ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ερευνητική εργασία Ευφυή συστήματα ηλεκτροδότησης με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βαγιωνά Δήμητρα Σούλιος Βασίλης Α.Ε.Μ. 257 Βέροια, Ιούνιος 2012

2 Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αρχίσει να επηρεάζει τον σχεδιασμό των νέων πόλεων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καθώς και την ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων. Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός εμφανίζει νέες προκλήσεις και θέτονται καινούργιες κατευθύνσεις στο τρίπτυχο της βιωσιμότητας οι οποίες έχουν ως στόχο τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των πόλεων με την ισόρροπη ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Σε αυτό το σημείο εισάγονται τα ευφυή συστήματα ηλεκτροδότησης τα οποία συντελούν στους παραπάνω στόχους αφού βοηθούν στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζουν την έξυπνη διαχείριση της εισάγοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημα. Στην παρούσα ερευνητική εργασία αναλύονται τα ενεργειακά αυτά συστήματα τα οποία είναι τα ευφυή δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα μικροδίκτυα με όλα τα δομικά τους στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργία του συστήματος και στη αποτελεσματικότερη λειτουργία των κατανεμημένων πηγών ενέργειας που κατά βάση προτείνεται να είναι ανανεώσιμες. Επίσης, περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις αυτών των μεθόδων και η διαδικασία με την οποία μπορούν να συνυπάρξουν και να συντονιστούν. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία συνοψίζουν τα στοιχεία της βιβλιογραφικής έρευνας προκειμένου να εφαρμοσθούν σε πρακτικές εφαρμογές. 1

3 Abstract The rapid evolution of technology has begun to affect the design of new cities and the modernization of the existing ones and also the development of energy systems. The spatial and urban planning meets new challenges; new directions are set in the triangle of sustainability that aims at reducing the ecological footprint of cities with the balanced development of society and economy. At this point, the smart electricity systems which contribute to the above objectives initiate as they help to reduce energy consumption and implement smart energy management by introducing renewable energy in the system. This research thesis analyzes the energy systems such as the smart power grids, the microgrids with all their components that can help in the system operation and the efficient operation of the distributed energy resources that are suggested to be renewable. It also describes the advantages and the challenges of these methods, as well as the process by which they can coexist and be coordinated. The paper ends with the conclusions that summarize the data of this bibliographic research in order to implement this theoretical approach in practical applications. 2

4 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1: Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Smart Grids) Ορισμός Η Αρχιτεκτονική του συστήματος Το έξυπνο κτίριο Agent Supervisor (Επόπτης) Power Distriburion Network (πάροχος ενέργειας) Service Center (πάροχος υπηρεσιών) Στρατηγικό Πρόγραμμα Ερευνών - Strategic Research Agenda (SRA) Οφέλη των smart grids Δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing) στα ευφυή δίκτυα ηλεκτροδότησης Η ασυνέχεια στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές Εφαρμογές και τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας Κεφάλαιο 2: Μικρο-δίκτυα (Microgrids) Εισαγωγή Ορισμός των microgrids Microgrid in Island mode Παράδειγμα Κύθνου Πλεονεκτήματα των microgrids Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και Vehicle to Grid Concept Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα Vehicle to Grid (V2G) Concept Προκλήσεις κατά την υιοθέτηση του microgrid Διαχρονική αντιμετώπιση προκλήσεων Κεφάλαιο 3: Τύποι DER Trigeneration System Φωτοβολταϊκά πάνελ Τύποι Φωτοβολταϊκών πάνελ σε σχέση με το βαθμό ενσωμάτωσής τους Τύποι Φωτοβολταϊκών πάνελ σε σχέση με το υλικό κατασκευής τους Κρυσταλλικό πυρίτιο Λεπτό υμένιο (Thin film) Χωροθέτηση Φωτοβολταϊκών πάνελ Συνδεμένα ή αυτόνομα συστήματα Εφαρμογές φωτοβολταϊκών Ανεμογεννήτριες Αιολική ενέργεια Τύποι ανεμογεννητριών Χωροθέτηση ανεμογεννητριών Εφαρμογές Νομοθετικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση των Α.Π.Ε Ειδικότερες διατάξεις για την χωροθέτηση αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α Α.Π.Ε Κεφάλαιο 4 :Virtual Power Plant (VPP) Ορισμός Τύποι

5 4.3 Γιατί ένα Virtual Power Plant είναι απαραίτητο; Εισαγωγή του VPP στην αγορά ενέργειας (Energy Market) Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

6 Εισαγωγή Στη σημερινή εποχή, η εμφανής περιβαλλοντική καταστροφή, η επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής αλλά και οι ορατές πλέον συνέπειες της οικονομικής κρίσης καθιστούν περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το υπάρχον δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις συνεχόμενες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος δικτύου με ευφυή συστήματα ηλεκτροδότησης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των ευφυών συστημάτων ηλεκτροδότησης για την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Αναλύονται τα οφέλη των ευφυών συστημάτων ηλεκτροδότησης και μελετώνται τα πλεονεκτήματα τους, με έμφαση σε αυτά που συντελούν στην αποτελεσματική εισαγωγή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην παραγωγή της. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα ευφυή συστήματα ηλεκτροδότησης (smart grids), η αρχιτεκτονική τους και ο τρόπος που συντονίζονται και λειτουργούν τα δομικά τους στοιχεία. Δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις του Στρατηγικού Προγράμματος Ερευνών και αναλύονται τα οφέλη των ευφυών συστημάτων ηλεκτροδότησης. Έπειτα, περιγράφεται η δυναμική τιμολόγηση, η ασυνέχεια της παράγωγής των ΑΠΕ και οι τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας, για να γίνει εμφανής ο βαθμός στον οποίο τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα μικροδίκτυα (microgrids) και τα δομικά τους χαρακτηριστικά, δίνεται ένα παράδειγμα μικροδικτύου με χρήση ΑΠΕ στον Ελλαδικό χώρο και γίνονται συγκρίσεις του κλασικού δικτύου ηλεκτροδότησης με τα μικροδίκτυα. Γίνεται αναφορά στο V2G concept και περιγράφονται τα οφέλη και οι προκλήσεις που συναντώνται στα μικροδίκτυα. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι κατανεμημένες πηγές ενέργειας που μπορούν να υπάρξουν σε ένα μικροδίκτυο με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Περιγράφονται μερικά γενικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες και αναλύονται οι τύποι τους, τα κριτήρια χωροθέτηση τους και οι εφαρμογές τους. 5

7 Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται πως συνδέονται όλες οι ενότητες της εργασίας και λειτουργούν σαν ένα ενιαίο εικονικό εργοστάσιο παραγωγής και διανομής της ενέργειας το virtual power plant. 6

8 Κεφάλαιο 1: Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Smart Grids) 1.1 Ορισμός Με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και τα νέα μέσα διανομής και παραγωγής της ενέργειας, το Ευφυές Δίκτυο Ηλεκτροδότησης στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ενεργειακού δικτύου με επίκεντρο το χρήστη, ικανό να παρέχει έξυπνους τρόπους παρακολούθησης και ελέγχου της ενέργειας, καθώς και εξισορρόπησης της ενεργειακής ζήτησης σε επίπεδο κτιρίου ή γειτονιάς. Η διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής χρησιμοποιεί αμφίδρομες επικοινωνίες, προηγμένους αισθητήρες και υπολογιστές ικανούς να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας, της μετάδοσης και της χρήσης της. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις Τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε οι αισθητήρες να μετρούν και να παρακολουθούν σε αληθινό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο. Τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτροδότησης μπορούν και διορθώνουν σφάλματα και ταραχές (black-outs), μετατρέποντας έτσι το δίκτυο σε ένα δυναμικό δίκτυο. Παράλληλα επιτρέπουν τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη αναγκών σε ευρεία κλίμακα και ανοίγουν το εμπόριο ενέργειας. Η εκπομπή διοξειδίων του άνθρακα και το κόστος μειώνονται σημαντικά. Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν, κυρίως, υπάρχουσες τεχνολογίες, αλλά τις εφαρμόζουν με νέους τρόπους στη λειτουργία του δικτύου [1], [2]. 7

9 Εικόνα 1: Ευφυές δίκτυο ηλεκτροδότησης, Πηγή: [3], ιδία μετάφραση Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται η εξάπλωση των smart grids σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι χώρες στις οποίες τα smart grids έχουν διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό όπως η Ιταλία. Χάρτης1: Η αυξανόμενη παγκόσμια εμφάνιση των smart grids,πηγή: Πηγή: Smart from the Start, PricewaterhouseCooper, 2010 [4] 8

10 Τα smart grids λειτουργούν σε δύο επίπεδα: o Σε μικρή κλίμακα (Μicro Management plane) όπου γίνεται interactive (διαδραστική) παρακολούθηση και διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών σε ένα σπίτι και παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, τη ζήτηση της ενέργειας, τις συνθήκες του δικτύου τροφοδοσίας και τις προτιμήσεις των χρηστών. o Και σε μεγάλη κλίμακα (Medium Management plane) όπου τα τοπικά στοιχεία ελέγχου θα περιλαμβάνονται σε ένα ιεραρχικό σύστημα το οποίο θα καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. γειτονιές) για την παροχή στατιστικών δεδομένων που θα επιτρέπουν τον έλεγχο και το συντονισμό των ενεργειακών πόρων. Η εξοικονόμηση της ενέργειας και του CO 2 θα υπολογίζονται σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της αλυσίδας της ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εφοδιασμός). Οι πέντε βασικοί στόχοι των smart grids είναι: 1. Επιδίωξη εξαιρετικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 2. Εφαρμογή τεχνικών μεθόδων και τεχνολογιών ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση σε έξυπνα σπίτια/οικοδομικά τετράγωνα/γειτονιές ελέγχοντας με έξυπνο τρόπο τις ηλεκτρικές συσκευές. 3. Θέρμανση νερού και παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου, οδηγώντας σε περαιτέρω εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. 4. Επεξεργασία των επιχειρησιακών σχεδίων και των εφαρμογών Business Support Systems (BSS) τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα στους πάροχους και χρήστες ενέργειας να συνάψουν συμφωνίες αμοιβαίου συμφέροντος. 5. Ευαισθητοποίηση των χρηστών όσον αφορά την μείωση της εκπομπής CO 2 κατά την πορεία που ακολουθεί η ενέργεια (παραγωγή, μεταφορά, διανομή, παροχή) και την καθαριότητα του περιβάλλοντος [1], [2] και [5]. 9

11 1.2 Η Αρχιτεκτονική του συστήματος Tα δομικά στοιχεία του smart grid αποτελούνται από διαδραστικές μετρήσεις και από έξυπνες συσκευές ελέγχου: 1. Κτίρια υπό παρακολούθηση 2. Πράκτορες (Agents) που παρακολουθούν την κατανάλωση και αποτελούν τη διεπαφή του συνολικού δικτύου με το κτίριο (local management) 3. Επόπτες (Supervisors) που αποτελούν πολλούς Agents μαζί και παρέχουν διεπαφή για το BSS (Business Support System) 4. Πάροχος Ενέργειας (. Power Distriburion Network) που λαμβάνουν μετρήσεις και διαχειρόζονται το BSS 5. Πάροχος υπηρεσιών (Service Center) που λαμβάνουν μετρήσεις και διαχειρίζονται το BSS [1]. Εικόνα 2: Αρχιτεκτονική του Smart Grid, Πηγή: Beywatch, [5] Το έξυπνο κτίριο Το έξυπνο κτίριο αποτελείται από: 10

12 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική κλπ) Watchers μετρητές: είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας στο κτίριο, οι οποίες στέλνουν δεδομένα μέσω διαδικτύου, συσκευές που τοποθετούνται σε καλώδιο ηλεκτρικής εισόδου ενέργειας (clamp sensors) και συσκευές που εγκαθίστανται σε επιμέρους συσκευές δια μέσου πρίζας (plug sensors) Agent (πράκτορας): κεντρικός μετρητής κτιρίου ή κατοικίας που διαθέτει λογισμικό το οποίο παρακολουθεί τη συνολική κατανάλωση, με σκοπό την τελική αποστολή των δεδομένων [1]. Εικόνα 3: Έξυπνο κτίριο, Πηγή: [6] Agent Είναι ένας υπολογιστής εντός κτιρίου, υπεύθυνος για τις μετρήσεις (smart metering). Η λειτουργία του agent μπορεί να περιοριστεί σε ένα διαμέρισμα, σε έναν όροφο, σε ένα σπίτι ή να καλύπτει ένα ολόκληρο κτίριο ή εργοστάσιο. Το πεδίο εφαρμογής των agents δεν περιορίζεται από τη χωρητικότητα του δικτύου, αλλά πρέπει να είναι ευέλικτο βάσει των διαφορετικών προτιμήσεων και απαιτήσεων των χρηστών. Με άλλα λόγια οι πράκτορες ρυθμίζονται από τους χρήστες μέσω του ελέγχου των συσκευών. Σε ένα σπίτι (νοικοκυριό) είναι ξεκάθαρο ότι οι ρυθμίσεις αποφασίζονται εξ ολοκλήρου από την οικογένεια. Στην περίπτωση του γραφείου μπορούν να υπάρχουν τόσοι πράκτορες, όσες είναι οι διαφορετικές ειδικότητες που περιλαμβάνει. Επιπλέον, το γεγονός ότι κάποιες λειτουργίες του πράκτορα αναφέρονται σε πόρους που είναι κοινοί για όλες τις ειδικότητες του γραφείου, 11

13 μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη ενός κεντρικού agent εκτός από τους μεμονωμένους που προαναφέρθηκαν. Αυτός ο κεντρικός agent θα μπορούσε να είναι υπό τον έλεγχο του κεντρικού διαχειριστή του κτιρίου. Ο έλεγχος και η ενημέρωση (update) του πράκτορα θα γίνεται βάσει του προφίλ των χρηστών, έτσι ώστε να σταθμίζεται ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης αναφορικά με τους διαφορετικούς στόχους που θέτονται (για παράδειγμα εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της τιμής της, μείωση εκπομπών CO 2, κλπ). Έτσι γίνεται προφανές γιατί ένας agent μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο μικρές περιοχές όπου μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες αποφασίζουν για τις ρυθμίσεις που θέλουν να εφαρμόσουν. Ο agent παρακολουθεί και τροφοδοτείται με πληροφορίες από τις ηλεκτρικές συσκευές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί το κτίριο (διαμέρισμα, γραφείο, κλπ). Παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας από τους χρήστες και την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές και κάνει πρόγνωση με βάση τις ανθρώπινες δραστηριότητες και παραμέτρους. Επίσης συνδέει το διαμέρισμα με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις υπηρεσίες. O agent αποτελείται από: Πύλη κατοικίας Residential gateway (RG) Smart meter (έξυπνος μετρητής) Residential gateway (RG) Πραγματοποιεί απομακρυσμένο έλεγχο, εσωτερικά του σπιτιού, για την κατανάλωση ενέργειας από τις ηλεκτρικές συσκευές. Διασυνδέεται με ασύρματες διεπαφές όπως Bluetooth, WiFi, Zigbee, Zwave, κλπ. Smart Meter (έξυπνος μετρητής) Οι έξυπνοι μετρητές μετρούν και ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας. Αν ρυθμιστούν σωστά παρέχουν, συνεχώς, πληροφορίες μετρήσεων, για παράδειγμα ανά Εικόνα 4: Smart meter, Πηγή: mart-meters[7] 12

14 χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο δευτερολέπτων Supervisor (Επόπτης) Ο Supervisor είναι μια υπολογιστική μονάδα. Ουσιαστικά, αποτελεί μια γεωγραφική συγκέντρωση των agents. Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος του agent είναι περιορισμένος όσον αφορά την εμβέλεια του, σχετικά με την περιοχή που μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει. Έτσι, σκοπός του Supervisor είναι να ενοποιεί πολλούς agents μαζί σε μία γεωγραφική περιοχή. Χρησιμοποιείται σαν πάροχος στατιστικών δεδομένων, λαμβάνοντας τις μετρήσεις από τους πράκτορες, και ως διαχειριστής της διαθέσιμης ενέργειας. Συνδέεται με τον πάροχο ενέργειας και τον πάροχο υπηρεσιών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις ενέργειας ανά περιοχή, τα συμβόλαια από κάθε σπίτι και την πρόγνωση της κατανάλωσης ενέργειας συντονίζει το δίκτυο. Εφαρμόζει το Business Support System και αποτελεί το συνδετικό κρίκο του παρόχου ενέργειας και των agents. Για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόγνωσης αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας, που μπορεί να προκαλέσει black-out, ο πάροχος ενέργειας (electricity company) μπορεί να αποφασίσει ότι η κατανάλωση ενέργειας σε μία συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Αυτή η πληροφορία διοχετεύεται στον supervisor της περιοχής, ο οποίος μέσω αλγορίθμων και του ιστορικού της περιοχής παράγει στατιστικά δεδομένα, βάσει των οποίων καθορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι agents ανά σπίτι Power Distriburion Network (πάροχος ενέργειας) Πάροχος ενέργειας είναι μια εταιρεία/επιχείρηση που παράγει ενέργεια. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την καύση λιγνίτη και άλλων καυσίμων είτε με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Στην Ελλάδα, σήμερα, μεγαλύτερος πάροχος ενέργειας είναι η ΔΕΗ. Υπάρχει, επίσης, η Aegean Power και η Ηellas Power. 13

15 Αυτό είναι το επίπεδο όπου, οι ανθρώπινοι φορείς έχουν μια συνολική εικόνα του εθνικού ή περιφερειακού δικτύου και με τη βοήθεια αναλυτικών και προγνωστικών εργαλείων καταλήγουν σε αποφάσεις και στέλνουν οδηγίες στους Supervisors Service Center (πάροχος υπηρεσιών) Ο πάροχος υπηρεσιών (όπως και ο πάροχος ενέργειας) συντονίζει και διαχειρίζεται τις πληροφορίες του συστήματος. Κοινός τους κρίκος είναι το BSS όπου λαμβάνουν χώρα όλες οι διεργασίες για τη βελτιστοποίηση και το συντονισμό. Επίσης συμβόλαια μεταξύ χρήστη και παρόχου ενέργειας επεξεργάζονται και ο χρήστης είναι σε θέση να μειώσει ή να αυξήσει την κατανάλωση του με βάση πληροφορίες που του επιστρέφονται από το σύστημα [1], [2] και [5]. 1.3 Στρατηγικό Πρόγραμμα Ερευνών - Strategic Research Agenda (SRA) Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα των Smart grids επικεντρώνεται στο SRA. Το SRA είναι ένα έγγραφο αναφοράς που ενοποιεί τις απόψεις των ενδιαφερόμενων σε σχέση με τις προτεραιότητες της έρευνας που καλύπτουν τα βασικά στοιχεία του οράματος των Smart grids. Σκοπός του SRA είναι η παροχή πόρων για ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Δεν είναι δεσμευτικό αλλά έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την ανταγωνιστική δραστηριότητα και προορίζεται να αποτελέσει πηγή έμπνευσης σε σημαντικούς τομείς, ώστε να ακολουθηθεί η όσο το δυνατόν σωστότερη πολιτική. Το SRA προτείνει ένα μελλοντικό πρόγραμμα, το οποίο απαρτίζεται από τους εξής στόχους: Να εξασφαλίσει ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική της θέση, με την ταυτόχρονη στήριξη των περιβαλλοντικών στόχων και τη δέσμευση για αειφορία 14

16 Να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων Να παρέχει σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο τους στόχους στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η ερευνητική κοινότητα και να ενθαρρύνει καινοτόμες λύσεις Να προωθήσει και να υποστηρίξει τις καλές ιδέες, ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα Να αξιοποιήσει πλήρως την υφιστάμενη υποδομή για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων στοιχείων που έχουν ακόμα περιθώρια βελτιστοποίησης, ώστε να παρέχει καινοτόμες και ανταγωνιστικές λύσεις για τους Ευρωπαίους πελάτες Βασική αρχή του SRA είναι οι χρήστες του δικτύου να αποτελούν επίκεντρο των εξελίξεων. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο έχει προσεγγίσει εξολοκλήρου τεχνικά, εμπορικά και ρυθμιστικά θέματα. Αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των παραγόντων που συνδέονται με την επίτευξη της επιτυχούς μεταφοράς της τεχνολογίας από την έρευνα στην ανάπτυξη, καθώς επίσης και τις νέες διαστάσεις που δημιουργήθηκαν από την απελευθερωμένη αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο [8]. Εικόνα 5 : Πεδία αναφοράς του SRA, Πηγή: Strategic Research Agenda, [8] 15

17 1.4 Οφέλη των smart grids Το κλειδί για την επίτευξή των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη, μείωση της ενεργειακής ζήτησης και αποφυγή των κλιματικών αλλαγών είναι η αποτελεσματική ενεργειακή κατανάλωση, η έξυπνη παρακολούθηση και ο διαδραστικός έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα βασίζεται η λειτουργία των smart grids, με την χρήση των οποίων, ελαχιστοποιείται η ενεργειακή κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών ανά χρήστη, εξισορροπείται η διανομή της ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμησή της και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το βασικό θέμα για τον έλεγχο της ενέργειας είναι η παρακολούθηση των διαφόρων στοιχείων της ενεργειακής κατανάλωσης και των συσκευών, καθώς και ο προγραμματισμός της λειτουργίας τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η υπερφόρτωση του δικτύου, να εξισορροπηθούν τα φορτία και τελικά να πετύχει η πρόβλεψη μεγάλης κλίμακας για το ενεργειακό καταναλωτικό προφίλ. Με τα smart grids αναπτύσσεται μια διαδραστική πλατφόρμα, φιλική προς το χρήστη και επικεντρωμένη στον καταναλωτή, για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό της λειτουργίας της ενέργειας που καταναλώνουν οι συσκευές και ο εξοπλισμός στον οποίο έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών. Εφαρμόζεται ένα καινοτόμο σύστημα ελέγχου των συσκευών, που θα παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση και τη λειτουργία τους και τον προγραμματισμό των αποτελεσμάτων τους. Ο έλεγχος της λειτουργίας των συσκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και όταν ο καταναλωτής βρίσκεται σε απόσταση, αρκεί να συνεργαστεί με εξωτερικά κέντρα παροχής υπηρεσιών που θα επιτρέπουν τον εξ αποστάσεως επαναπρογραμματισμό. Οι συσκευές θα έχουν επίσης, τη δυνατότητα να δρουν αυτόματα σε επίπεδο κτιρίου με τον έλεγχο του χρήστη. Ένα ακόμη σημαντικό αποτελέσμα θα είναι η ενσωμάτωση του συστήματος σε μια μεγάλης κλίμακας εξομάλυνση της ενεργειακής κατανάλωσης και της ζήτησης της ενέργειας [5]. 16

18 Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη των smart grids κατηγοριοποιούνται στους 5 παρακάτω τύπους: Αξιοπιστία και ποιότητα ισχύος: Το Smart Grid δίνει τη δυνατότητα αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγότερες και πιο σύντομες διακοπές, πιο "καθαρή" ενέργεια, καθώς και δυνατότητα self-healing των συστημάτων ενέργειας, μέσω της χρήσης ψηφιακών πληροφοριών, αυτόματου ελέγχου, και αυτόνομων συστημάτων. Μεγάλη ασφάλεια στους χρήστες του δικτύου: Το Smart Grid πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για τον εντοπισμό επικίνδυνων ή επισφαλών καταστάσεων που θα μπορούσαν να μειώνουν την υψηλή αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, καθώς επίσης προστατεύει με υψηλά μέτρα ασφάλειας σε όλα τα συστήματα και τις λειτουργίες, όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική ζωή χρηστών και πελατών. Οφέλη στην ενεργειακή απόδοση: Το Smart Grid είναι πιο αποδοτικό, προσφέροντας μείωση της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται, μείωση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής και μείωση των απωλειών ενέργειας. Προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση της ενέργειας: Το smart grid αποτελεί ουσιαστικά ένα πράσινο δίκτυο. Συνεισφέρει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και άλλων ρύπων με μείωση της παραγωγής από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποστηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και επιτρέπει την αντικατάσταση των βενζινοκίνητων οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα (plug-in electric vehicles). Άμεσα οικονομικά οφέλη Οι πελάτες έχουν επιλογές τιμολόγησης της ενέργειας και πρόσβαση στις πληροφορίες της ενέργειας. Στους επιχειρηματίες δίνεται η δυνατότητα να 17

19 εισάγουν νέες τεχνολογίες και να επισπεύσουν τους ρυθμούς στην παραγωγή, διανομή, αποθήκευση, και στο συντονισμό της ενέργειας. Τα οφέλη των smart grids μπορούν, επίσης, να κατηγοριοποιηθούν βάσει των ομάδων στις οποίες απευθύνονται: Καταναλωτές: Οι καταναλωτές μπορούν να ισορροπήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση βάσει των πληροφοριών που παρέχονται για την κοστολόγηση της ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Η δυναμική τιμολόγηση παρέχει κίνητρα, ώστε κάθε καταναλωτής να εγκαταστήσει σε σχέση με τις προτιμήσεις του, τις αντίστοιχες υποδομές των Smart Grids και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που χρησιμοποιεί την ενέργεια. Η έξυπνη υποδομή του δικτύου πληροφοριών υποστηρίζει συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν διατίθενται σήμερα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μπορούν να παρέχουν πιο αξιόπιστη ενέργεια, ιδιαίτερα υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ενώ η διαχείριση του κόστους της ενέργειας είναι πιο αποτελεσματική λόγω καλύτερης απόδοσης και σωστής πληροφόρησης. Κοινωνία: Διάφορα κοινωνικά οφέλη από τη χρήση αξιόπιστης ενέργειας στις κυβερνητικές υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις και στους ευαίσθητους καταναλωτές σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βελτιωμένη απόδοση θα μειώσουν το περιβαλλοντικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ένα ακόμα πλεονέκτημα για κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες ομάδες που αναφέρονται παραπάνω, είναι το γεγονός ότι κάθε ομάδα μπορεί να επωφεληθεί από την άλλη. Επίσης, το μειωμένο κόστος συμβάλλει στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ωφελεί την κοινωνία. Τα κοινωνικά οφέλη από το Smart Grid μπορεί να είναι έμμεσα και να ποσοτικοποιούνται δύσκολα, ωστόσο δεν μπορούν να αγνοηθούν. Επιπλέον, οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να επωφεληθούν από τον έλεγχο των πληροφοριών που συλλέγει ένα smart grid έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια σε όλους τους σχετικούς τομείς [9]. 18

20 1.5 Δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing) στα ευφυή δίκτυα ηλεκτροδότησης Η δυναμική τιμολόγηση είναι μια μορφή τιμολόγησης που κοστολογεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το χρόνο (time of use, TOU), όπου οι τιμές κατά την περίοδο αιχμής (αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας) σε ένα περιορισμένο αριθμό ημερών μπορεί να ποικίλουν, αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες της αγοράς για 24 ώρες από τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μια δημοφιλής μεταβλητή της δυναμικής τιμολόγησης πραγματεύεται σε χρονικό διάστημα 40 έως 150 ώρες του χρόνου τις υψηλότερες τιμές (critical peak pricing CPP) στις οποίες φτάνει η κοστολόγηση της ενέργειας. Η μεταβλητή αυξάνει τις προαναφερθείσες τιμές με στόχο την αναπλήρωση του κόστους παραγωγής της ενέργειας από τη μονάδα παραγωγής που λειτουργεί κυρίως κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Κατά τη διάρκεια, όλων των υπόλοιπων ωρών του έτους, οι τιμές είναι χαμηλότερες από την υπάρχουσα αποτίμηση, κατά ένα ποσό ικανό να αφήσει αναλλοίωτο τον λογαριασμό του καταναλωτή, του οποίου το load shape (Όρος που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της ζήτησης που αναφέρεται στην κατανομή των ενεργειακών απαιτήσεων στην πάροδο του χρόνου [10]) αντικατοπτρίζει το αντίστοιχο (load shape) της κλάσης αποτίμησης. Δηλαδή, την κλάση που βρίσκεται ο καταναλωτής, αφού θα υπάρχει διαφορετική χρέωση σε μια απλή οικία από μια μεγάλη επιχείρηση [11]. 19

21 Διάγραμμα 1.5.1: Απεικόνιση του CPP rate, Πηγή: [11] Στο διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβλητή δυναμικής τιμολόγησης CPP. Στον άξονα χ υπάρχουν οι ώρες της ημέρας και στον y παρουσιάζεται η χρέωση σε δολάρια ανά KWh. Το existing rate είναι η κοστολόγηση της κατανάλωσης της ενέργειας χωρίς την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης και η χρέωση είναι σταθερή (0.095$) για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με το συντελεστή CPP πραγματοποιείται δυναμική τιμολόγηση, σύμφωνα με την οποία τις ώρες μη αιχμής(off-peak rate) η χρέωση είναι 0.056$, δηλαδή χαμηλότερη από την υφιστάμενη κοστολόγηση, ενώ τις ώρες αιχμής (peak-rate) η χρέωση είναι 0.895$. Αυτό συμβαίνει διότι, η μεταβλητή CPP υπολογίζει για τις ώρες αιχμής όλο το παραπάνω κόστος που χρειάζεται η μονάδα παραγωγής ενέργειας για να καλύψει την υψηλή ζήτηση. Αυτό εξασφαλίζει την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο να μη ζημιωθεί οικονομικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει χαμηλότερη κοστολόγηση για τους καταναλωτές στις ώρες μη αιχμής. Έτσι, είναι στο χέρι του καταναλωτή, να αυξήσει ή να μειώσει το κόστος κατανάλωσης και κατ επέκταση το οικολογικό του αποτύπωμα. 20

22 Διάγραμμα 1.5.2: Απεικόνιση του TOU rate, Πηγή: [11] Το διάγραμμα είναι της ίδιας λογικής με το προηγούμενο. Η διαφορά του TOU (time of use) έγκειται στο γεγονός ότι για τις ώρες αιχμής δε λαμβάνει υπόψη του το επιπλέον κόστος που χρειάζεται η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει την υψηλή ζήτηση. Απλά προσπαθεί να μειώσει τη χρέωση κατά τις ώρες μη αιχμής (0.061$), ενώ κατά τις ώρες αιχμής (0.234$) να την αυξήσει. Ουσιαστικά η συνολική χρέωση παραμένει η ίδια, απλά πλέον ο καταναλωτής έχει την ευκαιρία να μειώσει το κόστος κατανάλωσης ανάλογα με τις ώρες χρήσης του δικτύου. 21

23 Διάγραμμα : Απεικόνιση του RTP rate, Πηγή: [11] Στο διάγραμμα απεικονίζεται η τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο (real time pricing RTP) και φαίνεται η κοστολόγηση της ενέργειας ανά KWh. Έχουν εκπονηθεί πολυάριθμες μελέτες για τα οφέλη της δυναμικής τιμολόγησης. Πιο πρόσφατη είναι η μελέτη που έγινε στη Νέα Υόρκη και σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου απαριθμήθηκαν τα παρακάτω οφέλη: Μείωση της ζήτησης: στη Νέα Υόρκη η μείωση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής έφτασε το 13-16% και στο Long Island 11-14%. Μείωση του κόστους: Το συνολικό κόστος των πόρων θα μειωθεί κατά $ το χρόνο, (3-6%). Βάσει αγοράς το κόστος των πελατών θα μειωθεί κατά $ το χρόνο, ( 2-5%). Οικονομικό κέρδος απόδοσης: Η δυναμική τιμολόγηση θα βελτιώσει την κοινωνική πρόνοια από δολάρια ετησίως [12]. 22

24 1.6 Η ασυνέχεια στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές Η απόδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να μεταβληθεί ακαριαία, λόγω της ασυνέχειας της παραγωγής. Αυτό οφείλεται, για παράδειγμα, σε σύννεφα που σκιάζουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ και σε θυελλώδεις συνθήκες ή συνθήκες άπνοιας που εμποδίζουν τη λειτουργία των αιολικών μηχανών. Η ημερήσια ασυνέχεια είναι αναμενόμενη, αφού σχετίζεται με την αλλαγή της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας (ο ήλιος ανατέλλει το πρωί και δύει το βράδυ). Κατά τη διάρκεια της ημέρας η απόδοση μερικών ηλιακών κυττάρων μπορεί να μειωθεί, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του εξοπλισμού μειώνοντας την απόδοση του συστήματος των φωτοβολταϊκών. Το αιολικό δυναμικό επίσης, τείνει να είναι χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας που το φορτίο είναι το πιο χαμηλό. Αυτό το χαρακτηριστικό ευνοεί τη χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας αυξάνοντας το συντελεστή απόδοσης των ανεμογεννητριών. Διότι οι ανεμογεννήτριες αποδίδουν καλύτερα όταν δε βρίσκονται σε συνεχόμενη λειτουργία [14]. Το διάγραμμα αυτό απεικονίζει την κακή συσχέτιση μεταξύ του φορτίου και της ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας ημερήσιας ασυνέχειας. Τα κατά μέσο όρο ημερήσια προφίλ της αιολικής και ηλιακής ενέργειας μοντελοποιήθηκαν από το Western Electricity Coordinating Council (WECC). Δεδομένου ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια είναι αντιστρόφως συσχετιζόμενες το πρωί με το βράδυ (την ημέρα έχει περισσότερο ήλιο και το βράδυ περισσότερο αέρα), μπορούν να αξιοποιηθούν και οι δύο μορφές ενέργειας, ώστε να μειωθεί το loadfollowing και οι ενεργειακές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια κάποιων ωρών της ημέρας. Οπότε, επειδή η αιολική και η ηλιακή ενέργεια αποδίδουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε διαφορετικές ώρες ο συνδυασμός τους θα μειώσει κατά πολύ τη χρησιμοποίηση φορτίου (Load-following). Το load-following καθορίζει έμμεσα το φορτίο που χρειάζεται το δίκτυο για να λειτουργήσει, δηλαδή υπολογίζει την ποσότητα ενέργειας που παράγουν οι ανανεώσιμες και την ποσότητα που χρειάζεται συνολικά το δίκτυο για να λειτουργήσει και η διαφορά τον δύω αυτών προσδιορίζει το φορτίο (load) που υπολείπεται. 23

25 Διάγραμμα 1.6.1: Arizona load, wind, and solar average daily profiles for January, Πηγή: Western Wind and Solar Integration Study, May 2010 (NREL/SR ) [13] Στο διάγραμμα παρουσιάζεται το ημερήσιο προφίλ της μεταβολής του φορτίου (Load), της αιολικής ενέργειας (Wind Energy), της ηλιακής ενέργειας (Photovoltaics - PV) και της συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας (CSPws) για τον μήνα Ιανουάριο στην Αριζόνα. Στον άξονα χ απεικονίζονται οι ώρες της ημέρας. Στον άξονα y απεικονίζεται αριστερά η διακύμανση του φορτίου και δεξιά η διακύμανσή της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Στο διάγραμμα φαίνεται ότι η αιολική ενέργεια είναι πιο αποδοτική από την ηλιακή το μήνα Ιανουάριο στην Αριζόνα. Το φορτίο (Load) είναι το φορτίο που λαμβάνεται από εξωτερικό δίκτυο. Στο διάγραμμα φαίνεται και πως λειτουργεί το Load-following. Από 0 έως 8 παρατηρείται μηδενική ηλιακή, φθίνουσα αιολική και αυξανόμενο φορτίο. Από 8 έως 16 παρατηρείται αυξανόμενη ηλιακή, φθίνουσα αιολική και φθίνον φορτίο επειδή ανεβαίνει η απόδοση της ηλιακής και από 16 έως 24 έχουμε μηδενική ηλιακή και αυξανόμενη αιολική και για αυτό κατεβαίνει η απόδοση του φορτίου. Το CSP αποθηκεύει ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά σαν θερμότητα, για αυτό όπως φαίνεται στο διάγραμμα μετά τη δύση του ηλίου αυτό κρατάει λίγο ακόμα. 24

26 1.7 Εφαρμογές και τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας Οι εφαρμογές του δικτύου για τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να χωριστούν σε εφαρμογές ισχύος και εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας, οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση τη διάρκεια απελευθέρωσης της αποθηκευμένης ενέργειας. Οι ενεργειακές εφαρμογές απελευθερώνουν την αποθηκευμένη ενέργεια σχετικά αργά και με μεγάλη διάρκεια (π.χ. δεκάλεπτα έως ώρες). Οι εφαρμογές ισχύος απελευθερώνουν την αποθηκευμένη ενέργεια γρήγορα (πχ δευτερόλεπτα έως λεπτά) σε υψηλούς ρυθμούς. Οι τεχνολογίες αποθήκευσης για εφαρμογές ισχύος χρησιμοποιούνται για μικρή διάρκεια, για να αντιμετωπίσουν θέματα στην ποιότητα της ισχύος, όπως για παράδειγμα να μην είναι σταθερή. Έτσι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ώστε η ισχύς να είναι πιο σταθερή (χωρίς μεταβολές), να έχει δηλαδή καλύτερη ποιότητα[15]. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας αποθηκεύουν τον επιπλέον ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής ζήτησης για να τον χρησιμοποιήσουν σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν λειτουργίες μεγάλης διάρκειας όπως: η αποθήκευση του πλεονάσματος της παραγόμενης ισχύος (peak shaving), η διατήρηση του φορτίου σε σταθερό επίπεδο ακόμα και αν χρειαστεί να καταναλωθεί αποθηκευμένη ισχύς για τη σταθεροποίηση (load-leveling), η παροχή αποθηκευμένης ενέργειας όταν υπάρχει έλλειψη (intentional islanded) και η συλλογή και απελευθέρωση ανανεώσιμης ενέργειας (renewable energy and dispatch) [11]. 25

27 Διάγραμμα 1.7.1: Εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας και απαιτήσεις κατά τη διάρκεια ανταλλαγής της, Πηγή: [11], Δεδομένα από Sandia Report Το διάγραμμα απεικονίζει εφαρμογές για αποθήκευση της ενέργειας, καθώς και το χρόνο και την ισχύ που απαιτείται για κάθε λειτουργία. Ο άξονας χ δείχνει τις απαιτήσεις της αποθήκευσης της ισχύος για διάφορες εφαρμογές της ηλεκτρικής ισχύος και ο άξονας y δείχνει το χρόνο αποθήκευσης. Για παράδειγμα, στο μπλε κύκλο transmission system stability που σημαίνει σταθερότητα του συστήματος μετάδοσης φαίνεται ότι όταν παράγεται από MW για τα πρώτα 6 δευτερόλεπτα (0,1 του λεπτού βάσει αριστερού άξονα y) αποθηκεύεται ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη σταθερότητα του συστήματος μετάδοσης. Ο πράσινος κύκλος που αντιπροσωπεύει τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποδεικνύει ότι μπορεί να αποθηκεύεται ενέργεια και για αρκετή ώρα και για μεγάλο εύρος ισχύος. Για παράδειγμα, όταν έχει παραχθεί 1MW, αποθηκεύεται ενέργεια για διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών και για αξιοπιστία της ποιότητας της ισχύος, ενώ για να αποθηκευτεί ενέργεια για σταθεροποίηση του συστήματος μετάδοσης απαιτείται παραγωγή 10MW. 26

28 Κεφάλαιο 2: Μικρο-δίκτυα (Microgrids) 2.1 Εισαγωγή Ένας πολύ σημαντικός τομέας που συμβάλλει στην ανάπτυξη του Smart Grid είναι η Κατανομή της Παραγωγής (Distributed Generation) και τα Μικροδίκτυα. Καθώς ο αριθμός των Κατανεμημένων Πηγών Ενέργειας (Distributed Energy Resources - DER) αυξάνεται στην «ηλεκτρονική επιχείρηση» των smart grids, και η επικοινωνία με τους διάφορους πόρους γίνεται πιο διάχυτη, η ικανότητα των microgrids να λειτουργούν γίνεται πραγματικότητα. Στόχος είναι η υψηλή διαθεσιμότητα και η υψηλή ποιότητα ενέργειας [16]. Ως κατανεμημένες πηγές ενέργειας (DER) νοούνται μικρές μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης της ενέργειας που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια όταν και όπου χρειάζεται. Συνήθως παράγουν λιγότερα από 10 MW. Τα συστήματα των πηγών αυτών μπορούν είτε να συνδεθούν στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο είτε να είναι απομονωμένα από το δίκτυο και να συνδέονται με αυτόνομες συσκευές. Οι τεχνολογίες DER περιλαμβάνουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κυψέλες καυσίμων, Εικόνα 6: Διάφορες κατανεμημένες πηγές ενέργειας, Πηγή:[17] μικροτουρμπίνες και συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας[17]. 27

29 2.2 Ορισμός των microgrids Τα τοπικά δίκτυα ηλεκτροδότησης (Μicrogrids) γενικά ορίζονται ως χαμηλής τάσης δίκτυα με κατανεμημένες παραγωγικές πηγές (DER), μαζί με τοπικές συσκευές αποθήκευσης και ελεγχόμενα φορτία controllable loads- (θερμοσίφωνες water heaters- και air conditioning). Η χωρητικότητά τους είναι της τάξεως λίγων εκατοντάδων κιλοβάτ μέχρι 2 μεγαβάτ. Παρόλο που τα microgrids λειτουργούν συνήθως συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής, μπορούν αυτόματα, σε περίπτωση black out και διάφορων άλλων προβλημάτων στο δίκτυο, να απομονώσουν τη λειτουργία τους και μετά την αποκατάσταση της ζημιάς να επανασυγχρονίστουν στο δίκτυο. Μέσα στο κεντρικό δίκτυο, το microgrid μπορεί να θεωρηθεί σαν μία ελεγχόμενη οντότητα ικανή να λειτουργεί σαν αυτόνομη γεννήτρια, σαν μικρή πηγή ισχύος ή σαν βοηθητική υποστηρικτική υπηρεσία του δικτύου. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική των microgrids [2]. Εικόνα 7: Στοιχεία του microgrid, Πηγή: Smart grid the road ahead, [16] 28

30 To microgrid μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένο στο ευρύτερο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όταν δεν είναι, πρόκειται για ένα απομονωμένο δίκτυο που δεν συνδέεται με κανένα τρόπο στο κεντρικό δίκτυο. Είναι μία ξεχωριστή περιοχή για την οποία δεν υπάρχει κανένα σημείο κοινής σύζευξης. Ενώ το συνδεδεμένο microgrid μπορεί να λειτουργεί σαν ξεχωριστή περιοχή, αλλά εμφανίζει ένα σημείο κοινής σύζευξης που του επιτρέπει να αλληλεπιδρά με το κεντρικό δίκτυο, ώστε να εξασφαλίζει εισαγωγή και εξαγωγή ισχύος [11] Microgrid in Island mode Παράδειγμα Κύθνου Το συνδεδεμένο microgrid έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα δυναμικό δίκτυο καθώς, ένα κεντρικό πλεονέκτημά του, είναι η δυνατότητα να ξεπερνά σφάλματα που λαμβάνουν χώρα στο κεντρικό δίκτυο. Η γρήγορη αποσύνδεση από το προβληματικό κεντρικό δίκτυο (ηθελημένη απομόνωση), η προσαρμογή της τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η κατάργηση φορτίων μη-προτεραιότητας, μπορούν να εγγυηθούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας για τις πήγες προτεραιότητας που υπάρχουν στο micrοgrid. Οπότε ένα συνδεδεμένο microgrid μπορεί να απομονωθεί και να λειτουργήσει αυτόνομα. Οι ενέργειες που λαμβάνουν μέρος κατά την απομόνωση του microgrid όταν υπάρχει πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο έχουν τη εξής σειρά. Αρχικά, η βλάβη πρέπει να ανιχνευτεί, γεγονός που αποτελεί μεγάλη πρόκληση δεδομένου ότι τα επίπεδα λαθών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ηλεκτρικών δικτύων και των μικροδικτύων. Στο επόμενο βήμα, ολόκληρο το μικροδίκτυο πρέπει να συντονιστεί, προκειμένου να αναλάβει συλλογική δράση, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης από το κεντρικό δίκτυο υπηρεσιών. Να τεθεί δηλαδή σε απομονωμένη λειτουργία (islanded mode operation). Στη συνέχεια, όλοι οι ελεγκτές (supervisors) πρέπει να αλλάξουν τη λογική τους ώστε να υποστηρίζουν τη λειτουργία στην διαφορετική κατάσταση που δημιουργήθηκε, δηλαδή να διαχειριστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με διαφορετικές προτεραιότητες. Τέλος, τα φορτία του μικροδικτύου πρέπει να προσαρμοστούν 29

31 έτσι ώστε να ταιριάζουν με τη διαθέσιμη δυναμικότητα της παραγόμενης ενέργειας, η οποία σχεδόν σίγουρα θα μειωθεί. Έτσι το φορτίο μειώνεται όταν η ικανότητα της παραγόμενης ενέργειας είναι περιορισμένη. Ωστόσο, τα ευφυή συστήματα διαχείρισης του φορτίου διαχειρίζονται το φορτίο, πάντα, σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη προσφορά. Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο, όταν αυτή διορθωθεί, το μικροδίκτυο πρέπει να είναι ικανό να μεταβεί στην κανονική του υπηρεσία, η οποία θα απαιτήσει επανασυγχρονισμό όλων των στοιχείων του, βάσει της λειτουργίας του ευρύτερου δικτύου [11]. Στα Γαιδουρόμαντρα που βρίσκονται στην Κύθνο υπάρχει ένα απομονωμένο microgrid. Ηλεκτροδοτεί 12 σπίτια στην εκεί περιοχή. Η εγκατάσταση έχει τις προδιαγραφές της ΔΕΗ καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο. Για την τοποθέτηση του εξοπλισμού του συστήματος χρειάστηκε μια έκταση 20 m 2 (στο κέντρο του οικισμού) στην οποία εγκαταστάθηκαν οι μετασχηματιστές, οι μπαταρίες αποθήκευσης, ο υπολογιστικός εξοπλισμός, η γεννήτρια ντίζελ και η δεξαμενή. Το σύστημα των χρηστών συντίθεται από φωτοβολταϊκά 10 ΚWp για τις οικίες ενώ ένα δεύτερο σύστημα φωτοβολταϊκών 2 ΚWp παρέχει την ενέργεια για τις ελεγκτικές και επικοινωνιακές ανάγκες του δικτύου [18]. Εικόνα 8: Island micro grid mode στην Κύθνο, Πηγή: [18] 30

32 Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι διαφορές ενός παραδοσιακού δικτύου και του microgrid. Παραδοσιακά, τα δίκτυα ισχύος βασίζονται σε ακτινική διάταξη όπου σε μία γεννήτρια συνδέονται πολλοί καταναλωτές σε δομή δέντρου, μέσω των μέσων μετάδοσης (π.χ. καλώδια). Όπως φαίνεται στην εικόνα, τα δίκτυα μετάδοσης μεγάλης κλίμακας και υψηλής τάσης συμπεριφέρονται στο δίκτυο όπως ο κορμός του δέντρου, μεταφέροντας ηλεκτρική ενέργεια σε μακρινές αποστάσεις μακριά από τη γεννήτρια και προς τα ηλεκτρικά φορτία. Έχουν δηλαδή μια ιεραρχική δομή, από τη μονάδα παραγωγής στους τελικούς χρήστες[11]. Αντίθετα, στο microgrid παρατηρείται ότι υπάρχει μια αλληλουχία στις συνδέσεις, οι οποίες είναι αμφίδρομες, δηλαδή και από τον πάροχο ενέργειας στον καταναλωτή, και από τον καταναλωτή στον πάροχο ενέργειας αλλά και μεταξύ των ίδιων των καταναλωτών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι για παράδειγμα ακόμα και μια κατοικία μπορεί να αποτελέσει μια μικρή μονάδα παραγωγής εξαιτίας του φωτοβολταϊκού πάνελ που έχει στη στέγη της. Η σημαντική διαφορά είναι η αμφίδρομη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες με βέλτιστο τρόπο. Για παράδειγμα, όταν μια κατοικία έχει έλλειψη είναι πιο εύκολο να πάρει ενέργεια από μια γειτονική που έχει πλεόνασμα, χωρίς να επιβαρύνει την κεντρική μονάδα παραγωγής. 31

33 Εικόνα 9 : Ένα παραδοσιακό δίκτυο και ένα μικροδίκτυο, [11] 2.4 Πλεονεκτήματα των microgrids 1.Αυτονομία στην προμήθεια ενέργειας Το microgrid μπορεί είτε να είναι συνδεδεμένο με το κεντιρκό δίκτυο είτε να απομονώσει τη λειτουργία του (islanded mode) από το κεντρικό δίκτυο και να παρέχει μόνο του ενέργεια όταν και όπου χρειάζεται. Επίσης, μπορεί να συντηρήσει την τοπική προμήθεια ενέργειας όταν το κεντρικό δίκτυο αποτυγχάνει. 2.Συντονισμός των DER Όσο η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών σε οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, τόσο περισσότερες προκλήσεις εμφανίζονται. Τα μικροδίκτυα παρουσιάζουν έναν τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Με γεωγραφικό συντονισμό των πλησιέστερων γεννητριών, ένα μικροδίκτυο μπορεί να αποφύγει τις δύσκολες αλληλεπιδράσεις που οι συμβατικές γεννήτριες εμφανίζουν όταν συνδέονται άμεσα με το ευρύτερο δίκτυο. 32

34 3.Ομαδοποίηση πόρων Τα συνδεδεμένα microgrid, έχοντας μόνο ένα κοινό σημείο σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο, μπορούν έμμεσα να συνδέσουν όλους τους πόρους σε μία μεγάλη και ενιαία ελεγχόμενη πηγή. Αυτή η ενιαία, μεγάλη πηγή που παρέχεται από το μικροδίκτυο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοπιστία, εκλεπτυσμένο έλεγχο και λιγότερες απαιτήσεις υποδομής λόγω εξελιγμένων μηχανισμών όπως συστήματα άμεσου ελέγχου του φορτίου που μπορούν για παράδειγμα να αποθηκεύσουν φορτίο μέσω της διαχείρισης του air-conditioning. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του air condition ελέγχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διακόπτεται, όταν η εναπομείνασα ενέργεια στη μπαταρία είναι λίγη. Έτσι, ο έλεγχος αυτός, θα συντελέσει στη βραδύτερη κατανάλωση της ενέργειας αυτής. Η Κύθνος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα, όπου πολλαπλές γεννήτριες διεισδύουν στο microgrid μέσω των συστημάτων ελέγχου, διευκολύνοντας τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού μικρών γεννητριών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του μακροδικτύου. 4.Υψηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στην προσφορά ενέργειας Η παραδοσιακή άποψη για παροχή ηλεκτρισμού σε απομακρυσμένες περιοχές ήταν ότι ενώ κάποιες ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, μια μεγάλη κεντρική μονάδα παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, που θα βρισκόταν σε αδράνεια, χρειαζόταν για την παροχή «εφεδρικής» ενέργειας. Τα microgrids αμφισβητούν αυτή τη θεωρία. Με την κατάλληλη διαχείριση και τον έλεγχο των μηχανισμών, τα μικροδίκτυα μπορούν να επιτρέψουν υψηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τροφοδοσία των απομακρυσμένων περιοχών, χωρίς να χρειάζονται μονάδες παραγωγής ορυκτών καυσίμων. 5.Αύξηση εισοδήματος Η ικανότητα ρύθμισης της χρήσης ενέργειας σε ένα μοντέλο πραγματικού χρόνου δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης της μέσω της ανταπόκρισης στις μετρήσεις με αντίστοιχη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας, ανταπόκρισης στις μεταβολές των τιμών και υποστήριξης της τάσης και της χωρητικότητας του κεντρικού δικτύου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση εισοδήματος. 6.Μειωμένο κόστος 33

35 Τα smart microcrid είναι πιο αξιόπιστα και μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις λόγω της εξοικονόμησης απωλειών ισχύος. Οι τοπικές γεννήτριες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος ισχύος και τα microgrid επιτρέπουν στους καταναλωτές να προμηθευτούν ισχύ σε πραγματικό χρόνο σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Οι τοπικές γεννήτριες ισχύος είναι πιο αποδοτικές και μειώνουν τις απώλειες της μετάδοσης ιδιαίτερα όταν το κόστος ισχύος είναι στα υψηλότερα επίπεδα. 7.Μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα Μία τοπική γεννήτρια ισχύος μπορεί να είναι ανανεώσιμη ή να τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Συχνά τα microgrids μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θερμότητα που εξάγεται από το φυσικό αέριο για άλλες χρήσεις, όπως θέρμανση και ψύξη του σπιτιού (Trigeneration system). Τα smart microgrids έχουν την απαιτούμενη ευελιξία χρήσης ενός ευρέως φάσματος πηγών ενέργειας όπως η αιολική και ηλιακή ενέργεια. 8.Οικονομικά οφέλη Τα microgrids μπορούν να παρέχουν νέες θέσεις εργασίας και νέες επαγγελματικές δυνατότητες συνεισφέροντας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. 9.Αυξημένη αξιοπιστία Η ανεξάρτητη λειτουργία των τοπικών γεννητριών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τα black out και να διορθώσει αυτόματα διαταραχές ισχύος. Επίσης, τα microgrids μπορούν να τροφοδοτήσουν τα μεγαλύτερα δίκτυα ισχύος όταν η ζήτηση και το κόστος ισχύος είναι πολύ υψηλά προμηθεύοντας το κεντρικό δίκτυο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 10.Μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε μελλοντικές αλλαγές Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις μελλοντικές αλλαγές είναι ότι η χρήση τους δεν προϋποθέτει την ύπαρξη μεγάλων επενδύσεων από τη μεριά εταιριών, όπως συμβαίνει με τα κεντρικά δίκτυα υψηλής τάσης. Αντιθέτως μπορούν να αυξήσουν τη συνολική προσφορά ενέργειας γρήγορα και αποδοτικά μέσω σχετικά μικρών τοπικών γεννητριών όπως ηλιακών κυττάρων και ανεμογεννητριών [11], [19]. 34

36 2.5 Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και Vehicle to Grid Concept Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα Ένα άλλο αναπόσπαστο κομμάτι των microgrids είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (plug-in hybrid electric vehicles) τα οποία συνδέονται με το δίκτυο. Παίρνουν ενέργεια για να φορτιστούν από το δίκτυο και όταν είναι σταθμευμένα παρέχουν σε αυτό την αποθηκευμένη ενέργεια που δεν κατανάλωσαν. Οι τρείς τύποι ηλεκτρικών οχημάτων είναι: (1) τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, τα οποία αποθηκεύουν ισχύ από το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε ηλεκτροχημικά κελιά, (2) τα υβριδικά, τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά την κίνηση από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης ο οποίος λειτουργεί σα γεννήτρια, (3) τα ηλεκτρικά οχήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά την κίνηση από ένα καύσιμο που μπορεί να είναι το υδρογόνο. Από όλα τα σχέδια υβριδικών οχημάτων το πιο σχετικό με το v2g είναι το plug-in hybrid. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι, μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο, επιτρέποντας την επαναφόρτιση από αυτό καθώς και από καύσιμα και ότι έχει μεγαλύτερα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας) ώστε να επιτρέπουν την οδήγηση μόνο από την χρήση ηλεκτρισμού[20], [21] και [22]. 35

37 Εικόνα 10: Οι 3 τύποι ηλεκτρικών αυτοκινήτων, Πηγή: [23] Τα ηλεκτρικά οχήματα βοηθούν στη λειτουργία του microgrid με δύο τρόπους. Πρώτον, μπορούν να αποτελέσουν εφεδρικό άμεσο απόθεμα και δεύτερον να λειτουργήσουν ως συντονιστές του δικτύου. Αυτά αποτελούν για παράδειγμα στις Η.Π.Α. το 5-10% του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο [24] Vehicle to Grid (V2G) Concept Το σκεπτικό του V2G αναφέρεται στο γεγονός ότι η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία ενός plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) μπορεί να επιστραφεί στο δίκτυο, όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποστήριξη του δικτύου, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής όπου η ζήτηση είναι υψηλή[25], [26]. Εικόνα 11: Electric Vehicles, Πηγή: [27] 36

38 Κατά μέσο όρο, ένα αυτοκίνητο οδηγείται μία ώρα την ημέρα, ενώ τις υπόλοιπες ώρες είναι σταθμευμένο. Πρακτικά, το ποσό της ενέργειας που προέρχεται από ένα αυτοκίνητο είναι KW. Η σύνδεση του V2G έχει τη δυνατότητα να παρέχει άμεση διεπαφή μεταξύ του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στην μπαταρία του PHEV. Επομένως, το PHEV μπορεί να ενισχύει το δίκτυο με την αποθηκευμένη ενέργεια που διαθέτει, αφού δεν τη χρησιμοποιεί. Η ενέργεια που μπορεί να δοθεί από το PHEV στο δίκτυο είναι περιορισμένη και εξαρτάται από το μέγεθος της μπαταρίας του οχήματος. Στο σύστημα αυτό η ροή της ενέργειας είναι αμφίδρομη, δηλαδή το PHEV μπορεί να πάρει ενέργεια από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της φόρτισής του, αλλά και να επιστρέψει ενέργεια σε αυτό κυρίως κατά τις ώρες αιχμής, όταν τίθεται ζήτημα ανάγκης. Το βασικό πλεονέκτημα του V2G είναι ότι οποιοδήποτε όχημα μπορεί να τροφοδοτήσει οποιαδήποτε κατοικία, οποιαδήποτε στιγμή με μοναδική προϋπόθεση να είναι σταθμευμένο. Το PHEV αντιμετωπίζεται ως πόρος ενέργειας στο σενάριο του V2G αφού παρέχει τη δυνατότητα συχνής ρύθμισης, ανταλλαγής ενέργειας και διαχείρισης της ζήτησης [26], [28]. Eικόνα 12: Electric Vehivle in a microgrid, Πηγή: [29] Οι λειτουργίες του V2G μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες, (α) σε τοπικές υπηρεσίες και (β) σε υπηρεσίες ευρείας ζώνης. Οι τοπικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή εφεδρικής ενέργειας σε τοπικά σπίτια ή επιχειρήσεις, για εξομάλυνση των αιχμών και για σταθεροποίηση ή βελτίωση της ποιότητας της 37

39 παρεχόμενης ενέργειας. Οι υπηρεσίες ευρείας ζώνης περιλαμβάνουν βοηθητικές υπηρεσίες για το δίκτυο, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου να διατηρούν αξιόπιστη τη λειτουργία του. Όταν ένα PHEV είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 10 KW απαιτούνται 8 έως 10 ώρες για τη φόρτισή τους στην τυπική πρίζα 110V/15A. Για γρήγορη φόρτιση απαιτούνται πρίζες τύπου 110V/50A ή 220V/30A όπου η μπαταρία φορτίζει σε λιγότερο από δύο ώρες. Πολύ σημαντική είναι η ανακύκλωση των μπαταριών αυτών σε ειδικούς κάδους, διότι παρατεταμένη ή ακατάλληλη χρήση μιας μπαταρίας οδηγεί σε εκπομπή τοξικών αερίων, τραυματισμούς και φωτιά[30]. Στο συγκεκριμένο θέμα διεξάγεται μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Η.Π.Α από το πανεπιστήμιο του Delaware, όπου μια ομάδα με επικεφαλή τον δόκτορα Willett Kempton έχει ως στόχο να μελετήσει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη του V2G ενισχύοντας την αγορά του προϊόντος[23]. Εικόνα 13: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο της ομάδας του Delaware, Πηγή: [31] 2.6 Προκλήσεις κατά την υιοθέτηση του microgrid 38