Cilvēka darbība ir būtiski izmainījusi ne tikai cilvēka dzīves vidi, bet arī biosfēru kopumā

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cilvēka darbība ir būtiski izmainījusi ne tikai cilvēka dzīves vidi, bet arī biosfēru kopumā"

Transcript

1

2 Vide ap mums vienmēr ir bijis kaut kas, no kā var ņemt to, kas cilvēkam ir nepieciešams (ūdens, resursi) un kur izvadīt, izmest to, kas nav vajadzīgs atkritumus Cilvēka darbība ir būtiski izmainījusi ne tikai cilvēka dzīves vidi, bet arī biosfēru kopumā Vides piesārņojums vielu un fizikālu faktoru veidošanās, kas dabiski vidē vai nu nav atrodami, vai arī nevar tieši ietekmēt cilvēku un citus dzīvos organismus Vides piesārņojuma veidošanās un vides kvalitātes degradācija uzskatāma par nozīmīgāko negatīvo cilvēka ietekmju veidu uz vidi 2

3 Piesārņojoša ir jebkura viela, kas nokļūst vidē cilvēka darbības vai dabisku procesu rezultātā un kurai ir kaitīga iedarbība uz dzīvajiem organismiem Vides piesārņojumu un degradāciju var radīt: Ķīmiskas vielas Piesārņotāju, piemēram, pesticīdu ietekme Fizikāli faktori Temperatūras paaugstināšanās vai pazemināšanās Jonizējošais starojums Bioloģiski faktori Nevēlamu dzīvības formu attīstība 3

4 Vielu bīstamība atkarīga no to dabas, kas parasti tiek norādīts uz vielas iepakojuma marķējuma ar īpašiem apzīmējumiem Oksidējoša viela Kaitīga vai kairinoša viela Degoša vai ugunsbīstama viela Strādājot ar bīstamām vielām jāievēro īpaši drošības pasākumi, lai samazinātu vai novērstu iespējamo risku videi un veselībai Toksiska viela Videi bīstama viela Eksplozīva vai sprādzienbīstama viela Kodīga viela Vielu bīstamības simboli raksturo ķīmisko vielu un tās saturošo produktu bīstamās iedarbības veidus 4

5 Toksisks ir jebkurš ķīmisks, bioloģisks vai fizikāls faktors, kas rada nevēlamu bioloģisku reakciju Toksiskas vielas var būt: Dabiskas izcelsmes Augu toksīni, indes Svešdabīgas Vielas, kuras neatrodas dabas vidē, bet tiek iegūtas sintezējot vai arī veidojas kā blakusprodukti citu vielu iegūšanas gaitā Visas toksiskās vielas ir bīstamas, bet ne visas bīstamās vielas ir toksiskas 5

6 Piesārņojošas vielas var iedalīt vairākās grupās: Metāli Toksiski mikroelementi Organiskas vielas Ķīmiski inerti savienojumi, ja tie atrodas sīku daļiņu veidā Cu, Pb, Co, Hg u.c. F, B, As, Se u.c. Pesticīdi Vielas, kas veidojas kā rūpniecības atlikumi u.c. Sīkas daļiņas gaisā veido putekļus un aerosolus, bet ūdenī suspendētas vielas 6

7 Vides piesārņojuma bīstamība ievērojami pieaug, ja vidē nokļuvušās organiskās vielas, kas saglabājas vidē ilgu laiku Noturīgas vielas nokļūst apkārtējā vidē: Sadaloties sadzīvē izmantojamiem produktiem Lietojot lauksaimniecībā augu aizsardzības līdzekļus Ar piesārņojumu, ko rada rūpnieciskā ražošana Noturīgās vidi piesārņojošās vielas augsnē saglabājas pat vairākus desmitus gadu šādas vielas ir, piemēram, pesticīds DDT, dioksīni, polihlorētie bifenili 7

8 Aizvien vairāk dažādu ķīmisku savienojumu nokļūst vidē Pašlaik ir zināmi ap 10 miljoni dažādu ķīmisku vielu, no kurām liela daļa dabas vidē nepastāv Ap ķīmisku savienojumu tiek rūpnieciski ražoti un plaši izmantoti vielu tiek ražoti daudzumos, kas pārsniedz 500 kg/gadā Rūpnieciski ražoto vielu skaits katru gadu papildinās ar jaunām vielām 8

9 Gaiss ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka dzīvību uz Zemes atkarībā no ķermeņa uzbūves cilvēks diennaktī patērē 6-12 m 3 gaisa, bet lielu fizisko slodžu gadījumā pat vairāk Līdz ar to pat kaitīgu vielu mikrodaudzumi gaisā var ietekmēt cilvēka veselību Par īpašu gaisa piesārņojuma problēmu jāuzskata gaisa tīrība dzīvojamās telpās un darba vidē, jo gan sadzīvē, gan arī darba gaitā cilvēkam aizvien biežāk jāsaskaras ar kaitīgām un toksiskām vielām 9

10 Lielākā daļa piesārņojuma rodas no fosilā kurināmā sadedzināšanas un degvielas dzinēju darbības Siltumelektrostacijas Gaisa piesārņojumu rada, piemēram: Cigarešu dūmi Rūpnīcas Transporta līdzekļi Ķīmisko tīrītavu šķīdinātāji Slāpekļa oksīdi tiek emitēti gaisā arī tad, ja tiek bagātīgi lietoti slāpekļa minerālmēsli; atmosfērā nonāk ļoti daudz metāna no mājdzīvnieku zālēdāju kuņģiem, kā arī bezskābekļa apstākļos pūstot augu atliekām mitros rīsa laukos 10

11 Sadzīves radītais gaisa piesārņojums Aviācijas radītais gaisa piesārņojums Gaisa piesārņojums no ugunsgrēkiem 11

12 Primārie gaisa piesārņotāji (piemēram, sēra dioksīds) nonāk gaisā dabas procesos vai cilvēka darbības rezultātā tiešā veidā Sekundārie gaisa piesārņotāji (piemēram, sērskābe) veidojas gaisā ķīmiskajā reakcijā starp primāro piesārņotāju un gaisa komponenti Primārie CO CO 2 SO 2 NO Ogļūdeņraži Suspendētās daļiņas Sekundārie NO 2 SO 3 HNO 3 H 2 SO 4 H 2 O 2 NO 3 - O 3 SO 4 2- sāļi Dabiskie Piesārņojuma avoti Stacionārie Mobilie Antropogēnie 12

13 Troposfērā ir sastopami tūkstošiem gaisa piesārņotāju, tomēr galveno gaisa piesārņojumu rada deviņas grupas: 1. Oglekļa oksīdi (CO un CO 2 ) 3. Slāpekļa oksīdi (N 2 O, NO un NO 2 ) 2. Sēra oksīdi (SO 2 un SO 3 ) 4. Gaistošie organiskie savienojumi (izplatītākie ir metāns (CH 4 ), benzols (C 6 H 6 ), formaldehīds (CH 2 O), hlorfluorogļūdeņraži un hlorbromogļūdeņraži) 5. Disperģētas cietās daļiņas, tai skaitā putekļi, kvēpi, ziedputekšņi, azbests, svina, arsēna, kadmija un citu smago metālu savienojumi, nitrāti un sulfāti, šķīdumu pilieni (sērskābe, naftas produkti, dioksīni, policikliskie bifenili, pesticīdi) 13

14 6. Fotoķīmiskie oksidanti (ozons (O 3 ), peroksicilnitrāti, ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2 ), hidroksila radikāli (OH - ), aldehīdi, kas veidojas atmosfērā savstarpēji reaģējot skābeklim, slāpekļa oksīdiem un gaistošiem ogļūdeņražiem Saules gaismas ietekmē 7. Radioaktīvās vielas (radons (Rn 222 ), jods (J 131 ), stroncijs (Sr 90 ), plutonijs (Pu 239 ) un citi radioaktīvie izotopi, kas nonāk atmosfērā gāzveida vai disperģētu daļiņu veidā 8. Siltums, kas vienmēr veidojas vienam enerģijas veidam pārvēršoties par otru, it īpaši sadedzinot fosilo kurināmo automobiļu dzinējos, rūpnīcu kurtuvēs, termoelektrostacijās un krāsnīs vai kamīnos 9. Troksnis, kas rodas izmantojot transporta līdzekļus, ražošanas un celtniecības mehānismus vai iekārtas, putekļu sūcējus, mauriņu pļāvējus, radio utt. 14

15 Industriālais un antropogēnais piesārņojums pasaulē pārsvarā rodas Ziemeļamerikas, Eiropas un Āzijas industriāli attīstītajos reģionos Nozīmīgākie antropogēnā piesārņojuma avoti, kas ietekmē arī gaisa kvalitāti ir: Lauksaimniecība Enerģētika un apkure Rūpnieciskā ražošana Transports 15

16 Analizējot gaisa piesārņojumu, parasti tiek analizēta gaisa kvalitāte brīvā dabā; tajā pašā laikā cilvēku veselību ievērojami vairāk var ietekmēt gaisa piesārņojums tā dzīves vidē dzīvojamās telpās un darba vidē Nopietnu iekštelpu gaisa piesārņojumu var radīt dažādi vietējie avoti: Virtuves Krāsnis Mēbeles Krāsotas virsmas Polimēri materiāli Mājdzīvnieki To, kāds ir gaisa piesārņojuma līmenis, ietekmē arī telpu vēdināšana, kuras intensitātei ir jābūt sabalansētai ar nepieciešamību saglabāt optimālu temperatūru dzīvojamās telpās 16

17 Īpaši nozīmīga ir ilgtermiņa iedarbība uz cilvēka veselību, kuras sekas var izpausties pat pēc desmitiem gadu Tipiskas piesārņojošās vielas cilvēka dzīves vidē: Piesārņojošā viela Formaldehīds NO 2 CO Poliaromātiskie ogļūdeņraži SO 2 Cl 2 Gaistošas organiskas vielas Putekļi un aerosoli Mikroorganismi, vīrusi Radons Vielas avots Kokskaidu plāksnes, smēķēšana, siltumizolācjas materiāli Gāzes apkure Krāsnis, autotransporta izplūdes gāzes Koksnes, ogļu, benzīna degšana Kurināmā sadedzināšana Balinātāji, hlorēts ūdens Krāsas, sadzīves ķīmija, polimēri Kurināmā sadedzināšana, pārtikas sagatavošana, siltumizolācijas materiāli, paklāji, smēķēšana Pelējuma sēnīšu attīstīšanās, mājdzīvnieki Ēkas, augsne, ūdens Tieši dzīves telpu gaisa piesārņojums mūsdienās tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākiem dažu slimību, piemēram, plaušu vēža, cēloņiem 17

18 Ja daži primārie piesārņotāji sāk mijiedarboties Saules gaismas ietekmē, veidojas daudzu primāro un sekundāro piesārņotāju maisījums, ko sauc par fotoķīmisko smogu Izteiktas fotoķīmiskā smoga pilsētas ir Losandželosa, Denvera, Sidneja, Mehiko, Soltleiksitija un Buenosairesa, tomēr arī tajās smogi parasti ir vasaras laikā. Fotoķīmiskais smogs vairāk vērojams vietās, kur ir saulains, karsts un sauss klimats, kā arī ir daudz automašīnu Smogs Milānā 18

19 Sadegot akmeņoglēm un smagās naftas frakcijām, kas satur daudz sēra savienojumu, var veidoties rūpnieciskie smogs agrāk tas bieži veidojās pilsētās ziemas laikā Rūpniecisko smogu pārsvarā veido sēra dioksīda, sērskābes pilieniņu un cieto daļiņu maisījums 19

20 Vēsāks gaiss Vēss gaiss Silts gaiss Normāla piesārņojuma izkliede gaisā Vēss gaiss Termiskā inversija un piesārņojuma koncentrēšanās gaisā Silts inversijas slānis Vēss gaiss 20

21 Disperģētās daļiņas jeb cietu vielu sīkas daļiņas un putekļi paliek atmosfērā noteiktu laiku, kas ir atkarīgs no daļiņas relatīvā izmēra, nokrišņu biežuma un intensitātes Lielākās daļiņas, kuru diametrs ir >10 mikroni, parasti atrodas troposfērā 1-2 dienas līdz Zemes gravitācijas spēka ietekmē vai nokrišņu darbības rezultātā nonāk atpakaļ uz Zemes virsmas Vidēja izmēra daļiņas, kuru diametrs ir 1-10 mikroni, ir vieglākas un paliek disperģētā stāvoklī vairākas dienas Ļoti sīkas daļiņas ar izmēriem, kas ir mazākas par 1 mikronu troposfērā paliek 1-2 nedēļas, bet stratosfērā 1-5 gadus, kas ir pietiekams laiks, lai apceļotu apkārt zemeslodei Sīkās daļiņas ir viskaitīgākās cilvēka veselībai, jo var pārvarēt plaušu dabiskās aizsardzības barjeru un uz šo daļiņu virsmas var būt adsorbējušās kancerogēnās vai toksiskās vielas, kas kopā ar daļiņām nonāk organismā 21

22 Mazas daļiņas Vidējas daļiņas Lielas daļiņas Jūras sāls putekļi Kvēpi Pelni Tabakas dūmi Krāsas pigmenti Putekšņi Cementa putekļi Milti Akmeņogļu putekļi Ziedputekšņi palielinājumā Metalurģijas putekļi un gāzes Fotoķīmiskais smogs Pesticīdu putekļi 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 100,0 Mikrometri (μm) 22

23 Pilsētu gaisa piesārņojums ir viena no nopietnākajām vides problēmām pasaulē, kas ik gadu prasa vairāku miljonu cilvēku dzīvības Nāves gadījumu skaits uz milj. cilv Nav datu Pilsētu gaisa piesārņojuma izraisīto nāves gadījumu skaits pasaulē 2000.g. Avots: Pasaules Veselības organizācijas ziņojums,

24 Sadegot akmeņoglēm vai smagajām naftas frakcijām, gaisā tiek emitēts liels daudzums sēra dioksīda (SO 2 ), cieto daļiņu un slāpekļa oksīdu Lai samazinātu vietējo piesārņojumu 20.gs gados tika būvēti arvien augstāki skursteņi, kas izkliedē piesārņojumu virs termiskās inversijas slāņa Rezultātā mazinājās vietējais piesārņojums, tomēr teritorijās, kas atradās pa vējam, piesārņojums sāka strauji palielināties Tādējādi kopš 1950.gada globālais piesārņojums ar sēra un slāpekļa oksīdiem ir trīskāršojies Sēra un slāpekļa oksīdi tiek pārnesti lielos attālumos un atmosfērā veido skābes, kas sasniedz zemes virsmu slapjā veidā (skābais lietus vai sniegs) un sausā veidā (gāzes, migla vai cietās daļiņas) jeb kopumā kā skābie nokrišņi 24

25 Vējš Transformācija par sērskābi (H 2 SO 4 ) un slāpekļskābi (HNO 3 ) Skābā migla Slāpekļa oksīds (NO) Augsnes putekļi un amonija gāze daļēji neitralizē skābes par sulfātiem un nitrātiem Sēra dioksīds (SO 2 ) un slāpekļa oksīds Veidojas SO 2, bet sulfātu un nitrātu daļiņas nosēžas uz zemes Skābju pilieni sajaucas ar lietu vai sniegu veidojas skābie nokrišņi Okeāns Pilsēta Lauku saimniecība Ezeros, īpaši seklos, notiek ūdens paskābināšanās Tā kā ūdens pilieni un cietās daļiņas nokrīt uz zemes samērā ātri, skābie nokrišņi ir vairāk reģionāla vai kontinentāla, nevis globāla problēma 25

26 Skāba vide Skābā migla (2,0-3,5) Normāls lietus ūdens (5,0-5,6) Tīrs ūdens Jūras ūdens (7,8-8,3) Bāziska vide ph Akumulatoru šķīdums Kuņģa sula (1,0-3,0), citronu sula (2,3) Etiķis, vīns, atspirdzinošie dzērieni, apelsīnu sula Tomātu sula Zutis, strauta forele (4,5) Kafija, maize, līdaka Urīns (5,0-7,0) Piens (6,6), siekalas, lasis, gliemeži Asinis (7,3-7,5), olas Šampūns Cepamā soda, fosfātu deterģenti, hlora balinātājs Magnija šķīdums (9,9-10,1), ziepju šķīdums Amonjaka šķīdums (10,5-11,9), nefosfātu deterģenti Mazgājamā soda Tīrīšanas līdzekļi Dažādu vielu šķīdumu skābumu vai bāziskumu parasti izsaka ar ph jo mazāka ir ph vērtība, jo skābāks ir šķīdums Rūpnieciskos rajonos un lielpilsētās lietus skābums ir ph 4 Īpaši piesārņotās teritorijās skābums var būt pat desmit reizes lielāks, kas atbilst ph 3 Dažās vietās, kas atrodas pa vējam no lielām pilsētām un aktīvām rūpnieciskām zonām, kā arī kalnu grēdās un virsotnēs nokrišņu skābums var sasniegt ph=2,3 26

27 Skābie nokrišņi pašlaik demonstrē tikai sākuma efektu, kas vēlāk var izvērsties par lielu ļaunumu un sagraut ne vien vietējo, bet arī reģionālo ekosistēmu Skābajiem nokrišņiem atkārtojoties ilgstošā laika posmā daudzu gadu garumā bāziskie ķīmiskie savienojumi izsīkst un buferkapacitāte izzūd - masveidā sāk iet bojā koki mežos un zivis ezeros un upēs Ūdens dzīvības formas ~10% no Eiropas reģiona upēm un ezeriem Skābie nokrišņi ir ļoti negatīvi ietekmējuši: Egļu augšanas apstākļus lielākos augstumos virs jūras līmeņa un mazinājuši koku izturību pret augstumu Veicinājuši metālu koroziju un citu materiālu eroziju Disperģēto daļiņu dēļ mazinājuši gaisa dzidrumu 27

28 Skābie nokrišņi izraisa virkni nevēlamu efektu uz sauszemes, ja to ph<5,1 Tiek bojāti pieminekļi, ēkas, metāla konstrukcijas No augsnes tiek izskaloti Ca un K savienojumi, kas kalpo kā barības vielas augsnē Iznīkst koki, īpaši skujkoki, kas atrodas uz kalnu pacēlumiem, kur gandrīz vienmēr ir ļoti skābas miglas un mākoņi Atmosfērā esošās sīkās daļiņas, pārsvarā sulfāti, ir dūmakas cēlonis daudzās industriālās valstīs un apgabalos 28

29 Jutīgas augsnes, potenciālie problēmu apgabali Gaisa piesārņojuma apgabali, emisijas rada skābo lietu Pašreizējie problemātiskie apgabali 29

30 Hronisku gaisa piesārņotāju ietekmi uz augu valsti var nemanīt vairākas desmitgades, bet tad pēkšņi sākas masveida koku bojāeja, ko izraisa barības vielu izsīkums augsnē un nespēja pretoties kukaiņu, slimību, sēnīšu, sūnu un sausuma iedarbībai Šādu parādību sauc par mežu nāvi, un tā ir skārusi ~35% mežu teritorijās Eiropā Tādā veidā visvairāk cietuši skujkoku meži, it īpaši kalnu nogāzēs, kas pakļautas lielākai vēja ietekmei Dažkārt skābo nokrišņu skartajās vietās augsne ir tik skāba, ka nav iespējams ieaugt jaunajiem koku stādiem 30

31 Mežu postījumu apjoms, % Augsts (>25%) Vidējs (15-25%) Zems (<15%) Zems Augsts Vidējs Skābo lietu intensitātes līmeņi Skābie nokrišņi, kas veidojas vienā valstī, ar vēju tiek pārnesti arī uz citām valstīm Norvēģija, Šveice, Austrija, Zviedrija, Holande un Somija saņem ¾ skābo nokrišņu gan no Rietumeiropas, gan arī Austrumeiropas valstu 31

32 Emisijas Skābie nokrišņi Tiešā ietekme uz lapām vai skujām Mizas bojājumi Augsnes acidifikācija (paskābināšanās) Sauss gaiss Pastiprināta iztvaikošana Pastiprināta transpirācija Samazināta izgulsnēšanās Iet bojā augsnes mikroorganismi Ūdens un barības vielu nepietiekamība Paaugstināta jutība pret slimībām, kaitēkļiem Samazināta fotosintēzes aktivitāte Labas, skujas, vainags iet bojā Koka bojāeja Ezers Skābju un augsnes elementu izskalošanās Toksisko metālu jonu atbrīvošanās Gruntsūdeņi Iet bojā neskartās saknes Barības vielu un ūdens uzņemšanas traucējumi 32

33 Līdzšinējie gaisa piesārņojuma novērojumu rezultāti Latvijā parāda, ka: Rīgā benzola gada vidējā koncentrācija pārsniedz robežlielumu cilvēka veselības aizsardzībai Gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumi svina savienojumiem un oglekļa oksīdam pārsvarā nav konstatēti Piesārņojuma pārsniegšanas gadījumi Latvijā konstatēti ne tikai Rīgā, piemēram, ielu kaisīšana ar smiltīm ziemas periodā ir viens no iemesliem, kas veicina paaugstinātu putekļu koncentrāciju gaisā pavasara mēnešos Migla Rīgā Cietajām daļiņām, kuru izmēri ir mazāki par 10 mikroniem (PM10), Rīgas centrā tiek pārsniegta gan gada vidējā koncentrācija, gan arī gada vidējā koncentrācija cilvēka veselības aizsardzībai 33

34 Visprecīzāko informāciju par faktisko gaisa kvalitāti ir iespējams iegūt tiešu un nepārtrauktu mērījumu rezultātā Gaisa monitoringu Latvijā nodrošina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, izmantojot diferenciālas optiskās absorbcijas spektrofotometrijas stacijas Gaisa monitoringa stacijās tiek veikti sēra dioksīda (SO 2 ), slāpekļa dioksīda (NO 2 ), ozona (O 3 ) un benzola (C 6 H 6 ) mērījumi Gaisa monitoringa stacijas veic arī cieto daļiņu PM10 un PM2,5 mērījumus, kā arī analizē smago metālu saturu tajās Gaisa piesārņojuma monitoringa iekārta cieto daļiņu paraugu ieguvei 34

35 Latvija Rīga Transporta radītā gaisa piesārņojuma monitoringa stacijas Gaisa kvalitātes noteikšana jumta līmenī jeb t.s. pilsētas fona kontroles monitoringa stacijas Rūpnieciskā piesārņojuma monitoringa stacija 35

36 Latvijā lielākais sēra dioksīda emisiju avots ir enerģētikas nozare, kas saražo ap 94,7% no kopējām SO 2 emisijām valstī Enerģētikas nozarē lielākais SO 2 emitētājs ir transformācijas sektors (32,5% no kopējām SO 2 emisijām enerģētikā) Transformācijas sektoram seko kurināmā sadedzināšana rūpniecība ar 26,7% no kopējām enerģētikas nozares SO 2 emisijām Kopš 1990.g. kopējās sēra dioksīda emisijas Latvijā ir būtiski samazinājušās par apmēram 96,2%, kas izskaidrojams ar kurināmā nomaiņu no cietā un smagā šķidrā kurināmā pret dabas gāzi vai biomasu Noteiktā maksimāli pieļaujamā sēra dioksīda emisija 2010.gadam ir 101 kilotonna 36

37 Rīgā sēra dioksīda gada vidējās vērtības svārstās no 2 mg/m 3 Imantā līdz 12 mg/m 3 Rīgas centrā 2001.g. ziemas perioda (oktobris-marts) augstākās vidējās koncentrācijas bijušas: Rīgas centrā (12 mg/m 3 ) Rēzeknē (11 mg/m 3 ) Olainē (10 mg/m 3 ) Ventspilī (9 mg/m 3 ) Maksimālās vērtības fiksētas Nīgrandes pagastā 2001.g. 14.jūlijā (296 mg/m 3 ) un 7.aprīlī (250 mg/m 3 ), pūšot lēniem dienvidrietumu virziena vējiem no Lietuvas puses (robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 350 mg/m 3 ) 2001.g. martā Nīgrandes pagastā un Rēzeknē reģistrētas maksimālās 10 minūšu SO 2 koncentrācijas, kas sasniedza cilvēka veselības aizsardzības robežlielumu 500 mg/m 3 37

38 Cilvēks ir pakļauts gaisa piesārņojumam ne tikai āra apstākļos, bet arī iekštelpās (dzīvojamās telpās un darba vidē) Apkārtējās vides gaiss, kas satur piesārņojuma daļiņas (izplūdes gāzes, rūpnīcu emisijas, putekļus u.c.) Iekštelpu gaisa iespējamie piesārņojuma avoti Piesārņojums, kas rodas gaisam ieplūstot telpās caur filtriem (cietās daļiņas, šķiedras un ķīmiskās vielas no gaisa filtriem, telpu iekšējās izolācijas vai nogulsnētiem netīrumiem u.c.) Cilvēku un mājdzīvnieku radīts gaisa piesārņojums (cigarešu dūmi, plīts izgarojumi, putekļi, spalvas u.c.) Piesārņojums, ko rada telpu veidojošie materiāli un aprīkojums (krāsu, līmju izgarojumi no būvmateriāliem un mēbelēm, būvmateriālu un iekārtu radītie putekļi un šķiedras u.c. 38

39 Slimo ēku sindroms ir specifisku simptomu kopums, kas izpaužas, cilvēkam uzturoties kādā konkrētā ēkā vai telpā Mikroorganismi Putekļi (baktērijas, sēnes, vīrusi) Ķīmisko vielu (līmju, krāsu) izgarojumi, kas ietilpst būvmateriālu sastāvā Sindromu izraisa: Tabakas dūmi Piesārņojums no apkārtējās vides Kurināmā sadegšanas produkti Augu putekšņi Slimo ēku sindroma problēmas radās 20.gs. 70.gados, kad enerģijas taupīšanas nolūkos telpās tika samazināta ventilācija, kā rezultātā kaitīgās vielas no ēku apdares materiāliem u.c. avotiem uzkrājās dzīvojamo telpu gaisā Cilvēkiem, kas ilgstoši uzturas šādā vidē, pieaug risks iegūt alerģiju vai citas slimības, t.sk., saslimt ar vēzi 39

40 Veci cilvēki, mazi bērni, sievietes grūtniecības stāvoklī un cilvēki, kas slimo ar sirds slimībām, astmu un citām elpošanas ceļu slimībām ir īpaši jutīgi pret gaisa piesārņojumu Īpaši kaitīgas cilvēka veselībai ir sīkās cietās daļiņas, kas ir pietiekami mazas, lai iekļūtu plaušās pārvarot dabisko aizsardzību Atrašanās piesārņotā vidē, kā arī smēķēšana pārslogo un bojā elpošanas sistēmas aizsardzības mehānismu, kas var novest pie dažāda veida slimībām, ieskaitot plaušu vēzi, hronisku bronhītu un emfizēmu Emfizēma ir neizdziedināms stāvoklis, kas samazina plaušu spēju pārnest skābekli asinīs, tāpēc pat neliela fiziska piepūle izraisa akūtu elpas trūkumu Emfizēmas bojātas plaušas 40

41 Cilvēka elpošanas sistēmai ir vairāki mehānismi, lai aizsargātos pret gaisa piesārņojumu: Spalviņas nāsīs nofiltrē lielāka izmēra cietās daļiņas Gļotas augšējos elpošanas ceļos uztver mazāka izmēra daļiņas un absorbē dažus gāzveida piesārņotājus Augšējie elpošanas ceļi ir caurausti ar simtiem tūkstošu smalku, gļotu pārklātu matveida šūnu struktūru, kas nepārtraukti viļņojas, pārvietojot piesaistītās kaitīgās vielas, lai izvadītu tās no organisma Ar šņaukāšanās un šķaudīšanas palīdzību var atbrīvoties no piesārņotā gaisa un ģļotām, kad elpošanas traktu kairina piesārņotāji 41

42 Cietās daļiņas (PM) Ozons (O 3 ) Slāpekļa dioksīds (SO 2 ) Īstermiņa (akūta) ietekme Plaušu iekaisums Elpošanas apgrūtinājums Ietekme uz sirds-asinsvadu sistēmu Ietekme uz elpošanas sistēmu, apgrūtināta elpošana Plaušu iekaisums Ietekme uz elpošanas sistēmu Saslimšana ar astmu Medicīniskās aprūpes, stacionārās ārstēšanas nepieciešamības palielināšanās Nāves gadījumu skaita pieaugums Ilgtermiņa (hroniska) ietekme Vienkāršo elpošanas sistēmas simptomu pastiprināšanās Plaušu funkciju pasliktināšanās bērniem un pieaugušajiem Hroniska plaušu mazspēja Plaušu vēzis Mūža garuma samazināšanās Plaušu funkciju pasliktināšanās, apgrūtināta elpošana Medicīniskās aprūpes, stacionārās ārstēšanas nepieciešamības palielināšanās Nāves gadījumu skaita pieaugums 42

43 O 3 Ozona slānis, kura biezums ir ap 2,5 mm (tīra ozona atmosfēra pie normāliem apstākļiem) pasargā biosfēru no Saules starojuma spektra ultravioletās daļas. Maksimālais ozona slāņa biezums ir km augstumā ekvatoriālajos apvidos, bet ap km polu tuvumā. Ozona daudzums Zemes virsmas tuvumā ir ~0,001 tilpuma %, bet stratosfērā tā koncentrācija var pieaugt pat vairāk kā 100 reižu. Ozona koncentrāciju atmosfērā būtiski ietekmē: Ozona pārnese gaisa masu kustības rezultātā Dabiskie sezonālie procesi Saules aktivitātes intensitāte Ģeogrāfiskais platums Gadalaiks 43

44 Dabiskie ozona transformācijas procesi ietver reakcijas ar skābekļa atomu līdzdalību, bet, iesaistoties citiem elementiem ozona sintēzes un sabrukšanas reakcijās, ozona destrukcijas ātrums pieaug Būtiska loma ozona izzušanas procesos ir atmosfēras antropogēnajam piesārņojumam: ozona sabrukšanu spēj paātrināt slāpekļa savienojumi, piemēram, NO, kura avoti ir automašīnas, kurināmā sadedzināšana, stratosfērā lidojošās lidmašīnas un citi Tā kā ozons ir spēcīgs oksidētājs, tas spēj pārvērst slāpekļa (II) oksīdu (NO) par slāpekļa (IV) oksīdu (NO 2 ); savukārt atomarais skābeklis, kura koncentrācija stratosfērā ir paaugstināta, var reducēt NO 2 par NO, veidojot skābekli 44

45 Par videi īpaši bīstamu tiek uzskatīts atmosfēras piesārņojums ar halogēnogļūdeņražiem Halogēnogļūdeņražu molekulas sastāv no oglekļa, ūdeņraža un halogēna (F, Cl, Br, I) atoma Halogēnogļūdeņražus, kuru molekulas satur vienu vai divus oglekļa atomus, bet atlikušie ūdeņraža atomi aizvietoti ar fluora vai hlora atomiem, sauc par freoniem Freoniem raksturīgs ilgs saglabāšanās laiks vidē 45

46 Apkārtējā vidē freoni un citi potenciāli bīstamie savienojumi nokļūst: Tehnoloģisko procesu īpatnību rezultātā (saldējamās iekārtas) Pēc ražojuma izmantošanas (aerosoli) Tehnoloģisko manipulāciju rezultātā (mikroshēmu tīrīšana) Nozīmīgākās ozona slāni ietekmējošās vielas un to pielietojums: Viela Izmantošana Dzīves laiks atmosfērā Freons 11, CFCl 3 aerosolos, dzesējošais šķidrums 55 gadi Freons 12, CF 2 Cl 2 aerosolos, šķīdinātājs 116 gadi Freons 22, CHFCl 2 šķīdinātājs 400 gadi Hloroforms, CHCl 3 šķīdinātājs, reaģents 0,7 gadi Tetrahlorogleklis, CCl 4 šķīdinātājs, ugunsdzēsība 4,7 gadi Slāpekļa oksīdi, NO x rūpnieciskā ražošana, enerģētika dažas dienas Metāns, CH 4 lauksaimniecība, ražošana 10,5 gadi 46

47 Ozona koncentrācijas pazemināšanās (ozona slāņa izzušana) vispirms tika novērota virs Antarktīdas, kur dabisko procesu rezultātā ozona molekulu destrukcijas procesi ir īpaši intensīvi. Ja septiņdesmito gadu sākumā ozona cauruma platība virs Antarktīdas bija ap dažiem miljoniem kvadrātkilometru, tad pašlaik tā pārsniedz 25 miljonus kvadrātkilometru. Ozona cauruma profils virs Antarktīdas 47

48 Ozona cauruma veidošanos virs Antarktīdas teritorijas lielā mērā nosaka polāru stratosfēras mākoņu izveidošanās šajā teritorijā ziemas laikā, kad Saules stari nesasniedz Zemes virsmu Šajā laikā Antarktīdas gaisa masas ir izolētas, un to temperatūra pazeminās līdz pat -85 C: šādos apstākļos atmosfērā esošie slāpekļa oksīdi reaģējot ar ūdens tvaikiem pārvēršas par slāpekļskābi, kuras molekulas kalpo par ūdens tvaiku kondensācijas centriem Arī hlora atomi un radikāļi iesaistās reakcijās ar slāpekļa savienojumiem veidojot reaģētspējīgus savienojumus (ClONO 2, HCl, HClO), kuru tālāku pārvērtību rezultātā veidojas ozona slāņa destrukcija Arī virs Zemes ziemeļpola, Grenlandes un Sibīrijas var veidoties polārie stratosfēras mākoņi, kas var sekmēt ozona koncentrācijas samazināšanos atmosfērā un var palielināt UV starojumu, kas sasniedz Zemes virsmu, skarot arī Eiropas teritoriju 48

49 Ozona koncentrācijas samazināšanās stratosfērā palielina ultravioletā starojuma daudzumu, kas sasniedz Zemes virsmu UV starojumu iedala trīs starojuma intervālos atkarībā no viļņa garuma: UV-C (viļņa garums <290 nm) UV-B ( = nm) UV-A ( = nm) Ozona slāņa biezuma samazināšanās vispirms var ietekmēt dzīvības procesus uz Zemes: Palielināsies risks saslimt ar ādas vēzi, acu slimībām, var rasties imūnsistēmas darbības traucējumi Izmainīsies barības ķēdes okeānos, kas ietekmēs planktona attīstība, kas var ietekmēt zivju barības bāzi UV starojuma intensitātes pieaugums var ietekmēt lauksaimniecisko ražošanu Ievērojama var būt ietekme uz Zemes siltuma bilanci 49

50 Ultravioletā starojuma iedarbības negatīvo seku samazināšanu ir kļuvusi par būtisku vides aizsardzības politikas uzdevumu. Vides likumdošanas akti, kuru mērķis ir ierobežot ozona slāni degradējošo vielu izmantošanu, paredz: Starptautiskas aktivitātes ozona slāņa izpētē un monitoringā Ierobežojumus ozona slāni degradējošo vielu izmantošanai Kompensāciju nodrošināšanu nabadzīgākajām valstīm, lai segtu zaudējumus, kurus rada alternatīvu tehnoloģija izmantošanas augstās izmaksas Nozīmīgākie likumdošanas akti ozona slāņa aizsardzības nodrošināšanai ir: Vīnes konvencija Par ozona slāņa aizsardzību (1985.) Monreālas protokols Par ozona slāni noārdošām vielām (1987.) ES direktīva Par vielām, kas noārda ozona slāni (2000.) 50

51 Piesārņojošās vielas, kas būtiski ietekmē vidi reģionālā mērogā, ir: Slāpekļa savienojumi Sēra savienojumi Putekļi un aerosoli Naftas pārstrādes rūpnīca Itālijā Smilšu vētra Sahārā 51

52 Iztvaikošana no ūdenskrātuvēm Sēra savienojumu nozīmīgākais avots atmosfērā mūsdienās ir saimnieciskā darbība Mežu ugunsgrēki Galvenie procesi, kuru rezultātā sēra savienojumi Dabiskie nonāk vidē, ir: Antropogēnie Vulkāniskā darbība Rūdu ieguve Kurināmā (ogles, nafta, kūdra) sadedzināšana Minerālmēslu ražošana Sēra dioksīds (SO 2 ) ir nozīmīgākais sēru saturošais vides piesārņotājs, kura emisijas galvenais avots ir enerģijas ieguve, sadedzinot dažāda veida kurināmo. 52

53 Atmosfēras sastāvā kā gaisu piesārņojošas vielas var atrasties arī vairāki slāpekļa oksīdi: Slāpekļa (I) oksīds (N 2 O) Slāpekļa (II) un (IV) oksīdi (NO, NO 2 ) Slāpekļskābe (HNO 3 ) Autotransporta kustība uzskatāma par vienu no nozīmīgākajiem slāpekļa oksīdu avotiem, kas tieši ietekmē gaisa kvalitāti pilsētās, bet stratosfērā vērā ņemams slāpekļa oksīdu avots ir virsskaņas lidmašīnas Kopumā slāpekļa oksīdu, kā arī citas vidi piesārņojošas vielas amonjaka emisija mūsdienās ir kļuvusi Eiropā par vienu no bīstamākajiem vides piesārņojuma faktoriem un neskatoties uz emisijas apjomu ievērojamu samazināšanos 53

54 Atmosfēras gaisā esošās smalkākās daļiņas (izmēri <10 m) sauc par aerosoliem, bet rupjākās par putekļiem; arī šķīdumu mikropilītes (migla) pieskaitāmas pie aerosoliem. Aerosolu un putekļu galvenie emisijas avoti ir: Dabiskie Jūras sāļi Augsne Vulkāni Mežu ugunsgrēki Antropogēnie Kurināmā (ogļu, naftas, koksnes) sadedzināšana Atkritumu sadedzināšana Rūpniecība (cementa, tērauda ražošana) Lauksaimniecība Aerosoli un putekļi uzskatāmi par lielāko atmosfēru piesārņojošu savienojumu grupu un to iedarbība uz cilvēku, dzīvnieku, augu veselību un ēku stāvokli var būt nelabvēlīga, tāpēc ir svarīgi ierobežot to emisiju galvenajās aerosolu veidošanās vietās it īpaši rūpniecībā un enerģētikā. 54

55

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus:

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: ķīmiskos fizikālos bioloģiskos sociālos psiho-sociālos kā arī šo faktoru īstermiņa un ilgtermiņa

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi.

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. 1. 9 5 p. Pilnībā izkarsēja 5,0g kalcija karbonāta, kas saturēja 3,0% piemaisījumu. Izdalīto gāzi saistīja ar iepriekš nosvērtu

Διαβάστε περισσότερα

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI BÈSTAMO VIELU KONTROLE BALTIJAS JËRAS REÌIONÅ VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI PUBLIKÅCIJA Baltijas Vides Forums Autori: Hanna Andersson, Zviedrijas Vides Pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību 1;2 Balode M., 1;2 Purviņa S., 1;2 Puriņa I., 2 Pfeifere M., 2 Jurkovska V., 1;2 Bārda I., 1;2 Strode E., 2 Balodis J., 1;2 Putna I. LU Bioloģijas Fakultātes

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam 2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr. 17 31. ) Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014. 2020. gadam 1. Apstiprināt Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020. gadam (turpmāk pamatnostādnes).

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

BRONHIĀLĀ ASTMA Dr. Ineta Grīsle 04.10.2012. Diemžēl... Astma ir viena no visbiežākajām hroniskajām slimībā ~300 miljonu slimnieku pasaulē Tā turpina pieaugt bērnu vidū GINA, 2011 Par laimi! Astmu var

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI Atrisini tālāk dotos sešus uzdevumus un atbildes noformē elektroniski (Word dokuments, PDF datne u.c.) un nosūti uz

Διαβάστε περισσότερα

Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana

Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana Kursu vada: Egita Zviedre Biologi, 1. kurss, 2. semestris Aļģes Aļģes (latīņu: Algae) ir gan vienšūnu, gan daudzšūnu, retāk - bezšūnu organismi; Aļģes

Διαβάστε περισσότερα

NADPH vai FADH 2. vai arī reducējot tādus koenzīmus kā NADH, savienojumus iegūst, importējot kompleksas

NADPH vai FADH 2. vai arī reducējot tādus koenzīmus kā NADH, savienojumus iegūst, importējot kompleksas Vielas un enerăijas maiħa citoplazmā 11. tēma Vielu un enerăijas maiħa Lizosomas Heterofāgija Autofāgija Mikroėermenīši Olbaltumvielu imports peroksisomās Vakuolas Proteosomas RNāze Glikolīze Šūnās gandrīz

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām Natrii valproas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Ievads Vitamīni ir ķīmiski atšķirīgu organisku vielu savienojums, kas mazos daudzumos ir būtiski organisma

Διαβάστε περισσότερα

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte www.videszinatne.lv Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos Dr. Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore, Vides

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS

PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Helicobacter Test INFAI, 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Vienā trauciņā ir 75 mg 13C -urīnvielas

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Produktu katalogs 14 Atjaunots

Produktu katalogs 14 Atjaunots Produktu katalogs 14 Atjaunots 08.2015 Saturs 1. Krāsas 5 1.1. Krāsas un pārklājumi āra darbiem KS G Balta silikāta grunts minerālām virsmām 6 KS P Silikāta grunts 7 KS Ūdens dispersijas silikāta krāsa

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

DOBELES NOVADA ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES IZMANTOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE

DOBELES NOVADA ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES IZMANTOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE 2012 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094 Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai (vienošanās

Διαβάστε περισσότερα

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp 1. Ievads bioloģijā Grāmatas 6. 37. lpp Zaļā krāsa norāda uz informāciju, kas jāapgūst Ar dzeltenu krāsu izcelti īpaši jēdzieni, kas jāapgūst Ar sarkanu krāsu norādīti papildus informācijas avoti vai papildus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts:

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: dabasgåze måjås Ûurnåls a/s «Latvijas Gåze» klientiem 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: «Gåzes cenas pieaugums Latvijå nebüs tik liels kå Rietumos» Rîcîbas plåns tiem, kuri nolémußi gazificét

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Extavia 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Extavia flakons satur 300 mikrogramus

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα