καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς."

Transcript

1 1/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιστηµονική Επιτροπή Επίβλεψης της µελέτης «Προστασία και Ανάδειξη της Παληάς Πόλης Ηρακλείου» είχε εισηγηθεί την ανάθεση στα συµπράττοντα γραφεία «ΦΙΛΩΝ Ο.Ε.» και «ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ» σε συνεργασία µε το γραφείο Ι. Γ. οκουµετζίδη -. Ρέντζου, την επεξεργασία και πρόταση ενός κοινού σχεδίου «Κυκλοφορίας και Στάθµευσης» στην εντός των τειχών πόλη. Βασική αρχή της πρότασης, αποφασίσθηκε ακόµη να είναι η κατοχύρωση των στόχων και κατευθύνσεων για την Προστασία και Ανάδειξη της Παληάς Πόλης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπλασης λαµβάνοντας υπ όψιν τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής για την πρόταση κυκλοφοριακής οργάνωσης. ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η δραστηριότητες εντός της πόλης περιλαµβάνουν εµπόριο, διοίκηση, τουρισµό, κατοικία και συγκροτούν µια ολοκληρωµένη κοινωνία. o Χρήσεις Η περιοχή περιέχει περιοχές κατοικίας, εµπορικές χρήσεις, διοκητικές χρήσεις,τουρισµό κλπ. Αξιοσηµείωτο ότι υπάρχει σηµαντικός αριθµός µονίµων κατοίκων εντός της παλιάς πόλης. o Χωροταξικές ενότητες Ο χώρος εντός των τειχών χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες που είναι η περιοχή του Αγίου Τίτου, η περιοχή της Αγίας Τριάδας, η περιοχή του Αγίου Μηνά και η περιοχή Βαλιδέ τζαµί o Σηµαντικόι πόλοι έλξης Πόλοι έλξης είναι η δηµοτική αγορά, το ηµαρχείο, η Νοµαρχία, τα ικαστήρια, το Αρχαιολιγικό Μουσείο, η νεά ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης κλπ. Η παλιά πόλη αποτελεί το κέντρο της ζωής κοινωνικής και εργασίας του Ηρακλείου. Τα τελευταία περίπου 10 χρόνια γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια της ηµοτικής Αρχής να προστατέψει αφενός το χαρακτήρα της παλιάς πόλης και να αναδείξει αφετέρου το µεγάλο αριθµό αξιόλογων χαρακτηριστικών µνηµείων της όπως τα ενετικά τείχη, τα διατηρητέα κτίρια τις παλιές πλατείες και εκκλησίες

2 καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς. 2/15 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Η περιοχή µελέτης χωρίστηκε σε 11 ζώνες εκ των οποίων οι 4 ευρίσκονται εντός των τειχών και οι επτά εκτός των τειχών. Με βάση µετρήσεις που διεξήχθηκαν από το τµήµα Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας το 2003 και µε την εφαρµογή του κυκλοφοριακού µοντέλου VISUM αναπτύχθηκε ένα µητρώο µετακινήσεων µεταξύ των έντεκα ζωνών. 3. ΥΠΟ ΟΜΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Η εν γένει λειτουργία των φωτεινών σηµατοδοτών δεν είναι αποτελεσµατική και τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται στη διακύµανση των κυκλοφοριακών συνθηκών κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργούν άνωµαλίες στη κυκλοφορία. 4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΑΙΧΜΗΣ Εκτός από τις µετρήσεις του 2003 από το τµήµα Κυκλοφορίας η οµάδα µελέτης διεξήγαγε µετρήσεις διατοµής οδών (µε µηχάνηµα) και στρεφόντων ρευµάτων σε κόµβους κατά τις ώρες αιχµής (πρωί, µεσηµέρι και βράδυ). Οι µετρήσεις από την οµάδα µελέτης έγιναν τον Απρίλιο του Στρέφοντα ρεύµατα µετρήθηκαν στους κόµβους Αντιστάσεως/Παραλιακή, Αντιστάσεως/Ικάρου, ηµοκρατίας/ιερωνυµάκη/τρικούπη, Καλοκαιρινού/Πλαστήρα/Αρχ.Μακαρίου, 62-Μαρτύρων/Μάχης Κρήτης/Θερίσσου/Πυράνθου, Εβανς/Πλαστήρα, Αρχ. Μακαρίου/Παραλιακή, Γιαµαλάκη/Βενιζέλου, Χρυσοστόµου/Γεωργιάδη, Εβανς/ ικαιοσύνης, ικαιοσύνης/1821, Εβανς/Αβέρωφ Μετρήσεις σε διατοµές οδών έγιναν στις οδούς, Παραλιακή, 62 Μαρτύρων, ηµοκρατίας, Παραλιακή -Σ. Βενιζέλου- (σταθµός Σ4), Από τις µετρήσεις εξάγεται ότι η σύνθεση της κυκλοφορίας στη παλιά πόλη είναι, - ΕΙΧ 96% - Λεωφορεία 1% - Φορτηγά 3% Υπάρχει σηµαντικό ποσοστό δικύκλων των οποίων ο αριθµός αυξάνει σηµαντικά κατά τη καλοκαιρινή περίοδο.

3 5. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 3/15 Η κίνηση των πεζών στη περιοχή της παλιάς πόλης είναι πιο έντονη στη κεντρική περιοχή ικαιοσύνης, Λιοντάρια, ηµοτική Αγορά, 1821, Πλατεία Κορνάρου, Αβέρωφ και Εβανς. ια µέσου της παλιάς πόλης διατρέχουν γραµµές λεωφορειακών γραµµών από τα αστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Το γραφείο. Ρέντζος εκπόνησε το 2005 µελέτη βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών της πόλης του Ηρακλείου. Οι προτάσεις αυτές είχαν λάβει υπόψη τις προτεινόµενες από τη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης πεζοδροµήσεις και µονοδροµήσεις εντός των τειχών καθώς και τις προτάσεις των γραµµών µίνι λεωφορείων (mini bus) της ίδιας µελέτης. 6. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Στάθµευση παρά το Κράσπεδο Η στάθµευση παρά το κράσπεδο των οδών σήµερα είναι εκτεταµένη και µε µεγάλο αριθµό παραβάσεων των αναρτηµένων σε πινακίδες περιορισµών. Στάθµευση εκτός Οδού Η διαθέσιµοι χώροι στάθµευσης εκτός οδού έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια µε τη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καθώς και µε τους υπό κατασκευή σταθµούς από τη ηµοτική Αρχή στο υπό ανέγερση κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Πλαστήρα, στη Παραλιακή οδό, και στο προγραµµατισµένο υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων της Λεωφόρου ηµοκρατίας. Η ανάπτυξη των σταθµών αυτοκινήτων εκτός οδού έγινε και γίνεται συνεχώς µε βάση τις σχετικές προτάσεις της µελέτης Προστασίας και Ανάδειξης της παλιάς πόλης. Η απογραφή των κατοίκων της παλιάς πόλης και η διαµόρφωση χώρων στάθµευσης επί της οδού για χρήση τους αποτελεί αντικείµενο µελέτης στάθµευσης που θα ακολουθήσει σε επόµενο στάδιο. ΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ - ΣΤΟΧΟΙ Το Ηράκλειο είναι απροετοίµαστο όπως άλλωστε και οι περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα, µπροστά στη ραγδαία αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων της τελευταίας δεκαετίας, και βρέθηκε αντιµέτωπο µε πολλαπλά προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά δεν αφορούν στενά και µόνο στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά γενικότερα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

4 Εχει γίνει πιά αντιληπτό πως η ποιότητα µετακίνησης που προσφέρει το ιδιωτικό αυτοκίνητο έχει όρια και ότι υπάρχει ανάγκη ενθάρρυνσης άλλων τρόπων µετακίνησης των ανθρώπων, που θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα ζωής, µέσα στην πόλη. Οι πεπερασµένες δυνατότητες της πόλης επιβάλλουν την δραστική και ορθολογική κατανοµή του χώρου χρήσης των οχηµάτων. Αυτό έχει σα συνέπεια την ανάγκη διαµόρφωσης ενός βασικού σχεδιασµού του κυκλοφοριακού συστήµατος που δεν θα καθοδηγείται από τη ραγδαία αύξηση της ιδιοκτησίας των ΙΧ αλλά θα τα προβλέπει και θα προσανατολίζεται σε γενικότερες επιθυµητές λύσεις. Η παρούσα µελέτη εφαρµόζει αυτήν ακριβώς τη λογική, δηλαδή αφού διαπιστωθούν τα προβλήµατα και οι δυνατότητες που υπάρχουν, η υποδοµή της παλιάς πόλης σχεδιάζεται κατάλληλα και συνολικά για να εξυπηρετήσει στον καλύτερο δυνατό βαθµό τη ζήτηση τόσο από το όχηµα όσο και από το πεζό είτε αυτός είναι κάτοικος είτε όχι. Με τον τρόπο αυτό, τα προβλήµατα που ζουν καθηµερινά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της παλιάς πόλης, αµβλύνονται. Οι στόχοι του σχεδιασµού περιγράφονται πιο κάτω. Είναι σίγουρο ότι αν δε γίνουν ριζικές αλλαγές στο σύστηµα κυκλοφορίας, π.χ. µε την κατασκευή των παρακαµπτηρίων καθώς και τη διάνοιξη βασικών οδών που προβλέπονται στο πολεοδοµικό σχέδιο, η πόλη πάντα θα αντιµετωπίζει κυκλοφοριακό πρόβληµα. Υπάρχουν όµως σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της σηµερινής κατάστασης µε την κατάλληλη διαχείριση και ορθολογική οργάνωση της υπάρχουσας υποδοµής Πρέπει βέβαια να γίνει παράλληλα και δροµολόγηση των σχετικών έργων. Επειδή τα προβλήµατα της κυκλοφορίας είναι δυναµικά, πρέπει συνεχώς να παρακολουθούνται και να γίνονται επεµβάσεις και βελτιώσεις µε βάση την ποσοτικοποίηση και τη µεθοδολογία που παρουσιάζει αυτή η µελέτη. Πρέπει επίσης να προσθέσουµε ότι ο σχεδιασµός της κυκλοφορίας πρέπει να υπακούει σε γενικότερους στόχους και οράµατα της αναπτυξιακής και πολεοδοµικής εξέλιξης της παλιάς πόλης, όπως αυτοί τίθενται από τη µελέτη Προστασίας και Ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης, από τις Αρχές και τους πολίτες της. Στόχοι Σχεδιασµού Οι στόχοι του σχεδιασµού εκφράζουν τις γενικές αρχές και την επιθυµητή κατεύθυνση προς την οποία θα προσανατολιστεί ο σχεδιασµός των µεταφορών, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Οι στόχοι αυτοί διαµορφώνονται µε γνώµονα την επίλυση των προβληµάτων που έχουν διαπιστωθεί από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τις διαφαινόµενες τάσεις για ανάτπυξη της περιοχής, τις απόψεις της Υπηρεσίας, καθώς επίσης τις απόψεις των ενδιαφερόµενων φορέων που βιώνουν καθηµερινά τα κυκλοφοριακά προβλήµατα. 4/15

5 5/15 Οι στόχοι του σχεδιασµού συνοψίζονται στα παρακάτω: 1) Αποσυµφόρηση της κεντρικής περιοχής και γενικά βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών µε κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα ρύθµισης ή/και αποθάρρυνσης της κυκλοφορίας. 2) Προστασία και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωµίας της παλιάς πόλης αλλά και των περιοχών ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς όπως παλιό λιµάνι, παραλιακή ζώνη, κλπ. µε στόχο την ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων µέσα στη παλιά πόλη. 3) Λειτουργικός εκσυγχρονισµός, µέσα από τη διαφύλαξη της ιστορικότητας αλλά και την προσαρµογή στις σηµερινές απαιτήσεις για µια επικοινωνία που να εξασφαλίζει µια καλή ποιότητα ζωής. 4) Αναβάθµιση των δηµόσιων συγκοινωνιών µε αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραµµών και καλύτερη οργάνωση του τρόπου λειτουργίας και της εξυπηρέτησης που προσφέρουν µε ταυτόχρονη δηµιουργία γραµµών µίνι λεωφορείων (Mini Bus). 5) Αντιµετώπιση του προβλήµατος της στάθµευσης µε εφαρµογή κατάλληλης πολιτικής για τον έλεγχο και τη σωστή εκµετάλλευση των διαθέσιµων χώρων για τους κατοίκους και µε εξασφάλιση κατά προτεραιότητα θέσεων στάθµευσης εκτός οδού για τους επισκέπτες. 6) Ιση µεταχείριση οδηγών και πεζών. Βελτίωση της εξυηπηρέτησης και της ασφάλειας των πεζών. 7) Αναβάθµιση του περιβάλλοντος µε ευρείες πεζοδροµήσεις και µείωση των αρνητικών συνεπειών της κυκλοφορίας των οχηµάτων. Οι στόχοι του σχεδιασµού για την ανακούφιση της κυκλοφορίας στη παλιά πόλη πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετες ενέργειες για τη πόλη εκτός των τειχών που δίνονται παρακάτω: 1) Βελτίωση της υποδοµής και λειτουργίας του υπάρχοντος οδικού δικτύου και δηµιουργίας νέας οδικής υποδοµής. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάγκη δεύτερης Πεταλλοειδούς (Μ. Αλεξάνδρου κλπ) και η βελτίωση της διαµόρφωσης ορισµένων κόµβων που παρουσιάζουν είτε συµφόρηση ή πρόβληµα στροφών, όπως η ηµοκρατίας/παπανδρέου, η 62 Μαρτύρων στο ύψος του πολυκαταστήµατος παιγχνιδιών η Παραλιακή/Αντιστάσεως κλπ. 2) Αναβάθµιση των δηµόσιων συγκοινωνιών, τόσο σε υποδοµή όσο και σε λειτουργία, µε αντικειµενικό σκοπό την όσο το δυνατό µεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού µετακινήσεων µε το µέσο αυτό.

6 3) Ουσιαστική αντιµετώπιση των προβληµάτων στάθµευσης, στο σύνολο της περιοχής της πόλης, µε δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής σταθµών αυτοκινήτων και εκτός των τειχών για την ικανοποίηση µελλοντικών αναγκών. 4) Βελτίωση της εξυπηρέτησης των εµπορευµατικών µεταφορών και της κυκλοφορίας των φορτηγών οχηµάτων. 6) Βελτίωση της εξυπηρέτησης των υπεραστικών µετακινήσεων. 7) Σωστή κυκλοφοριακή σύνδεση της πόλης µε την ενδοχώρα και µε σηµαντικές χρήσεις γης, όπως είναι το λιµάνι και το πανεπιστήµιο. Στοιχεία του Σχεδιασµού της Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Τα στοιχεία του σχεδιασµού κυκλοφορίας είναι: Σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης Με αφετηρία το σχεδιασµένο εσωτερικό δακτύλιο της παλιάς πόλης προτείνεται στην κεντρική υπόλοιπη περιοχή ένα σύστηµα µονοδροµήσεων των κεντρικών αρτηριών, απαγορεύσεων στροφών, βρόχων και κυψελών κυκλοφορίας που κατανέµει µε ορθολογικό και ασφαλέστερο τρόπο τις µετακινήσεις στο χώρο, εξυπηρετώντας συγχρόνως τους βασικούς στόχους λειτουργίας της πόλης όπως ετέθησαν παραπάνω. Επιπρόσθετα κριτήρια για το σχεδιασµό των µονοδροµήσεων ήταν η ανάγκη µείωσης των εµπλεκόµενων ρευµάτων σε κρίσιµους κόµβους της περιοχής, η µείωση του συνολικού πλάτους οδών που σήµερα (επειδή λειτουργούν µε δύο κατευθύνσεις-αµφίδροµα) δηµιουργούν προβλήµατα ασφάλειας στην πεζή µετακίνηση, η εξοικονόµηση οδικού χώρου για προσφορά θέσεων στάθµευσης σε περιοχές κατοικίας, η επέκταση των πεζοδροµίων και τέλος, η εύρυθµη κυκλοφοριακή λειτουργία µε τη δηµιουργία µονοδροµηµένων διαδροµών που διατρέχουν την πόλη. ίκτυο πεζοδρόµων - ποδήλατα Προτείνεται ένα δίκτυο πεζοδρόµων, στην παλιά πόλη, µε πόλους αναφοράς τόσο τους κοινόχρηστους χώρους (πρασίνου, αναψυχής) όσο και τη ζώνη του παραδοσιακού τοµέα, που σε συνδυασµό µε το σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης, αναβαθµίζει την πολεοδοµική και περιβαλλοντική λειτουργία της πόλης και ενισχύει το χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου. Σηµειώνεται ότι στις πεζοδροµηµένες οδούς, επιτρέπεται η διέλευση των οχηµάτων των κατοίκων που έχουν ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης καθώς και για οχήµατα που έχουν προορισµό ξενοδοχεία µε ιδιόκτητους χώρους στάθµευσης. Τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν προορισµό ξενοδοχεία 6/15

7 που βρίσκονται σε πεζόδροµους θα επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χώρος. Τέλος, θα επιτρέπεται η -σε συγκεκριµένο ωράριοδιέλευση οχηµάτων τροφοδοσίας των παρακείµενων καταστηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει µε ευθύνη του ήµου να καταρτιστεί για κάθε πεζοδροµούµενη οδό, κανονισµός λειτουργίας του πεζόδροµου όπου λαµβάνονται υπ όψιν οι παρακείµενες χρήσεις και δραστηριότητες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πεζόδροµος δεν σηµαίνει πλήρης απαγόρευση της πρόσβασης των οχηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της πεζοδροµούµενης περιοχής, αλλά ανάσχεση της λειτουργίας της οδού ως άξονα κυκλοφορίας οχηµάτων (αποτροπή της διαµπερούς κυκλοφορίας). Σε πεζοδροµηµένες περιοχές διευκολύνεται ιδιαίτερα και η χρήση του ποδηλάτου Σύστηµα ιεράρχησης οδικού δικτύου Προτείνεται η ιεράρχηση του οδικού δικτύου µε στόχο την αποσαφήνιση των µετακινήσεων που κάθε άξονας εξυπηρετεί και την κατανοµή των κινήσεων στις αντίστοιχες οδούς (αρτηριακού, συλλεκτήριου και τοπικού χαρακτήρα) και µε βάση τις προτάσεις της Μελέτης Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης. Στάθµευση Η οργάνωση της στάθµευσης γίνεται στα εξής πλαίσια: Στάθµευση παρά την οδό Περιορισµός της στάθµευσης στο βασικό δίκτυο και πλήρης απαγόρευση στα κυκλοφοριακώς κρίσιµα σηµεία της πόλης. Προσφορά στάθµευσης σε διαδρόµους όπου εξοικονοµείται οδικός χώρος από το νέο σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης (µονοδροµήσεις, κλπ.) Ελεγχόµενη στάθµευση στις κεντρικές περιοχές για την καλύτερη εκµετάλλευση των διαθέσιµων χώρων και µε σειρά προτεραιότητας για τους κατοίκους, τους εργαζοµένους και τους επισκέπτες. Στάθµευση σε χώρους εκτός οδού Αύξηση της προσφοράς θέσεων µε δηµιουργία σταθµών αυτοκιήτων δηµόσιας χρήσης στην κεντρική περιοχή, καθώς και στις περιοχές που γειτνιάζουν τις πύλες εισόδου στη παλιά πόλη. Πολιτική ενθάρρυνσης της στάθµευσης εκτός οδού στις περιοχές κατοικίας. Αστική συγκοινωνία Προτείνονται διαδροµές για ττα µίνι λεωφορεία καθώς και ορθολογικές διαδροµές των αστικών συγκοινωνιών µε στόχο την αύξηση της 7/15

8 εξυπηρετικότητας (αλλά και της ελκυστικότητας) του υφιστάµενου συστήµατος Επιθυµητός στόχος είναι να αυξηθεί το ποσοστό των µετακινήσεων µε Μ.Μ.Μ. σε επίπεδα πάνω από 15%. 8/15 8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Οι βασικές αρχές που ακολουθούνται στη κυκλοφοριακή οργάνωση της παλιάς πόλης είναι ίδιες µε αυτές που διαµορφώθηκαν από τις πρώτες φάσεις της Μελέτης Πραστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης, Πολιτική Μονοδροµήσεων Πολιτική Αποθάρρυνσης της ιαµπερούς Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη Αυτές οι αρχές είχαν αποτυπωθεί σε προηγούµενες φάσεις στις εξής κατυθύνσεις, 1. περιορισµός της χρήσης του Ι.Χ. στην Π.Π., αλλά όχι απαγόρευση εισόδου σ αυτήν των Ι.Χ. των οποίων ιδιοκτήτες είναι µη κάτοικοι ή µη εργαζόµενοι στην Π.Π. 2. περιορισµός ιδιαίτερα της διαµπερούς κίνησης Ι.Χ. µέσω της Π.Π. µε στόχο να αποφεύγεται η διέλευση του Ι.Χ. από την Π.Π. όταν ο προορισµός του είναι κάποιο σηµείο εκτός των τειχών. 3. µείωση της χρήσης από το Ι.Χ. του τµήµατος της παραλιακής που βρίσκεται εντός των τειχών. Ειδικότερα µέτρα στα πλαίσια της παραπάνω κατεύθυνσης είναι: 3.1 Η διάσπαση της συνεχούς διέλευσης των Ι.Χ. έστω και µε µονοδρόµηση, δηλαδή η αποφυγή χρήσης της από Ι.Χ. ή λεωφορεία (πούλµαν) που έρχονται από το λιµάνι και το αεροδρόµιο και έχουν προορισµό την δυτική ακτή ή το αντίθετο. 3.2 Ο περιορισµός στην κίνηση Ι.Χ. στο ελάχιστο δυνατόν τµήµα της διπλής κατεύθυνσης του δρόµου. 4. Υποβίβαση της σηµασίας για το Ι.Χ. των πορειών κατά µήκος των τειχών (εσωτερικής και εξωτερικής περιµετρικής). 5. Αποφυγή της συνεχούς κίνησης (κατά το δυνατόν) υπό την µορφή µονόδροµου της εσωτερικής περιµετρικής των τειχών. 6. Επιθυµητή η µονοδρόµηση και της εξωτερικής περιµετρικής των τειχών. 7. Προστασία από σηµαντική κίνηση Ι.Χ. αυτοκινήτων των εξαιρετικά ενδιαφερουσών πορειών διαδροµών και αποφυγή ρυµοτοµήσεων σε όλα τα ενδιαφέροντα τµήµατα του ιστού µε ταυτόχρονη δηµιουργία κυκλοφοριακών κυψελών, περιορισµού της όχλησης από Ι.Χ. των ιστορικών γειτονιών και των περιοχών κατοικίας. 8. Υιοθέτηση σχεδόν αποκλειστικά των µονοδροµήσεων στην εντός των τειχών περιοχή για τους δρόµους που επιτρέπεται η κίνηση Ι.Χ. πλάτους οδοστρώµατος 3,5-4,5 µ.

9 9. ηµιουργία κύριου και δευτερεύοντος δικτύου πεζοδρόµων, πορειών για τον πεζό, ποδηλατόδροµων και δρόµων ήπιας κυκλοφορίας, το οποίο συνολικά να αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία των δρόµων της Π.Π Ενίσχυση της µετακίνησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς µε αξιοποίηση των µίνι λεωφορείων και επιλογή των πλέον κατάλληλων διαδροµών. 11. Εξεύρεση χώρων στάθµευσης κυρίως κατά µήκος ή κοντά στα τείχη και σε µικρή απόσταση από τις πύλες αλλά και σε αδόµητες ιδιοκτησίες της Π.Π. 12. ιευκόλυνση της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 9/15 Προτάσεις Οργάνωσης Κυκλοφορίας Πρόταση Α (Μακροχρόνιος Σχεδιασµός) Η πρόταση Α είναι η αρχική πρόταση των µονοδροµήσεων όπως είχε περιγραφεί στη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης/ Πρόταση Β (Βραχυχρόνιος Σχεδιασµός) Η πρόταση Β ενσωµατώνει τις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν να εφαρµοσθούν από τη ηµοτικές Αρχές και από τα αιτήµατα των κατοίκων. Οι τροποποιήσεις που εφαρµόσθηκαν είναι, Οδικό ίκτυο o η διατήρηση της Ιδοµενέως µε φορά από τη Μεραµπέλου προς και µέχρι την Επιµενίδου λόγω της µη διαπλάτυνσης της στη συµβολή µε την Μαλικούτη o οι αλλαγές που αυτή η κατάσταση απαιτεί στις µονοδροµήσεις των τοπικών οδών µεταξύ Επιµενίδου, Ιδοµενέως, Μποφώρ και Μουσείου καθώς και o το αίτηµα των κατοίκων και εµπόρων της οδού Ιδοµενέως για το µεγαλύτερο δυνατό υποβιβασµό της σηµασίας της οδού Ιδοµενέως. Αλλες τροποποιήσεις κατόπιν προφορικών εντολών είναι, o η διατήρηση της αµφίδροµης διαµπερότητας της Παραλιακής, o η διατήρηση της αµφίδροµης κίνησης της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και o η διατήρηση της αµφίδροµης κίνησης σε όλο το µήκος της Πλαστήρα. Ολες οι ρυθµίσεις και τοπικές διορθώσεις λόγω µη διανοίξεως οδών δίδονται σε σχέδιο και ελήφθησαν υπόψη στο τρέξιµο των προτύπων.

10 10/15 Σύστηµα ιεράρχησης οδικού δικτύου Η ιεράρχιση του οδικού δικτύου παραµένει ως προτάθηκε από τη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης ίκτυο πεζοδρόµων Το δίκτυο των πεζοδρόµων είναι σύµφωνα µε τις προτάσεις της Μελέτης Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης. Στάθµευση Η στάθµευση παρα την οδό αποτελεί αντικείµενο του εποµένου σταδίου της µελέτης µετά την έγκριση του συστήµατος µονδρόµων και πεζοδρόµων. ηµόσιες συγκοινωνίες Τις δηµόσιες συγκοινωνίες αποτελούν τα αστικά λεωφορεία όπως προτάθηκαν από τη Μελέτη Οργάνωσης των Αστικών Συγκοινωνιών το 2005 και τα µίνι λεωφορεία που προτάθηκαν από τη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης. Το δίκτυο µίνι λεωφορείων έχει εναλλακτική διαδροµή της γραµµής Α τη διέλευση από την Ιδης-Καλοκαιρινού σε contra flow, και από τη Πλαστήρα αντί της Τοµπάζη-Λουκάρεως-Γιαµπουδή. Τα δίκτυα των δηµοσίων συγκοινωνιών, αστικά ΚΤΕΛ και µίνι λεωφορεία δίδονται σε σχέδιο. Ορισµένες γραµµές των αστικών ΚΤΕΛ που στη µελέτη της οργάνωσης των δηµοσίων συγκοινωνιών προβλεπόταν να διέρχονται της παλιάς πόλης τώρα µε τη λειτουργία των µίνι λεωφορείων πρέπει να αναθεωρηθούν και να τερµατίζουν στους δύο χώρους που υπάρχουν στη Χανιόπορτα και στο λιµάνι. Συµπεράσµατα από την Αξιολόγηση των Προτάσεων Α και Β Τα συµπεράσµατα της ανάλυσης που έγινε είναι ότι και στις δύο λύσεις Α και Β η περιοχή της Παλιάς Πόλης µπορεί να λειτουργήσει µε το προτεινόµενο σύστηµα µονοδροµήσεων διότι επιτυγχάνει το στόχο της αποµάκρυνσης της µη επιθυµητής (διαµπερούς) κυκλοφορίας στη περιοχή µε τρόπο που δεν δηµιουργεί προβλήµατα προσπέλασης στα καταστήµατα και στους κατοίκους της. Οι ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Πρότασης Β (Βραχυχρόνιος Σχεδιασµός) δεν αναιρούν την στη συνέχεια εφαρµογή της Πρότασης Α (Μακροχρόνιος Σχεδιασµός) αλλά ουσιαστικά αποτελούν ένα πρώτο βήµα προς αυτή τη κατεύθυνση µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές υποδοµές και διανοίξεις που

11 θα επιτρέψουν τη διαµπερή κυκλοφορία, κυρίως της Παραλιακής και της Πλαστήρα, να διοχετευθεί σε περιφερειακές οδούς εκτός των τειχών. Τέτοιες υποδοµές είναι η δηµιουργία της δεύτερης Πεταλλοειδούς και η ολοκλήρωση των χώρων στάθµευσης εκτός οδού (πολυόροφα κτίρια στάθµευσης) στη περιοχή µέσα από τα τείχη και στη περιοχή άµεσα έξω από αυτά καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας των φωτεινών σηµατοδοτών. Μια σαφής απόφαση της ηµοτικής Αρχής σήµερα είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η µελέτη στα επόµενα στάδια που είναι οι µελέτες εφαρµογής του κυκλοφοριακού συστήµατος. Οι µελέτες αυτές είναι, o η οριζόντια και η κατακόρυφη σήµανση, o οι φωτεινοί σηµατοδότες, o η οργάνωση αστικών λεωφορείων και γραµµών µίνι λεωφορείων και o η οργάνωση της στάθµευσης παρά την οδό για τους κατοίκους. Ολες οι προτεινόµενες ρυθµίσεις και µέτρα στηρίζονται στη τήρηση κανονισµών του ΚΟΚ και η επιτυχία τους εξαρτάται τόσο από τους ίδιους τους κατοίκους όσο και από την αστυνόµευση από πλευράς Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας. Η τοποθέτηση εµποδίων για τη συµµόρφωση των οδηγών οδηγεί σε περιορισµούς της κίνησης των πεζών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και κατά συνέπεια δεν προτείνεται εκτός ίσως σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. 11/15 9. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Καθεστώς Στάθµευσης - Απαγορεύσεις Στάθµευσης Η στάθµευση στις βασικές οδούς του δικτύου πρέπει να απαγορεύεται διότι, µε τη διαπλάτυνση των πεζοδροµίων η οποία γίνεται για τη διευκόλυνση στη κίνηση των πεζών δεν υπάρχει επαρκής χώρος και για στάθµευση παρά την οδό. Για την εξυπηρέτηση των καταστηµάτων θα διαµορφωθούν κατάλληλοι χώροι για τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων που όµως θα χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένες ώρες που θα συµφωνηθούν µε τους εµπορικούς συλλόγους. - Ελεγχόµενη Στάθµευση Σε όλες τις τοπικές οδούς που κατά κανόνα πεζοδροµούνται, οι διαθέσιµοι χώροι θα διαµορφωθούν για στάθµευση µε προτεραιότητα για τους κατοίκους.

12 Εφόσον κατά τη σχεδίαση που θα ακολουθήσει στην επόµενη φάση υπάρξει περίσσεια χώρων στάθµευσης µετά την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων, αυτή θα διατεθεί κατά προτεραιότητα στους εργαζόµενους εντος της παλιάς πόλης και τελευταία στους επισκέπτες. Πρόταση Κανονισµών Οι κάτοικοι και οι τυχόν άλλοι χρήστες που θα τύχουν αδείας στάθµευσης θα πρέπει να εφοδιασθούν µα ειδική κάρτα που θα είναι αναρτηµένη στο εµπρόσθιο υαλοπίνακα του οχήµατος για να είναι διακριτή από τη Τροχαία και τη ηµοτική αστυνοµία η εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση στάθµευσης. Η εφαρµογή των απαγορεύσεων ή/και της ελεγχόµενης στάθµευσης πρέπει να αστυνοµεύεται. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πρόστιµα σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ισχύοντος ΚΟΚ. 12/ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Οι αρχές του σχεδιασµού των δηµοσίων συγκοινωνιών είναι η βελτίωση της συχνότητας διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις και η διεύρυνση της περιοχής εξυπηρέτησης και εκµετάλλευσης. Συµπληρωµατικά εντός του πυρήνα της παλιάς πόλης δεν προτείνεται η διέλευση µεγάλων λεωφορείων αλλά η περιοχή εξυπηρετείται κατ εξοχήν από τις γραµµές των µίνι λεωφορείων. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που είναι επιθυµητά για τις δηµόσιες συγκοινωνίες είναι η σύντοµη αναµονή στις στάσεις, το µικρό µήκος περπατήµατος και η άνεση στην αναµονή (προστασία από τις καιρικές συνθήκες) και εντός των λεωφορείων (µικρός αριθµός επιβαινόντων). Το Προτεινόµενο Σύστηµα ηµοσίων Συγκοινωνιών Η ανδιάρθρωση των αστικών λεωφορειακών γραµµών είναι όπως προτάθηκε στη µελέτη των ηµοσίων Συγκοινωνιών του Εντός της παλιάς πόλης διατηρείται η γραµµή Α όπως προτάθηκε από τη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης, ενώ η γραµµή Β προτείνεται να µη διέρχεται από την 25 ης Αυγούστου αλλά µετά τη ικαιοσύνης να συνεχίζει στην Ιδης και σε contra flow στη Καλοκαιρινού προς Χανιόπορτα. Το σύστηµα των προτεινοµένων γραµµών των δηµοσίων συγκοινωνιών έχει αλληλοεπικάλυψη ώστε κατά το πλείστον µε µία µεταπεβίβαση να µπορεί ο επιβάτης να µεταβεί όχι µόνο από τη µία άκρη της πόλης στην άλλη αλλά ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι διαµπερείς κινήσεις των µεγάλων λεωφορείων δια µέσου της παλιάς πόλης. Σε αυτό συµβάλλουν οι δύο προτεινόµενες γραµµές µίνι λεωφορείων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις µετακινήσεις εντός της περιοχής

13 της παλιάς πόλης µε σηµεία µετεπιβίβασης στις γραµµές των αστικών λεωφορείων. Επίσης έχει δοθεί η δυνατότητα της διασύνδεσης όλων των σηµείων της πόλης µε τους σταθµούς των ΚΤΕΛ το Λιµάνι και το Αεροδρόµιο, καθώς και άλλα σηµεία ανάγκης µετάβασης όπως Σχολές, Νοσοκοµεία, Νεκροταφείο και Στάδια. Οι γραµµές των µίνι λεωφορείων προτείνεται να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά, o ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Α (Mini Bus) Μήκος Γραµµής 4,25 χλµ Μέση Ταχύτητα 15 χλµ/ώρα Χρόνος Επανεµφάνισης Λεωφορείου στην ίδια στάση 17 λεπτά Προτεινόµενη συχνότητα 3 Λεωφορεία ανά 6 λεπτά o ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Β (Mini Bus) Μήκος Γραµµής 5,4 χλµ Μέση Ταχύτητα 15 χλµ/ώρα Χρόνος Επανεµφάνισης Λεωφορείου στην ίδια στάση 22 λεπτά Προτεινόµενη συχνότητα 2 Λεωφορεία ανά 11 λεπτά Τα ταξί προτείνεται να επιτραπεί να διέρχονται και από τις πεζοδροµηµένες οδούς. Ιδιαίτερη σήµανση θα αναρτηθεί ώστε η ρύθµιση να είναι σαφής σε όλους που κινούνται στο δίκτυο. Εχουν σηµειωθεί σε σχέδιο και θέσεις πιάτσας που είναι, Μικρή Εβανς πριν τη έξοδο στη ικαιοσύνης, Πλατεία Ελευθερίας, στην αρχή της ηµοκρατίας, στη πλατεία Κορνάρου, στην άκρη της 25 ης Αυγούστου (πλατεία 4 Αγγλων), στο λιµάνι, στο Σταθµό ΚΤΕΛ της Παραλιακής, στη νέα Πόρτα, στη Παπανδρέου, στη Χανιόπορτα έξω των τειχών, στη Κονδυλάκη, στη Μίνωος, στη Παραλιακή (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), στη Μακαρίου µεταξύ κλινικής και ιεύθυνσης Συγκοινωνιών Συµπληρωµατικά µετά από συνεννόηση µε το σύλλογο των ταξί υπάρχει η δυνατότητα να γίνει πιάτσα και στη οδό Μηνά, στην οδό Γιαµαλάκη και στην ικαιοσύνης αντί στην (µικρή) Εβανς. 13/ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Κυκλοφοριακά Το προτεινόµενο οδικό δίκτυο εντός των τειχών δεν απαιτεί ρυθµίσεις κυκλοφορίας µε φωτεινή σηµατοδότηση εκτός του κόµβου Καλοκαιρινού/Γιαµαλάκη/Αγ. Μηνά. Φωτεινή σηµατοδότηση επίσης απαιτείται σε όλες τις πυλες της παλιάς πόλης, - Χανιόπορτα, - Κοµµένο Μπετένι,

14 - Νέα Πόρτα και στους κόµβους - Παραλιακή/Αντιστάσεως, - Αντιστάσεως/Ιερωνυµάκη, - Αντιστάσεως/Χ.Τρικούπη, - Κνωσσού/Γεωργιάδη, - Κονδυλάκη/Μίνωος, - Μίνωος/Παπανδρέου, - Μίνωος/62 Μαρτύρων, - Μίνωος/Παραλιακή, - Παραλιακή/Μάχης Κρήτης. Μαζί µε όλα τα µέτρα µονοδροµήσεων και πεζοδροµήσεων πρέπει να ρυθµισθούν και οι ώρες φορτοεκφόρτωσης των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων εντός της περιοχής της παλιάς πόλης. Οι ώρες αυτές πρέπει να συµφωνηθούν µε τους εµπορικούς συλλόγους της παλιάς πόλης και να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σε διαφορετικες εποχές πχ, ώρες κοινής ησυχίας κατά τη θερινή περίοδο. Ποδήλατα Οι προτάσιες των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων µε την εκτεταµένη πεζοδρόµηση και την αναµενόµενη µείωση της κυκλοφορίας οχηµάτων στη παλιά πόλη δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη ασφαλή χρήση των ποδηλάτων. Στη περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να σηµανθούν ιδιαίτερες διαδροµές ποδηλάτων. 14/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προγραµµατισµός Εργων Ο προγραµµατισµός των έργων κατασκευής προτείνεται να γίνει κατά στάδια, ανά περιοχή γειτονιάς π.χ. Αγία Τριάδα, Αγιος Μηνάς κλπ. Ενδείκνυται η ταυτόχρονη αναδιοργάνωση των αστικών λεωφορείων και η υλοποίηση των γραµµών Α και Β των µίνι λεωφορείων. Η συµφωνία των εµπορικών επιχειρήσεων και των καταστηµάτων της παλιάς πόλης για τις ώρες φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση, όπως και η παροχή καρτών στάθµευσης στους κατοίκους. Πιλοτική Εφαρµογή Τα προτεινόµενα µέτρα, όπως είναι διαµορφωµένα στο σχέδιο που επισυνάπτεται, είναι σκόπιµο να εφαρµοσθούν πιλοτικά. Η διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής ενδείκνυται να είναι από 6 µήνες κατ ελάχιστο έως 12 µήνες, ώστε οι νέες

15 ρυθµίσεις να γίνουν κατανοητές και οι οδηγοί και οι πεζοί να βρούν τις νέες κατάλληλες διαδροµές που θα τους εξυπηρετούν. Κατά τη πιλοτική εφαρµογή, επειδή δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί άµεσα το σύστηµα των mini bus, είναι σκόπιµο οι σηµερινές λεωφορειακές γραµµές να λειτουργούν ως σήµερα. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί άµεσα το ειδικό µέτρο για τη στάθµευση των κατοίκων. Στη αρχή της εφαρµογής των µέτρων είναι αναµενόµενο και φυσιολογικό να υπάρξουν ανωµαλίες στη κυκλοφορία περίοδο της πιλοτικής εφαρµογής θα εντοπισθούν και διορθωθούν τυχόν αστοχίες των προβλέψεων. Ο βαθµός επιτυχίας της εφαρµογής είναι η αυστηρή αστυνόµευση και το ποσοστό ολοκλήρωσης των υποδοµών και κυρίως η θέληση των κατοίκων. 15/15 Ο µελετητής ηµήτρης Ρέντζος Πολιτικός µηχανικός, Συγκοινωνιολόγος

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα Ομάδα έρευνας Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής ΕΜΠ Μαρία Βασενχόβεν Χριστίνα Βασιλοπούλου Βασίλης Βασιλειάδης Ηώ Καρύδη Φάνης Καφαντάρης Βασίλης Κίτσος Σταύρος Μουζακίτης Έλενα Πατατούκα αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό»

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» «City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» Σούλα Μπράκη Πολιτικός Μηχανικός-Συγκ/λόγος, Υπεύθυνη Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δήμου Τρικκαίων ΑΘΗΝΑ, 3/12/2015 Η πρόκληση της

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνάντηση Εργασίας Ρύπανση και Αστικές Μεταφορές Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2003 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 01/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (ΣΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνική Εκθεση Ιανουάριος 2014 Μελετητής: Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Σύμβουλος: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 4. ΙΚΤΥΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 4. ΙΚΤΥΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 4. ΙΚΤΥΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Γενικά, το ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009).

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). 2. Τοπικές μεταφορές 2A. Παρουσίαση κατάστασης O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). Η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη»

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» «ηµιουργία υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΑΡ ΙΑ Α ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ - ΠΕΖΟΣ - ΕΠΙΒΑΤΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ I ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΨΑΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013 Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σύντομη Παρουσίαση Ιδρύθηκε το 1978 Πρωταγωνίστησε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

URBAN II URBAN II

URBAN II URBAN II URBAN II 2000 2006 URBAN II 2000 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Πρόγραµµα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα 12.733.334

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 η Δημόσια Διαβούλευση Σεπτέμβριος 2016 1 Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Τι είναι η κανονιστική πράξη; 2. Τι είναι ο δημόσιος χώρος; 3. Μεθοδολογία 4. Σκοπός 5. Σχέδιο κανονισμού διαχείρισης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα