ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. Αριστείδης Α. Πάντζος Πειραιάς, 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ... ΠΕΡΙΛΗΨΗ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΝΟΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ CE ΣΗΜΑΝΣΗ CE KAI ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ... ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ- ΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑ- ΝΣΗΣ CΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗ- ΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑ- ΓΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕ- ΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ... 70

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 19/16/ΕΚ... ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΕΘΝΙΚΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 32803/1308/Φ.9.2/97... ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... σελ

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. Αριστείδης Α. Πάντζος Σημαντικοί όροι: Ανελκυστήρας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διαχείριση Ποιότητας ΠΕΡΙΛΗΨΗ O ανελκυστήρας ως μέσο μεταφοράς επιβατών και φορτίων διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία της χαρακτηριστικής αστικής φυσιογνωμίας πολλών σύγχρονων πόλεων, ενώ προβλέπεται ότι θα αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της μελλοντικής πολεοδομικής εξέλιξης. Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η απόδοση του όρου διαχείριση ποιότητας και πως αυτός ταυτίζεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωση με τον ανελκυστήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα κράτη μέλη αυτής στην προσπάθεια τους να θέσουν πλαίσια ποιότητας και ασφάλειας μέσα στα οποία θα υποχρεούνται οι κατασκευαστές, εγκαταστάτες, συντηρητές αλλά και ιδιοκτήτες των ανελκυστήρων να κινηθούν, έχει εκδώσει έναν αριθμό Οδηγιών. Παράλληλα, έχει θεσπίσει την σήμανση CE την οποία οφείλει να φέρει οποιαδήποτε προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών. Ενώ ακολούθως, οι ανωτέρω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωση έχουν αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη μιας σειράς από διεθνή πρότυπα. Οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση σήμανσης CE σε ένα ανελκυστήρα, καθώς και οι σχετικές Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οδηγίες και Πρότυπα, τα οποία έχουν ως στόχο την προσφορά κοινά αποδεκτών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων και απαιτήσεων αλλά και τεχνικών βάσεων σχετικά με την κατασκευή, εγκατάσταση αλλά και την συντήρηση των ανελκυστήρων, θα αναπτυχθούν στα ακόλουθα κεφάλαια της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει προσπάθεια απόδοσης του όρου διαχείριση ποιότητας και πως αυτός ταυτίζεται στους κόλπους της Ευρωπαικής Ένωσης με ένα συγκεκριμένο προϊόν όπως είναι ο ανελκυστήρας. 1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η έννοια της Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανωτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια λειτουργίας ενός οργανισμού όπως είναι μια επιχείρηση, μια δημόσια υπηρεσία κλπ. Η εισαγωγή των ανωτέρω οργανωτικών δραστηριοτήτων έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον φορέα, θα πληρούν όλες τις υφιστάμενες σχετικές προδιαγραφές ποιότητας, σε συνεχή βάση και με αξιοπιστία. Το αποτέλεσμα της εισαγωγής των παραπάνω οργανωτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της λειτουργίας του φορέα είναι η δημιουργία ενός οργανωτικού μηχανισμού που καλύπτει ένα σύνολο επιχειρησιακών διεργασιών και ονομάζεται Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας ή Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Ο γενικός στόχος του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας είναι η τήρηση και η βελτίωση των προδιαγραφών των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός. (Heizer, J. et. al., 2004, σελ.190) Η Ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας δύναται να οριστεί ως το σύνολο των χαρακτηριστικών που καθορίζουν την δυνατότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας να ικανοποιήσει ρητές ή εννοούμενες ανάγκες. (Heizer, J. et. al., 2004, σελ.190) Η τήρηση και βελτίωση των προδιαγραφών του προϊόντος ή της υπηρεσίας σημαίνει ότι θα πρέπει να: Έχει καθοριστεί και να τηρείται ένας προδιαγεγραμμένος τρόπος λειτουργίας του οργανισμού ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 1

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Έχουν τεθεί στόχοι βελτίωσης της λειτουργίας του οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών. Η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας για το τελικό προϊόν ή την υπηρεσία απαιτεί τον καθορισμό όλων των εμπλεκόμενων ενεργειών και των πόρων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προϊόντος. Δηλαδή απαιτεί την κατάρτιση προδιαγραφών για όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Κατά την έννοια αυτή η ποιότητα ενσωματώνεται στο προϊόν ή την υπηρεσία σταδιακά και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ή παραγωγής. (Heizer, J. et. al., 2004, σελ.193) Τα παραπάνω αναπαρίστανται γραφικά στο επόμενο σχήμα όπου η Ποιότητα εμφανίζεται ως η συνισταμένη πολλών επιμέρους στοιχείων της λειτουργίας της επιχείρησης και των πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Σχήμα 1.1: Οι συνισταμένες της Ποιότητας. Θα πρέπει να τονισθεί, στα πλαίσια των Αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ότι η ποιότητα της λειτουργίας ενός φορέα είναι μετρήσιμη και συνεπώς βελτιώσιμη. Η ποιότητα μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους χαρακτηριστικά τα οποία λειτουργούν σαν ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 2

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ συνιστώσες και τα οποία ο φορέας μπορεί με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο να παρακολουθήσει και να βελτιώσει. Για να μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η Διοίκηση Ποιότητας στο περιβάλλον ενός φορέα είναι απαραίτητη η καταγραφή όλων των μηχανισμών ποιότητας. Η καταγραφή αυτή εξασφαλίζει την τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών αλλά και την δυνατότητα ελέγχου του τρόπου με τον οποίο υλοποιούνται οι επιχειρησιακές διαδικασίες. Ένας πρόσθετος σημαντικός λόγος για την καταγραφή αυτή είναι και η ανάγκη να μπορεί ο φορέας να αποδείξει ότι τηρεί τα προβλεπόμενα από το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας. Η καταγραφή των μηχανισμών ποιότητας γίνεται στα πλαίσια της Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας. Η τεκμηρίωση αυτή είναι ένα ιεραρχικό σύστημα εγγράφων και αρχείων. (Bank, J.,2001) Τέλος, μετά την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας σε έναν οργανισμό για ένα χρονικό διάστημα, ακολουθεί η φάση της πιστοποίησης του οργανισμού η οποία περιλαμβάνει την επιθεώρηση του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας του οργανισμού από έναν ανεξάρτητο φορέα. 1.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ O ανελκυστήρας ως μέσο μεταφοράς επιβατών και φορτίων μεταξύ των ορόφων ενός κτιρίου, άνοιξε τον δρόμο για την κατασκευή όλο και υψηλότερων κτιρίων, διαδραματίζοντας αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία της χαρακτηριστικής αστικής φυσιογνωμίας πολλών σύγχρονων πόλεων, ένω προβλέπεται ότι θα αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της μελλοντικής πολεοδομικής εξέλιξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο του ανελκυστήρα στις σύγχρονες πόλεις, στην προσπάθεια της να θέσει καποιά πλαίσια ποιότητας και ασφάλειας μέσα στα οποία θα υποχρεούνται οι κατασκευαστες, εγκαταστάτες, συντηρητές αλλά και ιδιοκτήτες να κινηθούν, έχει εκδώσει έναν αριθμό Οδηγιών (EU Directives) στις οποίες περιγράφονται νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις, σχετικές με την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση του ανελκυστήρα. Οι Οδηγίες αυτές εκδίδονται με σκοπό την τεχνική εναρμόνιση των προδιαγραφών των ανελκυστήρων σε διαφόρους τομείς της παραγωγής, την ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου για τον έλεγχο συμμόρφωσης τους με τεθείσες προδιαγραφές, την προώθηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Προτυποποίησης και την στήριξη του ανταγωνισμού. ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 3

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Οι ανωτέρω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη μιας σειράς από διεθνή πρότυπα τα οποία έχουν ώς στόχο την προσφορά κοινά αποδεκτών τεχνικών βάσεων σχετικά με την κατασκευή, εγκατάσταση αλλά και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η προτυποποίηση επιταχύνει την τεχνολογική ανάπτυξη επειδή υποβοηθά την διάδοση της χρήσης νέων τεχνολογιών και δίνει κατευθύνσεις για την μελλοντική ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών. (Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκης Ένωσης, 2005) Η ανάπτυξη προτύπων κατά κανόνα γίνεται από ειδικούς διεθνείς φορείς με την συμμετοχή ειδικών από την βιομηχανία, πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, ομάδες χρηστών, κλπ. Επίσης ανάλογη δραστηριότητα με τις αντίστοιχες διαφορές και ιδιαιτερότητες γίνεται και σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη εθνικών προτύπων. Συχνά ένα εθνικό πρότυπο μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνές αλλά είναι επίσης σύνηθες φαινόμενο και η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η προσαρμογή ενός διεθνούς προτύπου στο εθνικό πλαίσιο μιας χώρας και η υιοθέτησή του στην συνέχεια σαν εθνικό πρότυπο. Η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) αποτελεί μια μηκερδοσκοπική επιτροπή, η οποία ιδρύθηκε το 1961 από τους εθνικούς οργανισμούς προτυποποίησης των χωρών μελών της ΕΚ. Η CEN συμβάλει στην επίτευξη των προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας που θέτει η ΕΚ, αναπτύσσοντας μια σειρά από πρότυπα με στόχο την προώθηση του ελεύθερου εμπορίου, της ασφάλειας των πολιτών, της συμβατότητας των δικτύων, της έρευνας και της ανάπτυξης και της δημοσίας πρόνοιας. Ελληνικός οργανισμός προτυποποίησης ονομάζεται ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης). (CEN, 2005), (ΕΛΟΤ, 2005) Τέλος σύμφωνα με την ευρωπαική νομοθεσία, οποιοδήποτε προϊόν πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά, και εμπίπτει σε τομέα για τον οποίο έχουν τεθεί σε ισχύ σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης θα πρέπει να φέρει την Σήμανση CE. Η σήμανση CE είναι ουσιαστικά μια διαβεβαίωση του κατασκευαστή ότι το προιόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαικής Ένωσης. (Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκης Ένωσης, 2005) Οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση σήμανσης CE σε ένα ανελκυστήρα, καθώς και οι σχετικές Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οδηγίες και Πρότυπα θα αναπτυχθούν στα ακόλουθα κεφάλαια της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας. ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 4

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Heizer, J. & Render, B. 2004, Operations Management, 7 th edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. Evans, J.R. & Lindsay, W.M. 1999, The management and control of quality, 4 th edition, South-Western College Publishing, Cincinnati. Oakland, J.S. 1995, Total quality management: Text with cases, Butterworth- Heinemann, Oxford. Bounds, G., Dobbins, G. & Fowler, O Management: A total quality perspective, International Thomson Publishing, Ohio. Bank, J. 2001, Μάνατζμεντ ολικής ποιότητας, Γκιούρδας Β., Αθήνα. Τσιότρας Γ. 1995, Βελτίωση ποιότητας, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου. Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκης Ένωσης, Ημερομηνία Επίσκεψης 11/2005, CEN (European Committee for Standardization), Ημερομηνία Επίσκεψης 12/2005, ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), Ημερομηνία Επίσκεψης 12/2005, ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 5

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥ- ΣΤΗΡΑ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια να διασφαλίσουν την αξιόπιστη λειτουργία και την ασφάλεια των ανελκυστήρων, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα μέλη κράτη, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, βασιζόμενα στην διαθέσιµη εµπειρία, µε ταυτόχρονη χρήση όλων των σχεδιαστικών και κατασκευαστικών διαδικασιών και τεχνικών εξελίξεων που συµβαίνουν στον χώρο θεσπίζουν και επιβάλλουν μια σειρά από νόμους, οδηγίες, συστάσεις και τυποποιήσεις. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια συνοπτική αναφορά που περιλαμβάνει όλους τους βασικούς Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, οδηγίες και πρότυπα σχετικά με τη κατασκευή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των ανελκυστήρων και των βοηθητικών συστημάτων και διατάξεων αυτών. 2.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για τη φυσική προστασία και τα οικονοµικά ενδιαφέροντα των πολιτών. Αυτό είναι µια φυσική εξέλιξη δεδοµένου ότι η ενιαία αγορά αύξησε όχι µόνο τις επιλογές αγαθών και υπηρεσιών από τους εταίρους, αλλά και τους κινδύνους των καταναλωτών όλων των κρατών µελών. Στην αντιµετώπιση όλων αυτών των κινδύνων ανταποκρίθηκε στη συνέχεια η κοινότητα και έχει φανεί η χρησιµότητα της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών από τη διάθεση στην αγορά επικίνδυνων για την υγεία προϊόντων. Αναλυτικά, οι ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες, σχετικά με τη κατασκευή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των ανελκυστήρων και των βοηθητικών συστημάτων και διατάξεων αυτών, είναι οι ακόλουθες: 95/16/ΕΚ Οδηγία, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες. ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 6

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Οι παρακάτω οδηγίες καλύπτουν τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την Οδηγία 95/16/ΕΚ (Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκης Ένωσης, 2005): 98/37/ΕΚ Οδηγία, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε της μηχανές. 2000/9/ΕΚ Οδηγία, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαρτίου 2000, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων. Στον πίνακα 2.1, παρουσιάζονται τα Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα βάση της οδηγίας 95/16/ΕΚ. Πίνακας 2.1: Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα βάση της οδηγίας 95/16/ΕΚ. Πηγή: Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκης Ένωσης, CEN Α/Α Αριθμός Προτύπου Τίτλος εναρμονισμένου Προτύπου 1 EN 81-1:1998 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων - Μέρος 1: Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες. 2 EN 81-2:1998 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων - Μέρος 2: Υδραυλικοί ανελκυστήρες. 3 EN 81-28:2003 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ανελκυστήρες για την μεταφορά προσώπων και αγαθών - Μέρος 28: Συναγερµός εξ αποστάσεως σε ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών. 3 EN 81-58:2003 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων - Μέρος 58: Θύρες φρέατος ανελκυστήρας - Δοκιµές αντίστασης στη φωτιά. 4 EN 81-70:2003 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσβασιμότητα σε ανελκυστήρες προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και ατόμων με ειδικές ανάγκες. 5 EN 81-71:2005 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 71: Μέτρα προστασίας των ανελκυστήρων από βανδαλισμούς. ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 7

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 6 EN 81-72:2003 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 72: Ανελκυστήρες πυροσβεστών. 7 EN 81-73:2005 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 73: Συμπεριφορά των ανελκυστήρων σε περίπτωση φωτιάς. 8 EN 627:1995 Προδιαγραφές για την συστηματική παρακολούθηση και την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τους ανελκυστήρες, τις κυλιόµενες κλίµακες, και τους κυλιόµενους πεζόδροµους. 9 EN 12016:1998 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα - Προδιαγραφές οικογενείας προϊόντων για ανελκυστήρες κυλιόµενες κλίµακες, και κυλιόµενους πεζόδροµους - Αντίσταση σε παράσιτα. 10 EN :2002 Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Συρματόσχοινα με κλώνους για ανελκυστήρες. 11 EN 13015:2001 Συντήρηση για ανελκυστήρες και κυλιόµενες κλίµακες - Κανόνες για οδηγίες συντήρησης. 2.3 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Στην προσπάθεια της η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ε.Κ., να εναρμονιστεί με τις Κοινοτικές Οδηγίες αλλά και να διασφαλίσει ως επί το πλείστον την αξιόπιστη λειτουργία των ανελκυστήρων, θέσπισε και επιβάλλει μια σειρά από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και τυποποιήσεις (ET, 2005): Υ.Α οικ /1308/Φ.9.2/97, (ΦΕΚ 815/Β): Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων. Σκοπός της απόφασης η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 95/16/ΕΚ. Υ.Α 39579/649/97, (ΦΕΚ 1021/Β): Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων. Υ.Α 30180/659/99, (ΦΕΚ 1936/β): Τροποποίηση της Υ.Α 39579/649/97. Υ.Α οικ. 3899/253/Φ.9.2/02, (ΦΕΚ 291/Β): Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Υ.Α οικ /1975/Φ.9.2/05, (ΦΕΚ 1797/Β): Αντικατάσταση της Υ.Α οικ. 3899/253/Φ.9.2/02 (ΦΕΚ 291/Β) με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της Υ.Α ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 8

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ οικ /1308/Φ.9.2/97, (ΦΕΚ 815/Β) σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Τέλος, υπάρχει ο Ν.1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, με τον Κτιριοδομικό κανονισμό (Μέρος Β ) να συμπεριλαμβάνει και τους ανελκυστήρες. Ο Ν.2831/2000 συμπληρώνει τις διατάξεις του Ν Το παρακάτω Π.Δ καλύπτει τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την Υ.Α οικ /1308/Φ.9.2/97: Π.Δ 12/2004, (ΦΕΚ 7/Α): Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για την μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου. Στον πίνακα 2.2, παρουσιάζονται τα Εθνικά εναρμονισμένα πρότυπα βάση της Υ.Α οικ /1308/Φ.9.2/97. Πίνακας 2.2: Εθνικά εναρμονισμένα πρότυπα βάση της Υ.Α οικ /1308/Φ.9.2/97. Πηγή: ΕΛΟΤ, 2005 Α/Α Αριθμός Προτύπου Τίτλος εναρμονισμένου Προτύπου 1 EN 81-1:1998 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων - Μέρος 1: Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες. 2 EN 81-2:1998 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων - Μέρος 2: Υδραυλικοί ανελκυστήρες. 3 EN 81-28:2003 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ανελκυστήρες για την μεταφορά προσώπων και αγαθών - Μέρος 28: Συναγερµός εξ αποστάσεως σε ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών. 3 EN 81-58:2003 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων - Μέρος 58: Θύρες φρέατος ανελκυστήρας - Δοκιµές αντίστασης στη φωτιά. 4 EN 81-70:2003 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσβασιμότητα σε ανελκυστήρες προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και ατόμων με ειδικές ανάγκες. 5 EN 81-71:2005 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 71: Ανελκυστήρες ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 9

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ανθεκτικοί σε βανδαλισμό. 6 EN 81-72:2003 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 72: Ανελκυστήρες πυροσβεστών. 7 EN 81-73:2005 Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 73: Συμπεριφορά των ανελκυστήρων σε περίπτωση φωτιάς. 8 EN 627:1995 Προδιαγραφές για την συστηματική παρακολούθηση και την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τους ανελκυστήρες, τις κυλιόµενες κλίµακες, και τους κυλιόµενους πεζόδροµους. 9 EN 12016:1998 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα - Προδιαγραφές οικογενείας προϊόντων για ανελκυστήρες κυλιόµενες κλίµακες, και κυλιόµενους πεζόδροµους - Αντίσταση σε παράσιτα. 10 EN :2002 Χαλύβδινα συρματόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Συρματόσχοινα με κλώνους για ανελκυστήρες. 11 EN 13015:2001 Συντήρηση για ανελκυστήρες και κυλιόµενες κλίµακες - Κανόνες για οδηγίες συντήρησης. 2.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκης Ένωσης, Ημερομηνία Επίσκεψης 11/2005, lifts.html CEN (European Committee for Standardization), Ημερομηνία Επίσκεψης 12/2005, ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), Ημερομηνία Επίσκεψης 12/2005, ΕΤ (Εθνικό Τυπογραφείο), Ημερομηνία Επίσκεψης 12/2005, ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), Ημερομηνία Επίσκεψης 12/2005, ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 10

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σήμανση CE αποτελεί έναν σημαντικό μέτρο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε προσβλέποντας στην εδραίωση της ενιαίας αγοράς και την ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών. Το αντικείμενο των ευρωπαϊκών οδηγιών της νέας προσέγγισης είναι η απλοποίηση της εισαγωγής προϊόντων προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της ελεύθερης διακίνηση προϊόντων μεταξύ αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλο και περισσότερα κράτη αναμένονται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή ένωση για αυτό τον λόγο αναφέρει την σήμανση CE ως διαβατήριο που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων μέσα στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά. 3.2 ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Τα γράμματα CE προέρχονται από την συντομογραφία της γαλλικής φράσης "Conformite Europeene" που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Η σήμανση CE σε ένα προϊόν δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών νόμων για την υγεία, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος που μεταφράζεται σε συμμόρφωση με της Ευρωπαϊκές Οδηγίες Προϊόντων. Η σήμανση CE προϊόντος δηλώνει στις αρμόδιες αρχές ότι μπορεί νομίμως το προϊόν να τοποθετηθεί στην αγορά. Επίσης δηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί και διατεθεί ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος η σήμανση CE σε ένα προϊόν επιτρέπει την απόσυρση των μη συμμορφούμενων προϊόντων από τα τελωνεία και τις αρμόδιες αρχές. ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 11

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 3.3 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE Πρώτο Βήμα: H εξακρίβωση των οδηγιών τις Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το προϊόν. Σε περιπτώσεις που περισσότερες από μία οδηγία ικανοποιούνται τότε η σήμανση CE επιτυγχάνεται εφόσον το προϊόν συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις οδηγίες. Δεύτερο Βήμα: Διευκρίνηση των απαιτήσεων, όπου το προϊόν οφείλει να ικανοποιεί για σχεδιασμό και κατασκευή σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης επιλογή της διαδικασίας καθορισμού συμμόρφωσης ("Conformity Assessment Procedure") από τις επιλογές ενοτήτων (Modules) που δίνονται στην εφαρμοζόμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία για το προϊόν. Υπάρχουν διάφορες ενότητες διαθέσιμες για τον καθορισμό πεδίου συμμόρφωσης (ΚΥΑ 29362, 2005, σελ.24684): - Module A: Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής - Module Aa: Παρέμβαση Κοινοποιημένου Οργανισμού - Module B: Εξέταση Τύπου EC - Module C: Συμμόρφωση Τύπου - Module D: Διασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής - Module E: Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντος - Module F: Επαλήθευση Προϊόντος - Module G: Επαλήθευση Μονάδας - Module H: Πλήρη Διασφάλιση Ποιότητας Τρίτο Βήμα: Η πιστοποίηση εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών διενεργείται μέσω των Κοινοποιημένων Οργανισμών οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή ένωση και λειτουργούν ως ανεξάρτητοι φορείς πιστοποίησης και εκτελούν τα βήματα που ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν κοινοποιημένο οργανισμό από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτοί αναγράφονται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: - Αξιολόγηση Τεχνικού Φακέλου - Επίβλεψη δοκιμών προϊόντων - Έκδοση πιστοποιητικών εξέτασης τύπου - Επίβλεψη τελικού ελέγχου ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 12

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - Αξιολόγηση και επιτήρηση του Συστήματος Ποιότητας Τέταρτο Βήμα: Απαίτηση για την σήμανση CE όπως προκύπτει από της Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι η τήρηση Τεχνικού Φακέλου από τον κατασκευαστή. Ο Τεχνικός Φάκελος περιέχει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι έγιναν οι κατάλληλες δοκιμές και ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα. Πέμπτο Βήμα: Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία να περιέχει την ταυτότητα προϊόντος, Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα που εφαρμόζονται, και το όνομα του κοινοποιημένου οργανισμού που διενεργεί τον έλεγχο. Η δήλωση υπογράφεται από τον κατασκευαστή. Έκτο Βήμα: Εγγραφή προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ορισμένα προϊόντα όπως Ιατρικές Συσκευές τάξεως Ι απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής, χωρίς το οποίο η σήμανση CE δεν επιτρέπεται. Έβδομο Βήμα: Τέλος και εφόσον η πιστοποίηση του προϊόντος έχει ολοκληρωθεί η σήμανση CE μπορεί να επιτεθεί στο προϊόν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που διέπουν την επίθεση του σήματος που αφορούν το σχήμα και την περιοχή της σήμανσης, την συσκευασία του προϊόντος καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ CE Η σήμανση πιστότητας αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» µε την ακόλουθη γραφική απεικόνιση, σχήμα 3.1. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω γραφική απεικόνιση. Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως προς την παραπάνω διάσταση για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας µικρού µεγέθους (ΠΔ 12, 2004, σελ.60). ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 13

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Σχήμα 3.1: Υπόδειγμα σήμανσης CE. (Πηγή: Π.Δ.12, σελ.60) Η σήμανση CE πρέπει να επιτίθεται σε κάθε θαλαμίσκο ανελκυστήρα κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο καθώς και σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας. Απαγορεύεται η επίθεση σημάνσεων οι οποίες μπορούν να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση του (CE). 3.4 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Με την υποχρεωτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ για τους ανελκυστήρες και την αντίστοιχη εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Κ.Υ.Α. Φ9.2 / οικ /1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/97) κάθε νέος ανελκυστήρας, προτού διατεθεί στην αγορά (χρήση) πρέπει να υποστεί τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που προβλέπει η σχετική Οδηγία. Η αρμοδιότητα του ελέγχου και της πιστοποίησης για τους «νέους» ανελκυστήρες έχει ανατεθεί στους ειδικά Διαπιστευμένους Φορείς, Κοινοποιημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Κράτη μέλη της. Οι Κοινοποιημένοι Φορείς βρίσκονται υπό καθεστώς διακοινοτικής διαπίστευσης και αυστηρής επιτήρησης (ΚΥΑ 32803,1997, σελ. 9114). Η οδηγία αυτή υπάγεται στο καθεστώς των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης, το οποίο θεσμοθετήθηκε από την Κοινότητα στα μέσα της δεκαετίας του 80, προκειµένου να εξασφαλίσει τη βεβαιότητα και την ενότητα της ανταπόκρισης κάποιων επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία προϊόντων της ενιαίας αγοράς σε απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των εργαζοµένων και των καταναλωτών, δηµιουργώντας εναρµονισµένα ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 14

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασίες συµµόρφωσης των κατασκευαστών σε αυτά και υιοθετώντας την επίθεση της Σήµανσης Πιστότητας: CE (Commission Européenne) πάνω σε όλα τα πιστοποιημένα προϊόντα (ΚΥΑ 32803,1997, σελ. 9115). Κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν ξεχωριστά ο ρόλος αλλά και οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη ενός ανελκυστήρα, σε σχέση πάντα με τη σήμανση πιστότητας ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Κατασκευαστής των στοιχείων ασφάλειας ενός ανελκυστήρα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού και της κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας και καταρτίζει τη δήλωση πιστότητας (CE). Στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας περιλαμβάνονται (ΚΥΑ 32803,1997, σελ. 9120), (ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1,1998), (ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2,1998): 1. Οι διατάξεις ασφάλισης των θυρών του φρέατος στους ορόφους. 2. Οι προστατευτικές διατάξεις, οι οποίες εμποδίζουν την πτώση του θαλαμίσκου καθώς και τις ανεξέλεγκτες ανοδικές κινήσεις αυτού. 3. Οι διατάξεις για τον περιορισμό της υπερβολικής ταχύτητας του θαλαμίσκου. 4. α) Οι αποσβεστήρες των κρούσεων με συσσώρευση ενέργειας: - είτε με μη γραμμικά χαρακτηριστικά. - είτε με απόσβεση της κίνησης επιστροφής. β) Οι αποσβεστήρες των κρούσεων με διάχυση ενέργειας. 5. Οι διατάξεις ασφαλείας στα έμβολα των υδραυλικών κυκλωμάτων ισχύος εφόσον χρησιμοποιούνται ως προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσεως. 6. Οι ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας υπό μορφή διακοπτών ασφαλείας. Ο κατασκευαστής των ανωτέρω στοιχείων ασφάλειας υποχρεώνεται να επιθέτει τη σήμανση (CE) σε κάθε ένα από αυτά και να συντάσσει δήλωση πιστότητας. Επίσης οφείλει να τηρεί αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί 10 χρόνια από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας. Η δήλωση πιστότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (ΠΔ 12, 2004, σελ.53): ΜΠΣΔΕ-Πανεπιστήμιο Πειραιά 2008 Σελίδα 15

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα