Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Wireless Sensor Networks in agriculture and farming.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Wireless Sensor Networks in agriculture and farming."

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Wireless Sensor Networks in agriculture and farming. Γκαντάκας Σάββας Μιχαήλ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2013

2 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Περιεχόμενα Περίληψη Abstract 3 Εισαγωγή 5 1. Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων WSNs Ορισμός ασύρματων δικτύων αισθητήρων WSNs Χαρακτηριστικά ασύρματων δικτύων αισθητήρων Αντοχή σφαλμάτων Δυνατότητα κλιμάκωσης Κόστος εγκατάστασης Περιορισμοί υλικού Τοπολογία δικτύων αισθητήρων Περιβάλλον Μέσα μετάδοσης Κατανάλωση ενέργειας Αρχιτεκτονική ασύρματων δικτύων αισθητήρων στη γεωργία και την κτηνοτροφία Υλικό Hardware που απαιτείται Το πρωτόκολλο Zigbee Πλεονεκτήματα επιλογής πρωτοκόλλου Zigbee Εφαρμογές των αισθητήρων των WSNs στη γεωργία και την κτηνοτροφία Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος Αισθητήρας μέτρησης υγρασίας περιβάλλοντος Αισθητήρας μέτρησης ανέμου Αισθητήρες στα κολάρα των ζώων. 19

3 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Μελέτες περιπτώσεων χρήσης WSNs Παρακολούθηση καλλιέργειας πατάτας για ανίχνευση ασθενειών Παρακολούθηση βοσκοτόπου Μελέτη εφαρμογής WSN για αειφόρες πρακτικές καλλιέργειας Μελέτη εφαρμογής WSN σε αμπελώνα. 24 Συμπεράσματα Προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 25 Βιβλιογραφία. 27

4 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Περίληψη Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της μικροηλεκτρονικής τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων αισθητήρων (WSNs). Τα δίκτυα αυτά, βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας στον σύγχρονο κόσμο. Ένας απο αυτούς τους τομείς, είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Η νέα τάση που επικρατεί στην σύγχρονη γεωργία ονομάζεται γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) και επιβάλλει τη χρήση των ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Η χρήση τους, αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της προσπάθειας που γίνεται για σύγχρονες μεθόδους ελέγχου και αξιοποίησης της πληροφορίας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που επιτάσσει η γεωργία ακριβείας. Σκοπός της εργασίας, είναι να παρουσιάσει τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στη γεωργία και την κτηνοτροφία, τα τμήματα απο τα οποία αποτελείται ένα τέτοιο δίκτυο, την αρχιτεκτονική τους και πως συνδέονται αυτά μεταξύ τους για να αποστείλουν την πληροφορία στον τελικό χρήστη. Επίσης, παρουσιάζονται κάποιες πραγματικές μελέτες ασύρματων δικτύων αισθητήρων στην γεωργία και την κτηνοτροφία ενώ στο τέλος ακολουθούν συμπεράσματα και πρόταση για περαιτέρω έρευνα. Abstract The rapid development of technology and microelectronics in the past years, led in the development of Wireless Sensor Networks (WSNs). These networks can be applied in various areas of everyday life in the modern world. One of these areas are agriculture and livestock production. The new trend in modern agriculture, is called Precision Agriculture. This trend requires the use of WSNs. Their use is an essential component of the effort made for modern control methods and utilization of information to achieve the objectives that Precision Agriculture requires. The purpose of this paper is to present the WSNs networks in agriculture and livestock, the parts that consist a network like this, their architecture and the

5 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail connections between the parts of a WSN network, in order to send the collected data to the final user. We also, present some real case studies of WSNs in agriculture and livestock. The conclusions and the proposal follow.

6 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή, την εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας ο ανταγωνισμός εντείνεται. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους και μεθοδολογίες ώστε να επιτύχουν την βελτιστοποίηση όσον αφορά στην ποιότητα και στην απόδοση των αγρών τους και των κτηνοτροφικών τους μονάδων. Μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν και να σταθούν ανταγωνιστικοί στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία νέα προσέγγιση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, που είναι ευρύτερα γνωστή ως γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture). Η γεωργία ακριβείας επιβάλλει τη χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων στους αγρούς και στην κτηνοτροφία, ούτως ώστε να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας και των εσόδων και μείωση του κόστους και των ζημιών που μπορεί να προκληθούν απο εξωγενείς παράγοντες όπως το περιβάλλον. Στην γεωργία ακριβείας χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες, όπως είναι οι τεχνολογίες GPS, GIS, τεχνολογίες τηλεπισκόπησης (Remote sensing), διάφορες μηχανές ελέγχου (Machine controls), ενώ την κυρίαρχη θέση κατέχει η τεχνολογία των ασύρματων δικτύων αισθητήρων (WSNs Wireless sensor networks). (Katsalis, Xenakis, Kikiras & Stamoulis, 2007). Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs) είναι ένα σύνολο διεσπαρμένων αισθητήρων, που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την καταγραφή των φυσικών συνθηκών του περιβάλλοντος και την οργάνωση των συλλεχθέντων δεδομένων σε μία κεντρική τοποθεσία. Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων μπορεί να αποτελείται απο μερικές εκατοντάδες ως και χιλιάδες κόμβους αισθητήρων. Ο κάθε κόμβος ξεχωριστά, περιλαμβάνει ένα ραδιοφωνικό πομποδέκτη μαζί με μία κεραία, ένα μικροελεγκτή, ένα ηλεκτρονικό

7 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail κύκλωμα διεπαφής και μία πηγή ενέργειας, που συνήθως πρόκειται για μία μπαταρία. Το μέγεθος των κόμβων όπως και η τιμή τους παρουσιάζουν μία ποικιλία, ανάλογα με τις διάφορες παραμέτρους λειτουργικότητας του αισθητήρα. (Stankovic, 2006). Τα WSNs βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Απο τον κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και τον κλάδο της ιατρικής μέχρι και στον κλάδο των μεταφορών. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιάσει τα WSNs και πιο συγκεκριμένα τις εφαρμογές των WSNs στη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ παρουσιάζονται και κάποιες ενδεικτικές μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής των WSNs στους συγκεκριμένους κλάδους.

8 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων WSNs 1.1. Ορισμός ασύρματων δικτύων αισθητήρων WSNs. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι στην ουσία ένα ασύρματο δίκτυο που αποτελείται απο πολλές μικρές συσκευές, που έχουν πάνω τους εγκαταστημένους αισθητήρες για τη μέτρηση διαφόρων ποσοτικών μεταβλητών όπως είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κλπ. (Keshtgary & Deljoo, 2012). Η κάθε μία συσκευή, είναι ενεργειακά αυτόνομη και για το δίκτυο αποτελεί έναν κόμβο. Πλέον στις μέρες μας, οι κόμβοι ομαδοποιούνται και δημιουργούν τα λεγόμενα clusters. Ο κάθε κόμβος ενός cluster αφού συλλέξει τα δεδομένα του, τα μεταδίδει στον επικεφαλή κόμβο του cluster που λέγεται cluster head και με τη σειρά του ο cluster head και μόνο, μεταδίδει τα συλλεγόμενα δεδομένα στον κόμβο συλλέκτη του ασύρματου δικτύου, που ονομάζεται sink node. Κύρια ευθύνη του sink node είναι η συλλογή και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων απο τους διάσπαρτους κόμβους και εν συνεχεία η αποστολή αυτών των δεδομένων είτε σε κάποιο υπολογιστή που είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον sink node είτε ακόμα και με τη χρήση κάποιας πύλης στο διαδίκτυο και μέσω αυτού σε διάφορες συσκευές (PDA κλπ) (Ramesh & Somasundaram, 2011). Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή του δικτύου να έχει συγκεντρωμένα χρήσιμα δεδομένα που τον βοηθούν να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες κάθε φορά. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει ξεκάθαρα όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και δείχνει πως συνδέονται μεταξύ τους οι συσκευέςκόμβοι σε ένα δίκτυο WSN.

9 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική των WSNs Χαρακτηριστικά ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Για τον σχεδιασμό ενός σωστού και αποτελεσματικού δικτύου ασύρματων αισθητήρων, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ένας αριθμός χαρακτηριστικών που τα προσδιορίζουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο έναν οδηγό για την επιλογή και σχεδιασμό του πρωτοκόλλου και αλγορίθμου που θα χρησιμοποιηθεί στο εκάστοτε ασύρματο δίκτυο. (Akyildiz, Su, Sankarasubramaniam & Cayirci, 2002) Αντοχή σφαλμάτων. Με τον όρο αντοχή σφαλμάτων εννοούμε την ικανότητα ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων δικτύων, να συνεχίζει να εκτελεί τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες για τις οποίες έχει εγκατασταθεί, παρά τα όποια προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν σε κάποιο κόμβο ή κόμβους. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να προκύψουν είτε απο έλλειψη ενέργειας στον αισθητήρα που θα τον θέσει εκτός λειτουργίας, είτε απο κάποια φυσική καταστροφή. Η αντοχή σφαλμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το σκοπό που το εκάστοτε δίκτυο έχει εγκατασταθεί να εξυπηρετήσει. Έτσι διαφορετικό επίπεδο αντοχής σφαλμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψιν για ένα δίκτυο που παρακολουθεί τη θερμοκρασία και τα επίπεδα υγρασίας σε ένα χωράφι και άλλο επίπεδο αντοχής σφαλμάτων σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικές εφαρμογές Δυνατότητα κλιμάκωσης. Ο αριθμός των αισθητήριων κόμβων για την παρακολούθηση ενός φαινομένου μπορεί να κυμαίνεται απο μερικές εκατοντάδες ως και χιλιάδες. Για το λόγο αυτό, τα

10 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail πρωτόκολλα και οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη σχεδίαση του δικτύου, θα πρέπει να είναι σε θέση να χειριστούν αυτόν τον υπέρογκο αριθμό κόμβων Κόστος εγκατάστασης. Για ένα δίκτυο που αποτελείται απο μερικές χιλιάδες κόμβους αισθητήρων, το κόστος εγκατάστασης κάθε άλλο παρά αδιάφορο θα μπορούσε να είναι. Το συνολικό κόστος ενός δικτύου ισούται με το κόστος του ενός αισθητήρα πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό τους. Η τιμή του κάθε αισθητήρα διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία έχει κατασκευαστεί να εκτελέσει. Είναι σημαντικό λοιπόν η επιλογή αισθητήρα με εκείνα τα χαρακτηριστικά που να πετυχαίνει τον καλύτερο συνδυασμό κόστους-χρησιμότητας για την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί Περιορισμοί υλικού. Ένας κόμβος ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων αποτελείται απο τέσσερα μέρη τα οποία είναι μία μονάδα αίσθησης, μία μονάδα επεξεργασίας, ένας πομποδέκτης και μία μονάδα ενέργειας. Το κάθε μέρος εκτελεί τις δικές του διεργασίες στον αισθητήρα. Ωστόσο, δημιουργούνται ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στο υλικό του αισθητηρίου κόμβου οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω. Το μέγεθος τους πρέπει να είναι πολύ μικρό, ώστε να χωρέσουν σε ένα πολύ μικρό κουτί (ειδικά για εφαρμογές που απαιτούν ελαφρείς αισθητήριους κόμβους ώστε να αιωρούνται). Πρέπει να καταναλώνουν όσο το δυνατόν πιο χαμηλή ενέργεια. Πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς άμεση εποπτεία απο κάποιον. Πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται στο περιβάλλον λειτουργίας τους εύκολα.

11 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Τοπολογία δικτύων αισθητήρων. Σε ένα WSN οι κόμβοι διακρίνονται σε πηγές (sources: οι κόμβοι που παρέχουν τις πληροφορίες στο δίκτυο) και αποδέκτες (sinks: οι συσκευές που ζητούν και συλλέγουν τις πληροφορίες). Έτσι, ανάλογα με το πως συνδέονται μεταξύ τους οι πηγές και οι αποδέκτες, μπορούν να σχηματιστούν τρείς διαφορετικές τοπολογίες.( Riedel & Net, 2004). Τοπολογία αστέρα (star): Αποτελείται απο έναν αποδέκτη και αρκετές πηγές που βρίσκονται γύρω του και τον πλαισιώνουν. Τοπολογία peer to peer (mesh): Ο κάθε κόμβος μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε γειτονικό του κόμβο στο δίκτυο. Συνεπώς, σ αυτή την τοπολογία υπάρχουν αρκετοί αποδέκτες. Τοπολογία δέντρου (hybrid): Περιλαμβάνει έναν κεντρικό αποδέκτη αλλά και οι υπόλοιποι κόμβοι, πέρα απο τον ρόλο της πηγής επιτελούν και το ρόλο συντονιστή και αποδέκτη για τους κόμβους που βρίσκονται γύρω τους. Συνεπώς, ο έλεγχος και η επιλογή της τοπολογίας του WSN δικτύου, είναι μία άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν κατά τη φάση σχεδίασης του δικτύου Περιβάλλον. Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί είναι το περιβάλλον και μάλιστα οι συνθήκες κάτω απο τις οποίες θα λειτουργήσουν οι κόμβοι-αισθητήρες. Μπορεί οι κόμβοι να βρίσκονται σε βυθό θαλάσσης, να είναι εμφυτευμένοι μέσα σε σώμα ζώου ή ακόμη και μέσα στη γή.

12 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Μέσα μετάδοσης. Σε ένα WSN, η μετάδοση πληροφοριών απο κόμβο σε κόμβο γίνεται ασύρματα είτε με ραδιοσυχνότητες, είτε με υπέρυθρες είτε με οπτικές ίνες. Συνήθως το μέσο μετάδοσης που επιλέγεται σε τέτοια δίκτυα είναι οι ραδιοσυχνότητες. Η επιλογή όμως του μέσου μετάδοσης εξαρτάται εν τέλει απο την εφαρμογή για την οποία το δίκτυο εγκαταστήθηκε Κατανάλωση ενέργειας. Το τελευταίο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά τον σχεδιασμό ενός WSN είναι η κατανάλωση ενέργειας. Κάθε κόμβος έχει σαν πηγή ενέργειας συνήθως μία απλή μπαταρία και η διάρκεια ζωής του είναι περιορισμένη. Για το λόγο αυτό, απαιτείται σωστή διαχείριση ενέργειας ώστε να μην εμφανιστούν προβλήματα στη σωστή λειτουργία του δικτύου απο κόμβους που πολύ πιθανό να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης ενέργειας. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός WSN, ώστε απο αυτό να αποκομισθεί η μέγιστη χρησιμότητά του στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί. 2. Αρχιτεκτονική ασύρματων αισθητήρων δικτύων στην γεωργία και την κτηνοτροφία Υλικό (hardware) που απαιτείται. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές γεωργίας και κτηνοτροφίας αποτελούνται απο τα εξής υλικά μέρη (hardware).(fajar, Nakanishi, Tagashira & Fukuda, 2010). Αισθητήρες Συλλέκτες: Πρόκειται για τις μικρές συσκευές που είναι διάσπαρτες στο χώρο και ευθύνη τους αποτελεί η συλλογή και η αποστολή της πληροφορίας.

13 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Βάση Πύλη (Gateway): Πρόκειται για μία συσκευή που ελέγχει το δίκτυο και που συγκεντρώνει τις πληροφορίες απο τους κόμβους, με σκοπό να τις αποστείλει σε έναν υπολογιστή ή tablet. Υπολογιστής Tablet: Είναι υπεύθυνος να αποστείλει τις συλλεγόμενες πληροφορίες μέσω ενός modem σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή (server). Modem: Το modem είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή ή το tablet και στέλνει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σ αυτά μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό εξυπηρετητή (server). Κεντρικός εξυπηρετητής (server): Ο server διαθέτει μία βάση δεδομένων και τα κατάλληλα προγράμματα, εφαρμογές και λογισμικό, ώστε να αποθηκεύονται και να αξιοποιούνται οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί απο τους αισθητήρες κόμβους. Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου δικτύου που αποτελείται απο τα παραπάνω υλικά στοιχεία. Σχήμα 2: Αρχιτεκτονική WSNs σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εφαρμογές.

14 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Το πρωτόκολλο Zigbee. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί αρκετά πρωτόκολλα ασύρματης δικτύωσης για τα δίκτυα αισθητήρων και για την επικοινωνία των κόμβων αισθητήρων μεταξύ τους. Τα σημαντικότερα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί και έχουν βρεί εφαρμογή στον κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας είναι το WiFi για LAN (local area networks) δίκτυα, που βασίζεται στις προδιαγραφές του b, το πρωτόκολλο Bluetooth για PAN (personal area networks) δίκτυα που βασίζεται στις προδιαγραφές του IEEE και το πρωτόκολλο Zigbee που βασίζεται στην υλοποίηση του IEEE και είναι κατάλληλο για δίκτυα WPAN(wireless personal area networks).(gupta & Thangjam, 2012). Το πλέον διαδεδομένο πρωτόκολλο στις μέρες μας και πιο συγκεκριμένα σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι το Zigbee. Το Zigbee, διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά που ικανοποιούν απόλυτα τις απαιτήσεις ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Κύρια χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου Zigbee είναι τα παρακάτω.( Wang, Zhang & Wang, 2006) Δυνατότητα λειτουργίας σε συχνότητες μπάντας απο 868 Mhz εως και 2,4 Ghz. Δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων απο 20 Kbps εως 250 Kbps. Δυνατότητα σύνδεσης και συντονισμού σε πάνω απο 255 συσκευές αισθητήρες σε κάθε δίκτυο. Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια κατά τη μεταφορά των πακέτων. Διαχείρηση ενέργειας για την όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας απο τους κόμβους αισθητήρες και την επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής σε αυτούς. Τα δίκτυα WSNs που στηρίζονται στο πρωτόκολλο Zigbee, περιλαμβάνουν τρείς κόμβους. Τον κόμβο συνονιστή (coordinator), κάθε δίκτυο πρέπει να περιλαμβάνει ένα

15 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail τέτοιο κόμβο που να συντονίζει το ασύρματο δίκτυο. Τον κόμβο δρομολόγησης (router), ο οποίος επεκτείνει την εμβέλεια του δικτύου και τον κόμβο τερματικής συσκευής (end device), ο οποίος παρέχει τη διασύνδεση ανάμεσα στους διάσπαρτους αισθητήριους κόμβους.( Huircan et al., 2010). Οι κόμβοι αυτοί ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζουν τις τρείς διαφορετικές τοπολογίες (τοπολογία αστέρα, δέντρου και mesh), οι οποίες υποστηρίζονται απο το πρωτόκολλο Zigbee Πλεονεκτήματα επιλογής πρωτοκόλλου Zigbee. Σ αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους τα δίκτυα Zigbee βρίσκουν τόσο μεγάλη απήχηση στην γεωργία και την κτηνοτροφία και προτιμώνται έναντι των υπολοίπων.(zhang, Yang, Zhou, Wang & Guo, 2007) Όσον αφορά το κόστος, η κάθε συσκευή-αισθητήρας είναι κατά πολύ φθηνότερος απο τις αντίστοιχες συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία WiFi και Bluetooth. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κόστος μίας μικροσυσκευής σε ένα δίκτυο Zigbee είναι 1$ ή και πιο φθηνή, ενώ στα WiFi και Bluetooth δίκτυα είναι 3$ και 4$ αντίστοιχα. Απο άποψη αριθμού κόμβων-αισθητήρων που μπορούν να διαχειριστούν, τα Zigbee δίκτυα μπορούν να διαχειριστούν και να ελέγξουν άνω των 254 κόμβων, αριθμός που είναι κατα πολύ μεγαλύτερος απ ότι είναι στα άλλα δίκτυα. Στα δίκτυα Zigbee, οι κόμβοι χρειάζονται πολύ λιγότερη ενέργεια για να λειτουργήσουν. Η κατανάλωση ενέργειας είναι 30μΑ, ενώ στα WiFi και στα Bluetooth η κατανάλωση ενέργειας είναι αντίστοιχα 350μΑ και μΑ. Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, σημαίνει και μεγαλύτερη διάρκεια ζωήςτων μπαταριών των κόμβων-αισθητήρων. Έτσι, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

16 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Τέλος, ένα άλλο σημείο που υπερτερούν τα δίκτυα Zigbee είναι ότι η διάρκεια ζωής των μπαταριών του κάθε αισθητήρα, εκ κατασκευής της είναι μεγαλύτερη απο τις αντίστοιχες μπαταρίες των μικροσυσκευών που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα WiFi kai Bluetooth. Οι μπαταρίες μπορούν να έχουν διάρκεια ζωής απο μερικούς μήνες εώς και μερικά χρόνια. Όλα τα παραπάνω εξηγούν τους λόγους για τους οποίους τα σύγχρονα WSNs που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και την κτηνοτροφία, χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο το πρωτόκολλο Zigbee. 3. Εφαρμογές των αισθητήρων των WSNs στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι αισθητήρες ενός ασύρματου δικτύων αισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι σε ένα χωράφι ή μία φάρμα διαφέρουν στη λειτουργία τους, ανάλογα με τη δραστηριότητα την οποία καλούνται να φέρουν εις πέρας. Υπάρχει μία πληθώρα αισθητήρων που χρησιμοποιούνται απο τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι εκτελούν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες μετρήσεις. (Ruiz-Garcia, Lunadei, Barreiro & Robla, 2009). Ορισμένοι απο αυτούς τους τύπους αισθητήρων είναι επιγραμματικά οι εξής: Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Αισθητήρες μέτρησης ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου. Αισθητήρες μέτρησης επιπέδου υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Αισθητήρες για τον έλεγχο της άρδευσης στις καλλιέργειες. Αισθητήρες για την ανίχνευση ασθενειών στα φυτά. Αισθητήρες για τον έλεγχο της υγείας και των κινήσεων συμπεριφοράς των ζώων σε μία φάρμα. Παρακάτω, γίνεται μία μικρή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν κάποιοι απο τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους και εμφανιζόμενους τύπους αισθητήρων.

17 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ο αισθητήρας που είναι υπεύθυνος για τη μέτρηση της θερμοκρασίας αποτελείται απο δύο ετικέτες RFID που απέχουν μεταξύ τους 25mm και βρίσκονται πάνω σε μία πλαστική βάση. Μέσα στον αισθητήρα θερμοκρασίας, υπάρχει μία μεταλλική πλακέτα. Μία «γέφυρα» shape memory polymer (SMP), ενώνει την παραπάνω μεταλλική πλακέτα με μία απο τις δύο πλακέτες του RFID, με σκοπό την μετακίνηση της παραπάνω μεταλλικής πλακέτας. Αφού γίνει αρχικοποίηση του αισθητήρα σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, ανάλογα με το φαινόμενο που παρατηρείται, ο αισθητήρας τοποθετείται στο περιβάλλον που χρήζει παρατήρησης. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω απο το όριο που έχει τεθεί στην αρχικοποίηση της κατάστασης του αισθητήρα, η μεταλλική πλακέτα παραμένει στην αρχική της θέση. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβεί το όριο, τότε η «γέφυρα» SMP μετακινεί την μεταλλική πλακέτα προς την ετικέτα RFID Α. Αυτό σημαίνει ότι η ετικέτα RFID Α εκπέμπει πλέον πιο χαμηλό σήμα απ ότι εξέπεμπε προηγουμένως και ειδοποιεί ότι υπάρχει μεταβολή θερμοκρασίας.(bhattacharyya, Di Leo, Floerkemeier, Sarma & Anand, 2010 ) Τα σχήματα που ακολουθούν δείχνουν έναν τέτοιο αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας και τον τρόπο λειτουργίας τους όπως αναλύθηκε παραπάνω. Σχήμα 3: Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

18 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Σχήμα 4:Απεικόνιση τρόπου λειτουργίας αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας Αισθητήρας μέτρησης υγρασίας περιβάλλοντος. Ο αισθητήρας υγρασίας αποτελείται απο τρία τμήματα: (Shinghal, Noor, Srivastava & Singh, 2011) Ένα αισθητήριο στοιχείο που μετράει την υπάρχουσα υγρασία. Ένα υπολογιστικό στοιχείο που αναλύει τις μετρήσεις που έγιναναπο το αισθητήριο στοιχείο. Μία διεπαφή επεξεργασίας που ενώνεται με τον έξω κόσμο και επιτρέπει στον αισθητήρα να ανταλλάσει πληροφορίες με άλλες μεγαλύτερες συσκευές ( για παράδειγμα έναν υπολογιστή). Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το πως συνδέονται αυτά τα τρία τμήματα μεταξύ τους σε έναν τέτοιο αισθητήρα. Σχήμα 5: Απεικόνιση τρόπου λειτουργίας αισθητήρα υγρασίας.

19 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Οι αισθητήρες αυτού του τύπου αποτελούνται απο μία μη ευαίσθητη στην υγρασία και μη αγώγιμη δομή απο ηλεκτρόδια, μαζί με μία διηλεκτρική επιφάνεια η οποία όμως είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην υγρασία. Η διηλεκτρική επιφάνεια καλύπτει στην ουσία την μη αγώγιμη δομή και είναι αυτή που απορροφά την υγρασία απο το περιβάλλον που βρίσκεται ο αισθητήρας. Ένας τέτοιος αισθητήρας παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. Σχήμα 6: Αισθητήρας μέτρησης υγρασίας Αισθητήρας μέτρησης ανέμου. Ένα εξίσου σημαντικό μέγεθος που χρειάζεται οι αγρότες να γνωρίζουν και που μπορεί να επηρεάσει τις καλλιέργειες τους είναι ο άνεμος. Συγκεκριμένα, οι αγρότες χρειάζεται να γνωρίζουν δύο χαρακτηριστικά του ανέμου, την ταχύτητά του και την κατεύθυνσή του.(μπαλτάς, 2006). Σχήμα 7: Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου.

20 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Όπως φαίνεται και στο σχήμα 7, η ταχύτητα του ανέμου μετριέται με βάση τις περιστροφές του ρότορα (περιστρεφόμενο τμήμα) της συσκευής. Διαφορετικός αριθμός περιστροφών στο χρόνο, προσδιορίζει και διαφορετική ταχύτητα ανέμου. Η διεύθυνση του ανέμου προσδιορίζεται απο ένα δυναμικά ισορροπημένο ανεμοδείκτη και ένα ποτενσιόμετρο. Όλες οι διευθύνσεις του ανέμου, μετριούνται με σημείο αναφοράς το Βορρά. Τα στοιχεία που συλλέγονται απο τον αισθητήρα, αποστέλλονται μέσω της πύλης με την οποία είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και απο εκεί στον υπολογιστή του αγρότη, παρέχοντας του τα απαραίτητα δεδομένα ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία της καλλιέργειάς του Αισθητήρες στα κολάρα των ζώων. Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες όπως φαίνεται και στο σχήμα 8 που ακολουθεί, είναι ενσωματωμένοι πάνω σε ειδικά κολάρα που φορούν τα ζώα της φάρμας. Σχήμα 8:Αισθητήρας ενσωματωμένος σε κολάρο ζώου. Ο αισθητήρας μετράει διαφορες μεταβλητές που ενδιαφέρουν τον κτηνοτρόφο. Έτσι, ένας αισθητήρας μπορεί να συλλέξει και να παρέχει πληροφορίες κάθε στιγμή, σχετικά με τη θερμοκρασία του ζώου, τη συχνότητα αναπνοής του, τους χτύπους της καρδιάς του, ακόμη και τις κινήσεις που κάνει το κάθε ζώο μεμονωμένα μέσα στη φάρμα κλπ.(costa, Mentasti,

21 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Guarino, Leroy, Berckmans, 2007 ). Επίσης, οι αισθητήρες, ανα πάσα στιγμή, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν το πως μεταβάλλονται οι παραπάνω μετρήσιμες μεταβλητές και πως ανταποκρίνονται τα ζώα σε κάποια αλλαγή του περιβάλλοντος όπως για παράδειγμα στην απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας του χώρου όπου αυτά βρίσκονται. Αυτή η δυνατότητα των αισθητήρων να «προβλέπουν» την απότομη μεταβολή της συνηθισμένης δραστηριότητας των ζώων, μπορεί να δώσει στον κτηνοτρόφο, την πληροφορία ότι κάτι ασυνήθιστο περίεργο συμβαίνει στη φάρμα του. Όλες οι παραπάνω μετρήσιμες μεταβλητές, μαζί με την πρόβλεψη για κάποια περίεργη συμπεριφορά των ζώων, αναλύονται απο ειδικούς μαθηματικούς αλγόριθμους ( που είναι εγκατεστημένοι σε ειδικά microchips σε κάθε αισθητήρα), με σκοπό να γίνονται αυτόματα κάποιες διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές στη φάρμα που να βοηθούν στη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας των ζώων. Το παρακάτω σχήμα δείχνει ακριβώς τον τρόπο λειτουργείας ενός τέτοιου αισθητήρα. Σχήμα 9: Απεικόνιση τρόπου λειτουργίας αισθητήρων σε κολάρα ζώων.

22 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Μελέτες περιπτώσεων χρήσης WSNs Παρακολούθηση καλλιέργειας πατάτας για ανίχνευση ασθενειών. Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε στην Ολλανδία σε καλλιέργειες πατάτας με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση της πιθανότητας να προκληθεί ασθένεια απο τον μύκητα Phytophora.(Baggio, 2005). Στο δίκτυο που στήθηκε, χρησιμοποιήθηκαν 150 αισθητήρες που συνδέονται και επικοινωνούν με πρωτόκολλο επικοινωνίας T-MAC, 2,4 GHz Radio. Ο ρυθμός λήψης και μετάδοσης των δεδομένων είναι αντίστοιχα 1 και 10 λεπτά, ενώ οι αισθητήρες τροφοδοτούνται με ενέργεια απο απλές μπαταρίες. Η αρχιτεκτονική του δικτύου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 10:Αρχιτεκτονική του WSN που στήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν (σχήμα 11), είναι υπεύθυνοι να παρακολουθούν την υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, την θερμοκρασία, την φωτεινότητα και την δύναμη και διεύθυνση του ανέμου.

23 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Σχήμα 11:Οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη. Σκοπός των ερευνητών ήταν να συλλέξουν μετρήσιμα στοιχεία για την υγρασία, τη θερμοκρασία και την ύπαρξη νερού στα φύλλα του φυτού, παράγοντες που ευννοούν στην ανάπτυξη της ασθένειας. Η μελέτη είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση της πιθανότητας να εκδηλωθεί η ασθένεια ενώ επίσης και την αποδοτικότερη απο άποψη κόστους χρήση λιπασμάτων και την όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος απο τη χρήση χημικών Παρακολούθηση βοσκοτόπου. Η παρακάτω μελέτη διεξήχθη στην Αυστραλία σε μία έκταση με αγελάδες.(wark et al., 2007). Σκοπός της μελέτης ήταν να διασφαλιστεί η ποιότητα της χλωρίδας του χωραφιού σε συνδυασμό με υην ελαχιστοποίηση της παρουσίας του κτηνοτρόφου και την αποδοτικότερη χρήση λιπασμάτων και νερού. Το δίκτυο που στήθηκε αποτελούνταν απο 10 αισθητήρες πάνω στα κολάρα των αγελάδων που συνδέονται και επικοινωνούν με μία μίξη διαφόρων πρωτοκόλλων, ενώ οι αισθητήρες τροφοδοτούντσι με ενέργεια απο απλές μπαταρίες. Οι αισθητήρες έχουν την ευθύνη συλλογής δεδομένων για την υγρασία του εδάφους, την θέση και την κίνηση των αγελάδων ανα πάσα ώρα και στιγμή και την ύπαρξη χλωρίδας στο χώρο ( με τη χρήση ενσωματωμένων καμερών).

24 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Σκοπός των ερευνητών ήταν να συλλέξουν δεδομένα για την υγρασία του εδάφους, να δημιουργήσουν ένα προφίλ για την υγρασία του εδάφους ολόκληρης της έκτασης, να παρατηρήσουν τις κινήσεις και τη συμπεριφορά των αγελάδων και να παρακολουθήσουν την ύπαρξη και την κατάσταση της χλωρίδας του χωραφιού. Η μελέτη είχε ώς αποτέλεσμα την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για την αποδοτικότερη διαχείριση του κοπαδιού με όσο το δυνατόν μικρότερη φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στο χώρο που βόσκουν οι αγελάδες Μελέτη εφαρμογής WSN για αειφόρες πρακτικές καλλιέργειας. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ινδία, με σκοπό να σχεδιαστεί μία «μέθοδος», κατά την οποία θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που παρέχονται απο τους αισθητήρες του WSN και θα αξιοποιούνται κατάλληλα και αποδοτικά έτσι ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για αειφόρες πρακτικές καλλιέργειας.(panchard, Rao, Prabhakar, Jamadagni & Hubaux, 2006). Η αρχιτεκτονική του δικτύου που στήθηκε περιλαμβάνει αρκετά στάδια ανάλυσης των δεδομένων. Η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων, γίνεται με το εργαλείο αποφάσεων CSN (Common Sense Network). Το δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε, μπορούσε να υποστηρίξει 7 25 αισθητήρες που επικοινωνούν με το πρωτόκολλο επικοινωνίας Berkeley Mote. Οι αισθητήρες αποστέλλουν δεδομένα, με ρυθμό ανά 1 λεπτό, ενώ τροφοδοτούνται με ενέργεια απο απλές μπαταρίες. Ευθύνη των αισθητήρων αποτελεί η μέτρηση της υγρασίας του εδάφους, της ημερήσιας βροχόπτωσης, της θερμοκρασίας, τηα ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου και της ημερήσιας ηλιοφάνειας. Οι ερευνητές, ήθελαν να συλλέξουν κυρίως δεδομένα που να προβλέπουν την υγρασία του εδάφους και δεδομένα, ώστε να διατηρήσουν τον υδροφόρο ορίζοντα, κάνοντας

25 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail οι αγρότες πιο σωστή διαχείρισηνερού κατά το πότισμα. Επιπλέον, ασχολήθηκαν και με τη συσχέτιση όλων των συλλεγόμενων δεδομένων ώστε να προβλέπουν και να προλαμβάνουν διάφορες ασθένειες. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, είναι ότι με την χαρτογράφηση των καλλιεργειών, υπάρχει βελτίωση στην παραγωγή της σοδειάς με την χρήση αυτοματοποιημένης συλλογής δεδομένων. Υπάρχει μείωση στο κόστος (λιγότερες ώρες εργασίας και λιγότερος εξοπλισμός). Επίσης, κατόρθωσαν οι ερευνητές να προσδιορίσουν ένα βαθμό σημαντικότητας για κάθε μεταβλητή που μετρήσανε, ώστε να καθορίσουν αειφόρες πρακτικές καλλιέργειας. Τέλος, οι ερευνητές μπόρεσαν μετά τη διεξαγωγή της έρευνας, να δώσουν καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες συμβουλές και υπηρεσίες στους καλλιεργητές Μελέτη εφαρμογής WSN σε αμπελώνα. Η μελέτη αυτήν πραγματοποιήθηκε το 2004 στις Η.Π.Α. σε καλλιέργειες σταφυλιών με διαφορετικές ποικιλίες.(beckwith, Teibel & Bowen, 2004). Στόχος της μελέτης, ήταν να γίνει απεικόνιση της θερμότητας και του ψύχους σε κλιματικούς χάρτες. Οι ασύρματοι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, ήταν υπεύθυνοι για την μέτρηση της θερμοκρασίας κάθε στιγμή. Ο αριθμός των κόμβων αισθητήρων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 65 και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με πρωτόκολλο επικοινωνίας 3V (Berkeley Mote) σε ραδιοσυχνότητες 916 MHz. Οι αισθητήρες είχαν την ευθύνη να αποστέλλουν τα δεδομένα που συλλέγανε ανα 5 λεπτά ενώ η λήψη δεδομένων απο αυτούς γινόταν κάθε στιγμή απο το περιβάλλον. Τέλος, οι αισθητήρες τροφοδοτούνταν με ενέργεια απο απλές μπαταρίες.

26 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Η μέθοδος που ακολούθησαν οι ερευνητές ήταν να συγκεντρώσουν στην περίοδο μελέτης τους, το σύνολο των ημερών που η μέση θερμοκρασία που μετρήθηκε ήταν μεγαλύτερη των 10 C καθώς επίσης και η δημιουργία προφίλ για το ψύχος. Αποτέλεσμα συμπέρασμα της μελέτης ήταν η αποτελεσματική δημιουργία χαρτών που να απεικονίζουν τη θερμότητα και το ψύχος. Αυτό έχει ως συνέπεια λιγότερες ανθρωποώρες και τεχνολογικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση και μέτρηση αυτών των κρίσιμων μεταβλητών, για τη σωστή ανάπτυξη των σταφυλιών και την αποφυγή ζημιών απο ασθένειες και περιβαλλοντικές καταστροφές (π.χ. χαλάζι). Συμπεράσματα. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν μία σημαντική τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης που διεισδύουν συνεχώς όλο και πιο πολύ στην καθημερινότητά μας. Τα WSNs δίκτυα, είναι ιδανικά για την εξ αποστάσεως μέτρηση διαφόρων μεγεθών μεταβλητών σε χωράφια ή φάρμες ή βοσκοτόπους. Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Το κυριότερο πρόβλημα που εμφανίζεται στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι αυτό της διαχείρησης και κατανάλωσης ενέργειας απο τους κόμβους. Πρόταση για μελλοντική έρευνα. Το κύριο θέμα που επιδέχεται περαιτέρω έρευνα και μελέτη είναι η εύρεση και δημιουργία νέων, καλύτερων πρωτοκόλλων που να διαχειρίζονται καλύτερα την ενέργεια και την κατανάλωσή της απο τους ασύρματους κόμβους, δίνοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο δίκτυο και αποτρέποντας το, απο πιθανή

27 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail δυσλειτουργία σε περίπτωση που κάποιος αισθητήρας τεθεί εκτός λειτουργίας. Ήδη, οι έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα πραγματοποιούνται και εξελίσσονται διαρκώς.

28 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Akyildiz I.F., Su W., Sankarasubramanian Y. & Cayirci E. (2002). Wireless sensor networks: a survey. Computer Networks, VOL.38, NO 4, pp Baggio A., (2005). Wireless sensor networks in precision Agriculture. Paper presented at ACM Workshop on Real-World Wireless Sensor Networks (REALWSN 2005). Stockholm, Sweeden. Beckwith R., Teibel D. & Bowen P. (2004). Unwired Wine: Sensor Networks in Vineyards. Paper presented at IEEE Sensors Conference, Vienna, Austria. Bhattacharyya R., Di Leo C., Floerkemeier C., Sarma S. & Anand L. (2010). RFID tag antenna based temperature sensing using shape memory polymer actuation. Paper presented at 2010 IEEE Sensors, Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology. Costa A., Mentasti T., Guarino M., Leroy T. & Berckmans D. (2007). Real time monitoring of pig activity: practical difficulties in pigs behavior labeling. Paper presented at 3 rd European Conference on Precision Livestock Farming (ECPLF). Skiathos, Greece. Fajar M., Nakanishi T., Tagashira S. & Fukuda A. (2010). Introducing Software Product Line Development for Wireless Sensor/Actuator Network Based Agriculture Systems. Paper presented at AFITA2010 International Conference, The Quality Information for Competitive Agricultural Based Production System and Commerce. Japan. Gupta A. & Thangjam S. (2012). ZigBee Based Remote Sensing and Controlling with Communication Re-link Algorithm. International Journal of Electronics and Computer Science Engineering, VOL1, No 42, p.p Huircan J.I., Munoz C., Young H., Von Dossow L., Bustos J., Vivallo C. et al. (2010). ZigBee based wireless sensor network localization for cattle monitoring in grazing fields. Computers and Electronics in Agriculture, VOL.74, No 2, p.p Katsalis K, Xenakis A, Kikiras P & Stamoulis G. (2007). Topology optimization in Wireless Sensor Networks for Precision Agriculture Applications. Paper presented at International Conference on Sensor Technologies and Applications. Volos. Keshtgary M. & Deljoo A. (2012). An Efficient Wireless Sensor Network for Precision Agriculture. Canadian Journal on Multimedia and Wireless Networks, VOL.3, No.1, p.p Panchard J., Rao S., Prabhakar T.V., Jamadagni H.S. & Hubaux J. (2007). COMMON-Sense Net: Improved Water Management for Resource Poor Farmers via Sensor Networks. Information Technologies and International Development, VOL 4, No 1, p.p Ramesh K & Somasundaram K. (2011). A COMPARATIVE STUDY OF CLUSTERHEAD SELECTION ALGORITHMS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS. International Journal

29 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail of Computer Science & Engineering Survey (IJCSES), VOL.2, NO.4. DOI: /ijcses Riedel T. & Net M. (2004, April/May). Self organizing,wireless Sensor Networks. REMOTE Site & Equipment Management. Retrieved from Ruiz-Garcia L., Lunadei L., Barreiro P. & Robla I. (2009). A review of wireless sensor technologies and applications in agriculture and food industry: state of the art and current trends. Sensors Open Access Journal. VOL 9, NO 6, p.p DOI: / Shinghal K., Noor A., Srivastava N. & Singh R. (2011). INTELLIGENT HUMIDITY SENSOR FOR WIRELESS SENSOR NETWORK AGRICULTURAL APPLICATION. International Journal of Wireless & Mobile Networks. VOL 3, No 1, p.p DOI: /ijwmn Stankovic J. (2006). Wireless Sensor Networks. (BP America Professor, University of Virginia, Virginia). Retrieved from https://www.cs.virginia.edu/~stankovic/psfiles/wsn.pdf. Wang N., Zhang N. &Wang M. (2006). Wireless sensors in agriculture and food industry Recent development and future perspective. Computers and Electronics in Agriculture, VOL.50, No 1, pp Wark T., Corke P., Sikka P., Klingbeil L., Guo Y., Crossman C, et al. (2007). Transforming agriculture through pervasive wireless sensor networks. Pervasive Computing, IEEE. Vol 6, NO 2, p.p Zhang Q., Yang X., Zhou Y., Wang L. & Guo X. (2007). A wireless solution for greenhouse monitoring and control system based on ZigBee technology. Journal of Zhejiang University SCIENCE A,VOL 8, No 10, p.p Μπαλτάς Ε. (2006). ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ. ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήμα 1: Σχήμα 2: Fajar M., Nakanishi T., Tagashira S. & Fukuda A. (2010). Introducing Software Product Line Development for Wireless Sensor/Actuator Network Based Agriculture Systems. Paper presented at AFITA2010 International Conference, The Quality Information for Competitive Agricultural Based Production System and Commerce. Japan. Σχήμα3:

30 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail Σχήμα4: Σχήμα5:Shinghal K., Noor A., Srivastava N. & Singh R. (2011). INTELLIGENT HUMIDITY SENSOR FOR WIRELESS SENSOR NETWORK AGRICULTURAL APPLICATION. International Journal of Wireless & Mobile Networks. VOL 3, NO 1. DOI: /ijwmn Σχήμα6:http://www.meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=2452 Σχήμα7:http://www.intech.co.nz/products/weathersensors/weathersensors.html Σχήμα 8 :http://research.ict.csiro.au/research/labs/autonomous-systems/pervasivecomputing/agriculture Σχήμα 9:Costa A., Mentasti T., Guarino M., Leroy T. & Berckmans D. (2007). Real time monitoring of pig activity: practical difficulties in pigs behavior labeling. Paper presented at 3 rd European Conference on Precision Livestock Farming (ECPLF). Skiathos, Greece. Σχήμα10: Σχήμα11: Εικόνα εξωφύλλου:

31 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail

32 WSNs in agriculture and farming.- Gkantakas-Savvas Michail

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION NETWORK

FIRE PROTECTION NETWORK Assignment 2 FIRE PROTECTION NETWORK Μάριος Σούνδιας ΑΜ:2633 Ηλίας Ζαραφίδης ΑΜ:2496 Κωνσταντίνος Σολωμός ΑΜ: 2768 Θεμιστοκλής Θεολογίτης ΑΜ: 2775 soundias@csd.uoc.gr zarafid@csd.uoc.gr solomos@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Θέμα εργασίας: Υποθαλάσσια & υπόγεια δίκτυα αισθητήρων. Work title: Underwater & underground sensor networks

ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Θέμα εργασίας: Υποθαλάσσια & υπόγεια δίκτυα αισθητήρων. Work title: Underwater & underground sensor networks Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor:

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος Ημερίδα ΚΑΠΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIEXOMENA. Περίληψη.σελ.2. Ασύρματα σωματικά δίκτυα σελ.3. Παρακολούθηση ασθενών...σελ.4. Τύποι συσκευών WBAN.σελ.5. Τύποι αισθητήρων...σελ.

ΠΕΡIEXOMENA. Περίληψη.σελ.2. Ασύρματα σωματικά δίκτυα σελ.3. Παρακολούθηση ασθενών...σελ.4. Τύποι συσκευών WBAN.σελ.5. Τύποι αισθητήρων...σελ. Ασύρματα Σωματικά Δίκτυα ΠΕΡIEXOMENA Περίληψη.σελ.2 Ασύρματα σωματικά δίκτυα σελ.3 Παρακολούθηση ασθενών...σελ.4 Τύποι συσκευών WBAN.σελ.5 Τύποι αισθητήρων...σελ.6 Επικοινωνία συσκευών WBAN..σελ.7 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ 3 ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29- Μαρτίου - 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων I.L.S. Innovative Lighting Systems Κύπρου 2, 14232, Νέα Ιωνία, Αττική Σύγχρονος Αστικός Φωτισμός Ο φωτισμός γίνεται δυναμικός Οι πόλεις αλλάζουν Κάθε σύγχρονη πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College. Φώτης Παπαχρήστος

Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College. Φώτης Παπαχρήστος Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College Φώτης Παπαχρήστος Επαυξημένη Πραγματικότητα Πραγματικότητα: Το σύνολο των υπαρκτών πραγμάτων ή δεδομένων. Επαυξημένη πραγματικότητα: Ένα μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης Πληροφορική Μάθημα Κατεύθυνσης Σκοπός Μαθήματος Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν το μάθημα αυτό θα είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με αλγοριθμικό τρόπο, ακολουθούν τα βήματα του κύκλου ανάπτυξης, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΨΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΨΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΨΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING REDSCALE

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First)

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Ενότητα 4 Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Πρωτόκολλα ροµολόγησης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης Πρωτόκολλα Κατάστασης Ζεύξης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο διαχείρισης στις συνθήκες της χώρας μας και να μελετήσει τα αποτελέσματα

Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο διαχείρισης στις συνθήκες της χώρας μας και να μελετήσει τα αποτελέσματα Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας στη Θεσσαλία Αθανάσιος Μαρκινός Λάρισα, 19/6/2015 Γεωργία Ακριβείας Πρώτη εφαρμογή στη χώρα μας στη Μυρίνη του Δήμου Καρδίτσας το 2001 Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη κινητών εφαρµογών σε σχέση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Η ανάπτυξη κινητών εφαρµογών σε σχέση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Η ανάπτυξη κινητών εφαρµογών σε σχέση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας May 2012 Γιώργος Οικονόµου Principal Software Engineer gikonomou@bytemobile.com Σύντομο ιστορικό της εταιρίας Η εταιρία ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα. Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα. Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος Φανάρι Καρδίτσας 2013 Ερωτήματα Τι είναι γεωργία ακριβείας; Τι χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε γεωργία ακριβείας;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 42% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 42% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 42% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας Φωτισμός, κλιματισμός και ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές έχουν την μερίδα του λέοντος Τα κτίρια στον αναπτυγμένο κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1. Εισαγωγή Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι διασύνδεσης των μηχανημάτων που απαρτίζουν ένα δίκτυο: διασύνδεση διαύλου, αστέρα, δέντρου και δακτυλίου. Στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Απλά θα είναι μαζί σας...

Απλά θα είναι μαζί σας... Απλά θα είναι μαζί σας... κάθε φορά που χρειάζεστε ζεστό νερό! Τα μπόιλερ με αντλία θερμότητας της ADTHERM εχουν σχεδιαστεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: COP ΕΩΣ 3,2 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise.

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Υλοποίηση τεχνικών για την αποφυγή συμφόρησης σε τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων

Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων 70 Τετράδιο Εργασίας 6 η Διδακτική Ενότητα Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες: 1 Λέξεις Κλειδιά δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών κόμβος περιφερειακές συσκευές δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα