ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 134

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 134"

Transcript

1 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 134 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ / ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ φω νο Ι ε ρού Να ού: Τη λέ φω νο & Φαξ: ai si net.gr TA ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΡ ΘΡΑ TOY ΤΕΥ ΧΟΥΣ: A/A ΤΙ ΤΛΟΣ ΘΕ ΜΑ ΤΟΣ... ΣΕ ΛΙ ΔΑ 1ο Στον απόηχο της Μεγάλης Ημέρας ο Οι άγιοι Φώτιος και Ανίκητος ο Ο υιός των δακρύων ο Η υμνογράφος Κασσιανή ο Η μητρική αγάπη ο Περί υγείας & ευεξίας-χοληστερίνη & Διατροφή o Τα νέα από τη ζωή του προσκυνήματός μας o Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Ιουνίου o Διηγήσεις από το γεροντικό...26 Ει κό να εξω φύλ λου: Ιερά Μονή Σαρανταρίου όρους-ιεριχώ Διευ θυ ντής Πε ριο δι κού: πα τήρ Δη μή τριος Λου πα σά κης. Επι μέ λεια Έκ δο σης & Αρ χι συ ντα ξία: πατήρ Χα ρά λα μπος Βαρ βα γιάν νης ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Αρ χι μαν δρί της Ιγνά τιος Χα τζη νι κο λά ου [Θε ο λό γος τέ ως Λυ κειάρ χης] Κων/νος Αρ. Δημητρακόπουλος: Δάσκαλος Ιωάννης Μάγκος [Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός] Μαρία Παπαχρίστου Παθολόγος - Ενταντικολόγος Νι κό λα ος Συλ λι γαρ δά κης [Ι α τρός Χει ρουρ γός Ω.P.Λ] Σο φία Αντω νιά δου [Κα θη γή τρια Φι λό λο γος] Ξαν θή Σπυ ροπού λου [Φι λό λο γος] Θε ο δώ ρα Κάπου [Ει δι κευό με νη Πα θο λό γος] Πό λυ Βαρ τζιώ τη - Γα λε νια νού [Διαι το λό γος] Φαίη Σμυρναίου Φοιτήτρια Πάντειου Παν/μίου Αρ χείο-φω το γρα φι κό υλι κό: Ι ε ρός Να ός - 3 -

2 ΜΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Στον απόηχο της Μεγάλης Ημέρας το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας O Χριστός είπε στους μαθητές Του, ότι, όταν θα έλθει ο Παράκλητος, τον ο- ποίον θα στείλει από τον Πατέρα Του, τότε θα καταλάβουν όλη την διδασκαλία Του, και όλο το έργο Του. Τώρα δυσκολεύονται να τα νιώσουν. Είναι δυσμαθείς, δειλοί, ασταθείς. Θα έλθει σε αυτούς το Πνεύμα Του το Άγιον, και θα γίνουν ατρόμητοι. Αυτό θα τους φωτίσει και θα τους τα διδάξει όλα. Θα τους μεταμορφώσει, και δεν θα φοβούνται πλέον τίποτε. Τίποτε δεν θα μπορέσει να τους απειλήσει, ούτε βασανιστήρια, ούτε φυλακή, ούτε θάνατος. Θα τους απειλούν, κι εκείνοι θα λένε: «Πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» [Πραξ.5,29] Πνεύμα ηρωικό, εκείνη την Μεγάλη Ημέρα της Πεντηκοστής, και στους άνδρες και στις γυναίκες, και στην πόλη και στην ύπαιθρο. Δύναμις Υψίστου ήταν το κήρυγμά τους, και όχι απλώς λέξεις. Ατρόμητες οι γυναίκες, η Ιουστίνη, η Περπετούα, η Αγάθη, η Αγνή. Ανορθώθηκαν οι ασθενείς. Βουνά έγιναν οι πτωχοί, οι ανάπηροι. Οι εγκαταλελημένοι. Έγιναν λαός. Αυτοί έγραψαν με τους Αποστόλους και τους μάρτυρες. Με τους Πατέρες και τους Αγίους την ιστορία του κόσμου σε ώρες ιστορικές. Φως, θερμότης, πνοή, δύναμις είναι το Άγιο Πνεύμα. Σαν πύρινες γλώσσες κατέβηκε στους Μαθητές. Μέσα σε μία πνοή βίαιου ανέμου [Πραξ. 2,2] Τρεις χιλιάδες, εκείνη την Μεγάλη Ημέρα της Πεντηκοστής, φωτίσθηκαν και βαπτίσθηκαν. Μυριάδες λυχνίες άναψαν στις ψυχές τους και ενεδύθησαν τον Χριστόν με μία γλυκύτητα αφάνταστη. Φως το οποίο τους εθέρμανε. Ιερό πυρ που έφερε την Άνοιξη. Που μετέβαλε την χέρσα γη σε μυρίπνοο κήπο. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, κατά τον Απόστολο Παύλο είναι «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» [Γαλ. 5,22] Γλώσσες πυρός, οι οποίες κατέβηκαν με ένα φύσημα αέρα, όπως στη ζέστη, του καλοκαιριού φυσά και γίνεται δροσιά και γονιμοποιείται η γη. Χωρίς τον αέρα καμμιά ζωή, καμμιά δύναμις, καμμιά γονιμότης. Ο Χριστιανισμός είναι και δύναμις, και γονιμότης και ζωή. Ο αέρας του Αγίου Πνεύματος, πνέει δια μέσου των αιώνων. Η δύναμις της Εκκλησίας δεν προέρχεται ούτε από τον θαυμάσιο οργανισμό της, - 4 -

3 ούτε από τους Αποστόλους, ούτε από την Ιεραρχία της, ούτε από την Λειτουργία της. Όλα αυτά είναι μέσα πολύτιμα, αλλά η δύναμίς της, η κινητήρια, η δημιουργική, είναι το Άγιο Πνεύμα. Προσευχόμαστε και στη ψυχή μας μια πνοή έρχεται. Κάποια φωνή η οποία μας λέει: Είμαι κοντά σας όπως ο ψίθυρος στ αυτί. Η προσευχή σας ενώθηκε μαζί μου, με τα ελέη μου και την αγαθότητα μου. Είμαι η αγαλλίαση στα τεταπεινωμενα σας οστέα. Είμαι στο παιδί που σηκώνει τα χέρια του προς τον ουρανό, ότι είμαι και στο άνθος που ανοίγει. Τα λαλέοντα και μη λαλέοντα, εμένα υμνούν. Τα κύματα της θάλασσας και τα κύματα της ψυχής. Είμαι στους χρόνους το αιώνιο. Στην ψυχή το θείο. Στον θεό η αγάπη. Γνωρίζω και κατευθύνω τα πάντα. Τα ταραγμένα και τα ήρεμα. Τα απομακρυσμένα και τα κοντινά. Η τρυφερότης με το ισχυρό είμαι. Το μικρό με το άπειρο. Η γλυκύτης με την παντοδυναμία. Η ταπείνωσις με το υπέρτατο. Των θλιβομένων η λυχνία. Ο φωτεινός πύργος των καταδιωγμένων. Η καρδιά που κρατά όλες τις καρδιές. Η καρδιά πλάι στην σκληρότητα του κόσμου. Η πηγή από την οποία αναβλύζει κάθε χάρις. Κάθε μακαριότης. Είμαι η ανατολή που γεννιέται ένας άνθρωπος και το βραδινό λυκόφως της δύσεώς του. Το Άγιο Πνεύμα που συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας είναι το μυστικό της διάρκειας Της. Μ αυτό ευλογεί τους εχθρούς της και προσεύχεται για εκείνους, οι οποίοι την μισούν. Τις προσευχές της τις ακούνε η νύχτα και η ημέρα. Και το δάσος και η ακτή και η ερημιά. Αυτή με την πνοή του έγινε το φως των χρόνων,το πλήρωμα των αιώνων. Και τα σύνορα είναι χωρίς σύνορα... Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ.Χατζηνικολάου Θεολόγος τ Λυκειάρχης. Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου Κρήτης. Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων - 5 -

4 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΣ ΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ O ι Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος έζησαν κατά την εποχή που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Διοκλητιανός, περί το 288μΧ. Είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Ο Φώτιος ήταν ανεψιός του Ανίκητου. Ήσαν χριστιανοί γιατροί και ασκούσαν το επάγγελμά τους στην περιοχή της Νικομήδειας, αφιλοκερδώς. Με την βοήθεια και την δύναμη του Θεού θεράπευαν και τις πιο δύσκολες ασθένειες. Ταυτόχρονα ομολογούσαν με παρρησία την πίστη τους στο Χριστό, καθώς τις θεραπείες που έκαναν τις απέδιδαν στην δύναμη του Χριστού και όχι στις δικές τους γνώσεις και ικανότητες. Κατά την εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός κήρυξε γενικό διωγμό κατά των χριστιανών. Σε περιοδεία που έκανε στη Νικομήδεια, δημηγόρησε ενώπιον της Συγκλήτου κατά των χριστιανών και παρουσίασε διάφορα όργανα βασανιστηρίων λέγοντας ότι θα εξαλείψει την πίστη του Χριστού και θα εξαφανίσει όλους τους χριστιανούς. Στη συνέχεια βλαστήμησε κατά της Θεότητος του Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Παρών στη συνάθροιση εκείνη ήταν ο Άγιος Ανίκητος, ο οποίος δεν φοβήθηκε τις α- πειλές του τυράννου, αλλά με παρρησία ομολόγησε ότι είναι χριστιανός, ήλεγξε τον αυτοκράτορα και στηλίτευσε την πλάνη των ειδώλων προσθέτοντας ότι εκείνοι πού σέβονται τα είδωλα είναι κωφοί και αναίσθητοι. Οι ειδωλολάτρες τότε όρμησαν, τον συνέλαβαν και τον υπέβαλαν σε πλήθος βασανιστηρίων. Στην αρχή τον έδειραν με βούνευρα και τον πλήγωσαν τόσο βαθιά ώστε φάνηκαν τα οστά του. Έπειτα ελευθέρωσαν ένα άγριο και πεινασμένο λιοντάρι για να τον κατασπαράξει. Εκείνο, όμως, σεβάστηκε τον μάρτυρα, τον πλησίασε ήρεμα και άρχισε να σπογγίζει με το δεξί του πόδι τον ιδρώτα από το πρόσωπο του. Ο Ά- γιος ευχαρίστησε τον Θεό και όταν τελείωσε την προσευχή του, έγινε ισχυρός σεισμός, από τον οποίο το άγαλμα του Ηρακλή γκρεμίστηκε και έγινε σκόνη, ενώ μεγάλο μέρος της πόλης καταστράφηκε και πλάκωσε πολλούς ειδωλολάτρες. Τότε ο αυτοκράτορας πρόσταξε να αποκεφαλίσουν τον μάρτυρα. Ο στρατιώτης, όμως, που πήγε να εκτελέσει την διαταγή, δεν μπόρεσε να αποκεφαλίσει τον Άγιο γιατί παρέλυσε το χέρι του. Γεμάτος σύγχυση - 6 -

5 ο τύραννος διέταξε να δέσουν τον μάρτυρα σε τροχό και από κάτω να ανάψουν φωτιά. Καθώς γύριζε ο τροχός, κόβονταν κομμάτια από το σώμα του αθλητού και καίγονταν στην φωτιά. Αλλά με την προσευχή του Αγίου ο τροχός σταμάτησε με θαυμαστό τρόπο, τα δεσμά λύθηκαν και η φωτιά έσβησε. Τότε ο ανεψιός του Φώτιος έτρεξε κοντά στον Ανίκητο, τον αγκάλιασε και καταφιλούσε τις πληγές του. Αυτό στάθηκε αφορμή να συλλάβουν και τον Φώτιο και να τον υποβάλλουν σε βασανιστήρια. Τον έδεσαν με αλυσίδες μαζί με τον θείο του και τους έριξαν στην φυλακή. Τους έδειραν, τους ξέσκισαν, τους έκαψαν αλλά από όλα τα μαρτύρια ο Χριστός τους φύλαξε αβλαβείς. Τους έδεσαν πίσω από άγρια άλογα, τα οποία τους έσυραν και τους ποδοπάτησαν. Έτριψαν τα πληγωμένα μέλη τους με αλάτι και ξύδι και τους ξαναέβαλαν στη φυλακή. Ωστόσο ο ασεβής Διοκλητιανός προσπαθούσε να βρει τρόπους για να θανατώσει τους μάρτυρες. Διέταξε να κάψουν το δημόσιο λουτρό για τρεις ημέρες. Εκεί μέσα τους έριξαν, αλλά η βάση του λουτρού σχίστηκε και ανέβλυζε από κάτω κρύο νερό, το οποίο τους δρόσιζε. Ύστερα ο Διοκλητιανός διέταξε να τους βάλουν σε πυρακτωμένη κάμινο. Εκεί οι Άγιοι, αφού προσευχήθηκαν, παρέδωσαν την ψυχή τους στον Θεό. Τρεις ημέρες έμειναν τα σώματα τους μέσα στην κάμινο. Όταν τα έβγαλαν ήταν σώα και ολόκληρα, χωρίς η φωτιά να έχει κάψει ούτε τις τρίχες της κεφαλής τους. Οι άγιοι αυτοί μάρτυρες κατατάσσονται μεταξύ των Αναργύρων ιατρών, γιατί τόσο όταν ζούσαν όσο και μετά το θάνατό τους παρείχαν ιάσεις ψυχών και σωμάτων σε όσους τους επικαλούνταν και επικαλούνται τη βοήθειά τους. Η μνήμη τους εορτάζεται στις 12 Αυγούστου. Μαρία Εφορακοπούλου-Παπαχρήστου Ιατρός Παθολόγος-Εντατικολόγος Το Φρέαρ του Ιακώβ - 7 -

6 Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΉΣ ΚΑΙ Ο «ΥΙΌΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΎΩΝ» Π όσες φορές έχει συμβεί να έχουμε κάποιο δικό μας πρόσωπο σε μεγάλη δυσκολία, σε αρρώστια, ανέχεια, ή πλάνη ή άλλη δοκιμασία, να θέλουμε να βοηθήσουμε αλλά να μη μπορούμε. Να μην έχουμε τις δυνάμεις να προσφέρουμε κάτι, παρά, ίσως, ένα λόγο μόνο. Πολλοί από μας ίσως πάλι καθησυχάσουν τη συνείδησή τους ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Η αγία Μόνικα όμως, μας διδάσκει ότι η προσευχή μπορεί να πετύχει πολλά ακόμα και να αλλάξει τον άνθρωπο. Η Αγία Μόνικα, γεννήθηκε το 332 μ.χ. στην πόλη Ταγάστη της βόρειας Αφρικής. Ο σύζυγός της Πατρίκιος, ήταν εθνικός και είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από την Αγία. Τον ενοχλούσε η αδιάλειπτη προσευχή της και η χριστιανική και φιλάνθρωπη ζωή της. Εκείνη, με προσευχή και υπομονή, αγωνιζόταν να μεγαλώσει τους δυο γιους και την κόρη της παρά τη βίαιη ιδιοσυγκρασία και τις ηθικές παρεκτροπές του Πατρικίου. Παράλληλα, ο γιος της Αυγουστίνος, άρχισε, μαζί με τις σπουδές, να ξενυχτάει και να ζει μια ζωή «έκλυτη, ανήθικη, διεφθαρμένη», όπως ο ίδιος ομολογεί. Στα 18 του χρόνια απέκτησε το πρώτο του, εξώγαμο παιδί. Η μητέρα του θρηνούσε και έκλαιγε βλέποντας την κατάντια του παιδιού της. Τον έβλεπε να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον δρόμο του Θεού. Και ενώ εκείνη προσπαθούσε να του εμφυσήσει την αγάπη προς τον Θεό, ο πατέρας του είχε καταφέρει να σπείρει τα ζιζάνια της ασωτίας και της αμαρτίας. Ο Πατρίκιος όμως, που έσπρωχνε στην αμαρτία το ίδιο του το παιδί, λίγο πριν πεθάνει μετανόησε και βαπτίσθηκε Χριστιανός. Παρέδωσε την ψυχή του μετανοημένος. Και η Μόνικα έμεινε μόνη της κι έκανε τον πόνο, προσευχή. Ο Αυγουστίνος συνέχιζε την άσωτη ζωή. Μέσα σ αυτά τα χρόνια αποκαλύπτεται όμως και η ιδιοφυΐα του. Διαθέτει ένα σπάνιο ρητορικό τάλαντο. Διαβάζει και μελετά φιλοσόφους. Μπλέκεται μέσα στις φιλοσοφικές του ιδέες και κατέληξε στα δίχτυα της αιρέσεως των Μανιχαίων. Σε κάποια στιγμή της ζωής του ανοίγει και την Αγία Γραφή, για την οποία τόσα είχε ακούσει από την μητέρα του. Την διαβάζει για λίγο και μετά την πετά: «Πολύ φτηνό αυτό το βιβλίο για έναν φιλόσοφο σαν κι εμένα», λέει. Μια δεύτερη ευκαιρία δίνεται όταν κάποτε αρρώστησε βαρειά και τότε σκέφθηκε τον θάνατο. Σύντομα όμως έγινε καλά, η βάπτιση αναβλήθηκε και ο Αυγουστίνος συνέχισε να ζει μέσα στην αμαρτία. Πάει στη Ρώμη, και σε ηλικία 30 χρονών είναι ο πιο ξακουστός ρήτορας. Όμως σιγά σιγά ανακαλύπτει ότι όλα αυτά, δόξα, τιμές, διασκεδάσεις, δεν τον γεμίζουν. Η ψυχή του είναι πεινασμένη και διψασμένη. Η προσευχή της Αγίας εισακούσθηκε και ο Θεός φώτισε την καρδιά του. Αρχίζει να διαβάζει. Του αρέσουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Συνταράσσεται και τα μάτια του γεμίζουν δάκρυα για τα όσα είχε κάνει στην ζωή του. Κι εκεί - 8 -

7 άρχισε μέσα σε στεναγμούς και κλάματα να οδύρεται για το ίδιο του το κατάντημα, και για το σημείο που έχει φθάσει. Αυγουστίνε, που βρίσκεσαι; θρηνολογούσε, Που έφθασες; Τα γεύθηκες όλα, την αλήθεια και την χαρά όμως δεν την βρήκες Αυγουστίνε. Ακόμα, κυνηγάς την χαρά». Ο ίδιος γράφει: «Είμαι ζητιάνος της χαράς. Την ζητιανεύω χρόνια ολόκληρα. Ψάχνω να τη βρω στις γυναίκες, ψάχνω να τη βρω στα ξενύχτια, ψάχνω να την βρω στις ταβέρνες, ψάχνω να τη βρω στα μεθύσια, ψάχνω να την βρω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Η αλήθεια και η χαρά, ακόμα δεν ήλθε στην καρδιά μου. Δεν μπόρεσα να τη βρω, δεν μπόρεσα να τη γευθώ. Μόνον Εσύ, Ιησού μου, μπόρεσες να μου την προσφέρεις». Και τώρα, θρηνεί ο Αυγουστίνος και κλαίει. Η Αγία Γραφή που πέταξε κάποτε, γίνεται στο εξής το αγαπημένο του βιβλίο. Κάθεται μέρα-νύχτα και θρηνεί για τον εαυτό του, διαβάζοντας το τι έχασε. Γράφει στις «Εξομολογήσεις» του: «Είχα πει ανόητο βιβλίο την Αγία Γραφή και με απλά λόγια εκφρασμένο, αλλά κάτω από την απλότητα, κρύβεται όλη η σοφία και φιλοσοφία, που δεν θα την βρείτε, ούτε σε Κικέρωνα, ούτε σε Πλάτωνα, ούτε σ Αριστοτέλη, ούτε σε κανένα φιλόσοφο. Τέτοια άφθαστη σοφία και φιλοσοφία είναι αυτή που κρύβει». Ζητά και κατηχείται. Θυμάται με συγκίνηση τα δάκρυα της μάνας του. Λίγα χρόνια αργότερα, την νύχτα του Πάσχα στις 25 Απριλίου του 387 μ.χ., ο Αυγουστίνος βαπτίσθηκε και η Αγία ήταν παρούσα στην βάπτιση του γιου της. Γράφει για την στάση της μητέρας του Μόνικας ο ιερός Αυγουστίνος στις «Εξομολογήσεις» του: «Η μητέρα μου έχυνε για εμένα περισσότερα δάκρυα από όσα χύνουν οι μητέρες επάνω στα νεκρά τέκνα τους. Με την θέρμη της πίστης, η οποία της χάριζε η μεγάλη της ευσέβεια, με έβλεπε ηθικώς νεκρό. Και Συ Κύριε εισάκουσες την δέησή της και δεν περιφρόνησες τα δάκρυά της, με τα οποία πότισε το έδαφος, παντού όπου προσευχόταν. Οι πόνοι της να με αναγεννήσει διά του Πνεύματος ήταν σκληρότεροι από αυτούς τους οποίου υπέφερε να με γεννήσει διά της σαρκός». Αλλού πάλι γράφει: «Αργά Σε αγάπησα, ωραιότητα, τόσο παλιά και τόσο νέα! Αργά Σε αγάπησα! Ήσουν στον εσωτερικό κόσμο μου και εγώ ήμουν εκτός του εαυτού μου. Εκτός του εαυτού μου Σε ζητούσα... Και με κάλεσες και έσπασες την κουφότητά μου και έλαμψες και εξάστραψες και διασκέδασες την τυφλότητά μου. Σκόρπισες άρωμα ηδονικό και το ανέπνευσα, και ο πόθος μου στράφηκε προς Εσένα. Σε γεύθηκα και αισθάνθηκα την πείνα και τη δίψα για Σένα. Με άγγιξες και φλέγομαι για την ειρήνη Σου». Τον ιερό Αυγουστίνο, τον «υιό των δακρύων», και την αγία Μόνικα τιμά η Εκκλησία μας στις 15 Ιουνίου. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος δάσκαλος - 9 -

8 ΚΑΣΣΙΑΝΉ, Η ΜΕΓΆΛΗ ΥΜΝΟΓΡΆΦΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ ΜΑΣ Τ ην Κασσιανή, ή Κασσία, ή Εικασία, γνωρίζουμε όλοι μας από το ομώνυμο τροπάριο, που ψάλλεται κάθε Μ.Τρίτη στις εκκλησίες μας. Η απαράμιλλη γραφή της την κατέστησε ως την σημαντικότερη από τους σύγχρονους υμνογράφους. Γεννήθηκε περίπου το 810 στο Βυζάντιο και συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά των εικονομάχων. Το έτος 830 μ.χ. η Βασίλισσα Ευφροσύνη, μητριά του διαδόχου Θεόφιλου, αποφασίζει να τον παντρέψει με ένα παράξενο τελετουργικό. Στέλνει εντολή σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της αυτοκρατορίας, να συγκεντρωθούν οι ωραιότερες κοπέλες και να παρουσιαστούν στο παλάτι για να διαλέξει ο Θεόφιλος αυτή που θα γινόταν σύζυγός του και μετέπειτα Βασίλισσα. Αρχοντοπούλες όλες, όμορφες και μορφωμένες για τα δεδομένα της εποχής. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν δύο: η Κασσιανή, κόρη ευγενικής καταγωγής, εξαίσιας ομορφιάς και πνευματικής καλλιέργειας και η Θεοδώρα, η αδερφή διακεκριμένου στρατηλάτη του Βυζαντίου. Το «έπαθλο» της επιλογής θα ήταν ένα χρυσό μήλο. Ο Θεόφιλος ξεχώρισε από την αρχή την Κασσιανή και στην απόφασή του να την κάνει Βασίλισσα, ίσως για να δοκιμάσει την σοφία της, της είπε: «Εκ γυναικός ερρύη τα φαύλα», δηλαδή από την γυναίκα πηγάζουν τα κακά (εννοώντας την Εύα και το προπατορικό αμάρτημα). Η ενάρετη και σοφή Κασσιανή, έχοντας κατα νου το μεγαλείο και την αγιότητα της Παναγίας απάντησε: «αλλά και εκ της γυναικός πηγάζει τα κρείτονα ω Βασιλεύ». Τη σοφή αυτή απάντηση ο Θεόφιλος τη θεώρησε ως προσβολή και έδωσε το μήλο και την εκλογή στη Θεοδώρα. Η Κασσιανή τότε αρνήθηκε την ύλη για το πνεύμα, τα πρόσκαιρα για τα αιώνια, τα φθαρτά για τα άφθαρτα, εγκατέλειψε το αρχοντικό της, τους δικούς της και τον κόσμο και έγινε μοναχή, ιδρύοντας την Μονή της Κασσίας ή Εικασίας ή Κασσιανής. Μέσα στην ησυχία του μοναστηριού προσεύχεται, μελετά την γραφή και τα πατερικά κείμενα και συγγράφει. Έγραψε ύμνους εκκλησιαστικούς, τροπάρια γνωμικά, επιγράμματα σε ιάμβους και «γνώμες». Το γνωστότερο από τα ποιήματα της είναι το «τροπάριο της Κασσιανής», δηλαδή το «Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή..». Η παράδοση λέει, ότι όταν η Κασσιανή έγραψε το περίφημο αυτό δοξαστικό

9 ποίημά της μέσα στην Μονή, την επισκέφτηκε ο Θεόφιλος που δεν μπορούσε να την ξεχάσει και αυτή ακούγοντας τα βήματα του Αυτοκράτορα να πλησιάζουν, άφησε ημιτελές το ποίημά της και έφυγε τρέχοντας. Εκείνος τότε πήρε πέννα και συνέχισε:»...ων εν τω παραδείσω Εύα το δειλινόν, κρότος τοις ωσίν ηχηθείσα, τω φόβω εκρύβη», υπονοώντας ότι εκείνη κρύφτηκε στο άκουσμα των βημάτων. Εκείνη δεν διέγραψε αντίθετα συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της. Κατά τον Βυζαντινολόγο Κρουμβάχερ:» η Κασσιανή ήταν μία εξαίρετη μορφή και το έργο της το διακρίνει ισχυρά πρωτοβουλία, βαθιά μόρφωση, αυτοπεποίθηση και παρρησία. Πολύ συναίσθημα και βαθιά θεοσέβια». Γιάννα Θεοδωρακοπούλου Εκπαιδευτικός

10 ΑΛΗΘΙΝΉ Ή ΜΗ, Η ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΙΣΤΟΡΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΤΗΣ ΑΣΤΕΊΡΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΟΎΣ ΜΗΤΡΙΚΉΣ ΑΓΆΠΗΣ... Η μητέρα του είχε μόνο ένα μάτι. Ντρεπόταν γι αυτήν κι ώρες- ώρες την μισούσε. Δούλευε ως μαγείρισσα στη φοιτητική λέσχη. Μαγείρευε για τους φοιτητές και τους καθηγητές για να βγάζει τα έξοδά τους. Δεν ήθελε να του μιλάει, για να μην μαθαίνουν ότι είναι παιδί μιας μητέρας με ένα μάτι, μονόφθαλμης. Οι φοιτήτριες έφευγαν γρήγορα, όποτε την έβλεπαν να βγαίνει για λίγο από την κουζίνα κι έλεγαν πως δεν άντεχαν το θέαμα και πως τους προκαλούσε μια ανυπόφορη ανατριχίλα. Μα, από μικρός είχε πρόβλημα με την εικόνα της μητέρας του! Μια μέρα όταν ακόμη πήγαινε στο Δημοτικό, πέρασε αυτή στο διάλειμμα να του πει ένα «γεια» και ένιωσε πολύ ταπεινωμένος! Πως μπόρεσε να του το κάνει αυτό, αναρωτιόταν. Την αγνόησε. Της έριξε μόνο ένα βλέμμα όλο μίσος κι έτρεξε μακριά! Την επόμενη μέρα ένας από τους συμμαθητές του φώναξε:«εεεεε, η μητέρα σου έχει μόνο ένα μάτι!» Ήθελε να πεθάνει! Ήθελε να εξαφανιστεί! Και όταν γύρισε σπίτι του, της είπε: Άν είναι όλοι να γελάνε μαζί μου εξαιτίας σου, τότε καλύτερα να πεθάνεις! Αυτή δεν του απάντησε. «Δεν μ ένοιαζε τι είπα ή τι αισθάνθηκε, γιατί ήμουν πολύ νευριασμένος», έλεγε πολλά χρόνια μετά σ ένα φίλο του. «Ήθελα να φύγω από κείνο το σπίτι και να μην έχω καμία σχέση μαζί της. Διάβασα πάρα πολύ σκληρά με σκοπό να φύγω μια μέρα μακριά της για σπουδές. Και τα κατάφερα. Μα λίγο μετά ήρθε κι έπιασε αυτή τη δουλειά στη φοιτητική λέσχη». Αργότερα παντρεύτηκε! Αγόρασε δικό του σπίτι. Έκανε δύο παιδιά κι ήταν ευχαριστημένος με τη ζωή του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του και τη δουλειά του. Και για τη μάνα του, τσιμουδιά σε κανέναν! Μια μέρα - μετά από χρόνια απουσίας, όπως ο ίδιος ήθελε - η μητέρα του πήγε να τον επισκεφτεί. Δεν είχε δει από κοντά τα εγγόνια της. Και μόλις εμφανίστηκε στη πόρτα, τα παιδιά του άρχισαν να γελάνε. Έξαλλος αυτός επειδή είχε πάει χωρίς να του το ζητήσει και χωρίς να τον προειδοποιήσει, της φώναξε: Πώς τολμάς να έρχεσαι ξαφνικά εδώ στο σπίτι μου και να τρομάζεις τα παιδιά μου; Βγές έξω! Φύγε!

11 Η μητέρα του απάντησε γαλήνια: Αχ, πόσο λυπάμαι, κύριε... Μάλλον μου δώσανε λάθος διεύθυνση! Κι εξαφανίστηκε, χωρίς να καταλάβουν τα μικρά, πως ήταν η γιαγιά τους. Πέρασαν χρόνια και μια μέρα έλαβε μια επιστολή - πρόσκληση για τη σχολική συγκέντρωση της τάξης του από το Δημοτικό σχολείο που θα γινόταν στην πόλη που γεννήθηκε! Είπε ψέματα στη γυναίκα του, ότι θα έκανε ένα επαγγελματικό ταξίδι και πήγε. Όταν τελείωσε η συγκέντρωση των συμμαθητών, πήγε στο σπίτι που μεγάλωσε, μόνο και μόνο από περιέργεια. Οι γείτονες του είπαν ότι η μητέρα του είχε πολύ πρόσφατα πεθάνει. Δεν έβγαλε ούτε ένα δάκρυ στο άκουσμα του θανάτου της μάνας του. Του έδωσαν ένα γράμμα που είχε αφήσει γι αυτόν. Έγραφε: Αγαπημένε μου γιε, σε σκέφτομαι συνέχεια. Λυπάμαι που ήρθα σπίτι σου και φόβισα τα παιδιά σου...έμαθα ότι έρχεσαι για τη σχολική συγκέντρωση κι ένιωσα πολύ χαρούμενη. Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να μην είμαι σε θέση να σηκωθώ από το κρεβάτι για να έρθω να σε δω, έστω κι απ την πόρτα. Έγραψα αυτό το γράμμα να στο δώσουν αν δεν με προφτάσεις. Στεναχωριέμαι που σε έφερνα σε δύσκολη θέση και ντρεπόσουν για μένα τη μονόφθαλμη. Αλλά, βλέπεις, όταν ήσουν πολύ μικρός, είχες ένα πολύ σοβαρό ατύχημα κι έχασες το μάτι σου. Δεν μπορούσα να σκεφθώ ότι θα μεγαλώσεις και θα ζήσεις με ένα μάτι. Έτσι, σου έδωσα το δικό μου. Ήμουν τόσο περήφανη που ο γιος μου θα έβλεπε τον κόσμο με τη δική μου βοήθεια, με το δικό μου μάτι, αψεγάδιαστος...έχεις πάντα όλη την Αγάπη μου! Η μητέρα σου ΥΓ:Αν και καθυστερημένα χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου! Αξίζετε όλες τα καλύτερα και είστε καθεμιά πηγή ζωής! Χρόνια πολλά μαμά! Είσαι η ηρωίδα μου! Σαγαπώ βαθιά! Φαίη Σμυρναίου Σαραντάριο όρος. Το σημείο προσευχής του Χριστού

12 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Την χοληστερίνη δεν την βλέπουμε, δεν προκαλεί συμπτώματα, δεν πονάει, και όμως μπορεί ξαφνικά να ανακαλύψουμε ότι είναι η αιτία για πολλά από τα κακά που μας συμβαίνουν. Χωρίς αυτήν δεν μπορούν να ολοκληρωθούν σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού μας. Όταν όμως ξεπερνά τα όρια, γίνεται επικίνδυνη για την υγεία μας, μετά από κάποιο επίπεδο, ακόμα και για την ίδια μας την ζωή. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, για τις υψηλές τιμές της, ευθύνονται οι συνήθειές μας, δηλαδή το ότι δεν ασκούμαστε, το ότι κάνουμε καθιστική ζωή, και κυρίως το ότι δεν τρώμε σωστά. Ωστόσο έρευνες έχουν δείξει ότι η γενετική προδιάθεση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Πρόκειται για μια λιπαρή ουσία, που συνθέτει το συκώτι μας αλλά την παίρνουμε και από τις τροφές μας. Η χοληστερίνη διακρίνεται στην κακή (LDL ) που θα πρέπει να είναι χαμηλή, κάτω από 130 ml/dl, και στην καλή ( HDL ), πάνω από 40 mg/dl για τους άνδρες, και πάνω από 50 mg/dl για τις γυναίκες. Ιδανική τιμή της ολικής χοληστερίνης πρέπει να είναι κάτω από 200 mg/dl. Οι τροφές που πρέπει να αποφεύγουμε είναι τα λιπαρά κρέατα (αρνί, χοιρινό, μοσχάρι, βοδινό), τα αλλαντικά (π.χ. μπέικον, μορταδέλα) τα λιπαρά τυριά, το αγελαδινό βούτυρο, τα γαλακτοκομικά με πολλά λιπαρά, οι κρέμες γάλακτος,τα εντόσθια, και τα γλυκά γενικώς. Αντίθετα επιβάλλεται να καταναλώνουμε άφθονες φυτικές ίνες από φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής αλέσεως, όσπρια, ελαιόλαδο. Επίσης να διαλέγουμε τα λιπαρά ψάρια, σολομός, σαρδέλα σκουμπρί που είναι πολύ ωφέλιμα, αντίθετα με τα λιπαρά κρέατα. Όσο για τα θαλασσινά, να τρώμε με μέτρο. Το χταπόδι έχει την λιγότερη χοληστερίνη. Περισσότερη έχουν τα οστρακοειδή. Πολύ ωφέλιμα είναι τα φιστίκια Αιγίνης καθώς και τα Αράπικα φιστίκια, βεβαίως ανάλατα, και κατά προτίμηση, άψητα. Και μην ξεχνάτε, εκτός από την σωστή διατροφή, και η σωματική ά- σκηση, παίζει σημαντικότατο ρόλο στην μείωση της χοληστερίνης. Ιδανική άσκηση είναι η αεροβική, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, το κολύμπι, το ελαφρύ τρέξιμο. Αλλά και στα πλαίσια της πνευματικής ζωής, οι εδαφιαίες μετάνοιες την ημέρα, είναι από τις καλύτερες συνήθειες, που μπορούμε να χαρίσουμε στον εαυτό μας

13 Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Χταπόδι με χόρτα διάφορα. Τρόπος παρασκευής: (υλικά για 6 μερίδες) Πλένουμε, βράζουμε και κόβουμε το 1 χταπόδι κιλά, χταπόδι μας σε κομμάτια μήκους 3 κρεμμύδια ξερά, 3 πράσα πέντε εως εξι εκατοστών. 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια Καθαρίζουμε και πλένουμε καλά Μισό κιλό σπανάκι, μισό κιλό τα κρεμμυδάκια, τα πράσα και όλα τα ραδίκια, χορταρικά μας. μισό κιλό σέσκουλα, 1 ματσάκι μάραθο, Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια, τα κρεμμυδάκια και τα πράσα, 1 ματσάκι άνηθος, 1 ματσάκι σέλινο, τα βάζουμε μαζί με το λάδι στο 250 γραμμάρια λάδι, 5 λεμόνια, ταψί, σε σιγανή φωτιά, και μαυροπίπερο τριμμένο. τα σοτάρουμε ώσπου να ροδίσουν. Κόβουμε όλα τα χορταρικά μας σε κομμάτια των έξη έως επτά εκατοστών, και τα βάζουμε στον ταψί, τα ανακατεύουμε όλα μαζί και, αφού μαραθούν κάπως, προσθέτουμε ενάμισο ποτήρι νερό και λίγο αλάτι και σκεπάζουμε το ταψί. Σε λίγο τα ανακατεύουμε, και αφού βράσουν επί μισή ώρα, βάζουμε τα κομματάκια του χταποδιού και μια κουτάλα χταποδόζουμο, τα ανακατεύουμε όλα μαζί και αμέσως μετά ρίχνουμε το μαυροπίπερο. Αφήνουμε το φαγητό μας να σιγοβράσει, ώσπου να φύγουν όλα τα ζουμιά και να μείνει μόνο με το λάδι του. Δύο λεπτά πριν να το κατεβάσουμε, προσθέτουμε τον χυμό των λεμονιών. Ευχόμαστε σε όλους Καλή Πεντηκοστή Πόλυ Βαρτζιώτη - Γαλενιανού Διαιτολόγος Φερρών 22, Πλ.Βικτωρίας, Αθήνα Τηλ , Κιν Μιχάλης Γ. Γαλενιανός Ασφάλεις Ζωής, Υγείας, Σύνταξης Αυτοκινήτων, Πυρός, Αμοιβαία Κεφάλαια Κιν , Τηλ

14 Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ Από τις 10 έως και τις 19 Απριλίου μία μικρή ομάδα του ιερού μας ναού αποτελούμενη από τον εφημέριού μας π. Δημήτριο, την κόρη του Ειρήνη Νίκη, τον πρωτοψάλτη Νικόλαο Καββαθά και τους διακονητές Κωνσταντίνο Φραγκιαδάκη και Γεώργιο Μπιζά, πραγματοποίησε προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, όπου εκεί συνάντησαν τον π. Χαράλαμπο Βαρβαγιάννη, τον μοναχό π. Κωνσταντίνο Ηλιάδη, τον Νικόλαο Μπιζά οι οποίοι είχαν καταφθάσει εκεί αρκετές η- μέρες νωρίτερα. Ήταν ομολογουμένως ένα ταξίδι πλούσιο σε πνευματικές χαρές, εμπειρίες, ευλογίες αλλά και συγκινήσεις. Η υποδοχή στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ ήταν συναισθηματικά φορτισμένη αφού την ομάδα μας ανέμενε εκεί ο δόκιμος πλέον μοναχός Νικόλαος Μπιζάς. Λίγες μέρες πριν ο Σεπτός μας Πατριάρχης κ.κ Θεόφιλος Γ τον είχε ρασοφορήσει και ενδεδημένος πλέον το τιμημένο ράσο υποδέχθηκε τον πνευματικό του και όλους τους υπολοίπους. Αμέσως μετά την άφιξη στα Ιεροσόλυμα και την τακτοποίηση σε δωμάτια του Πατριαρχείου, η ομάδα μας έγινε δεκτή από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη για αρκετή ώρα και αφού τους καλωσόρισε, τους ευλόγησε τους έδωσε αναμνηστικά και ευλογίες. Στην υποδοχή στο γραφείο του Πατριάρχη παρευρισκόταν και ο εισηγητής του, μοναχός Μάρκος πνευματικό τέκνο των Αγίων Ισιδώρων που διακονεί δύο περίπου χρόνια τον Πανάγιο Τάφο και τα Ιερά Προσκυνήματα, προσδίδοντας τιμή και στον ιερό μας ναό. Οι πρώτες πέντε ημέρες του προσκυνηματικού ταξιδιού αφιερώθηκαν στις επισκέψεις εντός της Αγίας Πόλεως, αφού είναι πολλά τα προσκυνήματα που μπορεί κάποιος να κάνει. Πρώτος ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως, το Παγκόσμιο επίκεντρο της Εκκλησίας μας η Πηγή της Αγίας Πίστεώς μας, αφού ο Πανάγιος Τάφος και ο Φρικτός Γολγοθάς είναι τα Αθάνατα και Ζωηφόρα Μνημεία ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ του Ενανθρωπήσαντος, Σταυροθέντως και Αναστάντος Χριστού και Θεού μας. Εντός του Ναού της Αναστάσεως βρίσκονται ακόμα η Αγία Πλάκα της Αποκαθηλώσεως, ο Άγιος Λίθος της Φραγγελώσεως του Κυρίου μας, η πέτρινη πλάκα στην οποία προσωρινά κρατήθηκε δέσμιος ο Χριστός μας μέχρι να ετοιμαστεί ο Σταυρός του στο Γολγοθά, η κρύπτη όπου βρισκόταν το κρανίο

15 του Αδάμ (Κρανίου Τόπος), το σημείο της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη κ.α. Το επόμενο μεγάλο και ιερό προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα είναι ο Σεπτός Τάφος της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Γεθσημανή, όπου κατεβαίνοντας 48 σκαλοπάτια καταλήγουμε στο υπόγειο λαξευτό Θεομητορικό Τάφο, πίσω από τον οποίο δεσπόζει η αχειροποίητος και θαυματουργός εικόνα «Παναγία Ιεροσολυμίτισσα». Άλλα προσκυνήματα που επισκέφθηκε η ομάδα μας εντός της Αγίας Πόλεως ήταν η φυλακή του Κυρίου στο Πραιτώριο, το σπίτι των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και της Άννας όπου γεννήθηκε η Υπεραγία Θεοτόκος, η προβατική κολυμβήθρα, ο κήπος της προδοσίας, το Όρος των Ελαιών η Ανάληψη του Κυρίου, η Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στο σημείο που έγινε ο λιθοβολισμός του. Ακόμα επισκέφθηκε για προσκύνηση το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο οποίο κοιμήθηκε η Παναγία μας, το Υπερώο όπου έγινε ο Μυστικός Δείπνος, την Πατριαρχική Σχολή «Αγία Σιών», το Μετόχιο του Θεομητορικού Τάφου, την Ιερά μονή της Μεγάλης Παναγιάς και τις ιερές μονές του Προδρόμου και Αγίου Χαραλάμπους. Τέλος κοντά στην Αγία Πόλη επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή του Αγίου Ονουφρίου και στη Βηθανία την ιερά μονή Μάρθας και Μαρίας και τον Τάφο του Λαζάρου. Την Δευτέρα 15 Απριλίου ξεκίνησαν τα ιερά προσκυνήματα μακριά από τα Ιεροσόλυμα. Κατά σειρά πρώτη ήταν η Ιερά Μονή του προφήτη Ηλία, μετά το Ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην πόλη Χεβρώνα, στο οποίο διασώζεται η Δρυς του Μαμβρή, το δέντρο κάτω από το οποίο ο Πατριάρχης Αβραάμ φιλοξένησε την Αγία Τριάδα με τη μορφή τριών Αγγέλων. Εκεί διακονεί μόνος του ένας φίλος ΣΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΚΑΘ ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ Ρώσος ιερομόναχος ο πατήρ Αλέξιος, πολύ ταπεινός αλλά και χαρισματικός, ο ο- ποίος με πολλή αγάπη φιλοξένησε τους προσκυνητές μας. Στη συνέχεια η ομάδα μας έφθασε στη Βηθλεέμ, στο πανίερο σπήλαιο της Γεννήσεως του Θεανθρώπου. Εκεί προσκύνησαν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βηθλεεμίτισας, όπως και το σπήλαιο όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Νηπίων και των Αγίων Μητέρων αυτών σφαγιασθέντων υπό του Ηρώδου. Μετά ακολούθησαν ιερά προσκυνήματα στο Χωριό των Ποιμένων, στην Ιερά μονή Αββά Θεοδο

16 σίου του Κοινοβιάρχου, όπου εκεί διακονεί για πάρα πολλά χρόνια φρουρός και άοκνος στρατιώτης του Χριστού ο ιερομόναχος Ιερόθεος από την Κρήτη. Στο τέλος της ημέρας έφθασαν στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή του Αγίου Σάββα όπου υποδέχθηκαν την ομάδα μας οι σεβαστοί πατέρες και μοναχοί, ένας εκ των οποίων ήταν και ο δικός μας π. Κωνσταντίνος Ηλιάδης που βρισκόταν εκεί αρκετές ημέρες. Ο πνευματικός πλούτος στην ιερά μονή είναι σπουδαίος αφού δεσπόζει το χαριτόβρυτο ιερό σκήνωμα του αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, αλλά και τα ιερά λείψανα των Αγίων Πατέρων της Μονής των αναιρεθέντων και σφαγιασθέντων υπό των Περσών, όπως και πολλά άλλα ασκητών και οσίων της μονής. Την Τρίτη 16 Απριλίου η προσκυνηματική εκδρομή ξεκίνησε από το Θαβώριον Όρος και την Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, ακολούθησε η Ναζαρέτ και στη πηγή όπου έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Μετά πήγαν στην Κανά της Γαλιλαίας όπου στη ιερά μονή φυλάσσονται ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ οι αρχαίες «λίθινες υδρίες» στις οποίες ο Κύριος μας έκανε το πρώτο θαύμα μεταβάλλοντας στον γνωστό γάμο το νερό σε κρασί. Στη συνέχεια ακολούθησαν προσκυνήματα στη Καπερναούμ, Τιβεριάδα θάλασσα και Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, ενώ στο τέλος της ημέρας έφθασαν στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Εκεί τους υποδέχθηκε με πολλή αγάπη και φιλοξενία ο ηγούμενος γέροντας Χρυσόστομος, αγέρωχος και άοκνος εργάτης και στρατιώτης του Χριστού, και της Αγία της Εκκλησίας αλλά και σπουδαίος «πρεσβευτής» και «λαμπαδοφόρος» της πατρίδας μας στα μέρη εκεί όπου όχι μόνο δεσπόζει η γαλανόλευκη σημαία μας, αλλά και εργάζεται για την διάδοση του πολιτισμού της Ελλάδος με τρόπο που πρέπει όλοι εδώ να παραδειγματιζόμαστε και να διδασκόμαστε. Στο τέλος πρόσφερε πλούσια δώρα και ευλογίες σε όλους. Πριν την αναχώρηση από την Ιερά Μονή πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο βάθος της ερήμου στο σπήλαιο όπου ασκήτεψε για 49 χρόνια η Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Πραγματικά μεγάλη ευλογία πήραν οι προσκυνητές μας. Την Τετάρτη 17 Απριλίου το προσκύνημα ξεκίνησε από την Σαμάρεια και την Ιερά Μονή του Φρέατος του Ιακώβ στην οποία επιφύλασσε θερμή υποδοχή ο ηγούμενος και φίλος του Ιερού μας Ναού σεβάσμιος γέροντας Ιουστίνος. Στη μονή αυτή φυλάσσεται ως γνωστό και το Ιερό σκήνωμα του νεοφανέντος Ιερομάρτυρος Φιλουμένου το οποίο μαγνητίζει και ελκύει ορθοδόξους προσκυνητές από όλη την υφήλιο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προσκύνημα στον Ιορδάνη ποταμό, στο ακριβές σημείο που έγινε η Βάπτιση του Κυρίου μας από το Τίμιο Πρόδρομο. Το μέρος αυτό βρίσκεται εντός στρατιωτικής ζώνης κοντά στα εδάφη της Ιορδανίας και μόνο τα τελευταία χρόνια επιτρέπεται η εκεί επίσκεψη. Ήταν

17 πραγματικά μία μοναδική εμπειρία, αφού οι προσκυνητές καταδύθηκαν στα αγιασμένα ρείθρα του Ιορδάνου, σ ένα τοπίο μαγευτικό θυμίζοντας όντως την εποχή εκείνη του Χριστού μία και δεν υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις στο χώρο, πλην ελαχίστων υποτυπωδών εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των προσκυνητών. Το σημείο αυτό του Ιορδάνου ποταμού βρίσκεται ελάχιστα χιλιόμετρα από την Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και έτσι μετά τον «επαναβαπτισμό» η ομάδα επισκέφθηκε ξανά την Μονή και τον πατέρα Χρυσόστομο και στη συνέχεια αναχώρησε για το Σαραντάριο Όρος. Στην εκεί Ιερά Μονή η πρόσβαση πλέον γίνεται μόνο με τελεφερίκ, οπότε μια έκπληξη περίμενε τους προσκυνητές μας αφού η διαδρομή αυτή σε μερικούς προκαλεί ίλιγγο και φόβο. Όμως όλα πήγαν καλά και απεκόμισαν πολλές ευλογίες και από τον ιερό αυτό Τόπο όπου ο Χριστός μας δίδαξε πως πρέπει να νηστεύουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε για να νικηθεί ο διάβολος. Ο επόμενος σταθμός ήταν η Ιεριχώ, η πιο αρχαία πόλις του κόσμου, όπου εκεί βρίσκεται η Ιερά Μονή της Συκομοραίας, στην ο- ποία «ο μικρός τη ηλικία» (κοντός) Ζακχαίος ανέβηκε για να δει τον Κύριο. Ακολούθησε ο «καλός Σαμαρείτης» το σημείο στο οποίο βρισκόταν το πανδοχείο της γνωστής παραβολής και τελευταίος σταθμός η σεβάσμια και Ιερά Μονή των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών. Το αγαπημένο μοναστήρι του εφημέριού μας π. Δημητρίου και του πρωτοψάλτου μας Νικολάου Καββαθά αφού πολλές φορές το επισκέπτονταν και έμεναν εκεί. Έχει μεγάλη ιστορία και ευλογία με χιλιάδες αναιρεθέντες και σφαγιασθέντες πατέρες αλλά και ασκητές και οσίους, μέχρι και τους εσχάτους χρόνους όπως ο Άγιος Ιωάννης εκ Ρουμανίας. Την Παρασκευή 19 Απριλίου το πρωί έγινε η αναχώρηση των προσκυνητών για την Ελλάδα γεμάτοι ευλογίες όχι μόνο στις αποσκευές τους, αλλά και στις καρδιές τους αφού ο αγιασμός που επέρχεται στην ψυχή του καθένα που επισκέπτεται τα Άγια Μέρη είναι μεγάλος. Παρέμειναν στην Αγία Πόλη για να συνεχίσουν την εκεί διακονία τους ο π. Χαράλαμπος και ο δόκιμος Νικόλαος, ο μεν λαμβάνοντας μέρος στις Ιερές Ακολουθίες του Πατριαρχείου συνοδεύοντας τον Μακαριώτατο Πατριάρχη και άλλους αρχιερείς, ο δε βοηθώντας τους πατέρες σαν φύλακας στον Γολγοθά αλλά και στο ιδιαίτερο γραφείο του Πατριάρχη. Ο μοναχός Κωνσταντίνος παρέμεινε στον Άγιο Σάββα μέχρι την Μεγάλη Εβδομάδα και μετά Ο ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΧΕΒΡΩΝΑ επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για τα νέα μας αυτά παιδιά αφού οι καθημερινές Θείες και Ιερές Ακολουθίες στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως αλλά και η ουράνια τελετή της αφής του Θείου Φωτός

18 το Μεγάλο Σάββατο στο Πανάγιο Τάφο του Χριστού και η Θέα του Παναγίου Θείου Φωτός, τους έδωσαν πολλή δύναμη και πνευματικά εφόδια για την συνέχιση του πνευματικού τους αγώνα. Τελειώνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε εκ βάθους καρδιάς τον Σεπτό μας Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ Θεόφιλο Γ για την Αβραμιαία του Φιλοξενία, την ειλικρινή πατρική του αγάπη προς όλους εμάς, τις ευχές και τις ευλογίες του αλλά και για την πολύτιμη γνώση και εμπειρία που χάρισε στους ρασοφόρους μας που είχαν την Ύψιστη Τιμή να διακονήσουν την Μακαριώτητά Του, το Πατριαρχείο μας και τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Τον ευχαριστούμε γιατί μας στηρίζει όλους και πάνω απ όλα στηρίζει τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων. Ευχόμαστε Ετη Πολλά, Ειρηνικά και Καρποφόρα. Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 6 Μαΐου το πρωί ετελέσθη Θεία Λειτουργία εις τη μνήμη του Αγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Επί τη ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γεωργίου απευθύνουμε θερμές ευχές στις κυρίες Γεωργία Χριστοδούλου, Γεωργία Κοκκινάκη μέλη του Φιλοπτώχου Ταμείου του ναού μας, και Γεωργία Θεοδωροπούλου-Κατσαρού καθώς και στους Γεώργιο Ράπτη φοιτητή Μηχανολογίας στο ΤΕΙ Πειραιά και Γεώργιο Καράμπελα. Τη Τρίτη της Διακαινησίμου 7 Μαΐου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Ιερομάρτυρος Αγίου Εφραίμ Ν. Μάκρης και των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Επίσης την ίδια ημέρα η Εκκλησία εόρτασε και την ανάμνηση του «εν ουρανώ φανέντος Σταυρού». Η Θεοσημεία αυτή έγινε την Πεντηκοστή του 346 μ.χ. στις 9 το πρωί στην Ιερουσαλήμ. Εφάνη φωτεινός Σταυρός εξηπλωμένος από τον Γολγοθά ως το Όρος των Ελαιών, πιο λαμπρός και από τον ήλιο. «Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κραταίωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα.» Έπ ευκαιρία της εορτής της Αγίας Ειρήνης ευχόμαστε χρόνια πολλά στα μικρά μας κορίτσια Ειρήνη-Νίκη Λουπασάκη κόρη του εφημερίου μας, Ειρήνη Γκανά, Ειρήνη Χέντερσον, Ειρήνη Χατζηγιακουμή και Ειρήνη Γιάγκα. Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 8 Μαΐου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία επί τη

19 μνήμη του Ευαγγελιστού Μάρκου και του Αγίου Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών. Θερμές ευχές απευθύνουμε στον πατέρα Μάρκο Χέντερσον, Αγιοταφίτη μοναχό και εισηγητή του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του Γ και στον Λεωνίδα Παγιάτη διοικητικό προϊστάμενο στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας και πολύτιμο συνεργάτη του ναού μας. Την Πέμπτη 9 Μαΐου τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή των Αγίων: Ησαΐου του Προφήτου, Χριστοφόρου του Μεγαλομάρτυρος και Νικολάου του εν Βουνένοις. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας τελέσθηκε προς τιμή του Αγίου Χριστοφόρου προστάτου των οδηγών, αγιασμός των οχημάτων. Η πλατεία κάτω από το Προσκύνημα και οι δρόμοι γύρω από την πλατεία είχαν γεμίσει από αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και πολλοί οδηγοί ήρθαν να πάρουν την ευλογία και την ευχή του Αγίου. Την Κυριακή του Θωμά 12 Μαΐου τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο τέλος της οποίας ε- ψάλλει το το ιερό μνημόσυνο της μακαριστής Ειρήνης της προσκυνήτριας εκ Χανίων Κρήτης πνευματικής μητέρας του πατρός Δημητρίου. Η γερόντισσα Ειρήνη υπήρξε μια ασκητική και οσιακή μορφή, που διακρίθηκε για την καθαρότητα της ψυχής και της καρδιάς της, την αδιάλειπτη προσευχή και νηστεία, την αβραμιαία φιλοξενία, την μεγάλη ταπείνωση και την ανιδιοτελή αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό της ακόμα και σε αυτούς που ήθελαν το κακό της. Η ζωή της ήταν μια διαρκής μαρτυρία προς τον Κύριο, γεμάτη από θαυμαστά γεγονότα, την άοκνη διακονία στην εκκλησία αφού κάθε μέρα άναβε τα καντήλια και στόλιζε τις εικόνες της ενορίας της ενώ η πόρτα του φτωχικού σπιτιού της ήταν πάντοτε α- νοικτή για κάθε άνθρωπο γνωστό ή άγνωστο που κατεύθανε εκεί για να ζητήσει την προσευχή και την πνευματική βοήθεια από αυτήν την οσιακή γυναίκα. Μάρτυρες πολλών θαυμαστών γεγονότων και σημείων ήταν τα πνευματικά της παιδιά και πάρα πολλοί που αξιώθηκαν στο πρόσωπο αυτής της ταπεινής γιαγιάς να γνωρίσουν τη Θεία Χάρη. Κρατούσε τον Τίμιο Σταυρό ο οποίος ήλθε στα άξια χέρια της με θεία επέμβαση και από τον οποίο αμέτρητες πονεμένες ψυχές έβρισκαν ίαση και παρηγοριά. Η κοίμησή της σε ηλικία 65 ετών ήταν οσιακή, μετά από τρίμηνη οδυνηρή και μαρτυρική ασθένεια ενώ την ημέρα της ταφής της και πριν την εξόδιο ακολουθία ένα θαυμαστό γεγονός συνέβη από το σώμα της μακαριστής Ειρήνης άρχισε να ρέει ευωδιαστό μύρο για πολλές ώρες μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων προκαλώντας δέος και συγκίνηση σε όσους παρευρίσκονταν, κλήρο και λαό. Ας έχουμε την ευχή της

20 Την Δευτέρα 13 Μαΐου, παραμονή της Εορτής του Αγίου Ισιδώρου του Χιοπολίτου, ενός των Εφόρων του Ναού μας, και στις 7.30 το απόγευμα, τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ έγινε Ιερά Αγρυπνία. Στο πλήθος των προσκυνητών που είχε κατακλύσει το ναό και τον προαύλιο χώρο προσφέρθηκαν κεράσματα, αναψυκτικά και γλυκίσματα. Το πρωί της Κυριωνύμου ημέρας, Τρίτη 14 Μαΐου, τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην οποία παρευρέθησαν πολλοί προσκυνητές. Ο Ναός και ο προαύλιος χώρος ήταν κατάμεστος ενώ με ιερή κατάνυξη παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία. Την ίδια ημέρα στις 6 το απόγευμα τελέσθηκε το μυστήριο Ιερού Ευχελαίου, ακολούθησε ο μεθέορτος Εσπερινός, η περιφορά της εικόνος των Αγίων Ισιδώρων με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων ενώ στην επιστροφή και πριν η εικόνα μπει στο Ναό, το πλήθος των προσκυνητών πέρασε κάτω από αυτήν. Η ιερά πανήγυρη συνεχίστηκε με την Παράκληση του Αγίου και έκλεισε με Ιερά Αγρυπνία. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε από βάθους καρδίας όλους εκείνους που βοήθησαν για την επιτυχία της Πανηγύρεώς μας. Τον Δήμο Αθηναίων για την παραχώρηση της Φιλαρμονικής, τον σημαιοστολισμό και την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου. Ευχαριστίες στους μελωδικούς μας ιεροψάλτες Νικόλαο Καββαθά και Απόστολο Παπαχρήστο για την υπέροχη απόδοση των ύμνων και όλων των ψαλτικών μελών. Τον Χρήστο Τσαγκάρη για την προσφορά των σφολιατοειδών. Ξεχωριστές ευχαριστίες στους σεβαστούς και αγαπητούς πατέρες που παρέστησαν στις ιερές ακολουθίες. Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε για τις κυρίες που άοκνα, αθόρυβα και με πολλή αγάπη διακονούν, φροντίζουν και στολίζουν τον ιερό μας ναό σε κάθε εορτή και πανήγυρη. Οι Άγιοι Ισίδωροι να ευλογούν και να αγιάζουν τις οικογένειές τους. Τον Άγιο Ισίδωρο το Χιοπολίτη γιόρτασε η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής, όπως κάθε χρόνο στη γραφική εκκλησία του Λυκαβηττού, την Κυριακή 19 Μαΐου. Μεγάλος αριθμός Χιωτών κατέκλυσε το Ναό και με θρησκευτική ευλάβεια, τίμησε τη μνήμη του πολιούχου της νήσου Χίου. Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού, η γνωστή συγγραφέας Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου μίλησε για τον βίο του Αγίου, ενώ μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε αρτοκλασία και ακολούθησε ομιλία του εφημέριου του Ναού πατέρα Δημήτριου, ο οποίος με πολύ θερμά λόγια αναφέρθηκε

21 στη συμβολή των Χιωτών, στον εορτασμό του. Χαρακτηριστικά μίλησε για τα θαύματα του Αγίου και τόνισε ότι στη εκκλησία του Λυκαβηττού είναι ο οίκος του. Ιδιαίτερη αναφορά ο εφημέριος του Ναού, έκανε στο μαστιχόδεντρο που είχε ζητήσει από την ΟΧΣΑ να δώσει στο Ναό το Είπε σχετικά: «Όταν η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και έφερε ένα μικρό δεντρίλιο στην εκκλησία, το βάλαμε κάτω από την εικόνα του Αγίου για 40 μέρες. Το ποτίζαμε με αγιασμό. Και ενώ όλοι μας έλεγαν ότι θα ξεραθεί το φυτέψαμε στη συνέχεια στο προαύλιο του Ναού. Σιγά- Σιγά το δεντρίλιο άρχισε να μεγαλώνει και σήμερα έχει γίνει ένα ολόκληρο μαστιχόδεντρο που ήδη έχει αρχίσει να δακρύζει μαστίχα. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στο περίβολο του Ναού προσφέρθηκε από την Ομοσπονδία σ όλους τους παριστάμενους κέρασμα. Την Τρίτη 21 Μαΐου, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία επί τη εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εγκάρδιες ευχές εκφράζουμε στον μοναχό Κωνσταντίνο Ηλιάδη του ευχόμαστε έτη πολλά και ευλογημένα, ο Κύριος να του χαρίζει υ- γεία και να τον σκεπάζει χαρίζοντάς του άφθονα πνευματικά αγαθά και καλή ιερωσύνη. Χρόνια πολλά ευχόμαστε στην κυρία Ελένη Καλογεροπούλου πολύτιμη βοηθό, συνεργάτη και ευεργέτη του ναού. Ο Κύριος μας να χαρίζει υγεία και πρόοδο στα παιδιά της. Τέλος ευχές. Επιμέλεια Νικόλαος Καββαθάς

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κυριακή 2 Ιουνίου ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Νικηφόρου αρχιεπισκ. Κων/πόλεως [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Στο τέλος θα ψαλλεί το ιερό μνημόσυνο του οσίου γέροντος Αντωνίου Μορφέση Τρίτη 4 Ιουνίου Αγίων Μάρθας & Μαρίας [7-10 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Κυριακή 9 Ιουνίου ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Κυρίλλου αρχιεπ. Αλεξανδρείας [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Τρίτη 11 Ιουνίου ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ, Αγίου Ονουφρίου & Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου [8 μ.μ.] ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Στο τέλος της Αγρυπνίας θα μοιραστούν στους προσκυνητές κουλουράκια & αυγά. Τετάρτη 12 Ιουνίου Εσπερινός της Αναλήψεως [7 μ.μ.] Πέμπτη 13 Ιουνίου ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ [7-10 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Κυριακή 16 Ιουνίου ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ [7-10 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία 1η Εθελοντική Αιμοδοσία του Ιερού μας Ναού από τις 9.30 π.μ. έως 1.30 μ.μ. στο Αρχονταρίκι. Παρακαλούμε την βοήθεια σας για τον συνάνθρωπό μας

23 Τρίτη 18 Ιουνίου ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [7 μ.μ.] Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου [19 Ιουνίου] Εορτάζει το εικονοστάσιο του Αγίου που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού Παρασκευή 21 Ιουνίου Σάββατο 22 Ιουνίου [7-9.30π.μ.] Εσπερινός των ψυχών [ευλογία κολλύβων] [7 μ.μ.] Ψυχοσάββατο Όρθρος & Θεία Λειτουργία [ευλογία κολλύβων] Κυριακή 23 Ιουνίου ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ [7-11 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Δευτέρα 24 Ιουνίου ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ [7-10 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Σάββατο 29 Ιουνίου Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία. Κυριακή 30 Ιουνίου ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Σύναξη των 12 Αποστόλων [7-10 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία. Δευτέρα 1 Ιουλίου Αγίων Αναργύρων Κοσμά & Δαμιανού [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Οι ιερές ακολουθίες μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του ναού. O Ι ε ρός Προ σκυ νη μα τι κός Να ός εί ναι ανοι κτός κά θε ημέ ρα. Κά θε Κυ ρια κή & με γά λες E ορ τές λει τουρ γεί έκ θε ση χρι στια νι κών βι βλί ων. Πα ρα δί δο νται δω ρε άν μα θή μα τα βυ ζα ντι νής μου σι κής & αγιο γρα φί ας. Κά θε Κυ ρια κή λει τουρ γεί Κα τη χη τι κό

24 ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ Περί εγκράτειας και όχι μόνο στην τροφή, αλλά και στις υπόλοιπες κινήσεις της ψυχής Έλεγαν για τον αββά Ελλάδιο ότι έτρωγε ψωμί και αλάτι. Όταν έφτανε το Πάσχα έλεγε στον εαυτό του: «Οι αδελφοί τρώνε ψωμί και αλάτι. Εγώ όμως οφείλω να κάνω λίγο κόπο για το Πάσχα και επειδή τις άλλες μέρες τρώγω καθιστός, τώρα που είναι Πάσχα θα κάνω τον κόπο να τρώγω όρθιος». Έλεγαν για τον αββά Ζήνωνα ότι βαδίζοντας κάποτε στην Παλαιστίνη κουράστηκε και έκατσε να φάει κοντά σ έναν κήπο με αγγουριές. Και του λέει ο λογισμός του: «Πάρε ένα αγγουράκι και φάγε, δεν είναι τίποτε αυτό». Κι αυτός απάντησε στον λογισμό του: «Οι κλέφτες πάνε στην κόλαση». Σηκώθηκε λοιπόν και στάθηκε μέσα στον καύσωνα πέντε μέρες. Και αφού τσιγαρίσθηκε, είπε: «Δεν μπορώ να αντέξω την κόλαση». Λέγει τότε στον λογισμό του: «Αν δεν μπορείς, μην κλέβεις για να τρως». Είπε ο αββάς Ησαϊας: «Τη σιωπή να την αγαπάς περισσότερο από το λόγο. Γιατί η σιωπή φέρνει θησαυρό, ενώ η ομιλία τον διασκορπίζει». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον αββά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Σκήτης: «Γιατί οι δαίμονες σε φοβούνται τόσο πολύ;» Και του απαντά ο Γέροντας: «Από την ώρα που έγινα μοναχός προσπαθώ να μην επιτρέπω την οργή να ανέβη στο στόμα μου». Επιμέλεια π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άγιοι Τόποι και Όρος Σινά (Αγία Αικατερίνη) για την εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας

Άγιοι Τόποι και Όρος Σινά (Αγία Αικατερίνη) για την εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας και Όρος Σινά (Αγία Αικατερίνη) για την εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας 23 Αυγούστου 01 Σεπτεμβρίου 2016, 9 ημέρες ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 1 η ημέρα, Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, Θεσσαλονίκη - - πτήση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΛΙΕΝΟΥ 1. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Εργασία από τους μαθητές της Α1 στα πλαίσια του μαθήματος Αγωγή Ζωής. Δασκάλα: Χρυσοβαλάντω Θουκυδίδου Σχολική Χρονιά: 2015-2016 Οι

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014. Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014. Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα I Δημοτικό Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Σχολική χρονιά: 2013-2014 Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Είμαστε μικροί εθελοντές Είμαστε μικροί εθελοντές τον κόσμο βοηθάμε, πολύ τον αγαπάμε και αντάλλαγμα ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηµατική εκδροµή Αίγυπτος Ισραήλ

Προσκυνηµατική εκδροµή Αίγυπτος Ισραήλ Προσκυνηµατική εκδροµή Αίγυπτος Ισραήλ Ηµέρα 1 η (25/05): Η περιπέτειά σας στη γη των Φαραώ αρχίζει όταν συναντάτε τον αντιπρόσωπο του γραφείου µας στο αεροδρόµιο, ο οποίος θα σας βοηθήσει να περάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ Με μεγάλη συρροή ευλαβών της Παναγίας και φιλέορτων, από όλο το νησί και τα χωριά της Τήνου, τελέστηκε η εαρινή πανήγυρη στο Θεομητορικό Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα