Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ"

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Διακήρυξη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00, χωρίς τον Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια δέκα (10) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων (ηλεκτροκινητήρας - αντλία) και δυο (2) ηλεκτροκινητήρων κατάλληλων για υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων. Τα παραπάνω είναι αναγκαία για τη συντήρηση ή αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω φθοράς ή άλλης αιτίας. Β. ΕΙΔΙΚΑ Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Μηχανολογική Υπηρεσία, προτείνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισµού: Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ/Είδος Εξοπλισμού Μέρος Εξοπλισμού CPV Ποσότητα/ Tεμ. ΑΝΤΛΙΑ Παροχή Q=40 m 3 /h Μανομετρικό Hm=150 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑ Παροχή Q=40 m 3 /h Μανομετρικό Hm=130 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑ Παροχή Q=25 m 3 /h Μανομετρικό Hm=120 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Παροχή Q=50 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ Μανομετρικό Hm=163 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Παροχή Q=45 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ Μανομετρικό Hm=150mYΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Παροχή Q=50 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ Μανομετρικό Hm=120 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Παροχή Q=40 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ Μανομετρικό Hm=110 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Παροχή Q=40 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ Μανομετρικό Hm=170 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ισχύς Νκ= 37,00 kw ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ισχύς Νκ= 30,00 kw ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, µη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16% Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1069/80 και τις διατάξεις του 1

3 Κανονισµού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ και για θέµατα που δεν ρυθµίζονται απ αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προτείνεται διαγωνισμός µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιµή ανά είδος υλικού, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ με κωδικό προϋπολογισμού «Αντλίες ύδρευσης (ΔΕ Ρόδου)» ποσού ,00 ευρώ. Ρόδος 18/04/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος 18/04/2013 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ρόδος 18/04/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χημικός Μηχανικός ΠΕ 2

4 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00, χωρίς τον Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ/ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ CPV Ποσότ ητα/ TEM Τιμή Μον. Μέρους Εξοπλισμού - - (χωρίς ΦΠΑ) Παροχή Q=40 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ ,00 Μανομετρικό Hm=150 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ,00 Παροχή Q=40 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ ,00 Μανομετρικό Hm=130 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ,00 Παροχή Q=25 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ ,00 Μανομετρικό Hm=120 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ,077,20 Παροχή Q=50 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ ,80 Μανομετρικό Hm=163 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ,00 Παροχή Q=45 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ ,00 Μανομετρικό Hm=150mYΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ,00 Παροχή Q=50 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ ,00 Μανομετρικό Hm=120 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ,00 Παροχή Q=40 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ ,00 Μανομετρικό Hm=110 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ,00 Παροχή Q=40 m 3 /h ΑΝΤΛΙΑ ,00 Μανομετρικό Hm=170 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ,00 Τιμή Είδους Εξοπλισμού (αντλία + κινητήρα) - - (χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Ζητούμενης Ποσότητας) - - (χωρίς ΦΠΑ 5.829, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ισχύς Νκ= 37,00Kw ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ , , ,00 Ισχύς Νκ= 30,00 Kw ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ , , ,00 Ρόδος 18/04/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ Ρόδος 18/04/2013 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Μηχ/Kών Εγκ/σεων ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ Ρόδος 18/04/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ντής Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκ/σεων ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χημικός Μηχανικός ΠΕ 1

5 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00, χωρίς τον Φ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης Αντικείμενο της παρούσας είναι η «Προμήθεια Αντλητικών Συγκροτημάτων & Εφεδρικών Κινητήρων Αντλιοστασίων Ύδρευσης». Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισµού εξόδων του οικονομικού έτους 2013 µε τίτλο «Αντλίες ύδρευσης Δ.Ε Ρόδου», στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ,00. Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και για θέµατα που δεν ρυθµίζονται απ αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ Άρθρο 4ο Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά: ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Αυτά θα είναι αντλητικά συγκροτήματα βαθέων φρεάτων, κατάλληλα για γεώτρηση 6ins και άνω, υψηλού βαθµού απόδοσης, κατασκευασµένα εξολοκλήρου από ανοξείδωτο και χυτοσιδηρό χάλυβα σύµφωνα µε τον πίνακα υλικών. Όλο το αντλητικό συγκρότηµα, θα είναι καινούργιο, ισχυρής και τεχνικά εξελιγµένης και σύγχρονης κατασκευής, γνωστού ευρωπαϊκού οίκου κατασκευής συγκροτηµάτων ο οποίος θα φέρει πιστοποίηση ISO 9001:2000 και θα διαθέτει εµπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων. Ειδικά: ΑΝΤΛΙΕΣ Το κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα αποτελείται από αντλία και ηλεκτροκινητήρα. Οι αντλίες θα πρέπει να καλύπτουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Θα είναι υποβρύχιες κατάλληλες για µεγάλα βάθη τύπου βαθέων φρεάτων, κατάλληλες για γεωτρήσεις 6ins και άνω, υψηλού βαθµού απόδοσης, κατασκευασµένες εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ή χυτοσιδητό χάλυβα, υποβρύχια, πολυβάθµια, φυγοκεντρική µε ενσωµατωµένη βαλβίδα αντεπιστροφής στο στόµιο εξόδου, µε καταλληλότητα για άντληση καθαρών υγρών µε περιεκτικότητα άµµου έως και 100gr/m3. 2. Θα είναι κατασκευασµένες από εργοστάσιο εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης 2

6 το οποίο θα φέρει πιστοποίηση ISO 9001: Η σύνδεση της αντλίας µε τον ηλεκτροκινητήρα θα γίνεται βάση των διεθνών στάνταρτ ΝΕΜΑ, προκειµένου να διασφαλίζεται η χρήση τυποποιηµένων ηλεκτροκινητήρων. 4. Τα µπρακέτα σύνδεσης της αντλίας µε τις σωληνώσεις και τον ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο ή χυτοσιδηρό χάλυβα και επεξεργασµένα ειδικά προκειµένου να διαθέτουν αυξηµένη ικανότητα κατά της φθοράς. 5. Η αντλία θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτους ή χυτοσιδηρούς εναλλάξιµους δακτυλίους τριβής και τα πτερύγια εκτροπής δεν θα έχουν εξωτερικές κολλήσεις ώστε να επιτυγχάνεται η µείωση των διαβρωτικών φαινοµένων, γενικά η διαµόρφωση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή µε το νερό να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής και σταθερή ροή χωρίς υδραυλικές κρούσεις και φαινόµενα στηλαίωσης (CAVITATIONS). 6. Ο βαθµός απόδοσης της αντλίας θα πρέπει να είναι ανώτερος του 70% και η συνολική κατασκευή της πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην απαιτεί τακτική συντήρηση. 7. Να µπορεί να λειτουργεί µε ασφάλεια για µακρό χρονικό διάστηµα χωρίς επιθεώρηση και εξέταση των τµηµάτων της. Τα έδρανα θα είναι ισχυρής κατασκευής και τέτοιων διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται όριο πάνω από ώρες λειτουργίας κατά DIN. 8. Τα περιστρεφόµενα µέρη θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένα. 9. Τα υπό πίεση ευρισκόµενα εξαρτήµατα θα είναι τέτοιας κατασκευής και µεγέθους, ώστε να αντέχουν σε πίεση, ίση προς 1,5 φορές την πίεση της ονοµαστικής λειτουργίας. 10. Τέλος οι αντλίες θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα σε ετικέτα χαρακτηριστικά σηµεία και αριθµούς (εργοστάσιο κατασκευής, µέγεθος τύπου, παροχή, µανοµετρικό, βαθµό απόδοσης, αριθµό βαθµίδων, ηµεροµηνία δοκιµής ).Αυτά θα µνηµονεύονται σε όλα τα έντυπα που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο και θα συνοδεύονται από κατάλογο ανταλλακτικών, χαρακτηριστικά στοιχεία του µηχανήµατος, διάγραµµα των χαρακτηριστικών καµπυλών λειτουργίας και εγχειρίδια λειτουργίας στα Ελληνικά. Ειδικά: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να καλύπτουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Θα είναι διαµέτρου 6 ιντσών, ασύγχρονος, τριφασικού ρεύµατος µε δροµέα βραχυκυκλωµένου κλωβού, τάσης 400V,σε σύνδεση τριγώνου και συχνότητας 50 hz και κατάλληλος για γεώτρηση με διάμετρο σωλήνωσης 8. Το φορτίο θα κατανέµεται εξ ίσου στις τρεις φάσεις και θα είναι δυνατή η λειτουργία του κινητήρα υπό τάση +5% και -5 % της κανονικής χωρίς µεταβολή της ονοµαστικής ισχύος του (κατά VDEO 30). Να είναι σύγχρονης κατασκευής, εργοστασίου Ευρωπαϊκής προέλευσης µε πιστοποίηση ISO και CE υψηλού βαθµού απόδοσης. 2. Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε την αντλία θα γίνεται βάση των διεθνών στάνταρτ ΝΕΜΑ, προκειµένου να διασφαλίζεται η χρήση τυποποιηµένων ηλεκτροκινητήρων. 3. Θα είναι εφοδιασµένος µε δύο τριπολικά καλώδια τροφοδοσίας για εκκίνηση σε σύνδεση αστέρα τριγώνου και θα έχει την δυνατότητα για 15 τουλάχιστον εκκινήσεις την ώρα εφόσον είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες. 4. Θα είναι υδρόψυκτος και υδρολίπαντος, µε σύστηµα ψύξης τέτοιο ώστε να είναι δυνατή και η καλή λειτουργία του σε χώρους µε θερµοκρασία έως 35 βαθµούς κελσίου, θα διαθέτει βαλβίδα ανακούφισης για τις θερµικές διαστολές του εσωτερικού υγρού. 5. Ο στάτης πρέπει να είναι επαναπεριελίξιµου τύπου, η κλάση µόνωσης θα είναι τύπου Υ και προστασίας IP Η στεγανοποίηση του άξονα θα επιτυγχάνεται µέσω µηχανικού στυπιοθλίπτη. 7. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI Ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 70%, µε συνηµίτονο (cosφ) μεγαλύτερο του 0, Απαραίτητη είναι η επικόλληση πάνω στον κινητήρα πινακίδας στην οποία θα αναγράφεται ο τρόπος λίπανσης, η αποδιδόμενη ισχύς, η τάση λειτουργίας του η ένταση του ρεύµατος που απορροφά και ο συντελεστής ισχύος. 10. Όλα τα περιστρεφόμενα µέρη θα πρέπει να είναι ζυγοσταθμισμένα στατικά και δυναµικά µε μεγάλη ακρίβεια. 11. Η αποδιδόμενη ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει την ονοµαστική 3

7 ισχύ της αντλίας, τις μηχανικές απώλειες και τις απώλειες του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 12. Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13. Η αντλία και ο Ηλεκτροκινητήρας θα είναι του ιδίου κατασκευαστή Άρθρο 5ο - Συμφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωµα να πραγματοποιήσει οποιανδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει τον έλεγχο ικανοποίησης των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόμενα υλικά. Κάθε προμηθευτής και για κάθε προσφερόμενο υλικό, είναι υποχρεωμένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνοµα, διεύθυνση, στοιχεία συµβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις όποιες τεχνικές προδιαγραφές ή τις όποιες πιστοποιήσεις του υλικού διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής). Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από : Πλήρη τεχνική περιγραφή, Προσπέκτους στα Ελληνικά, Επίσημες από τον κατασκευαστή καμπύλες απόδοσης λειτουργίας οι οποίες θα περιλαμβάνουν το μανομετρικό (m),την απορροφούμενη ισχύ ( kw) τον βαθμό απόδοσης (%) σε σχέση με την αποδιδόμενη παροχή (m 3 /h) και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της. Σχέδια αποσυναρμολόγισης και λίστα ανταλλακτικών Περιγραφή δυνατότητας Τεχνικής Υποστήριξης με υπεύθυνη δήλωση αναφοράς τεχνικού προσωπικού για την συντήρηση και υποστήριξη όπου αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά Άρθρο 6ο - Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφερομένων ειδών στις προδιαγραφές της µελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ρόδος 18/04/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος 18/04/2013 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ρόδος 18/04/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χημικός Μηχανικός ΠΕ 4

8 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00, χωρίς τον Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ/ Είδος Εξοπλισμού Μέρος Εξοπλισμού Τιμή Μον. Μέρους Εξοπλισμού - - (χωρίς ΦΠΑ) Τιμή ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (αντλία + κινητήρα) - - (χωρίς ΦΠΑ Ποσότ ητα/ TEM ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Ζητούμενης Ποσότητας ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) - - (χωρίς ΦΠΑ 1 Παροχή Q=40 m 3 /h Μανομετρικό Hm=150 myσ ΑΝΤΛΙΑ 1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 2 ΑΝΤΛΙΑ 1 Παροχή Q=40 m 3 /h Μανομετρικό Hm=130 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 3 ΑΝΤΛΙΑ 1 Παροχή Q=25 m 3 /h Μανομετρικό Hm=120 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 4 ΑΝΤΛΙΑ 1 Παροχή Q=50 m 3 /h Μανομετρικό Hm=163 myσ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 5 Παροχή Q=45 m 3 /h Μανομετρικό Hm=150mYΣ ΑΝΤΛΙΑ 1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 6 Παροχή Q=50 m 3 /h Μανομετρικό Hm=120 myσ ΑΝΤΛΙΑ 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2 1

9 7 Παροχή Q=40 m 3 /h Μανομετρικό Hm=110 myσ ΑΝΤΛΙΑ 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2 8 Παροχή Q=40 m 3 /h Μανομετρικό Hm=170 myσ ΑΝΤΛΙΑ 1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 9 Ισχύς Νκ= 37,00 KW ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 10 Ισχύς Νκ= 30,00 KW ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ) (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 2

10 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00, χωρίς τον Φ.Π.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, κ. Εμμ. Καμπουρόπουλος, έχοντας υπ όψη: Α/. Την υπ αρίθ. 361/ 2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ Β/. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ έτους 2013, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κωδικό Εξόδων «Αντλίες Ύδρευσης Δ. Ε. Ρόδου» (CPV: «Αντλίες νερού» και «Ηλεκτρικοί κινητήρες» ). Γ/.Τις διατάξεις : 1. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α ) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 2. του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 3. της υπ αριθ /93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) 4. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναπτών θεμάτων» 5. της υπ αρίθ. Π1/3305/ Υπουργικής Απόφασης 6. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 7. του Π.Δ.166/03 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές» 8. του Ν. 3548/07 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, -μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης- για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού ,00, χωρίς τον ΦΠΑ. Άρθρο 1ο - Συμβατικά Στοιχεία Συμβατικά στοιχεία της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας διακήρυξης, είναι: α) Η Τεχνική Έκθεση β) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3

11 Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού που θα προσαρτηθούν στη σύμβαση, κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα Διακήρυξη β.) Η Τεχνική Έκθεση γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Η προσφορά του Αναδόχου Άρθρο 2ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας α) Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στις ,00, χωρίς τον ΦΠΑ. β) Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ, σε βάρος του Προϋπολογισμού του έτους 2013 της επιχείρησης. Άρθρο 3ο - Δεκτοί στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 3.Συνεταιρισμοί 4.Ενώσεις προμηθευτών Άρθρο 4ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. (Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας). γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων, καθώς και των τευχών δημοπράτησης της μελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη, είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, εγκεκριμένα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών καθώς και ότι ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στα τεύχη της μελέτης. στ) Εφ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. ζ) Τα Νομικά Πρόσωπα, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις, πρέπει να προσκομίσουν καταστατικό ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση κάθε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (για ΑΕ, ΕΠΕ) ή καταστατικά (για ΟΕ,ΕΕ) και επίσης Πρακτικό διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον συμμετέχοντα. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής και τα δικαιολογητικά που δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα. 4

12 Άρθρο 5ο - Χρόνος & τόπος καθώς και τρόπος υποβολής προσφορών α) Οι προσφορές για τον διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ (2 ο Χλμ. Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου, τηλ ), την 3η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 10:30 π.μ. Η διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει μισή ώρα νωρίτερα (δηλ π.μ) και στο διάστημα αυτό οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού. β) Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης. γ) Προσφορές που περιέρχονται στη ΔΕΥΑΡ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στη Επιτροπή πριν τη λήξη της προθεσμίας της παραγρ. α) του παρόντος, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία. δ) Προσφορές που κατατέθηκαν ή παραλήφθηκαν εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 6o Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους, να ζητήσει παράταση ισχύος της προσφοράς τους. Αν η ΔΕΥΑΡ κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 7ο Φάκελος Προσφοράς Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 3. Ο τίτλος της προμήθειας καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της περίληψης διακήρυξης. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φάξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.) Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 2. Σε υποφάκελο τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στο εξωτερικό μέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς. Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα συμπεριληφθούν όλα τα ζητούμενααναφερόμενα στοιχεία στο τεύχος «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 3. Σε σφραγισμένο υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέρονται. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ειδικά στην οικονομική προσφορά θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο περιθώριο κάθε σελίδας) με την σφραγίδα του προσφέροντος όλες οι σελίδες που την απαρτίζουν. 5

13 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 8ο - Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών α/. Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν- επί ποινή αποκλεισμού -αναλυτικά στο έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», το οποίο θα χορηγηθεί. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει -επί ποινή αποκλεισμού- να αναγράψουν τιμές σε όλες τις στήλες του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των ειδών που προσφέρουν και συγκεκριμένα : 1) την τιμή μονάδας ανά ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, χωρίς ΦΠΑ 2) την τιμή ανά ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, χωρίς ΦΠΑ 3) την ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (της ζητούμενης ποσότητας), ανά ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ χωρίς ΦΠΑ 4) το ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, χωρίς ΦΠΑ 5) το ποσό ΦΠΑ 6) τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - - και μέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β/. Γίνονται αποδεκτές προσφορές ανά ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. γ/. Στην τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης δημοσίευσης και τυχόν επαναλήψεών της, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών (μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής τους) στον τόπο και με τον τρόπο που αναφέρεται στην διακήρυξη. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός μειοδοτών η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναλήψεων της, επιμερίζεται ανάλογα με το ποσόν της σύμβασης του καθενός. δ/.προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αριθμητικού λάθους στο γινόμενο ή στην άθροιση λαμβάνεται υπόψη η τιμή μονάδος. ε/. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές: με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ανά ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για ΜΕΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μεμονωμένα) στ/. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Άρθρο 9ο Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς Για την τεχνική Αξιολόγηση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στον ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα ζητούμενα και αναφερόμενα στο τεύχος «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Άρθρο 10ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται και μονογράφονται εξωτερικά από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οι κυρίως φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την Επιτροπή, ενώπιον των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που 6

14 υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό και μονογράφονται από την επιτροπή, οι δύο υποφάκελοι που περιέχονται σ αυτόν. Ακολούθως μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και μονογράφονται τα περιεχόμενα του υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κατά φύλλο και φυλλομετρούνται από την επιτροπή. 2. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο σφραγισμένος υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους που αποκλείονται στο στάδιο αυτό, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να υποβάλουν ένσταση. 3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται. Η αποσφράγιση του θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax) και η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αποσφράγισης. Με την ανακοίνωση αυτή γνωστοποιείται επίσης στους συμμετέχοντες, το αποτέλεσμα της τεχνικής αξιολόγησης. 4. Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται δημόσια, παρουσία όσων συμμετεχόντων επιθυμούν. Το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής γνωστοποιείται με τηλεμοιοτυπία στους συμμετέχοντες που δεν αποκλείστηκαν από τη διαδικασία σε προηγούμενο στάδιο. 5. Τα πρακτικά του διαγωνισμού διαβιβάζονται στο ΔΣ για την τελική κατακύρωση του αποτελέσματος. Άρθρο 11ο - Αξιολόγηση Προσφορών Κατακύρωση Προμήθειας Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το τεύχος «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή ανά ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν ισότιμες προσφορές η προς προμήθεια ποσότητα θα κατανεμηθεί, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, στους μειοδότες με τις ισότιμες προσφορές ή θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κλήρωση. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Άρθρο 11ο - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης α/. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης, δεν γίνονται δεκτές. β/. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό και αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιανδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 7

15 γ/. Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. δ/. Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, το οποίο αποφαίνεται τελικά. ε/. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζονται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ της ΔΕΥΑΡ ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000,00 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000,00 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο της ΔΕΥΑΡ και καταχωρείται σε κωδικό εσόδων του προϋπολογισμού της Άρθρο 12ο - Ανακοίνωση Κατακύρωσης α) Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.O.T.A. β) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Η ποσότητα κατακύρωσης για κάθε υλικό δεν είναι υποχρεωτικό να παραγγελθεί ολόκληρη από τη ΔΕΥΑΡ, αλλά μπορούν να γίνουν τμηματικές παραγγελίες ανάλογα με τις ανάγκες της. γ) Ο παραπάνω όρος δύναται να μεταφερθεί αυτούσιος στη σύμβαση με το προμηθευτή με τα ανωτέρω ποσοστά. Άρθρο 13ο - Υπογραφή Σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας: 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 2. Φορολογική ενημερότητα 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα α/. Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την ΔΕΥΑΡ η σύμβαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. β/. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο Επιτροπή. γ/. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα Την συμφωνηθείσα τιμή Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών Τον τρόπο παραλαβής Τον τρόπο πληρωμής Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας Τον τρόπο επίλυσης διαφορών Τις προβλεπόμενες ρήτρες Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος δ/. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, δύναται δε να παραταθεί, με τους ίδιους ακριβώς όρους αυτής, μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της 8

16 μελέτης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών και αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής εκτέλεσης. ε/. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Στην ίδια απόφαση το ΔΣ δύναται να αποφασίσει την κατακύρωση της προμήθειας στο επόμενο μειοδότη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Άρθρο 14ο - Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 10% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. β) Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης γ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Τον Επιχείρηση προς τον οποίο απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 8. 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9. 'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΔΕΥΑΡ που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 10. 'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 12. 'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της ΔΕΥΑΡ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο επί πλέον μήνες από τον χρόνο λήξης της σύμβασης. Άρθρο 15ο - Παραλαβή Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνεται κατά την παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ και ειδικότερα όπως αναφέρεται στα τεύχη της μελέτης της 9

17 προμήθειας, βάσει των οποίων διεξήχθη ο διαγωνισμός, από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΕΥΑΡ και θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 16ο - Πληρωμή α/. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ) και κατά περίπτωση εάν παραδίδονται τμηματικά θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία της ΔΕΥΑΡ και όχι για το συνολικό ποσό. β/. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ ΔΕΥΑΡ και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. γ/. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 45 ημερών από την παραλαβή των υλικών Άρθρο 17ο - Χρόνος παράδοσης- Τόπος Παράδοσης Τα υλικά θα παραδίδονται στις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο 2ο χ.λ.μ. της Εθνικής Οδού Ρόδου- Λίνδου, με ευθύνη, μέσα και δαπάνη (μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης) του Αναδόχου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Οι παραγγελίες θα δίδονται γραπτά από την Υπηρεσία Προμηθειών δια τηλεομοιοτυπίας. Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή των τμηματικών αντίστοιχων προθεσμιών, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 18ο - Γλώσσα Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια (prospectus) των μηχανημάτων, οργάνων και συσκευών μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Άρθρο 19ο - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κλπ από την κα. Ζούρδη Τσαμπίκα ή τον κ. Γιώτα Παναγιώτη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ, 2ο χλμ. Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου, Υπηρεσία Προμηθειών, στο τηλέφωνο και φαξ Η παρούσα, μαζί με τα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ -από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΡ, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στις δ/νσεις : προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα-εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινήσεις κλπ για τον διαγωνισμό. 10

18 Άρθρο 20ο Δημοσιότητα διαγωνισμού Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού: 1. Θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στο Νομό, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 2. Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Δωδεκανήσου. 3. Θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΡ. Επιπλέον, η παρούσα Διακήρυξη, η Περίληψη Διακήρυξης και η Μελέτη, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ (www.deyar.gr). Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναλήψεων του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 22ο - Διαφορές Διακήρυξης - Νόμων. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο, υπερισχύει ο ΕΚΠOΤΑ ( Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. - Ο - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΚΑΜΠΟΥΡΌΠΟΥΛΟΣ Αντιδήμαρχος Ρόδου 11