ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ατζέντα των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ ενός κρατικού και ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού.» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Εισηγήτρια: ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ: 632) ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ Με το σημείωμα αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια μου Κωσταρέλλα Ιωάννα που με την πολύτιμη βοήθεια της και τις παρατηρήσεις της συνέβαλε στην αρτιότερη εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της βιβλιοθήκης για την παραχώρηση του αναγκαίου έντυπου υλικού για την διεξαγωγή της έρευνας. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου αλλά και τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου που μου παρείχαν κάθε ηθική και υλική υποστήριξη καθ όλη την διάρκεια των σπουδών μου. 2

3 Περίληψη Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων και πως παρουσιάζονται σήμερα οι ειδήσεις στα τηλεοπτικά δελτία της Ελληνικής τηλεόρασης. Επιπλέον εκθέτει τις διαφορές που επισημαίνονται μεταξύ ενός κρατικού και ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού μέσω της καταγραφής και αξιολόγησης των κεντρικών δελτίων ειδήσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 1εβδομαδας από 4/5/2006 έως 10/5/2006. Στο χρονικό διάστημα αυτό έγινε παρακολούθηση όλων των κεντρικών τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από τους εξής τηλεοπτικούς σταθμούς: MEGA CHANNEL NET Στην ανάλυση και τα συμπεράσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι το δελτίο ειδήσεων κυρίως του ιδιωτικού καναλιού, ασχολείται περισσότερο με τις πολιτικές εξελίξεις, την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα παρά με το «λαϊφστάιλ», όπως συνέβαινε πριν από μια τριετία. Ωστόσο, η διάρκεια του κεντρικού δελτίου παραμένει μεγάλη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η πολυφωνία και ο πλουραλισμός αφορούν το πλήθος των σχολιαστών στα παράθυρα και όχι την ποικιλία των θεμάτων και των διαφορετικών προσεγγίσεων. Συχνά, το δελτίο περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό θεμάτων, που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή και τις αντιπαραθέσεις των δύο μεγάλων κομμάτων, ενώ αγνοούνται σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Η ιεράρχηση των ειδήσεων ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα της εμπορικής τηλεόρασης όπως(δραματοποίηση, έκκληση στο συναίσθημα), ενώ όπως έχει επισημανθεί, αρκετά δελτία της ιδιωτικής τηλεόρασης θυμίζουν «πολιτικό καφενείο» ή τοκ σόου, με προβλέψιμους καβγάδες μεταξύ των προσκεκλημένων. Αντίθετα, σύμφωνα με την έρευνα, τα τηλεοπτικά δελτία της ΝΕΤ διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό ως προς την ιεράρχηση και το χρόνο προβολής των θεμάτων. Τα δελτία της κρατικής τηλεόρασης είναι περισσότερο σφαιρικά και ισορροπημένα από ό,τι της ιδιωτικής, φιλοξενούν τις απόψεις και των μικρότερων κομμάτων, ενώ καλύπτουν πληρέστερα τα διεθνή θέματα, γεγονός που συχνά (όχι πάντα) επισημαίνεται και επιβραβεύεται από τους τηλεθεατές. Επιπλέον ο καθορισμός της ημερήσιας θεματολογίας ακολουθεί μια λογική συνέχεια και δεν υποκύπτει σε εντυπωσιασμούς. 3

4 Abstract This current research focuses on the way through which the agenda-setting is formed and how the news is presented nowadays in Greek bulletins. Futhermore, it demonstrates the differences between the public and private television, through the recording and evaluation of central bulletins for one certain period of time from 4/5/2006 to 10/5/2006. In this period, an observation of all the central bulletins has been accomplished in order to collect data from the following T.V. channels: MEGA CHANNEL NET From the analysis and the results of the recearch one can ascertain that the bulletin especially of the private channel( ie:mega channel), is concerned more about the political issues, economy and the dialy problems than the lifestyle, which was what happened in the previous period of three years. However, the duration of the private channel remains extensive, whereas in many situations polyphony and pluralism regard the majority of commentators in the T.V. windows and not the variety of issues and the different approaches. Frequently, the bulletin is reduced in a minority of issues which are concerned with the central political affairs and the conflicts between the two major political parties whilst the international developmentsare ignored. The new selection and primming follows certain standard of the commercial television such assensasionalism and appeal to feeling while, as it has been pointed oyt, several bulletins of the private television remind us of talk shows with predictable arguments among the guests. In contrast, according to this research, the bulletins of public television differ extensively in the primming and the time devoted to certian topics. These bulletins are more spherical and well-balanced than the bulletins of private television. They also host the views of the minority of the political world while they cover the international affairs fully, a fact which often (yet not always) is pointed out and praised by the audience. Moreover, the agenda setting follows a logical cohesion and does not succomb to sensationalism. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη..3 Abstract..4 Εισαγωγή 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ημερήσια θεματολογία 1.1: Η Ημερήσια Θεματολογία των Δελτίων Ειδήσεων : Θεωρίες Διαμόρφωσης Ημερήσιας Θεματολογίας Η Θεωρία του Καθρέπτη Η Επιλεκτικότητα του Πυλωρού Ηγετικά ΜΜΕ...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι ειδήσεις 2.1 Ορισμός των ειδήσεων Η σημερινή μορφή των ειδήσεων Ιεράρχηση των ειδήσεων με βάση τις ειδησεογραφικές αξίες Τα δελτία ειδήσεων στην λογική της εμπορευματοποίησης Η παρουσίαση των ειδήσεων στα Ελληνικά Τηλεοπτικά Δελτία Οι συνοπτικές αλλαγές της τηλεοπτικής ενημέρωσης Οι επιπτώσεις της τηλεοπτικής ενημέρωσης στα παιδιά-εφήβους.50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μεθοδολογία και Έρευνα Δελτίων Ειδήσεων 3.1 Επιλέγοντας τον τρόπο σχηματισμού της εικόνας( Μεθοδολογία και έρευνα) Έρευνα Δελτίων Ειδήσεων για την περίοδο 4/5/2006 έως 10/5/ Σχηματίζοντας την εικόνα(περιγραφή περιπτώσεων) Η διαφορετικότητα ως είδηση Συμπερασματικά σχόλια με ειδική αναφορά στις διαφορές μεταξύ ΝΕΤ και ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού MEGA...67 Επίλογος Βιβλιογραφία..74 Παράρτημα

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερώτημα που αποτέλεσε τη βάση της έρευνας αυτής, αφορά τη σχέση ανάμεσα στην ημερήσια θεματολογία των δελτίων ειδήσεων ενός κρατικού και ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι τα ΜΜΕ λειτουργούν ως διαμεσολαβητές της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς σε μεγάλο βαθμό τα ΜΜΕ παρεμβάλλονται ανάμεσα στα υποκείμενα και τις εμπειρίες τους και συχνά αναλαμβάνουν τη σύνδεσή τους με βασικούς κοινωνικούς θεσμούς. Εκ των πραγμάτων ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η γενική «γραμματική» 1 των Μέσων στηρίζεται στη συνθήκη της μεταφοράς δεδομένων (γραφή και ανάλυση για τον τύπο, αναμετάδοση λόγου για το ραδιόφωνο και προβολή εικόνας για την τηλεόραση) που συνθέτουν ένα αντιληπτικό σύνολο το οποίο ο αναγνώστης/ ακροατής / θεατής προσλαμβάνει ως «εμπειρία». Τα στοιχεία όμως από τα οποία συντίθεται και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται η εμπειρία αυτή είναι δεδομένα και εν πολλοίς ορίζονται και από τα τεχνικά όρια και τη «λογική» του κάθε Μέσου 2. Αυτός ο δεδομένος τρόπος σύνθεσης και δημιουργίας της διαμεσολαβημένης εμπειρίας αλλά και το σύνολο των ορίων του κάθε Μέσου, αποτελούν το «φίλτρο» μέσα από το οποίο υποχρεωτικά διέρχονται τα μηνύματα των Μέσων. Η αποδοχή και μόνο της ύπαρξης αυτού του «φίλτρου», θέτει εν αμφιβόλω κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια αντικειμενική προβολή της πραγματικότητας από τα ΜΜΕ. Και τούτο γιατί τα ΜΜΕ είναι κατά κύριο λόγο οργανισμοί, οι οποίοι υπόκεινται σε δικούς τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας, που ενδεχομένως πηγάζουν από καθαρά οικονομικά, πολιτικά ή γενικότερα συμφέροντα διαχείρισης εξουσίας, είτε εξυπηρετούν καθαρά λειτουργικούς και πρακτικούς σκοπούς. Η αρχική υπόθεση της συγκεκριμένης έρευνας, στηρίχθηκε στη διαπίστωση ότι οι εσωτερικοί κανόνες λειτουργίας των ΜΜΕ δημιουργούν ένα είδος εργασιακής ρουτίνας για τους εργαζόμενους σε αυτά. Με άλλα λόγια, η καθημερινή διαδικασία 1 Παπαθανασόπουλος(1997), σ Οι D. L. Altheide και R. P. Snow ανέπτυξαν την άποψη της «λογικής των ΜΜΕ» (media logic), σύμφωνα με την οποία κάθε μορφή επικοινωνίας έχει τη δική της λογική, η οποία αποτελεί έναν τρόπο θέασης των κοινωνικών καταστάσεων. Πρόκειται για τη «διαδικασία διαμέσου της οποίας τα ΜΜΕ μεταδίδουν και παρουσιάζουν την πληροφόρηση. Στοιχεία της συμπεριλαμβάνονται στα διάφορα μέσα και στις τυπολογίες, που χρησιμοποιούνται από τα ΜΜΕ. Οι τυπολογίες αποτελούνται εν μέρει από τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται το ύφος της παρουσίασης, η εστίαση στο ύφος και τη γραμματική των μέσων της μαζικής επικοινωνίας» ( Media Worlds in the Postjournalism Era, 1991). 6

7 στην επιλογή και την παρουσίαση των ειδήσεων 3 γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο 4, ο οποίος εξασφαλίζει τα στοιχεία εκείνα τα οποία το ίδιο το Μέσο θεωρεί απαραίτητα για την επιβίωσή του στην «Αγορά», εφόσον μεταξύ άλλων αναμφίβολα πρόκειται και για οικονομικό οργανισμό, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει υπόψη τους νόμους και τους κανόνες της «Αγοράς» στην οποία κινείται. Τα οικονομικά αυτά κριτήρια όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι αυτά τα οποία έχουν τη σημαντικότερη βαρύτητα στην επιλογή του περιεχομένου των Μέσων, πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να είναι και τα μόνα. Και τούτο γιατί από κανέναν δεν αμφισβητείται ο λειτουργηματικός αλλά και εκπαιδευτικός χαρακτήρας των Μέσων, τα οποία οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με αυξημένη ευθύνη δεδομένου ότι κινούνται στη δημόσια σφαίρα. Από τη θεωρία της Επικοινωνίας είναι γνωστό ότι οι τρεις βασικοί μηχανισμοί που στοιχειοθετούν την κατάρτιση της δομής των ειδήσεων στα ΜΜΕ γενικά αλλά και στην Τηλεόραση είναι η επιλογή των ειδήσεων (News Selection) (ο καθορισμός των θεμάτων της ημέρας ο οποίος συνίσταται στην επιλογή των γεγονότων τα οποία θα προβληθούν και ουσιαστικά θα αναχθούν σε «ειδήσεις»), η ιεράρχησή τους (Priming) (η οποία συνίσταται στην απόφαση για τη σειρά προβολής της είδησης στο σύνολο των ειδήσεων και κατά συνέπεια αντανακλά τη «βαρύτητα» που προσδίδεται στην κάθε είδηση) και η πλαισίωση της είδησης (Framing) 5 (η οποία αποτελεί την επιλογή του τρόπου παρουσίασης της είδησης, και συγκεκριμένα το «πώς» προβάλλεται κάθε είδηση, αν χρησιμοποιούνται δηλαδή ιδιαίτερες οπτικοακουστικές τεχνικές οι οποίες πλαισιώνουν και υποστηρίζουν την προβολή της είδησης, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό μηχανισμούς τονισμού συγκεκριμένων μόνο στοιχείων της). Δύο από τους 3 Θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή και τη μορφή των ειδήσεων: α) η πρακτική και πολιτική των ειδησεογραφικών οργανισμών (βλ. σχετικά για τις σχέσεις του μαζικού επικοινωνητή με το κοινό, McQuail D., Windahl S., Communication models for the study of mass communication, 1991, σελ ), β) οι παραδόσεις της δημοσιογραφίας και γ) οι αξίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά των δημοσιογράφων (βλ. σχετικά Κωνσταντινίδου Χ., Δημοσιογραφικές Αρχές και Αξίες: Η Ιδεολογία ενός Επαγγέλματος, Θεωρία και Κοινωνία, Ιανουάριος, 1992). Οι Μ. Mc Combs, E. Einsiedel, D. Weaver, υποστήριξαν ότι οι τηλεοπτικές ειδήσεις αποτελούν ένα εμπορικής φύσεως πολιτιστικό προϊόν, το οποίο καθρεφτίζει, τόσο την ιδιοσυγκρασία του δημοσιογράφου και των αρχισυντακτών, που το διαμόρφωσαν μέσα στον ειδησεογραφικό οργανισμό, όσο και τις παραδόσεις ενός σαφώς τυποποιημένου και γραφειοκρατικού επαγγέλματος ( Contemporary Public Opinion Issues and the News, 1991). 4 Όπως αναφέρει ο Ε. Epstein, στο βιβλίο του, News from Nowhere (1973), «αν εξετάσουμε το προϊόν ενός ειδησεογραφικού οργανισμού, μπορεί να βρούμε εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι ειδήσεις και στην κατεύθυνση που ακολουθούν». 5 McCombs M. E. & Shaw, D. L. (1972) 7

8 μηχανισμούς αυτούς, η επιλογή και η ιεράρχηση των ειδήσεων, αποτελούν στην ουσία τη λειτουργία του Αgenda Setting 5, δηλαδή του καθορισμού των δημόσιων θεμάτων έννοια που υποδηλώνει τη σαφή συσχέτιση της δομής με την οποία παρουσιάζονται γεγονότα από τα ΜΜΕ και των θεμάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενα ενασχόλησης της κοινής γνώμης. 6 Εν τέλει η εργασία αναλύεται σε δυο τμήματα: το θεωρητικό και το πρακτικό/ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος αναλύεται η έννοια της ημερήσιας θεματολογίας των ειδήσεων και οι παράγοντες που συμβάλλουν στον καθορισμό της. Εν συνεχεία ακολουθεί στο 2 ο κεφάλαιο ο ορισμός των ειδήσεων, η διαμόρφωση τους στη σύγχρονη πραγματικότητα, η παρουσίαση τους στα τηλεοπτικά κανάλια των πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικών σταθμών και οι επιπτώσεις της τηλεοπτικής ενημέρωσης στα παιδιά και τους εφήβους. Στο πρακτικό/ερευνητικό τμήμα της εργασίας αναλύεται η μεθοδολογία και έρευνα των εξεταζόμενων τηλεοπτικών σταθμών της ελληνικής τηλεόρασης, περιγραφή περιπτώσεων (case studies) και εκθέτονται διαγραμματικά οι διαφορές που επισημαίνονται ανάμεσα στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό(νετ) και στο ιδιωτικό κανάλι (Mega Channel). 5 Βλ. Mc Combs Μ., Einsiedel E., Weaver D., ό.π, σελ McQuail, D., Mass Communication Theory An introduction, (1987). 8

9 Κεφάλαιο 1 ο 1.1 Η Ημερήσια Θεματολογία των Δελτίων Ειδήσεων Ο όρος ημερήσια θεματολογία (διάταξη, agenda-setting) δημιουργήθηκε από τους McCombs και Shaw(1972,1993) 7 στην προσπάθειά τους να περιγράψουν ένα φαινόμενο που καταγραφόταν και ήταν αντικείμενο μελέτης κατά τις προεκλογικές εκστρατείες του (1968). Συγκρίνοντας τις ιεραρχήσεις των θεμάτων από τις εφημερίδες και την τηλεόραση με τις ιεραρχήσεις των ίδιων των θεμάτων από αναποφάσιστους ψηφοφόρους, ανακάλυψαν ότι η συχνότητα με την οποία ορισμένα θέματα καλύπτονταν και η έμφαση που τους δινόταν από τα ΜΜΕ είχαν ισχυρή επίδραση πάνω σε θέματα που οι ψηφοφόροι θεωρούσαν περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά στις εκλογές του (1968). Οι Dearing και Rogers (1996) 8, ορίζουν την όλη διαδικασία ως ένα συνεχή ανταγωνισμό ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των ζητημάτων για να κερδίσουν την προσοχή των δημοσιογράφων, στο κοινό και την πολιτική ηγεσία. Ο Lazarsfeld και οι συνεργάτες του (1994) 9, αναφερόμενοι στην ημερήσια θεματολογία, τη χαρακτήρισαν ως τη δύναμη των ΜΜΕ να «να οργανώνουν τα θέματά τους». Ένα παράδειγμα ήταν η επιδίωξη των πολιτικών να πείσουν τους ψηφοφόρους με θέματα που,κατά την άποψη του κόμματος τους, είναι τα πιο σημαντικά. Επίσης καταλήγουν στο ότι η «θέση ενός ζητήματος στη θεματολογία των ΜΜΕ, σε μεγάλο βαθμό καθορίζει τη σπουδαιότητα αυτού του ζητήματος στην δημόσια θεματολογία»(δηλαδή η σπουδαιότητα που τα ΜΜΕ δείχνουν για ένα θέμα εξαρτάται από τη σπουδαιότητα που το ίδιο το κοινό εκδηλώνει γι αυτό. Οι Iyengar και Kinder (1987) 10, καταδεικνύουν ότι τα πολιτικά θέματα που τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής τοποθετούνται στις υψηλές θέσεις της θεματολογίας και επίσης κατατάσσονται ανάμεσα στα πρώτα θέματα όσον αφορά στις εκτιμήσεις του κοινού για την απόδοση των πολιτικών. Δηλαδή η γενική αποτίμηση ενός κόμματος εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κοινού αντιλαμβάνονται ότι τοποθετούνται σε σημαντικά ζητήματα. 7 McCombs M. E. & Shaw, D. L. (1993) 8 Rogers E., Dearing J(1996)., «Agenda-setting research: where has it been, where is it going»,communication yearbook 11,σελ Mcquail, D (2002), σ McCombs M,Einsiedel E.,Weaver N.(1996), σ

10 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων Η διαδικασία της ημερήσιας θεματολογίας είναι ένας τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται ένα πλαίσιο αναφοράς όσον αφορά στη θέση του κόσμου. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο καθορισμός της ημερήσιας θεματολογίας από τα ΜΜΕ ποικίλλει ανάλογα σε ποιο πλαίσιο αναφοράς εξετάζεται η κοινή γνώμη. Κάθε πλαίσιο αναφοράς βασίζεται σε συλλογικά δημόσια στοιχεία όπως τα αποτελέσματα σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης. Σ ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων αποδεικνύεται συνήθως ότι η σχετική έμφαση των ΜΜΕ στα θέματα αυτά επηρεάζει το σχετικό μέγεθος των ομάδων της κοινότητας που ενδιαφέρονται περισσότερο γι αυτά. Αυτό ισχύει κυρίως για θέματα που δεν παρεισφρέουν στην ημερήσια θεματολογία, θέματα δηλαδή τα οποία οι πολίτες έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να βιώσουν σαν άμεσες εμπειρίες όπως είναι η εξωτερική πολιτική,οι αμυντικές δαπάνες και άλλα. Έτσι λοιπόν τα μηνύματα των ΜΜΕ δεν ασκούν ακριβώς την ίδια επιρροή σε όλους τους ανθρώπους γι αυτό, είναι αναγκαίο να εξετάζεται η επιρροή τους σε ομάδες ατόμων ή στην κοινωνία ως σύνολο. Η έννοια του καθορισμού της ημερήσιας θεματολογίας έχει τις ρίζες της στην ιδέα του Lippmann 11 για τις «εικόνες που έχουμε στο νου μας» και στην πιο πρόσφατη παρατήρηση του πολιτικού επιστήμονα Bernard Cohen(1963) 12 ότι «τα ΜΜΕ μπορεί να μη μας λένε τι να σκεφτόμαστε, αλλά οπωσδήποτε μας λένε περί τίνος να σκεφτόμαστε». Με άλλα λόγια, έστω και αν τα ΜΜΕ δεν κατορθώνουν πολύ συχνά να μας λένε ποιες απόψεις πρέπει να έχουμε, τις πιο πολλές φορές μπορούν να μας επηρεάσουν λέγοντάς μας για ποια πράγματα πρέπει να έχουμε γνώμη. Αυτή λοιπόν η επιρροή των ΜΜΕ στον καθορισμό της ημερήσιας θεματολογίας προκύπτει από την ανάγκη διαλογής ορισμένων θεμάτων μέσα από την καθημερινή δημοσιογραφία και την απόρριψη ορισμένων άλλων, την επιλογή ορισμένων ειδήσεων που θα γραφτούν με πηχυαίους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή θα ηγηθούν ενός τηλεοπτικού δελτίου και την απόρριψη άλλων στα πολύ ψιλά γράμματα των ρεπορτάζ. Το κοινό αντιλαμβάνεται ως σημαντικότερα τα θέματα που προέχουν στην ειδησεογραφική ημερήσια διάταξη και με την πάροδο του χρόνου είναι εκείνα τα 11 McCombs M,Einsiedel E.,Weaver N.(1996,σελ.28) 12 Mcquail, D (2002,σελ.523) 10

11 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων οποία συχνά καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στα θέματα που απασχολούν το κοινό. Είναι φανερό ότι το ενδιαφέρον του κοινού για ορισμένα θέματα μπορεί να προηγηθεί της έμφασης που τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δίνουν σ αυτά. Έτσι λοιπόν ο ρόλος των ΜΜΕ στο καθορισμό της ημερήσιας διάταξης εστιάζεται στην προβολή των απόψεων και όχι στην κατεύθυνσή τους. Τα ΜΜΕ δεν υπαγορεύουν από μόνα τους ποια θα είναι η δημόσια ημερήσια θεματολογία για όλους τους πολίτες ή ποια είναι τα κίνητρα των μεμονωμένων πολιτών, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι μεγαλύτεροι ειδησεογραφικοί οργανισμοί. Κάνοντας μια θεώρηση της ημερήσιας θεματολογίας θα μπορούσε να λεχθεί ότι: Ο Δημόσιος Διάλογος εκφράζεται από σημαντικά ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό. Η θεματολογία προέρχεται από ένα συνδυασμό της κοινής γνώμης και της πολιτικής επιλογής. Ανταγωνιστικά συμφέροντα επιδιώκουν να προβάλλουν τη δική τους θέση σε αμφιλεγόμενα ζητήματα. Τα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν τα ζητήματα που θα προβάλλουν λιγότερο η περισσότερο με γνώμονα τις διάφορες πιέσεις που δέχονται ιδίως από τις διάφορες ελίτ, την κοινή γνώμη και τα γεγονότα του πραγματικού κόσμου. Η ανάδυση ενός θέματος στην θεματολογία των ΜΜΕ ( σχετικός βαθμός σημασίας των θεμάτων) αποτελεί σημείο δημόσιας αναγνώρισης και ασκεί μια περαιτέρω επίδραση στην κοινή γνώμη και την πολιτική σκηνή. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η ημερήσια διάταξη (agenda-setting) 13,είναι η διαδικασία της επιρροής των ΜΜΕ (σκόπιμη ή μη), διαμέσου της οποίας η σχετική σπουδαιότητα των ειδήσεων για γεγονότα, θέματα ή πρόσωπα που απευθύνονται προς την κοινή γνώμη,επηρεάζεται από την διάταξη της παρουσίασης στις δημοσιογραφικές αναφορές. Υποτίθεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η προσοχή των ΜΜΕ, τόσο μεγαλύτερη σημασία δίνεται από τα μέλη του κοινού σε γεγονότα, θέματα ή πρόσωπα. Η επιρροή των ΜΜΕ δεν έχει να κάνει μόνο με τον προσανατολισμό της κοινής γνώμης αλλά και με το τι σκέφτονται οι άνθρωποι. 13 Mcquail, D (2002,σελ.566) 11

12 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων 1.2 Θεωρίες Διαμόρφωσης Ημερήσιας Θεματολογίας Η Θεωρία του Καθρέπτη 14 Σύμφωνα με τη θεωρία του καθρέπτη αποστολή των ΜΜΕ είναι να κρατούν ένα καθρέπτη μπροστά στη κοινωνία και να καθρεπτίζουν όσα υπάρχουν μέσα της. Όμως είναι πολλά τα κενά στον καθρέπτη που κρατούν τα ΜΜΕ μπροστά στην πραγματικότητα. Η παραπάνω θεωρία είναι μια υπεραπλουστευμένη περιγραφή της δημοσιογραφίας που αγνοεί την εγγενή αναγκαιότητα, επιλογή ορισμένων λεπτομερειών από το ιστορικό κάθε ημέρας, οι οποίες θα παρουσιαστούν. Πρώτα απ όλα, υπάρχουν πολλοί συμφυείς περιορισμοί στις δυνατότητες όλων των ειδησεογραφικών διαύλων-της ημερήσιας εφημερίδας, του τριαντακοντάλεπτου νυκτερινού δελτίου των τηλεοπτικών δικτύων, ακόμα και των ειδήσεων του CNN. Εκτός από τα κενά των δυνατοτήτων που κάνουν ατελή τη θεωρία του καθρέπτη, υπάρχει ένα ακόμη βασικότερο ψεγάδι το οποίο επιβάλλει η μορφή της δημοσιογραφικής γραφής. Εκεί που άλλοτε οι δημοσιογράφοι κατέγραφαν δημόσιες συζητήσεις, τώρα γράφουν ιστορίες. Γεγονότα και δηλώσεις αναπροσαρμόζονται και μετατρέπονται σε αντεστραμμένες πυραμίδες ή μερικές φορές σε μια κυριολεκτική αφήγηση, μια ιστορία. Επομένως οι αναφορές που παρελαύνουν καθημερινά μπροστά από τα μάτια μας αντικατοπτρίζουν ένα περιορισμένο τμήμα της πραγματικότητας. nbγια παράδειγμα στην κάλυψη του θέματος των ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του 1986, η θεωρία του καθρέπτη είναι εντελώς ανεπαρκή για να μας δώσει μια εξήγηση σχετικά με την κυρίαρχη θέση της κοκαΐνης στην ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων. Συνακόλουθο είναι ότι, αν και πολλές ειδήσεις πηγάζουν από γεγονότακαι αυτό από μόνο του απορρίπτει την ίδια τη θεωρία του καθρέπτη-τα ίδια τα γεγονότα, όσο πολύ κι αν ταιριάζουν στις παραδοσιακές αξίες της δημοσιογραφίας, δεν είναι πάντοτε αρκετά για να φέρουν ή να διατηρήσουν ένα θέμα στην ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων. Jmnm jjk jkjk kjkk jkjk jhj jj hjjτα ΜΜΕ λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν ένα θέμα στην ημερήσια θεματολογία/διάταξη, χωρίς όμως δραματικά γεγονότα δε θα μπορέσει να διατηρηθεί για πολύ καιρό και συνάμα να αποτελέσει πρωτοσέλιδο. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι 14 McCombs M,Einsiedel E.,Weaver N.(1996,σελ.65-66) 12

13 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων σήμερα η δραματοποίηση(sensationalism) περικλείει κάθε μορφή είδησης προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή, να διεγείρει ή να ερεθίσει τα συναισθήματα του κοινού Η Επιλεκτικότητα του Πυλωρού. Το μοντέλο που για αρκετές δεκαετίες επηρέασε την έρευνα για τη διαδικασία επιλογής των ειδήσεων μέσα στον ειδησεογραφικό οργανισμό είναι αυτό του πυλωρού. Η έννοια του πυλωρού είναι απόδοση του αγγλικού όρου «gatekeeper», που σημαίνει «ο φύλακας της πύλης».έχει συχνά χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στις μελέτες για τη διαδικασία της μαζικής επικοινωνίας και σχετίζεται με την επιλογή ή την απόρριψη κάποιου θέματος που πρόκειται να δει το φως της δημοσιότητας. Η παραπάνω έννοια προήλθε από την εργασία του Kurt Lewin(1974), ο οποίος ασχολήθηκε με τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την αγορά τροφίμων ενός νοικοκυριού. Ο Lewin επισήμανε ότι η πληροφόρηση ρέει πάντα κατά μήκος ορισμένων καναλιών, τα οποία περιέχουν «πύλες»(gate areas) όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, είτε σύμφωνα με αντικειμενικούς κανόνες είτε προσωπικά από τον «πυλωρό», ως προς το αν θα επιτραπεί στην πληροφόρηση ή στα αγαθά να εισέλθουν ή να συνεχίσουν τη ροή τους στο κανάλι. Ο White (1950) 15 διερεύνησε και εφάρμοσε την παραπάνω ιδέα σε μια μελέτη αναφορικά με το συντάκτη μιας αμερικάνικης εφημερίδας, του οποίου η απόφαση να απορρίψει πολλές ειδήσεις θεωρήθηκε η σημαντικότερη δραστηριότητα του πυλωρού. Το μοντέλο που παρουσιάζεται σ αυτή τη μελέτη μπορεί να αναπαρασταθεί παρακάτω Σχεδ.1.1: Ν Ν1 Ν3 Μ Όπου: Ν2 Ν= πηγή των ειδήσεων, Ν1= ειδήσεις, Ν2=ειδήσεις που έχουν απορριφθεί, Ν3=ειδήσεις που έχουν επιλεγεί, Μ= κοινό 15 White,D.M(1950) «The Gatekeepers:a Case Study in the Selection of News», Journalism Quartery,27:

14 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων Έχει λεχθεί ότι στο αμερικάνικο πολιτικό σύστημα, ο Τύπος παίζει τον κρίσιμο ρόλο του «πυλωρού» ανοίγει συχνά την πύλη της πληροφόρησης,για να μεταφέρει μηνύματα από τους ανθρώπους της εξουσίας στην καταγραφή των ειδήσεων, επιτρέποντας λοιπόν σε μερικές φωνές και ιδέες να δημοσιοποιηθούν ενώ σε άλλες κλείνει αυτή την προοπτική. Για παράδειγμα,τοποθετώντας την πλειονότητα του σώματος του Τύπου της χώρας στο Λευκό Οίκο, στο Κογκρέσσο, στο Πεντάγωνο,στο υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα κυβερνητικά πόστα, οι πιθανότητες να κυριαρχούν στις καθημερινές ειδήσεις οι κυβερνητικές απόψεις είναι μεγάλες. Εξαιτίας του επιλεκτικού αυτού πυλωρού, το σύστημα επικοινωνίας της χώρας υστερεί σε αυτό που οι ειδικοί της επικοινωνίας ονομάζουν ανάδραση(feedback). Για να διατηρηθεί μια δημοκρατία ζωντανή το κοινό πρέπει να αντιδρά στις πολιτικές ιδέες να τις κρίνει και να τις τροποποιεί. Ηγηξγ ξηηξηκξη ξηκξηκξη ξηξκη ξηκξ γηη γηοι Galtung και Ruge 16 προσεγγίζουν το πρόβλημα της επιλεκτικότητας του πυλωρού βασιζόμενοι σε μια σχετικά απλή εκδοχή της ροής των ειδήσεων και της λειτουργίας του πυλωρού ως μιας διαδικασίας διαδοχικών επιλογών ανάλογων με τον αριθμό των αξιών που εμπεριέχουν οι ειδήσεις ή με τα κριτήρια που επηρεάζουν την αντίληψη σύμφωνα με την οποία κάποια γεγονότα θεωρούνται ότι έχουν ειδησεογραφική αξία. Περιγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός αρχικού συμβάντος ως είδηση, το οποίο θα επηρεάσει τις διάφορες πύλες. Το μοντέλο στο Σχεδ.1.2 παρουσιάζει μια διαδικασία από την οποία τα διεθνή γεγονότα μετατρέπονται από τους επικοινωνιακούς οργανισμούς σε «εικόνα των ΜΜΕ» ή είδωλο του κόσμου το οποίο διανέμεται στο κοινό. Διεθνή Γεγονότα Αντίληψη των ΜΜΕ VIII II Εικόνα ΜΜΕ Η εφαρμογή του μοντέλου στα προβλήματα ερμηνείας εξαρτάται από μερικές βασικές υποθέσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι μεταβλητές ή οι «παράγοντες ειδήσεων», λειτουργώντας αυτόνομα ή από κοινού, επηρεάζουν την 16 Galtung, J. and Ruge.M.H.(1965) «The structure of Foreign News»,Journal of Peace Research, 2:

15 Κεφάλαιο 1 ο επιλογή ή την απόρριψη μιας είδησης. 17 είναι οι ακόλουθοι: Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων Οι παράγοντες των ειδήσεων συνοπτικά I. Επικαιρότητα (time span). Ένα γεγονός είναι πιθανότερο να επισημανθεί, αν η εμφάνισή του συνδυάζεται με το χρονοδιάγραμμα του μέσου ενημέρωσης το οποίο ενδιαφέρεται γι αυτό. Π.χ. ένα συμβάν που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες ή και λιγότερο είναι κατάλληλο για μια καθημερινή εφημερίδα ή για ένα ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα ειδήσεων, ενώ ένα περίπλοκο γεγονός, που χρειάζεται μερικές ημέρες να εξελιχθεί, είναι κατάλληλο για μια εβδομαδιαία εφημερίδα. Μερικά γεγονότα εξελίσσονται πολύ αργά, αν και είναι σημαντικά, γι αυτό και, στην ουσία, δεν αποτελούν «είδηση με κάποια αξία» για τα ΜΜΕ. ΞΗΞΚΗΞΗΞΚΗΞΚ II. Αξία έντασης ή αξία κλιμάκωσης(threshold). Ένα γεγονός είναι περισσότερο πιθανόν να επισημανθεί, αν είναι πολύ σημαντικό ή αν, ενώ είναι συνηθισμένο, η σημασία του αυξηθεί απότομα, έτσι ώστε να προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον π.χ. κυβερνητικά ή οικονομικά ζητήματα ή μια συνεχιζόμενη διαμάχη. ΗΓΞΓΞΗΞΗΞΗ III. Καθαρότητα/ έλλειψη αμφισημίας. Όσο λιγότερο αμφισβητείται το νόημα ενός συμβάντος, τόσο περισσότερο είναι κατάλληλο για να το επεξεργαστεί κανείς ως είδηση. IV.Πολιτιστική εγγύτητα ή σημασία. Όσο πιο πολύ το γεγονός αναφέρεται στην κουλτούρα και στα ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου κοινού, τόσο πιθανότερο είναι να επιλεγεί. V. Ομοφωνία. Ένα γεγονός που εκπληρώνει μερικές βασικές προσδοκίες ή προκαταλήψεις είναι πιθανότερο να επιλεγεί από άλλο που δεν εκπληρώνει αυτές τις προσδοκίες. Π.χ. υπάρχουν ορισμένα μέρη του κόσμου όπου μια σύγκρουση είναι αναμενόμενη, κάποιες ενέργειες θεωρούνται εκ των προτέρων επικίνδυνες και κάποιες άλλες είναι συνυφασμένες με την πολιτική αλλαγή κτλ. Γυγυγυγγηγξηγγξξ VI. Απροσδόκητο. Όσο πιο ασύνηθες και απροσδόκητο είναι ένα γεγονός, τόσο 17 Ο Χ.Πασαλάρη (σσ ),μέσα από την πείρα του ως βετεράνος της δημοσιογραφίας, αναφέρει τα στοιχεία που καθιστούν ένα γεγονός είδηση στην ελληνική πρακτική, τα οποία είναι ενδεικτικά σε σχέση με τους παράγοντες των Galtung και Ruge. Τα αποκαλεί «τα 4 Ε ΚΑΙ 4 Σ» 15

16 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων πιθανότερο είναι να επιλεγεί. Υτγηξηγξβηξκηξκκλξλκξλκξλξξλκξλκκλξλκξλκξλη VII. Συνέχεια. Από τη στιγμή που ένα γεγονός έχει οριστεί ότι περιέχει ειδήσεις κάποιας αξίας, θα υπάρχει μια τάση για συνεχόμενη κάλυψή του. Ξηξη VIII. Σύνθεση. Ειδήσεις που έχουν κάποια αξία επιλέγονται ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνουν σε ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. IX. Οι κοινωνικοπολιτιστικές αξίες της κοινωνίας, όπου γίνεται δεκτή η είδηση ή οι πυλωροί, θα επηρεάσουν από πολλές απόψεις τους προαναφερθέντες παράγοντες των ειδήσεων. Ηκξηξκη ξξυπάρχουν τρεις κεντρικές υποθέσεις σχετικά με την από κοινού δράση αυτών των παραγόντων των ειδήσεων. Πρώτο, υπάρχει μια υπάρχει μια υπόθεση προσθετικότητας, η οποία δηλώνει ότι όσο περισσότερο οι παράγοντες συνδέονται μ ένα δεδομένο συμβάν, τόσο πιθανότερο είναι ένα γεγονός να καταστεί «είδηση». Δεύτερο, υπάρχει μια υπόθεση συμπληρωματικότητας, η οποία δηλώνει ότι αν ένα συμβάν έχει μικρή σημασία για έναν παράγοντα, τότε είναι πιθανόν να αντισταθμιστεί με το να είναι πολύ σημαντικό για κάποιον άλλο παράγοντα. Τρίτο, υπάρχει μια υπόθεση αποκλεισμού, σύμφωνα με την οποία ένα συμβάν που παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον στο σύνολο των παραγόντων δε θα γίνει ποτέ είδηση. ΗΞΗΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΝΞΗΞΗΞ ΗΩστόσο το μοντέλο του πυλωρού, αν και αποδείχθηκε χρήσιμο την εποχή άνθησής του, γιατί έδωσε ώθηση στην έρευνα στους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, ωστόσο στην πράξη είναι περιοριστικό και οδηγεί την ανάλυση σε σημαντικές απλουστεύσεις της διαδικασίας επιλογής και παραγωγής των ειδήσεων. Βασική αδυναμία του μοντέλου είναι ότι αφήνει τις πληροφορίες κοινωνικά ανέγγιχτες 18, σαν ένα καθαρό υλικό που έρχεται στην πύλη ήδη έτοιμο. Ο δημοσιογράφος λοιπόν ως πυλωρός απλά αποφασίζει με βάση ορισμένα κριτήρια ποιες προκατασκευασμένες ειδήσεις θα περάσουν την πύλη. Η δουλειά του πυλωρού είναι τότε αναγκαστικά ποσοτική, να μειώνει δηλαδή την ποσότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης σε ένα σύνολο που χωρά μέσα σε ένα δελτίο ειδήσεων. Επιπλέον, το μοντέλο του πυλωρού δεν λαμβάνει υπόψη την πολιτική και τις επιλογές του οργανισμού και αναδεικνύει ως κορυφαίο το ρόλο του ατόμου-πυλωρού. 18 (πρόσβαση ( , 17:35) 16

17 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων Οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις αναφορικά με την επιλογή των ειδήσεων έχουν απομακρυνθεί πλέον από το μοντέλο του πυλωρού και εστιάζουν, είτε στη σχέση των δημοσιογράφων και των μέσων με τις πηγές (δηλαδή πρωτίστως με τα κέντρα θεσμικής, πολιτικής και οικονομικής ισχύος), είτε στην κατασκευή των ειδήσεων, κοινωνική ή άλλη. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το μοντέλο του πυλωρού επηρεάζει ακόμη και σήμερα μεγάλο μέρος των ερευνών που έχουν ως βάση την υπόθεση ότι η πραγματικότητα συνίσταται από γεγονότα, τα οποία υπάρχουν ανεξάρτητα από το πώς αξιολογούνται ή αν επιλέγονται, οπότε ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι να επιλέγουν σύμφωνα με κάποια ορθά κριτήρια τα πιο σημαντικά εξ αυτών Ηγετικά ΜΜΕ Όπως έχουν αποδείξει οι Santo Iyengar και Donald Kinder 19 η τηλεόραση παίζει έναν ηγετικό ρόλο στον καθορισμό της «πολιτικής θεματολογίας» όχι μόνο απέναντι στα άλλα ΜΜΕ αλλά και στην κοινή γνώμη. Και αυτό διότι η τηλεόραση δεν είναι μόνο το κυρίαρχο μέσο της σύγχρονης μαζικής επικοινωνίας, αλλά σε αντίθεση με τα έντυπα μέσα, έχει το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται στις μέρες μας πολύ περισσότερο από την τηλεόραση παρά από το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες. Έτσι όπως επισημαίνουν οι Iyengar και Kinder, η τηλεόραση έχει τη δυνατότητα να κάνει μερικά γεγονότα περισσότερο προσιτά (γνωστά) από άλλα. Ωστόσο η τηλεόραση δεν είναι ένα μέσο που απλώς και μόνο επηρεάζει, αλλά επίσης εύκολα επηρεάζεται. Και δεν επηρεάζεται μόνο από το ποιος ή ποιοι ελέγχουν το περιεχόμενό της, αλλά και από την κοινωνική και πολιτική συγκυρία μέσα στην οποία λειτουργεί. κλκξ κξκκ κξκκ κ Ελέγχοντας λοιπόν τη ροή του ποιος και τι περνάνε μέσα από τις πύλες της δημόσιας πληροφόρησης, τα ΜΜΕ αποκτούν τεράστια δύναμη στο πολιτικό σύστημα και συνεπώς στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης των ειδήσεων. Εδώ αναφερόμαστε για το ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στο να διευκολύνουν το κοινό λειτούργημα άλλων έξω από τον κόσμο των ΜΜΕ, μιλάμε για ηγεσία μέσα στα ίδια τα ΜΜΕ. Ο κοινωνιολόγος Warren Breed έχει περιγράψει 19 Παπαθανασόπουλος (1997), σ

18 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων αυτή τη διακλαδούμενη επιρροή μερικών μεγάλων εφημερίδων περιοδικών ή τηλεοπτικών δικτύων, σε όλα τα υπόλοιπα ΜΜΕ 20. Όπως στην εξέλιξη ενός γενεαλογικού δέντρου έτσι και αυτή η αρτηριακή ροή από έναν ηγέτη σε μια ομάδα οπαδών μπορεί να έχει διάφορα σχήματα. Κάποιοι άλλοι έχουν παρατηρήσει με ποιο τρόπο η διάταξη της θεματολογίας των ειδησεογραφικών πρακτορείων για τις βασικές ειδήσεις της ημέρας επηρεάζει την σελιδοποίηση των εφημερίδων.σύμφωνα με έρευνα για το πώς χρησιμοποιούσε ο ημερήσιος Τύπος Αιόβα το Ασοσιειτεντ Πρες διαπιστώθηκε ότι οι τοπικές ημερήσιες θεματολογίες ειδήσεων επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από τις αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου. Ξκηη ξξπαρατηρούμε λοιπόν και σήμερα, ότι πολύ συχνά τα θέματα που θα προβληθούν προέρχονται από ένα εκ των κορυφαίων ΜΜΕ και έπειτα οι ειδήσεις διαχέονται και σε άλλα της ίδιας κατηγορίας. Διαπιστώνουμε ότι τα ελληνικά ΜΜΕ λειτουργούν σε ένα επικοινωνιακό σύστημα το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από μία δεκάδα χρηματιστικών πόλων με επιχειρηματικές δραστηριότητες που διακλαδώνονται σε όλους σχεδόν τους επιμέρους τομείς της πολιτιστικής βιομηχανίας αλλά και έξω από αυτήν. Η συγκέντρωση αυτής της μορφής οδηγεί σχεδόν πάντοτε σε προβληματική λειτουργία της δημόσιας σφαίρας και ελλειμματική ενημέρωση των πολιτών πάνω στα κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που τους αφορούν. Το κεντρικό φαινόμενο, συσχετιζόμενο με την οξεία συγκέντρωση, που χαρακτηρίζει τα ελληνικά ΜΜΕ είναι η αναζήτηση του άμεσου κέρδους ως μοναδικού και αποκλειστικού σκοπού της λειτουργίας τους. Σε ότι αφορά την τηλεόραση, αυτό το χαρακτηριστικό μεταφράζεται σε μια φρενήρη επιδίωξη της τηλεθέασης η οποία τείνει να αποσυνθέσει τους διαχωρισμούς μεταξύ ψυχαγωγίας και ενημέρωσης των οποίων όμως η κοινωνική συμβολή είναι εντελώς διαφορετική. Έτσι παρατηρούμε την εισβολή απολιτικών θεματικών στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές όπως οι κοσμικές συναναστροφές «καλλιτεχνών», αστέρων του αθλητισμού και της τηλεόρασης. Κατά τον ίδιο τρόπο, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ενημέρωση σε σχέση με τα κοινωνικά φαινόμενα γίνεται με επιφανειακό τρόπο χωρίς αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών αλλά με οξεία αντιπαράθεση και καταδίκη αποδιοπομπαίων τράγων μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Όσον αφορά την επιλογή των θεμάτων που θα προηγηθούν έναντι άλλων, οι συντάκτες καθοδηγούνται 20 McCombs M,Einsiedel E.,Weaver N(1996), σ

19 Κεφάλαιο 1 ο Η ημερήσια θεματολογία των ειδήσεων σε μεγάλο βαθμό από τις αξίες των ειδήσεων. Τείνουν να αναζητούν θέματα που έχουν σε υψηλό βαθμό τρία βασικά χαρακτηριστικά 21 Νόημα, αντίκτυπο και εμβέλεια Παρεμβατικότητα, σύγκρουση ή ιδιορρυθμία Υψηλά ιστάμενα πρόσωπα Η σημασία ενός γεγονότος, από επικοινωνιακής άποψης, προσδιορίζεται από το μέγεθος και την ποιότητα της πληροφορίας που υπάρχει διαθέσιμη γι αυτό. Στη σημερινή κοινωνία οι δύο αυτές παράμετροι εξαρτώνται σε μέγιστο βαθμό από τη σειρά παρουσίασης ενός γεγονότος στα δελτία ειδήσεων και το χρόνο που αφιερώνεται στην κάλυψή του. Αν οι δημοσιογράφοι θέλουν να συνεχίσουν να ισχυρίζονται ότι επιτελούν λειτούργημα, καλό θα ήταν να αλλάξουν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν τα θέματα των δελτίων ειδήσεων, αλλά και τον τρόπο κάλυψής τους. Αλλιώς ας παραδεχθούν ότι κάνουν ένα επάγγελμα στα πλαίσια κερδοσκοπικών επιχειρήσεων με στόχο το μέγιστο δυνατό κέρδος για τις επιχειρήσεις αυτές και την προσωπική τους ανέλιξη-ανάδειξη σε ένα, ομολογουμένως δύσκολο, επαγγελματικό χώρο. 22 Ανακεφαλαιώνοντας και παρακολουθώντας τις θεωρίες της ημερήσιας θεματολογίας των ειδήσεων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι: η καθημερινή θεματολογία των ειδήσεων διαμορφώνεται με βάση τα πρότυπα της εμπορικής τηλεόρασης. Εξέχουσα θέση στα ημερήσια δελτία ειδήσεων κατέχουν θέματα που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο κοινό όπως (καταστροφές, πόλεμοι, εγκλήματα, κοινωνικά δράματα). Οι θεωρίες που πλαισιώνουν την ημερήσια θεματολογία δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα εφόσον η τηλεοπτική ενημέρωση θυσιάζει όλο και περισσότερο το ουσιαστικό περιεχόμενο της είδησης στο βωμό της τηλεθέασης. Οι ειδήσεις σήμερα είναι κατευθυνόμενες περισσότερο από κάθε άλλη φορά και αντικατοπτρίζουν όχι την αντικειμενική πλευρά της κοινωνίας,αλλά υποκινούνται από συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που πρεσβεύει η εκάστοτε ηγεσία. 21 McCombs M,Einsiedel E.,Weaver N(1996), σ (πρόσβαση: ,12:34) 19

20 Πίνακας 1.1 Θεωρίες Διαμόρφωσης Ημερήσιας Θεματολογίας Των Ειδήσεων Α/Α Περιγραφή Στόχος 1. Η Θεωρία του Καθρέπτη Αντικατοπτρίζει κάθε πλευρά της κοινωνίας. 2. Η Επιλεκτικότητα του Πυλωρού(gatekeeper) Επιτρέπει την επιλογή ή απόρριψη ενός θέματος/είδησης που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί. 3. Ηγετικά ΜΜΕ Η επιλογή των ειδήσεων που θα προβληθούν προέρχονται από ένα εκ των κορυφαίων ΜΜΕ. 20

21 Κεφάλαιο 2 2.1Ορισμός των ειδήσεων Οι δυο «πατέρες» της κοινωνιολογίας της δημοσιογραφίας χρησιμοποίησαν την δική τους εμπειρία στην προσπάθεια τους να προσδιορίσουν την φύση των ειδήσεων. M,, kjο Walter Lippman (1992) 23, επικεντρώθηκε στη διαδικασία της συλλογής των ειδήσεων. Την αντιμετώπισε ως αναζήτηση «ενός αντικειμενικού και εμφανούς σημείου που σηματοδοτεί ένα γεγονός». Από τότε οι ειδήσεις δεν είναι ένας καθρέφτης των κοινωνικών συνθηκών αλλά αναφορά μιας πλευράς τους που έχει προβληθεί από μόνη της. M,,,,,,,,m,, m,m,,,m,,, m, m,, nο δεύτερος από τους θεωρητικούς της δημοσιογραφίας, ο Robert Park (1940) 24, επικεντρώθηκε στα συστατικά στοιχεία του ρεπορτάζ. Το σημείο εκκίνησης του ήταν η σύγκριση των δημοσιογραφικών ρεπορτάζ με μια άλλη «μορφή γνώσης», την Ιστορία η οποία αποτελεί εξίσου μια ανασκόπηση παρελθοντικών γεγονότων. Ο Park κατηγοριοποίησε τις ειδήσεις τοποθετώντας τις στη βάση ενός εκκρεμούς που κυμαινόταν από την «εξοικείωση με» έως τη «γνώση για». Τα συμπεράσματά του είναι τα εξής: Οι ειδήσεις είναι επίκαιρες- για πολύ πρόσφατα γεγονότα ή επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Οι ειδήσεις είναι απροσδόκητες- ασχολούνται με ξαφνικά γεγονότα και ο κόσμος των ειδήσεων αποτελείται από άσχετα συμβάντα, η ερμηνεία των οποίων δεν είναι το πρωταρχικό καθήκον των ειδήσεων. Οι ειδήσεις είναι εφήμερες ζούν για όσο διαδραματίζονται τα γεγονότα. Τα γεγονότα που αναφέρονται ως ειδήσεις θα πρέπει να είναι ασυνήθιστα ή τουλάχιστον απροσδόκητα. Οι ειδήσεις είναι προβλέψιμες. Οι ειδήσεις στοχεύουν κυρίως να προσανατολίσουν και να κατευθύνουν την προσοχή. 23 Lippmann,W.Public opinion,new York,(1992),σελ ΟΛανς Μπένετ, (1999,σελ.157) 21

22 Κεφάλαιο 2 ο Οι ειδήσεις Ένας άλλος χαρακτηρισμός των ειδήσεων οφείλεται στον Warren Breed (1956), ο οποίος έδωσε ένα κατάλογο με όρους που περιγράφουν τις ειδήσεις ως «εμπορεύσιμες», «επιδερμικές», «απλές», «δραματο-κεντρικές», «ερεθιστικές», «τυποποιημένες». 2.2 Η σημερινή μορφή των ειδήσεων «Το τηλεχειριστήριο του μέλλοντος θα έχει την δυνατότητα να φέρνει σχεδόν τα πάντα στα σπίτια μας[μαζί και] ειδήσεις και αθλητικά, όπου εμείς θα διαλέγουμε τη γωνία λήψης. Ό,τι όμως το κερδίζουμε σε άνεση το χάνουμε σε επικοινωνία» Ρίτσαρντ Κοέν 25 Οι ειδήσεις σήμερα κατευθύνονται από δυνάμεις που δύσκολα συμβιβάζονται με τις ανάγκες της δημοκρατίας. Αυτές οι δυνάμεις περιλαμβάνουν την εμπορευματοποίηση των ειδήσεων, την επαγγελματική πολιτική επικοινωνία και τεχνικές χειρισμού των εικόνων, την αποδυναμωμένη αίσθηση ευθύνης και κρίσης των πολιτών. Τι επίδραση έχουν αυτές οι δυνάμεις για τον τρόπο που ορίζουμε τις ειδήσεις ;. Όπως αλλάζουν οι διάφορες όψεις της κοινωνίας και της επικοινωνίας έτσι αλλάζουν και οι ειδήσεις, το αποτέλεσμα είναι απλά «αυτό που προωθούν οι πολιτικοί, που παράγουν οι οργανισμοί ειδήσεων, που μεταδίδει η τεχνολογία και που οι άνθρωποι καταναλώνουν κάθε στιγμή του στόρι.». Η πολιτική επιστήμων Ντόρις Γκρέιμπερ δηλώνει ότι οι ειδήσεις δεν είναι απλά μια οποιαδήποτε πληροφορία ή ακόμα οι πιο σημαντικές πληροφορίες για τον κόσμο. Αντίθετα οι ειδήσεις έχουν την τάση να περιέχουν πληροφορίες που μεταδίδονται την κατάλληλη στιγμή, είναι εντυπωσιακές (σκάνδαλα, βία και ανθρώπινα δράματα συχνά κυριαρχούν στις ειδήσεις) και είναι οικίες (στόρι που παρουσιάζουν γνωστούς ανθρώπους ή εμπειρίες που προσδίδουν ακόμα και σε μακρινά γεγονότα ένα αίσθημα αμεσότητας ) GHHHJ KΠάνω απ όλα όμως η νέα αυτή εποχή της πληροφόρησης έχει περιορίσει τη 25 Ο Λανς Μπενετ(1999,σελ.232) [στόρι «ανεξέλεγκτη οντότητα που έχει διαμορφωθεί από ένα συνδυασμό οικονομικών συμφερόντων μέσα στην αγορά των ειδήσεων από επικοινωνιακές τεχνικές που έχουν τελειοποιήσει οι πολιτικοί και σύμβουλοι τους σε θέματα των Μέσων και τις προσωπικές ψυχαγωγικές συνήθειες των πολιτών»] 22

23 Κεφάλαιο 2 ο Οι ειδήσεις φαντασία των ανθρώπων. Παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι η επανάσταση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή τους, υπάρχει μεγάλη διαφορά απόψεων ως προς το είδος των αλλαγών. Η σημαντικότερη αλλαγή στις ειδήσεις κατά την άποψη ενός συμβούλου των ΜΜΕ όπως ο Φίλιπ Μπαλμπόνι, είναι ότι οι καθημερινές δόσεις ειδήσεων γίνονται όλο και πιο προσωποποιημένες και φτιαγμένες ειδικά για να ικανοποιούν ορισμένες προσωπικές προτιμήσεις. KJΜε την εξέλιξη της σύγχρονης μαζικής επικοινωνίας οι ειδήσεις έχουν εξελιχθεί σε ένα είδος στιγμιαίας ιστορικής καταγραφής του ρυθμού και της προόδου των προβλημάτων και των προσδοκιών της κοινωνίας μας. Από την άλλη και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα- οι ειδήσεις, μας δίνουν μια επιφανειακή και διαστρεβλωμένη εικόνα της κοινωνίας μας. Μέσα από ένα τεράστιο αριθμό γεγονότων που συμβαίνουν καθημερινά, οι ειδήσεις καλύπτουν ένα στενό φάσμα θεμάτων ιδωμένα μέσα από μια ακόμη στενότερη ποικιλία πηγών, όπου έμφαση δίνεται στη δραματοποίηση σε βάρος της ουσίας, στην ανθρώπινη περιέργεια σε βάρος της κοινωνικής σημασίας, στο τυποποιημένο ρεπορτάζ σε βάρος της ορθολογιστικής ανάλυσης. KJKJKJKGJKJKJLKJLKJLKJLKLKJLKLKLLLKJLK VΔιαπιστώνουμε ότι οι ειδήσεις σήμερα μοιάζουν με εξωτικές και επιτηδευμένα εντυπωσιακές σε σύγκριση με τις ειδήσεις της περασμένης δεκαετίας ή εικοσαετίας. Σε μια εποχή που τα παιδιά παίζουν με τεχνολογίες βίντεο- λέιζερ, πως θα μπορούσαν οι ειδήσεις να αποφύγουν την εικονιστική * και τα ειδικά τρυκ που τους προσδίδουν μιαν αύρα αυθεντικότητας και υπερρεαλισμού κατάλληλη για μια κοινωνία συντονισμένη με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έχουμε λοιπόν εισέλθει σε μια εποχή, στην οποία ο κόσμος εύκολα κάνει λόγο για την έλευση της εικονικής πραγματικότητας(virtual reality) 26, τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών που προσομοιώνουν τις εμπειρίες της αληθινής ζωής, δίχως να χρειαστεί να σηκωθεί κανείς από την πολυθρόνα του. Γιατί όχι και «εικονικές ειδήσεις».καθώς όμως η ψυχαγωγία και ειδήσεις αρχίζουν να μοιάζουν όλο και πιο πολύ μεταξύ τους, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κοινωνική πραγματικότητα και τις δραματοποιημένες εικόνες τις κοινωνίας αρχίζει να σβήνει. Έχει εμφανιστεί ένας * [εικονιστική: όρος που δηλώνει σύνολο ομοειδών νοητικών παραστάσεων ή εικόνων]. 26 ΟΛανς Μπενετ (1999), σ

24 Κεφάλαιο 2 ο Οι ειδήσεις ειδικός όρος για να περιγράψει αυτό το νέο είδος ειδησεογραφίας infotainment: πληροφοροψυχαγωγία. Έτσι λοιπόν, η καθημερινή ειδησεογραφία ακολουθεί τους κανόνες του θεάματος και της ψυχαγωγίας, με αποτέλεσμα να αποδίδεται σε κάθε είδηση η ίδια βαρύτητα και ο ίδιος δραματικός τόνος με μοναδικό σκοπό την προσέλκυση του θεατή. Η αμεσότητα, τα απευθείας πλάνα, οι πιο πρόσφατες λεπτομέρειες ενός θεάματος και οι αποκλειστικότητες μονοπωλούν τον τηλεοπτικό χρόνο, ανεξάρτητα από τη ειδησεογραφική τους αξία, καθώς προσφέρουν υλικό που εντυπωσιάζει και ικανοποιεί την περιέργεια του τηλεθεατή. Τα κριτήρια επιλογής της ειδησεογραφίας καθιστούν αδύνατη τη διάκριση των σοβαρών θεμάτων από τα ασήμαντα. Η δύναμη της εικόνας και του εφέ δίνει τη δυνατότητα κατασκευής θεμάτων και κατά συνέπεια κατασκευής της πραγματικότητας, μιας και ο πολύτιμος τηλεοπτικός χρόνος δεν αφήνει περιθώρια για ολοκληρωμένη παρουσίαση μίας κατάστασης. Η μουσική ως μοτίβο ψυχαγωγίας, τα εντυπωσιακά κινηματογραφικά στοιχεία και η διαδοχή διαφημίσεων εξουδετερώνουν τη σοβαρότητα της είδησης Βασικές ειδησεογραφικές αξίες στην τηλεόραση Οι ειδησεογραφικές αξίες αποτελούν μέρος ενός αξιολογικού συστήματος, το οποίο έχει αναπτυχθεί μέσα από την επαγγελματική πρακτική και εμποτίστηκε με θεμελιώδεις αρχές της κοινωνίας για να διευκολύνει τους ανθρώπους των ειδήσεων να αποφασίζουν άμεσα ποια γεγονότα θα αποτελέσουν τις ειδήσεις της ημέρας. Τα κυριότερα συστατικά στοιχεία του αξιολογικού αυτού συστήματος, όπως εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στους τηλεοπτικούς σταθμούς μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 1. Σπουδαιότητα. Το μέγεθος ενός γεγονότος. 28 α) Υπάρχει κάποιο όριο κάτω από το οποίο ένα γεγονός δεν θα μεταδοθεί καθόλου ( όριο ύπαρξης/αποδοχής ενός γεγονότος). β) Και αφού μεταδοθεί, υπάρχει ένα επιπλέον κατώτατο όριο δραματοποίησης για την παρουσίασή του Galtang & Ruge (1965), in Cohen & Young (1973: 67-73). 24

25 Κεφάλαιο 2 ο Οι ειδήσεις α) Το μέγεθος ενός γεγονότος συνήθως σχετίζεται με τον αριθμό ή την ιδιότητα των ανθρώπων που εμπλέκονται, καθώς και τον αριθμό των ανθρώπων που ενδιαφέρει. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης σε ποια θέση της αξιολογικής κλίμακας βρίσκεται σε κάθε κατηγορία ειδήσεων. 29 Πρακτικά σχετίζεται με το σύνολο των αξιών και βοηθά στην ιεράρχηση των θεμάτων αναδεικνύοντας ποια είναι τα πιο σημαντικά. Όσα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά αυτά έχει ένα θέμα, τόσο μεγαλύτερο χαρακτηρίζεται και τόσο πιθανότερο είναι να επιλεγεί και να καταλάβει προεξέχουσα θέση. Βέβαια, η έννοια της σπουδαιότητας διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό στην τηλεόραση, καθώς μια είδηση δεν κρίνεται μεγάλη μόνο όταν έχει υψηλή ειδησεογραφική αξία, αλλά συνδέεται με την άξια της ως εικόνα ( θα γίνει αναφορά παρακάτω). Είναι σαφές ότι η σπουδαιότητα ενός θέματος δεν έχει για όλους την ίδια σημασία, - της έχουν αποδοθεί διάφορα χαρακτηριστικά και έχει συνδεθεί με διάφορες αρχές. Οι δύο βασικότερες είναι αυτή του σημαντικού και αυτή του ενδιαφέροντος. Ένα θέμα θα πρέπει να είναι είτε σημαντικό, -κατά γενική ομολογία- είτε ενδιαφέρον. Το ιδανικό θα ήταν ένα σημαντικό θέμα να είναι και ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Gans, τα θέματα κρίνεται πως είναι σημαντικά όταν ικανοποιούν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 30 i. Σειρά στην κυβερνητική και άλλες ιεραρχίες. Η κυβέρνηση και οι δραστηριότητές της είναι πάντοτε σημαντικές, αλλά όσο πιο ψηλά βρίσκεται κάποιος παράγων στην κυβερνητική ιεραρχία, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται στις δραστηριότητές του. Αν και αυτό το κριτήριο έχει υποστεί αυστηρή κριτική, κυρίως από τους μελετητές των μέσων που δίνουν βάρος στην ιδεολογική πλευρά των ειδήσεων, ωστόσο εφαρμόζεται και για πολύ πρακτικούς λόγους. Τα ειδησεογραφικά μέσα δεν είναι σε θέση να καλύπτουν 29 Golding & Elliott (1979: 119). 30 Gans (1980: ). 25

26 Κεφάλαιο 2 ο Οι ειδήσεις όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κράτους. Συνεπώς, λειτουργώντας μάλλον επιλεκτικά, οι άνθρωποι των ειδήσεων αποκλείουν άλλα θέματα που κρίνονται μικρότερης σημασίας. Βέβαια οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να αποδώσουν σημασία σε άλλες εθνικές ιεραρχίες: αυτές που βασίζονται στη δύναμη, τον πλούτο και την κοινωνική καταξίωση. Ωστόσο, αυτές είναι δύσκολο να αναγνωριστούν και να παρουσιαστούν σχηματοποιημένα στο κοινό. Η κυβερνητική ιεραρχία είναι οργανωμένη με σαφήνεια και γι αυτό ευδιάκριτη, γεγονός που διευκολύνει τους δημοσιογράφους να πάρουν αποφάσεις για τη σπουδαιότητα των θεμάτων. Επιπλέον, είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως σύμβολο του κράτους-έθνους. Όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, οι άνθρωποι των ειδήσεων αναζητούν οικεία και ευρέως αναγνωρίσιμα σύμβολα προκειμένου να καταστήσουν τα ιδιαίτερα σύντομα ρεπορτάζ ενδιαφέροντα και κατανοητά για το κοινό που τα παρακολουθεί. Ως τέτοια σύμβολα χρησιμοποιούνται ευρύτατα η κυβέρνηση, η εκκλησία, η οικογένεια, το σχολείο, κ.τ.λ. ii. Επίδραση στο έθνος και το εθνικό συμφέρον. Τα συμφέροντα και η ευημερία του έθνους αποτελούν σύνθετα ζητήματα που επιδέχεται πολλών ερμηνειών, συνήθως όμως υπάρχει γενική συναίνεση γύρω από το ποια είναι τα βασικότερα, η οποία κατευθύνει και τις επιλογές των δημοσιογράφων. Στην περίπτωση των διεθνών ειδήσεων οι επιλογές γίνονται πολλές φορές ευκολότερα, γιατί το κράτος αντιμετωπίζεται ως μια ενότητα, τα συμφέροντα του οποίου σε σχέση με αυτά των άλλων κρατών υποστηρίζονται λίγο ως πολύ από το σύνολο των μέσων ή τουλάχιστον παρουσιάζονται με παρόμοιο τρόπο. Οι δημοσιογράφοι συχνά ακολουθούν την εξωτερική πολιτική της χώρας κατά την επιλογή διεθνών ειδήσεων, γιατί αφενός αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο επιλογής και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο εξίσου αποτελεσματικό μοντέλο αξιολόγησης των διεθνών ειδήσεων. Επιπλέον, αν ένας σταθμός συστηματικά αμφισβητούσε τις επιλογές της κυβέρνησης στα διεθνή θέματα, αυτή θα μπορούσε πολύ εύκολα να επικαλεστεί, και ίσως να έπειθε το κοινό, υπονόμευση του εθνικού συμφέροντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινής αντιμετώπισης των διεθνών θεμάτων από το σύνολο των μέσων στη χώρα μας είναι τα ελληνοτουρκικά και τα θέματα σχετικά με την Κύπρο. 26

27 Κεφάλαιο 2 ο Οι ειδήσεις Στην περίπτωση, ωστόσο, των εσωτερικών ειδήσεων, οι δημοσιογράφοι αναζητούν ειδήσεις που εκφράζουν, αναπαριστούν ή επηρεάζουν τις αξίες του έθνους. Συνήθως όμως οι εθνικές αξίες αποκτούν σημασία μόνο όταν απειλούνται ή παραβιάζονται. Η συμβολή του δημοσιογράφου έγκειται στην ανάδειξη και προβολή των γεγονότων όταν τα πράγματα πάνε στραβά, όταν οι θεσμοί δεν λειτουργούν ομαλά. 31 Έτσι πολλές φορές είδηση γίνεται ένα θέμα που παρουσιάζει κάποια φυσική, κοινωνική, πολιτική ή ηθική ανωμαλία. Παράδειγμα κοινής αντιμετώπισης θέματος που σχετίζεται με τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι αυτό της εξάρθρωσης της τρομοκρατίας, όπου η δημοκρατία κρίθηκε ως υπέρτατο αγαθό που έπρεπε να προασπιστεί ενάντια σε εκείνους που την απειλούν. Έτσι, το σύνολο των μέσων είχε αυτή την αρχή ως αφετηρία και υπό αυτό το πρίσμα αντιμετώπισε τα γεγονότα. Πιθανώς να φαντάζει αυτονόητη αυτή η στάση, αλλά επί της ουσίας στηρίχθηκε στην κοινωνική συναίνεση για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. iii. Επίδραση σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Η πιο ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτή που επηρεάζει κάθε Έλληνα. Λίγες είναι βέβαια αυτές που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν όλους τους πολίτες μιας χώρας. Έτσι οι δημοσιογράφοι επιλέγουν θέματα που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ατόμων και όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο σημαντική η είδηση. Ωστόσο, δεν χαρακτηρίζονται όλες οι ειδήσεις ως σημαντικές. Ένα μεγάλο θέμα δεν είναι απαραίτητα σημαντικό, αλλά μπορεί να εμπίπτει στις ιδιαίτερες εκείνες αξίες που το καθιστούν ενδιαφέρον. Σε αντιπαραβολή με τις σημαντικές ειδήσεις, που η επιλογή τους είναι πολλές φορές σχεδόν υποχρεωτική, οι ενδιαφέρουσες ειδήσεις είναι συχνά οι ανθρώπινες ιστορίες. Αυτού του τύπου οι ειδήσεις χρησιμοποιούνται για δύο λόγους. Πρώτον, οι σημαντικές ειδήσεις είναι συχνά αρνητικές και πρέπει να εξισορροπηθούν με ενδιαφέρουσες, που είτε σχετίζονται με καλές (θετικές) ειδήσεις, είτε είναι ελαφρές. Επιπροσθέτως, οι ενδιαφέρουσες ειδήσεις δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Στην κατηγορία αυτή των ειδήσεων εντάσσονται 31 Gans (1980: 149). 27