Πρόταση της Ριζοσπαστικης Πρωτοβουλιας Τ.Ε.Ε. Α.Μ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση της Ριζοσπαστικης Πρωτοβουλιας Τ.Ε.Ε. Α.Μ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΕΛΛΆΔΟΣ ΤΜΉΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ Πρόταση της Ριζοσπαστικης Πρωτοβουλιας Τ.Ε.Ε. Α.Μ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών Ομάδα σύνταξης: Κιρτάζογλου Σοφία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πλασάτης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Καβάλα, Αύγουστος 2014

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 1: Η κατάσταση στην εγχώρια αγορά. Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία Νομοθεσία Το Σύνταγμα της Ελλάδος Επαγγελματικά δικαιώματα Ευρωπαϊκή νομοθεσία Αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού και επαγγελματικών δικαιωμάτων... 7 Κεφάλαιο 2: Η κατάσταση έως σήμερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Οι Πολυτεχνικές Σχολές από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα Τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και τα Τ.Ε.Ι Κολλέγια Πολιτικές μετά την εφαρμογή του μνημονίου Κεφάλαιο 4: Ρόλος Τ.Ε.Ε Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα Προτάσεις Παράρτημα Ι

3 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε μια προσπάθεια ριζικής αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, μια συνεχή υποβάθμιση του έργου μας και εμπορευματοποίηση της εργασίας μας. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι ο Ν. 4254/2014 με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε στη Βουλή τον περασμένο Απρίλιο. Με το συγκεκριμένο νόμο πραγματοποιείται η πλήρης απορρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, η οποία έρχεται να προστεθεί στην πληθώρα των μνημονιακών μέτρων που έχουν οδηγήσει τον κλάδο στη σημερινή οδυνηρή κατάσταση. Επίσης, έχοντας υπόψη τις εξελίξεις που έπονται, κρίθηκε αναγκαίο από το Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. η σύσταση μιας Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων, με σκοπό τη διατύπωση μιας ολοκληρωμένης άποψης για τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης της σημερινής κατάστασης και δημιουργίας ενός πλαισίου αρχών, βάσει του οποίου μπορεί να οργανωθεί ο τρόπος απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς. Ωστόσο, ο τρόπος αυτός δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις μεγάλες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αρχικά, καταγράφεται και αναλύεται όλη η σχετική νομοθεσία και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, στη συνέχεια εξετάζονται οι πολιτικές παράμετροι που καθορίζουν τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος και ο ρόλος του Τ.Ε.Ε., έτσι ώστε να διατυπωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που να καλύπτει τις ανάγκες τόσο της χώρας, όσο και των μηχανικών, χωρίς να εγκλωβιζόμαστε σε τεχνητά αδιέξοδα που προκύπτουν από τη σημερινή οικονομική κατάσταση. 3

4 Κεφάλαιο 1: Η κατάσταση στην εγχώρια αγορά. Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 1.1 Νομοθεσία Το Σύνταγμα της Ελλάδος Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, όπως έχει ερμηνευθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Απόφαση 678/2005), υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία της ανώτατης εκπαίδευσης απέναντι στην επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς υπάρχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν: «...από τις διατάξεις του Συντάγματος προκύπτει ότι η ανώτατη εκπαίδευση και η ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση ανήκουν μεν στην ίδια τρίτη βαθμίδα, διακρίνονται όμως σαφώς μεταξύ τους ως προς την αποστολή και την οργάνωση. Βασική αποστολή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η καλλιέργεια της επιστήμης, που αναλύεται σε έρευνα και διδασκαλία. Αντιθέτως, η επαγγελματική εκπαίδευση που χορηγείται από σχολές ανώτερης βαθμίδας αποσκοπεί στη μετάδοση ειδικών γνώσεων και εμπειριών καταλλήλων για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος και αντιστοίχως στη δημιουργία στελεχών απαραιτήτων για τη λειτουργία της σύγχρονης οικονομίας. Διαφορετική είναι και η οργανωτική διάρθρωση, αφού η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από Ν.Π.Δ.Δ. με πλήρη αυτοδιοίκηση, από καθηγητές που απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας ανάλογης με εκείνης των δικαστικών λειτουργών... ο διαχωρισμός αυτός των ΑΕΙ από τις σχολές ανώτερης βαθμίδας που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση δεν μπορεί να ματαιωθεί αμέσως από τον κοινό νομοθέτη ούτε να καταστρατηγηθεί ώστε να μην παρέχεται σε αυτές η επιτασσόμενη από το Σύνταγμα επαγγελματική εκπαίδευση ή άλλη ειδική εκπαίδευση, αλλά εκπαίδευση προσομοιάζουσα προς την παρεχόμενη από τα ΑΕΙ.» Η ποιοτική διαβάθμιση μεταξύ των Α.Ε.Ι. και των υπόλοιπων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οδηγεί και στη διαφοροποίηση στο εύρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Πανεπιστημιακής και μη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οδηγεί στην πραγματικότητα στην εξομοίωσή των τίτλων σπουδών, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος Επαγγελματικά δικαιώματα Το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την ψήφιση του Ν. 4254/2014 παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι, όπως αυτό καταγράφηκε από την Ομάδα Εργασίας του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ. «Ειδικότητες και Επαγγελματικά Δικαιώματα» (Θεσσαλονίκη 2006). Δύο ήταν οι βασικοί νόμοι, με βάση τους οποίους ρυθμίστηκαν τα δικαιώματα των περισσότερων ειδικοτήτων: ο Ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και ο Ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου και του μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού». Με την ψήφιση του Ν. 4254/2014 και συγκεκριμένα με την υποπαράγραφο ΙΓ.12, αντικαθίσταται ο Ν. 4663/1930. Εξισώνονται οι Πολυτεχνικές Σχολές με τα Κολλέγια, υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των έργων, κατακερματίζεται η γνώση και τα επαγγελματικά δικαιώματα, αναιρούνται τα σημερινά δικαιώματα που λαμβάνει ο μηχανικός με το δίπλωμά του και τα οποία θα καθοριστούν με μελλοντικά Προεδρικά Διατάγματα και σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτείται η λήψη πιστοποίησης, με την ανάλογη φυσικά αμοιβή, για την άσκηση του επαγγέλματος. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 4, της υποπαραγράφου ΙΓ.12, του Ν. 4254/2014, το δίπλωμα του μηχανικού κινδυνεύει να μην έχει καμία επαγγελματική ισχύ. Διαχωρίζονται «ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών», θεσπίζονται «περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας» και καλείται το Τ.Ε.Ε. να παίξει ένα καινούριο ρόλο, όχι υποστηρικτικό προς τους μηχανικούς, αλλά ελεγκτικό με σαφές χρηματικό όφελος. 4

5 Υπήρξαν αρκετές προσπάθειες για να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, εδώ και δεκαετίες, μεταξύ των ειδικοτήτων χωρίς όμως να υπάρχει αποτέλεσμα. Όμως στην πραγματικότητα με την ψήφιση του παραπάνω νόμου αφαιρούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα από όλους τους μηχανικούς. Το δίπλωμα δε θα συνεπάγεται και την απόκτηση σαφούς όγκου επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως γίνεται σήμερα στις περισσότερες τουλάχιστον ειδικότητες, αλλά ο καθένας θα μπορεί να αποκτά τμήμα δικαιωμάτων, αφού πρώτα πληρώσει, περάσει εξετάσεις και πιστοποιηθεί. Σήμερα υπάρχει η πιστοποίηση μόνο για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τους ελεγκτές δόμησης. Ας σκεφτούμε τι θα γίνει αν χρειάζεται ειδική πιστοποίηση για κατάθεση φακέλου στις Υπηρεσίες Δόμησης, για την έκδοση άδειας καταστημάτων ή για τη στατική μελέτη κτιρίων; Πόσοι από εμάς θα έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που σήμερα κατέχουμε λόγω ειδικότητας; Πόσοι από εμάς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε έχοντας απέναντί μας μεγάλες τεχνικές εταιρείες που θα μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών; Το δίπλωμα του μηχανικού δε θα έχει καμία επαγγελματική ισχύ εάν δεν επιτύχουμε στις εξετάσεις και δεν θα μπορούμε να αναλάβουμε συνολικά ένα τεχνικό έργο αφού θα απαιτείται μεγάλος αριθμός πιστοποιήσεων. Η μοναδική εναλλακτική λύση τότε θα είναι η εργασία ως μισθωτός σε κάποια μεγάλη εταιρεία χωρίς εργασιακά δικαιώματα, όπως άλλωστε εργάζεται σήμερα η πλειοψηφία των μισθωτών μηχανικών. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η εξίσωση των πτυχίων μας με αυτά Σχολών μη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Κολλέγια, Ι.Ε.Κ.), που θα έχει ως άμεση συνέπεια την υποβάθμιση της προσφερόμενης γνώσης από τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν αφορούν στα Τ.Ε.Ι., οι απόφοιτοι των οποίων έχουν κατοχυρωμένα ήδη πολλά από τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Σκοπός είναι η ύπαρξη πληθώρας μηχανικών με πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, που δε θα μπορούν να ασκούν ολοκληρωμένα το επάγγελμα και θα αμείβονται πενιχρά. Όλοι ανεξαρτήτως - διπλωματούχοι, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Κολεγίων - θα βρισκόμαστε σε μια διαρκή διαδικασία εξετάσεων και πιστοποιήσεων με πολύ μεγάλο κόστος και πολύ μικρές απολαβές. Δημιουργείται λοιπόν η εντύπωση, ότι όλα αυτά τα μετρά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος με απώτερο στόχο τη μείωση των τιμών προς όφελος του καταναλωτή και την εξασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών. Ο ισχυρισμός όμως αυτός δεν είναι σωστός. Για παράδειγμα, η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών έγινε με δικαιολογία τη μείωση του κόστους των αδειών, ώστε να τονωθεί η οικοδομική δραστηριότητα. Στην πράξη οι κατασκευές πλέον έχουν μηδενιστεί και οι μηχανικοί, έρμαια του σκληρού ανταγωνισμού, μείωσαν όχι μόνο τις τιμές, αλλά ταυτόχρονα την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και έργων. Ομοίως, ο κατακερματισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της γνώσης είναι απολύτως αντιεπιστημονικός και επιφέρει άμεσα την επιδείνωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου Ευρωπαϊκή νομοθεσία Οι εξελίξεις, βέβαια, στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Με τη Συνθήκη της Σορβόννης (Μάιος 1998) μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά δόθηκε η κατεύθυνση για σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, για δια βίου κατάρτιση, για διαχωρισμό των κύκλων σπουδών και για κινητικότητα των φοιτητών και των εκπαιδευτικών. Οι μεγάλες αλλαγές, όμως, αποφασίστηκαν με την περιβόητη Συνθήκη της Μπολόνια (Ιούνιος 1999), όπου συμμετείχαν υπουργοί Παιδείας από 29 χώρες της Ευρώπης. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ψηφίστηκε η Συνθήκη της Μπολόνια είχε ήδη διαμορφωθεί από τους διεθνείς οργανισμούς και τις επιταγές της παγκοσμιοποίησης που επιθυμούσαν την απελευθέρωση των ιδιαίτερα κερδοφόρων αγορών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την κινητικότητα όχι μόνο των φοιτητών, αλλά και του εκπαιδευμένου προσωπικού (παράδειγμα οι χιλιάδες πτυχιούχοι που έχουν φύγει από τις χώρες του Νότου για να εργαστούν στο Βορρά). Βασικοί άξονες ήταν: Η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα και η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εργασίας, όπου το εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να 5

6 μετακινείται ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η απαλλαγή της υποχρέωσης χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης και των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο κατακερματισμός των σπουδών σε δύο κύκλους, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, με τον πρώτο να είναι τουλάχιστον τριετούς φοίτησης και απαραίτητος για το δεύτερο. Οι σπουδές δηλαδή δε βασίζονται σε ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό υπόβαθρο, καθώς αυτό είναι αδύνατον να αποκτηθεί σε τρία χρόνια, αλλά στην αποσπασματική γνώση που οδηγεί στην περιορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι τίτλος εξειδίκευσης και το αντικείμενό του υπαγορεύεται από τις ανάγκες της αγοράς, η οποία πολλές φορές τον χρηματοδοτεί. Η υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος διδακτικών μονάδων (ECTS: European Credit Transfer System), που μετατρέπει τη γνώση σε ανταλλάξιμο εμπόρευμα. Η αντιστοίχιση των σπουδών με το Diploma Supplement («Συμπλήρωμα Διπλώματος»). Ακολούθησαν και άλλες Σύνοδοι, όπως στην Πράγα (Μάιος 2001) και στο Βερολίνο (Σεπτέμβριος 2003), όπου ελεγχόταν η πρόοδος στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Στις περισσότερες χώρες οι αλλαγές δεν προχώρησαν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Έτσι, στο Βερολίνο ανανεώθηκε η συμφωνία των κρατών-μελών και δόθηκαν κατευθύνσεις για την καλύτερη υλοποίηση των αποφάσεων. Ακόμα και σήμερα πάντως, τα συστήματα εκπαίδευσης στις χώρες της Ε.Ε. δεν έχουν εναρμονιστεί πλήρως και σε επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται τι ισχύει σε άλλα κράτη. Επίσης, μετά την ευρωπαϊκή απόφαση της Λισσαβόνας το 2000, που έθιγε τα θέματα της δια βίου κατάρτισης και της εργασίας, ήρθε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενσωματώνει τις Οδηγίες: α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» και γ) 2013/25/ΕΕ «Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών». Επί της ουσίας δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης όχι του τίτλου σπουδών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των αναγκών της χώρας, αλλά αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποδοθεί από τη χώρα προέλευσης. Παρακάμπτονται δηλαδή όλοι οι περιορισμοί που πηγάζουν από την ελληνική πραγματικότητα και το άρθρο 16 του Συντάγματος και διαφυλάσσουν το συμφέρον τόσο των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων, όσο και το δημόσιο συμφέρον. Γίνονται αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Bachelor+Master (4 χρόνια μη ενιαίου επιστημονικού κύκλου σπουδών) ως ισότιμοι των πτυχίων των ελληνικών Πολυτεχνείων. Ανάμεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αποφάσεις, οδηγίες και νόμους, αξίζει να αναφερθούμε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων, το οποίο υιοθετήθηκε στην Ελλάδα με το ΦΕΚ 1466/Β/ Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, καθιερώνεται το ECTS που αντιστοιχεί κάθε πτυχίο, τμήμα σπουδών ή μάθημα σε διδακτικές μονάδες. Αρχικά, δημιουργήθηκε η ανάγκη για αντιστοίχιση προγραμμάτων σπουδών στα πλαίσια της Συνθήκης της Μπολόνια, αλλά στην πορεία εξελίχτηκε σε ένα σύστημα συσσώρευσης μονάδων, που θέτει ως στόχο των σπουδών όχι τη γνώση, αλλά τη συγκέντρωση «εφοδίων» για την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η ενοποίηση όλων των μορφών μεταλυκειακής εκπαίδευσης, τυπικής, άτυπης ή και επαγγελματικής εμπειρίας, με την τυποποίηση τους, μέσω του συστήματος των πιστωτικών μονάδων, αλλά και την πιστοποίησή τους μέσω της αξιολόγησης από το Εθνικό (και Ευρωπαϊκό) Πλαίσιο Προσόντων. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε τον Απρίλιο στην 23η Συνεδρίαση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, μπορεί να ορίζει μέχρι και λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα 6

7 σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε κλάσμα γνώσης ή δεξιότητας και οδηγεί τους μελλοντικούς εργαζόμενους ατομικά σε μία από τις οκτώ κλίμακες προσόντων, καταργώντας τα ενιαία πτυχία και τα αντίστοιχα σε αυτά, συλλογικά δικαιώματα. Ο κάθε φοιτητής είναι σε μια διαρκή διαδικασία συλλογής μονάδων, τις οποίες μπορούν να παρέχουν όχι μόνο τα Πανεπιστήμια, αλλά ακόμα και τα κέντρα κατάρτισης. Αν συνδυαστεί το σύστημα αυτό με τη δια βίου εκπαίδευση, την αναγνώριση των Κολλεγίων και τις πιστοποιήσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι ο μηχανικός δε θα αξιολογείται με βάση ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με επιστημονική αρτιότητα, αλλά με βάση τον αριθμό των διδακτικών μονάδων που θα συγκεντρώνει. 1.2 Αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού και επαγγελματικών δικαιωμάτων Μέχρι το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ), 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ) και 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α ), η διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων σπουδών του εξωτερικού γινόταν μόνο μέσα από τις διαδικασίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που αποτελεί το φορέα αναγνώρισης των ακαδημαϊκών προσόντων. Όμως, πλέον είναι δυνατή η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας. Δηλαδή, ο κάτοχος επαγγελματικών προσόντων σε μια χώρα της Ε.Ε. μπορεί αυτόματα να κατέχει τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να είναι αναγκασμένος να εξασφαλίσει την ισοδυναμία των πανεπιστημιακών τίτλων, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που προκύπτουν από το άρθρο 16 του Συντάγματος. Η διαδικασία αυτή στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσα από το Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων). Αποσυνδέεται, έτσι, η ακαδημαϊκή γνώση από τα επαγγελματικά δικαιώματα και ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την αναγνώριση όλων των Κολλεγίων, εσωτερικού και εξωτερικού, και για την υποβάθμιση της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, που έχει ως βάση την επιστήμη και την ολιστική γνώση. 7

8 Κεφάλαιο 2: Η κατάσταση έως σήμερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2.1 Οι Πολυτεχνικές Σχολές από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα Η πρώτη Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε το 1836 ως «Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών» και μετονομάστηκε σε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Με τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους απουσίαζαν οι εκπαιδευμένοι μηχανικοί και τεχνίτες που θα συνέβαλαν στην ανάπτυξή του. Το EMΠ οργανώθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) Ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης των μηχανικών, που βασιζόταν σε ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και σε διάρκεια σπουδών πέντε ετών. Αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της χώρας, στελεχώνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και εταιρείες με επιστήμονες μηχανικούς υψηλού επιπέδου. H μεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση διακεκριμένης θέσης τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, οφείλονται στις υψηλές δομικές του προδιαγραφές, το επίπεδο των διδασκόντων και της υλικοτεχνικής υποδομής. Από τότε έχουν ιδρυθεί άλλες επτά Πολυτεχνικές Σχολές με πλήθος τμημάτων και ειδικοτήτων, που προέκυψαν άλλοτε από τις ανάγκες της χώρας και άλλοτε από την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων. Όλες οι σχολές είναι δημόσιες, πενταετούς φοίτησης με έμφαση στην επιστήμη, στην έρευνα και την αδιάσπαστη ενότητα των σπουδών με ενιαίο κύκλο σπουδών και μικρό αριθμό μαθημάτων κατεύθυνσης, που επιτρέπουν στον διπλωματούχο να έχει μια ολιστική αντιμετώπιση της μηχανικής. 2.2 Τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και τα Τ.Ε.Ι. Τη δεκαετία του 1960, διατυπώθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες ακολούθησαν τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου από τη δεκαετία του 1950 είχαν ήδη αναπτυχθεί διάφορες οικονομικές θεωρίες όσον αφορά την εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη. Οι θεωρίες αυτές στην Ελλάδα και προωθήθηκαν από φορείς, όπως η Επιτροπή Παιδείας του 1957, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Ο.Ο.Σ.Α., ακόμα και από εξέχοντες Έλληνες επιστήμονες και ιδιαίτερα από τον τότε Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Καθ. Ξ. Ζολώτα. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία αναπτύσσονταν τότε με ταχύτατους ρυθμούς, όπως και η βιομηχανία της χώρας. Η αύξηση της απασχόλησης και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων στελεχών, στα πλαίσια μίας ραγδαία αναπτυσσόμενης οικονομίας, οδήγησε στην ανάγκη της δημιουργίας στελεχών μεταδευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που θα στελέχωναν τις δημιουργούμενες θέσεις που απαιτούσαν υψηλές θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες. Έτσι, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, επιλέχθηκε η δημιουργία των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.), που υλοποιήθηκε με τον αναγκαστικό νόμο ΑΝ 652/1970, με διάρκεια σπουδών τρία έτη (έξι εξάμηνα). Τα Κ.Α.Τ.Ε., όπως αναφερόταν τότε, στόχευαν στην κάλυψη των επιτακτικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, στον τομέα της βιομηχανίας, γεωργίας, επιχειρήσεων και υγείας, στα πλαίσια γενικών μεταρρυθμίσεων της εκπαίδευσης, ώστε να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Με την ίδρυση των Κ.Α.Τ.Ε., οι τότε Σχολές Υπομηχανικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης λειτούργησαν, αρχικά, ως ανεξάρτητες Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΤΕΜ) και αργότερα ενσωματώθηκαν, μετά την ίδρυση, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), η μεν πρώτη στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πειραιά, η δε δεύτερη στο ΚΑΤ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης. Στη μεταπολίτευση και στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που ακολούθησε, το , τα Κ.Α.Τ.Ε. μετονομάσθηκαν σε Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) με τον Ν.576/77 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 102/Α / ), ο οποίος δημιούργησε, για την εποχή εκείνη, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτερη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Ο χαρακτηρισμός της ως τριτοβάθμιας, είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία του νόμου. 8

9 Τη δεκαετία του '80 η ίδρυση πολλών νέων Κ.Α.Τ.Ε.Ε., δε βασίστηκε στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά στην πολιτική βούληση των κυβερνήσεων. Τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο ενίσχυσης διαφόρων επαρχιακών πόλεων, χωρίς, βέβαια, να έχει προηγηθεί κάποια διαδικασία σχεδιασμού της εκπαίδευσης ή έστω κάποιες έρευνες σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η ίδρυσή τους, χωρίς προγραμματισμό, η αδυναμία κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους, η συνεχής παρέμβαση της πολιτείας στους διορισμούς του εκπαιδευτικού προσωπικού, και η ίδια η δομή των ιδρυμάτων, που αν και τριτοβάθμια δεν είχαν καμία αυτονομία ή έστω και περιορισμένη αυτοδιοίκηση, επειδή αποτελούσαν αποκεντρωμένες μονάδες του ΥΠΕΠΘ, οδήγησαν το θεσμό σε κρίση. Παράλληλα, άρχισε να δημιουργείται η εντύπωση, ότι τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. λειτουργούσαν, ως μία δεύτερη υποβαθμισμένη διέξοδος για όσους ήθελαν να σπουδάσουν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν πέτυχαν να εισαχθούν σε πανεπιστημιακό ίδρυμα ή δε διέθεταν τα οικονομικά μέσα για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα ήταν το 1983 με το Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α / ), όλα τα ΚΑΤ.Ε.Ε. μετονομάζονται σε Τ.Ε.Ι. Η δομή των νέων ιδρυμάτων, προσομοιάζει με εκείνη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αφού τα ιδρύματα είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αυτοδιοικούμενα στα πλαίσια του νόμου και του εσωτερικού τους κανονισμού, και η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού τους νόμου 1404/83. Στα πλαίσια των γενικότερων αναδιαρθρώσεων στο χώρο της παιδείας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, το 2001 επιχειρήθηκε η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι.. Στην πραγματικότητα, όμως, προσπαθώντας να εφαρμοσθούν όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες, επιχειρήθηκε η υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χωρίς καμία αξιολόγηση και χωρίς προσπάθεια εξίσωσης των προγραμμάτων σπουδών των Τ.Ε.Ι. με τα Α.Ε.Ι., η κατ' όνομα ανωτατοποίηση αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τον πλήρη εναρμονισμό του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις κατευθύνσεις της Μπολόνια και για τον κατακερματισμό του ενιαίου κύκλου σπουδών, που διαλύει κάθε επιστημονική γνώση. 2.3 Κολλέγια Σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται μόνο από δημόσια ιδρύματα, εδώ και χρόνια λειτουργούν στη χώρα ιδιωτικά Κολλέγια, πιστοποιημένα από ξένα Πανεπιστήμια, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έδιναν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Ωστόσο, σταδιακά με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες, παρακάμπτεται η υποχρέωση για δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, οργανώνοντας την ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάσει τα ιδρύματα και τις αρχές λειτουργίας ξένων χωρών. Με το Ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» αναγνωρίστηκαν τα Κολλέγια και πλέον μέσω του Σ.Α.Ε.Π. οι απόφοιτοί τους μπορούν να λαμβάνουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς να έχουν ισότιμους τίτλους σπουδών με τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το «σχέδιο Αθηνά» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με πρόφαση το αυξημένο κόστος των πολλών τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και το μεγάλο αριθμό αποφοίτων που δεν μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας, αποφασίστηκε η συγχώνευση και κατάργηση πολλών ιδρυμάτων και σχολών. Απώτερος στόχος, βέβαια, ήταν να οδηγηθούν, όσοι δεν καταφέρουν να επιτύχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, στα ιδιωτικά Κολλέγια, πληρώνοντας αδρά αυτό που μέχρι σήμερα παρείχε το κράτος δωρεάν. 9

10 2.4 Πολιτικές μετά την εφαρμογή του μνημονίου Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών δεν προχώρησε με γοργούς ρυθμούς, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη από τις τοπικές κοινωνίες. Στην Ελλάδα, όμως, κάτω από την πίεση των μνημονίων, επιχειρήθηκε η ραγδαία επιβολή των κατευθύνσεων της Μπολόνια, η συστηματική υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης μέσα από τον οικονομικό στραγγαλισμό και την υποστελέχωση των ιδρυμάτων. Η μετάλλαξη της φυσιογνωμίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του κοινωνικού της ρόλου, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες, ώστε τα Κολλέγια να εμφανίζονται «ελκυστικά» απέναντι στα δημόσια Πανεπιστήμια. Ας μην ξεχνάμε, όμως, πως στο όνομα του οικονομικού εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών, ψηφίζονται νόμοι που θα επηρεάσουν το οικονομικό, παραγωγικό μοντέλο και τις εργασιακές σχέσεις της χώρας για πολλά χρόνια. 10

11 Κεφάλαιο 4: Ρόλος Τ.Ε.Ε. Τι ρόλο καλείται να παίξει το Τ.Ε.Ε. στην υπό διαμόρφωση πραγματικότητα; Σύμφωνα με το άρθρο 4, δίνεται στο Τ.Ε.Ε. προθεσμία τεσσάρων μηνών, ώστε να γνωμοδοτήσει στη σχετική Επιτροπή για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων, τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και το ρόλο που αυτό θα έχει από εδώ και στο εξής. Στη νέα αυτή πραγματικότητα, η κυβέρνηση, προσπαθώντας να αποποιηθεί το βάρος της μεγάλης ευθύνης για τη διάλυση του κλάδου των μηχανικών, επιδιώκει να εμπλέξει το Τ.Ε.Ε., ώστε να εφαρμόσει όλες τις μνημονιακές πολιτικές. Η εμπλοκή του Τ.Ε.Ε. στο Ν. 4254/2014 είναι στάση συνυπεύθυνου και συνενόχου στο έγκλημα. Η Κυβέρνηση δήθεν λαμβάνει υπόψη της το ενδεχόμενο κοινωνικό διακύβευμα και διαβουλεύεται με τον φορέα των μηχανικών. Το Τ.Ε.Ε. κολακεύεται από την ιδιαίτερη προσοχή που του προσφέρει η κυβέρνηση και συναινεί επί της ουσίας στην υλοποίηση των κρατικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό δεν έκανε, άλλωστε, και όλα τα προηγούμενα χρόνια; Ενώ ο κλάδος έχει πληγεί όσο κανένας άλλος στη χώρα, ποτέ δεν αντιστάθηκε ουσιαστικά και οργανωμένα. Αντιθέτως, συναίνεσε στην κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, δέχτηκε να στήσει έναν ολόκληρο φοροεισπρακτικό μηχανισμό (αυθαίρετα) εις βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, όπως επίσης και να οργανώσει σεμινάρια και εξετάσεις για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, έχοντας, φυσικά, προσδοκώμενα έσοδα γύρω στα δύο εκατ. ευρώ. Υπάρχει ο κίνδυνος, λοιπόν, το Τ.Ε.Ε. από τεχνικός σύμβουλος του Κράτους να μετατραπεί σε φορέα πιστοποίησης των μηχανικών, σε ελεγκτή και ταυτόχρονα «προστάτη» τόσο του επαγγέλματος, όσο και της ποιότητας των τεχνικών έργων της χώρας, αντικαθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά όλα αυτά προς όφελος ποιου; Των μηχανικών και των τεχνικών που θα δουλεύουν στις μεγάλες εταιρείες, αδυνατώντας να ασκήσουν το επάγγελμα ελεύθερα; Ή της κοινωνίας που θα επιβαρύνεται συνεχώς με νέα χαράτσια και θα της προσφέρεται έργο πολύ χαμηλής ποιότητας; Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στην ήδη οδυνηρή κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι μηχανικοί τα τελευταία χρόνια, στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, στην αύξηση της φορολογίας και στη δραματική μείωση του όγκου των δραστηριοτήτων τους. Φυσικά, οι αποφάσεις που μας οδήγησαν εδώ δεν είναι καθόλου τυχαίες, αλλά συνειδητές πολιτικές επιλογές που στόχο έχουν να μετατρέψουν τους μηχανικούς σε φτηνό εργατικό δυναμικό προς όφελος των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών. Η απάντηση σε αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί παρά να είναι αποφασιστική. Είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμά μας να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς από την εργασία μας. Δεν πρέπει, ωστόσο, να αγνοήσουμε τις στρεβλώσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος. Δεν υπερασπιζόμαστε απόλυτα την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά μας και να αφήσουμε πίσω τις παθογένειες του παλιότερου αποτυχημένου μοντέλου οικοδομικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, η πρότασή μας πρέπει να στηριχτεί σε μια γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων, να αποτελέσει μια συνολική λύση για τα επόμενα χρόνια και όχι να βασιστεί αποκλειστικά στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην περίοδο της κρίσης. Για τους μηχανικούς, το Τ.Ε.Ε. είναι πρωτίστως ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας με αναγνωρισμένη συνεισφορά στην κοινωνία. Ταυτόχρονα είναι ένας φορέας στην υπηρεσία της πλειοψηφίας των μηχανικών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δρα εις βάρος τους, ούτε να δημιουργεί τις συνθήκες αποδυνάμωσης και εξουθένωσης των μελών του. Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει πληθώρα αρμοδιοτήτων, πολλές από τις οποίες αφορούν στο δημόσιο συμφέρον. Οφείλει να τηρεί τις καταστατικές του αρχές, σύμφωνα με τις οποίες: «μεριμνά για την είσπραξη των νόμιμων αμοιβών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των µελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους». 11

12 Παράλληλα, το Τ.Ε.Ε. οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Οι στρεβλώσεις σχετικά με τις ειδικότητες που αποκτούν οι διπλωματούχοι μηχανικοί πρέπει να εξαλειφτούν. Προτείνεται ο επανακαθορισμός τους σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις και η απόδοση σαφούς όγκου επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κάθε ειδικότητα, που να επιτρέπει στο μηχανικό να ασκεί το επάγγελμα αξιοπρεπώς. Κάθε διπλωματούχος μηχανικός θα αποκτά μια ειδικότητα με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Οι ειδικότητες μπορεί να είναι λιγότερες σε αριθμό από τις υπάρχουσες στις Πολυτεχνικές Σχολές, αλλά διπλώματα συναφών σπουδών θα οδηγούν στην ίδια ειδικότητα του Τ.Ε.Ε.. 12

13 Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα Προτάσεις Σε μια κοινωνία όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη στηριζόμενη στο επιστημονικό δυναμικό της, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι συνδεδεμένα με την ακαδημαϊκή γνώση και τους τίτλους σπουδών. Διαφορετικά, το επίπεδο του παραγόμενου προϊόντος είναι πολύ χαμηλό. Το Τ.Ε.Ε. οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Οι στρεβλώσεις σχετικά με τις ειδικότητες που αποκτούν οι διπλωματούχοι μηχανικοί πρέπει να εξαλειφτούν. Προτείνεται ο επανακαθορισμός τους σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις και η απόδοση σαφούς όγκου επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κάθε ειδικότητα, που να επιτρέπει στο μηχανικό να ασκεί το επάγγελμα αξιοπρεπώς. Κάθε διπλωματούχος μηχανικός θα αποκτά μια ειδικότητα με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Οι ειδικότητες μπορεί να είναι λιγότερες σε αριθμό από τις υπάρχουσες στις Πολυτεχνικές Σχολές, αλλά διπλώματα συναφών σπουδών θα οδηγούν στην ίδια ειδικότητα του Τ.Ε.Ε.. Κανείς διπλωματούχος μηχανικός χωρίς πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Για τον καλύτερο καθορισμό των ειδικοτήτων που θα έχουν άμεση σχέση με την ακαδημαϊκή γνώση, θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία με τα Πολυτεχνεία. Μετά τον ορισμό των βασικών ειδικοτήτων του Τ.Ε.Ε., μπορεί να γίνει επαναπροσδιορισμός του προγράμματος σπουδών των σχολών, ώστε ο κάθε απόφοιτος να είναι ικανός να αποκτήσει τα ανάλογα δικαιώματα. Η ολιστική εκπαίδευση (πενταετούς φοίτησης) είναι ο θεμέλιος λίθος της επιστημονικής κατάρτισης. Είμαστε αντίθετοι στο σπάσιμο των σπουδών που οδηγεί στον κατακερματισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων και στην παραγωγή ημι - επιστημόνων. Επιβάλλεται, επίσης, η κατάργηση του Σ.Α.Ε.Π., η οποία διαχωρίζει την ακαδημαϊκή γνώση από τα επαγγελματικά δικαιώματα και παράλληλα κρίνεται αναγκαία η διατήρηση της λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με στόχο να αναγνωρίζει τίτλους σπουδών των ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Ε.Μ.Π.. Το επίπεδο της γνώσης των μηχανικών της Ελλάδας απέναντι στους απόφοιτους χιλιάδων Κολλεγίων του εξωτερικού διασφαλίζεται μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησής του. Και πώς αλλιώς θα διασφαλιστεί η ποιότητα του παραγόμενου έργου; Άλλωστε, οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού με υψηλό επίπεδο σπουδών δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Στα πλαίσια της γενικότερης αναδιαμόρφωσης του τεχνικού τομέα, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να επεκταθούν και στο χώρο των Τ.Ε.Ι., καθώς σήμερα υπάρχουν χιλιάδες απόφοιτοι των σχολών αυτών με περιορισμένα - διάχυτα επαγγελματικά δικαιώματα ή ακόμα και με ειδικότητες πολύ εξειδικευμένες χωρίς διαθέσιμο αντικείμενο εργασίας. Αδυνατούν πολλές φορές να εργαστούν αυτοτελώς και αποτελούν φτηνό εργατικό δυναμικό για τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Η αξιολόγηση, λοιπόν, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες πρέπει να γίνει και εδώ. Οι σχολές που κρίνονται αναγκαίες να αναβαθμιστούν σε Πολυτεχνικές με πέντε χρόνια φοίτησης και πλήρες πρόγραμμα σπουδών, ενώ άλλες που κρίνονται αναγκαίες σε τεχνικό επίπεδο (π.χ. εργοδηγοί), να διατηρηθούν με λιγότερα χρόνια φοίτησης. Όσον αφορά, στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. μέχρι σήμερα, να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην παραμονή τους στο σημερινό καθεστώς ή στην εξέλιξή τους σε μηχανικούς μέσα από τη φοίτησή τους σε Πολυτεχνικές Σχολές. Δηλαδή, θα τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα δεν έχουν διδαχθεί, ώστε να αποκτήσουν τις ανάλογες γνώσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητα που θα πάρουν. Δε θα υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μαθημάτων που θα κριθεί ότι πρέπει να παρακολουθήσουν. Το ρόλο αυτό της αξιολόγησης μπορεί να αναλάβει το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που έχει την κατάλληλη υποδομή. Επιπλέον, είμαστε ενάντια στο διαχωρισμό των μηχανικών σε Α και Β, όπως προτάθηκε από το Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ. Στην ουσία είναι ένας περαιτέρω κατακερματισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων που έρχεται να συμπληρώσει τις πιστοποιήσεις και έχει τις συνέπειες που περιγράφηκαν προηγουμένως. Και ας μη βιαστούμε να πιστέψουμε ότι δε θα επηρεάσει τους σημερινούς ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς δεν 13

14 ξέρουμε που θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός ή ότι δε θα επεκταθεί αργότερα. Επίσης, αναφέρεται ότι για τη μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη, «η εμπειρία θα πρέπει αποδεδειγμένα να θεμελιώνεται και να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τεκμηρίωση που στηρίζεται και στη φορολογία εισοδήματος». Δηλαδή, στις σημερινές εποχές με την ελάχιστη επαγγελματική δραστηριότητα και τις πενιχρές αμοιβές του ιδιωτικού τομέα, ελάχιστοι θα καταφέρνουν να μεταπηδήσουν στη δεύτερη βαθμίδα. Και όσοι σήμερα είναι Β μηχανικοί, πού θα βρουν εργασία, όταν τα τεχνικά γραφεία θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν Α μηχανικούς με πολύ μικρότερη αμοιβή; Η συνολικότερη πρόταση του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ. βασίζεται στη λογική που υποστηρίζει ότι οι ικανοί θα ανταπεξέλθουν και θα ανέλθουν αποκτώντας επαγγελματικά δικαιώματα. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι φρούδες ελπίδες, καθώς βρισκόμαστε όλοι στη χαμηλότερη βαθμίδα και η αναβάθμισή μας θα ελέγχεται από εξεταστικές και οικονομικές απαιτήσεις. Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος μοναδικό προαπαιτούμενο πρέπει να είναι ο τίτλος σπουδών. Η εργασιακή εμπειρία είναι απολύτως θεμιτή και αναγκαία για τους νέους μηχανικούς. Σε καμία περίπτωση, όμως, αυτή δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την εκμετάλλευσή των νέων μηχανικών μέσα από προγράμματα πρακτικής εξάσκησης του επαγγέλματος με μηδαμινές απολαβές. Βέβαια, οι νέοι μηχανικοί μετά την αποφοίτησή τους έχουν τη «φρέσκια» γνώση, αλλά όχι την εμπειρία. Παρατηρείται το φαινόμενο, ειδικά στους αυτοαπασχολούμενους, αδυναμίας διεκπεραίωσης ενός έργου, καθώς προκύπτουν ερωτήματα και απορίες. Το Τ.Ε.Ε. οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο και να σταθεί αρωγός προς τους νέους μηχανικούς. Προτείνεται η δημιουργία ενός υποστηρικτικού μηχανισμού από το Τ.Ε.Ε. με επιτροπές έμπειρων μηχανικών κάθε ειδικότητας που θα συσταθούν σε όλες τις πόλεις. Κάθε νέος μηχανικός (ακόμα και παλιότερος) θα απευθύνεται στις επιτροπές αυτές, ώστε να επιλύει τα ζητήματα που προκύπτουν, χωρίς να γίνεται έρμαιο εκμετάλλευσης. Με γνώμονα την αξιοπρέπειά μας, προτείνουμε: Την κατάργηση του Ν. 4254/2014, που κατακερματίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και εξισώνει τα Πολυτεχνεία με τα Κολλέγια. Την κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με την κτήση ενιαίου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών 5ετούς διάρκειας. Τη διασφάλιση του κύρους του επαγγέλματος μέσα από την αξιοπρεπή εργασία, τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας, όσο και ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος. Τη διασφάλιση της λειτουργίας του Τ.Ε.Ε. προς όφελος όλων των μελών του και όχι εις βάρος τους. Τον επανακαθορισμό των ειδικοτήτων του Τ.Ε.Ε. και την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων σε αυτές, με στόχο να αποδίδονται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα για κάθε μηχανικό. Την επίλυση των διαφορών μεταξύ των ειδικοτήτων με επιστημονικούς όρους και λιγότερες επικαλύψεις. Την προσαρμογή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις. Την αξιολόγηση των Τ.Ε.Ι., την αναβάθμιση όσων σχολών κρίνονται απαραίτητες και τη μετατροπή των υπολοίπων σε διετούς φοίτησης. Ιδιαίτερη μέριμνα για τους αποφοίτους προηγούμενων ετών. Την κατάργηση οποιασδήποτε μορφής πιστοποιήσεων και εξεταστικών διαδικασιών, που στόχο έχουν τον κατακερματισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Την επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών που διασφαλίζουν την ποιότητα των έργων και την αξιοπρεπή εργασία των μηχανικών. Την επαναφορά της εισφοράς 2% επί της νόμιμης αμοιβής, ώστε το Τ.Ε.Ε. να έχει τουλάχιστον τα απαραίτητα έσοδα για να πραγματοποιεί απρόσκοπτα το έργο του. Την εξασφάλιση της δωρεάν διαρκούς επιμόρφωσης των μηχανικών μέσα από σεμινάρια που θα διοργανώνει το Τ.Ε.Ε.. 14

15 Παράρτημα Ι Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για κάθε μία από τις βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε., καθώς και παρατηρήσεις σχετικά με επικαλύψεις αντικειμένων και άλλα προβλήματα, όπως παρουσιάζονται στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. «Ειδικότητες Μηχανικών και Επαγγελματικά Δικαιώματα» (Θεσσαλονίκη, 2006). ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πολιτικοί Αρχιτέκτονες Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α, ) Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α, ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α, ) Β.Δ. του ΦΕΚ 82 Α, Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α, ) Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α, ) Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α, ) Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών Εγκύκλιος 26903/46/71 Έγγραφο Α.85753/71 ΥΔΕ (Διεύθυνσις Α3/ε) Εγκύκλιος Ε. 6211/8/72 (Υπηρ.Οικ. Δ/νσις Ε3/Υ) Έγγραφο Ε.31496/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/γ) Έγγραφο A.86432/72 ΥΔΕ (Δ/νσις Ε3/γ) Έγγραφο Ε.27928/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/γ) Έγγραφο 24516/75 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/α) Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α, ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 6434/1934 Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α, ) Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α, 2004) Β.Δ. του ΦΕΚ 82 Α, Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α, ) Π.Δ. 105/2004 (ΦΕΚ 72 Α, ) Π.Δ. 206/1999 (ΦΕΚ 179 Α, ) Π.Δ. 208/1999 (ΦΕΚ 179 Α, ) Π.Δ. 211/1999 (ΦΕΚ 179 Α, ) Π.Δ. 53/2004 (ΦΕΚ 43 Α, ) Εγκύκλιος 51502/67 Γραφ. Πολ/μίας Αθηνών Εγκύκλιος 26903/46/71 Έγγραφο Α.85753/71 ΥΔΕ (Διεύθυνσις Α3/ε) Εγκύκλιος Ε.6211/8/72 (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/Υ) Έγγραφο Ε.31496/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Ο βασικός νόμος που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών είναι ο Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α/ ) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου», στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των τριών αυτών ειδικοτήτων. Η ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού επικαλύπτει τόσο αυτή του Αρχιτέκτονα, όσο και του Τοπογράφου Μηχανικού. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α, ) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού», επιτρέπεται σε διπλωματούχους Ανώτατης Τεχνικής σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων, και συνεπώς και στους Πολιτικούς Μηχανικούς, η άσκηση του επαγγέλματος όταν πρόκειται για απλές μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς όμως χρήση του τίτλου του Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού. Το ίδιο δικαίωμα περιγράφεται αναλυτικότερα και στο Β.Δ. του ΦΕΚ 82 Α/ «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών», όπου αποσαφηνίζεται και η έννοια της απλής μηχανολογικής εγκατάστασης. Βασικός νόμος για τους Αρχιτέκτονες είναι ο Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α, ) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου», στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των τριών αυτών ειδικοτήτων. Η ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού επικαλύπτει αυτή του αρχιτέκτονα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους τοπογράφους να αναλάβουν απλές αρχιτεκτονικές ή οικοδομικές εργασίες και μέχρι διώροφων κτιρίων. 15

16 Δ/νσις Ε3/γ) Έγγραφο Α.86432/72 ΥΔΕ (Διεύθυνσις Α3/ε) Έγγραφο Ε.27928/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/γ) Έγγραφο 24516/75 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/α) Τοπογράφοι Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Α.Π.Θ. και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α, ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 6434/1934 Εγκύκλιος 51502/67 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών Έγγραφο Α3ε/014/101/ Υπουργείου Δημοσίων Έργων Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 678/2005 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β) 451/2010, που έγινε αποδεκτή με την υπ αριθ. ΔΤΕ/β/34285/375/ απόφαση ΥΠΕΚΑ Π.Δ. 240/ /622/ και 36871/ Ν ΦΕΚ 138Α (2004) Ν. 6422/34 (ΦΕΚ 412 Α/1934) Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ 124 Α/1950) Β.Δ. ΦΕΚ 307/ Β.Δ. ΦΕΚ Α, Π.Δ. 274/1997 Ο πρώτος νόμος που ασχολείται με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τοπογράφου είναι ο Ν. 4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α, ), ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 6434/1934. Με αυτόν θεσπίζεται το δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και έκδοσης οικοδομικής αδείας για ανέγερση έως διώροφου κτιρίου σε αυτούς που ασκούν το επάγγελμα του τοπογράφου. Με την εγκύκλιο 51502/67 του Γραφείου πολεοδομίας Αθηνών, οι Τοπογράφοι έχουν δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών για οικίες και καταστήματα «μετά δύο το πολύ δαπέδων άνευ άλλης προβλέψεως (π.χ. υπόγειον, ισόγειον άνευ προβλέψεως) ή ισόγειον και Α όροφος άνευ υπογείου και άνευ προβλέψεως». Με το έγγραφο Α3ε/014/101/ του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ξεκάθαρα πλέον, δίνεται η δυνατότητα να γίνονται δεκτές χωρίς περιορισμούς οι μελέτες (αρχιτεκτονικές και στατικές) που υποβάλλονται από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς για μέχρι διώροφα κτίρια με υπόγειο και πρόβλεψη ενός ορόφου. Με το ΦΕΚ 168 Δ/ μπορούν να εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) οι διπλωματούχοι Τοπογράφοι, στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών έργων. Με την υπ αριθ. 678/2005 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 318/1994 που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών έργων, Πολιτικών έργων υποδομής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των Τ.Ε.Ι. Από την υπ αριθ. 451/2010 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β), προκύπτει ότι δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων (Ε.Γ.Σ.Α. '87) έχουν οι αγρονόμοι-τοπογράφοι μηχανικοί & οι πολιτικοί μηχανικοί των Α.Ε.Ι. και οι πολιτικοί υπομηχανικοί, υπό τους περιορισμούς που θέτει το Β.Δ. 769/1972 Το Π.Δ. 240/1994 αφορά στη «Μετονομασία του Τμήματος Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων» Ο Ν ΦΕΚ 138Α (2004) με τίτλο «Ίδρυση Τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ, εκπαιδευτικών, πανελληνίων εξετάσεων κ.λπ.» περιγράφει την ίδρυση τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με έδρα την πόλη της Βέροιας 1. Ταξινόμηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β.Δ. 16/ (ΦΕΚ 124 Α, ) «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας 16

17 Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) Παραγωγής και Διοίκησης Β.Δ. 16/ , κεφ.1, άρθρο /622/ και 36871/ Π.Δ. 71/95 (ΦΕΚ 49 Α/1995) Π.Δ. 372/97, άρθρο 2 Π.Δ. 90/2000 αυτών». Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 477/74 2. Ταξινόμηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Β.Δ. ΦΕΚ 307/ Περί τροποποιήσεως Διαταγμάτων από «περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εις ειδικότητας», κατηγορίας από «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ΣΤ ειδικότητος» από «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από Β.Δ. κ.λπ.» Π.Δ. 50/ περί άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου 3. Χαρακτηρισμός χημικών εγκαταστάσεων Β.Δ. ΦΕΚ Α, Περί χαρακτηρισμού των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4 του Ν. 6422/1934. Π.Δ. 274/1997 (Σύμφωνα και με τις τροποποιήσεις που υπήρξαν με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 2184/2001) το Π.Δ. εισάγει την έννοια των Χημικών Εγκαταστάσεων, ως αυτοτελών εγκαταστάσεων, ενώ μέχρι σήμερα υπάγονται στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις ως επιμέρους τμήματά τους και διαφοροποιεί τις Χημικές Εγκαταστάσεις σε απλές και μη απλές με κριτήριο την ισχύ του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους ανάλογα με το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σχόλια δυνάμει του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και Ναυπηγού», άρθρον 3 παραγρ. 2 οι Διπλωματούχοι Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ετέρας των ως άνω ειδικότητος, έχουσι το δικαίωμα αυτοδικαίως και άνευ χορηγήσεως σχετικής αδείας του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού να ασκήσωσι το επάγγελμα του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου άνευ όμως της χρήσεως του τίτλου «Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος», προκειμένου περί των απλών Μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών ή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ 429 Α /1937. Εν συνεχεία δια του από Π.Δ., 14/ Β.Δ. και 22/ Β.Δ. καθορίστηκαν τα όρια των απλών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 6422/1934 σύμφωνα με τα οποία απλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θεωρούνται α) οι κατηγορίες 1 και 2 της Α' ειδικότητος, ήτοι η κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος μέχρι 25 KW και β) η κατηγορία 1 της Γ ειδικότητας ήτοι η κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Εργοστασίων ή Συνεργείων ή επαγγελματικής Βιομηχανίας εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 50 KW άνευ κέντρου παραγωγής για ιδία χρήση και χωρίς ίδιο υποσταθμό υποβιβασμού της τάσης. Κατά συνέπεια οι Χημικοί βάσει των ως άνω Νόμων και Διαταγμάτων έχουν το δικαίωμα της εκπόνησης μελέτης και εκτελέσεως των ως άνω περιγραφεισών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το Π.Δ. 71/95 (ΦΕΚ 49 Α/1995) αφορά στην «Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης & Μηχανικών Ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης» 17

18 (Πανεπιστήμιο. Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης) Η/Υ, Τηλεπικοινω-νιών και Δικτύων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Ναυπηγοί Μηχανολόγοι (ΕΜΠ) Μεταλείων - Μεταλλουργοί (ΕΜΠ) Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) Ηλεκτρονικοί και Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) Ορυκτών Πόρων (Πανεπιστήμιο Κρήτης) Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 33852/622/ και 36871/ Π.Δ. 365/1993 (ΦΕΚ 156 Α, 1993) 33852/622/ και 36871/ Π.Δ. 82/ /622/ και 36871/ Α.Ν. 388/1968 Π.Δ. 472/1985 Εγγραφή στο ΜΕΚ 33852/622/ και 36871/ Μεταλλευτικός Κώδικας (Ν. 1428/1984) Π.Δ. 472/1985 Εγγραφή στο ΜΕΚ Π.Δ. 368/ /622/ και 36871/ Π.Δ. 203/1999 Π.Δ. 372/1997 (ΦΕΚ 243 Α, 1997) (εκπόνηση μελέτης απλών εγκαταστάσεων από μη ) 33852/622/ και 36871/ Π.Δ. 71/ /622/ και36871/ σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων Π.Δ. 83/ /622/ και 36871/ Το Π.Δ. 365/1993 (ΦΕΚ 156 Α, 1993) αφορά στην «Ίδρυση, οργάνωση κα λειτουργία Τμημάτων στο Δ.Π.Θ.» Το Π.Δ. 372/1997 αφορά στη «Μετονομασία τμήματος και επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης» 18

19 Χημικοί Ν. 3518/1928 Ν. 6422/1934 Ν. 6129/1934, άρθρα 6 και 9 Β.Δ Β.Δ Ν. 3214/1955 -Β.Δ Β.Δ Π.Δ. 792/1960 Π.Δ. 472/1985 Εγγραφή στο ΜΕΚ Π.Δ. 609/1985 Π.Δ. 368/1994 Π.Δ. 274/1997, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας έπειτα από προσφυγή του ΠΣΔΜΗ (ΣΤΕ αρ. 2184/2001) 33852/622/ και / Με το Ν. 3518/1928 καθίσταται υποχρεωτική η πρόσληψη Χημικού στις ακόλουθες Χημικές Βιομηχανίες: 1. Βιομηχανίες παρέχουσαι κινδύνους εκρήξεως ή αναφλέξεως Βιομηχανίες που χρησιμοποιούν εύφλεκτα εκχυλιστικά υγρά Νευτοποιεία Οινοπνευματοποιεία Λοιπά εύφλεκτα υλικά 2. Βιομηχανίες παρέχουσαι κινδύνους δηλητηριάσεως Δηλητηριώδη χημικά προιόντα και λιπάσματα Μεταλλουργεία μολύβδου, χαλκού, αρσενικού, ψευδαργύρου και λοιπών δηλητηριωδών μετάλλων Χρωματουργεία 3. Βιομηχανίες παρέχουσαι κινδύνους μολύνσεως Εργοστάσια που κατεργάζονται ζωικά απορρίματα Εργοστάσια παρασκευής διατηρημένων τροφών Οι αντιπαραθέσεις με τον Σύλλογο των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων άρχισαν με την εφαρμογή του Νόμου 6422/1934 που, με βάση το Β.Δ , ερμηνεύτηκε ότι και ο Μηχανολόγος Μηχανικός έχει δικαιώματα τεχνικής εποπτείας και διεύθυνσης Χημικών Βιομηχανιών. Επίσης ερμηνεύτηκε ότι ο Χημικός Μηχανικός έχει ίδια δικαιώματα με τον Μηχανολόγο Μηχανικό σε όλες τις απλές μηχανολογικές εργασίες. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να καθορισθούν οι Χημικές Βιομηχανίες με το Β.Δ./1958 και τελικά με το Π.Δ. 274/

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Πόρισμα Μ.Ε. Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε.

11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. 11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. Καθηγητής κ. Κ. Μουτζούρης, ο προεδρεύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βασίλης Εβρένογλου, Η.Μ., Συντονιστής Ο.Ε. Βασίλης Αργυρόπουλος, Μ.Μ. Μαρία Γρηγοριάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128 Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι)

Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι) Συνοπτική περιγραφή της νομοθεσίας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι) και τους αποφοίτους τους Βασικοί Νόμοι: Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) Ν.1404

Διαβάστε περισσότερα

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, Ζ ω γ ρ ά φ ο υ

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, Ζ ω γ ρ ά φ ο υ Ζωγράφου 9-7-2011 Θέμα: Απόφαση ΔΕ για το προσχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η ΔΕ της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ μετά από συζήτηση για το προσχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που δημοσιοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 Ιουνίου 2011

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 Ιουνίου 2011 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 Ιουνίου 2011 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1970-2011 Εισηγητής : Αλεξανδρόπουλος Κανέλλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για το θέμα 4 της τακτικής συνεδρίασης. της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ της 10-11/6/2017. Παράρτημα Α

Εισήγηση για το θέμα 4 της τακτικής συνεδρίασης. της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ της 10-11/6/2017. Παράρτημα Α Εισήγηση για το θέμα 4 της τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ της 10-11/6/2017 Με βάση τις επικείμενες εξελίξεις για τη σύσταση των μητρώων του κλάδου και τη δημιουργία τμήματος για τους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Α36/Σ39/2008.Ε. ΤΕΕ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με την απόφαση Α36/Σ39/2008, η.ε. του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας συγκρότησε Πενταµελή Επιτροπή «εν είδει ιαιτησίας» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συχνές μεταβολές της σχολικής δομής, των τύπων σχολείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 12. Λογιστικής Α. Ιστορικό Με το Νομοθ..Διάταγμα 652/1970 ( ΦΕΚ 180 Α ) ιδρύθηκαν 5 Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπ/σεως (ΚΑΤΕ) μεταξύ των οποίων και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Γεώργιος Κ. Βαρελίδης Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Γεώργιος Κ. Βαρελίδης Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γεώργιος Κ. Βαρελίδης Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Σκοπός του Οδηγού Επαγγέλματος Πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αποκρατικοποίηση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (71317200-5)

Διαβάστε περισσότερα

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, Ζ ω γ ρ ά φ ο υ

Η ρ ώ ω ν Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ 9, Π ο λ υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η Ζ ω γ ρ ά φ ο υ, Ζ ω γ ρ ά φ ο υ Ζωγράφου, 11-7-2011 Αρ. Πρωτ. 250 Προς :κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κοιν.: κα. Φ. Γεννηματά, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Πρόσφατα το Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα / / 2011 Αρ. πρωτ. οικ. : Προς : Τους αποδέκτες πολεοδομικών Εγκυκλίων Κοιν. : α) Αρμόδιο Υπουργό β) Αρμόδιο Γενικό Γραμματέα ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 Ηράκλειο 16-10-2013 Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 8590 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017 Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017 Προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη & Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.κώστα Γαβρόγλου ΠΟΡΙΣΜΑ Θέµα: Αδυναµία απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκπόνηση μελέτης Επίβλεψη εργασίας Διάταξη Πολιτικοί Αρχιτέκτονες Αγρονόμοι Τοπογράφοι Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5/11/ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 47272 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ. Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 FAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΏΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 32 - ΣΟΛΩΜΟΥ 65, 6ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΗΛ.: 52 34 017 - FAX: 52 45 806 F EDERATION DES ELETROTECNICIENS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985)

Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 472/85 Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984. (ΦΕΚ 168/Α/2-10-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20682

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 4 ο πεδίο ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: Σε Οικονομικό τμήμα χωρίς να εξεταστεί στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. * Μπορεί κάποιος να περάσει σε Οικονομικό τμήμα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα