ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΓΑΜΟΙ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΓΑΜΟΙ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΓΑΜΟΙ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ισχύς εν τη ενώσει Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Επιβλέπων καθηγητής: Κος. Παντελής Παντελίδης 2006

2 ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αναστασοπούλου Καλλιόπη 2

3 Η ισχύς εν τη ενώσει 3

4 ΕΠΙΤΟΜΗ Η διατριβή αυτή αποτελεί για εμένα ένα υπέροχο ταξίδι αποκόμισης γνώσεων και εμπειριών. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (ΕήΣ), να παντρέψει τη θεωρία με την πράξη μέσω της διενέργειας σχετικής έρευνας, ενώ αναλύεται εις βάθος μία μελέτη περίπτωσης προκειμένου να ρίξει φως στη θεωρία ΕήΣ. Στα επόμενα κεφάλαια θα ξεδιπλωθεί το περιεχόμενο μίας ΕήΣ καθώς και ο ορθός τρόπος προσέγγισής της, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της ερευνητικής προσπάθειας, ενώ η όλη επιστημονική προσπάθεια θα κλείσει με μία πολυσυζητημένη ΕήΣ, προκειμένου για το πάντρεμα της θεωρίας με την πράξη. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία των ΕήΣ, και εξερευνά του πιθανούς λόγους πραγματοποίησης μίας ΕήΣ. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγμαποιείται μία επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας αναφορικά με τις ΕήΣ ενώ σχολιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί. Τα δύο επόμενα κεφάλαια αφορούν την ποσοτική έρευνα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το συγγραφεά απευθυνόμενη σε ελληνικές επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποίησει ΕήΣ. Επεξηγηματικά, το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου για την διενέργεια της έρευνας, ενώ διατυπώνονται επιπλέον οι ερευνητικές υποθέσεις που αποτελούν οδηγό για το σχεδιασμό της έρευνας και τίθενται οι βάσεις για το ερευνητικό μοντέλο. Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες αναλύσεις, διερευνάται η σημαντικότητα του ερευνητικού μοντέλου και σταχυολογούνται τα ουσιωδέστερα αποτελέσματα. Τέλος, τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας παρουσιάζονται στο τελευταίο τμήμα της παρούσας διατριβής, όπου μελετάται εις βάθος η εξαγορά της Γερμανός ΑΒΕΕ, από την Cosmote. Μία σειρά από προσωπικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν προκειμένου για τη συλλογή ανεξάντλητου πλούτου πληροφόρησης και την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων. 4

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Παντελίδη, επιβλέποντα της διατριβής, για την ουσιαστική αρωγή και καθοδήγηση που μου προσέφερε καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής διατριβής μου. Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στην ερευνητική προσπάθεια για τη συμβολή τους, καθώς συνετέλεσαν στην εναργέστερη περαίωσή της. Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην πολύτιμη υποστήριξη της οικογένειάς μου, των φίλων και των δικών μου ανθρώπων, οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κέλλυ Αναστασοπούλου Ιούλιος

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 o Κεφάλαιο Εισαγωγή - Βασικά Θέματα ΕήΣ Ορισμοί Είδη Εξαγορών Βαθμός Ολοκλήρωσης Φιλική-Εχθρική Εξαγορά Αμυντικές Τακτικές Απόκρουσης ΕήΣ Λόγοι Πραγματοποιησης ΕήΣ Στρατηγική Ανάπτυξης Μείωση Κόστους και Εκμετάλλευση Οικονομιών Κλίμακας Η Έννοια των Συνεργειών Υπέρβαση Εμποδίων Εισόδου Απόκτηση Πόρων Διαφοροποίηση Προιοντικού Χαρτοφυλακίου Αύξηση Μεριδίου Αγοράς και Δυναμικής στην Αγορά Δημιουργία και Αξιοποίηση Οικονομιών Φάσματος Διοικητική Αλαζονεία Μείωση Ρευστότητας Φορολογικοί Λόγοι και Νομοθεσία ο Κεφάλαιο Ένα μοντέλο για ΕήΣ Στάδια Πραγματοποίησης μίας ΕήΣ Στάδιο 1 ο - Εταιρική Στρατηγική Διαμόρφωση Εταιρικής Στρατηγικής Θέτοντας τα κριτήρια για τις Εταιρίες-Στόχοις Στάδιο 2 ο - Οργάνωση μίας ΕήΣ Έλεγχος Χρηματοοικονομικός Έλεγχος Εμπορικός Έλεγχος Πολιτισμικός Έλεγχος Στάδιο 3 ο - Διάρθρωση Διαπραγματεύσεων Διαπραγματεύσεις Διαπραγματευτική Στρατηγική Ομάδα Διαπραγματεύσεων Μήνυμα Διαπραγμάτευση βάσει αρχών Αποτίμηση Εταιρίας-Στόχου Χρηματοδότηση μίας ΕήΣ Ρόλος Συμβούλων Επενδυτικές Τράπεζες Διεθνείς Οίκοι Λογιστικής Νομικοί Σύμβουλοι Επαγγελματίες Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων Στάδιο 4 ο - Ενοποίηση Ενοποίηση Εταιριών Ο Ανθρώπινος Παράγοντας Επιπτώσεις ΕήΣ στον Ανθρώπινο Παράγοντα Απολύσεις-Παραιτήσεις Αλλαγή Ρόλων Αλλαγή στις Γραμμές Αναφοράς

7 Γεωγραφικές Μεταθέσεις Μείωση Διαθέσιμων Πόρων και Παροχών Οι Εργαζόμενοι Απέναντι στον Νέο Οργανισμό Τα Στελέχη της Εξαγοραζόμενης Επιχείρησης Το Σύνδρομο της ΕήΣ Κοινωνικό Κόστος μίας ΕήΣ Πολιτική για το Ανθρώπινο Δυναμικό Ενοποίηση της Εταιρικής Κουλτούρας Εταιρική Κουλτούρα Τύποι Πολιτισμικής Ολοκλήρωσης σε Οργανωσιακούς Συνδυασμούς Πολιτισμικός Πλουραλισμός Πολιτισμικός Συνδυασμός Πολιτισμική Εξαγορά Πολιτισμική Αντίθεση Μοντέλο για την Αλλαγή της Οργανωσιακής Κουλτούρας Αλλαγή Συμπεριφοράς Δικαιολόγηση των Αλλαγών Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Επικοινωνίας της Εταιρικής Κουλτούρας Πρόσληψη Ατόμων που Εναρμονίζονται με την Εταιρική Κουλτούρα Απομάκρυνση Παρεκκλινόντων Επικοινωνία Επικοινωνία με τα Εσωτερικά Κοινά Εκτίμηση της Κατάστασης Καθορισμός Στόχων Καθορισμός Κατηγοριών Κοινού Επιλογή Μέσων Επικοινωνίας και Σχεδιασμός Μηνυμάτων Κατάρτιση Προυπολογισμού και Χρονικός Προγραμματισμός Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Προέλευση Μηνυμάτων Επικοινωνία με τα Εξωτερικά Κοινά Καθορισμός των Κοινών-Ενδιαφέροντος Σχεδιασμός Επικοινωνιακών Στόχων Διαμόρφωση Μηνύματος Επιλογή Καναλιών Επικοινωνίας Κατάρτιση Χρονοδιαγράμματος Ομάδα Μετάβασης Ο Ρόλος της Διοίκησης σε μία ΕήΣ Στάδιο 5 ο - Μάθηση Ύστερα από μία ΕήΣ Διασυνοριακές ΕήΣ Λόγοι Πραγματοποίησης Διακρατικών ΕήΣ Ειδικά Θέματα Διασυνοριακών ΕήΣ o Κεφάλαιο ΕήΣ Εν Πράξει Ύψη ΕήΣ Η Ελληνική Πραγματικότητα Οι Πιο Κινητικοί Κλάδοι Τραπεζικός Κλάδος Κλάδος Τηλεπικοινωνιών Κλάδος Ποτών-Τροφίμων Κλάδος Πληροφορικής Κλάδος Κατασκευών

8 Κλάδος Πετρελαιοειδών Ακτοπλοία Επενδυτικά Κεφάλαια o Κεφάλαιο Έρευνα ΕήΣ Ανάγκη για Έρευνα Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου Θεματικές Ενότητες Γενικά Στοιχεία Κίνητρα για την Πραγματοποίηση ΕήΣ Διαπραγματεύσεις Επικοινωνιακή Προσπάθεια Πριν και Μετά την ΕήΣ Ανθρώπινος Παράγοντας Συνέργειες Προιοντικό Χαρτοφυλάκιο Αποτελέσματα ΕήΣ Αξιολόγηση ΕήΣ Μορφή Προέλεγχος και Αναθεώρηση Κλίμακες Ερωτηματολογίου Κλίμακα Likert Κλίμακα Σπουδαιότητας Κλίμακα Σημαντικού Διαφορικού Διχοτομικές Ερωτήσεις Άλλου Τύπου Διαδικασία Έρευνας Δειγματοληψία Διατύπωση Υποθέσεων o Κεφάλαιο Αναλύσεις Περιγραφικές Αναλύσεις Ενότητα 1 η Δημοφιλέστερη Στρατηγική Συγκέντρωσης ΕήΣ ανά Κλάδο Δραστηριότητας Έμφαση σε Συσχετισμένες Εξαγορές Οι Εισηγμένες Επιχειρήσεις είναι Περισσότερο Δραστήριες Μέγεθος Αντισυμβαλλόμενων Επιχειρήσεων Προφίλ Συμμετεχόντων Συμμετοχή στην ΕήΣ Βασικό Κίνητρο για την Πραγματοποίηση ΕήΣ Εθνικότητα ΕήΣ Κλίμα που Διαπνέει την ΕήΣ Διάρκεια Ολοκλήρωσης ΕήΣ Ενότητα 2 η Πρότερη Εμπειρία σε ΕήΣ Εξέταση Εναλλακτικών Επιχειρήσεων-Στόχων Ύψος Τιμήματος Σχέση Εμπειρίας Επιχειρήσεων με Ύψος Τιμήματος Ενότητα 3 η Ικανοποίηση από το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα Προιοντικό Χαρτοφυλάκιο Αντίδραση Ανταγωνιστών

9 Ενότητα 4 η Επίτευξη Συνεργειών Συσχέτιση Κλίματος ΕήΣ με το Βαθμό Επίτευξης Συνεργειών Συσχέτιση Τιμήματος με το βαθμό Επίτευξης Συνεργειών Συσχέτιση Συμβατοτητας Εταιρικής Κουλτούρας με το Βαθμό Επίτευξης Συνεργειών Συσχέτιση Ολοκληρωμένου Επικοινωνιακού Προγράμματος με το Βαθμό Επίτευξης Συνεργειών Αποτελέσματα ΕήΣ Συσχέτιση Πρότερης Εμπειρίας σε ΕήΣ με το Βαθμό Επίτευξης Προσδοκιών από την ΕήΣ Συσχέτιση Πραγματοποιηθέντων Συνεργειών με το Βαθμό Επίτευξης των Προσδοκιών από την ΕήΣ Συσχέτιση Πληρότητας και Επιτυχίας Επικοινωνιακού Προγράμματος με το Βαθμό Επίτευξης Προσδοκιών από την ΕήΣ Συσχέτιση Ύψους Τιμήματος με το Βαθμό Επίτευξης των Προσδοκιών από την ΕήΣ Ενοποίηση μετά την ΕήΣ Συσχέτιση Μεγέθους Επιχειρήσεων με το Επίπεδο Ενοποίησης Αξιολόγηση Επιτυχίάς των ΕήΣ Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Επιτυχία μίας ΕήΣ Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Αποτυχία μίας ΕήΣ Μοντέλο Πρόβλεψης Συνολικού Βαθμού Επίτευξης Προσδοκιών για ΕήΣ Εισαγωγή Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης Συμπεράσματα Έρευνας Παραινέσεις για Περαιτέρω Έρευνα Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Μελέτη Περίπτωσης Τηλεπικοινωνίες Κινητή Τηλεφωνία Γερμανική Cosmoκρατορία Επιτομή-Σύναψη Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Γερμανός ΑΒΕΕ Πολύφερνη Νύφη Διαπραγματεύσεις Χρονοδιάγραμμα και Οροι της Εξαγοράς Οφέλη για την Cosmote Οφέλη για τον ΟΤΕ Κόστη Εξαγοράς Διοίκηση Εταιρίας-Στόχου Χρηματοδότηση της Συμφωνίας Ενοποίηση Ανταγωνισμός TIM Vodafone

10 Συμφωνία Πρόκληση για το Γερμανό Αλυσίδες Λιανικής Διάθεσης Προιόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών Ιδιοκτήτες Καταστημάτων Γερμανός Νομικά Κωλύματα Ανθρώπινος Παράγοντας Συμπεράσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

11 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1 Βαθμός ολοκλήρωσης ΕήΣ Διάγραμμα 2 Λόγοι πραγματοποίησης ΕήΣ Διάγραμμα 3 Στάδια πραγματοποίησης μίας ΕήΣ Διάγραμμα 4 Αλληλεξάρτηση εμπορικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου Διάγραμμα 5 Μοντέλο για την ενοποίηση εταιριών Διάγραμμα 6 Μοντέλο για την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας Διάγραμμα 7 Πρόγραμμα για την επικοινωνία με τα εσωτερικά κοινά Διάγραμμα 8 Μοντέλο για την οργάνωση της επικοινωνίας με Εξωτερικά κοινά.. 53 Διάγραμμα 9 Δημοφιλέστερη στρατηγική συγκέντρωσης Διάγραμμα 10 ΕήΣ ανά κλάδο δραστηριότητας Διάγραμμα 11 Βαθμός συγγένειας των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων Διάγραμμα 12 Κατανομή των επιχειρήσεων ανάλογα με το αν είναι εισηγμένες Διάγραμμα 13 Μέγεθος αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων Διάγραμμα 14 Προέλευση συμμετεχόντων Διάγραμμα 15 Κλίμακα ιεραρχίας συμμετεχόντων Διάγραμμα 16 Βαθμός συμμετοχής ιεραρχικών βαθμίδων στην ΕήΣ Διάγραμμα 17 Αξιολόγηση των κινήτρων για τη σύναψη μίας ΕήΣ Διάγραμμα 18 Εθνικότητα ΕήΣ Διάγραμμα 19 Κλίμα ολοκλήρωσης της ΕήΣ Διάγραμμα 20 Διάρκεια ολοκλήρωσης ΕήΣ Διάγραμμα 21 Πρότερη εμπειρία σε ΕήΣ Διάγραμμα 22 Εξέταση εναλλακτικών επιχειρήσεων-στόχων Διάγραμμα 23 Αξιολόγηση καταβληθέντος τιμήματος Διάγραμμα 24 Σχέση τιμήματος με πρότερη εμπειρία σε ΕήΣ Διάγραμμα 25 Βαθμός ικανοποίησης από το επικοινωνιακό πρόγραμμα Διάγραμμα 26 Ποσοστό απολύσεων μετά την ΕήΣ Διάγραμμα 27 Ποσοστό απολύσεων ανώτατης διοίκησης μετά την ΕήΣ Διάγραμμα 28 Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης Διάγραμμα 29 Βαθμός απεύθυνσης επικοινωνιακών μηνυμάτων Διάγραμμα 30 Ποσοστό προιοντικού χαρτοφυλακίου που διατηρήθηκε Διάγραμμα 31 Αντίδραση ανταγωνιστών μετά την ΕήΣ Διάγραμμα 32 Αξιολόγηση βαθμού επίτευξης συνεργειών Διάγραμμα 33 Βαθμός επίτευξης προσδοκιών για ΕήΣ Διάγραμμα 34 Ενοποίηση εταιριών μετά την ΕήΣ Διάγραμμα 35 Συσχέτιση διαφοράς μεγέθους με βαθμό ενοποίησης Διάγραμμα 36 Βαθμός επιτυχίας εξεταζόμενων ΕήΣ Διάγραμμα 37 Παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία μίας ΕήΣ Διάγραμμα 38 Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία μίας ΕήΣ Διάγραμμα 39 Μοντέλο πρόβλεψης συνολικού βαθμού επίτευξης προσδοκιών Διάγραμμα 40 Αξιολόγηση ερευνητικού μοντέλου πρόβλεψης Διάγραμμα 41 Συνδρομητές κινητής τηλεφωνία ανά 100 κατοίκους Διάγραμμα 42 Συνολικές συνδέσεις ανά εταιρία κινητής τηλεφωνίας (Q1 2005).132 Διάγραμμα 43 Κατανομή συνδέσεων ανά εταιρία Q Διάγραμμα 44 Μερίδια αγοράς εταιριών κινητής τηλεφωνίας Διάγραμμα 45 Πωλήσεις Δικτύου Καταστημάτων Γερμανός ανά κατηγορία Διάγραμμα 46 Στάδια ολοκλήρωσης εξαγοράς Cosmote-Γερμανός Διάγραμμα 47 Χρονοδιάγραμμα εξαγοράς Cosmote-Γερμανός

12 Διάγραμμα 48 Χώρες δραστηριοποίησης αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς

13 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 Στοχευόμενα κοινά μίας επιχείρησης Πίνακας 2 Αξία Συναλλαγών ΕήΣ ανά κλάδο Πίνακας 3 Μεγαλύτερες συμφωνίες για το ετος Πίνακας 4 Μεγαλύτερες συναλλαγές που συμμετέχουν επενδυτικά κεφάλαια Πίνακας 5 Περιγραφική ανάλυση αριθμού υπαλλήλων που απελύθησαν Πίνακας 6 Περιγραφική ανάλυση ανώτατων στελεχών που αντικαταστάθηκαν Πίνακας 7 Περιγραφική ανάλυση προιοντικού χαρτοφυλακίου Πίνακας 8 Συσχέτιση κλίματος ΕήΣ με το βαθμό επίτευξης συνεργειών Πίνακας 9 Συσχέτοση τιμήματος με το βαθμό επίτευξης συνεργειών Πίνακας 10 Συσχέτιση συμβατότητας εταιρικής κουλτούρας με το βαθμό επίτευξης των συνεργειών Πίνακας 11 Συσχέτιση ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος με το βαθμό επίτευξης των συνεργειών Πίνακας 12 Συσχέτιση πρότερης εμπειρίας σε ΕήΣ με το βαθμό επίτευξης των προσδοκιών από την ΕήΣ Πίνακας 13 Συσχέτιση πραγματοποιηθέντων συνεργειών με το βαθμό επίτευξης των προσδοκιών από την ΕήΣ Πίνακας 14 Συσχέτιση πληρότητας επικοινωνιακού προγράμματος με το βαθμό επίτευξης των προσδοκιών από την ΕήΣ Πίνακας 15 Συσχέτιση επιτυχίας επικοινωνιακού προγράμματος με το βαθμό επίτευξης των προσδοκιών από την ΕήΣ Πίνακας 16 Συσχέτιση ύψους τιμήματος με το βαθμό επίτευξης των προσδοκιών από την ΕήΣ Πίνακας 17 Συνολικός βαθμός επίτευξης προσδοκιών για ΕήΣ Πίνακας 18 Έλεγχος ερμηνευτικής δύναμης ερευνητικού υποδείγματος Πίνακας 19 Συσχέτιση επιτυχούς ολοκλήρωσης ΕήΣ και ποσοστού εργαζομένων που αποχωρούν μετά την ΕήΣ Πίνακας 20 Συνολικές συνδέσεις ανά εταιρία κινητής τηλεφωνίας Πίνακας 21 Κατανομή συνδέσεων ανά εταιρία κινητής τηλεφωνίας Πίνακας 22 Μερίδια αγοράς εταιριών κινητής τηλεφωνίας Πίνακας 23 Χρηματοοικονομικά μεγέθη Cosmote πριν και μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Γερμανού

14 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕήΣ: Σύντμηση των Εξαγορών ή Συγχωνεύσεων. Ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μία επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής σε μία άλλη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Εάν αντί για χρήματα καταβληθούν μερίδια συμμετοχής σε μία συγχωνευτική εξαγορά τότε η εξαγορά αυτή αποτελεί τη συγχώνευση των επιχειρήσεων Διασυνοριακές ΕήΣ: Πραγματοποίηση μίας ΕήΣ από μία επιχείρηση πέρα από τα σύνορα της χώρας στην οποία εδρεύει Ενοποίηση εταιριών: Η ενοποίηση δύο εταιριών αφορά την ένωση δύο διαφορετικών ειδών εταιρικής κουλτούρας, χρηματοοικονομικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου. Αφορά επίσης την προσπάθεια δημιουργίας αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών των δύο επιχειρήσεων Ετερόκλητη ΕήΣ: Η ετερόκλητη συγχώνευση (conglomerates) αφορά την συνένωση περιουσιών ή την ανάληψη κοινής επιχειρηματικής δράσης από εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους. Οριζόντια ΕήΣ: Οριζόντια είναι μία ΕήΣ όταν και οι δύο αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον ίδιο μεταποιητικό κλάδο. Κάθετη ΕήΣ: Κάθετη ΕήΣ είναι αυτή στην οποία η επιχείρηση-στόχος ανήκει στον ίδιο μεταποιητικό κλάδο με την εταιρία-αγοραστή, αλλά σε άλλη φάση του κύκλου παραγωγής Προσήκουσα επιμέλεια: Διαδικασία ελέγχου των υποψήφιων εταιριών-στόχων και αξιολόγησής τους Συνέργεια: Αφορά την επίτευξη απόδοσης μεγαλύτερης μετά από τον συνδυασμό τους από αυτή που θα είχαν δύο επιχειρήσεις αν λειτουργούσαν αυτόνομα 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕήΣ Στο σύγχρονο ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» καθώς εξαγορές και συγχωνεύσεις συνθέτουν το τοπίο της αγοράς. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η συγκέντρωση είναι μονόδρομος για την επιβίωσή τους στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Σαρρωτικές αλλαγές και στον ελληνικό επιχειρηματικό χάρτη προβλέπει στη νέα της έκθεση η PriceWaterhouse για τις ΕήΣ. 1 Στο επίκεντρο βρίσκονται: τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία, ενέργεια και τρόφιμα και ποτά. Το τρέχον έτος 2006, λοιπόν, υπόσχεται ότι θα παρουσιάσει μεγάλη συγκομιδή σε αξία συμφωνιών ΕήΣ δημιουργώντας μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με το Αρκεί να αναφερθούν οι πρόσφατες συμφωνίες της Εθνικής Τράπεζας με την Τουρκική Finansbank, της Cosmote με την εταιρεία «Γερμανός», της Αγγλικής BC Partners με την εταιρεία «Hyatt» και της Dubai Investments με τον όμιλο Marfin Group επιφέροντας περίπου 5 δις ευρώ ως συνολική αξία πριν από τη δύση του πρώτου εξαμήνου του Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, στην Ελλάδα το φαινόμενο των ΕήΣ δημιουργεί ένα νέο και σε μεγάλο βαθμό άγνωστο σκηνικό στο εγχώριο οικονομικό γίγνεσθαι, αφού τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των επιχειρηματικών συμπράξεων που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν. Το φαινόμενο των ΕήΣ, λοιπόν, χρήζει ουσιαστικής διερεύνησης και η διατριβή αυτή θα αποτελέσει έναν όχημα δια την προαγωγή της γνώσης γύρω από το καίριο αυτό ζήτημα. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ Ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μία επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής (μετοχές ή εταιρικά μερίδια) σε μία άλλη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Οι εξαγορές υπάγονται σε δύο διακριτές κατηγορίες: απλές και συγχωνευτικές. Σύμφωνα με τον Παπαδάκη 2 σε μία απλή εξαγορά η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείμενο του δικαίου, ενώ σε μία συγχωνευτική εξαγορά, η επιχείρηση που μεταβιβάζει την περιουσία της σε μία άλλη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος παύει να υπάρχει ως υποκείμενο δικαίου. Εάν αντί για χρήματα καταβληθούν μερίδια συμμετοχής σε μία συγχωνευτική εξαγορά τότε η εξαγορά αυτή αποτελεί τη συγχώνευση των επιχειρήσεων. Συνεπαγόμενα, ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους, ενώ ταυτόχρονα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους έναντι ανταλλάγματος σε άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει είτε δημιουργείται για το σκοπό αυτό. Το αντάλλαγμα αποτελείται 1 Πολυχρονόπουλος, Δ., (16/05/2006), Έρχονται Εξαγορές και Συγχωνεύσεις σε Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία, Ενέργεια, και Τρόφιμα και Ποτά, η Καθημερινή 2 Παπαδάκης, Β.Μ., (1999), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, 3 η Έκδοση, Εκδόσεις Ε.Μπένου, Αθήνα, σελίδα

16 από μερίδια συμμετοχής της επιχείρησης στην οποία μεταβιβάσθηκε η περιουσία των επιχειρήσεων που λύθηκαν και δίδεται σε όσους συμμετείχαν προηγουμένως στις επιχειρήσεις, οι οποίες νομικά έπαψαν να υπάρχουν ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1.2 ΕΙΔΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ Η επιχειρησιακή ολοκλήρωση μπορεί να είναι κάθετη, οριζόντια ή συνδυασμός ετερόκλητων δραστηριοτήτων (conglomerates). Οριζόντιες είναι όταν και οι δύο συμβαλλόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον ίδιο μεταποιητικό κλάδο. Σε μία κάθετη ΕήΣ η επιχείρηση-στόχος ανήκει στον ίδιο μεταποιητικό κλάδο με την εταιρία-αγοραστή, αλλά σε άλλη φάση του κύκλου παραγωγής. Κάθετη ενοποίηση, δηλαδή, είναι ο συνδυασμός διαδοχικών δραστηριοτήτων σε μία κάθετη αλυσίδα κάτω από κοινό έλεγχο και συντονισμό μίας εταιρίας, με αποτέλεσμα αυτές οι διαδοχικές δραστηριότητες να εσωτερικεύονται. Μία κάθετη ΕήΣ επιφέρει μερική ή πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής και τη συνακόλουθη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των τιμών. Μία επιχείρηση, μετά την ολοκλήρωση μίας κάθετης ΕήΣ καθίσταται σε σχετικούς όρους περισσότερο ανεξάρτητη. Ο Sudarsanam 4 αναγνωρίζει τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, τον αρτιότερο συντονισμό των παραγωγικών συντελεστών, και την αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης ως πλεονεκτήματα που εκπορεύονται από την κάθετη ολοκλήρωση μίας επιχείρησης. Η ετερόκλητη συγχώνευση (conglomerates) αφορά την συνένωση περιουσιών ή την ανάληψη κοινής επιχειρηματικής δράσης από εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους. Το ακόλουθο διάγραμμα είναι χαρακτηριστικό για τις διάφορες μορφές ολοκλήρωσης: 3 Όπως πριν, σελίδες Sudarsanam, P.S., (2003), Creating Value from Mergers and Acquisitions: The Challenges, An Integrated and International Perspective, Prentice Hall, Financial Times, σελίδα

17 Κάθετη (Πίσω) Προμηθευτές Έμμεσοι Ανταγωνιστές Επιχείρηση Άμεσοι Ανταγωνιστές Κάθετη (Μπρος) Διανομείς Οριζόντια Συσχετισμένη ΕήΣ ΕτερόκλητηΕήΣ Διάγραμμα ΦΙΛΙΚΗ-ΕΧΘΡΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ Φιλική ΕήΣ είναι αυτή που έχει τη σύμφωνη γνώμη και καθόλα υποστήριξη της Διοίκησης της επιχείρησης-στόχου. Εχθρική εξαγορά είναι αυτή κατά την οποία η Διοίκηση της επιχείρησης-στόχου είναι αρνητικά προσκείμενη στην επιχειρούμενη ΕήΣ. Η πρόταση της εταιρίας-αγοραστή απευθύνεται στους μετόχους της εταιρίας-στόχου, στους οποίους προτείνεται η πώληση των μετοχών τους έναντι προκαθορισμένης τιμής ή ανταλλαγής μετοχών των δύο εταιριών με βάση συγκεκριμένη πάντα αναλογία. Η επικρατούσα ατμόσφαιρα που διαπνέει μία ΕήΣ ασκεί σημαντική επιρροή στα είδη προβλημάτων που είναι πιο πιθανό να ανακύψουν, τη σφοδρότητα των οργανωσιακών και ανθρώπινων προβλημάτων καθώς και το βαθμό ζημιάς που θα επέλθει στην εταιρική υγεία. Ο Pritchett 5 αναγνωρίζει τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες ΕήΣ βασισμένος σε ένα συνεργατικό/αντιθετικό συνεχές: οργανωσιακή διάσωση, συνεργασία, συναγωνιστικές καταστάσεις (contested situations) και αλώσεις. Μία διάσωση χαρακτηρίζεται από μία εταιρία που σπεύδει προς βοήθεια μίας άλλης. Ο Pritchett 6 διακρίνει δύο μορφές διάσωσης, χρηματοοικονομική και μία φιλική διάσωση εναλλακτική σε μία εχθρική εξαγορά. Σε μία χρηματοοικονομική διάσωση μία συγχώνευση επιδιώκεται ενεργά από την εταιρία-στόχο προκειμένου να εξέλθει η 5 Pritchett, P., (1985), After the Merger: Managing the Shockwaves, Homewood, I11.: Dow Jones- Ιrwιn 6 Όπως πριν, σελίδες

18 ίδια από οικονομικό κίνδυνο. Σε τέτοιου είδους συγχωνεύσεις η διοίκηση της εταιρίας-στόχου καθίσταται υπεύθυνη για την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρία. Το δεύτερο είδος διάσωσης αφορά στην ουσία μία διάσωση από έναν λευκό ιππότη. Μία τέτοια διάσωση δεν συνεπάγεται ότι η επιχείρηση-στόχος βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια. Ορισμένες φορές, τέτοιου είδους διασώσεις αποδεικνύονται συγκεκαλυμμένες αλώσεις εταιριών. Στην περίπτωση των συνεργατικών ΕήΣ οι δύο εταιρίες προσεγγίζουν τις διαπραγματεύσεις με καλή θέληση και διπλωματία. Η έμφαση εντοπίζεται στη δημιουργία μίας δίκαιης συμφωνίας και για τις δύο εταιρίες. Συνεργατικές συμφωνίες τείνουν να δημιουργούν μία ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης ανάμεσα στα οργανωσιακά μέλη των δύο εταιριών. Οι συναγωνιστικές καταστάσεις χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη αντίσταση από την πλευρά της εξαγοραζόμενης επιχείρησης καθώς και από επιθετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιριών. Σε μία τέτοιου είδους ΕήΣ συνήθως μόνο μία από τις δύο εταιρίες ενδιαφέρεται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της συμφωνίας διαφοροποιείται από μέρους των δύο εταιρειών. Στην τελευταία κλίμακα τοποθετείται η επιδρομή. Πρόκειται, στην ουσία, για μία εχθρική εξαγορά μίας εταιρίας από μία άλλη που προκαλεί ανασφάλεια, αβεβαιότητα και εντείνει την αντίσταση από την εταιρία-στόχο. Η εξαγοράζουσα εταιρία παρακάμπτει τη διοίκηση της εταιρίας-στόχου και κάνει απευθείας προσφορά στους μετόχους της προκειμένου για την εξαγορά των μετοχών τους. Η εταιρία-στόχος συνήθως θέτει σε εφαρμογή μια σειρά από αμυντικούς μηχανισμούς προκειμένου να αποκρούσει τέτοιες εχθρικές εξαγορές. 1.3 ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗΣ ΕήΣ Προκειμένου για την αποφυγή μίας εχθρικής προσφοράς για ΕήΣ, πολλές επιχειρήσεις έχουν κατά καιρούς επινοήσει ορισμένες αμυντικές τακτικές. Ο πιο αξιοπερίεργος από τους υπό εφαρμογή αμυντικούς μηχανισμούς είναι η άμυνα Pac-Man κατά την οποία η εταιρία-στόχος κάνει μία αντιπροσφορά για την εξαγορά του υποψήφιου αγοραστή. Μία εναλλακτική άμυνα αποτελεί το λεγόμενο δηλητηριώδες χάπι. 7 Πρόκειται για μία μέθοδο που τίθεται σε εφαρμογή από μία εταιρία που έχει βρεθεί στο στόχαστρο εξαγοράς για να καταστήσει την επίτευξη συμφωνίας δυσκολότερη, η οποία περιλαμβάνει την παραχώρηση δικαιώματος στους μετόχους να αγοράσουν περισσότερες μετοχές σε χαμηλότερη τιμή. Η εταιρία-στόχος δύναται, εναλλακτικά, να προχωρήσει σε συγχώνευση με τρίτη εταιρία με τρόπο που να την καθιστά οικονομικά ή διαρθρωτικά λιγότερο ελκυστική στον υποψήφιο αγοραστή. 8 Εναλλακτικά, η διοίκηση της εταιρίας-στόχου μπορεί να προκαλέσει επεμβάσεις επικαλούμενη κυρίως αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Καθίσταται επίσης δυνατό να 7 Αποτελεί μετάφραση του όρου poison pill. 8 Παπαδάκης, Β., M&A Book Final 18

19 πωλήσει τα πιο ελκυστικά, θελκτικά και αποδοτικά τμήματά της, προκειμένου να αποτρέψει την εχθρική εξαγορά της από τον μαύρο ιππότη. 9 Μία επιπρόσθετη αμυντική τακτική που μπορεί να εφαρμοστεί από την επιχείρησηστόχο είναι ο δανεισμός μεγάλων ποσών που είναι πληρωτέα μετά την ολοκλήρωση μίας ΕήΣ, η αποπληρωμή των οποίων θα επιβαρύνει την νέα διοίκηση της εταιρίας και θα καταστήσει πιο δυσμενείς τους όρους πραγματοποίησης της ΕήΣ για την εταιρία-αγοραστή. Παρόμοια αμυντική τακτική που συχνά υιοθετείται είναι η δημιουργία αξιογράφων από την διοίκηση της υπό εξαγορά επιχείρησης που δίνουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα σε περίπτωση ΕήΣ. Μία ειδική περίπτωση αποτελεί το λεγόμενο χρυσό αλεξίπτωτο. 10 Αναφέρεται στους όρους στα συμβόλαια των διευθυντικών στελεχών, που καθιστούν εξαιρετικά δαπανηρή την απόλυσή τους σε περίπτωση εξαγοράς της εταιρίας, καθώς προβλέπουν μία εξαιρετικά δαπανηρή αποζημίωση. Αυτό καθιστά την επιχείρηση-στόχο ένα λιγότερο επιθυμητό υποψήφιο. 1.4 ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕήΣ Οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε μία στρατηγική ανάπτυξης μέσω ΕήΣ χαρακτηρίζονται ως ποικίλοι και περίπλοκοι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδοθεί η πραγματοποίησή τους σε έναν μόνο παράγοντα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ένα από τα πιο ουσιώδη κίνητρα για την πραγματοποίηση ΕήΣ είναι η περαιτέρω ανάπτυξη μίας εταιρίας. Εταιρίες που επιζητούν την διευρύνουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε οργανική ανάπτυξη και σε ανάπτυξη μέσω ΕήΣ. Η οργανική ανάπτυξη μπορεί να αποβεί μία χρονοβόρα και με αβέβαια αποτελέσματα διαδικασία. Οι ΕήΣ, από την άλλη, αποτελούν ένα ταχύ και αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων απέναντι στον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, αλλά δεν στερούνται των δικών τους κινδύνων, οι οποίοι θα αναλυθούν παρακάτω ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Όπως αναφέρει ο Παπαδάκης, 11 «η μείωση του κόστους είναι μία συνέργεια η οποία είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επιτευχθεί σε μία εξαγορά γι αυτό και αποτελεί τον κυριότερο λόγο πραγματοποίησης μίας εξαγοράς ή συγχώνευσης». Η μείωση του κόστους προέρχεται από την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Οικονομίες κλίμακας προκύπτουν από το αυξημένο μέγεθος της επιχείρησης που προκύπτει από την ΕήΣ, με αποτέλεσμα το μακροπρόθεσμο μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος να μειώνεται, στο μέτρο που αυξάνεται η παραγωγή του προϊόντος. Οικονομίες κλίμακας μπορούν 9 Η εταιρία που επιχειρεί την επιθετική εξαγορά μίας άλλης συναντάται στη βιβλιογραφία ως ο μαύρος ιππότης. 10 Αποτελεί μετάφραση του όρου golden parachute. 11 Παπαδάκης, Β.Μ., (2002α), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α: Θεωρία, 4 η Έκδοση, Εκδόσεις Ε.Μπένου, Αθήνα, σελίδα

20 να προκύψουν για διαφόρους λόγους, επί παραδείγματι λόγω του ότι μία επιχείρηση παραγωγής μεγάλης κλίμακας έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, και μπορεί να αγοράζει πρώτες ύλες με ελαττωμένο κόστος, λόγω αρτιότερης διαχείρισης αποθεμάτων, ή σε τομείς όπως το Μάρκετινγκ και η έρευνα και ανάπτυξη νέων ιδεών και προϊόντων. Μείωση κόστους, όμως, μπορεί να προκύψει και από το προνόμιο που διαθέτει μία διευρυμένη επιχείρηση να απολαμβάνει καλύτερες και μικρότερου κόστους τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (χαμηλότερα επιτόκια, βελτίωση πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Οι ΕήΣ δεν αφορούν ένα απλό άθροισμα δύο διαφορετικών οργανισμών. Οι συνέργειες που δημιουργούνται οδηγούν στο «παράδοξο» αποτέλεσμα του «2+2=5». 12 Η συνέργεια αφορά την επίτευξη απόδοσης μεγαλύτερης από αυτή που θα είχαν οι δύο επιχειρήσεις αν λειτουργούσαν αυτόνομα. 13 Συνεπώς, ο συνδυασμός δύο διαφορετικών οργανισμών που συνενώνονται και δημιουργούν ένα νέο, ενοποιημένο φορέα, ο οποίος φέρει τα χαρακτηριστικά των δύο προγενέστερων, συνοδεύεται από επιπρόσθετα οφέλη. Μία εταιρία, λοιπόν, που αποσκοπεί στην επίτευξη συνεργειών μπορεί να προσβλέπει σε ένα από τα ακόλουθα: Δημιουργία και αξιοποίηση χρηματοοικονομικών συνεργιών, λόγω μεγαλύτερου μεγέθους και απόκτησης κρίσιμης μάζας, βελτίωσης της αξιοπιστίας του συνόλου των επιχειρήσεων, και καλύτερης πρόσβασης σε κεφάλαια. Εγκαθίδρυση και αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις, με συνέπεια την εξοικονόμηση κόστους και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας ή οικονομιών φάσματος. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας που ευνοούν και επιβάλλουν την αναδιοργάνωση, την ολοκλήρωση και καλύτερη δικτύωση του νέου οργανισμού με το περιβάλλον. Βελτιστοποίηση και καλύτερη μεγιστοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού δυναμικού, με στόχο την επέκταση των μεριδίων αγοράς, την αποτελεσματική προώθηση νέων προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών, την κεφαλαιακή τους εξυγίανση και ενίσχυση. Αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, επίτευξη κλίματος συνεργατικότητας, κα. Αποτελεσματικότερη διοίκηση του νέου σχήματος μέσα από την μεταφορά γνώσης, και συνδυασμού των δεξιοτήτων των διοικητικών ομάδων των δύο εταιριών. Δημιουργία και αξιοποίηση συνεργειών στην διαχείριση των εξερχομένων, με ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής δύναμης του νέου οργανισμού σε σχέση με το δίκτυο διανομέων, αλλά και τους μεσάζοντες, ή με την ενσωμάτωση τους στο διευρυμένο οργανωτικό σχήμα, και με την καλύτερη οργάνωση και διοίκηση του δικτύου πωλητών. 12 Gaughan, P., (2002), Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring, Third Edition, Wiley, σελίδα Cartwright, S., Cooper, C.L., (1993), The Role of Culture Compatibility in Successful Organisational Marriage, Academy of Management Executive, Volume 7, Number 2, σελίδες 57-70, σελίδα 60 20

21 Δημιουργία και εκμετάλλευση συνεργειών στην διαχείριση των εισερχομένων, με αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης έναντι των προμηθευτών πρώτων υλών, κα ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Μία επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιήσει μία ΕήΣ προκειμένου να υπερακοντίσει εμπόδια που υψώνονται σε μία συγκεκριμένη αγορά. Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι οικονομίες κλίμακας από τις μεγαλύτερες εταιρίες, υψηλές αρχικές επενδύσεις, αυξημένη καταναλωτική πίστη (brand loyalty) σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά, όταν η πρόσβαση στις πρώτες ύλες και τους διαύλους διανομής ελέγχονται από τους υπάρχοντες φορείς με αποτέλεσμα να καθιστούν την πρόσβαση σε αυτά από μία νεοεισερχόμενη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη. Αξιοσημείωτο εμπόδιο εισόδου μπορεί να αποτελέσει και η νομοθεσία και κυβερνητική δράση. Τα προαναφερθέντα εμπόδια είναι πιο έντονα όταν στην αγορά ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα οξύς. Μία εταιρία, λοιπόν, μπορεί να επιλέξει να αναπτυχθεί σε αυτή πραγματοποιώντας μία ΕήΣ με μία επιχείρηση που θα της παράσχει σημαντική γνώση για την αγορά και τους καταναλωτές, σημαντικούς υλικούς αλλά και άυλους πόρους, όπως ένα ισχυρό εταιρικό όνομα και πίστη σε αυτό, ένα διευρυμένο πελατολόγιο, κα. ΕήΣ τέτοιου είδους μπορεί να πραγματοποιηθούν και στην περίπτωση που μία επιχείρηση θέλει να επιταχύνει τη διαδικασία εισόδου σε μία ξένη αγορά, αμβλύνοντας το ρίσκο καθώς και τις προκλήσεις που τίθενται, γλώσσα, κουλτούρα, νομοθετικό και οικονομικό περιβάλλον, κα. 14 Σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή, οι ΕήΣ αποτελούν μία αποτελεσματική στρατηγική υπέρβασης του προστατευτισμού και των εμπορικών δασμών που επιβάλλουν οι ξένες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη εξαγορά της τουρκικής Finansbank από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, μέσω της οποίας η ΕΤΕ αποκτά και το δίκτυο 285 καταστημάτων της Finansbank. Η Εθνική, με αυτήν την οσφυαλγικής σημασίας κίνηση, αφήνοντας πίσω και τον τραπεζικό κολοσσό που ακούει στο όνομα Citigroup, ανακηρύσσεται ως ο τραπεζικός κυρίαρχος της Νοτιανατολικής Ευρώπης, και εισέρχεται και στην Τουρκία με 216 καταστήματα ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΡΩΝ Μία επιχείρηση δύναται να επιλέξει μία στρατηγική ανάπτυξης μέσω ΕήΣ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους, τους οποίους η ίδια δεν διαθέτει σε αφθονία. Η εξαγοράστρια εταιρία, λοιπόν, μπορεί να προσδοκά να εκμεταλλευθεί κάποια δυνατά σημεία της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, στα οποία η ίδια υστερεί. Προκειμένου για την κατανόηση της έννοιας των πόρων αρκεί να αναφερθούμε στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης, και τη διαδικασία μετατροπής των πρώτων υλών σε έτοιμα προιόντα και υπηρεσίες. Παράδειγμα πόρων μπορεί να είναι οι πρώτες ύλες, οι δεξιότητες στο Μάρκετινγκ, το δίκτυο διανομής, η ισχυρή φήμη της επιχείρησης, το διοικητικό προσωπικό, κα. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά της Pasteria από τον όμιλο εταιριών μαζικής εστίασης Everest, με την οποία η τελευταία αποκτά σημαντικές ικανότητες 14 Όλα αυτά θα αναλυθούν λεπτομερώς στην ενότητα για τις Διασυνοριακές ΕήΣ. 15 Άγνωστος, Η ΕΤΕ εξαγόρασε την Τουρκική Finansbank, Το Κέρδος, Δευτέρα 3 Απριλίου

22 και γνώση που διαθέτει η εξαγοραζόμενη στον άγνωστο για την Everest χώρο των εστιατορίων. Στην ιδιάζουσα περίπτωση που μία εταιρία επιδιώκει την ΕήΣ με μία άλλη για να αποκτήσει τις δεξιότητες της στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων, για την εξαγοράστρια επιχείρηση μειώνεται το κόστος και ο χρόνος ανάπτυξης νέων, καινοτομικών προϊόντων. Είναι λιγότερο επισφαλές για μία εταιρία να διαθέτει πόρους για την εξαγορά μίας λειτουργούσας εταιρίας από το να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτομιών με αβέβαιο και βαθύ χρονικά μέλλον. Μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες επιδίδονται σε τέτοιου είδους ΕήΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Η εξαγορά μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε μία άγνωστη για την εξαγοράζουσα εταιρία αγορά, αποτελεί έναν από τους ασφαλέστερους τρόπους διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου της. Μπορεί, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, η εξαγοράζουσα επιχείρηση να εισέλθει σε νέες, δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της, αλλά παράλληλα, μειώνοντας την πιθανότητα αποτυχίας του όλου εγχειρήματος. Μία επιχείρηση, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αναπτύξει πολυσχιδείς εμπορικές δραστηριότητες και να αποκτήσει το απαραίτητο μέγεθος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τόσο τον εγχώριο όσο και τον διεθνή ανταγωνισμό. Μία τέτοια κίνηση αποτελεί και ο επιχειρηματικός γάμος της ηγέτιδας στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων P&G με την Gillette που ανέβασε το θερμόμετρο στην παγκόσμια αγορά το ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η επιχείρηση που προκύπτει από την ΕήΣ επιτυγχάνει την αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει και της δυναμικής της στην αγορά. Η εταιρία αποκτά κρίσιμη μάζα και την απαιτούμενη κλίμακα που της δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τον ανταγωνισμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (SCOPE ECONOMIES) Οι οικονομίες φάσματος αναφέρονται στην εξοικονόμηση κόστους που επιτυγχάνεται όταν δύο τουλάχιστον από τις δραστηριότητες της επιχείρησης μοιράζονται έναν ή περισσότερους πόρους όπως παραγωγικές εγκαταστάσεις, κόστη έρευνας και ανάπτυξης, δίκτυο πωλητών, δίκτυα διανομής και διαφημιστικές καμπάνιες. 16 Διασφαλίζεται, λοιπόν, χαμηλότερο κόστος ύστερα από προσθήκη συναφώνσυμπληρωματικών παραγωγικών διαδικασιών, προϊόντων, ή δικτύων διανομής. Προκύπτουν από την παροχή νέων, διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών. 16 Hill, G.W.L., Jones, G.R., (2001), Strategic Management: An Integrated Approach, Boston, Houghton Mifflin Company, 5 th Edition 22

23 1.4.9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ Η υπόθεση της Διοικητικής Αλαζονείας προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Richard Roll. 17 Συναντάται στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία με τον όρο managerial hubris και ετυμολογικά έχει προέλευση την ελληνική λέξη «ύβρις». Σύμφωνα με αυτή πολλές εταιρίες εμπλέκονται σε ΕήΣ επειδή τα διοικητικά της στελέχη πιστεύουν ότι μπορούν οι ίδιοι να διοικήσουν καλύτερα τις επιχειρήσειςστόχους από τις διοικήσεις που διαδέχτηκαν. Επιπλέον, πολλές είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων για να αυξήσουν το γόητρό τους στην αγορά. Άλλες πάλι ΕήΣ πραγματοποιούνται για να ικανοποιηθούν οι προσωπικές επιδιώξεις των διευθυντικών στελεχών της εξαγοράζουσας εταιρίας, με στόχο να αυξήσουν το κύρος και τις αμοιβές τους ή να διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Μάλιστα ορισμένες φορές τα προσωπικά κίνητρα των διευθυντικών στελεχών και η αλαζονική και επαίρουσα συμπεριφορά που επιδεικνύουν μπορεί να υπερκεράσουν τη σημαντικότητα των οικονομικών οφελών που θα προκύψουν από την ΕήΣ ΜΕΙΩΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ένας δευτερεύων λόγος πραγματοποίησης ΕήΣ είναι η μείωση της υπερβάλλουσας ρευστότητας της επιχείρησης-αγοραστή, γεγονός που συνεπάγεται ότι η επιχείρηση προβαίνει σε μία εξαγορά αν κρίνει ότι είναι σκόπιμη για την αύξηση της αποδοτικότητάς της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σε πληθώρα περιπτώσεων, ΕήΣ αποδίδονται σε φορολογικά κίνητρα. Η Hayn 18 διατείνεται ότι πιθανά φορολογικά οφέλη μπορούν να προκύψουν από μία ΕήΣ. Στην Ελλάδα ο νόμος 2166/93 19 προβλέπει δύο ειδών φορολογικές ελαφρύνσεις. Όταν μία εξαγοραζόμενη επιχείρηση έχει ακίνητα, η εξαγοράζουσα-επιχείρηση κερδίζει το φόρο μεταβίβασης του ακινήτου, με την προϋπόθεση να μην μεταβιβάσει τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία σε άλλες νομικές οντότητες για μία πενταετία. Ένα δεύτερο φορολογικό κίνητρο, το οποίο μπορεί να υποκινήσει μία ΕήΣ είναι το γεγονός ότι μία ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να εξαγοράσει μία εταιρία, η οποία έχει καθαρές λειτουργικές ζημίες, και να συμψηφιστούν αυτές ούτως ώστε να μειωθεί το φορολογούμενο εισόδημα του νέου οργανισμού. Αυτό υπαγορεύει ότι οι καθαρές λειτουργικές ζημίες, μπορούν να μεταφερθούν χρονικά προς τα εμπρός, για ένα διάστημα 2 ετών, όπως ορίζεται από τον νόμο Roll, R., (1986), The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers, Journal of Business 59, No.2, April 1986, σελίδες Hayn, C., (June 1989), Tax Attributes as Determinants of Shareholder Gains in Corporate Acquisitions, Journal of Financial Economics, Volume 23, Number 1, σελίδες Ο νόμος 2166/93 αναφέρεται σε κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 20 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 2166/93, «η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της εταιρίας ζημία, και κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη αυτής επόμενων χρήσεων, μόνο κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος». 23

24 Επιπλέον, μία ΕήΣ μπορεί να κρίνεται επιβεβλημένη από τον νόμο για την επιβίωση εταιριών που δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Επί παραδείγματι ο νόμος Ν.2940/ αποτελεί και αναμένεται και στο μέλλον να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για ΕήΣ, για εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Κατασκευών. Το διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζει τους λόγους πραγματοποίησης μίας ΕήΣ: Εκμετάλλευση Οικονομιών Κλίμακας Φορολογικοίλόγοι και Νομοθεσία Αύξηση Μεριδίου και Ανταγωνιστικής Θέσης Υπόθεση Διοικητικής Αλαζονείας Επιτευξη Συνεργιών Στρατηγική Ανάπτυξης Λόγοι Πραγματοποίησης ΕήΣ Διάγραμμα 2 Εκμετάλλευση Οικονομιών Φάσματος ΥπέρβασηΕμποδίων Εισόδου Απόκτηση Πόρων Διαφοροποίηση Προιοντικού Χαρτοφυλακίου ΜείωσηΡευστότητας 21 Ν.2940/ : «Αναπτυξιακά, Φορολογικά και Θεσμικά Κίνητρα για τις Επιχειρήσεις του Κατασκευαστικού Τομέα και άλλες Συντάξεις» 24

25 2 ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΕήΣ 2.1 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕήΣ Η διαδικασία πραγματοποίησης μίας ΕήΣ είναι σύνθετη και διαφοροποιείται από περίπτωση σε περίπτωση. Εντούτοις, η χαρτογράφηση των σταδίων που περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και αναλυτική διαδικασία πραγματοποίησης μίας ΕήΣ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο Sudarsanam 22 προτείνει ένα μοντέλο με 5 στάδια το οποίο θα ακολουθηθεί ως οδηγός για την οργάνωση του συγγράματος αυτού και το οποίο απεικονίζεται χαρακτηριστικά στο ακόλουθο διάγραμμα: ΣΤΑΔΙΟ 4 ΣΤΑΔΙΟ 5 Ενοποίηση Μετά-ΕήΣ έλεγχος Πέντεστάδια στις ΕήΣ Εταιρική Στρατηγική Διάρθρωση διαπραγματεύσεων ΣΤΑΔΙΟ 3 Διάγραμμα 3 ΣΤΑΔΙΟ 1 Οργάνωση μίας ΕήΣ 2.2. ΣΤΑΔΙΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Μία πρώτη φάση σε κάθε ΕήΣ είναι η διατύπωση της στρατηγικής της επιχείρησης, η οποία εκκινεί τις διαδικασίες ΕήΣ. Ο Chandler 23 ορίζει τη στρατηγική ως τον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μίας επιχείρησης, και την υιοθέτηση μίας σειράς πράξεων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την 22 Sudarsanam, P.S., (2003), Creating Value from Mergers and Acquisitions: The Challenges, An Integrated and International Perspective, Prentice Hall, Financial Times, σελίδα 3 23 Chandler, A., 1962, Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MA: MIT Press, σελίδα 13 ΣΤΑΔΙΟ 2 25

26 πραγματοποίηση αυτών των στόχων. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο Andrews, 24 ο οποίος διατείνεται ότι «στρατηγική είναι μία διαμόρφωση αποστολής, στόχων ή σκοπών και πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε να καθορίζουν την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης». Οι Johnson, Scholes και Whittington, 25 ορίζουν τη στρατηγική ως την κατεύθυνση και το πεδίο δράσεως ενός οργανισμού μακροπρόθεσμα, το οποίο επιτυγχάνει πλεονέκτημα σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, μέσω της διευθέτησης των διαθέσιμων πόρων, αρμοδιοτήτων, με απώτερο σκοπό την πλήρωση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον πριν καθορίσει την αποστολή της, τους αντικειμενικούς της στόχους, τις στρατηγικές της επιλογές, αλλά και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών. Επιπλέον, σε τακτική βάση, η εταιρία πρέπει να προβαίνει σε αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων στοιχείων της, σε συνδυασμό με μελέτη των ευκαιριών και των απειλών που εμφανίζονται στο περιβάλλον, στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται, προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική της. Παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίσει τις θεμελιώδεις αξίες της, τους πόρους, καθώς και την αλυσίδα αξίας, αλλά και την οργανωσιακή δομή και την εταιρική της κουλτούρα. Επιτακτική είναι η ανάγκη για εξονυχιστικό έλεγχο του εξωτερικού περιβάλλοντος, είτε σε μικρο-επίπεδο, μέσω της ανάλυσης των πέντε δυνάμεων του Porter, είτε σε μάκρο-επίπεδο, μελετώντας το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και νομικό περιβάλλον (Pestel Analysis). Η εταιρική στρατηγική μίας επιχείρησης είναι ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία της, και τη μακρόχρονη βιωσιμότητα της. Αυτό γιατί η στρατηγική θέτει κατευθύνσεις, υποστηρίζει τη λήψη συνεπών αποφάσεων, συντονίζει τις δραστηριότητες της επιχείρησης, και συγκεντρώνει τις προσπάθειες και τους πόρους καταλλήλως, ορίζει τη θέση της επιχείρησης, και την τοποθετεί απέναντι στον ανταγωνισμό, μειώνει την αβεβαιότητα, αλλά και προσδίδει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 26 Οι ΕήΣ αποτελούν ένα μέσο για την υλοποίηση στρατηγικών επέκτασης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης ενώ οι Hamel και Prahalad 27 διαμηνύουν την σημασία των ΕήΣ, λέγοντας ότι «η πεμπτουσία της στρατηγικής βρίσκεται στο να δημιουργείς τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αύριο, γρηγορότερα από το ρυθμό που οι ανταγωνιστές σου μιμούνται αυτά που σήμερα διαθέτεις». Σε κάθε περίπτωση η απόφαση μίας εταιρίας να πραγματοποιήσει μία ΕήΣ θα πρέπει να συμβαδίζει με την όλη στρατηγική της, και να εκπορεύεται από την συνεχιζόμενη ανάγκη για ανάπτυξη. Οι ΕήΣ, εξάλλου, αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων, εν αντιθέσει με την οργανική ανάπτυξη, η οποία επιτυγχάνεται εκ των έσω, χτίζοντας πάνω και αναπτύσσοντας τις ικανότητες 24 Andrews, K., 1971, The Concept of Corporate Strategy, Homewood, IL: Irwin 25 Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R., (2000), Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, Seventh Edition, Pearson Education Limited 26 Παπαδάκης, Β.Μ., (2002α), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α: Θεωρία, 4 η Έκδοση, Εκδόσεις Ε.Μπένου, Αθήνα, σελίδες Hamel, G., Prahalad, C.K., (1994), Competing for the Future, Boston, MA: Harvard University Press 26

27 της επιχείρησης, απέναντι στον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό και την παγκοσμιοποίηση του περιβάλλοντος ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ Παρ όλα αυτά τροχοπέδη στην όλη στρατηγική ανάπτυξης μίας επιχείρησης μέσω ΕήΣ μπορεί να αποτελέσει η μη διαθεσιμότητα κατάλληλων εταιριών-στόχων. Σε κάθε περίπτωση μία επιχείρηση, που ακολουθεί μία ανάλογη στρατηγική πρέπει να έχει ορίσει τα απαραίτητα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα φιλτράρει τις διαθέσιμες προς πώληση εταιρίες προκειμένου να καταλήξει σε μία λίστα υποψηφίων που πληρούν τις προδιαγραφές. Ο ρόλος των εξωτερικών συμβούλων στη φάση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς συχνά αναλαμβάνουν να διενεργήσουν έλεγχο και να προτείνουν εταιρίες ελκυστικές και διαθέσιμες προς εξαγορά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 2.3 ΣΤΑΔΙΟ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕήΣ Μία επιχείρηση αφού έχει διαμορφώσει τη στρατηγική της, και έχει καθορίσει τα κριτήρια επιλογής των εταιριών-στόχων, αλλά έχει προχωρήσει στην αναγνώριση ορισμένων υποψήφιων εταιριών, και ύστερα από ορισμένες προκαταρκτικές επαφές βαίνει στην επόμενη φάση που είναι η οργάνωση της όλης διαδικασίας, με την διενέργεια ενός διεξοδικού προκαταρκτικού ελέγχου, απαραίτητου για την αποκόμιση γνώσης για την εταιρία-στόχο, την οικονομική της κατάσταση, την εταιρική της κουλτούρα, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται ΈΛΕΓΧΟΣ Όταν μία επιχείρηση επιλέγει να αναπτυχθεί μέσω ΕήΣ παρά εσωτερικά, πρέπει να εισέλθει σε μία διαδικασία ελέγχου των υποψήφιων εταιριών-στόχων και αξιολόγησής τους. Η διαδικασία αυτή συναντάται στη βιβλιογραφία με τον όρο προσήκουσα επιμέλεια 28 που αναφέρεται στην προσήκουσα επιμέλεια που πρέπει να επιδεικνύεται από τους αντισυμβαλλόμενους σε μία ΕήΣ. Η διαδικασία ελέγχου συμβάλλει στην αύξηση της γνώσης που έχει η επιχείρηση για πιθανές επιχειρήσεις-στόχους και οδηγεί σε μία πιο ρεαλιστική αποτίμηση των οφελών και των κόστεων που θα προκύψουν από την ΕήΣ καθώς και των προβλημάτων που ενδεχομένως θα ανακύψουν στην πορεία. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ξεκινά από τη στιγμή που η επιχείρηση θέτει επί τάπητος την ανάγκη ανάπτυξης μέσω ΕήΣ. Επιπλέον, ο έλεγχος θα πρέπει να είναι ενδελεχής. Όπως αναφέρει ο Παπαδάκης 29 «όσο πιο διεξοδικά πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου, τόσο πιο εύκολα μπορούν να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία που 28 Αποτελεί μετάφραση του όρου due diligence 29 Παπαδάκης, Β.Μ., (2002α), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α: Θεωρία, 4 η Έκδοση, Εκδόσεις Ε.Μπένου, Αθήνα, σελίδα

28 αποδεικνύουν αν ενδέχεται να δημιουργηθούν ή όχι ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο επιχειρήσεων». Η εμπειρία, όμως, έχει δείξει ότι ο έλεγχος της εταιρίας-στόχου διεξάγεται γρηγορότερα από το επιθυμητό και τις περισσότερες φορές περιορίζεται αποκλειστικά σε χρηματοοικονομικά θέματα. Διαφορές σε θέματα οργανωσιακής κουλτούρας και ανθρώπινου δυναμικού αγνοούνται συστηματικά. Γι αυτό πλήθος επιχειρησιακών γάμων δεν οδηγούν στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και μπορεί ακόμα και να καταλήξουν σε «διαζύγιο». Όπως υποστηρίζουν οι Harrison, Hitt και Ireland, 30 ένας εξονυχιστικός έλεγχος πρέπει, λοιπόν, να ερευνά λεπτομερώς όλες τις πτυχές της λειτουργίας μίας επιχείρησης, την τοποθέτηση της στην αγορά καθώς και τις προοπτικές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει, την εταιρική κουλτούρα και τις πολιτικές της Διοίκησης, τις εργασιακές σχέσεις, τα περιουσιακά της στοιχεία, τους χρηματοοικονομικούς πόρους που διαθέτει, κα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Η επιχείρηση-αγοραστής πρέπει να δείξει προσήκουσα επιμέλεια προκειμένου για την εξέταση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης-στόχου. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της επιχείρησης, της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που έχουν παραχωρηθεί σαν ασφάλεια, στον έλεγχο της φορολογικής κατάστασης αυτής αλλά και άλλων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης-στόχου, την οποία πιθανώς να θέλει να υποκρύψει ο πωλητής ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Αποτελεί μία εις βάθος ανασκόπηση από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση-στόχος, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστών, των πελατών, των διανομέων, των προμηθευτών, και άλλων σχετικών ομάδων ενδιαφέροντος. Αναπόσπαστο κομμάτι του εμπορικού ελέγχου αποτελεί η εξέταση της ίδιας της επιχείρησης-στόχου. Η διερεύνηση αυτή βοηθά την επιχείρηση-αγοραστή να κατανοήσει πλήρως την κατάσταση στην αγορά, το πόσο ανταγωνιστική είναι, τους παίκτες-κλειδιά, κα. Ο εμπορικός έλεγχος είναι ουσιώδης και συμπληρωματικός προς άλλες μορφές ελέγχου. Επιβάλλεται να διεξάγεται σε συνδυασμό με την χρηματοοικονομική διερεύνηση της εταιρίας-στόχου. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο διάγραμμα, το οποίο απεικονίζει και αποδεικνύει τη σχέση μεταξύ των δύο μορφών ελέγχου, καθώς και το είδος της πληροφόρησης που αναμένεται να προκύψει από κάθε έναν από αυτούς Hitt, M.A., Harrison, R., Ireland, D., (2001), Mergers and Acquisitions: A Guide to Creating Value for Stakeholders, Oxford University Press, Oxford, σελίδα Rankine, D., (1997), A Practical Guide to Acquisitions, Wiley&Sons, Chichester, σελίδα 56 28

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 10: Συγχωνεύσεις εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Γαρουφάλης Επιμέλεια: Ευαγγελία Συραγοπούλου Α.Μ. 7496 Βαλεντίνα Τερζοπούλου Α.Μ. 7668 Ιστορική Αναδρομή Το φαινόμενο των Σ & Ε εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης 1.1. Εισαγωγικές έννοιες ανάλυσης και πρόγνωσης του περιβάλλοντος της επιχείρησης 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 6 η 6.1 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισµών Η επίδραση των ΠΣ στους οργανισµούς από την άποψη των Θεωριών Συµπεριφοράς Η Τεχνολογία των Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τι είναι στρατηγική; 1.2.1. Ορίζοντας την έννοια της στρατηγικής 1.2.2. Επίπεδα στρατηγικής 1.2.3. Δήλωση στρατηγικής 1.3. Μοντέλο διερεύνησης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Επιχειρηματική Ομάδα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 9 Συγχωνεύσεις, εξαγορές και συμμαχίες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 8 9 Φεβρουαρίου 2010 Η επιχειρηματική στρατηγική αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα επιτυχίας των επιχειρήσεων, καθώς διαμορφώνει τη φυσιογνωμία και εκφράζει τη δυναμική τους.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Επενδυτές (αυτοί που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία). Στελέχη με ειδικές δεξιότητες (κλειδιά). Εξωτερικοί Συνεργάτες Κύριοι Χρηματοδότες καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη στρατηγικής διοίκησης

Ανάγκη στρατηγικής διοίκησης Ανάγκη στρατηγικής διοίκησης Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Ορισμοί Στρατηγική είναι ο καθορισμός των βασικών μακροπρόθεσμων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, η επιλογή τρόπων δράσης και η κατανομή των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής Νάνσυ Μπουραντά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τι είναι στρατηγική; 1.2.1. Ορίζοντας την έννοια της στρατηγικής 1.2.2. Επίπεδα στρατηγικής 1.2.3. Δήλωση στρατηγικής 1.3. Μοντέλο διερεύνησης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα