Λειτουργική Ανάλυση. Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργική Ανάλυση. Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε."

Transcript

1 Λειτουργική Ανάλυση

2 Η Λειτουργική Ανάλυση χρησιμεύει για τον υπολογισμό : των μέσων παραγωγής και της χρονικής διάρκειας μιας δραστηριότητας (που είναι ποσοτικά καθορισμένη).

3 Απαιτούμενη ωριαία απόδοση Qαπ εργοταξιακής δραστηριότητας Q απ = V απ / (T h * η α ) [ σε χωματουργικό έργο (Χ.Ε.) μετριέται σε m3/h] Οπου V απ = Ποσότητα δραστηριότητας (σε Χ.Ε. είναι m3) T h = Συμβατική προθεσμία περάτωσης της δραστηριότητας (συνήθως σε h) η α = Συντελεστής απασχόλησης εργοταξίου

4 η α = συντελεστής απασχόλησης εργοταξίου (που εκφράζει τον λόγο των παραγωγικών ωρών εργασίας στο εργοτάξιο προς τις συνολικές ώρες εργασίας) Τιμές του Συντελεστή απασχόλησης εργοταξίου (η α ) (Στοιχεία από CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK edition 24 ) Ωρες Εργασίας Συντελεστής απασχόλησης εργοταξίου Μέρα 50 λεπτά / ώρα 0,83 Νύχτα 45 λεπτά / ώρα 0,75 Οι παραπάνω τιμές του συντελεστή απασχόλησης εργοταξίου δεν περιλαμβάνουν διακοπές της εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών, κλπ καθώς και διακοπές για συντήρηση και επισκευές μηχανημάτων.

5 Υπολογισμός αποδόσεων των μέσων παραγωγής Τα μέσα παραγωγής διακρίνονται σε: Συνεχούς λειτουργίας Περιοδικής λειτουργίας Ενδεικτικά μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας: Ταινιόδρομος, ισοπεδωτής, συμπυκνωτής Ενδεικτικά μηχανήματα περιοδικής λειτουργίας: Εκσκαφέας, φορτωτής, χωματουργικό αυτοκίνητο

6 Υπολογισμός της Θεωρητικής ωριαίας απόδοσης των μέσων παραγωγής συνεχούς λειτουργίας Qθ = 3600 * F * U (m3/h) (ΙV) όπου: F = H διατομή σε m2 U = Η ταχύτητα κίνησης σε m/sec

7 Παράδειγμα H διατομή αδρανών υλικών πάνω στον ιμάντα ταινιόδρομου, κάθετα στη διεύθυνση ροής, είναι 0,37m2 (η διατομή υπολογίσθηκε με εμβαδομέτρηση). Η ταχύτητα κίνησης του ταινιόδρομου είναι 5,2 m/sec. Να υπολογισθεί η θεωρητική ωριαία απόδοση του ταινιόδρομου. Q θ = 3600 * F * U (m3/h) = 3600 * 0,37 * 5,2 = 6921 m3/h

8 Υπολογισμός της θεωρητικής ωριαίας απόδοσης των μέσων παραγωγής περιοδικής λειτουργίας όπου: Qθ = 60 * V / t s (V) V = H παραγόμενη ποσότητα (σε m, m2, m3, Mp, κλπ) t s = Ο χρόνος κύκλου σε min Εκκίνηση Εργασίας Επιστροφή στη αρχική θέση εκκίνησης Συνέχιση Εργασίας (π.χ. φόρτωση, μεταφορά, απόθεση χωμάτων) Τέλος Εργασίας

9 Το σύστημα εκσκαφής και μεταφοράς γαιών Εδαφος σε φυσική κατάσταση (BCM) Χαλαρό υλικό (LCM) Συμπυκνωμένο υλικό (CCM) 1m3 εδάφους σε φυσική κατάσταση Σε (1*ε) m3 χαλαρού υλικού όταν εκσκαφεί Μετασχηματίζεται Μετασχηματίζεται Σε (1* σ) m3 σε συμπυκνωμένου υλικού όταν συμπυκνωθεί όπου: ε = Ο συντελεστής επιπλήσματος (διόγκωσης) σ = Ο συντελεστής συμπύκνωσης

10

11 όπου: Ωριαία απόδοση εκσκαφέα - φορτωτή Q θ = [60 * V φ * φ / t sφ ] * η e * η χ * η τσ (m3/h) V φ = Η χωρητικότητα του κάδου του μηχανήματος (m3) φ = Ο συντελεστής πλήρωσης του κάδου t sφ = Ο χρόνος κύκλου (min ) η ε = Ο συντελεστής εκμετάλλευσης του μέσου παραγωγής (που εξαρτάται από την ηλικία και δευτερευόντως από τον βαθμό συντήρησης του) η χ = Ο συντελεστής ικανότητας του χειριστή του μέσου παραγωγής η τς = Ο συντελεστής τοπικών συνθηκών

12 φ = συντελεστής πλήρωσης κάδου Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε

13 Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε

14 η ε = Ο συντελεστής εκμετάλλευσης του μέσου παραγωγής

15 Ωριαία απόδοση χωματουργικού οχήματος Q θ = [60 * V α * φ / t α ]* η e * η χ * η τσ (m3/h) όπου: V α = Η χωρητικότητα του κιβωτίου του οχήματος (m3) φ = Ο συντελεστής πλήρωσης του κιβωτίου t α = Ο χρόνος κύκλου του οχήματος σε min = t f + t v = = ( t φ + t ελ )+(t μ + t επ )

16 Σταθεροί χρόνοι οχήματος (t f ) t f = t φ + t ελ (min) όπου: t φ = Ο χρόνος φόρτωσης του οχήματος = ξ * t sφ ξ = Ο αριθμός φορτώσεων (ακέραιος) = = Int{min [(V α * φ α ) / (V φ * φ φ )], [B oα / (V φ * φ φ * γ φ,εδ )]} Έλεγχος όγκου Έλεγχος Βάρους t sφ = Ο χρόνος κύκλου του φορτωτή (min) t ελ = t ελ,φορ + t ελ,αποθ + t εκεν = Οι χρόνοι ελιγμών φόρτωσης, ελιγμών απόθεσης και εκκένωσης του οχήματος (min)

17 t v = t μ + t επ όπου: Μεταβλητοι χρόνοι οχήματος (t v ) (min) t μ = Ο χρόνος μετάβασης = Σ [ t iμ ] = = 0,06 * Σ [ L i / U imμ ] (min) t επ = Ο χρόνος επιστροφής = Σ [ t iεπ ] = = 0,06 * Σ [ L i / U imεπ ] (min) 0,06 = Συντελεστής μετατροπής μονάδων = 60 / 1000 L i = U im/μ,επ = (Km/h) Η απόσταση μεταφοράς (m) Η μέση ταχύτητα μεταφοράς ή επιστροφής

18 U im/μ,επ = U imax *η τ (Km/h) όπου: U imax = Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς ή επιστροφής (Km/h) η τ = Ο συντελεστής ταχύτητας μεταφοράς ή επιστροφής Απαιτείται : U imax < U R U R = Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα μεταφοράς ή επιστροφής (Km/h)

19 είναι: U imax = Ισχύς / Αντίσταση = 270 * Ν * ημ / A 1 N e = Η πραγματική ισχύς του κινητήρα του οχήματος η μ = ο μηχανικός βαθμός απόδοσης του συστήματος μετάδοσης κίνησης από κινητήρα σε τροχούς A 1 = [(Βα+Βμ) * (wr+ws)] = Η αντίσταση κίνησης του οχήματος B α, Β ο = το Απόβαρο και το Ωφέλιμο φορτίο του οχήματος w r = Ο συντελεστής κύλισης w s = Ο συντελεστής κλίσης = [1000 * εφ (δ)]

20 A 1 = (B α + Β ο ) * (w r + w s ) όπου: B α, Β ο = το Απόβαρο και το Ωφέλιμο φορτίο του μηχανήματος w r = Ο συντελεστής κύλισης w s = Ο συντελεστής κλίσης (1000 * εφ (δ))

21

22 Ομάδα μηχανημάτων Ομάδα μηχανημάτων ονομάζεται το σύνολο διαφορετικών μέσων παραγωγής, που συνεργάζονται για την εκτέλεση μιας σύνθετης δραστηριότητας. Κρίσιμο μέσο παραγωγής ονομάζεται το μηχάνημα που είναι καθοριστικό για την απόδοση όλης της ομάδας μηχανημάτων

23 Υπολογισμός αριθμού μηχανημάτων ομάδας Η απαιτούμενη απόδοση Qαπ είναι ίση ή μικρότερη από την απόδοση της ομάδας Qομ. Γνωρίζοντας την απόδοση του κρίσιμου μέσου παραγωγής ευρίσκεται ο απαιτούμενος αριθμός των κρίσιμων μέσων παραγωγής από τη σχέση: Qαπ < Qομ = Qκρ * Ζκρ και στη συνέχεια με βάση αυτόν υπολογίζεται ο απαιτούμενος αριθμός κάθε μέσου παραγωγής της ομάδας: Ζμπ = Ιnt [Qομ / Qμπ] + 1 (το 1 δεν προστίθεται όταν η διαίρεση είναι ακέραιος)

24 Ωριαία απόδοση ισοπεδωτή και συμπυκνωτή Q ισ = [ U m, ισ * d * D / j ] * η ε (μηχ/τα συνεχούς λειτουργίας) όπου: U m, ισ = Μέση ταχύτητα κίνησης (Κm/h) d = Πάχος στρώσης (m) D = Πραγματικό πλάτος λωρίδας (m) j = Αριθμός απαιτούμενων διελεύσεων D = Β / ζ Β = Πλάτος οδού ζ = Απαιτούμενος αριθμός διελεύσεων για να καλυφθεί όλο το πλάτος και να υπάρχει η απαιτούμενη επικάλυψη e μεταξύ των λωρίδων

25 Ισχύει: ζ * b = Β + ( ζ - 1) * e b = Πλάτος κοπτήρα (m) η ε = Συντελεστής εκμετάλλευσης μηχανήματος

26 Παράδειγμα Για τις ανάγκες κατασκευής αγροτικού δρόμου, θα γίνει εκσκαφή χωμάτων με υδραυλικούς εκσκαφείς από δανειοθάλαμο στη θέση Α, φόρτωση και μεταφορά των χωμάτων με χωματουργικά οχήματα στη θέση Β και διάστρωση των στη θέση Β με ισοπεδωτές. Ζητείται να υπολογισθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκσκαφέων, χωματουργικών οχημάτων και ισοπεδωτών.

27 Δίδονται: Στοιχεία έργου Συνολικός όγκος των προς εκσκαφή και μεταφορά χωμάτων = m3 Συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου = 20 εβδομάδες Εργάσιμες ημέρες ανά εβδομάδα Ημ = 6 ημέρες Ωρες εργασίας ανά ημέρα h = 8 ώρες Συντελεστής απασχόλησης εργοταξίου ηα = 0,7 Συντελεστής επιπλήσματος ε = 1,25

28 Ειδικό βάρος χαλαρών χωμάτων γφ= 1,5 Μp/m3 Απόσταση μεταφοράς L (ΑΒ) = m Κλίση κατά την μεταφορά a = 3% Αντίσταση κύλισης κατά την μεταφορά wr = 60 Kp/Mp Πλάτος του προς κατασκευή αγροτικού δρόμου B = 10 m Τεχνικά χαρακτηριστικά εκσκαφέα Χωρητικότητα πτύου Vπτ = 3,2 m3 Συντελεστής πλήρωσης πτύου φεκ = 1,1 Χρόνος κύκλου ts = 1,50 min Συντελεστής εκμετάλλευσης ηε = 0,80

29 Τεχνικά χαρακτηριστικά χωματουργικoύ οχήματος Ισχύς κινητήρα οχήματος Νοχ = 220 ΗΡ Μηχανικός βαθμός απόδοσης ημ = 0,80 Χωρητικότητα σκάφης Vοχ = 15,0 m3 Συντελεστής πλήρωσης σκάφης φοχ = 0,9 Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο Βο = 24,0 Mp Απόβαρο Βα = 17,0Mp Συντελεστής ταχύτητας μεταβ. & Επιστροφή ητ = 0,70 Συνολικός χρόνος απόθεσης και ελιγμών tf = 2,0 min Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα Umax = 50 km/h Βαθμός εκμετάλλευσης ηε = 0,80

30 Τεχνικά χαρακτηριστικά ισοπεδωτή Πλάτος λεπίδας b = 3,00 m Μέση ταχύτητα εργασίας Vi = 4 Km/h Χρόνος ελιγμών tελ = 1,5 min Ελάχιστη επικάλυψη λωρίδας εργασίας e = 0,35 m Απαιτούμενες διελεύσεις j = 3 Πάχος στρώσης d = 0,20 m Συντελεστής εκμετάλλευσης ηε = 0,80

31 Λύση Απαιτούμενη απόδοση εργοταξίου Qαπ=V*ε / ( ηα * (Τ*Ημ*h)) = 558,04 m3/h Εκσκαφέας Aπόδοση εκσκαφέα Qεκ= 60*Vπτ*φεκ*ηε/ts = 112,64 m3/h Αριθμός εκσκαφέων Ζεκ= int(qαπ/qεκ)+1 = 5 Απόδοση ομάδας Qομ= Ζεκ*Qεκ = 563,20 m3/h

32 Αυτοκίνητο Αριθμός φορτώσεων αυτοκινήτου ξ= int[min{bo/(vπτ*φεκ*γφ) ; Vοχ*φοχ/(Vπτ*φεκ)}] = 3 Χρόνος φόρτωσης tξ= ξ*ts = 4,50 min Mεταφερόμενο βάρος Βμ = ξ*vπτ*φεκ*γφ = 15,84 Mp Μεταφερόμενος Ογκος Vμετ= ξ*vπτ*φεκ = 10,56 m3 Ταχύτητα μετάβασης Uμ= 270*Ν*ημ/(Βα+Βμ)*(wr+ws) = 16,08 Km/h

33 Μέση ταχύτητα μετάβασης U''μ= Uμ*ητ = 11,25 Km/h Χρόνος μετάβασης tμ= 0.06*L/U''μ =10,66 min Ταχύτητα επιστροφής Uεπ= 270*Ν*ημ/(Βα)*(wr+ws) = 31,06 Km/h Μέση ταχύτητα επιστροφής U''επ = Uεπ*ητ = 21,74 Km/h Χρόνος επιστροφής tεπ = 0.06*L/U''επ = 5,52 min

34 Χρόνος κύκλου αυτοκινήτου tsαυτ = tf+tξ+tμ+tεπ = 22,68 min Aπόδοση αυτοκινήτου Qοχ = 60*Vμετ*ηε/tsαυτ = 22,35 m3/h Αριθμός αυτοκινήτων Ζοχ = int(qομ/qοx)+1 = 26

35 Ισοπεδωτής Πλάτος εργασίας ισοπεδωτή D = B/ζ = 2,5 Απαιτ. Αριθμ. Διαδομών ζ = int ((B-e)/(b-e)) = 4 Απόδοση ισοπεδωτή Qισοπ = Vi*D*d*ηe / j = 533 m3/h Αριθμός ισοπεδωτών Ζισοπ = int(qom/qisop) + 1 = 2 Συνεπώς απαιτούνται: 5 εκσκαφείς, 26 αυτοκίνητα και 2 ισοπεδωτές

36 Δείκτης Παραγωγής Το αντίστροφο 1/Q της παραγωγικής ικανότητας ονομάζεται Δείκτης Παραγωγής Ο Δείκτης παραγωγής χρησιμοποιείται στα Αναλυτικά Τιμολόγια Εργων (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΕ, κλπ) π.χ. Για την παραγωγή 1 m2 ξυλοτύπου απαιτείται εργασία τεχνίτη 0,1 h Οι τυπικές παραγωγικές ικανότητες των μηχανημάτων και των τεχνιτών δίδονται και σε πίνακες, με βάση τους οποίους είναι δυνατός ο υπολογισμός του χρόνου ή των μέσων παραγωγής για την ολοκλήρωση μιας εργασίας

37 Πηγή: Εγκύκλιος 44/97 ΥΠΕΧΩΔΕ

38 Παράδειγμα Για την σκυροδέτηση πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση αντλίας, απαιτείται προηγουμένως η «Κατασκευή ξυλοτύπου» επιφανείας 500 τ.μ. Ζητείται να υπολογισθεί η χρονική διάρκεια της «Κατασκευής ξυλοτύπου», όταν το συνεργείο αποτελείται από 10 άτομα. Λύση Από τον προηγούμενο πίνακα έχω ότι σε σκυροδέματα με αντλία η παραγωγή του συνεργείου είναι 10 τ.μ. ξυλοτύπου ανά άτομο και ώρα. Ισχύει: Q oμ = Q * Ζ = V / T ==> (10 τ.μ./ ατομ & ώρα ) * 10 ατομ = 500 τ.μ. / Τ Από την οποία προκύπτει Τ = 5 ώρες

39 ΚΟΣΤΟΣ

40 Αμεσο κόστος Κόστος Κατασκευής Εργου Κόστος Εργατικών Κόστος Εξοπλισμού (Μηχανημάτων) Κόστος Υλικών (αγορά και μεταφορά) Κόστος Υπεργολάβων Εμμεσο κόστος Γενικά έξοδα εργοταξίου (αμοιβές μηχανικων, αμοιβές διοίκητικού και προσωπικού/ μη παραγωγικές εργασίες, εγκατάσταση-απεγκατάσταση,, ΟΚΩ, κλπ) Εξοδα εταιρείας (δαπάνες γραφείων έδρας, όπως προσωπικό, ενοίκια, ΟΚΩ, διαφημιση, κλπ) Γενικά έξοδα έργου (χρηματοδότηση, εγγυητικές, ασφάλιση, προστασία περιβάλλοντος, έρευνες, μελέτες, ειδικές απαιτήσεις, φόροι, κλπ)

41

42 Κόστος Εργατικών P h = (1 / T ημ ) * P ημ * (1 + α) όπου: P h = Το ωριαίο κόστος του εργαζομένου P ημ = H Ημερήσια αποζημίωση του εργαζομένου T ημ = Οι ώρες εργασίας ανά ημέρα α = Διάφορες προσαυξήσεις (π.χ. ΙΚΑ)

43 Κόστος Εξοπλισμού C h = C κεφ + C λειτ όπου: C h = Το ωριαίο κόστος του εξοπλισμού C κεφ = Το ωριαίο κόστος κεφαλαίου C λειτ = Το ωριαίο κόστος λειτουργίας

44 Ωριαίο κόστος κεφαλαίου C κεφ = Ωριαία δαπάνη απόσβεσης και τόκων = D h + I h = Α * Κ h όπου: Α = Αο - Αr = όπου: Αο = Η τιμή κτήσεως του εξοπλισμού Αr = Η υπολειμματική αξία του Κ h = Ο συντελεστής % ωριαίας δαπάνης απόσβεσης και τόκων = (1 + i * n / 2 ) * 100 / (12 * n * η α * 175) %, όπου: i = Το επιτόκιο υπολογισμού n = Τα έτη απόσβεσης η α = Ο συντελεστής απασχόλησης 175 = Η ωριαία συμβατική απασχόληση του εξοπλισμού ανά μήνα

45

46 C λειτ = C R + B h + P h Ωριαίο κόστος λειτουργίας όπου: C R = Η ωριαία δαπάνη συντήρησης = r * Κ h * A, όπου: r = Ο συντελεστής συντήρησης & επισκευών B h = Το κόστος ενέργειας και λιπαντικών πετρελαιοκινητήρων = Ν e *b e *f* C b (1 + λ) όπου: Ν e = Η ισχύς του κινητήρα (HP) b e = Η ειδική κατανάλωση καυσίμου (Lt / HP, h) f = Ο συντελεστής φορτίσεως C b = Το κόστος καυσίμου ( / Lt) λ = Ο συντελεστής δαπάνης λιπαντικών

47

48 B h = Το κόστος ενέργειας ηλεκτροκινητήρων = L h = 1,10*N* f* C e / η όπου: Ν = Η ισχύς του κινητήρα (Kw) f = Ο συντελεστής φορτίσεως C e = Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ( / Κw) η = Ο συντελεστής απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα C ελ,h = Το ωριαίο κόστος ελαστικών = = Ε * (1 + i * n / 2 ) * 100 / (12 * n * 175) %, όπου: Ε = Η τιμή κτήσεως των ελαστικών n = Ο χρόνος ζωής των ελαστικών P h = Το ωριαίο κόστος του χειριστή ( ή/και του βοηθού)

49 Κόστος παραγωγής της μονάδας C m = Σ (z i * C hi ) / Q h όπου: C m = Το κόστος παραγωγής της μονάδας z i = Ο αριθμός των ομοίων μέσων παραγωγής C hi = Αντίστοιχο ωριαίο κόστος μέσου παραγωγής Q h = Ωριαία παραγωγή

50 Παράδειγμα: Στο προηγούμενο παράδειγμα του έργου εκσκαφής και μεταφοράς χωμάτων με 5 εκσκαφείς και 26 (κατόπιν υπολογισμού) μεταφορικά οχήματα, να υπολογιστεί το κόστος της δραστηριότητας εκσκαφής - μεταφοράς και το κόστος παραγωγής της μονάδος όταν είναι γνωστά τα παρακάτω στοιχεία: Εκσκαφέας Τιμή κτήσεως Αo = Υπολειμματική Αξία Αr = Συντελεστής ωριαίας δαπάνης απόσβεσης και τόκων Κ h = 0,018 % Συντελεστής συντήρησης και επισκευών r = 110 % Ωριαίο κόστος ενέργειας και λιπαντικών B h = 12 Ωριαία αποζημίωση χειριστή P h = 15

51 Μεταφορικό όχημα Τιμή κτήσεως Α = Υπολειμματική Αξία Αr = 0 Συντελεστής ωριαίας δαπάνης απόσβεσης και τόκων Κ h = 0,014 % Συντελεστής συντήρησης και επισκευών r = 110 % Τιμή κτήσεως ελαστικών Ε = Συντ. ωριαίας δαπάνης απόσβεσης και τόκων ελαστ. Κ ελ = 0,025 % Ωριαίο κόστος ενέργειας και λιπαντικών B h = 10 Ωριαία αποζημίωση χειριστή P h = 15 Γενικά έξοδα εργοταξίου, εταιρείας και έργου Συντελεστής = 15%

52 Λύση: Αμεσο κόστος Ωριαίο κόστος εκσκαφέα C h,εκ = C κεφ + C λειτ = Α * Κ h + C R + B h + P h = ( ) * 0,018/100 + ( ) *1,1 * 0,018/ = 42,12 Ωριαίο κόστος μεταφορικού οχήματος C h,οχ = C κεφ + C λειτ = Α * Κ h + C h, ελ + C R + B h + P h = * 0,014 / * 0,014/100 * 1, = 54,40 Ωριαίο κόστος ομάδας εργασίας C ομ = C h,εκ * Ζ εκ + C h, οχ * Ζ οχ = 42,12 * ,40 * 26 = 1625,00 / h

53 Κόστος μονάδος παραγωγής C m = Σ (z i * C hi ) / Q h = 1625,00 / 563,20 = 2,89 / m3 Εμμεσο κόστος Γενικά έξοδα εργοταξίου, εταιρείας και έργου ΓΕ = 2,89 * 0,15 = 0,43 Κόστος Αμεσο κόστος + Εμμεσο κόστος = 2,89 + 0,43 = 3,32 / m3 Λεπτομερέστερα στοιχεία υπάρχουν εκτός από τη σχετική βιβλιογραφία και την Εγκύκλιο 1 / του ΥΠΕΧΩΔΕ

54 Αναλυτικά Τιμολόγια Α.Τ. ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α.Τ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

55 Περιεχόμενα Αναλυτικών Τιμολογίων Βασικές Τιμές : Τιμές εργασίας και απλών υλικών που επαναλαμβάνονται ως στοιχεία των εργασιών Περιλαμβάνουν: Ταξινόμηση και Αρίθμηση Περιγραφή Είδος μονάδας μέτρησης

56 Βοηθητικές Τιμές : Τιμές υλικών που παρασκευάζονται επί τόπου των έργων και εργασίας μηχανημάτων, που επαναλαμβάνονται ως στοιχεία των εργασιών Περιλαμβάνουν: Ταξινόμηση και Αρίθμηση Περιγραφή Είδος μονάδας μέτρησης Ανάλυση της παραγωγής μίας μονάδας εργασίας σε: Ποσότητες Υλικών Μισθώματα μηχανημάτων Ωρες εργασίας χειριστού Ωρες εργασίας βοηθού

57 Αρθρα Περιλαμβάνουν: Ταξινόμηση και Αρίθμηση Είδος μονάδας μέτρησης Πλήρη και ακριβή περιγραφή της εργασίας Ανάλυση της παραγωγής μίας μονάδας εργασίας σε: Ποσότητες Υλικών Ωρες εργασίας μηχανημάτων Ωρες εργασίας τεχνίτη Ωρες εργασίας βοηθού Ωρες εργασίας Εργάτη

58 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Ισχύουν οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών του πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων του ημερολογιακού τριμήνου που αναγραφέται δίπλα σε κάθε τιμή και για όσες τιμές δεν υπάρχουν στο πρακτικό, ισχύουν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς για την ίδια εποχή και στον τόπο του έργου. Υλικό / Εργ. / Μηχ. Μον. Μέτρ. Τιμή Τιμαριθμική ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 13,19 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Εργάτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 14,66 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Βοηθός ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 19,41 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 004 h 18,8 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Χειριστής ελαφρού μηχανήματος ΜΗΧ. ΑΤΟΕ 011 Η.Μ. 51,38 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Αεροσυμπιεστής 160 κυβ.ποδ./λεπτό (60 ΗΡ) χωρίς πιστολέττα ΜΗΧ. ΑΤΟΕ 012 Η.Μ. 4,22 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Αερόσφυρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέττο) των 24 χγρ.

59 Ανάλυση Τιμής Α.Τ: ATHE Ν Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός εύκαμπτος Διαμέτρου Φ 16mm Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός εύκαμπτος, ορατός ή χωνευτός σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρης ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκ/ση και σύνδεση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη και κανονική λειτουργία. ( 1 m ) Μέτρο Ανάλυση 1. ΥΛΙΚΑ α) Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός εύκαμπτος διαμ 16 mm ΥΛΙΚO INSTA Ν (Τ.Ε.) (m) 1,05x0,91 = 0,955 Μικρουλικά 0,08 του α 0,08x0,955 = 0, ΕΡΓΑΣΙΑ α) Εργασία Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 (h) 0,05x19,41 = 0,97 β) Βοηθός ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 (h) 0,05x14,66 = 0,733 Αθροισμα = 2,73 Τιμή Μονάδος 1 m = 2,73 ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ )

60 Προϋπολογισμός Μελέτης (απόσπασμα) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός εύκαμπτος Διαμέτρου Φ 16mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 29mm ΜΟΝΑΔ Α Α.Τ. ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ( ) m ΗΛΜ , ,50 m ΗΛΜ , ,90 m ΗΛΜ , ,00 m ΗΛΜ ,34 400,80

61 Τεύχη δημοπράτησης ή συμβατικά τεύχη Πλήρης μελέτη (τεύχη υπολογισμών, γενικά σχέδια του έργου, σχέδια λεπτομερειών). Τεχνική περιγραφή του έργου (Τ.Π.). Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Διακήρυξη της Δημοπρασίας. Ανάλυση Τιμών Προμέτρηση ποσοτήτων εργασιών. Τιμολόγιο (Μελέτης Προσφοράς). Προϋπολογισμός (Μελέτης Προσφοράς).

62

63

64 Μέθοδοι Εκτίμησης Κόστους Συμβατική Εχει βάση τη μελέτη και τη νομοθεσία Δ.Ε. (Ανάλυση Τιμών, προμέτρηση ποσοτήτων εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός) Του Αναδόχου Εχει βάση το αρχείο της εργολαβικής επιχείρησης (Αποδόσεις προσωπικού, μηχανημάτων, υπεργολάβων - τιμές μονάδας παρόμοιων εργασιών) Κατά προσέγγιση - Από παρεμφερή έργα με τιμές μονάδος (κόστος / μ2 κατοικίας, νοσοκομείου, οδού, κλπ) Μοντέρνες μέθοδοι μέσω προγραμμάτων Η/Υ κυρίως επιστημονικές έρευνες (μέθοδοι πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης με σύνθετες μεθόδους στατιστικής, μοντέλα νευρωνικών δικτύων, κλπ)

65 Μέθοδοι Παρακολούθησης Κόστους χωρισμός του έργου σε θέσεις κόστους κύριες θέσεις κόστους (οι σημαντικότερες εργασίες της εργολαβίας) βοηθητικές θέσεις κόστους (κόστος μηχ/των, προσωπικού, υλικών, κλπ) χρήση κατάλληλων εντύπων Προσωπικού = Ο προϊστάμενος κάθε συνεργείου - εργοδηγός, καταγράφει κάθε μέρα στην ημερήσια κατάσταση εργαζομένων, ποια άτομα απασχολούνται στο συνεργείο του, σε ποιες θέσεις κόστους εργάστηκαν και επί πόσες ώρες, Μηχανημάτων = απόσβεση μηχανήματος και τόκοι, κόστος ελαστικών, ανταλλακτικών και επισκευών ή μίσθωμα, κλπ), Υλικών (μηνιαίο δελτίο εξαγωγής υλικών αποθήκης, που συντάσσεται από τον υπεύθυνο αποθήκης),

66 Υπεργολαβιών (σε ποιες θέσεις κόστους δούλεψε ο κάθε υπεργολάβος, οι ποσότητες κάθε εργασίας που εξετέλεσε, οι αντίστοιχες τιμές μονάδας που έχουν συμφωνηθεί, κλπ), Επιμετρήσεων (Ο επιμετρητής κάθε μήνα συντάσσει τις επιμετρήσεις, που συνοδεύονται από αναλυτικούς υπολογισμούς και από τα αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια της κατασκευής.) κλπ

67 Μέθοδοι Ελέγχου Κόστους

68 Πλήθος Αποτελέσματα έρευνας χρήσης μεθόδων προκοστολόγησης τεχνικών έργων (Διπλωματική εργασία : Αλ. Γίτσης) Μέθοδοι Προκοστολόγησης π ρομετρητική εμπ ειρική άλλη (π ιο σύχνρονη) Μέθοδος πλήθος ιδιωτικά πλήθος δημόσια

69 Πλήθος Λογισμικό Προκοστολόγησης εμπορικό λογισμικό ιδιωτικό λογισμικό λογιστικά φύλλα καθόλου λογισμικό Είδος Λογισμικού π λήθος ιδιωτικά π λήθος δημόσια

70 πλήθος Σπουδαιότητα παρακολούθησης κόστους βαθμολογία

71 πλήθος Συχνότητα διάγνωσης υπέρβασης κόστους π ολύ συχνά συχνά σπ άνια συχνότητα

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 2 ο Εφαρµογές

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 2 ο Εφαρµογές Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 2 ο Εφαρµογές 1 1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΝΟΤΗΤΑ Λειτουργική ανάλυση χωματουργικών εργασιών

4 η ΕΝΟΤΗΤΑ Λειτουργική ανάλυση χωματουργικών εργασιών ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 4 η ΕΝΟΤΗΤΑ Λειτουργική ανάλυση χωματουργικών εργασιών Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μηχανές ανυψώσεως και μεταφοράς δομικών υλικών. Χρησιμοποιούμενες μηχανές και μεθοδολογία χρήσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Εφαρμογές (Συνδυασμός φορτωτή και αυτοκινήτου)

5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Εφαρμογές (Συνδυασμός φορτωτή και αυτοκινήτου) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Εφαρμογές (Συνδυασμός φορτωτή και αυτοκινήτου) Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Ανάλυση παραγόντων λειτουργίας ενός εργοταξίου. Μεθοδολογία μέτρησης και αποτίμησης λειτουργιών. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 25 / 4 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣβ /οικ.29145/φ.εγκυκλ. Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 25 / 4 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣβ /οικ.29145/φ.εγκυκλ. Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 25 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Εφαρμογές (Συνδυασμός αποξεστικού οχήματος και προωθητή ταύρου)

5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Εφαρμογές (Συνδυασμός αποξεστικού οχήματος και προωθητή ταύρου) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Εφαρμογές (Συνδυασμός αποξεστικού οχήματος και προωθητή ταύρου) Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τεχνικές προδιαγραφές - Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην μίσθωση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.1418/84 & Π.Δ.609/85 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισμός δημοσίου έργου Εμπλεκόμενοι δημοσίων έργων Στάδια κατασκευής δημοσίων έργων Χρόνος ζωής δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι υπόγειων εκμεταλλεύσεων και κατασκευής σηράγγων Εργαστηριακή άσκηση ακ. έτους , Μέρος III

Μέθοδοι υπόγειων εκμεταλλεύσεων και κατασκευής σηράγγων Εργαστηριακή άσκηση ακ. έτους , Μέρος III Τελευταία ενημέρωση: 14 Νοεμβρίου 2014 Μέθοδοι υπόγειων εκμεταλλεύσεων και κατασκευής σηράγγων Εργαστηριακή άσκηση ακ. έτους 2015-2016, Μέρος III Δρ. Σαράτσης Γ., Δρ. Παντελής Λ. & Καθ. Εξαδάκτυλος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 02-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟ:Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής ΑΡ. ΜΕΛ 12

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Με διορθώσεις )

Ενημέρωση ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Με διορθώσεις ) Ενημέρωση 8-6-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΦΕΚ 1746Β/19-5-2017 Νέα τιμολόγια (ΚΠΤ) καταχωρήθηκαν με τον κωδικό όπως αναγράφονται στους καταλόγους της ΓΓΔΕ Και στις αντίστοιχες κατηγορίες (βιβλιοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Δέντσορας Επίκουρος Καθηγητής ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

Αργύρης Δέντσορας Επίκουρος Καθηγητής ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Αργύρης Δέντσορας Επίκουρος Καθηγητής ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΠΑΤΡΑ 2003 ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 5 Εισαγωγή 5 Κατηγορίες δοµικών µηχανών 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 7/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ Eεξοπλισμένου με πρόσθετο εξάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο 1 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 3 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ µίγµα τσιµέντου, νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1 Χ. Ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του Συστήματος Αναλύσεων Τιμών των Έργων και ο ρόλος του Μελετητή. Γιώργος Κάζος Πολ. Μηχανικός Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ

Η εξέλιξη του Συστήματος Αναλύσεων Τιμών των Έργων και ο ρόλος του Μελετητή. Γιώργος Κάζος Πολ. Μηχανικός Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ Η εξέλιξη του Συστήματος Αναλύσεων Τιμών των Έργων και ο ρόλος του Μελετητή Γιώργος Κάζος Πολ. Μηχανικός Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τρόπος σύνταξης Αναλύσεων Τιμών: 1 η περίοδος : 1975 1983 2 η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο στρατόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Επισκευής κινητήρων. Επισκευής αντλιών πετρελαίου. Επισκευής turbo. Το τμήμα δοκιμής κινητήρων. Επισκευής συστημάτων μετάδοσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Επισκευής κινητήρων. Επισκευής αντλιών πετρελαίου. Επισκευής turbo. Το τμήμα δοκιμής κινητήρων. Επισκευής συστημάτων μετάδοσης Οι εγκαταστάσεις και ο άρτιος εξοπλισμός των συνεργείων, μας δίνουν την δυνατότητα να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας τις πλέον μεγάλες και σύνθετες επισκευές που μπορεί να μας ανατεθούν, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 8 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Πινακίδων κυκλοφορίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επιλογή δομικών μηχανών, κόστος, συντήρηση, οργάνωση διαχείρισης των δομικών μηχανών, απόδοση Η επιλογή των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Φάση Μελέτης Φ.Α.Υ. Προκαταρκτική Μελέτη Προμελέτη Οριστική Μελέτη Μελέτη Εφαρμογής X Αρ. Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: Αρ. Αναθεώρ. Ημερομ. Περιγραφή/ Αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΧΕΙΡΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΠΡΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΥΣ 2015 ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ: 47.900,00 ΣΥΝΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:58.917,00 ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΣ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,05 25,00 /m2 Για το έργο αναφοράς εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων,

0,05 25,00 /m2 Για το έργο αναφοράς εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ (άρθρο 53 παρ. 7.Θ) A. ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ EEOiΔΑ ΕΡΓΟΥ ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)» ΤΟΠΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΝΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλ. Νίκης Κοζάνη Γρηγοριάδης Ιωάννης kozanh.

Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΝΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλ. Νίκης Κοζάνη Γρηγοριάδης Ιωάννης kozanh. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ --------------- Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 2 7 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 3 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 1 5. 9 8 7 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση του ικτύου Ύδρευσης σε Κρηπιδώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αριθμός Μελέτης: 278/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100LT& ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2016 Πλαστικών καπακιών υφιστάμενων πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λιβαδειάς, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα μέ το Π.Δ. 270/30-03-1981, για την «Μίσθωση μηχανήματος έργου ( JCB ) για το 2016» με συνολικό προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 20/2017 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERGO 2005

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERGO 2005 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERGO 2005 2ος Λογαριασµός ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ασφαλτόστρωση οδού προς νεα Καστανα Παδοπουλος Θωµάς, Ε..

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος στον λιμενίσκο Τελωνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟY»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά περί κόστους των έργων Συντελεστές διαμόρφωσης του κόστους Γενικά περί προϋπολογισμού Κοστολόγηση τεχνικών κατασκευών Επιμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM1: 16/08/2017 18:22:49. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 43/2017 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "Προσθήκη στο 6ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδαρίου Ν. Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Αγράφων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην εργασία καθαρισμού του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet» ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Μ: 74/ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια συσκευής» CPV: 42940000-7 «Προμήθεια συσκευής.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 3. Συγγραφή υ οχρεώσεων 4. Τεχνικές ροδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΥΣ 2015 ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ: 333.983,10 ΣΥΝΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 410.799,20 ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΣ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα