ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν σε σηµεία που θα εξυπηρετούν πλήρως όλους τους οικισµούς του νησιού και συγκεκριµένα στις παρακάτω θέσεις: ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ, ΛΙΜΕ- ΝΑΡΧΕΙΟ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΑΓ ΤΡΙΑ Α ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΜΑΜΜΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣ- ΣΑ, ΓΗΠΕ Ο, ΡΟΤΣΟ, ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΩΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΩΡΑΣ, ΠΛΑ- ΤΕΙΑ ΕΛΙΕΣ, ΜΥΡΤΙΕΣ, ΜΑΣΟΥΡΙ, ΤΕΛΕΝ ΟΣ, ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ, ΡΙΝΑ ΒΑΘΥ, ΒΟ- ΘΥΝΟΙ, ΒΛΥΧΑ ΙΑ. Το κάθε σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί ως εξής: Ερχόµενος ο δηµότης στο κάθε σύστηµα µε το δοχείο του θα πρέπει να µπορεί κάνει τα εξής βήµατα: 1. Τοποθετεί το δοχείο του στην υποδοχή υδροληψίας, 2. Ενεργοποιεί τον ειδικό διακόπτη πλησίον της υποδοχής κερµάτων του κερµατοδέκτη, 3. Βάζει στην κατάλληλη υποδοχή το απαιτούµενο ποσό σε κέρµατα 5,10,20,50 λεπτών (το ποσό θα µπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε ποσόν από την ΕΥΑΚ) 4. Αυτόµατα το κάθε σύστηµα θα γεµίζει µε δέκα λίτρα καθαρό πόσιµο νερό το δοχείο που έχει τοποθετηθεί στην υδροληψία και θα σταµατάει αυτόµατα, η ποσότητα του νερού θα µπορεί να ρυθµιστεί σε οποιαδήποτε από την ΕΥΑΚ. Αν ο δηµότης επιθυµεί να πάρει µικρότερη ποσότητα νερού, θα µπορεί µόλις γεµίσει το δοχείο του ή ακόµα έστω και ένα µόνο µικρό µπουκάλι χωρητικότητας µισού λίτρου να σταµατάει την ροή του νερού µόλις γεµίσει απενεργοποιώντας τον ειδικό διακόπτη πλησίον της υποδοχής των προπληρωµένων καρτώνκλειδιών. Έτσι θα γίνετε εξοικονόµηση νερού και δεν πηγαίνει χαµένη ούτε µία σταγόνα και ο καταναλωτής θα µπορεί να πάρει ακριβώς την ποσότητα που επιθυµεί, όσο µικρή και αν είναι αυτή, χωρίς όµως το σύστηµα να επιστρέφει ρέστα. Ό εξοπλισµός του κάθε συστήµατος θα πρέπει να είναι εντός οικίσκου (µεταλλικού ή πλαστικού ή άλλου υλικού κατάλληλης αντοχής) που θα αποτελείτε από το κέλυφος και σκελετό. Θα διαθέτει κανονική πόρτα µε κλειδαριά στο πίσω µέρος του για εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισµό ενδεικτικών διαστάσεων 60 Χ 190 εκ. και στην βάση του ρόδες βαρέως τύπου µε φρένο για την εύκολη µετακίνηση του όποτε χρειάζεται ή κατάλληλα στηρίγµατα «πόδια». Στην εµπρόσθια πλευρά του θα έχει δύο κατάλληλες υποδοχές κατασκευασµένες από ανοξείδωτη λαµαρίνα για µεγαλύτερη αντοχή. Η µία θα είναι η θέση υδροληψίας στην οποία οι καταναλωτές θα τοποθετούν το δοχείο τους για να το γεµίζουν καθαρό νερό η οποία θα µπορεί να δέχεται δοχεία όλων των διαστάσεων µέχρι χωρητικότητας 20 λίτρων, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου Μήκος 50εκΧΒάθος40εκΧΥψος80εκ.. Στο κάτω µέρος της υδροληψίας θα υπάρχει ανοξείδωτη α- φαιρούµενη εσχάρα και αγωγός που θα συλλέγει το νερό που πιθανώς θα χύνετε έξω από τα δοχεία. Η άλλη υποδοχή-εσοχή θα είναι για τον µηχανισµό του κερµατοδέκτη η οποία θα τον προστατεύει και από το νερό της βροχής. Στο επάνω σηµείο της επρόσθιας πλευράς του θα διαθέτει κατάλληλη οπή ελάχιστων διαστάσεων 35 Χ 35 εκ. η οποία θα σφραγίζει στεγανά µε τζάµι πλέξι γκλάς πίσω από το οποίο θα τοποθετηθεί µία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για διαφηµιστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Όλη η κατασκευή θα είναι µεγάλης µηχανικής αντοχής. Ο οικίσκος οι υποδοχές και ο ιστός µετά την κατασκευή τους θα βαφτούν εξωτερικά µε κατάλληλο αστάρι και µε βαφή δύο συστατικών εποξιδικού τύπου, µε χρώµα επιλογής της ΕΥΑΚ, για µεγαλύτερη αντοχή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και κοντά σε θάλασσα. Θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να προστατεύει επαρκώς όλο τον εξοπλισµό που θα φέρει εσωτερικά από τις εξωτερικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Οι εξωτερικές διαστάσεις του πρέπει να είναι κατά µέγιστο 2,0 µ. πλάτος Χ 2,0 µ. µήκος Χ 2,50 µ. ύψος. Το κάθε σύστηµα θα συνδέεται µε το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής που τοποθετείτε και θα µπορεί να παράγει 100% πόσιµο νερό.

2 Όλα τα επιµέρους συστήµατα θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. Θα είναι δοκιµασµένα σε συνθήκες λειτουργίας και θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση στην παραγωγή πόσιµου νερού. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ο προσφέρων των συστήµατων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα στελεχωµένο µε τουλάχιστο δέκα (10) άτοµα µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό ειδικοτ1ήτων συναφών για τη συγκεκριµένη εφαρµογή και δύο τουλάχιστον µηχανικούς ανωτέρας και ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας ή Χηµικών Μηχανικών. Θα δηλώνεται από τον κάθε συµµετέχων η λίστα προσωπικού καθώς επίσης και η υποδοµή κάθε εταιρείας µε τον Ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό που διαθέτει για την κατασκευή των συστηµάτων ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή ο αριθµός του µόνιµα απασχολούµενου προσωπικού, η επιχειρηµατική δοµή της επιχείρησης, το κύρος της, το εύρος των δραστηριοτήτων της, ο τεχνικός της εξοπλισµός και οι εµπορικές της επιδόσεις. Στα βασικά εξαρτήµατα της κατασκευής(αντλίες, φίλτρα, µεµβράνες κλπ.), θα υπάρχει πινακίδα του κατασκευαστή όπου θα αναγράφεται, ο τύπος, ο αριθµός κατασκευής και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Όλα τα ανωτέρω µέρη απαιτείτε να διαθέτουν σήµανση CE. Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει πλήρως τις προσφερόµενες µονάδες, αναλύοντας κάθε επιλογή του, παραθέτοντας πλήρη µεγέθη και δεδοµένα (υπολογισµούς, τεχνικές προδιαγραφές, ισχύς λειτουργίας, παροχές, υλικά κατασκευής, εργοστάσιο κατασκευής κάθε επιµέρους ε- ξαρτήµατος, παραµέτρους λειτουργίας κλπ.). Οι τεχνικές προσφορές θα περιλαµβάνουν : α) τεχνική περιγραφή, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι επί µέρους συσκευές επεξεργασίας νερού, τα τεχνικά µεγέθη τους κλπ., β) σχέδια (γενικής διάταξης, κατόψεις, τοµές, σχέδια λεπτοµερειών διαγράµµατα ροής κλπ) σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100, γ) υπολογισµούς που θα αποδεικνύουν την ορθότητα των επιλογών, δ) κατάλογο προσφεροµένου εξοπλισµού µε σαφή καθορισµό του κατασκευαστή και της χώρας προέλευσης, τύπου συσκευής, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ., συνοδευόµενο από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης για όλες τις ε- γκατεστηµένες διατάξεις (δοσοµετρικά συστήµατα, φίλτρο θολότητας και ενεργού άνθρακα, φίλτρα φυσιγγίων, αντλίες, όργανα µετρήσεων, κλπ.). Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση λόγω διαφορετικής λειτουργικής φιλοσοφίας από τις προδιαγραφές της παρούσας µελέτης (πέραν των σηµείων όπου αναφέρεται ο όρος επί ποινή αποκλεισµού), θα υπάρχει ολοκληρωµένη αιτιολόγηση µε λεπτοµερή τεχνικά και υπολογιστικά στοιχεία της ακολουθούµενης εφαρµογής / λύσης και πλήρης τεκµηρίωση των πλεονεκτηµάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρµόδια επιτροπή. Οι µονάδες θα είναι κατάλληλες για την επεξεργασία νερού των δηµοτικών δικτύων, το οποίο προέρχεται από τις γεωτρήσεις του νησιού. Η.Ε.Υ.Α.Κ θα προσδιορίσει την προέλευση του νερού που χρησιµοποιεί και θα παραδώσει δείγµατα αναλύσεων στους ενδιαφερόµενους βάση της ανάλυσης που έχει πραγµατοποιήσει για την δυσµενέστερη περίοδο άντλησης µε την δυσµενέστερη ποιότητα

3 Οι µονάδες θα παραδοθούν µε δαπάνη και ενέργειες του ανάδοχου στις ακριβείς θέσεις που θα υποδειχτούν από τον ήµο, πλήρως τοποθετηµένες και συνδεδεµένες µε κάθε απαραίτητο για τη λειτουργία τους δίκτυο (παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, απορριπτόµενου νερού κλπ.) τις οποίες υποδοµές θα εξασφαλίσει η.ε.υ.α.κ και θα φέρουν κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοµατισµό, ώστε να πραγµατοποιούν αυτόνοµα όλο τον κύκλο επεξεργασίας, δηλαδή : φίλτρανση και προκατεργασία νερού δικτύου, επεξεργασία νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης, µετακατεργασία και αποθήκευση του παραγόµενου νερού σε δεξαµενή, προώθηση (διάθεση / πώληση) του παραγόµενου νερού. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να επισκεφθούν τα νησιά, ώστε να εξετάσουν τους χώρους εγκατάστασης των µονάδων και να λάβουν γνώση τοπικών χαρακτηριστικών και δεδοµένων, τα οποία σχετίζονται µε την µεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων (ακριβείς θέσεις τοποθέτησης, δυνατότητα και τρόποι πρόσβασης σε αυτά, δίκτυα παροχής η- λεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, άρδευσης κλπ.). Οι µονάδες θα µεταφερθούν και θα εγκατασταθούν µε ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή στα σηµεία υπόδειξης των ήµων. Οι µονάδες θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο εντός του προκατασκευασµένου οικίσκου. Ο ήµος θα µεριµνήσει για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (µέχρι τον µετρητή κάθε µονάδας), τη σύνδεση µε τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του απορριπτόµενου νερού και την κατασκευή βάσεων από οπλισµένο σκυρόδεµα για την έδραση των οικίσκων όπου απαιτείται. Κόστος παραγόµενου νερού Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ακριβής εκτίµηση του τελικού κόστους του παραγόµενου νερού, µέγεθος που θα παρουσιαστεί λεπτοµερώς από κάθε προµηθευτή και το οποίο θα βαθµολογηθεί. Ειδικότερα θα προσδιοριστούν τα παρακάτω µεγέθη : κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε KWh/m 3 και /m 3 παραγόµενου νερού, κατανάλωση χηµικών υλικών (χωριστά ανά υλικό και το συνολικό κόστος χρήσης χηµικών) σε Kgr/m 3 και /m 3 παραγόµενου νερού, κόστος συντήρησης και αναλώσιµων υλικών (φυσίγγια, µεµβράνες, ανθρακικό ασβέστιο κλπ) σε /m 3 παραγόµενου νερού, τελικό κόστος παραγόµενου νερού σε /m 3. Το ποσοστό ανάκτησης του συστήµατος Το κόστος εργασίας για την συντήρηση του συστήµατος Ο υπολογισµός του ενεργειακού κόστους του παραγόµενου νερού, θα γίνει από κάθε ενδιαφερόµενο προµηθευτή µε την τιµή της κιλοβατώρας στα 0,09 /KWH. Οι προµηθευτές θα δεσµευθούν για τα µεγέθη αυτά, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δεδοµένων τους. Σχέδια - Υπολογισµοί Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη και λεπτοµερή σχέδια της µονάδας, (γενικής διάταξης, 3D όψεις, κατόψεις, τοµές, σχέδια λεπτοµερειών κλπ.) σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100, στα οποία θα αποτυπώνονται µε κάθε λεπτοµέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήµατα και υποσυστήµατα, καθώς και τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Θα υποβληθούν επίσης διαγράµµατα ροής, γενικές διατάξεις όλων των εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικά σχέδια των εγκαταστάσεων. Τα σχέδια διάταξης του εξοπλισµού θα είναι µεγάλης α- κρίβειας και θα θεωρηθούν δεσµευτικά όσον αφορά στην εσωτερική διαρρύθµιση και τις διαστάσεις γενικότερα.

4 Επίσης από τα σχέδια θα διαπιστωθεί η εργονοµία του χώρου και η ευκολία συντήρησης του συστήµατος. Η προσφορά θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεύχη υπολογισµών, που θα αιτιολογούν πλήρως τις επιµέρους επιλογές (αντλιών, φίλτρων, υλικών κατασκευής, χηµικών κλπ.). Ποσότητα παραγόµενου πόσιµου νερού Η δυναµικότητα κάθε µονάδας θα είναι 6 m 3 (για τα 15 τεµάχια ) και 12 m3 (για τα 6 τε- µάχια ) παραγόµενου πόσιµου νερού ηµερησίως. Οι µονάδες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθ όλη τη διάρκεια του έτους και θα σταµατούν µόνο για τις απαιτούµενες εργασίες συντήρησης και επισκευών. Θερµοκρασία / ποιότητα νερού δικτύων Η θερµοκρασία του νερού δικτύου, µε βάση την οποία θα γίνει ο σχεδιασµός της µονάδας θα είναι οι 18 0 C. Στη θερµοκρασία αυτή η ελάχιστη αποδεκτή ηµερήσια παραγωγή θα είναι επί ποινή αποκλεισµού η ζητούµενη (6 m 3 και 12m3παραγόµενου πόσιµου νερού). Για το σχεδιασµό κάθε µονάδας, θα ληφθεί υπόψη η κάτωθι χηµική ανάλυση του νερού των δικτύων της πόλης της Καλύµνου. Αγωγιµότητα 6050Μs/cm PH 7.7 Ολική σκληρότητα 893 mg/l CaCO3 Φθοριούχα 0,24 mg/l Χλωριούχα 2051,1 mg/l Νιτρικά 36,5 mg/l Θειικά 253,5 mg/l Νατριο 863,9 mg/l Κάλιο 25,4 mg/l Ασβέστιο 173,7 mg/l Μαγνήσιο 97,6 mg/l Μαγγάνιο 23,5 mg/l Κάδµιο <0,164 µg/l Χρώµιο <1,0 µg/l Μόλυβδος <0,64 µg/l Αρσενικό <1,0 µg/l Υδραργυρος <0,2 µg/l Ποιότητα πόσιµου νερού Το παραγόµενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιµο, σύµφωνα µε την ισχύουσα υγειονοµική διάταξη του Ελληνικού κράτους, δηλαδή µε την 98/83 οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001) όπως δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892/B/ και τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Αριθ. ΥΓ2/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ 630/Β/ ) και γενικότερα των διατάξεων που ισχύουν τη χρονική περίοδο εγκατάστασης της µονάδας. Σε περίπτωση που κατά την χρονική περίοδο εγκατάστασης των µονάδων οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν ή έχουν τροποποιηθεί, θα ισχύουν οπωσδήποτε οι νεότερες και ο προµηθευτής θα πρέπει να το λάβει υπόψη του κατά την παράδοση των µονάδων πραγµατοποιώντας µε δική του ευθύνη την όποια τροποποίηση / προσαρµογή απαιτείται. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε δικές του ενέργειες και δαπάνες να προβεί σε χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόµενου νερού, τα αποτελέσµατα των οποίων πρέ-

5 πει οπωσδήποτε να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση που οι αναλύσεις δεν ολοκληρωθούν από τον προµηθευτή εντός ενός (1) µήνα από την παράδοση της µονάδας, η υπηρεσία θα πραγµατοποιήσει αναλύσεις µε δικές της ενέργειες και το ποσό θα παρακρατηθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν κατά τις αναλύσεις το παραγόµενο νερό προκύψει ακατάλληλο για πόσιµο, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε ενέργεια βελτίωσης απαιτηθεί, ώστε η ποιότητα του παραγόµενου νερού να είναι απόλυτα σύµφωνη µε τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση η µονάδα θα κριθεί ακατάλληλη και θα α- πορριφθεί. 3. ΣΤΑ ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Λειτουργία µονάδας Η λειτουργία της µονάδας θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας : Φίλτρανση ακατέργαστου για τυχόν αιωρούµενα στερεά προχλωρίωση νερού δικτύου, και δεξαµενισµός. φίλτρανση νερού δικτύου µε φίλτρο θολότητας, φίλτρανση νερού δικτύου (αποχλωρίωση / κατακράτηση οσµών) µε φίλτρο ενεργού άνθρακα, έγχυση αντικαθαλατωτικού, φίλτρανση νερού δικτύου µε φίλτρο φυσιγγίων έως 5 µm, µονάδα επεξεργασίας νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης, τελική επεξεργασία παραγόµενου νερού µε διέλευση από φίλτρο ανθρακικού ασβεστίου Χλωρίωση του παραγόµενου νερού για την προστασία της ανάπτυξης µικροβίων από την παραµονή του νερού στην δεξαµενή αποθήκευσης. εξαµενή ανοξείδωτη για την αποθήκευση του επεξεργασµένου νερού όγκου 500 lt για το σύστηµα των lt και 250 lt για το σύστηµα των lt. αντλία ανακυκλοφορίας και διανοµής του παραγόµενου νερού συσκευή σποστείρωσης UV για την απολύµανση του νερού ανακυκλοφορίας φίλτρανση κατακράτησης οσµών µε δευτερεύον φίλτρο φυσιγγίου ενεργού άνθρακα διάταξη διάθεσης / πώλησης νερού µε κερµατοδέκτη (ή κάρτα). Ηλεκτρικό πίνακα και ηλεκτρική εγκατάσταση πλήρης η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα για την εγκατάσταση και σύνδεση των συστηµάτων. Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου του συστήµατος. Τα τεχνικά µεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, κλπ) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιµέρους διατάξεων και εξαρτηµάτων της µονάδας (σωλήνες κατάθλιψης, διατοµές, φίλτρα, αντλία υψηλής πίεσης, µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης, σωληνώσεις υψηλής και χαµηλής πίεσης, δοσοµετρικές αντλίες, χηµικά διαλύµατα κλπ.), θα είναι αποκλειστικά επιλογές κάθε προµηθευτή ανάλογα µε τη σχεδίαση και τη φιλοσοφία του προσφερόµενου συστήµατος. Τα υλικά κατασκευής των διατάξεων που περιγράφονται παρακάτω θα έχουν οπωσδήποτε πολύ υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα χηµικά υλικά κλπ. (όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή συνθετικά υλικά) και αποδεδειγµένη καταλληλότητα για χρήση στην παραγωγή και διάθεση πόσιµου νερού. Φίλτρανση ακατεργάστου νερού Για την φίλτρανση του ανεπεξέργαστου νερού απαιτείται η τοποθέτηση Προφίλτρου αιωρούµενων στερεών µεγέθους έως 50µικρών διάστασης 10 ιντσών και εισόδου 3/4 πλαστικό για να έχει αντοχές στην διάβρωση. Προχλωρίωση νερού δικτύου

6 Για την απολύµανση του νερού των δηµοτικών δικτύων θα υπάρχει διάταξη προχλωρίωσης, η οποία θα αποτελείται από δοσοµετρική αντλία διαφραγµατικού τύπου ρυθµιζόµενης παροχής µε ενσωµατωµένο κινητήρα, δεξαµενή συγκέντρωσης του ακατέργαστου νερού κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η απολύµανση του ακατέργαστου νερού καθώς επίσης και η οξείδωση του σιδήρου και µαγγανίου που ενδεχοµένως να υπάρχει στο νερό και δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου. Το χλωριωµένο νερό θα οδηγείται µε αντλία προώθησης από την δεξαµενή ακατέργαστου νερού (δεξαµενή χλωρίωσης) στα επόµενα στάδια επεξεργασίας. Φίλτρανση µε φίλτρο παρακράτησης θολότητας ( αµµόφιλτρο ) Το νερό οδεύει στη συνέχεια προς τα φίλτρα παρακράτησης θολότητας, όπου κατακρατούνται η θολότητα, διάφορα αιωρούµενα σωµατίδια, ο οξειδωµένος σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και περιορίζεται η ρυπαρότητα του νερού (SDI) εντός των αποδεκτών για την λειτουργία των µεµβρανών Για τη φίλτρανση, χρησιµοποιούνται διαφορετικής σύστασης, κοκκοµετρίας και ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά µέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιµοποιείται διαφορετικής κοκκοµετρίας χαλαζιακό χαλίκι, χαλαζιακή άµµος, και ανθρακίτης. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκοµετρία (mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού (gr/cm 3 ). Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω µέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα τα στρώµατα θα εξέρχεται φιλτραρισµένο από το κάτω µέρος του. Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής σε τριβές, δεν πρέπει να προσδίδουν χρώµα, γεύση ή οσµή στο νερό. Θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συµµόρφωση µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό και πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Ο αριθµός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να ε- ξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και όχι µεγαλύτερη από 15 m/h. Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται µε τη βοήθεια αυτοµατισµών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις. Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν αποµακρύνθηκε προετοιµάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Σχετικά στοιχεία θα δοθούν στην τεχνική προσφορά. Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο αυτοµατισµό που θα διαθέτει η βαλβίδα του φίλτρου (ηλεκτρονική πλακέτα µε µικροεπεξεργαστή), ο οποίος θα προγραµµατίζεται και θα εκτελεί αυτόµατα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον προγραµµατισµό θα είναι δυνατός ο προσδιορισµός της διάρκειας και της περιοδικότητας κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούν να γίνονται και µε χειροκίνητες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυµεί. Οι αυτοµατισµοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαµηλή τάση 24 V AC και ισχύ. Τα δοχεία των φίλτρων θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασµένα από βαρέως βιοµηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, µε µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και θα έχουν ονοµαστική πίεση

7 λειτουργίας µεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50 % από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ ελάχιστο 6 bar. Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα, θα είναι κατασκευασµένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία θα υ- ποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Φίλτρανση µε φίλτρο ενεργού άνθρακα Σκοπός του είναι η κατακράτηση του υπολειµµατικού χλωρίου και των παραγώγων της αντίδρασής του µε το νερό. Ακόµη έχει την ικανότητα κατακράτησης ουσιών, που βρίσκονται σε ελάχιστη ποσότητα στο νερό και του προσδίδουν οσµή, γεύση, χρώµα κλπ., καθώς και του οργανικού φορτίου. Για τη φίλτρανση, χρησιµοποιούνται διαφορετικής σύστασης, κοκκοµετρίας και ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά µέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιµοποιείται διαφορετικής κοκκοµετρίας χαλαζιακό χαλίκι και ενεργός άνθρακας. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκοµετρία (mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού (gr/cm3). Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω µέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα τα στρώµατα θα εξέρχεται από το κάτω µέρος του. Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων και τις α- παιτούµενες ποσότητες που περιέχονται σ αυτά. Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής σε τριβές και δεν πρέπει να προσδίδουν χρώµα, γεύση ή οσµή στο νερό. Θα συνοδεύονται (επί ποινή αποκλεισµού) από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συµµόρφωση µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό και πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Ο αριθµός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να ε- ξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και όχι µεγαλύτερη από 15 m/h. Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται µε τη βοήθεια αυτοµατισµών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις. Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν αποµακρύνθηκε προετοιµάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Σχετικά στοιχεία θα δοθούν στις τεχνικές προσφορές. Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο αυτοµατισµό που θα διαθέτει η βαλβίδα του φίλτρου (ηλεκτρονική πλακέτα µε µικροεπεξεργαστή), ο οποίος θα προγραµµατίζεται και θα εκτελεί αυτόµατα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον προγραµµατισµό θα είναι δυνατός ο προσδιορισµός της διάρκειας και της περιοδικότητας κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούν να γίνονται και µε χειροκίνητες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυµεί. Οι αυτοµατισµοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαµηλή τάση 24 V AC και ισχύ. Τα δοχεία των φίλτρων θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασµένα από βαρέως βιοµηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, µε µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και θα έχουν ονοµαστική πίεση

8 λειτουργίας µεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50% από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ ελάχιστο 6 bar. Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα, θα είναι κατασκευασµένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά (επί ποινή αποκλεισµού) πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία θα υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Σύστηµα τροφοδοσίας αντικαθαλατωτικού Στη συνέχεια θα πρέπει να τροφοδοτηθεί αντικαθαλατωτικό (χηµικό για την αποφυγή καθαλατώσεων). Το σύστηµα αυτό θα αποτελείται από : - αυτόµατη τροφοδοτική αντλία, διαφραγµατικού τύπου, αυτόµατης αναρροφήσεως, ρυθ- µιζόµενης παροχής. Όλα τα µέρη που έρχονται σε επαφή µε το χηµικό διάλυµα που τροφοδοτεί η αντλία θα είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά στην διάβρωση υλικά, - κάδο διαλύµατος (χωρητικότητας τουλάχιστον 100 lt), απ τον οποίο θα αναρροφάται το διάλυµα του αντικαθαλατωτικού. Θα είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό. Η έγχυση του αντικαθαλατωτικού θα γίνεται στη σωλήνωση πριν την είσοδο στο φίλτρο α- σφαλείας της µονάδας αντίστροφης ώσµωσης για την προστασία των µεµβρανών από καθαλατώσεις και άλλες επικαθίσεις. Το σύστηµα δοσιµέτρησης αντικαθαλατωτικού είναι πανο- µοιότυπο µε αυτό της χλωρίωσης που περιγράφηκε και περιλαµβάνει µια δοσιµετρική αντλία, κάδο του δοσιµετρούµενου χηµικού χωρητικότητας 100 λίτρων και φλοτέρ ασφαλείας χα- µηλής στάθµης. Το προτεινόµενο αντικαθαλατωτικό υλικό θα είναι διαθέτει έγκριση για χρήση από τους κατασκευαστές των µεµβρανών όσο και πιστοποιητικά χρήσης από αναγνωρισµένο οργανισµό για το πόσιµο νερό. Οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά θα παρατίθενται στην τεχνική προσφορά του κάθε ενδιαφερόµενου. Επιπροσθέτως, πρέπει να είναι προκαταχωρηµένο και σύµφωνο µε τις διατάξεις του κανονισµού REACH να αναφέρεται και ο αριθµός καταχώρησης. Φίλτρανση µέσω φίλτρου φυσιγγίων Το φίλτρο (ή τα φίλτρα) έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωµατιδίων µεγέθους µεγαλύτερου των 5 µm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούµενα στάδια φίλτρανσης ή προστέθηκαν κατά την έγχυση των χηµικών διαλυµάτων. Τα φίλτρα αυτά θα περιλαµβάνουν αντικαθιστώµενα φυσίγγια και το κέλυφός τους θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο υλικό πλαστικό ή συνθετικό για να έχει αντοχές στην διάβρωση. Αντλητικό συγκρότηµα υψηλής πίεσης 1. Αντλία Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της αντίστροφης όσµωσης, θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλη περιστροφική φυγοκεντρική αντλία, κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316 ή ανώτερο). Ο προµηθευτής θα αναφέρει λεπτοµερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόµενης αντλίας, λαµβάνοντας υπόψη το συνδυασµό µε τον προσφερόµενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί.

9 Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλίας : τύπος αντλίας, παροχή προς επεξεργασία νερού, µανοµετρικό, απορροφούµενη ισχύς σε KW, βαθµός απόδοσης, στροφές λειτουργίας. υλικά κατασκευής. Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της αντλίας καθώς και οι επιδόσεις της, θα υποβάλλονται συνοδευόµενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. Ηλεκτροκινητήρας αντλίας υψηλής πίεσης Ο ηλεκτροκινητήρας θα εξασφαλίζει την κίνηση της αντλίας υψηλής πίεσης, θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης και κλάσης µόνωσης. Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία κινητήρα : τάση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα τύπος ηλεκτροκινητήρα, ρεύµα λειτουργίας, ονοµαστική ισχύς, στροφές λειτουργίας, βαθµός απόδοσης. κλάση µόνωσης, εκκίνηση (τύπος). διάταξη προστασίας. Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του ηλεκτροκινητήρα καθώς και οι επιδόσεις του θα υποβάλλονται συνοδευόµενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. Σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης Το νερό µετά το συγκρότηµα υψηλής πίεσης θα εισέρχεται µε υψηλή πίεση στις οσµωτικές µεµβράνες όπου διαχωρίζεται : α. στο επεξεργασµένο νερό (προϊόν) το οποίο θα οδηγείται στη διαδικασία µετακατεργασίας και αποθήκευσης και β. στο συµπύκνωµα που θα απορρίπτεται και θα οδηγείται προς το αποχετευτικό δίκτυο του ήµου. Ο συνολικός αριθµός των µεµβρανών που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριµένη παραγωγή, εξαρτάται από τον τύπο τους και τον σχεδιασµό της µονάδας (οι προµηθευτές θα παρουσιάσουν λεπτοµερή υπολογιστικά στοιχεία). Επιθυµητό είναι, για την τελική εφαρµογή να απαιτείται η χαµηλότερη δυνατή πίεση λειτουργίας, γεγονός που θα καταπονεί λιγότερο την µονάδα (και ιδιαίτερα τις µεµβράνες) και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των µονάδων. Η συσκευή θα συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης και λίστα ανταλλακτικών εξαρτηµάτων. Η διάταξη των µεµβρανών θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Η αντικατάσταση οποιασδήποτε µεµβράνης θα γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η α- ποσύνδεση άλλων εξαρτηµάτων ή διατάξεων.

10 Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα υψηλής πίεσης (εισαγωγή των µεµβρανών και εξαγωγή συµπυκνώµατος), θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (ή καλύτερης ποιότητας), ενώ το επεξεργασµένο νερό (προϊόν) θα εξέρχεται µε σωληνώσεις από συνθετικό υλικό (κατάλληλο για χρήση σε πόσιµο νερό). Ο συντελεστής απόφραξης των µεµβρανών (fouling factor), θα ληφθεί 5 % ετησίως, για τριετή λειτουργία ανεξάρτητα αν η µονάδα εργάζεται συνεχώς ή εποχιακά. Ο προµηθευτής συνεπώς θα εγγυηθεί για την δυνατότητα της απαιτούµενης ηµερήσιας παραγωγής των 6 m 3 για κάθε µονάδα µε τον παραπάνω συντελεστή απόφραξης, για χρονικό διάστηµα τριετούς συνεχούς λειτουργίας. Στο συγκρότηµα των µεµβρανών θα υπάρχει διάταξη δειγµατοληψίας νερού στη γραµµή προϊόντος. Σύστηµα µετακατεργασίας Το σύστηµα θα αποτελείται από φίλτρο, αποτελούµενο από δοχείο κατασκευασµένο από υ- λικό µε υψηλή αντοχή σε χηµικές ουσίες, πίεση και διάβρωση το οποίο θα περιέχει ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ), το οποίο θα διαλύεται προοδευτικά κατά την διέλευση του παραγόµενου νερού, προσδίδοντάς του τα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Το ανθρακικό ασβέστιο που θα χρησιµοποιηθεί, θα συνοδεύεται οπωσδήποτε από πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού. Χλωρίωση του παραγόµενου νερού Για την απολύµανση του παραγόµενου νερού θα υπάρχει διάταξη µεταχλωρίωσης, η οποία θα αποτελείται από δοσοµετρική αντλία διαφραγµατικού τύπου ρυθµιζόµενης παροχής µε ενσωµατωµένο κινητήρα, ώστε να επιτυγχάνεται η απολύµανση του παραγόµενου νερού και δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου κοινό µε το δοχείο της προχλωρίωσης. εξαµενή αποθήκευσης πόσιµου νερού-ανακυκλοφορία-αποστείρωση Εντός του οικίσκου θα βρίσκεται δεξαµενή αποθήκευσης του πόσιµου νερού κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας, χωρητικότητας 500 lt για το σύστηµα των lt και 250 lt για το σύστηµα των lt. Η προώθηση του παραγόµενου νερού από την δεξαµενή αποθήκευσης για διάθεση θα γίνεται µε την βοήθεια κατάλληλου κυκλοφορητή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας, που θα οδηγεί το νερό µέσω συσκευής UV κατάλληλης παροχής τουλάχιστον 300 l/h σε συνεχή ανακυκλοφορία για την συνεχή απολύµανση του ή προς την µετέπειτα διανο- µή, που είναι η αποχλωρίωση του νερού από κατάλληλο φίλτρο κυτταρίνης- άνθρακα κατάλληλης παροχής το οποίο θα είναι τοποθετηµένο σε κέλυφος 10 και διατοµής εισόδουεξόδου 1,για την συγκράτηση του χλωρίου και των οσµών από το αποθηκευµένο παραγό- µενο νερό και στη συνέχεια θα οδηγείται στην τελική διάθεση (σύστηµα αποστείρωσης UV, υδροµετρητης, διάταξη κερµατοδέκτη)σε ανοξείδωτο κρουνό. Σύστηµα αποστείρωσης µε λυχνία UV Η διάταξη αυτή θα αποστειρώνει πλήρως το παραγόµενο νερό, καταστρέφοντας το DNA των παθογόνων µικροβίων που πιθανώς παρουσιαστούν στο παραγόµενο νερό. Θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 300 l/h και θα εγκατασταθεί πριν την του πόσιµου νερού στο κοινό. Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή που θα περιλαµβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, πίνακα εντοπισµού βλαβών κλπ..

11 Στο σηµείο διάθεσης του νερού (κάτω από τον ανοξείδωτο κρουνό) θα υπάρχει ανοξείδωτη βάση µε σχάρα αποχέτευσης για τις τυχόν υπερχειλίσεις κατά το γέµισµα των δοχείων. Ηχοµόνωση Θερµοµόνωση Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διατήρηση των λειτουργικών θορύβων σε πολύ χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου ότι οι µονάδες είναι πιθανό να εγκατασταθούν κοντά σε κατοικηµένες περιοχές (κατοικίες ή τουριστικές µονάδες). Για το λόγο αυτό κάθε οικίσκος θα φέρει ηχοµόνωση. Εάν παρ όλ αυτά δεν επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα, θα πρέπει να µονωθεί επί πλέον (τα τοιχώµατα του οικίσκου ή τα περισσότερο θορυβώδη εξαρτήµατα όπως η αντλία υψηλής πίεσης), ώστε να περιοριστούν στα επιτρεπόµενα όρια οι εκποµπές θορύβου. Ως µέγιστο αποδεκτό όριο εκποµπής θορύβου, ορίζονται σύµφωνα µε τον πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π /81, τα 45 Db. Υδροµετρητής Στην έξοδο του παραγόµενου νερού θα τοποθετηθεί υδροµετρητής ½, για την παρακολούθηση και την καταγραφή των ποσοτήτων του παρεχόµενου νερού. ιάθεση πόσιµου νερού Στον οικίσκο θα υπάρχει ηλεκτρονική διάταξη ελεγχόµενης παροχής νερού µε χρήση κέρµατος,η οποία θα φέρει ψηφιακή οθόνη ένδειξης λειτουργίας (ευδιάκριτη και την ηµέρα), στην οποία θα αναγράφεται το ποσό των κερµάτων που δέχεται. Θα αναγνωρίζει όλες τις υποδιαιρέσεις κερµάτων του Ευρώ και θα έχει δυνατότητα προγραµµατισµού της ποσότητας του νερού που θα παρέχει ανάλογα µε το νόµισµα που δέχεται (χωρίς όµως να δίνει πολλαπλάσια ποσότητα νερού στην περίπτωση που δεχθεί κέρµα πολλαπλάσιας αξίας από την προρυθµισµένη). Ο αρχικός καθορισµός τιµής / ποσότητας θα προσδιοριστεί από τον ήµο. Η διάταξη του κερµατοδέκτη (αναγνώστης κερµάτων, υποδοχή κερµάτων, έξοδος απορριπτό- µενων κερµάτων κλπ.), θα έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης σε ανεξάρτητο ανοξείδωτο πάνελ, ώστε σε περίπτωση εγκατάστασης της µονάδας εντός υφιστάµενου κτιρίου, να είναι δυνατή η προσαρµογή του σε θυρίδα που θα διανοιχθεί στον τοίχο για το σκοπό αυτό (και παράλληλα να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αλλαγής θέσης αν παραστεί ανάγκη). Η µονάδα θα ενσωµατώνει οπωσδήποτε δυνατότητα παράκαµψης της διάταξης παροχής µε κερ- µατοδέκτη, ώστε να είναι δυνατή ή ελεύθερη παροχή νερού (κατ επιλογή ή σε περίπτωση βλάβης του µηχανισµού του κερµατοδέκτη). Σε περίπτωση που η διάταξη παροχής νερού λειτουργεί µε κάρτα, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην προσφορά. Ηλεκτρική εγκατάσταση Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι πλήρης και θα περιλαµβάνει κάθε απαραίτητη για την σωστή η και ασφαλή λειτουργία της µονάδας διάταξη. Θα περιλαµβάνεται ηλεκτρικός πίνακας µε όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισµού και ασφάλειας / προστασίας της µονάδας (γενικό διακόπτη φορτίου, διακόπτη επείγουσας παύσης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, αυτόµατες ασφάλειες, ρελέ διαρροής κλπ.), γειώσεις, γραµµές φωτισµού, εσωτερικό φωτιστικό σώµα, εξωτερικό ανοξείδωτο φωτιστικό σώµα στεγανό, 2

12 στεγανοί ρευµατοδότες, στεγανοί διακόπτες φωτισµού, ανεµιστήρας εξαερισµού (διαµέτρου τουλάχιστον 30 cm), σταθεροποιητής και επιτηρητής τάσης δικτύου (ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της µονάδας σε περίπτωση πτώσεων τάσης και γενικά παροχής κακής ποιότητας ρεύµατος δικτύου), καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της µονάδας. Πίνακας ελέγχου Η µονάδα θα φέρει τον δικό της πίνακα ελέγχου και θα ισχύει: Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας (CE). Με τον πίνακα θα συνδέονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της µονάδας. Θα είναι ηλεκτρονικός, µε ενσωµατωµένο PLC και θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας δηλαδή προεπεξεργασία νερού, αφαλάτωση και τελική επεξεργασία παραγόµενου νερού. Οι λειτουργίες και οι συναγερµοί (alarm) θα παρουσιάζονται επί ποινή αποκλεισµού στον πίνακα µε ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις. Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόµατα τη λειτουργία της µονάδας, αν ξεπεραστούν κάποια όρια, ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα. Ο πίνακας ελέγχου (επι ποινή αποκλεισµού) θα τροφοδοτείται µε χαµηλή τάση και θα είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα ισχύος για ασφάλεια για τον χρήστη θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας των µονάδων, δηλαδή : τροφοδοσία - προκατεργασία νερού δικτύου : (λειτουργία φίλτρων θολότητας και ενεργού άνθρακα, δοσοµετρητών, ποιότητα τροφοδοτούµενου / προεπεξεργασµένου νερού κλπ.), επεξεργασία νερού (διάταξη υψηλής πίεσης αντίστροφης όσµωσης) : (λειτουργία συγκροτήµατος υψηλής πίεσης, διάταξη αντίστροφης όσµωσης, προγραµµατισµός απόπλυσης µεµβρανών κλπ)., µετακατεργασία παραγόµενου νερού (έλεγχος ποιότητας παραγόµενου νερού, φίλτρα µετακατεργασίας στάθµη δεξαµενής αποθήκευσης παραγόµενου νερού κλπ). Για όλα τα παραπάνω ελεγχόµενα µεγέθη, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης ενεργοποίησης συναγερµού (alarm) και διακοπής της λειτουργίας των µονάδων όταν ξεπεραστούν τα επιτρεπόµενα όρια ασφαλείας. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε βάθος χρόνου (για 15έτη τουλάχιστον), ο προµηθευτής δεν θα παραδώσει απλά ένα χειρόγραφο έντυπο καταγραφής των παραµέτρων λειτουργίας. Μαζί µε την εγκατάσταση, θα παραδοθεί από τον προµηθευτή ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (δεν περιλαµβάνεται ο υπολογιστής), σε λογισµικό ανεπτυγµένο από τον προµηθευτή µε το πρόγραµµα αυτό, θα είναι δυνατή όχι µόνο η ηλεκτρονική καταγραφή και η εκτύπωση των παραµέτρων λειτουργίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα επιθυµεί ο χρήστης αλλά και η εκτύπωση γραφικών παραστάσεων των παραµέτρων λειτουργίας οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον κάθε συµµετέχοντα στον διαγωνισµό. Όργανα ελέγχου Στις µονάδες θα τοποθετηθούν όργανα ελέγχου τα οποία θα επιτηρούν πλήρως τα στάδια : τροφοδοσίας προεπεξεργασίας νερού δικτύου (παράµετροι λειτουργίας φίλτρων, καθαρισµός αυτών, ποιότητα τροφοδοτούµενου νερού κλπ),

13 επεξεργασίας νερού µε την διαδικασία της αντίστροφης όσµωσης (λειτουργία συγκροτήµατος υψηλής πίεσης και οσµωτικών µεµβρανών, απόπλυση µεµβρανών κ.ά.), µετακατεργασίας παραγόµενου νερού (έλεγχος ποιότητας και σύστασης παραγόµενου νερού, διατάξεις µετακατεργασίας, κλπ.). Κατά τη λειτουργία των µονάδων θα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς οι εξής παράµετροι : ph τροφοδοτούµενου νερού δικτύου, REDOX τροφοδοτούµενου προεπεξεργασµένου νερού, θερµοκρασία τροφοδοτούµενου νερού, πίεση τροφοδοτούµενου νερού, αγωγιµότητα παραγόµενου νερού, ph παραγόµενου νερού, παροχή παραγόµενου νερού. Όργανα ελέγχου που θα πρέπει να τοποθετηθούν είναι τα εξής : µανόµετρο στην είσοδο κάθε φίλτρου (θολότητας, ενεργού άνθρακα, φυσιγγίων και ανθρακικού ασβεστίου), µανόµετρο στην έξοδο κάθε φίλτρου, ψηφιακό µετρητή ph στην γραµµή παρεχόµενου νερού δικτύου (πριν τις µεµβράνες) α- ποτελούµενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, ψηφιακό µετρητή ph στην γραµµή παραγόµενου νερού (µετά τις µεµβράνες) αποτελού- µενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, ψηφιακό θερµόµετρο προκατεργασµένου νερού πριν τις µεµβράνες, θερµόµετρο για τον έλεγχο της θερµοκρασίας του νερού εισόδου πριν τις µεµβράνες µανόµετρο πριν το σύστηµα υψηλής πίεσης, µανόµετρο πριν τις µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης, µανόµετρο στην έξοδο του παραγόµενου από τις µεµβράνες νερού, διακόπτη χαµηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, διακόπτη υψηλής πίεσης στην είσοδο των µεµβρανών, διακόπτη υψηλής πίεσης παραγόµενου νερού στην έξοδο των µεµβρανών, ψηφιακό αγωγιµόµετρο αποτελούµενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, µε κλίµακες µs/cm και µs/cm, στη γραµµή παραγόµενου νερού, το οποίο θα είναι ενσωµατωµένο στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου της µονάδας ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα ισχύος του συστήµατος. οποιοδήποτε όργανο κρίνεται απαραίτητο ακόµη και αν δεν αναφέρεται για τον πλήρη έλεγχο, την ασφαλή λειτουργία και την προστασία των µονάδων και κυρίως του προσωπικού. Τα όργανα µέσω του πίνακα ελέγχου, θα διακόπτουν τη λειτουργία των µονάδων αν υπάρξει κάποιο πρόβληµα, η υπέρβαση των καθορισµένων ορίων. Όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου και προστασίας, θα αποτυπώνονται ευκρινώς και αναλυτικά στο ιάγραµµα Ροής που θα υποβληθεί µε την προσφορά. ιατάξεις ασφαλείας. Για την προστασία των µονάδων από τυχόν εκτός των καθορισµένων παραµέτρων λειτουργία τους. Οι διατάξεις ασφαλείας σε απόλυτο συντονισµό µε τον πίνακα ελέγχου, θα εξασφαλίζουν την δυνατότητα εκποµπής σηµάτων συναγερµού (alarm) ή και διακοπής της λειτουργίας των µονάδων αν αυτό χρειαστεί. Οι διατάξεις αυτές είναι: µαγνητοθερµικός διακόπτης προστασίας ηλεκτροκινητήρα αντλίας υψηλής πίεσης,

14 θερµικό προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, συναγερµός χαµηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, συναγερµός υψηλής πίεσης στην είσοδο των µεµβρανών, συναγερµός υψηλής πίεσης στην έξοδο των µεµβρανών, συναγερµός από εκτός ορίων τιµή του ph στην είσοδο των µεµβρανών και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας των µονάδων, συναγερµός χαµηλής στάθµης στα δοχεία χηµικών διαλυµάτων, συναγερµός λόγω ύπαρξης ελεύθερου χλωρίου (τιµή REDOX) στην είσοδο των µεµβρανών και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας των µονάδων, συναγερµός υψηλής θερµοκρασίας προεπεξεργασµένου νερού στην είσοδο των µεµβρανών, συναγερµός υψηλής αγωγιµότητας παραγόµενου νερού στην έξοδο των µεµβρανών, συναγερµός από εκτός ορίων τιµή του ph στην γραµµή παραγόµενου νερού, συναγερµός χαµηλής στάθµης στις προχλωρίωσης και µεταχλωρίωσης του νερού και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας της µονάδας, συναγερµός υψηλής στάθµης στις δεξαµενές παραγόµενου νερού και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας της µονάδας, σύστηµα προστασίας όλων των αντλιών από εν ξηρώ λειτουργία, οποιοσδήποτε άλλη διάταξη αυτοµατισµού ακόµη και αν δεν αναφέρεται η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των µονάδων και κυρίως την προστασία του προσωπικού. Οικίσκος Οι µονάδες θα παραδοθεί εντός προκατασκευασµένου οικίσκου ο οποίος θα είναι καινούριος, εντελώς αµεταχείριστος και θα έχει ενσωµατωµένη διάταξη διάθεσης πώλησης νερού στους κατοίκους. Θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένους χαλυβοδοκούς κατάλληλης διατοµής σχη- µατίζοντας σχήµα κύβου, ενισχυµένος µε δευτερεύοντες δοκούς όπου απαιτείται, σχηµατίζοντας ένα στιβαρό άκαµπτο πλαίσιο Τα τοιχώµατα θα διαµορφωθούν από προκατασκευασµένα φύλλα (πάνελ), κατασκευασµένα από υψηλής αντοχής συνθετικό υλικό µη αγώγιµο, µε εξαιρετικές µηχανικές, χηµικές και θερµοηχοµονωτικές ιδιότητες. Τα πάνελ θα περιβάλλουν το πλαίσιο, προσδίδοντας επιπλέον αντοχή και ασφάλεια στο σύνολο. Η βάση του οικίσκου θα είναι κατασκευασµένη επίσης από γαλβανισµένους χαλυβδοδοκούς, πάνω στους οποίους θα τοποθετηθεί δάπεδο από κόντρα πλακέ (τύπου θαλάσσης) πάχους τουλάχιστον 18 mm, στην επιφάνεια του οποίου θα στρωθεί τάπητας από πλαστικό υλικό για επιπλέον αδιαβροχοποίηση. Για την οροφή θα χρησιµοποιηθούν πάνελ οροφής, µε επιπλέον νευρώσεις για αντοχή στις κάµψεις και την άµεση απορροή των υδάτων. Τα πάνελ θα έχουν άριστη συναρµογή, ώστε η κατασκευή των τοιχωµάτων και της οροφής (µε χρήση και κατάλληλων ρητινών στεγανοποίησης) να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η εσωτερική διάταξη των συστηµάτων σε σχέση µε τις διαστάσεις του οικίσκου (µήκος, πλάτος, ύψος), θα εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή εργονοµία ώστε να µην εµποδίζεται η άνεση στην κίνηση του προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οικίσκων θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε κάθε προσφορά.

15 Ο οικίσκος θα έχει πόρτα και παράθυρο κατασκευασµένα από αλουµίνιο βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή. Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και το παράθυρο κιγκλίδωµα. Το χρώµα των οικίσκων θα είναι επιλογή κάθε ήµου. Οι µονάδες θα εδράζονται σε κατάλληλα διαµορφωµένη βάση από σκυρόδεµα. Ο τρόπος στήριξης θα ασφαλίζει απόλυτα την κατασκευή, λαµβάνοντας υπόψη τους θυελλώδεις ανέ- µους που επικρατούν στον νησιωτικό χώρο. Ο ανάδοχος προµηθευτής θα ενηµερώσει έγκαιρα τον ήµο για τις διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της βάσης στήριξης του οικίσκου. οκιµές λειτουργίας Κατά την παραλαβή, ο προµηθευτής θα λειτουργήσει πλήρως κάθε µονάδα για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών, µετά το πέρας του οποίου θα παραδώσει σε κάθε ήµο ακριβή και λεπτοµερή στατιστικά µεγέθη λειτουργικών δαπανών (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χηµικών ουσιών και αναλώσιµων γενικότερα κλπ), απ όπου θα προσδιορίζεται µε ακρίβεια το πραγµατικό κόστος του παραγόµενου νερού ( /m 3 ). Στο διάστηµα αυτό θα πραγµατοποιηθούν επίσης πολλαπλές δοκιµές κατά τις οποίες θα ε- λεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήµατα των µονάδων και ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Για το σκοπό αυτό θα τίθεται σκόπιµα οι µονάδες εκτός παραµέτρων λειτουργίας (επηρεάζοντας σκοπίµως µεγέθη όπως στάθµες δεξαµενών, πιέσεις λειτουργίας, περιεκτικότητα χλωρίου, όρια ph κ.ά.), ώστε να διαπιστωθεί η ευαισθησία και αξιοπιστία των αυτο- µατισµών ελέγχου και προστασίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν οι συνδέσεις µε τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού δικτύου, παραγόµενου νερού και νερού προς άρδευση. Ο προµηθευτής θα προχωρήσει µε δικές του δαπάνες σε δειγµατοληψίες του παραγόµενου νερού, για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων χηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να συµφωνούν απαραίτητα µε τις ισχύουσες υ- γειονοµικές διατάξεις. Ο Συντάξας Τσαµπίκος Σιδερής Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα