ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ ΠΑΛΑΜΑ ΜΥΡΤΩ Α.Μ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ..4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ... σελ.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... σελ.7 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. σελ.9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... σελ.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.. σελ.11 Εισαγωγικά Στοιχεία - Βασικές αρχές ελέγχων μελών... σελ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INSTANT σελ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ... σελ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... σελ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.... σελ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ... σελ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... σελ.17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. σελ.27 Ανάλυση ελέγχων σύνθετων διατομών.. σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ.. σελ Γενικά.. σελ Δικτυωτά θλιβόμενα στοιχεία... σελ Περιοχή εφαρμογής.. σελ Λεπτομέρειες κατασκευής.... σελ Σύνθεση με δικτύωμα αποτελούμενη από δυο κύρια μέλη.. σελ Σύνθεση με δικτύωμα αποτελούμενη από τέσσερα κύρια μέλη... σελ Θλιβόμενα σύνθετα στοιχεία με συνδετικές λεπίδες... σελ Περιοχή εφαρμογής... σελ.40 1

3 Λεπτομέρειες κατασκευής... σελ Σύνθεση με συνδετικές λεπίδες αποτελούμενη από δυο κύρια μέλη.. σελ Σύνθεση με συνδετικές λεπίδες αποτελούμενη από τέσσερα κύρια μέλη... σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΣΗ... σελ Σύνθεση με δικτύωμα αποτελούμενη από δυο κύρια μέλη... σελ Σύνθεση με δικτύωμα αποτελούμενη από τέσσερα κύρια μέλη.. σελ Σύνθεση με συνδετικές λεπίδες αποτελούμενη από δυο κύρια μέλη. σελ Σύνθεση με συνδετικές λεπίδες αποτελούμενη από τέσσερα κύρια μέλη.. σελ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ... σελ.60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.. σελ.62 Ανάλυση φορτίσεων ανέμου, χιονιού Συνδυασμοί φορτίσεων... σελ Ανάλυση φορτίσεων ανέμου κατά τον Ευρωκώδικα 1.. σελ Γενικά.. σελ Φύση φορτίου.. σελ Πεδίο εφαρμογής της πιέσεως του ανέμου. σελ Καθορισμός των κατηγοριών εδάφους... σελ Ταχύτητα αναφοράς του ανέμου για την Ελλάδα... σελ Πίεση αναφοράς του ανέμου... σελ Συντελεστής τραχύτητας. σελ Συντελεστής τοπογραφικής διαμόρφωσης... σελ Συντελεστής έκθεσης... σελ Συντελεστής εξωτερικής πίεσης... σελ Συντελεστής εσωτερικής πίεσης... σελ Υπολογισμός πίεσης ανέμου..... σελ.81 2

4 Υπολογισμός εξωτερικής πίεσης... σελ Υπολογισμός εσωτερικής πίεσης... σελ Υπολογισμός τελικής πίεσης.. σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1. σελ Γενικά.. σελ Φύση φορτίου.. σελ Μορφή φορτίου... σελ Εθνικές ζώνες και χαρακτηριστική τιμή χιονιού στο έδαφος.. σελ Συντελεστής σχήματος φορτίου χιονιού για δικλινείς στέγες. σελ Υπολογισμός φορτίου χιονιού σελ Υπολογισμός φορτίου χιονιού στη στέγη.... σελ Υπολογισμός στην άκρη της στέγης από αναρτώμενο χιόνι σελ Υπολογισμός τελικού φορτίου χιονιού..... σελ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ..... σελ Κατηγορίες δράσεων... σελ Μόνιμες δράσεις σελ Μεταβλητές δράσεις.... σελ Βασικοί συνδυασμοί σελ Σεισμικός συνδυασμός.... σελ.95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4... σελ.97 Εφαρμογή... σελ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ... σελ Γενικά σελ Στοιχεία κατασκευής... σελ Διαδικασία επίλυσης Υπολογισμοί... σελ Υπολογισμός πιέσεων ανέμου... σελ Υπολογισμός εσωτερικής πίεσης σελ.100 3

5 Υπολογισμός εξωτερικής πίεσης... σελ Τελικές πιέσεις ανέμου... σελ Υπολογισμός φορτίων χιονιού.. σελ Φορτία χιονιού.... σελ Χιόνι κρεμάμενο στην άκρη της στέγης. σελ Τελικά φορτία χιονιού σελ Τοπολογία.. σελ Ροπές αδρανείας. σελ Διατομές. σελ Στηρίξεις. σελ Περιπτώσεις φορτίσεων. σελ Στατική επίλυση. σελ Αποτελέσματα... σελ Έλεγχος μελών.. σελ Αναφορές.. σελ.123 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 σελ.127 Συμπεράσματα.... σελ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... σελ Περίπτωση σύνθεσης διατομών σελ Περίπτωση φόρτισης ανέμου σε μια κατασκευή.. σελ Περίπτωση φόρτισης χιονιού σελ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ σελ Περίπτωση σύνθεσης διατομών σελ Περίπτωση φόρτισης ανέμου και χιονιού σε μια κατασκευή... σελ.133 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ IV. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΝΕΑ ΜΕΝΟΥ AUTOSTEEL/INSTANT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 4

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα των τεχνικών έργων καθοδηγείται από την ανάγκη ανάπτυξης ποιοτικών, γρήγορων και οικονομικών κατασκευών, που είναι σε θέση να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, λειτουργικότητας και διάρκειας στο χρόνο. Είναι φυσικό ότι η ταχύτητα και η ποιότητα επιταχύνονται κυρίως με τη χρήση κατ αρχάς τυποποιημένων βιομηχανικών προϊόντων και την εν συνεχεία επεξεργασία αυτών σε εργοστασιακές συνθήκες, όπου ο ποιοτικός έλεγχος είναι άμεσος και ευχερής και οι κλιματολογικές συνθήκες ελεγχόμενες. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες συνθήκες ανταγωνισμού, καθοδήγησαν τον κατασκευαστικό τομέα στην επέκταση της χρήσης των χαλύβδινων κατασκευών πέραν των κλασσικών πεδίων εφαρμογής τους. Είναι πλέον γεγονός ότι, πέραν των παραδοσιακών εφαρμογών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, στεγάσεις μεγάλων χώρων κλπ, οι μεταλλικές κατασκευές έχουν εισέλθει και στο χώρο των βιοτεχνικών κτιρίων αλλά και των κατοικιών κατακτώντας ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής δόμησης. Αυτό συνέβη όχι μόνο εκεί όπου παραδοσιακά ο χάλυβας ήταν ήδη το κυρίαρχο δομικό υλικό (Ιαπωνία, Σκανδυναβία κλπ), αλλά και σε άλλες χώρες, όπως στην Ευρώπη ή την ΝΑ Ασία, όπου, ιδιαίτερα στα κτίρια γραφείων, οι μεταλλικές κατασκευές αντιπροσωπεύουν συχνά την δημοφιλέστερη λύση. Η διεθνής αυτή εξέλιξη στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, όπως ήταν φυσικό, επηρέασε και την Ελλάδα. Τελευταίο παράδειγμα μεγάλης έκτασης είναι η ιδιαίτερα αυξημένη χρήση χάλυβα ως δομικού στοιχείου σε πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και άλλα έργα υποδομών για την φιλοξενία των Ολυμπιακών αγώνων του Οι μεταλλικές κατασκευές έγιναν πλέον γνωστές όχι μόνο στον τεχνικό κόσμο αλλά και στο ευρύ κοινό. Η πρόοδος που έγινε τα τελευταία χρόνια από τους εμπλεκόμενους στις μεταλλικές κατασκευές στη χώρα μας, (φορείς και ιδιώτες), ήταν τέτοια, ώστε σήμερα φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού η ραγδαία ανάπτυξη του χάλυβα σε όλους 5

7 τους τομείς της οικοδομικής δραστηριότητας. Όσον αφορά το μελετητικό τμήμα, οι μελετητές μηχανικοί ενημερώθηκαν στους νέους κανονισμούς και επένδυσαν σε κατάλληλο λογισμικό, ώστε να είναι σε θέση να μελετήσουν από απλά μέχρι τα πλέον σύνθετα έργα. Στο προγραμματιστικό τμήμα, οι ελληνικές εταιρείες λογισμικού ανέπτυξαν αξιόλογα προγράμματα εξειδικευμένα στην ανάλυση και διαστασιολόγηση έργων από χάλυβα, προσφέροντας μια σημαντική βοήθεια τόσο στους κατασκευαστές όσο και τους μελετητές. Όμως οι ρυθμοί των μεταβολών είναι και θα γίνονται όλο και ταχύτεροι στο μέλλον με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται συνεχής και διαρκής εξέλιξη, βελτίωση και επέκταση του αντικειμένου των μεταλλικών κατασκευών ( Μεταλλικές Κατασκευές, 2003). Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις πραγματοποιήθηκε και η έρευνα αυτή. Εντοπίσθηκε η έλλειψη στα ελληνικά εμπορικά προγράμματα στατικής και δυναμικής επίλυσης μεταλλικών φορέων της ύπαρξης λογισμικού για επίλυση και διαστασιολόγηση σύνθετων μεταλλικών διατομών με αποτέλεσμα τη μειονεκτική θέση της Ελλάδας στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Επίσης εντοπίσθηκε η ανάγκη αυτοματοποίσης του υπολογισμού ορισμένων φορτίσεων ώστε να καθίσταται ευχερής η εφαρμογή των φορτίσεων στα μέλη της κατασκευής και κατά προέκταση, η διαδικασία υπολογισμών. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προτυποποίηση των συνθέσεων διατομών δεν είναι κάτι το καινούργιο. Στην αγορά, εδώ και χρόνια, υπάρχουν (με αρχή την Αμερική) συνθέσεις διατομών με εργοστασιακές προδιαγραφές αντοχών. Συνήθως είναι διπλά γωνιακά σαν κύρια μέλη, με απλά ή διπλά γωνιακά σαν συνδετήριες λάμες, διατεταγμένα διαγώνια απλά και όχι χιαστί, σε διάφορες διατομές/αποστάσεις ώστε να δίνουν μεγάλη γκάμα προϊόντων. 6

8 Στην Ελλάδα, όμως, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει έλλειψη λογισμικού που να αναγνωρίζει και να διαστασιολογεί σύνθετες διατομές, με αποτέλεσμα την αδυναμία τυποποίησής τους. Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η ανάπτυξη λογισμικού που να διαστασιολογεί οποιαδήποτε περίπτωση διατομών-σύνδεσης-συνδετικών μέσων, ώστε ο χρήστης Προγράμματος Μεταλλικών Κατασκευών να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τη σύνθετη διατομή σαν μια τυποποιημένη, χωρίς επιπλέον παραδοχές ή υπολογισμούς. Η διευκόλυνση αυτή παρέχει επίσης στους έμπειρους μελετητές μια μεγάλη ευκολία στη διαχείριση διατομών που ξεφεύγουν από τα πλαίσια των προγραμμάτων, δίνοντας τους μεγαλύτερη ευχέρεια στη σχεδίαση κατασκευών, έχοντας πλέον την δυνατότητα να υπολογίσουν εύκολα πιθανές οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, η έλλειψη αυτόματης επίλυσης ορισμένων φορτίσεων από τα αντίστοιχα προγράμματα καθιστά την διαδικασιά επίλυσής τους επίπονη και χρονοβόρα για τον εκάστοτε μελετητή. Σημαντικό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η εφαρμογή των φορτίσεων του ανέμου σε μια κατασκευή. Η εφαρμογή των φορτίων ανέμου, όπως αυτή αναλύεται στον Ευρωκώδικα 1 είναι μια επίπονη εργασία. ενώ ο υπολογισμός των πιέσεων ανέμου μπορεί να αυτοματοποιηθεί με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου, η ανάλυση των πιέσεων αυτών σε κατανεμημένα φορτία στις τεγίδες/μηκίδες/υποστυλώματα είναι διαφορετική σε κάθε κατασκευή, λόγω διαφορετικής γεωμετρίας, και πρέπει να γίνεται εκ νέου. Με την αυτοματοποιήσή του υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και προώθηση της όλης διαδικασίας σχεδίασης της κατασκευής. Η εφαρμογή της έρευνας αυτής, όσον αφορά την περίπτωση των σύνθετων διατομών, πραγματοποιήθηκε σε ήδη υπάρχον πρόγραμμα μεταλλικών κατασκευών, το INSTANT2000. Οι αυτόματοι υπολογισμοί των φορτίσεων του ανέμου καθώς και του χιονιού ενσωματώθηκαν στο υποπρόγραμμα του Ιnstant, τo AUTOSTEEL το οποίο επικεντρώνει τις επιλύσεις του στα βιομηχανικά κτίρια. 7

9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα αυτή εκπονήθηκε κυρίως με βάση την μελέτη και ανάλυση των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών 1 και 3. Πιο συγκεκριμένα, από τον Ευρωκώδικα 1 που αφορά τις βάσεις του σχεδιασμού των δράσεων πάνω στις κατασκευές, αντλήθηκαν στοιχεία για τις περιπτώσεις φορτίσεων ανέμου και χιονιού. Όσον αφορά τις σύνθετες μεταλλικές διατομές έγινε μελέτη του Ευρωκώδικα 3 ο οποίος πραγματεύεται τη σχεδίαση, τον υπολογισμό και τη διαστασιολόγηση των μεταλλικών κατασκευών. Με παράλληλη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και ήδη λυμένων παραδειγμάτων, ένα εκ των οποίων είναι και το βιβλίο Σιδηρών Κατασκευών των Ι. Βάγια και Ι. Ερμόπουλου, δημιουργήθηκαν λογιστικά φύλλα στο Excel και αναλύσεις σε ειδικά διαμορφωμένες σελίδες Word καθώς και λογικά διαγράμματα στο Visio προκειμένου να δειχθεί η ροή των αναλύσεων. Στη συνέχεια έγινε γνωριμία με το πρόγραμμα Instant και του υποπρογράμματός του Autosteel και εντοπίστηκαν οι αδυναμίες τους. Έτσι, παρατηρήθηκε ότι το πρόγραμμα δεν αναγνώριζε την περίπτωση σύνθετων διατομών εκτός της περίπτωσης που τα κύρια μέλη τους απέχουν πολύ λίγο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιεί τους ελέγχους αντοχής μιας σύνθετης κατασκευής. Επίσης, όσον αφορά το Autosteel οι επιλύσεις των φορτίσεων του χιονιού και του ανέμου γίνονταν από τον χρήστη ο οποίος και καταχωρούσε τις τιμές έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία επίλυσης και ελέγχου της κατασκευής με τη βοήθεια του προγράμματος. Επιλύοντας ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις κατασκευών με τη βοήθεια του Instant και με παράλληλη χρήση των λογιστικών φύλλων που είχαν αρχικά διαμορφωθεί εντοπίστηκαν αδυναμίες σ αυτά, οι οποίες στη συνέχεια τεκμηριώθηκαν με βιβλιογραφία και διορθώθηκαν. Στο σημείο αυτό πολύ χρήσιμο στάθηκε το βιβλίο Αντοχής Υλικών του Δρ. Π. Α. Βουθούνη. 8

10 Μετά τις διορθώσεις αυτές, μοντελοποιήθηκε παράδειγμα βιομηχανικού τύπου κατασκευής (μορφής πλαισίου) στο Instant στο οποίο καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας απαιτήθηκαν τροποποιήσεις και διορθώσεις μέχρι να επαληθευθεί η ορθότητά της. Η επιλογή απλού τύπου κατασκευής έγινε προκειμένου ν αποδειχθεί ευκολότερα η ισχύς των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Η τελική τεκμηρίωση και επαλήθευση της ορθότητας της έρευνας έγινε σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς και προγραμματιστές καθώς και με επίλυση συνθέσεων με ακραίες περιπτώσεις διατομών-σύνδεσης-καταπονήσεων-στηρίξεων. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ξεκινώντας με την ανάγνωση του Ευρωκώδικα 3, παρατηρήθηκε ότι στα κεφάλαια που αφορούσαν τις σύνθετες διατομές, οι αναλύσεις γίνονταν μόνο για θλιβόμενα στοιχεία. Όμως, ήταν απαραίτητο για την συνέχισή της να επεκταθούν οι αναλύσεις αυτές για όλες τις μορφές καταπόνησης. Έτσι, χρειάστηκε η βοήθεια αναζήτησης στη βιβλιογραφία και η παράλληλη μελέτη ήδη λυμένων περιπτώσεων, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικότερα καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας χρειάστηκαν να γίνουν πολλές διορθώσεις και αλλαγές οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις διαφοροποιούσαν κατά πολύ τις αναλύσεις που είχαν ήδη γίνει. Υπήρχαν, επίσης, κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες, αρχικά, δεν ήταν εύκολο να εντοπιστούν (π.χ. αρνητικές ροπές δευτέρας τάξης, αρνητικά πρόσημα για διάτμηση στο Instant), αλλά ύστερα από αλλεπάλληλες εφαρμογές και δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν και ενσωματώθηκαν κι αυτές στην έρευνα. Όσον αφορά την περίπτωση ανέμου σε μια κατασκευή, η δυσκολία που αντιμετωπίστηκε και γενικότερα αντιμετωπίζεται από τους μελετητές είναι ότι ενώ ο υπολογισμός των πιέσεων ανέμου μπορεί να αυτοματοποιηθεί με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου, η ανάλυση των πιέσεων αυτών σε κατανεμημένα φορτία στις τεγίδες/μηκίδες/υποστυλώματα είναι διαφορετική σε κάθε κατασκευή, λόγω 9

11 διαφορετικής γεωμετρίας, και πρέπει να γίνεται εκ νέου. Πράγμα που καθιστά επίπονη και χρονοβόρα. την εφαρμογή των φορτίων του ανέμου και κατά προέκταση της επίλυσής του από τον μελετητή. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πρώτο κεφάλαιο θα δοθούν κάποια εισαγωγικά στοιχεία τα οποία θεωρήθηκαν απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την πορεία της έρευνας. Επίσης δίνονται κάποιες βασικές αρχές που αφορούν τους ελέγχους μελών ανάλογα με την καταπόνηση που επιδέχονται. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση, αρχικά, των ελέγχων των σύνθετων θλιβόμενων διατομών όπως αυτοί παρουσιάζονται στον Ευρωκώδικα 3. Στη συνέχεια θα διευρυνθεί η ανάλυση των ελέγχων, με τις σύνθετες διατομές να υπόκεινται ταυτόχρονα σε όλες τις μορφές καταπόνησης (θλίψη, κάμψη, διάτμηση). Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει η απαραίτητη ανάλυση της περίπτωσης φόρτισης ανέμου και χιονιού που εφαρμόζονται σε μια κατασκευή με βάση τα αντίστοιχα κεφάλαια του Ευρωκώδικα 1. Η ανάλυση αυτή θα περιοριστεί σε ότι αφορά κατασκευή μορφής βιομηχανικού κτιρίου. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει επίσης μια όσο το δυνατόν σύντομη ανάπτυξη των δράσεων και των συνδυασμών τους που χρησιμοποιούνται στην στατική επίλυση μιας μεταλλικής κατασκευής. Αυτό γίνεται προκειμένου να καταλάβει ο αναγνώστης τη διαδικασία επίλυσης που πραγματοποιείται στην μετέπειτα εφαρμογή μέσω του προγράμματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή των παραπάνω ελέγχων σε μια βιομηχανική κατασκευή (μορφής πλαισίου) προκειμένου να ελεγχθεί η ισχύς της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Στο πέμπτο κεφάλαιο τέλος, ως επίλογος, θ αναλυθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας καθώς και μετά την αποπεράτωσή της. 10

12 Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό θα γίνουν προτάσεις για δυνατότητες μελλοντικής επεξεργασίας του θέματος που πραγματεύεται η εργασία αυτή. 11

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικά Στοιχεία - Βασικές αρχές ελέγχων μελών 12

14 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INSTANT2000 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τ αποτελέσματα της έρευνας εφαρμόστηκαν σε ήδη υπάρχων πρόγραμμα στατικής επίλυσης μεταλλικών κατασκευών όπου θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία λογισμικού που να διαστασιολογεί σύνθετες διατομές. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος αυτού. Το INSTANT2000 είναι ένα πρόγραμμα για την στατική και την δυναμική ανάλυση μεταλλικών κατασκευών στην περιοχή της γραμμικής ελαστικότητας. Παρέχει επίσης την δυνατότητα του ελέγχου της αντοχής των μελών, των διατομών και των συνδέσεων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. Πιο αναλυτικά, το INSTANT2000 διαθέτει εργαλεία για την σχεδίαση της κατασκευής από την αρχή ή την περαιτέρω επεξεργασία από μοντέλο που είναι ήδη επεξεργασμένο σε ένα από τα προγράμματα προ-επεξεργασίας δεδομένων (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 2Δ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 3Δ τα οποία ενεργοποιούνται μέσα από το INSTANT). Όταν ολοκληρωθεί η περιγραφή του μοντέλου της κατασκευής, εκτελείται η ανάλυση και στην συνέχεια μέσα από το INSTANT μπορούν να ενεργοποιηθούν τα υπο-προγράμματα : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την προβολή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων (συνδυασμοί φορτίσεων, ΝΕΑΚ κτλ.). ΑΝΑΦΟΡΕΣ για την παραγωγή των έντυπων αναφορών της ανάλυσης. ΈΛΕΓΧΟΣ MΕΛΩΝ για τον έλεγχο των κατασκευαστικών μελών και την παραγωγή των σχετικών αναφορών. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ για τον έλεγχο των κόμβων και την παραγωγή των σχετικών αναφορών. 13

15 1.2 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ Κατά την διαμόρφωση των Ευρωκωδίκων, οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές προσπάθησαν να δώσουν ένα κοινό μελετητικό πλαίσιο για όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφομοιώνοντας όλες τις κλιματικές/σεισμολογικές/εδαφικές διαφορές που υπάρχουν, στην αλλαγή μόνο κάποιων μεταβλητές στις εξισώσεις εφαρμογής. Έτσι, λ.χ. ο αντισεισμικός Ευρωκώδικας βρέθηκε να είναι σαφώς ευμενέστερος για την Ελλάδα γενικά, οι φορτίσεις ανέμου δυσμενέστερες στην ροπή που δημιουργούν σε χαμηλά κτίρια (αντικείμενο της πτυχιακής), ενώ όσον αφορά το χιόνι να δίνει φορτίσεις μικρότερες από τις συνηθισμένες στην πρακτική στην χώρα μας. Στον έλεγχο διατομών, στην Ελλάδα χρησιμοποιούταν ο έλεγχος σύμφωνα με τα Γερμανικά Πρότυπα DIN. Αυτά βασίζονταν στις θεμελιώδεις ιδιότητες των υλικών, και γι αυτό ο έλεγχος είναι κατά πολλές περιπτώσεις όμοιος. Η πρακτική όμως του Ευρωκώδικα, επιλέγει αντί για τον έλεγχο τάσεων σε μία διατομή, να ελέγχει πλέον την πλήρη διατομή. αυτό είναι σωστότερο από την άποψη οικονομίας υλικού, μια και η σύγχρονη μεταλλουργική τεχνολογία μας δίνει την ευκαιρία μεγάλης βεβαιότητας στην σταθερότητα της ποιότητας/ιδιοτήτων του μετάλλου. Όσον αφορά όμως την σύνθεση διατομών, ο Ευρωκώδικας βασίστηκε κυριολεκτικά στο DIN. Αυτό έτσι και αλλιώς: Χρησιμοποιεί τις θεμελιώδεις εξισώσεις ισορροπίας, τις ελαστικές ιδιότητες των υλικών, τις παραδοχές εφαρμογής αλλά και τις απαιτήσεις που είναι σταθερές στον χρόνο (εξαιτίας: οικονομία υλικού/βάρος κατασκευής/ευκολία ανέγερσης/μείωση εργατικών). Είναι (και ήταν) μια ρεαλιστικότατη προέκταση των νόμων της φυσικής στην εφαρμοσμένη μηχανική, με την έννοια ότι η προδιαγεγραμμένη συμπεριφορά του υλικού, είναι αυτή που προβλέπεται από την Αντοχή Υλικών (δηλαδή τις φυσικές του ιδιότητες), χωρίς παραχωρήσεις ευμενών συντελεστών ή δικαίωμα να αγνοήσουμε κάποιες φορτίσεις (τέτοιες παραδοχές γίνονται αρκετές στον Ευρωκώδικα, προς χάριν απλούστευσης των υπολογισμών/έλλειψη βασικής έρευνας, πάντα υπέρ της ασφάλειας). 14

16 Η εργασία αυτή βασίστηκε κυρίως στην ανάλυση των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών 1 και 3. Οι κανονισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό µε τους υπόλοιπους Ευρωκώδικες και τα Εθνικά Κείμενα Εφαρμογής, για την ανάλυση και τον έλεγχο των κατασκευών κάτω από ορισμένες συνθήκες. 1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η μελέτη και η κατασκευή ενός κτιρίου θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιούνται κάποιες θεμελιώδεις απαιτήσεις : Κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής για τον οποίο κατασκευάζεται ένα κτίριο, πρέπει να παραμένει κατάλληλο προς χρήση παραλαμβάνοντας όλες τις φορτίσεις και τις επιδράσεις, που είναι πιθανόν να επιβληθούν σε αυτό κατά την διάρκεια της κατασκευής ή της χρήσης του. Επίσης, κατά την μελέτη και το σχεδιασμό του κτιρίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι που αφορούν την ασφάλεια, την λειτουργικότητα και την οικονομία της κατασκευής, καθώς και η πιθανότητα να μην εμφανιστούν σε αυτή, βλάβες από τυχαία γεγονότα (εκρήξεις, πυρκαγιά κ.α.). Οι δράσεις που ασκούνται σε µία κατασκευή μπορούν να είναι: Δυνάμεις συγκεντρωμένες ή κατανεµηµένες (άμεσες δράσεις) Παρεµποδιζόµενες και επιβαλλόμενες παραμορφώσεις (έµµεσες δράσεις) Οι παρεµποδιζόµενες και επιβαλλόμενες παραμορφώσεις (ή δράσεις καταναγκασμού) προέρχονται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές, τη συστολή ξηράνσεως και τον ερπυσμό, τη χαλάρωση και την μετακίνηση των στηρίξεων. Ο σχεδιασμός των κατασκευών έναντι των οριακών καταστάσεων βασίζεται καταρχήν στην μόρφωση ενός δομικού συστήματος µε κατάλληλη προσομοίωση φορτίων έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη για τις διάφορες περιπτώσεις φόρτισης και καταστάσεις σχεδιασμού και στον έλεγχο µη υπέρβασης των οριακών καταστάσεων κατά την διάρκεια εφαρμογής των φορτίων σχεδιασμού. 15

17 Οι τιμές σχεδιασμού προκύπτουν από τις αντιπροσωπευτικές τιμές των φορτίσεων, που αναφέρονται στα Κεφάλαια 4 και 6 του Ευρωκώδικα 1, σε συνδυασμό µε τους συντελεστές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Το μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογών των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα είναι τα βιομηχανικά κτίρια. Τα βιομηχανικά κτίρια αποτελούν ειδική κατηγορία κατασκευών, αφού λόγω της απαίτησης συνήθως ενός δομικού συστήματος μεγάλων ανοιγμάτων, μεγάλων φορτίων, ειδικών πολλές φορές θεμελιώσεων, επαναλαμβανομένων επιμέρους στοιχείων κ.λ.π υπάρχει μεγάλη έμφαση στο φέροντα οργανισμό (Σύνεργον, ). Με βάση την παράγραφο του Ευρωκώδικα 3 τα πλαίσια πρέπει να ελέγχονται για : Αντοχή διατομών (EC3 5.4) Αντοχή μελών (EC3 5.5) Αντοχή συνδέσεων (EC3 κεφ.6) Ευστάθεια πλαισίου (EC ) Στατική ισορροπία (EC ) Οι αναλύσεις που θα γίνουν παρακάτω θα περιοριστούν στις ανάγκες της εργασίας, η οποία πραγματεύεται τους ελέγχους της αντοχής των διατομών και μελών πλαισίων που υπόκεινται σε διάφορες περιπτώσεις φορτίσεων. Όταν ελέγχεται η αντοχή των διατομών και των μελών ενός πλαισίου, κάθε μέλος μπορεί να εξετάζεται σαν απομονωμένο από το πλαίσιο, με δυνάμεις και ροπές εφαρμοσμένες στο κάθε άκρο του, όπως προσδιορίζονται από την ανάλυση του πλαισίου. 16

18 Επίσης, όσον αφορά τις συνδέσεις, ο υπολογισμός του πάχους συγκόλλησης ή της διαμέτρου των ηλών για τους συνδέσμους των συνθέσεων διατομών στην πραγματικότητα είναι περιττός, μια και οι ελάχιστες χρησιμοποιούμενες είναι υπερεπαρκείς και οι υπολογισμοί θα έδιναν μη εφαρμόσιμα μικρά πάχη. Αυτό συμβαίνει διότι οι τρόποι σύνδεσης που χρησιμοποιούνται είναι υπέρ της ασφάλειας εκτός μιας αυξημένης δυσκαμψίας αλλά και περιθωρίου κινήσεων στις συγκολλήσιμες/κοχλιωτές συνδέσεις αντίστοιχα, γεγονότα όμως που αντιμετωπίζονται με τους συντελεστές ασφαλείας αφενός και των ατελειών κατασκευής (σαν υφιστάμενες φορτίσεις στην κατασκευή) αφετέρου. Όμως, το λογιστικό φύλλο και οι ρουτίνες δίνουν στα αποτελέσματα τις δυνάμεις που καταπονούν τις συνδέσεις, έτσι ώστε αν χρειαστεί, ο σχολαστικός μελετητής να μπορεί να κάνει την δική του διαστασιολόγηση ή έλεγχο τοπικού λυγισμού, σε μια ασυνήθιστη περίπτωση. 1.5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Στη παράγραφο του Ευρωκώδικα 3 ορίζονται τέσσερις κατηγορίες διατομών, ως ακολούθως: Κατηγορίας 1 διατομές είναι εκείνες στις οποίες μπορεί να σχηματιστεί πλαστική άρθρωση με τη στροφική ικανότητα που απαιτείται για πλαστική ανάλυση. Κατηγορίας 2 διατομές είναι εκείνες οι οποίες μπορεί ν αναπτύσσουν την αντοχή πλαστικής ροπής τους αλλά έχουν περιορισμένη ικανότητα στροφής. Κατηγορίας 3 διατομές είναι εκείνες στις οποίες η τάση που υπολογίζεται στην ακρότατη θλιβόμενη ίνα του χαλύβδινου μέλους μπορεί να φτάσει την αντοχή του σε διαρροή, αλλά τοπικός λυγισμός είναι ικανός να εμποδίσει την ανάπτυξη αντοχής πλαστικής ροπής. Κατηγορίας 4 διατομές είναι εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητο να ληφθούν σαφώς υπόψη οι επιδράσεις τοπικού λυγισμού όταν προσδιορίζεται η αντοχή τους σε ροπή ή θλίψη. 17

19 Η τέταρτη κατηγορία διατομών αφορά υψίκορμες λεπτές διατομές οι οποίες δεν ενδείκνυνται στην περίπτωση των κατασκευών που εξετάζονται στη συγκεκριμένη έρευνα οπότε και δε θα την απασχολήσουν. 1.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Θλιβόμενα μέλη Τα θλιβόμενα μέλη (compression members) σύμφωνα με την παράγραφο πρέπει να ελέγχονται για : Αντοχή διατομών (EC ) Αντοχή σε λυγισμό (EC ) Έτσι σύμφωνα με την παράγραφο για μέλη υπό αξονική θλίψη, η τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής δύναμης N sd σε κάθε διατομή θα ικανοποιεί τη σχέση : N sd N c,rd (1.2) όπου N c,rd είναι η θλιπτική αντίσταση σχεδιασμού της διατομής η οποία προσδιορίζεται ως εξής: N c,rd = A* f y / γ ΜΟ Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση που γίνεται χρήση διατομής κατηγορίας 1, 2 ή 3. Όσον αφορά την διαδικασία για τον έλεγχο της αντοχής σε λυγισμό ενός θλιβόμενου μέλους όπως αυτή δίνεται στην παράγραφο και για μέλη σταθερής διατομής (EC ) έχει ως εξής: 18

20 Η αντοχή σχεδιασμού σε λυγισμό θα λαμβάνεται ίση με: N b,rd = χ*β Α *A*f y / γ Μ1 όπου β Α =1 για κατηγορία διατομών 1, 2 ή 3 και χ είναι ο μειωτικός συντελεστής για την αντίστοιχη μορφή λυγισμού. Για σταθερή αξονική θλίψη σε μέλη με σταθερή διατομή, η τιμή του χ για την ανάλογη αδιάστατη λυγιρότητα l, μπορεί να προσδιορίζεται από τη σχέση: χ =1/[φ+(φ 2 - l 2 )] αλλά χ 1 όπου φ =0.5*[1+α*( l -0.2)+ l 2 ] α είναι ο συντελεστής ατελειών l =( β Α *A*f y /N cr ) 0.5 =(λ/λ 1 )*( β Α ) 0.5 όπου λ =κ*λ i /i η λυγιρότητα για την αντίστοιχη μορφή λυγισμού κ ο συντελεστής ισοδύναμου μήκους λυγισμού λ i το μήκος λυγισμού i η ακτίνα αδρανείας του μέλους λ 1 =π*(ε/ fy ) 0.5 =93.9*ε ε =(235/ f y ) 0.5 (f y σε N/mm 2 ) και N cr είναι το ελαστικό κρίσιμο φορτίο για την αντίστοιχη μορφή λυγισμού 19

21 Οι τιμές του μειωτικού συντελεστή χ για την ανάλογη αδιάστατη λυγιρότητα λ μπορεί να λαμβάνονται και από τον πίνακα του Ευρωκώδικα με βάση την αντίστοιχη καμπύλη λυγισμού. Η επιλογή καμπύλης λυγισμού γίνεται από τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1:Επιλογή της καμπύλης λυγισμού(ec3 πίνακας 5.5.3) 20

22 Ο συντελεστής ατελειών α που αντιστοιχεί στην ανάλογη καμπύλη λυγισμού θα λαμβάνεται από τον παρακάτω πίνακα: Καμπύλη λυγισμού a b c d Συντελεστής ατελειών Πίνακας 2: Επιλογή συντελεστή ατελειών (EC3 πίνακας 5.5.3) Δοκοί Τα μέλη που υπόκεινται σε κάμψη (bending) σύμφωνα με την παράγραφο πρέπει να ελέγχονται για: Αντοχή διατομών (EC3 5.4) Αντοχή σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό (EC ) Αντοχή σε διατμητικό λυγισμό (EC3 5.6) Αντοχή σε λυγισμό πελμάτων (EC ) Αντοχή σε κύρτωση κορμού (EC ) Η διαδικασία ελέγχων που πραγματοποιείται είναι η εξής: Έλεγχος σε μονοαξονική κάμψη: Με βάση την παράγραφο του Ευρωκώδικα : Εάν δεν υπάρχει τέμνουσα δύναμη, η τιμή σχεδιασμού της καμπτικής ροπής Μ sd σε κάθε διατομή θα πρέπει να ικανοποιεί την σχέση: Μ sd Μ c,rd (1.3) όπου Μ c,rd είναι η καμπτική αντίσταση σχεδιασμού που θα λαμβάνεται ίση με: Μ c,rd =W pl *fy/γ ΜΟ για διατομές κατηγορίας 1ή 2 21

23 Μ c,rd =W el *fy/γ ΜΟ για διατομές κατηγορίας 3 Σε περίπτωση που υπάρχει τέμνουσα δύναμη πραγματοποιείται ο παρακάτω έλεγχος σύμφωνα μ αυτά που δίνονται στην παράγραφο 5.4.7: Έλεγχος σε κάμψη και διάτμηση: Η θεωρητική πλαστική καμπτική (αντίσταση) μιας διατομής μειώνεται όταν υπάρχει διάτμηση. Για μικρές τιμές της τέμνουσας δύναμης η μείωση αυτή είναι τόσο μικρή που αντισταθμίζεται από τη κράτυνση του υλικού και μπορεί ν αγνοείται. Όταν όμως η τιμή της τέμνουσας δύναμης υπερβαίνει το μισό της πλαστικής διατμητικής αντίστασης, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της τέμνουσας στην πλαστική καμπτική αντίσταση. Εφόσον η τιμή σχεδιασμού της τέμνουσας δύναμης V sd δεν υπερβαίνει το 50% της διατμητικής αντίστασης σχεδιασμού V pl,rd δεν απαιτείται μείωση της καμπτικής αντίστασης. Όταν η V sd υπερβαίνει το 50% του V pl,rd η καμπτική αντίσταση της διατομής θα μειούται στο Μ v,rd, την μειωμένη πλαστική καμπτική αντίσταση υπό την επίδραση τεμνούσης, που θα υπολογίζεται ως ακολούθως: α) Για διατομές με ίσα πέλματα καμπτόμενες περί τον ισχυρό άξονα: M v,rd =[W pl ρ*α v 2 /(4*t w )]* fy/γ ΜΟ, αλλά M v,rd Μ c,rd (1.4) όπου ρ =(2*V sd / V pl,rd -1) 2 V pl,rd =Α v *(fy/3 0.5 )/ γ ΜΟ όπου Α v η επιφάνεια διάτμησης 22

24 β) Για άλλες περιπτώσεις, η M v,rd θα λαμβάνεται ως η καμπτική πλαστική αντίσταση σχεδιασμού της διατομής, υπολογιζόμενη με τη μειωμένη αντοχή (1-ρ)* fy για την επιφάνεια διατμήσεως, αλλά όχι μεγαλύτερη από την Μ c,rd. Οι υπόλοιποι έλεγχοι που προτείνονται από τον Ευρωκώδικα στην περίπτωση των δοκών δε θ ανάλυθούν αφού δεν αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας οι διατομές που να πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Μέλη με συνδυασμό αξονικής δύναμης και ροπής Τα μέλη που υπόκεινται σε συνδυασμό αξονικής δύναμης και ροπής σύμφωνα με την παράγραφο πρέπει να ελέγχονται για: Αντοχή διατομών σε συνδυασμένες επιρροές (EC ) Αντοχή μελών σε συνδυασμένες επιρροές (EC και 5.5.4) Τα κριτήρια δοκών (EC ) Τα κριτήρια για εφελκυόμενα μέλη (EC ) ή θλιβόμενα μέλη (EC ), όποια είναι κατάλληλα. Εδώ παραθέτεται η παρακάτω διαδικασία ελέγχων: Έλεγχος σε κάμψη και αξονική δύναμη: Για διατομές κατηγορίας 1 και 2 το κριτήριο που θα ικανοποιείται όταν δεν υπάρχει τέμνουσα δύναμη σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.8, είναι : Μ sd Μ Ν,Rd (1.5) όπου Μ Ν,Rd είναι η μειωμένη πλαστική καμπτική αντίσταση υπό την επίδραση αξονικής δύναμης. Για έλασμα χωρίς οπές κοχλιών, η μειωμένη πλαστική καμπτική αντίσταση δίνεται από τη σχέση: 23

25 Μ Ν,Rd = Μ pl,rd *[1-(N sd /N pl,rd ) 2 ] Και το κριτήριο γίνεται: Μ sd / Μ pl,rd + (N sd / N pl,rd ) 2 1 Στις παραγράφους (3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10) δίνονται διάφορες προσεγγίσεις ανάλογα με τη διατομή που θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ, για διαξονική κάμψη γίνεται αναφορά στο παρακάτω προσεγγιστικό κριτήριο: N sd / N pl,rd + M y,sd / Μ ply,rd + M z,sd / Μ plz,rd 1 (1.6) Σε περίπτωση που υπάρχει τέμνουσα δύναμη με βάση τη παράγραφο πραγματοποιείται ο παρακάτω έλεγχος: Κάμψη, διάτμηση και αξονική δύναμη: Όταν η τέμνουσα σχεδιασμού V sd υπερβαίνει το μισό της πλαστικής διατμητικής αντίστασης V pl,rd, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση τόσο της τέμνουσας όσο και της αξονικής δύναμης στη μείωση της πλαστικής καμπτικής αντίστασης. Όταν η τέμνουσα σχεδιασμού δεν υπερβαίνει το 50% της πλαστικής διατμητικής αντίστασης σχεδιασμού δεν απαιτείται μείωση στους συνδυασμούς ροπών και αξονικών δυνάμεων που ικανοποιούν τα κριτήρια στην Όταν η V sd υπερβαίνει το 50% της V pl,rd, η αντίσταση σχεδιασμού της διατομής θα υπολογίζεται με μειωμένη τάση (1-ρ)* fy επί της επιφάνειας διάτμησης, όπου ρ =(2*V sd / V pl,rd -1) 2. Όσον αφορά τους ελέγχους στα μέλη αναφέρονται τα παρακάτω με βάση τις αναλύσεις της παραγράφου 5.5.2: 24

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΚΟΥΝΤΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης CreatveCommons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος των Δυνάμεων (συνέχεια)

Μέθοδος των Δυνάμεων (συνέχεια) Μέθοδος των Δυνάμεων (συνέχεια) Υποχωρήσεις Στηρίξεων Μέθοδος των Δυνάμεων: Οι υποχωρήσεις στηρίξεων, η θερμοκρασιακή μεταβολή και τα κατασκευαστικά λάθη προκαλούν ένταση στους υπερστατικούς φορείς. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙ ΣΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Στη συνέχεια θα δοθούν ορισμένες βασικές έννοιες μαθηματικών και φυσικήςμηχανικής που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ισοστατικών ικτυωµάτων

Ανάλυση Ισοστατικών ικτυωµάτων ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 5 η και 6 η Ανάλυση Ισοστατικών ικτυωµάτων Τετάρτη,, 15, Παρασκευή, 17 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.Κ.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.Κ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.Κ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Σταύρου Μηλιαρά Επιβλέπων καθηγητής Κουδουμάς Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 2000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 2000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΪΟΣ 005 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.1, ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα