«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΝΟΠΕ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΖΙΑΓΚΟΥ ΑΜ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : Έκταση και περιεχόµενο του δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας...5 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ : Περιορισµοί της οικονοµικής ελευθερίας και συνακόλουθα του δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού...8 Κεφάλαιο Α : Περιορισµός βάσει Σ 5 παρ Κεφάλαιο Β : Περιορισµός βάσει Σ 25 παρ Κεφάλαιο Γ : Οριοθέτηση βάσει Σ 106 παρ.2 και Κεφάλαιο : νοµοθετικοί περιορισµοί ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : Προστασία του δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού Κεφάλαιο Α : ν.146/1914 «περί αθεµίτου ανταγωνισµού» Κεφάλαιο Β : ν. 703/1977 «περί ελέγχου µονοπωλίων, ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...20 ABSTRACT...20 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ...21 Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών προϊόντων...22 Συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων ΟΣΕ Λεωφορειακές γραµµές Επιτροπή ανταγωνισµού Οριοθέτηση της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης Οριοθέτηση της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης Υπόθεση πώλησης φαρµάκων από αποκλειστικό διανοµέα ικαίωµα παραστάσεως Καταχρηστική εκµετάλλευση θέσης από βιοµηχανία καπνού.266 Υπόθεση άρνησης πώλησης φαρµάκων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ I. ΒΙΒΛΙΑ II. ΑΡΘΡΑ III. ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση του περιεχοµένου του ατοµικού δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού, ως εκδήλωση του δικαιώµατος της συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας, µέσα στα διαγραφόµενα από το Σύνταγµα πλαίσια. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού προκρίνεται η ανάπτυξη του θέµατος σε τρία µέρη ως εξής: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Έκταση και περιεχόµενο του δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας. Κεφάλαιο Α : Οικονοµική ελευθερία σύµφωνα µε το Σύνταγµα του Κεφάλαιο Β : περιεχόµενο ειδικότερα της ελευθερίας ανταγωνισµού. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: Οριοθέτηση της οικονοµικής ελευθερίας και συνακόλουθα του δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού Κεφάλαιο Α : Περιορισµός βάσει Σ 5 παρ.1 Κεφάλαιο Β : Περιορισµός βάσει Σ 25 παρ.3 Κεφάλαιο Γ : Περιορισµός βάσει Σ 106 παρ.2 και 3 Κεφάλαιο : νοµοθετικοί περιορισµοί ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Προστασία του δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού. Κεφάλαιο Α : ν.146/1914 «περί αθεµίτου ανταγωνισµού» Κεφάλαιο Β : ν. 703/1977 «περί ελέγχου µονοπωλίων, ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού». 3

4 Στο πρώτο µέρος επιδιώκεται µια σύντοµη και ταυτόχρονα περιεκτική εξήγηση των εννοιών αφ ενός της οικονοµικής ελευθερίας µε τη µνεία ειδικότερων εκδηλώσεων αυτής και αφ ετέρου του ελεύθερου ανταγωνισµού µε την αναφορά στα υποκείµενα του δικαιώµατος. Κρίνεται σκόπιµη µια πρώτη εξοικείωση µε τις έννοιες και τους όρους που θα χρησιµοποιηθούν και στη συνέχεια η ανάλυση των συγκεκριµένων περιορισµών που επιβάλλει το Σύνταγµα. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται οι περιορισµοί του δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού, γιατί µόνον αφού αναπτυχθούν αυτοί, είναι δυνατή η επεξήγηση των ειδικών νοµοθετικών διατάξεων που δηµιουργήθηκαν για τη συγκεκριµενοποίηση των επιταγών του Συντάγµατος, όπως αυτές περιγράφονται στο τρίτο µέρος. Αυτό είναι απαραίτητο, για να γίνει δυνατή η κατανόηση των σκοπών του νοµοθέτη. Γι αυτό το λόγο το συγκεκριµένο κεφάλαιο επιβάλλεται να παρατεθεί τελευταίο. 4

5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : Έκταση και περιεχόµενο του δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας Ο ελεύθερος ανταγωνισµός είναι µια αντικειµενική κατάσταση, που προϋποθέτει την πολλαπλότητα των οικονοµικών φορέων που µετέχουν στην αγορά, καθώς και την ισότητα των όρων και ευκαιριών των φορέων αυτών. 1 Ο ελεύθερος ανταγωνισµός είναι αναγκαία προϋπόθεση της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας και εποµένως το κράτος δεν επιτρέπεται να ανατρέπει την ισορροπία του ανταγωνισµού και την ισότητα ευκαιριών των ανταγωνιστών, αλλά πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, για την προστασία της ισότητας µεταξύ των ανταγωνιστών και την προστασία από ανταγωνιστικές ενέργειες. Η ελευθερία του οικονοµικού ανταγωνισµού επιβάλλεται και λόγω της αρχής της ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόµο και στις δηµόσιες υπηρεσίες. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει τον ελεύθερο ανταγωνισµό ως υποκειµενικό ατοµικό δικαίωµα και ως αντικειµενική θεσµική εγγύηση. Αυτό προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 που ορίζει ότι υπάρχει ελευθερία «εκάστου» να συµµετέχει στην οικονοµική ζωή της χώρας και απαγόρευση της προσβολής των «δικαιωµάτων των άλλων». Η ελευθερία του ανταγωνισµού τελειώνει εκεί που αρχίζει η κατάχρησή του, συνεπώς η απαγόρευση του αθέµιτου ανταγωνισµού δεν αποτελεί περιορισµό αλλά κατοχύρωση της ελευθερίας του ανταγωνισµού. Η ελευθερία του ανταγωνισµού προσβάλλεται τόσο από ιδιώτες όσο και από δηµόσιους φορείς. Γι αυτό κρατικές παρεµβάσεις µε τη 1 Βλ. Ε. Μπέσιλα Βήκα, Η συµµετοχή στην οικονοµική ζωή της χώρας, 1998, σελ

6 µορφή κρατικής ενίσχυσης ορισµένων επιχειρήσεων µεταβάλλουν τις συνθήκες ανταγωνισµού σε βάρος των µη επιχορηγούµενων επιχειρήσεων και είναι επιτρεπτές µόνο εφόσον είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 106 του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα του 1975 περιέχει για πρώτη φορά διατάξεις που προβλέπουν την επέµβαση του κράτους στην οικονοµία για τον προγραµµατισµό και συντονισµό της οικονοµικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν στην προστασία άλλων συνταγµατικά προστατευοµένων έννοµων αγαθών, όπως της δηµόσιας υγείας, της ελευθερίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του περιβάλλοντος, της εθνικής οικονοµίας. Υποκείµενα της ελευθερίας του ανταγωνισµού είναι κατά τη γενική διάταξη 25 παρ. 1 του Συντάγµατος τα φυσικά πρόσωπα καθώς ορίζεται ότι τίθενται υπό την εγγύηση του κράτους τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και µέλους του κοινωνικού συνόλου. Παρ όλα αυτά θεωρείται αυτονόητη η ικανότητα των νοµικών προσώπων χωρίς την επίκληση κάποιας ειδικής συνταγµατικής θεµελίωσης. Τα δικαιώµατα της συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας αφορούν δραστηριότητες που µπορούν να ασκηθούν όχι µόνο ατοµικά αλλά και συλλογικά και εποµένως έχουν ως φορείς και νοµικά πρόσωπα. Σχετικά µε το αν τα νοµικά πρόσωπα, για να είναι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων, πρέπει να είναι µόνο ιδιωτικού δικαίου ή και δηµοσίου δικαίου υποστηρίζεται τόσο η αρνητική όσο και η καταφατική λύση του ζητήµατος. Πάντως ο θεµελιώδης νόµος της Βόννης ρυθµίζει το θέµα και υπέρ των νοµικών προσώπων. Επιπλέον στο άρθρο 25 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων κατοχυρώνονται τα ατοµικά δικαιώµατα και υπέρ των ενώσεων προσώπων. Το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι υποκείµενα της ατοµικής ελευθερίας είναι τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και τα συνιστώµενα απ αυτά νοµικά 6

7 πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 2 Εξάλλου στη σύγχρονη οικονοµική ζωή δε θα µπορούσε να εξαιρέσει κανείς τα νοµικά πρόσωπα από τη συνταγµατική προστασία της οικονοµικής ελευθερίας εφόσον όλοι οι σηµαντικοί φορείς της οικονοµίας είναι οργανωµένοι σ αυτά. Η άσκηση όµως οικονοµικής δραστηριότητας από τους φορείς της δηµόσιας εξουσίας πρέπει να στηρίζεται πάντοτε στις διατάξεις του Συντάγµατος για την οικονοµική ελευθερία και δεν µπορούν να επικαλούνται γενικά την οικονοµική και επαγγελµατική ελευθερία για την ανάπτυξη οποιασδήποτε οικονοµικής δραστηριότητας. Το κράτος και οι φορείς δηµόσιας εξουσίας µπορούν να αναπτύσσουν εποµένως οικονοµικές δραστηριότητες ακόµη και ανταγωνιστικές των ιδιωτών στο πλαίσιο της ανοικτής οικονοµίας της αγοράς, εφόσον εξυπηρετούν το γενικότερο συµφέρον. Το γενικό συµφέρον δικαιολογεί την οικονοµική δραστηριότητα των φορέων δηµόσιας εξουσίας µόνο όταν η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία αδυνατεί ή δεν µπορεί να εκπληρώσει εξίσου καλά ορισµένα δηµόσια καθήκοντα. Τα παραπάνω κρίνονται σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που περιλαµβάνεται στο γενικό συµφέρον. 3 2 Βλ. ΣτΕ 598/53, 434/59 3 Βλ. Ε. Μπέσιλα Βήκα, Το Συνταγµατικό Πλαίσιο του θεσµό της Τοπικής Αυτοσιοίκησης, 1995, σελ

8 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ : Οριοθέτηση της οικονοµικής ελευθερίας και συνακόλουθα του δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού Οριοθέτηση είναι ο µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο της γενικής σχέσης καθορισµός του γενικού περιεχοµένου, ο προσδιορισµός των ανωτάτων ορίων άσκησης του δικαιώµατος. 4 Με την οριοθέτηση δεν περιορίζεται η ελευθερία, αλλά πραγµατοποιείται ο καθορισµός του γενικού περιεχοµένου του δικαιώµατος. Αποτελεί πάγια και όχι εξαιρετική ρύθµιση. Εφαρµόζεται σε όλα τα Συνταγµατικά ικαιώµατα και αποτελεί την οροφή του δικαιώµατος. Η οριοθέτηση αποτελεί προσδιορισµό, συγκεκριµενοποίηση του δικαιώµατος. ιαχωρίζει δύο περιοχές την επιτρεπόµενη και την απαγορευµένη περιοχή. Προστατεύει τη δυνατότητα ανάπτυξης δράσης και έκφρασης βούλησης. ιακρίνει δύο ειδών συµπεριφορές την επιδοκιµαζόµενη και την αποδοκιµαζόµενη. Και αυτό γιατί κάθε δικαίωµα έχει νοµικά όρια των οποίων η υπέρβαση προκαλεί την αποδοκιµασία του δικαίου. Η οριοθέτηση, απαγορεύει την υπέρβαση των ορίων της άσκησης. Η οριοθετική λειτουργία είναι εσωτερική και εξωτερική ή αλλιώς ελευθεριακή και αµυντική γιατί από τη µια πλευρά εξασφαλίζει ένα χώρο ελεύθερης δράσης στο δικαιούχο και αφετέρου εµποδίζει την εισβολή άλλου στην περιοχή του δικαιούχου. Οριοθετήσεις του δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 25 παρ. 3, 106 παρ. 2 και περιορισµούς κοινά νοµοθετήµατα όπως ονόµος 703/1977 «Περί ελεγχου µονοµωλίων, ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» και ο νόµος 146/1914 «Περί αθεµίτου ανταγωνισµού». 4 Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, τόµος Γ, Ηµίτοµος 1, 2005, σελ,

9 Κεφάλαιο Α : Περιορισµός βάσει Σ 5 παρ.1 Το άρθρο 5 του Συντάγµατος ορίζει στην πρώτη παράγραφο ότι καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη. Το δικαίωµα του άρθρου 5 τελεί υπό τριπλό περιορισµό. Η οριοθέτηση από τα δικαιώµατα των άλλων είναι αυτονόητη για όλα τα ατοµικά δικαιώµατα, εποµένως και για το δικαίωµα της οικονοµικής ελευθερίας. ικαιώµατα των άλλων είναι όλα τα ιδιωτικά και δηµόσια δικαιώµατα. Σχετικά µε τα ιδιωτικά δικαιώµατα δεν έχει σηµασία αν προκύπτουν από το νόµο ή από σύµβαση αρκεί να µη θεσπίζονται ειδικά για να µαταιώσουν ή περικόψουν την άσκηση του δικαιώµατος από ένα συγκεκριµένο πρόσωπο. Ο κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί να καθιερώνει απεριόριστα τέτοια δικαιώµατα διαφορετικά θα περιοριζόταν ανεπίτρεπτα το γενικό θεµελιώδες δικαίωµα. Η προς τον κοινό νοµοθέτη εξουσιοδότηση δεν είναι κατά κανόνα εξουσιοδότηση εν λευκώ. 5 Το δικαίωµα της οικονοµικής ελευθερίας περιορίζεται µόνο από δικαιώµατα και όχι από απλά συµφέροντα των άλλων. 6 Ο όρος «δικαιώµατα» περιλαµβάνει δικαιώµατα προσδοκίας ή ελπίδας, όπως τα δικαιώµατα υπό αίρεση, ενώ ο όρος «άλλοι» περιλαµβάνει φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Στα δικαιώµατα των άλλων ανήκει πρώτα απ όλα το δικαίωµα να µετέχουν στην οικονοµική ζωή της χώρας. Η οικονοµική ελευθερία ανήκει σε όλους και για το λόγο αυτό ενδεχόµενη καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή η 5 Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, τόµος Γ, Ηµίτοµος 1, σελ Πρ. αγτόγλου Συνταγµατικό ίκαιο, τοµ. Β, σελ

10 άσκηση αθέµιτου ανταγωνισµού αποτελούν προσβολή των δικαιωµάτων των άλλων. Αναντίρρητα στην έννοια των δικαιωµάτων των άλλων περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα των καταναλατών. 7 Σύµφωνα µε την αρχή της συνταγµατικής νοµιµότητας η γενικότερη δράση όλων των κοινωνών του δικαίου, ιδιωτών και κρατικών οργάνων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα και µε τους σύµφωνους προς αυτό νόµους. 8 Η αρχή της συνταγµατικής νοµιµότητας αποτελεί γενική συνταγµατική αρχή εφαρµοζόµενη στη συνολική έννοµη τάξη. Η ισχύς της είναι καθολική και δεν απαιτείται επανάληψή της σε κάθε διάταξη. Όλα τα πρόσωπα οφείλουν υπακοή στις διατάξεις του Συντάγµατος, υπόκεινται σ αυτές και εναρµονίζονται µ αυτές. Φυσικά οφείλουν να υπακούν και σε όλες τις διατάξεις του κοινού δικαίου που εξειδικεύουν τις συνταγµατικές επιταγές. Η θεµελιώδης σηµασία αυτής της οριοθέτησης προκύπτει και από το άρθρο 93 παρ. 4, όταν ορίζεται πως τα ικαστήρια υποχρεούνται να µην εφαρµόζουν νόµο που το περιοχόµενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγµα. Το δικαίωµα αυτό χορηγείται στα ικαστήρια κάθε βαθµίδας και ασκείται και παρεπιµπτόντως. Η οριοθέτηση αυτή είναι αυτονόητη καθώς το Σύνταγµα περιλαµβάνει θεµελιώδη πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα τα οποία αποτελούν βασικές εξειδικεύσεις της ανθρώπινης αξίας, η οποία είναι απαραβίαστη. Η αναγωγή του Συντάγµατος σε γενική οριοθέτηση θα προέκυπτε έστω και αν το Σύνταγµα δεν το προέβλεπε ρητά. Τρίτη οριοθέτηση του θεµελιώδους δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας είναι τα χρηστά ήθη. Χρηστά ήθη είναι οι κρατούσες αντιλήψεις του µέσου χρηστού και δίκαιου ανθρώπου για το ποια 7 Πρ. αγτόγλου Συνταγµατικό ίκαιο, τοµ. Β, σελ Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, τόµος Γ, Ηµίτοµος 1, σελ

11 συµπεριφορά ανταποκρίνεται στις επιταγές της κοινωνικής ηθικής. 9 Ως χρηστά ήθη νοούνται οι κάθε φορά γενικά αποδεκτοί ή κρατούντες ηθικοί κανόνες. Κριτήριο των χρηστών ηθών δεν αποτελούν οι ατοµικές αντιλήψεις περί ηθικής του δικάζοντος δικαστή, αλλά οι ιδέες του εµφρόνως σκεπτόµενου κοινωνικού ανθρώπου. 10 Τα χρηστά ήθη ως γενική ρήτρα εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση και συντρέχουν µε τις ειδικές ρυθµίσεις, δεν αποκλείονται απ αυτές. Κεφάλαιο Β : Περιορισµός βάσει Σ 25 παρ.3 Το άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγµατος ορίζει πως καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται. Κατάχρηση δικαιώµατος είναι η νοµότυπη πλην όµως υπερβολική και για τούτο µη ανεκτή από την έννοµη τάξη άσκηση δικαιώµατος. 11 Στοιχεία της κατάχρησης δικαιώµατος είναι το νοµότυπο και η υπερβολή. Η κατάχρση δεν συνιστά παράβαση κανόνων δικαίου. Ο καταχρώµενος ένα δικαίωµα το ασκεί κατ αρχήν νοµίµως. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της κατάχρησης είναι το στοιχείο της υπερβολής. Η συµπεριφορά είναι σε τέτοιο βαθµό υπερβολική ώστε δεν είναι ανεκτή από την έννοµη τάξη. Η καταχρηστική συµπεριφορά της περισσότερες φορές εµπεριέχει το στοιχείο της εκµετάλλευσης. Πρόκειται για εκµετάλλευση εξουσίας για σκοπό εντελώς ξένο από εκείνο για τον οποίο παρεσχέθη το δικαίωµα. 9 Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, 2002, σελ Μπαλή Γ. Γενικαί Αρχαί του Αστικού ικαίου, 1961, σελ Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, τόµος Γ, Ηµίτοµος 1, σελ

12 Κεφάλαιο Γ : Οριοθέτηση βάσει Σ 106 παρ.2 και 3 Βάσει του άρθρου 106, το κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος. Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας. Το Σύνταγµα περιορίζει την οικονοµική ελευθερία για να εξασφαλίσει την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η οικονοµική ελευθερία είναι κοινωνικά δεσµευµένη. Ο νοµοθέτης µπορεί κατά τη χάραξη γενικότερης οικονοµικής πολιτικής να αποκλίνει είτε προς µια ατοµοκεντρική είτε προς µια κοινωνικά δεσµευµένη αντίληψη της οικονοµικής ελευθερίας. Αρκεί η παρέµβασή του να δικαιολογείται από λόγους γενικότερου συµφέροντος και να µην αναιρεί στην ουσία του το καθεστώς της οικονοµίας της αγοράς. 12 Η ρήτρα του γενικού συµφέροντος καλύπτει όλο το φάσµα της λειτουργίας του υπάρχοντος οικονοµικού καθεστώτος. Το γενικό συµφέρον έχει σχεδόν ισότιµη θέση µε τα δικαιώµατα του ατόµου. Είναι αόριστη νοµική έννοια της οποίας το περιεχόµενο συγκεκριµενοποιείται από τον κοινό νοµοθέτη κατά περίπτωση. Ελέγχεται η ορθότητα της υπαγωγής ενός σκοπού στην έννοια του γενικότερου συµφέροντος και η συνταγµατικότητα της επιβολής περιορισµών στην οικονοµική ελευθερία χάριν αυτού του σκοπού. Στην έννοια του γενικότερου συµφέροντος υπάγεται η προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας καθώς και η επιδίωξη από το κράτος σκοπών οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. 13 Οι νοµοθετικοί περιορισµοί επιβάλλονται είτε στο πλαίσιο δέσµιας αρµοδιότητας της 12 Μάνεσης Αρ. Μανιτάκης Αντ., «Κρατικός Παρεµβατισµός και Σύνταγµα», ΝοΒ 1981, σελ επ. 13 Βλ. ΣτΕ 732/82, 836/83. 12

13 διοίκησης είτε κατά άσκηση διακριτικής εξουσίας. Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία περιορίζεται ακόµη από τρία έννοµα αγαθά. Την ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την εθνική οικονοµία. Υπό τον όρο ελευθερία δεν νοείται µόνο η φυσική ελευθερία, αλλά όλες οι προστατευόµενες από το Σύνταγµα ατοµικές ελευθερίες. Ο άνθρωπος δεν µπορεί να παραιτηθεί γενικά από µία ή περισσότερες ατοµικές ελευθερίες που κατοχυρώνει το Σύνταγµα. Μια τέτοια παραίτηση είναι νοµκά ανίσχυρη. Περιορισµό της οικονοµικής ελευθερίας αποτελεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως προστατεύεται από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος: «ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας». Η ανθρώπινη αξία αποτελεί την πηγή, το µητρικό δικαίωµα των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 14 Η ανθρώπινη αξία είναι το ύψιστο αγαθό και κατευθυντήρια αρχή του κοινωνικού ανθρωπισµού. Είναι και ισότητα και ελευθερία. Η ανθρώπινη αξία είναι σκοπός και καταστατική αρχή του δικαίου. Αλλωστε το δίκαιο δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι µέσο για την ολοκλήρωση της ανθρώπινης αξίας. Η ανθρώπινη αξία είναι απαραβίαστη. Τέλος ως περιορισµός της οικονοµικής ελευθερίας ανάγεται το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας. Αυτή δεν νοείται ως σύνολο απλών οικονοµικών συµφερόντων κάποιων ατόµων, αλλά ως συνολική και προγραµµατισµένη οικονοµία της αγοράς. Εχει γενική και καθολική σηµασία. Αρµόδια όργανα να αποφασίσουν αν θίγεται και πότε η εθνική οικονοµία είναι η βουλή και η κυβέρνηση. Το συµβούλιο της επικρατείας ελέγχει δικαστικά µόνο την περίπτωση υπέρβασης των άκρων ορίων Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, Τόµος 3, Ηµίτοµος Β, 2005, ΣΕΛ Βλ. ΣτΕ Ολ. 1094/1975, 1149/

14 Κεφάλαιο : νοµοθετικοί περιορισµοί Νοµοθετικοί περιορισµοί της οικονοµικής ελευθερίας είναι η επιφύλαξη του νόµου, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της απαγόρευσης της προσβολής του πυρήνα του δικαιώµατος. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος δεν περιέχει ρητή επιφύλαξη του νόµου σχετικά µε τον προσδιορισµό και τον τρόπο άσκησης της οικονοµικής ελευθερίας. Οµως η νοµολογία του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου τη συνάγουν από το άρθρο 5 παρ. 3 του Συντάγµατος ( η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη, κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος). Όµως καθώς ο κοινός νοµοθέτης µπορεί να περιορίζει ένα ατοµικό δικαίωµα µόνο εφόσον η συνταγµατική διάταξη που το προστατεύει περιλαµβάνει ρητά την επιφύλαξη του νόµου, αυτή δεν είναι αυτονόητη και ούτε µπορεί να συναχθεί ή να αντικατασταθεί από τον ερµηνευτή µε οποιοδήποτε τρόπο. Μια τέτοια γενική αναγνώριση του γενικού συµφέροντος ως λόγο νοµοθετικού περιορισµού των δικαιωµάτων, τα θέτει σχεδόν στη διάκριση του κοινού νοµοθέτη και τα αποδυναµώνει. Οποιαδήποτε παρέµβαση του νοµοθέτη σε κάθε ατοµικό δικαίωµα πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, δηλ. πρέπει να υπάρχει αναλογία µεταξύ του νοµοθετικού περιορισµού του δικαιώµατος και του επιδιωκόµενου σκοπού. Το λαµβανόµενο µέτρο πρέπει να είναι κατάλληλο, αναγκαίο και πρόσφορο. 16 Η διοίκηση πρέπει να επιλέγει µεταξύ των µέτρων που πραγµατοποιούν τους σκοπούς της το λιγότερο επαχθές µέτρο για τον ιδιώτη. 17 Οι νοµοθετικοί περιορισµοί της οικονοµικής ελευθερίας δεν επιτρέπεται να θίγουν τον πυρήνα του δικαιώµατος, αλλά να οριοθετούν 16 Βλ. ΣτΕ 2944/ ΣτΕ 330/36 και 1149/88 14

15 µόνο την άσκησή του. Ο πυρήνας αποτελεί το ελάχιστο εσωτερικό προσδιορισµό του δικαιώµατος, το «άβατο» του δικαιώµατος. Η συρρίκνωση αυτή της περιοχής δεν είναι ανεκτή. Ο πυρήνας είναι η ίδια η κτήση του δικαιώµατος µε την έννοια της νοµικής σύνθεσης δικαιώµατος και δικαιούχου. Σε περίπτωση προσδιορισµού του πυρήνα του δικαιώµατος ο νοµοθέτης οφείλει να επιλέξει την ευρύτερη ερµηνευτική εκδοχή του. Ο πυρήνας του δικαιώµατος σύµφωνα και µε το ΣτΕ θίγεται όταν αναγνωρίζεται κατ αρχήν από το νοµοθέτη η άσκησή του, στη συνέχεια όµως επιβάλλονται στους φορείς τέτοιες υποχρεώσεις που να καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την άσκησή του. 15

16 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : Προστασία του δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού. Κεφάλαιο Α : ν.146/1914 «περί αθεµίτου ανταγωνισµού» Η ελεύθερη συµµετοχή στην οικονοµική ζωή της χώρας και η ελευθερία ανταγωνισµού πραστατεύεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, από το Σύνταγµα σε πληθώρα διατάξεων. Η αρχή της ισότητας των πολιτών εµποδίζει την άσκηση του ελεύθερου ανταγωγνισµού αυθαίρετα, κάτι που στην πράξη συνίσταται στην ύπαρξη ίσων ευκαιριών και στην απαγόρευση µονοπωλιακής οικονοµικής δράσης από έναν ή λίγους απ αυτούς. Για το λόγο αυτό ο κοινός νοµοθέτης εξέδωσε νόµους που περιορίζουν τη µονοπωλιακή δράση των ιδιωτών, σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι ο νόµος 146/1914 «περί αθεµίτου ανταγωνισµού» και ο νόµος 703/1977 «περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού». Τα µονοπώλια διακρίνονται σε φυσικά, τα οποία διαµορφώνονται λόγω κάποιας εξαιρετικής ιδιότητας του συντελεστή της παραγωγής «γη», σε πραγµατικά, που διαµορφώνονται βάσει του ελεύθερου ανταγωγνισµού και σε νοµικά δηλ. ιδρυόµενα από το νόµο. Τα µονοπώλια επίσης διακρίνονται σε κρατικά, όπως είναι τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι δηµόσιες επιχειρήσεις, σε µονοπώλια ιδιωτών κατά παραχώρηση του κράτους και σε µονοπώλια αµιγώς ιδιωτών. Ο νόµος 146/1914, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.δ. 8/ και το ν.δ. 418/61, διαµορφώνει το δίκαιο του αθέµιτου ανταγωνισµού κατά κύριο λόγο ως ιδιωτικό δίκαιο. Ο αθέµιτος ανταγωνισµός απαγορεύεται στις εµπορικές πράξεις κατά την έννοια του εµπορικού δικαίου και στις 16

17 πράξεις των γεωργών και κάθε παραγωγού. Τα ελεύθερα επαγγέλµατα δεν περιλαµβάνονται στην απαγόρευση ελεύθερου ανταγωγνισµού, αν δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα, καθώς επίσης δεν υπάγοναι και οι πράξεις του κράτους ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που δεν υπάγονται στο ιδιωτικό δίκαιο. Ενδεικτικά ειδικές απαγορεύσεις προβλέπονται για ανακριβείς δηλώσεις, ανακοινώσεις και αναγγελίες ως προς την ποιότητα και άλλες ιδιότες των προσφεροµένων προϊόντων, η αναγγελία διάλυσης του καταστήµατος χωρίς άδεια της αρχής, ισχυρισµοί και διαδόσεις ειδήσεων που µπορούν να βλάψουν την επιχείρηση άλλου, η χρήση ξένων διακριτικών γνωρισµάτων κ.α. Βέβαια καθώς η απαγόρευση του ανταγωνισµού βασίζεται στην έννοια των χρηστών ηθών, η απαγόρευση καλύπτεται πλήρως από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος. Κεφάλαιο Β : ν. 703/1977 «περί ελέγχου µονοπωλίων, ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού». Ο νόµος 703/1977 προστατεύει ευθέως τη φιλελεύθερη οικονοµία της χώρας γενικώς ως σύστηµα λειτουργίας της φιλελεύθερης αγοράς. Υποκείµενα της προστασίας και του ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις µε την έννοια του αυτοτελούς οικονοµικού οργανισµού καθώς και οι επιχειρήσεις δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας όπως ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ.Απαγορεύει περιορισµούς και νοθεύσεις της επιχειρηµατικής ελευθερίας. Επίσης απαγορεύει τόσο τις συµφωνίες ή αποφάσεις ή εναρµονισµένες πρακτικές δηλ. οποιαδήποτε συννενόηση ανεξάρτητα του νοµικού τύπου που µπορεί να περιβληθεί, που έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού, όσο και τις µη δικαιοπρακτικές παραβάσεις της 17

18 απαγόρευσης περιορισµών και νοθεύσεων της επιχειρηµατικής ελευθερίας. 18 Επίσης απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις στην αγορά της χώρας. Μόνο κατ αξαίρεση επιτρέπονται συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 1. συµβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου µε εύλογη ωφέλεια για τους καταναλωτές 2. δεν επιβάλλουν στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις περιορισµούς πέρα από τους απόλυτα αναγκαίους για την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών 3. δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισµού σε σηµαντικό τµήµα της οικείας αγοράς. Τέλος µε την τροποποίηση του νόµου αυτού από το άρθρο 1 του ν. 1934/91 στις απαγορευµένες συµπράξεις περιλαµβάνεται όχι µόνο η συγχώνευση, αλλά η πολύ ευρύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων. 18 Κ.Γεωργόπουλος, Ελληνικόν Συνταγµατικόν ίκαιον, τόµος Γ, 1970, σελ

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το Σύνταγµα θέτει ένα ευρύτατο οργανωτικό οικονοµικό πλαίσιο, ταυτόχρονα όµως θέτει όρια, τα οποία ο κοινός νοµοθέτης δεν επιτρέπεται να υπερβεί. Ο συνταγµατικός νοµοθέτης, µε την κατοχύρωση του δικαιώµατος του ελεύθερου ανταγωνισµού ως πτυχή της ελεύθερης συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, αφήνει ευρύ πεδίο στην ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία και την ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα επιχειρεί το συνδυασµό του οικονοµικού συστήµατος του φιλελευθερισµού και του κρατικού παρεµβατισµού, θέτοντας όρια στην άσκηση των δικαιωµάτων του ατόµου. Το οικονοµικό σύστηµα εποµένως είναι αυτό της προγραµµατισµένης αγοράς, λόγω του συντονισµού της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας από το κράτος. 19

20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ελευθερία του ανταγωνισµού αποτελεί έκφανση του ατοµικού δικαιώµατος στην οικονοµική ελευθερία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος. Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία θεµελιώνεται συνταγµατικά και οριοθετείται από τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα και βάσει των αρχών της χρηστότητας, της απαγόρευσης καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος, του γενικότερου συµφέροντος και της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας. Τέλος ο κοινός νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει περιορισµούς µόνο εφόσον δεν παραβιάζονται η αρχή της αναλογικότητας, η αρχή της ισότητας και η αρχή της απαγόρευσης προσβολής του πυρήνα του δικαιώµατος. ABSTRACT The liberty of competition consists of a statement of the personal right for economic liberty, as it is provided by the article 5, paragraph 1 of the Constitution. The private economic initiative is founded constitutionally and set by the rights of the others, the Constitution and based on the principle of virtue, the restriction of the excessive rights practice, of the general interest and the development of the national economy. Concluding, the common legislator has the possibility to enact restrictions, only when the principle of proportionality, the principle of equality and the principle of the prohibition of offence of the rights' nucleus are not violated. 20

21 NΟΜΟΛΟΓΙΑ Πηγή: Τράπεζα νοµικών πληροφοριών INTRACOM-ΝΟΜΟΣ (ηλεκτρονική βάση δεδοµένων). ΣΤΕ 570/2007, ΕφΑθ 2093/2006, ΕφΑθ 1572/2006, ΕφΑθ 1565/2006, εφαθ 717/2006, ΕπΑνταγ (ολοµ) 297/IV/2006, ΕπΑνταγ (ολοµ) 318/IV/2006, ΣΤΕ 1038/2006, ΕφΠατρ 18/2002, εφ Θεσσαλ 754/1999, ΣΤΕ (ολοµ) 308/1998, ΠΠΡΑθ 13118/1995, ΕπΑνταγ 283/IV/2005, ΕπΑνταγ 247/III/2003, ΕπΑνταγ 245/ΙΙΙ/2003 (αντιθ.µειοψ.), ΕπΑνταγ 244/III/2003, ΕπΑνταγ 229/ΙΙΙ/2003, ΕπΑνταγ 193/ΙΙΙ/2001 (αντιθ.µειοψ.), ΕπΑνταγ 226/ΙΙΙ/2002, ΕπΑνταγ 207/ΙΙΙ/2002, ΕπΑνταγ 159/ΙΙ/2000, ΣτΕ 1411/1999, ΣΤΕ 3046/1992 Ολοµ, ΜονΠρΑθ 4701/2002, ΑΠ 1/1972, ΑΠ 15/1972, ΑΠ 329/1969, ΕφΑθ 632/1982, ΜΠρΑθ 2340/93 ΟλοµΑΠ 397/1975, ΑΠ 956/1988, ΜΠρΑθ 2172/1983, ΑΠ 925/1991, ΠολΠρΑθ 9666/1997, ΠολΠρΜυτ 58/2000, ΠολΠρΑθ 3229/1996, ΠολΠρΑθ 2438/1997, ΕφΑθ 1448/1998, ΕφΠειρ 690/2000, ΕφΠατρ 937/1999, ΕφΑθ 3811/1998, ΠολΠρΑθ 4813/1995, ΠολΠρωτΛαρ 718/1997, ΑΠ 1337/1997, ΕφΑθ 7228/1996, ΕιρΞανθ 220/1997, ΠολΠρΑθ 3717/1996, ΜονΠρωτΑθ 6317/2000, ΜονΠρωτΑθ 13321/1972, ΜονΠρωτΑθ 17522/1982, ΜονΠρωτΑθ 12011/1986, ΜονΠρωτΑθ 288/1987, ΜονΠρωτΑθ 4543/1991, ΜονΠρΘες 2175/1984, ΕΚ , ΕΚ , ΕΚ , ΕΑ 23/1984, ΕΑ 17/1984, ΕΑ 18/1984, ΕΑ (Ολοµ) 207/ΙΙΙ/2002, ΣτΕ 3003/

22 Αναλυτικότερα: Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών προϊόντων 1038/2006 (Α δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ) Ευθύνη του ηµοσίου προς αποζηµίωση κατά το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ. Προϋποθέσεις θεµελίωσης της ευθύνης. εν µπορεί να προκύψει ευθύνη του ηµοσίου προς αποζηµίωση από την εκ µέρους της πολιτείας νοµοθέτηση από τα αρµόδια όργανα ή από την παράλειψη αυτών να νοµοθετήσουν, εκτός άν γεννάται αντίθεση προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος και οι επιζήµιες συνέπειες επέρχονται ευθέως από την επίµαχη διάταξη. Οι διατάξεις που καθορίζουν το νοµοθετικό πλαίσιο άσκησης του χονδρικού εµπορίου οπωροκηπευτικών προϊόντων προς τους λιανεµπόρους µέσω της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος και οι τιθέµενοι περιορισµοί δικαιολογούνται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Οι σχετικές ρυθµίσεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 85, 86 και 90 της Συνθήκης ΕΚ περί ανταγωνισµού. Οι κανονισµοί 1035/72/ΕΟΚ και 2200/96/ΕΚ δεν διέπουν το ζήτηµα της χονδρικής εµπορίας γεωργικών προϊόντων µέσω κεντρικών αγορών. Η ιοίκηση έχει ευχέρεια και όχι υποχρέωση να επιτρέπει τη διάθεση των προϊόντων αυτών, εκτός των Κεντρικών Αγορών. Οι αγορανοµικές διατάξεις 14/1989 και 10/1994 δεν αντίκεινται στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3475/1955. Εκµίσθωση καταστηµάτων πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων στους Οργανισµούς Κεντρικών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η πρόκληση ζηµίας στην αναιρεσείουσα από την τυχόν µή εκµίσθωση τέτοιου καταστήµατος, κατ εφαρµογή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ήταν δυνατή µόνο από και διά της άρνησης του Οργανισµού να της παραχωρήσει το 22

23 κατάστηµα και όχι από τη θέσπιση των αποφάσεων. Απορρίπτεται η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (επικυρώνει την αριθµ. 1145/2003 ΕφΑθ). Συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων 18/2002 ( ΕΕ 2003/524, ΕΕΜΠ 2004/432) Ελεύθερος ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων. ιατάξεις του Συντάγµατος, της ΣυνθΕΟΚ και του κοινού νοµοθέτη περιοριστικές αυτού. Συµπράξεις ή συγκεντρώσεις µεταξύ επιχειρήσεων. Εφ` όσον έχουν ως αποτέλεσµα ή περιεχόµενο τον περιορισµό, ή τη νόθευση ή την παρακώλυση του ελεύθερου ανταγωνισµού, είναι άκυρες. Εξαιρέσεις από την ανωτέρω ακυρότητα. Αποκλειστικώς αρµοδία να κρίνει εάν µια συγκέντρωση επιχειρήσεων εξαιρείται των συνεπειών του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 (δηλ. της ανωτέρω ακυρότητας) είναι η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Τα πολιτικά δικαστήρια έχουν την εξουσία παρεµπίπτουσας µόνο έρευνας να αποφανθούν για την ακυρότητα ή µη µιας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, όταν κρίνουν επί ιδιωτικών διαφορών και µόνο εάν έχει ήδη παραχθεί δεδικασµένο από σχετική απόφαση των αρµοδίων διοικητικών δικαστηρίων. Σύµβαση FRANCHISE. εν θεωρείται ότι περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισµό και ως εκ τούτου δεν είναι άκυρη. ΟΣΕ Λεωφορειακές γραµµές 308/1998 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (ΝΟΜΟΣ) Σύνταγµα. Οικονοµική ελευθερία. ΣυνθΕΟΚ. ΟΣΕ. ιεθνείς λεωφορειακές γραµµές.η διάταξη του άρθρ. 10 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 1906/1990 που ορίζει ότι "διατηρείται το αποκλειστικό δικαίωµα του ΟΣΕ να οργανώνει, ασκεί και εκµεταλλεύεται τις διεθνείς λεωφορειακές 23

24 γραµµές", δεν αντίκειται στο άρθρο 5 του Συντάγµατος ούτε στο άρθρ. 86 ΣυνθΕΟΚ περί καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ορισµένης επιχείρησης. Επιτροπή ανταγωνισµού 570/2007 ΣΤΕ (ΝΟΜΟΣ) Προστασία ανταγωνισµού. Προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε την οποία απορρίφθηκε καταγγελία για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977 από εταιρεία και επιβλήθηκε πρόστιµο για άλλες παραβάσεις. Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 6 της ΚΥΑ 963/2001 αντίκειται στο ν. 703/1977. Οριοθέτηση της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης 2093/2006 ΣΤΕ ( ΕΕ 2006/757) Ελεύθερος ανταγωνισµός. Στοιχεία απόδειξης δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεως, σε σχέση µε ορισµένη πάντοτε αγορά. εν απαγορεύεται η δεσπόζουσα θέση, αλλά µόνο η καταχρηστική εκµετάλλευση αυτής. Νοµικά κρίσιµη είναι η αντικειµενική συµπεριφορά της επιχειρήσεως και όχι τα κίνητρα αυτής. Προϋποθέσεις αξίωσης άρσης αθέµιτης συµπεριφοράς και αποζηµίωσης. εν αποδείχθηκε καταχρηστική εκµετάλλευση της οικονοµικής εξαρτήσεως ούτε δεσπόζουσα θέση και αθέµιτη συµπεριφορά. Εµπορική αντιπροσωπεία επί κινητής τηλεφωνίας. Απορρίπτει έφεση ως ουσία αβάσιµη. Οριοθέτηση της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης 1572/2006 ΕφΑθ ( ΕΕ 2006/760) Ελεύθερος ανταγωνισµός. Πότε η άρνηση πωλήσεως συνιστά καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονοµικής εξάρτησης. Επιλεκτική διανοµή. Η εφεσίβλητη αναγκάστηκε να πωλεί τα 24

25 προϊόντα της (σιγαρέτα) στον εκκαλούντα µετά από δικαστική απόφαση. υνάµει ιδιωτικού συµφωνητικού µε το οποίο αυτός ονοµαζόταν ειδικός συνεργάτης του πωλούσε τα προϊόντα της µε δυσµενέστερους όρους από ότι τα πωλούσε στους ονοµαζόµενους από αυτήν συνεργάτες. Απόρριψη αγωγής ως αόριστης. Υπόθεση πώλησης φαρµάκων από αποκλειστικό διανοµέα 1565/2006 ΕφΑθ ( ΕΕ 2006/762) Ελεύθερος ανταγωνισµός. Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Αρνηση πώλησης φαρµάκων από αποκλειστικό διανοµέα προς όλες τις φαρµακαποθήκες για να περιοριστεί το παράλληλο εµπόριο επειδή στην Ελλάδα λόγω κρατικού παρεµβατισµού τα εν λόγω φάρµακα πωλούνται σε χαµηλότερη τιµή. Προδικαστικό ερώτηµα. Εφαρµόζονται οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισµού µε τον ίδιο τρόπο σε αγορές που λειτουργούν ανταγωνιστικά και σε αγορές που υπάρχουν κρατικές παρεµβάσεις. Κριτήρια καταχρηστικότητας απαγόρευσης παράλληλου εµπορίου ικαίωµα παραστάσεως 717/2006 (ΝΟΜΟΣ) Προστασία του ανταγωνισµού. Επιτροπή ανταγωνισµού. Νοµική φύση και δικαίωµα παραστάσεως. Πρόσωπα που έχουν δικαίωµα προσφυγής. Νόµιµα ασκούν παρέµβαση η εταιρεία που αγόρασε τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης επί των σηµάτων και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και η εταιρεία που εγγυήθηκε την αγορά γιατί σε αυτές απευθύνεται η απόφαση. Κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ανταγωνισµού. 25

26 Καταχρηστική εκµετάλλευση θέσης από βιοµηχανία καπνού 297/ΙV/2006 ΕΠΑ(ΟΛΟΜ) ( ΕΕ 2006/617) Επιτροπή ανταγωνισµού. Ασφαλιστικά µέτρα. Προϋποθέσεις. Καταχρηστική εκµετάλλευση οικονοµικής εξάρτησης. Εννοια. Εταιρεία µε µερίδιο στην αγορά βιοµηχανοποιηµένων καπνών 39,09% απηύθυνε σχέδιο έγγραφης συµφωνίας προς όλους τους πρατηριούχους συνεργάτες της. Πιθανολογήθηκαν αυθαίρετοι όροι του ως άνω σχεδίου. Υπόθεση άρνησης πώλησης φαρµάκων 318/V/2006 ΕΠΑ (ΟΛΟΜ) (ΕΕΜΠ 2006/767) Ελεύθερος ανταγωνισµός. Φάρµακα. Παράλληλο εµπόριο. Επιχείρηση παρασκευής φαρµάκων που κατέχει δεσπόζουσα θέση προέβη στην άρνηση πώλησης συγκεκριµένων φαρµάκων γιατί λόγω του κρατικού παρεµβατισµού και της χαµηλήςτιµής τους στην Ελλάδα ευνοούντο οι παράλληλες εξαγωγές µε συνέπεια την µαπώλεια κερδών της. Κρίθηκε ότι η άνω συµπεριφορά στοιχειοθετεί καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης επειδή έθεσε σε κίνδυνο τη λήψη φαρµάκων από τους ασθενείς και επιβλήθηκε σύσταση προς την εταιρεία. 26

27 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ I. ΒΙΒΛΙΑ 1. Βελέντζας Ι., Το Οικονοµικό Σύνταγµα ως νοµικό πρόβληµα, Αρµ Γιαννακόπουλος Κ., Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού κατά την εκτέλεση των διοικητικών συµβάσεων, Γέροντας Α., ιοικητικό Οικονοµικό ίκαιο, Γεωργιάδης Α., Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, Γεωργόπουλος Κ., Ελληνικόν Συνταγµατικόν ίκαιον, τόµος Γ, αγτόγλου Π.., «Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα, Β», ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά δικαιώµατα, Γενικό µέρος, τόµος Γ, ηµ.i, ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά δικαιώµατα, ειδικό µέρος, παραδόσεις συνταγµατικού δικαίου, τόµος III, ηµ.β, ηµοσιεύµατα εταιρείας δικαίου ανταγωνισµού, Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισµού, ρυλλεράκης Ι., Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού, Κουτσούκης ηµήτριος Β., Τζουγανάτος ηµήτριος Ν., Η Εφαρµογή του Ν.703/1977 «Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού», Αθήνα,

28 12. Λιακόπουλος Θ.,Η οικονοµική ελευθερία στο δίκαιο προστασίας του ανταγωνισµού, Μάνεσης Αρ., «Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ατοµικές Ελευθερίες Α», Θεσσαλονίκη Μπαλή Γ. Γενικαί Αρχαί του Αστικού ικαίου, Μπέσιλα Βήκα Ε., Η συµµετοχή στην οικονοµική ζωή της χώρας : ο ελεύθερος ανταγωνισµός και οι περιορισµοί του, Μπέσιλα Βήκα Ε., Το Συνταγµατικό Πλαίσιο του θεσµό της Τοπικής Αυτοσιοίκησης, Παµπούκης Κ., Στοιχεία οικονοµικού δικαίου : ελευθερία και παρεµβατισµός, Ράικος Αθανάσιος, «Συνταγµατικό ίκαιο Β», Ράικος Αθανάσιος, «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου», τοµ. Β, τευχ. Β 20. Σχινά Ι., Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού, Τσάτσος ηµ., «Συνταγµατικό ίκαιο, Τόµος Γ», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα Χρυσόγονος Χ. Κώστας, «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 1998 II. ΑΡΘΡΑ 1. Badura P., Θεµελιώδη Προβλήµατα του Οικονοµικού Συνταγµατικού ικαίου, ΝοΒ εληγιάννης Γ., Οικονοµική ελευθερία και κρατική παρέµβαση, ΝοB., 1992, σελ επ. 28

29 3. Μάνεσης Αρ. Μανιτάκης Αντ., «Κρατικός Παρεµβατισµός και Σύνταγµα», ΝοΒ 1981, σελ επ. 4. Ναυπλιώτης Γ. Το Πρόβληµα του Οικονοµικού Συντάγµατος, ΤοΣ Σταθόπουλου Μιχ.,«Οικονοµική Ελευθερία, Οικονοµικό Σύστηµα και Σύνταγµα», ΤοΣ 1981, σελ III. ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ιοικητική δίκη 2. 2.Νοµικό βήµα 3. Το Σύνταγµα 29

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Η οικονομική ελευθερία υπό το πρίσμα της επιχειρηματικής ελευθερίας Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταγµατική οριοθέτηση της ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας ( άρθρο 106 παράγραφος 2 ).

Η συνταγµατική οριοθέτηση της ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας ( άρθρο 106 παράγραφος 2 ). Η συνταγµατική οριοθέτηση της ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας ( άρθρο 106 παράγραφος 2 ). Εισαγωγικό σηµείωµα Ι.Συνταγµατική βάση της γενικής οικονοµικής ελευθερίας 1.Περιεχόµενο 1.1 Η οικονοµική ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ Μ ΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα στις Συναλλακτικές σχέσεις

Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα στις Συναλλακτικές σχέσεις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα ΝΟΜΙΚΗΣ Τοµέας ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Μάθηµα Εξαµήνου: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ιδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός

Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ Β ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Η αρχή του απαραβίαστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΤΩΡ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Α.Μ.1340200000481 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΑΡΘΡΟ 28 Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ( 2 1 Σ 1975/1086/2001)

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ( 2 1 Σ 1975/1086/2001) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ NATIONAL & KAPODISTRIAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ UNIVERSITY OF ATHENS Π.Μ.Σ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ( 2 1 Σ 1975/1086/2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑ ΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑ ΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Α.Μ. 1340200400051 ΕΞΑΜΗΝΟ-2006 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΩΝ: κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑ ΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο (Ι) 2 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας 2 Σκοπός της προστασίας: Αυξηµένοι κίνδυνοι διώξεων/εκδικητικότητας λόγω της συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

1873/2013 ΣΤΕ ( Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων)

1873/2013 ΣΤΕ ( Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων) 1873/2013 ΣΤΕ ( Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων) (ΑΡΜ 2013/1748) Η ρύθμιση του άρθρου 15 του ν. 4052/2012, με την οποία εισάγεται διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, δεν αντίκειται στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα

«Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: Ν.Ο.Π.Ε., ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΕΛΛΟΥ (Α.Μ. 1340200200270) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ» - ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

1) Εισαγωγή (γενικά - πρόλογος για τις γενικές αρχές του Συντάγµατος ) 2) Νοµική κατοχύρωση του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας

1) Εισαγωγή (γενικά - πρόλογος για τις γενικές αρχές του Συντάγµατος ) 2) Νοµική κατοχύρωση του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας Παπαδοπούλου Χριστούλα ΑΜ: 336 Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας Σχεδιάγραµµα: 1) Εισαγωγή (γενικά - πρόλογος για τις γενικές αρχές του Συντάγµατος ) 2) Νοµική κατοχύρωση του απαραβίαστου της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή.

ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή. ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα:Ζήτηµα εφαρµογής συνταγµατικού δικαιώµατος σε διαπροσωπική σχέση, ανάλυση αυτού και ανάπτυξη της εφαρµογής όπως γίνεται αντιληπτή. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕMAIL:s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «Εφαρµογές δηµοσίου δικαίου» Θέµα εργασίας: «Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα