ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 15 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 05 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/46523 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρο) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Περδίκη Ιωάννη, 6. Κορωναίο Ιωάννη, 7. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 8. Μαχραµά Μιχαήλ, 9. Ζαννετίδη Φιλήµoνα, 10. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ : ουδείς, παρόντος του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ. καθώς επίσης του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, του δηµοτικού υπαλλήλου της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Παϊτάκη Εµµ., των δηµοτικών υπαλλήλων της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου κ.κ. ιαµαντή Χρήστου & Κυρκούση Σουλτάνας και του δηµοτικού υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών κ. Κανάκα Εµµ.., ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, ακολουθούν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών ως ακολούθως: Ο κ. Ζαννετίδης θέτει ζήτηµα για τις γενικότερες προµήθειες υλικών, όπως για παράδειγµα υλικών ηλεκτροφωτισµού, η έλλειψη των οποίων δηµιουργεί αλυσιδωτά και µεγάλα προβλήµατα στο σύνολο των ηµοτικών Ενοτήτων του ήµου, τα οποία είναι, όπως τόνισε, ανεπίτρεπτο να υπάρχουν. Ο Πρόεδρος απαντώντας αναφέρεται στην εγκύκλιο αρ. 30/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών µε Θέµα «Εφαρµογή διατάξεων του Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α) στους ήµους και στα Ν.Π....», η οποία αλλάζει τα δεδοµένα αναφορικά µε την διαδικασία έγκρισης για διαθέσεις πιστώσεων αλλά και η ανάθεση, προσφάτως, σε αρµόδιους υπαλλήλους που διαθέτουν την τεχνογνωσία και γνωρίζουν τα θέµατα, λόγοι που όπως τόνισε επιτείνουν την καθυστέρηση των ανωτέρω προµηθειών. 1

2 Αµέσως µετά, το λόγο ζητά και παίρνει επ αυτού ο κ. Σαββής, ο οποίος αναφέρεται στο ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν συνταχθεί µελέτες για προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, οικοδοµικών υλικών, χρωµάτων, ξυλουργικών υλικών κλπ., ενώ µετά την απαλοιφή διαδικαστικών θεµάτων θα προωθηθούν και αυτές για τη µίσθωση µηχανηµάτων και ανταλλακτικών. Μετά την ανωτέρω διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος προέτρεψε να εξετασθούν τα θέµατα σύµφωνα µε τη ηµερήσια διάταξη όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί. ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 94/2011 (Α..Α: 4ΑΘΡΩ1Ρ-Ο) Λήψη απόφασης περί της γνωµοδότησης άσκησης ανακοπών και έφεσης: 1. επί της υπαριθµ. 480/2011 διαταγής πληρωµής του Ειρ.Ρ. 2. επί των υπαριθµ. 443/2011, 444/2011, 445/2011 και 446/2011 διαταγών πληρωµής του ΜΠρΡ. 3. επί της υπαριθµ. 502/2011 διαταγής πλ. Ειρ.Ρ. και της από επιταγής προς πληρωµή. 4. επί της υπαριθµ. 466/2011 διαταγής πλ. του ΜΠρΡ. 5. επί της υπαριθµ. 138/2010 απόφασης ΜΠρΡ. (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Στάγκα Εµµ. Νοµικό Σύµβουλο ο οποίος σύµφωνα και µε την εισήγησή του αρ. πρωτ. 2/ αναφέρει τα εξής: «1. Με βάση : 1. το από συµφωνητικό κατασκευής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ» ποσού ,12 χωρίς ΦΠΑ, 2. τον από δεύτερο λογαριασµό και πιστοποίηση προς πληρωµή εκτελεσθεισών εργασιών και προµήθειας υλικού συνολικού ποσού µε ΦΠΑ 7.502,30, και, 3. Το µε αριθµό 209/ τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, εξέδωσε η «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» µε την από αίτησή της εναντίον µας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Πεταλούδων την µε αριθµό 480/2011 διαταγή πληρωµής, η οποία µας διατάζει να της καταβάλουµε το ποσόν των 7.502,30 ευρώ νοµιµότοκα από την ηµεροµηνία πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών ( ) µέχρις εξοφλήσεως και µας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη που δεν όρισε. Αντίγραφο εξ απογράφου αυτής µας κοινοποίησε την προς γνώση. Επειδή η διαταγή πληρωµής αυτή στηρίζεται µεν σε νοµότυπη διαδικασία και δεν υπάρχει ουσιαστικά βάσιµος λόγος άσκησης ανακοπής αλλά θεωρούµε ότι αναρµοδίως επελήφθη πολιτικό δικαστήριο και κακώς επεδίκασε τόκους υπερηµερίας και επιβάλλεται η άσκηση ανακοπής. 2. Α. Με βάση : 1. το από συµφωνητικό κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΩΝΙΑ» ποσού 2

3 ,36 µε αναθεώρηση πλην ΦΠΑ, 2. τον από δεύτερο λογαριασµό και πιστοποίηση προς πληρωµή εκτελεσθεισών εργασιών και προµήθειας υλικού συνολικού ποσού µε ΦΠΑ ,81, και, 3. Το µε αριθµό 116/ τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, εξέδωσε η «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» µε την από αίτησή της εναντίον µας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Καλλιθέας, την µε αριθµό 443/2011 διαταγή πληρωµής, η οποία µας διατάζει να της καταβάλουµε το ποσόν των ,81 ευρώ νοµιµότοκα από την ηµεροµηνία πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών ( ) µέχρις εξοφλήσεως και µας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη της αντιδίκου, που όρισε στο ποσόν των 530 ευρώ. Β. Με βάση : 1. το από συµφωνητικό κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΩΝΙΑ» ποσού ,36 µε αναθεώρηση πλην ΦΠΑ, 2. τον από πρώτο λογαριασµό και πιστοποίηση προς πληρωµή εκτελεσθεισών εργασιών και προµήθειας υλικού συνολικού ποσού µε ΦΠΑ ,42, και, 3. Το µε αριθµό 106/ τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, εξέδωσε η «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» µε την από αίτησή της εναντίον µας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Καλλιθέας, την µε αριθµό 444/2011 διαταγή πληρωµής, η οποία µας διατάζει να της καταβάλουµε το ποσόν των ,42 ευρώ νοµιµότοκα από την ηµεροµηνία πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών ( ) µέχρις εξοφλήσεως και µας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη της αντιδίκου, που όρισε στο ποσόν των 417 ευρώ. Γ. Με βάση : 1. την από εργολαβική σύµβαση κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Α.Π.Χ. ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» ποσού µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, 2. τον από πρώτο λογαριασµό και πιστοποίηση προς πληρωµή εκτελεσθεισών εργασιών και προµήθειας υλικού συνολικού ποσού µε ΦΠΑ ,30, και, 3. Το µε αριθµό 107/ τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, εξέδωσε η «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» µε την από αίτησή της εναντίον µας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Αρχαγγέλου, την µε αριθµό 445/2011 διαταγή πληρωµής, η οποία µας διατάζει να της καταβάλουµε το ποσόν των ,30 ευρώ νοµιµότοκα από την ηµεροµηνία πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών ( ) µέχρις εξοφλήσεως και µας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη της αντιδίκου, που όρισε στο ποσόν των ευρώ.. Με βάση : 1. την από εργολαβική σύµβαση κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Α.Π.Χ. ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» ποσού µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, 2. τον από δεύτερο λογαριασµό και πιστοποίηση προς πληρωµή εκτελεσθεισών εργασιών και προµήθειας υλικού συνολικού ποσού µε ΦΠΑ ,74, και, 3. Το µε αριθµό 108/ τιµολόγιο παροχής 3

4 υπηρεσιών, εξέδωσε η «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»µε την από αίτησή της εναντίον µας, ως καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Αρχαγγέλου, την µε αριθµό 446/2011 διαταγή πληρωµής, η οποία µας διατάζει να της καταβάλουµε το ποσόν των ,74, νοµιµότοκα από την ηµεροµηνία πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών ( ) µέχρις εξοφλήσεως και µας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη της αντιδίκου, που όρισε στο ποσόν των 246 ευρώ. Αντίγραφα εξ απογράφου των παραπάνω τεσσάρων διαταγών πληρωµής µας κοινοποίησε προς γνώση την Επειδή οι διαταγές πληρωµής αυτές στηρίζονται µεν σε νοµότυπη διαδικασία και δεν υπάρχει ουσιαστικά βάσιµος λόγος άσκησης ανακοπής αλλά θεωρούµε ότι αναρµοδίως επελήφθη πολιτικό δικαστήριο και κακώς επεδίκασε τόκους υπερηµερίας και επιβάλλεται η άσκηση ανακοπής. 3. Την µας κοινοποιήθηκε η υπαριθµ. 502/2011 διαταγή πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου, που εκδόθηκε επί της από αίτησης του Πρόδροµου Σπ. Καρατζόγλου εναντίον µας, µε βάση τα σε αυτήν αναγραφόµενα έγγραφα, ήτοι : πέντε (5) τιµολόγια παροχής υπηρεσιών και συγκεκριµένα τα υπαριθµ. 56/ , 57/ , 58/ , 59/ , και, 60/ , ποσών µετά ΦΠΑ 1.500,00, 1.666,66, 1.666,66,1.666,66 και 166,67, εκδόσεως του αντιδίκου επ ονόµατι του πρώην ήµου Ν. Ρόδου, και πέντε (5) αντίστοιχες µε ένα έκαστο των Τ.Π.Υ. βεβαιώσεις του πρώην ηµάρχου Ν. Ρόδου που βεβαιώνουν τις υπηρεσίες και τα ποσά αυτά, και την από εξώδικο όχληση του αντιδίκου, νόµιµα κοινοποιηθείσα µε την µε αριθµό Β/ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή Πρωτ. Ρόδου, και η οποία.πλ. µας διατάζει να του καταβάλουµε το συνολικό ισόποσο των.π.υ. ύψους 6.666,65, νοµιµότοκα από µέχρις εξοφλήσεως και συγχρόνως µας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη του αιτούντα που όρισε στο ποσόν των 171. Η εν λόγω συνολική των 6.666,65 απαίτηση του αντιδίκου πηγάζει κατά τα αναγραφόµενα στην αίτησή του από σύµβαση έργου ορισµένου χρόνου που συνήψε µε τον πρώην ήµο Νότιας Ρόδου. Αντίγραφο εξ απογράφου της παραπάνω δ. πλ. µας κοινοποίησε την µετά της από επιταγής προς πληρωµή, µε την οποία επιτασσόµαστε να του καταβάλουµε το συνολικό ποσό των 6.951,90, αποτελούµενο από: κεφάλαιο 6.666,65, επιδικασθέντες τόκους 14,25, επιδικασθείσα δικ. δαπάνη 171,00, επικύρωση, επίδοση κλπ. 100,00. Επειδή η διαταγή πληρωµής αυτή στηρίζεται σε αµφισβητούµενη διαδικασία και επιπλέον είναι άκυρη η κάτω από αντίγραφο εξ απογράφου της από επιταγή προς πληρωµή λόγω παραβίασης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002, εφαρµοζόµενης και στους ΟΤΑ (αρθρ. 276 Ν. 3463/2006) και στα ΝΠ των ΟΤΑ, που ορίζει ότι «Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ηµοσίου ή Ν.Π... επιτρέπεται µετά την παρέλευση εξήντα ηµερών από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό που είναι αρµόδιος για την πληρωµή ή στον εκπρόσωπο του Ν.Π...», µε 4

5 αποτέλεσµα την ακυρότητά της, ως εναρκτήριας πράξης αναγκαστικής εκτελέσεως κατ αρθρ. 924 ΚΠολ, αφού δεν προηγήθηκε επίδοση απλού αντιγράφου εξ απογράφου της διαταγής πληρωµής και παρέλευση 60 ηµερών, θεωρούµε ότι επιβάλλεται η άσκηση ανακοπής. 4. Με βάση : 1. την από σύµβαση εκπόνησης προµελέτης εφαρµογής µεθόδου ΣΠΑΑ του (πρώην) ήµου Πεταλούδων µήκους µέτρων, ποσού ,00, 2. Το µε αριθµό πρωτ. 1664/ έγγραφο υποβολής της µελέτης, 3. Το υπαρ. πρωτ. 2643/ έγγραφο θεώρησης 2ου λογ/µου των Τ.Υ. του (πρώην) ήµου Πεταλούδων, 4. τον 2ο λογ/σµό πληρωµής, 5. το υπαρ. 4/ τιµολόγιο Π.Υ. ποσού ,00, 6. την από δήλωση προκαταβολής φόρου, 7. το διπλότυπο προκαταβολής φόρου, 8. την απόδειξη καταβολής κρατήσεων ΤΣΜΕ Ε, ΕΜΠ, 9. το υπ αρ. πρωτ. 3360/ έγγραφο ΤΥ του (πρώην) ήµου Πεταλούδων επιστροφής εγγυητικών επιστολών, 10. την Α.Π / επιστολή διαµαρτυρίας της αντιδίκου, εξέδωσε η «Χ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» µε την από αίτησή της την µε αριθµό 466/2011 διαταγή πληρωµής, η οποία µας διατάζει να της καταβάλουµε το συνολικό ποσόν των ,00 νοµιµότοκα και µας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη της αιτούσας που όρισε στο ποσόν των 350,00.Αντίγραφο εξ απογράφου αυτής µας κοινοποίησε την προς γνώση. Επειδή η διαταγή πληρωµής αυτή στηρίζεται σε αµφισβητούµενη διαδικασία θεωρούµε ότι επιβάλλεται η άσκηση ανακοπής. 5. Την µας κοινοποιήθηκε η υπαριθµ. 138/2010 απόφαση τακτικής διαδικασίας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε επί της από αγωγής της εταιρείας «ΡΟ ΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και η οποία µας καταδικάζει στην καταβολή του ποσού των ,99 νοµιµότοκα από , το οποίο αποτελεί τίµηµα των περιγραφοµένων πέντε (5) συµβάσεων πώλησης προϊόντων της προς τον (πρώην) ήµο Πεταλούδων µε βάση τα αντίστοιχα τιµολόγια και συγχρόνως µας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 350,00. Επειδή εκπνέει η προθεσµία εφέσεως κατά της απόφασης αυτής και της εντεύθεν τελεσιδικίας της και µέχρι την διαπίστωση του νοµότυπου των εν λόγω συµβάσεως προµηθειών θεωρούµε ότι επιβάλλεται η άσκηση έφεσης. Παρακαλούµε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υπόψιν η γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010).» Αµέσως µετά δίνεται ο λόγος στον κ. Στάγκα Στέργο, ο οποίος καταθέτει ερωτήσεις για τα ανωτέρω έργα όπως αυτά καταγράφονται στην εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ. Αναφέρεται συγκεκριµένα στο έργο της περίπτωσης αρ. 1 «Πλακοστρώσεις εντός του οικισµού Μαριτσών», στη µεγάλη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου αυτού, αλλά και τις πηγές χρηµατοδότησής του. Επίσης στο έργο της περίπτωσης αρ. 2Γ «Ολοκλήρωση 5

6 κατασκευής τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας, χώρων υγιεινής και Α.Π.Χ. στο σχολικό συγκρότηµα ηµοτικού- Γυµνασίου Μασάρων του πρώην ήµου Αρχαγγέλου», αναφορικά µε την χρηµατοδότησή του, το ύψος των ποσών που αναφέρονται σ αυτή, τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου, αλλά και αν αυτό αφορά το σύνολο του έργου ή µέρους αυτού. Στην περίπτωση, τέλος, αρ. 4 που αφορά την σύµβαση εκπόνησης προµελέτης εφαρµογής της µεθόδου ΣΠΑΑ, του πρώην ήµου Πεταλούδων, αναφορικά µε το τι ακριβώς πραγµατεύεται η συγκεκριµένη µελέτη. Το λόγο αµέσως µετά παίρνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής για να διευκρινίσει ότι στο συγκεκριµένο θέµα, εξετάζονται συγκεκριµένα έργα µε συγκεκριµένους λογαριασµούς, για τους οποίους κατατέθηκαν οι συγκεκριµένες διαταγές πληρωµής. εν εξετάζουµε, είπε, το ιστορικό του κάθε έργου ξεχωριστά ή την εξέλιξη του κλπ.. Εξετάζουµε, συνέχισε, το θέµα για τη λήψη απόφασης επί της σχετικής εισήγησης του Νοµικού Συµβούλου, του κ. Στάγκα Εµµ., για την ανάγκη ή όχι ανακοπής των συγκεκριµένων διαταγών πληρωµής επί των συγκεκριµένων λογαριασµών και τίποτε περαιτέρω. Αµέσως µετά ζητά και παίρνει το λόγο ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Στάγκας Εµµ., ο οποίος αναφέρεται στο ότι στο ήµο Ρόδου, στην παρούσα χρονική συγκυρία, κοινοποιήθηκαν αυτές οι διαταγές πληρωµής και τα στοιχεία µε τα οποία κατατέθηκαν αυτές είναι οι συγκεκριµένοι λογαριασµοί, οι συγκεκριµένες πιστοποιήσεις και τα συγκεκριµένα τιµολόγια, που επιβάλλουν την άσκηση ανακοπών. Ο Πρόεδρος τονίζει τέλος ότι τα θέµατα που τίθενται από τον κ. Στάγκα Στέργο θα πρέπει να εξεταστούν από την καθ ύλην αρµόδια Υπηρεσία, που στη παρούσα περίπτωση είναι η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου. Η Οικονοµική Επιτροπή, επανέλαβε, εξετάζει τη λήψη απόφασης επί της εισήγησης του Νοµικού Συµβούλου για την άσκηση ανακοπών ή όχι. Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε η ανωτέρω σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος προέτρεψε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµανουήλ, Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη, Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδης Φιλήµων, Μαχραµάς Μιχαήλ, Στάγκας Στέργος, δήλωσαν «παρόντες», και αφού έλαβε υπ όψιν της αυτούσια την γνωµοδότηση (αρ. πρωτ. 2/ ) του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ. (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010), εγκρίνει την άσκηση ανακοπών για τις υποθέσεις : 1. επί της υπαριθµ. 480/2011 διαταγής πληρωµής του Ειρ.Ρ. 6

7 2. επί των υπαριθµ. 443/2011, 444/2011, 445/2011 και 446/2011 διαταγών πληρωµής του ΜΠρΡ. 3. επί της υπαριθµ. 502/2011 διαταγής πλ. Ειρ.Ρ. και της από επιταγής προς πληρωµή. 4. επί της υπαριθµ. 466/2011 διαταγής πλ. του ΜΠρΡ., και την άσκηση έφεσης : 5. επί της υπαριθµ. 138/2010 απόφασης ΜΠρΡ. ΘΕΜΑ 2 ο : Απόφ. Αρ. 95/2011 (Α..Α: 4ΑΘΡΩ1Ρ-6) Έγκριση των πρακτικών, κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την προµήθεια «Καυσίµων και Λιπαντικών» έτους 2011 για τις ανάγκες του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση Επιτροπής ιαγωνισµού δια της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ / ) (Πρακτικά Επιτροπής ιαγωνισµού: 27 ης & 03 ης ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού την οποία παρέλαβε η Οικονοµική Επιτροπή δια της /νσεως Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ / στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2011 για τις ανάγκες του ήµου Ρόδου 1. Με την αρ. 19/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 2. Ο διαγωνισµός έγινε στις ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που ορίσθηκε µε την 111/2011 απόφαση του.σ. που αποτελείται από τους παρακάτω ηµοτικού Υπαλλήλους 1. Καρπαθάκης Αντώνιος (πρόεδρος), Π.Ε. µόνιµος υπάλληλος 2. Βασιλώτος Κωνσταντίνος,Τ.Ε. µόνιµο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας 3. Μυλωνά ηµήτριο,.ε. Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών και στην προκαθορισµένη ώρα προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά στην Επιτροπή οι παρακάτω προµηθευτές: ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού που είναι και Επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη αποφάσισε να γίνουν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού και οι δύο προµηθευτές. Κατά της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής του διαγωνισµού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 7

8 4. Στις η Επιτροπή προχώρησε στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού, δηλ. στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών Η επιτροπή µετά από το άνοιγµα και τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς διαπίστωσε τα παρακάτω: Η εταιρεία ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ήταν η µοναδική που έδωσε προσφορά για τα καύσιµα ως κάτωθι: Είδος Μονάδα ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Βενζίνη Αµόλυβδη 95 Οκτ. Λίτρο 4,5% Βενζίνη Super Λίτρα 4,5% Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 4,5% Πετρέλαιο Θέρµανσης Λίτρο 3% Για τα λιπαντικά οι προσφορές που δόθηκαν από τους διαγωνιζόµενους ήταν οι κάτωθι: Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδος ΨΑΡΟΜΠΑΣ Π. Τιµή Μονάδος ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W-50 Λίτρο 400 2,53 1,86 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W-40 Λίτρο ,53 1,84 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου SAE 10W-40 performance Λίτρο 600 3,55 2,99 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 400 2,38 1,85 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 5 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 10W-40 Λίτρο 300 2,63 2,55 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 6 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Λίτρο ,49 1,48 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 7 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Λίτρο ,45 1,48 8 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 800 1,54 1,51 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 9 Υδραυλικά λάδια συστήµατος πέδησης HP 15 Λίτρο 200 3,11 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου 10 ΑΟΥΤΡΑΝ GM MP DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου Λίτρο 400 2,87 3,01 11 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης Λίτρο 400 2,87 2,03 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 8

9 (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου GTE 1 SAE 10W Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- STROKE Λίτρο 200 1,81 1,67 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 13 Λάδια µηχανηµάτων έργου: ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 Λίτρο ,97 2,09 14 Λάδια µηχανηµάτων έργου: DEO 15W40 Λίτρο ,97 1,84 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 15 Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων: ADBLUE Λίτρο ,81 0,98 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 16 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 100 2,57 2,71 17 Γράσα λιθίου Λίτρο 100 3,57 3,10 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 18 Υγρό συµπλέκτη και ταχυτήτων πετρελαιοκινητήρων EURO 4-5 Τύπου πεντοζίλ Λίτρο 20 5,43 19 Υγρά ψυγείου Λιτρο ,00 1,12 20 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 120 7,25 3,61 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται το Φ.Π.Α. Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόµενους. Κατά της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής δεν υπεβλήθη ένσταση. 5. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή έχοντας υπόψη της : Τις διατάξεις : α) Του Ν. 2286/95 β) Του άρθρου 21 παρ. 2 β του ΕΚΠΟΤΑ περί κρίσεων αποτελεσµάτων διαγωνισµού γ) Ότι οι προσφερόµενη τιµή είναι χαµηλότερη του προϋπολογισµού της µελέτης και είναι συµφέρουσα ΓΝΩΜΟ ΟΤΕΙ η ανάθεση να γίνει ως κατωτέρω: Στην εταιρεία ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. να κατακυρωθεί η προµήθεια του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρµανσης, της βενζίνης super και αµόλυβδης Για τα λιπαντικά η κατακύρωση να γίνει όπως αναφέρεται παραπάνω 6. Μετά τ ανωτέρω ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ως ανωτέρω. Να χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση στην /νση Οικονοµικών να προβεί στην πραγµατοποίηση της προµήθειας.» Αµέσως µετά δίνεται ο λόγος στον κ. Κανάκα Εµµ., δηµοτικό υπάλληλο του Τµήµατος Προµηθειών, ο οποίος απαντά σε σχετικές ερωτήσεις των µελών της Επιτροπής που σχετίζονται µε το ύψος και το χρόνο αποπληρωµής της αντίστοιχης δαπάνης καθώς και την µέθοδο και τον τρόπο επιµερισµού των καυσίµων σε όλη την 9

10 έκταση των διοικητικών ορίων του ήµου Ρόδου, θέµα για το οποίο είχε ήδη αποφανθεί η Οικονοµική Επιτροπή σε προηγούµενη συνεδρίαση, όπου εξετάζονταν οι όροι κατάρτισης του διαγωνισµού. Ο κ. Στάγκας Στέργος ζήτησε και πήρε το λόγο για να καταθέσει, ότι σε ότι τον αφορά, έχει την πρόθεση να στηρίξει τη διαδικασία για την προµήθεια καυσίµων µε τον τρόπο που ακολουθείται ενώ, επιπροσθέτως, τονίζει την επισήµανση, την οποία προτρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά, και αφορά την συµπερίληψη προς αποπληρωµή των αντίστοιχων υποχρεώσεων προς το Η.ΦΟ. Ω., των ανωτέρω εταιρειών, στις οποίες κατακυρώνεται ο διαγωνισµός. Ο Πρόεδρος µετά την ανωτέρω διαλογική συζήτηση καλεί τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού της 27 ης /04/2011 και της 03 ης /05/2011, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού σύµφωνα και µε την γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού που παρέλαβε η Οικονοµική Επιτροπή δια της /νσεως Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ / στην οποία αναφέρεται ότι : Στην εταιρεία ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. να κατακυρωθεί η προµήθεια του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρµανσης, της βενζίνης super και αµόλυβδης Για τα λιπαντικά η κατακύρωση πίνακα που ακολουθεί: Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδος ΨΑΡΟΜΠΑΣ Π. Τιµή Μονάδος ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΙΟ ΟΤΗΣ Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W-50 Λίτρο 400 2,53 1,86 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W-40 Λίτρο ,53 1,84 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Λιπαντικά µηχανής πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου SAE 10W-40 performance Λίτρο 600 3,55 2,99 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 400 2,38 1,85 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 5 Λιπαντικά µηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 10W-40 Λίτρο 300 2,63 2,55 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 6 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) Λίτρο ,49 1,48 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 10

11 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Λίτρο ,45 1,48 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 800 1,54 1,51 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Υδραυλικά λάδια συστήµατος πέδησης HP 15 Λίτρο 200 3,11 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM MP DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου Λίτρο 400 2,87 3,01 Λάδι αυτόµατης µετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικών τιµονιών ): τύπου GTE 1 SAE 10W-40 Λίτρο 400 2,87 2,03 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 12 Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- STROKE Λίτρο 200 1,81 1,67 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 13 Λάδια µηχανηµάτων έργου: ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 Λίτρο ,97 2,09 14 Λάδια µηχανηµάτων έργου: DEO 15W40 Λίτρο ,97 1,84 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 15 Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων: ADBLUE Λίτρο ,81 0,98 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 16 Γράσα ασβεστίου Λίτρο 100 2,57 2,71 17 Γράσα λιθίου Λίτρο 100 3,57 3,10 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε 18 Υγρό συµπλέκτη και ταχυτήτων πετρελαιοκινητήρων EURO 4-5 Τύπου πεντοζίλ Λίτρο 20 5,43 19 Υγρά ψυγείου Λιτρο ,00 1,12 20 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 120 7,25 3,61 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε Τέλος η Οικονοµική Επιτροπή εξουσιοδοτεί την /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου ώστε να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την πραγµατοποίηση της ανωτέρω προµήθειας. ΘΕΜΑ 3 ο : Απόφ. Αρ. 96/2011 (Α..Α: 4ΑΘΡΩ1Ρ-Κ) Ακύρωση προηγούµενης απόφασης (αρ. 70/2011) της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου µε θέµα : «Κατάρτιση όρων, έγκριση µελέτης, έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «φρέσκου γάλακτος 1 λίτρου για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου (ΚΑΕ 6063)» έτους 2011 ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.». 11

12 (Εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών /νσης Εσόδων Εξόδων αρ. πρωτ. 2/ / ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών /νσης Εσόδων Εξόδων αρ. πρωτ. 2/ / στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : «Θέµα: Αίτηση ακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «φρέσκου γάλατος 1 λίτρου για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου(κωδ.6063)», έτους Παρακαλούµε να προβείτε στην ακύρωση του προκηρυχθέντος ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για τις 10/06/2011 για την προµήθεια φρέσκου γάλατος 1 λίτρου για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου, διότι δεν ακολουθήθηκε το Π 113/2010 που ορίζει ρητά ότι κάθε διαδικασίας διαγωνισµού πρέπει να προηγείται η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισµό. Ο διαγωνισµός θα προκηρυχθεί εκ νέου µόλις ικανοποιηθούν τα οριζόµενα στο ανωτέρω Π.» Ο κ. Ζαννετίδης αφού ζήτησε και πήρε το λόγο έθεσε τον προβληµατισµό για τον εάν σε προηγούµενες αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής τηρήθηκαν αυτά που ορίζονται στο Π.. 113/2010. Κατ επέκταση τοποθετήθηκε σε σχέση µε τις διατάξεις της εγκυκλίου αρ. 30/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών µε Θέµα «Εφαρµογή διατάξεων του Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α) στους ήµους και στα Ν.Π....», τονίζοντας ότι ενώ τον βρίσκουν απόλυτα σύµφωνο οι πρακτικές της διαφάνειας και της δηµοσιοποίησης των αποφάσεων, ταυτόχρονα όµως αποτελούν και τροχοπέδη καθώς αυξάνουν τις ήδη αυξηµένες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο Πρόεδρος απαντώντας αναφέρει ότι η ανάρτηση των πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής στο διαδίκτυο και συγκεκριµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου Ρόδου, βάσει του Ν. 3852/2010, έχει γίνει πράξη αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών της νεοσύστατης Οικονοµικής Επιτροπής (Φεβρουάριος 2011), η ανάρτηση όλων των αποφάσεων, επιπροσθέτως, γίνεται από 15/03/2011, όπως ορίζεται µε την λήψη Αριθµού ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α..Α.), ενώ η ανάρτηση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν εγκρίσεις για διαθέσεις πιστώσεων θα γίνει πράξη από την τρέχουσα συνεδρίαση, αφού είναι η πρώτη µε λήψη σχετικών αποφάσεων, µετά και την ψήφιση και έγκριση του Προϋπολογισµού του ήµου Ρόδου. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέτρεψε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την ακύρωση της απόφασης αρ. 70/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου µε θέµα : «Κατάρτιση όρων, έγκριση µελέτης, έγκριση και διάθεση 12

13 πίστωσης για τη διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «φρέσκου γάλακτος 1 λίτρου για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ήµου (ΚΑΕ 6063)» έτους 2011, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.», µε την επισήµανση ο ανωτέρω διαγωνισµός να προκηρυχθεί εκ νέου και µόλις ικανοποιηθούν αυτά που ορίζονται στην εγκύκλιο αρ. 30/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών µε Θέµα «Εφαρµογή διατάξεων του Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α) στους ήµους και στα Ν.Π....». ΘΕΜΑ 4 ο : Απόφ. Αρ. 97/2011 (Α..Α: 4ΑΘ6Ω1Ρ-Ν) Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων : 1. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ 8.250,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για το ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2.342,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21/3/2011 ΕΩΣ 21/9/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα επτά ευρώ 647,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ 3Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 4. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτά 647,11 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ 6Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα επτά ευρώ 647,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ 12Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΗΜΟΤ.ΣΧΟΛ. ΚΑΙ 18ου ΝΗΠ. 6. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 1.294,05 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 7. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 1.294,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13

14 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 8. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 1.294,05 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 9. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 1.294,05 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 10. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά 1.294,08 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.Σ. & Ν/Γ ΨΙΝΘΟΥ 11. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριανταµία χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και ένα λεπτό ,01 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 20/12/2010 ΕΩΣ 20/12/2011.( Αφορά όλα τα οχήµατα του πρώην ήµου Ροδίων από 12/2010 έως 12/2011 Κ.Α ποσό 600,00, ποσό ,79, ποσό 901,94, ,46, ποσό 9.261, ποσό 1.358,10, ποσό 3.393, Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 2.943,34 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 24/3/2011 ΕΩΣ 29/12/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα επτά ευρώ 647,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ 15Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 16ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 14. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρεις χιλιάδες εβδοµήντα ένα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά 3.071,25 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 (Αφορά δαπάνη του πρώην ήµου Ροδίων οικονοµικού έτους 2010 Κ.Α ποσό 3.071,25 ). 15. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες σαράντα ένα ευρώ ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 (Αφορά δαπάνη του πρώην ήµου Ροδίων οικονοµικού έτους 2010 Κ.Α ποσό ,00 ). 16. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά ,57 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΤΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΣΟΠΟΝΟ ΤΕ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Ωρίµανση Φακέλων για ένταξη αυτών σε συγχρηµ/να ευρωπαϊκά προγράµµατα" για τη χρονική περίοδο έως και , βάση της υπ αρ /466 ( ηµοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου) 17. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαεννέα ευρώ και 14

15 ογδόντα πέντε λεπτά ,85 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1ηςΣΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΓΟΥΡΟΥ Έργο χρηµατοδοτούµενο από Σ.Α.Τ.Α. (Αφορά δαπάνη του πρώην ήµου Ροδίων οικονοµικού έτους 2009 Κ.Α ποσού ,85, ένταλµα θεωρηµένο από Επίτροπο ΕΛ.ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ στις 29/12/10 και ακυρώθηκε λόγω µη έγκαιρης εξόφλησης από ταµείο σε βάρος του Κ.Α έτους 2010 ποσού ,85 ). 18. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά ,80 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΡΙΟΥ. ( Αφορά προµήθεια ενταγµένη στο άνειο πρώην ήµου Νότιας Ρόδου οικονοµικό έτος 2010 Κ.Α ποσό ,80 ). 19. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριανταεπτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά ,55 ΚΟΙΝ.ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ.&ΣΙΑ ΕΕ. σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την 5ος λογ/σµός του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣΣΑΡΩΝ. Έργο χρηµατοδοτούµενο από ΟΣΚ ποσό το οποίο κατατέθηκε στο ταµείο ήµου Αρχαγγέλου στις µµ την 31/12/10.Αδύνατη η πληρωµή του στις (Αφορά δαπάνη του πρώην ήµου Αρχαγγέλου οικονοµικού έτους 2010 Κ.Α ποσό ,55 ). 20. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά ,32 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ. σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΠΛΗΡΩΜΗ 12ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.. ΚΑΛΥΘΙΩΝ το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ. (Αφορά δαπάνη του πρώην ήµου Καλλιθέας οικονοµικού έτους 2010 Κ.Α ποσό ,32 ). 21. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν τριάντα ευρώ 1.130,00 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΝΕΒΑΣΜΑ -ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΙΣ2 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΟΛΑΚΙΑΣ (Αφορά δαπάνη του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου οικονοµικού έτους 2009 Κ.Α ,002 ποσό 1.130,00, οικ. Έτος 2010 Κ.Α ποσό 1.130,00 ). 22. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και τρία λεπτά 4.997,03 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜ 2984 ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΟ 2/4/2011 ΕΩΣ 2/4/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα λεπτά ,41 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ Έργο χρηµατοδοτούµενο από Σ.Α.Τ.Α. (Αφορά δαπάνη του ήµου Ροδίων οικονοµικού έτους ποσό ,41 ). 24. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά 5.638,71 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑ ΗΣ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑ Α. ΣΙΑΝΩΝ" Έργο χρηµατοδοτούµενο από ιδίους πόρους. 15

16 25. Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ και δεκαεννέα λεπτά 5.103,19 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Ρόδου Κ.Α.Ε οικ. έτος 2011 για την Ανάδειξη υπεργείων αναµονών αποχέτευσης σε κοινοτικό δρόµο Απολακκιάς. (Αφορά έργο ενταγµένο στο δάνειο του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου. Οικ. έτους 2008 Κ.Α ποσό 5.103,19, οικ.έτος 2009 Κ.Α ποσό 5.103,19, οικ.έτος 2010 Κ.Α ποσό 5.103,19 ). 26. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 4.641,84 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο Απολακκιάς έως τη είσοδο του Ι.Ν.Αγίας Μαρίνας. (Αφορά έργο ενταγµένο στο δάνειο του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου οικονοµικού έτους 2008 Κ.Α ποσό 4.641,84, οικ. έτος 2009 Κ.Α. ποσό 4.641,84 οικ. έτος 2010 Κ.Α. ποσό 4.641,84 ). 27. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά ,57 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 4 ο Λογαριασµό Έργου Κατασκευή Μουσείου ιαχρονικής Ιστορίας πρώην ήµου Ν.Ρόδου. Έργο ενταγµένο στο δάνειο του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου οικονοµικού έτους 2010 Κ.Α ποσό 28. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 29. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ευρώ 1.200,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 30. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια ευρώ 300,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 31. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά ευρώ ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 32. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 33. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 7.500,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 34. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 35. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 36. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα ευρώ ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού έτους 2011 για την Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 37. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Σύναψη σύµβασης µε τον ήµο Αφάντου για την παροχή έργου µε λεωφορείου µεταξύ της ΕΑΣΑ και του ήµου Αφάντου. 16

17 38. Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδονταµία χιλιάδες πεντακόσια ογδονταπέντε ευρώ και εννενήντα λεπτά ,90 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσµού εξόδων του ήµου Ρόδου Κ.Α.Ε οικ. έτος 2011 για την ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων για ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ RODOS PALACE Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. 39. Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ 5.000,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσµού εξόδων του ήµου Ρόδου Κ.Α.Ε οικ. έτος 2011 για την Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. Προκειµένου να ληφθούν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε το Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30(α.π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών. (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/47237 / ) Ο Πρόεδρος αφού έθεσε υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/47237 / σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να εγκριθούν οι επισυναπτόµενες διαθέσεις πιστώσεων για τις οποίες έχουν συνταχθεί οι προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α., οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, δίνει το λόγο στα µέλη της Επιτροπής για να θέσουν σχετικά ερωτήµατα ή να τοποθετηθούν ως κατωτέρω. Ο κ. Ταρασλιάς αναφορικά µε τις ασφάλειες των αυτοκινήτων καταθέτει την άποψη της ενιαίας και όχι της τµηµατικής αντιµετώπισης του θέµατος και ζητά επιπροσθέτως εξηγήσεις για την διαδικασία που ακολουθήθηκε και αν µε αυτή υπερβαίνονται τα ποσά που προβλέπει η απευθείας ανάθεση ή αυτήν που θα ακολουθηθεί στο µέλλον, για την προµήθεια αυτής της παροχής υπηρεσιών. Σε απάντηση των ανωτέρω, ο κ. Κανάκας υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών, απαντά, αφού του δόθηκε ο λόγος, ότι αναφορικά µε το πρώτο τρίµηνο του έτους προτάθηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία συνέχισης των ασφαλιστικών συµβολαίων µε τις εταιρείες που είχαν ήδη συµβληθεί οι πρώην ήµοι του νησιού, διαδικασία απευθείας ανάθεσης που δεν υπερβαίνει τα προβλεπόµενα ποσά, ενώ για το διάστηµα που έπεται του πρώτου τριµήνου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του διαγωνισµού για την ασφάλιση των οχηµάτων έως και την 29 η /10/2012, για να επιτευχθεί από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, ταύτιση και ενιαιοποίηση της προβλεπόµενης διαδικασίας ασφάλισης για το σύνολο των οχηµάτων του ήµου Ρόδου. Στη συνέχεια ζητά και παίρνει το λόγο ο κ. Κορωναίος, ο οποίος αναφέρεται στην περίπτωση µε αύξοντα αριθµό 1 και αφορά το οίκηµα που µίσθωνε ο πρώην ήµος Ιαλυσού από τον κ. ράκο. Ενηµερώνει, συνεχίζοντας, το σώµα ότι έχει συναφθεί σχετική σύµβαση από το 2006 µε συµβαλλόµενους τον πρώην ήµο Ιαλυσού και τον κ. ράκο, η οποία συµπεριέλαµβανε και την επιδιόρθωση του εν λόγω ακινήτου 17

18 µε πρόθεση την µεταφορά υπηρεσιών του πρώην ήµου Ιαλυσού σ αυτό. Από το 2006, συνέχισε, µέχρι και σήµερα ουδεµία µεταφορά υπηρεσιών του πρώην ήµου Ιαλυσού επιτευχθεί, παρ ότι ο πρώην ήµος κατέβαλε το ποσό των ευρώ ετησίως, βάσει της ανωτέρω σύµβασης, γεγονός το οποίο ο κ. Κορωναίος χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτο και σκανδαλώδες. Η ανωτέρω διαπιστώσεις ενηµερώνει το σώµα ότι θα τον οδηγήσουν, τελικώς, στην καταψήφιση της ανωτέρω δαπάνης µε αρ. 1 στην σχετική εισήγηση. Ο κ. Στάγκας αµέσως µετά ζητά και παίρνει το λόγο, απαντώντας στην ανωτέρω τοποθέτηση του κ. Κορωναίου, λέγοντας ότι το ηµοτικό Συµβούλιο του πρώην ήµου Ιαλυσσού της περιόδου , οµόφωνα ψήφισε ότι κατόπιν διαγωνισµού θα µίσθωνε οίκηµα στην οικιστική ζώνη Α ή Β του πρώην ήµου Ιαλυσού και µε προβλεπόµενο εµβαδόν, για να φιλοξενηθούν υπηρεσίες των κοινωνικών προγραµµάτων του πρώην ήµου, όπως το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το πρόγραµµα κακοποιηµένων γυναικών και παιδιών που θα εντάσσονταν µε συγκεκριµένη πρόταση που κατατέθηκε, ως δράση χρηµατοδοτούµενη από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ Από το 2007, συνέχισε, έως και σήµερα αυτή η δράση δεν υλοποιήθηκε µέσω αυτού του προγράµµατος χωρίς υπαιτιότητα του πρώην ήµου, όπως τόνισε, ο οποίος όµως, βάσει των προβλεποµένων της ανωτέρω σύµβασης, θα έπρεπε να αποδίδει απαρεγκλίτως τα σχετικά µισθώµατα. Ο κ. Στάγκας, τέλος, τόνισε ιδιαιτέρως (προέτρεψε για την καταγραφή της φράσεως στα πρακτικά) ότι το ανωτέρω θέµα προς ψήφιση στο ηµοτικό Συµβούλιο του πρώην ήµου Ιαλυσού δεν προτάθηκε από τον τότε ήµαρχο Ιαλυσού, αλλά από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, τον κ. Παρασκευά Χρήστο. Αµέσως µετά ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. Κινδυλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ανωτέρω θέµα λέγοντας ότι καταγράφεται σαφώς η πολιτική βούληση του πρώην ηµάρχου Ιαλυσού που µίσθωσε το ακίνητο για τον λόγο στον οποίο προαναφέρθηκε. Από το 2006 όµως µέχρι και σήµερα, συνέχισε, ο λόγος αυτός δεν υλοποιήθηκε χωρίς να εξετάζεται ποιος έχει ή όχι την ευθύνη γι αυτήν την εξέλιξη. Το ζητούµενο είναι, τόνισε, ότι σε χαλεπές εποχές όπως αυτές που διανύουµε στις οποίες ο ήµος καλείται να περικόψει δαπάνες ή να προσφύγει στο νοµικό «µέσον» των ανακοπών, θεωρείται ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο να ψηφίζεται η έγκριση δαπανών που δεν έχουν ουσία και κανένα αντίκρισµα. Αµέσως µετά λαµβάνει τον λόγο ο κ. Καµπουρόπουλος, ο οποίος θέτει υπ όψιν του σώµατος την άποψη ότι η παρούσα δαπάνη αυτή τη στιγµή και για τους µήνες Ιανουάριος Μάιος 2011, αφορά υποχρέωση του νυν ήµου Ρόδου, την οποία εάν δεν αποδέχεται για οποιοδήποτε λόγο, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σχετική σύµβαση µέσα από την οποία απορρέει. Ο λόγος δίνεται στον κ. Μαχραµά ο οποίος αναφέρει ότι δεν του αρέσει η επιλεκτική ευαισθησία. Υπάρχουν, είπε, ζητήµατα που θα πρέπει να προξενούν το ενδιαφέρον και την κατακραυγή όλων, όπως η περίπτωση των ευρώ από εκποίηση ακινήτων του τέως ήµου Αφάντου που διοχετεύτηκαν για πληρωµές άλλων σκοπών από αυτόν τον οποίο προορίζονταν. 18

19 Ο Πρόεδρος σ αυτό το σηµείο διακόπτει τον κ. Μαχραµά τον οποίο προτρέπει να θέσει την τοποθέτησή του εντός του εύρους της ηµερήσιας διάταξης και του συγκεκριµένου θέµατος που εξετάζεται. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αµέσως µετά και αφού απάντησε σε επιµέρους διευκρινιστικές ερωτήσεις επί της ανωτέρω εισηγήσεως, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Α) µε τις θετικές ψήφους των κ.κ. Τσουκαλά Νικολάου (Προέδρου), Καµπουρόπουλου Εµµ., Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Στάγκα Στέργου {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, την αρνητική ψήφο του κ. Κορωναίου Ιωάννη, ενώ οι κ.κ. Ταρασλιάς Κων/νος, Ζαννετίδης Φιλήµωνας, Μαχραµάς Μιχαήλ δήλωσαν «παρόντες», και εγκρίνει την διάθεση της ανάλογης δαπάνης για την περίπτωση αριθµ. 1 (εισήγηση /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/47237 / ) για το µίσθωµα ακινήτου της ηµοτικής Ενότητας Ιαλυσού (ιδιοκτησίας Γ. ράκου του Ευαγγέλου Α.Φ.Μ ) για τους µήνες: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΑΠΡΙΛΙΟ ( ) (ΚΑ ), ενώ για το επόµενο χρονικό διάστηµα αποφασίζεται η καταγγελία της ανωτέρω σύµβασης. Β) µε τις θετικές ψήφους των κ.κ. κ.κ. Τσουκαλά Νικολάου (Προέδρου), Καµπουρόπουλου Εµµ., Σαββή Εµµ., Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Κορωναίου Ιωάννη, Κινδυλίδη Μιχαήλ {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)} και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων που εµπεριέχονται στην εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/47237 / , οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, ως ακολούθως: 2. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2.342,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21/3/2011 ΕΩΣ 21/9/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα επτά ευρώ 647,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ 3Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 4. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτά 647,11 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ 19

20 ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ 6Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα επτά ευρώ 647,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ 12Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΗΜΟΤ.ΣΧΟΛ. ΚΑΙ 18ου ΝΗΠ. 6. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 1.294,05 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 7. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 1.294,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 8. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 1.294,05 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 9. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 1.294,05 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 10. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά 1.294,08 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.Σ. & Ν/Γ ΨΙΝΘΟΥ 11. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριανταµία χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και ένα λεπτό ,01 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για την ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 20/12/2010 ΕΩΣ 20/12/2011.( Αφορά όλα τα οχήµατα του πρώην ήµου Ροδίων από 12/2010 έως 12/2011 Κ.Α ποσό 600,00, ποσό ,79, ποσό 901,94, ,46, ποσό 9.261, ποσό 1.358,10, ποσό 3.393, Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 2.943,34 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 24/3/2011 ΕΩΣ 29/12/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια σαράντα επτά ευρώ 647,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΤΗΝ 15Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 16ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 20