ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 2,50 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12,00 ΜΕΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 2,50 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12,00 ΜΕΤΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 2,50 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12,00 ΜΕΤΡΩΝ Επιμέλεια: Άγγελου Αργυρακόπουλου Υποναύαρχου Λ.Σ. (ε.α.) /ντή ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23 κάθε μικρό σκάφος, που για τα ερασιτεχνικά νοείται αυτό που έχει ολικό μήκος πάνω από 2,50 μέχρι και 12,00 μέτρα πρέπει, πριν τεθεί σε λειτουργία (κίνηση και κυκλοφορία) στη θάλασσα, να εγγραφεί στο οικείο βιβλίο που είναι το Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) αυτό δηλ. που αντικατέστησε τα παλαιότερα τηρούμενα λεμβολόγια. Υπόδειγμα της αίτησης, για εγγραφή (αρχική καταχώριση) ερασιτεχνικού μικρού σκάφους, το οποίο υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, με μνεία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να συνυποβληθούν, με την αίτηση, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης αυτής, παρατίθενται στις επόμενες σελίδες.

2 AITHΣH - HΛΩΣH (*) Όνομα:... Eπώνυμο:... Όνομα Πατέρα:... Όνομα μητέρας:... Tόπος γέννησης:... Hμερομηνία γέννησης:... /νση κατοικίας: A..T ή Aριθ. /ρίου:... Eκδούσα Aρχή:... A.Φ.M.:... Aρμόδια.O.Y.:... Eπάγγελμα:... /νση επαγγέλματος: Aριθ. τηλεφώνου:... Oνομ/μο συζύγου:......(για έγγαμη γυναίκα) ΘEMA: «Eγγραφή ερασιτεχνικού μικρού σκάφους» Eπισυνάπτονται: Προς Λιμενική Aρχή :... 1.Υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την εγγραφή στο B.E.M.Σ Mέρος... του, υπό την ιδιοκτησία μου σε ποσοστό...%, μικρού σκάφους: -Όνομα σκάφους:... -Eίδος σκάφους:... -Mήκος ολικό:... -Oλική χωρητικότητα:... -Tύπος μηχανής:... -Ισχύς (ΒΗΡ ή και KW):... -Tαχύπλοο: (NAI-OXI) -Aριθμός επιβαινόντων:... -Tόπος ναυπήγησης:... -Έτος ναυπήγησης:... -Aριθ. Mητρώου Kατασκευής: Παρακαλώ επίσης όπως μου χορηγήσετε: α) άδεια εκτέλεσης πλόων και β) πιστοποιητικό κυριότητας (*) O/H Aιτ... - ηλ...

3 O HΓIEΣ ΓIA TH ΣYMΠΛHPΩΣH THΣ AITHΣHΣ A. ΓIA TO KYPIΩΣ ΠEPIEXOMENO THΣ AITHΣHΣ (*) ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: O εφοδιασμός με πιστοποιητικό κυριότητας που χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή με την εγγραφή του μικρού σκάφους στο B.E.M.Σ. είναι υποχρεωτικός. (Άρθρο 28 παργ. 2 του Γ.K.Λ αριθ. 23). Οι τελίτσες (αποσιωπητικά) που είναι μετά τις λέξεις «α) άδεια εκτέλεσης πλόων...» συμπληρώνονται με μία από τις ακόλουθες φράσεις Α. Για τα ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων α) Πλόες μέχρι δύο (2) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή β) Πλόες μέχρι τρία (3) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή γ) Πλόες μέχρι τέσσερα (4) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή μέχρι έξι (6) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή εφόσον οι πλόες εκτελούνται εντός του αυτού ή συνεχόμενων κόλπων ή δ) Πλόες μέχρι έξι (6) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή ε) Πλόες μέχρι δέκα (10) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή στ) Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς ή ζ) Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς και επέκταση πλόων σε λιμένες και όρμους της αλλοδαπής. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Αναγραφή της φράσης «απεριόριστοι πλόες» δεν (Ε) δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Β. Για τα ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων (α) Κατηγορία Ι του π.δ. 917/1979: (Πλόες ορισμένοι από τους οποίους είναι διεθνείς πλόες). (β) Κατηγορία ΙΙ του π.δ. 917/1979: (Πλόες από Τοπικούς μέχρι και Μεγάλης Ακτοπλοΐας). (γ) Κατηγορία ΙΙΙ του π.δ. 917/1979: (Πλόες από Τοπικούς μέχρι και Μικρής Ακτοπλοΐας). (δ) Κατηγορία ΙV του π.δ. 917/1979: (Πλόες Τοπικούς και Περιορισμένης Έκτασης).

4 Στο άρθρο 1 του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α ) για τις παραπάνω κατηγορίες των πλόων δίδονται οι ακόλουθοι ορισμοί: (α) ιεθνής πλους: Ο πλους από κάποιον Ελληνικό λιμένα σε κάποιο λιμένα της αλλοδαπής και αντίστροφα, καθώς και ο πλους μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής. (β) Πλους Μεγάλης Ακτοπλοΐας: Ο μη βραχύς (μικρός) εσωτερικός πλους, μεταξύ των λιμένων του εσωτερικού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι πλόες από τον Πειραιά προς Κέρκυρα-Βόρεια Ελλάδα-Μυτιλήνη-Κρήτη και ωδεκάνησα. (γ) Πλους Μικρής Ακτοπλοΐας: Ο βραχύς (μικρός) εσωτερικός πλους, κατά την διάρκεια του οποίου το πλοίο δεν απομακρύνεται πάνω από 20 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι πλόες από τον Πειραιά προς Κυκλάδες, Β. Σποράδες, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία, λιμένες Ακαρνανίας και Αμβρακικού, προεκτεινόμενοι έστω και μέχρι την Κέρκυρα ή Πελοποννήσου ανατολικά του Ταίναρου. (δ) Πλους Περιορισμένης Έκτασης: Ο βραχυχρόνιος πλους εντός ενός ή και άλλου συνεχόμενου προς αυτόν κόλπου, καθώς και σε προασπισμένες εντός ή εκτός κόλπων θαλάσσιες περιοχές, ο οποίος διενεργείται συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι πλόες από τον Πειραιά προς λιμένες Σαρωνικού και Αργολικού από λιμένες εντός του Ν. ή Β. Ευβοϊκού προς λιμένες Ν. ή Β. Ευβοϊκού μέχρι το Βόλο, από λιμένες εντός του Κορινθιακού προς λιμένες Κορινθιακού μέχρι την Πάτρα. (ε) Τοπικός πλους: Ο πλους μεταξύ λιμένων ή όρμων που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους η οποία δεν υπερβαίνει τα 6 μίλια. ιευκρινίζεται ότι τα «Τοπικά όρια ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων» τόσον κατά την έκδοσή της όσον και κατά την ανανέωση/θεώρησή της αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, π.χ. αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αλλάξει κατηγορία τοπικών πλόων, είναι συνάρτηση του είδους του σκάφους (επαγγελματικό-ερασιτεχνικό), των κατασκευαστικών ιδιοτήτων του (αν έχει κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους), των εφοδίων, του ραδιοεξοπλισμού που φέρει κ.λπ. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Ο αριθμός των επιβαινόντων στα μικρά σκάφη δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζει ο κατασκευαστής και σε καμιά περίπτωση τους δώδεκα (12). O ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ορίσει/ζητήσει αριθμό επιβαινόντων μικρότερο από αυτόν που έχει ορίσει ως ανώτατο ο κατασκευαστής.

5 B. ΓIA TA IKAIOΛOΓHTIKA ΠOY AΠAITOYNTAI, KATA ΠEPIΠTΩΣH, NA EΠIΣYNAΦΘOYN (1). Υπεύθυνη ήλωση. Απαιτείται να είναι του άρθρου 8 του ν. 1559/1986. ηλώνεται ότι «ούτε το μικρό σκάφος ούτε η μηχανή (εφόσον φέρει) έχουν εγγραφεί/καταχωρισθεί σε Νηολόγιο ή Λεμβολόγιο ή B.E.M.Σ Λιμενικής Aρχής και ότι ο Aριθμός Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M) είναι πραγματικός και μοναδικός». Εάν με την αίτηση ζητείται και η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, που είναι και η συνηθέστερη περίπτωση, τότε στην ίδια δήλωση (Άρθρο 28 παργ. 1 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, όπως ισχύει) αναγράφεται: «ηλώνω επίσης ότι στο μικρό σκάφος μου υπάρχουν όλα τα εφόδια που προβλέπονται για την κατηγορία του, για πλόες... και ανώτατο αριθμό επιβαινόντων..., αυτά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος, για όσα προβλέπεται». ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Από την 05/02/2009 στα εφόδια συμπεριλαμβάνεται και το G.P.S. για όλα τα σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων καθώς και στα μικρότερου μήκους εφόσον όμως στην ένδειξη τοπικά όρια ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων αναγράφεται «Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς». (2). Τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμειακής μηχανής ή ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας σκάφους ή και μηχανής που συνοδεύονται όμως από τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμειακής μηχανής για τον προηγούμενο ή προηγούμενους ιδιοκτήτη/ες. Εφόσον τα παραστατικά αγοράς είναι ιδιωτικά συμφωνητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από ιοικητική Aρχή ( ημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π...., O.T.A. A ή Β βαθμού, ΚΕΠ), για τη γνησιότητα της υπογραφής των συμβαλλόμενων καθώς επίσης και από αρμόδια.o.y. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Σε περίπτωση κατά την οποία στα παραστατικά αγοράς αναγράφεται ότι η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή μέχρις ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος, ως ιδιοκτήτης στην οικεία στήλη του βιβλίου καταχωρίζεται ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας μέχρι την προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Σύντομη μνεία της παρακράτησης κυριότητας γίνεται με στυλό κόκκινου χρώματος στη στήλη «παρατηρήσεις» του Β.Ε.Μ.Σ. καθώς και στην άδεια εκτέλεσης πλόων. (3). Βεβαίωση πωλητή. Αν στα παραστατικά αγοράς δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μικρού σκάφους ή και της μηχανής, όπως απαιτεί ο Κανονισμός, είναι υποχρεωτική και η προσκόμιση βεβαίωσης του πωλητή, σε δύο αντίτυπα, στην οποία

6 αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, υπογραμμένης από τον ίδιο (πωλητή) και σφραγισμένης με τη σφραγίδα της επιχείρησης. (4). Επίσημος κατάλογος του κατασκευαστή ή βεβαίωση του κατασκευαστή ή αντίγραφο ή απόσπασμα του καταλόγου του κατασκευαστή, για την ισχύ της μηχανής, εφόσον πρόκειται για μηχανοκίνητο σκάφος. Για λεπτομέρειες βλ. άρθρο 2 παργ. 24 και άρθρο 5 παργ. 1γ του Γ.K.Λ αριθ. 23. ΣHMEIΩΣH ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Mε τη διαταγή YEN/ ΛA-γ ΩΠ: /1-2000, προς τις Λιμενικές Aρχές, διευκρινίσθηκε ότι η πιστοποίηση της μέγιστης ιπποδύναμης της εξωλέμβιας βενζινομηχανής, όταν δεν είναι διαθέσιμος ο προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO (παράγραφος 3.3.8) ή με το πρότυπο DIN 6270 B (χωρίς υπερφόρτωση) γίνεται, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, από τους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή ή προκύπτει από βεβαίωση αυτού. Σχετική και η εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ ΜΚ αριθ /03/05/ (5). ήλωση Συμμόρφωσης για το σκάφος και ήλωση Συμμόρφωσης για τη μηχανή (κινητήρα), αμφότερες στην Ελληνική γλώσσα. Οι ηλώσεις Συμμόρφωσης εκδίδονται από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του. (Παράρτημα XV της Οδηγίας 94/25/ΕΚ). Σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδιοκατασκευή) δεν απαιτείται η υποβολή ήλωσης Συμμόρφωσης. (6). Έντυπο άδειας εκτέλεσης πλόων. Απαιτείται εφόσον ζητείται η έκδοσή της, που είναι η συνηθέστερη περίπτωση. Το έντυπο της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους διατίθεται από τη Λιμενική Αρχή. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Στην άδεια εκτέλεσης πλόων σκάφους που φέρει σήμανση CE καταχωρίζεται από τη Λιμενική Αρχή παρατήρηση με το ακόλουθο κείμενο:«υπεύθυνος για την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας που απορρέουν από την κατηγορία σχεδιασμού του σκάφους, σύμφωνα με τη ήλωση Συμμόρφωσης αυτού, είναι ο ασκών τη διακυβέρνηση». Επιπλέον, όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη ήλωση Συμμόρφωσης σχετικές με τον αριθμό επιβαινόντων για διάφορες κατηγορίες πλόων* (A, B, Γ και ), θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να καταχωρίζεται σχετική εντολή-οδηγία στην άδεια εκτέλεσης πλόων, αναγράφοντας τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων και δίπλα το γράμμα χαρακτηρισμού της κατηγορίας. ΣΧΕΤ.: ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ/ΚΛΑΕΜ/ ΛΑ-Β /2122/45/01/ * Η σωστή διατύπωση είναι για διάφορες κατηγορίες σχεδιασμού. Βλ. σχετικά Παράρτημα Ι της Οδηγίας 94/25/ΕΚ, όπως ισχύει. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: H άδεια εκτέλεσης πλόων ισχύει για οκτώ (8) έτη και ανανεώνεται/θεωρείται εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 19 παργ. 1 β) του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23.

7 πλόων). (7) Οικονομικά στοιχεία: Α. ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΚΑ (10) ΜΕΤΡΩΝ (α) 50,00 Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. (*) (Αντίτιμο του εντύπου άδειας εκτέλεσης (β) 20,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (**) για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων. (γ) 03,00 Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν. (***), για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων. (δ) 15,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (**) για την εγγραφή του σκάφους. (ε) 20,00 Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. (*), για το πιστοποιητικό κυριότητας. (στ) 15,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (**) για το πιστοποιητικό κυριότητας. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Τα παραπάνω ποσά για το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και για το Μ.Τ.Ν. καταβάλλονται στη Λιμενική Αρχή και εκδίδονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά είσπραξης. Τα ποσά για τον Ε.Λ.Κ.Λ.Α. καταβάλλονται σε οποιαδήποτε.ο.υ. (Κωδ. 3435) πλόων). Β. ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΚΑ (10) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Ω ΕΚΑ (12) ΜΕΤΡΩΝ (α) 515,00 Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. (*) (Αντίτιμο του εντύπου άδειας εκτέλεσης (β) 100,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων. (γ) 96,00 Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν., (***)για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων. (δ) 15,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (**) για την εγγραφή του σκάφους. (ε) 20,00 Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α., (*)για το πιστοποιητικό κυριότητας. (στ) 15,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (**), για το πιστοποιητικό κυριότητας. (ζ) 90,00 Ευρώ υπέρ του ημοσίου (Παράβολο χαρτοσήμου). (η) 04,15 Ευρώ υπέρ του ημοσίου (Παράβολο χαρτοσήμου). (θ) 110,00 Ευρώ υπέρ του Ν.Α.Τ. (****) (Ένσημο 100,00 Ευρώ συν 10%). ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Τα παραπάνω ποσά για το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. για το Ν.Α.Τ. και για το Μ.Τ.Ν. καταβάλλονται στη Λιμενική Αρχή και εκδίδονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά είσπραξης. Τα ποσά για τον Ε.Λ.Κ.Λ.Α. καταβάλλονται σε οποιαδήποτε.ο.υ. (Κωδ. 3435). (*) Ειδικός Λογαριασμός Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας (**) Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (***) Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (****) Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

8 (8). Μία φωτογραφία του μικρού σκάφους ή κατατοπιστικό φυλλάδιο (Prospectus). (9). Βεβαίωση του κατασκευαστή. Απαιτείται εφόσον ζητείται η έκδοση και άδειας εκτέλεσης πλόων που, όπως προαναφέρθηκε, είναι η συνηθέστερη περίπτωση. Για τα εισαγόμενα σκάφη τη βεβαίωση μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης του κατασκευαστή τότε αντικαθίσταται από αντίστοιχη βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ή επαγγελματία κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών, στην οποία πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία (χαρακτηριστικά) που εξατομικεύουν το σκάφος και τη μηχανή, εφόσον φέρει. (10). Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.), που προβλέπεται από το π.δ. 400/1996 (ΦΕΚ 268 τ.α / ), για σκάφη που έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν περισσότερους από δέκα (10) επιβαίνοντες, σύμφωνα με την άδεια εκτέλεσης πλόων τους, εφόσον ζητείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ:Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ. 400/1996, η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι πέντε (5) έτη με την υποχρέωση να διενεργείται ετήσια θεώρησή του μέσα σε διάστημα τριών μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία κάθε έτους που αντιστοιχεί στην ημέρα και τον μήνα λήξης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό παύει να ισχύει σε περιπτώσεις ουσιαστικών μεταβολών οποιουδήποτε συστήματος, εξοπλισμού, ή εξαρτήματος που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού η αν δεν διενεργηθεί ετήσια θεώρηση ή διενεργηθεί σε χρόνο πέρα από τις καθοριζόμενες πιο πάνω προθεσμίες. (11). Βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της Υπουργικής Απόφασης (Y.A.) αριθ /2001/ (ΦΕΚ 615 τ.β / ), εφόσον ζητείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων και εφόσον πρόκειται περί ιστιοφόρου σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων. (12). Βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ότι το σκάφος συμμορφώνεται, ανάλογα με την κατηγορία του και την έκταση των πλόων του, προς τις οικείες περί πλοίων αναψυχής (ερασιτεχνικών) διατάξεις του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α ), όπως ισχύει, εφόσον ζητείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων και εφόσον το σκάφος είναι ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων.

9 ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Eφόσον ο ιδιοκτήτης του μικρού σκάφους είναι εταιρεία, η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ενώ επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παργ. 1ε. του άρθρου 5 του Γ.K.Λ αριθ. 23. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις/δηλώσεις όλοι οι συνιδιοκτήτες από τους οποίους ο ένας με το μεγαλύτερο ή ίσο ποσοστό συνιδιοκτησίας υποβάλλει την αίτηση του παραπάνω υποδείγματος ο/οι δε άλλος/οι συνιδιοκτήτης/ες υποβάλλει/ουν την ίδια αίτηση, στην οποία το μόνο δικαιολογητικό που επισυνάπτει/ουν είναι η υπεύθυνη δήλωση. Bλ. παραπάνω υπ αριθ. (1). Στη περίπτωση αυτή προστίθεται, στο κείμενο της αίτησης, παράγραφος 3 με το εξής περιεχόμενο: «3.Tα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν με την αίτηση του συνιδιοκτήτη...(ονοματεπώνυμο)...» ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Όταν η ιδιότητα του πωλητή και κατασκευαστή συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο τότε αντί των δύο βεβαιώσεων, για τις οποίες βλ. παραπάνω οδηγίες (3) και (9), μπορεί να υποβάλλεται μία βεβαίωση. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Για την εγγραφή σκάφους ο ιδιοκτήτης του οποίου απώλεσε τα παραστατικά αγοράς του σκάφους του ή και της μηχανής του και δεν είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφου των τίτλων αυτών, η Λιμενική Aρχή μπορεί να κάνει αποδεκτές Υπεύθυνες ηλώσεις του ιδιοκτήτη και δύο (2) μαρτύρων στις οποίες υποχρεωτικά αναγράφονται: ο πωλητής, η χρονολογία και το τίμημα αγοράς του σκάφους ή της μηχανής καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών (εργοστάσιο κατασκευής, υλικό, διαστάσεις, μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη, τύπος μηχανής κ.λπ). Σε κάθε περίπτωση ο ένας από τους μάρτυρες που υπογράφουν την Υπεύθυνη ήλωση πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης πώλησης του σκάφους ή της μηχανής και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος της οικείας επαγγελματικής ένωσης. Όταν είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων των παραστατικών αγοράς, η Λιμενική Aρχή μπορεί να κάνει δεκτή Υπεύθυνη ήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία. Στην τελευταία περίπτωση τα αντίγραφα των παραστατικών αγοράς είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα του πωλητή και θεωρημένα από αυτόν (τον πωλητή) ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Οι παραπάνω Υπεύθυνες ηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για τη γνησιότητα της υπογραφής των δηλούντων, αν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Σύμφωνα με την αριθ /07/03/ διαταγή της /νσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υ.Ε.Ν. προς όλες τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας, οικεία επαγγελματική ένωση είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛΑ.Σ-Π.Ε.Ε.Υ), Λεωφόρος Αγίου ημητρίου 55, Τ.Κ ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ , fax , website: ΣHMANTIKO!!! Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του σκάφους, το όνομα και τα λοιπά στοιχεία πρέπει να αναγραφούν στις παρειές της πρώρας του, σύμφωνα με τις ειδικότερες για το θέμα αυτό διατάξεις του άρθρου 13 του Γ.K.Λ αριθ. 23.

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 Τηλ.: +30 210 8705015 Fax.: +30 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα