Προτεινόμενες προδιαγραφές για χρήση τρίματος ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για τροποποίηση ασφάλτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενες προδιαγραφές για χρήση τρίματος ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για τροποποίηση ασφάλτου"

Transcript

1 Προτεινόμενες προδιαγραφές για χρήση τρίματος ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για τροποποίηση ασφάλτου 1. Σκοπός Η προτεινόμενη προδιαγραφή καλύπτει την παραγωγή τροποποιημένου ασφαλτομίγματος, το οποίο αποτελείται από ανάμιξη ασφαλτικού, ανακυκλωμένου ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (δηλαδή βουλκανισμένου καουτσούκ) και λοιπών προσθέτων που απαιτούνται για τη τελική χρήση του ασφαλτομίγματος στην κατασκευή του οδοστρώματος. Το ελαστικό θα πρέπει να αναμιχθεί και να αντιδράσει επαρκώς με το ζεστό ασφαλτόμιγμα ώστε να διογκωθούν τα σωματίδια του καουτσούκ πριν τη χρήση του. Σημείωση: Έχει διαπιστωθεί ότι απαιτείται συνήθως τουλάχιστον 10% καουτσούκ στο τελικό ασφαλτόμιγμα για να είναι ικανοποιητικές οι ιδιότητες της τροποποιημένης ασφάλτου. 2. Σχετικά έγγραφα Προδιαγραφές ASTM / EN /ΠΤΠ : D 5 / EN 1426: Μέθοδος ελέγχου της διεισδυτικότητας της ασφάλτου D 36 / EN 1427: Προσδιορισμός σημείου μάλθωσης (Μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας) D 93 / EN ISO 2592: Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο κλειστού δοχείου Pensky-Martens D 140: Πρακτική για τη δειγματοληψία ασφαλτικών υλικών D 946 / ΠΤΠ Α-200: Απαιτούμενοι έλεγχοι για την ποιότητα και καταλληλότητα των ασφαλτικών υλικών D 1754 / EN 12607: Μέθοδος ελέγχου επιπτώσεων θερμοκρασίας και αέρα στα ασφαλτικά υλικά (έλεγχος αντοχής στην σκλήρυνση TFOT) στους 163 C D 1864: Μέθοδος ελέγχου για υγρασία σε αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές ταρατσών D 2196 / EN 12591: Μέθοδοι ελέγχου των ρεολογικών χαρακτηριστικών μη νευτωνικών ρευστών με ιξωδόµετρο περιστρεφόµενου κυλίνδρου. D 2872 / EN : Προσδιορισμός της αντοχής στην σκλήρυνση υπό την επίδραση της θερμότητας και του αέρα. (Δοκιμή στρεφόμενου λεπτού υμένα σε κλίβανο RTFOT) D 3381: Προσδιορισμός του ιξώδους στο ασφαλτόμιγμα για χρήση στην κατασκευή του οδοστρώματος D 5329: Μέθοδοι ελέγχου στεγανωτικών και πληρωτικών υλικών για προσθήκη εν θερμώ σε ενώσεις και ρωγμές ασφαλτικών σκυροδεμάτων. D 5644 / (BS 1796): Προσδιορισμός κοκκομετρίας ανακυκλωμένου βουλκανισμένου ελαστικού

2 3. Υλικά 3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεμα: Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών D 946 / ΠΤΠ Α-200 ή τους πίνακες 1 και 3 της προδιαγραφής D Αποδεκτά ασφαλτομίγματα θα πρέπει να έχουν τις ιδιότητες του Πίνακα 2 της παρούσας προτεινόμενης προδιαγραφής, όταν αντιδράσουν με το τρίμμα από ανακυκλωμένο ελαστικό οχημάτων. 3.2 Ανακυκλωμένο ελαστικό οχημάτων τέλους κύκλου ζωής: Στην παρούσα προτεινόμενη προδιαγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρίμμα ελαστικού τέλους κύκλου ζωής προερχόμενο είτε από κρυογενική είτε από συμβατική μέθοδο θρυμματισμού. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του τρίμματος τόσο αποτελεσματικότερη η επαφή / αντίδρασή του με το υγρό ασφαλτικό Απαιτήσεις ως προς την αποθήκευση: Το τρίμμα ελαστικού πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό αποθηκευτικό χώρο ώστε να μειώνεται η υγρασία. Επίσης μπορεί να προστίθεται στο υλικό έως και 4% κατά βάρος ασβεστόλιθος ψιλής κοκκομετρίας ή ταλκ (πούδρα) ως αντικολλητικό μέσο. Τα αντικολλητικά μέσα δεν θεωρούνται επιβλαβή. Το τρίμμα ελαστικού συσκευάζεται χύδην σε σάκους ώστε να διευκολύνεται η παραγωγή του τροποποιημένου ασφαλτομίγματος Το ανακυκλωμένο ελαστικό από οχήματα τέλους κύκλου ζωής θα πρέπει να περιέχει λιγότερο από 0,75% υγρασία κατά βάρος και να είναι εύκολα διαθέσιμο. Το ειδικό βάρος του ελαστικού θα πρέπει να είναι 1,15 ± 0,05 g/cm 3. Το ανακυκλωμένο ελαστικό δε θα πρέπει να περιέχει μη σιδηρούχο μεταλλικό τρίμα και η περιεκτικότητα σε σίδηρο δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,01% κατά βάρος Για χρήση σε θερμά ασφαλτομίγματα, το περιεχόμενο σε λινά δε θα πρέπει να ξεπερνά το 0,5% κατά βάρος του τρίμματος ανακυκλωμένου ελαστικού. Ειδικά για τη χρήση του ελαστικού σε ασφαλτομίγματα με τη μέθοδο του ψεκασμού, η περιεκτικότητα σε λινά του ανακυκλωμένου ελαστικού δε θα πρέπει να ξεπερνά το 0,1%. Επιτρέπεται περιεκτικότητα μέχρι 4% κατά βάρος σε ανόργανη παιπάλη (πούδρα) διότι εμποδίζει το σβόλιασμα του τρίμματος ελαστικού. Τυχόν λοιπές ξένες ουσίες, όπως είναι μεταξύ άλλων το γυαλί, η άμμος το ξύλο κλπ. δε θα πρέπει να ξεπερνούν συνολικά το 0,25% κατά βάρος του τρίμματος ανακυκλωμένου ελαστικού Συνιστάται να μην παραμένουν καθόλου κόκκοι ελαστικού πάνω σε κόσκινο διαμέτρου οπής 2,36mm (No 8). Η κοκκομετρική διαβάθμιση του ανακυκλωμένου ελαστικού οχημάτων τέλους περιέχεται στον Πίνακα 1 της παρούσης προτεινόμενης προδιαγραφής: Πίνακας 1: Διαβάθμιση κόκκων τρίμματος ελαστικού ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (min max) 2,36 mm (No 8) 100 % 2,00 mm (No 10) % 1,18 mm (No 16) 50 85% 500 μm (No 30) 5 30% 300 μm (No 50) 0 15% 150 μm (No 100) 0 10% 75 μm 0 1% 2

3 Η διαβάθμιση των κόκκων του τρίμματος ελαστικού μπορεί να επηρεάσει τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των θερμών τροποποιημένων με ελαστικό ασφαλτομιγμάτων. 3.3 Τροποποιημένη με ελαστικό άσφαλτος: Η τροποποιημένη με ελαστικό άσφαλτος προκύπτει ως αλληλεπίδραση μεταξύ διαβαθμισμένου ασφαλτικού σκυροδέματος και τρίμματος ανακυκλωμένων ελαστικών οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Είναι δυνατή και η χρήση άλλων προσθέτων που δεν αναφέρονται στην παρούσα προτεινόμενη προδιαγραφή και περιλαμβάνουν για παράδειγμα διαφορετικούς τύπους ελαστικών τέλους κύκλου ζωής Το πάχος της θερμής τροποποιημένης ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού δε πρέπει να είναι λιγότερο από 30mm. Έως και 4 kg τρίμματος ελαστικού μπορούν να προστεθούν ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ασφάλτου (πάχους 30mm) Το τροποποιημένο με ελαστικό ασφαλτόμιγμα δεν πρέπει να αφρίζει όταν θερμαίνεται στους 175 C To μίγμα ασφάλτου και ελαστικού θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 2 ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Ο πίνακας 2 παρατίθεται ως βοήθημα για την ορισμό του τροποποιημένου με ελαστικό ασφαλτομίγματος. Οι έλεγχοι έχουν στόχο να μετρήσουν το βαθμό της τροποποίησης του ασφαλτικού σκυροδέματος με το ανακυκλωμένο ελαστικό, χωρίς να αποτελούν πρότυπο για τον έλεγχο της συμπεριφοράς της τροποποιημένης με ελαστικό ασφάλτου. Πίνακας 2: Φυσικά χαρακτηριστικά του τροποποιημένου με ανακυκλωμένο ελαστικό ασφαλτομίγματος Έλεγχοι Α Μονάδα μέτρησης Κατηγορία E Ι Κατηγορία E ΙΙ Κατηγορία E ΙΙΙ Περιεκτικότητα τρίμματος min % ελαστικού στο ασφαλτόμιγμα max Θερμοκρασία min C ασφαλτομίγματος πριν την max διάστρωση Χρόνος αντίδρασης min min Φαινομενικό ιξώδες στους 175 C min max cp Διαφοροποιημένος έλεγχος σύμφωνα με τον έλεγχο D2196 μέθοδος Α (βλ. 6.4) B C Διείσδυση (100g για 5sec στους 25 C) min max 0,1mm (Έλεγχος D5 / EN 1426) Διείσδυση (200g για 60sec min 0,1mm στους 4 C) (Έλεγχος D5 / EN 1426) Σημείο μάλθωσης min C 57,2 54,4 51,7 (Έλεγχος D36 / EN 1427) Ελαστική επαναφορά στους min % C (Έλεγχος D5329 / EN 13398) Σημείο ανάφλεξης (Έλεγχος D min C 232,2 232,2 232,2 3

4 93 / EN ISO 2592) Έλεγχος αντοχής στην σκλήρυνση (D 1754/ EN 12607) D Έλεγχος διατήρησης διεισδυτικότητας στους 4 C min % του αρχικού Α: Βλέπε Παράρτημα για τις συνιστώμενες κλιματικές οδηγίες κατά τη χρήση Β: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψηφιακό ή αναλογικό ιξωδόμετρο Brookfield Για τα μοντέλα LV χρησιμοποιείστε άξονα 3 στα 20rpm Για τα μοντέλα RV και HA χρησιμοποιείστε άξονα 3 στα 20 rpm C: Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πολύστροφα ιξωδόμετρα (τύπου Rion ή Haake με ρότορα Νο1) εφόσον συνδέονται με το ιξωδόμετρο Brookfield, αλλά η πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η Brookfield D: Η Δοκιμή στρεφόμενου λεπτού υμένα σε κλίβανο (RTFO) (Έλεγχος D 2872 / EN ) μπορεί να αντικαταστήσει τη δοκιμή TFOT (Έλεγχος αντοχής στην σκλήρυνση), αλλά η δοκιμή TFOT είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος σε περίπτωση διαφοροποιήσεων στα αποτελέσματα E: Βλέπε Παράρτημα για τις κλιματικές συνθήκες 4. Μέθοδος κατασκευής 4.1 Η διαχείριση και μεταφορά του τρίμματος ελαστικού πραγματοποιείται με συμβατικό εξοπλισμό. Το τρίμμα ελαστικού μπορεί να ενσωματωθεί στο ασφαλτόμιγμα με δύο διαφορετικές μεθόδους, την υγρή μέθοδο και την ξηρή μέθοδο. Με την υγρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού λειτουργεί ως τροποποιητής της ασφάλτου ενώ με την ξηρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση αδρανούς υλικού. Και στις δύο περιπτώσεις το τρίμμα ελαστικού αναφέρεται ως CRM διότι η χρήση του τροποποιεί τις ιδιότητες του τελικού θερμού ασφαλτομίγματος Υγρή μέθοδος: Η υγρή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμά ασφαλτομίγματα όσο και για την επισκευή - κάλυψη χαλασμένου οδοστώματος (π.χ. λακκούβες, ανακατασκευές κλπ.). Στην υγρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού ανακατεύεται με το ασφαλτικό (συνήθως σε αναλογία 18 έως 20 % ελαστικό) προτού το μίγμα προστεθεί στα αδρανή. Όταν το ασφαλτικό και το CRM αναδευτούν μαζί, το CRM αντιδρώντας με το ασφαλτικό διογκώνεται και μαλακώνει. Αυτή η αντίδραση επηρεάζεται από τη θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιείται η ανάδευση, τον χρόνο στον οποίο η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, τον τύπο και την συχνότητα ανάδευσης, το μέγεθος και την υφή του CRM και την περιεκτικότητα του ασφαλτικού σε αρωματικές ουσίες. Η ταχύτητα της αντίδρασης μεταξύ του CRM και του ασφαλτικού μπορεί να αυξηθεί εάν μεγαλώσει η επιφάνεια επαφής του CRM και αυξηθεί η θερμοκρασία της αντίδρασης. Το ιξώδες του μίγματος ασφάλτου-crm αποτελεί βασική παράμετρο για την παρακολούθηση της πορείας της αντίδρασης. Ο προδιαγραφόμενος χρόνος αντίδρασης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την σταθεροποίηση του ιξώδους του μίγματος στην συγκεκριμένη θερμοκρασία Ξηρή μέθοδος: Η ξηρή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εν θερμώ διάστρωση του ασφαλτοτάπητα σε διάφορα μίγματα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές οδοστρωσίας, όπως είναι για παράδειγμα εκείνη του ψυχρού ασφαλτομίγματος, όπως επίσης και για την επισκευή - κάλυψη χαλασμένου οδοστώματος. Κατά την ξηρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο σε μικρό ποσοστό του λεπτόκοκκου αδρανούς της ασφάλτου (συνήθως 1 έως 3% κατά βάρος της συνολικής ποσότητας αδρανούς στο μίγμα). Οι 4

5 κόκκοι ελαστικού ανακατεύονται με το αδρανές υλικό πριν την προσθήκη του ασφαλτικού. 4.2 Διαδικασία: Το ασφαλτικό θερμαίνεται σε δοχείο ανάμιξης σε υψηλή θερμοκρασία ( C ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία) και στη συνέχεια αναμιγνύεται με τους κόκκους ελαστικού. Το μίγμα που προκύπτει οδηγείται στη συνέχεια σε δοχείο ανάδευσης, όπου λαμβάνει χώρα η χημική αντίδραση μεταξύ ασφαλτικού και τρίμματος ελαστικού. Το δοχείο μπορεί να είναι εφοδιασμένο με κοχλία για την καλύτερη διασπορά του τρίμματος ελαστικού αλλιώς το τρίμμα έχει την τάση να καθιζάνει στον πυθμένα του δοχείου ή να επιπλέει στην επιφάνειά του. Η ανάδευση μπορεί να επιθεωρείται με τακτικό οπτικό έλεγχο. Η θερμοκρασία διατηρείται μεταξύ 160 και 190 C (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία). Μία πτώση της θερμοκρασίας κατά 10 C στο μίγμα μπορεί να έχει συνέπεια τον διπλασιασμό του χρόνου αντίδρασης, ενώ πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ή μεγάλος χρόνος παραμονής του μίγματος σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη μείωση του ιξώδους λόγω αποπολυμερισμού του ελαστικού. Σε σταθερή θερμοκρασία 175 C η τροποποιημένη με ελαστικό άσφαλτος μπορεί να διατηρήσει τις ιδιότητές της για 24 ώρες, αλλά σε υψηλότερες θερμοκρασίες το χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρότερο. Η θέρμανση θα πρέπει να διακόπτεται εφόσον το μίγμα δε διαστρωθεί εντός τεσσάρων (4) ωρών μετά την ανάμιξή του. Σε περίπτωση ηθελημένης ή μη πτώσης της θερμοκρασίας στο δοχείο ανάμιξης, το ασφαλτόμιγμα με το ελαστικό θα πρέπει να επαναθερμανθεί πριν την χρήση του. Η διαδικασία επαναθέρμανσης δε θα πρέπει να επαναληφθεί περισσότερες από δύο (2) φορές. 5. Διαδικασία ποιοτικών ελέγχων 5.1 Ανακυκλωμένο ελαστικό οχημάτων τέλους κύκλου ζωής: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου D1864, μόνο που η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 105 ± 5 C Ανίχνευση και διαχωρισμός σιδηρούχων σωματιδίων με πολύ καλή ανάδευση 50g του υλικού με μαγνήτη. Ζύγισμα των δεσμευμένων σωματιδίων και οπτικός έλεγχος μη σιδηρούχων μετάλλων Διενέργεια κοκκομετρικής ανάλυσης του τρίμματος ελαστικού σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου D Η μέθοδος προσδιορισμού της περιεκτικότητας του υλικού σε λινό συμφωνείται μεταξύ προμηθευτή και χρήστη 5.2 Δειγματοληψία τροποποιημένου με ελαστικό ασφαλτομίγματος: Τα δοχεία δειγματοληψίας και ο χειρισμός τους θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τη προδιαγραφή D Αντιπροσωπευτικά δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται από δειγματοληπτική βάνα ή τάπα στο δοχείο αναδεύσεως, σύμφωνα με την προδιαγραφή D140 εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες. 5.3 Προετοιμασία δειγμάτων προαναμεμειγμένης με ελαστικό ασφάλτου για έλεγχο καταλληλότητας του υλικού Ζέσταμα και λιώσιμο των δειγμάτων: Χαλαρώστε το κάλυμμα του δοχείου δειγματοληψίας για να ελευθερωθεί η πίεση, τοποθετείστε το δοχείο σε ένα προθερμασμένο φούρνο πιεστικού τύπου (forced draft) και διατηρείστε τη 5

6 θερμοκρασία του φούρνου στα επίπεδα που απαιτούνται, ώστε να θερμανθεί το δείγμα και να ελέγξετε τη θερμοκρασία. Μόνο εκείνα τα δείγματα στα οποία θα μετρηθεί το ιξώδες στους 175 C, θα πρέπει να θερμανθούν στους 175 C. Για να προκύψουν αντιπροσωπευτικά δείγματα για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του πίνακα 2, αρκεί να υγροποιηθούν απόλυτα τα προαναμεμειγμένα ασφαλτικά με το ελαστικό. Μετά από μία (1) ώρα, ή αφού το μίγμα ασφάλτου-ελαστικού αρχίσει να υγροποιείται, αφαιρέστε το κάλυμμα. Ανακατέψτε με την σπάτουλα όπως απαιτείται για να αποφύγετε την τοπική υπερθέρμανση του δείγματος και για να πετύχετε ομοιόμορφη θερμοκρασιακή κατανομή στο δείγμα. Αντικαταστήστε το κάλυμμα και επαναλάβετε τα βήματα, όπως απαιτείται Αμέσως πριν τον έλεγχό τους ανακατέψτε καλά τα δείγματα με μία σπάτουλα για να πετύχετε ομοιόμορφη οπτικά κατανομή των κόκκων ελαστικού στο μίγμα. Το δείγμα μπορεί να περιέχει κόκκους ελαστικού που έχουν την τάση να επιπλέουν ή να καθιζάνουν. Για αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ο έλεγχος των δειγμάτων να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την ανάδευση, ώστε να προκύπτουν αντιπροσωπευτικά δείγματα στα οποία οι κόκκοι ελαστικού είναι ομοιόμορφα διεσπαρμένοι. Στη συνέχεια αδειάστε το περιεχόμενο σε κατάλληλα καλούπια και δοχεία για την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων. Προετοιμάστε και ρυθμίστε τα εργαστηριακά δείγματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεθόδους ελέγχου Το προαναμεμειγμένο δείγμα θα πρέπει να θερμανθεί, να αναδευτεί και να μετρηθεί το ιξώδες του ή να μεταγγισθεί για άλλους ελέγχους ή και τα δύο εντός τεσσάρων (4) ωρών από την χρονική στιγμή της τοποθέτησής του στον προθερμασμένο φούρνο. 6. Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων 6.1 Σημειώστε ότι η παρουσία μεμονωμένων κόκκων ελαστικού στο μίγμα ασφάλτου-ελαστικού μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα των ελέγχων και να αυξήσει την απόκλιση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ετοιμαστούν επιπλέον δείγματα ή να επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως απαιτείται. Η ακρίβεια των αντίστοιχων ελέγχων δεν έχει προσδιοριστεί και μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την αναλογία του μίγματος ασφάλτου-ελαστικού 6.2 Κριτήρια αποδοχής πίνακα 2: Εκτελέστε τους ελέγχους αποδοχής του πίνακα 2 σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους που αναφέρονται στον πίνακα 2, εκτός από την μέτρηση του φαινομενικού ιξώδους, η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 6.3 Συσκευή: Η σειρά ΗΑ των ιξωδoμέτρων Brookfield συνιστώνται για τον έλεγχο του φαινομενικού ιξώδους των μιγμάτων ασφάλτου-ελαστικού, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα ιξωδόμετρα τύπου LV και RV με τους κατάλληλους άξονες και τις σωστές περιστροφικές ταχύτητες που περιγράφονται στον πίνακα 2. Βαθμονομείστε τα όργανα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι περιστροφικών ιξωδομέτρων όταν συνδυάζονται με μετρήσεις ιξωδόμετρου Brookfield. Η πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η Brookfield. 6.4 Φαινομενικό ιξώδες: Εκτελέστε τη μέτρηση σύμφωνα με τη μέθοδο Α του προτύπου D2196 με τις εξής διαφοροποιήσεις: Αφού η θερμοκρασία του δείγματος φτάσει τους 175 C ρυθμίστε τον φούρνο ώστε να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία στους 175 C 6

7 6.4.2 Ετοιμάστε το δείγμα σύμφωνα με την παράγραφο 5.3. Μην ανακινείτε το μίγμα και μετά το αφήνετε σε ηρεμία. Απομακρύνετε το δείγμα από το φούρνο, τοποθετείστε το σε προθερμασμένο πιάτο ή σε θερμαινόμενο μανδύα και αναδεύστε το έντονα και πολύ καλά Κάντε όλες τις μετρήσεις του φαινομενικού ιξώδους σε θερμοκρασία 175±1 C. Προσαρμόστε τον κατάλληλο άξονα στο δείγμα τουλάχιστον ένα (1) λεπτό πριν την εκτέλεση της μέτρησης. Αναδεύστε ξανά αμέσως πριν ξεκινήσει η περιστροφή του άξονα στις προεπιλεγμένες στροφές, σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παρούσας προτεινόμενης προδιαγραφής. Σημειώστε την μεγαλύτερη αναλογική ή ψηφιακή μετρούμενη τιμή του φαινομενικού ιξώδους του μίγματος ασφάλτου-ελαστικού. Εφόσον απαιτούνται επιπλέον μετρήσεις, σταματήστε την περιστροφή του άξονα και αναδεύστε πρώτα το δείγμα πολύ καλά. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 1. Το παρόν Παράρτημα καλύπτει τις προτεινόμενες κλιματικές συνθήκες για την χρήση των τριών τύπων τροποποιημένων με ελαστικό ασφαλτομιγμάτων που περιγράφονται στον πίνακα 2. Οπωσδήποτε δεν επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση των αντίστοιχων τροποποιημένων με ελαστικό ασφαλτομιγμάτων σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα. Οι συγκεκριμένες οδηγίες μπορούν να τροποποιηθούν, ανάλογα με την εμπειρία του μηχανικού σε μίγματα ασφάλτου-ελαστικού καθώς και σύμφωνα με τα τοπικά υλικά και πρακτικές οδοστρωσίας και κατασκευής. Για παράδειγμα τροποποιήσεις στις προτεινόμενες προδιαγραφές μπορούν να λάβουν χώρα ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και την κατηγορία του δρόμου: Εθνικές οδοί, βασικές κυκλοφοριακές αρτηρίες, διαδημοτικοί οδικοί άξονες, δρόμοι ΒΙΠΕ, τοπικοί δημοτικοί δρόμοι, ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. Άλλες παράμετροι μπορεί να περιλαμβάνουν χημικές ή φυσικές ιδιότητες του υποστρώματος ή / και του ελαστικού ασφαλτομίγματος. Με δεδομένα τα προηγούμενα, οι ακόλουθες οδηγίες δίνονται με σκοπό την μέγιστη δυνατή απόδοση του τροποποιημένου με ελαστικό ασφαλτομίγματος. 1.1 Τα ασφαλτομίγματα κατηγορίας Ι τυπικά περιλαμβάνουν σκληρότερα ασφαλτικά σκυροδέματα. Η κατηγορία αυτή της τροποποιημένης με ελαστικό ασφάλτου γενικά συνιστάται για χρήση σε θερμές περιοχές, οι οποίες ορίζονται ως εξής: Μέγιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία 43 C ή και υψηλότερη Ελάχιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία -1 C ή και υψηλότερη 1.2 Τα ασφαλτομίγματα κατηγορίας ΙΙ τυπικά περιλαμβάνουν μαλακότερα ασφαλτικά σκυροδέματα από την κατηγορία Ι. Η κατηγορία αυτή της τροποποιημένης ασφάλτου γενικά συνιστάται για χρήση σε «μεσαίες» θερμοκρασιακά περιοχές, οι οποίες ορίζονται ως εξής: Μέγιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία 43 C ή και χαμηλότερη Ελάχιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία -9 C ή και υψηλότερη 1.3 Τα ασφαλτομίγματα κατηγορίας ΙΙΙ τυπικά περιλαμβάνουν τις πιο μαλακές κατηγορίες ασφαλτικών σκυροδεμάτων και είναι πιθανόν να απαιτούνται πρόσθετα μάλθωσης, ώστε να πληρούνται οι απαιτούμενες φυσικές ιδιότητες. Η κατηγορία ΙΙΙ των τροποποιημένων με ελαστικό ασφαλτομιγμάτων γενικά συνιστάται σε ψυχρές περιοχές, οι οποίες ορίζονται ως εξής: Μέγιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία 27 C ή και χαμηλότερη Ελάχιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία -9 C ή και χαμηλότερη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 8

9 1. ASTM D Standard Specification for Asphalt-Rubber Binder ASTM International RE Book Recycled Tyre Materials in Roads and Civil Engineering, ARGO Asphalt Rubber Summary of 50 years of experience, George Way & Dr. Jorge B. Sousa, May Εγκύκλιος-Απόφαση 21/2007 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων της Ισπανίας αναφορικά με τη χρήση και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα συνδετικά υλικά και τα ασφαλτικά μείγματα που περιέχουν καουτσούκ προερχόμενο από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής 5. European Standard pren14243 End-of-life tyre - Recycling Materials, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION