Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική. Απρίλιος Παντελής Ιατρουδάκης, MSc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική. Απρίλιος 2001. Παντελής Ιατρουδάκης, MSc pdi@otenet.gr"

Transcript

1 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική Απρίλιος 2001 Παντελής Ιατρουδάκης, MSc Σύνοψη Η ψηφιακή σχεδίαση έχει εκτοπίσει το σχεδιαστήριο και η αλλαγή αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη της διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης, κεντρικό εργαλείο της οποίας είναι το πρότυπο ψηφιακής σχεδίασης. Η εφαρµογή της διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης εξαναγκάζει ένα γραφείο να αντιµετωπίσει ζητήµατα ευρύτερης διαχείρισης προσκρούει όµως σε ένα έλλειµµα διαχειριστικής εµπειρίας. Καθώς η ψηφιακή σχεδίαση ταυτίζεται µε την τεχνολογία για ένα µελετητικό γραφείο, χάραξη στρατηγικής για τη ψηφιακή σχεδίαση σηµαίνει χάραξη τεχνολογικής στρατηγικής. Η τεχνολογική στρατηγική είναι εξαρτηµένη από την εταιρική. Τα γραφεία δείχνουν να διέρχονται µια περίοδο έντονης δραστηριότητας χωρίς επαρκή προετοιµασία. Ενδείξεις από πολλές πλευρές συντείνουν στο συµπέρασµα ότι κεντρικός άξονας της τεχνολογικής στρατηγικής θα πρέπει να είναι η συνδυασµένη επένδυση σε πληροφορική και οργανωτικές αλλαγές. Η στρατηγική µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε την ισορροπία που υπάρχει µεταξύ διαθέσιµης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Λέξεις Κλειδιά: CAD management, intermediate technology, productivity paradox, technology strategy

2 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 2 I ιαχείριση Αν και τα πρώτα συστήµατα Ψηφιακής Σχεδίασης (CAD) εµφανίζονται στην αγορά των ΗΠΑ κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η διείσδυσή τους στα µελετητικά γραφεία έχει τις ρίζες της στη διάδοση των προσωπικών υπολογιστών (PC). Η IBM παρουσίασε το πρώτο PC το 1981 και ένα χρόνο αργότερα, στην έκθεση Comdex παρουσιάστηκε το AutoCAD, το επικρατέστερο σήµερα πρόγραµµα [21, 32]. Τα πρώτα χρόνια, οι µελετητές που έβρισκαν την ιδέα της ψηφιακής σχεδίασης ελκυστική είχαν να κάνουν µε ακριβούς, χαµηλής ισχύος υπολογιστές και µε πρωτόλεια προγράµµατα. Οι συνθήκες αυτές απαγόρευαν τη γενικευµένη χρήση κι έτσι υπολογιστής και σχεδιαστήριο συνυπήρχαν για καιρό. Η διαρκής όµως παραγωγή φθηνότερων και ισχυρότερων υπολογιστών, από τη µια πλευρά, και ολοένα εξελισσόµενων προγραµµάτων, από την άλλη, συντέλεσε στο να εκτοπίσει σταδιακά η ψηφιακή σχεδίαση την αναλογική από τα µελετητικά γραφεία. Καθώς η σχεδίαση αποτελεί την κεντρική δραστηριότητα των µελετητικών γραφείων, µια τέτοια θεµελιώδης αλλαγή σηµατοδότησε ευρείες επιπτώσεις στη λειτουργία τους αναδεικνύοντας τη ψηφιακή σχεδίαση στην πιο κρίσιµη εφαρµογή πληροφορικής για τα γραφεία. Έτσι προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 εµφανίζονται οι πρώτες διαπιστώσεις για την ανάγκη διαχείρισης των συστηµάτων ψηφιακής σχεδίασης (CAD Management) [17] οι οποίες αρχίζουν να γενικεύονται προς τα µέσα της δεκαετίας του Η διαχείριση ψηφιακής σχεδίασης θεµελιώνεται στις πρακτικές ανάγκες των γραφείων. Ενώ σήµερα διεξάγεται έντονος δηµόσιος διάλογος γύρω από τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων και δεξιοτήτων των εν ενεργεία διαχειριστών ψηφιακής σχεδίασης, η ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει να παρουσιάσει σποραδικά µόνον προγράµµατα σπουδών ή ερευνητικές εργασίες. Χωρίς λοιπόν να έχει προκύψει µια κοινά αποδεκτή περιγραφή έχει αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται η εξής γνώµη: στο ένα άκρο του φάσµατος των αρµοδιοτήτων και δεξιοτήτων βρίσκεται η καθαρά τεχνική πλευρά, που αφορά τόσο τα πληροφορικά συστήµατα όσο και το πρόγραµµα ψηφιακής σχεδίασης, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η καθαρά διαχειριστική πλευρά. Όσο κοντύτερα στο ένα από τα δύο άκρα βρίσκονται οι αρµοδιότητες και οι δεξιότητες ενός διαχειριστή ψηφιακής σχεδίασης, τόσο πιθανότερη γίνεται η αποτυχία της προσπάθειάς του [13]. 1. Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Κεντρικό εργαλείο στη προσπάθεια διαχείρισης της ψηφιακής σχεδίασης έχει αναδειχτεί κατά τη δεκαετία του 1990 η έννοια του προτύπου ψηφιακής σχεδίασης (CAD Standard). Πρότυπο είναι ένα έγγραφο, εγκεκριµένο από κάποιο αναγνωρισµένο σώµα, το οποίο προσφέρει για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά που αφορούν προϊόντα, διεργασίες

3 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 3 ή υπηρεσίες. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες αυτούς δεν είναι υποχρεωτική [6]. Ένα πρότυπο ψηφιακής σχεδίασης καταπιάνεται µε την ταξινόµηση και την οργάνωση των ηλεκτρονικών δεδοµένων στο εσωτερικό των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης. Επικεντρώνεται σε θέµατα όπως είναι η ονοµατολογία επιπέδων σχεδίασης (layers), η αντιστοίχηση πάχους γραµµής ή η σύνθεση πινακίδας εκτύπωσης [31]. Η µόνη πτυχή του προτύπου ψηφιακής σχεδίασης που έχει προκαλέσει τη προσοχή εθνικών ή διεθνών φορέων, από την αρχή ακόµη της δεκαετίας του 1990, είναι η ονοµατολογία των επιπέδων σχεδίασης [7, 8, 24, 28-30]. Μόλις στο τέλος όµως της δεκαετίας εµφανίζεται η πρώτη προσπάθεια µιας περισσότερο ολοκληρωµένης αντιµετώπισης µε την έκδοση του εθνικού προτύπου ψηφιακής σχεδίασης των ΗΠΑ [31]. Αν και η καθυστέρηση αυτή υπογραµµίζει τη συνθετότητα του προβλήµατος, πρακτική της συνέπεια είναι η δηµιουργία πλήθους προτύπων σε επίπεδο γραφείων και η συνακόλουθη δυσκολία στις ανταλλαγές ηλεκτρονικών αρχείων. Η ύπαρξη των οργανωµένων προτύπων, και κυρίως του εθνικού των ΗΠΑ, αναµένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στο άµεσο µέλλον καθώς τα πρότυπα έχουν ήδη αρχίσει να ενσωµατώνονται στα προγράµµατα ψηφιακής σχεδίασης. Αναπόσπαστη πλευρά του προτύπου ψηφιακής σχεδίασης αποτελεί η τεκµηρίωσή του, η σύνταξη δηλαδή εγχειριδίου που καταγράφει τις συµφωνηµένες ρυθµίσεις και διαδικασίες. 2. ούρειος Ίππος Η διαχείριση ψηφιακής σχεδίασης είναι µια άκρη του νήµατος που ξετυλίγει το κουβάρι γραφείοεπιχείρηση οδηγώντας αναπόφευκτα σε άλλα θέµατα. Με σηµείο εκκίνησης, για παράδειγµα, την ανάγκη αναβάθµισης του προγράµµατος ψηφιακής σχεδίασης, το µελετητικό γραφείο θα συναντήσει την ανάγκη συµπληρωµατικής κατάρτισης των εργαζοµένων και θα αντιµετωπίσει προβληµατισµούς που ανήκουν στη σφαίρα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Ή, σε ένα πιο σύνθετο παράδειγµα, ξεκινώντας από την ανάγκη αρχειοθέτησης (archiving) των ανενεργών µελετών, θα οδηγηθεί µέσω της αρχειονοµικής αρχής της προέλευσης στην ανάγκη ταξινόµησης των ενεργών αρχείων όπου µακροβιότερη κρίνεται η ταξινόµηση µε βάση τις λειτουργίες του γραφείου [34] και θα αντιµετωπίσει προβληµατισµούς γύρω από την οργάνωσή του. Έτσι η διαχείριση ψηφιακής σχεδίασης µετατρέπεται σε δούρειο ίππο: µέσω αυτής τα µελετητικά γραφεία αναγκάζονται να στραφούν σε προβλήµατα ευρύτερης διαχείρισης. Το ότι έχει αυτή την ιδιότητα, σε συνδυασµό µε το ότι τα γραφεία εξαρτώνται απ αυτήν για την οµαλή και παραγωγική λειτουργία τους, της προσδίδει στρατηγική σηµασία.

4 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 4 3. Αναδιοργάνωση και ιαχείριση Ποιότητας Ο δούρειος ίππος, αργά ή γρήγορα, φέρνει το γραφείο αντιµέτωπο µε τις έννοιες της αναδιοργάνωσης (re-engineering) και της διαχείρισης ποιότητας. Καθώς ο υπολογιστής εκτόπισε το σχεδιαστήριο πολλοί γνώριµοι τρόποι εργασίας έγιναν αναποτελεσµατικοί. Στις τάξεις, για παράδειγµα, των ιδρυτών και των στελεχών των µελετητικών γραφείων παρατηρείται έντονα το φαινόµενο του ψηφιακού αναλφαβητισµού. Αυτό µεταφράζεται σε αδυναµία πρόσβασης κι εξέτασης της εκτελούµενης σχεδίασης και επιβάλει την αναδιοργάνωσή της. Η διαφαινόµενη επικράτηση της τρισδιάστατης ψηφιακής σχεδίασης προβλέπεται ότι θα εντείνει αυτό το φαινόµενο. Η ανάγκη αυτή αναδιοργάνωσης, καθώς αποτελεί οικουµενικό φαινόµενο, δεν αποκλείεται να αποδώσει συν τω χρόνω καινοτοµίες διαδικασίας στον τοµέα της σχεδίασης. Το πρότυπο ψηφιακής σχεδίασης προδιαγράφει πολλά χαρακτηριστικά των παραγόµενων σχεδίων. Αυτό το κατατάσσει στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης ποιότητας, καθώς ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών κάποιου αντικειµένου που επηρεάζουν την δυνατότητά του να ικανοποιεί ρητές ή άρρητες ανάγκες [20]. Η ύπαρξη της τεκµηρίωσης διαδικασιών, όπως της εκτύπωσης, υπογραµµίζει αυτή τη σχέση. Η διαχείριση ποιότητας συνεισφέρει την έννοια του ελέγχου: είναι σηµαντικό να υπάρχουν οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες, αλλά πρέπει να µπορεί να ελέγχεται ο βαθµός συµµόρφωσης. 4. Προβλήµατα Στην προσπάθεια διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης τα µελετητικά γραφεία αντιµετωπίζουν δύο καίρια δοµικά προβλήµατα. Το πρώτο είναι οικονοµικό. Πριν ληφθεί η απόφαση να επενδυθεί κεφάλαιο και εργασία για την εγκαθίδρυση της διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης προκύπτει το εύλογο ερώτηµα τί θα αποκοµίσει το γραφείο από αυτήν την επένδυση. Για να προχωρήσει στην επένδυση θα πρέπει η προβλεπόµενη απόδοση να είναι µεγαλύτερη της προϋπολογιζόµενης επένδυσης. Το µέγεθος της επένδυσης µπορεί να προσδιοριστεί µε αρκετή ακρίβεια. Πώς προσδιορίζεται όµως το µέγεθος της απόδοσης; Πώς µετρώνται τα προσδοκώµενα οφέλη; Η απόκριση είναι «δύσκολα» [12]. Το δεύτερο είναι διαχειριστικό. Τα µελετητικά γραφεία δεν έχουν ισχυρή παράδοση διαχείρισης. Το έλλειµµα έχει τις ρίζες του στην εκπαίδευση, όπου «το γεγονός ότι η επαγγελµατική πρακτική συνεπάγεται τη διαχείριση µικρής επιχείρησης εξακολουθεί να αγνοείται» [15]. Σ αυτήν την αδυναµία προστίθεται η δυσκολία ενός προσωπικού που χαρακτηρίζεται από µεγάλη κινητικότητα και συχνά ακυρώνει αναγκαίες προσπάθειες όπως η κατάρτιση.

5 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 5 ΙΙ Στρατηγική Κεντρικό στόχο µιας εταιρικής στρατηγικής αποτελεί η επίτευξη ενός αειφόρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος [18]. Η χάραξή της απαρτίζεται από την ανάλυση στρατηγικής, στην οποία επιδιώκεται να κατανοηθεί η στρατηγική θέση της εταιρείας την επιλογή στρατηγικής, που έχει να κάνει µε τη διατύπωση ενδεχόµενων τρόπων ενέργειας, την αξιολόγησή τους και την επιλογή ανάµεσά τους και τέλος την υλοποίηση στρατηγικής, που εξετάζει το πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί η επιλογή που έχει προηγηθεί [14]. Η τεχνολογική στρατηγική ορίζεται ως «ένα σχήµα τεχνολογικών και επιστηµονικών πόρων και ικανοτήτων που αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί κάποιος τεχνολογικός στόχος που προσδιορίζεται από την ανάλυση του ανταγωνισµού της εταιρείας» [9]. Με δεδοµένο ότι, για τα µελετητικά γραφεία, ψηφιακή σχεδίαση και τεχνολογία πρακτικώς ταυτίζονται, επιχειρείται η σκιαγράφηση µιας στρατηγικής για τη ψηφιακή σχεδίαση. Η δοµή της στρατηγικής αυτής ακολουθεί εκείνη της εταιρικής στρατηγικής, χωρίς ωστόσο να περιλαµβάνει την εξέταση της υλοποίησης. 5. Ανάλυση Η τεχνολογική στρατηγική χρειάζεται να είναι συνδεδεµένη µε την εταιρική [9]. Για να σχηµατιστεί ένα πλαίσιο αναφοράς, συνοψίζονται πρώτα στον Πίνακα 1 η θέση και οι προοπτικές των µελετητικών γραφείων σε ό,τι τα αφορά ως εταιρείες. Ακολούθως, στον Πίνακα 2, ιχνηλατείται η τεχνολογική διάσταση. Α. υνατά Σηµεία 1. Προσωπικό υψηλής στάθµης 2. Εµπειρία σε έργα (projects) 3. Εµπειρία σε κοινοπραξίες Γ. Ευκαιρίες 1. Καλά µακροοικονοµικά µεγέθη 2. Ολυµπιακοί αγώνες 3. Τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 4. ραστηριοποίηση στα Βαλκάνια [33] 5. Εκµετάλλευση ακινήτων (real estate) [33] 6. Συγχωνεύσεις µελετητικών γραφείων [33] 7. Επιβλέψεις δηµοσίων έργων [33] Πίνακας 1. Εταιρική Ανάλυση. Β. Αδύνατα Σηµεία 1. Έλλειψη διαχειριστικής νοοτροπίας 2. Χαµηλές αµοιβές 3. Μέτριες εργασιακές σχέσεις 4. Έλλειψη διοίκησης έργου 5. Κινητικότητα προσωπικού 6. Μικρό µέγεθος. Απειλές 1. Εξάρτηση από κατασκευαστικές εταιρείες 2. Είσοδος ευρωπαϊκών γραφείων [33] 3. Πρόβληµα χρηµατορροής (ΧΑΑ, Γ ΚΠΣ) 4. Η µετά το εποχή [33]

6 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 6 Α. υνατά Σηµεία 1. Εγκατεστηµένη βάση πληροφορικής και πρώτη εξοικείωση µε ψηφιακή σχεδίαση Γ. Ευκαιρίες 1. Τρισδιάσταση σχεδίαση, ενιαίο κτιριακό µοντέλο, internet [3] 2. Η ώθηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών θα αναγκάσει σε οργανωµένη χρήση 3. Βασικά εργαλεία διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης ενσωµατώνονται σε λογισµικό Πίνακας 2. Τεχνολογική Ανάλυση. Β. Αδύνατα Σηµεία 1. Χαµηλή εκµετάλλευση πληροφορικής 2. Ελλειπής κατάρτιση προσωπικού 3. Ανοργάνωτη χρήση ψηφιακής σχεδίασης και έλλειψη προσαρµογής λογισµικού 4. Έλλειψη σταθερής συνεργασίας µε εταιρείες τεχνικής υποστήριξης. Απειλές 1. Κρατικός έλεγχος για νόµιµο λογισµικό 2. Παράλυση από πολυπλοκότητα τρισδιάστατης σχεδίασης 3. Έλλειψη και υψηλή κινητικότητα προσωπικού πληροφορικής 4. Παγίδευση σε µικρούς κατασκευαστές Από την εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πίνακες διαφαίνεται µια περίοδος αυξηµένης δραστηριότητας και ευκαιριών για την οποία όµως τα γραφεία δεν δείχνουν να είναι επαρκώς προετοιµασµένα. 6. Εργαλεία Η δηµιουργία των επιλογών θα υποβοηθηθεί από την ακόλουθη παρουσίαση δύο εργαλείων. Εικ. 1. Η charkha (ανέµη) του Gandhi: σύµβολο ελευθερίας, αυτάρκειας και κατάλληλης τεχνολογίας. Το πρώτο εργαλείο είναι η έννοια της ενδιάµεσης τεχνολογίας (intermediate technology) που αποτελεί µια µέθοδο µεταφοράς τεχνολογίας και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1973 από τον οικονοµολόγο Ernst Schumacher 1. ιαδόθηκε µε τον ελαφρά τροποποιηµένο όρο κατάλληλη τεχνολογία (appropriate technology) και οι καταβολές της εντοπίζονται στις ιδέες του Gandhi για την ανάπτυξη της Ινδίας [2]. Ο Schumacher ορίζει την ενδιάµεση τεχνολογία ως εξής: Αν ορίσουµε τη στάθµη της τεχνολογίας µε βάση το «κόστος εξοπλισµού ανά θέση εργασίας», µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την εγχώρια τεχνολογία µιας τυπικής αναπτυσσόµενης χώρας µιλώντας συµβολικά ως «τεχνολογία της 1», ενώ εκείνη των ανεπτυγµένων χωρών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «τεχνολογία των 1000». Το χάσµα ανάµεσα στις δύο αυτές τεχνολογίες είναι τόσο µεγάλο ώστε η µετάβαση από την µια στην άλλη είναι αδύνατη.... Αν πρόκειται να δοθεί αποτελεσµατική βοήθεια σ εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, απαιτείται µια τεχνολογία που θα βρίσκεται κάπου ανάµεσα στην «τεχνολογία της 1» και την «τεχνολογία των 1000». Ας την αποκαλέσουµε µιλώντας και 1 Ο Shumacher υπηρέτησε µε τον John Maynard Keynes στο βρετανικό υπουργείο οικονοµίας. Ο δεύτερος έχει καταγραφεί να λέει ότι «ο Otto Clarke µπορεί να κάνει τα πάντα µε τους αριθµούς, αλλά ο Schumacher τους κάνει να τραγουδούν» [2].

7 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 7 πάλι συµβολικά «τεχνολογία των 100». Μια τέτοια ενδιάµεση τεχνολογία θα ήταν εξαιρετικά παραγωγικότερη από την εγχώρια τεχνολογία, αλλά παράλληλα θα ήταν και εξαιρετικά φθηνότερη από την πολύπλοκη τεχνολογία έντασης κεφαλαίου της σύγχρονης βιοµηχανίας [26]. Αν η στάθµη της τεχνολογίας οριστεί µε βάση όχι το κόστος εξοπλισµού αλλά το κόστος δεξιοτήτων ανά θέση εργασίας, τότε η ενδιάµεση τεχνολογία µετατρέπεται σε ενδιάµεση τεχνογνωσία και αντιδιαστέλλεται όχι µε την πολύπλοκη τεχνολογία έντασης κεφαλαίου αλλά µε την πολύπλοκη τεχνογνωσία έντασης γνώσης. Το δεύτερο εργαλείο είναι τα πρόσφατα συµπεράσµατα ενός προβληµατισµού που διαρκεί εδώ και µια δεκαετία. Τον Απρίλιο του 1987 ο Steven Roach, κύριος οικονοµολόγος της Morgan Stanley, εντοπίζει για πρώτη φορά το παράδοξο παραγωγικότητας: στις δεκαετίες 1970 και 1980 η επενδύσεις σε υπολογιστές και ιδιαίτερα στον τοµέα των υπηρεσιών αυξάνονται δραµατικά χωρίς όµως να µπορεί να µετρηθεί καµία επίδραση στους ρυθµούς αύξησης της παραγωγικότητας [22]. Τρεις µήνες αργότερα ο Robert Solow, νοµπελίστας οικονοµολόγος, δηλώνει ότι «η εποχή των υπολογιστών είναι ορατή παντού εκτός από τις στατιστικές παραγωγικότητας» [27]. Οι επισηµάνσεις αυτές πυροδοτούν δεκάδες ερευνητικές εργασίες σε όλη τη δεκαετία του Προς τα µέσα της δεκαετίας έχουν αποµονωθεί τέσσερα πιθανά αίτια (σφάλµα µέτρησης, καθυστερήσεις απόδοσης, ανακατανοµή µεριδίων αγοράς και κακή διαχείριση) και δίδεται η προειδοποίηση ότι το «έλλειµµα ενδείξεων δεν σηµαίνει ένδειξη ελλείµµατος» [5]. Προς το τέλος όµως της δεκαετίας η εικόνα αυτή αρχίζει να αλλάζει καθώς βρέθηκε τρόπος να εξετασθούν στοιχεία σε επίπεδο επιχείρησης και όχι στο υψηλότερο συγκεντρωτικό επίπεδο κάποιου τοµέα της οικονοµίας. Κοινή διαπίστωση των ερευνητών είναι ότι η πληροφορική έχει θετική και σηµαντική επίδραση στην παραγωγικότητα, ενώ κοµβικής σηµασίας είναι το τί συµβαίνει µέσα στην κάθε εταιρεία. Παρατηρήθηκε ότι όµοιες εταιρείες µε παρεµφερείς επενδύσεις στην πληροφορική παρουσίαζαν σηµαντικά διαφορετικές επιδόσεις, και παράλληλα µετρήθηκε ότι τα µακροπρόθεσµα οφέλη της πληροφορικής είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από τα βραχυπρόθεσµα. Έτσι η προσοχή εστιάσθηκε στις οργανωτικές αλλαγές, που συχνά συνοδεύουν µιαν επένδυση πληροφορικής και που είναι αναµενόµενο να απαιτούν περισσότερο χρόνο για υλοποίηση και απόδοση. Σταδιακά σχηµατίστηκε η εικόνα ότι η πληροφορική δεν αυξάνει την παραγωγικότητα αυτόµατα αλλά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός ευρύτερου συστήµατος οργανωτικών αλλαγών που επιφέρει τέτοιο αποτέλεσµα [4]. Τα συµπεράσµατα αυτά επαληθεύονται από πρόσφατες εκθέσεις, όπως η τελευταία οικονοµική έκθεση του προέδρου των ΗΠΑ [10], και µελέτες διεθνών οργανισµών, όπως του ΟΟΣΑ [25].

8 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 8 7. Επιλογές Μέσα στα επόµενα πέντε χρόνια οι αλλαγές στο περιβάλλον των µελετητικών γραφείων, όπως διακρίνεται από την ανάλυση, θα είναι έντονες. Τα γραφεία, στην προσπάθειά τους να τις παρακολουθήσουν, θα χωριστούν στα δύο: σε εκείνα που θα το καταφέρουν, έστω και µε διαφορετικούς βαθµούς επιτυχίας, και σε εκείνα που δεν θα το καταφέρουν και θα περιέλθουν σε δεινή θέση. Στόχος κάθε γραφείου θα πρέπει να είναι η ένταξή του στην επιτυχηµένη οµάδα και πρώτο µέληµα η χάραξη, έστω και σχηµατικά, µιας εταιρικής στρατηγικής που θα στοχεύει στην επίτευξη ενός αειφόρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η ύπαρξη της εταιρικής αυτής στρατηγικής θα προσφέρει το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί η τεχνολογική στρατηγική του γραφείου. Πώς αρθρώνεται η τεχνολογική αυτή στρατηγική; Συµπεράσµατα από τρεις διαφορετικές πλευρές δείχνουν να συντείνουν και να αλληλοεπαληθεύονται: οι εµπειρίες από το µέτωπο της διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης, µε την διαπίστωση ότι οδηγεί αναπόφευκτα σε ζητήµατα γενικότερης διαχείρισης οι προκύπτουσες ενδείξεις από την ανάλυση στρατηγικής, όπου οι εσωτερικές αδυναµίες έχουν έντονη παρουσία και τα συµπεράσµατα της έρευνας στο παράδοξο παραγωγικότητας που υπογραµµίζουν τον κοµβικό χαρακτήρα των οργανωτικών αλλαγών κεντρικός άξονας δείχνει να είναι η συνδυασµένη επένδυση σε πληροφορική και οργανωτικές αλλαγές. Η επένδυση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε το µετριοπαθές σχήµα της ενδιάµεσης τεχνογνωσίας, όταν η διαθέσιµη τεχνογνωσία υπολείπεται της διαθέσιµης τεχνολογίας, είτε µε ένα προωθηµένο σχήµα, όταν υπάρχει εξισορρόπηση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Στην περίπτωση του µετριοπαθούς σχήµατος, η προσπάθεια εστιάζεται στο να σχεδιαστεί εκείνη η υλοποίηση που θα επιτρέπει σε όλους τους πρωταγωνιστές να εκµεταλλεύονται µε σταθερότητα και συνέπεια το µέρος της διαθέσιµης τεχνολογίας που τους επιτρέπει η κοινή τους τεχνογνωσία. Τα κύρια τεχνολογικά και οργανωτικά σηµεία µιας τέτοιας προσπάθειας συνοψίζονται στον Πίνακα 3. 2 Τεχνολογικά Σηµεία Προσανατολισµός σε µείζονες κατασκευαστές [2 4] Εξοπλισµός και λογισµικό εξελιγµένα αλλά όχι αιχµής, µε απλές αλλά δοκιµασµένες ρυθµίσεις [2Β2, 2 3] Προσαρµογή του προγράµµατος ψηφιακής σχεδίασης στη µέθοδο δουλειάς του γραφείου [2Β3] Οργανωτικά Σηµεία Νόµιµη χρήση λογισµικού [2 1] Μόνιµη ανάθεση τεχνικής υποστήριξης σε συνεργαζόµενη εταιρεία [2Β4] Θέσπιση διαχείρισης ψηφιακής σχεδίασης και ενσωµάτωσή της στην εταιρική δοµή [1Β5, 2Β3, 2Γ2] Έµφαση στην κατάρτιση προσωπικού, σε συνδυασµό µε κίνητρα ανταµοιβής [1Α1, 2 Οι παραποµπές αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2.

9 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 9 Προετοιµασία για την έλευση τρισδιάστατης σχεδίασης [2Γ1, 2 2] 1Β2, 2Β2] Πίνακας 3. Σχήµα Ενδιάµεσης Τεχνογνωσίας. Στην περίπτωση του προωθηµένου σχήµατος αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθεια είναι ότι η πρόσβαση σε υψηλή τεχνογνωσία µπορεί να δώσει µοναδικά αποτελέσµατα. Το γνωστότερο τέτοιο παράδειγµα είναι το αρχιτεκτονικό γραφείο Frank Ο. Gehry and Associates (FOGA). Το γραφείο διευθύνεται πολύ καλά ως επιχείρηση και έχει επιτύχει µιαν οικονοµική σταθερότητα. Ο ιδρυτής του, κάτοχος του βραβείου Pritzker, είναι ο ίδιος ψηφιακά αναλφάβητος. Ωστόσο τo 1989 προσλαµβάνει τον James M. Glymph, που αργότερα γίνεται εταίρος του γραφείου, για να εντάξει τη ψηφιακή σχεδίαση στο FOGA. Επιλέγεται το πιο εξελιγµένο τρισδιάστατο πρόγραµµα (CATIA), το οποίο προέρχεται από την αεροδιαστηµική βιοµηχανία. Η κατασκευάστρια εταιρεία (Dassault) εκπαιδεύει προσωπικό στο χώρο του γραφείου. Με όλα αυτά η πρώτη δοκιµή γίνεται σε ένα πολύ µικρό θέµα, µια στάση λεωφορείου. Το 1997, σε λιγότερο από δέκα χρόνια από την εισαγωγή της ψηφιακής σχεδίασης, το FOGA ολοκληρώνει µε επιτυχία το Guggenheim Museum στο Bilbao. Το µουσείο σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου σε τρεις διαστάσεις και τα σχέδια της σύµβασης παραδίδονται σε ψηφιακή Εικόνα 2. Guggenheim Museum, Bilbao ταινία. Οι καµπύλες επιφάνειες του κτιρίου είναι επενδεδυµένες µε φύλλα τιτανίου. Η κατασκευή των µεταλλικών δοµικών στοιχείων γίνεται εφικτή µόνον µε ανταλλαγή ψηφιακών σχεδίων µεταξύ του FOGA και της κατασκευάστριας εταιρείας. Το έργο, αν και έχει όλα τα γνωρίσµατα µιας προσπάθειας που θα ξεφύγει από τα προσχεδιασµένα, ολοκληρώνεται εντός προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος [1, 11, 19, 23]. Συµπέρασµα Στην εκµετάλλευση της υψηλής τεχνολογίας της ψηφιακής σχεδίασης µακράν ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος. Όπως θα έλεγε ο Karl Popper [16], η υλοποίηση της ψηφιακής σχεδίασης είναι σαν ένα φρούριο: χρειάζεται να είναι και καλά σχεδιασµένη και καλά επανδρωµένη.

10 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική 10 ΙII Πηγές 1. Frank Gehry: Interview, 1999, in Architectural Record (May). Available: intrview/ghery.asp [ ]. 2. AKUBUE, ANTHONY Appropriate Technology for Socioeconomic Development in Third World Countries, in Journal of Technology Studies, 26(1). Available: JTS/Winter-Spring-2000/pdf/akabue.pdf [ ]. 3. BECKERT, BEVERLY A D CAD Rides the Internet, in Computer Aided Engineering, (April). Available: [ ]. 4. BRYNJOLFSSON, ERIK AND LORIN M. HITT Beyond the Productivity Paradox: Computers are the Catalyst for Bigger Changes in Communications of the ACM 41(8), August, Available: [ ]. 5. BRYNJOLFSSON, ERIK The Productivity Paradox of Information Technology: Review and Assessment in Communications of the ACM 36(12), December, Available: papers/ccswp130/ccswp130.html [ ]. 6. Code of Good Practice for Standardization. International Organization for Standardization, ISO/IEC Guide 59: Construction drawing practice. Guide for structuring and exchange of CAD data. British Standards Institution, BS : Construction drawing practice. Guide for structuring of computer graphic information. British Standards Institution, BS 1192:Part 5: COOMBS, R., et al. 1995[?]. Technology and Corporate Strategy: A Learning Package for a Project on Technology Strategy. CROMTEC Training Package, Manchester School of Management, UMIST. Available: [ ]. 10. COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS Economic Report of the President, US Government Printing Office, Washington. Available: [ ]. 11. FALLON, KRISTINE K The AEC Technology Survival Guide: Managing Today s Information Practice. John Wiley & Sons, New York. 12. GIAGLIS, G., et al The ISSUE Methodology for Quantifying Benefits from Information Systems in Logistics Information Management, 12, 1-2, pp Available: lim99_2.pdf [ ]. 13. GREEN, ROBERT CAD vs. Management, CAD Managers Newsletter 36(March 23) in CADENCE. Available: [ ]. 14. JOHNSON G., K. SCHOLES Exploring Corporate Strategy: Text and Cases. Prentice Hall. 15. MORGAN, J Management for the Small Design Firm, Whitney Library of Design. 16. POPPER, SIR KARL RAIMUND The Open Society and its Enemies, G. Routledge & Sons: London. 17. PORT, STANLEY The Management of CAD for Construction. BSP Professional Books, Oxford. 18. PORTER, M. E Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press. 19. POST, NADINE AND STEPHEN H. DANIELS Plum Job in Seattle Lifts Haze Over Technology, in Engineering News Record, 244(8), February. Available: [ ]. 20. Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary. International Organization for Standardization, ISO 9000:2000.

11 Ψηφιακή Σχεδίαση: ιαχείριση και Στρατηγική RADFORD, A. AND G. STEVENS CAD Made Easy: A Comprehensive Guide for Architects and Designers, McGraw-Hill. 22. ROACH, STEPHEN S America's Technology Dilemma: A Profile of the Information Economy, Morgan Stanley Special Economic Study (April). 23. SARDAR, ZAHID Frank Gehry Modern Master, in Examiner Magazine (15.02). Available: [ ]. 24. SCHLEY, MICHAEL et al. (ed) CAD Layer Guidelines: Computer-Aided Design Management Techniques for Architecture, Engineering and Facility Management, Second Edition. The American Institute of Architects Press, Washington, D.C. 25. SCHREYER, PAUL The Contribution of Information and Communication Technology to Output Growth: A Study of the G7 Countries. Directorate for Science, Technology and Industry, OECD, Paris. Available: [ ]. 26. SCHUMACHER, E. F Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered. Harper & Row, New York. 27. SOLOW, ROBERT M We d Better Watch Out, New York Times Book Review, (July 12): Technical Product Documentation Organization and Naming of Layers for CAD Part 1: Overview and Principles. International Organization for Standardization, ISO : Technical Product Documentation Organization and Naming of Layers for CAD Part 2: Concepts, Format and Codes Used in Construction Documentation. International Organization for Standardization, ISO : Technical Product Documentation Organization and Naming of Layers for CAD Part 3: Application of ISO and ISO International Organization for Standardization, ISO/TR : U.S. National CAD Standard. National Institute of Building Sciences, NCS v WALKER, JOHN (ed) The Autodesk File: Bits of History, Words of Experience. Thousand Oaks, Calif. : New Riders Pub. Available: [ ]. 33. ΚΑΡΑΛΟΓΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ (ed.) Γραφεία Μελετών, Σύµβουλοι Επιχειρήσεων. Εφηµερίδα «Εξπρές», ένθετο Μαρτίου. 34. ΜΠΑΓΙΑΣ, ΑΝ ΡΕΑΣ Αρχειονοµία: Βασικές Έννοιες και Αρχές. Κριτική, Αθήνα.

BIM The new technology that reduces the cost and improves the quality of building construction

BIM The new technology that reduces the cost and improves the quality of building construction Building Information Modeling Leader: Apostolos Konstantinidis Structural and Software Engineer Inventor and Author BIM The new technology that reduces the cost and improves the quality of building construction

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC SOCIETY FOR SYSTEMIC STUDIES (HSSS) AND THE UNIVERSITY OF IOANNINA. 4th NATIONAL CONFERENCE Systems for Management Information and Innovation

HELLENIC SOCIETY FOR SYSTEMIC STUDIES (HSSS) AND THE UNIVERSITY OF IOANNINA. 4th NATIONAL CONFERENCE Systems for Management Information and Innovation HELLENIC SOCIETY FOR SYSTEMIC STUDIES (HSSS) AND THE UNIVERSITY OF IOANNINA 4th NATIONAL CONFERENCE Systems for Management Information and Innovation 29 31 May, 2008 HSSS 4th NATIONAL CONFERENCE 2008 University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Κλειώ Σγουροπούλου email: csgouro@teiath.gr Κλειώ Σγουροπούλου Εμπειρογνώμονας στηντυποποίηση Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δρ. Πολιτικός Mηχανικός, EurIng Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση: Μηχανικών Γεωτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Όταν βλέπετε τα διπλανά σχήματα σημαίνει ότι υπάρχει δεσμός στο Διαδίκτυο Πρώτα βήματα Τη δεκαετία του 50 ξεκίνησαν οι προσπάθειες να δημιουργηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

EC611. Θα ανακοινωθεί

EC611. Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων EC611 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό ( εύτερου Κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπ τυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επ ιχειρήσεων ( M.B.A.)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπ τυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επ ιχειρήσεων ( M.B.A.) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπ τυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επ ιχειρήσεων ( M.B.A.) Εξειδίκευση στη Διοίκηση Επ ιχειρήσεων Φιλοξενίας Υποχρεωτικό Μάθημα: Στρατηγική και Διοίκηση Επ ιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού

Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού Βιοµηχανική ιδιοκτησία & παραγωγή καινοτοµίας Ο ρόλος του µηχανικού ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Καινοτοµία & Κοινωνία της Γνώσης Το τρίπτυχο καινοτοµία,

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στο παραθυρικό περιβάλλον του λογισμικού Arcmap Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 5: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2005 2006 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων»

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Εισήγηση του κ. Θανάση Λαβίδα Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης e-mail: ioxen@civil.auth.gr Η σημασία των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 18%

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Βασικές έννοιες 1 Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1.1 Ορισμοί Στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Μάνατζμεντ υπάρχουν, ως επί το πλείστον, διαφοροποιημένες απόψεις για τους περισσότερους από

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ! ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Διεύθυνση ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΤΕΡΜΑ ΑΛΚΜΑΝΟΣ, ΙΛΙΣΙΑ, 115 28 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο +30 210 2755086 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της τεχνολογίας

Οικονομικά της τεχνολογίας Οικονομικά της τεχνολογίας Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Κώστας Τσεκούρας Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. Παπαδάκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Μάθημα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Διδάσκων Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ, Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

E.5010 Αρχές Marketing

E.5010 Αρχές Marketing E.5010 Αρχές Marketing ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ :Aρχές Marketing : E.5010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :ΜΕΥ : 3 (Θεωρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται, να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Να γνωρίζει τα εργαλεία που του παρέχονται από το σύστημα ArcGIS για να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος

Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Η εποχή του (ευρυζωνικού) χαλκού Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Περιεχόμενα Η πορεία της Ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη Η Ελλάδα στην εποχή του χαλκού Η πορεία της Απελευθέρωσης του Τοπικού Βρόχου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

East Mediterranean Technology Transfer Unit (EMTTU): Σύγχρονες ιαδικασίες Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων στην ανώτατη εκπαίδευση

East Mediterranean Technology Transfer Unit (EMTTU): Σύγχρονες ιαδικασίες Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων στην ανώτατη εκπαίδευση ενηµέρωση East Mediterranean Technology Transfer Unit (EMTTU): Σύγχρονες ιαδικασίες Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων στην ανώτατη εκπαίδευση οµή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη στρατηγική Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΒΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΒΑΣΕΩΝ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο αναγνώστης: Να κατανοεί την έννοια της Γεωβάσης και την σημασία

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα