ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας του από τον κατασκευαστή με βεβαίωσή του) για αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, επιδεσμικού υλικού, ιματισμού, ελαστικών, κλπ. Να διαθέτει αυτόνομο και ανεξάρτητο σύστημα παραγωγής ατμού (άσχετο από τους υπόλοιπους κλίβανους) το οποίο θα αποτελείται από ενσωματωμένο κατά προτίμηση ή εξωτερικό εναλλάκτη ατμού (για καθαρότητα ατμού) και ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια ώστε να υπάρχει εξασφαλισμένη λειτουργία του κλιβάνου σε περίπτωση αστοχίας του δικτύου ατμού του Νοσοκομείου. ηλαδή ο κάθε κλίβανος θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ΚΑΙ αυτόνομο εναλλάκτη ΚΑΙ αυτόνομη ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια που θα συνδέονται και θα ελέγχονται από τον κλίβανο. Όλες οι σωληνώσεις (κλιβάνου, εναλλάκτη, ατμογεννήτριας, κλπ) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Στην περίπτωση που θα προσφερθεί εξωτερικός εναλλάκτης θα πρέπει η παραγωγή του ατμού του να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας του κλιβάνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα φέρει πιστοποιητικά και σήμανση CE και θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μένει χώρος για συντήρηση αλλά και χώρος για την εγκατάσταση ενός επιπλέον όμοιου κλιβάνου με τον αντίστοιχο εναλλάκτη. Ανάμεσα στους δύο κλίβανους (συνυπολογίζοντας και όλα τα παρελκόμενα αυτών) θα υπάρχει κενός χώρος κατ ελάχιστον 40cm για πρόσβαση συντήρησης και λοιπές εργασίες. Ο συνολικός χώρος που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση των δύο κλιβάνων με εξωτερικό εναλλάκτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το χώρο που διατίθεται. 2. Να είναι οριζόντιας φόρτωσης με δύο πόρτες αυτόματης λειτουργίας για εγκατάσταση σε χώρο κεντρικής αποστείρωσης. Η χωρητικότητα του θαλάμου να είναι για 8 STU με διαστάσεις 660 x 660 x 1280mm (ΠxYxB) περίπου. Ο κλίβανος να έχει μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις 1190mm x 1590mm x 2400mm (ΠxBxY) περίπου. Σε κάθε περίπτωση, το πλάτος του κλιβάνου πρέπει να επιτρέπει την εγκατάσταση του άλλου όμοιου κλιβάνου στον υπάρχοντα χώρο, αφήνοντας ικανοποιητικό χώρο για συντήρηση ανάμεσα στους κλιβάνους (κατ ελάχιστον 40cm). 3. Ο θάλαμος του κλιβάνου να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά προτίμηση AISI 316Ti, ορθογώνιος (όχι κυλινδρικός), πάχους 5mm τουλάχιστον. 4. Ο σκελετός του κλιβάνου και τα εξωτερικά πλαίσια (panels) να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης, όλες οι βαλβίδες που έρχονται σε επαφή με ατμό να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα προσμετρήσει θετικά το σύνολο των βαλβίδων να είναι πνευματικού τύπου και κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 5. Να διαθέτει προθάλαμο (jacket) από ανοξείδωτο χάλυβα, πάχους 5mm τουλάχιστον, ποιότητας κατά προτίμηση AISI 316Ti. Ο προθάλαμος να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του θαλάμου εξασφαλίζοντας θερμοκρασιακή ομοιογένεια. 6. Ο θάλαμος να δοκιμάζεται στο εργοστάσιο σε πίεση 5bar περίπου και ο προθάλαμος (jacket) σε πίεση 6bar περίπου (να κατατεθούν τα σχετικά εργοστασιακά πιστοποιητικά). 7. Οι πόρτες να είναι κατακόρυφα ολισθαίνουσες και το υλικό κατασκευής τους να είναι απαραίτητα όμοιο με το υλικό κατασκευής του θαλάμου. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας που να μην επιτρέπει το άνοιγμα των θυρών εάν υπάρχει ακόμα θετική πίεση εντός του θαλάμου καθώς και σύστημα ασφάλειας που να ακινητοποιεί τις θύρες αν παρεμβληθεί οτιδήποτε κατά το κλείσιμο τους. 8. Περιμετρικά της ακμής του θαλάμου θα υπάρχει εσοχή όπου εδράζεται λάστιχο σιλικόνης το οποίο

2 σφραγίζει τον θάλαμο κατά την εξέλιξη του κύκλου λειτουργίας. 9. Ο κλίβανος να διαθέτει στρώμα θερμομόνωσης διατηρώντας χαμηλή την θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια τόσο του θαλάμου όσο και των θυρών συμφώνα με τη νόρμα ΕΝ Να διαθέτει σύστημα δημιουργίας κενού με ικανότητα επίτευξης υψηλού κενού. Στην περίπτωση που το κενό δημιουργείται μέσω αντλίας κενού υγρού δακτυλίου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πριν από αυτή ψυγείο - εναλλάκτης. Να υπάρχει επίσης σύστημα ανακυκλοφορίας / εξοικονόμησης νερού. 11. Ο κλίβανος θα διαθέτει ενσωματωμένη ατμογεννήτρια κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Τα θερμαντικά στοιχεία της ατμογεννήτριας (αντιστάσεις) να είναι κατασκευασμένα οπωσδήποτε από ανοξείδωτο χάλυβα. Η ατμογεννήτρια να διαθέτει σύστημα αυτοκαθαρισμού της (flushing). 12. Να διαθέτει αυτόματη διάταξη ελέγχου της στάθμης του νερού στην ατμογεννήτρια. 13. Τα προγράμματα του κλιβάνου θα εκτελούνται αυτόματα μέσω προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC) υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας. Το σύστημα ελέγχου του κλιβάνου να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών και έγχρωμη οθόνη. Το μενού στην οθόνη του κλιβάνου να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 14. Να εμφανίζονται οπωσδήποτε επί της οθόνης - σε μία σελίδα - οι τιμές των παραμέτρων (set points) και δίπλα από αυτές οι πραγματικές τιμές (actual values). Η σελίδα (οθόνη) αυτή θα είναι προσβάσιμη χωρίς την χρήση κωδικού για την άμεση εποπτεία από τους χειριστές και τους τεχνικούς του νοσοκομείου. 15. Το σύστημα ελέγχου να εκτελεί και να παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος και να ειδοποιεί τον χειριστή για ανωμαλίες εκτέλεσης κύκλων. Στην πλευρά φόρτωσης να υπάρχουν μανόμετρα για την πίεση θαλάμου και ατμογεννήτριας. 16. Το σύστημα ελέγχου να επιτρέπει την πρόσβαση του χειριστή μόνο στα συγκεκριμένα προγράμματα. Η πρόσβαση στις βοηθητικές λειτουργίες, όπως η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων ελέγχου ή τροποποίηση παραμέτρων και ο έλεγχος συντήρησης, να γίνεται μόνο με την χρήση προκαθορισμένων επιπέδων πρόσβασης ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Οι κωδικοί αυτοί θα παραδοθούν απαρέκλιτα στο Τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου καθώς και οποιαδήποτε άλλη συσκευή (π.χ hasp) απαιτείται για την πλήρη πρόσβαση του Τμήματος στο μηχάνημα. 17. Ο κλίβανος να διαθέτει στη βασική σύνθεση προεγκατεστημένα από τον κατασκευαστικό οίκο πέντε (5) προγράμματα αποστείρωσης με ατμό: I. Αποστείρωση εργαλείων στους 134 C. II. Αποστείρωση υφασμάτων στους 134 C. III. Αποστείρωση θερμοευαίσθητων υλικών, ελαστικών στους 121 o C. IV. Τεστ BOWIE / DICK. V. Τεστ στεγανότητας θαλάμου (Leak test). 18. Μέσω κωδικού πρόσβασης να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς τροποποίησης των παραμέτρων των προγραμμάτων εάν μελλοντικές ανάγκες το απαιτήσουν. Επιπλέον, ο κλίβανος να διαθέτει κενές θέσεις μνήμης ( 20) για την δημιουργία επιπλέον προγραμμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε μελλοντικές ανάγκες του Νοσοκομείου. 19. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση βλάβης. Όταν διαπιστωθεί από το σύστημα ελέγχου ανωμαλία στην ομαλή εκτέλεση ενός κύκλου αποστείρωσης να οδηγείται ο κλίβανος σε κατάσταση συναγερμού. Να καταγράφεται το ιστορικό των συναγερμών που παρουσιαστήκαν. Τα μηνύματα συναγερμού να είναι επεξηγηματικά (με κείμενο) και όχι απλοί κωδικοί.

3 20. Τα σφάλματα να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την σημασία τους σε διαφορετικά επίπεδα: τα μη κρίσιμα σφάλματα δεν πρέπει να διακόπτουν το πρόγραμμα σε εξέλιξη. 21. Να διαθέτει υποδοχές για σύνδεση ελεγκτών πίεσης και αισθητήρων θερμοκρασίας για τις εργασίες διακρίβωσης του κλιβάνου. 22. Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό με ανεξάρτητους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας για την καταγραφή της εξέλιξης του κύκλου αποστείρωσης και τυχόν σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την εξέλιξη των κύκλων. 23. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του κλιβάνου και ενσωμάτωσής του σε μελλοντικό σύστημα επεξεργασίας αποστειρωμένου υλικού με barcodes που θα διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου υλικού. Να προσφερθεί προς επιλογή, το σύστημα ιχνιλασιμότητας (Η/Υ και εκτυπωτής barcode) καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό που θα πρέπει να είναι του ιδίου με τον κλίβανο κατασκευαστικού οίκου για λόγους συμβατότητας. 24. Κάθε κλίβανος θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: δύο (2) εξωτερικά τροχήλατα χειροκίνητης φόρτωσης μία (1) εσωτερική ραφιέρα (πλατφόρμα) φόρτωσης καλαθιών δύο επιπέδων δεκαέξι (16) καλάθια STU διαστάσεων 600x300x Ο κλίβανος να συνοδεύεται επίσης από σύστημα (software & hardware) εξωτερικής καταγραφής, ελέγχου και αρχειοθέτησης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει ειδική κάρτα δικτύου επικοινωνίας εντός του κλιβάνου η οποία θα μεταδίδει δεδομένα σε σύστημα εκτός του κλιβάνου, πλησίον αυτού. Το εξωτερικό σύστημα θα αποτελείται από σύγχρονο πλήρη επιτραπέζιο ή φορητό Η/Υ (με ικανή CPU, ικανό σκληρό δίσκο, μνήμη RAM, κλπ), οθόνη ικανοποιητικών διαστάσεων και έγχρωμο εκτυπωτή. Ο Η/Υ θα διαθέτει εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό από τον οίκο κατασκευής (να αναφερθεί το είδος, η εμπορική ονομασία και οι δυνατότητες του λογισμικού που προσφέρεται). Το λογισμικό αυτό θα έχει την δυνατότητα να συλλέγει τα δεδομένα από τον κλίβανο προς αρχειοθέτηση, έλεγχο, επεξεργασία, κλπ. 26. Επιπλέον, ο κλίβανος να συνοδεύεται από σύστημα για έλεγχο εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου (Internet). Να αναφερθεί το είδος, η εμπορική ονομασία και οι δυνατότητες του λογισμικού που προσφέρεται. 27. Ο κλίβανος να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά: 93/42/EEC ιατροτεχνολογικά προϊόντα EN 285 κλίβανοι αποστείρωσης EN ηλεκτρική ασφάλεια EN απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας για κλίβανους EN ηλεκτρική ασφάλεια μηχανημάτων 97/23/EEC δοχεία πίεσης ISO validation 28. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά: ISO 9001:2008 ISO 13485: Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά: ISO 9001:2008 ISO 13485:2012 ΚΥΑ 1348/2004 Ένταξη σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Πιστοποιητικό για παροχή υπηρεσιών επικύρωσης (validation) σύμφωνα με ΕΝ Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη με ημερομηνία έναρξης την

4 ημερομηνία ποιοτικής παραλαβής του μηχανήματος από την επιτροπή παραλαβής του νοσοκομείου και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Στην προσφερόμενη εγγύηση θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα συνοδευτικά μηχανήματα που θα προσφερθούν από τον προμηθευτή (εξωτερικός εναλλάκτης, σύστημα απιονισμού, σύστημα ιχνιλασιμότητας, κτλ). Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση στα διαστήματα που ορίζονται από τον κατασκευαστή, ενώ οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται πλην αναλωσίμων χρήσης επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Επιπλέον ο προμηθευτής οφείλει με την οικονομική του προσφορά να καταθέσει και προσφορά πλήρους συντηρήσεως με ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων αναλωσίμων προληπτικής συντήρησης) του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για μια 10ετία συνολικά συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγγυήσεως (επισυνάπτεται σχετικό σχέδιο σύμβασης εγγυητικής επιστολής στη ιακήρυξη). Η παραπάνω προσφορά συντηρήσεως που θα δεσμεύει τον προμηθευτή ως προς τους όρους και το τίμημα, θα κατατεθεί με τη μορφή πίνακα που θα αναγράφει το συμβατικό έτος και το αντίστοιχο ποσό συντήρησης και η οποία θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκομείου για την ενεργοποίησή της μετά την πάροδο του χρόνο εγγυήσεως και πριν τη λήξη του 1 ου συμβατικού έτους συντήρησης. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και Υπεύθυνη ήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, με την οποία θα αναλαμβάνει ο επόμενος νόμιμα και αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση απώλειας απ αυτόν του συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου ή διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης του αντιπροσώπου. 31. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει με δικά του έξοδα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής απιονισμένου νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης σε σημείο που θα του υποδείξει το νοσοκομείο και για τον οποίο θα πρέπει να λάβει γνώση με αυτοψία που θα προηγηθεί της υποβαλλόμενης προσφοράς. Το κόστος του συστήματος θα συμπεριλαμβάνεται στο προσφερόμενο κόστος των δύο κλιβάνων. Το σύστημα παραγωγής απιονισμένου νερού θα συμπεριλαμβάνει: Μονάδα Αποσκλήρυνσης Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης Όλα τα απαραίτητα λοιπά εξαρτήματα (ένδειξη αγωγιμότητας, βαλβίδες, σωληνώσεις, κλπ) εξαμενή αποθήκευσης του παραγόμενου απιονισμένου νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 500 λίτρων, κατά προτίμηση όρθιου τύπου με δική της ανοξείδωτη βάση στήριξης ύο αντλίες (μία κύρια και μία εφεδρική) για την τροφοδοσία με απιονισμένο νερό των κλιβάνων. Ο απιονιστής θα έχει την ικανότητα να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα και τους 2 κλιβάνους (ελάχιστη παραγωγική ικανότητα: 40 λίτρα / ώρα). Η εγκατάσταση του ανωτέρω συστήματος καθώς και η σύνδεσή του με τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και τους κλίβανους αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή. 32. Ο προμηθευτής υποχρεούται: Α. Να αποσυνδέσει τους υπάρχοντες παλαιούς κλιβάνους από τα διάφορα δίκτυα, να τους αποξηλώσει και να τους μεταφέρει σε χώρο που θα του υποδειχθεί, κατά τρόπο που θα τους διατηρεί λειτουργικούς. Εν συνεχεία θα φροντίσει για τη μεταφορά, εγκατάσταση στο χώρο της Κεντρικής Αποστείρωσης και σύνδεση με όλα τα απαιτούμενα δίκτυα (παρέχοντας οποιοδήποτε υλικό απαιτηθεί) των νέων κλιβάνων στον προβλεπόμενο χώρο και θα τους παραδώσει σε πλήρη λειτουργία. Β. Να εγκαταστήσει τις απαιτούμενες παροχές και συστήματα απιονισμένου νερού. Γ. Να συμπληρώσει τα κενά που θα προκύψουν περιμετρικά των κλιβάνων με ανοξείδωτες κατασκευές ίδιας υφής, χρώματος και όψεως με την εξωτερική επιφάνεια των κλιβάνων. Οι ανοξείδωτες αυτές κατασκευές θα φέρουν θύρες ιδίου υλικού και από τις δυο πλευρές του κλιβάνου (πλευρά φόρτωσης και εκφόρτωσης) για εύκολη πρόσβαση στο χώρο που προκύπτει ανάμεσα στα δυο μηχανήματα και αποτελεί κοινό χώρο συντήρησης αυτών. Όλα τα παραπάνω καθώς και όποιες οικοδομικές εργασίες προκύψουν θα πραγματοποιηθούν με επιβάρυνση και ευθύνη του προμηθευτή και θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Να αναφερθούν τα απαραίτητα στοιχεία υποδομής εγκατάστασης (νερό, αποχέτευση, ηλεκτρικές παροχές, κλπ) για την ασφαλή και πλήρη λειτουργία των κλιβάνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 33. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να επισκεφθεί το χώρο της κεντρικής αποστείρωσης του

5 Νοσοκομείου με συνοδεία υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου προκειμένου να λάβει γνώση των υπαρχουσών υποδομών και της κάτοψης του χώρου ώστε να διασφαλιστεί ότι το προσφερόμενο μηχάνημα μπορεί να διέλθει και να καταλήξει στο χώρο εγκατάστασής του χωρίς να τροποποιηθούν οι εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Στην προσφορά του ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τη Βεβαίωση που θα λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία κατά την επίσκεψή του. 34. Στην τεχνική προσφορά, να κατατεθεί σχέδιο εγκατάστασης/κάτοψη των νέων κλιβάνων και των λοιπών συνοδευτικών μηχανημάτων αν υπάρχουν (π.χ. εξωτερικός εναλλάκτης ατμού) στο χώρο της αποστείρωσης του Νοσοκομείου. 35. Στον φάκελο συμμετοχής να κατατεθούν τα εγχειρίδια χρήσης (operation manuals) καθώς και τα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals) στα ελληνικά. Με την παράδοση του μηχανήματος ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική τα εγχειρίδια χρήσης (operation manuals) και επισκευής (service manuals) καθώς και στην Αγγλική γλώσσα τα προαναφερθέντα εγχειρίδια, τα ηλεκτρομηχανολογικά του σχέδια και τον κατάλογο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Επιπλέον, ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα διαγνωστικά προγράμματα συντήρησης με τους αντίστοιχους κωδικούς καθώς και τα έντυπα προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου από τα οποία θα φαίνονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή, τα διαστήματα συντήρησης καθώς και οι τιμές ή όρια τιμών που πρέπει να επιτυγχάνονται (Preventive Maintenance Plan). 36. Η προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκπαιδεύσει τους χρήστες του Νοσοκομείου για τη λειτουργία, και τους μηχανικούς για τις επισκευές και τις συντηρήσεις για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκομείο, χωρίς ιδιαίτερη χρέωση για το Νοσοκομείο. Επιπλέον, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, έναν (1) μηχανικό ή τεχνικό της στην έδρα του κατασκευαστικού οίκου προκειμένου να εκπαιδευτεί στη συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου συστήματος που θα οδηγήσει στη λήψη σχετικού πιστοποιητικού εκπαίδευσης (Training Certificate). Οποιοδήποτε κοστολόγιο για την περίπτωση αυτή θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 37. Να κατατεθεί πελατολόγιο του προσφερόμενου οίκου κατασκευής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα για συστήματα όμοια με αυτά που προσφέρονται (κατά προτίμηση στο ημόσιο Τομέα). Σε περίπτωση που το σύστημα αποτελεί πρώτη εγκατάσταση λόγω της νεότητας του μοντέλου, να κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του προμηθευτή και του κατασκευαστικού οίκου. 38. Στο τέλος της τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 39. Επί ποινή αποκλεισμού η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα δίδονται απαντήσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων για όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές με την ίδια ακριβώς σειρά και θα πρέπει να είναι αναλυτικές και όχι μονολεκτικές καθώς και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρεια την συμμόρφωση ή μη με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει παραπομπή στο επίσημο πρωτότυπο διαφημιστικό φυλλάδιο (brochure) του κατασκευαστή και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 40. Επί ποινή αποκλεισμού, ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι «όλα τα υποβληθέντα έγγραφα στον παρόντα διαγωνισμό, από τον οίκο κατασκευής, έχουν ελεγχθεί από τον προμηθευτή για την ορθότητα και ακρίβειά τους και φέρει πλήρη ευθύνη για την εγκυρότητα αυτών». Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει (με κάθε πρόσφορο τρόπο) οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τους προμηθευτές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤH Π-ΑΕΠΔΝΤ-ΙΑΝ 12-Εκδ.1 η ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μαρ 2012 TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις αποτελούν απαράβατους όρους: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα