Η επίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών"

Transcript

1 Οδοντική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : Eρευνητική εργασία Η επίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ 1, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ 2 Eργαστήριο Oδοντικής Xειρουργικής, Oδοντιατρική Σχολή A.Π.Θ. The effect of shade and type of light source on depth of cure of composite resins D. DIONYSOPOULOS 1, E. KOLINIOTI-KOUMPIA 2 Department of Operative Dentistry, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Περίληψη Η χρησιμοποίηση των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων ρητινών για την αποκατάσταση τερηδονισμένων δοντιών, ιδιαίτερα οπισθίων, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το βάθος πολυμερισμού μιας σύνθετης ρητίνης καθώς και ο βαθμός του πολυμερισμού είναι δύο σημαντικές ιδιότητες. Το βάθος πολυμερισμού των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων εμφρακτικών ρητινών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η σύνθεση των ανόργανων ενισχυτικών ουσιών (fillers), η χημική σύσταση της οργανικής μήτρας (μονομερή), η απόχρωση, η διαπερατότητα στη φωτεινή ακτινοβολία του υλικού, ο τύπος του καταλύτη και η περιεκτικότητά του, η ένταση και η κατανομή του φάσματος της φωτεινής πηγής και η διάρκεια της ακτινοβόλησης. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός της επίδρασης της απόχρωσης δύο σύγχρονων σύνθετων ρητινών στο βάθος πολυμερισμού με τη χρησιμοποίηση τριών διαφορετικών συσκευών πολυμερισμού. Οι σύνθετες ρητίνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η μικροϋβριδική Filtek Z250 στις αποχρώσεις Α1, Α2, Α3, Α3,5 Α4, UD και I και η Filtek Silorane που ανήκει στις σιλοράνες, στις αποχρώσεις Α2, Α3, Β2 και C2. Οι συσκευές πολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Ledemetron (Kerr), η Elipar 2500 (3M ESPE) και η Elipar Visio (3M ESPE). Με τη χρήση ειδικής μήτρας από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 4 mm και μήκους 8 mm κατασκευάστηκαν κυλινδρικά δοκίμια όλων των αποχρώσεων και με παχύμετρο ακριβείας (±0.01 mm) μετρήθηκε το μήκος του πολυμερισμένου υλικού μετά την αφαίρεση του μαλακού απολυμέριστου μέρους. Τα ευρήματα αναλύθηκαν στατιστικά με ΑΝΟVA και Bonferroni test. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών που μελετήθηκαν, επηρεάστηκε σημαντικά από την απόχρωσή τους καθώς και από το είδος της συσκευής πολυμερισμού. Οι περισσότερο ανοικτές αποχρώσεις παρουσίασαν μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού. Η συσκευή πολυμερισμού Elipar 2500 παρουσίασε μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού από τις συσκευές Ledemetron και Elipar Visio. Το βάθος πολυμε-ρισμού των σύνθετων ρητινών εμφάνισε ελάττωση στα πιο σκούρα χρώματα ανεξάρτητα από τη συσκευή πολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκε. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βάθος πολυμερισμού, απόχρωση της σύνθετης ρητίνης. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Υποψήφιος Διδάκτορας 2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Summary Light activated composite resin restoratives are used for restoring teeth in anterior and posterior region. Manufacturers have increased the range of shades of light activated resin composites to meet the increasing aesthetic requirements of both patients and practitioners. Amongst other factors, clinical success of resin based composites depends critically upon adequate polymerization. Blue light has been for curing dental composites for many years and quartz tungsten halogen (QTH) lamps are most popular energy source. The relatively recently introduced light emitting diode (LED) source offers a much more efficient way for composite polymerization. The purpose of this study was to assess the effect of shade on depth of cure of two composite resins using three different light sources. Composite resins Filtek Z250 (3M ESPE), shades A1, A2, A3, A3.5, A4, UD and I and Filtek Silorane (3M ESPE), shades A2, A3, B2 and C2, were used in this study. Three light sources were used in this study: Ledemetron (Kerr), Elipar 2500 (3M ESPE) and Elipar Visio (3M ESPE). Depth of cure was tested according to ISO A stainless steel mould (8 mm long, 4 mm in diameter) was used for the preparation of the cylindrical resin specimens. The mould was filled with the test material and light cured with the light curing devices. The specimens were removed from the mould, the soft restorative material was removed from the bottom of the mould and the height of the cylinder of the cured material was measured with a micrometer to an accuracy of ±0,01 mm. All results were statistically analyzed with analysis of variance (One Way ANOVA and Two Way ANOVA) and Bonferroni test. Depth of cure values ranged from 3.45±0.10mm (C2, Filtek Silorane, Elipar Visio) to 7.55±0.07mm (A1, Filtek Z250, Elipar 2500). The results showed statistically significant difference among shades, in favor of the lighter shades. Light curing unit Elipar 2500 exhibited statistically higher values than Ledemetron and Elipar Visio. Within the limitations of this study it is possible to conclude that depth of cure of composite resins can be reduced by use of darker shades independently on light curing unit used. KEY WORDS: Depth of cure, shade of composite resin. Receivet on 15 th Dec., Accepted on 6 th May, Postgraduate Student 2 Associate Professor

2 316 Εισαγωγή Τα νέα υλικά και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις αποκαταστάσεις με σύνθετη ρητίνη έχουν βελτιώσει σημαντικά το χρόνο ζωής των εμφράξεων, που έχει ξεπεράσει τα 17 χρόνια 1 και έχουν ελαττώσει το ποσοστό αποτυχίας στο 2,2%, που είναι παρόμοιο με αυτό του αμαλγάματος 2. Το βάθος πολυμερισμού μιας σύνθετης ρητίνης καθώς και ο βαθμός του πολυμερισμού είναι δύο σημαντικές ιδιότητες. Ένα μειονέκτημα των σύνθετων ρητινών είναι ότι η σκληρή επιφάνεια που επιτυγχάνεται μετά τον πολυμερισμό δεν σημαίνει ότι έχει πολυμεριστεί η σύνθετη ρητίνη σε όλο το βάθος 3,4. Ο ανεπαρκής πολυμερισμός των σύνθετων ρητινών μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό κενών στα όρια της έμφραξης, με συνέπεια τη μικροδιείσδυση, τη δευτερογενή τερηδόνα, την πολφική βλάβη και την απόπτωση της έμφραξης 5. Ο πλήρης πολυμερισμός των σύνθετων ρητινών είναι σημαντικός για την εξασφάλιση των φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού 6, αλλά και για την εξασφάλισή του ότι δε θα προκύψουν κλινικά προβλήματα που θα οφείλονται στην πιθανή κυτταροτοξικότητα του ανεπαρκώς πολυμερισμένου υλικού 7. Ως βάθος πολυμερισμού ορίζεται η απόσταση στην οποία έχει φτάσει ο επαρκής βαθμός πολυμερισμού μιας σύνθετης ρητίνης από την επιφάνειά της. Το βάθος πολυμερισμού των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων εμφρακτικών ρητινών επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως η σύνθεση των ανόργανων ενισχυτικών ουσιών, η χημική σύσταση της οργανικής μήτρας, το χρώμα, η διαπερατότητα στο φως, ο τύπος του καταλύτη και η περιεκτικότητά του, η ένταση και η κατανομή του φάσματος της φωτεινής πηγής και η διάρκεια ακτινοβόλησης 8. Δύο βασικές ιδιότητες των σύγχρονων σύνθετων ρητινών που προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στις εμφράξεις με αυτά τα υλικά, είναι η συστολή πολυμερισμού και οι τάσεις που αναπτύσσονται λόγωτης συστολής αυτής. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών εφαρμόστηκαν διάφορες τεχνικές αλλά και έγινε προσπάθεια τροποποίησης της σύστασης των σύνθετων ρητινών. Αποτέλεσμα των προσπαθειών ήταν η δημιουργία ενός νέου είδους σύνθετων ρητινών που ονομάστηκαν σιλοράνες (Siloranes). Οι σιλοράνες έχουν υδρόφοβες ιδιότητες και προσροφούν λιγότερο χρωστικές, εμφανίζουν μικρότερη συστολή πολυμερισμού σε σύγκριση με τις συμβατικές σύνθετες ρητίνες (1% κ.ο.), καθώς επίσης αναπτύσσονται μικρότερες δυνάμεις κατά τη συστολή του πολυμερισμού Τα τελευταία χρόνια στην αγορά των οδοντιατρικών υλικών εμφανίστηκαν συσκευές φωτοπολυμερισμού τεχνολογίας LED (Light Emitting Diodes), με Διονυσόπουλος, Κολινιώτη-Κουμπιά σκοπό να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα που εμφανίζουν οι συσκευές πολυμερισμού αλογόνου QTH (Quartz Tungsten Halogen). Έχει βρεθεί ότι οι συσκευές LED εμφανίζουν μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού από τις συσκευές αλογόνου με την ίδια ένταση 17. Επίσης έχει βρεθεί ότι οι συσκευές LED ακόμα και όταν έχουν μικρότερη ένταση εμφανίζουν μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού από τις συσκευές αλογόνου 18. Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα των συσκευών LED είναι ότι έχουν χρόνο ζωής πάνω από ώρες, δεν χρειάζονται ειδικά φίλτρα, είναι ασύρματες και δεν υποβαθμίζεται η ένταση της ακτινοβολίας με την πάροδο του χρόνου 18. Για να ικανοποιηθεί η ανάγκη για τυποποίηση της μεθόδου μέτρησης του βάθους πολυμερισμού, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization of Standardization, ISO) ανέπτυξε τεχνική προδιαγραφή για τα φωτοπολυμεριζόμενα πολυμερή εμφρακτικά υλικά, που ορίζει ότι αυτά πρέπει να έχουν βάθος πολυμερισμού τουλάχιστον 1,5 mm όταν πολυμερίζονται για το χρόνο που προτείνει ο κατασκευαστής 19. Στην προδιαγραφή αυτή ως βάθος πολυμερισμού ορίζεται το 50% του μήκους του πολυμερισμένου δοκιμίου του ρητινώδους εμφρακτικού υλικού, μετά την αφαίρεση με απόξεση του απολυμέριστου μαλακού μέρους. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένα ειδικό κριτήριο (επιτυχία-αποτυχία) για να κριθεί αν ένα υλικό πληρεί την σχετική προδιαγραφή. Ο σκοπός της εργαστηριακής αυτής μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της επίδρασης των αποχρώσεων δύο σύγχρονων σύνθετων ρητινών και της συσκευής πολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού με τη χρησιμοποίηση τριών διαφορετικών συσκευών φωτοπολυμερισμού και η εξέταση αν οι σύνθετες ρητίνες που χρησιμοποιήθηκαν εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του ISO για το βάθος πολυμερισμού. Υλικά και μέθοδος Οι σύνθετες ρητίνες που μελετήθηκαν στην εργασία αυτή παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ. Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙΙ. H μέτρηση της έντασης της ακτινοβολίας των τριών συσκευών φωτοπολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν έγινε με ειδική συσκευή μέτρησης έντασης λυχνιών φωτοπολυμερισμού (Hilux, Curing Light Meter, Benlioglu Dental Inc.). Η μέτρηση της κατανομής του φάσματος των τριών λυχνιών έγινε με φασματοφωτόμετρο (Ava- Spec-2048, Fiber optic Spectrometer, Avantes World Headquarters, Eerbeek, The Netherlands). H κατανομή του φάσματος της φωτεινής δέσμης έγινε σε συνάρ-

3 Ηεπίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών 317 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Οι σύνθετες ρητίνες, ο αριθμός παρτίδας και ο κατασκευαστής Σύνθετη ρητίνη Απόχρωση Αριθμός παρτίδας Κατασκευαστής Filtek Z 250 A1 : A2 : Α3 : Α3,5 : Α4 : UD : I: 6WN 7ΒΚ 6WU 7MC 6RN 7XC 5LR 3M ESPE Dental Products St.Paul,MN,USA Filtek Silorane A2 : A3: B2: C2: 7AJ 7AR 7AK 7AB 3M ESPE Dental Products St. Paul, MN, USA ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI Η σύνθεση των σύνθετων ρητινών σύμφωνα με τους κατασκευαστές Σύνθετη ρητίνη Τύπος filler Τύπος μονομερούς Fillers % κατά βάρος (κατά όγκο) Μέσο μέγεθος filler Filtek Z 250 Zirconia/silica Bis-EMA UDMA Bis-GMA 82 (60) 0,6 μm Filtek Silorane SiO2 φθοριούχο ύττριο 3,4-epoxycyclo hexylethylcyclopoly methyl siloxane 5-15% κ.β. Bis-3,4-epoxycyclohexylethylphenylmethyl 76 (55) 0,5μm ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν, το είδος, η ένταση ακτινοβολίας και ο κατασκευαστής τους. Συσκευές φωτοπολυμερισμού Τύπος λυχνίας Ένταση ακτινοβολίας Κατασκευαστής Ledemetron Elipar 2500 Elipar Visio LED QTH QTH 1220 mw/cm mw/cm mw/cm 2 Kerr Corp., Danbury, USA 3M ESPE, Dental Products, Seefeld, Germany 3M ESPE, GmbH & Co. KG Seefeld, Germany τηση του μήκους κύματος, μεταξύ 350 nm και 650 nm και της σχετικής έντασης της φωτεινής δέσμης. Η διάμετρος του ακρορυγχίου των τριών συσκευών πολυμερισμού ήταν 6mm για τη Ledemetron, 7 mm για την Elipar 2500 και 8 mm για την Elipar Visio. Για τον καθορισμό του βάθους πολυμερισμού των διάφορων αποχρώσεων των σύνθετων ρητινών που μελετήθηκαν, κατασκευάστηκαν κυλινδρικά δοκίμια διαστάσεων 8 mm μήκους και 4 mm διαμέτρου, με τη χρησιμοποίηση κυλινδρικής μήτρας από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία χωριζόταν σε δύο ίσα τμήματα και στο κέντρο της υπήρχε κενός κυλινδρι- κός χώρος με διάμετρο 4 mm και μήκος 8 mm, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. H κυλινδρική μήτρα τοποθετήθηκε πάνωσε λεπτή γυάλινη πλάκα μικροσκοπίου, επάνωστην οποία είχε τοποθετηθεί ταινία πολυεστέρα (Directa AB, SE , Upplands Vasby, Sweden) πάχους 0,05 mm. Η μήτρα στη συνέχεια υπερπληρώθηκε ελαφρά με σύνθετη ρητίνη, με προσοχή ώστε να μη σχηματιστούν φυσαλίδες και τοποθετήθηκε μια δεύτερη ταινία πολυεστέρα στο πάνωμέρος της μήτρας. Ακολούθησε η τοποθέτηση λεπτής γυάλινης πλάκας μικροσκοπίου επάνωστην ταινία του πολυεστέρα. Η

4 318 Διονυσόπουλος, Κολινιώτη-Κουμπιά Για τον καθορισμό αν τα υλικά είναι αποδεκτά στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 4049:2000 για το βάθος πολυμερισμού, εφαρμόστηκε το κριτήριο επιτυχία/αποτυχία (pass/fail) 19. Με βάση την προδιαγραφή του ISO 4049:2000 ως βάθος πολυμερισμού καθορίστηκε το 50% του μήκους του δοκιμίου μετά τον πολυμερισμό του στον χρόνο που προτείνει ο κατασκευαστής. Με βάση το κριτήριο αυτό το βάθος πολυμερισμού των τριών πρώτων δοκιμίων πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 1,5 mm. Έτσι λοιπόν τα 3 πρώτα δοκίμια από κάθε υλικό που πολυμερίστηκαν στον χρόνο πολυμερισμού που προτείνει ο κατασκευαστής, χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του κριτηρίου επιτυχία/αποτυχία. Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση της μήτρας από ανοξείδωτο χάλυβα που χρησιμοποιήθηκε. μήτρα και οι ταινίες πιέστηκαν μεταξύ των δύο γυάλινων πλακών έτσι ώστε να αφαιρεθεί η περίσσεια του υλικού. Η γυάλινη πλάκα που κάλυπτε το άνω μέρος της μήτρας αφαιρέθηκε, η μήτρα τοποθετήθηκε σε μαύρη βάση και το ρύγχος της συσκευής πολυμερισμού τοποθετήθηκε σε επαφή με την ταινία πολυεστέρα στο άνωστόμιο της μήτρας, δια μέσου του οποίου έγινε ο πολυμερισμός των δοκιμίων. Για την επιβεβαίωση της σταθερότητας της έντασης των συσκευών πολυμερισμού γινόταν συχνή μέτρηση της έντασης τους (κάθε 5 δοκίμια) με το ραδιόμετρο Hilux. Όλες η σύνθετες ρητίνες πολυμερίστηκαν για το χρονικό διάστημα που προτείνει ο κατασκευαστής τους για τη συγκεκριμένη συσκευή πολυμερισμού (συσκευές αλογόνου: 40 sec, συσκευή LED: 20 sec). Μετά τον πολυμερισμό το δοκίμια αφαιρέθηκαν προσεκτικά από τη μήτρα και το ανεπαρκώς πολυμερισμένο μαλακό υλικό αφαιρέθηκε από το κάτωμέρος του δοκιμίου με απόξεση με πλαστική σπάθη. Το μήκος του κυλίνδρου του πολυμερισμένου υλικού μετρήθηκε με ψηφιακό παχύμετρο (Powerfix, Electronic Digital Caliper, Mod. Z22855, London, UK) που έχει ακρίβεια ±0,01 mm. Για κάθε απόχρωση μετρήθηκαν πέντε δοκίμια. Όλη η διαδικασία της κατασκευής των δοκιμίων και των μετρήσεων έγινε σε δωμάτιο θερμοκρασίας 23±1 C από τον ίδιο ερευνητή. Οι μετρήσεις αναλύθηκαν στατιστικά με τις μεθόδους One Way ANOVA και Two Way ANOVA. H προσαρμογή στην κανονική κατανομή ελέγχθηκε με το Shapiro-Wilk test και ο έλεγχος της ομοιογένειας των διασπορών έγινε με το Leveneʼs test. Οι επιμέρους συγκρίσεις κατά ζεύγη έγιναν με τη μέθοδο Bonferroni. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 και το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε σε p<0.05. Αποτελέσματα Tα Διαγράμματα 1, 2 και 3 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων της κατανομής του φάσματος των τριών συσκευών πολυμερισμού που έγιναν με το φασματοφωτόμετρο. Τα Διαγράμματα 4-9 παρουσιάζουν τη μέση τιμή (Mean) και την τυπική απόκλιση (Standard Deviation) των μετρήσεων του βάθους πολυμερισμού όλων των συνδυασμών μεταξύ των υλικών, των χρωμάτων Διάγραμμα 1. Η καταγραφή του φάσματος εκπομπής της ακτινοβολίας για τη συσκευή LED. Διάγραμμα 2. Η καταγραφή του φάσματος εκπομπής της ακτινοβολίας για τη συσκευή Elipar 2500.

5 Ηεπίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών 319 Διάγραμμα 3. Η καταγραφή του φάσματος εκπομπής της ακτινοβολίας για τη συσκευή Elipar Visio. Διάγραμμα 6. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση σε mm Z250 που πολυμερίστηκε με τη συσκευή Elipar Διάγραμμα 4. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση σε mm Z250 που πολυμερίστηκε με τη συσκευή LED. Διάγραμμα 7. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση σε mm Silorane που πολυμερίστηκε με τη συσκευή Elipar Διάγραμμα 5. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση σε mm Silorane που πολυμερίστηκε με τη συσκευή LED. Διάγραμμα 8. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση σε mm Z250 που πολυμερίστηκε με τη συσκευή Elipar Visio.

6 320 Διονυσόπουλος, Κολινιώτη-Κουμπιά Διάγραμμα 9. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση σε mm Silorane που πολυμερίστηκε με τη συσκευή Elipar Visio. και των συσκευών πολυμερισμού. O Πίνακας IV παρουσιάζει τη μέση τιμή του ½ του βάθους πολυμερισμού, τον αριθμό των δοκιμίων με μήκος 1.5mm και το αποτέλεσμα της δοκιμής (επιτυχία/αποτυχία) με βάση τον ISO 4049: Από τις μετρήσεις της κατανομής του φάσματος εκπομπής των τριών συσκευών πολυμερισμού που έγιναν με το φασματοφωτόμετρο βρέθηκε ότι το μικρότερο εύρος φάσματος παρουσίασε η συσκευή LED και ακολούθησαν οι συσκευές Elipar 2500 και Εlipar Visio. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεγαλύτερη ένταση της συσκευής Ledemetron εκπέμπεται στο μήκος κύματος 456,2 nm, η μεγαλύτερη ένταση της συσκευής Elipar 2500 εκπέμπεται στο μήκος κύματος 473,4 nm και η μεγαλύτερη ένταση της συσκευής Elipar Visio εκπέμπεται στο μήκος κύματος 467,1 nm. Από την ανάλυση διασποράς (ANOVA) βρέθηκε ότι σε όλους τους συνδυασμούς μεταξύ των υλικών, των χρωμάτων και των συσκευών πολυμερισμού υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των ομάδων των χρωμάτων (p<0.001). Επίσης από την ανάλυση διασποράς (ANOVA) βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ όλων των συνδυασμών σύνθετης ρητίνης και συσκευής πολυμερισμού για τις αποχρώσεις Α2 και Α3. Από τις κατά ζεύγη συγκρίσεις με τη στατιστική μέθοδο Bonferrori όλων των χρωμάτων με τα υπόλοιπα βρέθηκε ότι: 1. Κατά τον πολυμερισμό με τη συσκευή LED της σύνθετης ρητίνης Filtek Ζ250 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κάθε ζεύγους χρωμάτων για κάθε σύγκριση (p<0.001). 2. Κατά τον πολυμερισμό με τη συσκευή LED της σύνθετης ρητίνης Filtek Silorane υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κάθε ζεύγους χρωμάτων για κάθε σύγκριση (p<0.001) εκτός των A3-B2 που δε διαφέρουν (p=0.145). 3. Κατά τον πολυμερισμό με τη συσκευή Elipar 2500 της σύνθετης ρητίνης Filtek Z250 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κάθε ζεύγους χρωμάτων για κάθε σύγκριση (p<0.05) εκτός των Α3,5-Α4 που δε διαφέρουν (p=0.249) 4. Κατά τον πολυμερισμό με τη συσκευή Elipar 2500 της σύνθετης ρητίνης Filtek Silorane υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κάθε ζεύγους χρωμάτων για κάθε σύγκριση (p<0.001) 5. Κατά τον πολυμερισμό με τη συσκευή Elipar Visio της σύνθετης ρητίνης Filtek Z250 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κάθε ζεύγους ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Η μέση τιμή του ½ του βάθους πολυμερισμού, ο αριθμός των δοκιμίων με μήκος 1.5mm και το αποτέλεσμα της δοκιμής με βάση τον ISO. Υλικό Βάθος πολυμερισμού/2 LED El.2500 El.Visio Αριθμός δοκιμίων 1.5mm LED El.2500 El.Visio Επιτυχής (+) Μη επιτυχής(-) LED El.2500 El.Visio Filtek Z250 A1 A2 A3 A3,5 A4 I Filtek Silorane A2 A3 B2 C

7 Ηεπίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών 321 χρωμάτων για κάθε σύγκριση (p<0.001) εκτός των Α3,5-Α4 που δε διαφέρουν (p=1.00) 6. Κατά τον πολυμερισμό με τη συσκευή Elipar Visio της σύνθετης ρητίνης Filtek Silorane υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κάθε ζεύγους χρωμάτων για κάθε σύγκριση (p<0.001) εκτός των Α3-C2 που δε διαφέρουν (p=0.443) Από τις κατά ζεύγη συγκρίσεις με τη μέθοδο Bonferrori του βάθους πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών των αποχρώσεων Α2 και Α3 και της επίδρασης στο βάθος πολυμερισμού όλων των συσκευών πολυμερισμού βρέθηκε ότι: 1. Οι δύο σύνθετες ρητίνες μεταξύ τους παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά και στις δύο αποχρώσεις (p<0.001). 2. Οι τρεις συσκευές πολυμερισμού μεταξύ τους παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά και στις δύο αποχρώσεις (p<0.001). Το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού παρουσίασε η συσκευή πολυμερισμού Elipar 2500 και ακολούθησαν οι συσκευές Ledemetron και Elipar Visio. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν πέτυχαν στη δοκιμασία βάθους πολυμερισμού με βάση την προδιαγραφή ISO 4049:2000. Δηλαδή το 50% του βάθος πολυμερισμού τους ήταν μεγαλύτερο από 1,5 mm. Συζήτηση Ο επαρκής πολυμερισμός των σύνθετων ρητινών έχει μεγάλη σημασία για την κλινική τους επιτυχία. Ο φωτοενεργοποιητής που χρησιμοποιείται στις περισσότερες σύνθετες ρητίνες είναι η καμφοροκινόνη και ενεργοποιείται με ορατό φως σε μήκος κύματος nm. Μια συσκευή για να είναι αποτελεσματική στο βάθος και την ποιότητα του πολυμερισμού της σύνθετης ρητίνης που πολυμερίζει, πρέπει να έχει επαρκή ένταση εκπομπής ακτινοβολίας. Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ένταση ακτινοβολίας από 410 mw/cm 2 μέχρι 1220 mw/cm2 η οποία είναι μεγαλύτερη από το προτεινόμενο κατώτερο όριο των 400 mw/cm 220. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συσκευή Ledemetron παρουσιάζει το στενότερο εύρος φάσματος σε σύγκριση με τις άλλες δύο συσκευές πολυμερισμού, στο οποίο περιλαμβάνεται το φάσμα απορρόφησης του φωτοενεργοποιητή καμφοροκινόνη. Το μεγαλύτερο εύρος φάσματος παρουσιάζει η συσκευή Elipar Visio με μεγάλη διαφορά από τις άλλες δύο συσκευές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεγαλύτερη ένταση της συσκευής Ledemetron εκπέμπεται στο μήκος κύματος 456,2 nm, η μεγαλύτερη ένταση της συσκευής Elipar 2500 εκπέμπεται στο μήκος κύματος 473,4 nm και η μεγαλύτερη ένταση της συσκευής Elipar Visio εκπέμπεται στο μήκος κύματος 467,1 nm. Έχει βρεθεί ότι για μια σύνθετη ρητίνη που περιέχει ως φωτοενεργοποιητή την καμφοροκινόνη, όπως στις σύνθετες ρητίνες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, το πλέον κατάλληλο μήκος κύματος για να επιτευχθεί καλύτερος πολυμερισμός είναι τα 465 nm 21. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών που μελετήθηκαν, επηρεάστηκε σημαντικά από την απόχρωση της σύνθετης ρητίνης. Τα περισσότερο ανοιχτά χρώματα παρουσίασαν μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού, ενώ τα περισσότερο σκούρα παρουσίασαν μικρότερο βάθος πολυμερισμού. Το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού παρουσίασε η κοπτική διαφάνεια (Ι), ενώ το μικρότερο βάθος παρουσίασε η απόχρωση της οδοντίνης (UD). Το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού που παρουσίασαν οι κοπτικές διαφάνειες όπως φαίνεται οφείλεται στη μεγάλη διαπερατότητα που έχουν οι συγκεκριμένες αποχρώσεις, αλλά και στη διαφορετική σύνθεση των ανόργανων ενισχυτικών ουσιών που διαθέτουν, με αποτέλεσμα τη σε βάθος διείσδυση της φωτεινής δέσμης και τον επαρκή πολυμερισμό των βαθύτερων στρωμάτων Το μικρότερο βάθος πολυμερισμού, που παρουσίασε η απόχρωση της οδοντίνης, φαίνεται να οφείλεται στη μικρή διαπερατότητα που έχουν οι συγκεκριμένες αποχρώσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία διείσδυσης της φωτεινής δέσμης και έτσι τον ανεπαρκή πολυμερισμό των κατώτερων στρωμάτων Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα των μετρήσεων άλλων ερευνητών, που βρήκαν ότι οι πιο σκούρες αποχρώσεις δεν πολυμερίζονται σε τόσο βάθος όσο οι ανοιχτές αποχρώσεις και ότι οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται κατά τη βιομηχανική παρασκευή των σύνθετων ρητινών επηρεάζουν το βάθος πολυμερισμού και τη σκληρότητα των συνθέτων ρητινών Συμφωνούν επίσης με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Shortall 30, ο οποίος μέτρησε το βάθος πολυμερισμού των διαφόρων αποχρώσεων της σύνθετης ρητίνης Filtek Ζ250 με τρεις διαφορετικές συσκευές πολυμερισμού. Το μικρότερο βάθος πολυμερισμού που παρουσίασαν οι κίτρινες αποχρώσεις, είναι πιθανό να οφείλεται στο ότι αυτές επειδή είναι συμπληρωματικές του μπλε φωτός, που εκπέμπουν οι λυχνίες πολυμερισμού, εμφανίζουν εκλεκτική απορρόφηση του φωτός ενεργοποίησης με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερο βάθος πολυμερισμού 31. Το βάθος πολυμερισμού της κοπτικής διαφάνειας (I) σε όλες τις μετρήσεις ήταν μεγαλύτερο από τα 8mm του μήκους της κυλινδρικής μήτρας. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δοκιμίων αυτών δεν συμπεριλήφθηκαν στη στατιστική ανάλυση. Το βάθος πολυμερισμού των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων ρητινών, εκτός από το χρώμα, επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως η χημική

8 322 Διονυσόπουλος, Κολινιώτη-Κουμπιά σύνθεση της οργανικής μήτρας (μονομερή), η περιεκτικότητα σε ανόργανες ενισχυτικές ουσίες (fillers), ο συντελεστής διαπερατότητας του φωτός, η περιεκτικότητα σε καταλύτη, η ένταση της ακτινοβολίας της συσκευής πολυμερισμού και η διάρκεια της ακτινοβόλησης 8. Τα χρώματα Α2 και Α3, τα οποία ήταν κοινά στις δύο σύνθετες ρητίνες που μελετήθηκαν, παρουσίασαν διαφορετικό βάθος πολυμερισμού για κάθε σύνθετη ρητίνη και για κάθε μία από τις τρεις συσκευές πολυμερισμού. H Filtek Silorane παρουσίασε μικρότερο βάθος πολυμερισμού σε σύγκριση με τη σύνθετη ρητίνη Filtek Z250. Οι σιλοράνες διαφέρουν από τις άλλες σύνθετες ρητίνες ως προς το σύστημα κατάλυσης και ως προς τα μονομερή τα οποία περιέχουν. Έτσι η διαφορά στο βάθος πολυμερισμού οφείλεται κυρίως στα διαφορετικά μονομερή, τα οποία είναι πιθανό να παρουσιάζουν διαφορετικές οπτικές ιδιότητες, όπως είναι η διαφορά του δείκτη διάθλασης μονομερών/ενισχυτικών ουσιών και ο συντελεστής διαπερατότητας3 32. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συσκευή πολυμερισμού Elipar 2500 παρουσίασε το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού και ακολούθησαν η συσκευή Ledemetron και η συσκευή Elipar Visio. Η συσκευή Ledemetron, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ένταση ακτινοβολίας, χρησιμοποιήθηκε για χρόνο 20 sec, ενώ οι άλλες δύο συσκευές για χρόνο 40 sec, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού που παρουσίασε η συσκευή Elipar 2500, αν και είχε μικρότερη ένταση ακτινοβολίας από τη συσκευή Ledemetron, όπως φαίνεται, οφείλεται στο μεγαλύτερο χρόνο που χρησιμοποιήθηκε. Η διάρκεια ακτινοβόλησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη μεγαλύτερου βάθους πολυμερισμού. Η συσκευή Elipar Visio παρουσίασε το μικρότερο βάθος πολυμερισμού, γεγονός που, όπως φαίνεται, οφείλεται στη μικρή ένταση ακτινοβολίας που εκπέμπει και στο μεγαλύτερο εύρος του φάσματος εκπομπής. Η μέθοδος της μελέτης του βάθους πολυμερισμού ενός υλικού με την τεχνική της απόξεσης του απολυμέριστου μέρους της σύνθετης ρητίνης, που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή, είναι μια αξιόπιστη τεχνική και έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές 26, Οι DeWald και Ferracane 42 συνέκριναν τη μέθοδο αφαίρεσης του απολυμέριστου τμήματος της σύνθετης ρητίνης, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, με άλλες μεθόδους ελέγχου του βάθους πολυμερισμού, όπως η δοκιμασία σκληρότητας και η δοκιμασία μέτρησης της μετατροπής των διπλών δεσμών άνθρακα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των μεθόδων αυτών βρέθηκε ότι αυτές καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα και έτσι επιβεβαιώνουν το κύρος της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε 319,41,42. Για την εξέταση, αν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του ISO 4049:2000 για το βάθος πολυμερισμού, εφαρμόστηκε η σχετική προδιαγραφή η οποία ορίζει ως βάθος πολυμερισμού το 50% του μήκους του δοκιμίου της σύνθετης ρητίνης μετά την απομάκρυνση του απολυμέριστου υλικού με πλαστική σπάθη 19. Άλλοι ερευνητές πρότειναν ως βάθος πολυμερισμού το 55% του μήκους του δοκιμίου 43. Με την τεχνική της απόξεσης του απολυμέριστου υλικού της σύνθετης ρητίνης για τη μέτρηση του βάθους πολυμερισμού έχει βρεθεί ότι στο σημείο του δοκιμίου που δεν αφαιρείται άλλο μαλακό υλικό με την πλαστική σπάτουλα, ο βαθμός πολυμερισμού της σύνθετης ρητίνης είναι 20-22% 44. H μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στο οδοντιατρείο επειδή δε χρειάζεται μεγάλος και ακριβός εξοπλισμός για την πραγματοποίησή της, ούτε απαιτεί πολύ χρόνο και εξειδικευμένες γνώσεις. Είναι χρήσιμη τόσο για τον έλεγχο της ποιότητας των εμφρακτικών υλικών όσο και για την αποτελεσματικότητα και συμβατότητα της συσκευής πολυμερισμού. Παρά το γεγονός ότι στο εμπόριο κυκλοφορούν συσκευές ελέγχου της έντασης της ακτινοβολίας των συσκευών πολυμερισμού, οι συσκευές αυτές από μόνες τους δε μπορούν να μας δώσουν στοιχεία για το ακριβές βάθος πολυμερισμού, επειδή αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση της ακτινοβολίας της συσκευής αλλά και από τη σύνθεση, το χρώμα και τη διαπερατότητα του εμφρακτικού υλικού 8. Συμπεράσματα To βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών που μελετήθηκαν επηρεάστηκε σημαντικά από την απόχρωση της σύνθετης ρητίνης. Το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού παρουσίασαν η κοπτική διαφάνεια (Ι) και το μικρότερο βάθος η απόχρωση της οδοντίνης (UD). Οι πλέον ανοιχτές αποχρώσεις στις δύο σύνθετες ρητίνες, παρουσίασαν το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού, ενώ οι αποχρώσεις προς το κίτρινο παρουσίασαν το μικρότερο βάθος. Τα αποτελέσματα του κριτηρίου επιτυχία/αποτυχία που εφαρμόστηκε έδειξαν ότι όλες οι σύνθετες ρητίνες που μελετήθηκαν εναρμονίζονται με την προδιαγραφή του ISO 4049:2000 για το βάθος πολυμερισμού. Σε ό,τι αφορά την παράμετρο συσκευή πολυμερισμού το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού παρουσίασε η συσκευή πολυμερισμού Elipar 2500 και ακολούθησαν οι συσκευές Ledemetron και Elipar Visio, ενώ σε ότι αφορά την παράμετρο σύνθετη ρητίνη το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού παρουσίασε η σύνθετη ρητίνη Filtek Z250.

9 Ηεπίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών 323 Βιβλιογραφία 1. Da Rosa Rodolpho PA, Cenci MS, Donassollo TA, Loguércio AD, Demarco FF. Clinical evaluation of posterior composite restorations: 17-year findings. J Dent 2006; 34: Manhart J, Chen H, Hamm G, Hicket R. Buonocore Memorial Lecture. Review of the clinical survival of direct and indirect restorations in posterior teeth o the permanent dentition. Oper Dent 2004; 29: Pilo R & Cardash HS. Post-irradiation polymerization of different anterior and posterior visible light activated resin composites. Dent Mater 1992; 8: Hansen EK & Asmussen E. Correlation between depth of cure and surface hardness of a light activated resin. Scandinavian Journal of Dental Research 1993; 101: Ferracane JL. Dental composites: Present status and research directions. Sec. Int. Congr. Dent Mater 1993; Asmussen E. Factors affecting the quantity of remaining double bonds in restorative resin polymers. Scandinavian J Dent Res 1982; 90: Caughman WF, Caughman GB, Shiflet RA, Rueggeber F, Schuster GS. Correlation of cytotoxicity, filler loading and curing time of dental composites. Biomaterials 1991; 12: Shortall AC, Wilson HJ, Harrington E. Depth of cure of radiation activated composite restoratives influence of shade and opacity. J Oral Rehabil 1995; 22: Weinmann W, Guggenberger R, Stippschild A, Dede K. Volume shrinkage of a new filling material based on siloranes. J Dent Res 2001; 80: Weinmann W, Luchterhandt T, Stippschild A. Comperative testing of volumetric shrinkage and sealing of silorane and methacrylate filling materials. J Dent Res 2002; 81: Dede K, Weinmann W, Guggenberger R. Comparison of two ways to determine polymerization shrinkage of composites. J Dent Res 2004; 83 (Abstract No 0057). 12. Braga RR, Ferracane JL. Alternatives in polymerization contraction stress management. Crit Rev Oral Biol Med 2004; 15: Weinmann W, Thalacker C, Guggeberger R. Siloranes in dental composites. Dent Mater 2005; 21: Kostoryz El, Zhu Q, Zhao H, Glaros AG, Eick JD. Assessment of cytotoxicity and DNA damage exhibited by siloranes and oxiranes in cultured mammalian cells. Mutation Res 2007; 634: Eick JD, Kotha SP, Chappelow CC. Properties of siloranebased dental resins and composites containing a stressreducing monomer. Dent Mater 2007; 23: Palin WM, Fleminf GJP, Nathwani H, Burke TFJ, Randall RC. In vitro cuspal deflection and microleakage of maxillary premolars restored with novel low-shrink dental composites. Dent Mater 2005; 21: Fujibayashi K, Ishimaru K, Takahashi N, Kohno A. Newly developed curing unit using blue light-emitting diodes. Dent Japan 1998; 34: Mills RW, Jandt KD, Ashworth SH. Dental composite depth of cure with halogen and blue light emitting diode technology. Brit Dent J 1999; 186: International Organization of Standardization. ISO 4049:2000. Dentistry-polymer-based filling, restorative and luting materials. 3rd ed. Geneva, Switzerland: International Organization of Standardization: Ferracane JL. Materials in Dentistry. Principles & Applications. 2nd ed. Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins, Nomoto R. Effect of light wavelength on polymerization of light-cured resins. Dent Mater 1997; 16: Rueggeberg FA, Caughman WF, Curtis JW Jr, Davis HC. Factors affecting cure at depths within light-activated resin composites. Amer J Dent 1993; 6: Ruyter IE, Oysaed H. Conversion in different depths of ultraviolet and visible light activated composite materials. Acta Odont Scand 1982; 40: McCabe JF, Carrick TE. Output from visible-light activation units and depth of cure of light activated composites. J Dent Res 1989; 68: Newman SM, Murray GA, Yates JL. Visible lights and visible-light-activated composite resins. J Prosth Dent 1989; 50: Swartz ML, Phillips RW, Rhodes B. Visible light activated resins: Depth of cure. J Amer Dent Assoc 1983; 106: Onose H, Sano H, Kanto H, Ando S, Hasuike T. Selected curing characteristics of light-activated composite resins. Dent Mater 1985; 1: Araujo CS, Schein MT, Zanchi CH, Rodrighes Jr SA, Demarco FF. Composite Resin Microhardness: The influence of light curing method, composite shade and depth of cure. J Contemp Dent Practice 2008; 9: Bennett A, Watts D. Composite shade effects on depth of cure for LED and QTH irradiation. J Dent Res 2003; 82 (Spec Issue B) Abstract No Shortall AC. How light source and product shade influence cure depth for a contemporary composite. J Oral Rehabil 2005; 32: Ηλιάδης Γ (1994) Σύνθετες Ρητίνες. Καφούσιας Ν, Μπαλτζάκη Γ, Σταθόπουλος Α Οδοντιατρικά Βιοϋλικά. Αθήνα, Εκδόσεις Ακίδα, Kawaguchi M, Fukushima T, Miyazaki K. The relationship between cure depth and transmission coefficient of visible light cured dental resin composites. J Dent Res 1994; 73: Cook WD. Curing efficiency and ocular hazards of dental photopolymerization sources. Biomaterials 1986; 7: Fan PL, Wozniak WT, Reyes WD, Stanford JW. Irradiance of visible light-curing units and voltage variation effects. J Amer Dent Assoc 1987; 115: Dunne SM, Davies BR, Millar BJ. A survey of the effectiveness of dental light-curing units and a comparison of light testing devices. Brit Dent J 1996; 180: Hansen EK, Asmussen E. Visible-light curing units: correlation between depth of cure and distance between exit window and resin surface. 1997; Acta Odont Scand 55: Baharav H, Abraham D, Cardash HS, Helft M. Effect of exposure time on the depth of polymerization of a visible light-cured composite resin. J Oral Rehabil 1988;

10 324 Διονυσόπουλος, Κολινιώτη-Κουμπιά 38. Ray NJ. Depth of cure of visible light-activated composite restorative materials. J Ir Dent Assoc 1986; 32: Soh MS, Yap AUJ, Siow KS. Comparative depths of cure among various curing light types and methods. Oper Dent 2004; 29: Διονυσόπουλος Π, Watts D. Βάθος πολυμερισμού υλικών κάλυψης οπών και σχισμών. Στόμα 2007; 35: Fan PL, Schumacher RM, Azzolin K, Geary R, Einchmiller FC. Curing light intensity and depth of cure of resin based composites tested according to international standards. J Amer Dent Assoc 2002; 133: De Wald JP, Ferracane JL. A comparison of four modes of evaluating depth of cure of light-activated composites. J Dent Res 1987; 66: Pires JAF, Critko E, Denehy GC, Swift JEJ. Effects of curing tip distance on light intensity and composite microhardness. Quint Int 1993; 24: Halvorson RH, Erickson RL, Davidson CL. An energy conversion relationship predictive of conversion profiles and depth of cure for resin-based composite. Oper Dent 2003; 28:

Η επίδραση της απόχρωσης στο βάθος πολυμερισμού μιας σύγχρονης σύνθετης ρητίνης

Η επίδραση της απόχρωσης στο βάθος πολυμερισμού μιας σύγχρονης σύνθετης ρητίνης Οδοντική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41 : 31-39 Ερευνητική εργασία Η επίδραση της απόχρωσης στο βάθος πολυμερισμού μιας σύγχρονης σύνθετης ρητίνης Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ 1, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ 2 Eργαστήριο Oδοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης

Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης Οδοντική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 281-288 Ερευνητική εργασία Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ - ΚΟΥΜΠΙΑ 1, Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2,Π.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 3, Ε. ΚΟΥΜΠΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ

Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ.

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ. CEJ x 1 * CEJ : X. 3 : CEJ... CCD E-Speed. Dental Eye x CEJ t-paired (α=/5). CEJ :. (r=/9) (r=/9 ). X :. CEJ.CEJ : * ( ). mehdizadeh@dnt.mui.ac.ir :1.. 9//5 9//. 9//3 7 3 :() :139 3 E-speed(kodak). (mps,progeny,usa)

Διαβάστε περισσότερα

Bell glass :. Gradia. www.mui.ac.ir. Gradia. . Bell glass. Bell glass. Mold. Translucent dentin c 2 shade. Contrast ratio. e_ghasemi@dnt.mui.ac.

Bell glass :. Gradia. www.mui.ac.ir. Gradia. . Bell glass. Bell glass. Mold. Translucent dentin c 2 shade. Contrast ratio. e_ghasemi@dnt.mui.ac. Bell glass 2 * 1 :.. Bell glass 3 Bell glass :. 27 1/5 Mold. Translucent dentin c 2 shade. Contrast ratio... (α =0 /05). t-test SPSS ±0 /02 Bell glass Contrast ratio :.(p value = 0/009) 0/89 ±0 /01 0/82

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ Α ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ Α ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70(1): 21-30 21 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ Α ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ*, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ**, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ***,

Διαβάστε περισσότερα

Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο.

Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο. ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο. www.coltene.com Βαθύ Απεριόριστο πάχος στρώματος της έμφραξης, καθώς το Fill-Up! είναι διπλού πολυμερισμού Εγγυημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 103-117 103 Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών 1. Λέκτορας 2. Μεταπτυχιακός φοιτητής 3. Καθηγητής Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SDI - Riva bond LC. Οδηγίες χρήσεως. Α) Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης για άμεσες αποκαταστάσεις

SDI - Riva bond LC. Οδηγίες χρήσεως. Α) Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης για άμεσες αποκαταστάσεις SDI - Riva bond LC Φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας για άμεσες αποκαταστάσεις Οδηγίες χρήσεως Ευχαριστούμε για την απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε το σύστημα συγκόλλησης Riva Bond LC. Το Riva

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Hepatitis B virus infection and waste collection: prevalence, risk factors, and infection pathway. Rachiotis G, Papagiannis D, Markas D, Thanasias E, Dounias G, Hadjichristodoulou C. Source Medical Faculty,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά)

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) ΑΣΚΗΣΗ 5 Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω φάσματα α) συνεχές β) γραμμικό γ) μετατοπισμένο λόγω Doppler δ) απορρόφησης ε) μη αναλυμένο δ) άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ (UV) ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δημήτρης Δημητρίου Λεμεσός 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Αδαμαντία Γεωργιάδου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group Λύσεις για τον Οδοντίατρο 14 Μαίου - 6 Σεπτεμβρίου 2013 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λύσεις για: Αποκαταστάσεις - Εμφράξεις... σελ.2,3 Νέα Προϊόντα (Filtek TM Bulk Fill)... σελ.4 Νέα Προϊόντα (RelyX TM Ultimate)... σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οδοντιατρικών Προϊόντων 3Μ ESPE Γραφεία 3Μ Β. Ελλάδος:

Τμήμα Οδοντιατρικών Προϊόντων 3Μ ESPE Γραφεία 3Μ Β. Ελλάδος: Hellas MEPE Τμήμα Οδοντιατρικών Προϊόντων 3Μ ESPE Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ. Κέντρο: 210 6885300 Fax: 210 6843281 www.3mespe.com/gr Γραφεία 3Μ Β. Ελλάδος: Γ. Παπανδρέου 54, 546 55 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή 1 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή Εργασίες = 10% Αξιολόγηση Σταύρος Ιεζεκιήλ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών iezekiel@ucy.ac.cy Green Park 111 Ενδιάμεση εξέταση = 30% Τελική

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΑΡΒΟΥΝΟ) ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 16 Ιανουαρίου - 30 Απριλίου 2012 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Elipar No 76961 Ασύρµατη συσκευή

Προσφορές ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 16 Ιανουαρίου - 30 Απριλίου 2012 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Elipar No 76961 Ασύρµατη συσκευή ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Προσφορές ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 16 Ιανουαρίου - 30 Απριλίου 2012 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Filtek Z550 Νανοϋβριδική Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων - Εξέλιξη της Filtek Z250 - µε τεχνολογία Nanofillers.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 162 Σύγκριση της επίδρασης της Μοντελουκάστης και των Εισπνεομένων Στεροειδών στο Εκπνεόμενο Μονοξείδιο του Αζώτου (eno) και την αναπνευστική λειτουργία σε ασθματικά παιδιά Ε. Χατζηαγόρου 1, Β. Αβραμίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 4: Θεωρία κατασκευής πολυστρώτων πλακών Διδάσκοντες: Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επ. Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

LED SUPERSTAR MR ADV 5.9 W/827 GU5.3

LED SUPERSTAR MR ADV 5.9 W/827 GU5.3 LED SUPERSTAR MR16 35 36 ADV 5.9 W/827 GU5.3 LED SUPERSTAR MR16 12 V advanced Ντιμαριζόμενοι χαμηλής τάσης λαμπτήρες LED με ανακλαστήρα MR16 με λυχνιολαβή ακίδων αντικατάστασης Περιοχές εφαρμογής _ Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων»

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του L.E.D Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διάλεξης: Φωτισμός της καλλιέργειας με τεχνολογία LED. Δυνατότητες και προοπτικές. Χ. Λύκας

Τίτλος Διάλεξης: Φωτισμός της καλλιέργειας με τεχνολογία LED. Δυνατότητες και προοπτικές. Χ. Λύκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μάθημα: «Επίδραση του αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος στην παραγωγή των φυτών» Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ.

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. ίοδος LED Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών Μάθημα 4 ίοδος LED 1 ίοδος LED ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Σχεδιομελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Metal-free Oxidative Coupling of Amines with Sodium Sulfinates: A Mild Access to Sulfonamides

Metal-free Oxidative Coupling of Amines with Sodium Sulfinates: A Mild Access to Sulfonamides Electronic Supplementary Material (ESI) for RSC Advances. This journal is The Royal Society of Chemistry 2014 Supporting information for Metal-free Oxidative Coupling of Amines with Sodium Sulfinates:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η παραγωγή λευκού φωτός με τη χρήση λαμπτήρα πυράκτωσης. Η χρήση πηγών φωτός διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations Papakonstantinou Paraskevi 1st Gymnasium of Artemis Eastern Attica parkpap@gmail.com Abstract The present research paper

Διαβάστε περισσότερα

1. Μελέτη του φάσματος ανάκλασης επιφανειών 2. Μελέτη του φάσματος εκπομπής πηγών φωτός 3. Μελέτη του φάσματος απορρόφησης υλικών

1. Μελέτη του φάσματος ανάκλασης επιφανειών 2. Μελέτη του φάσματος εκπομπής πηγών φωτός 3. Μελέτη του φάσματος απορρόφησης υλικών Πειράματα Οπτικής Φασματοσκοπία 1 1. Μελέτη του φάσματος ανάκλασης επιφανειών 2. Μελέτη του φάσματος εκπομπής πηγών φωτός 3. Μελέτη του φάσματος απορρόφησης υλικών Ιωάννης Σιανούδης 2 Εισαγωγή Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος Καθηγητής Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ V. Poulek 1, M. Libra 2, Ι. Γράβαλος 3, Θ. Γιαλαµάς 3,. Μόσχου 4, Π. Ξυραδάκης 3,. Κατέρης 4, Ζ. Τσιρόπουλος 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου

Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου σελ. 6 ΣTOMA 2011; 39: 189-194 Ενδοδοντολογία Βιβλιογραφική ανασκόπηση Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 1, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΙΦΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Bioyiiudac & Βιοτετνολονίας «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής & Περιβάλλοντος» υγγιατ'1 '-ε,λχ-βε0τ Χ ϊο4ο Γ/4ΐ/ '****f*tf*wftieg{

Διαβάστε περισσότερα

Evetric Νανοϋβριδική, σύνθετη ρητίνη προηγμένης τεχνολογίας, καθολικής χρήσης. Ανακαλύψτε το μυστικό των αόρατων εμφράξεων

Evetric Νανοϋβριδική, σύνθετη ρητίνη προηγμένης τεχνολογίας, καθολικής χρήσης. Ανακαλύψτε το μυστικό των αόρατων εμφράξεων Νανοϋβριδική, σύνθετη ρητίνη προηγμένης τεχνολογίας, καθολικής χρήσης Ανακαλύψτε το μυστικό των αόρατων εμφράξεων Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη υψηλής τεχνολογίας, για καθολική χρήση Νανοϋβριδική σύνθετη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας σε πλοία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Κ. Κριμιτζάς

Μέθοδοι γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας σε πλοία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Κ. Κριμιτζάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Μέθοδοι γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας σε πλοία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων Οπτικοί πομποί Το οπτικό φέρον σήμα που εισέρχεται στις οπτικές ίνες παράγεται από: Led (Light Emission Diodes, Φωτοδίοδοι): εκπομπή ασύμφωνου (incoherent) φωτός, όπου η εκπομπή φωτονίων είναι αυθόρμητη.

Διαβάστε περισσότερα

LED SUPERSTAR PAR ADV 3.6 W/827 GU10

LED SUPERSTAR PAR ADV 3.6 W/827 GU10 LED SUPERSTAR PAR16 35 36 ADV 3.6 W/827 GU10 LED SUPERSTAR PAR16 advanced Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED με ανακλαστήρα PAR16 με λυχνιολαβή ακίδων αντικατάστασης Περιοχές εφαρμογής _ Φωτισμός μέσω σποτ για

Διαβάστε περισσότερα

6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ SYNERGY COMPOSITE 6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Αυτοαναμιγνυόμενες αποχρώσεις Φυσικό ιριδίζον αποτέλεσμα Ιδανικός χειρισμός SYNERGY ΤΟ SYNERGY D6 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΨΗΛΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.¹ ¹ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα