ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ"

Transcript

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

2 «Υπάρχει ένα τεράστιο χάσµα µεταξύ της ευθυγράµµισης και της δέσµευσης. Το άτοµο που νιώθει δεσµευµένο, δίνει ενέργεια, πάθος και ενθουσιασµό που δεν θ µπόρεσε να δώσει κάποιος που ήταν απλώς ευθυγραµµισµένος» -Michael De Kare-Silver Συγγραφέας του βιβλίου Strategy in Crisis: Why Business Urgently needs a completely New Approach Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΛΕΙΑ ΟΛΩΝ Το σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την υλοποίηση της στρατηγικής από όλους, ως µια υπευθυνότητα στην οποία όλοι συµµετέχουν και όχι µόνο εκείνοι που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε µια επιχείρηση. Το εργατικό προσωπικό το οποίο λειτουργεί αρµονικά ανταποκρινόµενο στους εταιρικούς στόχους που έχουν τεθεί µεταβάλλεται σε µια υπολογίσιµη δύναµη στην αγορά που η εταιρία δραστηριοποιείται. Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις στο σηµερινό περιβάλλον της ηγεσίας είναι πως θα καταφέρουµε να ευθυγραµµίσουµε τις προτεραιότητες των εργαζόµενων και τις συµπεριφορές που αναπτύσσονται στην επιχείρηση µε την εταιρική στρατηγική. Συχνά, οι νέες εταιρικές στρατηγικές προωθούνται προς τους εργαζόµενους χωρίς να τους παρέχεται καµία βοήθεια για το πως πρέπει να χειριστούν και ιεραρχήσουν τις εργασίες και τα καθήκοντα τους. Για να κλείσει αυτό το κενό της ευθυγράµµισης, οι ηγέτες συχνά καταφεύγουν σε µια «θεραπεία» η οποία έχει τις ρίζες της από παλιά και αυτή δεν είναι άλλη από την εκπαίδευση των ανθρώπων. Οι εταιρίες που καταφέρνουν να διατηρούν µια συνεχώς υψηλή απόδοση έχουν µακροπρόθεσµους και καλά εστιασµένους στόχους εκπαίδευσης προκειµένου να γεφυρώσουν τα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά ικανότητες και γνώσεις καθώς αυτά σχετίζονται µε την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Στην ίδια χρονική στιγµή, υπάρχουν εταιρίες που διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράµµατα χωρίς να δείχνουν στους εργαζόµενους τη σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και ανάπτυξης µε την

3 στρατηγική της εταιρίας. Αυτές οι δύο αυτόνοµες, φαινοµενικά, δραστηριότητες συγκρούονται και οι εργαζόµενοι αρχίζουν να δίνουν τις δικές τους ερµηνείες σχετικά µε το πως πρέπει να αποδίδουν ή µε το πως πρέπει να βελτιώσουν τις προσωπικές τους ικανότητες για να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τη στρατηγική. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης αν είναι ξεκοµµένη από άλλες επιρροές που σχετίζονται µε την απόδοση των εργαζοµένων, έχει µάλλον χαµηλή αποτελεσµατικότητα. Αυτό που µετράει είναι να διαµορφώνονται εταιρικοί στόχοι και να δηµιουργούνται στοχευµένες στρατηγικές που να συνδέονται µε αυξηµένες οικονοµικές αποδόσεις στο συντοµότερο δυνατόν χρονικό διάστηµα. Η νέα πρόκληση για τους σηµερινούς ηγέτες είναι να κατανοήσουν πως θα ενισχύσουν και ευθυγραµµίσουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης των ανθρώπων όπως είναι το e-learning, η εκπαίδευση σε αίθουσα, το coaching, οι βελτιωµένες διαδικασίες εύρεσης και επιλογής προσωπικού µε απώτερο στόχο την µεγαλύτερη απόδοση του ανθρώπινου δυναµικού. Εκείνες οι εταιρίες που καταφέρνουν να έχουν υψηλές αποδόσεις από την επένδυση στην εκπαίδευση αντιλαµβάνονται ότι το κλειδί στην υπόθεση βρίσκεται στο πως οι γνώσεις και οι ικανότητες που αναπτύχθηκαν στην εκπαίδευση θα χρησιµοποιηθούν στο υψηλότερο δυνατό βαθµό όταν οι εργαζόµενοι επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους. Αυτές οι εταιρίες είναι σε θέση να αντιληφθούν την σηµαντικότητα στη γεφύρωση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης µε την επιχειρηµατική στρατηγική. Ο στόχος είναι να µετακινήσουµε µια εταιρία από τον παραδοσιακό τρόπο αντιµετώπισης της εκπαίδευσης σε µια λογική Βελτίωσης της Ανθρώπινης Απόδοσης και να δηµιουργούµε υψηλή αποτελεσµατικότητα σε συνεχή βάση. Η αλήθεια είναι ότι µόνο οι εταιρίες που µετασχηµατίζουν τη διαδικασία µάθησης από µια απλή διοργάνωση σεµιναρίου σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για συνεχή βελτίωση της απόδοσης, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα. Συχνά, η έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων από τη πλευρά των εργαζοµένων είναι ο βασικός λόγος για µια µέτρια ανάπτυξη της εταιρίας αλλά δεν είναι µόνο αυτός. Τρεις παράγοντες σε συνδυασµό µεταξύ τους επηρεάζουν την βελτίωση της απόδοσης: ο εργαζόµενος, η ίδια η εργασία και το περιβάλλον εργασίας.

4 Για παράδειγµα, έρευνες δείχνουν ότι ένας από τους σηµαντικότερους δείκτες για τη βελτίωση της απόδοσης είναι το πως οι εργαζόµενοι δέχονται τις νέες απαιτήσεις απόδοσης που µπορεί να θέσει η εταιρία. Μερικοί µπορεί να αισθάνονται ότι γνωρίζουν όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν και ότι «κανένας εισηγητής σεµιναρίου δεν µπορεί να µου πει τίποτα καινούργιο ή διαφορετικό σχετικά µε το πως πρέπει να πουλάω, να διοικών ή να συµπεριφέροµαι» ενώ κάποιοι άλλοι αµφιβάλουν για την ικανότητα τους να µαθαίνουν νέες ιδέες και νέους τρόπους αντιµετώπισης. Η αποτελεσµατική βελτίωση της απόδοσης πηγαίνει πιο µακριά από το κρίσιµο νέων ικανοτήτων και γνώσεων. Το σηµαντικότερο είναι να πιστέψουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι ότι η νέα γνώση µπορεί να αποκτηθεί τόσο για το δικό τους καλό όσο και για το καλό της εταιρίας αφού θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της. Πράγµατι, πολλοί εργαζόµενοι που έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες δεν καταφέρνουν πάντα να διατηρούν υψηλή απόδοση και το ίδιο συµβαίνει µε υπάλληλους που περνούν από διάφορα στάδια αξιολογήσεων και επιλέγονται για υψηλότερες θέσεις. Αυτό συµβαίνει επειδή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση µας στην εργασία: η ύπαρξη των σωστών διαδικασιών, ο καλός σχεδιασµός της ροής της εργασίας, η µέτρηση και η αξιολόγηση της απόδοσης, τα κίνητρα που πρέπει να υποστηρίζουν τους εταιρικούς στόχους, η χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών για την υποστήριξη των διαδικασιών και των συστηµάτων και η σωστή επαναπληροφόρηση (feedback). Η πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων που γίνεται ανεξάρτητα από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, συνήθως οδηγεί σε απογοητευτικά αποτελέσµατα. Η προσέγγιση της Wilson Learning Worldwide σχετικά µε την Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων καταφέρνει να µετατοπίζει εταιρίες από το να έχουν έναν προσανατολισµό διεξαγωγής σεµιναρίων στη δηµιουργία µιας συστηµατικής προσέγγισης για την βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων ως ένα αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι οι µεµονωµένες εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων είναι µάλλον τελείως αναποτελεσµατικές και οι σηµερινές εταιρίες δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Με περισσότερα από 35 χρόνια εµπειρίας στην εκπαίδευση των ενηλίκων καθώς και στην αξιολόγηση προσωπικού, έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι µια καλά

5 ευθυγραµµισµένη και συστηµατική προσέγγιση στη περιοχή της Βελτίωσης της Απόδοσης των Ανθρώπων είναι ο µόνος δρόµος µε τον οποίο µπορούµε να διασφαλίσουµε υψηλή αποτελεσµατικότητα σε συνεχή βάση. Η Wilson Learning Worldwide συνεχίζει την αποστολή της να βοηθάει ανθρώπους και οργανισµούς να πετυχαίνουν υψηλή απόδοση µε αίσθηµα ικανοποίησης και εκπλήρωσης. Αυτό που όλοι µας πιστεύουµε είναι ότι οι άνθρωποι αποδίδουν καλύτερα όταν η εργασία που κάνουν τους «γεµίζει» και ότι όσο πιο υψηλή είναι η απόδοση τους τόσο πιο καλά νιώθουν οι ίδιοι. «Κάθε φορά που επιχειρούµε να βελτιώσουµε την απόδοση κάποιου ατόµου, στοχεύοντας αποκλειστικά και µόνο στη νέα γνώση και πληροφόρηση και στην απόκτηση νέων ικανοτήτων, κάνουµε την αφελή υπόθεση ότι η απόδοση αυτού του ατόµου απέχει µακράν αυτής που επιθυµεί η εταιρία. Αγνοούµε το περιβάλλον απόδοσης. Αυτό το περιβάλλον το σύστηµα - έχει µια τεράστια επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο ο κόσµος κάνει τη δουλειά του, επηρεάζοντας την αποτελεσµατικότητα όλης της εταιρίας.» -Gary Rummler και Alan P. Brache Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η σύνδεση των ικανοτήτων των αθρώπων µε την εταιρική στρατηγική προϋποθέτει από τις σύγχρονες επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι η ανάπτυξη των υπαλλήλων τους είναι µόνο ένας από τους κρίκους στην αλυσίδα της βελτίωσης της απόδοσης. Υπάρχουν και άλλοι κρίκοι που είναι επίσης σηµαντικοί και που συµβάλλουν στην εταιρική στρατηγική: ευθυγραµµισµένες διαδικασίες και µετρήσεις απόδοσης, ολοκληρωµένα «εργαλεία» που συµβάλλαν στην επίτευξη του έργου, νέες τεχνολογίες και υποστήριξη από τη διοίκηση σχετικά µε νέες γνώσεις και ικανότητες. Η Wilson Learning Worldwide έχει εστιάσει στη δηµιουργία µιας πρακτικής προσέγγισης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων µε γνώµονα την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Αυτή η πρακτική προσέγγιση δηµιουργεί ένα σύστηµα για τη συνεπή και οµοιογενή ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζοµένων, υποστηρίζοντας την εταιρική στρατηγική. Πρόκειται για έναν µηχανισµό που

6 διασφαλίζει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την αύξηση του επιπέδου της απόδοσης,σε κάθε επίπεδο ενός οργανισµού, ξεκινώντας από µια απλή υποοµάδα και καταλήγοντας σε ολόκληρα τµήµατα, τοµείς ή µονάδες. Πρόκειται για µια αρχή που θα µας βοηθήσει να αναπτύξουµε ένα καλύτερο επίπεδο κατανόησης των διαδικασιών, των προτεραιοτήτων και των κινήτρων σε µια επιχείρηση. Η προσέγγιση για την βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων αποτελείται από τρία βασικά συστατικά στοιχεία: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΕΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MANAGEMENT ΚΑΙ COACHING ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η επιθυµία να βελτιώσουµε την εταιρική απόδοση πηγάζει από τις πραγµατικές προκλήσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Η «πρόσκληση για δράση» δηµιουργεί µια λογική και ένα περιβάλλον στο οποίο ενθαρρύνεται η Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων. Για να µπορούν οι πρωτοβουλίες βελτίωσης να καρποφορήσουν και να υποστηριχθούν κατάλληλα από όλο τον οργανισµό, πρέπει να συνδέονται µε κάθε δυνατό τρόπο µε τη στρατηγική της εταιρίας. Όταν οι επιχειρήσεις διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράµµατα ή οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης χωρίς να υπάρχει σύνδεση µε την εταιρική στρατηγική τότε δεν καταφέρνουµε να εξασφαλίσουµε την ανάλογη εταιρική υποστήριξη και η συνολική απόδοση κινδυνεύει. Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην εταιρία, περιλαµβάνει συστατικά στοιχεία: τρία βασικά α. Εντοπισµός εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την εταιρία. Εξωγενείς δυνάµεις που κάποιες φορές η εταιρία δεν µπορεί να ελέγχει µπορούν να επηρεάσουν και διαµορφώσουν τις στρατηγικές της και τον τρόπο που λαµβάνονται οι αποφάσεις από τη διοίκηση. Οι εξωγενείς επιρροές περιλαµβάνουν τη κατάσταση της οικονοµίας, τον αυξηµένο ανταγωνισµό, τις πιέσεις για µείωση τιµών, την καινοτοµία στον τεχνολογικό τοµές, τις κυβερνητικές ρυθµίσεις και πολλά άλλα. Οι ενδογενείς παράγοντες αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες της εταιρίας που επηρεάζονται από τους εξωγενείς παράγοντες. Αυτοί µπορεί να είναι: τα δυνατά σηµεία της εταιρίας και οι διαδικασίες της, οι απαιτήσεις των µετόχων και των πελατών, οι οικονοµικές συνθήκες που υπάρχουν, η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί και πολλοί άλλοι ακόµα παράγοντες. β. ηµιουργία διαδικασίας σύνδεσης µε την εταιρική στρατηγική. Από την ανάλυση των εξωγενών και ενδογενών παραγόντων προκύπτουν νέες ή τροποποιηµένες στρατηγικές. Αυτές οι στρατηγικές µπορούν να αναπτυχθούν σε επίπεδο οµάδας, τµήµατος, business unit ακόµα και σε συνολικό εταιρικό επίπεδο. Για παράδειγµα, µια εταιρία που αντιµετωπίζει αυξανόµενο ανταγωνισµό και

9 δυσκολία προβολής και αναγνώρισης των προϊόντων της στην αγορά (εξωγενείς παράγοντες) µπορεί να οδηγηθεί σε µια λύση εσωτερικής στρατηγικής, όπως µπορεί να είναι η τροποποίηση της δοµής του τµήµατος πωλήσεων ή µια αλλαγή στην στρατηγική marketing και επικοινωνίας. Κάνοντας περισσότερες συνδέσεις µεταξύ των επιχειρηµατικών στρατηγικών και της απόδοσης των εργαζοµένων, οι εταιρίες µπορούν να αναπτύξουν µια σειρά σηµαντικών παραγόντων που θα την οδηγήσουν πιο κοντά στην επιτυχία. γ. Εντοπισµός διαδικασιών που επηρεάζουν την εταιρική στρατηγική. Όταν αλλάζει η εταιρική στρατηγική, η ροή των εργασιών και των διαδικασιών σε µια εταιρία θα πρέπει να επαναξιολογούνται και να ευθυγραµµίζονται εκ νέου µε την προσέγγιση που έχει προκύψει. Σε συνάρτηση µε την στρατηγική που υλοποιείται, µια ή περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες θα µπορούσαν να επηρεαστούν: έρευνα και ανάπτυξη,παραγωγή, πωλήσεις, marketing, εξυπηρέτηση πελάτη,νοµικές υπηρεσίες, ανθρώπινοι πόροι και άλλες. Μια αλλαγή σε µια από αυτές τις διαδικασίες συχνά πυροδοτεί την ανάγκη για αλλαγές σε κάποια άλλη. Αν η στρατηγική των πωλήσεων διαφοροποιηθεί, για παράδειγµα, αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει µε τη σειρά του τη στρατηγική marketing. Μια εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο µε τον οποίο προσφέρει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στους πελάτες, επικοινωνώντας αυτές τις αλλαγές στα σχετικά κανάλια διανοµής αλλά και στους τελικούς πελάτες της. Με την ίδια λογική, οι διαδικασίες παραγωγής θα µπορούσαν να διαφοροποιηθούν µε γνώµονα τη δηµιουργία ενός νέου προϊόντος ή κάποιων καινούργιων τεχνικών προδιαγραφών. Η ευθυγράµµιση εκείνων των διαδικασιών για να υποστηριχθεί αποτελεσµατικότερα η εταιρική στρατηγική είναι µια σηµαντική δραστηριότητα που συµβάλλει στη Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό για τη διαδικασία προγραµµατισµού της Βελτίωσης της Απόδοσης των Ανθρώπων, να ξεκινήσουµε από µια ολιστική κατανόηση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση στο χώρο εργασίας.

10 Υπάρχουν τέσσερις αλληλοεξαρτώµενοι παράγοντες που συνδέουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µε την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής: Πληροφορίες Ανάπτυξη Ολοκλήρωση Ευθυγράµµιση Πληροφορίες και Ανάπτυξη. Αυτοί οι δύο παράγοντες αντιπροσωπεύουν τις βασικές πηγές «δύναµης» για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Χρησιµοποιούνται ευρέως για την ανάπτυξη των ανθρώπων. Ολοκλήρωση και Ευθυγράµµιση. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν στοιχεία ενίσχυσης που βοηθούν την αλλαγή της στρατηγικής να αποκτήσει βαθιές ρίζες και να ανθίσει µέσα στις εταιρίες. Έχοντας αυτούς τους παράγοντες στο µυαλό µας, προτείνουµε τέσσερις προσεγγίσεις τακτικής που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν οι εταιρίες για να επιδιώξουν την αλλαγή της συµπεριφοράς. Αυτές είναι οι κινητήριες δυνάµεις για την συστηµατική Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων: Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων ( ΙΓ) στο προσωπικό Χρήση «εργαλείων», τεχνολογιών και διαδικασιών ως βάσεις υποστήριξης για τη βελτίωση της απόδοσης ηµιουργία µετρήσεων για την αποτελεσµατικότητα της απόδοσης Χρήση τεχνικών coaching και επαναπληροφόρησης για την ενίσχυση των ΙΓ Όταν αυτοί οι παράγοντες είναι ευθυγραµµισµένοι και ολοκληρωµένοι τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µια συστηµική λύση στις προκλήσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της απόδοσης η οποία θα αντέχει στο χρόνο και θα είναι σε θέση να φέρει σηµαντική απόδοση επί των επενδύσεων που θα έχουν γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση. Οι Πληροφορίες περιλαµβάνουν την συγκέντρωση και την αξιολόγηση όλων των απαραίτητων στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον προγραµµατισµό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που λαµβάνονται για τη Βελτίωση της

11 Απόδοσης των Ανθρώπων. Καθώς η εταιρική στρατηγική αλλάζει, αλλάζει αντίστοιχα και η ανάγκη για πληροφορίες σχετικά µε τη παρούσα και µελλοντική θέση της εταιρίας, των εργαζοµένων της και των διαδικασιών της. Οι εταιρίες θα χρειάζονται πληροφορίες, για παράδειγµα, που θα τις βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουν τον ορισµό της υψηλής απόδοσης σε σχέση µε τη νέα εταιρική στρατηγική. Σε ατοµικό επίπεδο, αυτό περιλαµβάνει τα υπάρχοντα ΙΓ των εργαζοµένων σε σύγκριση µε τα µελλοντικά, λαµβάνοντας υπόψη τη νέα στρατηγική που θα διαµορφωθεί. Επίσης, οι ηγέτες θα χρειαστούν πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους, πρακτικές και τα «εργαλεία» εκείνα που είναι διαθέσιµα προκειµένου να γεφυρωθεί, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, το κενό µεταξύ του «τώρα» και του «αύριο». Έτσι, µπορούµε να καταλήξουµε σε βελτιωµένες διαδικασίες προσλήψεων, σε αποτελεσµατικότερη χρήση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε µετρήσεις της απόδοσης οι οποίες θα γίνονται on-the-job. Αν δεν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση για όλα αυτά τα θέµατα, οι επενδύσεις για τη Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων θα γίνεται κυρίως µε βάση τις «συνήθειες» κάθε εταιρίας και δεν θα στηρίζονται σε ακριβή στοιχεία. Το αποτέλεσµα θα είναι ότι οι διαδικασίες εκπαίδευσης που θα προκύπτουν δεν θα έχουν τη βέλτιστη απόδοση στην νέα εταιρική στρατηγική. Η Ανάπτυξη περιλαµβάνει τη λήψη αποφάσεων που θα στηρίζονται σε ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά µε το ποιες είναι οι καταλληλότερες µέθοδοι για να εντοπίζονται τα κενά της απόδοσης στο υπάρχουν προσωπικό καθώς επίσης θα είναι η πυξίδα για τις προδιαγραφές των νέων υπαλλήλων που θα χρειαστεί η εταιρία στο µέλλον. Για παράδειγµα, αν η εταιρία θα πρέπει να απασχολήσει εξειδικευµένο προσωπικό σε κάποιους τοµείς, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε το επίπεδο της απόδοσης που προσδοκάται, µε ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η βελτίωση της απόδοσης και πως αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν την µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για να είναι σε θέση να εφαρµόσουν αυτά που έχουν µάθει στη πράξη. Με τη πρόοδο του e-learning και άλλων τεχνολογιών, οι εναλλακτικές εκπαίδευσης που υπάρχουν στη διάθεση µας είναι πιο πολλές από ποτέ και µας παρέχουν µεγάλο βαθµό ευελιξίας. Οι επιλογές βασίζονται στις απαντήσεις που θα δώσουµε σε ορισµένες ερωτήσεις-κλειδιά, όπως:

12 Ποια κενά απόδοσης έχουν εντοπιστεί και ποια από αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν σε προτεραιότητα; Ποιες οµάδες εργαζοµένων θα πρέπει α ενισχυθούν κατά προτεραιότητα και ποιοι θα είναι οι πόροι που θα τους αναλογούν; Ποια θα είναι η ροή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων; Αφού θα έχουν τεθεί συγκεκριµένοι στόχοι για τη βελτίωση της απόδοσης,για τον αριθµό των ατόµων που εµπλέκονται, για τα κονδύλια που είναι διαθέσιµα, για τις τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν, ποια θα είναι η εκπαιδευτική διαδικασία, βήµα προς βήµα και πως θα διασφαλίσουµε το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης επί της επένδυσης που θα πραγµατοποιηθεί; Θα διεξαχθούν σεµινάρια σε αίθουσες, µε τον κλασικό τρόπο, θα έχουµε εκπαίδευση on-the-job, webinars ή θα γίνει ένας συνδυασµός όλων αυτών για να καταλήξουµε στο καλύτερο αποτέλεσµα; Πως θα διασφαλίσουµε εκ των προτέρων ότι όσα α έχουν µάθει οι άνθρωποι θα χρησιµοποιηθούν στην εργασία και πόσο αποτελεσµατική θα είναι η εφαρµογή τους; Η σηµαντικότερη ερώτηση σε ότι αφορά στην εκπαίδευση δεν είναι τι έµαθαν οι εργαζόµενοι από τη διαδικασία αλλά τη συγκράτησαν και µετέφεραν στη πράξη έτσι ώστε να επιτυγχάνουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση. Η Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε άλλα υποστηρικτικά στοιχεία για τη βελτίωση της απόδοσης, όπως οι τεχνολογίες, οι αποτελεσµατικές διαδικασίες, οι µετρήσεις απόδοσης και το coaching είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της προσέγγισης. Αν η ολοκλήρωση και η εναρµόνιση όλων αυτών των προσπαθειών δεν γίνει προµελετηµένα και δεν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ατόµων αλλά παράλληλα και του συνόλου, η ιαδικασία Βελτίωσης της Απόδοσης των Ανθρώπων δεν θα είναι στέρεη και δυνατή. Τα «εργαλεία» και οι διαδικασίες είναι οι βάσεις που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία της µάθησης και θα προσδιορίσουν τον παράγοντα «χρόνο» έτσι ώστε η απόδοση στην εργασία να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη. Η ολοκλήρωση των µετρήσεων απόδοσης είναι επίσης ένας σηµαντικός παράγοντας τόσο για την εταιρία όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή. εν αναφερόµαστε στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης και αν οι εργαζόµενοι «πέρασαν» το test στο τέλος κάποιου σεµιναρίου. Αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει µε την απόδοση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Όταν

13 αλλάζει η στρατηγική και απαιτούνται νέες διαδικασίες, γνώσεις και ικανότητες για να την υποστηρίξουν, οι µετρήσεις της απόδοσης θα πρέπει, επίσης, να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν έτσι ώστε να περικλείουν όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ευθυγράµµιση σηµαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι κλειδιά στην εταιρία έχουν µια κοινή γλώσσα και συναντίληψη σχετικά µε τη Βελτίωση της Απόδοσης των Ανθρώπων. Όταν τα ανώτερα και τα µεσαία στελέχη σε µια εταιρία «τραβούν κουπί» προς την ίδια κατεύθυνση, η στρατηγική υλοποιείται σωστά. Αντιθέτως, η αντίσταση στην αλλαγή ή η αδιαφορία µπορεί να αποτελέσουν εµπόδια σε τέτοιες πρωτοβουλίες. «Μια ευρύτερη αλλαγή είναι συνήθως απίθανο να επιτευχθεί εκτός και αν οι περισσότεροι εργαζόµενοι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν ακόµα και αν κάνουν βραχυπρόθεσµες θυσίες. Αλλά οι άνθρωποι δεν θα κάνουν θυσίες ακόµα και αν είναι δυσαρεστηµένοι µε την υπάρχουσα κατάσταση εκτός και αν πιστέψουν ότι τα µελλοντικά οφέλη της αλλαγής θα είναι ελκυστικά, εκτός και αν πραγµατικά πιστέψουν ότι η µεταµόρφωση µπορεί πραγµατικά να συµβεί. Χωρίς αξιόπιστη και συνεχή επικοινωνία, δεν θα µπορέσετε να «αγγίξετε» τις καρδιές και τα µυαλά των ανθρώπων σας.» -John P. Kotter, Συγγραφέας του βιβλίου Leading Change Η έλλειψη ευθυγράµµισης µπορεί να βλάψει τις, κατά τα άλλα, πολλά υποσχόµενες προσπάθειες και πρωτοβουλίες στον τοµέα της βελτίωσης της απόδοσης. Για παράδειγµα, έχουµε δει προσπάθειες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών σε call centres οι οποίες αποτυγχάνουν λόγω µη ευθυγράµµισης. Σ αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι του call centre εκπαιδεύονται, είτε σε αίθουσα είτε online, για να είναι σε θέση να υιοθετήσουν τις νέες ικανότητες εξυπηρέτησης που απαιτούνται και που συνδέονται µε την εταιρική στρατηγική. Όµως, από την άλλη πλευρά, τα στελέχη του call centre συνεχίζουν να δίνουν βαρύτητα σε τοµείς που δεν θα έπρεπε όπως η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µε βάση το χρόνο που αφιερώνεται ανά πελάτη, αριθµό κλήσεων ανά ώρα,κλπ. Στη προκειµένη περίπτωση οι service managers έχουν µια απορριπτική διάθεση για τις νέες ικανότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόµενοι στο call centre διότι οι ίδιοι συνεχίζουν να αξιολογούνται µε κριτήρια τις µετρήσεις

14 αποτελεσµατικότητας που δεν λαµβάνουν υπόψη τους τον βαθµό ικανοποίησης των πελατών. Επίσης, οι managers δεν έχουν αποκτήσει ικανότητες coaching και εκείνες τις γνώσεις για να µπορούν να αντιληφθούν τους νέους εταιρικούς στόχους. Χωρίς τη σωστή επίβλεψη και υποστήριξη, οι service reps του call centre δεν θα αισθανθούν πολύ κινητοποιηµένοι για να εφαρµόσουν τις νέες ικανότητες στην εργασία τους. Τα αξιόπιστα στελέχη και αυτά που είναι σε θέση να επηρεάζουν άλλους, συνήθως, υποστηρίζουν µια νέα στρατηγική αν αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος για να συµβεί µια αλλαγή και αν τους έχουν δοθεί τα «εργαλεία» για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά τους ανθρώπους τους. Όταν κάποια στελέχη αναφέρουν στους προϊσταµένους τους τα προσωπικά καθώς και τα εταιρικά οφέλη που προκύπτουν από µια αλλαγή, οι πιθανότητες να έχουν µεγαλύτερη δέσµευση προς τη νέα κατεύθυνση είναι µεγαλύτερες. Το ζήτηµα είναι πως οι άνθρωποι αυτοί θα υποστηριχθούν από τους προϊσταµένους τους και αν θα ενταχθούν σε ένα περιβάλλον Βελτίωσης της Απόδοσης που θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν περισσότερο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εµείς υποστηρίζουµε ότι θα πρέπει να διεξάγονται κάποια workshops στα οποία θα εµπλέκονται και τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας και που ο ρόλος τους είναι να υποστηρίζουν τις αλλαγές πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση. Αυτές οι συναντήσεις βοηθούν στο να σχηµατίζεται µια ξεκάθαρη εικόνα σε όλους για το ποιος θα είναι ο ρόλος τους, πως θα υποστηρίξουν τους ανθρώπους και τις διαδικασίες και πως θα συµβάλλουν στην καθηµερινή εργασία τους. Είναι, επίσης, σηµαντικό για αυτούς τους ηγέτες να λαµβάνουν επιπρόσθετη γνώση και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο. Μια µεγαλύτερη «δόση» εκπαίδευσης θα τους βοηθήσει να κρατήσουν ένα υψηλότερο επίπεδο και θα τους µάθει πως να καθοδηγούν και υποστηρίζουν αποτελεσµατικότερα τους ανθρώπους τους.

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Developing the Strategic Manager

Developing the Strategic Manager Σκοπός Κατάρτισης Στα πλαίσια ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού, οι εταιρείες θέλουν να μεταφέρουν την δεξιότητα αυτή στα στελέχη τους, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό ορθολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ)

Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) Επαγγελματική κοινότητα Μάθησης (ΕΚΜ) Professional learning community (PLC) Μια συνεχής διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευτικοί εργάζονται από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ WILSON LEARNING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Wilson Learning µελετάει και ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας

Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Μια εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ PLAY4GUIDANCE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) Συγγραφέας: Jan M. Pawlowski, Hochschule Ruhr West (HRW) Page 1 of 7 Κατηγορία Ικανότητας Περιγραφή Ικανότητας Περιγραφή του επιπέδου επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Είναι μια από τις κυριότερες λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η εκπαίδευση είναι η οργανωμένη διαδικασία μάθησης που στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για ένα ορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Executive Academy... ή...πώς να έχετε στελέχη που φέρνουν αποτελέσµατα

Executive Academy... ή...πώς να έχετε στελέχη που φέρνουν αποτελέσµατα Κιλκίς 14, Τ.Θ.820, ιώνη ΤΚ19009, Πικέρµι Αττικής Τηλ: 210-8034617, Fax:210-8032460 Executive Academy... ή...πώς να έχετε στελέχη που φέρνουν αποτελέσµατα ηµήτρης Βιντζηλαίος Κάνω τα σωστά πράγµατα σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

EcoMentor Project No: PL01-KA

EcoMentor Project No: PL01-KA EcoMentor Project No: 2016-1-PL01-KA202-026809 Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τους μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (αρχική έκδοση) 1 Τίτλος Εγγράφου: Αριθμός Πνευματικού Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης»

«Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης» «Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης» ( Marketing in a Recession ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Athens University of Economics & Business DEPARTMENT OF ΤΜΗΜΑ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & COMMUNICATION & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Διεύθυνση Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο: Α. ελέγχει τους υφιστάμενους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1 Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραµµα Impact 2017 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 2 Το πρόγραµµα συνοπτικά... 3 Οι στόχοι του προγράµµατος... 3 Η διαδικασία και τα στάδια του προγράµµατος... 4 Ποιος µπορεί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ Οµιλία του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην εκδήλωση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ 12 Φεβρουαρίου 2004 Ίδρυµα Ευγενίδου 2 Κυρίες και Κύριοι, Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Σάββατο 07 Μάρ 2009 Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραδοσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΝΏΣΗΣ ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΑΣ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΝΏΣΗΣ ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΑΣ Δεληζήσης Αναστάσιος Καραγιαννόπουλος Φώτιος Κωνσταντίνου Ηλίας Παπαιωάννου Αθανάσιος Τσολακίδης Παναγιώτης ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΝΏΣΗΣ ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΝΏΣΗΣ (Δ.Γ.) Ò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κων/νος Μακρής ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Εισαγωγή στην Στρατηγική Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Εργαλεία για Ανάλυση Στρατηγικής Θεωρίες Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders Business Simulation The international Business Simulation for tomorrow s leaders Περιεχόµενα Τάσεις της αγοράς Κερδίζοντας µε το Storewars Τι είναι το Storewars Τιλένεοιπελάτεςµας Γιατί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα Στάλω Λέστα stalo.lesta@gmail.com 96511011 Μερικά στατιστικά στοιχεία Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το: 8,9 % των μελών διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων εταιρειών στην Κύπρο (Largest publically listed companies)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής Πολυεθνική στρατηγική Διαμόρφωση στρατηγικής Στρατηγική προδιάθεση των Πολυεθνικών Εθνοκεντρική τάση: Η τάση των στελεχών ή της πολυεθνικής να στηρίζεται στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της μητρικής εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Μιας Πετυχημένης Κουλτούρας Εξυπηρέτησης Πελατών

Δημιουργία Μιας Πετυχημένης Κουλτούρας Εξυπηρέτησης Πελατών Δημιουργία Μιας Πετυχημένης Κουλτούρας Εξυπηρέτησης Πελατών Όταν η κουλτούρα της επιχείρησης είναι ακατάλληλη «τρώει» την στρατηγική εξυπηρέτησης για πρόγευμα, μεσημεριανό και δείπνο! Peter Drucker Αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3 Μέρος 2

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3 Μέρος 2 ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3 Μέρος 2 Περιεχόμενο γνώσης και σπείρα γνώσης H καινοτομία αναδύεται όταν η άρρητη και η ρητή γνώση αλληλεπιδρούν. Η δημιουργία οργανωσιακής γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : Ψ WORKS FOR YOU BASIC EDITION

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : Ψ WORKS FOR YOU BASIC EDITION Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : Ψ WORKS FOR YOU BASIC EDITION Έχετε ποτέ αναρωτηθεί Πως λειτουργεί ο εγκέφαλός σας και αν μπορείτε να αξιοποιήσετε περισσότερες δυνατότητές του; Γιατί ορισμένοι άνθρωποι «τα πάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα