ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 80 KVA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 80 KVA"

Transcript

1 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 80 KVA Αθήνα, 22/9/2008

2 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 21 και 22 του Π.Δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχος Δαπανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247) 4. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθμ. 2/45564/0026/2001 «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του ν. 2362/1995» (ΦΕΚ Β 1066). 5. Tις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Την υπ αριθμ / Απόφαση της ΡΑΕ για την προκήρυξη διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός), για την κάλυψη της ανάγκης προμήθειας ενός Συστήματος Αδιαλείπτου Λειτουργίας (Σ.Α.Λ / U.P.S.) λόγω της επικείμενης μεταστέγασης της Αρχής στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα. 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια συστήματος αδιάλειπτου λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών της ΡΑΕ, λόγω της επικείμενης μεταστέγασης της Αρχής στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα, (το «Έργο»). 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ , Fax: URL: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. Περιγραφή του υπό προμήθεια υλικού Η ΡΑΕ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός Συστήματος Αδιαλείπτου Λειτουργίας (Σ.Α.Λ / U.P.S.) το οποίο να αποτελείται από μία μονάδα ονομαστικής ισχύος 80 KVA. Η μονάδα UPS θα πρέπει να συνοδεύεται από μια συστοιχία συσσωρευτών αυτονομίας τουλάχιστον 10 λεπτών η οποία θα εδράζεται επί μεταλλικού ικριώματος. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του δικτύου της ΔΕΗ τα φορτία θα τροφοδοτούνται από τις συστοιχίες συσσωρευτών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παραλληλισμού τουλάχιστον άλλης μίας όμοιας μονάδας UPS. Γενικά Η μονάδα UPS θα πρέπει να είναι τεχνολογίας on line διπλής μετατροπής και τύπου VFI (Voltage and Frequency Independent) VF-SS-111 σύμφωνα με την προδιαγραφή IEC Η λειτουργία να είναι πλήρως ελεγχόμενη από ψηφιακό επεξεργαστή τεχνολογίας DSP (Digital Signal Processor) προκειμένου να αυξάνεται η αξιοπιστία, η ταχύτητα ανταπόκρισης, η απόδοση και η ακρίβεια του UPS. Η μονάδα UPS θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη : 3

4 Ανορθωτή (Rectifier) τεχνολογίας IGBT με αρμονική παραμόρφωση ρεύματος εισόδου THDI<5% Φορτιστή (Charger) Μετατροπέα (inverter) Ηλεκτρονικό Μεταγωγικό Διακόπτη (Static ByPass) Χειροκίνητο Διακόπτη Παράκαμψης (Manual Bypass) Φίλτρο Εξόδου Συστοιχία Συσσωρευτών Ανορθωτής Ο Ανορθωτής θα πρέπει να αποτελείται από τριφασική γέφυρα με IGBT (Integrated Bipolar Transistor). Οι αρμονικές ρεύματος εισόδου (προς το δίκτυο ή το Η/Ζ) θα πρέπει να είναι μικρότερες του THDi<5%. Οι παραπάνω τιμές των αρμονικών ρεύματος εισόδου θα πρέπει να επιτυγχάνονται χωρίς την προσθήκη επιπλέον φίλτρων ώστε να μην επιβαρύνεται το Η/Ζ με χωρητικό φορτίο. Επίσης, ο ανορθωτής θα πρέπει να φέρει διάταξη διόρθωσης συντελεστή ισχύος εισόδου (Power factor correction unit), έτσι ώστε ο συντελεστής ισχύος στην είσοδο με πλήρες φορτίο στην έξοδο να είναι >0,99. Τέλος, ο ανορθωτής στην είσοδο του θα πρέπει να φέρει διάταξη προστασίας, καθώς και Κύκλωμα Περιορισμού Έντασης (Current Limiting Device). Φορτιστής Η φόρτιση των συσσωρευτών θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του φορτιστή ο οποίος θα εξασφαλίζει την μέγιστη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών. Μετατροπέας Ο μετατροπέας θα πρέπει να είναι, τεχνολογίας PWM (Pulse Width Modulation) και θα χρησιμοποιεί IGBT. Ο σχεδιασμός του μετατροπέα θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω : Θα μετατρέπει το συνεχές ρεύμα από τον ανορθωτή ή την συστοιχία συσσωρευτών σε εναλλασσόμενο ρεύμα. 4

5 Θα πρέπει να φέρει κατάλληλο φίλτρο εξόδου ώστε να εξασφαλίζεται η τροφοδοσία των φορτίων με ημιτονοειδή κυματομορφή. Ψηφιακός έλεγχος και ρύθμιση των παραμέτρων μέσω μικροεπεξεργαστή τεχνολογίας (DSP Digital Signal Processor) ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των παραμέτρων εξόδου (τάση, παραμόρφωση, συχνότητα). Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση χαμηλής τάσης συσσωρευτών. Απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση εσωτερικής υπερθέρμανσης. Κύκλωμα ελέγχου υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος της εξόδου. Κύκλωμα ελέγχου από και προς την εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας. Προστασία εξόδου του UPS με ασφάλειες. Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακοπής Ο Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης θα πρέπει να αποτελείται από ένα στατικό διακόπτη με δύο αντιπαράλληλα θυρίστορ σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις και ένα τηλεχειριζόμενο διακόπτη στην πλευρά του μετατροπέα. Ο Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την αδιάλειπτη μεταγωγή του φορτίου από την έξοδο του μετατροπέα στην εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας. Ο χρόνος μεταγωγής από την έξοδο του μετατροπέα στην εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας καθώς επίσης και από την εναλλακτική γραμμή τροφοδοσίας στην έξοδο του μετατροπέα θα πρέπει να είναι 0 ms. Χειροκίνητος Διακόπτης Παράκαμψης (Manual Bypass) O Χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης Παράκαμψης (Manual By-Pass) θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος στο UPS. Η Μεταγωγή των κρισίμων φορτίων από την έξοδο του μετατροπέα στο δίκτυο καθώς επίσης από το δίκτυο στην έξοδο του μετατροπέα θα πραγματοποιείται αδιάλειπτα μέσω του Χειροκίνητου Μεταγωγικού Διακόπτη Παράκαμψης (Manual By-Pass). Εφόσον τα κρίσιμα φορτία τροφοδοτούνται μέσω του Χειροκίνητου Μεταγωγικού Διακόπτη Παράκαμψης (Manual By-Pass) το Σύστημα Αδιαλείπτου Λειτουργίας θα είναι ανενεργό επιτρέποντας κάθε εργασία αποκατάστασης βλάβης ή συντήρησης με ασφάλεια. 5

6 Πίνακας Ελέγχου Ο Πίνακας Ελέγχου θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων με κομβία χειρισμού για την απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας του UPS. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 γραμμών με δεκαέξι χαρακτήρες έκαστη. Ιστορικό Συμβάντων Στον πίνακα ελέγχου θα πρέπει να αποθηκεύονται τα τελευταία συμβάντα (FIFO) του ιστορικού συμβάντων με ημερομηνία και ώρα. Μέσω του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των παρακάτω χειρισμών: Ενεργοποίηση της κανονικής λειτουργίας (Normal mode) Έλεγχος Φωτοδιόδων (LEDs) Έλεγχος συσσωρευτών (battery test) Διαγραφή όλων των προηγούμενων συναγερμών Μετρήσεις μέσω Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων Τάση εισόδου (V 1N, V 2N, V 3N ) Συχνότητα εισόδου Ισχύς εισόδου (KVA) Τάση εξόδου πολική και φασική Συχνότητα εξόδου Ρεύμα εξόδου Τάση γραμμής bypass Συνολικό φορτίο εξόδου σε KW Συνολικό φορτίο εξόδου σε KVA % φορτίο Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτών Τάση συσσωρευτών Χρόνος αυτονομίας συσσωρευτών Εσωτερική θερμοκρασία χώρου συσσωρευτών 6

7 Συναγερμοί Λάθος διαδοχή φάσεων Απώλεια τάσης δικτύου ή τάση δικτύου εκτός ορίων Συστοιχία συσσωρευτών υπό εκφόρτιση Ανοιχτός διακόπτης συσσωρευτών Τάση του Bypass εκτός ορίων Υπερφόρτωση μετατροπέα Βλάβη ανορθωτή Βλάβη μετατροπέα Βλάβη φορτιστή Βλάβη στην γραμμή bypass Σφάλμα στο κύκλωμα της συστοιχίας συσσωρευτών Τροφοδοσία φορτίων μέσω του Manual Bypass Μετατροπέας εκτός συγχρονισμού Γενικό αλάρμ Βλάβη του πίνακα ελέγχου Υπεθερμανση Βλάβη ανεμιστήρα (πρόβλημα αερισμού) Συστοιχία συσσωρευτών πλήρως εκφορτισμένη Διακόπτης συσσωρευτών ανοιχτός Αστοχία ολοκλήρωση ελέγχου συστοιχίας συσσωρευτών (battery test fault) Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει σειρήνα η οποία θα δίνει κατάλληλο ηχητικό σήμα σε κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις συναγερμού. Παράλληλη Λειτουργία Το προτεινόμενο UPS θα πρέπει να υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία και άλλης ή άλλων μονάδων UPS ίδιας ισχύος και τύπου. Συστοιχία Συσσωρευτών Οι Συσσωρευτές θα πρέπει να είναι Μολύβδου Κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης. Η συστοιχία συσσωρευτών θα πρέπει να αποτελείται από δυο κλάδους παράλληλα συν- 7

8 δεδεμένους μεταξύ τους. Σε περίπτωση όπου συμβεί βλάβη σε έναν συσσωρευτή του ενός κλάδου τότε ο άλλος κλάδος θα μπορεί να τροφοδοτεί το φορτίο χωρίς να διακόπτει την τροφοδοσία των κρίσιμων φορτίων. Η συστοιχία συσσωρευτών θα πρέπει να είναι τοποθετημένη επί μεταλλικού ικριώματος ανοικτού ή κλειστού τύπου και να παρέχει αυτονομία 10 λεπτών τουλάχιστον για το φορτίο των 80 KVA. Επικοινωνία Το προσφερόμενο UPS θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας RS232 για την απευθείας σύνδεση σε BMS μέσω πρωτοκόλλου Modbus/jbus και να έχει την δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας με Η/Υ. Επίσης, θα πρέπει να φέρει θύρα RJ45 έτσι ώστε το UPS να μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο υπάρχον τοπικό δίκτυο (LAN) έτσι ώστε η παρακολούθηση του UPS να γίνεται από ο- ποιονδήποτε υπολογιστή του τοπικού δικτύου. Μέσω της σύνδεσης RJ45 θα απεικονίζονται στην οθόνη του H/Y η κατάσταση λειτουργίας του UPS, καθώς και μετρήσεις για τον ανορθωτή, τη συστοιχία συσσωρευτών, τον μετατροπέα και την έξοδο του UPS ενώ θα μπορούν να απεικονίζονται στην οθόνη του H/Y και στατιστικά μετρήσεων. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του UPS ή διακοπής του δικτύου, το UPS θα πρέπει να αποστέλλει traps με pop-up windows και να ενημερώνει τους χρήστες για το πρόβλημα. Επίσης, σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να στέλνει και SMS για να ειδοποιεί τον χρήστη. Υπηρεσίες εγκατάστασης Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να περιληφθούν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του προς προμήθεια εξοπλισμού καθώς και η πραγματοποίηση των α- παραίτητων δοκιμών και σεναρίων λειτουργίας του (διακοπή παροχής, μεταγωγή από το δίκτυο στους συσσωρευτές κλπ). 3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πρόσωπο καθώς και ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, και πληρούν τις νομικές, οικονομικές και 8

9 τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη αυτή. Οι ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οφείλουν να διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το έργο υπολογίζεται μέχρι του ποσού των είκοσι επτά χιλιάδων Ευρώ (27.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου των πάσης φύσης δαπανών και εξόδων του Προμηθευτή, παντός φόρου και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 5. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών των υποψήφιων ορίζεται η Τετάρτη, και ώρα π.μ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παρ. 1 ανωτέρω. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ημέρα και ώρα που προβλέπεται ανωτέρω υπό 6.1. θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες Οι προσφορές των υποψήφιων υποβάλλονται εγγράφως σε ένα πρωτότυπο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για το διαγωνισμό: Πρόχειρος διαγωνισμός της ΡΑΕ με αντικείμενο την προμήθεια συστήματος αδιάλειπτου λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών της ΡΑΕ, λόγω της επικείμενης μεταστέγασης της Αρχής στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα» καθώς και τα στοιχεία του υποψηφίου [πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), αριθμό τηλεφώνου FAX κ.τ.λ.] 5.4. Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα της παραγράφου 7 κατωτέρω θα θεωρείται τυπικά μη αποδεκτή. 6. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 6.1. O κυρίως Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει εσωτερικά τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους: 9

10 1. Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.2 Α. 2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.2.Β. 3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.2.Γ. 6.α Οι τρεις ως άνω υποφάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τον τίτλο «Προσφορά για το διαγωνισμό : Πρόχειρος διαγωνισμός της ΡΑΕ με αντικείμενο την προμήθεια συστήματος αδιάλειπτου λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών της ΡΑΕ, λόγω της επικείμενης μεταστέγασης της Αρχής στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα», καθώς και τον οικείο τίτλο του περιεχομένου της προσφοράς και επίσης τα στοιχεία του υποψηφίου [πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), αριθμό τηλεφώνου FAX κ.τ.λ.] 6.β Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.2 A. κατωτέρω, και κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα, θεωρείται μη αποδεκτή. 6.γ Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 6.2 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Α. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ο οποίος περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: α. Απόφαση περί εκπροσώπησης, εκδιδόμενη από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο. β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους: -Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (ήτοι για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 10

11 πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας). Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν τη συγκεκριμένη ως άνω Υ- πεύθυνη Δήλωση για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες. (Α.Ε.) - Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης). -Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/ Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 του εδ. α της παρ. 2 και στην περίπτωση 3 του εδ.β της παρ. 2 του πδ 118/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 κατάσταση. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν στη συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). δ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 6.2.Β κατωτέρω, της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 8 α παρ. 3 του π.δ. 118/2007. Για ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες υποβάλλονται ξεχωριστές Υπεύθυνες Δηλώσεις κτλ., για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην κοινοπραξία ή στην ένωση προσώπων, με το ως άνω εκάστοτε περιεχόμενο. ε. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986, με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν από κοινού οι ενώσεις εταιριών ή κοινοπραξίες. 11

12 Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει : Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998(Α 290), να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα ο- ποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 12 κατωτέρω: 2.α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έ- χουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε- πικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι 12

13 δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 6.2Β.2 α περίπτωση (1) ανωτέρω. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 6.2Α.στ2α περίπτωση (2) ανωτέρω ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6.2.Β.2α περίπτωση (3) ανωτέρω. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασή τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων της παραγράφου 6.2.Β.2α και 6.2.Β.2β της παρούσας αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 6.2.Β της παρούσας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις. (3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Π.Ε.) και ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 6.2.Β.2 α περίπτωση (1) ανωτέρω. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του πδ 118/2007 της παρούσας, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α1.ια και 7β.12 του κν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά 13

14 στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής : Από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Β. ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική αρτιότητα του υπό προμήθεια υλικού, καθώς και την τεχνική ικανότητά τους, υποβάλλοντας τα εξής: i. Λεπτομερής περιγραφή του προσφερόμενου υλικού (UPS) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης. ii. Λεπτομερής περιγραφή της εγγύησης του εξοπλισμού (διάρκεια, κύριος εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ) iii. Σχέδιο προληπτικής συντήρησης και άμεσης ανταπόκρισης σε βλάβες του ε- ξοπλισμού. iv. Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται ότι η μονάδα UPS είναι κατασκευασμένη και πληροί τα παρακάτω πρότυπα: o 73/23 EEC o 89/336 EEC 14

15 o (ΕΝ) IEC o (EN) IEC o (EN) IEC o (EN) IEC iv. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000 από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο πιστοποίησης σχετικά με την κατασκευή του UPS. v. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 που θα αναφέρεται στην πιστοποίηση της ποιότητας της λειτουργίας του προμηθευτή. vi. Υποβολή καταλόγου, με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης, σχετικά με την παράδοση και εγκατάσταση συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης έργων, κατά την τελευταία τριετία (3ετία) συνοδευόμενο από τα σχετικά πιστοποιητικά ή και παραστατικά που αποδεικνύουν τις κυριότερες παραδόσεις συναφών έργων κατά το χρονικό διάστημα της τελευταίας τριετίας (3ετίας). Από τα παραπάνω πιστοποιητικά και παραστατικά θα πρέπει να α- ποδεικνύεται πλήρως η συναφής τεχνογνωσία και εμπειρία που επικαλούνται οι διαγωνιζόμενοι και που αξιολογούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 11 κατωτέρω. Γ. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφει το κόστος κτήσης του εξοπλισμού καθώς και το ενδεικτικό ετήσιο κόστος συντήρησης και κόστος αναλώσιμων (μετά το πέρας της εγγύησης) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ανηγμένο κόστος στην οικονομική αξιολόγηση. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, υποβάλλεται με Υπεύθυνη Δήλωση και πρέπει να αναγράφει χωριστά το κόστος κτήσης και υπηρεσιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία (το αντικείμενο του διαγωνισμού) και συμπληρωματικά το ενδεικτικό κόστος ετήσιας συντήρησης και το ενδεικτικό κόστος αναλωσίμων. Το ποσοστό του ΦΠΑ θα πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά για κάθε ένα εκ των παραπάνω. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση και εγκατάσταση του υλικού στον τόπο παράδοσης (Πειραιώς 132, Αθήνα). 15

16 7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσμευτική για χρονική περίοδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για άλλες εξήντα (60) ημέρες, με απόφαση της ΡΑΕ που κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως α- παράδεκτη. 8. ΝΟΜΙΣΜΑ Τα ποσά που αναγράφονται στις προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ δίνεται χωριστά. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.1. Την αξιολόγηση των Προσφορών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια για το Έργο Επιτροπή Προμηθειών Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί σε ως ακολούθως: Α. ΦΑΣΗ 1. Την και ώρα 11:00 θα γίνει η αποσφράγιση των Φακέλων των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών προσφορών στα Γραφεία της Αρχής (Πανεπιστημίου 69) στον έβδομο (7 ο ) όροφο του κτιρίου, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών και ενός εκπροσώπου του κάθε ενδιαφερόμενου που κατέθεσε προσφορά και δύναται να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση. 2. Στην φάση αυτή θα αποσφραγιστούν οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς. Η Επιτροπή Προμηθειών σε σχετική συνεδρίασή της συντάσσει το πόρισμά της, το οποίο και υποβάλλει στη ΡΑΕ. Στη συνέχεια η ΡΑΕ κοινοποιεί τη σχετική απόφασή της στους συμμετέχοντες. Β. ΦΑΣΗ 1. Ακολούθως, η Επιτροπή καλεί σε αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει, εκείνους τους συμμετέχοντες που οι Φάκελοι των Δικαιολογητικών τους και των Τεχνικών τους Προσφορών κρίθηκαν πλήρεις κατά τη διαδικασία της ως άνω παραγράφου 9.2 «Α Φάση». 16

17 2. Μετά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, ακολουθεί η αξιολόγησή τους και η κατάρτιση του σχετικού τελικού Πορίσματος της Επιτροπής, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί προς την Ολομέλεια της ΡΑΕ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, ή δεν αντιμετωπίζουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως α- παράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αξιολόγηση των οριστικών Τεχνικών Προσφορών γίνεται με βαθμολόγηση σε κάθε ένα από τα επιμέρους κριτήρια της παραγράφου 11.2, ως εξής: - 0: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο. - 5: όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο Η τεχνική αξιολόγηση έκαστης Προσφοράς γίνεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια: (i) Ανταπόκριση του προσφέροντα ως προς τις τεχνικές, ποιοτικές προδιαγραφές, και τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου υλικού σύμφωνα με τους ό- ρους της παρούσας διακήρυξης. Επιπλέον, την άμεση ανταπόκριση του προμηθευτή στις περιπτώσεις βλαβών και έκτακτων αναγκών, προκειμένου να επαναλειτουργήσει άμεσα και ομαλά το UPS. Συντελεστής βαρύτητας: 60% 17

18 (ii) Εμπειρία του συμμετέχοντος όπως αυτή συνάγεται από τον κατάλογο των συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης έργων της τελευταίας τριετίας και την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων. Συντελεστής βαρύτητας: 40% Ο συνολικός βαθμός κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών σε κάθε κριτήριο με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαμβάνουν βαθμολογία ίση με μηδέν (0) έστω και σε ένα κριτήριο, απορρίπτονται. Τεχνική προσφορά προσφέροντος (ΤΠ k) Όπου = i (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου) k,i k : κατατεθειμένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης (Βαθμολογία Κριτηρίου) k,i Οικονομική Αξιολόγηση Για την βαθμολόγηση στο πλαίσιο της οικονομικής αξιολόγησης λαμβάνεται το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Για κάθε προσφορά, ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒΟΠ i = (K min /K i ) όπου: K min Κ i Το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή (ελάχιστη τιμή) Το συνολικό κόστος της Προσφοράς i Τελική βαθμολογία των προσφορών Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά την οποία οι προσφορές ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το Συνολικό Βαθμό Προσφοράς, εκ των οποίων η προσφορά που αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο Συνολικό Βαθμό Προσφοράς είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ο Συνολικός Βαθμός Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒ k = (ΤΠ k /TΠ max 0,60) + (ΣΒΟΠ k 0,40) όπου: ΤΠ k η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς k. 18

19 TΠ max η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά (μέγιστη βαθμολογία). ΣΒΟΠ k ο συνολικός βαθμός της οικονομικής προσφοράς k. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τον μεγαλύτερο ΣΒ. 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εντός είκοσι ημερών μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οι συμμετέχοντες υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.2.Β. στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, και το ως άνω όργανο προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των προαναφερθέντων δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται σε σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της παραγράφου 6.2.Β. λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Στη σχετική πρόσκληση θα ορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της αποσφράγισης καθώς και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα εν λόγω δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του π.δ.118/ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟ- ΝΟΥ Ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού δύνανται να ματαιωθούν, ή ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος, σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ή επιτρέπει ο νόμος, καθώς και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού πρέπει να ματαιωθούν. 14. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕ- ΡΟΜΕΝΟΥΣ 14.1 Το κείμενο της παρούσας είναι διαθέσιμο, στην ελληνική γλώσσα, στον δικτυακό κόμβο της Αναθέτουσας Αρχής, Η Αναθέτουσα Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που κείνται στις ηλεκτρονικές σελίδες της, ωστόσο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί To πρωτότυπο κείμενο της παρούσας, στην ελληνική γλώσσα, έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ (επί της εισόδου των γραφείων της, οδός Παν/μίου 19

20 69 & Αιόλου, Αθήνα) και υπερισχύει έναντι του προαναφερόμενου δικτυακού εγγράφου Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή σχετικών πληροφοριών: κα. Νατάσσα Μπαξεβανάκη, ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕ Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 20