ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν σε σηµεία που θα εξυπηρετούν πλήρως όλους τους οικισµούς του νησιού και συγκεκριµένα στις παρακάτω θέσεις: ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ, ΛΙΜΕ- ΝΑΡΧΕΙΟ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΑΓ ΤΡΙΑ Α ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΜΑΜΜΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣ- ΣΑ, ΓΗΠΕ Ο, ΡΟΤΣΟ, ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΩΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΩΡΑΣ, ΠΛΑ- ΤΕΙΑ ΕΛΙΕΣ, ΜΥΡΤΙΕΣ, ΜΑΣΟΥΡΙ, ΤΕΛΕΝ ΟΣ, ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ, ΡΙΝΑ ΒΑΘΥ, ΒΟ- ΘΥΝΟΙ, ΒΛΥΧΑ ΙΑ. Το κάθε σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί ως εξής: Ερχόµενος ο δηµότης στο κάθε σύστηµα µε το δοχείο του θα πρέπει να µπορεί κάνει τα εξής βήµατα: 1. Τοποθετεί το δοχείο του στην υποδοχή υδροληψίας, 2. Ενεργοποιεί τον ειδικό διακόπτη πλησίον της υποδοχής κερµάτων του κερµατοδέκτη, 3. Βάζει στην κατάλληλη υποδοχή το απαιτούµενο ποσό σε κέρµατα 5,10,20,50 λεπτών (το ποσό θα µπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε ποσόν από την ΕΥΑΚ) 4. Αυτόµατα το κάθε σύστηµα θα γεµίζει µε δέκα λίτρα καθαρό πόσιµο νερό το δοχείο που έχει τοποθετηθεί στην υδροληψία και θα σταµατάει αυτόµατα, η ποσότητα του νερού θα µπορεί να ρυθµιστεί σε οποιαδήποτε από την ΕΥΑΚ. Αν ο δηµότης επιθυµεί να πάρει µικρότερη ποσότητα νερού, θα µπορεί µόλις γεµίσει το δοχείο του ή ακόµα έστω και ένα µόνο µικρό µπουκάλι χωρητικότητας µισού λίτρου να σταµατάει την ροή του νερού µόλις γεµίσει απενεργοποιώντας τον ειδικό διακόπτη πλησίον της υποδοχής των προπληρωµένων καρτώνκλειδιών. Έτσι θα γίνετε εξοικονόµηση νερού και δεν πηγαίνει χαµένη ούτε µία σταγόνα και ο καταναλωτής θα µπορεί να πάρει ακριβώς την ποσότητα που επιθυµεί, όσο µικρή και αν είναι αυτή, χωρίς όµως το σύστηµα να επιστρέφει ρέστα. Ό εξοπλισµός του κάθε συστήµατος θα πρέπει να είναι εντός οικίσκου (µεταλλικού ή πλαστικού ή άλλου υλικού κατάλληλης αντοχής) που θα αποτελείτε από το κέλυφος και σκελετό. Θα διαθέτει κανονική πόρτα µε κλειδαριά στο πίσω µέρος του για εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισµό ενδεικτικών διαστάσεων 60 Χ 190 εκ. και στην βάση του ρόδες βαρέως τύπου µε φρένο για την εύκολη µετακίνηση του όποτε χρειάζεται ή κατάλληλα στηρίγµατα «πόδια». Στην εµπρόσθια πλευρά του θα έχει δύο κατάλληλες υποδοχές κατασκευασµένες από ανοξείδωτη λαµαρίνα για µεγαλύτερη αντοχή. Η µία θα είναι η θέση υδροληψίας στην οποία οι καταναλωτές θα τοποθετούν το δοχείο τους για να το γεµίζουν καθαρό νερό η οποία θα µπορεί να δέχεται δοχεία όλων των διαστάσεων µέχρι χωρητικότητας 20 λίτρων, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου Μήκος 50εκΧΒάθος40εκΧΥψος80εκ.. Στο κάτω µέρος της υδροληψίας θα υπάρχει ανοξείδωτη α- φαιρούµενη εσχάρα και αγωγός που θα συλλέγει το νερό που πιθανώς θα χύνετε έξω από τα δοχεία. Η άλλη υποδοχή-εσοχή θα είναι για τον µηχανισµό του κερµατοδέκτη η οποία θα τον προστατεύει και από το νερό της βροχής. Στο επάνω σηµείο της επρόσθιας πλευράς του θα διαθέτει κατάλληλη οπή ελάχιστων διαστάσεων 35 Χ 35 εκ. η οποία θα σφραγίζει στεγανά µε τζάµι πλέξι γκλάς πίσω από το οποίο θα τοποθετηθεί µία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για διαφηµιστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Όλη η κατασκευή θα είναι µεγάλης µηχανικής αντοχής. Ο οικίσκος οι υποδοχές και ο ιστός µετά την κατασκευή τους θα βαφτούν εξωτερικά µε κατάλληλο αστάρι και µε βαφή δύο συστατικών εποξιδικού τύπου, µε χρώµα επιλογής της ΕΥΑΚ, για µεγαλύτερη αντοχή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και κοντά σε θάλασσα. Θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να προστατεύει επαρκώς όλο τον εξοπλισµό που θα φέρει εσωτερικά από τις εξωτερικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Οι εξωτερικές διαστάσεις του πρέπει να είναι κατά µέγιστο 2,0 µ. πλάτος Χ 2,0 µ. µήκος Χ 2,50 µ. ύψος. Το κάθε σύστηµα θα συνδέεται µε το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής που τοποθετείτε και θα µπορεί να παράγει 100% πόσιµο νερό.

2 Όλα τα επιµέρους συστήµατα θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. Θα είναι δοκιµασµένα σε συνθήκες λειτουργίας και θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση στην παραγωγή πόσιµου νερού. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ο προσφέρων των συστήµατων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα στελεχωµένο µε τουλάχιστο δέκα (10) άτοµα µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό ειδικοτ1ήτων συναφών για τη συγκεκριµένη εφαρµογή και δύο τουλάχιστον µηχανικούς ανωτέρας και ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας ή Χηµικών Μηχανικών. Θα δηλώνεται από τον κάθε συµµετέχων η λίστα προσωπικού καθώς επίσης και η υποδοµή κάθε εταιρείας µε τον Ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό που διαθέτει για την κατασκευή των συστηµάτων ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή ο αριθµός του µόνιµα απασχολούµενου προσωπικού, η επιχειρηµατική δοµή της επιχείρησης, το κύρος της, το εύρος των δραστηριοτήτων της, ο τεχνικός της εξοπλισµός και οι εµπορικές της επιδόσεις. Στα βασικά εξαρτήµατα της κατασκευής(αντλίες, φίλτρα, µεµβράνες κλπ.), θα υπάρχει πινακίδα του κατασκευαστή όπου θα αναγράφεται, ο τύπος, ο αριθµός κατασκευής και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Όλα τα ανωτέρω µέρη απαιτείτε να διαθέτουν σήµανση CE. Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει πλήρως τις προσφερόµενες µονάδες, αναλύοντας κάθε επιλογή του, παραθέτοντας πλήρη µεγέθη και δεδοµένα (υπολογισµούς, τεχνικές προδιαγραφές, ισχύς λειτουργίας, παροχές, υλικά κατασκευής, εργοστάσιο κατασκευής κάθε επιµέρους ε- ξαρτήµατος, παραµέτρους λειτουργίας κλπ.). Οι τεχνικές προσφορές θα περιλαµβάνουν : α) τεχνική περιγραφή, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι επί µέρους συσκευές επεξεργασίας νερού, τα τεχνικά µεγέθη τους κλπ., β) σχέδια (γενικής διάταξης, κατόψεις, τοµές, σχέδια λεπτοµερειών διαγράµµατα ροής κλπ) σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100, γ) υπολογισµούς που θα αποδεικνύουν την ορθότητα των επιλογών, δ) κατάλογο προσφεροµένου εξοπλισµού µε σαφή καθορισµό του κατασκευαστή και της χώρας προέλευσης, τύπου συσκευής, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ., συνοδευόµενο από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης για όλες τις ε- γκατεστηµένες διατάξεις (δοσοµετρικά συστήµατα, φίλτρο θολότητας και ενεργού άνθρακα, φίλτρα φυσιγγίων, αντλίες, όργανα µετρήσεων, κλπ.). Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση λόγω διαφορετικής λειτουργικής φιλοσοφίας από τις προδιαγραφές της παρούσας µελέτης (πέραν των σηµείων όπου αναφέρεται ο όρος επί ποινή αποκλεισµού), θα υπάρχει ολοκληρωµένη αιτιολόγηση µε λεπτοµερή τεχνικά και υπολογιστικά στοιχεία της ακολουθούµενης εφαρµογής / λύσης και πλήρης τεκµηρίωση των πλεονεκτηµάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρµόδια επιτροπή. Οι µονάδες θα είναι κατάλληλες για την επεξεργασία νερού των δηµοτικών δικτύων, το οποίο προέρχεται από τις γεωτρήσεις του νησιού. Η.Ε.Υ.Α.Κ θα προσδιορίσει την προέλευση του νερού που χρησιµοποιεί και θα παραδώσει δείγµατα αναλύσεων στους ενδιαφερόµενους βάση της ανάλυσης που έχει πραγµατοποιήσει για την δυσµενέστερη περίοδο άντλησης µε την δυσµενέστερη ποιότητα

3 Οι µονάδες θα παραδοθούν µε δαπάνη και ενέργειες του ανάδοχου στις ακριβείς θέσεις που θα υποδειχτούν από τον ήµο, πλήρως τοποθετηµένες και συνδεδεµένες µε κάθε απαραίτητο για τη λειτουργία τους δίκτυο (παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, απορριπτόµενου νερού κλπ.) τις οποίες υποδοµές θα εξασφαλίσει η.ε.υ.α.κ και θα φέρουν κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοµατισµό, ώστε να πραγµατοποιούν αυτόνοµα όλο τον κύκλο επεξεργασίας, δηλαδή : φίλτρανση και προκατεργασία νερού δικτύου, επεξεργασία νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης, µετακατεργασία και αποθήκευση του παραγόµενου νερού σε δεξαµενή, προώθηση (διάθεση / πώληση) του παραγόµενου νερού. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να επισκεφθούν τα νησιά, ώστε να εξετάσουν τους χώρους εγκατάστασης των µονάδων και να λάβουν γνώση τοπικών χαρακτηριστικών και δεδοµένων, τα οποία σχετίζονται µε την µεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων (ακριβείς θέσεις τοποθέτησης, δυνατότητα και τρόποι πρόσβασης σε αυτά, δίκτυα παροχής η- λεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, άρδευσης κλπ.). Οι µονάδες θα µεταφερθούν και θα εγκατασταθούν µε ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή στα σηµεία υπόδειξης των ήµων. Οι µονάδες θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο εντός του προκατασκευασµένου οικίσκου. Ο ήµος θα µεριµνήσει για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (µέχρι τον µετρητή κάθε µονάδας), τη σύνδεση µε τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του απορριπτόµενου νερού και την κατασκευή βάσεων από οπλισµένο σκυρόδεµα για την έδραση των οικίσκων όπου απαιτείται. Κόστος παραγόµενου νερού Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ακριβής εκτίµηση του τελικού κόστους του παραγόµενου νερού, µέγεθος που θα παρουσιαστεί λεπτοµερώς από κάθε προµηθευτή και το οποίο θα βαθµολογηθεί. Ειδικότερα θα προσδιοριστούν τα παρακάτω µεγέθη : κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε KWh/m 3 και /m 3 παραγόµενου νερού, κατανάλωση χηµικών υλικών (χωριστά ανά υλικό και το συνολικό κόστος χρήσης χηµικών) σε Kgr/m 3 και /m 3 παραγόµενου νερού, κόστος συντήρησης και αναλώσιµων υλικών (φυσίγγια, µεµβράνες, ανθρακικό ασβέστιο κλπ) σε /m 3 παραγόµενου νερού, τελικό κόστος παραγόµενου νερού σε /m 3. Το ποσοστό ανάκτησης του συστήµατος Το κόστος εργασίας για την συντήρηση του συστήµατος Ο υπολογισµός του ενεργειακού κόστους του παραγόµενου νερού, θα γίνει από κάθε ενδιαφερόµενο προµηθευτή µε την τιµή της κιλοβατώρας στα 0,09 /KWH. Οι προµηθευτές θα δεσµευθούν για τα µεγέθη αυτά, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δεδοµένων τους. Σχέδια - Υπολογισµοί Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη και λεπτοµερή σχέδια της µονάδας, (γενικής διάταξης, 3D όψεις, κατόψεις, τοµές, σχέδια λεπτοµερειών κλπ.) σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100, στα οποία θα αποτυπώνονται µε κάθε λεπτοµέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήµατα και υποσυστήµατα, καθώς και τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Θα υποβληθούν επίσης διαγράµµατα ροής, γενικές διατάξεις όλων των εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικά σχέδια των εγκαταστάσεων. Τα σχέδια διάταξης του εξοπλισµού θα είναι µεγάλης α- κρίβειας και θα θεωρηθούν δεσµευτικά όσον αφορά στην εσωτερική διαρρύθµιση και τις διαστάσεις γενικότερα.

4 Επίσης από τα σχέδια θα διαπιστωθεί η εργονοµία του χώρου και η ευκολία συντήρησης του συστήµατος. Η προσφορά θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεύχη υπολογισµών, που θα αιτιολογούν πλήρως τις επιµέρους επιλογές (αντλιών, φίλτρων, υλικών κατασκευής, χηµικών κλπ.). Ποσότητα παραγόµενου πόσιµου νερού Η δυναµικότητα κάθε µονάδας θα είναι 6 m 3 (για τα 15 τεµάχια ) και 12 m3 (για τα 6 τε- µάχια ) παραγόµενου πόσιµου νερού ηµερησίως. Οι µονάδες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθ όλη τη διάρκεια του έτους και θα σταµατούν µόνο για τις απαιτούµενες εργασίες συντήρησης και επισκευών. Θερµοκρασία / ποιότητα νερού δικτύων Η θερµοκρασία του νερού δικτύου, µε βάση την οποία θα γίνει ο σχεδιασµός της µονάδας θα είναι οι 18 0 C. Στη θερµοκρασία αυτή η ελάχιστη αποδεκτή ηµερήσια παραγωγή θα είναι επί ποινή αποκλεισµού η ζητούµενη (6 m 3 και 12m3παραγόµενου πόσιµου νερού). Για το σχεδιασµό κάθε µονάδας, θα ληφθεί υπόψη η κάτωθι χηµική ανάλυση του νερού των δικτύων της πόλης της Καλύµνου. Αγωγιµότητα 6050Μs/cm PH 7.7 Ολική σκληρότητα 893 mg/l CaCO3 Φθοριούχα 0,24 mg/l Χλωριούχα 2051,1 mg/l Νιτρικά 36,5 mg/l Θειικά 253,5 mg/l Νατριο 863,9 mg/l Κάλιο 25,4 mg/l Ασβέστιο 173,7 mg/l Μαγνήσιο 97,6 mg/l Μαγγάνιο 23,5 mg/l Κάδµιο <0,164 µg/l Χρώµιο <1,0 µg/l Μόλυβδος <0,64 µg/l Αρσενικό <1,0 µg/l Υδραργυρος <0,2 µg/l Ποιότητα πόσιµου νερού Το παραγόµενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιµο, σύµφωνα µε την ισχύουσα υγειονοµική διάταξη του Ελληνικού κράτους, δηλαδή µε την 98/83 οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001) όπως δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892/B/ και τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Αριθ. ΥΓ2/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ 630/Β/ ) και γενικότερα των διατάξεων που ισχύουν τη χρονική περίοδο εγκατάστασης της µονάδας. Σε περίπτωση που κατά την χρονική περίοδο εγκατάστασης των µονάδων οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν ή έχουν τροποποιηθεί, θα ισχύουν οπωσδήποτε οι νεότερες και ο προµηθευτής θα πρέπει να το λάβει υπόψη του κατά την παράδοση των µονάδων πραγµατοποιώντας µε δική του ευθύνη την όποια τροποποίηση / προσαρµογή απαιτείται. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε δικές του ενέργειες και δαπάνες να προβεί σε χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόµενου νερού, τα αποτελέσµατα των οποίων πρέ-

5 πει οπωσδήποτε να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση που οι αναλύσεις δεν ολοκληρωθούν από τον προµηθευτή εντός ενός (1) µήνα από την παράδοση της µονάδας, η υπηρεσία θα πραγµατοποιήσει αναλύσεις µε δικές της ενέργειες και το ποσό θα παρακρατηθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν κατά τις αναλύσεις το παραγόµενο νερό προκύψει ακατάλληλο για πόσιµο, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε ενέργεια βελτίωσης απαιτηθεί, ώστε η ποιότητα του παραγόµενου νερού να είναι απόλυτα σύµφωνη µε τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση η µονάδα θα κριθεί ακατάλληλη και θα α- πορριφθεί. 3. ΣΤΑ ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Λειτουργία µονάδας Η λειτουργία της µονάδας θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας : Φίλτρανση ακατέργαστου για τυχόν αιωρούµενα στερεά προχλωρίωση νερού δικτύου, και δεξαµενισµός. φίλτρανση νερού δικτύου µε φίλτρο θολότητας, φίλτρανση νερού δικτύου (αποχλωρίωση / κατακράτηση οσµών) µε φίλτρο ενεργού άνθρακα, έγχυση αντικαθαλατωτικού, φίλτρανση νερού δικτύου µε φίλτρο φυσιγγίων έως 5 µm, µονάδα επεξεργασίας νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης, τελική επεξεργασία παραγόµενου νερού µε διέλευση από φίλτρο ανθρακικού ασβεστίου Χλωρίωση του παραγόµενου νερού για την προστασία της ανάπτυξης µικροβίων από την παραµονή του νερού στην δεξαµενή αποθήκευσης. εξαµενή ανοξείδωτη για την αποθήκευση του επεξεργασµένου νερού όγκου 500 lt για το σύστηµα των lt και 250 lt για το σύστηµα των lt. αντλία ανακυκλοφορίας και διανοµής του παραγόµενου νερού συσκευή σποστείρωσης UV για την απολύµανση του νερού ανακυκλοφορίας φίλτρανση κατακράτησης οσµών µε δευτερεύον φίλτρο φυσιγγίου ενεργού άνθρακα διάταξη διάθεσης / πώλησης νερού µε κερµατοδέκτη (ή κάρτα). Ηλεκτρικό πίνακα και ηλεκτρική εγκατάσταση πλήρης η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα για την εγκατάσταση και σύνδεση των συστηµάτων. Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου του συστήµατος. Τα τεχνικά µεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, κλπ) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιµέρους διατάξεων και εξαρτηµάτων της µονάδας (σωλήνες κατάθλιψης, διατοµές, φίλτρα, αντλία υψηλής πίεσης, µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης, σωληνώσεις υψηλής και χαµηλής πίεσης, δοσοµετρικές αντλίες, χηµικά διαλύµατα κλπ.), θα είναι αποκλειστικά επιλογές κάθε προµηθευτή ανάλογα µε τη σχεδίαση και τη φιλοσοφία του προσφερόµενου συστήµατος. Τα υλικά κατασκευής των διατάξεων που περιγράφονται παρακάτω θα έχουν οπωσδήποτε πολύ υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα χηµικά υλικά κλπ. (όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή συνθετικά υλικά) και αποδεδειγµένη καταλληλότητα για χρήση στην παραγωγή και διάθεση πόσιµου νερού. Φίλτρανση ακατεργάστου νερού Για την φίλτρανση του ανεπεξέργαστου νερού απαιτείται η τοποθέτηση Προφίλτρου αιωρούµενων στερεών µεγέθους έως 50µικρών διάστασης 10 ιντσών και εισόδου 3/4 πλαστικό για να έχει αντοχές στην διάβρωση. Προχλωρίωση νερού δικτύου

6 Για την απολύµανση του νερού των δηµοτικών δικτύων θα υπάρχει διάταξη προχλωρίωσης, η οποία θα αποτελείται από δοσοµετρική αντλία διαφραγµατικού τύπου ρυθµιζόµενης παροχής µε ενσωµατωµένο κινητήρα, δεξαµενή συγκέντρωσης του ακατέργαστου νερού κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η απολύµανση του ακατέργαστου νερού καθώς επίσης και η οξείδωση του σιδήρου και µαγγανίου που ενδεχοµένως να υπάρχει στο νερό και δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου. Το χλωριωµένο νερό θα οδηγείται µε αντλία προώθησης από την δεξαµενή ακατέργαστου νερού (δεξαµενή χλωρίωσης) στα επόµενα στάδια επεξεργασίας. Φίλτρανση µε φίλτρο παρακράτησης θολότητας ( αµµόφιλτρο ) Το νερό οδεύει στη συνέχεια προς τα φίλτρα παρακράτησης θολότητας, όπου κατακρατούνται η θολότητα, διάφορα αιωρούµενα σωµατίδια, ο οξειδωµένος σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και περιορίζεται η ρυπαρότητα του νερού (SDI) εντός των αποδεκτών για την λειτουργία των µεµβρανών Για τη φίλτρανση, χρησιµοποιούνται διαφορετικής σύστασης, κοκκοµετρίας και ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά µέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιµοποιείται διαφορετικής κοκκοµετρίας χαλαζιακό χαλίκι, χαλαζιακή άµµος, και ανθρακίτης. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκοµετρία (mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού (gr/cm 3 ). Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω µέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα τα στρώµατα θα εξέρχεται φιλτραρισµένο από το κάτω µέρος του. Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής σε τριβές, δεν πρέπει να προσδίδουν χρώµα, γεύση ή οσµή στο νερό. Θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συµµόρφωση µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό και πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Ο αριθµός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να ε- ξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και όχι µεγαλύτερη από 15 m/h. Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται µε τη βοήθεια αυτοµατισµών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις. Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν αποµακρύνθηκε προετοιµάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Σχετικά στοιχεία θα δοθούν στην τεχνική προσφορά. Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο αυτοµατισµό που θα διαθέτει η βαλβίδα του φίλτρου (ηλεκτρονική πλακέτα µε µικροεπεξεργαστή), ο οποίος θα προγραµµατίζεται και θα εκτελεί αυτόµατα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον προγραµµατισµό θα είναι δυνατός ο προσδιορισµός της διάρκειας και της περιοδικότητας κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούν να γίνονται και µε χειροκίνητες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυµεί. Οι αυτοµατισµοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαµηλή τάση 24 V AC και ισχύ. Τα δοχεία των φίλτρων θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασµένα από βαρέως βιοµηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, µε µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και θα έχουν ονοµαστική πίεση

7 λειτουργίας µεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50 % από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ ελάχιστο 6 bar. Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα, θα είναι κατασκευασµένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία θα υ- ποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Φίλτρανση µε φίλτρο ενεργού άνθρακα Σκοπός του είναι η κατακράτηση του υπολειµµατικού χλωρίου και των παραγώγων της αντίδρασής του µε το νερό. Ακόµη έχει την ικανότητα κατακράτησης ουσιών, που βρίσκονται σε ελάχιστη ποσότητα στο νερό και του προσδίδουν οσµή, γεύση, χρώµα κλπ., καθώς και του οργανικού φορτίου. Για τη φίλτρανση, χρησιµοποιούνται διαφορετικής σύστασης, κοκκοµετρίας και ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά µέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιµοποιείται διαφορετικής κοκκοµετρίας χαλαζιακό χαλίκι και ενεργός άνθρακας. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκοµετρία (mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού (gr/cm3). Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω µέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα τα στρώµατα θα εξέρχεται από το κάτω µέρος του. Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων και τις α- παιτούµενες ποσότητες που περιέχονται σ αυτά. Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής σε τριβές και δεν πρέπει να προσδίδουν χρώµα, γεύση ή οσµή στο νερό. Θα συνοδεύονται (επί ποινή αποκλεισµού) από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συµµόρφωση µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό και πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Ο αριθµός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να ε- ξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και όχι µεγαλύτερη από 15 m/h. Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται µε τη βοήθεια αυτοµατισµών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις. Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν αποµακρύνθηκε προετοιµάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Σχετικά στοιχεία θα δοθούν στις τεχνικές προσφορές. Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο αυτοµατισµό που θα διαθέτει η βαλβίδα του φίλτρου (ηλεκτρονική πλακέτα µε µικροεπεξεργαστή), ο οποίος θα προγραµµατίζεται και θα εκτελεί αυτόµατα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον προγραµµατισµό θα είναι δυνατός ο προσδιορισµός της διάρκειας και της περιοδικότητας κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούν να γίνονται και µε χειροκίνητες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυµεί. Οι αυτοµατισµοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαµηλή τάση 24 V AC και ισχύ. Τα δοχεία των φίλτρων θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασµένα από βαρέως βιοµηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, µε µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και θα έχουν ονοµαστική πίεση

8 λειτουργίας µεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50% από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ ελάχιστο 6 bar. Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα, θα είναι κατασκευασµένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά (επί ποινή αποκλεισµού) πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία θα υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Σύστηµα τροφοδοσίας αντικαθαλατωτικού Στη συνέχεια θα πρέπει να τροφοδοτηθεί αντικαθαλατωτικό (χηµικό για την αποφυγή καθαλατώσεων). Το σύστηµα αυτό θα αποτελείται από : - αυτόµατη τροφοδοτική αντλία, διαφραγµατικού τύπου, αυτόµατης αναρροφήσεως, ρυθ- µιζόµενης παροχής. Όλα τα µέρη που έρχονται σε επαφή µε το χηµικό διάλυµα που τροφοδοτεί η αντλία θα είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά στην διάβρωση υλικά, - κάδο διαλύµατος (χωρητικότητας τουλάχιστον 100 lt), απ τον οποίο θα αναρροφάται το διάλυµα του αντικαθαλατωτικού. Θα είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό. Η έγχυση του αντικαθαλατωτικού θα γίνεται στη σωλήνωση πριν την είσοδο στο φίλτρο α- σφαλείας της µονάδας αντίστροφης ώσµωσης για την προστασία των µεµβρανών από καθαλατώσεις και άλλες επικαθίσεις. Το σύστηµα δοσιµέτρησης αντικαθαλατωτικού είναι πανο- µοιότυπο µε αυτό της χλωρίωσης που περιγράφηκε και περιλαµβάνει µια δοσιµετρική αντλία, κάδο του δοσιµετρούµενου χηµικού χωρητικότητας 100 λίτρων και φλοτέρ ασφαλείας χα- µηλής στάθµης. Το προτεινόµενο αντικαθαλατωτικό υλικό θα είναι διαθέτει έγκριση για χρήση από τους κατασκευαστές των µεµβρανών όσο και πιστοποιητικά χρήσης από αναγνωρισµένο οργανισµό για το πόσιµο νερό. Οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά θα παρατίθενται στην τεχνική προσφορά του κάθε ενδιαφερόµενου. Επιπροσθέτως, πρέπει να είναι προκαταχωρηµένο και σύµφωνο µε τις διατάξεις του κανονισµού REACH να αναφέρεται και ο αριθµός καταχώρησης. Φίλτρανση µέσω φίλτρου φυσιγγίων Το φίλτρο (ή τα φίλτρα) έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωµατιδίων µεγέθους µεγαλύτερου των 5 µm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούµενα στάδια φίλτρανσης ή προστέθηκαν κατά την έγχυση των χηµικών διαλυµάτων. Τα φίλτρα αυτά θα περιλαµβάνουν αντικαθιστώµενα φυσίγγια και το κέλυφός τους θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο υλικό πλαστικό ή συνθετικό για να έχει αντοχές στην διάβρωση. Αντλητικό συγκρότηµα υψηλής πίεσης 1. Αντλία Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της αντίστροφης όσµωσης, θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλη περιστροφική φυγοκεντρική αντλία, κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316 ή ανώτερο). Ο προµηθευτής θα αναφέρει λεπτοµερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόµενης αντλίας, λαµβάνοντας υπόψη το συνδυασµό µε τον προσφερόµενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί.

9 Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλίας : τύπος αντλίας, παροχή προς επεξεργασία νερού, µανοµετρικό, απορροφούµενη ισχύς σε KW, βαθµός απόδοσης, στροφές λειτουργίας. υλικά κατασκευής. Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της αντλίας καθώς και οι επιδόσεις της, θα υποβάλλονται συνοδευόµενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. Ηλεκτροκινητήρας αντλίας υψηλής πίεσης Ο ηλεκτροκινητήρας θα εξασφαλίζει την κίνηση της αντλίας υψηλής πίεσης, θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης και κλάσης µόνωσης. Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία κινητήρα : τάση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα τύπος ηλεκτροκινητήρα, ρεύµα λειτουργίας, ονοµαστική ισχύς, στροφές λειτουργίας, βαθµός απόδοσης. κλάση µόνωσης, εκκίνηση (τύπος). διάταξη προστασίας. Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του ηλεκτροκινητήρα καθώς και οι επιδόσεις του θα υποβάλλονται συνοδευόµενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. Σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης Το νερό µετά το συγκρότηµα υψηλής πίεσης θα εισέρχεται µε υψηλή πίεση στις οσµωτικές µεµβράνες όπου διαχωρίζεται : α. στο επεξεργασµένο νερό (προϊόν) το οποίο θα οδηγείται στη διαδικασία µετακατεργασίας και αποθήκευσης και β. στο συµπύκνωµα που θα απορρίπτεται και θα οδηγείται προς το αποχετευτικό δίκτυο του ήµου. Ο συνολικός αριθµός των µεµβρανών που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριµένη παραγωγή, εξαρτάται από τον τύπο τους και τον σχεδιασµό της µονάδας (οι προµηθευτές θα παρουσιάσουν λεπτοµερή υπολογιστικά στοιχεία). Επιθυµητό είναι, για την τελική εφαρµογή να απαιτείται η χαµηλότερη δυνατή πίεση λειτουργίας, γεγονός που θα καταπονεί λιγότερο την µονάδα (και ιδιαίτερα τις µεµβράνες) και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των µονάδων. Η συσκευή θα συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης και λίστα ανταλλακτικών εξαρτηµάτων. Η διάταξη των µεµβρανών θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Η αντικατάσταση οποιασδήποτε µεµβράνης θα γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η α- ποσύνδεση άλλων εξαρτηµάτων ή διατάξεων.

10 Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα υψηλής πίεσης (εισαγωγή των µεµβρανών και εξαγωγή συµπυκνώµατος), θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (ή καλύτερης ποιότητας), ενώ το επεξεργασµένο νερό (προϊόν) θα εξέρχεται µε σωληνώσεις από συνθετικό υλικό (κατάλληλο για χρήση σε πόσιµο νερό). Ο συντελεστής απόφραξης των µεµβρανών (fouling factor), θα ληφθεί 5 % ετησίως, για τριετή λειτουργία ανεξάρτητα αν η µονάδα εργάζεται συνεχώς ή εποχιακά. Ο προµηθευτής συνεπώς θα εγγυηθεί για την δυνατότητα της απαιτούµενης ηµερήσιας παραγωγής των 6 m 3 για κάθε µονάδα µε τον παραπάνω συντελεστή απόφραξης, για χρονικό διάστηµα τριετούς συνεχούς λειτουργίας. Στο συγκρότηµα των µεµβρανών θα υπάρχει διάταξη δειγµατοληψίας νερού στη γραµµή προϊόντος. Σύστηµα µετακατεργασίας Το σύστηµα θα αποτελείται από φίλτρο, αποτελούµενο από δοχείο κατασκευασµένο από υ- λικό µε υψηλή αντοχή σε χηµικές ουσίες, πίεση και διάβρωση το οποίο θα περιέχει ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ), το οποίο θα διαλύεται προοδευτικά κατά την διέλευση του παραγόµενου νερού, προσδίδοντάς του τα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Το ανθρακικό ασβέστιο που θα χρησιµοποιηθεί, θα συνοδεύεται οπωσδήποτε από πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού. Χλωρίωση του παραγόµενου νερού Για την απολύµανση του παραγόµενου νερού θα υπάρχει διάταξη µεταχλωρίωσης, η οποία θα αποτελείται από δοσοµετρική αντλία διαφραγµατικού τύπου ρυθµιζόµενης παροχής µε ενσωµατωµένο κινητήρα, ώστε να επιτυγχάνεται η απολύµανση του παραγόµενου νερού και δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου κοινό µε το δοχείο της προχλωρίωσης. εξαµενή αποθήκευσης πόσιµου νερού-ανακυκλοφορία-αποστείρωση Εντός του οικίσκου θα βρίσκεται δεξαµενή αποθήκευσης του πόσιµου νερού κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας, χωρητικότητας 500 lt για το σύστηµα των lt και 250 lt για το σύστηµα των lt. Η προώθηση του παραγόµενου νερού από την δεξαµενή αποθήκευσης για διάθεση θα γίνεται µε την βοήθεια κατάλληλου κυκλοφορητή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας, που θα οδηγεί το νερό µέσω συσκευής UV κατάλληλης παροχής τουλάχιστον 300 l/h σε συνεχή ανακυκλοφορία για την συνεχή απολύµανση του ή προς την µετέπειτα διανο- µή, που είναι η αποχλωρίωση του νερού από κατάλληλο φίλτρο κυτταρίνης- άνθρακα κατάλληλης παροχής το οποίο θα είναι τοποθετηµένο σε κέλυφος 10 και διατοµής εισόδουεξόδου 1,για την συγκράτηση του χλωρίου και των οσµών από το αποθηκευµένο παραγό- µενο νερό και στη συνέχεια θα οδηγείται στην τελική διάθεση (σύστηµα αποστείρωσης UV, υδροµετρητης, διάταξη κερµατοδέκτη)σε ανοξείδωτο κρουνό. Σύστηµα αποστείρωσης µε λυχνία UV Η διάταξη αυτή θα αποστειρώνει πλήρως το παραγόµενο νερό, καταστρέφοντας το DNA των παθογόνων µικροβίων που πιθανώς παρουσιαστούν στο παραγόµενο νερό. Θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 300 l/h και θα εγκατασταθεί πριν την του πόσιµου νερού στο κοινό. Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή που θα περιλαµβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, πίνακα εντοπισµού βλαβών κλπ..

11 Στο σηµείο διάθεσης του νερού (κάτω από τον ανοξείδωτο κρουνό) θα υπάρχει ανοξείδωτη βάση µε σχάρα αποχέτευσης για τις τυχόν υπερχειλίσεις κατά το γέµισµα των δοχείων. Ηχοµόνωση Θερµοµόνωση Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διατήρηση των λειτουργικών θορύβων σε πολύ χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου ότι οι µονάδες είναι πιθανό να εγκατασταθούν κοντά σε κατοικηµένες περιοχές (κατοικίες ή τουριστικές µονάδες). Για το λόγο αυτό κάθε οικίσκος θα φέρει ηχοµόνωση. Εάν παρ όλ αυτά δεν επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα, θα πρέπει να µονωθεί επί πλέον (τα τοιχώµατα του οικίσκου ή τα περισσότερο θορυβώδη εξαρτήµατα όπως η αντλία υψηλής πίεσης), ώστε να περιοριστούν στα επιτρεπόµενα όρια οι εκποµπές θορύβου. Ως µέγιστο αποδεκτό όριο εκποµπής θορύβου, ορίζονται σύµφωνα µε τον πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π /81, τα 45 Db. Υδροµετρητής Στην έξοδο του παραγόµενου νερού θα τοποθετηθεί υδροµετρητής ½, για την παρακολούθηση και την καταγραφή των ποσοτήτων του παρεχόµενου νερού. ιάθεση πόσιµου νερού Στον οικίσκο θα υπάρχει ηλεκτρονική διάταξη ελεγχόµενης παροχής νερού µε χρήση κέρµατος,η οποία θα φέρει ψηφιακή οθόνη ένδειξης λειτουργίας (ευδιάκριτη και την ηµέρα), στην οποία θα αναγράφεται το ποσό των κερµάτων που δέχεται. Θα αναγνωρίζει όλες τις υποδιαιρέσεις κερµάτων του Ευρώ και θα έχει δυνατότητα προγραµµατισµού της ποσότητας του νερού που θα παρέχει ανάλογα µε το νόµισµα που δέχεται (χωρίς όµως να δίνει πολλαπλάσια ποσότητα νερού στην περίπτωση που δεχθεί κέρµα πολλαπλάσιας αξίας από την προρυθµισµένη). Ο αρχικός καθορισµός τιµής / ποσότητας θα προσδιοριστεί από τον ήµο. Η διάταξη του κερµατοδέκτη (αναγνώστης κερµάτων, υποδοχή κερµάτων, έξοδος απορριπτό- µενων κερµάτων κλπ.), θα έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης σε ανεξάρτητο ανοξείδωτο πάνελ, ώστε σε περίπτωση εγκατάστασης της µονάδας εντός υφιστάµενου κτιρίου, να είναι δυνατή η προσαρµογή του σε θυρίδα που θα διανοιχθεί στον τοίχο για το σκοπό αυτό (και παράλληλα να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αλλαγής θέσης αν παραστεί ανάγκη). Η µονάδα θα ενσωµατώνει οπωσδήποτε δυνατότητα παράκαµψης της διάταξης παροχής µε κερ- µατοδέκτη, ώστε να είναι δυνατή ή ελεύθερη παροχή νερού (κατ επιλογή ή σε περίπτωση βλάβης του µηχανισµού του κερµατοδέκτη). Σε περίπτωση που η διάταξη παροχής νερού λειτουργεί µε κάρτα, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην προσφορά. Ηλεκτρική εγκατάσταση Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι πλήρης και θα περιλαµβάνει κάθε απαραίτητη για την σωστή η και ασφαλή λειτουργία της µονάδας διάταξη. Θα περιλαµβάνεται ηλεκτρικός πίνακας µε όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισµού και ασφάλειας / προστασίας της µονάδας (γενικό διακόπτη φορτίου, διακόπτη επείγουσας παύσης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, αυτόµατες ασφάλειες, ρελέ διαρροής κλπ.), γειώσεις, γραµµές φωτισµού, εσωτερικό φωτιστικό σώµα, εξωτερικό ανοξείδωτο φωτιστικό σώµα στεγανό, 2

12 στεγανοί ρευµατοδότες, στεγανοί διακόπτες φωτισµού, ανεµιστήρας εξαερισµού (διαµέτρου τουλάχιστον 30 cm), σταθεροποιητής και επιτηρητής τάσης δικτύου (ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της µονάδας σε περίπτωση πτώσεων τάσης και γενικά παροχής κακής ποιότητας ρεύµατος δικτύου), καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της µονάδας. Πίνακας ελέγχου Η µονάδα θα φέρει τον δικό της πίνακα ελέγχου και θα ισχύει: Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας (CE). Με τον πίνακα θα συνδέονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της µονάδας. Θα είναι ηλεκτρονικός, µε ενσωµατωµένο PLC και θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας δηλαδή προεπεξεργασία νερού, αφαλάτωση και τελική επεξεργασία παραγόµενου νερού. Οι λειτουργίες και οι συναγερµοί (alarm) θα παρουσιάζονται επί ποινή αποκλεισµού στον πίνακα µε ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις. Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόµατα τη λειτουργία της µονάδας, αν ξεπεραστούν κάποια όρια, ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα. Ο πίνακας ελέγχου (επι ποινή αποκλεισµού) θα τροφοδοτείται µε χαµηλή τάση και θα είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα ισχύος για ασφάλεια για τον χρήστη θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας των µονάδων, δηλαδή : τροφοδοσία - προκατεργασία νερού δικτύου : (λειτουργία φίλτρων θολότητας και ενεργού άνθρακα, δοσοµετρητών, ποιότητα τροφοδοτούµενου / προεπεξεργασµένου νερού κλπ.), επεξεργασία νερού (διάταξη υψηλής πίεσης αντίστροφης όσµωσης) : (λειτουργία συγκροτήµατος υψηλής πίεσης, διάταξη αντίστροφης όσµωσης, προγραµµατισµός απόπλυσης µεµβρανών κλπ)., µετακατεργασία παραγόµενου νερού (έλεγχος ποιότητας παραγόµενου νερού, φίλτρα µετακατεργασίας στάθµη δεξαµενής αποθήκευσης παραγόµενου νερού κλπ). Για όλα τα παραπάνω ελεγχόµενα µεγέθη, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης ενεργοποίησης συναγερµού (alarm) και διακοπής της λειτουργίας των µονάδων όταν ξεπεραστούν τα επιτρεπόµενα όρια ασφαλείας. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε βάθος χρόνου (για 15έτη τουλάχιστον), ο προµηθευτής δεν θα παραδώσει απλά ένα χειρόγραφο έντυπο καταγραφής των παραµέτρων λειτουργίας. Μαζί µε την εγκατάσταση, θα παραδοθεί από τον προµηθευτή ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (δεν περιλαµβάνεται ο υπολογιστής), σε λογισµικό ανεπτυγµένο από τον προµηθευτή µε το πρόγραµµα αυτό, θα είναι δυνατή όχι µόνο η ηλεκτρονική καταγραφή και η εκτύπωση των παραµέτρων λειτουργίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα επιθυµεί ο χρήστης αλλά και η εκτύπωση γραφικών παραστάσεων των παραµέτρων λειτουργίας οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον κάθε συµµετέχοντα στον διαγωνισµό. Όργανα ελέγχου Στις µονάδες θα τοποθετηθούν όργανα ελέγχου τα οποία θα επιτηρούν πλήρως τα στάδια : τροφοδοσίας προεπεξεργασίας νερού δικτύου (παράµετροι λειτουργίας φίλτρων, καθαρισµός αυτών, ποιότητα τροφοδοτούµενου νερού κλπ),

13 επεξεργασίας νερού µε την διαδικασία της αντίστροφης όσµωσης (λειτουργία συγκροτήµατος υψηλής πίεσης και οσµωτικών µεµβρανών, απόπλυση µεµβρανών κ.ά.), µετακατεργασίας παραγόµενου νερού (έλεγχος ποιότητας και σύστασης παραγόµενου νερού, διατάξεις µετακατεργασίας, κλπ.). Κατά τη λειτουργία των µονάδων θα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς οι εξής παράµετροι : ph τροφοδοτούµενου νερού δικτύου, REDOX τροφοδοτούµενου προεπεξεργασµένου νερού, θερµοκρασία τροφοδοτούµενου νερού, πίεση τροφοδοτούµενου νερού, αγωγιµότητα παραγόµενου νερού, ph παραγόµενου νερού, παροχή παραγόµενου νερού. Όργανα ελέγχου που θα πρέπει να τοποθετηθούν είναι τα εξής : µανόµετρο στην είσοδο κάθε φίλτρου (θολότητας, ενεργού άνθρακα, φυσιγγίων και ανθρακικού ασβεστίου), µανόµετρο στην έξοδο κάθε φίλτρου, ψηφιακό µετρητή ph στην γραµµή παρεχόµενου νερού δικτύου (πριν τις µεµβράνες) α- ποτελούµενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, ψηφιακό µετρητή ph στην γραµµή παραγόµενου νερού (µετά τις µεµβράνες) αποτελού- µενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, ψηφιακό θερµόµετρο προκατεργασµένου νερού πριν τις µεµβράνες, θερµόµετρο για τον έλεγχο της θερµοκρασίας του νερού εισόδου πριν τις µεµβράνες µανόµετρο πριν το σύστηµα υψηλής πίεσης, µανόµετρο πριν τις µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης, µανόµετρο στην έξοδο του παραγόµενου από τις µεµβράνες νερού, διακόπτη χαµηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, διακόπτη υψηλής πίεσης στην είσοδο των µεµβρανών, διακόπτη υψηλής πίεσης παραγόµενου νερού στην έξοδο των µεµβρανών, ψηφιακό αγωγιµόµετρο αποτελούµενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, µε κλίµακες µs/cm και µs/cm, στη γραµµή παραγόµενου νερού, το οποίο θα είναι ενσωµατωµένο στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου της µονάδας ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα ισχύος του συστήµατος. οποιοδήποτε όργανο κρίνεται απαραίτητο ακόµη και αν δεν αναφέρεται για τον πλήρη έλεγχο, την ασφαλή λειτουργία και την προστασία των µονάδων και κυρίως του προσωπικού. Τα όργανα µέσω του πίνακα ελέγχου, θα διακόπτουν τη λειτουργία των µονάδων αν υπάρξει κάποιο πρόβληµα, η υπέρβαση των καθορισµένων ορίων. Όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου και προστασίας, θα αποτυπώνονται ευκρινώς και αναλυτικά στο ιάγραµµα Ροής που θα υποβληθεί µε την προσφορά. ιατάξεις ασφαλείας. Για την προστασία των µονάδων από τυχόν εκτός των καθορισµένων παραµέτρων λειτουργία τους. Οι διατάξεις ασφαλείας σε απόλυτο συντονισµό µε τον πίνακα ελέγχου, θα εξασφαλίζουν την δυνατότητα εκποµπής σηµάτων συναγερµού (alarm) ή και διακοπής της λειτουργίας των µονάδων αν αυτό χρειαστεί. Οι διατάξεις αυτές είναι: µαγνητοθερµικός διακόπτης προστασίας ηλεκτροκινητήρα αντλίας υψηλής πίεσης,

14 θερµικό προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, συναγερµός χαµηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, συναγερµός υψηλής πίεσης στην είσοδο των µεµβρανών, συναγερµός υψηλής πίεσης στην έξοδο των µεµβρανών, συναγερµός από εκτός ορίων τιµή του ph στην είσοδο των µεµβρανών και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας των µονάδων, συναγερµός χαµηλής στάθµης στα δοχεία χηµικών διαλυµάτων, συναγερµός λόγω ύπαρξης ελεύθερου χλωρίου (τιµή REDOX) στην είσοδο των µεµβρανών και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας των µονάδων, συναγερµός υψηλής θερµοκρασίας προεπεξεργασµένου νερού στην είσοδο των µεµβρανών, συναγερµός υψηλής αγωγιµότητας παραγόµενου νερού στην έξοδο των µεµβρανών, συναγερµός από εκτός ορίων τιµή του ph στην γραµµή παραγόµενου νερού, συναγερµός χαµηλής στάθµης στις προχλωρίωσης και µεταχλωρίωσης του νερού και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας της µονάδας, συναγερµός υψηλής στάθµης στις δεξαµενές παραγόµενου νερού και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας της µονάδας, σύστηµα προστασίας όλων των αντλιών από εν ξηρώ λειτουργία, οποιοσδήποτε άλλη διάταξη αυτοµατισµού ακόµη και αν δεν αναφέρεται η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των µονάδων και κυρίως την προστασία του προσωπικού. Οικίσκος Οι µονάδες θα παραδοθεί εντός προκατασκευασµένου οικίσκου ο οποίος θα είναι καινούριος, εντελώς αµεταχείριστος και θα έχει ενσωµατωµένη διάταξη διάθεσης πώλησης νερού στους κατοίκους. Θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένους χαλυβοδοκούς κατάλληλης διατοµής σχη- µατίζοντας σχήµα κύβου, ενισχυµένος µε δευτερεύοντες δοκούς όπου απαιτείται, σχηµατίζοντας ένα στιβαρό άκαµπτο πλαίσιο Τα τοιχώµατα θα διαµορφωθούν από προκατασκευασµένα φύλλα (πάνελ), κατασκευασµένα από υψηλής αντοχής συνθετικό υλικό µη αγώγιµο, µε εξαιρετικές µηχανικές, χηµικές και θερµοηχοµονωτικές ιδιότητες. Τα πάνελ θα περιβάλλουν το πλαίσιο, προσδίδοντας επιπλέον αντοχή και ασφάλεια στο σύνολο. Η βάση του οικίσκου θα είναι κατασκευασµένη επίσης από γαλβανισµένους χαλυβδοδοκούς, πάνω στους οποίους θα τοποθετηθεί δάπεδο από κόντρα πλακέ (τύπου θαλάσσης) πάχους τουλάχιστον 18 mm, στην επιφάνεια του οποίου θα στρωθεί τάπητας από πλαστικό υλικό για επιπλέον αδιαβροχοποίηση. Για την οροφή θα χρησιµοποιηθούν πάνελ οροφής, µε επιπλέον νευρώσεις για αντοχή στις κάµψεις και την άµεση απορροή των υδάτων. Τα πάνελ θα έχουν άριστη συναρµογή, ώστε η κατασκευή των τοιχωµάτων και της οροφής (µε χρήση και κατάλληλων ρητινών στεγανοποίησης) να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η εσωτερική διάταξη των συστηµάτων σε σχέση µε τις διαστάσεις του οικίσκου (µήκος, πλάτος, ύψος), θα εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή εργονοµία ώστε να µην εµποδίζεται η άνεση στην κίνηση του προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οικίσκων θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε κάθε προσφορά.

15 Ο οικίσκος θα έχει πόρτα και παράθυρο κατασκευασµένα από αλουµίνιο βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή. Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και το παράθυρο κιγκλίδωµα. Το χρώµα των οικίσκων θα είναι επιλογή κάθε ήµου. Οι µονάδες θα εδράζονται σε κατάλληλα διαµορφωµένη βάση από σκυρόδεµα. Ο τρόπος στήριξης θα ασφαλίζει απόλυτα την κατασκευή, λαµβάνοντας υπόψη τους θυελλώδεις ανέ- µους που επικρατούν στον νησιωτικό χώρο. Ο ανάδοχος προµηθευτής θα ενηµερώσει έγκαιρα τον ήµο για τις διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της βάσης στήριξης του οικίσκου. οκιµές λειτουργίας Κατά την παραλαβή, ο προµηθευτής θα λειτουργήσει πλήρως κάθε µονάδα για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών, µετά το πέρας του οποίου θα παραδώσει σε κάθε ήµο ακριβή και λεπτοµερή στατιστικά µεγέθη λειτουργικών δαπανών (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χηµικών ουσιών και αναλώσιµων γενικότερα κλπ), απ όπου θα προσδιορίζεται µε ακρίβεια το πραγµατικό κόστος του παραγόµενου νερού ( /m 3 ). Στο διάστηµα αυτό θα πραγµατοποιηθούν επίσης πολλαπλές δοκιµές κατά τις οποίες θα ε- λεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήµατα των µονάδων και ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Για το σκοπό αυτό θα τίθεται σκόπιµα οι µονάδες εκτός παραµέτρων λειτουργίας (επηρεάζοντας σκοπίµως µεγέθη όπως στάθµες δεξαµενών, πιέσεις λειτουργίας, περιεκτικότητα χλωρίου, όρια ph κ.ά.), ώστε να διαπιστωθεί η ευαισθησία και αξιοπιστία των αυτο- µατισµών ελέγχου και προστασίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν οι συνδέσεις µε τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού δικτύου, παραγόµενου νερού και νερού προς άρδευση. Ο προµηθευτής θα προχωρήσει µε δικές του δαπάνες σε δειγµατοληψίες του παραγόµενου νερού, για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων χηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να συµφωνούν απαραίτητα µε τις ισχύουσες υ- γειονοµικές διατάξεις. Ο Συντάξας Τσαµπίκος Σιδερής Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ 84400 ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 099563264 ΔOY ΠΑΡΟΥ ΤΗΛ: 2284025300 FAX: 2284025284 Email: deyap@otenet.gr Αριθμός μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ Το υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 19-12-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κων. Καραμανλή Αιγίνιο Δούρος Κ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Κων. Καραμανλή Αιγίνιο Δούρος Κ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - KΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Τ.Κ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 31

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ OIA Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. Εργο Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση ταχιδιυλιστηρίου Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/05/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα νερού Πισίνα Βιολογικός

Φίλτρα νερού Πισίνα Βιολογικός Φίλτρα νερού Πισίνα Βιολογικός Φιλτράρισµα µε αντίστροφη όσµωση για εξαιρετικά καθαρό Πρόταση για µονάδα εστίασης µε βάση ακατέργαστο νερό γεώτρησης αχλωρίωτου µάξιµουµ αγωγιµότητας 3.000 µs/cm στο Χέρωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E Τύπος: ECB 10/2001E ΣΚΟΠΟΣ Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513 Αγρίνιο, 28 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προµηθειών ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη: 30/3/2016. Το Νοσοκομείο μας στο πλαίσιο κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχων για τις συντηρήσεις των: ΚΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τρίπολη: 30/3/2016. Το Νοσοκομείο μας στο πλαίσιο κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχων για τις συντηρήσεις των: ΚΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τρίπολη: 30/3/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. ΣΒ % Α/Α ΓΕΝΙΚΑ Η τροφοδοσία ιατρικού αέρα γίνεται μέσω του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο, δηλαδή τέσσερις (4) φορές ετησίως και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο, δηλαδή τέσσερις (4) φορές ετησίως και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ΘΕΜΑ : Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού Γ. Ν. Πατρών α) Μονάδας Τεχνητού Νεφρού β) Πύργου Ψύξης κτιρίου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» γ) Λεβητοστασίου Κεντρικών Εγκαταστάσεων δ) Κεντρικής Αποστείρωσης Δορυφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2 ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2 2 Στάδια φιλτραρίσματος: 1. Φίλτρο Ιζημάτων 5 micro για παρακράτηση χώματος λάσπης, σκουριάς, άμμου και μικροσωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερων από 5 μm (0,005 χιλιοστά του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης International Marketing Division Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Αντλία θερμότητας με boiler 200 ή 270 lt για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Made in France Αντλία θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΟΨΎΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 1-4 ΦΙΛΤΡΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (CW-728), ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PR-CH-PCC), Ή ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (CW-798U-PCC). Code: D728

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2017 ΚΑ : 20.7131.0010 ΚΑ : 35.6699.0015 ΠΟΣΟ : 6.572,00 ευρώ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων 1 Θεσσαλονίκη 20/4/2016 Αρ. Πρωτ.: 11229 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η όσµωση είναι µια φυσική διεργασία κατά την οποία αραιά διαλύµατα περνούν αβίαστα σε πιο πυκνά διαλύµατα διαµέσου ηµιπερατών µεµβρανών. Το φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα καταγραφικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν αδιάλειπτα τιμές παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Αριθ. Μελέτης: 33/2016 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

(γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ

(γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συντήρηση αρδευτικών αντλιοστασίων ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.820,00 ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19 / 02/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ: 1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΜΙΟ (RACK) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 19 ΙΝΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : Γ2/4753/16-6-2017 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ----------------- Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ EN ISO 9001:000 ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,5 ΕΩΣ 5 BAR ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 5 MBAR) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρθρο 1 ο : Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού για την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΔΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ( DOWN DRAFT )» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:16.605,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Code: C90 1 Στάδιο φιλτραρίσματος. Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα GAC με Πολυφωσφορικά απομακρύνει χλώριο, οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ,49. Πάτρα,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ,49. Πάτρα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Φώτιος Σκιαδάς Τηλ.: 2610 996694,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :57.040,00,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑ- 1 2 3 4 Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Διυλιστηρίου PLC, οθόνη 10, Βάνες, soft starter 7,5 KW, δοσομετρική αντλία AISO4, δοσομετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Χαϊδάρι 21/04/2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γενικά. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που παρατίθενται, αφορούν στην προμήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α Β ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής ΚΛΑΣΗΣ Β ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες. Η όλη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Η ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας, της περιοχής των Σοφάδων και των γύρω κοινοτήτων γίνεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 1757

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 1757 Αγρίνιο, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 1757 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π1/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π1/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟYΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟYΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟYΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Εισήγηση : Δρ. Αυλωνίτης Σταμάτιος Χημικός Μηχανικός, M.Sc., Ph.D. ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( ΟΠΑΦΜΑΗ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/6/17 ΑΡ.ΠΡΩΤ:2170 Ταχ. /νση: Καλοκαιρινού & Πα αδο ούλου 4, Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ. Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο πάχους 3 4 mm.

ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ. Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο πάχους 3 4 mm. ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή Κατασκευή Συνολικό μήκος: 13,900 mm Μικτό πλάτος: 2,600 mm Ύψος ζώνης ψεκασμού: 1,500 mm Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Λιβαδειά 02/01/201 /2017 Αριθ. Πρωτ.: 26 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜ.: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης Ταχ. /νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: ηµήτρης Αµουτζιας Τηλέφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΦΕΙΟΥ)

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΦΕΙΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 82 /2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Σ.Β. % Α/Α Α ΓΕΝΙΚΑ Ογκομετρικές αντλίες μονής έγχυσης κατάλληλες για χορήγηση φαρμάκων ή υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγισεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Καθηγητής Θρασύβουλος Μανιός Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Κρήτης

Αρδεύσεις Στραγγισεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Καθηγητής Θρασύβουλος Μανιός Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Κρήτης Αρδεύσεις Στραγγισεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Καθηγητής Θρασύβουλος Μανιός Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Κρήτης Ασκήσεις Πράξης #1 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Νερού Χημική Σύσταση Νερού Η χηµική σύσταση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα:Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων Αριθμός Μελέτης: 15/10-03-2017 ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΟΣΤΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή συντάχθηκε προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί 1. δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017 Αριθ. Πρωτ. : 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 610 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 234 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. 30/2016. «Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ» Προϋπολογισμού: ,60 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΚΑ:

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. 30/2016. «Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ» Προϋπολογισμού: ,60 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΚΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 30/2016 «Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ» 1. Την

Διαβάστε περισσότερα