ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν σε σηµεία που θα εξυπηρετούν πλήρως όλους τους οικισµούς του νησιού και συγκεκριµένα στις παρακάτω θέσεις: ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ, ΛΙΜΕ- ΝΑΡΧΕΙΟ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΑΓ ΤΡΙΑ Α ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΜΑΜΜΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣ- ΣΑ, ΓΗΠΕ Ο, ΡΟΤΣΟ, ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΩΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΩΡΑΣ, ΠΛΑ- ΤΕΙΑ ΕΛΙΕΣ, ΜΥΡΤΙΕΣ, ΜΑΣΟΥΡΙ, ΤΕΛΕΝ ΟΣ, ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ, ΡΙΝΑ ΒΑΘΥ, ΒΟ- ΘΥΝΟΙ, ΒΛΥΧΑ ΙΑ. Το κάθε σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί ως εξής: Ερχόµενος ο δηµότης στο κάθε σύστηµα µε το δοχείο του θα πρέπει να µπορεί κάνει τα εξής βήµατα: 1. Τοποθετεί το δοχείο του στην υποδοχή υδροληψίας, 2. Ενεργοποιεί τον ειδικό διακόπτη πλησίον της υποδοχής κερµάτων του κερµατοδέκτη, 3. Βάζει στην κατάλληλη υποδοχή το απαιτούµενο ποσό σε κέρµατα 5,10,20,50 λεπτών (το ποσό θα µπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε ποσόν από την ΕΥΑΚ) 4. Αυτόµατα το κάθε σύστηµα θα γεµίζει µε δέκα λίτρα καθαρό πόσιµο νερό το δοχείο που έχει τοποθετηθεί στην υδροληψία και θα σταµατάει αυτόµατα, η ποσότητα του νερού θα µπορεί να ρυθµιστεί σε οποιαδήποτε από την ΕΥΑΚ. Αν ο δηµότης επιθυµεί να πάρει µικρότερη ποσότητα νερού, θα µπορεί µόλις γεµίσει το δοχείο του ή ακόµα έστω και ένα µόνο µικρό µπουκάλι χωρητικότητας µισού λίτρου να σταµατάει την ροή του νερού µόλις γεµίσει απενεργοποιώντας τον ειδικό διακόπτη πλησίον της υποδοχής των προπληρωµένων καρτώνκλειδιών. Έτσι θα γίνετε εξοικονόµηση νερού και δεν πηγαίνει χαµένη ούτε µία σταγόνα και ο καταναλωτής θα µπορεί να πάρει ακριβώς την ποσότητα που επιθυµεί, όσο µικρή και αν είναι αυτή, χωρίς όµως το σύστηµα να επιστρέφει ρέστα. Ό εξοπλισµός του κάθε συστήµατος θα πρέπει να είναι εντός οικίσκου (µεταλλικού ή πλαστικού ή άλλου υλικού κατάλληλης αντοχής) που θα αποτελείτε από το κέλυφος και σκελετό. Θα διαθέτει κανονική πόρτα µε κλειδαριά στο πίσω µέρος του για εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισµό ενδεικτικών διαστάσεων 60 Χ 190 εκ. και στην βάση του ρόδες βαρέως τύπου µε φρένο για την εύκολη µετακίνηση του όποτε χρειάζεται ή κατάλληλα στηρίγµατα «πόδια». Στην εµπρόσθια πλευρά του θα έχει δύο κατάλληλες υποδοχές κατασκευασµένες από ανοξείδωτη λαµαρίνα για µεγαλύτερη αντοχή. Η µία θα είναι η θέση υδροληψίας στην οποία οι καταναλωτές θα τοποθετούν το δοχείο τους για να το γεµίζουν καθαρό νερό η οποία θα µπορεί να δέχεται δοχεία όλων των διαστάσεων µέχρι χωρητικότητας 20 λίτρων, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου Μήκος 50εκΧΒάθος40εκΧΥψος80εκ.. Στο κάτω µέρος της υδροληψίας θα υπάρχει ανοξείδωτη α- φαιρούµενη εσχάρα και αγωγός που θα συλλέγει το νερό που πιθανώς θα χύνετε έξω από τα δοχεία. Η άλλη υποδοχή-εσοχή θα είναι για τον µηχανισµό του κερµατοδέκτη η οποία θα τον προστατεύει και από το νερό της βροχής. Στο επάνω σηµείο της επρόσθιας πλευράς του θα διαθέτει κατάλληλη οπή ελάχιστων διαστάσεων 35 Χ 35 εκ. η οποία θα σφραγίζει στεγανά µε τζάµι πλέξι γκλάς πίσω από το οποίο θα τοποθετηθεί µία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για διαφηµιστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Όλη η κατασκευή θα είναι µεγάλης µηχανικής αντοχής. Ο οικίσκος οι υποδοχές και ο ιστός µετά την κατασκευή τους θα βαφτούν εξωτερικά µε κατάλληλο αστάρι και µε βαφή δύο συστατικών εποξιδικού τύπου, µε χρώµα επιλογής της ΕΥΑΚ, για µεγαλύτερη αντοχή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και κοντά σε θάλασσα. Θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να προστατεύει επαρκώς όλο τον εξοπλισµό που θα φέρει εσωτερικά από τις εξωτερικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Οι εξωτερικές διαστάσεις του πρέπει να είναι κατά µέγιστο 2,0 µ. πλάτος Χ 2,0 µ. µήκος Χ 2,50 µ. ύψος. Το κάθε σύστηµα θα συνδέεται µε το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής που τοποθετείτε και θα µπορεί να παράγει 100% πόσιµο νερό.

2 Όλα τα επιµέρους συστήµατα θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. Θα είναι δοκιµασµένα σε συνθήκες λειτουργίας και θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση στην παραγωγή πόσιµου νερού. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ο προσφέρων των συστήµατων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα στελεχωµένο µε τουλάχιστο δέκα (10) άτοµα µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό ειδικοτ1ήτων συναφών για τη συγκεκριµένη εφαρµογή και δύο τουλάχιστον µηχανικούς ανωτέρας και ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας ή Χηµικών Μηχανικών. Θα δηλώνεται από τον κάθε συµµετέχων η λίστα προσωπικού καθώς επίσης και η υποδοµή κάθε εταιρείας µε τον Ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό που διαθέτει για την κατασκευή των συστηµάτων ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή ο αριθµός του µόνιµα απασχολούµενου προσωπικού, η επιχειρηµατική δοµή της επιχείρησης, το κύρος της, το εύρος των δραστηριοτήτων της, ο τεχνικός της εξοπλισµός και οι εµπορικές της επιδόσεις. Στα βασικά εξαρτήµατα της κατασκευής(αντλίες, φίλτρα, µεµβράνες κλπ.), θα υπάρχει πινακίδα του κατασκευαστή όπου θα αναγράφεται, ο τύπος, ο αριθµός κατασκευής και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Όλα τα ανωτέρω µέρη απαιτείτε να διαθέτουν σήµανση CE. Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει πλήρως τις προσφερόµενες µονάδες, αναλύοντας κάθε επιλογή του, παραθέτοντας πλήρη µεγέθη και δεδοµένα (υπολογισµούς, τεχνικές προδιαγραφές, ισχύς λειτουργίας, παροχές, υλικά κατασκευής, εργοστάσιο κατασκευής κάθε επιµέρους ε- ξαρτήµατος, παραµέτρους λειτουργίας κλπ.). Οι τεχνικές προσφορές θα περιλαµβάνουν : α) τεχνική περιγραφή, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι επί µέρους συσκευές επεξεργασίας νερού, τα τεχνικά µεγέθη τους κλπ., β) σχέδια (γενικής διάταξης, κατόψεις, τοµές, σχέδια λεπτοµερειών διαγράµµατα ροής κλπ) σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100, γ) υπολογισµούς που θα αποδεικνύουν την ορθότητα των επιλογών, δ) κατάλογο προσφεροµένου εξοπλισµού µε σαφή καθορισµό του κατασκευαστή και της χώρας προέλευσης, τύπου συσκευής, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ., συνοδευόµενο από τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους, τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης για όλες τις ε- γκατεστηµένες διατάξεις (δοσοµετρικά συστήµατα, φίλτρο θολότητας και ενεργού άνθρακα, φίλτρα φυσιγγίων, αντλίες, όργανα µετρήσεων, κλπ.). Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση λόγω διαφορετικής λειτουργικής φιλοσοφίας από τις προδιαγραφές της παρούσας µελέτης (πέραν των σηµείων όπου αναφέρεται ο όρος επί ποινή αποκλεισµού), θα υπάρχει ολοκληρωµένη αιτιολόγηση µε λεπτοµερή τεχνικά και υπολογιστικά στοιχεία της ακολουθούµενης εφαρµογής / λύσης και πλήρης τεκµηρίωση των πλεονεκτηµάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρµόδια επιτροπή. Οι µονάδες θα είναι κατάλληλες για την επεξεργασία νερού των δηµοτικών δικτύων, το οποίο προέρχεται από τις γεωτρήσεις του νησιού. Η.Ε.Υ.Α.Κ θα προσδιορίσει την προέλευση του νερού που χρησιµοποιεί και θα παραδώσει δείγµατα αναλύσεων στους ενδιαφερόµενους βάση της ανάλυσης που έχει πραγµατοποιήσει για την δυσµενέστερη περίοδο άντλησης µε την δυσµενέστερη ποιότητα

3 Οι µονάδες θα παραδοθούν µε δαπάνη και ενέργειες του ανάδοχου στις ακριβείς θέσεις που θα υποδειχτούν από τον ήµο, πλήρως τοποθετηµένες και συνδεδεµένες µε κάθε απαραίτητο για τη λειτουργία τους δίκτυο (παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, απορριπτόµενου νερού κλπ.) τις οποίες υποδοµές θα εξασφαλίσει η.ε.υ.α.κ και θα φέρουν κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοµατισµό, ώστε να πραγµατοποιούν αυτόνοµα όλο τον κύκλο επεξεργασίας, δηλαδή : φίλτρανση και προκατεργασία νερού δικτύου, επεξεργασία νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης, µετακατεργασία και αποθήκευση του παραγόµενου νερού σε δεξαµενή, προώθηση (διάθεση / πώληση) του παραγόµενου νερού. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να επισκεφθούν τα νησιά, ώστε να εξετάσουν τους χώρους εγκατάστασης των µονάδων και να λάβουν γνώση τοπικών χαρακτηριστικών και δεδοµένων, τα οποία σχετίζονται µε την µεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων (ακριβείς θέσεις τοποθέτησης, δυνατότητα και τρόποι πρόσβασης σε αυτά, δίκτυα παροχής η- λεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, άρδευσης κλπ.). Οι µονάδες θα µεταφερθούν και θα εγκατασταθούν µε ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή στα σηµεία υπόδειξης των ήµων. Οι µονάδες θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο εντός του προκατασκευασµένου οικίσκου. Ο ήµος θα µεριµνήσει για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (µέχρι τον µετρητή κάθε µονάδας), τη σύνδεση µε τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του απορριπτόµενου νερού και την κατασκευή βάσεων από οπλισµένο σκυρόδεµα για την έδραση των οικίσκων όπου απαιτείται. Κόστος παραγόµενου νερού Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ακριβής εκτίµηση του τελικού κόστους του παραγόµενου νερού, µέγεθος που θα παρουσιαστεί λεπτοµερώς από κάθε προµηθευτή και το οποίο θα βαθµολογηθεί. Ειδικότερα θα προσδιοριστούν τα παρακάτω µεγέθη : κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε KWh/m 3 και /m 3 παραγόµενου νερού, κατανάλωση χηµικών υλικών (χωριστά ανά υλικό και το συνολικό κόστος χρήσης χηµικών) σε Kgr/m 3 και /m 3 παραγόµενου νερού, κόστος συντήρησης και αναλώσιµων υλικών (φυσίγγια, µεµβράνες, ανθρακικό ασβέστιο κλπ) σε /m 3 παραγόµενου νερού, τελικό κόστος παραγόµενου νερού σε /m 3. Το ποσοστό ανάκτησης του συστήµατος Το κόστος εργασίας για την συντήρηση του συστήµατος Ο υπολογισµός του ενεργειακού κόστους του παραγόµενου νερού, θα γίνει από κάθε ενδιαφερόµενο προµηθευτή µε την τιµή της κιλοβατώρας στα 0,09 /KWH. Οι προµηθευτές θα δεσµευθούν για τα µεγέθη αυτά, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δεδοµένων τους. Σχέδια - Υπολογισµοί Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη και λεπτοµερή σχέδια της µονάδας, (γενικής διάταξης, 3D όψεις, κατόψεις, τοµές, σχέδια λεπτοµερειών κλπ.) σε κλίµακα 1:20 ή 1:50 ή 1:100, στα οποία θα αποτυπώνονται µε κάθε λεπτοµέρεια και σαφήνεια όλα τα συστήµατα και υποσυστήµατα, καθώς και τα κατασκευαστικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Θα υποβληθούν επίσης διαγράµµατα ροής, γενικές διατάξεις όλων των εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικά σχέδια των εγκαταστάσεων. Τα σχέδια διάταξης του εξοπλισµού θα είναι µεγάλης α- κρίβειας και θα θεωρηθούν δεσµευτικά όσον αφορά στην εσωτερική διαρρύθµιση και τις διαστάσεις γενικότερα.

4 Επίσης από τα σχέδια θα διαπιστωθεί η εργονοµία του χώρου και η ευκολία συντήρησης του συστήµατος. Η προσφορά θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεύχη υπολογισµών, που θα αιτιολογούν πλήρως τις επιµέρους επιλογές (αντλιών, φίλτρων, υλικών κατασκευής, χηµικών κλπ.). Ποσότητα παραγόµενου πόσιµου νερού Η δυναµικότητα κάθε µονάδας θα είναι 6 m 3 (για τα 15 τεµάχια ) και 12 m3 (για τα 6 τε- µάχια ) παραγόµενου πόσιµου νερού ηµερησίως. Οι µονάδες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθ όλη τη διάρκεια του έτους και θα σταµατούν µόνο για τις απαιτούµενες εργασίες συντήρησης και επισκευών. Θερµοκρασία / ποιότητα νερού δικτύων Η θερµοκρασία του νερού δικτύου, µε βάση την οποία θα γίνει ο σχεδιασµός της µονάδας θα είναι οι 18 0 C. Στη θερµοκρασία αυτή η ελάχιστη αποδεκτή ηµερήσια παραγωγή θα είναι επί ποινή αποκλεισµού η ζητούµενη (6 m 3 και 12m3παραγόµενου πόσιµου νερού). Για το σχεδιασµό κάθε µονάδας, θα ληφθεί υπόψη η κάτωθι χηµική ανάλυση του νερού των δικτύων της πόλης της Καλύµνου. Αγωγιµότητα 6050Μs/cm PH 7.7 Ολική σκληρότητα 893 mg/l CaCO3 Φθοριούχα 0,24 mg/l Χλωριούχα 2051,1 mg/l Νιτρικά 36,5 mg/l Θειικά 253,5 mg/l Νατριο 863,9 mg/l Κάλιο 25,4 mg/l Ασβέστιο 173,7 mg/l Μαγνήσιο 97,6 mg/l Μαγγάνιο 23,5 mg/l Κάδµιο <0,164 µg/l Χρώµιο <1,0 µg/l Μόλυβδος <0,64 µg/l Αρσενικό <1,0 µg/l Υδραργυρος <0,2 µg/l Ποιότητα πόσιµου νερού Το παραγόµενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιµο, σύµφωνα µε την ισχύουσα υγειονοµική διάταξη του Ελληνικού κράτους, δηλαδή µε την 98/83 οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001) όπως δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892/B/ και τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Αριθ. ΥΓ2/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ 630/Β/ ) και γενικότερα των διατάξεων που ισχύουν τη χρονική περίοδο εγκατάστασης της µονάδας. Σε περίπτωση που κατά την χρονική περίοδο εγκατάστασης των µονάδων οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν ή έχουν τροποποιηθεί, θα ισχύουν οπωσδήποτε οι νεότερες και ο προµηθευτής θα πρέπει να το λάβει υπόψη του κατά την παράδοση των µονάδων πραγµατοποιώντας µε δική του ευθύνη την όποια τροποποίηση / προσαρµογή απαιτείται. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε δικές του ενέργειες και δαπάνες να προβεί σε χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόµενου νερού, τα αποτελέσµατα των οποίων πρέ-

5 πει οπωσδήποτε να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση που οι αναλύσεις δεν ολοκληρωθούν από τον προµηθευτή εντός ενός (1) µήνα από την παράδοση της µονάδας, η υπηρεσία θα πραγµατοποιήσει αναλύσεις µε δικές της ενέργειες και το ποσό θα παρακρατηθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν κατά τις αναλύσεις το παραγόµενο νερό προκύψει ακατάλληλο για πόσιµο, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε ενέργεια βελτίωσης απαιτηθεί, ώστε η ποιότητα του παραγόµενου νερού να είναι απόλυτα σύµφωνη µε τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση η µονάδα θα κριθεί ακατάλληλη και θα α- πορριφθεί. 3. ΣΤΑ ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Λειτουργία µονάδας Η λειτουργία της µονάδας θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας : Φίλτρανση ακατέργαστου για τυχόν αιωρούµενα στερεά προχλωρίωση νερού δικτύου, και δεξαµενισµός. φίλτρανση νερού δικτύου µε φίλτρο θολότητας, φίλτρανση νερού δικτύου (αποχλωρίωση / κατακράτηση οσµών) µε φίλτρο ενεργού άνθρακα, έγχυση αντικαθαλατωτικού, φίλτρανση νερού δικτύου µε φίλτρο φυσιγγίων έως 5 µm, µονάδα επεξεργασίας νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης, τελική επεξεργασία παραγόµενου νερού µε διέλευση από φίλτρο ανθρακικού ασβεστίου Χλωρίωση του παραγόµενου νερού για την προστασία της ανάπτυξης µικροβίων από την παραµονή του νερού στην δεξαµενή αποθήκευσης. εξαµενή ανοξείδωτη για την αποθήκευση του επεξεργασµένου νερού όγκου 500 lt για το σύστηµα των lt και 250 lt για το σύστηµα των lt. αντλία ανακυκλοφορίας και διανοµής του παραγόµενου νερού συσκευή σποστείρωσης UV για την απολύµανση του νερού ανακυκλοφορίας φίλτρανση κατακράτησης οσµών µε δευτερεύον φίλτρο φυσιγγίου ενεργού άνθρακα διάταξη διάθεσης / πώλησης νερού µε κερµατοδέκτη (ή κάρτα). Ηλεκτρικό πίνακα και ηλεκτρική εγκατάσταση πλήρης η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα για την εγκατάσταση και σύνδεση των συστηµάτων. Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου του συστήµατος. Τα τεχνικά µεγέθη (ισχύς αντλιών, παροχές, πιέσεις λειτουργίας, κλπ) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιµέρους διατάξεων και εξαρτηµάτων της µονάδας (σωλήνες κατάθλιψης, διατοµές, φίλτρα, αντλία υψηλής πίεσης, µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης, σωληνώσεις υψηλής και χαµηλής πίεσης, δοσοµετρικές αντλίες, χηµικά διαλύµατα κλπ.), θα είναι αποκλειστικά επιλογές κάθε προµηθευτή ανάλογα µε τη σχεδίαση και τη φιλοσοφία του προσφερόµενου συστήµατος. Τα υλικά κατασκευής των διατάξεων που περιγράφονται παρακάτω θα έχουν οπωσδήποτε πολύ υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα χηµικά υλικά κλπ. (όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή συνθετικά υλικά) και αποδεδειγµένη καταλληλότητα για χρήση στην παραγωγή και διάθεση πόσιµου νερού. Φίλτρανση ακατεργάστου νερού Για την φίλτρανση του ανεπεξέργαστου νερού απαιτείται η τοποθέτηση Προφίλτρου αιωρούµενων στερεών µεγέθους έως 50µικρών διάστασης 10 ιντσών και εισόδου 3/4 πλαστικό για να έχει αντοχές στην διάβρωση. Προχλωρίωση νερού δικτύου

6 Για την απολύµανση του νερού των δηµοτικών δικτύων θα υπάρχει διάταξη προχλωρίωσης, η οποία θα αποτελείται από δοσοµετρική αντλία διαφραγµατικού τύπου ρυθµιζόµενης παροχής µε ενσωµατωµένο κινητήρα, δεξαµενή συγκέντρωσης του ακατέργαστου νερού κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η απολύµανση του ακατέργαστου νερού καθώς επίσης και η οξείδωση του σιδήρου και µαγγανίου που ενδεχοµένως να υπάρχει στο νερό και δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου. Το χλωριωµένο νερό θα οδηγείται µε αντλία προώθησης από την δεξαµενή ακατέργαστου νερού (δεξαµενή χλωρίωσης) στα επόµενα στάδια επεξεργασίας. Φίλτρανση µε φίλτρο παρακράτησης θολότητας ( αµµόφιλτρο ) Το νερό οδεύει στη συνέχεια προς τα φίλτρα παρακράτησης θολότητας, όπου κατακρατούνται η θολότητα, διάφορα αιωρούµενα σωµατίδια, ο οξειδωµένος σίδηρος και άλλες βλαπτικές για την επεξεργασία ουσίες και περιορίζεται η ρυπαρότητα του νερού (SDI) εντός των αποδεκτών για την λειτουργία των µεµβρανών Για τη φίλτρανση, χρησιµοποιούνται διαφορετικής σύστασης, κοκκοµετρίας και ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά µέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιµοποιείται διαφορετικής κοκκοµετρίας χαλαζιακό χαλίκι, χαλαζιακή άµµος, και ανθρακίτης. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκοµετρία (mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού (gr/cm 3 ). Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω µέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα τα στρώµατα θα εξέρχεται φιλτραρισµένο από το κάτω µέρος του. Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής σε τριβές, δεν πρέπει να προσδίδουν χρώµα, γεύση ή οσµή στο νερό. Θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συµµόρφωση µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό και πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Ο αριθµός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να ε- ξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και όχι µεγαλύτερη από 15 m/h. Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται µε τη βοήθεια αυτοµατισµών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις. Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν αποµακρύνθηκε προετοιµάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Σχετικά στοιχεία θα δοθούν στην τεχνική προσφορά. Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο αυτοµατισµό που θα διαθέτει η βαλβίδα του φίλτρου (ηλεκτρονική πλακέτα µε µικροεπεξεργαστή), ο οποίος θα προγραµµατίζεται και θα εκτελεί αυτόµατα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον προγραµµατισµό θα είναι δυνατός ο προσδιορισµός της διάρκειας και της περιοδικότητας κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούν να γίνονται και µε χειροκίνητες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυµεί. Οι αυτοµατισµοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαµηλή τάση 24 V AC και ισχύ. Τα δοχεία των φίλτρων θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασµένα από βαρέως βιοµηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, µε µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και θα έχουν ονοµαστική πίεση

