ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Μ. Μπεάζη Κατσιώτη 1, Ν. ιαµαντώνης 1, Α, Σακελλαρίου 2, Α. Παπαθανασίου 2, Μ. Κατσιώτης 1, Β. Καλοϊδάς 3, Ι. Μαρίνος Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Κέντρο οκιµών Ερευνών και Προτύπων,.Ε.Η. Ε.Κ.Ε.Τ. Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα και η τεχνολογία του πρωτοεµφανίστηκαν στην Ιαπωνία, το έτος Ο Okamura έθεσε τα θεµέλια για έναν τύπο σκυροδέµατος ο οποίος, χάρη στις υψηλές προδιαγραφές του, θα προοριζόταν για µεγάλα και ποιοτικά έργα, επιδεικνύοντας την αυξηµένη αντοχή του και την µεγάλη ανθεκτικότητα. υο άλλοι Ιάπωνες ερευνητές, οι Ozawa και Mackawa, από το πανεπιστήµιο του Τόκιο, κατέθεσαν τις έρευνές τους περί θεµελιωδών αρχών και κανονισµών που διέπουν το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα. Η Ευρώπη, κάνει την πρώτη της επαφή µε το συγκεκριµένο τύπο σκυροδέµατος στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στη Σκανδιναβία χρησιµοποιείται για προκατασκευασµένα στοιχεία. Με τον όρο «Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα» (ΑΣΣ) προσδιορίζεται µια ειδική κατηγορία σκυροδέµατος που κατά την έγχυσή του σε καλούπι ή ξυλότυπο, πληρώνει όλα τα κενά και τις κοιλότητες χωρίς να απαιτείται κάποιας µορφής συµπύκνωση ή δόνηση. ηλαδή διέρχεται µέσω του οπλισµού χρησιµοποιώντας µόνο το ίδιον βάρος. Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα χαρακτηρίζεται κυρίως από την υψηλή ρευστότητά του όταν αυτό βρίσκεται ακόµα στη νωπή του φάση. Κατ αυτή την έννοια, διέρχεται µέσα από εµπόδια όπως ο πυκνός οπλισµός, οι στενώσεις ξυλοτύπου, και οι αποµακρυσµένες από το σηµείο έγχυσης περιοχές του ξυλοτύπου, χωρίς υποβοήθηση, µέσω αντλίας. Επιπλέον, αυτό επιτυγχάνεται µε ταχύτητα πολύ υψηλή και ίσως αδιανόητη για το συµβατικό σκυρόδεµα. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό του αυτοσυµπυκνούµενου είναι η µεγάλη αντίσταση στο διαχωρισµό. Συγκεκριµένα, είναι η ικανότητα που έχει να εγχύεται και να ρέει µέσα στους ξυλότυπους διατηρώντας πάντα µια οµοιόµορφη κατανοµή των συστατικών του (πάστα, αδρανή κλπ). Η αντίσταση στο διαχωρισµό έχει τρεις υποπεριπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε διαφορετικές φάσεις της εφαρµογής του σκυροδέµατος. Πρώτα, παρατηρείται η αντίσταση στον εξωτερικό διαχωρισµό, δηλαδή κατά τη φάση της διάστρωσης. Ακολούθως, αφού το σκυρόδεµα ρέει και προσκρούει στον οπλισµό που υπάρχει εσωτερικά του καλουπιού, εµφανίζεται η αντίσταση στο διαχωρισµό κατά τη ροή. Τέλος, µε την πλήρωση του καλουπιού, εµφανίζεται η αντίσταση στον εσωτερικό διαχωρισµό, όπου αποφεύγεται η καθίζηση των χονδρόκοκκων αδρανών στον πυθµένα και η εµφάνιση νερού στην επιφάνεια. Αυτή η ιδιότητα της αντίστασης στο διαχωρισµό, είναι µια από τις πλέον σηµαντικές απαιτήσεις σε ένα αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα. Είναι το βαθύτερο αίτιο της υψηλής ρευστότητας, αφού επιτρέπει στο σκυρόδεµα να ρέει µεταξύ πυκνού οπλισµού ή διατοµών περίπλοκης γεωµετρίας Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 1

2 δίχως δυσκολία. Αν δεν ικανοποιούσε την αντίσταση στο διαχωρισµό, τα χονδρόκοκκα αδρανή θα συγκεντρώνονταν κοντά στον οπλισµό, δυσχεραίνοντας έτσι τη ροή του µίγµατος. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του ΑΣΣ είναι: Ρευστότητα ή ικανότητα πλήρωσης (filling ability) Είναι η ικανότητα του σκυροδέµατος να ρέει υπό την επίδραση της βαρύτητας ή της πίεσης (π.χ. άντληση) και να γεµίζει πλήρως τον ξυλότυπο και τον εσωκλειώµενο οπλισµό. Ικανότητα διέλευσης (passing ability) Η ικανότητα του σκυροδέµατος να διέρχεται µέσα από αρκετά στενές περιοχές του ξυλότυπου και από πολύ πυκνό οπλισµό, χωρίς την έµφραξη των χονδρόκοκκων αδρανών. Αντίσταση στην απόµιξη Η ικανότητα του φρέσκου σκυροδέµατος να διατηρεί την οµοιογένειά του κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και ωρίµανσης. Είναι απαραίτητο να εκτιµώνται και οι τρεις ιδιότητες για κάθε σύνθεση αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος. Από την πλευρά της συσχέτισης των αποτελεσµάτων των δοκιµών µε την απόδοση του αυτοσυµπυκνούµενου στην κατασκευή, δεν υπάρχουν σαφείς σχέσεις, παρά µόνο όρια συµµόρφωσης, τα οποία δεν είναι σαφώς καθορισµένα λόγω έλλειψης ακριβών δεδοµένων. Ακόµη, αυτά τα όρια συµµόρφωσης είναι διαφορετικά για οριζόντια διάστρωση και για κατακόρυφη χύτευση. Ο οπλισµός και η πυκνότητά του διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη θέσπιση των ορίων. Επίσης, υπάρχουν περιορισµοί σχετικά µε το µέγεθος των αδρανών και την εκάστοτε πειραµατική διάταξη. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται επιγραµµατικά οι προαναφερθείσες ιδιότητες και οι αντίστοιχες δοκιµές.. Πίνακας 1: Ιδιότητες ΑΣΣ και αντίστοιχες δοκιµές: Εξεταζόµενη ιδιότητα οκιµή Ελέγχου Μετρούµενο µέγεθος Ικανότητα πλήρωσης Εξάπλωση (slump test) Συνολική εξάπλωση Κώνος σχήµατος V (V-Funnel test) Χρόνος εκροής Ικανότητα διέλευσης οκιµή δοχείου L (L-Box) Ποσοστό διέλευσης οκιµή δοχείου U (U-Box) ιαφορά στάθµης οκιµή µε δακτύλιο J (J-Ring) ιαφορά ύψους εντός και εκτός του δακτυλίου Αντίσταση στην απόµιξη οκιµή µε κόσκινα (sieve test) Ποσοστό κατακράτησης Για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος, έχουν αναπτυχθεί δοκιµές που µπορούν να γίνουν είτε σε εργαστηριακό, είτε σε εργοταξιακό επίπεδο. Παρακάτω, δίδονται οι προτεινόµενες δοκιµές και οι αντίστοιχες διατάξεις. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 2

3 Πίνακας 2: οκιµές για το ΑΣΣ. οκιµή Εξάπλωσης (Slump Test) οκιµή µε δακτύλιο J (J-Ring Test) οκιµή µε δοχείο U (U-Box Test) οκιµή µε δοχείο L (L-Box Test) οκιµή µε χοάνη V (V-Funnel Test) οκιµή αντίστασης στην απόµιξη µε κόσκινο (Sieve segragation resistance Test) Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 3

4 Οι ιδιότητες αυτές και ο προσδιορισµός τους µέσω των δοκιµών, καθορίζουν την εργασιµότητα του σκυροδέµατος. Ο όρος εργασιµότητα είναι πολύ πλατιά ορισµένος. Καµία δοκιµή από µόνη της δεν µπορεί να µετρήσει όλα τα επίπεδα της εργασιµότητας. Το Αµερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέµατος περιγράφει την εργασιµότητα ως εκείνη την ιδιότητα του φρέσκου σκυροδέµατος ή κονιάµατος που καθορίζει την ευκολία µε την οποία µπορεί να αναµιχθεί, να τοποθετηθεί και να φινιριστεί σε οµογενή κατάσταση. Κατά την Ένωση Ιαπώνων Μηχανικών Σκυροδέµατος, η εργασιµότητα ορίζεται ως η ιδιότητα του φρέσκου σκυροδέµατος ή κονιάµατος που καθορίζει την ευκολία και την οµοιογένεια µε τις οποίες µπορεί να αναµιχθεί, τοποθετηθεί και να συµπυκνωθεί λόγω της συνεκτικότητάς του, της οµοιογένειας µε την οποία µπορεί να µετατραπεί σε σκυρόδεµα και του βαθµού στον οποίο µπορεί να αντισταθεί στο διαχωρισµό των υλικών. Ακόµα, ο Neville ορίζει την εργασιµότητα ως το ποσό του χρήσιµου εσωτερικού έργου που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί πλήρης συµπύκνωση. Η εργασιµότητα δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες του σκυροδέµατος, αλλά επίσης και από τη φύση της εφαρµογής. Η εργασιµότητα του σκυροδέµατος δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να θυσιάζεται ώστε να αναπτυχθούν καλύτερες ιδιότητες στο σκληρυµένο σκυρόδεµα, όπως η αντοχή και η ανθεκτικότητα. Η εργασιµότητα µετριέται τυπικά στον τόπο διάστρωσης του σκυροδέµατος µέσω των αποτελεσµάτων της δοκιµής εξάπλωσης (cone slump test). Εντούτοις, κάποιες έρευνες που διεξήχθησαν από την NMRCA (National Ready Mixed Concrete Association) και το NIST (National Institute of Standards and Technology), έδειξαν ότι οι µετρήσεις αυτές δεν είναι και τόσο αντιπροσωπευτικές για την πραγµατική συµπεριφορά του νωπού σκυροδέµατος στο πεδίο τοποθέτησής του. Αναφέρθηκε ότι µίγµατα σκυροδέµατος µε την ίδια µετρούµενη τιµή εξάπλωσης, δε συµπεριφέρονται το ίδιο κατά την τοποθέτηση. Αυτό υπονοεί ότι η τιµή εξάπλωσης δε δίνει αρκετά δεδοµένα για να χαρακτηριστεί η ρεολογική συµπεριφορά του σκυροδέµατος. Στο πεδίο της κατασκευής, τεχνικοί όροι όπως η εργασιµότητα, η ρευστότητα και η συνεκτικότητα, χρησιµοποιούνται εναλλακτικά για την περιγραφή της συµπεριφοράς του νωπού σκυροδέµατος κατά τη ροή του. Οι ορισµοί τους βέβαια είναι πολύ υποκειµενικοί. Παρ όλα αυτά, υπάρχει ανάγκη για µια πιο θεµελιώδη και ποσοτική περιγραφή της ροής του σκυροδέµατος. Αρκετοί ερευνητές, όπως ο Banfill και ο De Larrard, έχουν χρησιµοποιήσει µε επιτυχία την εξίσωση του Bingham. Σύµφωνα µε αυτή, δύο είναι οι παράµετροι που προσδιορίζουν τη ροή, η διατµητική τάση και το πλαστικό ιξώδες. Η µεν διατµητική τάση σχετίζεται µε την εξάπλωση. Το δε ιξώδες µπορεί να σχετιστεί και µε άλλες ιδιότητες όπως την ευκολία τοποθέτησης και άντλησης, το βαθµό φινιρίσµατος και την κολλώδη συµπεριφορά. Επιπροσθέτως, η απόµιξη θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η µη ικανότητα των αδρανών να βυθίζονται µέσα στην πάστα του τσιµέντου. Αυτό το φαινόµενο συνδέεται µε το ιξώδες της τσιµεντόπαστας και το σχεδιασµό των αναλογιών στο µίγµα του σκυροδέµατος. Το πλαστικό ιξώδες συνήθως αµελείται λόγω του ότι υπάρχουν πολύ λίγοι τύποι συσκευών και διατάξεων που µπορούν να το µετρήσουν. Συνεπώς, οι µέθοδοι που αξιοποιούνται για την πρόβλεψη της εργασιµότητας του σκυροδέµατος, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη διατµητική τάση και το ιξώδες της πάστας του τσιµέντου, η οποία είναι το συνδετικό υλικό των αδρανών στο σκυρόδεµα. Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα είναι ένας τύπος σκυροδέµατος που εµφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αρκετές διαφορές, έναντι των συµβατικών, όσον αφορά τη ρεολογική Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 4

5 συµπεριφορά του. Το είδος των αδρανών, το σχήµα και το µέγεθός τους είναι τα χαρακτηριστικά που µπορούν να βελτιώσουν τις ρεολογικές ιδιότητες του αυτοσυµπυκνούµενου. Τα εργαλεία του ρεολογικού χαρακτηρισµού των ΑΣΣ είναι στοιχειακά και λίγες είναι οι µελέτες που έχουν αφιερωθεί στην ανάλυση, κατανόηση και προτυποποίηση της ρεολογικής συµπεριφοράς των υλικών αυτών. Το ΑΣΣ είναι ρευστό τύπου Bingham. Τα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά των στερεών συστατικών επιδρούν αισθητά στην τιµή κατωφλίου διάτµησης. Ως τιµή κατωφλίου ορίζεται η κατά Bingham τιµή της διατµητικής τάσης πάνω από την οποία, ένα ρευστό συµπεριφέρεται ως υγρό. Το νωπό σκυρόδεµα µπορεί να χαρακτηριστεί ρευστό, δεδοµένου ότι µπορεί να επιτευχθεί ένας συγκεκριµένος βαθµός ρευστότητας και ότι το υλικό είναι οµογενές. Η περιγραφή της ροής ενός σκυροδέµατος περιλαµβάνει τη χρήση εννοιών όπως η διατµητική τάση (shear stress) και ο ρυθµός διάτµησης (shear rate), των οποίων ο λόγος δίνει το ιξώδες (viscosity). Το σκυρόδεµα ως ρευστό, κατατάσσεται στα λεγόµενα ρευστά Bingham. Τα ρευστά Bingham χαρακτηρίζονται από µια τιµή κατωφλίου διάτµησης. Σε αντίθεση µε τα νευτωνικά ρευστά, µπορούν να µεταδώσουν τη διατµητική τάση χωρίς την ύπαρξη βαθµίδας ταχύτητας. Όµως για να αρχίσει ένα ρευστό τύπου Bingham να ρέει, θα πρέπει η ασκούµενη σε αυτό διατµητική τάση να υπερβεί την τιµή κατωφλίου. Το ρευστό αυτό µε διατµητικές τάσεις µικρότερες του κατωφλίου θα συµπεριφέρεται περίπου ως στερεό, ενώ µε µεγαλύτερες τιµές αυτής θα περνάει στην περιοχή των υγρών. Όσον αφορά το προφίλ των ταχυτήτων κατά την κίνηση του ρευστού πρέπει να σηµειωθούν τα παρακάτω: Όταν τα νευτωνικά ρευστά ρέουν µέσα σε αγωγούς ή κανάλια, εµφανίζουν ένα προφίλ ταχυτήτων, του οποίου η βαθµίδα µειώνεται προς το κέντρο του αγωγού. Έτσι η διατµητική τάση που µεταδίδεται από στρώµα σε στρώµα, συνεχώς ελαττώνεται όσο η µελέτη προχωράει προς το κέντρο. Επειδή τα ρευστά τύπου Bingham µετατρέπονται σε στερεά όταν η ασκούµενη διατµητική τάση µειωθεί κάτω από την τιµή κατωφλίου, καθίσταται σαφές ότι θα γίνονται στερεά κοντά στο κέντρο του αγωγού, δηµιουργώντας έτσι ένα στερεό µόρφωµα, το οποίο συµπαρασύρεται από το υπόλοιπο ρευστό κατά τη ροή. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όταν αναµιγνύονται υλικά που έχουν προέλθει από θραύση και µείωση µεγέθους µε συνδετικά υλικά, όπως στη περίπτωση των αδρανών µε το τσιµέντο προς δηµιουργία σκυροδέµατος, είναι κρίσιµο να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή «σωµατιδιακή πλήρωση» (particle pack). Με τον όρο αυτό εννοείται ο συνδυασµός των υλικών έτσι ώστε το µίγµα να έχει τη µεγαλύτερη πυκνότητα όταν ανακατεύεται χωρίς τη προσθήκη νερού. Η επίτευξη της υψηλότερης πυκνότητας µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τις αντοχές και να µειώσει την απαίτηση σε υδατικό περιεχόµενο. Τα τελευταία επιτυγχάνονται αυξάνοντας την επιφάνεια σύνδεσης ανά µονάδα µάζας του υλικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα, τόσο περισσότερα είναι τα σωµατίδια µε τα οποία έρχεται σε επαφή ένα συγκεκριµένο σωµατίδιο, συνεπώς αυξάνει η επιφάνεια σύνδεσης, µε άµεση επίδραση στις µηχανικές αντοχές. Μία άλλη ιδιότητα που επηρεάζει την ρεολογία του ΑΣΣ είναι η πυκνότητα στοίβαξης (packing density). Ο τρόπος µε τον οποίο διατάσσονται τα αδρανή εντός του σκυροδέµατος είναι καθοριστικός για την καλή συµπεριφορά του υλικού. Σκοπός είναι να καλυφθούν αποτελεσµατικά τα κενά µεταξύ των αδρανών και να ελαχιστοποιηθούν οι ανοµοιογένειες στο µίγµα της πάστας και των αδρανών, µειώνοντας έτσι την ανισοτροπία του τελικού προϊόντος. Για δεδοµένο όγκο υλικού κυβικού Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 5

6 σχήµατος, αυτό επιτυγχάνεται µεγιστοποιώντας το πηλίκο του όγκου των αδρανών προς τον συνολικό όγκου του κυβικού δοχείου, δηλαδή µεγιστοποιώντας τη τιµή της πυκνότητας στοίβαξης. Εποµένως, η δηµιουργία ενός ΑΣΣ προϋποθέτει την δηµιουργία ενός σκυροδέµατος το οποίο θα έχει υψηλές τιµές σωµατιδιακής πλήρωσης και πυκνότητας στοίβαξης. Οι δυο παράµετροι αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της ρεολογίας της τσιµεντόπαστας, οι δε τιµές τους εξαρτώνται άµεσα από το ποσοστό και το είδος των λεπτόκοκκων αδρανών (ultrafine aggregates). Το αντικείµενο της έρευνας είναι η µελέτη της ρεολογικής συµπεριφοράς του ΑΣΣ θεωρώντας ότι είναι διφασικό σύστηµα µε µια φάση από στερεά υλικά και µια υγρή φάση του τσιµέντου και µελετάται η επίδραση της κοκκοµετρίας της στερεής φάσης στο ιξώδες της υγρής. Στόχος είναι να καθοριστεί ο ρόλος της θιξοτροπίας µέσω πειραµατικών προσεγγίσεων µε κύριο πεδίο εφαρµογής την κατεργασία του αυτοσυµπυκνούµενου. Το ρόλο του συνδετικού υλικού στο σκυρόδεµα, διαδραµατίζει η τσιµεντόπαστα που µε τις ρεολογικές ιδιότητές της καθορίζει τη σχετική κίνηση των χονδρόκοκκων αδρανών µέσα στο µίγµα. Έχουν γίνει αρκετές µελέτες πάνω στον τρόπο µε τον οποίο η προσθήκη εξαιρετικά λεπτόκοκκων αδρανών (ultra-fine aggregates) στο τσιµέντο, µεταβάλει τις ρεολογικές ιδιότητες της τσιµεντόπαστας. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η επίδραση µερικών εξαιρετικά λεπτόκοκκων υλικών στο ιξώδες της τσιµεντόπαστας. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα συνδέονται µε µαθηµατικά µοντέλα µηχανικής ρευστών, ώστε να γίνει πρόβλεψη των ιδιοτήτων του ΑΣΣ µέσω σύνθεσης πάστας τσιµέντο µε διάφορα λεπτόκοκκα Ελληνικής προέλευσης (ασβεστόλιθος, ιπτάµενη τέφρα, ποζολάνη, πυριτική παιπάλη) II. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σκοπός των πειραµάτων που διεξήχθησαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση εξαιρετικά λεπτόκοκκων υλικών στο ιξώδες της τσιµεντόπαστας. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τις δοκιµές προσφέρθηκαν από την ΑΓΕΤ Ηρακλής και το ΕΚΕΤ, και είναι τα παρακάτω: I. Τσιµέντο II. Πυριτική παιπάλη III. Ασβεστόλιθος IV. Ποζολάνη Μήλου V. Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης Ο σχεδιασµός των µιγµάτων έγινε µε τέτοιον τρόπο ώστε να εντοπιστεί η όποια επίδραση του κάθε υλικού στη ρεολογία της πάστας. Σχεδιάστηκαν διµερή µίγµατα στα οποία προστέθηκε µικρό ποσοστό πυριτικής παιπάλης, σχηµατίζοντας τα τριµερή µίγµατα. Ο αναλυτικός πίνακας µε τα µίγµατα δίνεται παρακάτω (Πίνακας 3), µαζί µε τις µετρήσεις. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 6

7 Η λογική του σχεδιασµού, στηρίχθηκε στη δηµιουργία δύο µιγµάτων τσιµέντου µε κάθε υλικό, ένα µίγµα χαµηλής περιεκτικότητας στο δεύτερο υλικό και ένα υψηλής. Τα τριµερή µίγµατα σχηµατίστηκαν µε την αντικατάσταση ενός µικρού ποσοστού του δεύτερου υλικού από πυριτική παιπάλη. Επίσης σχεδιάστηκαν και τρία µίγµατα, τα οποία περιείχαν τσιµέντο και δύο από τα υλικά ασβεστόλιθο, ποζολάνη και ιπτάµενη τέφρα. Το ιξώδες της τσιµεντόπαστας µετρήθηκε σε ιξωδόµετρο οµοαξονικών κυλίνδρων. Ο κατασκευαστής του οργάνου είναι ο οίκος Fann και το µοντέλο της συσκευής είναι FANN Model 35 S/A Viscometer. Οι µετρήσεις έγιναν στο Εργαστήριο Σκυροδέµατος στο Κέντρο Ερευνών οκιµών και Προτύπων της ΕΗ. Κάθε µίγµα τοποθετείται στο δοχείο του ιξωδοµέτρου, ώστε η απαιτούµενη για τη µέτρηση ποσότητα να διέρχεται ανάµεσα στους δύο κυλίνδρους. Κατά τη µέτρηση, ο εξωτερικός κύλινδρος περιστρέφεται µε ταχύτητα ελεγχόµενη από το χειριστή προκαλώντας διάτµηση στο µίγµα. Η διάταξη µετρά την αντίσταση που προβάλλει το ρευστό στην κίνηση και η µέτρηση αποδίδεται ως ιξώδες. Τα στερεά µίγµατα παρασκευάστηκαν εφαρµόζοντας λόγο Νερού προς Κονία, όπου Κονία το σύνολο των στερεών υλικών, ίσο µε 0,6 κ.β.. III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι µετρήσεις από τα πειράµατα, καταγράφονται στους επόµενους πίνακες και εν συνεχεία παρουσιάζονται σε µορφή διαγραµµάτων. Πίνακας 3: Μίγµατα Α1-Γ2 ΥΛΙΚΟ/ΜΙΓΜΑ Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Τσιµέντο CEM I 42, Πυριτική παιπάλη Ασβεστόλιθος Ποζολάνη Μήλου Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ ΙΞΩ ΕΣ (cp) Πίνακας 4: Μίγµατα 1-Ζ2 ΥΛΙΚΟ/ΜΙΓΜΑ 1 2 Ε1 Ε2 Ζ1 Ζ2 Τσιµέντο CEM I 42, Πυριτική παιπάλη Ασβεστόλιθος Ποζολάνη Μήλου Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ ΙΞΩ ΕΣ (cp) , , , ,5 16,5 11, ,5 15 8, Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 7

8 Πίνακας 5: Μίγµατα Η,Θ,Ι ΥΛΙΚΟ/ΜΙΓΜΑ Η Θ Ι Τσιµέντο CEM I 42, Πυριτική παιπάλη Ασβεστόλιθος Ποζολάνη Μήλου Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ ΙΞΩ ΕΣ (cp) , , , , Από την επεξεργασία των µετρήσεων, παρατίθενται τα επόµενα διαγράµµατα: Τσιµέντο-Λεπτόκοκκο Ιξώδες (cp) Στροφές ανά λεπτό (rpm) Ποζολάνη Μήλου Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης Ασβεστόλιθος ιάγραµµα 1: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο και ένα λεπτόκοκκο σε χαµηλή αναλογία (20%). Τσιµέντο-Λεπτόκοκκο Ιξώδες (cp) Στροφές ανά λεπτό (rpm) Ποζολάνη Μήλου Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης Ασβεστόλιθος ιάγραµµα 2: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο και ένα λεπτόκοκκο σε υψηλή αναλογία (40%). Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 8

9 CEM-Λεπτόκοκκο-SF Ιξώδες (cp) Στροφές ανά λεπτό (rpm) Ποζολάνη Μήλου Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης Ασβεστόλιθος ιάγ. 3: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο, ένα λεπτόκοκκο σε χαµηλή αναλογία (15%), και 5% πυριτική παιπάλη. CEM-Λεπτόκοκκο-SF Ιξώδες (cp) Ποζολάνη Μήλου Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης Ασβεστόλιθος Στροφές ανά λεπτό (rpm) ιάγ. 4: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο, ένα λεπτόκοκκο σε υψηλή αναλογία (35%), και 5% πυριτική παιπάλη. CEM & 2 Λεπτόκοκκα Ιξώδες (cp) Ασβεστόλιθος & Ποζολάνη Ποζολάνη & Τέφρα Ασβεστόλιθος & Τέφρα Στροφές ανά λεπτό (rpm) ιάγραµµα 5: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο και δύο λεπτόκοκκα σε ίσες αναλογίες, 20% έκαστο. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 9

10 IV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Επίδραση της πυριτικής παιπάλης στα µίγµατα µε ποζολάνη. Στα χαµηλής περιεκτικότητας σε ποζολάνη δείγµατα Α1 και 1, η ύπαρξη της πυριτικής παιπάλης έχει θετική επίδραση, µειώνοντας το ιξώδες. Αντίθετα, στα δείγµατα υψηλής περιεκτικότητας σε ποζολάνη Α2 και 2 παρατηρείται ότι η ύπαρξη της πυριτικής παιπάλης επιδρά αρνητικά στο ρευστό, αυξάνοντας την τιµή του ιξώδους. Επίδραση της πυριτικής παιπάλης στα µίγµατα µε ιπτάµενη τέφρα. Παρατηρείται ότι η προσθήκη πυριτικής παιπάλης στα µίγµατα που περιέχουν ιπτάµενη τέφρα, δεν επιδρά στο ιξώδες. Επίδραση της πυριτικής παιπάλης στα µίγµατα µε ασβεστόλιθο. Στα µίγµατα µε χαµηλή περιεκτικότητα 20% σε ασβεστόλιθο (Γ1,Ζ1), η προσθήκη πυριτικής παιπάλης προκαλεί αµελητέα µείωση του ιξώδους. Στα υψηλής περιεκτικότητας σε ασβεστόλιθο 40% (Γ2,Ζ2), η προσθήκη πυριτικής παιπάλης προκαλεί αύξηση του ιξώδους κατά 10%. Για το µίγµα Τσιµέντο-Ασβεστόλιθος-Ποζολάνη (Η). Το ιξώδες του µίγµατος λαµβάνει τιµή ενδιάµεση των τιµών ιξώδους των µιγµάτων που έχουν µόνο το ένα από τα δύο λεπτόκοκκα αδρανή, είτε πρόκειται για υψηλή είτε για χαµηλής περιεκτικότητα σε αυτά (Α1,Γ1,Α2,Γ2). Για το µίγµα Τσιµέντο-Ποζολάνη-Τέφρα (Θ). Συγκριτικά µε τα µίγµατα που περιέχουν µόνο ποζολάνη από τα λεπτόκοκκα αδρανή (Α1,Α2), το ιξώδες αυτού του µίγµατος είναι αρκετά µεγαλύτερο. Όσον αφορά τη συσχέτισή του µε τα µίγµατα που περιέχουν µόνο ιπτάµενη τέφρα, αξίζει να σηµειωθεί ότι το ιξώδες του Θ είναι υψηλότερο από το Β1 (20% τέφρα) και χαµηλότερο από το Β2 (40% τέφρα). Για το µίγµα Τσιµέντο-Ασβεστόλιθος-Τέφρα (Ι). Το ιξώδες του βρίσκεται µικρότερο σε σχέση µε τα µίγµατα που περιέχουν µόνο τέφρα (Β1,Β2) και µεγαλύτερο συγκριτικά µε τα µίγµατα του ασβεστόλιθου (Γ1,Γ2). Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 10

11 V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ A. Το ΑΣΣ είναι ένας τύπος σκυροδέµατος, όπου µικρή απόκλιση της σύνθεσης του µίγµατος προκαλεί απώλεια της ικανότητας της αυτοσυµπύκνωσης. B. Στο ΑΣΣ απαιτείται περισσότερη πάστα τσιµέντου και υψηλότερο ποσοστό λεπτόκοκκων υλικών στη πάστα. To ΑΣΣ είναι ένας αποδέκτης υλικών σε µορφή σκόνης. Η προσθήκη εξαιρετικά λεπτόκοκκων αδρανών στο τσιµέντο επιδρά στο ιξώδες της πάστας. Ο ρόλος του ασβεστόλιθου λόγω κοκκοµετρίας και σχήµατος κόκκου παρουσιάζει βελτίωση του ιξώδους και είναι το καλύτερο λεπτόκοκκο υλικό. VI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Domone P.L., Self-compacting concrete: An analysis of 11 years of case studies, Cement and Concrete Composites 28 (2006): Kordts S. and Grube H., Controlling the workability properties of self-compacting concrete used as readymixed concrete, RILEM Proceedings Pro 33: Kordts S. and Grube H., Assessment of the fresh concrete properties of self-compacting concrete, RILEM Proceedings Pro 33: Sebaibi Y. et al., A study of the viscosity of lime-cement paste: influence of the physicochemical characteristics of lime, Construction and Building Materials 18 (2004): Ouchi, Nakamura et al., Applications of self-compacting concrete in Europe, Japan and the United States, ISHPC Ferraris F.C., Simulation of SCC Flow, 1st North American Conference on the Design and Use of Self- Consolidating Concrete Proceedings, Chicago, IL, November 2002, pp Petersson O., Final Report of Task 2 Workability, Self Compacting Concrete, September Sedran T., Final Report of Task 3 Rheology, Self Compacting Concrete, February EFNARC, The European Guidelines for Self Compacting Concrete, May Claus Pade, Material Models in SCC Mix Design, SCC Seminar in Copenhagen, June Claus Pade, Environmental Impact of Self-Compacting Concrete, ECOserve Meeting in Warsaw, May Zhang X. and Han J., The effect of ultra-fine admixture on the rheological property of cement paste 13. Ozyildirim C. and Lane S., Evaluation of Self-Consolidating Concrete, VTRC 03-R13RB, August Ferraris F.C. et al., Workability of Self-Compacting Concrete, International Symposium on High Performance Concrete Orlando, Florida 2000, Proceedings Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Υπουργείο ΠΕ. ΧΩ. Ε., Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών, Έκδοση 1η. 16. Παπανικολάου Κ.Γ. και Τριανταφύλλου Αθ.Χ., Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Ανασκόπηση, Ιδιότητες και Προοπτικές στην Ελλάδα, Πρακτικά 14ου Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Κως Σίδερης Κ.Κ. κ.ά., Μηχανικά χαρακτηριστικά και ανθεκτικότητα αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων παρασκευασθέντων µε ελληνικά υλικά, Πρακτικά 14ου Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Κως API Specification 13A, Specification for drilling fluid materials, July API RP 13B-1, Recommended practice standard procceedures for field testing water-based drilling fluids. 20. Α. Σακελλαρίου, Μετρήσεις ιξώδους ρευστών. Εσωτερικές τεχνικές εκθέσεις., Κ ΕΠ- ΕΗ, Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα 11

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Λεπτόκοκκα πρόσµικτα, Πάστα τσιµέντου, Πλαστικό ιξώδες, ΑΣΣ, Κατανοµή µεγέθους πόρων.

Λέξεις κλειδιά: Λεπτόκοκκα πρόσµικτα, Πάστα τσιµέντου, Πλαστικό ιξώδες, ΑΣΣ, Κατανοµή µεγέθους πόρων. Επίδραση λεπτόκοκκων υλικών στο ιξώδες της πάστας τσιµέντου για αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Effect of fine additives on the viscosity of cement paste for self-compacting concrete Νικόλαος ΙΑΜΑΝΤΩΝΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτο-Συµπυκνούµενο Σκυρόδεµα SCC (Self Compacting Concrete)

Αυτο-Συµπυκνούµενο Σκυρόδεµα SCC (Self Compacting Concrete) Αυτο-Συµπυκνούµενο Σκυρόδεµα SCC (Self Compacting Concrete) Ιωάννης Κοροπούλης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης ΜΑΠΕΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισµός και επεξήγηση του όρου Αυτο-συµπυκνούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή

Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή Εφαρµογή Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής και περιεκτικότητας λεπτών υλικών, σε κτιριακή κατασκευή Άγγελος Γεωργιάδης Άγγελος Γεωργιάδης, Πολιτικός Μηχανικός. Υποψ. ιδάκτορας, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣ και ελληνική πραγµατικότητα. Ελλάδα από ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.Υ. Κ. Γεωργίου, Πολ. Μηχανικός Υπεύθυνος ποιότητος και σχεδιασµού προϊόντων

ΑΣΣ και ελληνική πραγµατικότητα. Ελλάδα από ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.Υ. Κ. Γεωργίου, Πολ. Μηχανικός Υπεύθυνος ποιότητος και σχεδιασµού προϊόντων ΑΣΣ και ελληνική πραγµατικότητα. Λύσεις µε ΑΣΣ στην Ελλάδα από ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ.Υ. Κ. Γεωργίου, Πολ. Μηχανικός Υπεύθυνος ποιότητος και σχεδιασµού προϊόντων ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ευκολία διάστρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σ. ΚΩΝΣΤΑ 1 και Χρήστος Θ. ΒΗΧΑΣ 2. Λέξεις κλειδιά: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα, κοκκοµετρία άµµου, λεπτοµερή, πάστα, εξάπλωση

Μαρία Σ. ΚΩΝΣΤΑ 1 και Χρήστος Θ. ΒΗΧΑΣ 2. Λέξεις κλειδιά: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα, κοκκοµετρία άµµου, λεπτοµερή, πάστα, εξάπλωση Παραγωγή και Αξιολόγηση Συνθέσεων ΑΣΣ χωρίς Χρήση Πληρωτικών Κονιών και µε Αδρανή Υλικά Προερχόµενα από Εντόπιους Προµηθευτές του Νοµού Ξάνθης Production and Evaluation of SCC mixes without mineral admixtures

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Κ. Κ. Σίδερης Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ. Περίληψη I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ. Περίληψη I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών-04», Μάρτιος 2004 Εργασία Νο 7 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο το Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Εξαρτάται από Εργάσιμο νωπού Γενικές οδηγίες Κόστος μηχανική αντοχή αντοχή σε γήρανση σκληρυμένου σκυροδέματος Απαιτούμενη κάθιση εντός ορίων Καθορίζεται από το τσιμέντο. Μέση συμβατική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κωνσταντίνος Γ. Τρέζος Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ιωάννης Π. Σφήκας Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, έλεγχοι ποιότητας, επιταχυντές

Λέξεις κλειδιά: εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, έλεγχοι ποιότητας, επιταχυντές Σχολιασµός του σχεδίου Προδιαγραφής Εκτοξευόµενου Σκυροδέµατος και σχετικές προτάσεις µε βάση δεδοµένα ελέγχου ποιότητος από την επίβλεψη εφαρµογών εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στην Αθήνα. Μ..Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μία βελτιωμένη μέθοδος σχεδιασμού και ποιοτικού ελέγχου μειγμάτων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος (ΑΣΣ)

Μία βελτιωμένη μέθοδος σχεδιασμού και ποιοτικού ελέγχου μειγμάτων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος (ΑΣΣ) Μία βελτιωμένη μέθοδος σχεδιασμού και ποιοτικού ελέγχου μειγμάτων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος (ΑΣΣ) Άγγελος Γεωργιάδης, Πολιτικός Μηχανικός. Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-06-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 06 Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΙΝΕΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΙΝΕΣ Ε.Σ. Λάππα, C. van der Veen & J.C. Walraven Section of Concrete Structures, Delft University of Technology, The Netherlands Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

(European Federation for Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems:

(European Federation for Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems: Το Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα (SCC) και η εφαρµογή του στις επισκευές ενισχύσεις κατασκευών ΤΟ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ (SCC) ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ 1. email: kksider@civil.duth.gr. 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ 1. email: kksider@civil.duth.gr. 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα και Ελληνική πραγµατικότητα: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης Self-compacting concrete in the Greek market: Present situation and future development. Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (SELF-COMPACTING CONCRETE )

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (SELF-COMPACTING CONCRETE ) ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (SELF-COMPACTING CONCRETE ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΤΕΝΑΣ Περίληψη Στην παρακάτω εργασία γίνεται αναφορά στο νέο τύπο σκυροδέματος, το Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα (ΑΣΣ). Αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα

Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα ΓΙΑΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ: 940915 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοσυμπυκνούμενο Ελαφροσκυρόδεμα στην Επισκευή και Ενίσχυση Κατασκευών από Ο.Σ.

Το Αυτοσυμπυκνούμενο Ελαφροσκυρόδεμα στην Επισκευή και Ενίσχυση Κατασκευών από Ο.Σ. ΤΟ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ Ο.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα νέο τύπο σκυροδέματος, το Αυτοσυμπυκνούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις-κλειδιά: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, σκωρία κάδου, υαλόθραυσμα.

Λέξεις-κλειδιά: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, σκωρία κάδου, υαλόθραυσμα. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων ως λεπτό υλικό πλήρωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισµένο κονίαµα υψηλών αντοχών

Ινοπλισµένο κονίαµα υψηλών αντοχών Ινοπλισµένο κονίαµα υψηλών αντοχών I.A. Μαρίνος Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Ποιότητας και ιεργασιών Παραγωγής ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Κερµετζόγλου Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ Περίληψη Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζεται ένας νέος τύπος σκυροδέματος, το αυτοσυμπνυκνούμενο σκυρόδεμα. Αρχικά δίνονται κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κόστους χρόνου ζωής κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε αυτοσυµπυκνούµενο και συµβατικό σκυρόδεµα

Ανάλυση κόστους χρόνου ζωής κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε αυτοσυµπυκνούµενο και συµβατικό σκυρόδεµα Ανάλυση κόστους χρόνου ζωής κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε αυτοσυµπυκνούµενο και συµβατικό σκυρόδεµα Life cycle cost analysis of reinforced concrete structures casted with self-compacting concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Μάρτιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος είναι η πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ Ρεολογία Επιστήµη που εξετάζει την ροή και την παραµόρφωση των υλικών κάτω από την άσκηση πίεσης. Η µεταφορά των υγρών στην βιοµηχανία τροφίµων συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Άγγελος Σ.ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ 1, Κοσµάς Κ.ΣΙ ΕΡΗΣ 2, Νικόλαος Σ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1, Νικόλαος T.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Άγγελος Σ.ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ 1, Κοσµάς Κ.ΣΙ ΕΡΗΣ 2, Νικόλαος Σ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1, Νικόλαος T.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 3 Επίδραση διαφορετικού τύπου αδρανών και ρυθµού σκυροδέτησης µειγµάτων ΑΣΣ στην κατανοµή πιέσεων στον ξυλότυπο Influence of different type of aggregates and casting rates on formwork pressure induced by

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιοτήτων Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος Study on the Properties of Self Compacting Concrete

Μελέτη Ιδιοτήτων Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος Study on the Properties of Self Compacting Concrete Μελέτη Ιδιοτήτων Αυτοσυµπυκνούµενου Σκυροδέµατος Study on the Properties of Self Compacting Concrete Κωνσταντίνος Γ. ΤΡΕΖΟΣ 1, Ιωάννης Π. ΣΦΗΚΑΣ 2, ηµοσθένης Η. ΠΑΥΛΟΥ 3 Λέξεις κλειδιά: αυτοσυµπυκνούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΤΙ (θέλω να προσδιορίσω) ΠΩΣ (Εξοπλισμός, εργαστηριακός,

Διαβάστε περισσότερα

Eργονομικό Υπέρρευστο Σκυρόδεμα Χαμηλού κόστους Smart Dynamic Concrete (S.D.C.)

Eργονομικό Υπέρρευστο Σκυρόδεμα Χαμηλού κόστους Smart Dynamic Concrete (S.D.C.) Eργονομικό Υπέρρευστο Σκυρόδεμα Χαμηλού κόστους Smart Dynamic Concrete (S.D.C.) Γ. Γαρατζιώτης 1, Μ. Corradi 2, R. Khurana 3, R. Magarotto 4 Λέξεις κλειδιά: αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα χαμηλών λεπτόκοκκων,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας

Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας Συσχέτιση αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου και ανάλυση αβεβαιότητας.χ.τσαµατσούλης ρ. Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Συστήµατος Ποιότητας, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Λέξεις κλειδιά: Σκυρόδεµα, τσιµέντο, αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ελληνικός όρος αδρανή αερακτικό υλικό άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο άντληση αντοχή αξιολόγηση, εκτίμηση απογραφή, κατάλογος αρχή αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος Εισαγωγή. 1.2 Κανονισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές σκυροδέματος. 1.3 Ελεγχος ποιότητος σκυροδέματος

Κεφάλαιο Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος Εισαγωγή. 1.2 Κανονισμοί, Πρότυπα, Προδιαγραφές σκυροδέματος. 1.3 Ελεγχος ποιότητος σκυροδέματος Κεφάλαιο 12 Σύνοψη Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος εξασφαλίζει ότι ποιότητά του είναι αυτή που προδιαγράφεται από τη μελέτη, και με βάση την οποία έχει διαστασιολογηθεί. Προαπαιτούμενη γνώση Μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ STEEL MAKING SLAGS FOR THE PRODUCTION OF SELF-COMPACTING CONCRETES

ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ STEEL MAKING SLAGS FOR THE PRODUCTION OF SELF-COMPACTING CONCRETES Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα

Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΖΙΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα συστατικά του, ενδεικτικές συνθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

«Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΣΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ»

«Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΣΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών Τοµέας Χηµικών Επιστηµών «Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΣΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιαµαντώνης Νικόλαος Επιβλέπουσα: Μπεάζη Κατσιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 02 Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση του είδους των αδρανών και της παιπάλης στα µηχανικά χαρακτηριστικά των ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραυστών αµµοχαλίκων Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοσυµπυκνούµενο κισσηρόδεµα (ΑΣΚ) Pumice aggregate self-compacting concrete (PASCC)

Αυτοσυµπυκνούµενο κισσηρόδεµα (ΑΣΚ) Pumice aggregate self-compacting concrete (PASCC) Αυτοσυµπυκνούµενο κισσηρόδεµα (ΑΣΚ) Pumice aggregate self-compacting concrete (PASCC) Κατερίνα (Κορίνα) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, Μιχάλης ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ 2 Λέξεις κλειδιά: κισσηρόδεµα, αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5.1 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5.1 Γενικά Το ιξώδες είναι χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα ενός ρευστού. Σαν φυσικό μέγεθος, είναι μέτρο της εσωτερικής τριβής ενός ρευστού και,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Η επιλογή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος έγινε µε όρια που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα: Ανασκόπηση, Ιδιότητες και Προοπτικές στην Ελλάδα

Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα: Ανασκόπηση, Ιδιότητες και Προοπτικές στην Ελλάδα Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα: Ανασκόπηση, Ιδιότητες και Προοπτικές στην Ελλάδα K.Γ. Παπανικολάου ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Μηχανικής των Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Αθ.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασία Νο. 6 ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»

ΕΠΕΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ (για θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή Αττικής) Βασ. Κυριακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, vkyriako@gmail.com Στυλ. Κόλιας Δρ Πολιτικός Μηχανικός τ. Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

Μόνικα Ζερβάκη, Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μόνικα Ζερβάκη, Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μόνικα Ζερβάκη, Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκυρόδεμα και Κονίαμα... 11 1.1. Εργασιμότητα... 11 1.1.1. Σχετική Ορολογία... 11 1.1.2. Ομοιογένεια Σκυροδέματος... 13 1.1.3. Μέτρηση της Εργασιμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα στην Ελληνική πραγματικότητα, νέες εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές

Το Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα στην Ελληνική πραγματικότητα, νέες εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές Το Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα στην Ελληνική πραγματικότητα, νέες εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές K.Γ. Παπανικολάου Λέκτορας, Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός έλεγχος αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος χαµηλού κόστους

Εργαστηριακός έλεγχος αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος χαµηλού κόστους Εργαστηριακός έλεγχος αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος χαµηλού κόστους Κ. Γ. Παπανικολάου Λέκτορας. Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών.. Γ. Φρυγανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της Απορριφθείσας Παιπάλης Ασφαλτικού Συγκροτήματος ως Πληρωτική στην Εγνατία Οδό.

Χρήση της Απορριφθείσας Παιπάλης Ασφαλτικού Συγκροτήματος ως Πληρωτική στην Εγνατία Οδό. ΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδας Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος Ημερίδα Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα 07 05 2008 Χρήση της Απορριφθείσας Παιπάλης Ασφαλτικού Συγκροτήματος ως Πληρωτική Κονία για Α.Σ.Σ.-Εφαρμογή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη).

Λέξεις κλειδιά: ψυχρή ανακύκλωση, γαλάκτωµα, τσιµέντο, µέτρο δυσκαµψίας, αντοχή σε έµµεσο εφελκυσµό (διάρρηξη). ιερεύνηση της επίδρασης των αναλογιών ανάµιξης φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραστού αµµοχαλίκου στα χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µιγµάτων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή και τσιµέντο Σ. Κόλιας Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ. (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ. (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου. Στα ιξωδόμετρα αυτά ένας μικρός σε διάμετρο κύλινδρος περιστρέφεται μέσα σε μια μεγάλη μάζα του ρευστού. Για

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, θερµοκρασία, αντοχή σε κάµψη, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση της θερµοκρασίας του δοκιµίου στα µηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων θραυστού αµµοχάλικου και φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Μαχαίρας, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραµατική διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής αυτοσυµπυκνούµενου µικροσκυροδέµατος από λεπτοµερή λατοµικά παραπροϊόντα. ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 7: Σχεδιασμός Μελέτης Σύνθεσης Σκυροδέματος Σύμφωνα με την Μέθοδο A Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων

Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων Καινοτόμες Λύσεις Σκυροδεμάτων & Κονιαμάτων H Lafarge, πρωτοπόρος στο χώρο των δομικών υλικών, σχεδιάζει και προτείνει λύσεις για κάθε ανάγκη της κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 η : ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γιατί Χρησιµοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Στέφανος ρίτσος Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ Στυλιανός Κ Αντίοχος Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας, ΕΜΠ. Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος στην ελληνική προκατασκευή

Εφαρµογή αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος στην ελληνική προκατασκευή Εφαρµογή αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος στην ελληνική προκατασκευή Κ. Γ. Παπανικολάου Λέκτορας. Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών. Σ. Λυκούδης Γεωλόγος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Ιξώδες Ταχύτητα διάτμησης Αριθμός Reynolds Διδάσκων Δρ. Παντελής Σ. Αποστολόπουλος (Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα από Κυλινδρούμενο Σκυρόδεμα (RCC) Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1»

«Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» «Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα - ιαφορές ΚΤΣ-97 µε ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1» 1. Εισαγωγή Νικ.Μαρσέλλος Πολιτ.Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ποια είναι τα κύρια σηµεία που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εισήγηση του Θόδωρου Πάνου* (Α-Μ, ΕΜΠ) Ισχύς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥ ΗΣ 1, Ηλίας ΨΥΧΙ ΗΣ 2

Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥ ΗΣ 1, Ηλίας ΨΥΧΙ ΗΣ 2 ιογκωµένη Πολυστερίνη ως Ελαφρό Αδρανές (EPS), για την Παραγωγή Ελαφρού Σκυροδέµατος Υψηλής Αντοχής Εxpanded polystyrene lightweight aggregate (EPS),for the production of High Strength Lightweight Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη Τόµος Α 2.2 Τα καλούπια Τα στοιχεία των καλουπιών για την κατασκευή δοµικών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1. Επιφανειακά στοιχεία ή πετσώµατα 2. Οριζόντια φέροντα

Διαβάστε περισσότερα