ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων Μέση τιμή Μέτρα διασποράς Εύρος Απόκλιση και μέση απόλυτη απόκλιση Τυπική απόκλιση Προβλήματα Κεφάλαιο 2 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2.1 Σφάλματα των μετρήσεων Τυχαία σφάλματα Συστηματικά σφάλματα Προσωπικά σφάλματα Περιστασιακά σφάλματα Η ακρίβεια στην ανάγνωση των ενδείξεων οργάνων Σφάλματα σύνθετων μεγεθών Σφάλμα αθροίσματος ή διαφοράς Σφάλμα γινομένου Σφάλμα δύναμης Σφάλμα πηλίκου Η χρήση διαφορικών Συναρτήσεις μιας μεταβλητής Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών Προβλήματα... 40

2 x ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 3 ΕΝΑ ΝΟΗΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 3.1 Το νοητό πείραμα Κεφάλαιο 4 Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 4.1 Η μέση τιμή και η διασπορά των μετρήσεων Οι τυπικές αποκλίσεις Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων Η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής Η σχέση ανάμεσα στις σ και Η σχέση ανάμεσα στην s x και τις σ και Η τυπική απόκλιση της τυπικής απόκλισης της μέσης τιμής Πληροφορίες που προκύπτουν από τη μέτρηση των και s x Η μέση τιμή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η τυπική της απόκλιση Η στατιστική κατανομή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων Στατιστικές εκτιμήσεις για τη μέση τιμή Ανακεφαλαίωση της μεθόδου επεξεργασίας των αποτελεσμάτων Προβλήματα Κεφάλαιο 5 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5.1 Σημαντικά ψηφία και στρογγυλοποίηση αριθμών Η παρουσίαση του αριθμητικού αποτελέσματος μιας σειράς μετρήσεων Ο αριθμός των σημαντικών ψηφίων στην παρουσίαση αριθμητικών αποτελεσμάτων Το διεθνές σύστημα μονάδων (S.I.) και οι κανόνες χρήσης του Προβλήματα Κεφάλαιο 6 Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 6.1 Ο συνδυασμός δύο σειρών μετρήσεων του ίδιου φυσικού μεγέθους Η μέση τιμή του συνόλου των μετρήσεων Η τυπική απόκλιση s x του συνόλου των μετρήσεων Η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής του συνόλου των μετρήσεων Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση ενός παράγωγου μεγέθους Η μέση τιμή και οι τυπικές αποκλίσεις μιας συνάρτησης μίας μεταβλητής Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση ενός αλγεβρικού αθροίσματος Η μέση τιμή και οι τυπικές αποκλίσεις μιας γενικής συνάρτησης πολλών μεταβλητών Προβλήματα

3 xi Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 7.1 Ιστογράμματα πειραματικών πιθανοτήτων Η διωνυμική κατανομή ή κατανομή Μπερνουλί Η κανονικοποίηση της διωνυμικής κατανομής Η μέση τιμή του x για τη διωνυμική κατανομή Η τυπική απόκλιση του x για τη διωνυμική κατανομή Η κατανομή Πουασόν Η κανονικοποίηση της κατανομής Πουασόν Η μέση τιμή του x για την κατανομή Πουασόν Η τυπική απόκλιση του x για την κατανομή Πουασόν Η κανονική κατανομή ή κατανομή Γκάους Η κανονικοποίηση της γκαουσιανής κατανομής Η μέση τιμή του x για την γκαουσιανή κατανομή Η τυπική απόκλιση του x για την γκαουσιανή κατανομή Η γκαουσιανή κατανομή και το φαινόμενο της διάχυσης Προβλήματα Κεφάλαιο 8 Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.1 Η συμπεριφορά μεγάλων δειγμάτων. Ο νόμος της ραδιενέργειας Πυρηνικές διασπάσεις και διωνυμική κατανομή Ραδιενέργεια και κατανομή Πουασόν Ο ρυθμός καταμέτρησης των πυρηνικών διασπάσεων και το σφάλμα του Προβλήματα Κεφάλαιο 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 9.1 Ο κανονικός ή γκαουσιανός νόμος των σφαλμάτων Το θεώρημα του κεντρικού ορίου Η καλύτερη εκτίμηση που μπορεί να γίνει για την πραγματική τιμή ενός μεγέθους, με βάση τα αποτελέσματα Ν μετρήσεών του Στάθμιση των τιμών Η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας για δύο μεταβλητές Η πυκνότητα πιθανότητας του αθροίσματος δύο τυχαίων μεταβλητών Η πυκνότητα πιθανότητας του αθροίσματος δύο κανονικά κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών Προβλήματα Κεφάλαιο 10 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 10.1 Εισαγωγή Η θεωρητική θεμελίωση της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων

4 xii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10.3 Η προσαρμογή καμπυλών σε πειραματικά σημεία Ευθεία Σταθμισμένες μετρήσεις Πολυώνυμο Παραβολή Άλλες καμπύλες Αναγωγή μη γραμμικών σχέσεων σε γραμμικές Η επιλογή της βέλτιστης συνάρτησης που προσαρμόζεται στα πειραματικά σημεία Η ευθεία παλινδρόμησης και ο συντελεστής συσχέτισης Η εξομάλυνση δεδομένων ή καμπυλών Η χρήση της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων για τη λύση γραμμικών εξισώσεων Προβλήματα Κεφάλαιο 11 Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 11.1 Το πρόβλημα της απόρριψης μετρήσεων Το κριτήριο του Σοβενέ Σχόλια σχετικά με την απόρριψη μετρήσεων Σύγκριση των μέσων τιμών δύο σειρών μετρήσεων του ίδιου μεγέθους Προβλήματα Κεφάλαιο 12 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 12.1 Εισαγωγή Οι άξονες Γραμμικές κλίμακες Λογαριθμικές κλίμακες Άλλα θέματα σχετικά με τους άξονες και τις κλίμακες γραφικών παραστάσεων Οι τίτλοι των αξόνων και οι μονάδες των φυσικών μεγεθών Τα σημεία Η καμπύλη Η κλίση της καμπύλης Γραφική μέθοδος υπολογισμού των σφαλμάτων δα και δλ στις παραμέτρους α και λ της ευθείας y = α + λx Ο υπολογισμός των κλίσεων ευθειών σε γραφικές παραστάσεις με λογαριθμικές κλίμακες Δύο λογαριθμικές κλίμακες

5 xiii Μία γραμμική και μία λογαριθμική κλίμακα Η ανάλυση της ενεργότητας ραδιενεργού δείγματος σε συνιστώσες Προβλήματα Κεφάλαιο 13 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ EΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 13.1 Εισαγωγή Η προετοιμασία για τη συγγραφή της έκθεσης, κατά τη διάρκεια της πειραματικής εργασίας Η έκθεση ενός πειράματος Παράρτημα 1 ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Παράρτημα 2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ y = α + λx. ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ α ΚΑΙ λ Παράρτημα 3 ΔΙΑΣΤΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Π3.1 Οι διαστάσεις των φυσικών μεγεθών Π3.2 Ομοιογένεια εξισώσεων όσον αφορά τις διαστάσεις Π3.3 Η εξαγωγή σχέσεων μεταξύ φυσικών μεγεθών με χρήση της διαστασικής ανάλυσης Προβλήματα Παράρτημα 4 Η ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ x, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ f (x) Π4.1 Η χρήση τυχαίων αριθμών για την εύρεση τιμών της τυχαίας μεταβλητής x, οι οποίες να κατανέμονται σύμφωνα με μια δεδομένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x) Προβλήματα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