7 λειτουργίας µεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50 % από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ ελάχιστο 6 bar. Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα, θα είναι κατασκευασµένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία θα υ- ποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Φίλτρανση µε φίλτρο ενεργού άνθρακα Σκοπός του είναι η κατακράτηση του υπολειµµατικού χλωρίου και των παραγώγων της αντίδρασής του µε το νερό. Ακόµη έχει την ικανότητα κατακράτησης ουσιών, που βρίσκονται σε ελάχιστη ποσότητα στο νερό και του προσδίδουν οσµή, γεύση, χρώµα κλπ., καθώς και του οργανικού φορτίου. Για τη φίλτρανση, χρησιµοποιούνται διαφορετικής σύστασης, κοκκοµετρίας και ειδικού βάρους υλικά, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά µέσα στο κάθε φίλτρο. Ως υλικό φίλτρανσης, χρησιµοποιείται διαφορετικής κοκκοµετρίας χαλαζιακό χαλίκι και ενεργός άνθρακας. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως κοκκοµετρία (mm), πάχος κάθε στρώσης (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού (gr/cm3). Το νερό θα εισέρχεται από το πάνω µέρος του φίλτρου και αφού διαπεράσει όλα τα στρώµατα θα εξέρχεται από το κάτω µέρος του. Ο προµηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των φίλτρων και τις α- παιτούµενες ποσότητες που περιέχονται σ αυτά. Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις φίλτρανσης, πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής σε τριβές και δεν πρέπει να προσδίδουν χρώµα, γεύση ή οσµή στο νερό. Θα συνοδεύονται (επί ποινή αποκλεισµού) από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για συµµόρφωση µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό και πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Ο αριθµός των φίλτρων και η ποσότητα των υλικών πλήρωσης, θα είναι τέτοιος ώστε να ε- ξασφαλίζεται η κατάλληλη ταχύτητα διέλευσης και όχι µεγαλύτερη από 15 m/h. Τα φίλτρα θα καθαρίζονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό θα γίνεται µε τη βοήθεια αυτοµατισµών που θα αντιστρέφουν τη ροή εντός του φίλτρου (backwash), παρασύροντας τις επικαθίσεις. Κατόπιν το φίλτρο θα ξεπλένεται και κατά την κανονική ροή παρασύροντας οποιαδήποτε άλλη επικάθιση που τυχόν δεν αποµακρύνθηκε προετοιµάζοντας το πάλι για κανονική λειτουργία. Σχετικά στοιχεία θα δοθούν στις τεχνικές προσφορές. Η λειτουργία κάθε φίλτρου θα ελέγχεται από κατάλληλο αυτοµατισµό που θα διαθέτει η βαλβίδα του φίλτρου (ηλεκτρονική πλακέτα µε µικροεπεξεργαστή), ο οποίος θα προγραµµατίζεται και θα εκτελεί αυτόµατα τους κύκλους απόπλυσης. Με τον προγραµµατισµό θα είναι δυνατός ο προσδιορισµός της διάρκειας και της περιοδικότητας κάθε κύκλου και ο έλεγχος των αντίστοιχων βαλβίδων. Οι διαδικασίες αυτές θα µπορούν να γίνονται και µε χειροκίνητες εντολές όταν ο εκάστοτε υπάλληλος το επιθυµεί. Οι αυτοµατισµοί θα λειτουργούν για λόγους ασφαλείας σε χαµηλή τάση 24 V AC και ισχύ. Τα δοχεία των φίλτρων θα είναι οπωσδήποτε κατασκευασµένα από βαρέως βιοµηχανικού τύπου συνθετικό υλικό, µε µεγάλη αντοχή στη διάβρωση και θα έχουν ονοµαστική πίεση

8 λειτουργίας µεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 50% από την πίεση στην οποία θα λειτουργήσουν και κατ ελάχιστο 6 bar. Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα, θα είναι κατασκευασµένα από PVC ή άλλο συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση και τις πιέσεις λειτουργίας. Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά (επί ποινή αποκλεισµού) πρέπει να επιβεβαιώνονται από το προσπέκτους και το αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοστασίου κατασκευής του φίλτρου, τα οποία θα υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Σύστηµα τροφοδοσίας αντικαθαλατωτικού Στη συνέχεια θα πρέπει να τροφοδοτηθεί αντικαθαλατωτικό (χηµικό για την αποφυγή καθαλατώσεων). Το σύστηµα αυτό θα αποτελείται από : - αυτόµατη τροφοδοτική αντλία, διαφραγµατικού τύπου, αυτόµατης αναρροφήσεως, ρυθ- µιζόµενης παροχής. Όλα τα µέρη που έρχονται σε επαφή µε το χηµικό διάλυµα που τροφοδοτεί η αντλία θα είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά στην διάβρωση υλικά, - κάδο διαλύµατος (χωρητικότητας τουλάχιστον 100 lt), απ τον οποίο θα αναρροφάται το διάλυµα του αντικαθαλατωτικού. Θα είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό. Η έγχυση του αντικαθαλατωτικού θα γίνεται στη σωλήνωση πριν την είσοδο στο φίλτρο α- σφαλείας της µονάδας αντίστροφης ώσµωσης για την προστασία των µεµβρανών από καθαλατώσεις και άλλες επικαθίσεις. Το σύστηµα δοσιµέτρησης αντικαθαλατωτικού είναι πανο- µοιότυπο µε αυτό της χλωρίωσης που περιγράφηκε και περιλαµβάνει µια δοσιµετρική αντλία, κάδο του δοσιµετρούµενου χηµικού χωρητικότητας 100 λίτρων και φλοτέρ ασφαλείας χα- µηλής στάθµης. Το προτεινόµενο αντικαθαλατωτικό υλικό θα είναι διαθέτει έγκριση για χρήση από τους κατασκευαστές των µεµβρανών όσο και πιστοποιητικά χρήσης από αναγνωρισµένο οργανισµό για το πόσιµο νερό. Οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά θα παρατίθενται στην τεχνική προσφορά του κάθε ενδιαφερόµενου. Επιπροσθέτως, πρέπει να είναι προκαταχωρηµένο και σύµφωνο µε τις διατάξεις του κανονισµού REACH να αναφέρεται και ο αριθµός καταχώρησης. Φίλτρανση µέσω φίλτρου φυσιγγίων Το φίλτρο (ή τα φίλτρα) έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωµατιδίων µεγέθους µεγαλύτερου των 5 µm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούµενα στάδια φίλτρανσης ή προστέθηκαν κατά την έγχυση των χηµικών διαλυµάτων. Τα φίλτρα αυτά θα περιλαµβάνουν αντικαθιστώµενα φυσίγγια και το κέλυφός τους θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο υλικό πλαστικό ή συνθετικό για να έχει αντοχές στην διάβρωση. Αντλητικό συγκρότηµα υψηλής πίεσης 1. Αντλία Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της αντίστροφης όσµωσης, θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλη περιστροφική φυγοκεντρική αντλία, κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316 ή ανώτερο). Ο προµηθευτής θα αναφέρει λεπτοµερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόµενης αντλίας, λαµβάνοντας υπόψη το συνδυασµό µε τον προσφερόµενο ηλεκτροκινητήρα που την οδηγεί.

9 Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλίας : τύπος αντλίας, παροχή προς επεξεργασία νερού, µανοµετρικό, απορροφούµενη ισχύς σε KW, βαθµός απόδοσης, στροφές λειτουργίας. υλικά κατασκευής. Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της αντλίας καθώς και οι επιδόσεις της, θα υποβάλλονται συνοδευόµενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. Ηλεκτροκινητήρας αντλίας υψηλής πίεσης Ο ηλεκτροκινητήρας θα εξασφαλίζει την κίνηση της αντλίας υψηλής πίεσης, θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης και κλάσης µόνωσης. Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία κινητήρα : τάση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα τύπος ηλεκτροκινητήρα, ρεύµα λειτουργίας, ονοµαστική ισχύς, στροφές λειτουργίας, βαθµός απόδοσης. κλάση µόνωσης, εκκίνηση (τύπος). διάταξη προστασίας. Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του ηλεκτροκινητήρα καθώς και οι επιδόσεις του θα υποβάλλονται συνοδευόµενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων. Σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης Το νερό µετά το συγκρότηµα υψηλής πίεσης θα εισέρχεται µε υψηλή πίεση στις οσµωτικές µεµβράνες όπου διαχωρίζεται : α. στο επεξεργασµένο νερό (προϊόν) το οποίο θα οδηγείται στη διαδικασία µετακατεργασίας και αποθήκευσης και β. στο συµπύκνωµα που θα απορρίπτεται και θα οδηγείται προς το αποχετευτικό δίκτυο του ήµου. Ο συνολικός αριθµός των µεµβρανών που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριµένη παραγωγή, εξαρτάται από τον τύπο τους και τον σχεδιασµό της µονάδας (οι προµηθευτές θα παρουσιάσουν λεπτοµερή υπολογιστικά στοιχεία). Επιθυµητό είναι, για την τελική εφαρµογή να απαιτείται η χαµηλότερη δυνατή πίεση λειτουργίας, γεγονός που θα καταπονεί λιγότερο την µονάδα (και ιδιαίτερα τις µεµβράνες) και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των µονάδων. Η συσκευή θα συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης και λίστα ανταλλακτικών εξαρτηµάτων. Η διάταξη των µεµβρανών θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Η αντικατάσταση οποιασδήποτε µεµβράνης θα γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η α- ποσύνδεση άλλων εξαρτηµάτων ή διατάξεων.

10 Όλες οι σωληνώσεις και τα υδραυλικά εξαρτήµατα υψηλής πίεσης (εισαγωγή των µεµβρανών και εξαγωγή συµπυκνώµατος), θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (ή καλύτερης ποιότητας), ενώ το επεξεργασµένο νερό (προϊόν) θα εξέρχεται µε σωληνώσεις από συνθετικό υλικό (κατάλληλο για χρήση σε πόσιµο νερό). Ο συντελεστής απόφραξης των µεµβρανών (fouling factor), θα ληφθεί 5 % ετησίως, για τριετή λειτουργία ανεξάρτητα αν η µονάδα εργάζεται συνεχώς ή εποχιακά. Ο προµηθευτής συνεπώς θα εγγυηθεί για την δυνατότητα της απαιτούµενης ηµερήσιας παραγωγής των 6 m 3 για κάθε µονάδα µε τον παραπάνω συντελεστή απόφραξης, για χρονικό διάστηµα τριετούς συνεχούς λειτουργίας. Στο συγκρότηµα των µεµβρανών θα υπάρχει διάταξη δειγµατοληψίας νερού στη γραµµή προϊόντος. Σύστηµα µετακατεργασίας Το σύστηµα θα αποτελείται από φίλτρο, αποτελούµενο από δοχείο κατασκευασµένο από υ- λικό µε υψηλή αντοχή σε χηµικές ουσίες, πίεση και διάβρωση το οποίο θα περιέχει ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ), το οποίο θα διαλύεται προοδευτικά κατά την διέλευση του παραγόµενου νερού, προσδίδοντάς του τα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Το ανθρακικό ασβέστιο που θα χρησιµοποιηθεί, θα συνοδεύεται οπωσδήποτε από πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού. Χλωρίωση του παραγόµενου νερού Για την απολύµανση του παραγόµενου νερού θα υπάρχει διάταξη µεταχλωρίωσης, η οποία θα αποτελείται από δοσοµετρική αντλία διαφραγµατικού τύπου ρυθµιζόµενης παροχής µε ενσωµατωµένο κινητήρα, ώστε να επιτυγχάνεται η απολύµανση του παραγόµενου νερού και δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου κοινό µε το δοχείο της προχλωρίωσης. εξαµενή αποθήκευσης πόσιµου νερού-ανακυκλοφορία-αποστείρωση Εντός του οικίσκου θα βρίσκεται δεξαµενή αποθήκευσης του πόσιµου νερού κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας, χωρητικότητας 500 lt για το σύστηµα των lt και 250 lt για το σύστηµα των lt. Η προώθηση του παραγόµενου νερού από την δεξαµενή αποθήκευσης για διάθεση θα γίνεται µε την βοήθεια κατάλληλου κυκλοφορητή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ανώτερης ποιότητας, που θα οδηγεί το νερό µέσω συσκευής UV κατάλληλης παροχής τουλάχιστον 300 l/h σε συνεχή ανακυκλοφορία για την συνεχή απολύµανση του ή προς την µετέπειτα διανο- µή, που είναι η αποχλωρίωση του νερού από κατάλληλο φίλτρο κυτταρίνης- άνθρακα κατάλληλης παροχής το οποίο θα είναι τοποθετηµένο σε κέλυφος 10 και διατοµής εισόδουεξόδου 1,για την συγκράτηση του χλωρίου και των οσµών από το αποθηκευµένο παραγό- µενο νερό και στη συνέχεια θα οδηγείται στην τελική διάθεση (σύστηµα αποστείρωσης UV, υδροµετρητης, διάταξη κερµατοδέκτη)σε ανοξείδωτο κρουνό. Σύστηµα αποστείρωσης µε λυχνία UV Η διάταξη αυτή θα αποστειρώνει πλήρως το παραγόµενο νερό, καταστρέφοντας το DNA των παθογόνων µικροβίων που πιθανώς παρουσιαστούν στο παραγόµενο νερό. Θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 300 l/h και θα εγκατασταθεί πριν την του πόσιµου νερού στο κοινό. Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή που θα περιλαµβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, πίνακα εντοπισµού βλαβών κλπ..

11 Στο σηµείο διάθεσης του νερού (κάτω από τον ανοξείδωτο κρουνό) θα υπάρχει ανοξείδωτη βάση µε σχάρα αποχέτευσης για τις τυχόν υπερχειλίσεις κατά το γέµισµα των δοχείων. Ηχοµόνωση Θερµοµόνωση Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διατήρηση των λειτουργικών θορύβων σε πολύ χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου ότι οι µονάδες είναι πιθανό να εγκατασταθούν κοντά σε κατοικηµένες περιοχές (κατοικίες ή τουριστικές µονάδες). Για το λόγο αυτό κάθε οικίσκος θα φέρει ηχοµόνωση. Εάν παρ όλ αυτά δεν επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα, θα πρέπει να µονωθεί επί πλέον (τα τοιχώµατα του οικίσκου ή τα περισσότερο θορυβώδη εξαρτήµατα όπως η αντλία υψηλής πίεσης), ώστε να περιοριστούν στα επιτρεπόµενα όρια οι εκποµπές θορύβου. Ως µέγιστο αποδεκτό όριο εκποµπής θορύβου, ορίζονται σύµφωνα µε τον πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π /81, τα 45 Db. Υδροµετρητής Στην έξοδο του παραγόµενου νερού θα τοποθετηθεί υδροµετρητής ½, για την παρακολούθηση και την καταγραφή των ποσοτήτων του παρεχόµενου νερού. ιάθεση πόσιµου νερού Στον οικίσκο θα υπάρχει ηλεκτρονική διάταξη ελεγχόµενης παροχής νερού µε χρήση κέρµατος,η οποία θα φέρει ψηφιακή οθόνη ένδειξης λειτουργίας (ευδιάκριτη και την ηµέρα), στην οποία θα αναγράφεται το ποσό των κερµάτων που δέχεται. Θα αναγνωρίζει όλες τις υποδιαιρέσεις κερµάτων του Ευρώ και θα έχει δυνατότητα προγραµµατισµού της ποσότητας του νερού που θα παρέχει ανάλογα µε το νόµισµα που δέχεται (χωρίς όµως να δίνει πολλαπλάσια ποσότητα νερού στην περίπτωση που δεχθεί κέρµα πολλαπλάσιας αξίας από την προρυθµισµένη). Ο αρχικός καθορισµός τιµής / ποσότητας θα προσδιοριστεί από τον ήµο. Η διάταξη του κερµατοδέκτη (αναγνώστης κερµάτων, υποδοχή κερµάτων, έξοδος απορριπτό- µενων κερµάτων κλπ.), θα έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης σε ανεξάρτητο ανοξείδωτο πάνελ, ώστε σε περίπτωση εγκατάστασης της µονάδας εντός υφιστάµενου κτιρίου, να είναι δυνατή η προσαρµογή του σε θυρίδα που θα διανοιχθεί στον τοίχο για το σκοπό αυτό (και παράλληλα να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αλλαγής θέσης αν παραστεί ανάγκη). Η µονάδα θα ενσωµατώνει οπωσδήποτε δυνατότητα παράκαµψης της διάταξης παροχής µε κερ- µατοδέκτη, ώστε να είναι δυνατή ή ελεύθερη παροχή νερού (κατ επιλογή ή σε περίπτωση βλάβης του µηχανισµού του κερµατοδέκτη). Σε περίπτωση που η διάταξη παροχής νερού λειτουργεί µε κάρτα, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην προσφορά. Ηλεκτρική εγκατάσταση Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι πλήρης και θα περιλαµβάνει κάθε απαραίτητη για την σωστή η και ασφαλή λειτουργία της µονάδας διάταξη. Θα περιλαµβάνεται ηλεκτρικός πίνακας µε όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισµού και ασφάλειας / προστασίας της µονάδας (γενικό διακόπτη φορτίου, διακόπτη επείγουσας παύσης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, αυτόµατες ασφάλειες, ρελέ διαρροής κλπ.), γειώσεις, γραµµές φωτισµού, εσωτερικό φωτιστικό σώµα, εξωτερικό ανοξείδωτο φωτιστικό σώµα στεγανό, 2

12 στεγανοί ρευµατοδότες, στεγανοί διακόπτες φωτισµού, ανεµιστήρας εξαερισµού (διαµέτρου τουλάχιστον 30 cm), σταθεροποιητής και επιτηρητής τάσης δικτύου (ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της µονάδας σε περίπτωση πτώσεων τάσης και γενικά παροχής κακής ποιότητας ρεύµατος δικτύου), καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της µονάδας. Πίνακας ελέγχου Η µονάδα θα φέρει τον δικό της πίνακα ελέγχου και θα ισχύει: Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει πιστοποιητικό ποιότητας (CE). Με τον πίνακα θα συνδέονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας και τα όργανα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της µονάδας. Θα είναι ηλεκτρονικός, µε ενσωµατωµένο PLC και θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας δηλαδή προεπεξεργασία νερού, αφαλάτωση και τελική επεξεργασία παραγόµενου νερού. Οι λειτουργίες και οι συναγερµοί (alarm) θα παρουσιάζονται επί ποινή αποκλεισµού στον πίνακα µε ενδεικτικές λυχνίες και αντίστοιχες ενδείξεις. Ο πίνακας θα έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόµατα τη λειτουργία της µονάδας, αν ξεπεραστούν κάποια όρια, ή παρουσιαστεί δυσλειτουργία γενικότερα. Ο πίνακας ελέγχου (επι ποινή αποκλεισµού) θα τροφοδοτείται µε χαµηλή τάση και θα είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα ισχύος για ασφάλεια για τον χρήστη θα ελέγχει απόλυτα τον κύκλο λειτουργίας των µονάδων, δηλαδή : τροφοδοσία - προκατεργασία νερού δικτύου : (λειτουργία φίλτρων θολότητας και ενεργού άνθρακα, δοσοµετρητών, ποιότητα τροφοδοτούµενου / προεπεξεργασµένου νερού κλπ.), επεξεργασία νερού (διάταξη υψηλής πίεσης αντίστροφης όσµωσης) : (λειτουργία συγκροτήµατος υψηλής πίεσης, διάταξη αντίστροφης όσµωσης, προγραµµατισµός απόπλυσης µεµβρανών κλπ)., µετακατεργασία παραγόµενου νερού (έλεγχος ποιότητας παραγόµενου νερού, φίλτρα µετακατεργασίας στάθµη δεξαµενής αποθήκευσης παραγόµενου νερού κλπ). Για όλα τα παραπάνω ελεγχόµενα µεγέθη, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης ενεργοποίησης συναγερµού (alarm) και διακοπής της λειτουργίας των µονάδων όταν ξεπεραστούν τα επιτρεπόµενα όρια ασφαλείας. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε βάθος χρόνου (για 15έτη τουλάχιστον), ο προµηθευτής δεν θα παραδώσει απλά ένα χειρόγραφο έντυπο καταγραφής των παραµέτρων λειτουργίας. Μαζί µε την εγκατάσταση, θα παραδοθεί από τον προµηθευτή ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (δεν περιλαµβάνεται ο υπολογιστής), σε λογισµικό ανεπτυγµένο από τον προµηθευτή µε το πρόγραµµα αυτό, θα είναι δυνατή όχι µόνο η ηλεκτρονική καταγραφή και η εκτύπωση των παραµέτρων λειτουργίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα επιθυµεί ο χρήστης αλλά και η εκτύπωση γραφικών παραστάσεων των παραµέτρων λειτουργίας οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον κάθε συµµετέχοντα στον διαγωνισµό. Όργανα ελέγχου Στις µονάδες θα τοποθετηθούν όργανα ελέγχου τα οποία θα επιτηρούν πλήρως τα στάδια : τροφοδοσίας προεπεξεργασίας νερού δικτύου (παράµετροι λειτουργίας φίλτρων, καθαρισµός αυτών, ποιότητα τροφοδοτούµενου νερού κλπ),

13 επεξεργασίας νερού µε την διαδικασία της αντίστροφης όσµωσης (λειτουργία συγκροτήµατος υψηλής πίεσης και οσµωτικών µεµβρανών, απόπλυση µεµβρανών κ.ά.), µετακατεργασίας παραγόµενου νερού (έλεγχος ποιότητας και σύστασης παραγόµενου νερού, διατάξεις µετακατεργασίας, κλπ.). Κατά τη λειτουργία των µονάδων θα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς οι εξής παράµετροι : ph τροφοδοτούµενου νερού δικτύου, REDOX τροφοδοτούµενου προεπεξεργασµένου νερού, θερµοκρασία τροφοδοτούµενου νερού, πίεση τροφοδοτούµενου νερού, αγωγιµότητα παραγόµενου νερού, ph παραγόµενου νερού, παροχή παραγόµενου νερού. Όργανα ελέγχου που θα πρέπει να τοποθετηθούν είναι τα εξής : µανόµετρο στην είσοδο κάθε φίλτρου (θολότητας, ενεργού άνθρακα, φυσιγγίων και ανθρακικού ασβεστίου), µανόµετρο στην έξοδο κάθε φίλτρου, ψηφιακό µετρητή ph στην γραµµή παρεχόµενου νερού δικτύου (πριν τις µεµβράνες) α- ποτελούµενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, ψηφιακό µετρητή ph στην γραµµή παραγόµενου νερού (µετά τις µεµβράνες) αποτελού- µενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, ψηφιακό θερµόµετρο προκατεργασµένου νερού πριν τις µεµβράνες, θερµόµετρο για τον έλεγχο της θερµοκρασίας του νερού εισόδου πριν τις µεµβράνες µανόµετρο πριν το σύστηµα υψηλής πίεσης, µανόµετρο πριν τις µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης, µανόµετρο στην έξοδο του παραγόµενου από τις µεµβράνες νερού, διακόπτη χαµηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, διακόπτη υψηλής πίεσης στην είσοδο των µεµβρανών, διακόπτη υψηλής πίεσης παραγόµενου νερού στην έξοδο των µεµβρανών, ψηφιακό αγωγιµόµετρο αποτελούµενο από αισθητήρα, ψηφιακή ένδειξη και controller, µε κλίµακες µs/cm και µs/cm, στη γραµµή παραγόµενου νερού, το οποίο θα είναι ενσωµατωµένο στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου της µονάδας ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα ισχύος του συστήµατος. οποιοδήποτε όργανο κρίνεται απαραίτητο ακόµη και αν δεν αναφέρεται για τον πλήρη έλεγχο, την ασφαλή λειτουργία και την προστασία των µονάδων και κυρίως του προσωπικού. Τα όργανα µέσω του πίνακα ελέγχου, θα διακόπτουν τη λειτουργία των µονάδων αν υπάρξει κάποιο πρόβληµα, η υπέρβαση των καθορισµένων ορίων. Όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου και προστασίας, θα αποτυπώνονται ευκρινώς και αναλυτικά στο ιάγραµµα Ροής που θα υποβληθεί µε την προσφορά. ιατάξεις ασφαλείας. Για την προστασία των µονάδων από τυχόν εκτός των καθορισµένων παραµέτρων λειτουργία τους. Οι διατάξεις ασφαλείας σε απόλυτο συντονισµό µε τον πίνακα ελέγχου, θα εξασφαλίζουν την δυνατότητα εκποµπής σηµάτων συναγερµού (alarm) ή και διακοπής της λειτουργίας των µονάδων αν αυτό χρειαστεί. Οι διατάξεις αυτές είναι: µαγνητοθερµικός διακόπτης προστασίας ηλεκτροκινητήρα αντλίας υψηλής πίεσης,

14 θερµικό προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα, συναγερµός χαµηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης, συναγερµός υψηλής πίεσης στην είσοδο των µεµβρανών, συναγερµός υψηλής πίεσης στην έξοδο των µεµβρανών, συναγερµός από εκτός ορίων τιµή του ph στην είσοδο των µεµβρανών και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας των µονάδων, συναγερµός χαµηλής στάθµης στα δοχεία χηµικών διαλυµάτων, συναγερµός λόγω ύπαρξης ελεύθερου χλωρίου (τιµή REDOX) στην είσοδο των µεµβρανών και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας των µονάδων, συναγερµός υψηλής θερµοκρασίας προεπεξεργασµένου νερού στην είσοδο των µεµβρανών, συναγερµός υψηλής αγωγιµότητας παραγόµενου νερού στην έξοδο των µεµβρανών, συναγερµός από εκτός ορίων τιµή του ph στην γραµµή παραγόµενου νερού, συναγερµός χαµηλής στάθµης στις προχλωρίωσης και µεταχλωρίωσης του νερού και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας της µονάδας, συναγερµός υψηλής στάθµης στις δεξαµενές παραγόµενου νερού και στη συνέχεια διακοπή της λειτουργίας της µονάδας, σύστηµα προστασίας όλων των αντλιών από εν ξηρώ λειτουργία, οποιοσδήποτε άλλη διάταξη αυτοµατισµού ακόµη και αν δεν αναφέρεται η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των µονάδων και κυρίως την προστασία του προσωπικού. Οικίσκος Οι µονάδες θα παραδοθεί εντός προκατασκευασµένου οικίσκου ο οποίος θα είναι καινούριος, εντελώς αµεταχείριστος και θα έχει ενσωµατωµένη διάταξη διάθεσης πώλησης νερού στους κατοίκους. Θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένους χαλυβοδοκούς κατάλληλης διατοµής σχη- µατίζοντας σχήµα κύβου, ενισχυµένος µε δευτερεύοντες δοκούς όπου απαιτείται, σχηµατίζοντας ένα στιβαρό άκαµπτο πλαίσιο Τα τοιχώµατα θα διαµορφωθούν από προκατασκευασµένα φύλλα (πάνελ), κατασκευασµένα από υψηλής αντοχής συνθετικό υλικό µη αγώγιµο, µε εξαιρετικές µηχανικές, χηµικές και θερµοηχοµονωτικές ιδιότητες. Τα πάνελ θα περιβάλλουν το πλαίσιο, προσδίδοντας επιπλέον αντοχή και ασφάλεια στο σύνολο. Η βάση του οικίσκου θα είναι κατασκευασµένη επίσης από γαλβανισµένους χαλυβδοδοκούς, πάνω στους οποίους θα τοποθετηθεί δάπεδο από κόντρα πλακέ (τύπου θαλάσσης) πάχους τουλάχιστον 18 mm, στην επιφάνεια του οποίου θα στρωθεί τάπητας από πλαστικό υλικό για επιπλέον αδιαβροχοποίηση. Για την οροφή θα χρησιµοποιηθούν πάνελ οροφής, µε επιπλέον νευρώσεις για αντοχή στις κάµψεις και την άµεση απορροή των υδάτων. Τα πάνελ θα έχουν άριστη συναρµογή, ώστε η κατασκευή των τοιχωµάτων και της οροφής (µε χρήση και κατάλληλων ρητινών στεγανοποίησης) να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η εσωτερική διάταξη των συστηµάτων σε σχέση µε τις διαστάσεις του οικίσκου (µήκος, πλάτος, ύψος), θα εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή εργονοµία ώστε να µην εµποδίζεται η άνεση στην κίνηση του προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οικίσκων θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε κάθε προσφορά.

15 Ο οικίσκος θα έχει πόρτα και παράθυρο κατασκευασµένα από αλουµίνιο βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή. Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και το παράθυρο κιγκλίδωµα. Το χρώµα των οικίσκων θα είναι επιλογή κάθε ήµου. Οι µονάδες θα εδράζονται σε κατάλληλα διαµορφωµένη βάση από σκυρόδεµα. Ο τρόπος στήριξης θα ασφαλίζει απόλυτα την κατασκευή, λαµβάνοντας υπόψη τους θυελλώδεις ανέ- µους που επικρατούν στον νησιωτικό χώρο. Ο ανάδοχος προµηθευτής θα ενηµερώσει έγκαιρα τον ήµο για τις διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της βάσης στήριξης του οικίσκου. οκιµές λειτουργίας Κατά την παραλαβή, ο προµηθευτής θα λειτουργήσει πλήρως κάθε µονάδα για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών, µετά το πέρας του οποίου θα παραδώσει σε κάθε ήµο ακριβή και λεπτοµερή στατιστικά µεγέθη λειτουργικών δαπανών (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χηµικών ουσιών και αναλώσιµων γενικότερα κλπ), απ όπου θα προσδιορίζεται µε ακρίβεια το πραγµατικό κόστος του παραγόµενου νερού ( /m 3 ). Στο διάστηµα αυτό θα πραγµατοποιηθούν επίσης πολλαπλές δοκιµές κατά τις οποίες θα ε- λεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήµατα των µονάδων και ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Για το σκοπό αυτό θα τίθεται σκόπιµα οι µονάδες εκτός παραµέτρων λειτουργίας (επηρεάζοντας σκοπίµως µεγέθη όπως στάθµες δεξαµενών, πιέσεις λειτουργίας, περιεκτικότητα χλωρίου, όρια ph κ.ά.), ώστε να διαπιστωθεί η ευαισθησία και αξιοπιστία των αυτο- µατισµών ελέγχου και προστασίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν οι συνδέσεις µε τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού δικτύου, παραγόµενου νερού και νερού προς άρδευση. Ο προµηθευτής θα προχωρήσει µε δικές του δαπάνες σε δειγµατοληψίες του παραγόµενου νερού, για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων χηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να συµφωνούν απαραίτητα µε τις ισχύουσες υ- γειονοµικές διατάξεις. Ο Συντάξας Τσαµπίκος Σιδερής Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/05/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ECB/2001E Τύπος: ECB 10/2001E ΣΚΟΠΟΣ Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513 Αγρίνιο, 28 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1513 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προµηθειών ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2 ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2 2 Στάδια φιλτραρίσματος: 1. Φίλτρο Ιζημάτων 5 micro για παρακράτηση χώματος λάσπης, σκουριάς, άμμου και μικροσωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερων από 5 μm (0,005 χιλιοστά του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΟΨΎΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 1-4 ΦΙΛΤΡΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (CW-728), ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PR-CH-PCC), Ή ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (CW-798U-PCC). Code: D728

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο, δηλαδή τέσσερις (4) φορές ετησίως και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο, δηλαδή τέσσερις (4) φορές ετησίως και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ΘΕΜΑ : Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού Γ. Ν. Πατρών α) Μονάδας Τεχνητού Νεφρού β) Πύργου Ψύξης κτιρίου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» γ) Λεβητοστασίου Κεντρικών Εγκαταστάσεων δ) Κεντρικής Αποστείρωσης Δορυφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η όσµωση είναι µια φυσική διεργασία κατά την οποία αραιά διαλύµατα περνούν αβίαστα σε πιο πυκνά διαλύµατα διαµέσου ηµιπερατών µεµβρανών. Το φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα καταγραφικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν αδιάλειπτα τιμές παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Code: C90 1 Στάδιο φιλτραρίσματος. Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα GAC με Πολυφωσφορικά απομακρύνει χλώριο, οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρθρο 1 ο : Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού για την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑ- 1 2 3 4 Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Διυλιστηρίου PLC, οθόνη 10, Βάνες, soft starter 7,5 KW, δοσομετρική αντλία AISO4, δοσομετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 610 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 234 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΟΣΤΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή συντάχθηκε προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί 1. δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

KRIOS AC. Μηχανήματα πλήρωσης. Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα

KRIOS AC. Μηχανήματα πλήρωσης. Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα KRIOS AC Μηχανήματα πλήρωσης Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα Μηχανήματα πλήρωσης Η KRIOS διαθέτει στην γκάμα της μηχανήματα πλήρωσης (STAZIONI DI CARICA) ψυκτικών υγρών και ψυκτέλαιων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πηγή του νερού θα πρέπει να είναι τρεχούμενο νερό πόλης, που ελέγχεται από τις Δημοτικές Αρχές. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ 1.0. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Προέλευση νερού: γεώτρηση Παροχή: 60 m³/h Σίδηρος: 0,26 mg/l Μαγγάνιο: 0,1 mg/l Οι παραπάνω συγκεντρώσεις σιδήρου και µαγγανίου

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Σειρά «ORIGINAL Γενικά Χαρακτηριστικά Οι ανοξείδωτοι απορριµµατοδέκτες ανακύκλωσης σειράς ORIGINAL αποτελεί την κλασική σειρά µε µεγάλο αριθµό εγκατεστηµένων κάδων. Είναι κατασκευασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017. Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το...

Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017. Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το... Νέα σειρά αφυγραντήρων CARRIER 2016/2017 Τώρα, έχετε τη δύναμη να αλλάξετε αέρα! Για σκεφτείτε το... Carrier, πάντα δίπλα σας για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης Έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται

Η Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Υποχλωριώδους νατρίου14,5% σε ενεργό χλώριο α) για τη χλωρίωση του πόσιµου νερού, β) για τη χλωρίωση του επεξεργασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

CWL. Κεντρικές συσκευές αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

CWL. Κεντρικές συσκευές αερισμού με ανάκτηση θερμότητας Ο omfort-αερισμός κατοικιών της Wolf προσφέρει για όλο τον χρόνο ενεργειακή εξοικονόμηση και άνεση στον αερισμό. Κατάλληλος για κατοικίες, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες καθώς και γραφεία. Με τον αντίθετης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ Επωνυμία: ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση: Μελισσοχώρι Πόλη: Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 57018 Τηλ.: 23940 32040 Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαδόπουλος/ Μάγδα Αστεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΕΙΡΕΣ: ECB TS

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΕΙΡΕΣ: ECB TS ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΕΙΡΕΣ: ECB TS ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ Οι αποσκληρυντές σειράς ECB/FA5 και TS/MGT διαθέτουν ένα δοχείο ρητινών και η αναγέννησή τους γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα