Προτεινόμενες προδιαγραφές για χρήση τρίματος ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για τροποποίηση ασφάλτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενες προδιαγραφές για χρήση τρίματος ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για τροποποίηση ασφάλτου"

Transcript

1 Προτεινόμενες προδιαγραφές για χρήση τρίματος ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για τροποποίηση ασφάλτου 1. Σκοπός Η προτεινόμενη προδιαγραφή καλύπτει την παραγωγή τροποποιημένου ασφαλτομίγματος, το οποίο αποτελείται από ανάμιξη ασφαλτικού, ανακυκλωμένου ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (δηλαδή βουλκανισμένου καουτσούκ) και λοιπών προσθέτων που απαιτούνται για τη τελική χρήση του ασφαλτομίγματος στην κατασκευή του οδοστρώματος. Το ελαστικό θα πρέπει να αναμιχθεί και να αντιδράσει επαρκώς με το ζεστό ασφαλτόμιγμα ώστε να διογκωθούν τα σωματίδια του καουτσούκ πριν τη χρήση του. Σημείωση: Έχει διαπιστωθεί ότι απαιτείται συνήθως τουλάχιστον 10% καουτσούκ στο τελικό ασφαλτόμιγμα για να είναι ικανοποιητικές οι ιδιότητες της τροποποιημένης ασφάλτου. 2. Σχετικά έγγραφα Προδιαγραφές ASTM / EN /ΠΤΠ : D 5 / EN 1426: Μέθοδος ελέγχου της διεισδυτικότητας της ασφάλτου D 36 / EN 1427: Προσδιορισμός σημείου μάλθωσης (Μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας) D 93 / EN ISO 2592: Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο κλειστού δοχείου Pensky-Martens D 140: Πρακτική για τη δειγματοληψία ασφαλτικών υλικών D 946 / ΠΤΠ Α-200: Απαιτούμενοι έλεγχοι για την ποιότητα και καταλληλότητα των ασφαλτικών υλικών D 1754 / EN 12607: Μέθοδος ελέγχου επιπτώσεων θερμοκρασίας και αέρα στα ασφαλτικά υλικά (έλεγχος αντοχής στην σκλήρυνση TFOT) στους 163 C D 1864: Μέθοδος ελέγχου για υγρασία σε αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές ταρατσών D 2196 / EN 12591: Μέθοδοι ελέγχου των ρεολογικών χαρακτηριστικών μη νευτωνικών ρευστών με ιξωδόµετρο περιστρεφόµενου κυλίνδρου. D 2872 / EN : Προσδιορισμός της αντοχής στην σκλήρυνση υπό την επίδραση της θερμότητας και του αέρα. (Δοκιμή στρεφόμενου λεπτού υμένα σε κλίβανο RTFOT) D 3381: Προσδιορισμός του ιξώδους στο ασφαλτόμιγμα για χρήση στην κατασκευή του οδοστρώματος D 5329: Μέθοδοι ελέγχου στεγανωτικών και πληρωτικών υλικών για προσθήκη εν θερμώ σε ενώσεις και ρωγμές ασφαλτικών σκυροδεμάτων. D 5644 / (BS 1796): Προσδιορισμός κοκκομετρίας ανακυκλωμένου βουλκανισμένου ελαστικού

2 3. Υλικά 3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεμα: Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών D 946 / ΠΤΠ Α-200 ή τους πίνακες 1 και 3 της προδιαγραφής D Αποδεκτά ασφαλτομίγματα θα πρέπει να έχουν τις ιδιότητες του Πίνακα 2 της παρούσας προτεινόμενης προδιαγραφής, όταν αντιδράσουν με το τρίμμα από ανακυκλωμένο ελαστικό οχημάτων. 3.2 Ανακυκλωμένο ελαστικό οχημάτων τέλους κύκλου ζωής: Στην παρούσα προτεινόμενη προδιαγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρίμμα ελαστικού τέλους κύκλου ζωής προερχόμενο είτε από κρυογενική είτε από συμβατική μέθοδο θρυμματισμού. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του τρίμματος τόσο αποτελεσματικότερη η επαφή / αντίδρασή του με το υγρό ασφαλτικό Απαιτήσεις ως προς την αποθήκευση: Το τρίμμα ελαστικού πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό αποθηκευτικό χώρο ώστε να μειώνεται η υγρασία. Επίσης μπορεί να προστίθεται στο υλικό έως και 4% κατά βάρος ασβεστόλιθος ψιλής κοκκομετρίας ή ταλκ (πούδρα) ως αντικολλητικό μέσο. Τα αντικολλητικά μέσα δεν θεωρούνται επιβλαβή. Το τρίμμα ελαστικού συσκευάζεται χύδην σε σάκους ώστε να διευκολύνεται η παραγωγή του τροποποιημένου ασφαλτομίγματος Το ανακυκλωμένο ελαστικό από οχήματα τέλους κύκλου ζωής θα πρέπει να περιέχει λιγότερο από 0,75% υγρασία κατά βάρος και να είναι εύκολα διαθέσιμο. Το ειδικό βάρος του ελαστικού θα πρέπει να είναι 1,15 ± 0,05 g/cm 3. Το ανακυκλωμένο ελαστικό δε θα πρέπει να περιέχει μη σιδηρούχο μεταλλικό τρίμα και η περιεκτικότητα σε σίδηρο δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,01% κατά βάρος Για χρήση σε θερμά ασφαλτομίγματα, το περιεχόμενο σε λινά δε θα πρέπει να ξεπερνά το 0,5% κατά βάρος του τρίμματος ανακυκλωμένου ελαστικού. Ειδικά για τη χρήση του ελαστικού σε ασφαλτομίγματα με τη μέθοδο του ψεκασμού, η περιεκτικότητα σε λινά του ανακυκλωμένου ελαστικού δε θα πρέπει να ξεπερνά το 0,1%. Επιτρέπεται περιεκτικότητα μέχρι 4% κατά βάρος σε ανόργανη παιπάλη (πούδρα) διότι εμποδίζει το σβόλιασμα του τρίμματος ελαστικού. Τυχόν λοιπές ξένες ουσίες, όπως είναι μεταξύ άλλων το γυαλί, η άμμος το ξύλο κλπ. δε θα πρέπει να ξεπερνούν συνολικά το 0,25% κατά βάρος του τρίμματος ανακυκλωμένου ελαστικού Συνιστάται να μην παραμένουν καθόλου κόκκοι ελαστικού πάνω σε κόσκινο διαμέτρου οπής 2,36mm (No 8). Η κοκκομετρική διαβάθμιση του ανακυκλωμένου ελαστικού οχημάτων τέλους περιέχεται στον Πίνακα 1 της παρούσης προτεινόμενης προδιαγραφής: Πίνακας 1: Διαβάθμιση κόκκων τρίμματος ελαστικού ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (min max) 2,36 mm (No 8) 100 % 2,00 mm (No 10) % 1,18 mm (No 16) 50 85% 500 μm (No 30) 5 30% 300 μm (No 50) 0 15% 150 μm (No 100) 0 10% 75 μm 0 1% 2

3 Η διαβάθμιση των κόκκων του τρίμματος ελαστικού μπορεί να επηρεάσει τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των θερμών τροποποιημένων με ελαστικό ασφαλτομιγμάτων. 3.3 Τροποποιημένη με ελαστικό άσφαλτος: Η τροποποιημένη με ελαστικό άσφαλτος προκύπτει ως αλληλεπίδραση μεταξύ διαβαθμισμένου ασφαλτικού σκυροδέματος και τρίμματος ανακυκλωμένων ελαστικών οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Είναι δυνατή και η χρήση άλλων προσθέτων που δεν αναφέρονται στην παρούσα προτεινόμενη προδιαγραφή και περιλαμβάνουν για παράδειγμα διαφορετικούς τύπους ελαστικών τέλους κύκλου ζωής Το πάχος της θερμής τροποποιημένης ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού δε πρέπει να είναι λιγότερο από 30mm. Έως και 4 kg τρίμματος ελαστικού μπορούν να προστεθούν ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ασφάλτου (πάχους 30mm) Το τροποποιημένο με ελαστικό ασφαλτόμιγμα δεν πρέπει να αφρίζει όταν θερμαίνεται στους 175 C To μίγμα ασφάλτου και ελαστικού θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 2 ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Ο πίνακας 2 παρατίθεται ως βοήθημα για την ορισμό του τροποποιημένου με ελαστικό ασφαλτομίγματος. Οι έλεγχοι έχουν στόχο να μετρήσουν το βαθμό της τροποποίησης του ασφαλτικού σκυροδέματος με το ανακυκλωμένο ελαστικό, χωρίς να αποτελούν πρότυπο για τον έλεγχο της συμπεριφοράς της τροποποιημένης με ελαστικό ασφάλτου. Πίνακας 2: Φυσικά χαρακτηριστικά του τροποποιημένου με ανακυκλωμένο ελαστικό ασφαλτομίγματος Έλεγχοι Α Μονάδα μέτρησης Κατηγορία E Ι Κατηγορία E ΙΙ Κατηγορία E ΙΙΙ Περιεκτικότητα τρίμματος min % ελαστικού στο ασφαλτόμιγμα max Θερμοκρασία min C ασφαλτομίγματος πριν την max διάστρωση Χρόνος αντίδρασης min min Φαινομενικό ιξώδες στους 175 C min max cp Διαφοροποιημένος έλεγχος σύμφωνα με τον έλεγχο D2196 μέθοδος Α (βλ. 6.4) B C Διείσδυση (100g για 5sec στους 25 C) min max 0,1mm (Έλεγχος D5 / EN 1426) Διείσδυση (200g για 60sec min 0,1mm στους 4 C) (Έλεγχος D5 / EN 1426) Σημείο μάλθωσης min C 57,2 54,4 51,7 (Έλεγχος D36 / EN 1427) Ελαστική επαναφορά στους min % C (Έλεγχος D5329 / EN 13398) Σημείο ανάφλεξης (Έλεγχος D min C 232,2 232,2 232,2 3

4 93 / EN ISO 2592) Έλεγχος αντοχής στην σκλήρυνση (D 1754/ EN 12607) D Έλεγχος διατήρησης διεισδυτικότητας στους 4 C min % του αρχικού Α: Βλέπε Παράρτημα για τις συνιστώμενες κλιματικές οδηγίες κατά τη χρήση Β: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψηφιακό ή αναλογικό ιξωδόμετρο Brookfield Για τα μοντέλα LV χρησιμοποιείστε άξονα 3 στα 20rpm Για τα μοντέλα RV και HA χρησιμοποιείστε άξονα 3 στα 20 rpm C: Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πολύστροφα ιξωδόμετρα (τύπου Rion ή Haake με ρότορα Νο1) εφόσον συνδέονται με το ιξωδόμετρο Brookfield, αλλά η πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η Brookfield D: Η Δοκιμή στρεφόμενου λεπτού υμένα σε κλίβανο (RTFO) (Έλεγχος D 2872 / EN ) μπορεί να αντικαταστήσει τη δοκιμή TFOT (Έλεγχος αντοχής στην σκλήρυνση), αλλά η δοκιμή TFOT είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος σε περίπτωση διαφοροποιήσεων στα αποτελέσματα E: Βλέπε Παράρτημα για τις κλιματικές συνθήκες 4. Μέθοδος κατασκευής 4.1 Η διαχείριση και μεταφορά του τρίμματος ελαστικού πραγματοποιείται με συμβατικό εξοπλισμό. Το τρίμμα ελαστικού μπορεί να ενσωματωθεί στο ασφαλτόμιγμα με δύο διαφορετικές μεθόδους, την υγρή μέθοδο και την ξηρή μέθοδο. Με την υγρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού λειτουργεί ως τροποποιητής της ασφάλτου ενώ με την ξηρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση αδρανούς υλικού. Και στις δύο περιπτώσεις το τρίμμα ελαστικού αναφέρεται ως CRM διότι η χρήση του τροποποιεί τις ιδιότητες του τελικού θερμού ασφαλτομίγματος Υγρή μέθοδος: Η υγρή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμά ασφαλτομίγματα όσο και για την επισκευή - κάλυψη χαλασμένου οδοστώματος (π.χ. λακκούβες, ανακατασκευές κλπ.). Στην υγρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού ανακατεύεται με το ασφαλτικό (συνήθως σε αναλογία 18 έως 20 % ελαστικό) προτού το μίγμα προστεθεί στα αδρανή. Όταν το ασφαλτικό και το CRM αναδευτούν μαζί, το CRM αντιδρώντας με το ασφαλτικό διογκώνεται και μαλακώνει. Αυτή η αντίδραση επηρεάζεται από τη θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιείται η ανάδευση, τον χρόνο στον οποίο η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, τον τύπο και την συχνότητα ανάδευσης, το μέγεθος και την υφή του CRM και την περιεκτικότητα του ασφαλτικού σε αρωματικές ουσίες. Η ταχύτητα της αντίδρασης μεταξύ του CRM και του ασφαλτικού μπορεί να αυξηθεί εάν μεγαλώσει η επιφάνεια επαφής του CRM και αυξηθεί η θερμοκρασία της αντίδρασης. Το ιξώδες του μίγματος ασφάλτου-crm αποτελεί βασική παράμετρο για την παρακολούθηση της πορείας της αντίδρασης. Ο προδιαγραφόμενος χρόνος αντίδρασης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την σταθεροποίηση του ιξώδους του μίγματος στην συγκεκριμένη θερμοκρασία Ξηρή μέθοδος: Η ξηρή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εν θερμώ διάστρωση του ασφαλτοτάπητα σε διάφορα μίγματα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές οδοστρωσίας, όπως είναι για παράδειγμα εκείνη του ψυχρού ασφαλτομίγματος, όπως επίσης και για την επισκευή - κάλυψη χαλασμένου οδοστώματος. Κατά την ξηρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο σε μικρό ποσοστό του λεπτόκοκκου αδρανούς της ασφάλτου (συνήθως 1 έως 3% κατά βάρος της συνολικής ποσότητας αδρανούς στο μίγμα). Οι 4

5 κόκκοι ελαστικού ανακατεύονται με το αδρανές υλικό πριν την προσθήκη του ασφαλτικού. 4.2 Διαδικασία: Το ασφαλτικό θερμαίνεται σε δοχείο ανάμιξης σε υψηλή θερμοκρασία ( C ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία) και στη συνέχεια αναμιγνύεται με τους κόκκους ελαστικού. Το μίγμα που προκύπτει οδηγείται στη συνέχεια σε δοχείο ανάδευσης, όπου λαμβάνει χώρα η χημική αντίδραση μεταξύ ασφαλτικού και τρίμματος ελαστικού. Το δοχείο μπορεί να είναι εφοδιασμένο με κοχλία για την καλύτερη διασπορά του τρίμματος ελαστικού αλλιώς το τρίμμα έχει την τάση να καθιζάνει στον πυθμένα του δοχείου ή να επιπλέει στην επιφάνειά του. Η ανάδευση μπορεί να επιθεωρείται με τακτικό οπτικό έλεγχο. Η θερμοκρασία διατηρείται μεταξύ 160 και 190 C (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία). Μία πτώση της θερμοκρασίας κατά 10 C στο μίγμα μπορεί να έχει συνέπεια τον διπλασιασμό του χρόνου αντίδρασης, ενώ πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ή μεγάλος χρόνος παραμονής του μίγματος σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη μείωση του ιξώδους λόγω αποπολυμερισμού του ελαστικού. Σε σταθερή θερμοκρασία 175 C η τροποποιημένη με ελαστικό άσφαλτος μπορεί να διατηρήσει τις ιδιότητές της για 24 ώρες, αλλά σε υψηλότερες θερμοκρασίες το χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρότερο. Η θέρμανση θα πρέπει να διακόπτεται εφόσον το μίγμα δε διαστρωθεί εντός τεσσάρων (4) ωρών μετά την ανάμιξή του. Σε περίπτωση ηθελημένης ή μη πτώσης της θερμοκρασίας στο δοχείο ανάμιξης, το ασφαλτόμιγμα με το ελαστικό θα πρέπει να επαναθερμανθεί πριν την χρήση του. Η διαδικασία επαναθέρμανσης δε θα πρέπει να επαναληφθεί περισσότερες από δύο (2) φορές. 5. Διαδικασία ποιοτικών ελέγχων 5.1 Ανακυκλωμένο ελαστικό οχημάτων τέλους κύκλου ζωής: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου D1864, μόνο που η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 105 ± 5 C Ανίχνευση και διαχωρισμός σιδηρούχων σωματιδίων με πολύ καλή ανάδευση 50g του υλικού με μαγνήτη. Ζύγισμα των δεσμευμένων σωματιδίων και οπτικός έλεγχος μη σιδηρούχων μετάλλων Διενέργεια κοκκομετρικής ανάλυσης του τρίμματος ελαστικού σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου D Η μέθοδος προσδιορισμού της περιεκτικότητας του υλικού σε λινό συμφωνείται μεταξύ προμηθευτή και χρήστη 5.2 Δειγματοληψία τροποποιημένου με ελαστικό ασφαλτομίγματος: Τα δοχεία δειγματοληψίας και ο χειρισμός τους θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τη προδιαγραφή D Αντιπροσωπευτικά δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται από δειγματοληπτική βάνα ή τάπα στο δοχείο αναδεύσεως, σύμφωνα με την προδιαγραφή D140 εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες. 5.3 Προετοιμασία δειγμάτων προαναμεμειγμένης με ελαστικό ασφάλτου για έλεγχο καταλληλότητας του υλικού Ζέσταμα και λιώσιμο των δειγμάτων: Χαλαρώστε το κάλυμμα του δοχείου δειγματοληψίας για να ελευθερωθεί η πίεση, τοποθετείστε το δοχείο σε ένα προθερμασμένο φούρνο πιεστικού τύπου (forced draft) και διατηρείστε τη 5

6 θερμοκρασία του φούρνου στα επίπεδα που απαιτούνται, ώστε να θερμανθεί το δείγμα και να ελέγξετε τη θερμοκρασία. Μόνο εκείνα τα δείγματα στα οποία θα μετρηθεί το ιξώδες στους 175 C, θα πρέπει να θερμανθούν στους 175 C. Για να προκύψουν αντιπροσωπευτικά δείγματα για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του πίνακα 2, αρκεί να υγροποιηθούν απόλυτα τα προαναμεμειγμένα ασφαλτικά με το ελαστικό. Μετά από μία (1) ώρα, ή αφού το μίγμα ασφάλτου-ελαστικού αρχίσει να υγροποιείται, αφαιρέστε το κάλυμμα. Ανακατέψτε με την σπάτουλα όπως απαιτείται για να αποφύγετε την τοπική υπερθέρμανση του δείγματος και για να πετύχετε ομοιόμορφη θερμοκρασιακή κατανομή στο δείγμα. Αντικαταστήστε το κάλυμμα και επαναλάβετε τα βήματα, όπως απαιτείται Αμέσως πριν τον έλεγχό τους ανακατέψτε καλά τα δείγματα με μία σπάτουλα για να πετύχετε ομοιόμορφη οπτικά κατανομή των κόκκων ελαστικού στο μίγμα. Το δείγμα μπορεί να περιέχει κόκκους ελαστικού που έχουν την τάση να επιπλέουν ή να καθιζάνουν. Για αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ο έλεγχος των δειγμάτων να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την ανάδευση, ώστε να προκύπτουν αντιπροσωπευτικά δείγματα στα οποία οι κόκκοι ελαστικού είναι ομοιόμορφα διεσπαρμένοι. Στη συνέχεια αδειάστε το περιεχόμενο σε κατάλληλα καλούπια και δοχεία για την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων. Προετοιμάστε και ρυθμίστε τα εργαστηριακά δείγματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεθόδους ελέγχου Το προαναμεμειγμένο δείγμα θα πρέπει να θερμανθεί, να αναδευτεί και να μετρηθεί το ιξώδες του ή να μεταγγισθεί για άλλους ελέγχους ή και τα δύο εντός τεσσάρων (4) ωρών από την χρονική στιγμή της τοποθέτησής του στον προθερμασμένο φούρνο. 6. Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων 6.1 Σημειώστε ότι η παρουσία μεμονωμένων κόκκων ελαστικού στο μίγμα ασφάλτου-ελαστικού μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα των ελέγχων και να αυξήσει την απόκλιση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ετοιμαστούν επιπλέον δείγματα ή να επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως απαιτείται. Η ακρίβεια των αντίστοιχων ελέγχων δεν έχει προσδιοριστεί και μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την αναλογία του μίγματος ασφάλτου-ελαστικού 6.2 Κριτήρια αποδοχής πίνακα 2: Εκτελέστε τους ελέγχους αποδοχής του πίνακα 2 σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους που αναφέρονται στον πίνακα 2, εκτός από την μέτρηση του φαινομενικού ιξώδους, η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 6.3 Συσκευή: Η σειρά ΗΑ των ιξωδoμέτρων Brookfield συνιστώνται για τον έλεγχο του φαινομενικού ιξώδους των μιγμάτων ασφάλτου-ελαστικού, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα ιξωδόμετρα τύπου LV και RV με τους κατάλληλους άξονες και τις σωστές περιστροφικές ταχύτητες που περιγράφονται στον πίνακα 2. Βαθμονομείστε τα όργανα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι περιστροφικών ιξωδομέτρων όταν συνδυάζονται με μετρήσεις ιξωδόμετρου Brookfield. Η πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η Brookfield. 6.4 Φαινομενικό ιξώδες: Εκτελέστε τη μέτρηση σύμφωνα με τη μέθοδο Α του προτύπου D2196 με τις εξής διαφοροποιήσεις: Αφού η θερμοκρασία του δείγματος φτάσει τους 175 C ρυθμίστε τον φούρνο ώστε να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία στους 175 C 6

7 6.4.2 Ετοιμάστε το δείγμα σύμφωνα με την παράγραφο 5.3. Μην ανακινείτε το μίγμα και μετά το αφήνετε σε ηρεμία. Απομακρύνετε το δείγμα από το φούρνο, τοποθετείστε το σε προθερμασμένο πιάτο ή σε θερμαινόμενο μανδύα και αναδεύστε το έντονα και πολύ καλά Κάντε όλες τις μετρήσεις του φαινομενικού ιξώδους σε θερμοκρασία 175±1 C. Προσαρμόστε τον κατάλληλο άξονα στο δείγμα τουλάχιστον ένα (1) λεπτό πριν την εκτέλεση της μέτρησης. Αναδεύστε ξανά αμέσως πριν ξεκινήσει η περιστροφή του άξονα στις προεπιλεγμένες στροφές, σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παρούσας προτεινόμενης προδιαγραφής. Σημειώστε την μεγαλύτερη αναλογική ή ψηφιακή μετρούμενη τιμή του φαινομενικού ιξώδους του μίγματος ασφάλτου-ελαστικού. Εφόσον απαιτούνται επιπλέον μετρήσεις, σταματήστε την περιστροφή του άξονα και αναδεύστε πρώτα το δείγμα πολύ καλά. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 1. Το παρόν Παράρτημα καλύπτει τις προτεινόμενες κλιματικές συνθήκες για την χρήση των τριών τύπων τροποποιημένων με ελαστικό ασφαλτομιγμάτων που περιγράφονται στον πίνακα 2. Οπωσδήποτε δεν επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση των αντίστοιχων τροποποιημένων με ελαστικό ασφαλτομιγμάτων σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα. Οι συγκεκριμένες οδηγίες μπορούν να τροποποιηθούν, ανάλογα με την εμπειρία του μηχανικού σε μίγματα ασφάλτου-ελαστικού καθώς και σύμφωνα με τα τοπικά υλικά και πρακτικές οδοστρωσίας και κατασκευής. Για παράδειγμα τροποποιήσεις στις προτεινόμενες προδιαγραφές μπορούν να λάβουν χώρα ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και την κατηγορία του δρόμου: Εθνικές οδοί, βασικές κυκλοφοριακές αρτηρίες, διαδημοτικοί οδικοί άξονες, δρόμοι ΒΙΠΕ, τοπικοί δημοτικοί δρόμοι, ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. Άλλες παράμετροι μπορεί να περιλαμβάνουν χημικές ή φυσικές ιδιότητες του υποστρώματος ή / και του ελαστικού ασφαλτομίγματος. Με δεδομένα τα προηγούμενα, οι ακόλουθες οδηγίες δίνονται με σκοπό την μέγιστη δυνατή απόδοση του τροποποιημένου με ελαστικό ασφαλτομίγματος. 1.1 Τα ασφαλτομίγματα κατηγορίας Ι τυπικά περιλαμβάνουν σκληρότερα ασφαλτικά σκυροδέματα. Η κατηγορία αυτή της τροποποιημένης με ελαστικό ασφάλτου γενικά συνιστάται για χρήση σε θερμές περιοχές, οι οποίες ορίζονται ως εξής: Μέγιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία 43 C ή και υψηλότερη Ελάχιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία -1 C ή και υψηλότερη 1.2 Τα ασφαλτομίγματα κατηγορίας ΙΙ τυπικά περιλαμβάνουν μαλακότερα ασφαλτικά σκυροδέματα από την κατηγορία Ι. Η κατηγορία αυτή της τροποποιημένης ασφάλτου γενικά συνιστάται για χρήση σε «μεσαίες» θερμοκρασιακά περιοχές, οι οποίες ορίζονται ως εξής: Μέγιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία 43 C ή και χαμηλότερη Ελάχιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία -9 C ή και υψηλότερη 1.3 Τα ασφαλτομίγματα κατηγορίας ΙΙΙ τυπικά περιλαμβάνουν τις πιο μαλακές κατηγορίες ασφαλτικών σκυροδεμάτων και είναι πιθανόν να απαιτούνται πρόσθετα μάλθωσης, ώστε να πληρούνται οι απαιτούμενες φυσικές ιδιότητες. Η κατηγορία ΙΙΙ των τροποποιημένων με ελαστικό ασφαλτομιγμάτων γενικά συνιστάται σε ψυχρές περιοχές, οι οποίες ορίζονται ως εξής: Μέγιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία 27 C ή και χαμηλότερη Ελάχιστη μηνιαία περιβαλλοντική θερμοκρασία -9 C ή και χαμηλότερη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 8

9 1. ASTM D Standard Specification for Asphalt-Rubber Binder ASTM International RE Book Recycled Tyre Materials in Roads and Civil Engineering, ARGO Asphalt Rubber Summary of 50 years of experience, George Way & Dr. Jorge B. Sousa, May Εγκύκλιος-Απόφαση 21/2007 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων της Ισπανίας αναφορικά με τη χρήση και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα συνδετικά υλικά και τα ασφαλτικά μείγματα που περιέχουν καουτσούκ προερχόμενο από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής 5. European Standard pren14243 End-of-life tyre - Recycling Materials, EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71)

Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71) ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Αυλωνίτης Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71) Κινηματικό Ιξώδες Διαφανών και Αδιαφανών Υγρών Σκοπός Με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Shell Mexphalte C LT

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Shell Mexphalte C LT TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Shell Mexphalte C LT Τα δύο από τα πλέον κινήσιμα προιόντα από τη γκάμα των συνθετικών συνδετικών που η εταιρεία μας εμπορεύεται με την γενικότερη ονομασία "Shell Mexphalte C", τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΟΛ3ΔΚ9Κ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.929,00 ΕΥΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883706 2014-02-21

14PROC001883706 2014-02-21 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 14PROC001883706 2014-02-21 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού (συσκευασία των 25 ή 30 κιλών) και ασφαλτόμιγμα της Π.Τ.Π. Α 265 για εργασίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002669794 2015-03-27

15PROC002669794 2015-03-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές µε την προσθήκη του ασφαλτικού συνδετικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά /

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 7: Φυγοκέντριση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να Πληροφορίες ελαστικών Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να φουσκώνω τα ελαστικά μου; Πώς καταλαβαίνουμε ότι το πέλμα έχει φθαρεί υπερβολικά; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΧΡΗΣΗ:2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.716,80 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α Κ.Α. 30.6662.001 ΕΤΟΣ : 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering Environmental Fluids Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις 1. Σε μια δεξαμενή, με διάμετρο Τ = 1.2 m και συνολικό ύψος 1.8 m και ύψος πλήρωσης υγρού Η = 1.2 m, αναδεύεται υγρό latex (ρ = 800 kg/m 3, μ = 10 ) με ναυτική προπέλα (τετρ. βήμα, 3 πτερύγια, D = 0.36

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ STEPOX 40

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ STEPOX 40 STEPOX 40 2-συστατικών Εποξ. Ρητίνη Αγκύρωσης, Αποκατάστασης - Επισκευής Ρηγματώσεων & Ενίσχυσης Πρόσφυσης νέου Σκυροδέματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Το STEPOX 40 είναι αυτούσια εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 ΕΝ 13813. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Construction. Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 ΕΝ 13813. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός:07.09.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000080000002 EN 1504-2 ΕΝ 13813 11 11 0921 Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1

Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1 Σύγκριση μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με αμερικανικά (ASTM) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα δοκιμών Comparison of laboratory test methods on aggregates conducted according to American (ASTM)

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεχνικών Πληροφοριών 1.0.3 Αστάρι / Σουρφασέρ

ελτίο Τεχνικών Πληροφοριών 1.0.3 Αστάρι / Σουρφασέρ Περιγραφή Το είναι ένα αστάρι σουρφασέρ ενός συστατικού µε βάση το νερό, και είναι κατάλληλο για συστήµατα επαναβαφής αυτοκινήτων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές µε τρίψιµο ή υγρό σε υγρό σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ Ρεολογία Επιστήµη που εξετάζει την ροή και την παραµόρφωση των υλικών κάτω από την άσκηση πίεσης. Η µεταφορά των υγρών στην βιοµηχανία τροφίµων συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5.1 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.1 Γενικά Το ιξώδες είναι χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα ενός ρευστού. Σαν φυσικό μέγεθος, είναι μέτρο της εσωτερικής τριβής ενός ρευστού και,

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.10.04.040 Sika Ceram -101 W Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο I. Τι είναι η επιστήμη; A. Ο στόχος της επιστήμης είναι να διερευνήσει και να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο, για να εξηγήσει τα γεγονότα στο φυσικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνοογίας Περιβάοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.10.04.060 Sika Ceram -243 W Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αυτεπιστασία Η προμήθεια ασφαλτομίγματος θα γίνει με ΚΑ 02.30.7333.901 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ.

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αυτεπιστασία Η προμήθεια ασφαλτομίγματος θα γίνει με ΚΑ 02.30.7333.901 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αυτεπιστασία Η προμήθεια ασφαλτομίγματος θα γίνει με ΚΑ 02.30.7333.901 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 06/2014 ΕΡΓΟ: Συντήρηση υφισταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μηδενικές εκποµπές SO 2 Μηδενικό ισοζύγιο CO 2 εν περιέχει αρωµατικές ενώσεις Βιοαποικοδοµήσιµο Υψηλό σηµείο ανάφλεξης-ασφαλής µεταφορά Αυξηµένη λιπαντική ικανότητα εν απαιτεί ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Conipur Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Τα συστήματα CONIROOF, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι ιδανικά για την προστασία των στεγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ Ν.Οικονόμου Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη Π. Εσκίογλου Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα