ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. 1

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: Β ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας :10181 Πληροφορίες :Σ. Σακκή Τηλέφωνο : Fax : Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια δεκαπέντε (15) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Προµήθεια του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ιατάξεις». 1.2 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και τις επ αυτού τροποποιήσεις όπως Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» 1.3 Του Π.. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εµπορίου και τις επ αυτού τροποποιήσεις. 1.4 Του Π.. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 122/ (ΦΕΚ 85/Α/ )». 1.5 Του Π.. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96 ) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός αρµοδιοτήτων της». 1.6 Του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 1.7 Συµπληρωµατικά του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» 1.8 Toυ Π.. 185/2009 (ΦΕΚ 213/A/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 1.9 Του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και την επ αυτού εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 2/91118/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 2

3 1.10 Toυ Π.. 65/2011 (ΦΕΚ147/A/ ) ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς Toυ Π..71/2012 (ΦΕΚ 124/A/2012) «ιορισµός Υπουργών». 2 Τις αποφάσεις: 2.1 Την Β3-426/ (ΦΕΚ2782/Β/2011) απόφαση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων Με εντολή Αν. Υπουργού στον Γ. Γ. Εµπορίου κλπ. 2.2 Την µε αριθµ. πρωτ /1960/ Απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί τοποθέτησης του κ. ηµητρίου Βλάχου ως Προϊσταµένου στη Γεν. /νση ιοικητικής Υποστήριξης. 2.3 Την µε αριθµ. πρωτ. Β2-1231/ απόφαση έγκρισης δαπάνης 5.000,00, ειδικού φορέα στον ΚΑΕ 1723 από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε µε α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ..Ε., για την προµήθεια Η/Υ για τις ανάγκες της /νσης Μετρολογίας της Γ.Γ.Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 2.4 Την µε αριθµ. πρωτ. Β2-1467/ απόφαση δέσµευσης πίστωσης ύψους ,00, ειδικού φορέα στον ΚΑΕ 1723 από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε µε α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ..Ε., για την προµήθεια Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γ.Γ.Εµπορίου. 3 Τα έγγραφα: 3.1 Το µε αρ. πρωτ. B1-357/ Υπηρεσιακό σηµείωµά µας προς την Τεχνική /νση σχετικά µε κατάρτιση και θεώρηση ενιαίας τεχνικής προδιαγραφής για την προµήθεια Η/Υ και οθονών. 3.2 Το µε αρ. πρωτ. 29/ Υπηρεσιακό σηµείωµα της Τεχνικής /νσης µε το οποίο µας διαβιβάζει θεωρηµένη ενιαία τεχνική προδιαγραφή για Η/Υ και οθόνες. 4 Την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε., όπως αυτές απορρέουν από το µε αρ. πρωτ. Φ2-031/ Υπηρεσιακό σηµείωµα της /νσης Μετρολογίας και το µε αρ. πρωτ /08/2011 Υπηρεσιακό σηµείωµα του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου καθώς και την αντικατάσταση Η/Υ που έχουν αποσυρθεί. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισµό σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια δεκαπέντε (15) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 3

4 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ και κρατήσεων. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσηµη ιστοσελίδα της Γ.Γ. Εµπορίου (http://gge.gov.gr), ήτοι την , και όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο µέχρι την , ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ , Αθήνα ( Ισόγειο Γραφείο 10). Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας /Γ.Γ.Εµπορίου ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γραφ. Υπουργού Γραφ. Αν. Υπουργού Γραφ.Γεν. Γραµ. Εµπορίου Γραφ. Γεν. /ντη ιοικ. Υποστήριξης /νση ιοκητικού 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πρόχειρος διαγωνισµός σε ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 15 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές µε τα εξαρτήµατα τους. 5 για την κάλυψη αναγκών της /νσης Μετρολογίας της Γ.Γ. Εµπορίου. 10 για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Γ.Γ. Εµπορίου. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Γ.Γ.Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ,00, συµπεριλαµβανοµένων Φ.Π.Α & κρατήσεων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Φ.35/140 ΚΑΕ 1723 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) 3,072 % ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198, ΑΡΘΡΟ 24 Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από τον Ν. 2198/94 άρ. 24 φόρος εισοδήµατος, όπως ισχύει. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ιακήρυξη, ως ακολούθως: 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α: 1 Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή έχει σκοπό την προµήθεια δεκαπέντε (15) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πέντε για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Μετρολογίας και δέκα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 2 Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προµήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 3 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, (β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, (γ) συνεταιρισµοί, (δ) κοινοπραξίες εργοληπτών (σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 39 του Π..60 / 2007). Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 4 Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ #15.000,00#, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων. Η πληρωµή θα γίνει ως εξής: Εξόφληση 100% του τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και µε την έκδοση δύο ξεχωριστών τιµολογίων. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση της προµήθειας και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν παραδίδει το υλικό σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/07) και την καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών ΦΕΚ 431/Β/ Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: 1.1 Nα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 1.2 Nα είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 1.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα 6

7 αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. 1.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ιεύθυνση ιοικητικού ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β1-2760/ Πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια δεκαπέντε (15) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α 75), στην οποία : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. 2. Ανεξάρτητο και σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προµήθειας που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 7

8 3. Ανεξάρτητο και σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος θα περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο) στα οποία θα αναγράφονται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται παρακάτω: Τιµή µονάδας µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή µονάδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. O Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιµή των προσφερόµενων ειδών σε ποσοστό επί τοις εκατό (%),και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαµβάνεται στην κύρια τιµή (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) Η πληρωµή θα γίνει µε εξόφληση 100% του τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής. Σηµειώνεται ότι : Η τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Κάθε τιµολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά. Πριν από κάθε πληρωµή πρέπει να υποβάλλεται και η βεβαίωση καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, φορολογική ενηµερότητα καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Υπουργείου. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή σε κάθε τρίτον. 8

9 ΜΕΡΟΣ Β: 1 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και στην συνέχεια οι φάκελοι των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών. Μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και αξιολογεί τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην /νση ιοικητικού Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας & Προµηθειών. 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε σχετικό έγγραφο του Τµήµατος ιοικητικής Μέριµνας και Προµηθειών, µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 9

10 Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην /νση ιοικητικού - Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας & Προµηθειών. Η νση αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού Όταν ο προσφέρων, ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως από τη /νση ιοικητικού, προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. Για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης) αναγνωρισµένου πιστωτικού ή χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος ή του ΤΣΜΕ Ε ποσού ίσου µε το 10% της συνολική συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.. 118/07. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Επίσης πριν την αποδέσµευση της ανωτέρω εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας, των ειδών, εκ ποσοστού ίσου µε το 10% της συµβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή λειτουργία για τρία (3) έτη για τους υπολογιστές και τις οθόνες τους που συµπεριλαµβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήµατος, τα εξαρτήµατα, την εργασία, τη µεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα εφαρµοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) και της Κ.Υ.Α, Αρ. Π1/525/2010 (ΦΕΚ-278/Β/2010) σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών καθώς και επί θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συµβάσεων. 6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Α ΓΙΑ ΜΟΝΑ Α Η/Υ Α/Α ΜΟΝΑ Α Η/Υ (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ο προσφερόµενος Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους 1. τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του. 2. Να αναφερθούν ο τύπος πλαισίου και οι εξωτερικές διαστάσεις του. 3. Επεξεργαστής 64bit µε τουλάχιστον 2 πυρήνες (cores). Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το µοντέλο και η συχνότητα λειτουργίας (GHz). 4. Να αναφερθεί η µνήµη cache (MΒ) 3 MB 5. Να αναφερθούν η µητρική κάρτα και το chipset της 6. Θύρες PCI 3 7. Θύρες USB 2.0 ή νεώτερο 4 8. Παράλληλες θύρες 1 9. Σειριακές θύρες Εγκατεστηµένη µνήµη τύπου DDR3 4 GΒ 11. Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη DDR3 8 GB 12. Σκληρός δίσκος SATA II ή III, ταχύτητας τουλάχιστον 7200 rpm. 320 GB 13. Κάρτα γραφικών ενσωµατωµένη ή αυτόνοµη (να αναφερθούν µοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά). NAI 14. Κάρτα ήχου ενσωµατωµένη 15. Kάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps 16. Μονάδα DVD±RW Double layer 17. Πληκτρολόγιο µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων 18. Optical mouse 2 πλήκτρων µε τροχό Τροφοδοτικό Η/Υ ικανό να υποστηρίζει τόσο την 19. προσφερόµενη σύνθεση όσο και τη µέγιστη που προβλέπει ο κατασκευαστής. Να αναφερθεί η ισχύς του τροφοδοτικού. Προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows Professional GR 64bit ή νεώτερο µε downgrade δικαιώµατα σε Windows XP Professional. 21. O H/Y να φέρει σήµανση CE και να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που διαθέτει. 22. Εγγύηση καλής λειτουργίας του Η/Υ µε onsite υποστήριξη 3 έτη 11

12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2 ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ Η/Υ Α/Α ΟΘΟΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Οθόνη LED 2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο οθόνης 3. ιαγώνια διάσταση (inches) της οθόνης Υποστηριζόµενη ανάλυση της οθόνης Να αναφερθεί 5. Φωτεινότητα (brightness) της οθόνης 250 cd/m 2 6. Λόγος αντίθεσης (contrast) της οθόνης Να αναφερθεί 7. Γωνία θέασης της οθόνης Να αναφερθεί 8. Χρόνος απόκρισης της οθόνης 5 ms Η οθόνη να φέρει σήµανση CE και να 9. αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που διαθέτει (π.χ Energy Star, TCO, RoHS, κτλ). 10. Εγγύηση καλής λειτουργίας της οθόνης µε onsite υποστήριξη NAI 3 έτη 12

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 3Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ Α/Α ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου OFFICE PROFFESIONAL PLUS 2010 GR ή νεώτερο που θα παραδοθεί εγκατεστηµένο σε κάθε Η/Υ (µέσω παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης - volume licensing GOLP). 13

14 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΟΘΟΝΩΝ 1. Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα περιλάβουν φύλλο συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές απαντηµένες µε την ίδια σειρά και αρίθµηση και µε αντίστοιχες παραποµπές σε τεχνικά φυλλάδια για την τεκµηρίωση των απαντήσεων τους. 2. Τα προς προµήθεια είδη να είναι καινούρια και αµεταχείριστα. 3. Όλα τα ζητούµενα είδη να παραδοθούν στην έδρα της Γ.Γ.Εµπορίου έτοιµα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της Γ.Γ.Εµπορίου µαζί µε όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (drivers) των επιµέρους συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράµµατα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήµατος και κάθε ζητούµενου λογισµικού. 4. Να παραδοθούν τα επίσηµα CD/DVD εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστηµα και κάθε ζητούµενο λογισµικό ώστε να χρησιµοποιηθούν και για την επανάκτηση προγραµµάτων σε περίπτωση ανάγκης. 5. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη για όλα τα ζητούµενα είδη που συµπεριλαµβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήµατος, τα εξαρτήµατα, την εργασία, τη µεταφορά των συσκευών και την onsite υποστήριξη. 6. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και υποδοµή για την παροχή συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Να αναφερθούν όλα τα σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. \ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ \ΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας.. \νση.για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό.σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια (αρ.διακ/ξης /.) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. -Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 15