Λειτουργική Ανάλυση. Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργική Ανάλυση. Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε."

Transcript

1 Λειτουργική Ανάλυση

2 Η Λειτουργική Ανάλυση χρησιμεύει για τον υπολογισμό : των μέσων παραγωγής και της χρονικής διάρκειας μιας δραστηριότητας (που είναι ποσοτικά καθορισμένη).

3 Απαιτούμενη ωριαία απόδοση Qαπ εργοταξιακής δραστηριότητας Q απ = V απ / (T h * η α ) [ σε χωματουργικό έργο (Χ.Ε.) μετριέται σε m3/h] Οπου V απ = Ποσότητα δραστηριότητας (σε Χ.Ε. είναι m3) T h = Συμβατική προθεσμία περάτωσης της δραστηριότητας (συνήθως σε h) η α = Συντελεστής απασχόλησης εργοταξίου

4 η α = συντελεστής απασχόλησης εργοταξίου (που εκφράζει τον λόγο των παραγωγικών ωρών εργασίας στο εργοτάξιο προς τις συνολικές ώρες εργασίας) Τιμές του Συντελεστή απασχόλησης εργοταξίου (η α ) (Στοιχεία από CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK edition 24 ) Ωρες Εργασίας Συντελεστής απασχόλησης εργοταξίου Μέρα 50 λεπτά / ώρα 0,83 Νύχτα 45 λεπτά / ώρα 0,75 Οι παραπάνω τιμές του συντελεστή απασχόλησης εργοταξίου δεν περιλαμβάνουν διακοπές της εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών, κλπ καθώς και διακοπές για συντήρηση και επισκευές μηχανημάτων.

5 Υπολογισμός αποδόσεων των μέσων παραγωγής Τα μέσα παραγωγής διακρίνονται σε: Συνεχούς λειτουργίας Περιοδικής λειτουργίας Ενδεικτικά μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας: Ταινιόδρομος, ισοπεδωτής, συμπυκνωτής Ενδεικτικά μηχανήματα περιοδικής λειτουργίας: Εκσκαφέας, φορτωτής, χωματουργικό αυτοκίνητο

6 Υπολογισμός της Θεωρητικής ωριαίας απόδοσης των μέσων παραγωγής συνεχούς λειτουργίας Qθ = 3600 * F * U (m3/h) (ΙV) όπου: F = H διατομή σε m2 U = Η ταχύτητα κίνησης σε m/sec

7 Παράδειγμα H διατομή αδρανών υλικών πάνω στον ιμάντα ταινιόδρομου, κάθετα στη διεύθυνση ροής, είναι 0,37m2 (η διατομή υπολογίσθηκε με εμβαδομέτρηση). Η ταχύτητα κίνησης του ταινιόδρομου είναι 5,2 m/sec. Να υπολογισθεί η θεωρητική ωριαία απόδοση του ταινιόδρομου. Q θ = 3600 * F * U (m3/h) = 3600 * 0,37 * 5,2 = 6921 m3/h

8 Υπολογισμός της θεωρητικής ωριαίας απόδοσης των μέσων παραγωγής περιοδικής λειτουργίας όπου: Qθ = 60 * V / t s (V) V = H παραγόμενη ποσότητα (σε m, m2, m3, Mp, κλπ) t s = Ο χρόνος κύκλου σε min Εκκίνηση Εργασίας Επιστροφή στη αρχική θέση εκκίνησης Συνέχιση Εργασίας (π.χ. φόρτωση, μεταφορά, απόθεση χωμάτων) Τέλος Εργασίας

9 Το σύστημα εκσκαφής και μεταφοράς γαιών Εδαφος σε φυσική κατάσταση (BCM) Χαλαρό υλικό (LCM) Συμπυκνωμένο υλικό (CCM) 1m3 εδάφους σε φυσική κατάσταση Σε (1*ε) m3 χαλαρού υλικού όταν εκσκαφεί Μετασχηματίζεται Μετασχηματίζεται Σε (1* σ) m3 σε συμπυκνωμένου υλικού όταν συμπυκνωθεί όπου: ε = Ο συντελεστής επιπλήσματος (διόγκωσης) σ = Ο συντελεστής συμπύκνωσης

10

11 όπου: Ωριαία απόδοση εκσκαφέα - φορτωτή Q θ = [60 * V φ * φ / t sφ ] * η e * η χ * η τσ (m3/h) V φ = Η χωρητικότητα του κάδου του μηχανήματος (m3) φ = Ο συντελεστής πλήρωσης του κάδου t sφ = Ο χρόνος κύκλου (min ) η ε = Ο συντελεστής εκμετάλλευσης του μέσου παραγωγής (που εξαρτάται από την ηλικία και δευτερευόντως από τον βαθμό συντήρησης του) η χ = Ο συντελεστής ικανότητας του χειριστή του μέσου παραγωγής η τς = Ο συντελεστής τοπικών συνθηκών

12 φ = συντελεστής πλήρωσης κάδου Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε

13 Σύνταξη: Διονύσης Καλλιάνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τ.Ε

14 η ε = Ο συντελεστής εκμετάλλευσης του μέσου παραγωγής

15 Ωριαία απόδοση χωματουργικού οχήματος Q θ = [60 * V α * φ / t α ]* η e * η χ * η τσ (m3/h) όπου: V α = Η χωρητικότητα του κιβωτίου του οχήματος (m3) φ = Ο συντελεστής πλήρωσης του κιβωτίου t α = Ο χρόνος κύκλου του οχήματος σε min = t f + t v = = ( t φ + t ελ )+(t μ + t επ )

16 Σταθεροί χρόνοι οχήματος (t f ) t f = t φ + t ελ (min) όπου: t φ = Ο χρόνος φόρτωσης του οχήματος = ξ * t sφ ξ = Ο αριθμός φορτώσεων (ακέραιος) = = Int{min [(V α * φ α ) / (V φ * φ φ )], [B oα / (V φ * φ φ * γ φ,εδ )]} Έλεγχος όγκου Έλεγχος Βάρους t sφ = Ο χρόνος κύκλου του φορτωτή (min) t ελ = t ελ,φορ + t ελ,αποθ + t εκεν = Οι χρόνοι ελιγμών φόρτωσης, ελιγμών απόθεσης και εκκένωσης του οχήματος (min)

17 t v = t μ + t επ όπου: Μεταβλητοι χρόνοι οχήματος (t v ) (min) t μ = Ο χρόνος μετάβασης = Σ [ t iμ ] = = 0,06 * Σ [ L i / U imμ ] (min) t επ = Ο χρόνος επιστροφής = Σ [ t iεπ ] = = 0,06 * Σ [ L i / U imεπ ] (min) 0,06 = Συντελεστής μετατροπής μονάδων = 60 / 1000 L i = U im/μ,επ = (Km/h) Η απόσταση μεταφοράς (m) Η μέση ταχύτητα μεταφοράς ή επιστροφής

18 U im/μ,επ = U imax *η τ (Km/h) όπου: U imax = Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς ή επιστροφής (Km/h) η τ = Ο συντελεστής ταχύτητας μεταφοράς ή επιστροφής Απαιτείται : U imax < U R U R = Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα μεταφοράς ή επιστροφής (Km/h)

19 είναι: U imax = Ισχύς / Αντίσταση = 270 * Ν * ημ / A 1 N e = Η πραγματική ισχύς του κινητήρα του οχήματος η μ = ο μηχανικός βαθμός απόδοσης του συστήματος μετάδοσης κίνησης από κινητήρα σε τροχούς A 1 = [(Βα+Βμ) * (wr+ws)] = Η αντίσταση κίνησης του οχήματος B α, Β ο = το Απόβαρο και το Ωφέλιμο φορτίο του οχήματος w r = Ο συντελεστής κύλισης w s = Ο συντελεστής κλίσης = [1000 * εφ (δ)]

20 A 1 = (B α + Β ο ) * (w r + w s ) όπου: B α, Β ο = το Απόβαρο και το Ωφέλιμο φορτίο του μηχανήματος w r = Ο συντελεστής κύλισης w s = Ο συντελεστής κλίσης (1000 * εφ (δ))

21

22 Ομάδα μηχανημάτων Ομάδα μηχανημάτων ονομάζεται το σύνολο διαφορετικών μέσων παραγωγής, που συνεργάζονται για την εκτέλεση μιας σύνθετης δραστηριότητας. Κρίσιμο μέσο παραγωγής ονομάζεται το μηχάνημα που είναι καθοριστικό για την απόδοση όλης της ομάδας μηχανημάτων

23 Υπολογισμός αριθμού μηχανημάτων ομάδας Η απαιτούμενη απόδοση Qαπ είναι ίση ή μικρότερη από την απόδοση της ομάδας Qομ. Γνωρίζοντας την απόδοση του κρίσιμου μέσου παραγωγής ευρίσκεται ο απαιτούμενος αριθμός των κρίσιμων μέσων παραγωγής από τη σχέση: Qαπ < Qομ = Qκρ * Ζκρ και στη συνέχεια με βάση αυτόν υπολογίζεται ο απαιτούμενος αριθμός κάθε μέσου παραγωγής της ομάδας: Ζμπ = Ιnt [Qομ / Qμπ] + 1 (το 1 δεν προστίθεται όταν η διαίρεση είναι ακέραιος)

24 Ωριαία απόδοση ισοπεδωτή και συμπυκνωτή Q ισ = [ U m, ισ * d * D / j ] * η ε (μηχ/τα συνεχούς λειτουργίας) όπου: U m, ισ = Μέση ταχύτητα κίνησης (Κm/h) d = Πάχος στρώσης (m) D = Πραγματικό πλάτος λωρίδας (m) j = Αριθμός απαιτούμενων διελεύσεων D = Β / ζ Β = Πλάτος οδού ζ = Απαιτούμενος αριθμός διελεύσεων για να καλυφθεί όλο το πλάτος και να υπάρχει η απαιτούμενη επικάλυψη e μεταξύ των λωρίδων

25 Ισχύει: ζ * b = Β + ( ζ - 1) * e b = Πλάτος κοπτήρα (m) η ε = Συντελεστής εκμετάλλευσης μηχανήματος

26 Παράδειγμα Για τις ανάγκες κατασκευής αγροτικού δρόμου, θα γίνει εκσκαφή χωμάτων με υδραυλικούς εκσκαφείς από δανειοθάλαμο στη θέση Α, φόρτωση και μεταφορά των χωμάτων με χωματουργικά οχήματα στη θέση Β και διάστρωση των στη θέση Β με ισοπεδωτές. Ζητείται να υπολογισθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκσκαφέων, χωματουργικών οχημάτων και ισοπεδωτών.

27 Δίδονται: Στοιχεία έργου Συνολικός όγκος των προς εκσκαφή και μεταφορά χωμάτων = m3 Συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου = 20 εβδομάδες Εργάσιμες ημέρες ανά εβδομάδα Ημ = 6 ημέρες Ωρες εργασίας ανά ημέρα h = 8 ώρες Συντελεστής απασχόλησης εργοταξίου ηα = 0,7 Συντελεστής επιπλήσματος ε = 1,25

28 Ειδικό βάρος χαλαρών χωμάτων γφ= 1,5 Μp/m3 Απόσταση μεταφοράς L (ΑΒ) = m Κλίση κατά την μεταφορά a = 3% Αντίσταση κύλισης κατά την μεταφορά wr = 60 Kp/Mp Πλάτος του προς κατασκευή αγροτικού δρόμου B = 10 m Τεχνικά χαρακτηριστικά εκσκαφέα Χωρητικότητα πτύου Vπτ = 3,2 m3 Συντελεστής πλήρωσης πτύου φεκ = 1,1 Χρόνος κύκλου ts = 1,50 min Συντελεστής εκμετάλλευσης ηε = 0,80

29 Τεχνικά χαρακτηριστικά χωματουργικoύ οχήματος Ισχύς κινητήρα οχήματος Νοχ = 220 ΗΡ Μηχανικός βαθμός απόδοσης ημ = 0,80 Χωρητικότητα σκάφης Vοχ = 15,0 m3 Συντελεστής πλήρωσης σκάφης φοχ = 0,9 Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο Βο = 24,0 Mp Απόβαρο Βα = 17,0Mp Συντελεστής ταχύτητας μεταβ. & Επιστροφή ητ = 0,70 Συνολικός χρόνος απόθεσης και ελιγμών tf = 2,0 min Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα Umax = 50 km/h Βαθμός εκμετάλλευσης ηε = 0,80

30 Τεχνικά χαρακτηριστικά ισοπεδωτή Πλάτος λεπίδας b = 3,00 m Μέση ταχύτητα εργασίας Vi = 4 Km/h Χρόνος ελιγμών tελ = 1,5 min Ελάχιστη επικάλυψη λωρίδας εργασίας e = 0,35 m Απαιτούμενες διελεύσεις j = 3 Πάχος στρώσης d = 0,20 m Συντελεστής εκμετάλλευσης ηε = 0,80

31 Λύση Απαιτούμενη απόδοση εργοταξίου Qαπ=V*ε / ( ηα * (Τ*Ημ*h)) = 558,04 m3/h Εκσκαφέας Aπόδοση εκσκαφέα Qεκ= 60*Vπτ*φεκ*ηε/ts = 112,64 m3/h Αριθμός εκσκαφέων Ζεκ= int(qαπ/qεκ)+1 = 5 Απόδοση ομάδας Qομ= Ζεκ*Qεκ = 563,20 m3/h

32 Αυτοκίνητο Αριθμός φορτώσεων αυτοκινήτου ξ= int[min{bo/(vπτ*φεκ*γφ) ; Vοχ*φοχ/(Vπτ*φεκ)}] = 3 Χρόνος φόρτωσης tξ= ξ*ts = 4,50 min Mεταφερόμενο βάρος Βμ = ξ*vπτ*φεκ*γφ = 15,84 Mp Μεταφερόμενος Ογκος Vμετ= ξ*vπτ*φεκ = 10,56 m3 Ταχύτητα μετάβασης Uμ= 270*Ν*ημ/(Βα+Βμ)*(wr+ws) = 16,08 Km/h

33 Μέση ταχύτητα μετάβασης U''μ= Uμ*ητ = 11,25 Km/h Χρόνος μετάβασης tμ= 0.06*L/U''μ =10,66 min Ταχύτητα επιστροφής Uεπ= 270*Ν*ημ/(Βα)*(wr+ws) = 31,06 Km/h Μέση ταχύτητα επιστροφής U''επ = Uεπ*ητ = 21,74 Km/h Χρόνος επιστροφής tεπ = 0.06*L/U''επ = 5,52 min

34 Χρόνος κύκλου αυτοκινήτου tsαυτ = tf+tξ+tμ+tεπ = 22,68 min Aπόδοση αυτοκινήτου Qοχ = 60*Vμετ*ηε/tsαυτ = 22,35 m3/h Αριθμός αυτοκινήτων Ζοχ = int(qομ/qοx)+1 = 26

35 Ισοπεδωτής Πλάτος εργασίας ισοπεδωτή D = B/ζ = 2,5 Απαιτ. Αριθμ. Διαδομών ζ = int ((B-e)/(b-e)) = 4 Απόδοση ισοπεδωτή Qισοπ = Vi*D*d*ηe / j = 533 m3/h Αριθμός ισοπεδωτών Ζισοπ = int(qom/qisop) + 1 = 2 Συνεπώς απαιτούνται: 5 εκσκαφείς, 26 αυτοκίνητα και 2 ισοπεδωτές

36 Δείκτης Παραγωγής Το αντίστροφο 1/Q της παραγωγικής ικανότητας ονομάζεται Δείκτης Παραγωγής Ο Δείκτης παραγωγής χρησιμοποιείται στα Αναλυτικά Τιμολόγια Εργων (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΕ, κλπ) π.χ. Για την παραγωγή 1 m2 ξυλοτύπου απαιτείται εργασία τεχνίτη 0,1 h Οι τυπικές παραγωγικές ικανότητες των μηχανημάτων και των τεχνιτών δίδονται και σε πίνακες, με βάση τους οποίους είναι δυνατός ο υπολογισμός του χρόνου ή των μέσων παραγωγής για την ολοκλήρωση μιας εργασίας

37 Πηγή: Εγκύκλιος 44/97 ΥΠΕΧΩΔΕ

38 Παράδειγμα Για την σκυροδέτηση πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση αντλίας, απαιτείται προηγουμένως η «Κατασκευή ξυλοτύπου» επιφανείας 500 τ.μ. Ζητείται να υπολογισθεί η χρονική διάρκεια της «Κατασκευής ξυλοτύπου», όταν το συνεργείο αποτελείται από 10 άτομα. Λύση Από τον προηγούμενο πίνακα έχω ότι σε σκυροδέματα με αντλία η παραγωγή του συνεργείου είναι 10 τ.μ. ξυλοτύπου ανά άτομο και ώρα. Ισχύει: Q oμ = Q * Ζ = V / T ==> (10 τ.μ./ ατομ & ώρα ) * 10 ατομ = 500 τ.μ. / Τ Από την οποία προκύπτει Τ = 5 ώρες

39 ΚΟΣΤΟΣ

40 Αμεσο κόστος Κόστος Κατασκευής Εργου Κόστος Εργατικών Κόστος Εξοπλισμού (Μηχανημάτων) Κόστος Υλικών (αγορά και μεταφορά) Κόστος Υπεργολάβων Εμμεσο κόστος Γενικά έξοδα εργοταξίου (αμοιβές μηχανικων, αμοιβές διοίκητικού και προσωπικού/ μη παραγωγικές εργασίες, εγκατάσταση-απεγκατάσταση,, ΟΚΩ, κλπ) Εξοδα εταιρείας (δαπάνες γραφείων έδρας, όπως προσωπικό, ενοίκια, ΟΚΩ, διαφημιση, κλπ) Γενικά έξοδα έργου (χρηματοδότηση, εγγυητικές, ασφάλιση, προστασία περιβάλλοντος, έρευνες, μελέτες, ειδικές απαιτήσεις, φόροι, κλπ)

41

42 Κόστος Εργατικών P h = (1 / T ημ ) * P ημ * (1 + α) όπου: P h = Το ωριαίο κόστος του εργαζομένου P ημ = H Ημερήσια αποζημίωση του εργαζομένου T ημ = Οι ώρες εργασίας ανά ημέρα α = Διάφορες προσαυξήσεις (π.χ. ΙΚΑ)

43 Κόστος Εξοπλισμού C h = C κεφ + C λειτ όπου: C h = Το ωριαίο κόστος του εξοπλισμού C κεφ = Το ωριαίο κόστος κεφαλαίου C λειτ = Το ωριαίο κόστος λειτουργίας

44 Ωριαίο κόστος κεφαλαίου C κεφ = Ωριαία δαπάνη απόσβεσης και τόκων = D h + I h = Α * Κ h όπου: Α = Αο - Αr = όπου: Αο = Η τιμή κτήσεως του εξοπλισμού Αr = Η υπολειμματική αξία του Κ h = Ο συντελεστής % ωριαίας δαπάνης απόσβεσης και τόκων = (1 + i * n / 2 ) * 100 / (12 * n * η α * 175) %, όπου: i = Το επιτόκιο υπολογισμού n = Τα έτη απόσβεσης η α = Ο συντελεστής απασχόλησης 175 = Η ωριαία συμβατική απασχόληση του εξοπλισμού ανά μήνα

45

46 C λειτ = C R + B h + P h Ωριαίο κόστος λειτουργίας όπου: C R = Η ωριαία δαπάνη συντήρησης = r * Κ h * A, όπου: r = Ο συντελεστής συντήρησης & επισκευών B h = Το κόστος ενέργειας και λιπαντικών πετρελαιοκινητήρων = Ν e *b e *f* C b (1 + λ) όπου: Ν e = Η ισχύς του κινητήρα (HP) b e = Η ειδική κατανάλωση καυσίμου (Lt / HP, h) f = Ο συντελεστής φορτίσεως C b = Το κόστος καυσίμου ( / Lt) λ = Ο συντελεστής δαπάνης λιπαντικών

47

48 B h = Το κόστος ενέργειας ηλεκτροκινητήρων = L h = 1,10*N* f* C e / η όπου: Ν = Η ισχύς του κινητήρα (Kw) f = Ο συντελεστής φορτίσεως C e = Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ( / Κw) η = Ο συντελεστής απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα C ελ,h = Το ωριαίο κόστος ελαστικών = = Ε * (1 + i * n / 2 ) * 100 / (12 * n * 175) %, όπου: Ε = Η τιμή κτήσεως των ελαστικών n = Ο χρόνος ζωής των ελαστικών P h = Το ωριαίο κόστος του χειριστή ( ή/και του βοηθού)

49 Κόστος παραγωγής της μονάδας C m = Σ (z i * C hi ) / Q h όπου: C m = Το κόστος παραγωγής της μονάδας z i = Ο αριθμός των ομοίων μέσων παραγωγής C hi = Αντίστοιχο ωριαίο κόστος μέσου παραγωγής Q h = Ωριαία παραγωγή

50 Παράδειγμα: Στο προηγούμενο παράδειγμα του έργου εκσκαφής και μεταφοράς χωμάτων με 5 εκσκαφείς και 26 (κατόπιν υπολογισμού) μεταφορικά οχήματα, να υπολογιστεί το κόστος της δραστηριότητας εκσκαφής - μεταφοράς και το κόστος παραγωγής της μονάδος όταν είναι γνωστά τα παρακάτω στοιχεία: Εκσκαφέας Τιμή κτήσεως Αo = Υπολειμματική Αξία Αr = Συντελεστής ωριαίας δαπάνης απόσβεσης και τόκων Κ h = 0,018 % Συντελεστής συντήρησης και επισκευών r = 110 % Ωριαίο κόστος ενέργειας και λιπαντικών B h = 12 Ωριαία αποζημίωση χειριστή P h = 15

51 Μεταφορικό όχημα Τιμή κτήσεως Α = Υπολειμματική Αξία Αr = 0 Συντελεστής ωριαίας δαπάνης απόσβεσης και τόκων Κ h = 0,014 % Συντελεστής συντήρησης και επισκευών r = 110 % Τιμή κτήσεως ελαστικών Ε = Συντ. ωριαίας δαπάνης απόσβεσης και τόκων ελαστ. Κ ελ = 0,025 % Ωριαίο κόστος ενέργειας και λιπαντικών B h = 10 Ωριαία αποζημίωση χειριστή P h = 15 Γενικά έξοδα εργοταξίου, εταιρείας και έργου Συντελεστής = 15%

52 Λύση: Αμεσο κόστος Ωριαίο κόστος εκσκαφέα C h,εκ = C κεφ + C λειτ = Α * Κ h + C R + B h + P h = ( ) * 0,018/100 + ( ) *1,1 * 0,018/ = 42,12 Ωριαίο κόστος μεταφορικού οχήματος C h,οχ = C κεφ + C λειτ = Α * Κ h + C h, ελ + C R + B h + P h = * 0,014 / * 0,014/100 * 1, = 54,40 Ωριαίο κόστος ομάδας εργασίας C ομ = C h,εκ * Ζ εκ + C h, οχ * Ζ οχ = 42,12 * ,40 * 26 = 1625,00 / h

53 Κόστος μονάδος παραγωγής C m = Σ (z i * C hi ) / Q h = 1625,00 / 563,20 = 2,89 / m3 Εμμεσο κόστος Γενικά έξοδα εργοταξίου, εταιρείας και έργου ΓΕ = 2,89 * 0,15 = 0,43 Κόστος Αμεσο κόστος + Εμμεσο κόστος = 2,89 + 0,43 = 3,32 / m3 Λεπτομερέστερα στοιχεία υπάρχουν εκτός από τη σχετική βιβλιογραφία και την Εγκύκλιο 1 / του ΥΠΕΧΩΔΕ

54 Αναλυτικά Τιμολόγια Α.Τ. ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α.Τ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

55 Περιεχόμενα Αναλυτικών Τιμολογίων Βασικές Τιμές : Τιμές εργασίας και απλών υλικών που επαναλαμβάνονται ως στοιχεία των εργασιών Περιλαμβάνουν: Ταξινόμηση και Αρίθμηση Περιγραφή Είδος μονάδας μέτρησης

56 Βοηθητικές Τιμές : Τιμές υλικών που παρασκευάζονται επί τόπου των έργων και εργασίας μηχανημάτων, που επαναλαμβάνονται ως στοιχεία των εργασιών Περιλαμβάνουν: Ταξινόμηση και Αρίθμηση Περιγραφή Είδος μονάδας μέτρησης Ανάλυση της παραγωγής μίας μονάδας εργασίας σε: Ποσότητες Υλικών Μισθώματα μηχανημάτων Ωρες εργασίας χειριστού Ωρες εργασίας βοηθού

57 Αρθρα Περιλαμβάνουν: Ταξινόμηση και Αρίθμηση Είδος μονάδας μέτρησης Πλήρη και ακριβή περιγραφή της εργασίας Ανάλυση της παραγωγής μίας μονάδας εργασίας σε: Ποσότητες Υλικών Ωρες εργασίας μηχανημάτων Ωρες εργασίας τεχνίτη Ωρες εργασίας βοηθού Ωρες εργασίας Εργάτη

58 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Ισχύουν οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών του πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων του ημερολογιακού τριμήνου που αναγραφέται δίπλα σε κάθε τιμή και για όσες τιμές δεν υπάρχουν στο πρακτικό, ισχύουν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς για την ίδια εποχή και στον τόπο του έργου. Υλικό / Εργ. / Μηχ. Μον. Μέτρ. Τιμή Τιμαριθμική ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 13,19 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Εργάτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 14,66 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Βοηθός ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 19,41 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 004 h 18,8 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Χειριστής ελαφρού μηχανήματος ΜΗΧ. ΑΤΟΕ 011 Η.Μ. 51,38 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Αεροσυμπιεστής 160 κυβ.ποδ./λεπτό (60 ΗΡ) χωρίς πιστολέττα ΜΗΧ. ΑΤΟΕ 012 Η.Μ. 4,22 Β ΤΡΙΜΗΝΟ Δημοσίου 2005 Αερόσφυρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέττο) των 24 χγρ.

59 Ανάλυση Τιμής Α.Τ: ATHE Ν Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός εύκαμπτος Διαμέτρου Φ 16mm Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός εύκαμπτος, ορατός ή χωνευτός σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρης ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκ/ση και σύνδεση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη και κανονική λειτουργία. ( 1 m ) Μέτρο Ανάλυση 1. ΥΛΙΚΑ α) Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός εύκαμπτος διαμ 16 mm ΥΛΙΚO INSTA Ν (Τ.Ε.) (m) 1,05x0,91 = 0,955 Μικρουλικά 0,08 του α 0,08x0,955 = 0, ΕΡΓΑΣΙΑ α) Εργασία Τεχνίτης ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 (h) 0,05x19,41 = 0,97 β) Βοηθός ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 (h) 0,05x14,66 = 0,733 Αθροισμα = 2,73 Τιμή Μονάδος 1 m = 2,73 ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ )

60 Προϋπολογισμός Μελέτης (απόσπασμα) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών μεταλλικός εύκαμπτος Διαμέτρου Φ 16mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 29mm ΜΟΝΑΔ Α Α.Τ. ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ( ) m ΗΛΜ , ,50 m ΗΛΜ , ,90 m ΗΛΜ , ,00 m ΗΛΜ ,34 400,80

61 Τεύχη δημοπράτησης ή συμβατικά τεύχη Πλήρης μελέτη (τεύχη υπολογισμών, γενικά σχέδια του έργου, σχέδια λεπτομερειών). Τεχνική περιγραφή του έργου (Τ.Π.). Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Διακήρυξη της Δημοπρασίας. Ανάλυση Τιμών Προμέτρηση ποσοτήτων εργασιών. Τιμολόγιο (Μελέτης Προσφοράς). Προϋπολογισμός (Μελέτης Προσφοράς).

62

63

64 Μέθοδοι Εκτίμησης Κόστους Συμβατική Εχει βάση τη μελέτη και τη νομοθεσία Δ.Ε. (Ανάλυση Τιμών, προμέτρηση ποσοτήτων εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός) Του Αναδόχου Εχει βάση το αρχείο της εργολαβικής επιχείρησης (Αποδόσεις προσωπικού, μηχανημάτων, υπεργολάβων - τιμές μονάδας παρόμοιων εργασιών) Κατά προσέγγιση - Από παρεμφερή έργα με τιμές μονάδος (κόστος / μ2 κατοικίας, νοσοκομείου, οδού, κλπ) Μοντέρνες μέθοδοι μέσω προγραμμάτων Η/Υ κυρίως επιστημονικές έρευνες (μέθοδοι πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης με σύνθετες μεθόδους στατιστικής, μοντέλα νευρωνικών δικτύων, κλπ)

65 Μέθοδοι Παρακολούθησης Κόστους χωρισμός του έργου σε θέσεις κόστους κύριες θέσεις κόστους (οι σημαντικότερες εργασίες της εργολαβίας) βοηθητικές θέσεις κόστους (κόστος μηχ/των, προσωπικού, υλικών, κλπ) χρήση κατάλληλων εντύπων Προσωπικού = Ο προϊστάμενος κάθε συνεργείου - εργοδηγός, καταγράφει κάθε μέρα στην ημερήσια κατάσταση εργαζομένων, ποια άτομα απασχολούνται στο συνεργείο του, σε ποιες θέσεις κόστους εργάστηκαν και επί πόσες ώρες, Μηχανημάτων = απόσβεση μηχανήματος και τόκοι, κόστος ελαστικών, ανταλλακτικών και επισκευών ή μίσθωμα, κλπ), Υλικών (μηνιαίο δελτίο εξαγωγής υλικών αποθήκης, που συντάσσεται από τον υπεύθυνο αποθήκης),

66 Υπεργολαβιών (σε ποιες θέσεις κόστους δούλεψε ο κάθε υπεργολάβος, οι ποσότητες κάθε εργασίας που εξετέλεσε, οι αντίστοιχες τιμές μονάδας που έχουν συμφωνηθεί, κλπ), Επιμετρήσεων (Ο επιμετρητής κάθε μήνα συντάσσει τις επιμετρήσεις, που συνοδεύονται από αναλυτικούς υπολογισμούς και από τα αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια της κατασκευής.) κλπ

67 Μέθοδοι Ελέγχου Κόστους

68 Πλήθος Αποτελέσματα έρευνας χρήσης μεθόδων προκοστολόγησης τεχνικών έργων (Διπλωματική εργασία : Αλ. Γίτσης) Μέθοδοι Προκοστολόγησης π ρομετρητική εμπ ειρική άλλη (π ιο σύχνρονη) Μέθοδος πλήθος ιδιωτικά πλήθος δημόσια

69 Πλήθος Λογισμικό Προκοστολόγησης εμπορικό λογισμικό ιδιωτικό λογισμικό λογιστικά φύλλα καθόλου λογισμικό Είδος Λογισμικού π λήθος ιδιωτικά π λήθος δημόσια

70 πλήθος Σπουδαιότητα παρακολούθησης κόστους βαθμολογία

71 πλήθος Συχνότητα διάγνωσης υπέρβασης κόστους π ολύ συχνά συχνά σπ άνια συχνότητα