ΘΥΡΑ: ανάπτυξη θεματικής πύλης πληροφόρησης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΥΡΑ: ανάπτυξη θεματικής πύλης πληροφόρησης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα"

Transcript

1 ΘΥΡΑ: ανάπτυξη θεματικής πύλης πληροφόρησης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα Κυριακή Μπαλτά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Μπάνος Ευάγγελος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Αυτοματισμού Χρυσούλα Παπάζογλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Αυτοματισμού Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Μάριος Μαυρίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Αυτοματισμού Περίληψη Οι Θεματικές Πύλες Βιβλιοθηκών (ΘΠΒ) συγκεντρώνουν βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές πληροφόρησης, οργανωμένες κάτω από θεματικές κατηγορίες, οι οποίες έχουν συλλεχθεί, αξιολογηθεί και προταθεί από ειδικούς συνήθως βιβλιοθηκονόμους. Οι συλλογές ΘΠΒ στοχεύουν στην υποστήριξη της έρευνας και την ικανοποίηση των αναγκών πληροφόρησης προσδιορίζοντας και δημιουργώντας συνδέσμους προς επιλεγμένες, ακαδημαϊκού προσανατολισμού πηγές πληροφόρησης διαθέσιμες στον Παγκόσμιο Ιστό. Παλαιότερα οι βιβλιοθήκες ανέπτυσσαν ΘΠΒ με τη χρήση HTML κωδικοποίησης χωρίς την χρήση ειδικού λογισμικού και χωρίς την εφαρμογή προτύπων οργάνωσης των μεταδομένων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί λογισμικά ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία ΘΠΒ, τα οποία υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων, συγκομιδής δεδομένων (data harvesting) και τεχνολογίας Ιστού, καθιστώντας έτσι δυνατή τη συνεργατική δημιουργία ΘΠΒ στα πλαίσια ενός ή περισσοτέρων συνεργαζόμενων φορέων χωρίς να απαιτούν από τους επιμελητές τους ειδικές γνώσεις HTML. H ΘΥΡΑ, η ΘΠΒ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναπτύχθηκεστα πλαίσια του έργου Πλοηγίς: Από την Πληροφορία στη Γνώση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση στη σχετική με τις ΘΠΒ βιβλιογραφία δημιουργήθηκε μια λίστα χαρακτηριστικών τα οποία, το λογισμικό που θα υποστήριζε την ανάπτυξη και διαχείριση της ΘΠΒ της Βιβλιοθήκης, θα έπρεπε να πληροί. Με βάση τη λίστα χαρακτηριστικών επιλέχθηκε το λογισμικό Scout Portal Toolkit λόγω του ότι ήταν έτοιμο προς εφαρμογή, είχε χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, ήταν απλό στην εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση από προσωπικό που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, ανταποκρινόταν στα σχετικά διεθνή πρότυπα. Το Scout PT έχοντας προεγκατεστημένα τα βασικά πεδία περιγραφής μεταδεδομένων του Dublin Core χρειάστηκε πολύ λίγες προσθήκες για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες περιγραφής των δεδομένων για τις πηγές που διέθετε η βιβλιοθήκη. Το Scout PT είναι ανοικτό στη χρήση οποιουδήποτε θεματικού θησαυρού. Για τη ΘΥΡΑ σε επίπεδο θεματικής περιγραφής των πηγών επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ο δίγλωσσος Θησαυρός Θεματικών Όρων του ΕΚΤ ενώ σε επίπεδο δημιουργίας Θεματικών Κατηγοριών επιλέχθηκε το Australian Standard Classification of Education για την κατηγοριοποίηση των επιστημών. Για το τεχνικό μέρος της εφαρμογής, απαιτήθηκαν εκτενείς προσθήκες στον πηγαίο κώδικα του Scout PT καθώς και αλλαγές στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων του. Το κυριότερο ζήτημα ήταν η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών (Ελληνικά Αγγλικά) τόσο στο περιβάλλον της εφαρμογής (μενού, φόρμες, κλπ.) όσο και στα βιβλιογραφικά δεδομένα (δημιουργία διαφορετικού δένδρου για κάθε γλώσσα). Αφού υλοποιήθηκε προγραμματιστικά η πολυγλωσσικότητα, έγινε εξελληνισμός όλων των φορμών, των προβολών και των μηνυμάτων που εμφανίζονται στο Scout. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία αλφαβητικού ευρετηρίου των πηγών και αφού η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από το αρχικό

2 πακέτο, δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. Τέλος, έγιναν αλλαγές στα πεδία μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στις φόρμες σύνθετης αναζήτησης της εφαρμογής προκειμένου να δοθούν επιπλέον δυνατότητες στους χρήστες που αναζητούν πηγές. Πιλοτικά εισήχθησαν στο σύστημα 311 βάσεις δεδομένων που αποτέλεσαν το βασικό κορμό πάνω στον οποίο δομήθηκε η ΘΥΡΑ. Η πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής ανέδειξε κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις, κυρίως στις δυνατότητες πλοήγησης στις εγγραφές των πηγών με βάση όχι μόνο τη θεματική κατηγορία αλλά και τον τύπο της πηγής. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκαν σύνδεσμοι για την εμφάνιση αποκλειστικά των βάσεων δεδομένων και στη συνέχεια προστέθηκαν πιο σύνθετες δυνατότητες φιλτραρίσματος. Εισαγωγή Οι θεματικές πύλες (subject portals ή gateways) αποτελούν ένα από τα δημοφιλέστερα θέματα συζήτησης γύρω από τις τεχνολογίες του Διαδικτύου στις μέρες μας. Μετά τα όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς θα περίμενε κανείς ότι έχει αναδειχτεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Παρόλα αυτά παρατηρούμε πως οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί στον όρο κάθε άλλο παρά συμπίπτουν (Pickett & Hamre, 2002). Οι Ubogu, Kekana & Roberts (2006) διακρίνουν δύο βασικές προσεγγίσεις στους ορισμούς για τις θεματικές πύλες: α) αυτήν που τις αντιμετωπίζει ως «επιμελημένους ιστοτόπους» (sophisticated web sites) και αποτελούν σημείο εισόδου σε άλλες σελίδες του διαδικτύου ή σχετικές πηγές μέσω μιας διάταξης θεματικών συνδέσμων και β) αυτήν που τις αντιμετωπίζει ως «μηχανές αναζήτησης» ή καλύτερα «μηχανές μετααναζήτησης» που συνιστούν ένα κοινό περιβάλλον διεπαφής των χρηστών, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικά προσβάσιμων πηγών μέσα και έξω από τη βιβλιοθήκη. Σε ένα πολύ βασικό επίπεδο οι πύλες συγκεντρώνουν πλειάδα πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα διευκολύνοντας τους χρήστες τους να εντοπίζουν τις πληροφορίες αυτές που τους είναι χρήσιμες μέσα στον καταιγισμό της πληροφόρησης του διαδικτύου. Ο Butters (2003) σε μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση του όρου αναφέρει πως «τεχνικά μια πύλη είναι μια δικτυακή υπηρεσία η οποία συγκεντρώνει περιεχόμενο από διαφορετικά διανεμόμενες πηγές χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ταυτόχρονης αναζήτησης σε πολλαπλές πηγές (cross-searching), συγκομιδής (harvesting), ειδοποίησης (alerting) και συλλογής (collate) σε μια συγχωνευμένη μορφή παρουσίασης στον τελικό χρήστη. Η παρουσίαση αυτή γίνεται συνήθως με τη χρήση ενός περιηγητή Ιστού ενώ δεν αποκλείεται και η χρήση άλλων τεχνολογιών. Για τους χρήστες μια πύλη είναι ένα πιθανώς προσωποποιημένο μοναδικό σημείο πρόσβασης όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση σε περισσότερες από μια πηγές και τα αποτελέσματα να εμφανιστούν συνολικά. Η πληροφορία είναι πιθανόν να παρουσιάζεται και με άλλα μέσα όπως για παράδειγμα υπηρεσίες ειδοποίησης (alerting services) και λίστες συνεδρίων που θα πραγματοποιηθούν ή ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-prints) και μαθησιακό υλικό (learning material)». Ο Chamberlain (2006) προχωρά σε ένα άλλο ορισμό λέγοντας πως «υπάρχουν δύο ειδών πύλες: οι γενικές πύλες και οι θεματικές πύλες βιβλιοθηκών (ΘΠΒ) ορίζοντας τις δεύτερες ως συλλογές βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών ιστότοπων, διατεταγμένων θεματικά, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί, ελεγχθεί και προταθεί από ειδικούς οι οποίοι είναι συνήθως βιβλιοθηκονόμοι». Συνεχίζει λέγοντας πως «οι συλλογές αυτές δημιουργούνται για να υποστηρίξουν την έρευνα και τις πληροφοριακές ανάγκες αναγνωρίζοντας και υποδεικνύοντας προτεινόμενους, με ακαδημαϊκό προσανατολισμό ιστότοπους.» Ένας συνήθης διαχωρισμός των πυλών έτσι όπως συχνά τον συναντάμε στη βιβλιογραφία είναι σε «οριζόντια» (horizontal) και «κάθετα» (vertical) (Cox, 2003). Με τα πρώτα να απευθύνονται στο γενικό κοινό καλύπτοντας μια ευρύτερη θεματολογία και παρέχοντας μεγάλου θεματικού εύρους περιεχόμενο και υπηρεσίες ενώ τα δεύτερα

3 απευθύνονται σε πιο ειδικό κοινό και η θεματική τους κάλυψη εκτείνεται σε λιγότερα αντικείμενα με μεγαλύτερη εμβάθυνση (The Motive web design glossary) Θεματικές πύλες πρόσβασης στις βιβλιοθήκες Στις μέρες μας ο σχεδιασμός των υπηρεσιών πραγματοποιείται σε μεγάλο μέρος με γνώμονα την παροχή τους και από απόσταση (in-house services online) σε εικοσιτετράωρη βάση επτά μέρες την εβδομάδα (24/7) (Schmidt, 2006). Για το λόγο αυτό δημιουργούνται εικονικές πληροφοριακές συλλογές οι οποίες συνθέτονται από βιβλιοθηκονόμους μετά από επιλογή και αξιολόγηση πηγών διαθέσιμων μέσω του Διαδικτύου. Καθώς οι κοινότητες των χρηστών εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με τη χρήση του Διαδικτύου αυξάνονται και οι προσδοκίες τους για τη δημιουργία πιο χρηστικών πυλών. Σήμερα υπάρχει η απαίτηση για πιο εξειδικευμένες πύλες οι οποίες μάλιστα θα πρέπει να παρέχουν στο χρήστη δυνατότητες εξατομίκευσης (personalization) και προσαρμογής (customization). (Looney & Lyman, 2000, p.30; Pickett & Hamre, 2002). Οι ΘΠΒ οργανώνουν πηγές διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου θεματικά επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν τη θεματική κατηγορία που τους ενδιαφέρει και μετά να περιηγηθούν στη λίστα των πηγών που περιλαμβάνει. Οι χρήστες πραγματοποιούν τις έρευνές τους επιλέγοντας μια σειρά προοδευτικά ειδικότερων (narrow) όρων έρευνας μέσα από τις εκάστοτε προτεινόμενες από τον οδηγό λίστες. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες ανοίγουν δρόμο, μέσα από προοδευτικά ειδικότερους περιγραφείς (descriptors), έως να φτάσουν στη λίστα των πηγών οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οι θεματικοί κατάλογοι δεν περιλαμβάνουν συνδέσμους σε όλες τις πηγές πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου. Από τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους και όχι με τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ είναι πολύ μικρότεροι από τις βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται από μηχανές αναζήτησης (search engine databases). Επιπλέον κάθε θεματικός κατάλογος είναι διαφορετικός και η αξία του έγκειται από την έκταση της έρευνας για νέες πηγές που πραγματοποιεί ο δημιουργός του, τη μεθοδολογία οργάνωσης των πηγών που παρουσιάζει, την ενημέρωση των πηγών καθώς επίσης και την ποιότητα των πηγών που επιλέγονται, χαρακτηριστικό το οποίο είναι πολύ μεγάλης σημασίας στην περίπτωση που ο θεματικός κατάλογος είναι προϊόν βιβλιοθήκης. Παλαιότερα οι βιβλιοθήκες ανέπτυσσαν ΘΠΒ τις οποίες διέθεταν μέσω του Ιστού με τη χρήση HTML κώδικα χωρίς την υποστήριξη κάποιου λογισμικού και χωρίς την εφαρμογή προτύπων οργάνωσης των μεταδομένων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί λογισμικά για τη δημιουργία θεματικών πυλών βιβλιοθηκών τα οποία είναι βασισμένα στην τεχνολογία ανοικτού κώδικα υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα για μεταδεδομένα, συγκομιδή δεδομένων (data harvesting) και τεχνολογία Ιστού (web technology standards) καθιστώντας δυνατή τη συνεργατική δημιουργία θεματικών πυλών βιβλιοθηκών στα πλαίσια ενός ή περισσοτέρων συνεργαζόμενων φορέων. Σύμφωνα με την ARL (2001) «τα λογισμικά για τη δημιουργία ΘΠΒ αναπτύχθηκαν ως εργαλεία ενοποίησης των πηγών τα οποία θα συνδέουν την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσα με υψηλής ποιότητας πηγές πληροφόρησης οι οποίες θα συνεισφέρουν στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και θα προάγουν την έρευνα». Η θεματική πύλη «Θύρα» Η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια του έργου Πλοηγίς τον Ιανουάριο του 2004 ολοκλήρωσε την προκαταρκτική μελέτη για τη δημιουργία Θεματικών Πυλών Πληροφόρησης. Το αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η δημιουργία μιας δίγλωσσης (ελληνική αγγλική γλώσσα) στατικής ιστοσελίδας με θεματική διάταξη συνδέσμων σε επιλεγμένες βάσεις δεδομένων. Η

4 θεματική κατηγοριοποίηση στηριζόταν σε ένα βασικό διαχωρισμό των αντικειμένων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός της θεματικής κατάταξης των πηγών, δημιουργήθηκε δίγλωσσο αλφαβητικό ευρετήριο (ελληνικό και αγγλικό) και ευρετήριο με βάση τη μορφή των δεδομένων (Εικόνα 1) Εικόνα 1 Αυτή η δομή παρουσίασης των πηγών επανεξετάστηκε τον Ιανουάριο του 2006 και αποφασίστηκε η δημιουργία μιας δυναμικής θεματικής πύλης πρόσβασης η οποία θα ανέπτυσσε μια εσωτερική βάση δεδομένων και θα χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης ΘΠΒ με τη χρήση προτύπων μεταδεδομένων. Το εγχείρημα ξεκίνησε από επισκόπηση στη σχετική βιβλιογραφία και σε ανάλογες προσπάθειες βιβλιοθηκών του εξωτερικού, διότι η έρευνα κατέδειξε ότι δεν υπήρξαν ανάλογες προσπάθειες από ελληνικές βιβλιοθήκες. Οι παράμετροι οι οποίες διερευνήθηκαν ήταν οι εξής: τυπολογίες των θεματικών πυλών πληροφόρησης ταξονομίες θεματικών πυλών πρότυπα μεταδεδομένων συστήματα θεματικών επικεφαλίδων λογισμικά δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης λογισμικά ανοιχτού κώδικα Οι θεματικές πύλες κατατάσσονται από τους ερευνητές σε διάφορες τυπολογίες (Koch, 2000;Cox, 2003) Για το θεματικό ευρετήριο των πυλών θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μια ταξονομία η οποία θα κατέτασσε τις πηγές με γνώμονα τη δομή οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μιας και αυτή είναι ευρύτερη οργανωτική δομή στην οποία ανήκει η βιβλιοθήκη (Rosenfeld, 2002). Σε σχέση με τα διαδεδομένα ταξινομικά στις βιβλιοθήκες συστήματα (LC Classification Scheme, Dewey Decimal Classification) ένα σύστημα εξειδικευμένο στην ταξινόμηση των επιστημών, όπως αυτές διδάσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο διαφανές και φιλικό προς τον τελικό χρήστη (Ubogu, Kekana & Roberts 2006) Το σύστημα θεματικών επικεφαλίδων που χρησιμοποιεί γενικά η βιβλιοθήκη για τη θεματική καταλογογράφηση του υλικού της είναι το LCSH. Το συγκεκριμένο σύστημα κρίθηκε πάρα πολύ αναλυτικό και εκτενές για την περίπτωση των θεματικών πυλών. Επιπροσθέτως, λόγω του παραπάνω περιορισμού αποκλείστηκε η χειρονακτική εισαγωγή του στο λογισμικό που θα επιλεγόταν, οπότε θα έπρεπε να διερευνηθούν αποκλειστικά αυτοματοποιημένες μέθοδοι εισαγωγής. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να επιλεγεί ένα σύστημα θεματικών περιγραφέων σχετικά περιορισμένου όγκου, ευρείας κάλυψης, το οποίο θα ήταν σε ψηφιακή μορφή, θα ανέλυε τους περιγραφείς τόσο στην ελληνική όσο και αγγλική γλώσσα

5 και η εισαγωγή του στο λογισμικό που θα επιλεγόταν θα ήταν εφικτή ακόμη και χειρονακτικά. Από τους τρείς τύπους λογισμικών δημιουργίας και διαχείρισης θεματικών πυλών βιβλιοθηκών (αυτόνομα εμπορικά πακέτα, υποσυστήματα ευρύτερων συστημάτων διαχείρισης βιβλιοθηκών, λογισμικά ανοικτού κώδικα) (Bills, Chang & Nathanson, 2003) εκτιμήθηκε ότι η βιβλιοθήκη υποστηρίζοντας την ευρύτερη πολιτική του ιδρύματος για τη χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει μια τέτοιου τύπου εφαρμογή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του Horizon Information Portal σχετικού υποσυστήματος του συστήματος διαχείρισης της Βιβλιοθήκης (Horizon) ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων (ανεπάρκεια εξυπηρετητή συστήματος). Οι περιορισμοί οι οποίοι τέθηκαν για την επιλογή του λογισμικού ήταν οι εξής: να είναι ανοικτού κώδικα, διότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και η Βιβλιοθήκη ως μέρος αυτού, υποστηρίζει τη χρήση των λογισμικών ανοικτού κώδικα να έχει χρησιμοποιηθεί από άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού με μεγέθη ανάλογα με αυτά της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να πιστοποιηθεί η δυνατότητά του να υποστηρίξει τη συλλογή των πηγών που διαθέτει και θέλει να αναπτύξει η Βιβλιοθήκη να έχει παραχθεί ανάλογο προϊόν από βιβλιοθήκη του εξωτερικού σε άλλη γλώσσα πλην της αγγλικής, γεγονός το οποίο θα καταδείκνυε την αποτελεσματική του λειτουργία και σε άλλες γλώσσες. Το λογισμικά τα οποία επιλέχθηκαν ήταν το Scout Portal Toolkit προϊόν το οποίο αναπτύχθηκε και εποπτεύεται από το University of Wisconsin (Almasy και Sleasman και Bower, 2002) και το ivia το οποίο είναι προϊόν του Research and Development Group of the library of the University of California, Riverside (Mitchell et all, 2003). Τα δύο λογισμικά εγκαταστάθηκαν και δοκιμάστηκαν από την ομάδα πληροφορικών του έργου ως προς τις τεχνικές τους απαιτήσεις τόσο στη εγκατάσταση όσο και στη χρήση και λειτουργία τους. Μετά από διάφορες δοκιμές και συνεκτίμηση του απαιτούμενο χρόνου και προσωπικού για την προετοιμασία καθώς και για τη μελλοντική χρήση και ανάπτυξη του έργου, επιλέχθηκε το Scout Portal Toolkit λόγω του ότι: ήταν έτοιμο προς εφαρμογή είχε χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας ήταν απλό στην εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση από προσωπικό που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής ανταποκρινόταν στα σχετικά διεθνή πρότυπα. Το Scout PT έχοντας προεγκατεστημένα τα βασικά πεδία περιγραφής μεταδεδομένων του Dublin Core χρειάστηκε πολύ λίγες προσθήκες για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες περιγραφής των δεδομένων για τις πηγές που διέθετε η βιβλιοθήκη. Το Scout PT είναι ανοικτό στη χρήση οποιασδήποτε ταξονομίας και συστήματος θεματικών επικεφαλίδων. Για τη ΘΥΡΑ σε επίπεδο θεματικής περιγραφής των πηγών επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ο δίγλωσσος Θησαυρός Θεματικών Όρων του ΕΚΤ ενώ σε επίπεδο δημιουργίας Θεματικών Κατηγοριών επιλέχθηκε το Australian Standard Classification of Education για την κατηγοριοποίηση των επιστημών. Το SPT έχει προεγκατεστημένο το Dublin Core Element Set (Dublin Core Metadata Initiative, 2006) με αρκετές προσθήκες από το DCMI Education (Dublin Core Metadata Initiative Education Working Group, 2006) και το DCMI Administrative Metadata Working Groups (DCMI Administrative Metadata Working Groups, 2003). Παρόλα αυτά οι χρήστες με εκτεταμένα δικαιώματα πρόσβασης έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα πεδία ή να προσθέσουν άλλα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Metadata Field Editor. Το SPT παρέχει επίσης δυνατότητες διαχείρισης της ροής εργασιών με τη κλιμάκωση των προνομίων

6 πρόσβασης (user privileges). Εκτός από τη δυνατότητα καταλογογράφησης το Metadata Tool παρέχει δυνατότητες επιμέλειας, δημιουργίας αντιγράφων και τέλος διαγραφής των εγγραφών. Το Scout Portal Toolkit (SPT) διατίθεται ελεύθερα από τον ιστοτόπο Για να λειτουργήσει η εφαρμογή απαιτεί ένα εξυπηρετητή ιστού (web server) με εγκατεστημένη τη γλώσσα προγραμματισμού PHP και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL. Η εγκατάσταση συνιστάται να γίνει σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Linux, ενώ η εφαρμογή δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υλικό ή χώρο στο δίσκο. Για την προσαρμογή του Scout στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απαιτήθηκαν εκτενείς αλλαγές στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής και στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων οι οποίες σχετίζονταν με διορθώσεις προβλημάτων αλλά και προσθήκες λειτουργιών. Το κυριότερο ζήτημα ήταν η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών (Ελληνικά Αγγλικά) τόσο στο περιβάλλον της εφαρμογής (μενού, φόρμες, κλπ.) όσο και στα βιβλιογραφικά δεδομένα (δημιουργία διαφορετικού δένδρου για κάθε γλώσσα). Το Scout Portal Toolkit είναι γραμμένο αποκλειστικά για την Αγγλική γλώσσα, υποστηρίζει μόνο ένα δένδρο βιβλιογραφικών δεδομένων ενώ δεν υπάρχει διαχωρισμός των κειμένων της διεπαφής χρήστη (π.χ. μενού, φόρμες) από τον κώδικα, γεγονός που δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη ύπαρξη πολλαπλών γλωσσών. Η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών υλοποιήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο: οι φράσεις που υπήρχαν στον κώδικα αντικαταστάθηκαν από ανεξάρτητες από τη γλώσσα μεταβλητές. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν δύο αρχεία γλώσσας (ένα για την Ελληνική και ένα για την Αγγλική γλώσσα) στα οποία δίνονταν τιμές σε αυτές τις μεταβλητές οι οποίες αντιστοιχούν στις μεταφράσεις των διάφορων φράσεων. Η εφαρμογή προσαρμόστηκε έτσι ώστε να ανατρέχει στο σωστό αρχείο γλώσσας ανάλογα με την εκάστοτε επιλεγμένη από τον επισκέπτη γλώσσα. Όσον αφορά στην υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας στα μεταδεδομένα και στη δημιουργία ξεχωριστού θεματικού δένδρου, αυτή υλοποιήθηκε με την προσθήκη πεδίων σε διάφορους πίνακες στη βάση δεδομένων για την καταχώρηση των αντίστοιχων ελληνικών όρων. Τον εξελληνισμό (μετάφραση) όλων των απαιτούμενων όρων καθώς και του εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής ανέλαβε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα ήταν η απουσία αλφαβητικού ευρετηρίου των πηγών γεγονός που δεν επέτρεπε την πλοήγηση σε μια συγκεκριμένη πηγή με βάση το όνομά της χωρίς να προηγηθεί αναζήτηση. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε ένα αλφαβητικό ευρετήριο εκ του μηδενός και ενσωματώθηκε στον κώδικα του Scout. Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της εφαρμογής έγιναν αλλαγές στα πεδία μεταδεδομένων που περιέχονται στις φόρμες αναζήτησης προκειμένου να δοθούν στους χρήστες επιπλέον δυνατότητες και προστέθηκαν δυνατότητες φιλτραρίσματος πηγών στις συγκεντρωτικές προβολές. Αρχικά κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη φίλτρου για την προβολή αποκλειστικά των βάσεων δεδομένων για ένα θεματικό αντικείμενο και στη συνέχεια προστέθηκαν πιο σύνθετες δυνατότητες φιλτραρίσματος. Άλλες αλλαγές που έγιναν σχετίζονταν με τη συμβατότητα του Scout με τα πρότυπα του World Wide Web Consortium (W3C) γεγονός που επηρεάζει την προσβασιμότητα της εφαρμογής από άτομα με ειδικές ανάγκες και τη μορφοποίηση της διεπαφής χρήστη. Η τελική δημοσίευση της Θύρας έγινε τον Ιανουάριο του 2007 στην ιστοσελίδα και περιελάμβανε αρχικά 311 συνδρομητικές και ελεύθερα προσβάσιμες βάσεις δεδομένων που η Βιβλιοθήκη είχε ήδη συγκεντρώσει. Το κεντρικό περιβάλλον εργασίας των χρηστών παρέχει: δυνατότητες απλής και σύνθετης αναζήτησης δυνατότητα πλοήγησης με τη χρήση των θεματικών κατηγοριών με τη χρήση φίλτρων για παρουσίαση των πηγών ανά τύπο υλικού

7 αλφαβητική αναζήτηση τις τελευταίες καταχωρήσεις πηγών τη δυνατότητα αλλαγής γλώσσας εργασίας τα εγχειρίδια χρήσης τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στην υπηρεσία e-ρώτηση της βιβλιοθήκης τη δυνατότητα ταυτοποίησης του χρήστη για πιο εξατομικευμένη χρήση του συστήματος (αξιολόγηση από το χρήστη των πηγών και προτάσεις νέων πηγών από το σύστημα στο χρήστη βάσει της αξιολόγησης των πηγών που έχει ο ίδιος κάνει, συμμετοχή σε fora συζητήσεων) Προς το παρόν η Θύρα εκτός από τις αρχικές 311 βάσεις δεδομένων έχει συμπληρωθεί και με 150 περίπου άλλες ηλεκτρονικές πηγές του διαδικτύου. Ο εμπλουτισμός της έχει γίνει με βάση αυστηρά, ποιοτικά, κριτήρια επιλογής (Masoom, 2005; Accart, 2006, Place, χ.χ.). Συμπεράσματα Μια θεματική πύλη δεν αποτελεί μια απλή παράθεση συνδέσμων σε πηγές πληροφοριών αλλά ένα ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης στο οποίο θα πρέπει να ενσωματωθούν όλες οι υπηρεσίες προς τους χρήστες της βιβλιοθήκης και να ενταχθεί στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης (e-ρώτηση) έχει ήδη ενσωματωθεί στη Θύρα και επίσης δίνεται η δυνατότητα μέσω του OpenURL server της Βιβλιοθήκης για δυναμική υποβολή αιτημάτων στο σύστημα διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης. Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται η διασύνδεση της πύλης με το σύστημα ταυτόχρονης αναζήτησης σε πολλαπλές πηγές (federated search) που η Βιβλιοθήκη αναπτύσσει και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας μέσω της Θύρας. Η χρήση του εξελληνισμένου από τη Βιβλιοθήκη λογισμικού ανοικτού κώδικα SPT, υποστηρίζοντας κοινά αποδεκτά πρότυπα μεταδεδομένων αποτελεί μια ιδανική πλατφόρμα συνεργατικής ανάπτυξης θεματικών πυλών πρόσβασης από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Εξάλλου έχει διεθνώς διαπιστωθεί πως η βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως η συντήρηση ποιοτικών θεματικών πυλών πρόσβασης επιτυγχάνεται με τη συνεργασία σε διαιδρυματικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο (Bawden, 2002) Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως ξεκινώντας την προσπάθεια για τη δημιουργία μιας θεματικής πύλης ένα από τα σημαντικότερα μελήματα αυτών που τη σχεδιάζουν καθώς και αυτών που τη δημιουργούν θα πρέπει να είναι η κατανόηση ότι η Βιβλιοθήκη θα πρέπει να αναλάβει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση απέναντι στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Μια θεματική πύλη, με δεδομένη τη δυναμική της φύση, δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Καθώς η τεχνολογία και οι ανάγκες-απαιτήσεις των χρηστών αλλά και της ίδιας της Βιβλιοθήκης μεταβάλλονται και εξελίσσονται συνεχώς, η πύλη θα πρέπει να μορφοποιείται συνεχώς να ανταποκρίνεται σ αυτές. Η θεματική πύλη οι οποία δεν έχει αυτή την ευελιξία και την αφοσίωση του οργανισμού στη διαρκή υποστήριξη και συντήρηση της είναι καταδικασμένη (Pickett & Hamre, 2002). Όπως όλα τα εκτενή έργα τα οποία εμπλέκουν τις νέες τεχνολογίες έτσι και οι θεματικές πύλες απαιτούν επένδυση τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και επίπεδο προγραμματισμού και σχεδιασμού για την επιτυχή τους εφαρμογή.

8 Βιβλιογραφικές αναφορές The motive web design glossary Available: [ ] Accart, J. 2006, "The SwisslnfoDesk experiment: the building of a website subject gateway as a contributive part of a virtual reference desk", Collection Building, vol. 25, no. 4, pp Almasy, E., Sleasman, D. & Bower, R. 2002, "Software for buiding a full featured disciplinebased web portal: the Scout Portal Toolkit", D-Lib Magazine, vol. 8, no. 11. ARL 2001, ARL Scholars Portal working Group Report, Association of Research Libraries, Washington, DC. Bawden, D. & Robinson, L. 2002, "Internet subject gateways revisited", International Journal of Information Management, vol. 22, no. 2, pp Bills, L., Chang, R.J. & Nathanson, A.J. 2003, "Subject web page management without HTML coding: two approaches", Information Technology and Libraries, vol. 22, no. 1. Available at: Butters, G. 2003, "What features in a portal?", Ariadne,, no. 35. Available: Chamberlain, E. 2006,, Bare Bones Lesson 4: Gateways and subject-specific databases [Homepage of University of South Carolina Beaufort Library], [Online]. Available: [ ] Cox, A. 2003, "Choosing a library portal system", Vine: the journal of information and knowledge management systems, vol. 33, no. 1, pp DCMI Administrative Metadata Working Groups 2003,, DCMI Administrative Metadata Working Groups [Homepage of DCMI], [Online]. Available: [ ]. Dublin Core Metadata Initiative 2006,, Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 [Homepage of DCMI], [Online]. Available: [ ]. Dublin Core Metadata Initiative Education Working Group 2006,, DCMI Education Community [Homepage of DCMI], [Online]. Available: [ ] Koch, T. 2000, "Quality-controlled subject gateways: definitions, typologies, empirical overview.", Online Information Review, vol. 24, no. 1, pp Looney, M. & Lyman, P. 2000, "Portals in higher education: what are they, and what is their potential?", Educause Review, vol. July/August, pp

9 Masoom Raza, M. & Eqbal, M. 2005, "Design and development of Library and Information Science Gateway: An Indian initiative", International Information & Library Review, vol. 37, no. 4, pp Mitchell, S., Mooney, M., Mason, J., Paynter, G.W., Ruscheinski, J., Kedzierski, A. & Humphreys, K. 2003, "ivia open source virtual library system", D-Lib Magazine, vol. 9, no. 1. Available: htpp://www.dlib.org/dlib/january03/mitchell/01mitchell.html Pickett, R.A. & Hamre, W.B. 2002, "Building Portals for Higher Education", New Directions for Institutional Research,, no. 113, pp Place, E. (χ.χ.) "Quality selection: ensuring the quality of your collection" in Desire Information Gateways Handbook, ed. Belcher, M. et all,. Rossenfeld, L. & Morville, P. 2002, Information architecture for the World Wide Web, O Reilly, Cambridge: Sebastopol, CA. Schmidt, J. 2006, "From library to cybrary: changing the focus of library design and service delivery" in changing information space and practice, eds. K. Cushla & B.C. Bertram, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, NJ; London, pp Ubogu, F.N., Kekana, A. & Roberts, C. 2006, "Library subject portals: an investigation of possibilities for the University of Witwatersrand Library", Program:Electronic Library and Information Systems, vol. 40, no. 1, pp

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοχώρου του εργαστηρίου Μηχανικής Λογισμικού. Παληόπουλος Αποστόλης-Παπαναγιώτου Παναγιώτης

Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοχώρου του εργαστηρίου Μηχανικής Λογισμικού. Παληόπουλος Αποστόλης-Παπαναγιώτου Παναγιώτης Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοχώρου του εργαστηρίου Μηχανικής Λογισμικού Π λ ό λ Α όλ Π ώ Παληόπουλος Αποστόλης-Παπαναγιώτου Παναγιώτης Σκοπός και χρησιμότητα της δημιουργίας portal για το τομέα Μικροϋπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή. Βαγγέλης Μπάνος, ελληνική ομάδα EDLocal

Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή. Βαγγέλης Μπάνος,  ελληνική ομάδα EDLocal Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή Βαγγέλης Μπάνος, http://vbanos.gr ελληνική ομάδα EDLocal Περιεχόμενα Πώς λειτουργεί η Europeana Αρχιτεκτονική Europeana Semantic Elements (ESE) Open Archives Protocol

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφοριακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» Έργο: «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 304216). 3 η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Ένωση εταιρειών COSMOS - ELiDOC Page 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Αναβάθμιση & Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ΗΜΕΡΙΔΑ: Οι ελληνικές ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικό Παράρτημα

Συγκεντρωτικό Παράρτημα Αρχική σελίδα -> Βρείτε το. Δεν λειτουργούν τα links Αποπροσανατολισμός, δυσλειτουργία δικτυακού τόπου Να διορθωθούν τα links Έγινε έλεγχος και διόρθωση όλων των συνδέσμων Ενότητα βιβλιοθήκη: η διαδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Ι.Π. Τζιγκουνάκης, Ν.Γ. Καλογερόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου, Α.Γ. Μπουντουβής, Ι.Α. Παλυβός

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2016 Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Springer Book Series, Springer Science + Business Media

Springer Book Series, Springer Science + Business Media Springer Book Series, Springer Science + Business Media Ο εκδοτικός οίκος Springer Science+Business Media εκδίδει δεκάδες σειρές βιβλίων που καλύπτουν εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως ιατρική και επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Βασίλης Ι. Παπάζογλου Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Οι πληροφοριακές πηγές των Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ψαρράκης Μάρκος. Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής

Ψαρράκης Μάρκος. Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής Ψαρράκης Μάρκος Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής marcosp@otenet.gr Το υλικό που υπάρχει μέσα στην παρουσίαση αφορά το εργαστήριο των ψηφιακών βιβλιοθηκών και την ευθύνη για το περιεχόμενο την έχει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού Ιωάννα Αν. Κλωνάρη Κωνσταντία Κακάλη Κορίννα Σπυροπούλου (ioanna.klonari, constantia.kakali, korinna.spyropoulou)@lis.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου και σχεδιασμός και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου και σχεδιασμός και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα, 44100 Πληροφορίες: Περσεφόνη Ντούλια Τηλ: 26550-22298, 29311 FAX: 26550-22298

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr

ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr http://opensoft.sch.gr ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Φωτεινή Τρίµµη Εργαστήριο Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Αθήνα, Μάιος 2007

Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Αθήνα, Μάιος 2007 Κεντρική Μηχανή Μετααναζήτησης των Ηλεκτρονικών Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Κλωντίνη Ξενίδου- έρβου Καλλιόπη Φλώρου Λεωνίδας Πισπιρίγγας HEAL-Link Search 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικά Καταθετήρια

Ιδρυματικά Καταθετήρια Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιδρυματικά Καταθετήρια Προτάσεις για μία ενιαία εθνική πολιτική με βάση ένα ελληνικό παράδειγμα Ιδρυματικά Καταθετήρια [ΙΚ]

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1:

Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1: Αρχική Οθόνη Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1: 1. Μενού πλοήγησης 2. Γρήγορη αναζήτηση 3. Αναζήτηση για έγγραφα και συλλογές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργιών βιβλιοθήκης

λειτουργιών βιβλιοθήκης SaaS Ολοκληρωμένη openabekt υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & Ολοκληρωμένη λειτουργιών βιβλιοθήκης υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης openabekt.gr openabekt.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System)

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) Τι είναι ένα CMS Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την οργάνωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση πληροφορίας Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 1 3 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ελένη Μαμμά Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Υποέργα Α/Α Υποέργου 1 2 3 Τίτλος Υπεύθυνος Φορέας Ενέργεια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πρότυπο DCAT. Γιάννης Ξυδιάς

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πρότυπο DCAT. Γιάννης Ξυδιάς Εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πρότυπο DCAT Γιάννης Ξυδιάς johnnyxidias@gmail.com Data Catalog Vocabulary (DCAT) λεξιλόγιο RDF έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των datasets

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης

Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης Εύχρηστη και αξιόπιστη τεκμηρίωση για όλους τους χρήστες Στον Κατάλογο του openabekt τεκμηριώνετε με αποτελεσματικότητα, ακόμα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Κείμενα: Κατερίνα Μπάρτζη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο»

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων : συνεργατική δράση και προοπτική Θεσσαλονίκη, 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 29 Μαΐου 2008 Ημερίδα «Συνεργασία : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Αικατερίνη Κεράστα, υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» κωδικός ΟΠΣ «304216» ΣΑΕ «3458» Ενάριθμος «2011ΣΕ34580038» Δράση Δ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ. Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ. Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Η (πρώτη) Ημερίδα του ικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών ( Ι.Ο.ΒΙ.) σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 9 ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4 3. Εισαγωγή στην υπηρεσία...5 4. Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Αν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σύστημα, ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Προσοχή: Αν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σύστημα, ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εγκαταστήσει και δίνει πρόσβαση μέσω δικτύου σε τίτλους CD-ROMs, στους οποίους περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, multimedia

Διαβάστε περισσότερα

H Σχολική Βιβλιοθήκη στην υπηρεσία ενός σύγχρονου, διαδραστικού μαθήματος με τη χρήση του openabekt

H Σχολική Βιβλιοθήκη στην υπηρεσία ενός σύγχρονου, διαδραστικού μαθήματος με τη χρήση του openabekt Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης H Σχολική Βιβλιοθήκη στην υπηρεσία ενός σύγχρονου, διαδραστικού μαθήματος με τη χρήση του openabekt Ελένη Αγγελίδη Υπεύθυνη Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ Αλεξία Παναγοπούλου Επιστήμονας Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα