Εταιρική Παρουσίαση ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Μάϊος 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Παρουσίαση ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Μάϊος 2007"

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μάϊος 27

2 Εταιρικό Προφίλ Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 υπό την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - EUROMEDICA Τοµείς ραστηριοποίησης Τον Αύγουστο 1999 µετατράπηκε σε Εταιρεία Συµµετοχών µε σκοπό ίδρυσης την συµµετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες οποιαδήποτε µορφής 22 εταιρείες 78% Η εταιρεία εδρεύει στο ήµο Αθηνών και διοικείται από 5µελές ιοικητικό Συµβούλιο Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,1 και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής τιµής,61, οι οποίες διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης από τον Απρίλιο 27 Η εταιρεία σήµερα συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα συνολικά σε 28 εταιρείες 5 εταιρείες 18% 1 εταιρεία 4% Τοµέας Υγείας Τοµέας Πληροφορικής Τεχνολογίας & Ειδικών & Εφ αρµογών Τοµέας Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Απασχολούµενο προσωπικό Οµίλου 1899 άτοµα

3 Αναλυτικό Οργανόγραµµα Συµµετοχών

4 Επισκόπηση: : EUROMEDICA AE Μεγαλύτερος ιδιωτικός παροχέας υπηρεσιών υγείας σε αριθµό νοσοκοµειακών κλινών (1.252), δεύτερος µεγαλύτερος σε κύκλο εργασιών. Υπηρεσίες κάλυψης 9% του ελληνικού πληθυσµού, περιορισµένη παρουσία στην Αθήνα (κάλυψη 4% του πληθυσµού) στον δευτεροβάθµιο τοµέα υπηρεσιών υγείας. Ιδιοκτησία και λειτουργία του µοναδικού σε εθνικό επίπεδο ιδιωτικού δικτύου ιατρικών εγκαταστάσεων (12 Κλινικές και 3 ιαγνωστικά Κέντρα). CAGR Πωλήσεων 28,94% και CAGR EBITDA 37,47% για τη περίοδο 23 έως 26 Εισηγµένη στο ATHEX µε κεφαλαιοποίηση 239,6 εκ. (1) Πλειοψηφία ελεγχόµενη (76,81% (2) ) από τον όµιλο ΑΧΟΝ Αυξανόµενο περιθώριο EBITDA 23 13,2% 26 15,95% Οµάδα ιοίκησης µε περισσότερη από 1 χρόνια εµπειρία και διαπροσωπική συνεργασία (1.761 υπάλληλοι και συνεργαζόµενοι ιατροί). «Γενική Κλινική ωδεκανήσου» στη Ρόδο «Κυανούς Σταυρός» Γενική Κλινική στη Θεσσαλονίκη (1) Βάσει της τιµής µετοχής 7,88 την 31/3/27 (2) Στοιχεία µε 31/3/ 27

5 Επισκόπηση: : SONAK AE Ιδρύθηκε το 1988 µε σκοπό την κατασκευή έργων και τη παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σχετικών µε τα αµυντικά συστήµατα. Εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5 στρεµµάτων, µε κτιριακές εγκαταστάσεις κάλυψης 3.3 τµ περίπου. Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού τη τελευταία τριετία ανέρχεται στα 1 άτοµα. Μεγάλο ανεκτέλεστο έργο ήδη υπογεγραµµένων συµβάσεων που θα υλοποιηθεί µέσα στα επόµενα 2-3 έτη µε αποτέλεσµα την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Προσανατολισµός στη διασπορά και στη διεύρυνση του πελατολογίου και σε άλλες εταιρείες του εξωτερικού. ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΥΠ.ΕΘ.Α. KRAUSS-MAFFEI WEGMANN Gmbh & Co.Kg. (Γερµανίας) RAYTHEON SYSTEMS COPANY (Αµερικής) ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB (Σουηδίας) VOSPER SHIPBUILDING INTERNATIONAL LTD (Αγγλίας) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μικτά Κέρδη ΚΠΦ ΚΜΦ Σηµείωση: Ποσά σε 1

6 Επισκόπηση: ΠΡΙΣΜΑ AE Ιδρύθηκε το 1999 µε τη επωνυµία «ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών µεταφορών κι εκτέλεση τακτικών κι εκτάκτων πτήσεων Στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε «ΑΧΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» Σήµερα, µε τηνεπωνυµία «ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ» έχει ως αντικείµενο την παροχή συµβουλών για τη πραγµατοποίηση αντισταθµιστικών ωφεληµάτων. Εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και απασχολεί προσωπικό 6 ατόµων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EBITDA ΚΠΦ ΚΜΦ Σηµείωση: Ποσά σε

7 Επισκόπηση: : ELSON AE Ιδρύθηκε το Μάρτιο 2 µε σκοπό την κατασκευή ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστηµάτων για συστήµατα επικοινωνίας, επεξεργασίας πληροφοριών και τηλεσθητήρων. Εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής σε ενοικιαζόµενες εγκαταστάσεις κάλυψης 37 τµ περίπου. Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού τη τελευταία τριετία ανέρχεται στα 15 άτοµα. Βασικός πελάτης µεταξύ άλλων, ηεταιρείαsonak AE - θυγατρική του οµίλου - η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση διαφόρων συµβάσεων που αφορούν τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικές εφαρµογές. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Ανοδική πορεία των αποτελεσµάτων και στο µέλλον. Προσανατολισµός στη διασπορά και στη διεύρυνση του πελατολογίου και σε άλλες εταιρείες εκτός Οµίλου, έχοντας ως όπλο την υψηλή τεχνογνωσία στη παραγωγή ηλεκτρονικών συστηµάτων και συστηµάτων τηλεπικοινωνίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μικτά Κέρδη ΚΠΦ ΚΜΦ Σηµείωση: Ποσά σε

8 Επισκόπηση: : DATA DESIGN AE Ιδρύθηκε το 21 µε σκοπό τη σχεδίαση και ανάπτυξη προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και τη παροχή υπηρεσιών µηχανογράφησης. Εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής. Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού τη τελευταία τριετία ανέρχεται στα 1 άτοµα. Βασικός πελάτης µεταξύ άλλων, ηεταιρείαeuromedica AE - θυγατρική του οµίλου - η οποία αναπτύσσεται στο κλάδο της Υγείας. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Ανοδική πορεία των αποτελεσµάτων και στο µέλλον. Προσανατολισµός στη διασπορά και στη διεύρυνση του πελατολογίου και σε άλλες εταιρείες εκτός Οµίλου, έχοντας ως όπλο την υψηλή τεχνογνωσία στη σχεδίαση και ανάπτυξη προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και στη παροχή υπηρεσιών µηχανογράφησης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 75 EBITDA ΚΠΦ ΚΜΦ Σηµείωση: Ποσά σε

9 Επισκόπηση ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Έτος ίδρυσης :1991 Εδρα : Αθήνα, Σταδίου 48 Αντικείµενο: Αγοραπωλησία µετοχώντµήµα ανάλυσης-επενδυτικές συµβουλές. χ ιλ ΕΤΟΣ 6 ΕΤΟΣ 5 ΕΤΟΣ 4 Προσωπικό: 29 εργαζόµενοι 1 ίκτυο πωλήσεων σε 1 µεγάλες Ελληνικές πόλεις ΕΤΗ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 6-4 Κατάταξη στις 25 µεγαλύτερες ΑΧΕ σε όγκο συναλλαγών στο ΧΑΑ. ΧΙΛ ΕΤΟΣ 6 ΕΤΟΣ 5 ΕΤΟΣ 4 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΤΗ Στοιχεία Ελλ.Φορ.Ισολογισµών ΟΓΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (σε χιλ. ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ 6 ΕΤΟΣ 5 ΕΤΟΣ

10 Στοιχεία Ισολογισµών Ενεργητικό Πάγιο Ενεργητικό Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Εισπρακτέοι Λογαριασµοί Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Ενσωµατωµένες Ακι νητοποι ήσει ς Ει σπρακτέοι Λογαρι ασµοί Ασώµατες Ακι νητοποι ήσει ς Λοι πά Στοι χεί α Κυκλοφορούντος Ενεργητι κού Μακ/µες Υποχρεώσεις προς Τράπεζες Λοιπές Μακ/µες Υποχρεώσεις Βραχ/µες Υποχρεώσεις προς Τράπεζες Λοιπές Βραχ/µες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Σηµείωση: Ποσά σε 7 Σηµείωση: Ενοποιηµένα Στοιχεία µε βάση.π.χ.π.

11 ΑΧΟΝ HOLDINGS Αναλυτικά στοιχεία Ισολογισµού ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/26 31/12/25 Πάγιο ενεργητικό Ενσώµατες ακινητοπ οιήσεις Ασώµατες ακινητοπ οιήσεις Υπεραξία (Goodw ill) Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες Επ ενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Επ ενδύσεις σε ακίνητα Μακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απ αιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Απ οθέµατα Πελάτες και λοιπές απ αιτήσεις Επ ενδύσεις σε δίκαιη αξία µέσω των απ οτελεσµάτων χρήσης Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

12 ΑΧΟΝ HOLDINGS ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αναλυτικά στοιχεία Ισολογισµού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά απ ό έκδοση µετοχών υπ έρ το άρτιο Απ οθεµατικά κεφάλαια Υπ όλοιπ ο κερδών (ζηµιών) εις νέο Ίδιες µετοχές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µετόχων Οµίλου ικαιώµατα τρίτων Σύνολο Ιδίων Κεφ αλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια ικαιώµατα εργαζοµένων Αναβαλλόµενες φορολογικές υπ οχρεώσεις Μελλοντικά έσοδα κρατικών επ ιχορηγήσεων Λοιπές µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υπ οχρεώσεις άνεια Βραχυπ ρόθεσµες φορολογικές υπ οχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13 Ισολογισµός Σύνολο Ενεργητικού m 449,64 477,41 522,53 Ενεργητικό που αυξάνεται µε γρήγορο ρυθµό λόγω των εξαγορών και της οργανικής ανάπτυξης τωνθυγατρικώντουοµίλου 1 FY 4 FY 5 FY 6 Καθαρό Χρέος Καθαρό Χρέος/EBITDA 2 m 8 x ,56 114,44 13,35 2 4,97 4,24 2,69 FY 4 FY 5 FY 6 FY 4 FY 5 FY 6

14 Πίνακας Αποτελεσµάτων & EBITDA 26 (%) 25 (%) , , Μικτό Κέρδος , , Περιθώριο Μικτού Κέρδους 3,48 23,5 21, EBITDA , , EBITDA Περιθώριο EBITDA ΚΠΦ Περιθώριο ΚΠΦ ΚΜΦ Περιθώριο ΚΜΦ ιανεµόµενο σε: 24, , ,81 198,47 25,33 16, , ,14-4,89-1,36 17, , ,79 Μετόχους ικαιώµατα Μειοψηφίας Κέρδη/Μετοχή ( ) Σηµείωση: Ποσά σε Σηµείωση: Ενοποιηµένα Στοιχεία µε βάση.π.χ.π.

15 Κερδοφορία Οµίλου m M.O.ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2,9% 138,9 164,29 21,89 Ο Ρυθµός ανάπτυξης από πωλήσεων καθορίζεται από: τα έσοδα των Την αύξηση των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών που ανήκουν στο Τοµέα Πληροφορικής Την αύξηση του αριθµού των εγκαταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου της θυγατρικής EUROMEDICA AE ήτοι: m FY 4 FY 5 FY 6 EBITDA M.O.ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: % 17,41% 16,41% 24,5 26,96 24,2% 48,46 FY 4 FY 5 FY 6 Περιθώριο EBITDA 5 τον Ιανουάριο 21 (677 κλίνες) 34 το εκέµβριο µονάδες επί του παρόντος (1.252 κλίνες) Η αύξηση του EBITDA είναι αποτέλεσµα των αυξηµένων περιθωρίων που προέρχονται από: Οικονοµίες κλίµακας στον Ιατρικό Τοµέα Ωρίµανση εγκαταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου Απορρόφηση των σταθερών δαπανών από µια ευρύτερη βάση εισοδήµατος

16 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Οµίλου Ανά Τοµέα ραστηριότητας Θυγατρικών 26 Τοµέας Υγείας Τοµέας Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Ειδικών Εφαρµογών Τοµέας Χρηµατ/κών Συναλλαγών Απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Πωλήσεις προς τρίτους Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων Μικτό κέρδος (ζηµιά) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά λειτουργικά έξοδα Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) Κόστος χρηµατοδότησης Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών Έσοδα επενδύσεων 232 Αποτελέσµατα προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Αποτελέσµατα µετά φόρων Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων Αποσβέσεις

17 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Οµίλου Ανά τοµέα ραστηριότητας Θυγατρικών 25 Τοµέας Υγείας Τοµέας Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Ειδικών Εφ αρµογών Τοµέας Χρηµατοοικ/κών Συναλλαγών Απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Πωλήσεις προς τρίτους Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων Μικτό κέρδος (ζηµιά) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπ τυξης Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά λειτουργικά έξοδα Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) Κόστος χρηµατοδότησης Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών Έσοδα επενδύσεων Αποτελέσµατα προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Αποτελέσµατα µετά φόρων Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων Αποσβέσεις

18 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 26 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 25 2% 2% 17% 2% ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ 78% 81% 7

19 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 25 2% 2% 55% 43% ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ 29% 69% ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ

20 Συνεισφορά Θυγατρικών Εταιρειών στο Κύκλο Εργασιών και τα Αποτελέσµατα του Οµίλου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 26 EBITDA 26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 26 ΣΟΝΑΚ ΑΕ ΕΛΣΟΝ ΑΕ ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ DATA DESIGN AE AXON AXE EUROMEDICA AE ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ EUROPROCUREMENT AE ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ EUROMEDICA ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ

21 Συνεισφορά Θυγατρικών Εταιρειών στο Κύκλο Εργασιών και τα Αποτελέσµατα του Οµίλου (συν.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 26 EBITDA 26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 26 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ

22 AXON HOLDINGS & Γενικός είκτης Χ.Α. ιάγραµµα Βασικά Στατιστικά Axon Holdings Στοιχεία Μετοχής Μέση Τιµή Axon Holdings 26: 3,2 Μέση Τιµή Γενικού είκτη 26: Μέσος Ηµερήσιος Όγκος Συναλλαγών: Συντελεστής βήτα: 1.16 Αύξηση θεσµικών επενδυτών στην τριετία 5-7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ AXON GENERAL 25 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ /4/25 3/4/26 3/4/27 1

23 Στοιχεία Επικοινωνίας AXON HOLDINGS AE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ: , FAX: