ΟΡΓΑ^^Η και ΕΝΙΣΧΥΣΗ eoixfjphmatikothtai μιας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑ^^Η και ΕΝΙΣΧΥΣΗ eoixfjphmatikothtai μιας"

Transcript

1 T.E.I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΈΧΝΟΛΟΠΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΧΫΜΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑ^^Η και ΕΝΙΣΧΥΣΗ eoixfjphmatikothtai μιας ΜΙΚΡΟΜΕΧΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Λ.Ε.Μ ;';-2970 r ΠΩΝ:ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΑΗΣ

2 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΑΟΠΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τ. Ε. Ι. Κ.Α.Β Α.Λ /Α Σ at; - V lis «*ι ΤΜΗΜ/ί ΗΛΕΙ^ωΛΟΓΙΑΣ S o r : : :» : : : ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Α.Ε.Μ. : 2970 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ kto

3 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πρόλογος εργαοίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΑΑΙΟ 1 Μικρομεσαία επιχείρηση 1.1 Τι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση (ορισμός) Τι είναι η αυτόνομη ετηχείρηση Τι είναι η συνδεόμενη και τι η συνδεδεμένη ετηχείρηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΜΕ Οι ΜΜΕ στην χώρα μας Βασικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ στην ελλάδα Πλεονεκτήματα και αδυναμίες Προοπτικές ανάτττυξης Σε τι χρειάζονται οι μικρομεσαίες ετηχειρήσεις Παράμετροι ετητυχίας των ΜΜΕ Οι μικρομεσαίες ετηχειρήσεις στην Ευρώπη Οι ΜΜΕ είναι η σπονδυλική στήλη του ετπχειρηματικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Πηγές χρηματαδότησης και ανάπτυξης μιας ΜΜΕ Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: 30 Χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ - Προσθήκη ευρωπαϊκήςαξίας 1.14α) Στήριξη της διαδικασίας της Λισαβόνας β) Ένα καλύτερο περιβάλλον για επενδύσεις σε κεφάλαια ετπχειρηματικού κινδύνου γ) Περισσότερη δανειακή χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ δ) Η συμβολή της Ε.Ε. στην χρηματοδότηση των ΜΜΕ ε) Καλύτερη διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο στ) Χρήσιμα συμπεράσματα Οργάνωση μιας Μικρομεσαίας Ετηχείρησης «Δ ικ τύ ω σ η» των ΜΜΕ και ενίσχυση του ηλεκτρονικού εποχεφείν 52

4 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.1 Η έννοια της ετηχειρηματικότητας Τι είναι ετηχειρηματικότητα Η ετηχειρηματικότητα πρόκληση στην Ευρώπη Η δυναμική της ετηχειρηματικότητας Γιατί είναι σημαντική η ετηχειρηματικότητα; Κενά και δυνατότητες της ετηχειρηματικότητας στην Ε.Ε Μέτρηση ετηχειρηματικότητας Η πρόκληση για την ευρώπη Τα κίνητρα της επιχειρηματικότητας Ετηχειρηματικότητα και Ανάπτυξη 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 3.1 Συνοπτική προσέγγιση των πολιτικών επιλογών για την προώθηση της ετηχειρηματικότητας Ποιό είναι το όφελος από τη δημιουργία περισσότερων επιχειρηματιών; Πώς μπορεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ετηχειρήσεων Κανονιστικό περιβάλλον Easy pay Εικονική συνδρομή για τις διοικητικές διαδικασίες α) Φορολογία β) Μείωση φόρων κληρονομιάς και δωρεάς γ) Πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό Κίνητρα για την πρόσληψη διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις Πρόσβαση στη χρηματοδότηση Πρόσβαση σε πολύ μικρά δάνεια Στήριξη των ετηχειρήσεων για την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεθνών ευκαιριών Βιομηχανικές ζώνες Ενδοεταφική ετηχειρηματικότητα και επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων εταιρικών συμμετοχών Περιφερειακά δίκτυα για την προώθηση της ετηχειρηματικότητας 98

5 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4.1 Θεηκότερη στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα Πρόβολη των πλεονεκτημάτων της ετηχειρηματικότητας Εκπαίδευση των καθηγητών Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας για την επίτευξη κοινωνικών στόχων 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 5.1 Συντονισμένη προσέγγιση της πολιτικής για την ετηχειρηματικότητα α) Συντονισμός της πολιτικής για την επιχειρηματικότητα μεταξύ όλων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής β) ανταλλαγή εμτιειριών Νέοι θεσμοί υποστήριξης της ετηχειρηματικότητας στην ελλάδα Νέες επιχειρήσεις,προβληματική και δυναμική σε εθνικό επίπεδο και κοινοτικό ετϋίττεδο Σχεδιασμός / Αξιολόγηση της επιχειρη ματικής δράσης α) Έννοια του σχεδίου επένδυσης β) Μελέτες υποστήριξης Διαδικασίες ίδρυσης μ.μ.ε. σε 9 βήματα 120 βιβλιογραφία 129 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόγραμμα: «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Γυναικών»

6 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και της καινοτομίας αποτελεί πλέον τον ττυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Η δημιουργία ενός επιχειρημαηκού περιβάλλοντος που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και νέων τομέων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι νέες και μικρές επιχειρήσεις είναι οι κυριότερες ετηχειρήσεις είναι οι κυριότεροι συντελεστές αλλαγής. Αποτελούν επίσης τη βασική πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας. Εφόσον οι μικρές και μεσαίες ετηχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιστοιχούν στο 99% και άνω του συνόλου των επιχειρήσεων μας, τα μέτρα της εν λόγο εργασίας είναι να σσυμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιχειρηματικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας της ενόψει της παγκοσμιοποίησης.

7 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μικρομεσαία επιχείρηση

8 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Τι είναι η μικρομεσαία ετηχείρηση (ορισμός) Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ως ΜΜΕ μία ετηχείρηση είναι να τηρεί τα όρια αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού και, είτε τα όρια του συνόλου του ισολογισμού, είτε εκείνα του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα: Λ Οι μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν προσωτηκό μεταξύ 5Θ και 249 ατόμων. Το όριο του κύκλου εργασιών θα αυξηθεί σε 50 εκατ. ευρώ και εκείνο του συνόλου του ισολογισμού σε 43 εκατ. ευρώ. * Οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν προσωτηκό μεταξύ 10 και 49 ατόμων. Το όριο του κύκλου εργασιών και του συνόλου του ισολογισμού θα αυξηθούν στα 10 εκατ. ευρώ. * Οι πολύ μικρές διαθέτουν προσωτηκό μικρότερο των 10 ατόμων. Θα εισαχθεί ένα όριο 2 εκατ. ευρώ για τον κύκλο εργασιών και για το σύνολο του ισολογισμού. Όσον αφορά τον υπολογισμό των ορίων του κύκλου εργασιών, ξεχωρίζουμε: Λ Την αυτόνομη επιχείρηση με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τον αριθμό του προσωτηκού που βασίζονται αποκλειστικά στους λογαριασμούς της εν λόγω επιχείρησης. * Την ετηχείρηση η οποία διαθέτει συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, της οποίας τα όρια του κύκλου εργασιών είναι το αποτέλεσμα της άθροισης των δεδομένων της επιχείρησης και των δεδομένων των συνεργαζομένων εταιρειών. Λ Την ετηχείρηση που συνδέεται με άλλες ετηχειρήσεις και που προστίθεται στα δεδομένα της το 100% των δεδομένων των επιχειρήσεων με τις οποίες αυτή συνδέεται.

9 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ορισμός των ΜΜΕ διακρίνει 3 τύπους ετπ,χειρήσεων (αυτόνομη, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και συνδεόμενη με άλλες ετηχειρήσεις) συναρτήσει του τύπου σχέσης που αυτές διατηρούν με άλλες ετηχειρήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα άσκησης κυρίαρχης ετπλογής. 1.2 Αυτόνομη επιχείρηση Είναι η πλέον συχνή περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις ετηχειρήσεις που δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δύο άλλους τύπους επιχειρήσεων (συνεργαζόμενες ή συνδεόμενες). Μία ετηχείρηση είναι αυτόνομη αν: Λ Δεν διαθέτει συμμετοχή 25% ή τιερισσότερο σε άλλη επιχείρηση» Δεν κατέχεται άμεσα κατά 25% ή περισσότερο από άλλη ετηχείρηση ή δημόσιο οργανισμό ή από κοινού από περισσότερες ετηχειρήσεις συνδεόμενες μεταξύ τους ή από δημόσιους οργανισμούς, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων Λ Δεν συντάσσει παγιωμένους λογαριασμούς και δεν περιέχει στους λογαριασμούς μιας ετηχείρησης η οποία συντάσσει παγιωμένους λογαριασμούς και δεν είναι κατά συνέπεια μια συνδεδεμένη ετηχείρηση. Μία ετηχείρηση μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ως αυτόνομη εάν το όριο του 25 % καλυφθεί ή ξεπεραστεί, όταν πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών (με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν συνδέονται με την ετηχείρηση): Λ Δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες κεφαλαίου ετηχειρηματικού κινδύνου, ("business angels") που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε επιχειρήσεις μη διαπραγματευόμενες στο χρηματιστήριο, εφόσον το σύνολο των καλούμενων "business

10 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ angels" επενδύσεων στην ίδια ετηχείρηση δεν υπερβαίνει το ευρώ Λ Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα Λ Θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ταμείων περιφερειακής ανάτπυξης Λ Αυτόνομες τοτπ,κές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό κάτω των 10 εκατ. ευρώ και αριθμούσες κάτω των κατοίκων. 1.3 Συνεργαζόμενες ετπχειρήσεις Αυτός ο τύπος καθορίζει την κατάσταση ετηχειρήσεων οι οποίες δημιουργούν σημαντικές χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς η μία να μπορεί να ασκεί άμεσο ή έμμεσο ουσιαστικό έλεγχο στην άλλη. Συνεταιρισμένες είναι οι ετπχειρήσεις οι οποίες δεν είναι αυτόνομες αλλά ούτε συνδέονται μεταξύ τους. Μια επιχείρηση είναι «συνεργαζόμενη» με μία άλλη ετπχείρηση όταν: * Κατέχει συμμετοχή μεταξύ 25% και κάτω του 50% σε αυτήν. Λ Αυτή η άλλη επιχείρηση έχει συμμετοχή μεταξύ 25% και κάτω του 50% στην αιτούσα ετηχείρηση. Λ Η αιτούσα ετηχείρηση δεν καταρτίζει παγιωμένους λογαριασμούς στους οποίους να περιλαμβάνεται η εν λόγω άλλη επιχείρηση και δεν περιλαμβάνεται μέσω παγίωσης στους λογαριασμούς εκείνης ή μιας ετηχείρησης που συνδέονται με αυτή την τελευταία. 1.4 Συνδεδεμένη ετηχείρηση Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση ετηχειρήσεων οι οποίες αποτελούν μέρος μιας ομάδας, μέσω του αμέσου ή εμμέσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (συμπεριλαμβανομένων και μέσω των συμφωνιών ή, σε 10

11 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ορισμένες περιπτώσεις, μέσω μετόχων φυσικών προσώπων), ή μέσω της εξουσίας άσκησης κυρίαρχης επιρροής σε μια ετηχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για σπανιότερες περιπτώσεις που διακρίνονται γενικά κατά τρόπο ιδιαίτερα σαφή από τους δύο προηγούμενους τύπους. Στο ττλαίσιο της μέριμνας αποφυγής δυσχερειών ερμηνείας από μέρους των επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Ετητροπή προσδιόρισε αυτό τον τύπο επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας, όταν αυτές προσαρμόζονται στο αντικείμενο του ορισμού, τις προϋποθέσεις που δίνονται από το πρώτο άρθρο της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των παγιωμένων λογαριασμών, το οποίο εφαρμόζεται από πολλών ετών. Μία ετηχείρηση γνωρίζει λοιπόν κατά γενικό κανόνα κατά τρόπο άμεσο ότι οφείλει, δυνάμει της εν λόγω οδηγίας να καταρτίσει παγιωμένους λογαριασμούς ή ότι περιλαμβάνεται μέσω παγίωσης στους λογαριασμούς μιας ετηχείρησης η οποία οφείλει να καταρτίζει τέτοιους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στον παρακάτω τήνακα φαίνονται συνοπτικά τα βασικά όρια των μικρών,πολύ μικρών και μικρομεσαίων ετηχειρήσεων. Κατηγορία ετηχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων (αμετάβλητος) Κύκλος εργασιών (εκατ. ευρώ) Μεσαίες < Συνολικός ισολογισμός (εκατ. ευρώ) (1996:40) (1996:27) Μικρές < (1996:7) (1996:5) Πολύ μικρές < (προηγουμένως δεν υττήρχε σχετικό όριο) (προηγουμένως δεν υττήρχε σχετικό όριο) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΜΕ

12 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.5 οι ΜΜΕ στη χώρα μας Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των ΜΜΕ, αφού οι ετπ,χειρήσεις με λιγότερα από 100 άτομα προσωπικό αποτελούν το 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναμικού του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Σημαντικότατη είναι η θέση των «μικρών» ετηχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν μέχρι και 10 άτομα προσωτηκό, καθόσον αποτελούν το 96,3% του συνόλου των ετηχειρήσεων.η συμβολή των ΜΜΕ στην απασχόληση είναι σημαντική. Όπως προκύταει από στοιχεία της ΕΣΥΕ, κατά την περίοδο η μέση ετήσια μεταβολή της απασχόλησης ήταν υψηλότερη στις ΜΜΕ (+2,0%) από την αντίστοιχη στις μεγάλες ετπ,χειρήσεις (-1,0%). Από στοιχεία προκύπτει ότι και κατά το χρονικό διάστημα υπάρχει αύξηση των ΜΜΕ σε βάρος των μεγάλ^ων επιχειρήσεων και ως προς τον αριθμό των ετηχειρήσεων και ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτές. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης προήλθε από την κατηγορία των μικρών ετηχειρήσεων. 1.6 Βασικά Χαρακτηριστικά των ΜΜΕ στην Ελλάδα Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των ετηχειρήσεων που λειτουργούν. Συνολικά αριθμούν περίπου τις με κατά μέσο όρο 2 απασχολούμενους ανά ετηχείρησης. Η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτές οι περισσότερες κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ μικρές

13 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ετηχειρήσεις (δηλαδή έως 10 εργαζόμενους) και έχουν έντονα οικογενειακό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Αναφορικά με την απασχόληση, για το έτος 2003 οι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 άτομα αποτελούν το 74% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με στοιχεία το 20% των ΜΜΕ στην Ελλάδα κλείνει κατά το δεύτερο χρόνο λειτουργία τους ενώ το 50% κλείνει 5-7 χρόνια μετά από την ίδρυσή τους. Συγγενής με την Ελλάδα κατανομή, παρουσιάζουν η Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία. Εκ των πραγμάτων επομένως η συζήτηση για τις αναπτυξιακές προοπηκές της ελληνικής Οικονομίας οφείλει να ενσωματώσει ως Βασική παράμετρο ης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε. Μέγεθος Επιχείρησης Απόλυτος αριθμός Μέσος όρος Απόλυτος αριθμός Μέσος όρος Πολύ μικρή 97,66% ,5% (0<10) Μικρή(9<50) εργαζόμενοι ,08% ,5% Μεσαία(49<250) ,26% ,0% εργαζόμενοι Σύνολο % % 1.7 Πλεονεκτήματα και αδυναμίες Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες αλλά και πλεονεκτήματα. Τα κερδοφόρα στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 1.Εστίαση στον πελάτιι Η καλή εξυτιηρέτηση τιελατών μπορεί να προσφερθεί από μια ετηχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους. Όμως οι μικρομεσαίες ετηχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα από τις μεγάλες να το επιτύχουν. Εάν διοικούνται σωστά οι μικρομεσαίες ετηχειρήσεις μπορούν να εξυτηιρετούν τους πελάτες χωρίς να ανταγωνίζονται μέσα από στρώματα 13

14 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ γραφειοκρατίας ή να διασπούν εταιρικές πολιτικές που τείνουν να κατατινίγουν την πρωτοβουλία του προσωπικού. Σε πολλές τιεριπτώσεις, οι πελάτες γνωρίζονται προσωτηκά με τον ετηχειρηματία και άλλα άτομα κλειδιά στην μικρομεσαία επιχείρηση. 2. Ακεραιότητα και Υπευθυνότιιτα Λόγω της προσωτηκής σχέσης επιχειρηματία-πελάτη παρέχεται περισσότερο ποιοτική εργασία και ανατπύσσεται η ακεραιότητα και η αξιοπιστία στις σχέσεις με τον πελάτη 3. Καινοτοαία Η καινοτομία εστιάζεται κυρίως στην διεξαγωγή των εργασιών και όχι στη δημιουργία νέων προϊόντων όπου υπερέχουν οι μεγάλες ετηχειρήσεις. Όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας που θα πρέπει να αποδοθεί μεταξύ των άλλων στο χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας, στην ανεπαρκή οργάνωση παραγωγής και στη μη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, διαχείρισης και μάρκετινγκ. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχουν δυσκολίες πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα λόγω του υψηλότερου κινδύνου που τις χαρακτηρίζει, έλλειψης επαρκών εγγυήσεων αλλά και λόγω του οικογενειακού τους χαρακτήρα. Περιορισμένη πρόσβαση έχουν ετιίσης και στις κεφαλαιαγορές. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ΜΜΕ καταλήγουν στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό και στις τηστώσεις των προμηθευτών γυχ να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης. Λίγες είναι οι ΜΜΕ που εφαρμόζουν τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και το ετηχειρημχιηκό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (venture capital) ως

15 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ εναλλακτικές λύσεις εξεύρεσης κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, οι ετηχειρήσεις αυτές έχουν μεγάλη δυσκολία στην ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης εμβέλειας. Οι ΜΜΕ δεν χρησιμοποιούν στρατηγικό προγραμματισμό καθώς και άλλες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης, όπως στρατηγικές συμμαχίες, ολική ποιότητα παραγωγής, ανταγωνιστική σύγκριση, μέτρηση ικανοποίησης πελατών κ.λπ. Υστερούν ετήσης των μεγάλων ετηχειρήσεων στο μάρκετινγκ, στην ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, σε έρευνα και ανάτιτυξη, στην αποτελεσματική χρήση εξωτερικών πηγών πληροφόρησης, στην πρόσβαση στις πηγές παραγοΰγής πρώτων υλών και στις συνεργασίες. Έχουν υψηλά ποσοστά δημιουργίας νέων ετηχειρήσεων, αλλά και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας (50%) ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3-5 έτη της ζωής τους. Οι λόγοι ύπαρξης των ΜΜΕ αποτελούν και τα βασικά τους πλεονεκτήματα. Η ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη αφομοίωση της νέας τεχνολογίας και καινοτομίας, η προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, η ευκολότερη κάλυψη των αναγκών εξειδικευμένων αγορών, η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, οι προσωτηκές πελατειακές σχέσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και απασχόληση απομονωμένων τιεριοχών είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Ευέλικτη τεχνολογία όπως οι υπολογιστές, το ηλεκτρονικό ετηχειρείν, η εισαγωγή νέων υλικών και μηχανημάτων όπως ρομποτική και CAD, τείνουν να μειώσουν το ελάχιστο κατώτερο όριο στις κλίμακες παραγωγής. Έτσι, σύμφωνα με ερευνητές διεθνώς, το μέγεθος των ετηχειρήσεων τείνει να γίνεται μικρότερο σπς ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η εκτίμηση της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ ενδιαφέρει φορείς όπως τράτκζες, ασφαλιστικές εταιρείες, προμηθευτές, εξαγοράστριες εταιρείες, επενδυτές και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Βασική

16 ^CMTAMOEH KM ΕΝΙΣΧΤΣΗ ΕίΐΙΧΕΙΗΙΜΑ.^0ΙΗΤΑΣ Π μιας ΜΙΚΡΟΜΕ1ΑΙ\Σ επιχειρηιιιι οπι& ΐ!»^ < B j m e «ncrajaw $ro«ra 3qpo»c9 (KVws>iAV tmuc βic^m' i4mi^λϊ Ean^siciFj^pig i M a^ iniig 3Κ5^ίήΐ»ιΤίϊ^ m pie«}>^5!i)}v* 1]ϋ«τΰβί^ώ IKwSiWO. M M MfiOTD WvM -Vt^' «Ι&η'ΪΪΓιίήν 1CW.1 injhc^jpiim raifv M M E α,pd^pio«k5s w rori/w Sosi. fflwnoic!s^ss»i'«bt^mmipcmxk jm w v Μϊίαυσι^ nqp«craa c m k m T c it»v oi^e^aiic^iafv TOu&w.'Ejgaw S«wi)»tY«rc i»is»si!kxw!i^«: scwi Gwn%3atm acitipitstk w n aimtissmw ; 3ngfSa4'^!(CSi>f>'iv ϊϊι vmxsa in6 oi j«3w '!πις sra S3piV s3i <ss a^>oi(cs# p«n,^fa; ΰμ«ι βς ataerm m w vjsy^6mm. m owas%i)c5fra Μ δεν sv<si0iiett5f^\mnπληροφορίες as3«αφορούν την Μβε sanjdpiicrsv 03»κ ο\ν ορ-ί-ΐίννίήχ^^ τη δ*ο«ο}0η της. τη xs^mfveixsia^ τ\\ <^ϊ5ΐ\ της tm V w jianaii^v.έρευνας ran ^ &ίτοδης. κ-ά. Το OdMTEjrvTEio Κρήτης μέτϊα oaro η>ύ<νφατι έρκιννα»οο «ττο Ερταστήριο Σιχττημάττον Χρημαηχ>ιικν>%ννμιχ:ι>ς Δ»οί>οτμτι>ς τν>ο ΠοΜτεχνείοο Κρήτης css 6crjTia ελλη\ηκη>ν psttiaeotj^nrai>\ MMV ran μεγάλων ε3τ{χειρή<ϊεϊον διτβπσηύθηκττν m pacsirait jpiporari^pto nra'n tvvv> χρημ ΓΓθθίκχ>ΛΌμικχ»ύ ηχχρΐλ itov ελλην^κτύν NtMF ran ο» Suk^x^V;.: η>ος scpoc τις μεγάλες ε?πχειρή(5εις. Αυτό έγΐ\«uficsw ε\\ης pdvxv'vxovi.rani χ?.αι<τίου το οποίο περιλαμβάλχι τεχντκές από το jfiivpt> τι>; απτττσπκης. της οικονομετρίας και της πολυκριηΐριας ανάλ'ΐκπις γιο την ονήπηνςη υποδειγμάτων εκτίμησης της χρηματοοικο\νμικής (ηιμχΐ'ριφο^χτς των ΜΜΕ καν την υποβοήθηετη διαόικασηόν λήψτ^ς απος,χτσυων. Σύμφωνη μ«τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής, το μεγαλν)η'4χν π\>στxrt\^ των ΜΜΕ ετναν δυναμικές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες χιηχικτιμ ίςο\*τιη από ικανοποιητική ρευστότητα η οποία στην πλεκηιϊτι^πτ των επιχειρήσεων οιρείλεται στον υψηλό χρόνιο ανακύκλωσης των αποθεμάτων τους. Η κεφαλαιακή σύνθεση υποδι^λώνει χαμηλό μακροπρόθεσμο δανεισμό και υψηλή επι^ιυνση με β^5αχυπ χνθεσμες υποχριεώσεις (τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις προμιηθευτών) τα οποία όμως δίνουν ικανοποιητικό δείκτη χρέους (ο δείκτης ξένα κεφάλαια προς σύνολο ενεργητικού είναι μικρότερος από 66%). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τη συμπεριφορά των ΜΜΕ διεθνι'ος και οφείλεται: α) στη δυσκολία πρόσβασης των ΜΜΕ σε τραπεζικό δανεισμό β) στο απαγορευτικά υψηλό κόστος έκδοσης μετοχιόν μικρής κεφαλαιοποίησης και γ) <ττο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. Οι χρηματοοικονομικά δυναμικές ΜΜΕ χαρακτηρίζονται επίσης από μικρό χ} >όνο ανακίικλωσης αποθεμάτων.

17 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τέλος, η αποδοτικότητα, μετρούμενη ως καθαρό περιθώριο κέρδους, απόδοση ιδίων κεφαλαίων και απόδοση συνολικών επενδεδυμένων κεφαλαίων, θεωρείται ικανοποιητική μόνο για τις δυναμικές ΜΜΕ. Σε σύγκριση με τις μεγάλες ετηχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα, οι ΜΜΕ εμφανίζουν χαμηλότερη ρευστότητα, χαμηλότερη αποδοτικότητα, χαμηλότερη δανειακή ετηβάρυνση και χαμηλότερο μακροπρόθεσμο δανεισμό. Διαθέτουν όμως υψηλότερο βραχυπρόθεσμο δανεισμό ένανη των μεγάλων επιχειρήσεων, λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε άλλες πηγές χρηματοδότησης αλλά και ελλιπούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ίδια χρηματοοικονομική συμπεριφορά χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ και άλλων χωρών, όπως Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ισραήλ κ.λπ. 1.8 Προοπτικές ανάπτυξης Το ειδικό βάρος των ΜΜΕ για την ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα υψηλό και στην ετητυχή τους συμπεριφορά στηρίζεται η ανάτττυξη. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα παρουσιάζουν προβλήματα αλλά και προοττηκές. Προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες στρατηγικές επιλογές με ή χωρίς τη βοήθεια του ελληνικού δημοσίου. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ανάτιτυξης για τις ΜΜΕ, όπως υφίσταται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες. Στο ειδικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν όλα τα υφιστάμενα μέτρα υπέρ των ΜΜΕ, να εντοτησθούν οι ελλείψεις και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία νέου χρηματοδοτικού πλαισίου στήριξης, δημιουργία απαιτούμενων υποδομών, όπως εκθεσιακοί χώροι, κέντρα καινοτομίας και σχεδιασμού προϊόντων, υποστήριξης και πληροφόρησης των ΜΜΕ, στήριξη των παραγομένων προϊόντων με κατοχύρωση των προδιαγραφών ποιότητας και αποκλεισμού των προϊόντων που δεν πληρούν προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισμού, ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργασιών των επιχειρήσεων, συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα για προώθηση της έρευνας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας, δημιουργία «θερμοκοιτίδων», για τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων, προώθηση της δικτύωσής τους και του ηλεκτρονικού επαχειρείν στις ΜΜΕ κ.ά.

18 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η εμπειρία και τα αποτελέσματα από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 1980 έδειξαν ότι οι ελληνικές ΜΜΕ διαθέτουν υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας, δυναμισμού και ευελιξίας, στοιχεία που δικαιολογούν αισιόδοξες προβλέψεις για την αντιμετώτηση δυσχερειών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η ενιαία ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά. 1.9 ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας και της παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε ποικιλία συνθηκών της αγοράς. Επίσης Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και στον περιορισμό της ανεργίας. Παράλληλα προσφέρουν ένα στοιχείο τοτηκού ελέγχου και μπορούν να ανταποκρίνονται σε τοτηκές ανάγκες. Η υπερβολική εξάρτηση από μεγάλες επιχειρήσεις που στηρίζονται από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους, στερεί από τις περιφερειακές οικονομίες την ανεξαρτησία τους.

19 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η παρουσία μικρών επιχειρήσεων στην Ελληνική οικονομία αποτελεί έκφραση της πολιτικής ανταγωνισμού και εκφράζει το αντιμονοπωλιακό σκέλος.. 0 Λίγα ακόμη συνοτιτικά λόγια για τους λόγους που χρειάζονται οι ΜΜΕ: Συνεισφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας. Ενθαρρύνουν νέες χρήσεις της τεχνολογίας και απορροφούν τεχνολογικές καινοτομίες. Ενθαρρύνουν υψηλότερα ετιίπεδα παραγωγικότητας αποσπώντας μεγαλύτερη παραγωγή ανά μονάδα κεφαλαίου. Φροντίζουν για τις εξειδικευμένες αγορές και έτσι ικανοποιούν την καινοτομία. Αποτελούν οδό για την αυτοανάτιτυξη και την ατομική επιτυχία και έκφραση του ετηχειρηματικού πνεύματος 1.10 Παράμετροι ετατυχίας των ΜΜΕ Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις και δείχνουν να χάνουν έδαφος στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Είναι ετήσης γνωστό ότι το θεσμικό και διεθνές περιβάλλον για την επιχείρηση (φορολογική πολιτική, πιστωτική πολιτική, στασιμότητα) δεν είναι προς το παρόν ευνοϊκό για την υλοποίηση των σχεδίων των μικρομεσαίων. Ταυτόχρονα όμως, οι νέες υπό διαμόρφωση συνθήκες έχουν αλλάξει τους κανόνες για επιχειρηματική επιβίωση και ανάπτυξη. Το μέγεθος της

20 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ εταιρείας και το εύρος των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι σε θέση να παράξει δεν αποτελούν πλέον τις κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας. Υπάρχουν και άλλες στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω εν συντομία, οι οποίες αν αξιοποιηθούν σωστά από την μικρή επιχείρηση μπορούν να της δώσουν το κρίσιμο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. 1.Ευελιξία: Οι μικρές και μεσαίες ετηχειρήσεις έχουν αντοχές αλλά και την ευελιξία να αντικαταστήσουν μία φθίνουσα αγορά με άλλη. Όπου υφίσταται λιγότερη γραφειοκρατία και ετήπεδα διοίκησης υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία εφαρμογής αλλαγών στο ετηχειρησιακό σχέδιο και την στρατηγική της επιχείρησης. Η διοίκηση στις μικρές επιχειρήσεις είναι συνήθως μονοπρόσωπη και δεν δεσμεύεται από μακροπρόθεσμα επιχειρησιακά πλάνα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αντίθετα όταν βλέπουν τις πωλήσεις τους να συρρικνώνονται σαν μέτρα άμυνας καταφεύγουν σε περιστολή του λειτουργικού τους κόστους (κυρίως στις απολύσεις προσωπικού) και αναστολή επενδυτικών προγραμμάτων. 2.Προσωπική σχέση με τον πελάτη: Είναι σαφές ότι ο πελάτης αναζητά την άμεση, ολοκληρωμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση στις συναλλαγές του. Το πελατολόγιο και κυρίως η προσωτπ,κή γνωριμία των πελατών

21 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία μιας μικρής ετηχείρησης. Εδώ η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης που θα βασίζεται στην δυνατότητα αφιέρωσης χρόνου για τον πελάτη και η έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του μπορούν να κάνουν το επιθυμητό «κάτι παραπάνω». 3. Μεγαλύτερη ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς: Η σφαιρική ετυιχειρηματική γνώση γύρω από την ετημέρσυς αγορά δραστηριοποίησης πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα στην χάραξη στρατηγικής, στον σχεδίασμά και την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις πωλήσεις. Στο παρελθόν, συχνά αυτοί οι τομιείς αναλύονταν ανεξάρτητα, ή συχνά αφήνονταν στην τύχη ή το ένστικτο του επιχειρηματία αλλά στο σημερινό δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον η ολοκληρωμένη, πελατοκεντρική προσέγγιση καθίσταται απαραίτητη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τους υπάρχοντες αλλά και υποψηφίους πελάτες τους και βάσει αυτών των δεδομένων να προσεγγίζουν τον τιελάτη με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που να ταιριάζουν στο καταναλωτικό του προφίλ. 4. Η καλύτερη γνώση της τοπικής αγοράς δίνει επομένως τη δυνατότητα διαφοροποίησης των υτιηρεσιών ανάλογα με τον πελάτη (customization): Πριν από λίγα χρόνια η κάθε ετηχείρηση είχε τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της και καλούσε τον καταναλωτή να προσαρμόσει τις ανάγκες του σ αυτά που υπήρχαν στα ράφια της. Τα τελευταία χρόνια όμως αποκτούν πολύ μεγάλο δυναμισμό οι ετηχειρήσεις που καταφέρνουν και διαθέτουν ευέλικτες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών... σκεφθείτε για παράδειγμα για τις τάσεις στην αγορά του αυτοκινήτου με την αύξηση του μεριδίου των πολυμορφικών. Συμτιερασματικά οι ετηχειρήσεις σήμερα μπορούν είτε να επιδιώξουν να καλύψουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς με μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, είτε να

22 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ απευθυνθούν σε μια επιμέρους, συμπαγή αγορά με ειδικά χαρακτηριστικά (niche marketl. δ.ενσωμάτωση τεχνολογίας: Σήμερα μια επη,χείρηση μπορεί να υλοποιήσει μέσω της χρήσης των υπολογιστών λειτουργίες (εκτυπώσεις, παρουσιάσεις, στοχευμιένη διαφήμιση) με κόστος υποπολλαπλάσιο αυτού που απαιτείτο πριν λίγα μόλις χρόνια. Ετήσης η χρήση του Διαδίκτυου προσφέρει έναν οικονομικότερο τρόπο απόκτησης νέων και εξυπηρέτησης υπαρχόντων πελατών, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα νέο, συμπληρωματικό δίκτυο πωλήσεων, ετηκοινωνίας και εξυττηρέτησης πελατών και όχι ως το μοναδικό μέσο προσέγγισης του πελάτη. Ψ. Φ Μ To ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικής γνώσης και πελατειακών σχέσεων (MIS, EIS, CRM κ.λπ.). Αυτά δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να οργανώνουν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που έχουν για τους πελάτες. Η άποψη μας είναι ότι τα συστήματα αυτά είναι μεν χρήσιμα σε μια μικρομεσαία, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Η φιλοσοφία που τα διέπει όμως είναι. ό.προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού: Εδώ εξαρτάται από την πολιηκή κινήτρων της ετηχείρησης το να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα μιας ταχύτερης επαγγελματικής εξέλιξης που μπορεί να 22

23 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ετηφέρει η απασχόληση σε μια μικρή ετηχείρηση. Δεν αναφερόμαστε τόσο σε μισθολογικά κίνητρα όσο στην παροχή ευκαιριών σ έναν εργαζόμενο ν αποκτήσει μιαν ολοκληρωμένη αντίληψη της λειτουργίας μιας ετηχείρησης αντί του να εξειδικευτεί σε μια τπ,θανά επαναλαμβανόμιενη και χωρίς προκλήσεις απασχόληση. Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, η εκμετάλλευση κάθε δυνατού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της δημιουργίας «εταιρικής προσωπικότητας>> αφορά το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της χώρας: μόνο 5000 ετπχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας πραγματοποιούν πωλήσεις άνω του 1 δις τον χρόνο. Το μέλλον ανήκει στις επιχειρήσεις εκείνες που είναι διατεθειμένες και έτοιμες να ενστερνιστούν μια νέα επιχειρηματική φιλοσοφία που θα προσδώσει αξία στο σύνολο των ετηχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, σ ένα περιβάλλον αλλαγών, που χαρακτηρίζεται από κινδύνους και ευκαιρίες. Ι.Ι I ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειονότητα των ετηχειρήσεων της Ευρώπης και είναι ένα από τα ενεργότερα κομμάτια της οικονομίας. Αυτή την στιγμή, υπάρχουν περισσότερες από 20 εκατ. ΜΜΕ στην Ευρώτυη, οι οποίες απασχολούν 120 εκατ. εργαζομένους. Αυτό αποτελεί τα 2/3 των συνολικών θέσεων εργασίας. Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη απασχολούν κατά μέσον όρο 6 εργαζομένους. Ο αριθμός εργαζομένων είναι ένα από τα τρία κριτήρια που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ετπ,τροττή για τον ορισμό των ΜΜΕ. Τα άλλα δύο κριτήρια είναι ο κύκλος εργασιών και ο συνολικός ισολογισμός. Οι μικρές ετπχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώτα]. Το μικρό τους μέγεθος τις καθιστά πολύ ευαίσθητες στους βιομηχανικούς μετασχηματισμούς και στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται. Για το λόγο αυτό, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Ετπτροττή κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira (Πορτογαλία) στις 19 και 20 Ιουνίου 2000 υπογράμμισαν την ανάγκη διευκόλυνσης της ανάπτυξης των μικρών ετπχειρήσεων. 23

24 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Ετητροπή αναγνωρίζουν τον δυναμισμό των μικρών επιχειρήσεων, ιδίως σε θέματα παροχής νέων υπηρεσιών, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία του ετηχειρηματικού τινεύματος και της ανάγκης να μην αποτελούν ορισμένες αποτυχίες αντικείμενο κυρώσεων. Συμφώνησαν ετήσης επί της αναγνώρισης αξιών όπως η γνώση, η προσήλωση στο σκοπό και η ελαστικότητα της νέας οικονομίας Οι ΜΜΕ είναι η σπονδυλική στήλη του επιχειρηματικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Οι 23 εκατ. μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της ΕΕ προσφέρουν 75 εκατ. θέσεις εργασίας και αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των ετπ,χειρήσεων. Με βάση την αρχή «πρώτα σκέψου σε μικρή κλίμακα» η ΕΕ διαμορφώνει τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ. Προωθεί ετιίσης τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε σχέδια έρευνας και καινοτομίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις μικρές επιχειρήσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που απευθύνονται ειδικά στις ΜΜΕ. Συνολικά, πρόκειται να διατεθούν για τέτοια προγράμματα 3 δις ευρώ κατά τη χρηματοδοτική περίοδο 2ΘΘ

25 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.13 Πηγές ανάτττυξης των ΜΜΕ και γενικότερα Οι προτεραιότητες της πολιτικής είναι η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και των δεξιοτήτων, η βελτίωοτη της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων του δημοσίου), ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η βελτίωση του δυναμικού ανάτιτυξης των ΜΜΕ (με την τόνωση της ικανότητάς τους για έρευνα και καινοτομία), η ενίσχυση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων και ο συνυπολογισμός των αναγκών των ΜΜΕ κατά τη χάραξη πολιτικής. Το δίκτυο κέντρων αναμετάδοσης καινοτομίας σε 32 ευρωπαϊκές χώρες και στη Χιλή, με μερική χρηματοδότηση από την Ετητροπη, βοηθά τις ΜΜΕ να αναζητήσουν εταίρους για σχέδια έρευνας και καινοτομίας. Οι ευρωθυρίδες ενημέρωσης σε 45 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, παρέχουν πληροφορίες για πολιτικές και ευκαιρίες που αφορούν τις ΜΜΕ. Με το Σχέδιο Δράσης της για την Εταχειρηματικότητα, η Ετητροπή: * προωθεί μια τηο επιχειρηματική στάση, ^ ενθαρρύνει στα σχολεία τη διαπαιδαγώγηση που προάγει τις αρχές της ετηχειρηματικότητας

26 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λ προωθεί βελτιώσεις στην κοινωνική ασφάλιση για τις μικρές ετηχειρήσεις * ενθαρρτύνει περισσότερα άτομα να συστήσουν ετηχειρήσεις, Λ προωθεί εξατομικευμένα μέτρα στήριξης για τις γυναίκες και τις εθνικές μειονότητες * βοηθά τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να γίνουν τηο ανταγωνιστικές με τη βελτίωση της ροής της χρηματοδότησης και με τη μεθόδευση ενός περιβάλλοντος φιλικότερου προς τις ΜΜΕ. Η Ετητροπή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων. Η βιωσιμότητα δεν παραβλέπεται ποτέ. Για παράδειγμα, η Ευρώπη αποτελεί τον τουριστικό προορισμό με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο- αυτό απαιτεί μια προσέγγιση που δεν θα υπονομεύει την ανάπτυξη μιας σημαντικής βιομηχανίας υπηρεσιών ή δεν θα αποτρέπει τους ανθρώπους από το να κάνουν τις διακοπές της ετηλογής τους, αλλά θα προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, ώστε η ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών να μην καταστρέφει την ίδια την κληρονομιά στην οποία στηρίζεται ο κλάδος. Η βιώσιμη αύξηση δεν αποτελεί μόνο θέμα για τους σχεδιαστές πολιτικής της ΕΕ. Κάθε ετηχείρηση φέρει την ευθύνη για την άσκηση υπεύθυνων από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη πολιτικών και η Ευρωπαϊκή Ετητροπή παρέχει χρηματοδότηση για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για να προωθηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και να βελτιωθεί το περιβάλλον των μικρών ετηχειρήσεων, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Ετητροπή αποφάσισαν να ενεργήσουν λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες δέκα κατευθυντήριες γραμμές δράσης, ήτοι; Λ Εκπαίευση και κατάρτιση στο επιχειρηματικό πνεύμα Για να καλλιεργηθεί το ετηχειρηματικό πνεύμα ήδη από την πλέον νεαρή ηλικία, θα πρέπει να παρέχονται μαθήματα αφιερωμένα στην ετηχείρηση, ιδίως κατά τη δευτεροβάθμια και πανετηστημιακή εκπαίδευση, να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μεταξύ των νέων καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης για τις μικρές ετηχειρήσεις

27 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λ Ταχύτερη και με χαμηλότερο κόστος καταχώριση Προσφεύγοντας συγκεκριμένα στην πληροφορική με απευθείας σύνδεση, το κόστος και η διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης θα μειωθούν. Λ Καλύτερη νομοθεσία και καλύτερες κανονιστικές ρυθμίσεις Οι εθνικές νομοθεσίες σχετικά με τις πτωχεύσεις καθώς και οι νέες κανονισηκές ρυθμίσεις θα έχουν λιγότερες αρνητικές ετππτώσεις επί των μικρών επιχειρήσεων. Η χρησιμοποίηση διοικητικών εγγράφων θα καταστεί ευκολότερη και οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα υπόκεινται στην εφαρμογή ορισμένων κανονιστικών υποχρεώσεων. * Προσπελασιμότητα των δεξιοτήτων Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα ενεργούν σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και θα προσφέρουν επιμόρφωση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου καθώς και υττηρεσίες συμβούλου. Λ Βελτίωση της πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση Οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν υττηρεσίες σε απευθείας σύνδεση στο πλαίσιο της σχέσης τους με τις ετηχειρήσεις. Λ Καλύτερη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επη,τροπή θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της ενιαίας αγοράς ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντλήσουν το μέγιστο των πλεονεκτημάτων. Συγχρόνως, θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες του ανταγωνισμού.

28 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λ Φορολογικά και δημοσιονομικά θέματα Τα φορολογικά συστήματα οφείλουν να ευνοούν τη ζωή των εταχειρήσεων. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση (κεφάλαια υψηλού κινδύνου, διαρθρωτικά ταμεία) θα πρέπει να βελτιωθεί. * Ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας των μικρών επιχειρήσεων Θα πρέ^ι να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση των νέων τεχνολογιών, για την εφαρμογή του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προγράμματα έρευνας περισσότερο προσανατολισμένα στις εμπορικές εφαρμογές. Η συνεργασία μεταξύ ετηχειρήσεων και η συνεργασία με τον κόσμο της εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα θα ενθαρρυνθούν. Λ Πρότυπα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν αποδεδειγμένη αξία και υποστήριξη υψηλής ποιότητας προς τις επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν για υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών. Οι υτιηρεσίες παροχής υποστήριξης στις ετηχειρήσεις θα αναπτυχθούν.

29 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λ Ανάπτυξη, ενίσχυση και πρόσδοση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο επίπεδο της Ένωσης καθώς και στο εθνικό Θα μελετηθούν οι λύσεις που αποσκοπούν στην εκπροσώπηση των μικρών επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και την Ένωση. Οι εθνικές και κοινοτικές πολιτικές θα συντονιστούν καλύτερα και θα πραγματοποιηθούν αξιολογήσεις με σκοπό τη βελτίωση των ετηδόσεων των μικρών επιχειρήσεων. Κάθε άνοιξη θα δημοσιεύεται μια ετήσια έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή του χάρτη. Άρα μια μικρομεσαία ετηχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί χρηματοδοτήσεις από κυβερνητικούς φορείς όπως ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΜΜΕΧ και το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς εττίσης και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης Νέων Ετηχειρήσεων. Ετήσης υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης από ίδιους πόρους. Η Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των ετηχειρήσεων μέσα σε ένα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον προϋποθέτει την ορθή ετηλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων, τον προσδιορισμό του άριστου μεγέθους εξωτερικής χρηματοδότησης και την ορθή χρήση αυτού για να επιτευχθούν οι ευρύτεροι οικονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τους φορείς ανάτττυξης και λειτουργίας αυτών. Τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία των ετηχειρήσεων που είναι την στιγμή αυτή διαθέσιμα στη χώρα ποικίλουν ως προς την μορφή (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά) και το κόστος που η χρήση τους συνεπάγεται. Σε κάθε περίπτωση η ετηλογή της καταλληλότερης μορφής χρηματοδότησης των ετηχειρήσεων βρίσκεται σε συνάρτηση με την εκτίμηση του κινδύνου που αυτή ετηφέρει και το στάδιο του κύκλου ετηχειρηματικής ζωής το οποίο η ετηχείρηση διανύει.

30 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ * Πτιγές XpTmaTo56manc για κάθε αία ωάση ttic Επιγείοΐίσης Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές μέθοδοι χρηματοδότησης των ετηχειρήσεων σε συνάρτηση των φάσεων εξέλιξης της επιχειρηματικής πορείας. Πιο συγκεκριμένα: Κύριες Πηγές Χρηματοδότησης Τ Γ " Εκκίνησή : : Εκκίνηση Γρήγορη Ανάπτυξα Επέκταση. - Διαδοχή Ορίμσνση κεφάλαια V V Τράπεζες V V 'ΔομέςΣτήριξης ΜΜΕ Μ. - V ν V (Προμηθευτές άλλων μορφών τικτηοοης V V V Μ yj V. ίκραπκοί Οργανισμοί Χρηματοδάπ σης V V V ; Ι&φαλαιοτιοίηση Αττοθεμσπκών V 1VentuiB Capitals Ειπχειρημαπκά Κεφάλαια Υιμηλοάιανδονοο Seed Capitals Κεφάλαια Χρηματοδότησης Αέν&ττυξί)ς Προίόνηιτν V. ^ V V V 1.14 Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Αισαβόνας: Χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ - Προσθήκη ευρωπαϊκής αξίας Α.ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΣΑΒΟΝΑΣ Η εταιρική σχέση για την ανάτττυξη και την απασχόληση είναι η ναυαρχίδα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ετητροττής. Η επιτυχία της εξαρτάται από το κατά πόσο οι μικρομεσαίες ετηχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώτιης θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, δεδομένου ότι ο ρόλος τους είναι ζωτικός για τη στήριξη της ετπχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της καινοτομίας που οδηγούν στην αειφόρο οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Περαιτέρω, στα συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2006 τονίζεται ότι μια πλήρως

31 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική αγορά και μια επαρκής πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ζωτικά στοιχεία για την ανάτττυξη των μικρομεσαίων ετηχειρήσεων. Η διαδικασία της Λισαβόνας προσφέρει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω μεταρρυθμίσεων σε εθνικό εττίπεδο και σε ετιύιεδο ΕΕ. Η βελτίωση αυτή είναι αναγκαία παρά το γεγονός ότι ήδη, σε πολλά κράτη μέλη συναντώνται τα χαρακτηριστικά ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Στον πρόσφατα δημοσιευμένο κατοιλογο των 20 πρώτων κρατών στον κόσμο στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τα μισά κράτη είναι μέλη της ΕΕ1. Επομένως, μία από τις κύριες προκλήσεις είναι η διάδοση των ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ. U Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πολυμορφία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ αποτελεί πλεονέκτημα. Οι ΜΜΕ είναι διαφορετικές τόσο ως προς τη νοοτροτήα της ετηχείρησης, όσο και ως προς τους τρόπους με τους οποίους καινοτομούν. Μερικές παρέχουν τεχνολογία αιχμής, ενώ άλλες προσαρμόζουν σταδιακά τις διαδικασίες και τα προϊόντα ή ανατττύσσουν νέες στρατηγικές μάρκετινγκ. Άλλες πάλι δεν εφαρμόζουν σχεδόν καμία καινοτομία, αλλά η κοινωνική τους συμβολή είναι απαραίτητη. Αυτή η πολυμορφία συνεπάγεται διαφορετικές ανάγκες χρηματοδότησης για κάθε ΜΜΕ. Δημιουργεί, ετήσης, δυνατότητες για τη βελτίωση των πολιτικών των κρατών μελών τα οποία αλληλοδιδάσκονται τις ορθές πρακτικές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση τόσο σε κεφάλαια ετηχειρηματικού κινδύνου όσο και στη δανειακή χρηματοδότηση. Η Ευρώτιη πρέπει να προσπαθήσει να αυξήσει τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων ετηχειρηματικούκινδύνου για τις ΜΜΕ με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. Ύστερα από μια ισχυρή τττώση απότα 4,2 δισ. ευρώ το 20Θ1 η οποία οφειλόταν στην κατάρρευση της τεχνολογικής 31

32 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «φούσκα9>,οι επενδύσεις ετηχειρηματικών κεφαλαίων σε ετηχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στην Ευρώπη παρέμειναν στάσιμες στα 2 δισ. ευρώ περίπου. Μπορεί η αύξηση του αριθμού επενδύσεων σε ετηχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο ετιεκτασης από το 2004 και μετά να είναι κάπως ενθαρρυντική, ωστόσο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια φαίνεται να μην καταφέρνουν να παρέχουν μια δίοδο προς το επόμενο στάδιο για σημανηκό αριθμό ετπ,τυχημένων ετηχειρήσεων των οποίων η συνεχιζόμενη ανάπτυξη έχει τόσο μεγάλη σημασία για την ΕΕ. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 14% των 23 εκατ. ΜΜΕ που είναι καταχωρισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση στη δανειακή χρηματοδότηση, καθώς ενδέχεται να εξακολουθήσουν να συναντούν δυσκολίες για δανειοληψία ή μικροτηστώσεις για το επόμενο σχέδιό τους. Στην πλευρά της ζήτησης, πολλοί ετηχειρηματίες χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης καθώς και σχετικά με το βέλτιστο τρόπο παρουσίασης των επενδυτικών σχεδίων τους σε τηθανούς χρηματοδότες. Τα προγράμματα επενδυτικής ετοιμότητας πρέπει ετήσης να αξιοποιήσουν τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική.γενικά, η Ευρώττη πρέπει να αναπτύξει μια νοοτροτήα στο πλαίσιο της οποίας επιχειρηματίες και χρηματοδότες από κοινού θα είναι τηο πρόθυμοι να αναλάβουν και να μοιραστούν τον κίνδυνο. Η επίλυση του προβλήματος αυτού είναι ζωτική, επειδή οι ΜΜΕ είναι βασικές ττηγές καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι κινητήρες της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, των οποίων οι δραστηριότητες προωθούν τη διαρθρωτική αλλαγή και τη βελτίωση της ευημερίας για το σύνολο της Ευρώττης. Συμπληρώνοντας την ανακοίνωση σχετικά με τις σύγχρονες πολιτικές για τις ΜΜΕ, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει ένα σύνολο ενεργειών σχετικά με τη χρηματοδότηση καινοτόμων ΜΜΕ. Αξιοποιεί το έργο της Ετητροττής για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της εμπορικής αξιοποίησής της καθώς και προηγούμενες ανακοινώσεις σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση Β.ΕΝΑ ΚΑΑΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Π Λ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΛΛΛΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Το μέλλον της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώττη εξαρτάται από μια ολοκληρωμένη, ανοικτή και ανταγωνιστική χρηματοοικονομική αγορά

33 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που θα καλύπτει και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και, ιδίως, το μέρος των αγορών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που γενικά αναφέρεται ως επιχειρηματικά κεφάλαια. Γυχ τους ετηχειρηματίες που ετηδιώκουν την οικονομική ανάπτυξη η εξωτερική χρηματοδότηση καθίσταται αναγκαία όταν έχουν εξαντληθεί τα αρχικά τους κεφάλαια. Καλά ενημερωμένοι ιδιώτες επενδυτές έχουν καίρια σημασία για την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων, αλλά υπάρχει σοβαρή και μόνιμη έλλειψη επιχειρηματικών αγγέλων και λοιπών αρχικών επενδυτών στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις των επιχειρηματικών αγγέλων στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ανέρχονται σε λιγότερο από το 1θ% των αντίστοιχων επιενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση αρχικής επένδυσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποκειμενική εκτίμηση τωνπροοπτικών του ετηχειρηματία. Η συσσωρευμένη εμπειρία είναι σημαντική για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, γεγονός που εξηγεί γιατί τα άτομα με επιτυχημένο ιστορικό ως επιχειρηματίες βρίσκονται συχνά στην καλύτερη θέση για να αξιολογήσουν και να υποστηρίξουν νέες ευκαιρίες. Τα άτομα αυτά πρέπει να ενθαρρυνθούν να γίνουν επενδυτές ετηχειρηματικοί άγγελοι. Η Ευρώπη διαθέτει πολύ λίγους επιχειρηματικούς αγγέλους, όπως διαθέτει και πολύ λίγα ιδιωτικά ταμεία ετηχειρηματικών κεφαλαίων τα οποία επίσης επενδύουν στο προλειτουργικό στάδιο. Η έλλειψη αρχικών επενδυτών οφείλεται εν μέρει στη χαμηλή απόδοση η οποία δεν καθιστά ελκυστικές αυτές τις επενδύσεις. Η 1 θετής απόδοση όσον αφορά τις γενικές επενδύσεις ετηχειρηματικών κεφαλαίων ανερχόταν σε 6,3% στην Ευρώπη σε σύγκριση με το 26% στις Ηνωμένες Πολιτείες4. Αυτά τα χαμηλά ποσοστά απόδοσης δεν μπορούν σαφώς να δημιουργήσουν τα επίπεδα ιδιωτικής επένδυσης που χρειάζεται η Ευρώπη. Ωστόσο, η αδυναμία ανάπτυξης ετιενδύσεων στο προλειτουργικό στάδιο και στο στάδιο εκκίνησης ειδικότερα αποτρέπει τις νέες επιχειρήσεις από το να ετητύχουν ένα μέγεθος στο οποίο θα μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαιο ετιέκτασης. Οι δυσκαμψίες στις αγορές προϊόντων και εργατικού δυναμικού μειώνουν τις αποδόσεις, ενώ

34 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ τα κενά στην αλυσίδα χρηματοδότησης εμποδίζουν πολλές επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης να ετητύχουν το δυναμικό ανάτιτυξής τους. Η έλλειψη ιδιωτικών ττηγών χρηματοδότησης σε προλειτουργικά στάδια και σε στάδια εκκίνησης αντισταθμίζεται εν μέρει από δημόσιους επενδυτές ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα χρηματοδοτικά μέσα των προγραμμάτων της ΕΕ έχουν εττίσης χρησιμοποιηθεί συχνά για τέτοιους σκοπούς και οι νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα συμβάλλουν στη στοχοθέτηση των κρατικών ενισχύσεων για τη γεφύρωση του κενού της αγοράς. Ωστόσο, η αποτελεσματική δημόσια επένδυση πρέπει να δημιουργήσει συμπράξεις με ιδιώτες επενδυτές και η έλλειψη ιδιωτών επενδυτών εμποδίζει πολλές ετηχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Τα κράτη μέλη καλούνται να δημιουργήσουν κίνητρα για τους ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ετηχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δημόσιων πόρων για τη στοχοθέτηση της συνεπένδυσης με επιχειρηματικούς αγγέλους. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει και θα διαδώσει τις ορθές πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των προϋποθέσεων για τις επενδύσεις των ετηχειρηματικών αγγέλων. Τριπλασιασμός επενδύσεων σε αρχικά στάδια επιχειρήσεων από ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Το κενό στη χρηματοδότηση των αρχικών σταδίων εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη των ΜΜΕ στην ΕΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στα αρχικά στάδια ανέρχεται στο 0,04% περίπου του ΑΕΠ. Το ετήπεδο αυτό έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβεί η Σουηδία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο το Αν θέλει να το ετητύχει αυτό και η λοιτυή ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να επενδύσει 6 δισ. ευρώ περίπου το χρόνο. Αυτό το ποσό θα αντιστοιχούσε σε τριπλασιασμό των σημερινών επιπέδων. Τα επίπεδααυτά επιτεύχθηκαν πρόσκαιρα κατά το παρελθόν, η πρόκληση όμως είναι να τα ετητύχουμε

35 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σε μόνιμη βάση. Ορισμένες από τις επενδύσεις αυτές ενδέχεται να κρατούν το κλειδί για το μέλλον της Ευρώττης. Οι μεταρρυθμίσεις που σκιαγραφούνται στην παρούσα ανακοίνωση, όπως π.χ. η αφαίρεση των εμποδίων στις διασυνοριακές ετιενδύσεις και η αποδοτική χρήση πηγών χρηματοδότησης θα βοηθήσουν στην ετιίτευξη του στόχου αυτού. Η σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνολική εττένδυση ετηχειρηματικών κεφαλαίων στην τεχνολογία είναι τετραπλάσια εκείνης της Ευρώτιης. Περαιτέρω, η μέση επένδυση στην Ευρώτιη ανέρχεται σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζοντας το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης. Για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμια κλίμακα, η Ευρώπη χρειάζεται ουσιαστική αύξηση τόσο της χρηματοδότησης από επιχειρηματικά κεφάλαια όσο και της κλίμακας των επενδύσεων. Στην Ευρώττη, τα ετηχειρηματικά κεφάλαια φαίνεται να χρηματοδοτούν έργα νωρίτερα και με μικρότερα ποσά από ό,τι στις ΗΠΑ και, όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, παράγουν ετήσης χαμηλότερες αποδόσεις. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να αντικατοπτρίζει εν μέρει το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι, περισσότερο από ό,τι οι ομόλογοί τους των ΗΠΑ, χρηματοδοτούν σχέδια πριν αυτά να είναι έτοιμα για τις εμπορικές τπέσεις που τα συνοδεύουν. Το γεγονός αυτό μπορεί να συνδέεται με την έλλειψη κατάλληλων πηγών για επενδύσεις σε πολύ πρώιμα στάδια. Περαιτέρω προβλήματα προκαλούνται από τον κατακερματισμό της αγοράς. Κατά συνέτιεια, πολλά κεφάλαια δεν μπορούν να καταστούν επαρκώς εξειδικευμένα και οι ομάδες διαχείρισής τους δεν μπορούν να αναπτύξουν την ειδική κλαδική εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για ετητυχείς ετιενδύσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά ετηχειρηματικών

36 Η ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ κεφαλαίων η οποία είναι πολύ λιγότερο αποδοτική από ό,τι στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των ετπ,στροφών των κορυφαίων και των τελευταίων ευρωπαϊκών ταμείων ετηχειρηματικών κεφαλαίων είναι μεγάλες. Τα κορυφαία ταμεία μπορούν σταθερά να παρέχουν κατάλληλες αποδόσεις και να προσελκύουν ιδιώτες ετιενδυτές. Η Ευρώττη είναι ετείσης απρόθυμη να αναλάβει κινδύνους και δεν διαθέτει ττνεύμα οικονομικής ανάτιτυξης. Ούτε οι ετηχειρήσεις ούτε τα ταμεία είναι αρκετά επιθετικά κατά την ετηδίωξη ανάτιτυξης. Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, οι επαγγελματίες διαχειριστές ετηχειρηματικών κεφαλαίων πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν κεφάλαια και να επενδύουν διασυνοριακά χωρίς αυτό να ετηφέρει δυσμενή φορολογική μεταχείριση ή εκτεταμένη νομική γραφειοκρατία. Αυτό όμως δεν ισχύει ακόμη στην Ευρώττη. Μια βασική πτυχή κάθε ετητυχημένης επένδυσης ετηχειρηματικών κεφαλαίων είναι η στρατηγική εξόδου - το σημείο στο οποίο ο επενδυτής ειηχειρηματικού κεφαλαίου μπορεί να μεταφέρει την επένδυσή του αλλού, απελευθερώνοντας κεφάλαια που θα ανακυκλωθούν σε νέες ετηχειρήσεις. Δυστυχώς, η ευρωπαϊκή αγορά είναι εττίσης αδύναμη σε αυτό το στάδιο.απαιτείται ευκολότερη πρόσβαση σε ολόκληρη την ΕΕ σε αναπτυσσόμενα χρημαηστήρια ώστε οι ετηχειρήσεις να είναι σε θέση να καταχωρίζονται εύκολα και οι μετοχές να είναι αμέσως προσβάσιμες σε ποιοηκούς επενδυτές από ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω χρηματιστηρίων μπορεί να παράσχει ευκαιρίες για την επιβίωση των ετηχειρήσεων που ετηδιώκουν να διευρύνουν την κεφαλαιακή τους βάση με ανταγωνιστικούς όρους. Η εισαγωγή τίτλων στο χρηματιστήριο παρέχει μια φυσική οδό εξόδου για τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και δίνει οδηγίες αξιολόγησης για πωλήσεις σε άλλες εταιρείες. Παρόλο που εισαγωγή τίτλων στο χρημαηστήριο στην Ευρώπηέχει αυξηθεί

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ EMBARGO 19-5-07 (11:00 pm) Ομιλία Υπουργού Παρασκευή,18.05.2007 Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συμβολή στην οικονομία, εξελίξεις και προκλήσεις

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συμβολή στην οικονομία, εξελίξεις και προκλήσεις Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα Συμβολή στην οικονομία, εξελίξεις και προκλήσεις Στόχος της έρευνας Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005)

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Διάλεξη 11: Πηγές χρηματοδότησης ΜΜΕ: Δημόσιοι πόροι 10/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού

Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Καινοτοµία & Κοινωνία της Γνώσης Το τρίπτυχο καινοτοµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C8/03 της Επιτροπής) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Φ.Μ. Διεύθυνση εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) ΝΑΙ 2

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) ΝΑΙ 2 ΠΑΡΑΡTHMA IX : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορία του Έργου

Σύντομη Ιστορία του Έργου Σύντομη Ιστορία του Έργου Η ιστορία του «LOCPROII» βρίσκει τις ρίζες της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου Interreg IIIA με όνομα «LOCPRO». Η εκ των υστέρων γνώση από το «LOCPRO» κατέστησε εμφανές

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

360funding.gr Μάϊος 2017

360funding.gr Μάϊος 2017 360funding.gr Μάϊος 2017 1. Τι είναι το 360 FUNDING PORTAL; Μία νέα πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη που παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης (επιδοτήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης. Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):.

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης. Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):. ΔΗΛΩΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ SME/Μidcap Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:..... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):. Ονοματεπώνυμο και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών)

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3318807 -FAX 33.10.285 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα