ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ"

Transcript

1 ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

2 Εισαγωγή Ρεολογική συμπεριφορά ρευστών Υλική σχέση Νευτωνικά και μη νευτωνικά ρευστά Τανυστής ιξώδους Τάσης και ρυθμού παραμόρφωσης Ιδιότητες νευτωνικών ρευστών Στρωτή ροή Μονοδιάστατη ροή (Newton) Τρισδιάστατη ροή (Stokes) Υλική σχέση νευτωνικών ρευστών σε 3Δ (Newton Poisson) Μη νευτωνικά ρευστά Φαινόμενο ιξώδες Ανεξάρτητα από το χρόνο Πλαστικά Ψευδοπλαστικά διασταλτικά Εξαρτωμενα από το χρόνο Θιξοτροπικά Ρεοπηκτικά Ιξωδοελαστικά

3 Υλική σχέση Η σχέση ιξώδους τάσης με ρυθμούς παραμόρφωσης Γιατί στα ρευστά συσχετίζεται η τάση με το ρυθμό παραμόρφωσης και όχι με την παραμόρφωση;

4

5

6 Υλική σχέση Γιατί στα ρευστά συσχετίζεται η τάση με το ρυθμό παραμόρφωσης και όχι με την παραμόρφωση; Ορισμός Ρευστό είναι το υλικό σώμα που παραμορφώνεται συνεχώς υπό την επίδραση διατμητικής τάσης

7 Υλική σχέση Κατά Gibbs: ο τανυστής ιξωδών τάσεων ο τανυστής ρυθμού παραμόρφωσης Με δεικτες: οι συνιστώσες των παραπάνω τανυστών

8 Υλική σχέση Κατά Gibbs: ο τανυστής ιξωδών τάσεων ο τανυστής ρυθμού παραμόρφωσης Με δεικτες: οι συνιστώσες των παραπάνω τανυστών

9 Νευτωνικά ρευστά Ο νόμος του Newton: Για μονοδιάστατη, στρωτή ροή Ποια είναι τυπικά νευτωνικά ρευστά; Από τι εξαρτάται το ιξώδες;

10 Νευτωνικά ρευστά

11 Νευτωνικά ρευστά 0 Φυσική ερμηνεία του Poise (wikipedia): If a fluid with a viscosity of one Pa s is placed between two plates, and one plate is pushed sideways with a shear stress of one pascal, it moves a distance equal to the thickness of the layer between the plates in one second.

12 Νευτωνικά ρευστά Νόμος ιξώδους του Newton για μονοδιάστατη στρωτή ροή

13 Νευτωνικά ρευστά Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει η παραπάνω σχέση;

14 Νευτωνικά ρευστά 1. Ακρότατα ή σημεία καμπής της συνάρτησης της ταχύτητας 2. Ομοιόμορφη ταχύτητα 3. Ακίνητο ρευστό

15 Ρεολογικό διάγραμμα 1. Ακρότατα ή σημεία καμπής της συνάρτησης της ταχύτητας 2. Ομοιόμορφη ταχύτητα Α. απλό διάγραμμα β. Λογαριθμικό διάγραμμα

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Σχέσεις Ιξώδους Stokes Για τρισδιάστατη στρωτή ροή νευτωνικού ρευστού:

25 Σχέσεις Ιξώδους Stokes

26 Σχέσεις Ιξώδους Stokes

27 Σχέσεις Ιξώδους Stokes Διαστολικό ιξώδες κ: οφείλεται στην περιστροφική κίνηση των μορίων του ρευστού (εάν υπάρχει) Θεωρείται μηδέν για μονοατομικά ρευστά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο από το μ (πότε;) Προσδιορίζεται πειραματικά ή αναλυτικά από τις σχέσεις Stokes

28 Σχέσεις Ιξώδους Stokes

29 Σχέσεις Ιξώδους Stokes

30 Νόμος Newton Poisson Κατά Stokes: Για ασυμπίεστη ροή (διαφορική εξίσωση συνέχειας) 0

31 Νόμος Newton Poisson με πίνακες Ή με δείκτες

32

33 Μη νευτωνικά ρευστά Πληκτρολογήστε την εξίσωση εδώ. starch From Wikipedia: Oobleck on a subwoofer. Applying force to oobleck, by sound waves in this case, makes the non-newtonian fluid thicken. [

34 Μη νευτωνικά ρευστά Η σχέση μεταξύ της διατμητικής τάσης και του ρυθμού παραμόρφωσης δεν είναι γραμμική. ή Η καμπύλη τ / γ δεν είναι ευθεία γραμμή Το ιξώδες εξαρτάται (εκτός των καταστατικών μεγεθών): Από το ρυθμό διάτμησης Από το χρόνο διάτμησης Από τη γεωμετρία

35 Μη νευτωνικά ρευστά Φαινόμενο ιξώδες Σε οποιεσδήποτε συνθήκες ορίζουμε το : Το φαινόμενο ιξώδες είναι σταθερό και αποτελεί ιδιότητα του υλικού στην περίπτωση που το ρευστό είναι νευτώνιο.

36 Μη νευτωνικά ρευστά Ρεολογία: Η μελέτη των υλικών σχέσεων που διέπουν τη ροή υλικών Στο ιξωδόμετρο Couette, για νευτώνιο ρευστό:

37 Μη νευτωνικά ρευστά Ταξινόμηση ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Το φαινόμενο ιξώδες μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος της διάτμησης ΜΝΡ εξαρτώμενα από τον χρόνο Το φαινόμενο ιξώδες μπορεί να εξαρτάται από το ρυθμό της διάτμησης αλλά και από το ιστορικό διατμητικής καταπόνησης (φαινόμενο μνήμης) ΜΝΡ ιξωδοελαστικά Παρουσιάζουν μικτή συμπεριφορά στερεού και ρευστού

38 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Το φαινόμενο ιξώδες μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος της διάτμησης Πλαστικά Ψευδοπλαστικά Διασταλτικά

39 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Πλαστικά

40 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Πλαστικά Ιδανικό πλαστικό ρευστό Πραγματικό πλαστικό ρευστό

41 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Πλαστικά Ερμηνεία;

42 Πότε είναι ελάχιστο το πάχος;

43 Πότε είναι ελάχιστο το πάχος; Όταν η μέγιστη διατμητική τάση στη διεπιφάνεια γίνει ίση με την τάση ροής του υλικού: Τ yz y=0 = τ 0

44 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Ψευδοπλαστικά: το φαινόμενο ιξώδες μειώνεται με το ρυθμό διάτμησης Ποια είναι η διαφορά τους από τα πλαστικά; Νόμος των Oswald-de Waele: κ : δείκτης συνοχής Τι σχέση έχει με το φαινόμενο ιξώδες; Για ποιο κ το ρευστό γίνεται νευτώνειο; n: δείκτης ρεολογικής συμπεριφοράς n=1 για Νευτώνειο ρευστό 0<n<1

45 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Ψευδοπλαστικά: το φαινόμενο ιξώδες μειώνεται με το ρυθμό διάτμησης Ποια είναι η διαφορά τους από τα πλαστικά; τ 0 = 0 Νόμος των Oswald-de Waele: κ : δείκτης συνοχής Τι σχέση έχει με το φαινόμενο ιξώδες; Για ποιο κ το ρευστό γίνεται νευτώνειο; n: δείκτης ρεολογικής συμπεριφοράς n=1 για Νευτώνειο ρευστό 0<n<1

46 Μη νευτωνικά ρευστά Ψευδοπλαστικά ρευστά: φαινόμενο ιξώδες Για 0<n<1 το φαινόμενο ιξώδες μειώνεται με το ρυθμό διάτμησης

47 Μη νευτωνικά ρευστά Ψευδοπλαστικά ρευστά: εμπειρικές εξισώσεις Ellis Sisco

48 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Ψευδοπλαστικά Ερμηνεία;

49 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Διασταλτικά: το φαινόμενο ιξώδες αυξάνεται με το ρυθμό διάτμησης Επίσης ισχύει: τ 0 = 0 Ισχύει ο Νόμος των Oswald-de Waele: Για διασταλτικά n>1 Παρατηρήθηκε από τον Reynolds σε διμερή μείγματα στερεών υγρών

50 Μη νευτωνικά ρευστά Διασταλτικά: το φαινόμενο ιξώδες αυξάνεται με το ρυθμό διάτμησης

51 Μη νευτωνικά ρευστά Διασταλτικά: το φαινόμενο ιξώδες αυξάνεται με το ρυθμό διάτμησης Ερμηνεία;

52 ΜΝΡ ανεξάρτητα του χρόνου Μη νευτωνικά ρευστά

53 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ εξαρτώμενα από το χρόνο Η διατμητική τάση εξαρτάται από τον τοπικό ρυθμό διάτμησης αλλά και από την διάρκεια της διάτμησης Θιξοτροπικά Ρεοπηκτικά

54 Μη νευτωνικά ρευστά ΜΝΡ εξαρτώμενα από το χρόνο Θιξοτροπικά: Το ιξώδες τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου όταν υφίστανται διάτμηση Ρεοπηκτικά: Το ιξώδες τους αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου όταν υφίστανται διάτμηση

55 Μη νευτωνικά ρευστά Θιξοτροπικά: Το ιξώδες τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου όταν υφίστανται διάτμηση Ερμηνεία;

56 Μη νευτωνικά ρευστά Θιξοτροπικά: Το ιξώδες τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου όταν υφίστανται διάτμηση

57 Μη νευτωνικά ρευστά Θιξοτροπικά: Βρόγχος υστέρησης

58 Μη νευτωνικά ρευστά Ρεοπηκτικά: Το ιξώδες τους αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου όταν υφίστανται διάτμηση Αραιά διαλύματα VO 5 Πυκνά διαλύματα ένυδρου γύψου Μπεντονίτης H ρεοπηξία είναι αντιστρεπτό φαινόμενο

59 Ιξωδοελαστικά ρευστά Είναι ταυτόχρονα στερεά και ρευστά Ασπράδι αυγού Πίσσα Τήγματα πλαστικών Υγρός στόκος

60 Ιξωδοελαστικά ρευστά Φαινόμενο Weissenberg From Wikipedia, the free encyclopedia The Weissenberg effect is a phenomenon that occurs when a spinning rod is inserted into a solution of liquid polymer. Instead of being thrown outward, the solution is drawn towards the rod and rises up around it. The effect is named after Karl Weissenberg.

61 Ιξωδοελαστικά ρευστά

62 Ιξωδοελαστικά ρευστά

63 Ιξωδοελαστικά ρευστά Μηχανικά μοντέλα Ελατήριο Ιξωδομειωτής

64 Maxwell Ιξωδοελαστικά ρευστά

65 Ιξωδοελαστικά ρευστά Ορίζουμε τη σταθερά χαλάρωσης λ Ολοκληρώνω για σταθερή ολική παραμόρφωση, δηλάδη για Όπου τ 0 η αρχική τιμή της τάσης

66 Ιξωδοελαστικά ρευστά Maxwell Ορίζοντας τον τελεστή ή

67 Maxwell Ιξωδοελαστικά ρευστά

68 Ιξωδοελαστικά ρευστά Kelvin ή Όπου λ 2 ο χρόνος υστέρησης:

69 Kelvin Ιξωδοελαστικά ρευστά

70 Γενικευμένα μοντέλα Maxwell Ιξωδοελαστικά ρευστά

71 Γενικευμένα μοντέλα Kelvin Ιξωδοελαστικά ρευστά

72 Ιξωδοελαστικά ρευστά Σύνθετα μοντέλα Ιξωδοελαστικό ρευστό Ιξωδοελαστικό στερεό

73