PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Έκδοση: 4.0 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Έκδοση: 4.0 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40"

Transcript

1 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 2 από 40 Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι θυγατρική του Οµίλου εταιρειών της PIPELIFE, που δραστηριοποιείται στο κλάδο παραγωγής και εµπορίας συστηµάτων πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων στην Ευρώπη, Η.Π.Α. και Κίνα. Ο όµιλος PIPELIFE δραστηριοποιείται σε 29 χώρες διεθνώς, λειτουργεί 30 εργοστάσια παραγωγής και απασχολεί περίπου εργαζοµένους. Μέτοχοι του οµίλου PIPELIFE µε ίσα µερίδια είναι η SOLVAY S.A., Βελγικών συµφερόντων πολυεθνική εταιρία χηµικών προϊόντων και πλαστικών, µε έδρα τις Βρυξέλλες και η WEINERBERGER A.G., Αυστριακών συµφερόντων πολυεθνική εταιρία δοµικών υλικών και πλαστικών σωλήνων µε έδρα τη Βιέννη. Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 µε την επωνυµία Πετζετάκις - PIPELIFE Α.Ε. και δραστηριοποιείτο στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ). Στο τέλος του 1995 άλλαξε η µετοχική σύνθεσή της εταιρίας (100% PIPELIFE) µε επωνυµία PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το 1998 η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. µετακόµισε στο νέο ιδιόκτητο εργοστάσιο στο 5 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θηβών Χαλκίδος σε ιδιόκτητο οικόπεδο εκτάσεως τ.µ. µε στεγασµένο χώρο βιοµηχανοστασίου και αποθηκών τ.µ. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και άλλες πλαστικές ύλες, που χρησιµοποιούνται σε πλήθος εφαρµογών. 2

3 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 3 από 40 Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001:2000 για όλα της τα προϊόντα. Ο χώρος δραστηριοτήτων της εταιρείας εγγράφηκε στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). Η καταχώρηση έγινε στο ελληνικό µητρώο καταχωρηµένων οργανισµών EMAS του ΥΠΕΧΩ Ε (αριθµός καταχώρησης EL000018). 3

4 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 4 από 40 Πολιτική της εταιρείας Η αναπτυξιακή πολιτική της εταιρίας στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο της εργασίας o Όλα τα ατυχήµατα µπορούν να προβλεφθούν. o Επένδυση πόρων στην πρόληψη ατυχηµάτων o Προστασία της υγείας του προσωπικού Σηµειώνεται ότι το ρεκόρ ηµερών δίχως να υπάρξει ατύχηµα σε όλη την βιοµηχανική µονάδα είναι 848 ηµέρες και επετεύχθη την περίοδο Την περίοδο αυτή έχουν παρέλθει ήδη 448 ηµέρες δίχως ατύχηµα. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία και πλήρης συµµόρφωση µε το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο Προτεραιότητα στις απαιτήσεις των πελατών Σεβασµός & προστασία του περιβάλλοντος 4

5 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 5 από 40 Περιβαλλοντική Πολιτική Από τα πρώτα κιόλας στάδια της λειτουργίας της, η εταιρία PIPELIFE ΕΛΛΑΣ είχε διαµορφώσει µια συγκεκριµένη πολιτική για το περιβάλλον, την οποία συνεχώς εκσυγχρονίζει και προσαρµόζει στα νέα δεδοµένα. Η εταιρία δεσµεύεται να παράγει ποιοτικά και ασφαλή για τον καταναλωτή προϊόντα ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών της, και συµβάλλοντας ταυτοχρόνως στη διαµόρφωση και διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος. Η εταιρία σε όλα τα στάδια της παραγωγής των προϊόντων της, µέχρι και την τελική διάθεση αυτών, συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και όλο το προσωπικό της είναι ενηµερωµένο και ενεργεί µε πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του για την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριοι στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρίας είναι: Η συµµόρφωση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας µε την τρέχουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. Η ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας για την ενεργό συµµετοχή του στο Σύστηµα Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Η καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των πρώτων και βοηθητικών πρώτων υλών, που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των παραγωγικών διαδικασιών. Οι περιβαλλοντικοί παράµετροι λαµβάνονται υπ όψιν σε όλα τα στάδια λειτουργίας της µονάδας. Η µείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και η πρόληψη των περιβαλλοντικών ατυχηµάτων. Η εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης που έχει ως προϋπόθεση τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας. Η ενηµέρωση των πελατών, προµηθευτών, υπεργολάβων και εξωτερικών συνεργατών για την ανάπτυξη του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης από την εταιρία. 5

6 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 6 από 40 Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής που ήδη εφαρµόζει η εταιρία, τα παρακάτω έργα έχουν ολοκληρωθεί / πραγµατοποιούνται: Εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης σύµφωνα µε το σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS. Εφαρµογή του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000. Ανακύκλωση των µη αποδεκτών προϊόντων της παραγωγής, των υλικών συσκευασίας και άλλων προµηθειών µειώνοντας ή και µηδενίζοντας έτσι τον όγκο των παραγόµενων αποβλήτων. Ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων πλαστικών σωλήνων που συλλέγονται από πελάτες. Παράδοση των µη ανακυκλώσιµων στερεών και υγρών αποβλήτων σε εξουσιοδοτηµένους φορείς. Έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας και νερού και ελαχιστοποίηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε την εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος ανάµειξης, αποθήκευσης και διακίνησης των Α υλών και µε την χρήση φίλτρων προηγµένης τεχνολογίας. Χρήση διάφορων τεχνικών και µεθόδων διαχείρισης έτσι ώστε να µην γίνεται διάθεση των υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον. 6

7 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 7 από 40 Με την εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και Ελέγχου η εταιρία αυξάνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση και σε συνδυασµό µε το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας έχει επιτύχει ένα υψηλότερο επίπεδο ποιότητας χωρίς καµία περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η εταιρεία µε το ήδη άρτια καταρτισµένο προσωπικό που διαθέτει, είναι ικανή να εφαρµόσει και να θέσει σε λειτουργία το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και Ελέγχου. Η εταιρεία επίσης είναι µέλος του Ελληνικού ικτύου εταιρειών για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη κατόπιν αποδοχής της αίτησης συµµετοχής της. Ένα από τα κριτήρια αποδοχής ήταν και η περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας. Η εταιρεία οργάνωσε την περίοδο Σεπτεµβρίου 2006 Φεβρουαρίου 2007 διαγωνισµό υποβολής Προτάσεων και ιδεών από όλο το Προσωπικό σχετικά µε την βελτίωση της υγιεινής, ασφάλειας και του περιβάλλοντος στον εργοστασιακό χώρο. Οι καλύτερες προτάσεις βραβεύτηκαν. Όσες προτάσεις είχαν σχέση µε την βελτίωση του περιβάλλοντος επισυνάφθηκαν στα αντίστοιχα έντυπα υποβολής περιβαλλοντικών προτάσεων από το Προσωπικό και χρησιµοποιήθηκαν σαν βάση για περαιτέρω βελτίωση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης της εταιρείας. Τέλος στην εταιρεία εφαρµόζεται πιλοτικά το πρόγραµµα καθαριότητας και διευθετήσεως χώρων 5-S. Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού προβλέπεται να επεκταθεί το έτος 2008 σε επιλεγµένα παραγωγικά τµήµατα. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί µια δέσµευση για συνεχή βελτίωση και σεβασµό προς το περιβάλλον. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Γ. ΛΥΣΣΑΙΟΣ Α. ΒΑΤΜΑΝΙ ΗΣ (Γενικός ιευθυντής) ιευθυντής ιαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος 7

8 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 8 από 40 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Το έτος 2005 απονεµήθηκε στην εταιρεία το Ευρωπαϊκό βραβείο EMAS (EU EMAS Award 2005) ως αναγνώριση της υψηλής περιβαλλοντικής απόδοσής της. Η PIPELIFE HELLAS S.A χαρακτηρίστηκε ως ο πιο καινοτόµος EMAS οργανισµός στην κατηγορία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 8

9 9 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PIPELIFE (ΟΛΛΑΝ ΙΑ) /ΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. /ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ /ΝΤΗΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 9 από 40

10 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PE ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡ ΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PVC ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡ ΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚ/ΓΟΙ ΗΛΕΚ/ΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Α ΥΛΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 10 από ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

11 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 11 από 40 Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Πρόσωπα & Αρµοδιότητες Ονοµατεπώνυµο Αρµοδιότητα Τηλέφωνο Α. Βατµανίδης Υπεύθυνος Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΥΣΠ ) Σχεδιασµός και έγκριση ΣΠ, Περιβαλλοντικής ήλωσης και όλων των άλλων εγγράφων του ΣΠ. Προσδιορισµός και ανανέωση περιβαλλοντικών στόχων και προγραµµάτων υλοποιήσεώς τους Έγκριση διορθωτικών ενεργειών βελτιώσεως ΣΠ Υπεύθυνος εκπαίδευσης προσωπικού Ε. Περγάµαλης Αναπληρωτής Υπεύθυνος Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Υπεύθυνος σύνταξης και εφαρµογής ιαδικασιών και Οδηγιών του ΣΠ (ΥΕ Π ) Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαδικασίες του ΣΠ Υπεύθυνος αρχειοθέτησης και τήρησης εγγράφων του ΣΠ Υπεύθυνος νέων έργων Ε. ηµητρόπουλος Υπεύθυνος Συντήρησης Γ. Παπουτσόγλου Υπεύθυνος Logistics και Υπεύθυνος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε συνεργασία µε τον ΥΕ Π σύµφωνα µε τη σχετική οδηγία του ΣΠ Ροµποτή Υπεύθυνη για τις Προµήθειες

12 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 12 από 40 Στάδια εφαρµογής συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS Για την καθιέρωση και τη λειτουργία του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά ΕΜΑS από την εταιρεία, πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται τα παρακάτω βήµατα: Ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής για την εταιρεία, ανάλογη του εύρους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων/ προϊόντων της. Σχεδιασµός του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες και πτυχές της εταιρείας που σχετίζονται µε το περιβάλλον. Καθορισµός ρόλων ευθυνών και διαδικασιών για την εφαρµογή και λειτουργία του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Έλεγχος του συστήµατος και ανάπτυξη διορθωτικών ενεργειών για περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Ανασκόπηση του συστήµατος από την Ανώτατη ιοίκηση, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχιζόµενη καταλληλότητα και επάρκεια του Συστήµατος. Αναλυτικά το σχήµα που ακολουθείται για την ανάπτυξη του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης φαίνεται στην συνέχεια: Επιχείρηση Περιβαλλοντική Πολιτική Χώρος δραστηριοτήτων Αρχική περιβαλλοντική ανάλυση Συµπλήρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής Περιβαλλοντικό πρόγραµµα και στόχοι Αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις προγράµµατος, στόχων, συστήµατος Περιβαλλοντική νοµοθεσία Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης Εσωτερικός έλεγχος (audit) Περιβαλλοντική δήλωση Επίσηµη αναγνώριση 12

13 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 13 από 40 Περιβαλλοντικές Πτυχές Για τον σχεδιασµό και εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, αφετηρία αποτελεί ο εντοπισµός όλων των περιβαλλοντικών πλευρών που ενέχουν οι δραστηριότητες που εκτελούνται στη µονάδα. Για κάθε µία από τις περιβαλλοντικές πτυχές που αναγνωρίζονται ανά δραστηριότητα, ανιχνεύεται και η επίπτωση, που µπορεί να υπάρξει στο περιβάλλον. Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα τόσο στο χώρο της παραγωγής της βιοµηχανικής µονάδας όσο και στα γραφεία, σχετίζονται µε τις παρακάτω περιβαλλοντικές πτυχές: Παραγωγή Υγρών Αποβλήτων Στην εταιρεία δεν παράγονται βιοµηχανικά υγρά απόβλητα. Κυρίως τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν προέρχονται από τις δραστηριότητες υγιεινής του Προσωπικού. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ορυκτέλαια) που προκύπτουν κατά τις συντηρήσεις του µηχανολογικού εξοπλισµού συλλέγονται και παραδίδονται στον εθνικό φορέα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών, ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ Α.Ε. 13

14 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 14 από 40 Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων Τα στερεά απόβλητα που παράγονται στη µονάδα της PIPELIFE µπορούν να διαχωριστούν σε αυτά που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία και στα απόβλητα που προέρχονται από τις δραστηριότητες του προσωπικού και το χώρο των γραφείων. Σε ότι αφορά την παραγωγική διαδικασία τα απόβλητα που µπορεί να προκύψουν είναι: κόκκοι πολυαιθυλενίου και σκόνη από PVC που µπορεί να απορριφθούν κατά την µεταφορά ανάµιξη και ζύγιση των πρώτων υλών, χρησιµοποιηµένα φίλτρα κατακράτησης σκόνης, υλικά συσκευασίας και απόβλητα υλικών συσκευασίας, χρησιµοποιηµένος βοηθητικός εξοπλισµός του προσωπικού και παλαιός εξοπλισµός. Σε ότι αφορά τα απόβλητα στο χώρο των γραφείων πρόκειται για αναλώσιµα γραφείου (χαρτιά, µελάνι, τόνερ, στυλό), παλαιός ηλεκτρονικός εξοπλισµός, συσκευασίες προϊόντων καθαρισµού, υπολείµµατα τροφών και µικτά απορρίµµατα από τις δραστηριότητες του προσωπικού. Ατµοσφαιρική Ρύπανση Οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στη µονάδα δεν οδηγούν στην παραγωγή σηµαντικών αέριων εκποµπών προς το περιβάλλον. Εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων εµφανίζονται στους εσωτερικούς χώρους της µονάδας οι οποίες προέρχονται από τη µεταφορά ζύγιση και ανάµειξη των α υλών. Με την εφαρµογή κατάλληλων συστηµάτων φίλτρων, αυτόµατης µεταφοράς, ανάµειξης, συλλογής και διακίνησης των µειγµάτων PVC και κατακράτησης της σκόνης τα επίπεδα αιωρούµενων σωµατιδίων µειώνονται στο ελάχιστο. 14

15 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 15 από 40 Κατανάλωση Υδάτων Κατανάλωση Ενέργειας Το νερό για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και για τις ανάγκες του προσωπικού λαµβάνεται από δίκτυο γεώτρησης. Μέχρι το έτος 2004 στην µονάδα καταναλώνονταν συνολικά 25m 3 ηµερησίως. Με την κατάργηση των πύργων ψύξεων και την αντικατάστασή τους µε αερόψυκτα συστήµατα η κατανάλωση νερού περιορίστηκε το έτος 2004 στα 20m 3 ηµερησίως ενώ το έτος 2005 στα 18m 3 ηµερησίως. Το έτος 2006, µε την εφαρµογή επιπρόσθετων διορθωτικών ενεργειών για την µείωση της κατανάλωσης νερού καθώς και νέας µεθόδου αποσκλήρυνσης του νερού η κατανάλωσης περιορίστηκε περαιτέρω στα 16,5m 3 ηµερησίως. Η κατανάλωση αυτή όχι µόνο διατηρήθηκε αλλά ελαττώθηκε στα 16,3m 3 ηµερησίως το έτος Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν αυξηµένη για τα έτη 2006 (12.646,000 kwh) και 2007 (13.776,000 kwh για την περίοδο 1/1-30/11/07) σε σχέση µε την µέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη (~ ,000 kwh/έτος). Αυτό όµως συνέβη διότι τα δύο τελευταία έτη η παραγωγή προϊόντων ήταν πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την προηγούµενη πενταετία. Αντιθέτως σε απόλυτες τιµές η ανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο παραγόµενου προϊόντος ήταν µικρότερη τα δύο τελευταία έτη σε σχέση µε την περίοδο (βλέπε διάγραµµα 6,σελ.27) Μέχρι το έτος 2004 καταναλώνονταν επίσης ετησίως 50 τόνοι προπάνιο για τη λειτουργία των καυστήρων για την παραγωγή σωλήνων PE (XP ικτυωµένοι). Με την αλλαγή της µεθόδου δικτύωσης (κατάργηση των µπάνιων εµβάπτισης και αντικατάστασή τους µε σάουνα ατµού που λειτουργεί µε ηλεκτρική ενέργεια), η ανάλωση προπανίου δεν υφίσταται πλέον. 15

16 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 16 από 40 Όχληση (Αισθητική, Ακουστική) Θόρυβος προκαλείται από τα µηχανήµατα τροφοδοσίας, τεµαχισµού και θρυµµατισµού. Τα επίπεδα θορύβου στα όρια της µονάδας βρίσκονται κάτω από τα επιτρεπτά όρια για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Σηµείωση: Στο Παράρτηµα 1 της παρούσας ήλωσης αναφέρεται η διαδικασία προσδιορισµού των περιβαλλοντικών πτυχών καθώς και η καταγραφή και αξιολόγησή τους από την εταιρεία. 16

17 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 17 από 40 Ενέργειες για την µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Η εταιρεία PIPELIFE ακολουθεί µέχρι σήµερα µια σειρά δράσεων οι οποίες έχουν σαν στόχο την µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την µονάδα ενώ παράλληλα στα πλαίσια του EMAS ανέπτυξε µία σειρά στόχων οι οποίοι έχουν ήδη επιτευχθεί. εδοµένου ότι µε βάση την Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας πρέπει το Περιβαλλοντικό Σύστηµα να βελτιώνεται συνεχώς. κάθε έτος τίθενται νέοι στόχοι προς επίτευξη. Οι κύριες ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί και πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στο άµεσο µέλλον παρουσιάζονται στη συνέχεια. 17

18 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 18 από 40 Ατµοσφαιρική Ρύπανση Αυτοµατοποίηση της τροφοδοσίας των Α υλών και των µικροϋλικών. Λειτουργία συστήµατος φίλτρων στις εκσακκιστικές µηχανές, στους σπαστήρες και στα σιλό ανάµειξης για την αποτελεσµατική µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων. Αντικατάσταση των καυστήρων που χρησιµοποιούν προπάνιο από ατµογεννήτρια. ιενέργεια µετρήσεων αιωρούµενων σωµατιδίων στις θέσεις εργασίας. ιενέργεια µετρήσεων VCM και HLC στους χώρους παραγωγής µειγµάτων και σωλήνων PVC-U. Κατάργηση των καυστήρων θέρµανσης στον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου για αποφυγή της επιβαρύνσεως του χώρου µε τα καυσαέρια λειτουργίας τους. ιεξαγωγή έρευνας για την αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού R22 µε άλλα ψυκτικά υγρά µή φθοριωµένων υδρογονανθράκων, φιλικότερα στο περιβάλλον. Περιορισµός της αποβολής σκόνης από το σύστηµα αεροµεταφοράς Α υλών PVC-U στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του εργοστασίου. Προσθήκη νέων σιλό αποθηκεύσεως των µειγµάτων PVC-U προκειµένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η διακίνησή τους σε σάκους συσκευασίας (big-bags), γεγονός που επιβαρύνει τον χώρο των αναµεικτηρίων και της παραγωγής σωλήνων PVC-U µε αιωρούµενα σωµατίδια (σκόνη). Αντικατάσταση του συστήµατος ανάδευσης ψύξης και βελτίωση του ελέγχου ανάµειξης και ψύξης του παλαιότερου αναµεικτηρίου παραγωγής µειγµάτων PVC. 18

19 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 19 από 40 Στο ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η βελτίωση (µείωση) του επιπέδου αιωρούµενων σωµατιδίων στον χώρο των αναµεικτηρίων PVC-U µετά και από την εφαρµογή των προγραµµάτων βελτίωσης Π1, Π10, Π13 και Π14. 5mg/m 3 1 0,9 Αιωρούµενα σωατίδια mg/m 3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Αν/ριο 2004 Αν/ριο 2005 Αν/ριο 2006 Αν/ριο 2007 Αν/ριο Στόχος 2008 Control Room 2004 Control Room 2005 Control Room 2006 Control Room 2007 Control Room Στόχος 2008 ιάγραµµα 1: Επίπεδα Αιωρούµενων Σωµατιδίων & Στόχοι 2008 Νοµοθεσία 19

20 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 20 από 40 Στερεά απόβλητα Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στηρίζεται στο τρίπτυχο - Επαναχρησιµοποίηση - Ανακύκλωση - Υγειονοµική ταφή Μείωση της ποσότητας των χρησιµοποιούµενων συσκευασιών. Οι προµήθειες γίνονται κατά το δυνατό, σε µεγάλες ποσότητες. Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση όλων των µη αποδεκτών πλαστικών προϊόντων µέσα στην ίδια τη µονάδα. Αντικατάσταση του χειροκίνητου τρόπου τροφοδοσίας των γραµµών παραγωγής ΡΕ µε αυτόµατο σύστηµα τροφοδοσίας που εκτός των άλλων πλεονεκτηµάτων θα περιορίσει και τις απώλειες (φύρα) κατά την διακίνηση των υλικών. Συλλογή των κόκκων πολυαιθυλενίου που απορρίπτονται τυχαία στο χώρο παραγωγής και ανακύκλωση τους εκτός της µονάδας. Ανακύκλωση των πλαστικών σάκων συσκευασίας Α υλών από LDPE και χρησιµοποίηση της Α ύλης για παραγωγή σωλήνων. Ανακύκλωση µέρους των υλικών συσκευασίας σε κατάλληλες µονάδες ανακύκλωσης. Συλλογή και παράδοση για ανακύκλωση από εξουσιοδοτηµένους φορείς των χαρτιών των γραφείων, των χάρτινων ειδών συσκευασίας (από τους χώρους της παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης των Α υλών και των προϊόντων), των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, των ξύλινων παλετών συσκευασίας και των σάκων συσκευασίας Α υλών. Παράδοση σε εξουσιοδοτηµένο φορέα των παλαιών παροπλισµένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Παράδοση σε εξουσιοδοτηµένο φορέα των παλαιών µπαταριών. Αποµόνωση των στάσιµων Α υλών που δεν µπορούν να πουληθούν ή να επαναχρησιµοποιηθούν και παράδοσή τους σε εξουσιοδοτηµένο φορέα. 20

21 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 21 από 40 Παράδοση σε εξουσιοδοτηµένο φορέα του προς απόρριψη τόνερ των εκτυπωτικών συσκευών. Κατασκευή χωρισµάτων αποθήκευσης των αποκοµµάτων (σκραπ) παραγωγής καθώς και των επιστρεφόµενων εκτός ποιότητας προϊόντων καθώς και χωρισµάτων αποθήκευσης του µεγαλύτερου όγκου υλικών συσκευασίας. Σύνταξη οδηγίας διακίνησης και αποθήκευσης των αποβλήτων εντός της µονάδας. Στο ιάγραµµα 2 (α-γ) παρουσιάζεται η βελτίωση κατανοµής οδών διαχείρισηςανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων που δηµιουργούνται ως δευτερεύον αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας κατά την πάροδο των ετών Η µείωση του ποσοστού των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν εντός της µονάδας και η ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν εκτός µονάδας το έτος 2007 σε σχέση µε το έτος 2006, οφείλεται στο ότι το έτος 2007 χρησιµοποιήθηκαν και ανακυκλώθηκαν πολύ µεγαλύτερη ποσότητα ξύλινων παλετών και big-bags για την συσκευασία των Α υλών ΡΕ/ΡΡ και PVC % 7% Ανακύκλωση εντος της µονάδας (kg) Ανακύκλωση εκτος της µονάδας (kg) Τελική διαθεση (kg) 70% ιάγραµµα 2α: Κατανοµή ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (2005) 21

22 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 22 από % 2% 76% Ανακύκλωση εντος της µονάδας (kg) Ανακύκλωση εκτος της µονάδας (kg) Τελική διαθεση (kg) ιάγραµµα 2β: Κατανοµή ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (2006) % 1% 65% Ανακύκλωση εντός µονάδας Ανακύκλωση εκτός µονάδας Τελική διαθεση ιάγραµµα 2γ: Κατανοµή ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (2007) 22

23 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 23 από 40 Στα ιάγραµµα 3 παρουσιάζεται η συνεχής βελτίωση που έγινε την περίοδο σχετικά µε το ποσοστό των αποβλήτων που ανακυκλώνονται εντός και εκτός µονάδας Στόχος 2008 Ποσοστό Αποβλήτων (%) Ανακύκλωση εντός µονάδας Ανακύκλωση εκτός µονάδας ιάγραµµα 3: Ανακύκλωση αποβλήτων εντός και εκτός της µονάδας Η παραπάνω βελτίωση έγινε µε την εφαρµογή του έτους 2005 του project βελτίωσης Π9 οι στόχοι του οποίου βελτιώθηκαν περαιτέρω το έτος 2007 µε την εφαρµογή του project Π15. (τα project αυτά αναφέρονται παρακάτω στον πίνακα περιβαλλοντικών στόχων και δράσεων των ετών ) Με τα προγράµµατα αυτά επετεύχθη επίσης την περίοδο συνεχής µείωση του ποσοστού των Στόχος 2008 Kg/Tn Προϊόντος Συνολικά Απόβλητα Παραγωγικής ιαδικασίας & Συσκευασίας Μη Ανακυκλώσιµα Απόβλητα Παραγωγικής ιαδικασίας & Συσκευασίας ιάγραµµα 4: ιαχείριση αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας και συσκευασίας 23

24 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 24 από 40 αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και της συσκευασίας καθώς και η µείωση των αποβλήτων που δεν ανακυκλώνονται σε σχέση µε την συνολική παραγωγή προϊόντων. Στο ιάγραµµα 4, παραπάνω, παρουσιάζεται αυτή η βελτίωση. 24

25 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 25 από 40 Υγρά απόβλητα Προώθηση των αποβλήτων αναγέννησης των ρητινών Κατανάλωση νερού απιονισµού του νερού καθώς και των αποβλήτων που προέρχονται από τις δραστηριότητες υγιεινής του προσωπικού σε υδατοστεγή βόθρο. Κατάργηση και αντικατάσταση των πύργων ψύξης από αερόψυκτα συστήµατα. Εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος αναγέννησης των αποσκληρυντών που περιορίζει κατά 90% τον αριθµό των απαιτούµενων αναγεννήσεων. Τήρηση αρχείων κατανάλωσης νερού, έλεγχος των διακυµάνσεων στην κατανάλωση όπως και τακτικός έλεγχος και συντήρηση των σωληνώσεων µε στόχο την µείωση πιθανών διαρροών. Μετρήσεις σκληρότητας και Cl 2 στο πόσιµο νερό της γεωτρήσεως. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η µείωση στην κατανάλωση νερού µετά από την αντικατάσταση των υδρόψυκτων συστηµάτων από αερόψυκτα που έγινε το έτος 2004, καθώς και η συνεχής µείωση που έγινε τα έτη µε την ακριβέστερη µέθοδο µέτρησης της κατανάλωσης του νερού της γεώτρησης µε ειδικό µετρητή και µε τον περιορισµό των αναγεννήσεων των αποσκληρυντών m 3 / εργάσιµη ηµ Υδρόψυκτα Συστήµατα (01/01/04-30/04/04) Αερόψυκτα Συστήµατα (01/05/04-31/12/05) (Αυτόµατη Αναγέννηση Αποσκληρυντών) ιάγραµµα 5: Ηµερήσια Κατανάλωση Υδάτων 2007 Στόχος

26 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 26 από 40 Κατανάλωση Ενέργειας Ετήσια συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού η οποία διαρκεί δυο εβδοµάδες, και πραγµατοποιείται στα τέλη Αυγούστου. Χρήση πρόσθετων συστοιχιών πυκνωτών. Μελέτη για την εγκατάσταση καταγραφικών στην παροχή της ΕΗ. Τήρηση αρχείου µε τις καταναλώσεις ενέργειας και ανάπτυξη µέτρων για την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ετήσια βάση. Εξέταση δυνατότητας για µετρήσεις επί µέρους καταναλώσεων στα επί µέρους παραγωγικά τµήµατα του εργοστασίου. 26

27 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 27 από Κατανάλωση Ενέργειας KWH/tn KWH/tn Στόχος (2008) Έτος 1 Αύξηση Συνηµιτόνου 0,98 0,96 0,94 0,92 Συν(φ) 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 0, Στόχος (2008) Έτος ιάγραµµα 6: είκτες Κατανάλωσης Ενέργειας 27

28 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 28 από 40 Προµήθειες Έλεγχος των προµηθευτών προκειµένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προµηθειών. Υπολογισµός περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των προµηθευτών. Θόρυβος Προµήθεια νέου εξοπλισµού µε βάση τις προδιαγραφές του για το θόρυβο. Σε ότι αφορά τα επίπεδα θορύβου στο εσωτερικό της µονάδας για την προστασία του προσωπικού υπάρχει και συνίσταται η χρήση των διαθέσιµων ακουστικοπροστατευτικών µέσων. ιενέργεια µετρήσεων θορύβου στις θέσεις εργασίας και εξωτερικά της µονάδας. Εσωτερική Οργάνωση / ιοίκηση Ετήσιο σεµινάριο επιµορφώσεως του Προσωπικού σχετικά µε το Περιβαλλοντικό Σύστηµα της εταιρείας και τους Περιβαλλοντικούς στόχους. Ενεργοποίηση του Προσωπικού για υποβολή Περιβαλλοντικών προτάσεων προκειµένου να βελτιωθεί το Περιβαλλοντικό Σύστηµα της εταιρείας. ιενέργεια διαγωνισµού υποβολής προτάσεων βελτίωσης ασφαλείας / υγιεινής / περιβάλλοντος στον εργασιακό χώρο από το Προσωπικό µε απονοµή βραβείων για τις καλύτερες προτάσεις. Επιτυχής συµµετοχή του Υπευθύνου Συστήµατος Περιβάλλοντος ιαχείρισης σε µακροχρόνιο σεµινάριο κύριων αξιολογητών Συστηµάτων Περιβάλλοντος. Ένταξη της εταιρείας στο Ελληνικό ίκτυο Εταιρειών για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη. Εφαρµογή προγράµµατος καθαριότητας και διευθετήσεως χώρων σύµφωνα µε το πρόγραµµα 5s. 28

29 Συντάχθηκε από: Α. ΒΑΤΜΑΝΙ Η & Ε. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ Εγκρίθηκε από: Γ. ΛΥΣΣΑΙΟ & Α. ΒΑΤΜΑΝΙ Η Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 29 από 40 Αναλυτικότερα οι δράσεις που είχαν προγραµµατιστεί και έχουν υλοποιηθεί τα έτη φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα: Περιβαλλοντικοί στόχοι και δράσεις που έγιναν τα έτη Τοµέας εφαρµογής Στόχοι Περιορισµός διαρροής σκόνης στο περιβάλλον κατά την τροφοδοσία των A υλών, κατά 5%. Μέτρα Αυτοµατοποίηση της τροφοδοσίας των Α υλών και των µικροϋλικών. Η τροφοδοσία των α υλών θα γίνεται σε κλειστό κύκλωµα και δεν θα υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγων. Υπεύθυνος και µέλη οµάδας έργων Μ. Μουρελάτος Ι. Μουρίκης Ι. Στεφανίωτης.Πετεινάρης Πρόγραµµα Ηµεροµηνία Βελτίωσης (*) Περάτωσης Π1 12/2004 Ατµοσφαιρική Εγκλωβισµός της παραγόµενης σκόνης και των αιωρούµενων σωµατιδίων. Τοποθέτηση φίλτρων για την αποτελεσµατική αποκονίωση στην: εκσακκιστική µηχανή των α υλών, στους σπαστήρες στα 5 σιλό ανάµειξης υλικών Μ. Μουρελάτος Ι. Μουρίκης Ι. Στεφανίωτης.Πετεινάρης Π1 12/2004 ρύπανση Κατάργηση των καυστήρων Αντικατάσταση των καυστήρων που χρησιµοποιούν προπάνιο από ατµογεννήτρια Μ. Μουρελάτος Ι. Μουρίκης Σ.Παχής Π2 06/2003 Απαγόρευση καπνίσµατος Αντικατάσταση χώρων καπνιστών-µή καπνιστών Χ. Νικολάου Μ. - 12/

30 Συντάχθηκε από: Α. ΒΑΤΜΑΝΙ Η & Ε. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ Εγκρίθηκε από: Γ. ΛΥΣΣΑΙΟ & Α. ΒΑΤΜΑΝΙ Η Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 30 από 40 Περιβαλλοντικοί στόχοι και δράσεις που έγιναν τα έτη Τοµέας εφαρµογής Στόχοι Περιορισµός αποβολής σκόνης από το σύστηµα αεροµεταφοράς Α υλών του αναµεικτηρίου PVC στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του εργοστασίου Μέτρα - Αδρανοποίηση παλαιών φίλτρων. - Προµήθεια αυτόµατων φίλτρων αποκονίωσης νέας τεχνολογίας για τα αναµεικτήρια PVC. - Αντικατάσταση παλαιών αεροφρακτών και συνδέσεων παλαιού τύπου στο σύστηµα σωληνώσεων αεροµεταφοράς. Υπεύθυνος και µέλη οµάδας έργων E. Περγάµαλης. Πετεινάρης Ι. Μουρίκης Ι. Τζουνάρας Πρόγραµµα Ηµεροµηνία Βελτίωσης Περάτωσης (*) Π-10 12/2006 Ατµοσφαιρική ρύπανση Αντικατάσταση σταθεροποιητών Μολύβδου (Pb) µε αντίστοιχους Ασβεστίου / Ψευδαργύρου (Ca/Zn) ή OBS που είναι φιλικότεροι στο περιβάλλον - Project σε εξέλιξη. - Βλέπε τα µέτρα που αναφέρονται στις περιβαλλοντικές δράσεις για τα έτη και προβλέπονται για το έτος Α. Βατµανίδης Γ. Παπουτσόγλου Σ. Παχής.Ροµποτή Π-12 12/2009 Περαιτέρω περιορισµός της αποβολής σκόνης στον χώρο αποθήκευσης των µειγµάτων PVC Μείωση απωλειών (losses) µειγµάτων κατά την διακίνησή τους σε big-bags. - Προµήθεια και εγκατάσταση ειδικών ανοξείδωτων σιλό αποθήκευσης µειγµάτων υπό µορφή σκόνης - Σχεδιασµός, προµήθεια και εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων αεροµεταφοράς Α υλών - Κατασκευή ειδικών δοχείων υποδοχής των ρυγχών αναρρόφησης των µειγµάτων. Ε. Περγάµαλης. Πετεινάρης Ι. Μουρίκης Ι. Τζουνάρας Π-13 05/

31 Συντάχθηκε από: Α. ΒΑΤΜΑΝΙ Η & Ε. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ Εγκρίθηκε από: Γ. ΛΥΣΣΑΙΟ & Α. ΒΑΤΜΑΝΙ Η Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 31 από 40 Περιβαλλοντικοί στόχοι και δράσεις που έγιναν τα έτη Τοµέας εφαρµογής Στόχοι Μέτρα - Αντικατάσταση παλαιού ψύκτη Αναµεικτηρίου Νο 2 µε Υπεύθυνος και µέλη οµάδας έργων Πρόγραµµα Βελτίωσης (*) Ηµεροµηνία Περάτωσης Περαιτέρω περιορισµός της νέο υδρόψυκτο µε τον οποίο αποφεύγονται οι διαρροές Ατµοσφαιρική ρύπανση διαρροής σκόνης στον χώρο ανάµειξης των µειγµάτων PVC Μείωση απωλειών (losses) µειγµάτων λόγω στερεών σκόνης - Συντήρηση θερµαντήρα - Αντικατάσταση όλων των στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων Ε. Περγάµαλης Ε. ηµητρόπουλος. Πετεινάρης Ι. Μουρίκης Ι. Τζουνάρας Π-14 10/2007 αποβλήτων από ατελή ψύξη τους. - Βελτίωση του αυτοµατισµού λειτουργίας και του ελέγχου ανάµειξης και ψύξης των µειγµάτων 31

32 Συντάχθηκε από: Α. ΒΑΤΜΑΝΙ Η & Ε. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ Εγκρίθηκε από: Γ. ΛΥΣΣΑΙΟ & Α. ΒΑΤΜΑΝΙ Η Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 32 από 40 Περιβαλλοντικοί στόχοι και δράσεις που έγιναν τα έτη Τοµέας εφαρµογής Στόχοι Μέτρα Υπεύθυνος και µέλη οµάδας έργων Πρόγραµµα Βελτίωσης (*) Ηµεροµηνία Περάτωσης Υγρά Αντιµετώπιση των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τους πύργους ψύξης (στρατσώνα) Κατάργηση των πύργων ψύξης (θα παραµείνει µόνο ένας ως εφεδρικός) και εγκατάσταση αερόψυκτων συστηµάτων. Μ. Μουρελάτος. Πετεινάρης Ι. Στεφανιώτης Π4 12/2004 απόβλητα ιάθεση των υγρών αποβλήτων Μ. Μουρελάτος που προκύπτουν από την Επιστροφή των υγρών αποβλήτων στο βόθρο.. Πετεινάρης Π4 12/2004 αναγέννηση των ρητινών. Ι. Στεφανιώτης Τα µελάνι των εκτυπωτών θα δίνεται για ανακύκλωση σε Στερεά απόβλητα Ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων από τις δραστηριότητες των γραφείων: Μείωση παραγόµενων αποβλήτων Επαναχρησιµοποίηση Ανακύκλωση αδειοδοτηµένους ανακυκλωτές. Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης µε την κατάλληλη σήµανση. Ανακύκλωση του χαρτιού από τις δραστηριότητες των γραφείων, εκτός της µονάδας. Θ. Μυσιρλής Μ. Μουρελάτος Ε. Περγάµαλης (από 11/04/05) Γ. Παπουτσόγλου Π5 11/2005 Ανακύκλωση ορυκτελαίων. 32

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Επιχείρηση αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Στα εγκαίνια του Εργοστασίου Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κυρίες και κύριοι, Σήµερα, εδώ στην περιοχή των Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ηπολιτική µας για το περιβάλλον. 6 Μαρτίου 2009

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ηπολιτική µας για το περιβάλλον. 6 Μαρτίου 2009 Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ηπολιτική µας για το περιβάλλον 6 Μαρτίου 2009 Ησηµερινή µας συνάντηση Η στρατηγική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για τη φροντίδα του περιβάλλοντος Στόχοι Οµάδες Επιρροής Πλαίδιο ράσεων:

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων

12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΟΠΠ αποτελεί Ευρωπαϊκή προσέγγιση µε στόχοτην: Εγκαθίδρυση µοντέλου ανάπτυξης µε γνώµονα τη βιωσιµότητα Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη

Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη 1 Συνεδριο :3 ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum Εισηγητής: Kατερίνα Περίσση Προϊστ. Τμήματος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης. Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17

Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης. Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17 Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17 Όμιλος Πάνου Γερμανού 1 Όμιλος 7 Εταιρείες 6 Χώρες 5800 Εργαζόμενοι Systems Sunlight Αποτελέσματα 2016 2 Pb Pb Η SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή. Κωνσταντίνος Πούλος. Πανεπιστήµιο Πατρών

Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή. Κωνσταντίνος Πούλος. Πανεπιστήµιο Πατρών Η συµπεριφορά του υπεύθυνου καταναλωτή Κωνσταντίνος Πούλος Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Πατρών 18 ος αιώνας 19 ος αιώνας Νέα προϊόντα Κοινωνικές Οικονοµικές ηµογραφικές αλλαγές Ανάπτυξη της Επιστήµης & της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες δεν υπάρχουν Εθνικά πρότυπα για υπηρεσίες διαφόρων τύπων π.χ. τουριστικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα.

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Η Εναλλακτική ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ρ Αδαµάντιος Σκορδίλης Aν. Πρόεδρος ΕΠΕ ΧΑΝΙΑ 2008 Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Βασικό στοιχείο του Νόµου είναι η Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Σαββίδης Τεχνικός Δ/ντης Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας

Δημήτριος Σαββίδης Τεχνικός Δ/ντης Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Δημήτριος Σαββίδης Τεχνικός Δ/ντης Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Λίγα Λόγια για την Pyramis 1 Αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ /7

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ /7 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Η έκθεση διαχείρισης του (.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2006 συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε βάση το πνεύµα και τα αναφερόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η πιστοποίηση στην Ελλάδα. Κατερίνα Λιάνα Αναπληρώτρια ιευθύντρια Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε.

Η πιστοποίηση στην Ελλάδα. Κατερίνα Λιάνα Αναπληρώτρια ιευθύντρια Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε. Η πιστοποίηση στην Ελλάδα Κατερίνα Λιάνα Αναπληρώτρια ιευθύντρια Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε. Ιστορικό Στις 29/4/1901 συνήλθε η Επιτροπή Προτύπων των Μηχανικών και κατάφεραν να µειώσουν α) τις διαφοροποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία επιχείρησης -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικό Παράρτηµα Σύµβασης./ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α - Γενικές Πληροφορίες ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργούµε το µέλλον!

Λειτουργούµε το µέλλον! Λειτουργούµε το µέλλον! H αποστολή της MES Είναι η παροχή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους τοµείς της επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων. Στόχος µας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ECHMES Ltd. Περιβαλλοντικές, Χημικές & Μεταλλουργικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. Παπαδιαμαντοπούλου 4, 115 28 Αθήνα Τηλ. (210) 74 88 878, Fax (210) 74 88 877

ECHMES Ltd. Περιβαλλοντικές, Χημικές & Μεταλλουργικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. Παπαδιαμαντοπούλου 4, 115 28 Αθήνα Τηλ. (210) 74 88 878, Fax (210) 74 88 877 ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «GOLDEN HALL» Περιβαλλοντικές, Χημικές & Μεταλλουργικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. Παπαδιαμαντοπούλου 4, 115 28 Αθήνα Τηλ. (210) 74

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (LOGISTICS) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής

Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Ειδικός Επιστήμων - Διεθνολόγος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Στόχος του εργαλείου - Να βοηθήσει Δήμους στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Πολιτική Πράσινων Προμηθειών Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009

Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009 Η Ανακύκλωση των Απορριμμάτων Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009 Ν 2939 Βασικό στοιχείο του Νόμου είναι η Συμμετοχή των Χρηστών και Καταναλωτών στην Αλυσίδα διαχείρισης των Αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 3 Τ.Κ ΠΥΛΑΙΑ ΤΗΛ: ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 3 Τ.Κ ΠΥΛΑΙΑ ΤΗΛ: ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 3 Τ.Κ. 55535 ΠΥΛΑΙΑ ΤΗΛ: 2310-806.805 ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι η φαρμακαποθήκη; - Ποιοι είναι οι προμηθευτές μας; - Ποιος ο ρόλος μας στην εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017 Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα