ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (Γ 0101) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Δρ. Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & Χ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, το μάθημα «Ενεργειακές Πρώτες Ύλες» αντικατέστησε το έως τώρα διδασκόμενο μάθημα «Κοιτασματολογία Ενεργειακών Πρώτων Υλών». Στο νέο μάθημα εισήχθησαν εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν τον υπολογισμό αποθεμάτων, τη μελέτη εκμεταλλευσιμότητας ενός λιγνιτικού πεδίου, τη σχεδίαση γεωλογικών τομών με βάση γεωτρητικά στοιχεία σε λιγνιτικά πεδία, την επιλογή πιθανών λιγνιτικών λεκανών για διενέργεια έρευνας με γεωλογικά κριτήρια, τη μακροσκοπική αναγνώριση διαφόρων τύπων γαιανθράκων, τον προσδιορισμό και πιθανή χρήση των ανόργανων ορυκτών που συνοδεύουν το λιγνίτη, καθώς και το προϊόν που προκύπτει από την καύση του «ιπτάμενη τέφρα- fly-ash». Στόχος μας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των φοιτητών σε ένα τόσο καίριο θέμα που είναι η έρευνα και αξιολόγηση λιγνιτικών αποθέσεων.

3 Εκμεταλλεύσιμο λιγνιτικό κοίτασμα Η εκμεταλλευσιμότητα ή όχι ενός κοιτάσματος λιγνίτη ή γαιάνθρακα γενικότερα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τεχνικούς, οικονομικούς, γεωλογικούς. Επίσης, ένας άλλος βασικός παράγοντας είναι η μέθοδος εκμετάλλευσης. Έτσι, άλλες προδιαγραφές αξιολόγησης εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κοίτασμα προορίζεται προς αξιοποίηση με τεχνικές υπόγειας εκμετάλλευσης και άλλες όταν το κοίτασμα προορίζεται προς εκμετάλλευση με τεχνικές υπαίθριας εξόρυξης. Αν και οι εκμεταλλεύσεις λιγνίτη στη χώρα μας κατά το παρελθόν ήταν κυρίως υπόγειες, σήμερα, στο σύνολο των λιγνιτικών κοιτασμάτων γίνεται υπαίθρια εκμετάλλευση. Εν τούτοις, τη δεκαετία του 90, στην περιοχή Κύμης Ευβοίας, λειτούργησε, για μικρό χρονικό διάστημα, λιγνιτωρυχείο όπου η εκμετάλλευση ήταν υπόγεια. Ο λιγνίτης πωλείτο σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, όπου μεταφέρονταν με φορτηγά. Βασισμένοι σε αυτά τα στοιχεία, στην άσκηση 1 θα πρέπει να αποφασίσει ο φοιτητής για τη βιωσιμότητα και το είδος της εκμετάλλευσης λιγνιτικών στρωμάτων. Στις ασκήσεις 2 & 3 αναφέρονται οι προδιαγραφές και οι τεχνικές αξιολόγησης λιγνιτικών αποθέσεων που προορίζονται για υπαίθρια εκμετάλλευση. Σύμφωνα με τις σημερινές οικονομοτεχνικές συνθήκες, ένα τμήμα της λιγνιτικής απόθεσης κρίνεται σαν οικονομικά εκμεταλλεύσιμη [κοίτασμα] με υπαίθρια εξόρυξη, εάν για το τμήμα αυτό η γραμμική σχέση άγονων υλικών (δηλαδή υπερκείμενων (Υ) και ενδιάμεσων (Ε) στείρων) προς απολήψιμο λιγνίτη (Λ) σε μέτρα, [(Υ+Ε)/Λ], φθάνει μέχρι 15:1 (Σχήμα 1). Έτσι, αν ο λόγος είναι μεγαλύτερος σε τμήμα ή στο σύνολο της απόθεσης, ο λιγνίτης δεν εξορύσσεται με τις σημερινές τεχνικο-οικονομικές συνθήκες. H σχέση εκμεταλλευσιμότητας αυτή, είναι δυνατό στο εγγύς μέλλον να υποστεί αυξομειώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα συνήθως τη διεύρυνση του τμήματος εκείνου της λιγνιτικής απόθεσης που μπορεί να είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμο. Αυτό εξηγείται εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η τιμή των υγρών καυσίμων είναι στενά συνδεδεμένη με την αξία των στερεών καυσίμων. Σχήμα 1: Η διάταξη των υπερκειμένων [Υ] και ενδιαμέσων [Ε] στείρων στη λιγνιτοφόρα στοιβάδα [Λ] που εδώ αποτελείται από 2 στρώματα λιγνίτη.

4 Κατηγορίες αποθεμάτων Σαν γεωλογικό απόθεμα, στην περίπτωση λιγνιτικών αποθέσεων, εννοείται η ποσότητα του λιγνίτη η οποία έχει διαπιστωθεί στη λιγνιτοφόρα στοιβάδα της λεκάνης. Για τον υπολογισμό του γεωλογικού αποθέματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα στρώματα του λιγνίτη, με πάχος >5cm. Σαν απολήψιμο απόθεμα ορίζεται η ποσότητα του λιγνίτη η οποία είναι δυνατόν να εξορυχθεί με οικονομικούς όρους. Για τον υπολογισμό του απολήψιμου αποθέματος λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνα τα στρώματα του λιγνίτη που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις πάχους (συνήθως με πάχος >20cm και με τέφρα <55%). Μέχρι σήμερα δεν έχει καθορισθεί μία ενιαία ταξινόμηση, έτσι κάθε κράτος εφαρμόζει διαφορετικές προδιαγραφές για τον καθορισμό των αποθεμάτων του. Οι κυριότερες από τις γνωστές κατηγοριοποιήσεις αποθεμάτων παραθέτονται παρακάτω. Σύμφωνα με το Bureau of Mines και το USGS, τα κοιτάσματα ταξινομούνται ως εξής : α) Βέβαια αποθέματα (measured ore). Πρόκειται για αποθέματα που έχουν προσδιορισθεί με πυκνό δίκτυο γεωτρήσεων και επίσης πυκνό δίκτυο σημείων παρατήρησης. Το πυκνό δίκτυο της δειγματοληψίας επιτρέπει τον επαρκή προσδιορισμό όλων των παραμέτρων του κοιτάσματος. Τα σφάλματα υπολογισμού είναι πολύ μικρά. β) Πιθανά αποθέματα (Indicated ore). Πρόκειται για αποθέματα που έχουν προσδιορισθεί με αραιό δίκτυο γεωτρήσεων. Το αραιό δίκτυο των γεωτρήσεων δεν επιτρέπει την ακριβή περιχάραξη του κοιτάσματος, τα σφάλματα υπολογισμού είναι μεγαλύτερα από την προηγούμενη κατηγορία. γ) Δυνατά αποθέματα (Inferred ore). O προσδιορισμός τους βασίζεται μόνο σε γεωλογικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει όριο ανεκτού σφάλματος, αλλά όριο ανοχής της δεδομένης γεωλογικής εκτίμησης. Υπολογισμός αποθεμάτων Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων μιας λιγνιτοφόρας λεκάνης εφαρμόζονται διάφορες κλασσικές μέθοδοι, με πιο γνωστή αυτή των τριγώνων ή πολυγώνων επιρροής. Σήμερα υπάρχουν ειδικά προγράμματα Η/Υ τρισδιάστατης απεικόνισης και υπολογισμού όγκων, τα οποία υπολογίζουν με μεγάλη ακρίβεια τα αποθέματα, ενώ είναι δυνατόν να διαχωριστούν και ποιότητες υλικού στο ίδιο απόθεμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την αξιοποίηση μιας πρώτης ύλης, μια και διαφορετικές ποιότητες υλικού έχουν διαφορετικές τιμές και συνήθως βρίσκουν διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές. Η μέθοδος των πολυγώνων επιρροής εφαρμόζεται όταν χρειάζεται να γίνει εκτίμηση μόνο των αποθεμάτων. Εφαρμόζεται λοιπόν κατά το αναγνωριστικό στάδιο όπου τα σημεία παρατήρησης (γεωτρήσεις) δεν είναι τόσο πυκνά και οι χάρτες των ισοπαχών καμπυλών απολήψιμου ή και γεωλογικού λιγνίτη δεν έχουν ολοκληρωθεί.

5 Τα πολύγωνα επιρροής σχηματίζονται χαράζοντας τις μεσοκάθετες στις αποστάσεις κάθε ζεύγους γεωτρήσεων του δικτύου, επάνω στον χάρτη δικτύου γεωτρήσεων (σχήμα 2). Με τον παραπάνω τρόπο κάθε γεώτρηση του δικτύου περικλείεται από ένα πολύγωνο η κάθε πλευρά του οποίου, είναι η μεσοκάθετος στην απόσταση της γεώτρησης, από τις διπλανές γεωτρήσεις. Το απόθεμα υπολογίζεται αθροίζοντας τα επιμέρους γινόμενα του πάχους του λιγνίτη κάθε γεώτρησης επί το εμβαδόν του πολύγώνου επιρροής της γεώτρησης (πάχος Χ εμβαδόν), ο αριθμός που προκύπτει είναι όγκος εκφρασμένος σε m 3. Για να γίνει η μετατροπή του αποθέματος σε βάρος εκπεφρασμένο σε τόνους, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός που προέκυψε από το άθροισμα των γινομένων με το μέσο ειδικό βάρος του λιγνίτη.

6 ΝΠ 1 ΝΠ 2 ΝΠ 3 ΝΠ 4 ΝΠ 5 ΝΠ 6 ΝΠ 7 ΝΠ 8 ΝΠ 9 ΝΠ 10 ΝΠ 11 ΝΠ 12 ΝΠ 13 ΝΠ 14 ΝΠ 15 ΝΠ 16 ΝΠ 17 ΝΠ 18 ΝΠ 19 ΝΠ 20 ΝΠ 21 ΝΠ 22 ΝΠ 23 ΝΠ 24 ΝΠ 25 ΝΠ 26 ΝΠ 27 ΝΠ 28 ΝΠ 29 ΝΠ 30 ΝΠ 31 ΝΠ 32 ΝΠ 33 ΝΠ 34 ΝΠ 35 ΝΠ 36 ΝΠ 37 ΝΠ 38 ΝΠ 39 ΝΠ 40 ΝΠ 41 ΝΠ 42 ΝΠ 43 ΝΠ 44 ΝΠ 45 ΝΠ 46 ΝΠ 47 ΝΠ 48 ΝΠ 49 Σχήμα 2: Χάραξη μεσοκαθέτων σε χάρτη δικτύου γεωτρήσεων

7 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Θεωρούμε ότι στην περιοχή Σαρανταπόρου-Ελασσόνας και στα πλαίσια έρευνας για τον εντοπισμό λιγνιτικών σωμάτων, πραγματοποιήθηκε γεωτρητικό πρόγραμμα σε κάνναβο έκτασης 960m Χ 720m, όπως ακολουθεί: 960m 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Η τομή Α 1 -Ν 13 κρίθηκε αντιπροσωπευτική για να περιγράψει τα τεχνικά στοιχεία των λιγνιτικών στρωμάτων που εντοπίσθηκαν. 720m Κατωτέρω περιγράφονται τα στοιχεία που προέκυψαν από τις γεωτρήσεις, [σύμβολα: ΠΚ = πλευρικά κορήματα, Α/Μ = ασβεστομάργα, Λ= λιγνίτης, ΑΘΙ = ανώτερη θερμαντική ικανότητα] Γεώτρηση Α1 Γεώτρηση Β2 Γεώτρηση Γ3 Υψόμετρο 360μ. 3μ. ΠΚ 48μ. Α/Μ 15μ. Λ 60μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 357μ. 4μ. ΠΚ 50μ. Α/Μ 10μ. Λ 55μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 354μ. 15μ. ΠΚ 30μ. Α/Μ 16μ. Λ 50μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Γεώτρηση Δ4 Γεώτρηση Ε5 Γεώτρηση Ζ6 Υψόμετρο 351μ. 8μ. ΠΚ 28μ. Α/Μ 14μ. Λ 57μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 350μ. 12μ. ΠΚ 28μ. Α/Μ 21μ. Λ 43μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 345μ. 13μ. ΠΚ 11μ. Α/Μ 14μ. Λ 35μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr

8 Γεώτρηση Η7 Γεώτρηση Θ8 Γεώτρηση Ι9 Υψόμετρο 342μ. 14μ. ΠΚ 8μ. Α/Μ 10μ. Λ 45μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 338μ. 16μ. ΠΚ 6μ. Λ 46μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 336μ. 17μ. ΠΚ 63μ. Α/Μ 17μ. Λ 25μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Γεώτρηση Κ10 Γεώτρηση Λ11 Γεώτρηση Μ12 Υψόμετρο 333μ. 18μ. ΠΚ 30μ. Α/Μ 30μ. Λ 25μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 326μ. 16μ. ΠΚ 15μ. Α/Μ 17μ. Λ 20μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 324μ. 21μ. ΠΚ 12μ. Λ 20μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Γεώτρηση Ν13 Υψόμετρο320μ. 24μ. ΠΚ 25μ. Α/Μ 1. Να σχεδιασθεί σε χαρτί μιλιμετρέ η γεωλογική τομή Α 1 -Ν Να ληφθεί απόφαση για επιφανειακή ή υπόγεια εκμετάλλευση των λιγνιτικών στρωμάτων, δεδομένου ότι: α) για επιφανειακή εκμετάλλευση είναι απαραίτητη η σχεδόν οριζόντια διάταξη των στρωμάτων και η αποφυγή ρηγματωμένων περιοχών με άλματα >2μέτρων και σχέση αγόνων/λιγνίτη <10/1 [η σχέση 10/1 εφαρμόζεται ειδικά για την απόθεση αυτή], β) για υπόγεια εκμετάλλευση απαιτούνται κλίσεις στρωμάτων <30 Ο, μέση θερμική απόδοση επί ξηρού> 5.000cal/gr και εκμεταλλεύσιμα αποθέματα > εκ. m Διερευνήστε το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί μέρος του κοιτάσματος. 4. Στην περίπτωση μικρού κοιτάσματος, να διερευνηθεί σε ποιες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να διοχετευθεί ο εξορυσσόμενος λιγνίτης.

9 ΑΣΚΗΣΗ 2 Η : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ Θεωρούμε ότι υλοποιήθηκε γεωτρητικό πρόγραμμα στη λιγνιτοφόρα περιοχή της Φλώρινας σε έκταση 1200 μ χ 1200 μ και ζητείται ο υπολογισμός τεχνικών χαρακτηριστικών της λιγνιτοφόρας στοιβάδας. Δεδομένα 1.Δίδεται ο πίνακας με τα πάχη των υπερκειμένων, των ενδιαμέσων και του απολήψιμου λιγνίτη σε μέτρα. 2. Δίδεται ο χάρτης των γεωτρήσεων ΚΟΜ1 έως ΚΟΜ Δίδεται το ειδικό βάρος του λιγνίτη 1.4 gr/cm Εκμεταλλεύσιμος λιγνίτης, σχέση (Υ+Ε)/Λ <15/1. Ζητούμενα 1.Nα υπολογισθεί η σχέση: (Υ+Ε)/Λ στην προαναφερόμενη περιοχή. 2.Να γίνει εκτίμηση των απολήψιμων [εκμεταλλεύσιμων] αποθεμάτων λιγνίτη (σε τόνους) με την μέθοδο των πολυγώνων επιρροής. 3. Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης συνέχισης του γεωτρητικού προγράμματος και σε ποιες περιοχές. 4. Δεδομένου ότι το εντοπισμένο κοίτασμα θα εκμεταλλευθεί από ιδιώτη ο οποίος θα πωλεί τον λιγνίτη στον ΑΗΣ Φλώρινας να προσδιορισθεί η διάρκεια ζωής του ορυχείου αν ο ανωτέρω διαθέτει 10 φορτηγά με δυνατότητα μεταφοράς λιγνίτη 50τόνων/δρομολόγιο και αυτά εκτελούν 10δρομολόγια την ημέρα (θεωρούμε ότι για την απομάκρυνση των στείρων χρησιμοποιείται επιπλέον εξοπλισμός).

10

11 Αρ.Γεωτρ. Πάχος υπερκειμένων (m) [Y] Πάχος ενδιαμέσων (αθροιστικά) (m) [Ε] Πάχος απoλήψιμου λιγνίτη (αθροιστικά) (m) [Λ] KOM1 286,35 74,4 18,1 KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM ,5 KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM ,6 KOM ,5 KOM KOM KOM KOM ,7 KOM ,8 KOM ,9 KOM ,2 KOM KOM KOM KOM KOM ,8 KOM KOM (Y+E)/Λ

12 ΑΣΚΗΣΗ 3 Η : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ Θεωρούμε ότι υλοποιήθηκε γεωτρητικό πρόγραμμα στην περιοχή Πτολεμαϊδας σε έκταση 1200 μ χ 1200 μ, ζητείται ο υπολογισμός τεχνικών χαρακτηριστικών της λιγνιτοφόρας στοιβάδας. Δεδομένα 1.Δίδεται ο πίνακας με τα μέσα πάχη των υπερκειμένων και ενδιαμέσων στείρων, του σχηματισμού βάσης που διατηρήθηκε, καθώς και του απολήψιμου λιγνίτη (στρώματα Λ 1 +Λ 2 ) σε μέτρα. 2. Δίδεται ο χάρτης των γεωτρήσεων ΝΠ1 έως ΝΠ Δίδεται το ειδικό βάρος του λιγνίτη 1.4 gr/cm Εκμεταλλεύσιμος λιγνίτης, σχέση Υ+Ε/Λ <15/1. Ζητούμενα 1.Να σχεδιαστεί η τομή ΝΠ 4 -ΝΠ 46 (Β-Ν) 2. Nα υπολογισθεί η σχέση: (Υ+Ε)/Λ στην προαναφερόμενη περιοχή. 3. Να οριοθετηθεί η εκμεταλλεύσιμη λιγνιτοφόρα στοιβάδα. 4. Να γίνει εκτίμηση των απολήψιμων [εκμεταλλεύσιμων] αποθεμάτων λιγνίτη (σε τόνους) με την μέθοδο των πολυγώνων επιρροής.

13

14 Απόλυτο υψόμετρο επιφάνειας (m) Υπερκείμενα (m) [Y] Ενδιάμεσα (m) [Ε] Απoλήψιμος λιγνίτης (m) [Λ 1 ] Απoλήψιμος λιγνίτης (m) [Λ 2 ] Αρ.Γεωτρ ΝΠ ,4 18, ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ,7 3,2 19 ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ,5 0,7 18 ΝΠ ,1 12 ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ Διατρηθείς σχηματισμός βάσης (m) ( Y+E)/Λ

15 ΑΣΚΗΣΗ 4 Η Μέθοδοι που θα ακολουθηθούν για τον εντοπισμό & αξιολόγηση λιγνιτικών αποθέσεων σε Τριτογενείς σχηματισμούς Να επιλεγούν οι κατάλληλες περιοχές ανάμεσα στις: 1) Παλαιογενείς σχηματισμοί της λεκάνης Ορεστιάδας Έβρου Στην ευρεία λεκάνη Ορεστιάδας, βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ύπαρξη βασικών κροκαλοπαγών πάνω στο μεταμορφωμένο υπόβαθρο, πάχους 30 μέτρων αποτελουμένων από τεμάχια του μεταμορφωμένου υποβάθρου που καλύπτονται από Ολιγοκαινικά τοφφικά πετρώματα μέγιστου πάχους 80 μέτρων. Τα ανώτερα στρώματα μεταπίπτουν σε μαργαϊκά που περιέχουν τρηματοφόρα σε κακή κατάσταση διατήρησης. Πάνω από τους τόφφους αναπτύσσονται Πλειοκαινικές σκληρές μάργες, έντονα τεκτονισμένες σε εναλλαγή με αργίλους. Γενική κλίση των Πλειοκαινικών στρωμάτων 35 ο. Κατά θέσεις συναντώνται παλαιά υπόγεια έργα εκμετάλλευσης 2 επάλληλων στρωμάτων λιγνίτη που διαχωρίζονται από στρώμα σκληρής μάργας πάχους 3 μέτρων. Το συνολικό πάχος του λιγνίτη υπολογίζεται σε 2.5μέτρα 2) Νεογενή ιζήματα της λεκάνης Ελασσόνας-Λάρισας Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ύπαρξη μεταμορφωμένου υποβάθρου πάνω στο οποίο αναπτύσσονται σχεδόν οριζόντια Άνω Μειοκαινικά στρώματα γκριζοκάστανων αργίλων και μαλακών μαργών πάχους > 300μ, επί εκτάσεως 30km 2 που περιέχουν τα απολιθώματα Vivipara sp., Planorbis sp. και Unio sp. Σε φυσικές τομές εμφανίζονται στρωματίδια λιγνίτη. Ο σχηματισμός αυτός υπόκειται Πλειστοκαινικών άμμων και αργίλων μεγίστου πάχους 30μέτρων. 3) Πλειοκαινικά ιζήματα της λεκάνης Λαρδά Χανίων Κρήτης Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ανάπτυξη εναλλαγών κίτρινων υπόλευκων ψαμμιτικών και μαργαϊκών Πλειοκαινικών στρωμάτων πάχους 300μ όπου εντοπίσθηκε πλούσια πανίδα τρηματοφόρων αλλά και διθύρων όπως Chlamys sp., Pecten sp. και Ostrea sp. Τα ανωτέρω στρώματα συναντώνται στο ύπαιθρο με κλίσεις άνω των 30 ο. Να αιτιολογηθεί με γεωλογικά στοιχεία η απόρριψη/επιλογή των ανωτέρω περιοχών περαιτέρω έρευνα. Να περιγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται από ένα γεωλόγο για την έρευνα, τον εντοπισμό και στην συνέχεια την αξιολόγηση της ποιότητας, της ποσότητας και της αποληψιμότητας των τυχόν εντοπισμένων λιγνιτικών σωμάτων στις ανωτέρω λεκάνες. Τυχόν γνωστά σας επιπρόσθετα βιβλιογραφικά στοιχεία είναι αποδεκτά στην ανωτέρω αξιολόγηση.

16 ΑΣΚΗΣΗ 5 Η Μέθοδοι που θα ακολουθηθούν για τον εντοπισμό & αξιολόγηση λιγνιτικών αποθέσεων σε Νεογενείς σχηματισμούς Να επιλεγούν οι κατάλληλες περιοχές ανάμεσα στις: 1) Άνω Μειοκαινικά πετρώματα της περιοχής Καλαμακίου Ζακύνθου Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ύπαρξη αργιλικών και μαργαϊκών ιζημάτων του Μεσσηνίου που περιέχουν σε αφθονία τρηματοφόρα σε κακή κατάσταση διατήρησης, καθώς και διάτομα, πάχους >250μ. που εγκλείουν στρώματα και φακούς σελενιτικής γύψου πάχους 20-30μ. Πολλά από τα σώματα γύψου εξορύχτηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. 2) Άνω Πλειοκαινικά πετρώματα της βόρειο-ανατολικής Κιμώλου Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ύπαρξη και εκμετάλλευση μπεντονίτη, καθώς και εναλλαγές διατομιτών-τοφφιτών πάχους >200μέτρων που εγκλείουν απολιθώματα όπως: Flabelipecten sp., Pecten sp., καρκινοειδή (καβούρια), ιχθείς και τρηματοφόρα. 3) Νεογενή ιζήματα της λεκάνης Αλεποχωρίου-Μεγάρων Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν μεταξύ των άλλων την ανάπτυξη μεταμορφωμένου υποβάθρου, πάνω στο οποίο αποτέθηκαν στρώματα λατυπο-κροκαλοπαγών πάχους 30μέτρων και στη συνέχεια Κάτω-Πλειοκαινικές γκριζοκάστανες άργιλοι και μάργες πάχους 300μ. που περιέχουν τα απολιθώματα Melania sp., Melanopsis sp., Vivipara sp., Planorbis sp. και Unio sp. Στο δρόμο Μεγάρων Αλεποχωρίου, αλλά και σε χείμαρρους πλησίον των Μεγάρων, συναντώνται στρώματα λιγνίτη μέγιστου πάχους <50 cm. Αναφέρονται παλαιές υπόγειες εκμεταλλεύσεις οι οποίες λειτούργησαν μεταξύ των 2 παγκοσμίων πολέμων και τροφοδότησαν μικρές βιοτεχνίες της περιοχής, αλλά και ατμόπλοια. Να αιτιολογηθεί με γεωλογικά στοιχεία η απόρριψη/επιλογή των ανωτέρω περιοχών για περαιτέρω έρευνα. Να περιγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται από ένα γεωλόγο για την έρευνα, τον εντοπισμό και στην συνέχεια την αξιολόγηση της ποιότητας, της ποσότητας και της αποληψιμότητας λιγνιτικών σωμάτων. Τυχόν γνωστά σας επιπρόσθετα βιβλιογραφικά στοιχεία είναι αποδεκτά στην ανωτέρω αξιολόγηση.

17 ΑΣΚΗΣΗ 6 Η Αξιολόγηση γεωτρητικών & εργαστηριακών δεδομένων λιγνιτικών αποθέσεων Θεωρούμε ότι κατά τη διενέργεια πρόσφατου γεωτρητικού προγράμματος στις Νεογενείς αποθέσεις Κορώνης Μεσσηνίας εντοπίστηκε εκμεταλλεύσιμη λιγνιτοφόρα στοιβάδα σε μικρό βάθος που αποτελείται από τρία κύρια στρώματα με τα εξής χαρακτηριστικά: Ανώτερο στρώμα: μέσο πάχος 17 μέτρα Μεσαίο στρώμα: μέσο πάχος 10 μέτρα Κατώτερο στρώμα: μέσο πάχος 19 μέτρα Η ανωτέρω λιγνιτοφόρος λεκάνη έχει παραλληλόγραμμο σχήμα και εμβαδόν 6Km 2 (2.000m X 3.000m). Η λιγνιτοφορία εντοπίζεται στο βόρειο μέρος της λεκάνης καταλαμβάνοντας το 1/3 της έκτασής της. Εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι το ανώτερο στρώμα έχει μέση θερμαντική ικανότητα 1000cal/g και περιεκτικότητα σε σιδηροπυρίτη/μαρκασίτη [FeS] 1%, το μεσαίο 2300cal/g και FeS 5.2 % και το κατώτερο 700cal/g και FeS 8%. Η σχεδιαζόμενη μέθοδος εξόρυξης περιλαμβάνει τη χρήση προωθητήρων και φορτηγών. Ο κοντινότερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής [ΑΗΣ Μεγαλόπολης] χρησιμοποιεί καυστήρες με προδιαγραφές καύσης λιγνίτη με θερμαντική ικανότητα 2000cal/gr. Για περιβαλλοντολογικούς λόγους αλλά και για αποφυγή διάβρωσης συγκεκριμένων τμημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου, η μέση περιεκτικότητα του καύσιμου θείου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 2%. Α) να υπολογισθούν τα αποθέματα κάθε κατηγορίας σε m 3 & τόνους. Β) να διαπιστωθεί αν μπορούν να γίνουν αναμίξεις λιγνιτικού υλικού από τα διαφορετικά και σε ποιες αναλογίες για να είναι δυνατή η αξιοποίηση της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ποσότητας από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Γ) να υπολογιστεί η περιεκτικότητα σε S στο παραγόμενο μίγμα Δ) τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα από κάθε στρώμα Ε) τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα Δίδεται ότι: Το ειδικός βάρος του λιγνίτη είναι 1.4gr/cm 3 Το S του σιδηροπυρίτη είναι καύσιμο 100% Η περιεκτικότητα του λιγνίτη σε ανθρακικά ορυκτά είναι μηδαμινή. Ατομικό Βάρος Fe = 56 Ατομικό Βάρος S = 32

18 Άσκηση 7 η Υπολογισμός εκπομπών αερίων κατά την καύση λιγνίτη στους ΑΗΣ βόρειας Ελλάδος και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος Υπολογίζεται ότι από ένα δεδομένο κοίτασμα του λιγνιτικού πεδίου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ- ΦΛΩΡΙΝΑΣ εξορύσσονται ετησίως τόνοι λιγνίτη με τα εξής χαρακτηριστικά: Καύσιμη οργανική ύλη 70% που αφήνει 10% τέφρα σύστασης SiO 2 75% Al 2 O 3 10% CaO 1% MgO 4% Na 2 O 5% K 2 O 5% Total 100% Συν-εξορυσσόμενα στείρα υλικά 30%, ψαμμιτικής σύστασης που δεν διαχωρίζονται από την οργανική ύλη και περιέχουν τα ορυκτά: Ασβεστίτης [Calcite CaCO 3 ] 50% Άστριοι [Feldspars] 10% Χαλαζίας [Quartz] 40% Σύνολο 100% Ολικό θείο [S] που υπολογίζεται στο 1% του συνόλου Να υπολογισθούν τα ακόλουθα: 1. Το συνολικά παραγόμενο CO 2 από: 1.1. την καύση της οργανικής ύλης στους ΑΗΣ, σύμφωνα με την αντίδραση: C 4 H 10 O 2 [s] + 11/2 Ο 2 [g] 4CO 2 [g] + 5H 2 O [l] [αφαιρέσατε το βάρος που αντιστοιχεί στο ποσοστό της τέφρας του οργανικού υλικού] 1.2. τη φρύξη του ασβεστίτη κατά την ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την αντίδραση: CaCO 3 [s] CaO [s] + CO 2 [g] 2. Το συνολικά παραγόμενο SO 3 εκπεφρασμένο σε βάρος σύμφωνα με την αντίδραση S + 3/2 Ο 2 SO 3 3. Πόσοι τόνοι SO 3 μπορούν να δεσμευθούν κατευθείαν, με τη μορφή CaSO 4.2H 2 O από το CaO που παράγεται κατά την καύση του συγκεκριμένου λιγνίτη? 4. Το υπόλοιπο SO 3 απαιτείται να δεσμευθεί για περιβαλλοντικούς λόγους με την διέλευσή του από λειοτριβημένο ασβεστόλιθο, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Να υπολογισθεί το βάρος του απαιτούμενου ασβεστόλιθου, σύμφωνα με την αντίδραση:

19 CaCO 3 [s] + SO 3 [g] + 2Η 2 Ο [l] CaSO 4.2H 2 O [s] + CO 2 [g] 5. To κόστος της αποθείωσης ετησίως, δεδομένου ότι: η τιμή του παραδοτέου στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής παραγωγής έτοιμου προϊόντος από παρακείμενο λατομείο [λειοτριβημένος ασβεστόλιθος] είναι 15 /ton Η εγκατάσταση της μονάδας αποθείωσης απαίτησε ποσό [υπολογίστε απόσβεση σε 30 χρόνια /ετησίως] Τα καθαρά έσοδα από την πώληση, ως έχει, της παραγόμενης συνθετικής γύψου κατά την αποθείωση είναι 10 /ton 6. Το βάρος σε τόνους σερπεντινικού υλικού, το οποίο απαιτείται για τη δέσμευση* του παραγόμενου CO 2 [carbon dioxide fixation] σύμφωνα με την αντίδραση: Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 (s) + 3CO 2 (g) 3MgCO 3 (s) + 2SiO 2 (s) + 2H 2 O (l) [*η μέθοδος αυτή είναι σε πειραματικό στάδιο] Δίδονται: [s] = στερεό, [l] = υγρό, [g] = αέριο Ατομικά βάρη H = 1 C = 12 O = 16 S = 32 Mg = 24 Si = 28 Ca = 40

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Energy resources: Technologies & Management Ελληνικοί Ορυκτοί Άνθρακες Δρ. Γεώργιος Σκόδρας Αν. Καθηγητής Κοιτασματολογία του λιγνίτη Η έρευνα των λιγνιτών στην Ελλάδα Αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος της μάργας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το ΑΒΓΔ ξεκινά από επάνω αριστερά του χάρτη και δεξιόστροφα (φορά δεικτών ρολογιού). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: εφ(φαινόμενης)

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η εκµετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα µε οικονοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Σηµερινή κατάσταση-προοπτικές

Εισήγηση: Η εκµετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα µε οικονοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Σηµερινή κατάσταση-προοπτικές Εισήγηση: Η εκµετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα µε οικονοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Σηµερινή κατάσταση-προοπτικές Από ΚΩΝ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙ Η Γενικό ιευθυντή ορυχείων ΕΗ Α.Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης

ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης Η εκμετάλλευση του λιγνίτη Ο λιγνίτης αποτελεί την κατεξοχήν ενεργειακή πρώτη ύλη της Ελλάδας και τη βάση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Οι πρώτες ύλες που υπάρχουν στο υπέδαφος μιας χώρας αποτελούν τον ορυκτό της πλούτο. Ο ορυκτός πλούτος περιλαμβάνει τα μεταλλεύματα, ορυκτά καύσιμα και τα προϊόντα λατομείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 5.

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 5. 1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 5. ΒΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 1 Σχηματισμός μέσα σε λεκάνες απόθεσης κυρίως στη θάλασσα Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αναχώρηση με λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.Καθηγητής 8 η Σειρά ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Δημιουργία των λιγνιτών Οι λιγνίτες αλλά και οι άνθρακες γενικότερα είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιότυπης αποσύνθεσης φυτών η οποία χαρακτηρίζεται με τον ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Energy resources: Technologies & Management Τεχνολογίες αναζήτησης κοιτασμάτων άνθρακα Δρ. Γεώργιος Σκόδρας Αν. Καθηγητής Γεωτρήσεις έρευνας ανθράκων Γεωφυσικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΤΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Περιβαλλοντικές πιέσεις στο λεκανοπέδιο Αμυνταίου από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς και ορυχεία Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗΚΗ Εργ. Έρευνας Παθήσεων από το Περιβάλλον ΓΝ. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310992363, Fax. 2313307316 Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κύρια είδη ιζηµατογενών πετρωµάτων Tα ιζηµατογενή πετρώµατα σχηµατίζονται από τα υλικά αποσάθρωσης όλων των πετρωµάτων, που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα Δασική Εδαφολογία Ορυκτά και Πετρώματα Ορισμοί Πετρώματα: Στερεά σώματα που αποτελούνται από συσσωματώσεις ενός ή περισσοτέρων ορυκτών και σχηματίζουν το στερεό φλοιό της γης Ορυκτά Τα ομογενή φυσικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Γαιάνθρακες (Ορυκτοί Άνθρακες)

Κεφάλαιο 2: Γαιάνθρακες (Ορυκτοί Άνθρακες) Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Κεφάλαιο 2: Γαιάνθρακες (Ορυκτοί Άνθρακες) Κίμων Χρηστάνης Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών christan@upatras.gr Τι είναι τύρφη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κύρια ιδιότητα της ύλης που εκδηλώνεται με διάφορες μορφές (κίνηση, θερμότητα, ηλεκτρισμός, φως, κλπ.) και γίνεται αντιληπτή (α) όταν μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Κοζάνη, 9.7.2016 Διαδρομή στον Ιστορικό Ρόλο της Λιγνιτικής Ηλεκτροπαραγωγής Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΕΝΕΣΗΣ 2. ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3. ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 4. ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΗΛΟΥ ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ / ΟΡΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 5 ο μάθημα ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 2 Διεργασίες που περιλαμβάνουν μια

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Μοντελοποίηση και υπολογισμός αποθεμάτων του λιγνιτικού κοιτάσματος Λακκιάς Δ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Μοντελοποίηση και υπολογισμός αποθεμάτων του λιγνιτικού κοιτάσματος Λακκιάς Δ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Μοντελοποίηση και υπολογισμός αποθεμάτων του λιγνιτικού κοιτάσματος Λακκιάς Δ. Μακεδονίας Διπλωματική Εργασία Οικονόμου Γιώργος Σεπτέμβριος 2012 Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.)

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.) ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΑΠΟ: ΚΩΣΤΑ Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα και διαχείριση των εγχώριων ενεργειακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Ενότητα 2: Βασική μεταλλευτική ορολογία και τύποι εκμετάλλευσης Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 173-177 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. Σύσταση του θαλάσσιου νερού και παράγοντες ελέγχου συγκέντρωσης στοιχείων 2. Συντηρητικά, ανακυκλώσιμα (θρεπτικά), προσροφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡ ΙΑΣ

ΕΗ/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡ ΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡ ΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑ ΑΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΣΤΟΥΣ ΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ταξινόμηση Κεραμικών ανάλογα με τις εφαρμογές τους: Ύαλοι Δομικά προϊόντα από πηλούς Λευκόχρωμα κεραμικά σκεύη Πυρίμαχα Κεραμικά εκτριβής Κονιάματα Προηγμένα κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 6η ΑΣΚΗΣΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λ ιγνιτικό Κ έντρο υτικής Μ ακεδονίας Χρήστος Δαβάκος Διευθυντής ΛΚΔΜ ΔEH A.E./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λιγνιτικών Κοιτασμάτων Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο μελέτης για τη σύγκριση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ευρώπη

Πλαίσιο μελέτης για τη σύγκριση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ευρώπη Πλαίσιο μελέτης για τη σύγκριση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ευρώπη Η Booz&Co 1 διεξήγαγε τη μελέτη για λογαριασμό της ΔΕΗ, συγκρίνοντας το κόστος της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΝ. Γ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. Αύγουστος 09

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 2 MW p στο αγροτεμάχιο με αριθμό 47 του αγροκτήματος Βάβδου, του Δ.Δ. Βάβδου Δήμου Ανθεμούντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ

Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. ΛΑΡΚΟ Η συνολική ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT Οι μαθήτριες : Αναγνωστοπούλου Πηνελόπη Αποστολοπούλου Εύα Βαλλιάνου Λυδία Γερονικόλα Πηνελόπη Ηλιοπούλου Ναταλία Click to edit Master subtitle style ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Η ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητότητα των Ελληνικών ιπτάμενων τεφρών. Εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους στο μέλλον

Η μεταβλητότητα των Ελληνικών ιπτάμενων τεφρών. Εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους στο μέλλον Η μεταβλητότητα των Ελληνικών ιπτάμενων τεφρών. Εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους στο μέλλον Αργυρώ Καστανάκη 1, Δημήτριος Σωτηρόπουλος 2, Ελένη Παπαδοπούλου 3 1 2 3 ΔΕΗ ΑΕ, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος Αποσάθρωση - τρεις φάσεις

Έδαφος Αποσάθρωση - τρεις φάσεις Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Έδαφος Αποσάθρωση - τρεις φάσεις Στερεά (ανόργανα συστατικά οργανική ουσία) Υγρή (εδαφικό διάλυμα) Αέρια ( εδαφικός αέρας) Στερεά αποσάθρωση πετρωμάτων αποσύνθεση φυτικών και ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες 2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Καύσιμα - καύση Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» Α.Μ.: 124/2017 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Energy resources: Technologies & Management Τεχνολογίες άνθρακα Δρ. Γεώργιος Σκόδρας Αν. Καθηγητής Μαθησιακοί στόχοι Η μελέτη της συμμετοχής του άνθρακα στην ενέργεια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ-ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ Ο όρος Γεωθερμία σημαίνει θερμότητα από τη Γη, επομένως η γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 2012 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χανιά 2012 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χανιά 2012 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας. Μαρία Γεραγά Γεώργιος Ηλιόπουλος

Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας. Μαρία Γεραγά Γεώργιος Ηλιόπουλος Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Μαρία Γεραγά Γεώργιος Ηλιόπουλος Ατμόσφαιρα Μοναδική μεταξύ των πλανητών Λόγω βαρύτητας Απορροφά ανεπιθύμητα φάσματα ακτινοβολίας Επιδρά στους ωκεανούς και χέρσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Μαυροματίδης Δημήτριος Πρόεδρος ΤΕΕ / Δυτικής Μακεδονίας Παρούσα κατάσταση Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Ο Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ

ΚΑΙ Ο Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ Η παρουσία του λιγνίτη τα τελευταία 40 χρόνια στο ηλεκτροενεργειακό ισοζύγιο της χώρας υπήρξε συνεχώς αύξουσα. Το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της χώρας καθώς και ο ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ TOY ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΞΥΛΙΤΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΑΧΛΑΔΑΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΜΙΣΘΩΤΗΣ : ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ, Τμ. Μηχανολόγων Μηχ., ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - Σημειώσεις, Γ. Τσιλιγκιρίδης

ΑΠΘ, Τμ. Μηχανολόγων Μηχ., ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - Σημειώσεις, Γ. Τσιλιγκιρίδης 2. ΑΝΘΡΑΚΑΣ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άνθρακας (κάρβουνο) είναι το όνομα μιας ποικιλίας στερεών οργανικών καυσίμων. Η προέλευση του είναι από φυτά που συσσωρεύτηκαν σε βάλτους και έγιναν μια υγρή μάζα φυτικών συντριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποθεμάτων, Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Λατομείου Ασβεστολίθου

Εκτίμηση Αποθεμάτων, Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Λατομείου Ασβεστολίθου Εκτίμηση Αποθεμάτων, Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Λατομείου Ασβεστολίθου Γ. Εξαδάκτυλος, Πολ. Κρήτης Μ. Σταυροπούλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γ. Σαράτσης Πολ. Κρήτης Slide 1 of 41 Κίνητρα & στόχοι της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος στη χώρα μας Κυρίες και Κύριοι, Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ΙΕΝΕ που μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα