Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι le collier de repérage sonore / το κολάρο βοµβητής CANIBEEP 5 est conforme aux normes suivantes / συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα: ETSI EN EN NUM AXES Z.A.C. des Aulnaies 745 rue de la Bergeresse BP OLIVET CEDEX FRANCE Tél (0) / Fax + 33 (0) Septembre 2013 M. Pascal GOUACHE Président du Directoire Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν NUM'AXES. Πριν από τη χρήση του CANIBEEP 5, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. Περιεχόµενα του προϊόντος - CANIBEEP 5 κολάρο µε µια ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία - Λουρί - Βάση φόρτισης - Φορτιστής - Μαγνητικό κλειδί (µαγνήτης) - Οδηγίες Χρήσεως CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 1/12

2 Παρουσίαση του προϊόντος Ηχείο Μαγνητικό κλειδί ιάγραµµα 1 σύµβολο µαγνητικός διακόπτης ON/OFF ιάγραµµα 2 σύµβολο µαγνητικός διακόπτης Αυτός ο µαγνήτης σας επιτρέπει να επιλέξετε µια λειτουργία: A τρόπος λειτουργίας B τόνος C ευαισθησία D ένταση του ήχου E ένταση του φωτός της οθόνης F διάστηµα µεταξύ των µπιπ όταν ο σκύλος κινείτε σύµβολο µαγνητικός διακόπτης Αυτός ο µαγνήτης σας επιτρέπει να απεικονίσετε η να αλλάξετε τη ρύθµιση µιας επιλεγµένης λειτουργίας σύµβολο ιάγραµµα 3 Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 δείχνει τις ρυθµίσεις δείχνει την επιλεγµένη της επιλεγµένης λειτουργία λειτουργίας + + υποδεικνύει το επίπεδο της µπαταρίας υποδεικνύει το επίπεδο της µπαταρίας σύµβολο σύµβολο CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 2/12

3 Πρώτη χρήση Φόρτιση της µπαταρίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: είναι αναγκαίο να φορτίσετε πλήρως την µπαταρία του CANIBEEP 5 πριν από την πρώτη χρήση. Για να φορτίσετε το προϊόν σας, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στη βάση φόρτισης - συνδέστε το φορτιστή σε µια πρίζα - βάλτε το κολάρο στη βάση φόρτισης (βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η διάταξη του κολάρου στη βάση φόρτισης βλέπε ιάγραµµα 4). Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η ένδειξη στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει (3 οριζόντιες γραµµές) - όταν η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη, το προϊόν απενεργοποιείται - αφαιρέστε το κολάρο από τη βάση φόρτισης - αποσυνδέστε το φορτιστή από πρίζα Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες. ιάγραµµα 4 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κολάρου Ενεργοποίηση: µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο, κρατήστε το για 1 δευτερόλεπτο (βλέπε ιάγραµµα 5). Η οθόνη θα ανάψει και το κολάρο θα εκπέµψει ένα χαµηλό τόνο µπιπ που δείχνει ότι το κολάρο είναι ενεργοποιηµένο. Αν µέσα σε ένα λεπτό δεν χρησιµοποιήσετε το µαγνητικό κλειδί, η οθόνη θα µπεί σε κατάσταση αναµονής. Μία κουκίδα µόνο θα αναβοσβήνει σε κάθε οθόνη. Ένα γρήγορο πέρασµα του µαγνητικού κλειδιού πάνω από τα, ή σύµβολα θα ενεργοποιήσει την οθόνη. Απενεργοποίηση: µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο, κρατήστε το για 1 δευτερόλεπτο (βλέπε ιάγραµµα 5). Η οθόνη θα σβήσει και το κολάρο θα εκπέµψει δύο χαµηλούς τόνους µπιπ που δείχνει ότι το κολάρο είναι απενεργοποιηµένο. Για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της µπαταρίας, σας προτείνουµε να απενεργοποιήσετε το κολάρο, αν δεν το χρησιµοποιείτε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ιάγραµµα 5 CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 3/12

4 Επιλέγοντας µια παράµετρο λειτουργίας Οθόνη Νο 1 Αριθµός ήχων µπιπ που εκπέµποντε κατά την επιλογή των παραµέτρων Παράµετρος λειτουργίας 1 επιλογή λειτουργίας (φέρµα ή φέρµα - έρευνα) 2 επιλογή ήχου 3 ευαισθησία ανίχνευσης κίνησης 4 ένταση του ήχου 5 ένταση φωτός της οθόνηs 6 διάστηµα µεταξύ των µπιπ όταν το σκυλί είναι σε κίνηση (µόνο στον τρόπο λειτουργίας κίνηση + κατάδειξη ) Για να επιλέξετε µια παράµετρο λειτουργίας (προκειµένου να απεικονίσετε ή να αλλάξετε τη ρύθµισή του), προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - το γράµµα που εµφανίζεται στην οθόνη Nο 1 δείχνει την επιλεγµένη λειτουργία - για να επιλέξετε µια άλλη παράµετρο, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 6) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσω των παραµέτρων λειτουργίας στην οθόνη Nο 1 (,,,,,,,,,, ), µπιπ ήχοι θα εκπέµπονται (1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο, µόλις επιτευχθεί η επιθυµητή παράµετρος ιάγραµµα 6 Οθόνη Nο 1 Επιλογή τρόπου λειτουργίας Αριθµός ήχων µπιπ που Οθόνη Nο 1 Οθόνη Nο 2 εκπέµπονται όταν αλλάζει η ρύθµιση Τρόπος λειτουργίας pointing dog: το κολάρο λειτουργεί όταν ο σκύλος 1 1 φερµάρει (ένας ήχος µπιπ κάθε δύο δευτερόλεπτα) 2 2 Κανένας ήχος µπιπ όταν ο σκύλος κινείτε. moving + pointing dog: moving + pointing dog: το κολάρο λειτουργεί όταν ο σκύλος κινείτε (ένας ήχος µπιπ κάθε 5, 10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα ανάλογα µε την επιλεγµένη ρύθµιση) και µετά όταν φερµάρει (ένας ήχος µπιπ κάθε δύο δευτερόλεπτα) CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 4/12

5 Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Nο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Nο 2 δείχνει τον επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Nο 2 (1, 2 1, 2 ), µπιπ ήχοι θα εκπέµπονται (1, 2 1, 2 ) - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις επιτευχθεί η επιθυµητή λειτουργία: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση Ο σκύλος θεωρείτε ότι "φερµάρει" όταν µείνει ακίνητος για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Ο σκύλος θεωρείτε ότι κινείτε αµέσως µόλις κινηθεί. ιάγραµµα 7 Οθόνη N 2 Επιλογή τόνου Οθόνη Nο 1 Οθόνη Nο 2 Τόνοι 1 ήχος Νο 1 2 ήχος Νο 2 3 ήχος Νο 3 4 ήχος Νο 4 Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει τον επιλεγµένο ήχο - για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ), οι τόνοι 1, 2, 3 και 4 θα εκπέµψουν - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις ακούσετε τον επιθυµητό ήχο: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση Αν έχετε πολλά σκυλιά, σας προτείνουµε να προγραµµατίσετε κάθε CANIBEEP 5 κολάρο µε ξεχωριστό ήχο για να αναγνωρίζετε κάθε σκύλο (4 ξεχωριστοί ήχοι είναι διαθέσιµοι). CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 5/12

6 Ρύθµιση της ευαισθησίας ανίχνευσης κίνησης Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 Αριθµός ήχων µπιπ που εκπέµπονται όταν αλλάζει η ρύθµιση Ανίχνευση ευαισθησίας κίνησης 1 1 ελάχιστη ευαισθησία 2 2 µεσαία ευαισθησία 3 3 µέγιστη ευαισθησία Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει την επιλεγµένη ευαισθησία - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (see ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3 1, 2, 3 ), τόνοι µπιπ θα εκπέµψουν (1, 2, 3 1, 2, 3 ) - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις η επιθυµητή ευαισθησία επιτευχθεί: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση Είναι στο χέρι σας να ρυθµίσετε την ευαισθησία ανίχνευσης κίνησης στη συµπεριφορά του σκύλου σας και στα αποτελέσµατα που θέλετε να αποκτήσετε. ύο παραδείγµατα: a) Εάν µετά την φέρµα, θέλετε να συνεχίσετε να ακούτε το CANIBEEP 5 ενώ ο σκύλος σας ποντάρει προς το θήραµα: ρυθµίσετε την ευαισθησία ανίχνευσης σε ελάχιστη ευαισθησία. Το κολάρο "χτυπάει" ακόµα ενώ ο σκύλος κινείτε. b) Εάν θέλετε να ακούτε το CANIBEEP 5 µόνο όταν ο σκύλος σας είναι απολύτως ακίνητος. Το κολάρο σταµατάει να "χτυπάει" στην παραµικρή κίνηση του σκύλου: ρυθµίσετε την ευαισθησία ανίχνευσης σε µέγιστη ευαισθησία. Ρύθµιση έντασης ήχου Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 Ένταση ήχου 1 ένταση ήχου Νο 1 (ελάχιστο) 2 ένταση ήχου Νο 2 3 ένταση ήχου Νο 3 4 ένταση ήχου Νο 4 (µέγιστο) Είναι στο χέρι σας να προσαρµόσετε τον ήχο του CANIBEEP 5 ανάλογα µε το επιθυµητό εύρος ακοής. Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει την επιλεγµένη ένταση ήχου - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ), ο επιλεγµένος τόνος εκπέµπει µε ποικίλες εντάσεις ήχου - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις η επιθυµητή ένταση ήχου επιτευχθεί: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 6/12

7 Ρύθµιση έντασης φωτός οθόνης Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 Αριθµός ήχων µπιπ που εκπέµπονται όταν αλλάζει η ρύθµιση Ένταση φωτός οθόνης 1 1 ένταση φωτός Νο 1 (ελάχιστο) 2 2 ένταση φωτός Νο ένταση φωτός Νο ένταση φωτός Νο 4 (µέγιστο) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: όσο ποιο έντονη είναι η ένταση φωτός της οθόνηs, τόσο λιγότερο θα διαρκεί η µπαταρία. Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει την επιλεγµένη ένταση - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ), ήχοι µπιπ εκπέµπονται (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ) και η ένταση φωτός της οθόνης αλλάζει - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις η επιθυµητή ένταση επιτευχθεί: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση Ρύθµιση διάστηµατος µεταξύ των µπιπ όταν ο σκύλος κινείται Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 Αριθµός ήχων µπιπ που εκπέµποντε όταν αλλάζει η ρύθµιση ιάστηµα µεταξύ των ήχων µπιπ όταν ο σκύλος κινείτε 1 1 ένας ήχος µπιπ κάθε 5 seconds 2 2 ένας ήχος µπιπ κάθε 10 seconds 3 3 ένας ήχος µπιπ κάθε 15 seconds 4 4 ένας ήχος µπιπ κάθε 20 seconds Όταν το κολάρο τοποθετείτε στην επιλογή κινηση + καταδειξη, το διάστηµα µεταξύ των ήχων µπιπ µπορεί να ρυθµιστεί. Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει την επιλεγµένη ένταση - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, move µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ), ήχοι µπιπ εκπέµπονται (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ) - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις το επιθυµητό διάστηµα επιτευχθεί: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 7/12

8 Έλεγχος / επαναφόρτωση της µπαταρίας του κολάρου Η κατάσταση της µπαταρίας ελέγχεται σε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις: - όταν ενεργοποιείτε το κολάρο - όταν απενεργοποιείτε το κολάρο Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών 2, αν υπάρχουν 5 υψηλοι ήχοι µπιπ (αντι για 1 ή 2 χαµηλοί ήχοι µπιπ) και οι κατακόρυφες γραµµές στην οθόνη αναβοσβήνουν γρήγορα, η µπαταρία σας εξαντλείται. Φορτίστε την µπαταρία ακολουθώντας την διαδικασία που υποδεικνύεται στην παράγραφο Φόρτιση της µπαταρίας. Παραδείγµατα 1. Θέλετε να παρακολουθείτε το σκύλο σας όταν αυτός "δείχνει" Τοποθετήστε το CANIBEEP 5 προγραµµατισµένο σε λειτουργία Ο σκύλος κινείτε: Ο σκύλος φερµάρει: φέρµα στον σκύλο σας Κανένας ήχος Ένα µπιπ κάθε 2 δευτερόλεπτα Στόχος: η παρακολούθηση του σκύλου όταν "φερµάρει" και να ελέγχετε εάν µένει ακίνητος 2. Θέλετε να παρακολουθείτε τον σκύλο σας όταν κινείτε και µετά "φερµάρει" Τοποθετήστε το CANIBEEP 5 προγραµµατισµένο σε λειτουργία "κίνηση + φέρµα" στον σκύλο σας" Ο σκύλος κινείτε: Ένα µπιπ κάθε 5, 10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα Ο σκύλος φερµάρει: Ένα µπιπ κάθε 2 δευτερόλεπτα Στόχος: εύρεση του σκύλου ενω φερµάρει ή ποντάρει το θύραµα 3. Εκπαιδεύστε ένα νεαρό σκύλο φέρµας χρησιµοποιώντας ένα έµπειρο σκύλο Για να εκπαιδεύσετε ένα νέο σκύλο, είναι χρήσιµο να ξεκινήσετε µε την βοήθεια ενός έµπειρου σκύλου, το οποίο θα κάνει το έργο του εκπαιδευτή. Σε αυτή την περίπτωση το CANIBEEP 5 είναι πολύ αποτελεσµατικό, καθώς επιτρέπει στο νέο σκύλο να βασίζετε στα αυτιά του, καθώς και στις άλλες αισθήσεις, για να καταλάβει πως ο έµπειρος σκύλος δουλεύει. CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 8/12

9 Ξεκινήστε βάζοντας το κολάρο σε λειτουργία κίνηση + κατάδειξη στον σκύλο A (έµπειρος σκύλος) Ο σκύλος A κινείτε: Ένα µπιπ κάθε 5, 10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα Ο σκύλος A δείχνει: Ένα µπιπ κάθε 2 δευτερόλεπτα Φέρτε τον νεαρό σκύλο B µε το κολάρο σε λειτουργία κίνηση + φέρµα δίπλα στον σκύλο A που ήδη φερµάρει. Dog B pointing: Ένα µπιπ κάθε 2 δευτερόλεπτα Στόχος: όταν ο εκπαιδευόµενος κατανοήσει την σύνδεση µεταξύ των µπιπ, που δείχνει ότι ο εκπαιδευτής σκύλος "φερµάρει", και µε την παρουσία θηράµατος, θα ξεκινήσει από µόνος του να βελτιώνει την ικανότητα. Έτσι θα βρίσκει ένα µεγάλο αριθµό θηραµάτων, παρακολουθώντας τον σκύλο που "φερµάρει" από µόνος του, και θα µάθει την τεχνική σε µικρό χρονικό διάστηµα. Με αυτό το σύστηµα Με το σύστηµα αυτό το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να µπορέσει να κυνηγήσει από µόνος του είναι πολύ µειωµένος. Cautions for use - Πριν χρησιµοποιήσετε το κολάρο, σας συνιστούµε να πάτε τον σκύλο σας σε έναν κτηνίατρο για να ελεγχτεί εάν είναι υγιείς για να φορέσει beeper. - Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε το κολάρο CANIBEEP 5 σε σκυλιά ηλικίας 6 µηνών και πάνω. - Μην χρησιµοποιείτε το κολάρο σε σκυλιά που δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση (π.χ. προβλήµατα µε την καρδιά, επιληψία) ή έχουν προβλήµατα συµπεριφοράς. - Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο CANIBEEP 5, σας συνιστούµε να µην φοράει µεταλλική ταυτότητα, µεταλλικό κολάρο, κολάρο κουδούνι ή κάποιο άλλο κολάρο στο λαιµό όταν φοράει το κολάρο µπιπερ. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε και κάποιο άλλο κολάρο µαζί µε το CANIBEEP 5 (κολάρο εκπαίδευσης, κολάρο κουδούνι ) σας συνιστούµε να το βάλετε στο ίδιο λουρί αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση µε το CANIBEEP 5 για να µην χτυπάµε µεταξύ τους. - Όταν τοποθετείτε το κολάρο στο λαιµό του σκύλου σας, τοποθετήστε το ηχείο προς το σώµα του σκύλου, έτσι ώστε ο ήχος από το µπιπ δεν θα είναι κοντά στα αυτιά του σκύλου. - ώστε χρόνο στον σκύλο σας να συνηθίσει τους ήχους του CANIBEEP 5. Η ένταση του ήχου µπορεί να φοβίσει τον σκύλο στην αρχή: για να τον βοηθήσετε να συνηθίσει το CANIBEEP 5, χαµηλώστε την ένταση (βλέπε παράγραφο ρύθµιση έντασης ήχου). Με αυτόν τον τρόπο, ο σκύλος σας θα εξοικειωθεί µε το κολάρο. - Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε το CANIBEEP 5 σε εσωτερικό χώρο: η ένταση του ήχου µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο τύµπανο του αυτιού σας. - Προτείνουµε το beeper να είναι ρυθµισµένο πριν το φορέσετε στο σκύλο σας. - Το CANIBEEP 5 είναι αδιάβροχο, έτσι ο σκύλος σας µπορεί να διασχίσει οποιοδήποτε σηµείο µε νερό χωρίς να κάνει ζηµιά στο κολάρο. Ωστόσο, εάν το CANIBEEP 5 παραµείνει στο νερό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η κοιλότητα στο ηχείο µπορεί να γεµίσει νερό, και η ισχύς της εκποµπής θα µειωθεί. Για να αποκαταστήσετε την απόδοση, ανακινήστε το CANIBEEP 5 κρατώντας το ηχείο προς τα κάτω, για να επιτρέψετε στο νερό να βγει. - Αποφύγετε την τοποθέτηση του µαγνητικού κλειδίου κοντά σε αντικείµενα ευαίσθητα σε µαγνητικά πεδία, τα οποία θα µπορούσαν να επηρεαστούν η να χαλάσουν. - Μην τοποθετείτε ή αφήνετε τη συσκευή σε χώρους που εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες. - Ένας κύκλος φόρτισης / αποφόρτισης συνιστάται µία φορά το µήνα. - Κρατήστε το κολάρο µακριά από τα παιδιά. - Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. - Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξετε το CANIBEEP 5. Θα µπορούσε να βλάψει ορισµένα στοιχεία και θέτουν σε κίνδυνο την αδιάβροχη λειτουργία του προϊόντος σας. Επιπλέον, αν το κάνετε αυτό, εγγύηση σας θα ακυρωθεί CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 9/12

10 Συντήρηση Αποφεύγετε να καθαρίζετε το προϊόν µε πτητικά υγρά όπως διαλύτες ή υγρά καθαρισµού. χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί ελαφρά βρεγµένο µε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. Το λουρί µπορεί να πλυθεί στο χέρι µε σαπούνι και νερό. Αντιµετώπιση προβληµάτων Εάν το προϊόν σταµατήσει να λειτούργει η παρουσιάσει µια βλάβη, διαβάστε πρώτα αυτόν τον οδηγό, και µετά βεβαιωθείτε ότι το πρόβληµα δεν προέρχεται από αδύναµη µπαταρία ή λανθασµένες ρυθµίσεις. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το προϊόν σωστά. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο ή κοιτάξτε στο Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε την NUM AXES στο τηλέφωνο ή µε Ανάλογα µε την έκταση της βλάβης, ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν για επισκευή. Για όλες τις επισκευές, σας παρακαλούµε να δίνετε µαζί: - Το πλήρες προϊόν - Την απόδειξη αγοράς (τιµολόγιο ή απόδειξη) Εάν παραλείψετε ένα από αυτά τα στοιχεία, το σέρβις θα πρέπει να σας χρεώσει για το κόστος των επισκευών που πραγµατοποιήθηκαν. Ασχέτως αν το προϊόν είναι σε εγγύηση η όχι Τεχνικές προδιαγραφές Ισχύς ιάρκεια ζωής της µπαταρίας Στεγανότητα Ένδειξη στάθµης µπαταρίας Προσαρµογή ιµάντα ιαστάσεις Βάρος (περιλαµβάνεται η µπαταρία) Θερµοκρασία Χρήσης 3.7V Lithium-Polymer µπαταρία (integrated charger: input V, Hz, 0.3 A / output 5 Vdc, 500 ma περίπου 3 µέρες αδιάβροχο Ένδειξη µε φωτάκι και ήχο Ρυθµιζόµενο λουρί στο λαιµό σε µέγεθος απο 20 µέχρι 50 cm 65 x 50 x 46 mm 61 g µεταξύ -10 C και +40 C Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µε το φορτιστή που παρέχεται από NUM'AXES. ΠΡΟΣΟΧΗ: προσοχή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι µπαταριές δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Πετάξτε την άδεια µπαταρία σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Εγγύηση Η NUMAXES εγγυάται το προϊόν έναντι ελαττωµάτων παραγωγής για 2 χρόνια µετά την αγορά. Όλα τα ταχυδροµικά τέλη και τα έξοδα συσκευασίας, θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή. Συνθήκες της εγγύησης 1. Η εγγύηση θα ισχύει µόνο εφόσον η απόδειξη αγοράς (τιµολόγιο ή απόδειξη), χωρίς ακύρωση, υποβάλλεται στον αντιπρόσωπο ή στην NUM'AXES. Η εγγύηση είναι περιορισµένη για τον αρχικό αγοραστή. 2. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα: την αλλαγή της µπαταρίας, σταθµό φόρτισης και φορτιστής αλλαγή του λουριού άµεσων ή έµµεσων κινδύνων που προκύπτουν κατά την αποστολή του προϊόντος πίσω στο διανοµέα ή στην NUM'AXES. βλάβη στο προϊόν που προκλήθηκε από: - Αµέλεια ή λανθασµένη χρήση (π.χ.: δάγκωµα, θραύση, ράγισµα) - Χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες ή µη προβλέποµενη - Επισκευές που εκτελούνται από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα απώλεια ή κλοπή CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 10/12

11 3. Αν το προϊόν βρέθηκε να είναι ελαττωµατικό, η NUM'AXES είτε θα αποφασίσει να επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει. 4. Καµία απαίτηση δεν µπορεί να προωθηθεί κατά της NUMAXES, ιδιαίτερα σε σχέση µε την εσφαλµένη χρήση ή βλάβη. 5. Η NUM'AXES διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της µε σκοπό να καταστούν οι τεχνικές βελτιώσεις ή να συµµορφωθούν µε τους νέους κανονισµούς. 6. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. 7. Οι Φωτογραφίες και τα σχέδια δεν είναι συµβατικές. Καταχωρήστε το προϊόν σας Το προϊόν σας µπορεί να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα µας Ανταλλακτικά Μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά (λουρί, µαγνητικό κλειδί, φορτιστής) από τον προµηθευτή σας ανά πάσα στιγµή. Συλλογή και ανακύκλωση της συσκευής σας, στο τέλος της ζωής της Το εικονόγραµµα απορρίµµατα. το οποίο εµφανίζεται στο προϊόν σας, σηµαίνει ότι αυτό δεν µπορεί να πεταχτεί µε τα οικιακά Πρέπει να φέρετε τη συσκευή σε µια τοποθεσία συλλογής κατάλληλη για την επεξεργασία, την ανάπτυξη, την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να το φέρει πίσω στο διανοµέα σας. Υιοθετώντας αυτήν τη διαδικασία, µπορείτε να κάνετε κάτι για το περιβάλλον, θα συµβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 11/12

12 NUM AXES Z.A.C. des Aulnaies 745 rue de la Bergeresse B.P OLIVET CEDEX FRANCE Tél + 33 (0) / Fax +33 (0) CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 12/12

DECLARATION «CE» DE CONFORMITE ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι

DECLARATION «CE» DE CONFORMITE ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι Οδηγίες χρήσης DECLARATION «CE» DE CONFORMITE ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι le collier de repérage sonore / το ηλεκτρονικό κολάρο φέρµας CANIBEEP PRO est conforme aux normes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές]

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές] ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛ - 01 Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν NUM'AXES. Προτού χρησιµοποιήσετε το κολάρο CANICALM Excel, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες του οδηγού αυτού προσεκτικά και φυλάξτε τον για

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ Ο ΗΓΙΑ R&TTE 1999/5/CE. NUM AXES δηλώνει ότι. το περιλαίµιο εκπαίδευσης CANICOM 200 First

ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ Ο ΗΓΙΑ R&TTE 1999/5/CE. NUM AXES δηλώνει ότι. το περιλαίµιο εκπαίδευσης CANICOM 200 First Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ Ο ΗΓΙΑ R&TTE 1999/5/CE NUM AXES δηλώνει ότι το περιλαίµιο εκπαίδευσης CANICOM 200 First Ικανοποιεί όλες τις διατάξεις της Κατευθυντήριας N 1999/5/CE της 07/04/99

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Made in France CANICOM 1500 PRO

Made in France CANICOM 1500 PRO Made in France CANICOM 1500 PRO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Το CANICOM 1500 PRO είναι σχεδιασµένο ώστε να µπορείτε να ελέγχετε 1 ή 2 κολάρα εκπαίδευσης, 1 ή 2 κολάρα φέρµας, 1 ή µέχρι και 4 καταπέλτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιεχόμενο συσκευασίας. ανά μονάδα απάντησης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιεχόμενο συσκευασίας. ανά μονάδα απάντησης Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 62 Προφυλάξεις ασφαλείας 62 Περιεχόμενο συσκευασίας 62 Τεχνικές Προδιαγραφές 62 Περιγραφή προϊόντος 63 Οδηγίες εγκατάστασης 64 Οδηγίες χρήσης 65 Συντήρηση 66 Εγγύηση 66 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT5+ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT5+ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT5+ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT5+ ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx Z6. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ BLUETOOTH PBL-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ BLUETOOTH PBL-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ BLUETOOTH PBL-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Φόρτιση της συσκευής... 4 Αλλαγή προστατευτικού... 5 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ακουστικού... 6 Σύνδεση ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

W8784. www.fisher-price.gr

W8784. www.fisher-price.gr W8784 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται είναι μόνο για τη δοκιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ DPD 2110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ DPD 2110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ DPD 2110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΙΤ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 2 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6 3 ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *Μπορεί να εκπαιδεύση έως 3 σκυλιά από ένα τηλεχειρηστήριο. *Είναι αδιάβροχο. *Εμβέλεια 1000 μέτρων. *Έχει 3 λειτουργίες:προειδοποιητικό ήχο, δόνηση και στατική διέγερση

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες

Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή. Findlapa.com. Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή Findlapa.com Περιεχόμενα συσκευασίας: Lapa Μπαταρία CR1632 Αυτοκόλλητο Οδηγίες Τεχνικά χαρακτηριστικά: Bluetooth 4.0 υποστήριξη χαμηλής ενέργειας Εύρος μέχρι 60m με οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420 Εγχειρίδιο Οδηγιών Soldi 420 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 420. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας έχετε κάνει την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα