ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016"

Transcript

1 ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΠΡΩΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,18 108, ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,60 78, ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,22 67, ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,13 43, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - Π ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) -Κ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,99 58, ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,54 38, ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,45 60, ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,14 68, ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,30 61, ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,00 62, ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,40 93, ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛ ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ

2 408 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΑΚΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΕΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΑΕΑ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑ ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕΑ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕΑΛΟΝΙ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ.Ε. (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣ ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,16 78, ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,97 88, ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,64 37, ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ( ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΙΩ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,24 80, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,80 39,80 98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ( ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,22 49, ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,70 90, ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,67 87, ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,17 85, ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,31 89, ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,42 87, ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,46 91,57

3 297 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,89 91, ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,91 91, ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,72 88, ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,90 68, ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,25 88, ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,66 41, ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,52 78, ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,98 79, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ & ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,23 102, ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,08 86, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,53 84, ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑ ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,44 85, ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,01 70, ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΞΑΝΘΗ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΠΑΣΡ ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,43 59, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΤΡΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,70 55, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠ ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,00 81, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,92 35, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Π ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΧΑΝΙ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΑΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ο ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,65 89, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΕΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ

4 445 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΠΕ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΕΡΡΕ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΠΑΡΣΗ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ Σ.Ε. (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ Σ.Ε. (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Σ.Ε. ΚΑΙ ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ Σ.Ε. (ΡΕΘΤΜΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Σ.Ε. ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛ ΑΠΑΙΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛ ΑΠΑΙΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,20 92, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,41 53, ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,56 57, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,82 53, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ,74 58, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΣΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ( ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) - ΣΟΠΙΚΗ ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ

5 596 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΕΡΡΕ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ) ΣΕΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΕΡΡΕ) ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ Ε ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ Ε ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΝΩΣΕΡΗ ΧΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΡΟΔΟΤ (Α..Σ.Ε.Ρ.) ΑΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ ΑΝΩΣΕΡΗ ΧΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ (Α..Σ.Ε.Κ.) ΑΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙ ΚΑΣ

ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΙΔΡΤΜΑ

ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΙΔΡΤΜΑ ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ 2017 ΙΔΡΤΜΑ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΘΕΕΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΗΜ.&ΕΠ.) -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ --ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΗΜ.&ΕΠ.) -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ --ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΙΔΡΤΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 108 81 10 6 12 8 26 251 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 200 7 15 7 7 2 12 250 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. 2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. 2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ . ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΧΟΛΕ 017 1. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ 116. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ- 218 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΖΕΛΙΟ ΑΝΣΩΝΗ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ- 218 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΖΕΛΙΟ ΑΝΣΩΝΗ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΩΔ. ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΙΔΡΤΜΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΓΙΩΡΓΟ 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΒΕΡΣΑΝΙ ΚΙΡ 715 ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017

ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017 ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017 Μωδ. Χποψηφ. Επϊνυμο νομα ν. Σατρός ν. Ξητρός Υχολή Επιτυχίας Κδρυμα 17068494 ΑΘΑΟΑΥΡΓΝΡΧ ΞΑΤΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟ ΟΦΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 17068569 ΑΘΑΟΑΥΡΓΝΡΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ ΕΠ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡ ΠΟΛΗ ΒΑΕΙ 2001 ΒΑΕΙ 2002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΑΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ

KΩΔ ΕΠ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡ ΠΟΛΗ ΒΑΕΙ 2001 ΒΑΕΙ 2002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΑΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ 129 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΑΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ 18032 17794-238 127 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ 18187 17916-271 875 1 ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ Σ/Α ΘΕ/ΝΙΚΗ +0 866 1 ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΡΑΣ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ.

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ % KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σo ωρολόγιο πρόγραμμα των Μακθμάτων Γενικισ Παιδείασ τθσ Γ τάξθσ Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου είναι το εξισ: ΜΑΘΗΜΑΣΑ και ΩΡΕ

Σo ωρολόγιο πρόγραμμα των Μακθμάτων Γενικισ Παιδείασ τθσ Γ τάξθσ Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου είναι το εξισ: ΜΑΘΗΜΑΣΑ και ΩΡΕ ΓϋΛΤΚΕΙΟΤ Σo ωρολόγιο πρόγραμμα των Μακθμάτων Γενικισ Παιδείασ τθσ Γ τάξθσ Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου 2016-17 είναι το εξισ: ΜΑΘΗΜΑΣΑ και ΩΡΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 1 ΙΣΟΡΙΑ 2 ΙΣΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016-2017 1 ΖΑΧΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 2 ΚΑΠΑΡΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ΚΟΤΣΑ ΓΚΕΡΙΟΛΝΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 127 AΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩA KAI ΦIΛOΛOΓIA ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 129 AΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩA KAI ΦIΛOΛOΓIA ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 131 ΓAΛΛΙΚΗ ΓΛΩA KAI ΦIΛOΛOΓIA ΑΘΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ ΗΜ. 133 ΓAΛΛΙΚΗ ΓΛΩA KAI ΦIΛOΛOΓIA ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Αγγλικά. ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Αθήνα ΕΚΠΑ Ιςπανικά ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Αγγλικά. ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Αθήνα ΕΚΠΑ Ιςπανικά ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 1 ο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΣΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1,108 251 1,108 251

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΛΗ ΔΑΗ ΠΤΝΑΡ ΙΜΕΣ ΝΕΕΡΙΝ 172 ΨΤΧΟΛOΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. ΓΙΟΤΖΜΠΑΗ ΧΑΑΝ ΜΟΤΖΑΦΕΡ ΧΑΝΣΙΓΚΕ 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.φνολο προςωπικοφ (διδακτικοφ και βοθκθτικοφ) ςτθ ΔΔΕ Μαγνθςίασ

1.φνολο προςωπικοφ (διδακτικοφ και βοθκθτικοφ) ςτθ ΔΔΕ Μαγνθςίασ Ειδικισ Μειωμζνου ω Μόνιμοσ Ωρομίςκιοσ άκροιςμα Ενημέρωςη για τη γενική εικόνα ςτη ΔΔΕ Μαγνηςίασ (ςτατιςτικά) Σου Αιρετοφ ςτο ΠΤΔΕ Κατςοφρα ταφρου, εκλεγμζνου με τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Κίνθςθ Κακθγθτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Α ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 19 19 19 1,598 378 1,079 210 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Θ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22

Διαβάστε περισσότερα

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Στέδιο για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Αναντιστοιχήα ΠρογρΫμματος πουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσήας έ ελλιπούς στελάχωσης Φωρικέ ΔιασπορΫ ΣμημΫτων αλλϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥ 2016 613 ΑΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ 90 (ΑΤΕΡ) 614 ΑΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗ (ΑΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΗ ΚΩΔ. ΕΠΙΤΥ- ΚΕΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧ. ΧΟΝΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα 1ου Πεδίου με τη μεγαλύτερη αύξηση πρώτων προτιμήσεων Τμήμα Ίδρυμα Νέο Πεδίο

Τμήματα 1ου Πεδίου με τη μεγαλύτερη αύξηση πρώτων προτιμήσεων Τμήμα Ίδρυμα Νέο Πεδίο Τμήματα 1ου Πεδίου με τη μεγαλύτερη αύξηση πρώτων προτιμήσεων Ψυχολογίας - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 1157 929 228 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδ. 1&4 455 350 105 Αθλητισμού Αθλητισμού Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) 4 4 17,910 1 16,630 1 129

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφικό 2018 με Βάσεις 2017 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μηχανογραφικό 2018 με Βάσεις 2017 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΑΣΗ ΚΩΔ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΑ 2017 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.220 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 13.244 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Προοπτική. «Η ευκαιρία ευνοεί το καλά προετοιμαςμένο μυαλό.»

Φροντιστήρια. Προοπτική. «Η ευκαιρία ευνοεί το καλά προετοιμαςμένο μυαλό.» Φροντιστήρια Προοπτική «Η ευκαιρία ευνοεί το καλά προετοιμαςμένο μυαλό.» Αλ. Παπαναστασίου 101 Τ.Κ.54453 Τηλέφωνο:2310932455 Fax:2310932475 Site: www.firfiris.co.nf Σο νϋο ςύςτημα εξετϊςεων Προςανατολιςμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΜΕΡ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου Σελίδα 1 από 6

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΜΕΡ.ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Λυκείου Σελίδα 1 από 6 Κωδ. Υποψηφ. Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 17010302 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 17010303 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 17010386 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 17010387

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 2016 - Νέο Σύστημα 16009888 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 16009935 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 16009889 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση http://blogs.sch.gr/kesmes/ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ * ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ * ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 21 16 19.499 10.907 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 16 16 19.118 15.713 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2016 των ημερήςιων και εςπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ ύςτημα ΔΕΤΣΕΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2016 των ημερήςιων και εςπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ ύςτημα ΔΕΤΣΕΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2016 των ημερήςιων και εςπερινών ΓΕΛ με το ΝΕΟ ύςτημα ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (Ο.Π.= Ομάδα Προςανατολιςμοφ) ΔΕΤΣΕΡΑ 16-5-2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 18-5-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Η/Τ ΑΙΘΟΤΑ 109 ΙΟΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑ Ε Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ

ΣΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Η/Τ ΑΙΘΟΤΑ 109 ΙΟΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑ Ε Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ : ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΣΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Η/Τ ΑΙΘΟΤΑ 109 ΙΟΓΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Ι (PASCAL) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 ΟΝΟΜΑ ΠΡΩΤ 375 ΤΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 1 12.565 12.565 612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΣΜ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙ 1 1 2.848 2.848 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 2 14.682

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Αθλητών 2016 (κατ.90%) 28/9/2017 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

Βάσεις Αθλητών 2016 (κατ.90%) 28/9/2017 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 627 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 3 3 0 13.631 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)(sep4u.gr) ΕΚΠΑ 4 4 0 18.561 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 5 5 0 16.848 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 0 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές Σοβαρές Παθήσεις (5%) 5/10/2017

Πανελλαδικές Σοβαρές Παθήσεις (5%) 5/10/2017 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΔΙΑΦ ΒΑΣΗ Η.Γ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 11 11 0 10,600 1989 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 8 8 0 15,000 1997 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σο όνομα της πόλης έδρας κάθε τμήματος σημειώνεται μόνο όταν δεν περιέχεται στον τίτλο

Σο όνομα της πόλης έδρας κάθε τμήματος σημειώνεται μόνο όταν δεν περιέχεται στον τίτλο ΣΟΜΔΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ τις τρατιωτικές και τις Αστυνομικές χολές, Y σημαίνει ότι απαιτούνται υψηλά όρια αθλητικών επιδόσεων και Υ σημαίνει ότι απαιτούνται υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 67 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 22 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικόσ εξετ_κζντρ ου. Επίπεδ ο. Γλϊςςα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΣΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α

Κωδικόσ εξετ_κζντρ ου. Επίπεδ ο. Γλϊςςα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΣΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α Κωδικί Περιχζσ Τπψηφίων Οι υπψήφιι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ π δήλωςαν ςτην αίτηςη τσ ότι επιθυμφν να εξεταςτφν ςτην Αθήνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΣΑΛΙΚΑ Γ Γ 100Α 1 ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑ ΜΤΛΛΕΡΟΤ 2 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ (Κατόπιν ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Μεταφοράς) ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 127 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 8 8 8 19,673 17.48 34.90 17,978 15.35 29.20 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα PTE: Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Προοπτική. «Η ευκαιρύα ευνοεύ το καλϊ προετοιμαςμϋνο μυαλό.»

Φροντιστήρια Προοπτική. «Η ευκαιρύα ευνοεύ το καλϊ προετοιμαςμϋνο μυαλό.» Φροντιστήρια Προοπτική «Η ευκαιρύα ευνοεύ το καλϊ προετοιμαςμϋνο μυαλό.» Αλ. Παπαναστασίου 101 Τ.Κ.54453 Τηλέφωνο:2310932455 Fax:2310932475 Site: www.prooptiki.webege.com Σο νϋο ςύςτημα εξετϊςεων Λατινικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14.942 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα