σε διείσδυση ύδατος. (σε περίπτωση υδατοστεγανού σκυροδέµατος, απαιτείται ο έλεγχος του βάθους της διείσδυσης του ύδατος υπό πίεση σύµφωνα µε το DIN 1048.) Αναφορά αποτελεσµάτων των ελέγχων και δοκιµών. 1 Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 2 Τα πιστοποιητικά των ελέγχων θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούµενα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ευκρινώς τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 3 Τα αποτελέσµατα της απαιτούµενης εργασιµότητας, αντοχής και ποιότητας των ελέγχων του σκυροδέµατος θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Ηµερολόγιο και αρχείο Ο ανάδοχος θα τηρεί ένα ηµερολόγιο που θα αναγράφεται η πρόοδος των εργασιών σε καθηµερινή βάση και στο τέλος των εργασιών θα παραδοθεί στην αναθέτουσα αρχή. Το ηµερολόγιο θα περιέχει : Tο προσωπικό του εργοταξίου Τις καιρικές συνθήκες Τα σχέδια του εργοταξίου Τους υπεργολάβους Αναφορικά µε τις εργασίες σκυροδεµάτων θα τηρούνται καταστάσεις των εξής : Σκυροδετήσεις, ηµεροµηνία και ώρα Περιεκτικότητα τσιµέντου και εργασιµότητα κάθε παραγωγής ποσότητας σκυροδέµατος. 'Έλεγχοι των δοκιµίων Αναφορές στις καιρικές συνθήκες Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης που εφαρµόσθηκαν. υσχέρειες της εξέλιξης του έργου, σχετικά µε την ύπαρξη των αρχαιοτήτων. Ειδική Προδιαγραφή 'Έτοιµο σκυρόδεµα Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί έτοιµο σκυρόδεµα, τότε ο εξοπλισµός ανάµιξης και µεταφοράς και η µέθοδος σκυροδέτησης, θα τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης. Η περιεκτικότητα κάθε παραγωγής σκυροδέµατος κατά βάρος σε τσιµέντο, νερό, σκύρα, χαλίκι κ.λ.π. αδρανή καθώς και ο χρόνος παροχής του νερού, θα αναγράφονται σε κάθε δελτίο παραλαβής από τον παρασκευαστή. Καµία ποσότητα νερού δεν θα προστίθεται κατά τη διαδροµή από το σηµείο παραγωγής µέχρι το σηµείο σκυροδέτησης. O αναµικτήρας του αυτοκινήτου µεταφοράς, θα είναι τελείως άδειος πριν γεµίσει µε νέο σκυρόδεµα. Τα οχήµατα µεταφοράς µε ανάδευση, δεν θα υπερφορτώνονται σύµφωνα µε την ικανότητα παραγωγής του προµηθευτή αλλά θα προσαρµόζονται οι δόσεις προς την περιεκτικότητα των οχηµάτων

12 Εάν η µεταφορά του σκυροδέµατος γίνει µε αυτοκίνητο αναµικτήρα, τότε ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος από τη στιγµή της παροχής του νερού µέχρι τη στιγµή της εκκένωσης είναι µία ώρα, εκτός αν η επίβλεψη παρατείνει τον χρόνο. Μεταφορά σκυροδέµατος Η µεταφορά σκυροδέµατος, θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητα του και σύνθεση µέχρι το σηµείο εκκένωσης. O ανάδοχος θα προβλέψει και διάφορα µέσα, ώστε η κατηγορία κάθε σκυροδέµατος να είναι εξασφαλισµένη, κάτω από οποιεσδήποτε εργοταξιακές συνθήκες κατά τη µεταφορά από τον αναδευτήρα µέχρι την τελική θέση σκυροδέτησης. Σκυροδέτηση Καµία ποσότητα νερού δεν θα προστεθεί µετά το πέρας της ανάµιξης στο συγκρότηµα παραγωγής. Οι ξυλότυποι και οι αρµοί θα διαβρέχονται επαρκώς. Σκυροδέτηση σε γυµνές επιφάνειες εδάφους, θα γίνεται αµέσως µετά την προετοιµασία της επιφάνειας. εν θα γίνεται σκυροδέτηση µε τρόπο ο οποίος δηµιουργεί απόµιξη - ανεπιθύµητο τελείωµα ή κακή ποιότητα κατασκευής. εν θα γίνεται µεταφορά του σκυροδέµατος µε τη βοήθεια του δονητή ή αξινών. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση θεµελίων από ύψος πέραν του 1 µέτρου. Πριν τη σκυροδέτηση θα εξασφαλίζεται η προδιαγραφείσα κάλυψη του οπλισµού, ο χώρος σκυροδέτησης και οι ξυλότυποι, θα είναι καλά καθαρισµένοι από σκουπίδια κ.λ.π. Ο ρυθµός και η ποσότητα του σκυροδέµατος θα προγραµµατίζονται έτσι ώστε η σκυροδέτηση να είναι άµεση και θα προβλέπεται ώστε τα κενά χρονικά διαστήµατα ανάµεσα σε δύο σκυροδετήσεις θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η µονολιθικότητα του σκυροδετηθέντος τµήµατος. Ο εξοπλισµός για τη σκυροδέτηση θα έχει τέτοια ικανότητα ώστε να µην δηµιουργεί κενά χρονικά διαστήµατα και καθυστερήσεις στην παραγωγή. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς δονητές και ανθρώπινο δυναµικό ώστε η σκυροδέτηση να γίνεται γρήγορη, ακόµη και σε δύσκολες περιοχές. Επίσης θα προβλέπεται και εφεδρικός εξοπλισµός για άµεση αντικατάσταση. Συµπύκνωση σκυροδέµατος Ο αριθµός και το µέγεθος των δονητών θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει τη δόνηση σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. Θα γίνεται πρόβλεψη εφεδρικών δονητών : Συντήρηση σκυροδέµατος. Τις πρώτες επτά ηµέρες, το σκυρόδεµα θα διατηρείται υγρό είτε µε ράντισµα, αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά, είτε καλύπτοντάς το µε µία µεµβράνη που διατηρεί την υγρασία (λινάτσα). Προστασία σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα θα προστατεύεται ώστε να αποτραπούν ζηµιές από τις καιρικές συνθήκες, από φυτά, υπερφόρτιση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος που είναι εκτεθειµένες στους χώρους άλλων εργασιών, θα προστατεύονται για να αποτραπούν αποχρωµατισµοί ή παραµόρφωση από σκουριές και ζηµιές, από πτώσεις αντικειµένων κ.λ.π. Πριν ληφθεί οποιοδήποτε µέτρο αποκατάστασης ελαττώµατος, ο ανάδοχος θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας για τον τρόπο και τα υλικά επιδιόρθωσης. Τµήµα σκυροδέµατος δεν θα καθαιρείται χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. Στεγανό σκυρόδεµα δεν θα φορτισθεί µε νερό ή µε άλλο τρόπο πριν περάσουν 21 ηµέρες από τη σκυροδέτηση. Σκυροδέτηση µε υψηλές θερµοκρασίες. Κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης µε θερµές καιρικές συνθήκες, θα λαµβάνονται οι επιπλέον προφυλάξεις ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρακτικά η σκυροδέτηση έγινε στην χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία. Σε καµία περίπτωση η θερµοκρασία του σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει τους 32ο C κατά τη σκυροδέτηση. Κατεργασία καλουπωµένων επιφανειών σκυροδέµατος

13 'Ολες οι επιφάνειες θα είναι ελεύθερες από κενά, κυψέλες ή άλλα ελαττώµατα. Θα γίνει ταξινόµηση των επιφανειών του σκυροδέµατος ανάλογα µε τα είδη των ξυλοτύπων. Κατεργασία µη καλουπωµένων επιφανειών σκυροδέµατος. Το τελείωµα αδιαµόρφωτης επιφάνειας σκυροδέµατος συνίσταται σε σφράγιση, απόξεση, µύστρισµα ή βούρτσισµα. Όπου η θεµελίωση είναι εµφανής οι ακµές της θα διαµορφωθούν µε πηχάκια, επιλεγµένων διατοµών από την αναθέτουσα αρχή. Η πλήρωση των κενών επιτυγχάνεται γεµίζοντας, πιέζοντας και επιπεδώνοντας το σκυρόδεµα µε υλικό ώστε να δηµιουργηθεί µία ενιαία ή ραβδωτή επιφάνεια. Τα ξεχειλίσµατα καθαιρούνται µε ένα κανόνα αµέσως µετά τη συµπύκνωση. Η επιφάνεια θα αποξεσθεί αφού το σκυρόδεµα σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθεί η παρουσία γαλακτώµατος τσιµέντου στην επιφάνεια. Εάν εµφανισθεί γαλάκτωµα τσιµέντου, τούτο θα αποµακρύνεται. Ξυλότυποι Οι ξυλότυποι θα είναι αρκετά ανθεκτικοί ώστε να µπορούν να φέρουν το βάρος των επ'αυτών κατασκευαζοµένων έργων, τα επ'αυτών κατά την κατασκευή κυκλοφορούνται φορτία ως και τους εκ των δονητών µεταβιβαζόµενους κραδασµούς. Οι ξυλότυποι θα κατασκευαστούν από ξυλεία επαρκούς αντοχής και κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αποσύνδεσή τους να µην προκαλέσει µόνιµες και ανεπανόρθωτες βλάβες στην κατασκευή. Ο Επιβλέπων Μηχανικός µπορεί να απαγορεύει την χρήση ξυλείας επί της οποίας υπάρχουν εµφανείς ενδείξεις ελάττωσης της αντοχής της λόγω επανειλληµένων χρήσεων. Οι σανίδες από πριστή ξυλεία των ξυλοτύπων θα είναι ισοπλατείς και ισοπαχείς, θα έχουν επίπεδες έδρες και θα εφάπτονται καλά µεταξύ τους για να παρεµποδίσουν και την παραµικρή εκχείλιση υλικού. Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων το σκυρόδεµα θα έχει την ίδια υφή σε όλη την έκταση των εν λόγω επιφανειών. Κατά συνέπεια δεν θα εµφανίζονται γυµνά σκύρα και πολύ περισσότερο γυµνός σιδηρούς οπλισµός, απαγορεύεται δε κάθε σποραδική επεξεργασία των επιφανειών (µερεµέτια) προς άρση τέτοιων κακοτεχνιών. Γενικά για την ασφάλεια και την καλή κατασκευή των ξυλοτύπων, για την αφαίρεσή τους όπως και για εκείνες των υποστυλωµάτων ασφαλείας, φέρει πλήρη ευθύνη ο ανάδοχος. Ως προς τον χρόνο και τον τρόπο αφαίρεσης των ξυλοτύπων καθώς και για κάθε άλλο θέµα που τους αφορά ισχύουν οι οικείες διατάξεις του Κανονισµού. Στην περίπτωση κατασκευών που δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στις πιο πάνω διατάξεις, ο χρόνος αφαίρεσης των ξυλοτύπων ορίζεται κάθε φορά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Κατασκευή του ξυλοτύπου Η κατασκευή του ξυλοτύπου θα είναι ακριβής ως προς την θέση, την στάθµη και την στερέωση ώστε να αποτραπούν αποκλίσεις ή κυρτώσεις κατά τη σκυροδέτηση. Οι οποιεσδήποτε προβλέψεις και γενικά κατασκευές στο ξυλότυπο που απορρέουν από τις ανάγκες των ηλεκτροµηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ή συµπληρωµατικών οικοδοµικών εργασιών θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις αντίστοιχες µελέτες. Στήριξη και δέσιµο του ξυλοτύπου Ο ξυλότυπος, η στήριξη και το δέσιµό του θα είναι διαστασιολογηµένα έτσι ώστε η σκυροδέτηση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος να είναι ευχερής. Αποξήλωση του ξυλοτύπου. Η αποξήλωση του ξυλοτύπου θα γίνεται µε προσοχή ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος. Μέριµνα για τον ξυλότυπο Ειδική φροντίδα θα ληφθεί για τον ξυλότυπο και τις παρυφές του διατηρώντας τις οµοιόµορφα υγρές, έτσι θα αποτραπεί η συστολή του ξυλοτύπου (πετσικάρισµα) και το άνοιγµα των αρµών

14 Σιδηροί οπλισµοί Τοποθέτηση Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός του από σκόνη, σκουριά ή λίπος. Η στερέωση και η στήριξη του οπλισµού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παραµένει στην προκαθορισµένη θέση κατά τη σκυροδέτηση. Θα γίνει χρήση ενός ικανός αριθµού στηριγµάτων απόστασης ώστε να επιτευχθεί η πρέπουσα προστατευτική κάλυψη από το σκυρ/µα. 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων 3.1 Bασικά στοιχεία / Βασικές αρχές σχεδιασµού Οι επιλογές και προτεινόµενες λύσεις για τις Η/Μ εγκαταστάσεις έχουν σαν γνώµονα τα εξής : Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρησιµοποιούντων τις εγκαταστάσεις. Την µεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε χαµηλό κατά το δυνατό αρχικό κόστος και µε µικρή δαπάνη συντήρησης, εξασφαλιζοµένης πάντοτε άρτιας τεχνικής λύσης και αξιοπιστίας λειτουργίας. Την αρµονική ένταξη των εγκαταστάσεων στις Αρχιτεκτονικές λύσεις, την ελαχιστοποίηση της αισθητικής όχλησης και τον σεβασµό του χώρου γενικότερα. Την ευχέρεια διελεύσεως των πάσης φύσεως δικτύων προς εξασφάλιση ευχερούς συντήρησης καθώς και δυνατότητας για µελλοντική επέκταση. 3.2 Εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων Η εγκατάσταση σκοπό έχει την τροφοδότηση όλων των φωτιστικών σωµάτων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για το γενικό φωτισµό του χώρου και την ανάδειξη των εκθεµάτων καθώς επίσης για την ηλεκτρική τροφοδότηση κάθε άλλης συσκευής ή µηχανήµατος στο πλαίσιο των εργασιών στον Αρχαιολογικό χώρο. 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Να εφαρµοστούν οι ακόλουθοι Κανονισµοί: Ευρωκώδικας ΕC3 Μέρος 3:Έλεγχος µελών σε Ο.Κ.Α και Κ.Λ Ευρωκώδικας EC1: Βάσεις σχεδιασµού και δράσεις επί των κατασκευών Ε.Α.Κ Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Κ.Ω.Σ Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων θα είναι σύµφωνηµε την ΤΟΤΕΕ 2412/86, τους Ελληνικούς Κανονισµούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τους Γερµανικούς DIN. θα ληφθούν υπόψη οι κάτωθι γενικής εφαρµογής Ελληνικοί Κανονισµοί, ιατάγµατα κ.λ.π. όπως ισχύουν σήµερα: Πλήρης µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο Π.. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 515/89) Ο Ν. 1418/84 περί ηµοσίων Εργων και συναφών θεµάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τον Ν. 2229/94 και τα Π.. σε εκτέλεση αυτού, που εκδόθηκαν (Π.. 609/85) ή πρόκειται να εκδοθούν, σε όσα σηµεία αναφέρονται στον τρόπο σύνταξης των µελετών. Η Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε/ ΜΕΟ/α/Ο/3429/37/ Εκπόνηση Μελετών περί ηµοσίων Εργων και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κτιριακά Εργα που τη συνοδεύει

15 Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) Ν. 1577/85 τροποποιήσεις του (ν2381/2000). (ΦΕΚ 210Α'/ µε τις Κτιριοδοµικός κανονισµός (ΦΕΚ 59 "/ ) όπως ισχύει σήµερα. Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) που αφορούν τις εγκαταστάσεις. Εξ άλλου, στους υπολογισµούς θα λαµβάνονται γενικά υπόψη οι Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. και οι Γερµανικοί και Αµερικανικοί κανονισµοί, όπου δεν έρχονται σε σύγκρουση µε αντίστοιχες διατάξεις των Ελληνικών κανονισµών και εφόσον απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση των µελετών. Η σύνταξη και παρουσίαση των µελετών θα είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τα οριζόµενα στο Π..696/ΦΕΚ Α' 300/ "ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Λ.Π., ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ". Ειδικότερα θα ληφθούν υπόψη ανά εγκατάσταση τα ακόλουθα: Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων θα είναι σύµφωνηµε την ΤΟΤΕΕ 2412/86, τους Ελληνικούς Κανονισµούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τους Γερµανικούς DIN. Ο καθορισµός των διαµέτρων του δικτύου αποχετεύσεως οµβρίων θα γίνει µε βάση τις τιµές που καθορίζονται στην ΤΟΤΕΕ 2412/86. Οι εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων θα είναι σύµφωνες µε τους πιο κάτω Ελληνικούς κανονισµούς όπως αυτοί τροποποιηµένοι ισχύουν σήµερα: Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΥΑ 80225/ΦΕΚ 598/ µε όλες τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις του Kανονισµοί IEC, DIN και VDE (όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί). Τα κυκλώµατα φωτισµού θα είναι µε αγωγούς διατοµής 1.5 mm2 και των ρευµατοδοτών µε αγωγούς διατοµής 2.5 mm². Στους υπολογισµούς διατοµής των αγωγών θα λαµβάνεται ως ανεκτή πτώση τάσεως: Από γενικούς πίνακες σε υποπίνακες: 2% για φωτισµό - 3% για κίνηση Από υποπίνακες ορόφων στην τελική κατανάλωση: 1% για φωτισµό - 2% για κίνηση Κάθε αγωγός θα φορτίζεται στο 70-80% περίπου της µέγιστης κατά τους κανονισµούς επιτρεπόµενης εντάσεως. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Τα προς παράδοση, υλικά και εργασίες από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε την προκήρυξη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι τα ακόλουθα:

16 Το αντικείµενο του έργου εµφανίζετε στα σχέδια, στην Τεχνική Περιγραφή που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της σχετικής προκήρυξης. Συνηµµένα : A/A Περιγραφή Μονάδα Τεµάχια 1 Θεµελίωση Κιβ Μεταλλικός φορέας στεγάστρου (πλαίσια) Κιλ Μεταλλικός φορέας διαδρόµου επίσκεψης Κιλ Εφελκυόµενη µεµβράνη στεγάστρου (επιφάνεια κάτοψης) 1) Τρία (3) Αρχιτεκτονικά Σχέδια (ΑΡΧ01- ΑΡΧ02- ΑΡΧ03) 2) Πέντε (5) Στατικά Σχέδια (ΣΤΑ ) 3) Ένα (1) σχέδιο φωτισµού και ένα υπόµνηµα 4) Τεχνική Περιγραφή (Αρχιτεκτονικών Στατικών και Η/Μ) 5) Τεύχος Στατικών ιαδρόµου Επίσκεψης τ.µ Υαλοπίνακες διαδρόµου επίσκεψης (δαπέδου) τ.µ Υαλοπίνακες διαδρόµου επίσκεψης (αντιολισθηρό δαπέδο - ράµπα) τ.µ Υαλοπίνακες διαδρόµου επίσκεψης (στηθαίου) τ.µ Κανάλι απορροής οµβρίων στεγάστρου(οριζόντιο) Τρ. Μετ Υδρορροές απορροής οµβρίων στεγάστρου (κατακόρυφες) Τεµ. 4 Ηλεκτρικός πίνακας και παροχές φωτισµού ανάδειξης ( καλωδιώσεις) Τεµ. 1 Επιµέλεια εµφανών σκυροδεµάτων θεµελίωσης και µαντρότοιχου. τ.µ Βάση εποπτικού υλικού Τεµ Κλίµακα εξόδου Τεµ Θύρα εξόδου Τεµ. 1 Η Προϊσταµένη της Εφορείας Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Αλεξάνδρα Χαραµή Σπύρος Κακάβας Αρχιτέκτων Μηχανικός