ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ. Θωμάς Δ. Ξένος Καθηγητής Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Π.Σ. Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ. Θωμάς Δ. Ξένος Καθηγητής Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Π.Σ. Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ Θωμάς Δ. Ξένος Καθηγητής Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Π.Σ. Α.Π.Θ.

2 Σκοπός Σκοπός της σημερινής παρουσίασής μου είναι οι εξελίξεις στο αντικείμενο της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων, όπως αυτές προδιαγράφονται από την: ΚΥΑ Δ6/Β/5825/ΦΕΚ407/ τις ΤΟΤΕΕ 10701/1-4 που αναφέρονται στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ και από την ΤΟΤΕΕ που αναφέρεται στον ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΗΡΙΩΝ. Και η συμβολή της μονόστρωτης τοιχοποιίας από οπτόπλινθους κατακόρυφης διάτρησης μεγάλου πάχους και μεγάλης μάζας αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης και ψύξης του κτηρίου και της διαμόρφωσης και σταθεροποίησης του εσωτερικού μικροκλίματός του.

3 Οδηγία 89/106 της ΕΟΚ (δομικά προϊόντα- βασικές απαιτήσεις) 1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 2. Πυρασφάλεια 3. Υγειινή, Υγεία, Περιβάλλον 4. Ασφάλεια χρήσης 5. Ηχομόνωση 6. Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας 7. Αειφορία (στην αναθεώρηση) * Σήμανση CE

4 Οδηγία 93/76 της ΕΟΚ (δομικά προϊόντα- βασικές απαιτήσεις) Η οδηγία 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1993, για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (SAVE), ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν και εφαρμόζουν προγράμματα και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα.

5 Οδηγία 2002/91 της ΕΕ (ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας, που μπορεί να διαφοροποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία περιέχει, εκτός της θερμομόνωσης, και άλλους παράγοντες που διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις θέρμανσης /κλιματισμού, η εφαρμογή ανα-νεώσιμων πηγών ενέργειας και ο σχεδιασμός του κτηρίου. Η κοινή προσέγγιση στη διαδικασία αυτή, που θα εκτελείται από εξειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, θα συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη μέλη για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα και θα εισάγει διαφάνεια για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες ή χρήστες αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση στην κοινοτική αγορά ακινήτων. Ενεργειακό πιστοποιητικό κτηρίου

6 Οδηγία 2002/91 της ΕΕ (18)... Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε στρατηγικές, που βελτιώνουν τη θερμική συμπεριφορά των κτηρίων το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι τεχνικές παθητικής ψύξης των κτηρίων, και πρωτίστως εκείνες που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του κλίματος στο εσωτερικό τους, καθώς και του μικροκλίματος πέριξ αυτών.

7 Προσδιορισμός θερμικής συμπεριφοράς των υλικών τοιχοποιίας (ΤΟΤΕΕ ) Οι τιμές λ ή λ ισ που χρησιμοποιούνται στις ενεργειακές μελέτες μπορεί να προέρχονται από: 1. πίνακες 2. μετρήσεις (υλικού, στοιχείου, τοιχοποιίας) 3. υπολογιστικές μεθόδους

8 ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΣΧΟΛΙΑ (ΤΟΤΕΕ ) Οι υφιστάμενοι πίνακες πρέπει να παρέχουν τιμές που θα καλύπτουν όλες τις ποιότητες παραγωγής, σχεδιασμού και ποιοτικού ελέγχου. Οι τιμές είναι πολύ συντηρητικές και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται ως ενδεικτικές και μόνο. Αναφέρονται σε πολύ απλές γεωμετρίες οπτοπλίνθων (9/οπα, 12/οπα, γλώσσες κλπ) και σε ανύπαρκτες πυκνότητες μάζας (1200 kg/m 3 κλπ) ΑΓΝΟΟΥΝ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (π.χ. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΚΑΤ. ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ Θ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

9 ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΣΧΟΛΙΑ Τρεις βασικές μέθοδοι μετρήσεων ανάλογα με το δομικό υλικό. Α. Μ. Guarded hot plate: : για απλά θ/μ υλικά π.χ. πολυστερίνες που μπορούν να διαμορφωθούν σε μορφή δίσκου (πολύ φθηνή και ακριβής μέθοδος) Β. Μ. Heat flow meter: : Για πιο σύνθετα υλικά π.χ. οπτόπλινθοι (μέτριο κόστος, σχετικά καλή ακρίβεια εξαρτώμενη από αρχικές ρυθμίσεις κλπ) Γ. Μ. Calibrated Hot box: Για κτισμένες τοιχοποιίες, κουφώματα. Πολύ ακριβή μέθοδος με μεγάλα περιθώρια λάθους.

10 ΣΧΟΛΙΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΣΧΟΛΙΑ 3. Υπολογιστικές μέθοδοι (ΕΝ1745): Υπάρχουν βασικές μέθοδοι υπολογισμού: Α. Απλοποιημένοι υπολογισμοί: Β. Υπολογισμοί δισδιάστατης ή τρισδιάστατης θερμικής ροής με χρήση αριθμητικών μεθόδων:

11 С Є ΚΕΒΕ Α.Ε, Ταχ.Θυρ Τ.Κ... ΕΝ Τούβλο Κατηγορίας Ι, ΥΠ, χχχ.yyy.zz mm Διαστάσεις: μήκος (mm), πλάτος (mm), ύψος (mm) 250Χ300Χ240 Ανοχές διαστάσεων: Κατηγορία ανοχής: Kατηγορία διακύμανσης: T1 R1 Επιπεδότητα: 1,0 mm Παραλληλισμός: 1,0 mm Διαμόρφωση: Όπως στο συνημμένο σχέδιο (Κατασκευαστική ομάδα 1) Αντοχή σε θλίψη: μέση: 10 N/mm² ² (πλευρά έδρασης) Xx N/mm² ² (πλαϊνή πλευρά) (Κατηγ. Ι) Σταθερότητα διαστάσεων: μετακίνηση υγρασίας: NPD Αντοχή συγκόλλησης: Καθορισμένη τιμή xx (N/mm²) Ποσοστό ενεργών διαλυτών αλάτων: NPD (SO) Αντίδραση στη φωτιά: Ευρωκατηγορία Α1 Υδατοαρορρόφηση: xx% Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: 5/10 Αμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου θορύβου: Μικτή πυκνότητα 1000 (D1) Kg/m³ Διαμόρφωση: Ως ανωτέρω Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα: 0,08 W/mK (λ10, ξηρό) Ανθεκτικότητα έναντι παγετού: F2

12 ΤΙΜΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΑ (CE) Τιμές δήλωσης: Οι τιμές που ο κατασκευαστής του προϊόντος είναι υποχρεωμένος να παράσχει στο έντυπο που φαίνεται η σήμανση CE είναι οι τιμές δήλωσης. Κανονικά, δεν μπορούν αυτές οι τιμές να χρησιμοποιηθούν ως έχουν στο σχεδιασμό, διότι αναφέρονται σε συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες, που δεν συμφωνούν με τις πραγματικές. Θα πρέπει συνεπώς να διορθώνονται. Τιμές σχεδιασμού: Τιμές σχεδιασμού: Οι τιμές αυτές προκύπτουν μετά από διόρθωση των τιμών δήλωσης.

13 ΤΙΜΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τιμές σχεδιασμού: διόρθωση τιμών δήλωσης. Οι τιμές δήλωσης διορθώνονται βάσει των εξής σχέσεων λr = λ/ {(1+Ρ1/100)*(1+Ρ1/100)* } Rr = R * {(1+Ρ1/100)*(1+Ρ1/100)* } Όπου: P1, P2 οι συντελεστές μετατροπής % για κάθε παράμετρο (θερμοκρασία, υγρασία κλπ)

14 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Υλικό Αγωγιμότητα Περιοχή Θερμοκ. FT Περιοχή Yγρ. Fu Αποτελέσματα πάχους mw/m o K g/k g/g d (mm) F d (mm) d (mm) F d (mm) d (mm) F d (mm) Ορυκτοβάμβακας χ.π., μ.π. > ,7 0, , , , ,6 0, , , , ,5 0, , , ,00 Ορυκτοβάμβακας υ.π ,5 0, , , ,99 Κυψελωτά πλαστικά διογκ. > ,7 0,5 5 0,5 30 0, , ,99 με αέρα ,6 0,5 30 0, , , ,5 0,5 30 0, , ,00 Κυψελωτά πλαστικά διογκ ,6 0,5 5 0,5 30 0, , ,00 με άλλα αέρια ,6 0,5 5 0,5 30 0, , ,00 Κυψελωτό γυαλί , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ελαφροβαρές σκυρόδεμα , ,8 50 0, , , , ,5 50 1, , , , , , , , ,7

15 Διορθώσεις λ, λισ (ΤΟΤΕΕ ) Εφόσον λοιπόν οι τιμές σχεδιασμού των οπτοπλίνθων είναι λeq<0.30w/mk (η απαίτηση πληρούται από τα ΟΡΘΟBLOCK) τότε: 1. εφόσον υπάρχει δεδηλωμένη τιμή λeq που αναγράφεται στην ετικέτα CE του προϊόντος βάσει της μεθοδολογίας του προτύπου ΕΝ1745 (είτε από μετρήσεις, είτε από χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης, είτε από χρήση πινακοποιημένων τιμών) αυτή θα προσαυξάνεται κατά 24% και θα λαμβάνεται ως τιμή σχεδιασμού. (Η προσαύξηση γίνεται προφανώς για τη διόρθωση σε σχέση με την υποτιθέμενη ενυπάρχουσα υγρασία 4%. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι τότε θα πρέπει αν είναι 20% αφού για κάθε 1% υγρασίας κ.ο. η υποβάθμιση θα πρέπει να είναι 5% σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ1745).

16 Διορθώσεις λ, λισ (ΤΟΤΕΕ ) 2. εφόσον η τιμή σχεδιασμού λeq δίδεται από τον κατασκευαστή θα γίνεται απευθείας χρήση αυτής. 3. εάν ο κατασκευαστής δεν παρέχει την τιμή λeq της τοιχοποιίας αλλά την αντίστοιχη της μονάδας τοιχοποιίας (π.χ. οπτόπλινθος) θα ακολουθείται η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στη (δηλ. Μονοδιάστατη ή ψευδοδισδιάστατη ροή θερμότητας) 4. σε κάθε περίπτωση, ὀταν η τιμή λeq δίνεται από τον κατασκευαστή για συνδετικό κονίαμα με λ<0,8w/mk, η τιμή λ αυτού θα λαμβάνεται από την ετικέτα σήμανσης CE

17 ΣΧΟΛΙΑ (ΤΟΤΕΕ ) 1. Ο παραγωγός οπτοπλίνθων δεν έχει δικαίωμα να παράσχει την τιμή λeq της τοιχοποιίας στην ετικέτα CE διότι εκεί αναφέρονται στοιχεία του προϊόντος του και μόνον και όχι των εφαρμογών του. Πού θα δηλώνεται συνεπώς η λeq; 2. Στην ετικέτα CE περιλαμβάνονται τιμές δήλωσης και όχι σχεδιασμού. 3. Η μεθοδολογία είναι απλοποιημένη μέθοδος μετάδοσης θερμότητας. Αντίθετα, η προσομοιωτική αριθμητική μέθοδος που αναπτύσσεται στο EN1745 λαμβάνει υπόψη δισδιάστατη ή τρισδιάστατη ροή θερμότητας και προφανώς είναι σαφώς ακριβέστερη 4. Πουθενά στην ΤΟΤΕΕ δεν αντιμετωπίζεται η περίπτωση χρήσης κονιάματος πάχους < 3mm αντί κονιάματος 12 mm, περίπτωση όμως πολύ κοινή σε οπτοπλινθοδομές από οπτόπλινθους κατακόρυφης διάτρησης. Στην περίπτωση αυτή όμως προφανώς δεν προκύπτουν οριζόντιες θερμογέφυρες.

18 ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (ΟΡΘΟBLOCK) 1. Υψηλή θερμική αντίσταση. 2. Μεγάλη μάζα συνεπώς και θερμοχωρητικότητα Τα χαρακτηριστικά αυτά μεταφέρονται άμεσα στην τοιχοποιία την οποία συνθέτουν.

19 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕνΑΚ - ΤΟΤΕΕ Οι απαιτήσεις επιδόσεων των διαφόρων στοιχείων του εξωτερικού κελύφους ενός κτηρίου έχουν αυξηθεί σημαντικά!

20 Δ. Μονάδα Συμβ Ζ. Α Ζ. Β Ζ. Γ Ζ. Δ Οριζ/κεκλ. επιφ. σε επαφή με εξ. αέρα εξ. τοίχοι σε επαφή με εξ. αέρα Δάπεδα σε επαφή με εξ. αέρα εξ. τοίχοι σε επαφή με μη θερμ. χώρους εξ. τοίχοι σε επαφή με έδαφος Δάπεδα σε επαφή με μη θερμαινόμ. Δάπεδα σε επαφή με έδαφος ΟΡΙΑ U R U T U FA U TU U TB U FU U FB Ανοίγματα U W Γυάλινες προσόψεις κλπ U GF

21 Δ. Μονάδα ΚΕνΑΚ ΚΘ ΜΕΤ.% Οριζ/κεκλ. επιφ. σε επαφή με εξ. αέρα εξ. τοίχοι σε επαφή με εξ. αέρα Δάπεδα σε επαφή με εξ. αέρα εξ. τοίχοι σε επαφή με μη θερμ. χώρους εξ. τοίχοι σε επαφή με έδαφος Δάπεδα σε επαφή με μη θερμαινόμ. Δάπεδα σε επαφή με έδαφος Ανοίγματα ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Ζώνη Γ ) Γυάλινες προσόψεις κλπ

22 Πλάτος οπτόπλινθου (mm) Θ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟBLOCK (συγκ.12 mm) R (m 2 K/W) Τοιχοποιία γυμνού οπτόπλινθου Τιμή δήλωσης U (W/m 2 K) σύνηθες επιχρ 20mm Τιμή δηλωσης U (W/m 2 K) σύνηθες επιχρ 20 mm Τιμή σχεδιασμου 250 3,10 0,34 0, ,686 0,284 0,352

23 Θ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟBLOCK (κονία 3 mm) Πλάτος οπτόπλινθου (mm) R (m 2 K/W) Τοιχοποιία γυμνού οπτόπλινθου Τιμή δήλωσης U (W/m 2 K) σύνηθες επιχρ 20mm Τιμή δηλωσης U (W/m 2 K) σύνηθες επιχρ 20 mm Τιμή σχεδιασμου 250 3,100 0,319 0, ,686 0,265 0,329

24 Θ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ Ο σχεδιασμός και οι κατασκευαστικές τεχνικές και πρακτικές της τοιχοποιίας παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη θερμική συμπεριφορά της. Μια ελαφροβαρής τοιχοποιία, (πχ δικέλυφη με το θ/μ θ υλικό στον πυρήνα) παρουσιάζει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από μια μονόστρωτη τοιχοποιία μεγάλης μάζας από λίθους ή οπτόπλινθους. Μπορεί οι τιμές U και στις δυο τοιχοποιίες να είναι ίσες, η συμπεριφορά όμως του κτηρίου διαφοροποιείται σημαντικά! Η διαφοροποίηση είναι και μετρήσιμη και υπολογίσιμη και προσδιορίζεται από τη θερμοχωρητικότητα της τοιχοποιίας και κατά συνέπεια και από τη θερμική της αδράνεια που συμβάλλει στη συνολική θερμική αδράνεια του κτηρίου.

25 ΘΕΡΜΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ Μια από τις πιο σημαντικές φυσικές παραμέτρους χαρακτηρισμού της θερμικής συμπεριφοράς κτηρίου είναι η θερμική χρονική σταθερά του κελύφους του. Ορίζεται ως το γινόμενο της θερμοχωρητικότητάς (Q) επί τη θερμική αντίσταση (R) στη μετάδοση της θερμότητας. Η θερμική χρονική σταθερά (T) είναι αντιπροσωπευτική της ενεργού θερμοχωρητικότητας του κτηρίου. Υπολογίζεται από τη σχέση: T = Σ Q Ak R k Q Ak R k = (c m d ρ) k (R 0 + ΣR n + 0,5 R i ) c ειδ. θερμότητα του στοιχ, l μήκος, ρ πυκνότητά, d πάχος Η συνολική Τ του κτηρίου: άθροισμα όλων των επιμέρους χρ. στ. διά τη συνολική εξωτερική επιφάνεια του κτηρίου (τα διαφανή στοιχεία έχουν μηδενική θερμοχω- ρητικότητα, η επιφάνειά τους λαμβάνεται υπόψη)

26 ΘΕΡΜΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ Υψηλή θερμική χρονική σταθερά κτήριο μεγάλης αδράνειας Εξασφαλίζει μικρή διακύμανση των εσωτερικών θερμοκρασιών περί την επιθυμητή μέση. Mετρήσεις και προσομοιώσεις ενεργειακής κατανάλωσης για την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της Ν. Ευρώπης: Από τις τοιχοποιίες, εφόσον έχουν υπολογιστεί και κατασκευαστεί με κάποιο κανονισμό θ/μ προκύπτει το 15-20% των συνολικών θερμικών απωλειών ενός κτηρίου. Κάτι λιγότερο προκύπτει από τα δάπεδα και τις οροφές. Το υπόλοιπο προκύπτει από τα ανοίγματα και από τον αερισμό του κτιρίου. Αντίθετα, πάνω από το 70% της ενταμιευομένης θερμότητας του κτηρίου οφείλεται στις τοιχοποιιές, τα δάπεδα και οροφές, εφόσον έχουν μεγάλη μάζα..

27 Θ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ Απόκριση κτηρίου ελαφριάς και βαριάς κατασκευής σε σύστημα διακοπτόμενης θέρμανσης T set Mέση θερμοκρασία βαριάς κατασκευής Mέση θερμοκρασία ελαφριάς κατασκευής Εξωτερική θερμοκρασία hours

28 Θ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ/ΨΥΞΗ Απόκριση κτηρίου βαριάς κατασκευής σε σύστημα ψύξης Όριο υπερθέρμανσης Mέση θερμοκρασία βαριάς κατασκευής Ηλιακή ακτινοβολία hours

29 Θ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ/ΨΥΞΗ Απόκριση κτηρίου ελαφροβαρούς κατασκευής σε σύστημα ψύξης Όριο υπερθέρμανσης Ηλιακή ακτινοβολία hours

30 ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η θερμική μάζα και η θέση του θ/μ υλικού προσδιορίζονται από τη χρήση του κτηρίου. Για οικονομική λειτουργία Κτήρια που δεν θερμαίνονται συχνά μικρή θερμ. μάζα και εσ. θ/μ Μόνιμες κατοικίες μεγάλη θερμ. μάζα και θ/μ στην εξωτερική παρειά. Μικρές απαιτήσεις ψύξης. Υπό προϋποθέσεις κλιματισμού. Εφόσον το κτήριο κατά τη θερινή περίοδο αερίζεται ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και παραμένει κλειστό κατά τη διάρκεια της ημέρας, εφόσον η θερμοχωρητικότητά του είναι μεγάλη, (μεγάλη μάζα των δομικών στοιχείων του) οι διακυμάνσεις της εσωτερικής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του 24/ώρου δεν θα είναι σημαντικές.

31 Θ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ U Τ (h) EPS mm T(h) Δικέλυφη EPS 70 mm 0, DT (h) Ορθοblock mm 0, Ορθοblock mm 0, Ορθοblock mm 0, Ορθοblock mm 0,

32 Σας Ευχαριστώ!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Αννίτα Γκούντα Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΒΑ Τεχνική & εμπορική υποστήριξη KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Όσον δοµικό σε µεταφορά αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, ο πηλός είναι ένα

Εισαγωγή Όσον δοµικό σε µεταφορά αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, ο πηλός είναι ένα «όµηση µε χώµα» ΤΕΕ Μαγνησίας, Μ.Ε. Eπαγγελµατικών Θεµάτων- Νέων Μηχανικών και Επιµόρφωσης, Μηχανικοί της Γης ρ όµηση (ΚΕΝΑΚ) Ελευθερία Αλεξανδρή, µε Πηλό Πολιτικός και Κανονισµός Μηχανικός ΕΜΠ, MPhil

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Ψυχρά Ανακλαστικά Συστήματα BIOCLIMA ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα