ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου»"

Transcript

1 09 / 04 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/455 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : FAX : Ε-mail : Π Ρ Ο Σ : 1.Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Τα Υποκ/τα (Περ/κά & Τοπικά) & Παρ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5. Γραφεία Συντονιστών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 6. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου» Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαβίβασε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη με αρ. πρωτ. 1898/ ανακοίνωση-πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου για την πλήρωση επτά (7) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Β44ΘΩΞΦ-ΝΦΨ και παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων τμημάτων γραφείων διοικητικού, να λάβουν γνώση όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι της μονάδας σας. Συν/να : 6 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊστ/νη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικ/κής Μέριμνας

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 12 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 1898 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη Ελισσαίου κοινοποιηθεί άμεσα στους Τηλέφωνο:(22473) υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Φάξ: (22470) υπηρεσίες,ν.π.δ.δ.) ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση ΔΑΔ, Τμήμα Μεταβολών Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ (και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για ενημέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ» Ο Δήμος Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη επτά (7) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πάτμου, Ταχ. Δ/νση: Χώρα Πάτμος, Πάτμος, τηλ Οι μετατάξεις θα γίνουν : Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3584/2007 άρθρα 74 &79, Ν.4002/2011 άρθρο 68 και Ν. 4024/2011 άρθρα 33 και 35, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Εν συνεχεία και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης (Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου) και πάντως πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για έγκριση της πρόσληψης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68, του Ν. 4002/2011. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Α ΤΑΞΗΣ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κτλ.) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πάτμου από έως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση μετάταξης (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα). 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του. 3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται. 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται: α) η ημερομηνία διορισμού ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας και β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους). Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. 1898/ ανακοίνωση του Δήμου Πάτμου» (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους, μετά το πέρας της διαδικασίας. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει. Η παρούσα αποστέλλεται και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πάτμου Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πάτμου, στο τηλ κ. Ελισσαίου Ελένη. Ο Δήμαρχος ΣΥΝ: Υπόδειγμα αίτησης για μετάταξη Στόικος Γρηγόριος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

4 Α. Όλα τα Υπουργεία Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες & Ν.Π.Δ.Δ.) α/α Υπουργείο Ταχ. Δ/νση 1 Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αχαρνών 2, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πειραιώς 40, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων 96, Εθνικής Άμυνας Μεσογείων 151, Χολαργός 5 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 6 Εξωτερικών Ακαδημίας 3, Στοά Δαβάκη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης α) Βασιλίσσης Σοφίας 15, 8 Εσωτερικών β) Σταδίου 27, 9 Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Αναστάσεως 2, Παπάγου 10 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος, Οικονομίας & Οικονομικών Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Αμαλιάδος 17, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 19, Προστασίας του Πολίτη Κανελλοπούλου 4, Πολιτισμού & Τουρισμού Μπουμπουλίνας 20-22, Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Λ. Μεσογείων 119, Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ Ζαλοκώστα 10, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς Β. Όλες τις Περιφέρειες Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες & Ν.Π.Δ.Δ.) α/α Υπουργείο Ταχ. Δ/νση 1 Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Γ. Κακουλίδου 1, Κομοτηνή 2 Κεντρικής Μακεδονίας Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά,Θεσσαλονίκη 3 Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη 4 Ηπείρου Β. Ηπείρου 20, Ιωάννινα 5 Θεσσαλίας Σωκράτους 111, Λάρισα 6 Ιονίων Νήσων Π. Ανάκτορα 49, Κέρκυρα

5 7 Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών, Αθηνών 69-71, Πάτρα 8 Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντη 1, Λαμία 9 Αττικής Κατεχάκη 56, Πελοποννήσου Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 11 Βορείου Αιγαίου Π. Κουντουριώτου 77, Μυτιλήνη 12 Νοτίου Αιγαίου Ακτή Παπάγου, Ερμούπολη Σύρος 13 Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη, Ηράκλειο Κρήτης Γ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες & Ν.Π.Δ.Δ.) α/α Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ταχ. Δ/νση 1 Αττικής Κατεχάκη 56, 11525, 6ος όροφος, 2 Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος Σωκράτους 111, Λάρισα 3 Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20, Ιωάννινα 4 Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου Νέο Πατρών, Αθηνών 69-71, Πάτρα 5 Αιγαίου Νικήτα 6-8, Πειραιάς 6 Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη, Ηράκλειο Κρήτης 7 Μακεδονίας - Θράκης Καθ. Ρωσσίδη 11, 54655, ΤΘ Δ. Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Προσωπικού

6 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΙΤΗΣΗ Προς Δήμο Πάτμου Γραφείο Προσωπικού Χώρα Πάτμος Τ.Κ Πάτμος Επώνυμο:... Όνομα:... Όνομα Πατρός:... Α.Δ.Τ.:... Δ/νση Κατοικίας:... Περιοχή:...Τ.Κ... Τηλ. Κατοικίας:... Τηλ. Κινητό:... ΘΕΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη μεταφορά θέσης στο Δήμο Πάτμου» Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, με βάση την αρ. Πρωτ.: 1898/ ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτημα μετάταξης μου από την Υπηρεσία μου σε: Κατηγορία:... Κλάδο:... Υπηρετώ ως υπάλληλος στ... Διεύθυνση:... Τμήμα:... Κατηγορία:... Κλάδος:... Δ/νση Εργασίας:...αρ... Τ.Κ.:...Περιοχή:... Τηλ. Εργασίας:... Fax Εργασίας:...

7 Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: Ημερομηνία.../.../... Ο/Η αιτ...