Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση Εισαγωγή: Η µορφή αγοράς του ολιγοπωλίου παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό µε µία σειρά θεωρητικών υποδειγµάτων που προσπάθησαν να εξηγήσουν τη δηµιουργία του και τη µορφή του. Επίσης θα παρουσιάσουµε τη µεταγενέστερη κριτική και πιθανές στρεβλώσεις που δηµιουργούνται στην αγορά από την ανάπτυξη σχηµάτων που εκµεταλλεύονται την αγορά είτε λόγω ηγεσίας τιµής είτε λόγω δυνατότητας συνεννόησης µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Λέξεις Κλειδιά: υοπώλιο, ολιγοπωλητής, ολιγοπωλιακή τιµή, ηγεσία αγοράς, ηγεσία τιµής, πόλεµος τιµών, συνεννόηση επιχειρήσεων, καρτέλ. Βασικά ερωτήµατα: Πόσο θα πρέπει να παράγει η κάθε επιχείρηση στο ολιγοπώλιο; Με βάση ποιο κριτήριο καθορίζεται η παραγωγή της ολιγοπωλιακής επιχείρησης; Γιατί η επιχείρηση που έχει ηγεσία τιµής καθορίζει την τιµή και την ποσότητα της ολιγοπωλιακής αγοράς; Πώς µια επιχείρηση αποκτά ηγεσία τιµής; Γιατί οι επιχειρήσεις συνεννοούνται µεταξύ τους στο ολιγοπώλιο; Πώς οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι το καρτέλ θα δηµιουργηθεί και θα διατηρηθεί; 5.1 χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου Ολιγοπώλιο είναι η µορφή της αγοράς η οποία αποτελείται από ένα µικρό αριθµό επιχειρήσεων, µεγάλου µεγέθους, που µοιράζονται την αγορά. Κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η αλληλεξάρτηση ανάµεσα στους ολιγοπωλητές. Επειδή ο αριθµός των πωλητών είναι µικρός, ο καθένας από αυτούς ενδιαφέρεται για τις ενέργειες των ανταγωνιστούν του και για τις αντιδράσεις τους σε τυχόν µεταβολές της πολιτικής του. Ο ολιγοπωλητής δεν µπορεί να γνωρίζει µε βεβαιότητα τις αντιδράσεις των αντιπάλων του. Είναι, δυνατό να προκύψουν τόσες πολλές διαφορετικές καταστάσεις όσες και ο αριθµός των ολιγοπωλίων και για αυτό το λόγο έχει δηµιουργηθεί ένας µεγάλος αριθµός θεωριών (υποδειγµάτων) ολιγοπωλίου. Στο 114

2 τµήµα αυτό θα παρουσιασθούν τα βασικά υποδείγµατα του ολιγοπωλίου αρχίζοντας από δύο που αναφέρονται στην οριακή µορφή του, το δυοπώλιο και αποτελούν «κλασικές» λύσεις στο πρόβληµά του. 5.2 Το δυοπώλιο του Cournot Το πρώτο υπόδειγµα δυοπωλίου ανεπτύχθη από τον Cournot στα Ο Cournot ανέπτυξε το υπόδειγµά του χρησιµοποιώντας δύο επιχειρήσεις που είναι ιδιοκτήτες πηγών µεταλλικού νερού και οι οποίες αντιµετωπίζουν µηδενικό κόστος παραγωγής. Οι επιχειρήσεις πωλούν το µεταλλικό νερό σε µία αγορά η οποία αντιπροσωπεύεται από µία ευθεία γραµµή καµπύλης ζήτησης. Κάθε επιχείρηση λειτουργεί, υποθέτοντας ότι η παραγωγή του ανταγωνιστή της δεν µεταβάλλεται και εποµένως εκείνη αποφασίζει πόσο θα παράγει έτσι ώστε να µεγιστοποιεί το κέρδος της. Ας υποτεθεί ότι η επιχείρηση Α πρώτη ξεκινά να παράγει και να πουλά µεταλλικό νερό. Θα παράγει ποσότητα Q Α και θα πουλά στην τιµή Ρ όπου τα κέρδη µεγιστοποιούνται, διότι σε αυτό το σηµείο ισχύει η ισότητα MR = MC = 0 (σχήµα 7.1.). Σε αυτό το επίπεδο παραγωγής τα συνολικά έσοδα µέγιστο- ποιούνται, αφού µε µηδενικό κόστος µεγιστοποίηση κέρδους σηµαίνει µεγιστοποίηση εσόδων. Έστω τώρα, ότι η επιχείρηση Β υποθέτει πως η επιχείρηση Α θα κρατήσει την παραγωγή της σταθερή σε Q Α και θεωρεί ότι η καµπύλη ζήτησης που της αντιστοιχεί είναι η D'. Η Β λοιπόν θα παράγει (πουλά) τη µισή από την ποσότητα QΑ επειδή σε αυτό το επίπεδο παραγωγής και στην τιµή Ρ' τα έσοδα και τα κέρδη της µεγιστοποιούνται. Η επιχείρηση Β παράγει το µισό της ζήτησης που δεν καλύπτεται από την Α. δηλαδή καλύπτει 1/4=1/2x1/2 της συνολικής ζήτησης της αγοράς. Η επιχείρηση Α αντιµετωπίζοντας τη νέα κατάσταση, υποθέτει ότι η Β θα διατηρήσει την παραγόµενη ποσότητα της σταθερή κατά την επόµενη περίοδο. Έτσι, θα παράγει το µισό της ζήτησης που δεν καλύπτεται από την Β. Εφόσον η Β καλύπτει το 1/4 της αγοράς, η επιχείρηση Α θα παράγει την επόµενη περίοδο 1/2 (1-1/4) = 1/2 x 3/4 = 3/8 της συνολικής αγοράς. Η επιχείρηση Β αντιδρώντας, κάτω από την υπόθεση του Cournot, θα παράγει το µισό της µη καλυπτόµενης ζήτησης της αγοράς 115

3 δηλαδή 1/2 (1-3/8) = 5/16. Στην τρίτη περίοδο η επιχείρηση Α θα εξακολουθεί να υποθέτει ότι η Β δεν θα µεταβάλει την παραγωγή της και εποµένως θα παράγει το µισό της µη καλυπτόµενης ζήτησης της αγοράς, δηλαδή 1/2 (1-5/16). ιάγραµµα 7.1: Το υπόδειγµα Cournot Αυτή η συµπεριφορά θα συνεχισθεί αφού οι δύο επιχειρήσεις δεν µαθαίνουν ποτέ από τις αντιδράσεις των αντιπάλων τους στο παρελθόν. Τελικά θα επιτευχθεί µία ισορροπία στην οποία κάθε επιχείρηση θα παράγει το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης της αγοράς. Κάθε επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της αλλά το κέρδος του κλάδου δεν µεγιστοποιείται. Αν οι επιχειρήσεις είχαν αναγνωρίσει την αλληλεξάρτησή τους θα τους συνέφερε να λειτουργήσουν ως µονοπώλιο µε δύο εγκαταστάσεις παράγοντας συνολικά το µισό της συνολικής ζήτησης, πουλώντας στην τιµή Ρ που µεγιστοποιεί τα κέρδη και µοιράζοντας εξίσου την αγορά, καλύπτοντας καθεµιά το ένα τέταρτο της συνολικής αγοράς. Η ισορροπία του Cournot είναι σταθερή. Κάθε επιχείρηση προσφέρει το 1/3 της αγοράς σε µία κοινή τιµή, η οποία είναι χαµηλότερη από τη µονοπωλιακή τιµή αλλά µεγαλύτερη της ανταγωνιστικής τιµής που είναι µηδέν, αφού υποτίθεται ότι το κόστος είναι µηδενικό. Το υπόδειγµα του Cournot παρότι δίνει σταθερή ισορροπία εδέχθη κριτική σε διάφορα σηµεία. Κατ' αρχήν η συµπεριφορά των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί τουλάχιστον αφελής. Οι επιχειρήσεις δεν διδάσκονται 116

4 από τα λάθη του παρελθόντος σχετικά µε την πρόβλεψη των αντιδράσεων του ανταγωνιστή τους. Αν και θεωρούν την παραγόµενη ποσότητα των αντιπάλων σταθερή, υπάρχει ανταγωνισµός ποσοτήτων που οδηγεί σε µείωση των τιµών. Το υπόδειγµα είναι «κλειστό» µε την έννοια ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος επιχειρήσεων (ο αριθµός των επιχειρήσεων την πρώτη περίοδο παραµένει σταθερός). Τέλος, το υπόδειγµα δεν ασχολείται καθόλου µε τον χρόνο προσαρµογής µέχρι την επίτευξη ισορροπίας. 117

5 5.3 Το υπόδειγμα του Bertrand To 1883 το υπόδειγµα του Cournot έτυχε κριτικής από έναν άλλο Γάλλο µαθηµατικό τον Joseph Bertrand, ο οποίος επέκρινε την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν την παραγόµενη ποσότητα σταθερή. Αντίθετα πρότεινε, ότι η λύση στο µοίρασµα της αγοράς θα πρέπει να βασίζεται στην υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις πιστεύουν πως οι ανταγωνιστές τους θα διατηρούν σταθερές (αµετάβλητες) τις τιµές. Εποµένως, στο υπόδειγµα του δυοπωλίου του Bertrand κάθε επιχείρηση αντιµετωπίζει την ίδια ζήτηση, αποβλέπει στη µεγιστοποίηση των κερδών της κάτω από την υπόθεση ότι η τιµή που επιβάλλει για το προϊόν του ο αντίπαλος παραµένει σταθερή. Το υπόδειγµα του Bertrand οδηγεί σε σταθερή ισορροπία µέσα από µία διαδικασία προσαρµογής των τιµών (πόλεµο τιµών µεταξύ των δύο αντιπάλων και όχι ποσοτήτων) των δύο επιχειρήσεων µετά από έναν αριθµό περιόδων. εν οδηγεί σε µεγιστοποίηση των κερδών του κλάδου, διότι η κάθε επιχείρηση πιστεύει αφελώς ότι η αντίπαλος της θα κρατήσει σταθερή την τιµή της κατά την επόµενη περίοδο και δεν διδάσκεται από τα λάθη του παρελθόντος. Τα κέρδη του κλάδου θα µπορούσαν να αυξηθούν (εποµένως και κάθε επιχείρησης), αν οι επιχειρήσεις έπαυαν να συµπεριφέρονται αφελώς και αναγνώριζαν τα λάθη του παρελθόντος σχετικά µε τη συµπεριφορά του αντιπάλου τους. Η τιµή ισορροπίας θα είναι η τιµή που θα επικρατούσε στην περίπτωση τέλειου ανταγωνισµού. Στην περίπτωση της παραγωγής µεταλλικού νερού µε µηδενικό κόστος, η τιµή θα έπεφτε στο µηδέν. Αν η παραγωγή έχει κόστος, η τιµή θα πέσει στο επίπεδο εκείνο το οποίο θα καλύπτει το κόστος των δυοπωλητών ενώ θα περιέχει και ένα «κανονικό» κέρδος. Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσε να παρατηρηθεί ότι η υπόθεση του Bertrand περί σταθερότητας των τιµών είναι περισσότερο ρεαλιστική από αυτή του Cournot, µε την έννοια ότι οι επιχειρήσεις κατέχονται από µία διάθεση να κρατούν τις τιµές σταθερές (εκτός βέβαια σε περιπτώσεις πληθωρισµού). Το κύριο µειονέκτηµα και των δύο υποδειγµάτων είναι η αφελής συµπεριφορά των αντιπάλων. Τέλος και τα δύο υποδείγµατα δεν ενσωµατώνουν µεταβλητές όπως η διαφήµιση και άλλες τεχνικές προώθησης πωλήσεων, ή η διαφοροποίηση του προϊόντος, που είναι τα κύρια εργαλεία του πέρα από τιµές ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων. 118

6 5.4 Το υπόδειγμα του Chamberlin Ο Chamberlin πρότεινε µία ευσταθή λύση του δυοπωλίου, κάτω από την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πως οι πράξεις τους θα φέρουν την αντίδραση των αντιπάλων. Οι επιχειρήσεις δεν είναι τόσο «αφελείς» όσο υπέθεταν οι Cournot και Bertrand. Όταν µεταβάλουν την τιµή ή την ποσότητά τους αναγνωρίζουν τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν ως απόρροια των αποφάσεών τους και αποφασίζουν ανάλογα. Η λύση του Chamberlin µοιάζει µε τη λύση του Cournot όσον αφορά το τελικό της συµπέρασµα Στο σχήµα η D αποτελεί την καµπύλη ζήτησης για µεταλλικό νερό. Η επιχείρηση Α εισέρχεται πρώτη στην αγορά και πουλά Q A στην τιµή Ρ 1 αποκοµίζοντας µονοπωλιακό κέρδος. Μετά εισέρχεται στην αγορά η επιχείρηση Β η οποία αντιλαµβάνεται την D ως την δική της καµπύλη ζήτησης. Αποφασίζει να πουλήσει Q B ποσότητα στην τιµή Ρ 2. Κατά τον Chamberlin η επιχείρηση Α µετά την είσοδο της Β θα αναγνωρίσει την αµοιβαία αλληλεξάρτηση τους και θα αντιληφθεί ότι είναι καλύτερο και για τις δύο να µοιρασθούν το µονοπωλιακό κέρδος. Εποµένως η Α επιχείρηση µειώνει την παραγωγή της σε 1/2 Q A. Η επιχείρηση Β επίσης αναγνωρίζει ως καλύτερη λύση να διατηρήσει την παραγωγή της σε 1/2 Q A Έτσι, το συνολικό παραγόµενο προϊόν θα 119

7 είναι QA και η τιµή Ρ 1 ενώ και οι δύο επιχειρήσεις θα µοιράζονται το µονοπωλιακό κέρδος. ιάγραµµα 7.2 Υπόδειγµα Chamberlin Βέβαια, για την µεγιστοποίηση του µονοπωλιακού κέρδους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν µία καλή γνώση της αγοράς και να αναγνωρίζουν γρήγορα τα λάθη τους. Αυτό σηµαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν γνώση της καµπύλης συνολικής προφοράς και έτσι καθορίζουν τη «µονοπωλιακή» τιµή που τους επιτρέπει να µοιράζονται τα µονοπωλιακά κέρδη. Παρόλα αυτά όπως θα γίνει αντιληπτό παρακάτω) (καρτέλ, ηγεσία τιµής), η από κοινού επιδίωξη της µεγιστοποίησης του κέρδους ώστε να επέλθει η µονοπωλιακή λύση είναι εξαιρετικά δύσκολη. 5.5 Υπόδειγμα τεθλασμένης καμπύλης Ένα επίσης υπόδειγµα µε σταθερή ολιγοπωλιακή τιµή είναι εκείνο της τεθλασµένης καµπύλης ζήτησης του διαφοροποιηµένου ολιγοπωλίου το οποίο ανέπτυξε ο Sweezy (1939).ο υπόδειγµα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό το «σπάσιµο» της καµπύλης ζήτησης που αντιµετωπίζει ή αντιπροσωπευτική επιχείρηση στην επικρατούσα τιµή ισορροπίας και αποτελεί την εξήγηση για την παρατηρούµενη σταθερότητα των τιµών σε ολιγοπώλια. Το σχήµα 7.3 απεικονίζει την τεθλασµένη καµπύλη ζήτησης D που αντιµετωπίζει ο ολιγοπωλητής. Για τον προσδιορισµό της 120

8 καµπύλης ζήτησης για το προϊόν της η ολιγοπωλιακή επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της τις (πιθανές) αντιδράσεις των αντιπάλων της. Ο Sweezy υποστηρίζει ότι, όταν ο ολιγοπωλητής µειώνει την τιµή του περιµένει και οι αντίπαλοι του να µειώσουν τις δικές τους ενώ. αν αυξήσει την τιµή του προσδοκά ότι δεν θα υπάρξει αντίστοιχη αύξηση από τους αντιπάλους του. Αυτή η διαφοροποίηση στις αντιδράσεις των αντιπάλων ως προς την κατεύθυνση της µεταβολής της τιµής ευθύνεται για το «σπάσιµο» της καµπύλης ζήτησης. ιάγραµµα 7.3 : Τεθλασµένη καµπύλη ζήτησης Η καµπύλη D είναι ανάλογη µε την καµπύλη αναλογικής ζήτησης του Chamberlin. Η καµπύλη E αντιστοιχεί στην καµπύλη αναµενόµενης ζήτησης της. Επειδή ο Sweezy υποθέτει ότι οι αντίπαλοι αγνοούν τις αυξήσεις της τιµής αλλά ακολουθούν τις µειώσεις η σχετική καµπύλη ζήτησης του ολιγοπωλητή είναι η τεθλασµένη γραµµή ED. Με δεδοµένη την τεθλασµένη καµπύλη ζήτησης ED, εξετάζεται πως καθορίζεται η καµπύλη οριακού εσόδου για το προϊόν του ολιγοπωλητή. Η DAM είναι η καµπύλη οριακού εσόδου της D και η Γ η καµπύλη οριακού εσόδου της d. Η «θλάση» της καµπύλης ζήτησης ED προκαλεί µία ορισµένη ασυνέχεια στην καµπύλη οριακού εσόδου, η οποία αποτελείται από τα δύο τµήµατα df και Μ. Το T είναι το τµήµα που αντιστοιχεί στο τµήµα E της καµπύλης ζήτησης ενώ το Μ αντιστοιχεί στο λιγότερο ελαστικό τµήµα της καµπύλης ζήτησης ED. Στο σηµείο Ε υπάρχει µία ορισµένη ασυνέχεια όπως φαίνεται από το κάθετο τµήµα Γ. 121

9 Το κύριο χαρακτηριστικό του υποδείγµατος είναι το κάθετο τµήµα Γ. Το οριακό κόστος µπορεί να τέµνεται µε το οριακό έσοδο σε οποιοδήποτε σηµείο µεταξύ Γ και. Παρόλα αυτά θα έχουµε πάντα το ίδιο αποτέλεσµα, τιµή ΡΕ και ποσότητα QE. Η ισορροπία εµφανίζεται στον αρχικό συνδυασµό τιµής-ποσότητας που προσδιορίζεται από το σηµείο Ε. Μικρές µετατοπίσεις (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) της καµπύλης οριακού κόστους δεν επηρεάζουν την τιµή και την ποσότητα που µεγιστοποιείται το κέρδος, αφού µπορεί η καµπύλη οριακού κόστους να εξακολουθεί να περνά µέσα από την ασυνέχεια (Γ ) της καµπύλης οριακού εσόδου. Το ίδιο µπορεί να συµβαίνει για µικρές µετατοπίσεις της καµπύλης ζήτησης, αρκεί το σηµείο Ε να µη µετατοπίζεται. Εποµένως, η ολιγοπωλιακή τιµή τείνει να παραµένει σταθερή και µεταβάλλεται σπάνια, µόνον ως αποτέλεσµα σηµαντικών µεταβολών του κόστους. Το υπόδειγµα του Sweezy έτυχε µεγάλης κριτικής διότι ενώ εξηγεί πώς µπορεί να εµφανισθεί το σπάσιµο στην καµπύλη ζήτησης, δεν εξηγεί πώς προσδιορίζεται η αρχική τιµή. Ακόµη, εµπειρικές παρατηρήσεις δεν συµφωνούν µε την αντίδραση στις µεταβολές της τιµής από τους αντιπάλους, αφού σε αρκετούς ολιγοπωλιακούς κλάδους (αυτοκινήτων, βενζίνης, τσιγάρων, χάλυβα κ.λπ.) διαπιστώθηκε ότι αυξήσεις της τιµής µίας επιχείρησης ακολουθήθηκαν από τους αντιπάλους, ενώ σε άλλη περίπτωση µείωση της τιµής δεν ακολουθήθηκε από τις άλλες επιχειρήσεις. 5.6 Ηγεσία τιμής Μία άλλη µορφή «αγοραίας λύσης» του προβλήµατος του ολιγοπωλίου είναι η ηγεσία τιµής από µία ή λίγες επιχειρήσεις. Μία από τις επιχειρήσεις συνήθως ξεκινάει όλες τις µεταβολές της τιµής και ακολουθούν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η ηγεσία τιµής δεν επιτρέπει τη δηµιουργία «σπασίµατος» στην καµπύλη ζήτησης στην τιµή ισορροπίας που αντιµετωπίζει ο ολιγοπωλητής, αφού όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου προσαρµόζονται πάντοτε στις µεταβολές της τιµής που αποφασίζει η ηγέτιδα επιχείρηση. 122

10 Η ηγέτιδα επιχείρηση αποφασίζει την τιµή βασιζόµενη στην ισότητα MR=MC. Η λύση της ηγεσίας τιµής δεν απαιτεί φανερή συµφωνία αλλά οι επιχειρήσεις πρέπει σιωπηλά να συµφωνήσουν. Σε ορισµένες περιπτώσεις (κλάδους) η ηγεσία τιµής µπορεί να ανήκει συνέχεια σε µία επιχείρηση, ενώ σε άλλους κλάδους ο ηγέτης µπορεί να αλλάζει µε τον χρόνο. Κλάδοι όπως αυτοί των µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων, του χάλυβα, των αγροτικών µηχανηµάτων, των τσιµέντων και του αλουµινίου, αποτελούν παραδείγµατα ηγεσίας τιµής Στο τµήµα αυτό θα παρουσιασθούν δύο µορφές ηγεσίας τιµής: α) Ηγεσία τιµής από την επιχείρηση µε το χαµηλότερο κόστος και β) Ηγεσία τιµής της κυρίαρχης επιχείρησης Ηγεσία τιμής επιχείρησης με το χαμηλότερο κόστος Για να περιγραφεί αυτό το υπόδειγµα θα χρησιµοποιηθεί η περίπτωση ενός δυοπωλίου. υο επιχειρήσεις (Α και Β) παράγουν ένα οµοιογενές προϊόν µε διαφορετικό κόστος. Οι επιχειρήσεις µπορεί να έχουν συµφωνήσει να µοιρασθούν την αγορά ή να έχουν άνισα µερίδια αγοράς. Η επιχείρηση που αντιµετωπίζει χαµηλότερο κόστος παραγωγής θα επιλέξει την τιµή, την οποία ακολουθήσει η επιχείρηση Β, αν και στην τιµή αυτή η Β µπορεί και να µη µεγιστοποιεί τα κέρδη της. Η επιχείρηση Β θα αποκτούσε µεγαλύτερα κέρδη αν παρήγαγε µικρότερη ποσότητα και πουλούσε σε υψηλότερη τιµή. Εντούτοις, προτιµά να ακολουθήσει την ηγέτιδα επιχείρηση Α ώστε να αποφύγει τον πόλεµο τιµών ο οποίος θα είχε δυσάρεστα για αυτήν αποτελέσµατα, αν η τιµή έπεφτε χαµηλότερα από το ελάχιστο βραχυχρόνιο µέσο κόστος της. Η ηγέτιδα επιχείρηση για να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της θα πρέπει να παράγει και να πουλά στην τιµή που ουσιαστικά καθορίζει, ενώ για να παραµένει η τιµή στο επίπεδο αυτό η επιχείρηση µε το υψηλότερο κόστος παραγωγής θα πρέπει να παράγει ποσότητα µεγαλύτερη από την επιθυµητή. Το υπόδειγµα, παρόλο που βασίζεται στην ηγεσία τιµής της επιχείρησης Α προϋποθέτει και µία «συµφωνία» διανοµής της αγοράς, διαφορετικά η ακολουθούσα επιχείρηση Β µπορεί να υιοθετήσει την τιµή της Α αλλά να παράγει ποσότητα µικρότερη από αυτή που θεωρείται αναγκαία για να 123

11 επιτευχθεί η τιµή που καθορίζεται από την Α στην αγορά, εξαναγκάζοντας την επιχείρηση Α να παράγει σε σηµείο που δεν µεγιστοποιούνται τα κέρδη της Ηγεσία τιμής κυρίαρχης επιχείρησης Το υπόδειγµα αυτό εµφανίζεται σε κλάδους, όπου µία µόνο µεγάλη επιχείρηση λειτουργεί µαζί µε έναν αριθµό µικρότερων επιχειρήσεων. Η κυρίαρχη επιχείρηση παράγει ένα σηµαντικό κοµµάτι της συνολικής παραγωγής του κλάδου, ενώ κάθε µικρή επιχείρηση παράγει αµελητέα ποσότητα σε σχέση µε την συνολική προσφερόµενη ποσότητα του κλάδου. Η κυρίαρχη επιχείρηση προσδιορίζει την τιµή που µεγιστοποιεί το κέρδος της, ενώ οι µικρές επιχειρήσεις ενεργούν ως δέκτες τιµής πουλώντας ότι ποσότητα θέλουν στην παραπάνω τιµή. Αφού κάθε µικρή επιχείρηση είναι δέκτης τιµών, η συνολική καµπύλη προκύπτει από την οριζόντια άθροιση των καµπυλών οριακού κόστους των µικρών επιχειρήσεων. Η καµπύλη µέσου εσόδου της κυρίαρχης επιχείρησης προκύπτει, αν σε κάθε επίπεδο τιµής αφαιρούµε την ποσότητα που προσφέρουν οι µικρές επιχειρήσεις από τη συνολική ζήτηση της αγοράς. Στην τιµή «εξόδου ηγέτη» η κυρίαρχη επιχείρηση δεν πουλά καθόλου (οι µικρές επιχειρήσεις προσφέρουν όλη τη ζητούµενη από την αγορά ποσότητα). Σε επίπεδα τιµών κάτω από το οριακό κόστος των µικρών επιχειρήσεων (όπου οι µικρές επιχειρήσεις δεν προσφέρουν καθόλου γιατί έχουν φύγει από την αγορά), η καµπύλη ζήτησης της κυρίαρχης επιχείρησης συµπίπτει µε την καµπύλη συνολικής ζήτησης. Για τιµές µεταξύ των δύο τιµών η καµπύλη ζήτησης της κυρίαρχης επιχείρησης αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο µέρος της καµπύλης, αλλά υπάρχουν και τα δύο είδη των επιχειρήσεων στην αγορά. 124

12 5.7 Καρτέλ Το καρτέλ µπορεί να ορισθεί ως µία οµάδα επιχειρήσεων, σκοπός των οποίων είναι να περιορίσουν τις ανταγωνιστικές δυνάµεις σε µία αγορά. Οι ολιγοπωλητές µπορούν να έλθουν σε συµφωνία η οποία να συντονίζει τις αποφάσεις τους, σχετικά µε τον καθορισµό τιµών και ποσοτήτων. Τα βασικά προβλήµατα που πρέπει να επιλύσει το καρτέλ ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει είναι δυο και συγκεκριµένα, ο καθορισµός της τιµής και η κατανοµή της παραγωγής (πωλήσεων) µεταξύ των µελών του. Αν κύριος στόχος του καρτέλ είναι η µεγιστοποίηση του συνολικού (κλαδικού) κέρδους τότε αρκεί να λειτουργήσει ως µονοπωλητής µε πολλές εγκαταστάσεις. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να κατανείµει τη συνολική παραγωγή ανάµεσα στις επιχειρήσεις - µέλη. έτσι ώστε όλες να έχουν το ίδιο οριακό κόστος (αρχή του ίσου οριακού κόστους). Στην πραγµατικότητα οι επιχειρήσεις - µέλη έχουν διαφορετικό κόστος. Εποµένως, η µεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους του καρτέλ οδηγεί σε άνιση κατανοµή της παραγωγής (πωλήσεων) και κέρδους Σ' αυτή την περίπτωση τα µέλη του καρτέλ πιθανόν να µην συµφωνήσουν στην τιµή που θα χρεώνουν το προϊόν, εκτός εάν η παραπάνω λύση συνοδεύεται από κάποια αναδιανοµή των κερδών υπέρ των επιχειρήσεων µε υψηλό κόστος. Το κίνητρο να παραβούν τα µέλη τη συµφωνία είναι µεγάλο προκειµένου µία επιχείρηση να κυριαρχήσει στην αγορά θίγοντας τους υπόλοιπους. Αν όµως συµβούν τα παραπάνω και όλοι παραβούν τη συµφωνία προσπαθώντας να αποκτήσουν περισσότερα κέρδη, το καρτέλ δεν µπορεί να περιορίσει την παραγωγή του και εποµένως να διατηρήσει τη µονοπωλιακή τιµή. Αυτός είναι και ο σηµαντικότερος λόγος για την κατάρρευση των καρτέλ. Η κατανοµή της αγοράς µεταξύ των µελών ενός καρτέλ µπορεί να ακολουθήσει τη πολιτική των ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις µπορεί να είναι ανάλογες της δυναµικότητας κάθε επιχείρησης, ή να υπάρξει γεωγραφική κατανοµή της αγοράς ανάλογα και µε τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων. 125

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων Ολιγοπώλιο Υπάρχουν ελάχιστοι πωλητές ενός προϊόντος Ο ανταγωνισµός δεν στηρίζεται µόνο στην τιµή Υπάρχουν εµπόδια εισόδου (στον κλάδο) υοπώλιο:

Διαβάστε περισσότερα

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου.

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. 14 Το ολιγοπώλιο Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα γνωρίζετε: Ποιες είναι οι διαφορές του ολιγοπωλίου από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2013-2014 ΔΕΟ 43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό της βιομηχανικής οργάνωσης ή βιομηχανικής οικονομικής, θα λέγαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Βασική ιάκριση: Προϊόντα κάθετα διαφοροποιηµένα (κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα οριζόντια διαφοροποιηµένα (δεν υπάρχει κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2

Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2 Σύµπραξη Συνεργασία ανάµεσα σε επιχειρήσεις για να περιοριστεί ο ανταγωνισµός και να αυξηθούν τα κέρδη φανερή ή άµεση συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η δοµή της αγοράς: Τέλειος ανταγωνισµός, µονοπώλιο και µονοπωλιακός ανταγωνισµός Η δοµή της αγοράς Περισσότερος αντα αγωνισµός Τέλειος

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Οµοιογενή Προϊόντα Ισορροπία Courot-Nash Έστω δυοπώλιο µε συνάρτηση ζήτησης: ( ) a b a, b > 0 () Βέβαια ισχύει ότι: + () Ακόµα υποθέτουµε ότι η τεχνολογία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τέσσερις βασικές μορφές οργάνωσης της αγοράς: ο πλήρης ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Αγοράς. Κλωνάρης Στάθης

Μορφές Αγοράς. Κλωνάρης Στάθης Στον πραγµατικό κόσµο υπάρχει ένας τροµακτικός αριθµός ποικίλων αγορών. Παρατηρούµε πολύ διαφορετικά πρότυπα συµπεριφοράς από την πλευρά των παραγωγών σε όλες τις αγορές: σε κάποιες αγορές οι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση 0/3/7 HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 8 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot -To υπόδειγμα Cournot έχει υποστεί τρία είδη κριτικής: () Το υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση μεγιστοποιεί μόνο τα δικά της κέρδη και, επομένως, δε λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Πλήρης ανταγωνισμός Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Θα Εξετάσουμε: Τέλειο ανταγωνισμό Υποθέσεις λειτουργίας τέλειου ανταγωνισμού Συνολικό, Μέσο και Οριακό έσοδο Βραχυχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ εξετάζουμε αγορές, που έχουν: Κάποια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και Κάποια χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Αυτή η δομή αγοράς ονομάζεται μονοπωλιακός ανταγωνισμός, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes

Notes. Notes. Notes. Notes Αγορές - Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 6 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Αγορές - 6 Δεκεμβρίου 2012 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαμε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Μία συνέπεια των

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Ρεβέκκα Χριστοπούλου Εαρινό εξάμηνο 2017 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διαφοροποίηση προϊόντων Μέχρι τώρα περιγράψαμε: τον πλήρη ανταγωνισμό ως μια αγορά με πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2017 Διδάσκων: Δρ. Γρηγόριος Παινέσης Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ι Ατελής

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14. Προσφορά επιχείρησης

Διάλεξη 14. Προσφορά επιχείρησης Προσφορά επιχείρησης Διάλεξη 14 Προσφορά επιχείρησης Πώς αποφασίζει µια επιχείρηση για το πόσο θα παραγάγει; Αυτό εξαρτάται από: Την τεχνολογία της επιχείρησης Το περιβάλλον της αγοράς Τις επιδιώξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση Α1 Η ερώτηση Α.1 περιλαμβάνει 2 υπό-ερωτήσεις. α) Υποθέστε ότι η παραγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα άλλων επιχειρήσεων. Εξηγήστε,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 5: Μορφές αγοράς Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 5: Μορφές αγοράς Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 5: Μορφές αγοράς Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Παίγνια Αλληλουχίας

3. Παίγνια Αλληλουχίας 3. Παίγνια Αλληλουχίας Τα παίγνια αλληλουχίας πραγµατεύονται περιπτώσεις όπου οι κινήσεις των παικτών διαδέχονται η µια την άλλη, σε αντίθεση µε τα παίγνια όπου οι αποφάσεις των παικτών γίνονται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή αγορά σοκολάτας είναι ένα παράδειγμα ατελούς ανταγωνισμού, γνωστό ως ολιγοπώλιο ανταγωνισμός μεταξύ λίγων, καθώς στην αγορά:

Η Ευρωπαϊκή αγορά σοκολάτας είναι ένα παράδειγμα ατελούς ανταγωνισμού, γνωστό ως ολιγοπώλιο ανταγωνισμός μεταξύ λίγων, καθώς στην αγορά: ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν περισσότερο σοκολάτες που παρασκευάζονται από τρεις εταιρείες: Cadbury (ανήκει πλέον στην Αμερικανική Kraft), Mars, ή Nestlé, οι οποίες κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός.

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός. Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης υνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto υνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ζήτηση και Κόστος στη Μονοπωλιακή Αγορά Συνάρτηση Ζήτησης Q=A-bP ή P=(A-Q)/b Συνολικά Έσοδα (TR) TR=PQ=Q(Α-Q)/b

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 14: Προσφορά επιχείρησης Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Προσφορά επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 4: Δομή αγοράς Διαμόρφωση Τιμών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών /3/7 HL R. VRIN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Notes. Notes. Notes. Notes. Κώστας Ρουµανιάς. 23 Σεπτεµβρίου 2014

Μικροοικονοµική Θεωρία. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Notes. Notes. Notes. Notes. Κώστας Ρουµανιάς. 23 Σεπτεµβρίου 2014 Μικροοικονοµική Θεωρία Κώστας Ρουµανιάς Ο.Π.Α. Τµήµα. Ε. Ο. Σ. 23 Σεπτεµβρίου 2014 Κώστας Ρουµανιάς (.Ε.Ο.Σ.) Μικροοικονοµική Θεωρία 23 Σεπτεµβρίου 2014 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαµε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Μέγεθος Αγοράς και Εταιρίας

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Μέγεθος Αγοράς και Εταιρίας Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Μέγεθος Αγοράς και Εταιρίας ΤΕΙ Αθήνας 2010 Σπουδαιότητα Μεγέθους Αγοράς Οι αρχηγοί των Ευρωπαϊκών χωρών ανέκαθεν θεωρούσαν την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σαν τον τρόπο ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 2

Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 2 Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 2 Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς 1 Ο κλάδος παραγωγής τουριστικών προϊόντων Δραστηριότητες που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 1: Νικόλαος Χαριτάκης Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Περιεχόμενα Ορισμοί Ισορροπία Nash

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ζήτηση και προσφορά

Μικροοικονομική. Ζήτηση και προσφορά Μικροοικονομική Ζήτηση και προσφορά Ο νόμος της ζήτησης Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητά του και το αντίστροφο με τους προσδιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και Μορφές Αγοράς

Έννοια και Μορφές Αγοράς κ ε φ ά λ α ι ο 2 Έννοια και Μορφές Αγοράς 2.1 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας διακρίνονται παραδοσιακά σε τέσσερεις κατηγορίες: στους πλήρως ανταγωνιστικούς, στα καθαρά μονοπώλια, στους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: Περιλαμβάνει: 1. Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης 2. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας 1 Ορισμοί και βασικές έννοιες Βιομηχανικής Οργάνωσης Ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοινομική Ανάλυση Ι

Μικροοινομική Ανάλυση Ι Μικροοινομική Ανάλυση Ι Δομή της αγοράς Σκοπός της επιχείρησης, Δομή της Αγοράς, Μεγιστοποίηση Κερδών Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης (ilgrom, Paul and John Roberts 98, imit Pricing and Entry under Incomplete Information) - Μια επιχείρηση ακολουθεί πολιτική οριακής τιμολόγησης (limit pricing) όταν

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση. Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο. Τέλειο µονοπώλιο. Γιατί µονοπώλια;

10/3/17. Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση. Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο. Τέλειο µονοπώλιο. Γιατί µονοπώλια; HAL R. VARIAN Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο Τέλειο µονοπώλιο Μια μονοπωλιακή αγορά έχει έναν μόνο πωλητή. Η καμπύλη ζήτησης του μονοπωλητή είναι η (με κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. Η αγορά ενός προϊόντος θεωρείται πλήρως ανταγωνιστική, όταν έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. Η αγορά ενός προϊόντος θεωρείται πλήρως ανταγωνιστική, όταν έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Εισαγωγή ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ Σε προηγούμενο κεφάλαιο γνωρίσαμε την έννοια της αγοράς. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια με τα οποία διακρίνουμε τις μορφές της. Ένα κριτήριο είναι το είδος του εμπορεύματος που διακινείται.

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική Οργάνωση

Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Βιοµηχανική Οργάνωση Καθηγητής: Γιάννης Κατσουλάκος Πτέρυγα Δεριγνύ, 4 ος Όροφος. Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:00-17:00, Τρίτη 16:00-17:00. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοινομική Ανάλυση Ι

Μικροοινομική Ανάλυση Ι Μικροοινομική Ανάλυση Ι Δομή της αγοράς Τέλειος Ανταγωνισμός και Ισορροπία της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού

Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού Ολιγοπώλιο Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού Ο ατελής ανταγωνισµός αναφέρεται σε εκείνες τις δοµές µ της αγοράς που κυµαίνονται µεταξύ του τέλειου ανταγωνισµού και του µονοπωλίου. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 04: Παραγωγή και αγορά Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Μονοπώλιο 1. Χωρίς διάκριση τιμών Καταναλωτές Χ D (P) U(, m) = B() + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Καταναλωτές λήπτες τιμών Παραγωγοί : 1 επιχείρηση Γνωρίζει Χ D (P) ή P D () Έχει συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13. Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 13. Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 13 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων που σκοπό έχει το παραγόμενο προϊόν να προσφέρεται σε προσιτή τιμή και σε επαρκή ποσότητα λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 8: Τέλειος Ανταγωνισμός. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 8: Τέλειος Ανταγωνισμός. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 8: Τέλειος Ανταγωνισμός Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος Ανταγωνισµός

Τέλειος Ανταγωνισµός Τέλειος Ανταγωνισµός Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού: Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο Οµοιογενή προϊόντα Οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Το κεφάλαιο εξετάζει την προσφορά των αγαθών, η οποία βασίζεται στη θεωρία παραγωγής και στη συμπεριφορά της επιχείρησης. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: A (Apricot), B (Banana) [ ιαρκή Αγαθά].

Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: A (Apricot), B (Banana) [ ιαρκή Αγαθά]. 2.2. ΥΟΠΩΛΙΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Έστω ότι έχουµε 2 µάρκες υπολογιστών: (pricot), (anana) [ ιαρκή Αγαθά]. Υποθέτουµε µηδενικό κόστος παραγωγής και P, P, οι τιµές για το Α, αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση 1. Να λυθούν οι εξισώσεις i) -x -5 = -3 ii) 3x +1 = 5/ x 7 iii) x [ π. i)x= -1 ii) x=1/ iii) x=/3 ] Άσκηση. Να λυθούν τα συστήματα x 7y 11 x y i) ii) x y 4 4x 3y 1 [Απ. i) x=,y= -1, ii) x=1/,y=1

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Μερικές έννοιες Η συνάρτηση παραγωγής (, ), όπου είναι το συνολικό προϊόν και και οι συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #3: ΟΙ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ιδάσκων: Ε. Πετράκης. Επαναληπτική Εξέταση: 15/09/99 Απαντήστε στα τρία από τα τέσσερα θέµατα. Όλα τα υποερωτήµατα βαθµολογούνται το ίδιο. 1. Θεωρήσατε ένα ολιγοπωλιακό κλάδο όπου τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Προσδιορισµός της Ισορροπίας σε Συνθήκες Μονοπωλίου Κόστος C και Τιμή P P M Μονοπωλιακά Κέρδη Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα