Διαχείριση της πληροφορίας στα μουσεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση της πληροφορίας στα μουσεία"

Transcript

1 2 ο Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας «Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς: Διαχείριση Εκπάιδευση Επικοινωνία» Μυτιλήνη, 28 Ιουνίου 2 Ιουλίου 2004 Διαχείριση της πληροφορίας στα μουσεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΒΑΚΛΗ, ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μουσεία ως πολιτιστικοί οργανισμοί δημιουργούν και φυλάσσουν μεγάλο όγκο πληροφοριών, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: πληροφορίες για τις συλλογές, μουσειολογικές πληροφορίες και πληροφορίες για τη διοίκηση του οργανισμού. Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στη διαδικασία εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων στα μουσεία καθώς και στα κριτήρια / παραμέτρους που καθορίζουν τις επιλογές του μουσείου κατά τη διαδικασία αυτή. Τέλος, παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις και οι νέες τάσεις σχετικά με την ανάπτυξη και εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης της πληροφορίας στα μουσεία. Λέξεις - Κλειδιά: μουσείο, πληροφορία, συστήματα διαχείρισης πληροφοριών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα από τη μελέτη των ορισμών του μουσείου που έχουν δοθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων και τις Επαγγελματικές Ενώσεις Μουσείων στην Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία σκιαγραφούνται οι λειτουργίες του μουσείου και προβάλλει το τρίπτυχο αντικείμενα, πληροφορίες και επισκέπτες ως δομικά στοιχεία του. Το μουσείο είναι ένας φορέας διαχείρισης αντικειμένων μέσα από συγκεκριμένες λειτουργίες όπως, για παράδειγμα, η συλλογή, η καταγραφή, η τεκμηρίωση, η συντήρηση, η έρευνα και η έκθεση (ICOM, 1974). Ο ορισμός αυτός με βάση τις λειτουργίες του μουσείου ανήκει σε μια παραδοσιακή αντίληψη για το μουσείο, που όμως έχει συντελέσει στη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων και κανόνων αποδεκτής πρακτικής. Τα πρότυπα μπορεί να αφορούν τη συνολική πολιτική του οργανισμού, την καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων, τη διαχείριση των συλλογών, αλλά και τη διαχείριση των εθελοντών ή τα προγράμματα προσέγγισης του κοινού (Γκαζή, 2004:6). Ο ορισμός του μουσείου που υιοθετείται το 1991, από την Ένωση Μουσείων της Μεγάλης Βρετανίας, θέτει το ζήτημα των πληροφοριών 1. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν, οι συλλογές, που αποτελούν τον πυρήνα του μουσείου, περιλαμβάνουν, εκτός από τα υλικά τεκμήρια και τις πληροφορίες για την ιστορία των αντικειμένων, την απόκτηση και τη χρήση τους (Βουδούρη, 2003:107). Η συνειδητοποίηση της αξίας που έχουν οι πληροφορίες διευρύνει το ρόλο του μουσείου από διαχειριστή αντικειμένων σε διαχειριστή πληροφοριών. Όμως, η συγκέντρωση, διατήρηση και διάδοση των πληροφοριών που συνοδεύουν τα αντικείμενα δεν είναι αυτοσκοπός για το μουσείο, αλλά έχουν ως κύριο αποδέκτη τον επισκέπτη του μουσείου. Κι αυτό αποτυπώνεται στον ορισμό που υιοθετήθηκε το Λέκτορας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 1 «Μουσείο είναι ένα ίδρυμα που συλλέγει, τεκμηριώνει, διατηρεί εκθέματα και ερμηνεύει υλικές μαρτυρίες και τις σχετικές πληροφορίες προς δημόσιο όφελος», (Ένωση Μουσείων της Μεγάλης Βρετανίας, 1991)

2 1998 από την Ένωση Μουσείων της Μεγάλης Βρετανίας 2. Η νέα ανθρωποκεντρική αντίληψη του μουσείου είναι αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών αλλαγών των τελευταίων τριάντα χρόνων (Γκαζή,2004:5, Teather, 1998). Ένας από τους τομείς που φαίνεται να επηρεάζεται από τη νέα αυτή αντίληψη είναι η διαχείριση των συλλογών. Η διαχείριση συλλογών αφορά όλες εκείνες τις λειτουργίες που συνδέονται με τον κύκλο ζωής ενός αντικειμένου, από τη στιγμή που εισάγεται στο χώρο του μουσείου και επιλέγεται να ενσωματωθεί ή όχι στις συλλογές του. 3 Σήμερα, τα μουσεία συνειδητοποιούν τη δημόσια υποχρέωση που έχουν αναλάβει απέναντι στο κοινό τους, εφόσον έχουν στην κατοχή τους συλλογές που ανήκουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και επιδιώκουν να προσφέρουν κατά το δυνατόν μεγαλύτερη φυσική και διανοητική πρόσβαση σε αυτές (Γκαζή, 2004:7). Για να γίνει όμως αυτό αναγκαία προϋπόθεση είναι η συστηματική και μεθοδική οργάνωση των συλλογών, γιατί ένα μουσείο μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις συλλογές του μόνο όταν το περιεχόμενό τους είναι γνωστό και ευρέως προσιτό (Orna και Pettitt, 1998, xii). Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλει η καθιέρωση κοινών προτύπων διεθνώς στον τομέα των διαδικασιών τεκμηρίωσης και γενικότερα διαχείρισης μουσειακών συλλογών από τη Διεθνή Επιτροπή Τεκμηρίωσης του ICOM, CIDOC και την Ένωση Μουσειακής Τεκμηρίωσης (MDA) στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των διαδικασιών που τα μουσεία ήδη ακολουθούν και στη δημιουργία μιας κοινής βάσης ή ενός κοινού «λεξιλογίου» μεταξύ των μουσείων. Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται τόσο σε χειρόγραφα όσο και σε αυτοματοποιημένα συστήματα. 2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Οι MacDonald και Alsford (1991:307) στο κλασικό σήμερα άρθρο τους The Museum as Information Utility ισχυρίζονται πως τα μουσεία δίνοντας βάρος στις πληροφορίες μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες προκλήσεις της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας με το κοινό τους, παράλληλα με τις παραδοσιακές λειτουργίες τους, της συλλογής, συντήρησης, έρευνας και έκθεσης. Επιπλέον, υποστηρίζουν πως η αντιμετώπιση των πληροφοριών ως το βασικό «κεφάλαιο» του μουσείου διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η παραδοσιακή αντικειμενοκεντρική αντίληψη πως τα αντικείμενα είναι ο λόγος ύπαρξης των μουσείων, κι όχι ένα εργαλείο μέσω του οποίου το κοινό μαθαίνει, συντελεί, ώστε το μουσείο να προσλαμβάνεται «ως απαρχαιωμένη αποθήκη ενός περασμένου παρελθόντος που συγκινεί μόνο λίγους» (MacDonald και Alsford,1991: 305). Αντίθετα, η πιο πρόσφατη αντίληψη όπως εκφράζεται μεταξύ άλλων, από τους Cannon-Brookes (1992:501) και Hooper-Greenhill (1992:3) δε θεωρεί πια το μουσείο ως αποθήκη αντικειμένων, αλλά ως «χώρο όπου φυλάσσεται η γνώση μαζί με τα αντικείμενα». Οι συλλογές των μουσείων πέρα από τη φυσική τους διάσταση, δηλαδή τα ίδια τα αντικείμενα έχουν και μια πληροφοριακή διάσταση, δηλαδή τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα αντικείμενα. Συνεπώς, οι συλλογές των αντικειμένων είναι και συλλογές πληροφοριών. 2 «Τα μουσεία δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν τις συλλογές και να αντλούν έμπνευση, γνώση και ευχαρίστηση. Είναι ιδρύματα που συλλέγουν, προστατεύουν και κάνουν προσιτά αντικείμενα και δείγματα του φυσικού κόσμου, τα οποία φυλάσσουν προς όφελος της κοινωνίας», (Ένωση Μουσείων της Μεγάλης Βρετανίας, 1998). 3 Αφορά τρεις βασικές ομάδες λειτουργιών, την τεκμηρίωση (καταγραφή, φωτογράφηση, έρευνα), τη φροντίδα (αποθήκευση, ασφάλεια, προληπτική συντήρηση) και την επικοινωνία (μελέτη, έκθεση, δημοσίευση, οργάνωση προγραμμάτων, κλπ.) (Γκαζή, 2004:7)

3 Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τους MacDonald και Alsford (1991, σ. 308), είναι πως τα μουσεία, ενώ επενδύουν και επιτυγχάνουν πολλά στη δημιουργία συλλογών από πληροφορίες, δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν και να διαδώσουν αυτές τις πηγές πληροφοριών όμως οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας μπορούν να μεταμορφώσουν τα μουσεία σε υπηρεσίες πληροφοριών προς δημόσιο όφελος (information utilities), με την έννοια πως τίθενται στην υπηρεσία της κοινωνίας. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής προσφέρουν πολλές δυνατότητες για διάδοση της γνώσης και μπορούν να μεταμορφώσουν τα μουσεία. Επιπρόσθετα με τη φυσική διάσταση των υλικών αντικειμένων, αυτή η μεταμόρφωση θα δώσει στο μουσείο μια άλλη διάσταση, την ψηφιακή διάσταση, όπως συμπεραίνουν οι MacDonald και Alsford (1997, σ. 267). Η ψηφιακή διάσταση θα οδηγήσει σε μια νέα μορφή του μουσείου που εμπλουτίζει τα αντικείμενα με πληροφορίες: το μετα-μουσείο όπως το ονομάζουν οι MacDonald και Alsford (1997, σ. 268) και το οποίο θα αποτελείται από το φυσικό μουσείο και την ψηφιακή του διάσταση. Αυτή η μεταμόρφωση ή ο μετασχηματισμός δε θα σημαίνει πως τα μουσεία θα χάσουν αυτό που είναι σήμερα και προσφέρουν ως φυσικοί χώροι που διαδίδουν τη γνώση για την πολιτιστική κληρονομιά μέσω των υλικών αντικειμένων. Αντίθετα, θα σημαίνει πως θα δημιουργηθεί μια επιπλέον διάσταση στο μουσειακό χώρο μια ψηφιακή διάσταση. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στα μουσεία ξεκίνησε με την εισαγωγή συστημάτων για τη διαχείριση συλλογών (Gerrard, 1996 και Besser, 1997:163), πιθανόν γιατί τα δεδομένα ήταν σε μια οργανωμένη και δομημένη μορφή, αναγκαίο για την εισαγωγή τους σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Τα πρώτα ερευνητικά προγράμματα για την τεκμηρίωση των αντικειμένων με τη χρήση υπολογιστών στα μουσεία χρονολογούνται ήδη από το 1960, αλλά το τοπίο άλλαξε με τα πρώτα εμπορικά συστήματα που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 80 (Jones-Garmil, 1997: 51-53). Από το 1990 και έπειτα οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων που περιέχουν διαφορετικούς τύπους πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο, πολυμέσα). 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η οργάνωση της πληροφορίας συχνά αντικατοπτρίζει τη διοικητική οργάνωση του μουσείου. Τα διαφορετικά τμήματα του μουσείου παράγουν και φυλάσσουν διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες συνήθως φυλάσσονται σε διαφορετικά σημεία, όπως βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες, έντυπες αναφορές, βιβλιοθήκες και αρχεία και τις διαχειρίζονται κυρίως αυτοί που τις δημιουργούν (βλ. Εικόνα 1). Για παράδειγμα, οι επιμελητές γράφουν κείμενα για τις εκθέσεις, οι συντηρητές κρατούν στοιχεία σε μια διαφορετική βάση δεδομένων, οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων κρατούν λίστες με τους δωρητές, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργούν εκπαιδευτικά πακέτα κ.ο.κ. Οι πληροφορίες, αν και δημιουργούνται από διαφορετικά τμήματα του μουσείου και είναι αποτέλεσμα διαφορετικών διαδικασιών, ωστόσο εννοιολογικά συνδέονται, καθώς υποστηρίζουν την αποστολή και ύπαρξη του μουσείου ως οργανισμού.

4 ΜΟΥΣΕΙΟ Τμήμα Καταγραφής Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Δημοσίων Προγραμμάτων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αρχείο Βιβλιοθήκη Collection Management Συστήματα Καρτέλες συντήρησης Αρχείο Εκδηλώσεων Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΒΔ Αρχείου Εικόνα 1: Οργάνωση της πληροφορίας στο μουσείο Κατάλογος Βιβλιοθήκης Tα μουσεία δίνουν κυρίως σημασία στις πληροφορίες που έχουν σχέση με τα αντικείμενα των συλλογών τους. Όμως είναι αναγκαία σήμερα η υιοθέτηση μιας ευρύτερης προσέγγισης των πληροφοριών που δημιουργούνται και υπάρχουν στα μουσεία, ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να εντοπιστούν, να οργανωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Για παράδειγμα, τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για μια έκθεση στο μουσείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση της συγκεκριμένης έκθεσης στην ιστοσελίδα του μουσείου. Αυτό όμως προϋποθέτει πως τα συγκεκριμένα κείμενα έχουν καταγραφεί με κάποιο τρόπο στο σύστημα του μουσείου και μπορεί κάποιος να τα αναζητήσει, να τα βρει και να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό που λείπει είναι η συνολική γνώση για τις πληροφορίες που δημιουργούνται σε κάθε τμήμα του μουσείου και ένας μηχανισμός που να γνωρίζει όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις κάνει εύκολα προσβάσιμες. Χρειάζεται δηλαδή μια προσέγγιση που να προωθεί την ενοποίηση των εσωτερικών πληροφοριών, παρέχοντας άμεση πρόσβαση τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στο κοινό σε δεδομένα και πληροφορίες του οργανισμού, που έχουν σχέση τόσο με τα αντικείμενα των συλλογών όσο και με τις δραστηριότητες του οργανισμού (Stam,1993:280). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται και φυλάσσονται στο μουσείο μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: (α) πληροφορίες για τις συλλογές, (β) μουσειολογικές πληροφορίες και (γ) πληροφορίες για τη διοίκηση του οργανισμού (Sander και Perkins, 1999:12-13). Οι πληροφορίες για τις συλλογές αφορούν την τεκμηρίωση των αντικειμένων που βρίσκονται στις συλλογές του μουσείου και περιλαμβάνουν στοιχεία από το βιβλίο εισαγωγής, τα δελτία και τις καρτέλες του αντικειμένου, τους τίτλους απόκτησης του αντικειμένου και τα έγγραφα των δωρητών, τις φωτογραφίες κ.ά. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται οι πιο σημαντικές και είναι αυτές που ενσωματώνονται σ ένα υπολογιστικό σύστημα τεκμηρίωσης, ως βασικές. Οι μουσειολογικές πληροφορίες αφορούν την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το μουσείο κι έχουν σχέση με τα αντικείμενα, όπως τη συντήρηση, την έρευνα, την έκθεση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα προγράμματα ανάπτυξης και επικοινωνίας του μουσείου, κ.ά. Τέλος, οι πληροφορίες για τη διοίκηση του οργανισμού σχετίζονται με το μουσείο ως επιχείρηση, την οικονομική του διαχείριση, τους υπαλλήλους του, τα μέλη του μουσείου, τους δωρητές του, τους εξωτερικούς συνεργάτες του κ.ά. Μέχρι τώρα έμφαση έχει δοθεί στη διαχείριση των πληροφοριών για τις συλλογές, όπως θα δούμε παρακάτω.

5 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Κάθε μουσείο χρειάζεται να γνωρίζει συγκεκριμένες βασικές πληροφορίες για τα αντικείμενα στις συλλογές του, όπως τι αντικείμενα είναι, σε ποιον ανήκουν, από πού προήλθαν και που βρίσκονται τώρα (Holm,1991). Είναι επίσης σημαντικό για το μουσείο να γνωρίζει τι συμβαίνει στα αντικείμενα, όταν είναι υπό την επίβλεψή του, αν αυτά συντηρούνται, δανείζονται ή συμμετέχουν σε εκθέσεις ή άλλες δραστηριότητες του μουσείου, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα προσέγγισης κ.ά. Οι πληροφορίες για τα μουσειακά αντικείμενα διακρίνονται σε πρωτογενείς, που αφορούν τα ίδια τα αντικείμενα, σε δευτερογενείς, που αφορούν γεγονότα σχετικά με τα αντικείμενα και σε τριτογενείς που αφορούν την ερμηνεία των αντικειμένων (Beardon και Worden, 1995: 75). Με την τεκμηρίωση και διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις συλλογές το μουσείο εξασφαλίζει αξιοπιστία και νομιμότητα των συλλογών, εύκολη πρόσβαση στα αντικείμενα και τις πληροφορίες, ανταλλαγή πληροφοριών με αντίστοιχους φορείς, γρήγορη ικανοποίηση αιτημάτων μελετητών και κοινού σχετικά με τις συλλογές, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, προγραμμάτων, εκδόσεων, κ.ά. και γενικότερα αποτελεσματικότερη διαχείριση του οργανισμού (Buck και Gilmore,1998). Οι διαδικασίες διαχείρισης των συλλογών μπορεί να είναι είτε χειρόγραφες είτε αυτοματοποιημένες. Ένα διαδεδομένο παράδειγμα χειρόγραφου συστήματος για την υποστήριξη της μουσειακής τεκμηρίωσης αποτελείται από το βιβλίο εισαγωγής, το μητρώο αντικειμένων, τα δελτία των αντικειμένων (δελτίο ταυτότητας, φυσικής κατάστασης, φωτογράφησης), τα επιμέρους ευρετήρια, καταλόγους ή αρχεία (συντήρησης, φωτογραφικό, ηχογραφήσεων, τεχνικούς φακέλους κ.ά.) (Ethnomuseum-net, 1998). Τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης και καταγραφής συλλογών που αντανακλούν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής μπορούν να βελτιώσουν τις διαχειριστικές πρακτικές και μεθόδους που έχουν αναπτύξει τα μουσεία για την απόκτηση, καταγραφή και επιμέλεια των συλλογών τους. Τα πρότυπα, που αναφέρονται σε χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά συστήματα, μπορούν να εξασφαλίσουν έλεγχο των διαδικασιών και λειτουργιών του μουσείου και να επιτρέψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των οργανισμών (Pedley, 1998, Stiff και McKenna, 2000, Ashby, et al., 2001). Τα διεθνή πρότυπα προδιαγράφουν: (α) τις διαδικασίες που ακολουθεί το μουσείο για να τεκμηριώσει τα αντικείμενα (π.χ. εισαγωγή, απόκτηση, καταγραφή, μετακίνηση και αποθήκευση) και τις λειτουργίες του μουσείου στις οποίες εμπλέκονται τα αντικείμενα (π.χ. συντήρηση, φωτογράφηση και αναπαραγωγή, δανεισμός, έκθεση, ασφάλιση, απομάκρυνση), (β) την ανάλυση της πληροφορίας, τα «πεδίακατηγορίες», δηλαδή τις ελάχιστες μονάδες προκαθορισμένης πληροφορίας που πρέπει να καταγραφεί, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία τεκμηρίωσης και την οργάνωση των κατηγοριών πληροφοριών, δηλαδή την ανάδειξη των μεταξύ τους σχέσεων ώστε να δομηθεί η πληροφορία σε ένα ολοκληρωμένο «δελτίο» του αντικειμένου και (γ) τον τρόπο καταγραφής της πληροφορίας, αν θα είναι κείμενο, αριθμός, κ.ά. και αν υπάρχει ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή θησαυρός όρων (Lanzi, 1998:16-20). Παράλληλα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και συγκεκριμένα τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης των συλλογών (collections management systems) συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση αυτών των πληροφοριών και είτε καταργούν τη χειρόγραφη οργάνωση ή λειτουργούν επικουρικά, δίνοντας επιπλέον δυνατότητες (Light, et al., 1986, CHIN, 2003), όπως: ευκολότερη πρόσβαση και αναζήτηση πληροφοριών

6 σύνδεση των πληροφοριών μεταξύ τους ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες (επιστημονικό προσωπικό και επισκέπτες του μουσείου) και για διάφορες χρήσεις (εκδόσεις, δημιουργία νέων εκθέσεων, δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων) Επιπλέον, με την εισαγωγή των πληροφοριών σχετικά με τις συλλογές του σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το μουσείο έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες αυτές σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να τις διαθέσει για τη δημιουργία επιπλέον «ψηφιακών προϊόντων», όπως είναι ιστοσελίδες, cd-roms, multimedia, κ.ά. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η απόκτηση και εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης συλλογών είναι μια διαδικασία που χρειάζεται μελέτη, ανάλυση και σχεδιασμό, όπως συμβαίνει με κάθε αλλαγή, για να φέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα (Χαραμής, 1998). Κατά τη διαδικασία μετάβασης από ένα σύστημα σε ένα καινούριο αυτοματοποιημένο σύστημα υπάρχουν μια σειρά από λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη (Λαοπόδης, 1996). Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι λειτουργικές απαιτήσεις αφορούν τις δραστηριότητες του μουσείου που θα υποστηρίξει το αυτοματοποιημένο σύστημα, τα δεδομένα που θα εισάγονται στο σύστημα και τον τρόπο που αυτά θα χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του συστήματος. Οι μη-λειτουργικές απαιτήσεις αφορούν το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος, τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και προσωπικό, και τα κριτήρια ασφάλειας, απόδοσης και ευκολίας στη χρήση από το προσωπικό του μουσείου (CHIN, 2003). Για να προσδιοριστούν οι λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις του νέου συστήματος χρειάζεται αρχικά να μελετηθεί το υπάρχον σύστημα διαχείρισης συλλογών, χειρόγραφο ή αυτοματοποιημένο και οι τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμες στο μουσείο, για να εκτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Μια σωστή αποτίμηση της τωρινής κατάστασης θα εντοπίσει και θα αναδείξει προβλήματα και δυσλειτουργίες. Το νέο σύστημα δεν μπορεί να λύσει υπάρχοντα προβλήματα, αν αυτά δεν αναγνωριστούν από πριν (Kavakli και Bakogianni, 2003). Το μουσείο πριν επιλέξει κάποιο σύστημα είναι σημαντικό να γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται, θέτοντας σειρά προτεραιότητας για κάθε απαίτηση και δίνοντας χαρακτηρισμούς, όπως υποχρεωτική, επιθυμητή, σημαντική κ.ά. Η ιεράρχηση των απαιτήσεων θα βοηθήσει το μουσείο να επιλέξει το σύστημα εκείνο που ικανοποιεί καλύτερα τις περισσότερες υποχρεωτικές απαιτήσεις του, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ένα σύστημα που θα ικανοποιεί εξ ολοκλήρου τον οργανισμό. Στη συνέχεια χρειάζεται να προσδιοριστούν οι ανάγκες που θέλει το μουσείο να καλύπτει το νέο σύστημα σε επίπεδο οργανισμού, αλλά και σε επίπεδο χρηστών και να καταγραφούν οι πληροφορίες που θα περιληφθούν στο νέο σύστημα. Είναι, επίσης, απαραίτητο όλοι οι εργαζόμενοι στο μουσείο που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της διαχείρισης συλλογών να εκφράσουν τις απαιτήσεις τους για το νέο σύστημα. Τέλος, πρέπει να προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής του νέου συστήματος, τα οποία θα αντιστοιχούν τόσο στα λειτουργικά όσο και στα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση αναγκών του μουσείου και των εργαζομένων.

7 Από τη στιγμή που έχουν προσδιοριστεί οι ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετεί το νέο σύστημα, το μουσείο μπορεί να ακολουθήσει μια από τις παρακάτω επιλογές για την απόκτηση του συστήματος (CHIN, 2003): 1. Να αγοράσει ένα εμπορικό λογισμικό πακέτο. Σήμερα, υπάρχουν αρκετές εφαρμογές συστημάτων που απευθύνονται στα μουσεία και εμπεριέχουν τα περισσότερα από τα πεδία που απαιτούνται, ώστε να είναι λειτουργικά για οργανισμούς μουσείων. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία των συστημάτων αυτών δεν υποστηρίζουν ακόμη την ελληνική γλώσσα. Βέβαια, πολύ σπάνια κάποιος θα θεωρήσει ένα από τα εμπορικά συστήματα ως τέλειο και σίγουρα κάποιοι συμβιβασμοί είναι πάντα απαραίτητοι, αλλά συνήθως είναι η πιο οικονομική λύση. 2. Να αγοράσει ένα εμπορικό λογισμικό πακέτο και να το προσαρμόσει, ώστε να εκτελεί λειτουργίες συγκεκριμένες για ένα μουσείο. Αυτή η λύση πιθανόν να προφυλάξει το μουσείο από κάποιους συμβιβασμούς απαραίτητους για τα «έτοιμα» εμπορικά πακέτα, αλλά είναι συνήθως πιο ακριβή. Το αρχικό κόστος και οι απαιτήσεις για συνεχή υποστήριξη ίσως αυξήσουν την αξία αγοράς ενός εμπορικού πακέτου, ανάλογα βέβαια και με το εύρος της προσαρμογής. 3. Να αγοράσει ένα εργαλείο ανάπτυξης που παρέχει βασικές πληροφορίες και τη λειτουργική δομή για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής συγκεκριμένης για τον οργανισμό. Πρόκειται για μια ευρεία προσέγγιση εσωτερικής ανάπτυξης λογισμικού, χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο εργαλείο ανάπτυξης (γλώσσες τέταρτης γενιάς). Αυτά τα προϊόντα παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία που θα βοηθήσουν τον οργανισμό να δημιουργήσει τις δικές του εφαρμογές. Αυτή μπορεί να είναι μια οικονομικότερη λύση από τη 2η, είναι όμως απαραίτητο το μουσείο να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο επίσης να γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα διαχείρισης συλλογών. 4. Να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα σύστημα χρησιμοποιώντας εργαλεία γενικού σκοπού. Αυτό επιτυγχάνεται με λογισμικό βασικού προγραμματισμού. Απαιτεί αρκετό χρόνο και ειδίκευση τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και στη φάση της ανάπτυξης και υλοποίησης, αλλά και στη συντήρηση του υλοποιημένου συστήματος. Σπάνια είναι μια συμφέρουσα λύση τόσο από άποψη κόστους όσο και από άποψη χρόνου. 6. ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στη διαδικασία επιλογής ενός συστήματος διαχείρισης συλλογών πολύ χρήσιμη μπορεί να είναι η έρευνα αξιολόγησης εμπορικών συστημάτων διαχείρισης συλλογών, που έγινε το 2003 από το Δίκτυο Πληροφοριών Καναδικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Cultural Heritage Information Network - CHIN). Σύμφωνα με την έρευνα αυτή έχουν οριστεί 8 κατηγορίες κριτηρίων επιλογής συστημάτων τα οποία αφορούν: (α) τις διαδικασίες διαχείρισης συλλογών που πρέπει να υποστηρίζει το σύστημα, (β) τη διαχείριση δεδομένων, (γ) τη διεπιφάνεια χρήστη, (δ) τον τρόπο αναζήτησης, (ε) τις αναφορές / λίστες του συστήματος, (στ) τις τεχνικές απαιτήσεις και τη διαχείριση του συστήματος. Τα κριτήρια επιλογής διαμορφώθηκαν από το CHIN σε συνεργασία με μουσεία του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα τεκμηρίωσης και αναθεωρήθηκαν από 20 μέλη της Καναδικής Επιτροπής Μουσείων. Η λίστα

8 κριτηρίων του CHIN, που είναι αρκετά λεπτομερής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του μουσείου από το νέο σύστημα, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Το μουσείο πρέπει να αποφασίσει αρχικά ποιες διαδικασίες διαχείρισης θέλει να υποστηρίζει το νέο σύστημα. Για παράδειγμα, για ένα μουσείο που σπάνια δανείζει αντικείμενα σε τρίτους, το σύστημά του δε χρειάζεται να υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία και να αυξάνει χωρίς λόγο το κόστος αγοράς και συντήρησης του συστήματος. Στον πίνακα 1 υπάρχουν οι διαδικασίες που συνήθως υποστηρίζονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Συλλογών, σύμφωνα με την έρευνα του CHIN. Διαδικασίες Εισαγωγή αντικειμένου Απόκτηση αντικειμένου Περιγραφή Πρόκειται για τη διαχείριση και καταγραφή των αντικειμένων και των σχετικών πληροφοριών που εισέρχονται στο μουσείο και παραμένουν σ αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα με σκοπό είτε τη μελλοντική τους απόκτηση, είτε την εξέταση και αναγνώρισή τους ή, τέλος, το δανεισμό για έκθεση ή μελέτη. Πρόκειται για τη διαχείριση και καταγραφή των αντικειμένων και των σχετικών πληροφοριών που γίνονται αποδεκτά και εντάσσονται στις συλλογές του μουσείου ως αποτέλεσμα δωρεάς, αγοράς, παρακαταθήκης ή προϊόν ανασκαφής Απογραφή Η διατήρηση ενημερωμένου καταλόγου με πληροφορίες αναγνώρισης όλων των αντικειμένων, για τα οποία το μουσείο έχει την κυριότητα ή την ευθύνη, και πληροφορίες για τη θέση τους. Περιλαμβάνονται ακόμη και αντικείμενα που το μουσείο έχει δανειστεί. Μετακίνηση και θέση αντικειμένου Δημιουργία ευρετηρίου Συντήρηση Δικαιώματα και Αναπαραγωγή Διαχείριση Κινδύνου Διαχείριση Ασφάλισης και έλεγχος αξίας Η καταγραφή και διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν τη συγκεκριμένη τωρινή θέση των αντικειμένων μέσα στο μουσείο καθώς και την παρακολούθηση των προηγούμενων θέσεων τους μέσα σ αυτό. Η συγκέντρωση και καταγραφή των βασικών πληροφοριών που περιγράφουν, αναγνωρίζουν ή σχετίζονται με το αντικείμενο σ έναν κατάλογο. Στην ουσία είναι ένα ευρετήριο που παραπέμπει σε άλλα αρχεία και έγγραφα σχετικά με τα αντικείμενα. Η καταγραφή και διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με την επεμβατική και προληπτική συντήρηση των αντικειμένων. Η καταγραφή και διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και την αναπαραγωγή των αντικειμένων, των αρχείων τεκμηρίωσης, των εκμαγείων και μοντέλων. Η διαχείριση και καταγραφή πληροφοριών σχετικών με πιθανούς κινδύνους για τη συλλογή του μουσείου και για τα αντικείμενα που είναι προσωρινά υπεύθυνο. Περιλαμβάνει πληροφορίες που επιτρέπουν προληπτικά μέτρα καθώς και υποστήριξη για αιφνίδια γεγονότα. Η διαχείριση και καταγραφή της ασφάλισης των αντικειμένων της μόνιμης συλλογής του μουσείου και των αντικειμένων που βρίσκονται προσωρινά

9 Διαχείριση Εκθέσεων Αποστολή Δανεισμοί στην ευθύνη του μουσείου. Η διαχείριση και καταγραφή των πληροφοριών σχετικά με τις εκθεσιακές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις καθώς και η διαδικασία ανάπτυξης, συνεργασίας και πραγματοποίησης ενός εκθεσιακού προγράμματος. Η διαχείριση και καταγραφή των αντικειμένων που φεύγουν από το κτίριο του μουσείου. Η διαχείριση και καταγραφή πληροφοριών για εισερχόμενους και εξερχόμενους δανεισμούς. Διαγραφή και απομάκρυνση αντικειμένων Η διαχείριση και καταγραφή των αντικειμένων που απομακρύνονται μόνιμα από τις συλλογές και την κυριότητα του μουσείου. Πίνακας 1: Διαδικασίες Διαχείρισης Συλλογών Αναφορικά με το προς απόκτηση σύστημα, κάθε μια από τις παραπάνω διαδικασίες εξειδικεύεται με μια σειρά ερωτημάτων που στόχο έχουν την καλύτερη αξιολόγηση των συστημάτων. Για παράδειγμα η διαδικασία απόκτησης αντικειμένων εξειδικεύεται με τα ακόλουθα ερωτήματα: (α) Το σύστημα καταγράφει τις βασικές πληροφορίες για το αντικείμενο; (π.χ. τον αριθμό του αντικειμένου (ή αριθμό ταύτισης), το όνομα του αντικειμένου, τη σύντομη περιγραφή του και την ιστορία του, την ημερομηνία απόκτησής του, τον τρόπο απόκτησης, την προέλευσή του, τη μεταφορά του τίτλου ιδιοκτησίας, την τωρινή του θέση, την ημερομηνία τοποθέτησης και τη μόνιμη θέση του;) (β) Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής ομαδικών αντικειμένων; (π.χ. δίνεται ένας μοναδικός αριθμός σε μια ομάδα αντικειμένων που αποκτιούνται / καταχωρούνται / εγγράφονται μαζί; Τα διαφορετικά αντικείμενα μιας ομάδας τελικά παίρνουν χωριστούς αριθμούς;) (γ) Το σύστημα διασφαλίζει πως δίνεται ένας μοναδικός αριθμός από το σύστημα σ όλα τα αντικείμενα; (δ) Το σύστημα δέχεται μοναδικούς αριθμούς για τα αντικείμενα που σχετίζονται με το μουσείο; (π.χ. αριθμός εισαγωγής, κ.ά.) (ε) Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να καταγράψει τους προηγούμενους αριθμούς, που έχουν δοθεί στο αντικείμενο; (στ) Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να καταγράψει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του αντικειμένου; (π.χ. πηγή προέλευσης, τίτλος, τιμή αγοράς, ονοματεπώνυμο προκατόχου, διεύθυνση;) (ζ) Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να καταγράψει την εισήγηση έγκρισης για την απόκτηση του αντικειμένου και τα σχετικά έγγραφα; (η) Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να σημειώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά του τίτλου ιδιοκτησίας στο μουσείο; (π.χ. τρόπος απόκτησης, αποδεικτικό αυθεντικότητας, υπογραφές επιβεβαίωσης της μεταφοράς του τίτλου ιδιοκτησίας, σύντομη περιγραφή του αντικειμένου και της ιστορίας του, πληροφορίες για το καθεστώς της προηγούμενης ιδιοκτησίας;) (θ) Το σύστημα διασφαλίζει τη διατήρηση ενός μητρώου αντικειμένων περιγράφοντας όλα τα αποκτήματα και δίνει λίστες με τους αριθμούς ταύτισης των αντικειμένων;

10 Αντίστοιχες ερωτήσεις ορίζονται και για τις 13 διαδικασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, δημιουργώντας μια εκτενή λίστα κριτηρίων με στόχο την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης συλλογών. Κατά την έρευνα του CHIN (2003) αξιολογήθηκαν 16 εμπορικά συστήματα του εξωτερικού. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τελικής βαθμολόγησης των εμπορικών συστημάτων στην εικόνα 2. Αποτελέσματα Έρευνας CHIN 65,67% 59,90% 67,60% 64,13% 60,88% 57,08% 71,75% 52,60% 55,76% 60,94% 72,32% 60,59% 55,43% 37,66% 41,86% 25,93% ADLIB Museum ARGUS EmbARK io KE EMu M3 - MINISIS MINT Multi MIMSY 2000 MuseumPlus PastPerfect Museum Software Re:discovery Συστήματα Διαχείρισης Συλλογών STAR The Museum System The Visual Archiver Vernon Virtual Collections Εικόνα 2: Αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Συλλογών (CHIN, 2003) 7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σήμερα, το ζητούμενο στη διαχείριση της μουσειακής πληροφορίας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των πληροφοριών που δημιουργούνται από διάφορα τμήματα του μουσείου (Grant, 1999, Mason, 2002). Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι τα συστήματα που διαχειρίζονται τα διαφορετικά είδη πληροφορίας να είναι σε θέση να συνεργάζονται, για να παρέχουν στους χρήστες εκείνες τις πληροφορίες, που δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα του οργανισμού (βλ. Εικόνα 3).

11 Τμήμα Καταγραφής Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Τμήμα Δημοσίων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Προγραμμάτων Αρχείο Βιβλιοθήκη Ερευνητής Εκπαιδευτικός Collection Managementt systems, GIS Β.Δ. Συντήρησης ΒΔ Εκδηλώσεων Β.Δ. Εκπ. Προγρ Archives Library Catalogues Εικόνα 3: Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης πληροφοριών Στόχος των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών είναι η συνεργασία ανάμεσα σε υπάρχοντα συστήματα (τα οποία κατανέμονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς οργανισμούς), έτσι ώστε από τη μια ο χρήστης να βλέπει ένα ενιαίο σύστημα, ενώ από την άλλη να διατηρείται η αυτονομία των επιμέρους, ετερογενών συστημάτων. Κάθε υποσύστημα διαφέρει τόσο στo είδος των δεδομένων που αποθηκεύει αλλά και στον τρόπο που περιγράφει αυτά τα δεδομένα (δηλ. στο σχήμα της βάσης δεδομένων). Για παράδειγμα, μπορεί δύο συστήματα να περιγράφουν παρόμοια αντικείμενα με διαφορετικό αριθμό πεδίων ή να ονομάζουν τα πεδία με διαφορετικό τρόπο (π.χ. Creator Production person, Resource Identifier Reference number). Η ενοποιημένη αντιμετώπιση των πληροφοριών που υπάρχουν σε διαφορετικά συστήματα μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς τρόπους (Blackaby και Sandore, 1997): (α) Μεταφορά όλων των δεδομένων σε μια νέα κοινή βάση δεδομένων. Δηλαδή, εγκατάλειψη των αυτόνομων συστημάτων και αντικατάστασή τους από ένα ενοποιημένο σύστημα. (β) Δημιουργία νέου κοινού σχήματος και εναρμόνιση των δεδομένων των επιμέρους συστημάτων με αυτό. Δηλαδή, τροποποίηση των υπαρχόντων συστημάτων ώστε να υπακούουν σε κάποιους κοινούς κανόνες περιγραφής των πληροφοριών και ανάπτυξη μιας κοινής διεπαφής χρήστη. (γ) Δημιουργία ενοποιημένου σχήματος το οποίο ενσωματώνει όλα τα επιμέρους σχήματα και δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών που θα επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει ερωτήσεις στο ενδιάμεσο σχήμα και να παίρνει απάντηση από όλα τα υποσυστήματα (βλ. Εικόνα 4). Τα τελευταία αναφέρονται και σαν ομόσπονδα συστήματα (federated systems) και είναι η μόνη από τις τρεις επιλογές που διατηρεί την αυτονομία των επιμέρους συστημάτων. Παράδειγμα τέτοιου συστήματος στον ελληνικό χώρο είναι και το σύστημα Εθνικού Αρχείου Μνημείων «ΠΟΛΕΜΩΝ» (Bekiari, et al., 1998).

12 Ερώτηση Απάντηση Χρήστης HTML Ομόσπονδο Σχήμα XML XML XML Απεικόνιση... SQL SQL SQL Αυτόνομα συστήματα... Εικόνα 4: Ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης συλλογών Η δημιουργία του ομοσπονδιακού σχήματος μπορεί να γίνει μέσω της επεξεργασίας και ενοποίησης των επιμέρους σχημάτων. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη καθώς: (α) τα ίδια αντικείμενα σε διαφορετικά σχήματα μπορεί να ονομάζονται με διαφορετικό τρόπο ή αντίθετα διαφορετικά αντικείμενα μπορεί να εμφανίζονται με το ίδιο όνομα. Χρήσιμο βοήθημα στην περίπτωση αυτή είναι οι θησαυροί όρων π.χ. Getty Art and Architecture Thesaurus, ICONCLASS, Nomenclature for Museum Cataloguing, κτλ., εφόσον είναι διαθέσιμα. (β) διαφορετικός αριθμός γνωρισμάτων μπορεί να χρησιμοποιείται για την περιγραφή όμοιων αντικειμένων, με αποτέλεσμα να χάνονται δεδομένα (απώλεια δεδομένων), και (γ) πρέπει να αναγνωριστούν από την αρχή οι συσχετισμοί μεταξύ οντοτήτων των διαφορετικών σχημάτων. Εναλλακτικά το ομόσπονδο σχήμα μπορεί να στηρίζεται σε έτοιμα πρότυπα τεκμηρίωσης πολιτισμικής πληροφορίας όπως είναι για παράδειγμα το Dublin Core της ομάδας OCLN (Online Computer Library Center), το SPECTRUM του MDA, το MESL του Getty Information Institute. Φυσικά η ύπαρξη ενός προτύπου που να καλύπτει όλα τα είδη της μουσειακής πληροφορίας είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεδομένου του εύρους, της ετερότητας και των διαφορετικών χρήσεων των αντικειμένων που αφορά. Επιπλέον, τα πρότυπα τεκμηρίωσης δεν αποδίδουν τους εννοιολογικούς συσχετισμούς μεταξύ των αντικειμένων κάτι που προσπαθούν να κάνουν τα μοντέλα τεκμηρίωσης που στηρίζονται στη χρήση οντολογιών, όπως για παράδειγμα το εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς CIDOC/CRM της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης του ICOM (Crofts, et al., 2004). 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν βελτιώσει αισθητά τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης συλλογών όσον αφορά στην διεπιφάνεια και ευχρηστία των συστημάτων, στη διαχείριση εικόνων, στις αποθηκευτικές δυνατότητες και στη δημοσίευση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό

13 (Besser, 1997). Τα μουσεία όμως δημιουργούν καθημερινά πληροφορίες που δεν ενσωματώνονται στα συστήματα διαχείρισης συλλογών. Για παράδειγμα κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης δημιουργούνται μια σειρά από πληροφορίες: λεζάντες ετοιμάζονται, κείμενα γράφονται, γραφικά σχεδιάζονται, αντικείμενα φωτογραφίζονται κ.ο.κ. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που θα μείνει μετά το τέλος της έκθεσης, είναι ο κατάλογός της που πιθανά να εκδοθεί. Συνήθως όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία της έκθεσης έχουν κρατήσει τις πληροφορίες που δημιούργησαν, αλλά δυστυχώς δεν είναι προσβάσιμες σ όλους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Συνεπώς, οι πληροφορίες δημιουργούνται, χάνονται και ξαναδημιουργούνται. Για το λόγο αυτό τα πληροφοριακά συστήματα των μουσείων χρειάζεται να εξελιχθούν από πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης συλλογών (όπου καταγράφονται λιτά και σύντομα δεδομένα σχετικά με τα αντικείμενα, όπως αριθμοί, ημερομηνίες και ονόματα) σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, ικανά να διαχειριστούν την «επεξεργασμένη» πληροφορία που δημιουργείται από τους ανθρώπους που εργάζονται στο μουσείο. Αυτού του είδους οι πληροφορίες αποτελούν μαζί με τα αντικείμενα των συλλογών το κεφάλαιο του μουσείου (Donovan, 1997). Για να είναι οι πληροφορίες αυτές προσβάσιμες, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν όπως τα φυσικά αντικείμενα, δηλαδή να περιγραφεί το περιεχόμενό τους, να καταγραφεί ποιος τις δημιούργησε και πότε, σε τι μορφή υπάρχουν και να προσδιοριστούν μεταδεδόμενα, που θα βοηθήσουν στην ανάκτησή τους (Ashby et al., 2001). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alsford, S. (1991), Museums as Hypermedia: Interactivity on a museum-wide scale in Bearman, D. (ed.), Proceedings of Hypermedia & Interactivity in museums, Archives and Museums Informatics, Pittsburgh, PA. Ashby, H., McKenna, G., Stiff, M. (eds.) (2001), SPECTRUM Knowledge, Museum Documentation Association, Cambridge. Beardon, C, και Worden, S. (1995), The virtual curator: multimedia technologies and the roles of museum in Barrett, E. και Redmond, M. (eds.), Contextual multimedia and Interpretation, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, p Bekiari, C., Gritzapi, C. & Kalomoirakis, D. (1998), "POLEMON: A Federated Database Management System for the Documentation, Management and Promotion of Cultural Heritage", Proceedings of the 26th Conference on Computer Applications in Archaeology, Barchelona, March. Besser, H. (1997), The Transformation of the Museum and the Way it s Perceived, in Jones-Garmil K. (ed.), The Wired Museum, American Association of Museums: Washington. Blackaby J. και Sandore B. (1997), Building Integrated Museum Information Retrieval Systems: Practical Approaches to Data Organisation and Access, Archives and Museum Informatics 11, pp Βουδούρη, Δ. (2003), Κράτος και Μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών Μουσείων, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Buck, R. A. και Gilmore, J. A. (eds.) (1998), The New Museum Registration Methods, American Association of Museums, Washington, D.C. Cannon-Brookes, P. (1992), The Nature of Museum Collections in Thompson, J. (ed.), Manual of Curatorship, 2nd. ed., Butterworth, London. CHIN (2003), Collections Management Software Review - Comparative Analysis, 4 th ed., Canadian Heritage Information Network, Canada.

14 (τελευταία επίσκεψη στις 15/04/05: Crofts, N., Doerr, M., Gill, T., Stead, S., Stiff, M. (2004), Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model, March 2004 (version 4.0). (τελευταία επίσκεψη στις 15/04/05: Γκαζή Ανδρομάχη (2004), «Μουσεία για τον 21ο αιώνα», Τετράδια Μουσειολογίας, 1, σ Donovan, K. (1997), The Best of Intentions: Public Access, the Web, and the Evolution of Museum Automation, in Museums & the Web Conference Proceedings, Los Angeles, CA, March 16-19, Ethnomuseum net (1998), Εγχειρίδιο για την Τεκμηρίωση των Λαογραφικών Συλλογών, Δίκτυο για τη Διάχυση της Τεχνογνωσίας για την Τεκμηρίωση των Εθνογραφικών Αντικειμένων, Ελληνικό Τμήμα του ICOM. Gerrard, R. (1996), Stewardship, Collections Management and the New Technology: old problems, new challenges, in Proceedings of the Annual Conference Galleries On-line: Investigating New Technologies, 3-4 June 1996, Art Gallery of Ontario, Toronto. Grant, A. (1999), Cataloguing is Dead Long Live the Cataloguers in mda Information (5) 3, pp Holm, S. A. (1991), Facts and Artefacts: How to Document a Museum Collection, Museum Documentation Association, Cambridge. Hooper-Greenhill, E. (1992), Museums and the Shaping of Knowledge, Routledge: London. ICOM Statutes (1974), Article 3, 11 th General Assembly, Copenhagen, 14 June. (τελευταία επίσκεψη στις 10/4/2005:http://icom.museum/hist_def_eng.html) Jones-Garmil, K. (1997), Laying the Foundation: Three Decades of Computer Technology in the Museum, in Jones-Garmil K. (ed.), The Wired Museum, American Association of Museums: Washington. Kavakli, E. και Bakogianni, S. (2003), Building Museum Information Systems: A Knowledge Management Approach in Proceedings of the 6th Hellenic European Research on Computer, Mathematics and its Applications (HERCMA 2003): Athens, LEA Publishers, p Lanzi, E. (1998), Introduction to Vocabularies: Enhancing Access to Cultural Heritage Information, Getty Information Institute. Λαοπόδης, Β. (1996), Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. Light, R., Roberts, D. Andrew και Stewart, Jennifer D., (eds.) (1986) Museum Documentation Systems: Developments and Applications, Butterworths, London. MacDonald, G. και Alsford, S. (1991), The Museum as Information Utility, Museum Management and Curatorship, 10, p MacDonald, G. και Alsford, S. (1997), Toward the Meta-Museum. The Wired Museum - Emerging Technology and Changing Paradigms, in Jones-Garmil K. (ed.), The Wired Museum, American Association of Museums: Washington. Mason, I. (2002), Knowledge management and cultural institutions, in mda Conference Proceedings, Common Threads, Birmingham Botanical Gardens, 4-6 September. Orna, E. και Pettitt, C. (1998), Information management in museums, 2 nd ed., Gower Publishing: Aldershot. Pedley, M. (1998), Standards in Action. A guide to using Spectum, mda: Cambridge. Sander, M. και Perkins, J. (eds.) (1999), A Model for Museum Information Management, CIMI Consortium Integrated Information Management Working Group, Version 0.11 Draft for Comment, 6 March. Stam, D. C. (1993), "The Informed Muse: The Implications of "New Museology for Museum Practice", Museum Management and Curatorship, 12, pp

15 Stiff, M., και McKenna, G. (2000), Standards in Action. Spectrum IT Guide, mda: Cambridge. Teather, L. (1998), A museum is a Museum is a Museum Or Is It? : Exploring Museology and the Web, in Proceedings of Museums and the Web 1998, April, Toronto, Canada. Χαραμής, Γ. (1998), Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη. Museum Information Management EVANGELIA KAVAKLI, SOPHIA BAKOGIANNI ABSTRACT Museums as cultural organisations, generate and hold vast amounts of information. This falls into three types of categories: collections, museological and business information.this paper focuses on the process of integrating an information system into the museum institution and presents a number of criteria for guiding this process and assisting museums in selecting the solution best suited to their requirements. Finally, it discusses contemporary trends regarding the implementation of museum information management systems. Keywords: museum, information, collections management systems Lecturer, Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean. PhD Candidate,Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean.

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου.

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Γενική περιγραφή Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Σκοπός του συστήματος είναι η ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Ιφιγένεια Διονυσιάδου Τμήμα Πληροφορικής Μουσείο Μπενάκη Ιανουάριος 2013 CDS Isis πρότυπο βάσης δεδομένων από το Καναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 Στόχοι του μαθήματος Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα χρησιμοποιήσω:

Πώς θα χρησιμοποιήσω: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Πώς θα χρησιμοποιήσω: τον κατάλογο βιβλιοθήκης (OPAC) Πως θα χρησιμοποιήσω τον OPAC Περιεχόμενα: 1. Γνωριμία με τον OPAC 2. Πρόσβαση στον OPAC 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Προσεγγίσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Προσεγγίσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Βασισμένο στο ομότιτλο άρθρο του Καθηγ. Ε. Κιουντούζη που περιέχεται στο βιβλίο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Επιμέλεια Σ. Κάτσικας, Δ. Γκρίτζαλης,

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 1-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Εισαγωγή στο μάθημα Διαλέξεις / Εργαστήριο Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Derbyshire Business School Mediterranean College Business School

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Derbyshire Business School Mediterranean College Business School Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας Derbyshire Business School Mediterranean College Business School Ένα πολύ μεγάλο και καλά διατηρημένο κτήριο Αρχαιολογική ιστορία κυρίως της Αθήνας (5-7 π.χ) Εισιτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1390 Διδάσκων: Νίκη Νικονάνου, niknik@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr

Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr 1 Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr 2 3 Εισαγωγή Η λειτουργικότητα που προσφέρει µια εφαρµογή υπολογιστών, χρησιµοποιώντας µια διεπαφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Μαθήματος - Διάγραμμα Μαθημάτων

Περιεχόμενα Μαθήματος - Διάγραμμα Μαθημάτων Μουσειολογία Ι 1ΜΟ 209 Μάθημα Υποχρεωτικό 3 ου έτους, 5 ου εξαμήνου, κατεύθυνσης Μουσειολογίας Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.aegean.gr/culturaltec/meconomou/ Διδάσκουσα: Μαρία Οικονόμου E-mail: m.economou@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα:

Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα: Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα: οφέλη για επιχειρήσεις και καταναλωτές Μιχάλης Σαλαμπάσης αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών)

Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών) Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Σαΐδή και του κ. Γεωργίου Πυρουνάκη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών) Πολιτικές Διαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Κώστας Σαΐδης: Καλησπέρα σε όλους.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα