ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ερευνητική εργασία Ευφυή συστήματα ηλεκτροδότησης με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βαγιωνά Δήμητρα Σούλιος Βασίλης Α.Ε.Μ. 257 Βέροια, Ιούνιος 2012

2 Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αρχίσει να επηρεάζει τον σχεδιασμό των νέων πόλεων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καθώς και την ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων. Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός εμφανίζει νέες προκλήσεις και θέτονται καινούργιες κατευθύνσεις στο τρίπτυχο της βιωσιμότητας οι οποίες έχουν ως στόχο τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των πόλεων με την ισόρροπη ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Σε αυτό το σημείο εισάγονται τα ευφυή συστήματα ηλεκτροδότησης τα οποία συντελούν στους παραπάνω στόχους αφού βοηθούν στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζουν την έξυπνη διαχείριση της εισάγοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημα. Στην παρούσα ερευνητική εργασία αναλύονται τα ενεργειακά αυτά συστήματα τα οποία είναι τα ευφυή δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα μικροδίκτυα με όλα τα δομικά τους στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στη λειτουργία του συστήματος και στη αποτελεσματικότερη λειτουργία των κατανεμημένων πηγών ενέργειας που κατά βάση προτείνεται να είναι ανανεώσιμες. Επίσης, περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις αυτών των μεθόδων και η διαδικασία με την οποία μπορούν να συνυπάρξουν και να συντονιστούν. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία συνοψίζουν τα στοιχεία της βιβλιογραφικής έρευνας προκειμένου να εφαρμοσθούν σε πρακτικές εφαρμογές. 1

3 Abstract The rapid evolution of technology has begun to affect the design of new cities and the modernization of the existing ones and also the development of energy systems. The spatial and urban planning meets new challenges; new directions are set in the triangle of sustainability that aims at reducing the ecological footprint of cities with the balanced development of society and economy. At this point, the smart electricity systems which contribute to the above objectives initiate as they help to reduce energy consumption and implement smart energy management by introducing renewable energy in the system. This research thesis analyzes the energy systems such as the smart power grids, the microgrids with all their components that can help in the system operation and the efficient operation of the distributed energy resources that are suggested to be renewable. It also describes the advantages and the challenges of these methods, as well as the process by which they can coexist and be coordinated. The paper ends with the conclusions that summarize the data of this bibliographic research in order to implement this theoretical approach in practical applications. 2

4 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1: Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Smart Grids) Ορισμός Η Αρχιτεκτονική του συστήματος Το έξυπνο κτίριο Agent Supervisor (Επόπτης) Power Distriburion Network (πάροχος ενέργειας) Service Center (πάροχος υπηρεσιών) Στρατηγικό Πρόγραμμα Ερευνών - Strategic Research Agenda (SRA) Οφέλη των smart grids Δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing) στα ευφυή δίκτυα ηλεκτροδότησης Η ασυνέχεια στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές Εφαρμογές και τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας Κεφάλαιο 2: Μικρο-δίκτυα (Microgrids) Εισαγωγή Ορισμός των microgrids Microgrid in Island mode Παράδειγμα Κύθνου Πλεονεκτήματα των microgrids Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και Vehicle to Grid Concept Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα Vehicle to Grid (V2G) Concept Προκλήσεις κατά την υιοθέτηση του microgrid Διαχρονική αντιμετώπιση προκλήσεων Κεφάλαιο 3: Τύποι DER Trigeneration System Φωτοβολταϊκά πάνελ Τύποι Φωτοβολταϊκών πάνελ σε σχέση με το βαθμό ενσωμάτωσής τους Τύποι Φωτοβολταϊκών πάνελ σε σχέση με το υλικό κατασκευής τους Κρυσταλλικό πυρίτιο Λεπτό υμένιο (Thin film) Χωροθέτηση Φωτοβολταϊκών πάνελ Συνδεμένα ή αυτόνομα συστήματα Εφαρμογές φωτοβολταϊκών Ανεμογεννήτριες Αιολική ενέργεια Τύποι ανεμογεννητριών Χωροθέτηση ανεμογεννητριών Εφαρμογές Νομοθετικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση των Α.Π.Ε Ειδικότερες διατάξεις για την χωροθέτηση αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α Α.Π.Ε Κεφάλαιο 4 :Virtual Power Plant (VPP) Ορισμός Τύποι

5 4.3 Γιατί ένα Virtual Power Plant είναι απαραίτητο; Εισαγωγή του VPP στην αγορά ενέργειας (Energy Market) Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

6 Εισαγωγή Στη σημερινή εποχή, η εμφανής περιβαλλοντική καταστροφή, η επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής αλλά και οι ορατές πλέον συνέπειες της οικονομικής κρίσης καθιστούν περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το υπάρχον δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις συνεχόμενες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος δικτύου με ευφυή συστήματα ηλεκτροδότησης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των ευφυών συστημάτων ηλεκτροδότησης για την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Αναλύονται τα οφέλη των ευφυών συστημάτων ηλεκτροδότησης και μελετώνται τα πλεονεκτήματα τους, με έμφαση σε αυτά που συντελούν στην αποτελεσματική εισαγωγή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην παραγωγή της. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα ευφυή συστήματα ηλεκτροδότησης (smart grids), η αρχιτεκτονική τους και ο τρόπος που συντονίζονται και λειτουργούν τα δομικά τους στοιχεία. Δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις του Στρατηγικού Προγράμματος Ερευνών και αναλύονται τα οφέλη των ευφυών συστημάτων ηλεκτροδότησης. Έπειτα, περιγράφεται η δυναμική τιμολόγηση, η ασυνέχεια της παράγωγής των ΑΠΕ και οι τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας, για να γίνει εμφανής ο βαθμός στον οποίο τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα μικροδίκτυα (microgrids) και τα δομικά τους χαρακτηριστικά, δίνεται ένα παράδειγμα μικροδικτύου με χρήση ΑΠΕ στον Ελλαδικό χώρο και γίνονται συγκρίσεις του κλασικού δικτύου ηλεκτροδότησης με τα μικροδίκτυα. Γίνεται αναφορά στο V2G concept και περιγράφονται τα οφέλη και οι προκλήσεις που συναντώνται στα μικροδίκτυα. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι κατανεμημένες πηγές ενέργειας που μπορούν να υπάρξουν σε ένα μικροδίκτυο με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Περιγράφονται μερικά γενικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες και αναλύονται οι τύποι τους, τα κριτήρια χωροθέτηση τους και οι εφαρμογές τους. 5

7 Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται πως συνδέονται όλες οι ενότητες της εργασίας και λειτουργούν σαν ένα ενιαίο εικονικό εργοστάσιο παραγωγής και διανομής της ενέργειας το virtual power plant. 6

8 Κεφάλαιο 1: Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Smart Grids) 1.1 Ορισμός Με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και τα νέα μέσα διανομής και παραγωγής της ενέργειας, το Ευφυές Δίκτυο Ηλεκτροδότησης στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ενεργειακού δικτύου με επίκεντρο το χρήστη, ικανό να παρέχει έξυπνους τρόπους παρακολούθησης και ελέγχου της ενέργειας, καθώς και εξισορρόπησης της ενεργειακής ζήτησης σε επίπεδο κτιρίου ή γειτονιάς. Η διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής χρησιμοποιεί αμφίδρομες επικοινωνίες, προηγμένους αισθητήρες και υπολογιστές ικανούς να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας, της μετάδοσης και της χρήσης της. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις Τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε οι αισθητήρες να μετρούν και να παρακολουθούν σε αληθινό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο. Τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτροδότησης μπορούν και διορθώνουν σφάλματα και ταραχές (black-outs), μετατρέποντας έτσι το δίκτυο σε ένα δυναμικό δίκτυο. Παράλληλα επιτρέπουν τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη αναγκών σε ευρεία κλίμακα και ανοίγουν το εμπόριο ενέργειας. Η εκπομπή διοξειδίων του άνθρακα και το κόστος μειώνονται σημαντικά. Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν, κυρίως, υπάρχουσες τεχνολογίες, αλλά τις εφαρμόζουν με νέους τρόπους στη λειτουργία του δικτύου [1], [2]. 7

9 Εικόνα 1: Ευφυές δίκτυο ηλεκτροδότησης, Πηγή: [3], ιδία μετάφραση Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται η εξάπλωση των smart grids σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι χώρες στις οποίες τα smart grids έχουν διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό όπως η Ιταλία. Χάρτης1: Η αυξανόμενη παγκόσμια εμφάνιση των smart grids,πηγή: Πηγή: Smart from the Start, PricewaterhouseCooper, 2010 [4] 8

10 Τα smart grids λειτουργούν σε δύο επίπεδα: o Σε μικρή κλίμακα (Μicro Management plane) όπου γίνεται interactive (διαδραστική) παρακολούθηση και διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών σε ένα σπίτι και παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, τη ζήτηση της ενέργειας, τις συνθήκες του δικτύου τροφοδοσίας και τις προτιμήσεις των χρηστών. o Και σε μεγάλη κλίμακα (Medium Management plane) όπου τα τοπικά στοιχεία ελέγχου θα περιλαμβάνονται σε ένα ιεραρχικό σύστημα το οποίο θα καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. γειτονιές) για την παροχή στατιστικών δεδομένων που θα επιτρέπουν τον έλεγχο και το συντονισμό των ενεργειακών πόρων. Η εξοικονόμηση της ενέργειας και του CO 2 θα υπολογίζονται σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της αλυσίδας της ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εφοδιασμός). Οι πέντε βασικοί στόχοι των smart grids είναι: 1. Επιδίωξη εξαιρετικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 2. Εφαρμογή τεχνικών μεθόδων και τεχνολογιών ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση σε έξυπνα σπίτια/οικοδομικά τετράγωνα/γειτονιές ελέγχοντας με έξυπνο τρόπο τις ηλεκτρικές συσκευές. 3. Θέρμανση νερού και παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου, οδηγώντας σε περαιτέρω εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. 4. Επεξεργασία των επιχειρησιακών σχεδίων και των εφαρμογών Business Support Systems (BSS) τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα στους πάροχους και χρήστες ενέργειας να συνάψουν συμφωνίες αμοιβαίου συμφέροντος. 5. Ευαισθητοποίηση των χρηστών όσον αφορά την μείωση της εκπομπής CO 2 κατά την πορεία που ακολουθεί η ενέργεια (παραγωγή, μεταφορά, διανομή, παροχή) και την καθαριότητα του περιβάλλοντος [1], [2] και [5]. 9

11 1.2 Η Αρχιτεκτονική του συστήματος Tα δομικά στοιχεία του smart grid αποτελούνται από διαδραστικές μετρήσεις και από έξυπνες συσκευές ελέγχου: 1. Κτίρια υπό παρακολούθηση 2. Πράκτορες (Agents) που παρακολουθούν την κατανάλωση και αποτελούν τη διεπαφή του συνολικού δικτύου με το κτίριο (local management) 3. Επόπτες (Supervisors) που αποτελούν πολλούς Agents μαζί και παρέχουν διεπαφή για το BSS (Business Support System) 4. Πάροχος Ενέργειας (. Power Distriburion Network) που λαμβάνουν μετρήσεις και διαχειρόζονται το BSS 5. Πάροχος υπηρεσιών (Service Center) που λαμβάνουν μετρήσεις και διαχειρίζονται το BSS [1]. Εικόνα 2: Αρχιτεκτονική του Smart Grid, Πηγή: Beywatch, [5] Το έξυπνο κτίριο Το έξυπνο κτίριο αποτελείται από: 10

12 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική κλπ) Watchers μετρητές: είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας στο κτίριο, οι οποίες στέλνουν δεδομένα μέσω διαδικτύου, συσκευές που τοποθετούνται σε καλώδιο ηλεκτρικής εισόδου ενέργειας (clamp sensors) και συσκευές που εγκαθίστανται σε επιμέρους συσκευές δια μέσου πρίζας (plug sensors) Agent (πράκτορας): κεντρικός μετρητής κτιρίου ή κατοικίας που διαθέτει λογισμικό το οποίο παρακολουθεί τη συνολική κατανάλωση, με σκοπό την τελική αποστολή των δεδομένων [1]. Εικόνα 3: Έξυπνο κτίριο, Πηγή: [6] Agent Είναι ένας υπολογιστής εντός κτιρίου, υπεύθυνος για τις μετρήσεις (smart metering). Η λειτουργία του agent μπορεί να περιοριστεί σε ένα διαμέρισμα, σε έναν όροφο, σε ένα σπίτι ή να καλύπτει ένα ολόκληρο κτίριο ή εργοστάσιο. Το πεδίο εφαρμογής των agents δεν περιορίζεται από τη χωρητικότητα του δικτύου, αλλά πρέπει να είναι ευέλικτο βάσει των διαφορετικών προτιμήσεων και απαιτήσεων των χρηστών. Με άλλα λόγια οι πράκτορες ρυθμίζονται από τους χρήστες μέσω του ελέγχου των συσκευών. Σε ένα σπίτι (νοικοκυριό) είναι ξεκάθαρο ότι οι ρυθμίσεις αποφασίζονται εξ ολοκλήρου από την οικογένεια. Στην περίπτωση του γραφείου μπορούν να υπάρχουν τόσοι πράκτορες, όσες είναι οι διαφορετικές ειδικότητες που περιλαμβάνει. Επιπλέον, το γεγονός ότι κάποιες λειτουργίες του πράκτορα αναφέρονται σε πόρους που είναι κοινοί για όλες τις ειδικότητες του γραφείου, 11

13 μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη ενός κεντρικού agent εκτός από τους μεμονωμένους που προαναφέρθηκαν. Αυτός ο κεντρικός agent θα μπορούσε να είναι υπό τον έλεγχο του κεντρικού διαχειριστή του κτιρίου. Ο έλεγχος και η ενημέρωση (update) του πράκτορα θα γίνεται βάσει του προφίλ των χρηστών, έτσι ώστε να σταθμίζεται ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης αναφορικά με τους διαφορετικούς στόχους που θέτονται (για παράδειγμα εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της τιμής της, μείωση εκπομπών CO 2, κλπ). Έτσι γίνεται προφανές γιατί ένας agent μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο μικρές περιοχές όπου μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες αποφασίζουν για τις ρυθμίσεις που θέλουν να εφαρμόσουν. Ο agent παρακολουθεί και τροφοδοτείται με πληροφορίες από τις ηλεκτρικές συσκευές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί το κτίριο (διαμέρισμα, γραφείο, κλπ). Παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας από τους χρήστες και την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές και κάνει πρόγνωση με βάση τις ανθρώπινες δραστηριότητες και παραμέτρους. Επίσης συνδέει το διαμέρισμα με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις υπηρεσίες. O agent αποτελείται από: Πύλη κατοικίας Residential gateway (RG) Smart meter (έξυπνος μετρητής) Residential gateway (RG) Πραγματοποιεί απομακρυσμένο έλεγχο, εσωτερικά του σπιτιού, για την κατανάλωση ενέργειας από τις ηλεκτρικές συσκευές. Διασυνδέεται με ασύρματες διεπαφές όπως Bluetooth, WiFi, Zigbee, Zwave, κλπ. Smart Meter (έξυπνος μετρητής) Οι έξυπνοι μετρητές μετρούν και ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας. Αν ρυθμιστούν σωστά παρέχουν, συνεχώς, πληροφορίες μετρήσεων, για παράδειγμα ανά Εικόνα 4: Smart meter, Πηγή: mart-meters[7] 12

14 χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο δευτερολέπτων Supervisor (Επόπτης) Ο Supervisor είναι μια υπολογιστική μονάδα. Ουσιαστικά, αποτελεί μια γεωγραφική συγκέντρωση των agents. Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος του agent είναι περιορισμένος όσον αφορά την εμβέλεια του, σχετικά με την περιοχή που μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει. Έτσι, σκοπός του Supervisor είναι να ενοποιεί πολλούς agents μαζί σε μία γεωγραφική περιοχή. Χρησιμοποιείται σαν πάροχος στατιστικών δεδομένων, λαμβάνοντας τις μετρήσεις από τους πράκτορες, και ως διαχειριστής της διαθέσιμης ενέργειας. Συνδέεται με τον πάροχο ενέργειας και τον πάροχο υπηρεσιών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις ενέργειας ανά περιοχή, τα συμβόλαια από κάθε σπίτι και την πρόγνωση της κατανάλωσης ενέργειας συντονίζει το δίκτυο. Εφαρμόζει το Business Support System και αποτελεί το συνδετικό κρίκο του παρόχου ενέργειας και των agents. Για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόγνωσης αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας, που μπορεί να προκαλέσει black-out, ο πάροχος ενέργειας (electricity company) μπορεί να αποφασίσει ότι η κατανάλωση ενέργειας σε μία συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Αυτή η πληροφορία διοχετεύεται στον supervisor της περιοχής, ο οποίος μέσω αλγορίθμων και του ιστορικού της περιοχής παράγει στατιστικά δεδομένα, βάσει των οποίων καθορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι agents ανά σπίτι Power Distriburion Network (πάροχος ενέργειας) Πάροχος ενέργειας είναι μια εταιρεία/επιχείρηση που παράγει ενέργεια. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την καύση λιγνίτη και άλλων καυσίμων είτε με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Στην Ελλάδα, σήμερα, μεγαλύτερος πάροχος ενέργειας είναι η ΔΕΗ. Υπάρχει, επίσης, η Aegean Power και η Ηellas Power. 13

15 Αυτό είναι το επίπεδο όπου, οι ανθρώπινοι φορείς έχουν μια συνολική εικόνα του εθνικού ή περιφερειακού δικτύου και με τη βοήθεια αναλυτικών και προγνωστικών εργαλείων καταλήγουν σε αποφάσεις και στέλνουν οδηγίες στους Supervisors Service Center (πάροχος υπηρεσιών) Ο πάροχος υπηρεσιών (όπως και ο πάροχος ενέργειας) συντονίζει και διαχειρίζεται τις πληροφορίες του συστήματος. Κοινός τους κρίκος είναι το BSS όπου λαμβάνουν χώρα όλες οι διεργασίες για τη βελτιστοποίηση και το συντονισμό. Επίσης συμβόλαια μεταξύ χρήστη και παρόχου ενέργειας επεξεργάζονται και ο χρήστης είναι σε θέση να μειώσει ή να αυξήσει την κατανάλωση του με βάση πληροφορίες που του επιστρέφονται από το σύστημα [1], [2] και [5]. 1.3 Στρατηγικό Πρόγραμμα Ερευνών - Strategic Research Agenda (SRA) Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα των Smart grids επικεντρώνεται στο SRA. Το SRA είναι ένα έγγραφο αναφοράς που ενοποιεί τις απόψεις των ενδιαφερόμενων σε σχέση με τις προτεραιότητες της έρευνας που καλύπτουν τα βασικά στοιχεία του οράματος των Smart grids. Σκοπός του SRA είναι η παροχή πόρων για ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Δεν είναι δεσμευτικό αλλά έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την ανταγωνιστική δραστηριότητα και προορίζεται να αποτελέσει πηγή έμπνευσης σε σημαντικούς τομείς, ώστε να ακολουθηθεί η όσο το δυνατόν σωστότερη πολιτική. Το SRA προτείνει ένα μελλοντικό πρόγραμμα, το οποίο απαρτίζεται από τους εξής στόχους: Να εξασφαλίσει ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική της θέση, με την ταυτόχρονη στήριξη των περιβαλλοντικών στόχων και τη δέσμευση για αειφορία 14

16 Να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων Να παρέχει σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο τους στόχους στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η ερευνητική κοινότητα και να ενθαρρύνει καινοτόμες λύσεις Να προωθήσει και να υποστηρίξει τις καλές ιδέες, ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα Να αξιοποιήσει πλήρως την υφιστάμενη υποδομή για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων στοιχείων που έχουν ακόμα περιθώρια βελτιστοποίησης, ώστε να παρέχει καινοτόμες και ανταγωνιστικές λύσεις για τους Ευρωπαίους πελάτες Βασική αρχή του SRA είναι οι χρήστες του δικτύου να αποτελούν επίκεντρο των εξελίξεων. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο έχει προσεγγίσει εξολοκλήρου τεχνικά, εμπορικά και ρυθμιστικά θέματα. Αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των παραγόντων που συνδέονται με την επίτευξη της επιτυχούς μεταφοράς της τεχνολογίας από την έρευνα στην ανάπτυξη, καθώς επίσης και τις νέες διαστάσεις που δημιουργήθηκαν από την απελευθερωμένη αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο [8]. Εικόνα 5 : Πεδία αναφοράς του SRA, Πηγή: Strategic Research Agenda, [8] 15

17 1.4 Οφέλη των smart grids Το κλειδί για την επίτευξή των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη, μείωση της ενεργειακής ζήτησης και αποφυγή των κλιματικών αλλαγών είναι η αποτελεσματική ενεργειακή κατανάλωση, η έξυπνη παρακολούθηση και ο διαδραστικός έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα βασίζεται η λειτουργία των smart grids, με την χρήση των οποίων, ελαχιστοποιείται η ενεργειακή κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών ανά χρήστη, εξισορροπείται η διανομή της ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμησή της και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το βασικό θέμα για τον έλεγχο της ενέργειας είναι η παρακολούθηση των διαφόρων στοιχείων της ενεργειακής κατανάλωσης και των συσκευών, καθώς και ο προγραμματισμός της λειτουργίας τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η υπερφόρτωση του δικτύου, να εξισορροπηθούν τα φορτία και τελικά να πετύχει η πρόβλεψη μεγάλης κλίμακας για το ενεργειακό καταναλωτικό προφίλ. Με τα smart grids αναπτύσσεται μια διαδραστική πλατφόρμα, φιλική προς το χρήστη και επικεντρωμένη στον καταναλωτή, για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό της λειτουργίας της ενέργειας που καταναλώνουν οι συσκευές και ο εξοπλισμός στον οποίο έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών. Εφαρμόζεται ένα καινοτόμο σύστημα ελέγχου των συσκευών, που θα παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση και τη λειτουργία τους και τον προγραμματισμό των αποτελεσμάτων τους. Ο έλεγχος της λειτουργίας των συσκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και όταν ο καταναλωτής βρίσκεται σε απόσταση, αρκεί να συνεργαστεί με εξωτερικά κέντρα παροχής υπηρεσιών που θα επιτρέπουν τον εξ αποστάσεως επαναπρογραμματισμό. Οι συσκευές θα έχουν επίσης, τη δυνατότητα να δρουν αυτόματα σε επίπεδο κτιρίου με τον έλεγχο του χρήστη. Ένα ακόμη σημαντικό αποτελέσμα θα είναι η ενσωμάτωση του συστήματος σε μια μεγάλης κλίμακας εξομάλυνση της ενεργειακής κατανάλωσης και της ζήτησης της ενέργειας [5]. 16

18 Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη των smart grids κατηγοριοποιούνται στους 5 παρακάτω τύπους: Αξιοπιστία και ποιότητα ισχύος: Το Smart Grid δίνει τη δυνατότητα αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγότερες και πιο σύντομες διακοπές, πιο "καθαρή" ενέργεια, καθώς και δυνατότητα self-healing των συστημάτων ενέργειας, μέσω της χρήσης ψηφιακών πληροφοριών, αυτόματου ελέγχου, και αυτόνομων συστημάτων. Μεγάλη ασφάλεια στους χρήστες του δικτύου: Το Smart Grid πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για τον εντοπισμό επικίνδυνων ή επισφαλών καταστάσεων που θα μπορούσαν να μειώνουν την υψηλή αξιοπιστία και την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, καθώς επίσης προστατεύει με υψηλά μέτρα ασφάλειας σε όλα τα συστήματα και τις λειτουργίες, όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική ζωή χρηστών και πελατών. Οφέλη στην ενεργειακή απόδοση: Το Smart Grid είναι πιο αποδοτικό, προσφέροντας μείωση της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται, μείωση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής και μείωση των απωλειών ενέργειας. Προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση της ενέργειας: Το smart grid αποτελεί ουσιαστικά ένα πράσινο δίκτυο. Συνεισφέρει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και άλλων ρύπων με μείωση της παραγωγής από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποστηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και επιτρέπει την αντικατάσταση των βενζινοκίνητων οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα (plug-in electric vehicles). Άμεσα οικονομικά οφέλη Οι πελάτες έχουν επιλογές τιμολόγησης της ενέργειας και πρόσβαση στις πληροφορίες της ενέργειας. Στους επιχειρηματίες δίνεται η δυνατότητα να 17

19 εισάγουν νέες τεχνολογίες και να επισπεύσουν τους ρυθμούς στην παραγωγή, διανομή, αποθήκευση, και στο συντονισμό της ενέργειας. Τα οφέλη των smart grids μπορούν, επίσης, να κατηγοριοποιηθούν βάσει των ομάδων στις οποίες απευθύνονται: Καταναλωτές: Οι καταναλωτές μπορούν να ισορροπήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση βάσει των πληροφοριών που παρέχονται για την κοστολόγηση της ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Η δυναμική τιμολόγηση παρέχει κίνητρα, ώστε κάθε καταναλωτής να εγκαταστήσει σε σχέση με τις προτιμήσεις του, τις αντίστοιχες υποδομές των Smart Grids και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που χρησιμοποιεί την ενέργεια. Η έξυπνη υποδομή του δικτύου πληροφοριών υποστηρίζει συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν διατίθενται σήμερα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μπορούν να παρέχουν πιο αξιόπιστη ενέργεια, ιδιαίτερα υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ενώ η διαχείριση του κόστους της ενέργειας είναι πιο αποτελεσματική λόγω καλύτερης απόδοσης και σωστής πληροφόρησης. Κοινωνία: Διάφορα κοινωνικά οφέλη από τη χρήση αξιόπιστης ενέργειας στις κυβερνητικές υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις και στους ευαίσθητους καταναλωτές σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βελτιωμένη απόδοση θα μειώσουν το περιβαλλοντικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ένα ακόμα πλεονέκτημα για κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες ομάδες που αναφέρονται παραπάνω, είναι το γεγονός ότι κάθε ομάδα μπορεί να επωφεληθεί από την άλλη. Επίσης, το μειωμένο κόστος συμβάλλει στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ωφελεί την κοινωνία. Τα κοινωνικά οφέλη από το Smart Grid μπορεί να είναι έμμεσα και να ποσοτικοποιούνται δύσκολα, ωστόσο δεν μπορούν να αγνοηθούν. Επιπλέον, οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να επωφεληθούν από τον έλεγχο των πληροφοριών που συλλέγει ένα smart grid έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια σε όλους τους σχετικούς τομείς [9]. 18

20 1.5 Δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing) στα ευφυή δίκτυα ηλεκτροδότησης Η δυναμική τιμολόγηση είναι μια μορφή τιμολόγησης που κοστολογεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το χρόνο (time of use, TOU), όπου οι τιμές κατά την περίοδο αιχμής (αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας) σε ένα περιορισμένο αριθμό ημερών μπορεί να ποικίλουν, αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες της αγοράς για 24 ώρες από τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μια δημοφιλής μεταβλητή της δυναμικής τιμολόγησης πραγματεύεται σε χρονικό διάστημα 40 έως 150 ώρες του χρόνου τις υψηλότερες τιμές (critical peak pricing CPP) στις οποίες φτάνει η κοστολόγηση της ενέργειας. Η μεταβλητή αυξάνει τις προαναφερθείσες τιμές με στόχο την αναπλήρωση του κόστους παραγωγής της ενέργειας από τη μονάδα παραγωγής που λειτουργεί κυρίως κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Κατά τη διάρκεια, όλων των υπόλοιπων ωρών του έτους, οι τιμές είναι χαμηλότερες από την υπάρχουσα αποτίμηση, κατά ένα ποσό ικανό να αφήσει αναλλοίωτο τον λογαριασμό του καταναλωτή, του οποίου το load shape (Όρος που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της ζήτησης που αναφέρεται στην κατανομή των ενεργειακών απαιτήσεων στην πάροδο του χρόνου [10]) αντικατοπτρίζει το αντίστοιχο (load shape) της κλάσης αποτίμησης. Δηλαδή, την κλάση που βρίσκεται ο καταναλωτής, αφού θα υπάρχει διαφορετική χρέωση σε μια απλή οικία από μια μεγάλη επιχείρηση [11]. 19

21 Διάγραμμα 1.5.1: Απεικόνιση του CPP rate, Πηγή: [11] Στο διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβλητή δυναμικής τιμολόγησης CPP. Στον άξονα χ υπάρχουν οι ώρες της ημέρας και στον y παρουσιάζεται η χρέωση σε δολάρια ανά KWh. Το existing rate είναι η κοστολόγηση της κατανάλωσης της ενέργειας χωρίς την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης και η χρέωση είναι σταθερή (0.095$) για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με το συντελεστή CPP πραγματοποιείται δυναμική τιμολόγηση, σύμφωνα με την οποία τις ώρες μη αιχμής(off-peak rate) η χρέωση είναι 0.056$, δηλαδή χαμηλότερη από την υφιστάμενη κοστολόγηση, ενώ τις ώρες αιχμής (peak-rate) η χρέωση είναι 0.895$. Αυτό συμβαίνει διότι, η μεταβλητή CPP υπολογίζει για τις ώρες αιχμής όλο το παραπάνω κόστος που χρειάζεται η μονάδα παραγωγής ενέργειας για να καλύψει την υψηλή ζήτηση. Αυτό εξασφαλίζει την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο να μη ζημιωθεί οικονομικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει χαμηλότερη κοστολόγηση για τους καταναλωτές στις ώρες μη αιχμής. Έτσι, είναι στο χέρι του καταναλωτή, να αυξήσει ή να μειώσει το κόστος κατανάλωσης και κατ επέκταση το οικολογικό του αποτύπωμα. 20

22 Διάγραμμα 1.5.2: Απεικόνιση του TOU rate, Πηγή: [11] Το διάγραμμα είναι της ίδιας λογικής με το προηγούμενο. Η διαφορά του TOU (time of use) έγκειται στο γεγονός ότι για τις ώρες αιχμής δε λαμβάνει υπόψη του το επιπλέον κόστος που χρειάζεται η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει την υψηλή ζήτηση. Απλά προσπαθεί να μειώσει τη χρέωση κατά τις ώρες μη αιχμής (0.061$), ενώ κατά τις ώρες αιχμής (0.234$) να την αυξήσει. Ουσιαστικά η συνολική χρέωση παραμένει η ίδια, απλά πλέον ο καταναλωτής έχει την ευκαιρία να μειώσει το κόστος κατανάλωσης ανάλογα με τις ώρες χρήσης του δικτύου. 21

23 Διάγραμμα : Απεικόνιση του RTP rate, Πηγή: [11] Στο διάγραμμα απεικονίζεται η τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο (real time pricing RTP) και φαίνεται η κοστολόγηση της ενέργειας ανά KWh. Έχουν εκπονηθεί πολυάριθμες μελέτες για τα οφέλη της δυναμικής τιμολόγησης. Πιο πρόσφατη είναι η μελέτη που έγινε στη Νέα Υόρκη και σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου απαριθμήθηκαν τα παρακάτω οφέλη: Μείωση της ζήτησης: στη Νέα Υόρκη η μείωση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής έφτασε το 13-16% και στο Long Island 11-14%. Μείωση του κόστους: Το συνολικό κόστος των πόρων θα μειωθεί κατά $ το χρόνο, (3-6%). Βάσει αγοράς το κόστος των πελατών θα μειωθεί κατά $ το χρόνο, ( 2-5%). Οικονομικό κέρδος απόδοσης: Η δυναμική τιμολόγηση θα βελτιώσει την κοινωνική πρόνοια από δολάρια ετησίως [12]. 22

24 1.6 Η ασυνέχεια στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές Η απόδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να μεταβληθεί ακαριαία, λόγω της ασυνέχειας της παραγωγής. Αυτό οφείλεται, για παράδειγμα, σε σύννεφα που σκιάζουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ και σε θυελλώδεις συνθήκες ή συνθήκες άπνοιας που εμποδίζουν τη λειτουργία των αιολικών μηχανών. Η ημερήσια ασυνέχεια είναι αναμενόμενη, αφού σχετίζεται με την αλλαγή της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας (ο ήλιος ανατέλλει το πρωί και δύει το βράδυ). Κατά τη διάρκεια της ημέρας η απόδοση μερικών ηλιακών κυττάρων μπορεί να μειωθεί, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του εξοπλισμού μειώνοντας την απόδοση του συστήματος των φωτοβολταϊκών. Το αιολικό δυναμικό επίσης, τείνει να είναι χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας που το φορτίο είναι το πιο χαμηλό. Αυτό το χαρακτηριστικό ευνοεί τη χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας αυξάνοντας το συντελεστή απόδοσης των ανεμογεννητριών. Διότι οι ανεμογεννήτριες αποδίδουν καλύτερα όταν δε βρίσκονται σε συνεχόμενη λειτουργία [14]. Το διάγραμμα αυτό απεικονίζει την κακή συσχέτιση μεταξύ του φορτίου και της ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας ημερήσιας ασυνέχειας. Τα κατά μέσο όρο ημερήσια προφίλ της αιολικής και ηλιακής ενέργειας μοντελοποιήθηκαν από το Western Electricity Coordinating Council (WECC). Δεδομένου ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια είναι αντιστρόφως συσχετιζόμενες το πρωί με το βράδυ (την ημέρα έχει περισσότερο ήλιο και το βράδυ περισσότερο αέρα), μπορούν να αξιοποιηθούν και οι δύο μορφές ενέργειας, ώστε να μειωθεί το loadfollowing και οι ενεργειακές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια κάποιων ωρών της ημέρας. Οπότε, επειδή η αιολική και η ηλιακή ενέργεια αποδίδουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε διαφορετικές ώρες ο συνδυασμός τους θα μειώσει κατά πολύ τη χρησιμοποίηση φορτίου (Load-following). Το load-following καθορίζει έμμεσα το φορτίο που χρειάζεται το δίκτυο για να λειτουργήσει, δηλαδή υπολογίζει την ποσότητα ενέργειας που παράγουν οι ανανεώσιμες και την ποσότητα που χρειάζεται συνολικά το δίκτυο για να λειτουργήσει και η διαφορά τον δύω αυτών προσδιορίζει το φορτίο (load) που υπολείπεται. 23

25 Διάγραμμα 1.6.1: Arizona load, wind, and solar average daily profiles for January, Πηγή: Western Wind and Solar Integration Study, May 2010 (NREL/SR ) [13] Στο διάγραμμα παρουσιάζεται το ημερήσιο προφίλ της μεταβολής του φορτίου (Load), της αιολικής ενέργειας (Wind Energy), της ηλιακής ενέργειας (Photovoltaics - PV) και της συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας (CSPws) για τον μήνα Ιανουάριο στην Αριζόνα. Στον άξονα χ απεικονίζονται οι ώρες της ημέρας. Στον άξονα y απεικονίζεται αριστερά η διακύμανση του φορτίου και δεξιά η διακύμανσή της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Στο διάγραμμα φαίνεται ότι η αιολική ενέργεια είναι πιο αποδοτική από την ηλιακή το μήνα Ιανουάριο στην Αριζόνα. Το φορτίο (Load) είναι το φορτίο που λαμβάνεται από εξωτερικό δίκτυο. Στο διάγραμμα φαίνεται και πως λειτουργεί το Load-following. Από 0 έως 8 παρατηρείται μηδενική ηλιακή, φθίνουσα αιολική και αυξανόμενο φορτίο. Από 8 έως 16 παρατηρείται αυξανόμενη ηλιακή, φθίνουσα αιολική και φθίνον φορτίο επειδή ανεβαίνει η απόδοση της ηλιακής και από 16 έως 24 έχουμε μηδενική ηλιακή και αυξανόμενη αιολική και για αυτό κατεβαίνει η απόδοση του φορτίου. Το CSP αποθηκεύει ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά σαν θερμότητα, για αυτό όπως φαίνεται στο διάγραμμα μετά τη δύση του ηλίου αυτό κρατάει λίγο ακόμα. 24

26 1.7 Εφαρμογές και τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας Οι εφαρμογές του δικτύου για τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να χωριστούν σε εφαρμογές ισχύος και εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας, οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση τη διάρκεια απελευθέρωσης της αποθηκευμένης ενέργειας. Οι ενεργειακές εφαρμογές απελευθερώνουν την αποθηκευμένη ενέργεια σχετικά αργά και με μεγάλη διάρκεια (π.χ. δεκάλεπτα έως ώρες). Οι εφαρμογές ισχύος απελευθερώνουν την αποθηκευμένη ενέργεια γρήγορα (πχ δευτερόλεπτα έως λεπτά) σε υψηλούς ρυθμούς. Οι τεχνολογίες αποθήκευσης για εφαρμογές ισχύος χρησιμοποιούνται για μικρή διάρκεια, για να αντιμετωπίσουν θέματα στην ποιότητα της ισχύος, όπως για παράδειγμα να μην είναι σταθερή. Έτσι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ώστε η ισχύς να είναι πιο σταθερή (χωρίς μεταβολές), να έχει δηλαδή καλύτερη ποιότητα[15]. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας αποθηκεύουν τον επιπλέον ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής ζήτησης για να τον χρησιμοποιήσουν σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν λειτουργίες μεγάλης διάρκειας όπως: η αποθήκευση του πλεονάσματος της παραγόμενης ισχύος (peak shaving), η διατήρηση του φορτίου σε σταθερό επίπεδο ακόμα και αν χρειαστεί να καταναλωθεί αποθηκευμένη ισχύς για τη σταθεροποίηση (load-leveling), η παροχή αποθηκευμένης ενέργειας όταν υπάρχει έλλειψη (intentional islanded) και η συλλογή και απελευθέρωση ανανεώσιμης ενέργειας (renewable energy and dispatch) [11]. 25

27 Διάγραμμα 1.7.1: Εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας και απαιτήσεις κατά τη διάρκεια ανταλλαγής της, Πηγή: [11], Δεδομένα από Sandia Report Το διάγραμμα απεικονίζει εφαρμογές για αποθήκευση της ενέργειας, καθώς και το χρόνο και την ισχύ που απαιτείται για κάθε λειτουργία. Ο άξονας χ δείχνει τις απαιτήσεις της αποθήκευσης της ισχύος για διάφορες εφαρμογές της ηλεκτρικής ισχύος και ο άξονας y δείχνει το χρόνο αποθήκευσης. Για παράδειγμα, στο μπλε κύκλο transmission system stability που σημαίνει σταθερότητα του συστήματος μετάδοσης φαίνεται ότι όταν παράγεται από MW για τα πρώτα 6 δευτερόλεπτα (0,1 του λεπτού βάσει αριστερού άξονα y) αποθηκεύεται ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη σταθερότητα του συστήματος μετάδοσης. Ο πράσινος κύκλος που αντιπροσωπεύει τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποδεικνύει ότι μπορεί να αποθηκεύεται ενέργεια και για αρκετή ώρα και για μεγάλο εύρος ισχύος. Για παράδειγμα, όταν έχει παραχθεί 1MW, αποθηκεύεται ενέργεια για διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών και για αξιοπιστία της ποιότητας της ισχύος, ενώ για να αποθηκευτεί ενέργεια για σταθεροποίηση του συστήματος μετάδοσης απαιτείται παραγωγή 10MW. 26

28 Κεφάλαιο 2: Μικρο-δίκτυα (Microgrids) 2.1 Εισαγωγή Ένας πολύ σημαντικός τομέας που συμβάλλει στην ανάπτυξη του Smart Grid είναι η Κατανομή της Παραγωγής (Distributed Generation) και τα Μικροδίκτυα. Καθώς ο αριθμός των Κατανεμημένων Πηγών Ενέργειας (Distributed Energy Resources - DER) αυξάνεται στην «ηλεκτρονική επιχείρηση» των smart grids, και η επικοινωνία με τους διάφορους πόρους γίνεται πιο διάχυτη, η ικανότητα των microgrids να λειτουργούν γίνεται πραγματικότητα. Στόχος είναι η υψηλή διαθεσιμότητα και η υψηλή ποιότητα ενέργειας [16]. Ως κατανεμημένες πηγές ενέργειας (DER) νοούνται μικρές μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης της ενέργειας που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια όταν και όπου χρειάζεται. Συνήθως παράγουν λιγότερα από 10 MW. Τα συστήματα των πηγών αυτών μπορούν είτε να συνδεθούν στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο είτε να είναι απομονωμένα από το δίκτυο και να συνδέονται με αυτόνομες συσκευές. Οι τεχνολογίες DER περιλαμβάνουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κυψέλες καυσίμων, Εικόνα 6: Διάφορες κατανεμημένες πηγές ενέργειας, Πηγή:[17] μικροτουρμπίνες και συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας[17]. 27

29 2.2 Ορισμός των microgrids Τα τοπικά δίκτυα ηλεκτροδότησης (Μicrogrids) γενικά ορίζονται ως χαμηλής τάσης δίκτυα με κατανεμημένες παραγωγικές πηγές (DER), μαζί με τοπικές συσκευές αποθήκευσης και ελεγχόμενα φορτία controllable loads- (θερμοσίφωνες water heaters- και air conditioning). Η χωρητικότητά τους είναι της τάξεως λίγων εκατοντάδων κιλοβάτ μέχρι 2 μεγαβάτ. Παρόλο που τα microgrids λειτουργούν συνήθως συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής, μπορούν αυτόματα, σε περίπτωση black out και διάφορων άλλων προβλημάτων στο δίκτυο, να απομονώσουν τη λειτουργία τους και μετά την αποκατάσταση της ζημιάς να επανασυγχρονίστουν στο δίκτυο. Μέσα στο κεντρικό δίκτυο, το microgrid μπορεί να θεωρηθεί σαν μία ελεγχόμενη οντότητα ικανή να λειτουργεί σαν αυτόνομη γεννήτρια, σαν μικρή πηγή ισχύος ή σαν βοηθητική υποστηρικτική υπηρεσία του δικτύου. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική των microgrids [2]. Εικόνα 7: Στοιχεία του microgrid, Πηγή: Smart grid the road ahead, [16] 28

30 To microgrid μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένο στο ευρύτερο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όταν δεν είναι, πρόκειται για ένα απομονωμένο δίκτυο που δεν συνδέεται με κανένα τρόπο στο κεντρικό δίκτυο. Είναι μία ξεχωριστή περιοχή για την οποία δεν υπάρχει κανένα σημείο κοινής σύζευξης. Ενώ το συνδεδεμένο microgrid μπορεί να λειτουργεί σαν ξεχωριστή περιοχή, αλλά εμφανίζει ένα σημείο κοινής σύζευξης που του επιτρέπει να αλληλεπιδρά με το κεντρικό δίκτυο, ώστε να εξασφαλίζει εισαγωγή και εξαγωγή ισχύος [11] Microgrid in Island mode Παράδειγμα Κύθνου Το συνδεδεμένο microgrid έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα δυναμικό δίκτυο καθώς, ένα κεντρικό πλεονέκτημά του, είναι η δυνατότητα να ξεπερνά σφάλματα που λαμβάνουν χώρα στο κεντρικό δίκτυο. Η γρήγορη αποσύνδεση από το προβληματικό κεντρικό δίκτυο (ηθελημένη απομόνωση), η προσαρμογή της τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η κατάργηση φορτίων μη-προτεραιότητας, μπορούν να εγγυηθούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας για τις πήγες προτεραιότητας που υπάρχουν στο micrοgrid. Οπότε ένα συνδεδεμένο microgrid μπορεί να απομονωθεί και να λειτουργήσει αυτόνομα. Οι ενέργειες που λαμβάνουν μέρος κατά την απομόνωση του microgrid όταν υπάρχει πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο έχουν τη εξής σειρά. Αρχικά, η βλάβη πρέπει να ανιχνευτεί, γεγονός που αποτελεί μεγάλη πρόκληση δεδομένου ότι τα επίπεδα λαθών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ηλεκτρικών δικτύων και των μικροδικτύων. Στο επόμενο βήμα, ολόκληρο το μικροδίκτυο πρέπει να συντονιστεί, προκειμένου να αναλάβει συλλογική δράση, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης από το κεντρικό δίκτυο υπηρεσιών. Να τεθεί δηλαδή σε απομονωμένη λειτουργία (islanded mode operation). Στη συνέχεια, όλοι οι ελεγκτές (supervisors) πρέπει να αλλάξουν τη λογική τους ώστε να υποστηρίζουν τη λειτουργία στην διαφορετική κατάσταση που δημιουργήθηκε, δηλαδή να διαχειριστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με διαφορετικές προτεραιότητες. Τέλος, τα φορτία του μικροδικτύου πρέπει να προσαρμοστούν 29

31 έτσι ώστε να ταιριάζουν με τη διαθέσιμη δυναμικότητα της παραγόμενης ενέργειας, η οποία σχεδόν σίγουρα θα μειωθεί. Έτσι το φορτίο μειώνεται όταν η ικανότητα της παραγόμενης ενέργειας είναι περιορισμένη. Ωστόσο, τα ευφυή συστήματα διαχείρισης του φορτίου διαχειρίζονται το φορτίο, πάντα, σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη προσφορά. Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο, όταν αυτή διορθωθεί, το μικροδίκτυο πρέπει να είναι ικανό να μεταβεί στην κανονική του υπηρεσία, η οποία θα απαιτήσει επανασυγχρονισμό όλων των στοιχείων του, βάσει της λειτουργίας του ευρύτερου δικτύου [11]. Στα Γαιδουρόμαντρα που βρίσκονται στην Κύθνο υπάρχει ένα απομονωμένο microgrid. Ηλεκτροδοτεί 12 σπίτια στην εκεί περιοχή. Η εγκατάσταση έχει τις προδιαγραφές της ΔΕΗ καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο. Για την τοποθέτηση του εξοπλισμού του συστήματος χρειάστηκε μια έκταση 20 m 2 (στο κέντρο του οικισμού) στην οποία εγκαταστάθηκαν οι μετασχηματιστές, οι μπαταρίες αποθήκευσης, ο υπολογιστικός εξοπλισμός, η γεννήτρια ντίζελ και η δεξαμενή. Το σύστημα των χρηστών συντίθεται από φωτοβολταϊκά 10 ΚWp για τις οικίες ενώ ένα δεύτερο σύστημα φωτοβολταϊκών 2 ΚWp παρέχει την ενέργεια για τις ελεγκτικές και επικοινωνιακές ανάγκες του δικτύου [18]. Εικόνα 8: Island micro grid mode στην Κύθνο, Πηγή: [18] 30

32 Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι διαφορές ενός παραδοσιακού δικτύου και του microgrid. Παραδοσιακά, τα δίκτυα ισχύος βασίζονται σε ακτινική διάταξη όπου σε μία γεννήτρια συνδέονται πολλοί καταναλωτές σε δομή δέντρου, μέσω των μέσων μετάδοσης (π.χ. καλώδια). Όπως φαίνεται στην εικόνα, τα δίκτυα μετάδοσης μεγάλης κλίμακας και υψηλής τάσης συμπεριφέρονται στο δίκτυο όπως ο κορμός του δέντρου, μεταφέροντας ηλεκτρική ενέργεια σε μακρινές αποστάσεις μακριά από τη γεννήτρια και προς τα ηλεκτρικά φορτία. Έχουν δηλαδή μια ιεραρχική δομή, από τη μονάδα παραγωγής στους τελικούς χρήστες[11]. Αντίθετα, στο microgrid παρατηρείται ότι υπάρχει μια αλληλουχία στις συνδέσεις, οι οποίες είναι αμφίδρομες, δηλαδή και από τον πάροχο ενέργειας στον καταναλωτή, και από τον καταναλωτή στον πάροχο ενέργειας αλλά και μεταξύ των ίδιων των καταναλωτών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι για παράδειγμα ακόμα και μια κατοικία μπορεί να αποτελέσει μια μικρή μονάδα παραγωγής εξαιτίας του φωτοβολταϊκού πάνελ που έχει στη στέγη της. Η σημαντική διαφορά είναι η αμφίδρομη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες με βέλτιστο τρόπο. Για παράδειγμα, όταν μια κατοικία έχει έλλειψη είναι πιο εύκολο να πάρει ενέργεια από μια γειτονική που έχει πλεόνασμα, χωρίς να επιβαρύνει την κεντρική μονάδα παραγωγής. 31

33 Εικόνα 9 : Ένα παραδοσιακό δίκτυο και ένα μικροδίκτυο, [11] 2.4 Πλεονεκτήματα των microgrids 1.Αυτονομία στην προμήθεια ενέργειας Το microgrid μπορεί είτε να είναι συνδεδεμένο με το κεντιρκό δίκτυο είτε να απομονώσει τη λειτουργία του (islanded mode) από το κεντρικό δίκτυο και να παρέχει μόνο του ενέργεια όταν και όπου χρειάζεται. Επίσης, μπορεί να συντηρήσει την τοπική προμήθεια ενέργειας όταν το κεντρικό δίκτυο αποτυγχάνει. 2.Συντονισμός των DER Όσο η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών σε οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, τόσο περισσότερες προκλήσεις εμφανίζονται. Τα μικροδίκτυα παρουσιάζουν έναν τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Με γεωγραφικό συντονισμό των πλησιέστερων γεννητριών, ένα μικροδίκτυο μπορεί να αποφύγει τις δύσκολες αλληλεπιδράσεις που οι συμβατικές γεννήτριες εμφανίζουν όταν συνδέονται άμεσα με το ευρύτερο δίκτυο. 32

34 3.Ομαδοποίηση πόρων Τα συνδεδεμένα microgrid, έχοντας μόνο ένα κοινό σημείο σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο, μπορούν έμμεσα να συνδέσουν όλους τους πόρους σε μία μεγάλη και ενιαία ελεγχόμενη πηγή. Αυτή η ενιαία, μεγάλη πηγή που παρέχεται από το μικροδίκτυο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοπιστία, εκλεπτυσμένο έλεγχο και λιγότερες απαιτήσεις υποδομής λόγω εξελιγμένων μηχανισμών όπως συστήματα άμεσου ελέγχου του φορτίου που μπορούν για παράδειγμα να αποθηκεύσουν φορτίο μέσω της διαχείρισης του air-conditioning. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του air condition ελέγχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διακόπτεται, όταν η εναπομείνασα ενέργεια στη μπαταρία είναι λίγη. Έτσι, ο έλεγχος αυτός, θα συντελέσει στη βραδύτερη κατανάλωση της ενέργειας αυτής. Η Κύθνος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα, όπου πολλαπλές γεννήτριες διεισδύουν στο microgrid μέσω των συστημάτων ελέγχου, διευκολύνοντας τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού μικρών γεννητριών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του μακροδικτύου. 4.Υψηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στην προσφορά ενέργειας Η παραδοσιακή άποψη για παροχή ηλεκτρισμού σε απομακρυσμένες περιοχές ήταν ότι ενώ κάποιες ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, μια μεγάλη κεντρική μονάδα παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, που θα βρισκόταν σε αδράνεια, χρειαζόταν για την παροχή «εφεδρικής» ενέργειας. Τα microgrids αμφισβητούν αυτή τη θεωρία. Με την κατάλληλη διαχείριση και τον έλεγχο των μηχανισμών, τα μικροδίκτυα μπορούν να επιτρέψουν υψηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τροφοδοσία των απομακρυσμένων περιοχών, χωρίς να χρειάζονται μονάδες παραγωγής ορυκτών καυσίμων. 5.Αύξηση εισοδήματος Η ικανότητα ρύθμισης της χρήσης ενέργειας σε ένα μοντέλο πραγματικού χρόνου δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης της μέσω της ανταπόκρισης στις μετρήσεις με αντίστοιχη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας, ανταπόκρισης στις μεταβολές των τιμών και υποστήριξης της τάσης και της χωρητικότητας του κεντρικού δικτύου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση εισοδήματος. 6.Μειωμένο κόστος 33

35 Τα smart microcrid είναι πιο αξιόπιστα και μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις λόγω της εξοικονόμησης απωλειών ισχύος. Οι τοπικές γεννήτριες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος ισχύος και τα microgrid επιτρέπουν στους καταναλωτές να προμηθευτούν ισχύ σε πραγματικό χρόνο σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Οι τοπικές γεννήτριες ισχύος είναι πιο αποδοτικές και μειώνουν τις απώλειες της μετάδοσης ιδιαίτερα όταν το κόστος ισχύος είναι στα υψηλότερα επίπεδα. 7.Μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα Μία τοπική γεννήτρια ισχύος μπορεί να είναι ανανεώσιμη ή να τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Συχνά τα microgrids μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θερμότητα που εξάγεται από το φυσικό αέριο για άλλες χρήσεις, όπως θέρμανση και ψύξη του σπιτιού (Trigeneration system). Τα smart microgrids έχουν την απαιτούμενη ευελιξία χρήσης ενός ευρέως φάσματος πηγών ενέργειας όπως η αιολική και ηλιακή ενέργεια. 8.Οικονομικά οφέλη Τα microgrids μπορούν να παρέχουν νέες θέσεις εργασίας και νέες επαγγελματικές δυνατότητες συνεισφέροντας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. 9.Αυξημένη αξιοπιστία Η ανεξάρτητη λειτουργία των τοπικών γεννητριών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τα black out και να διορθώσει αυτόματα διαταραχές ισχύος. Επίσης, τα microgrids μπορούν να τροφοδοτήσουν τα μεγαλύτερα δίκτυα ισχύος όταν η ζήτηση και το κόστος ισχύος είναι πολύ υψηλά προμηθεύοντας το κεντρικό δίκτυο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 10.Μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε μελλοντικές αλλαγές Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις μελλοντικές αλλαγές είναι ότι η χρήση τους δεν προϋποθέτει την ύπαρξη μεγάλων επενδύσεων από τη μεριά εταιριών, όπως συμβαίνει με τα κεντρικά δίκτυα υψηλής τάσης. Αντιθέτως μπορούν να αυξήσουν τη συνολική προσφορά ενέργειας γρήγορα και αποδοτικά μέσω σχετικά μικρών τοπικών γεννητριών όπως ηλιακών κυττάρων και ανεμογεννητριών [11], [19]. 34

36 2.5 Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και Vehicle to Grid Concept Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα Ένα άλλο αναπόσπαστο κομμάτι των microgrids είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (plug-in hybrid electric vehicles) τα οποία συνδέονται με το δίκτυο. Παίρνουν ενέργεια για να φορτιστούν από το δίκτυο και όταν είναι σταθμευμένα παρέχουν σε αυτό την αποθηκευμένη ενέργεια που δεν κατανάλωσαν. Οι τρείς τύποι ηλεκτρικών οχημάτων είναι: (1) τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, τα οποία αποθηκεύουν ισχύ από το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε ηλεκτροχημικά κελιά, (2) τα υβριδικά, τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά την κίνηση από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης ο οποίος λειτουργεί σα γεννήτρια, (3) τα ηλεκτρικά οχήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά την κίνηση από ένα καύσιμο που μπορεί να είναι το υδρογόνο. Από όλα τα σχέδια υβριδικών οχημάτων το πιο σχετικό με το v2g είναι το plug-in hybrid. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι, μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο, επιτρέποντας την επαναφόρτιση από αυτό καθώς και από καύσιμα και ότι έχει μεγαλύτερα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας) ώστε να επιτρέπουν την οδήγηση μόνο από την χρήση ηλεκτρισμού[20], [21] και [22]. 35

37 Εικόνα 10: Οι 3 τύποι ηλεκτρικών αυτοκινήτων, Πηγή: [23] Τα ηλεκτρικά οχήματα βοηθούν στη λειτουργία του microgrid με δύο τρόπους. Πρώτον, μπορούν να αποτελέσουν εφεδρικό άμεσο απόθεμα και δεύτερον να λειτουργήσουν ως συντονιστές του δικτύου. Αυτά αποτελούν για παράδειγμα στις Η.Π.Α. το 5-10% του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο [24] Vehicle to Grid (V2G) Concept Το σκεπτικό του V2G αναφέρεται στο γεγονός ότι η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία ενός plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) μπορεί να επιστραφεί στο δίκτυο, όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποστήριξη του δικτύου, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής όπου η ζήτηση είναι υψηλή[25], [26]. Εικόνα 11: Electric Vehicles, Πηγή: [27] 36

38 Κατά μέσο όρο, ένα αυτοκίνητο οδηγείται μία ώρα την ημέρα, ενώ τις υπόλοιπες ώρες είναι σταθμευμένο. Πρακτικά, το ποσό της ενέργειας που προέρχεται από ένα αυτοκίνητο είναι KW. Η σύνδεση του V2G έχει τη δυνατότητα να παρέχει άμεση διεπαφή μεταξύ του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στην μπαταρία του PHEV. Επομένως, το PHEV μπορεί να ενισχύει το δίκτυο με την αποθηκευμένη ενέργεια που διαθέτει, αφού δεν τη χρησιμοποιεί. Η ενέργεια που μπορεί να δοθεί από το PHEV στο δίκτυο είναι περιορισμένη και εξαρτάται από το μέγεθος της μπαταρίας του οχήματος. Στο σύστημα αυτό η ροή της ενέργειας είναι αμφίδρομη, δηλαδή το PHEV μπορεί να πάρει ενέργεια από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της φόρτισής του, αλλά και να επιστρέψει ενέργεια σε αυτό κυρίως κατά τις ώρες αιχμής, όταν τίθεται ζήτημα ανάγκης. Το βασικό πλεονέκτημα του V2G είναι ότι οποιοδήποτε όχημα μπορεί να τροφοδοτήσει οποιαδήποτε κατοικία, οποιαδήποτε στιγμή με μοναδική προϋπόθεση να είναι σταθμευμένο. Το PHEV αντιμετωπίζεται ως πόρος ενέργειας στο σενάριο του V2G αφού παρέχει τη δυνατότητα συχνής ρύθμισης, ανταλλαγής ενέργειας και διαχείρισης της ζήτησης [26], [28]. Eικόνα 12: Electric Vehivle in a microgrid, Πηγή: [29] Οι λειτουργίες του V2G μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες, (α) σε τοπικές υπηρεσίες και (β) σε υπηρεσίες ευρείας ζώνης. Οι τοπικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή εφεδρικής ενέργειας σε τοπικά σπίτια ή επιχειρήσεις, για εξομάλυνση των αιχμών και για σταθεροποίηση ή βελτίωση της ποιότητας της 37

39 παρεχόμενης ενέργειας. Οι υπηρεσίες ευρείας ζώνης περιλαμβάνουν βοηθητικές υπηρεσίες για το δίκτυο, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου να διατηρούν αξιόπιστη τη λειτουργία του. Όταν ένα PHEV είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 10 KW απαιτούνται 8 έως 10 ώρες για τη φόρτισή τους στην τυπική πρίζα 110V/15A. Για γρήγορη φόρτιση απαιτούνται πρίζες τύπου 110V/50A ή 220V/30A όπου η μπαταρία φορτίζει σε λιγότερο από δύο ώρες. Πολύ σημαντική είναι η ανακύκλωση των μπαταριών αυτών σε ειδικούς κάδους, διότι παρατεταμένη ή ακατάλληλη χρήση μιας μπαταρίας οδηγεί σε εκπομπή τοξικών αερίων, τραυματισμούς και φωτιά[30]. Στο συγκεκριμένο θέμα διεξάγεται μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Η.Π.Α από το πανεπιστήμιο του Delaware, όπου μια ομάδα με επικεφαλή τον δόκτορα Willett Kempton έχει ως στόχο να μελετήσει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη του V2G ενισχύοντας την αγορά του προϊόντος[23]. Εικόνα 13: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο της ομάδας του Delaware, Πηγή: [31] 2.6 Προκλήσεις κατά την υιοθέτηση του microgrid 38

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System (Κιλοβάτ, Αρμονική, Αμπέρ, Μείωση, Εξοπλισμός) ΛΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ! (Συχνές Ερωτήσεις) Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources ΣΕΚ Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence Με την συνεργασία των εταιριών: Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα για Μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΙΕΝΕ

Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα για Μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΙΕΝΕ Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα για Μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΙΕΝΕ 1. Το ηλεκτρικό δίκτυο σήμερα 2. Τα μελλοντικά δίκτυα - Έξυπνα δίκτυα 3. Συμπεράσματα IENE Β2Β

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κάθε φυσικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

N.S.E. Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος!

N.S.E. Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος! N.S.E Ltd Networking System Exellence Συνθέστε το δικό σας υβριδικό σύστημα, βάσει των δικών σας μοναδικών αναγκών και χτίστε το κομμάτι κομμάτι για να μοιράσετε το κόστος! Copyright NSE Ltd. 2011 Hybrid

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Το νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην Ελλάδα από 31/12/2014 Τι προβλέπεται-διαδικασία σύνδεσης Τιμές απόσβεση Με την αυτοπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία!

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία! Copyright NSE Ltd. 2011 N.S.E Ltd Networking System Exellence ΣΕΚ Σύστημα Eξοικονόμησης Kαυσίμων Η εταιρεία μας ΣΕΚ Η NSE Ltd (Networking System Excellence) είναι μία ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης

Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης Οι νέοι μετατροπείς στοιχειοσειράς της ΑΒΒ για Φ/Β συστήματα Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχώς βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση σε σχέση με το κόστος των

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ PV-NET Προώθηση της ΦΒ ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ Δρ. Mαρία Χατζηπαναγή Έκθεση SAVENERGY 2013 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας Πρότυπο ISO 50001

Μέτρηση Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας Πρότυπο ISO 50001 Τεχνική Ανάλυση 27 Μαρτίου 2015 Ενημερωτικό Νο6 Μέτρηση Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας Πρότυπο ISO 50001 Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Είναι γνωστό ότι το 40-41% της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Power Router Solar Battery

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Power Router Solar Battery Power Router Solar Battery Ο Nedap Power Router (Ηλιακή μπαταρία) είναι ο προσωπικό σας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής για την αυτοκατανάλωση σας. Με την Ηλιακή μπαταρία Power Router, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα