Πακέτο αεροψεκαστή Finex

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πακέτο αεροψεκαστή Finex"

Transcript

1 Οδηγίες κατάλογος εξαρτημάτων Πακέτο αεροψεκαστή Finex A Ολοκληρωμένες λύσεις για την άντληση και τον ψεκασμό των υλικών βαφής. Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Μοντέλα: με πιστόλι αεροψεκασμού Finex 100 psi (7 bar, 0,7 MPa) με πιστόλι HVLP Finex 100 psi (7 bar, 0,7 MPa) Μέγιστη πίεση λειτουργίας ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΈΝΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ. ΠΡΩΤΟΠΌΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ.

2 Πίνακας περιεχομένων µ Σχετικά εγχειρίδια 2 Έκπλυση 9 Προειδοποιήσεις 3 Εκκίνηση 10 Εγκατάσταση 5 Ψεκασμός 11 Γείωση 5 Τερματισμός λειτουργίας 11 Έκπλυση πριν από την χρήση της συσκευής 5 Συντήρηση 12 Εξαρτήματα 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων 13 Εξαρτήματα ψεκαστή 6 Μέρη 14 Απαιτούμενα εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται) 6 Πακέτο ψεκαστή Finex 14 Συνιστώμενα εξαρτήματα 6 Διαστάσεις 15 Λειτουργία της αντλίας και επισκευή 6 Τεχνικά Στοιχεία 15 Τυπική εγκατάσταση 7 Bασική εγγύηση Graco 16 Εκτόνωση πίεσης 8 Πληροφορίες για τη Graco 16 Συναρμολόγηση/Εγκατάσταση 8 Γείωση 9 Σχετικά εγχειρίδια Εγχειρίδιο Περιγραφή Husky 307 Πνευματικές αντλίες διαφράγματος Πιστόλι Finex Ρυθμιστές πίεσης υγρού A

3 Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις αφορούν τη ρύθμιση, χρήση, γείωση, συντήρηση και επισκευή του παρόντος εξοπλισμού. Το θαυμαστικό αφορά γενική προειδοποίηση και τα σύμβολα κινδύνου αναφέρονται σε κινδύνους σχετικούς με διαδικασίες. Να ανατρέχετε σε αυτές τις προειδοποιήσεις. Ενδέχεται να βρείτε πρόσθετες προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν σε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο, όπου απαιτείται. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις, όπως οι αναθυμιάσεις διαλυτών και χρωμάτων, στον χώρο εργασίας μπορεί να αναφλεγούν ή να προκαλέσουν έκρηξη. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο φωτιάς ή έκρηξης: Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Εξουδετερώνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης, όπως λυχνίες καθοδήγησης, τσιγάρα, φορητούς ηλεκτρικούς λαμπτήρες και πλαστικά υφάσματα (ενδεχόμενο δημιουργίας στατικών τόξων) Απομακρύνετε από το χώρο εργασίας όλα τα υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων διαλύτη, υφασμάτων και βενζίνης. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε καλώδια παροχής ισχύος, και μην ανάβετε ή σβήνετε φώτα όταν υπάρχουν εύφλεκτες αναθυμιάσεις. Γειώνετε όλες τις συσκευές στον χώρο εργασίας. Βλέπε οδηγίες Γείωσης. Εάν παρατηρήσετε σπινθηρισμό από στατικό ηλεκτρισμό ή νοιώσετε να σας διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα, διακόψτε τη λειτουργία αμέσως. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό έως ότου εντοπίσετε και αποκαταστήσετε το πρόβλημα. Στον χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας που να είναι σε κατάσταση λειτουργίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας ή την ονομαστική θερμοκρασία του εξαρτήματος με τη χαμηλότερη ονομαστική τιμή. Βλέπε Τεχνικά Στοιχεία σε όλα τα σχετικά εγχειρίδια. Χρησιμοποιείτε ρευστά και διαλύτες συμβατά με τα διαβρεχόμενα εξαρτήματα του εξοπλισμού. Βλέπε Τεχνικά Στοιχεία σε όλα τα σχετικά εγχειρίδια. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις των κατασκευαστών του ρευστού και του διαλύτη. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας, ζητήστε τα δελτία MSDS (Δελτία Στοιχείων Ασφαλείας Υλικών) από τον διανομέα ή το κατάστημα πώλησης του υλικού. Ελέγχετε τον εξοπλισμό καθημερινά. Φροντίζετε για την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση οιωνδήποτε εξαρτημάτων που φέρουν φθορές ή βλάβες, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Μην επιφέρετε μετατροπές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε τον αντιπρόσωπο. Φροντίστε ώστε οι ελαστικοί σωλήνες και τα καλώδια να μην διέρχονται από περιοχές κίνησης και να μην έρχονται σε επαφή με αιχμηρές άκρες, κινητά μέρη και θερμές επιφάνειες. Μην συστρέφετε και μην λυγίζετε πολύ τους ελαστικούς σωλήνες ούτε να χρησιμοποιείτε τους ελαστικούς σωλήνες για να σύρετε τον εξοπλισμό. Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τον χώρο εργασίας. Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας A 3

4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν εκτόξευση ρευστού στα μάτια ή το δέρμα από το πιστόλι/βαλβίδα διανομής, ή λόγω διαρροής ή σπασμένων εξαρτημάτων, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Εκτελείτε τη Διαδικασία Εκτόνωσης της Πίεσης που περιγράφεται στο εγχειρίδιο όταν διακόπτετε το ψεκασμό και πριν προβείτε σε έκπλυση, έλεγχο ή συντήρηση του εξοπλισμού. Προτού να προβείτε σε λειτουργία του εξοπλισμού, σφίξτε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής ρευστού. Ελέγχετε τους εύκαμπτους σωλήνες, τους αγωγούς και τις ζεύξεις καθημερινά. Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση οιωνδήποτε εξαρτημάτων φέρουν φθορές ή βλάβες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ Ή ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση επαφής των τοξικών ρευστών ή των αναθυμιάσεων με τα μάτια ή το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσής τους. Διαβάστε MSDS (Δελτίο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικών) για να ενημερωθείτε σχετικά με τους συγκεκριμένους κινδύνους από τα ρευστά που χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύετε το επικίνδυνο ρευστό σε εγκεκριμένα δοχεία και φροντίζετε για την απόρριψή του σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες. Φοράτε πάντα στεγανά γάντια όταν ψεκάζετε ή καθαρίζετε τον εξοπλισμό. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν χειρίζεστε, συντηρείτε ή βρίσκεστε στον χώρο χειρισμού του εξοπλισμού, πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό που σας προφυλάσσει από το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων του τραυματισμού στα μάτια, της εισπνοής τοξικών αναθυμιάσεων, των εγκαυμάτων και της απώλειας ακοής. Ο εν λόγω εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Προστατευτικά για τα μάτια Ρουχισμό και αναπνευστήρα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του ρευστού και του διαλύτη. Γάντια Ωτοασπίδες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Μην χρησιμοποιείτε 1,1,1-τριχλωροεθάνιο, χλωριούχο μεθυλένιο, άλλους διαλύτες αλογονωμένου υδρογονάνθρακα ή ρευστά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες στον παρόντα ή σε άλλο εξοπλισμό αλουμινίου ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί επικίνδυνη χημική αντίδραση και θραύση του εξοπλισμού δυνάμενη να προκαλέσει θάνατο, σοβαρό τραυματισμό και υλικές ζημιές A

5 Εγκατάσταση Γείωση Εγκατάσταση Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος. Η γείωση μειώνει τον κίνδυνο του στατικού ηλεκτρισμού και της ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα που συσσωρεύεται στατικά ή για την περίπτωση βραχυκυκλώματος. Αντλία: χρησιμοποιήστε το καλώδιο γείωσης και το σφιγκτήρα (παρέχονται). Δείτε την ΕΙΚ. 1. Χρησιμοποιήστε τη βίδα γείωσης (GS) και την ασφαλιστική ροδέλα (LW) για να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης (N) στο πίσω μέρος του αεροκινητήρα. Σφίξτε καλά τη βίδα. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου γείωσης σε μια πραγματική γείωση (P). Εικ.1 Καλώδιο γείωσης Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα και υγρού: χρησιμοποιήστε μόνο ηλεκτρικά αγώγιμους εύκαμπτους σωλήνες. Αεροσυμπιεστής: ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Πιστόλι ψεκασμού / Βαλβίδα διανομής: γειώστε μέσω μιας σύνδεσης σε ένα κατάλληλα γειωμένο εύκαμπτο σωλήνα αέρα ή υγρού και την αντλία. Ο εύκαμπτος σωλήνας του αέρα είναι αγώγιμος και χρησιμοποιείται για την γείωση του πιστολιού. Εάν πρόκειται να επεκτείνεται το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα αγώγιμο εύκαμπτο σωλήνα. Δοχείο παροχής υγρού: ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες. Αντικείμενο στο οποίο γίνεται ο ψεκασμός: ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες. Κάδοι διαλύτη που χρησιμοποιούνται κατά την έκπλυση: ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες. Χρησιμοποιήστε μόνο αγώγιμους μεταλλικούς κάδους, τοποθετημένους πάνω σε μια γειωμένη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τον κάδο σε μια μη αγώγιμη επιφάνεια, όπως χαρτί ή χαρτόνι, η οποία διακόπτει τη συνέχεια της γείωσης. Για την διατήρηση της συνέχειας της γείωσης κατά την έκπλυση ή την εκτόνωση της πίεσης: κρατήστε το μεταλλικό τμήμα του πιστολιού ψεκασμού/εκκενώστε καλά την βαλβίδα προς την μεριά του γειωμένου μεταλλικού δοχείου, μετά πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού/βαλβίδας. Έκπλυση πριν από τη χρήση της συσκευής Η συσκευή έχει δοκιμαστεί με νερό. Για την αποφυγή της ανάμειξης του υγρού σας με το νερό, πλύνετε τη συσκευή με ένα συμβατό διαλύτη πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Δείτε το εγχειρίδιο της αντλίας. Δείτε την ενότητα Σχετικά εγχειρίδια, σελίδα A 5

6 Χειριστήρια και εξαρτήματα Χειριστήρια και εξαρτήματα Ο εγκλωβισμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει την απρόσμενη λειτουργία της αντλίας, με πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από το πιτσίλισμα ή από τα κινούμενα μέρη. Χειριστήρια ψεκαστήρα Ρυθμιστής πίεσης αέρα της αντλίας (C): ένας ρυθμιστής ασφαλείας για την ρύθμιση της πίεσης του αέρα στον κινητήρα και και της πίεσης εξόδου του υγρού της αντλίας. Δείτε το μανόμετρο για να διαβάσετε την πίεση του αέρα. Ρυθμιστής πίεσης αέρα του πιστολιού (D): ένας ρυθμιστής ασφαλείας για τη ρύθμιση της πίεσης του αέρα στο πιστόλι. Δείτε το μανόμετρο για να διαβάσετε την πίεση του αέρα. Ρυθμιστής πίεσης υγρού (E): χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της πίεσης του υγρού στο πιστόλι ψεκασμού. Κύρια βαλβίδα εξαέρωσης (L): απαιτείται στο σύστημά σας για την εκτόνωση του αέρα που εγκλωβίζεται μεταξύ του συστήματος και του αεροκινητήρα, όταν η βαλβίδα είναι κλειστή. Απαιτούμενα εξαρτήματα (δεν συμπεριλαμβάνονται) Κύρια παροχή αέρα (J): συνδέει την παροχή του αέρα από τον αεροσυμπιεστή στην αντλία. Συνιστώμενα εξαρτήματα Φίλτρο του αγωγού του αέρα (F): αποτρέπει την είσοδο των επιβλαβών ρύπων στη μονάδα ελέγχου και στον αεροκινητήρα. Βαλβίδα αποστράγγισης υγρασίας της αγωγού του αέρα (M): τοποθετημένη στη βάση του κάθε καθοδικού αγωγού αέρα, για την αποστράγγιση της υγρασίας. Λειτουργία της αντλίας και επισκευή Ακολουθήστε την διαδικασία εκτόνωσης της πίεσης του εγχειριδίου της αντλίας πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό ή στην συντήρηση της συσκευής. Για ολοκληρωμένες οδηγίες και προειδοποιήσεις δείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο της αντλίας. Δείτε την ενότητα Σχετικά εγχειρίδια, σελίδα A

7 Τυπική εγκατάσταση Εικ. 2: Τυπική εγκατάσταση (Δείχνεται το πιστόλι αεροψεκασμού Finex ) A Αντλία B Βαλβίδα διακοπής της γραμμής εξαέρωσης C Μετρητής του ρυθμιστή αέρα της αντλίας D μετρητής της πίεση του αέρα του πιστολιού E Ρυθμιστής της πίεσης του υγρού του πιστολιού F Φίλτρο αέρα G Σετ εύκαμπτου σωλήνα H Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης I Καλώδιο γείωσης της αντλίας (απαιτείται) J Κύριος αγωγός παροχής αέρα K Πιστόλι ψεκασμού, Αεροψεκαστής Finex ή HVLP Μ Κεντρική Βαλβίδα Εξαέρωσης N Αποστράγγιση υγρασίας αγωγού αέρα A 7

8 Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης 2. Κρατήστε γερά το πιστόλι ενάντια σε ένα γειωμένο μεταλλικό κάδο και πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού. Ο εγκλωβισμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει την απρόσμενη λειτουργία της αντλίας, με πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από το πιτσίλισμα ή από τα κινούμενα μέρη. 1. Κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης. Συναρμολόγηση και εγκατάσταση 5. Γειώστε την αντλία. Δείτε την ενότητα Γείωση, σελίδα Συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα του αέρα στον ρυθμιστή του αέρα του πιστολιού. 6. Συνδέστε την κύρια παροχή αέρα στην βαλβίδα εξαέρωσης. 2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του αέρα στο πιστόλι. 7. Έκπλυση. Δείτε την ενότητα Έκπλυση, σελίδα Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του υγρού του πιστολιού στο ρυθμιστή του υγρού. Σφίξτε καλά. 8. Εκκίνηση. Δείτε την ενότητα Εκκίνηση, σελίδα Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του υγρού στο πιστόλι. Σφίξτε καλά. 9. Ψεκασμός. Δείτε την ενότητα Ψεκασμός, σελίδα A

9 Γείωση Γείωση 2. Γειώστε το αντικείμενο που ψεκάζετε, το δοχείο παροχής ρευστού και όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό στο χώρο ψεκασμού. 1. Συνδέστε το σφιγκτήρα του καλωδίου γείωσης σε μια πραγματική γείωση. 3. Γειώστε όλα τα δοχεία διαλυτών. Χρησιμοποιήστε μόνο μεταλλικούς κάδους. Μην τοποθετήσετε κάποιο μη αγώγιμο υλικό όπως χαρτί ή χαρτόνι. Έκπλυση 1. Εκτονώστε την πίεση. Δείτε την ενότητα Εκτόνωση πίεσης, σελίδα Αφαιρέστε την τάπα του αέρα. Καθαρίστε ξεχωριστά. 6. Ανοίξτε τον ρυθμιστή του αέρα της αντλίας έως ότου ξεκινήσει η αντλία. 7. Όταν αρχίσει να ρέει καθαρός διαλύτης χωρίς αέρα από το πιστόλι σταματήστε τον ψεκασμό. 3. Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης στο διαλύτη. 4. Κλείστε και τους δυο ρυθμιστές αέρα. 8. Αφαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης από το διαλύτη. Συνεχίστε το ψεκασμό έως ότου όλος ο διαλύτης να βγει από το πιστόλι. 5. Ανοίξτε την βαλβίδα εξαέρωσης. 9. Κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης. 10. Εκτονώστε την πίεση. Δείτε την ενότητα Εκτόνωση πίεσης, σελίδα A 9

10 Εκκίνηση Εκκίνηση 1. Κλείστε τόσο τους ρυθμιστές αέρα όσο και την βαλβίδα εξαέρωσης. 5. Ανοίξτε την βαλβίδα εξαέρωσης. 2. Κλείστε το ρυθμιστή του υγρού. 6. Ανοίξτε τον ρυθμιστή του αέρα της αντλίας έως ότου ξεκινήσει η αντλία. 3. τοποθετήστε την τάπα του αέρα. 7. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή της πίεσης του υγρού. 4. Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης στο υγρό. 8. Κρατήστε γερά το πιστόλι ενάντια σε ένα γειωμένο μεταλλικό κάδο και πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού έως ότου ετοιμαστεί η ροή του υγρού. Ελευθερώστε τη σκανδάλη. Η συσκευή είναι έτοιμη για τον ψεκασμό A

11 Ψεκασμός Ψεκασμός 1. Ρυθμίστε την ροή του υγρού χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή του αέρα της αντλίας ή τον ρυθμιστή της πίεσης του υγρού. 4. Ελέγξτε τη μορφή του ψεκασμού. Διαβάστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του υγρού. Προσαρμόστε όπως απαιτείται. 2. Ρυθμίστε την πίεση του υγρού έτσι ώστε η ροή να βγαίνει 6-8 εκατοστά στην ευθεία πριν να πέφτει κάτω. 3. Προσαρμόστε το ρυθμιστή του αέρα του πιστολιού έτσι ώστε να επιτύχετε τον κατάλληλο ψεκασμό από το πιστόλι. Τερματισμός λειτουργίας 1. Έκπλυση. Δείτε την ενότητα Έκπλυση σελίδα Εκτονώστε την πίεση. Δείτε την ενότητα Εκτόνωση πίεσης σελίδα A 11

12 Συντήρηση Συντήρηση 4. Καθαρίστε το εξωτερικό του ψεκαστήρα χρησιμοποιώντας ένα συμβατό διαλύτη. Εκτονώστε την πίεση πριν ξεκινήσετε την συντήρηση. Δείτε την ενότητα Εκτόνωση πίεσης σελίδα Έκπλυση. Δείτε την ενότητα Έκπλυση, σελίδα Καθαρίστε την τάπα του αέρα και το ακροφύσιο του υγρού. 5. Ελέγχετε τους εύκαμπτους σωλήνες, τους αγωγούς και τις ζεύξεις καθημερινά. Πριν από κάθε χρήση, συσφίξτε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής ρευστού. 3. Καθαρίστε τον σωλήνα αναρρόφησης και το πλέγμα εισόδου, χρησιμοποιώντας ένα συμβατό διαλύτη. 6. Καθαρίστε το βοηθητικό φίλτρο αέρα (δεν παρέχεται) στον κύριο αγωγό σας του αέρα A

13 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εκτονώστε την πίεση πριν ξεκινήσετε την συντήρηση. Δείτε την ενότητα Εκτόνωση πίεσης, σελίδα 8. Πρόβλημα Αιτία Λύση Η αντλία δεν ξεκινά, ή σταματά. Η αντλία λειτουργεί ανώμαλα. Κλείσιμο της βαλβίδας του αέρα. Βουλωμένος αγωγός του υγρού ή του πιστολιού ψεκασμού. Κολλημένη ή καταστραμμένη βαλβίδας της αντλίας του αέρα. Βουλωμένος αγωγός ο αναρρόφησης ή το πλέγμα εισόδου. Ανοίξτε τη βαλβίδα. Καθαρίστε, συντηρήστε. Μην αφήνετε το υγρό να κατακαθίσει μέσα στην αντλία ή στους αγωγούς. Προβείτε σε συντήρηση της αντλίας. Χρησιμοποιήστε φιλτραρισμένο αέρα. Καθαρίστε. Η αντλία λειτουργεί πολύ γρήγορα. Εξάντληση των αποθεμάτων ρευστού. Ανεφοδιάστε την παροχή του ρευστού και εκκινήστε το ψεκαστή. Η αντλία σταματά να λειτουργεί κατά τη στάση ή δεν διατηρεί την πίεση κατά τη στάση. Ελέγξετε για φθορά στις βαλβίδες ή στα στεγανωτικά παρεμβύσματα. Προβείτε σε συντήρηση της αντλίας. Διαρροή αέρα που ακούγεται. Φθαρμένη βαλβίδα αέρα. Προβείτε σε συντήρηση της αντλίας. Φυσαλίδες αέρα στο ρευστό. Υποβαθμισμένη ποιότητα βαφής ή ακανόνιστη δέσμη βαφής. Χαλαρώστε το σωλήνα αναρρόφησης. Διαρρηγμένο διάφραγμα. Λανθασμένο υγρό ή πίεση αέρα στο πιστόλι. Το ρευστό είναι πολύ λεπτό ή πολύ παχύ. Ακάθαρτο, φθαρμένο ή κατεστραμμένο πιστόλι βαφής. Σφίξτε. Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό στεγανοποιητικό σπείρωμα υγρού ή μια ταινία PTFE στους συνδέσμους. Προβείτε σε συντήρηση της αντλίας. Βλέπε εγχειρίδιο πιστολιού. Διαβάστε τις συστάσεις του παρασκευαστή του ρευστού. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή του υγρού. Αραιώστε ή πυκνώστε το υγρό; διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του υγρού. Προβείτε σε συντήρηση της αντλίας. Κατακάθιση του υγρού. Παραγγείλετε το κιτ αναδευτήρα Αρ. Εξαρ A 13

14 Εξαρτήματα με πιστόλι ψεκασμού Finex με πιστόλι HVLP Finex Εξαρτήματα Κωδ.ΕξάρτημαΠεριγραφή ΠΛΑΚΑ, στερέωσης 1 2 D31331 ΑΝΤΛΙΑ, διάγραμμα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, συνδετικό 2 περικόχλιο, μειωτήρας 4 15D921 ΣΚΕΛΟΣ, δεξί, (τελικό) D922 ΣΚΕΛΟΣ, αριστερό, (τελικό) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ, πίεση, υγρό ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, 1/4 NPSM X 1/4 1 NPT ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ, αέρας ΜΕΤΡΗΤΗΣ, πίεση αέρα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ταυ, 1/4 NPT ΧΕΡΟΥΛΙ, καλώδιο αντλίας R472 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ, εξαγ. HD, με φλάντζα 1/ ΒΙΔΑ, μαχ, εξαγ. κεφαλή με φλάντζα HD Ποσ ΠΛΕΓΜΑ, αγωγό αναρρόφησης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, αρσενικό ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, 4 πολυαιθυλένιο πόδια ΒΑΛΒΙΔΑ, με οπή 2 1 κατευθύνσεων ΚΑΛΩΔΙΟ, συγκρότημα γείωσης 1 κολάρου ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, σετ, 25 πακεταρισμένο (δεν δείχνεται) πόδια ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, γωνία αρσενική 2 22a ΠΙΣΤΟΛΙ, GRACO Finex, συμ., 1 πίεση 22b ΠΙΣΤΟΛΙ, GRACO Finex HVLP ΠΑΞΙΜΑΔΙ, εξάγ. ασφαλείας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, κεφαλή ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, γωνία 1/4 NPT ΣΩΛΗΝΑΣ, 3/8 ΕΔ Νάιλον (δεν δείχνεται) 1 πόδι A

15 Διαστάσεις Διαστάσεις Τεχνικά Στοιχεία Μέγιστη πίεση λειτουργίας του υγρού 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) Μέγιστη πίεση εισαγωγής αέρα 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας F (4,4-43 C) Βάρος συσκευασίας 19,8 lbs (9,0 kg) Διαβρεχόμενα εξαρτήματα Αντλία Δείτε τα σχετικά εγχειρίδια, σελίδα 2. Πιστόλι Δείτε τα σχετικά εγχειρίδια, σελίδα 2. Ρυθμιστής υγρού Δείτε τα σχετικά εγχειρίδια, σελίδα 2. Άλλα νάιλον, ακετάλη, SST, πολυαιθυλένιο Ηχητικά επίπεδα: ανατρέξτε στα σχετικά εγχειρίδια της αντλίας και του πιστολιού. Δείτε τη σελίδα A 15

16 Βασική εγγύηση Graco Βασική εγγύηση Graco Η Graco εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός του αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο ο οποίος είναι κατασκευασμένος από τη Graco και φέρει το όνομά της δεν είναι ελαττωματικός στα υλικά και στην κατασκευή έως την ημερομηνία της πώλησης της πρώτης αγοράς για χρήση. Με την εξαίρεση της οποιασδήποτε ειδικής, επεκταμένης ή περιορισμένης εγγύησης που δόθηκε από τη Graco, η Graco θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής που καθορίστηκε από τη Graco ότι είναι ελαττωματικό, για μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αγοράς. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο όταν η συσκευή εγκατασταθεί, λειτουργήσει και συντηρηθεί σύμφωνα με τις γραπτές συστάσεις της Graco. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει, και η Graco δεν θα είναι υπεύθυνη για τη γενική φυσιολογική φθορά, ή την οποιοδήποτε δυσλειτουργία ή φθορά που προκαλείται από την λανθασμένη εγκατάσταση, εφαρμογή, τριβή, διάβρωση, ανεπαρκή ή ακατάλληλη συντήρηση, αμέλεια, ατύχημα, μαστόρεμα ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων με άλλων διαφορετικών της Graco. Ούτε η Graco θα είναι υπεύθυνη για τη δυσλειτουργία, ζημιά ή φθορά που προκλήθηκε από την ασυμβατότητα του εξοπλισμού της Graco με δομές, εξαρτήματα, συσκευές ή υλικά που δεν παρέχονται από την Graco, ή τον ακατάλληλο σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση των δομών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού ή υλικών που δεν παρέχονται από τη Graco. Αυτή η εγγύηση ισχύει υπό τον όρο της προπληρωμένης επιστροφής του αποκαλούμενου ελαττωματικού εξοπλισμού σε ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Graco προς επιβεβαίωση του ισχυριζόμενου ελαττώματος. Εάν επιβεβαιωθεί το ισχυριζόμενο ελάττωμα, η Graco θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς κόστος το οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα. Ο εξοπλισμός θα επιστραφεί στον αρχικό αγοραστή με προπληρωμένη τη μεταφορά. Εάν μετά από την επιθεώρηση του εξοπλισμού δεν διαπιστωθεί το οποιοδήποτε ελάττωμα στο υλικό ή στην κατασκευή, οι επισκευές θα γίνουν με ένα λογικό κόστος, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος των εξαρτημάτων, τα εργατικά και τα μεταφορικά. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η αποκλειστική υποχρέωση της Graco και η αποκατάσταση του αγοραστή για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης θα πραγματοποιηθεί όπως διατυπώθηκε παραπάνω. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι καμιά άλλη αποκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά στις, συμπωματικές ή συνεχείς ζημιές από απώλειες κερδών, απώλειες πωλήσεων, τραυματισμός σε πρόσωπα ή φθοράς σε περιουσία, ή οποιοδήποτε άλλη συμπωματική ή συνεχής απώλεια) δεν θα είναι διαθέσιμη. Η οποιαδήποτε ενέργεια για παραβίαση της εγγύησης θα πρέπει να εγείρεται μέσα σε (2) χρόνια από την ημερομηνία της πώλησης. Η GRACO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΥΛΙΚΑ, Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΓΑΙ ΑΠΟ ΤΗ GRACO. Αυτά τα αντικείμενα, που πωλούνται αλλά δεν κατασκευάζονται από την Graco (όπως ηλεκτρικά μοτέρ,διακόπτες, εύκαμπτους σωλήνες, κτλ.), υπόκεινται στην εγγύηση εάν υπάρχει του κατασκευαστή τους. Η Graco θα παράσχει στον αγοραστή την εύλογη βοήθεια στην έγερση απαιτήσεων για την παραβίαση αυτών των εγγυήσεων. Σε καμία περίπτωση η Graco δεν θα είναι υπεύθυνη για έμμεσες, συμπωματικές, ειδικές ή συνεχείς ζημιές που προκαλούνται από τη παροχή εξοπλισμού δυνάμει του παρόντος, ή τη διαμόρφωση, απόδοση, ή χρήση των οποιονδήποτε προϊόντων ή άλλων προϊόντων που πωλούνται εν προκειμένω, είτε πρόκειται για παραβίαση συμβολαίου, παραβίαση εγγύησης, αμέλειας από τη Graco, ή για άλλη περίπτωση. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ GRACO ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Τα μέρη έχουν λάβει γνώση ότι απαιτείται το παρόν έγγραφο, καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα, σημειώσεις, δικόγραφα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος ή σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα στο παρόν, να συντάσσονται στα Αγγλικά. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées. Πληροφορίες για τη Graco Για να δώσετε μια παραγγελία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Graco ή τηλεφωνήστε για βρείτε τον κοντινότερο αντιπρόσωπο. Τηλέφωνο: ή χωρίς χρέωση: Φαξ: Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων αποτελούν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. This manual contains Greek, MM Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, japan, Korea GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN / A

Ηλεκτρικά συστήματα ψεκασμού Airless

Ηλεκτρικά συστήματα ψεκασμού Airless Λειτουργία Ηλεκτρικά συστήματα ψεκασμού Airless 332781A EL - Για φορητές εφαρμογές ψεκασμού βαφής και επιστρώσεων αρχιτεκτονικών δομών - - Μόνο για επαγγελματική χρήση - - Μη εγκεκριμένο για χρήση σε εκρηκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα SB-80 / SB-85C Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων Ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινες) Εμπλοκή χαρτιού Ανοικτή θύρα Υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C Είσοδος κάρτας / CD Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων Είσοδος χαρτιού Ενδεικτικές λυχνίες Εμπλοκή χαρτιού

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Αεροφυλάκιο 2 Ηλεκτροκινητήρας 3 Κεφαλή 4 Βάση 5 Τροχαλία 6 Ιμάντας 7 Προστατευτικό κάλυμμα 11 Πιεσοστάτης 13 Μανόμετρο 14 Βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα

Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα Λειτουργία, Εξαρτήματα Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα 334578D EL Μόνο για επαγγελματική χρήση. Μη εγκεκριμένο για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή επικίνδυνες τοποθεσίες. Για φορητές εφαρμογές ψεκασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 1. Συναρμολογήστε το μηχάνημα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικές υποδείξεις. Διαβάθμιση κινδύνων. Χειρισμός. Εγγύηση. Αρμόζουσα χρήση. Περιγραφή της συσκευής

Πίνακας περιεχομένων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικές υποδείξεις. Διαβάθμιση κινδύνων. Χειρισμός. Εγγύηση. Αρμόζουσα χρήση. Περιγραφή της συσκευής 3 4 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις γνήσιες οδηγίες λειτουργίας, καθώς και τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Ενεργήστε ανάλογα. Φυλάξτε τα δύο αυτά τεύχη για μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος

SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος SCLAK Η εξυπνότερη και ασφαλέστερη είσοδος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εκδ. 1.2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 5. STANDARD 6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Merkur. Σετ ψεκασμού τελικού φινιρίσματος με προηγμένη τεχνολογία και ανώτερη απόδοση

Merkur. Σετ ψεκασμού τελικού φινιρίσματος με προηγμένη τεχνολογία και ανώτερη απόδοση Σετ ψεκασμού τελικού φινιρίσματος με προηγμένη τεχνολογία και ανώτερη απόδοση Προηγμένη τεχνολογία. Ανώτερη απόδοση. Η εργονομία, η εξοικονόμηση κόστους και τα αποτελέσματα φινιρίσματος αποτελούν τις λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

STIHL AK 10, 20, 30. Προφυλάξεις ασφαλείας

STIHL AK 10, 20, 30. Προφυλάξεις ασφαλείας { STIHL AK 10, 20, 30 Προφυλάξεις ασφαλείας ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια,

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα ηλεκτροστατικού ψεκασμού Merkur

Πακέτα ηλεκτροστατικού ψεκασμού Merkur . Οδηγίες-Εξαρτήματα Πακέτα ηλεκτροστατικού ψεκασμού Merkur 33686P EL Για ηλεκτροστατικές εφαρμογές φινιρίσματος και επικάλυψης σε επικίνδυνες ή μη επικίνδυνες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405 Οδηγίες Χρήσης Αρ.είδους 27 070 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l Αρ.είδους 27 070 890 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l 04 573 A 405 Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 2 1.1. Προορισμός σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

P54220 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις

P54220 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις 1929480220_31-P54220_98 105 148 mm P54220 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις www.emos.eu Εγχειρίδιο λειτουργίας Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Περιεχόμενα 1. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 2 Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία πετρελαίου 60 l/min

Αντλία πετρελαίου 60 l/min Αντλία πετρελαίου 60 l/min 230 V AC Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Πεδίο χρήσης 1.4 Απαιτήσεις από το σημείο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά συστήματα ψεκασμού Airless

Ηλεκτρικά συστήματα ψεκασμού Airless Επισκευή Ηλεκτρικά συστήματα ψεκασμού irless 332808 EL - Για φορητές εφαρμογές ψεκασμού βαφής και επιστρώσεων αρχιτεκτονικών δομών - - Μόνο για επαγγελματική χρήση - - Μη εγκεκριμένο για χρήση σε εκρηκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Nr.: 2342190 I.-Nr.: 11022 TH-VC 1930 SA Προσοχή Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SVC9702 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Σημάνσεις Ασφαλείας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X

Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Λειτουργία Ηλεκτρικοί ψεκαστήρες χωρίς αέρα 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X 333370C EL Για φορητό ψεκασμό αρχιτεκτονικών επιχρισμάτων και χρωμάτων χωρίς αέρα. Για επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης

Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης και Χρήσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η ψησταριά είναι σε χρήση, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη. Μαγειρεύετε πάντα με πολύ προσοχή. Να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ατυχημάτων ή

Διαβάστε περισσότερα

Kemei Perfect Curl. Αυτοματοποιημένο ψαλίδι μαλλιών

Kemei Perfect Curl. Αυτοματοποιημένο ψαλίδι μαλλιών Kemei Perfect Curl Αυτοματοποιημένο ψαλίδι μαλλιών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Επίστρωση από κεραμικό. 2. Γρήγορη άνοδος της θερμοκρασίας (μέγιστη 230 C). 3. Διακόπτης 0-I-II: 2 βαθμίδες θερμοκρασίας - 210 C (I)

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα