Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DECLARATION «CE» DE CONFORMITE «EC» ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι le collier de repérage sonore / το κολάρο βοµβητής CANIBEEP 5 est conforme aux normes suivantes / συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα: ETSI EN EN NUM AXES Z.A.C. des Aulnaies 745 rue de la Bergeresse BP OLIVET CEDEX FRANCE Tél (0) / Fax + 33 (0) Septembre 2013 M. Pascal GOUACHE Président du Directoire Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν NUM'AXES. Πριν από τη χρήση του CANIBEEP 5, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. Περιεχόµενα του προϊόντος - CANIBEEP 5 κολάρο µε µια ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία - Λουρί - Βάση φόρτισης - Φορτιστής - Μαγνητικό κλειδί (µαγνήτης) - Οδηγίες Χρήσεως CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 1/12

2 Παρουσίαση του προϊόντος Ηχείο Μαγνητικό κλειδί ιάγραµµα 1 σύµβολο µαγνητικός διακόπτης ON/OFF ιάγραµµα 2 σύµβολο µαγνητικός διακόπτης Αυτός ο µαγνήτης σας επιτρέπει να επιλέξετε µια λειτουργία: A τρόπος λειτουργίας B τόνος C ευαισθησία D ένταση του ήχου E ένταση του φωτός της οθόνης F διάστηµα µεταξύ των µπιπ όταν ο σκύλος κινείτε σύµβολο µαγνητικός διακόπτης Αυτός ο µαγνήτης σας επιτρέπει να απεικονίσετε η να αλλάξετε τη ρύθµιση µιας επιλεγµένης λειτουργίας σύµβολο ιάγραµµα 3 Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 δείχνει τις ρυθµίσεις δείχνει την επιλεγµένη της επιλεγµένης λειτουργία λειτουργίας + + υποδεικνύει το επίπεδο της µπαταρίας υποδεικνύει το επίπεδο της µπαταρίας σύµβολο σύµβολο CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 2/12

3 Πρώτη χρήση Φόρτιση της µπαταρίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: είναι αναγκαίο να φορτίσετε πλήρως την µπαταρία του CANIBEEP 5 πριν από την πρώτη χρήση. Για να φορτίσετε το προϊόν σας, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στη βάση φόρτισης - συνδέστε το φορτιστή σε µια πρίζα - βάλτε το κολάρο στη βάση φόρτισης (βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η διάταξη του κολάρου στη βάση φόρτισης βλέπε ιάγραµµα 4). Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η ένδειξη στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει (3 οριζόντιες γραµµές) - όταν η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη, το προϊόν απενεργοποιείται - αφαιρέστε το κολάρο από τη βάση φόρτισης - αποσυνδέστε το φορτιστή από πρίζα Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες. ιάγραµµα 4 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κολάρου Ενεργοποίηση: µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο, κρατήστε το για 1 δευτερόλεπτο (βλέπε ιάγραµµα 5). Η οθόνη θα ανάψει και το κολάρο θα εκπέµψει ένα χαµηλό τόνο µπιπ που δείχνει ότι το κολάρο είναι ενεργοποιηµένο. Αν µέσα σε ένα λεπτό δεν χρησιµοποιήσετε το µαγνητικό κλειδί, η οθόνη θα µπεί σε κατάσταση αναµονής. Μία κουκίδα µόνο θα αναβοσβήνει σε κάθε οθόνη. Ένα γρήγορο πέρασµα του µαγνητικού κλειδιού πάνω από τα, ή σύµβολα θα ενεργοποιήσει την οθόνη. Απενεργοποίηση: µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο, κρατήστε το για 1 δευτερόλεπτο (βλέπε ιάγραµµα 5). Η οθόνη θα σβήσει και το κολάρο θα εκπέµψει δύο χαµηλούς τόνους µπιπ που δείχνει ότι το κολάρο είναι απενεργοποιηµένο. Για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της µπαταρίας, σας προτείνουµε να απενεργοποιήσετε το κολάρο, αν δεν το χρησιµοποιείτε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ιάγραµµα 5 CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 3/12

4 Επιλέγοντας µια παράµετρο λειτουργίας Οθόνη Νο 1 Αριθµός ήχων µπιπ που εκπέµποντε κατά την επιλογή των παραµέτρων Παράµετρος λειτουργίας 1 επιλογή λειτουργίας (φέρµα ή φέρµα - έρευνα) 2 επιλογή ήχου 3 ευαισθησία ανίχνευσης κίνησης 4 ένταση του ήχου 5 ένταση φωτός της οθόνηs 6 διάστηµα µεταξύ των µπιπ όταν το σκυλί είναι σε κίνηση (µόνο στον τρόπο λειτουργίας κίνηση + κατάδειξη ) Για να επιλέξετε µια παράµετρο λειτουργίας (προκειµένου να απεικονίσετε ή να αλλάξετε τη ρύθµισή του), προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - το γράµµα που εµφανίζεται στην οθόνη Nο 1 δείχνει την επιλεγµένη λειτουργία - για να επιλέξετε µια άλλη παράµετρο, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 6) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσω των παραµέτρων λειτουργίας στην οθόνη Nο 1 (,,,,,,,,,, ), µπιπ ήχοι θα εκπέµπονται (1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο, µόλις επιτευχθεί η επιθυµητή παράµετρος ιάγραµµα 6 Οθόνη Nο 1 Επιλογή τρόπου λειτουργίας Αριθµός ήχων µπιπ που Οθόνη Nο 1 Οθόνη Nο 2 εκπέµπονται όταν αλλάζει η ρύθµιση Τρόπος λειτουργίας pointing dog: το κολάρο λειτουργεί όταν ο σκύλος 1 1 φερµάρει (ένας ήχος µπιπ κάθε δύο δευτερόλεπτα) 2 2 Κανένας ήχος µπιπ όταν ο σκύλος κινείτε. moving + pointing dog: moving + pointing dog: το κολάρο λειτουργεί όταν ο σκύλος κινείτε (ένας ήχος µπιπ κάθε 5, 10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα ανάλογα µε την επιλεγµένη ρύθµιση) και µετά όταν φερµάρει (ένας ήχος µπιπ κάθε δύο δευτερόλεπτα) CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 4/12

5 Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Nο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Nο 2 δείχνει τον επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Nο 2 (1, 2 1, 2 ), µπιπ ήχοι θα εκπέµπονται (1, 2 1, 2 ) - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις επιτευχθεί η επιθυµητή λειτουργία: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση Ο σκύλος θεωρείτε ότι "φερµάρει" όταν µείνει ακίνητος για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Ο σκύλος θεωρείτε ότι κινείτε αµέσως µόλις κινηθεί. ιάγραµµα 7 Οθόνη N 2 Επιλογή τόνου Οθόνη Nο 1 Οθόνη Nο 2 Τόνοι 1 ήχος Νο 1 2 ήχος Νο 2 3 ήχος Νο 3 4 ήχος Νο 4 Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει τον επιλεγµένο ήχο - για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ), οι τόνοι 1, 2, 3 και 4 θα εκπέµψουν - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις ακούσετε τον επιθυµητό ήχο: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση Αν έχετε πολλά σκυλιά, σας προτείνουµε να προγραµµατίσετε κάθε CANIBEEP 5 κολάρο µε ξεχωριστό ήχο για να αναγνωρίζετε κάθε σκύλο (4 ξεχωριστοί ήχοι είναι διαθέσιµοι). CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 5/12

6 Ρύθµιση της ευαισθησίας ανίχνευσης κίνησης Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 Αριθµός ήχων µπιπ που εκπέµπονται όταν αλλάζει η ρύθµιση Ανίχνευση ευαισθησίας κίνησης 1 1 ελάχιστη ευαισθησία 2 2 µεσαία ευαισθησία 3 3 µέγιστη ευαισθησία Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει την επιλεγµένη ευαισθησία - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (see ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3 1, 2, 3 ), τόνοι µπιπ θα εκπέµψουν (1, 2, 3 1, 2, 3 ) - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις η επιθυµητή ευαισθησία επιτευχθεί: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση Είναι στο χέρι σας να ρυθµίσετε την ευαισθησία ανίχνευσης κίνησης στη συµπεριφορά του σκύλου σας και στα αποτελέσµατα που θέλετε να αποκτήσετε. ύο παραδείγµατα: a) Εάν µετά την φέρµα, θέλετε να συνεχίσετε να ακούτε το CANIBEEP 5 ενώ ο σκύλος σας ποντάρει προς το θήραµα: ρυθµίσετε την ευαισθησία ανίχνευσης σε ελάχιστη ευαισθησία. Το κολάρο "χτυπάει" ακόµα ενώ ο σκύλος κινείτε. b) Εάν θέλετε να ακούτε το CANIBEEP 5 µόνο όταν ο σκύλος σας είναι απολύτως ακίνητος. Το κολάρο σταµατάει να "χτυπάει" στην παραµικρή κίνηση του σκύλου: ρυθµίσετε την ευαισθησία ανίχνευσης σε µέγιστη ευαισθησία. Ρύθµιση έντασης ήχου Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 Ένταση ήχου 1 ένταση ήχου Νο 1 (ελάχιστο) 2 ένταση ήχου Νο 2 3 ένταση ήχου Νο 3 4 ένταση ήχου Νο 4 (µέγιστο) Είναι στο χέρι σας να προσαρµόσετε τον ήχο του CANIBEEP 5 ανάλογα µε το επιθυµητό εύρος ακοής. Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει την επιλεγµένη ένταση ήχου - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ), ο επιλεγµένος τόνος εκπέµπει µε ποικίλες εντάσεις ήχου - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις η επιθυµητή ένταση ήχου επιτευχθεί: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 6/12

7 Ρύθµιση έντασης φωτός οθόνης Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 Αριθµός ήχων µπιπ που εκπέµπονται όταν αλλάζει η ρύθµιση Ένταση φωτός οθόνης 1 1 ένταση φωτός Νο 1 (ελάχιστο) 2 2 ένταση φωτός Νο ένταση φωτός Νο ένταση φωτός Νο 4 (µέγιστο) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: όσο ποιο έντονη είναι η ένταση φωτός της οθόνηs, τόσο λιγότερο θα διαρκεί η µπαταρία. Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει την επιλεγµένη ένταση - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ), ήχοι µπιπ εκπέµπονται (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ) και η ένταση φωτός της οθόνης αλλάζει - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις η επιθυµητή ένταση επιτευχθεί: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση Ρύθµιση διάστηµατος µεταξύ των µπιπ όταν ο σκύλος κινείται Οθόνη Νο 1 Οθόνη Νο 2 Αριθµός ήχων µπιπ που εκπέµποντε όταν αλλάζει η ρύθµιση ιάστηµα µεταξύ των ήχων µπιπ όταν ο σκύλος κινείτε 1 1 ένας ήχος µπιπ κάθε 5 seconds 2 2 ένας ήχος µπιπ κάθε 10 seconds 3 3 ένας ήχος µπιπ κάθε 15 seconds 4 4 ένας ήχος µπιπ κάθε 20 seconds Όταν το κολάρο τοποθετείτε στην επιλογή κινηση + καταδειξη, το διάστηµα µεταξύ των ήχων µπιπ µπορεί να ρυθµιστεί. Για να απεικονίσετε ή να αλλάξετε την επιλεγµένη ρύθµιση, προχωρήστε µε τον ακόλουθο τρόπο: - επιλέξτε την παράµετρο στην οθόνη Νο 1 - το ψηφίο που εµφανίζεται στην οθόνη Νο 2 δείχνει την επιλεγµένη ένταση - Για να αλλάξετε τη ρύθµιση, move µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί προς το κολάρο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή µε το σύµβολο που βρίσκεται στο κολάρο (βλέπε ιάγραµµα 7) - κρατήστε το µαγνητικό κλειδί σε επαφή µε το σύµβολο για να τρέξει µέσα από τις ρυθµίσεις στην οθόνη Νο 2 (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ), ήχοι µπιπ εκπέµπονται (1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ) - µετακινήστε το µαγνητικό κλειδί µακριά από το κολάρο µόλις το επιθυµητό διάστηµα επιτευχθεί: το κολάρο θα αποµνηµονεύσει την επιλεγµένη ρύθµιση CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 7/12

8 Έλεγχος / επαναφόρτωση της µπαταρίας του κολάρου Η κατάσταση της µπαταρίας ελέγχεται σε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις: - όταν ενεργοποιείτε το κολάρο - όταν απενεργοποιείτε το κολάρο Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών 2, αν υπάρχουν 5 υψηλοι ήχοι µπιπ (αντι για 1 ή 2 χαµηλοί ήχοι µπιπ) και οι κατακόρυφες γραµµές στην οθόνη αναβοσβήνουν γρήγορα, η µπαταρία σας εξαντλείται. Φορτίστε την µπαταρία ακολουθώντας την διαδικασία που υποδεικνύεται στην παράγραφο Φόρτιση της µπαταρίας. Παραδείγµατα 1. Θέλετε να παρακολουθείτε το σκύλο σας όταν αυτός "δείχνει" Τοποθετήστε το CANIBEEP 5 προγραµµατισµένο σε λειτουργία Ο σκύλος κινείτε: Ο σκύλος φερµάρει: φέρµα στον σκύλο σας Κανένας ήχος Ένα µπιπ κάθε 2 δευτερόλεπτα Στόχος: η παρακολούθηση του σκύλου όταν "φερµάρει" και να ελέγχετε εάν µένει ακίνητος 2. Θέλετε να παρακολουθείτε τον σκύλο σας όταν κινείτε και µετά "φερµάρει" Τοποθετήστε το CANIBEEP 5 προγραµµατισµένο σε λειτουργία "κίνηση + φέρµα" στον σκύλο σας" Ο σκύλος κινείτε: Ένα µπιπ κάθε 5, 10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα Ο σκύλος φερµάρει: Ένα µπιπ κάθε 2 δευτερόλεπτα Στόχος: εύρεση του σκύλου ενω φερµάρει ή ποντάρει το θύραµα 3. Εκπαιδεύστε ένα νεαρό σκύλο φέρµας χρησιµοποιώντας ένα έµπειρο σκύλο Για να εκπαιδεύσετε ένα νέο σκύλο, είναι χρήσιµο να ξεκινήσετε µε την βοήθεια ενός έµπειρου σκύλου, το οποίο θα κάνει το έργο του εκπαιδευτή. Σε αυτή την περίπτωση το CANIBEEP 5 είναι πολύ αποτελεσµατικό, καθώς επιτρέπει στο νέο σκύλο να βασίζετε στα αυτιά του, καθώς και στις άλλες αισθήσεις, για να καταλάβει πως ο έµπειρος σκύλος δουλεύει. CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 8/12

9 Ξεκινήστε βάζοντας το κολάρο σε λειτουργία κίνηση + κατάδειξη στον σκύλο A (έµπειρος σκύλος) Ο σκύλος A κινείτε: Ένα µπιπ κάθε 5, 10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα Ο σκύλος A δείχνει: Ένα µπιπ κάθε 2 δευτερόλεπτα Φέρτε τον νεαρό σκύλο B µε το κολάρο σε λειτουργία κίνηση + φέρµα δίπλα στον σκύλο A που ήδη φερµάρει. Dog B pointing: Ένα µπιπ κάθε 2 δευτερόλεπτα Στόχος: όταν ο εκπαιδευόµενος κατανοήσει την σύνδεση µεταξύ των µπιπ, που δείχνει ότι ο εκπαιδευτής σκύλος "φερµάρει", και µε την παρουσία θηράµατος, θα ξεκινήσει από µόνος του να βελτιώνει την ικανότητα. Έτσι θα βρίσκει ένα µεγάλο αριθµό θηραµάτων, παρακολουθώντας τον σκύλο που "φερµάρει" από µόνος του, και θα µάθει την τεχνική σε µικρό χρονικό διάστηµα. Με αυτό το σύστηµα Με το σύστηµα αυτό το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να µπορέσει να κυνηγήσει από µόνος του είναι πολύ µειωµένος. Cautions for use - Πριν χρησιµοποιήσετε το κολάρο, σας συνιστούµε να πάτε τον σκύλο σας σε έναν κτηνίατρο για να ελεγχτεί εάν είναι υγιείς για να φορέσει beeper. - Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε το κολάρο CANIBEEP 5 σε σκυλιά ηλικίας 6 µηνών και πάνω. - Μην χρησιµοποιείτε το κολάρο σε σκυλιά που δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση (π.χ. προβλήµατα µε την καρδιά, επιληψία) ή έχουν προβλήµατα συµπεριφοράς. - Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο CANIBEEP 5, σας συνιστούµε να µην φοράει µεταλλική ταυτότητα, µεταλλικό κολάρο, κολάρο κουδούνι ή κάποιο άλλο κολάρο στο λαιµό όταν φοράει το κολάρο µπιπερ. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε και κάποιο άλλο κολάρο µαζί µε το CANIBEEP 5 (κολάρο εκπαίδευσης, κολάρο κουδούνι ) σας συνιστούµε να το βάλετε στο ίδιο λουρί αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση µε το CANIBEEP 5 για να µην χτυπάµε µεταξύ τους. - Όταν τοποθετείτε το κολάρο στο λαιµό του σκύλου σας, τοποθετήστε το ηχείο προς το σώµα του σκύλου, έτσι ώστε ο ήχος από το µπιπ δεν θα είναι κοντά στα αυτιά του σκύλου. - ώστε χρόνο στον σκύλο σας να συνηθίσει τους ήχους του CANIBEEP 5. Η ένταση του ήχου µπορεί να φοβίσει τον σκύλο στην αρχή: για να τον βοηθήσετε να συνηθίσει το CANIBEEP 5, χαµηλώστε την ένταση (βλέπε παράγραφο ρύθµιση έντασης ήχου). Με αυτόν τον τρόπο, ο σκύλος σας θα εξοικειωθεί µε το κολάρο. - Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε το CANIBEEP 5 σε εσωτερικό χώρο: η ένταση του ήχου µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο τύµπανο του αυτιού σας. - Προτείνουµε το beeper να είναι ρυθµισµένο πριν το φορέσετε στο σκύλο σας. - Το CANIBEEP 5 είναι αδιάβροχο, έτσι ο σκύλος σας µπορεί να διασχίσει οποιοδήποτε σηµείο µε νερό χωρίς να κάνει ζηµιά στο κολάρο. Ωστόσο, εάν το CANIBEEP 5 παραµείνει στο νερό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η κοιλότητα στο ηχείο µπορεί να γεµίσει νερό, και η ισχύς της εκποµπής θα µειωθεί. Για να αποκαταστήσετε την απόδοση, ανακινήστε το CANIBEEP 5 κρατώντας το ηχείο προς τα κάτω, για να επιτρέψετε στο νερό να βγει. - Αποφύγετε την τοποθέτηση του µαγνητικού κλειδίου κοντά σε αντικείµενα ευαίσθητα σε µαγνητικά πεδία, τα οποία θα µπορούσαν να επηρεαστούν η να χαλάσουν. - Μην τοποθετείτε ή αφήνετε τη συσκευή σε χώρους που εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες. - Ένας κύκλος φόρτισης / αποφόρτισης συνιστάται µία φορά το µήνα. - Κρατήστε το κολάρο µακριά από τα παιδιά. - Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. - Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξετε το CANIBEEP 5. Θα µπορούσε να βλάψει ορισµένα στοιχεία και θέτουν σε κίνδυνο την αδιάβροχη λειτουργία του προϊόντος σας. Επιπλέον, αν το κάνετε αυτό, εγγύηση σας θα ακυρωθεί CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 9/12

10 Συντήρηση Αποφεύγετε να καθαρίζετε το προϊόν µε πτητικά υγρά όπως διαλύτες ή υγρά καθαρισµού. χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί ελαφρά βρεγµένο µε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. Το λουρί µπορεί να πλυθεί στο χέρι µε σαπούνι και νερό. Αντιµετώπιση προβληµάτων Εάν το προϊόν σταµατήσει να λειτούργει η παρουσιάσει µια βλάβη, διαβάστε πρώτα αυτόν τον οδηγό, και µετά βεβαιωθείτε ότι το πρόβληµα δεν προέρχεται από αδύναµη µπαταρία ή λανθασµένες ρυθµίσεις. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το προϊόν σωστά. Εάν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο ή κοιτάξτε στο Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε την NUM AXES στο τηλέφωνο ή µε Ανάλογα µε την έκταση της βλάβης, ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν για επισκευή. Για όλες τις επισκευές, σας παρακαλούµε να δίνετε µαζί: - Το πλήρες προϊόν - Την απόδειξη αγοράς (τιµολόγιο ή απόδειξη) Εάν παραλείψετε ένα από αυτά τα στοιχεία, το σέρβις θα πρέπει να σας χρεώσει για το κόστος των επισκευών που πραγµατοποιήθηκαν. Ασχέτως αν το προϊόν είναι σε εγγύηση η όχι Τεχνικές προδιαγραφές Ισχύς ιάρκεια ζωής της µπαταρίας Στεγανότητα Ένδειξη στάθµης µπαταρίας Προσαρµογή ιµάντα ιαστάσεις Βάρος (περιλαµβάνεται η µπαταρία) Θερµοκρασία Χρήσης 3.7V Lithium-Polymer µπαταρία (integrated charger: input V, Hz, 0.3 A / output 5 Vdc, 500 ma περίπου 3 µέρες αδιάβροχο Ένδειξη µε φωτάκι και ήχο Ρυθµιζόµενο λουρί στο λαιµό σε µέγεθος απο 20 µέχρι 50 cm 65 x 50 x 46 mm 61 g µεταξύ -10 C και +40 C Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µε το φορτιστή που παρέχεται από NUM'AXES. ΠΡΟΣΟΧΗ: προσοχή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι µπαταριές δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Πετάξτε την άδεια µπαταρία σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Εγγύηση Η NUMAXES εγγυάται το προϊόν έναντι ελαττωµάτων παραγωγής για 2 χρόνια µετά την αγορά. Όλα τα ταχυδροµικά τέλη και τα έξοδα συσκευασίας, θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή. Συνθήκες της εγγύησης 1. Η εγγύηση θα ισχύει µόνο εφόσον η απόδειξη αγοράς (τιµολόγιο ή απόδειξη), χωρίς ακύρωση, υποβάλλεται στον αντιπρόσωπο ή στην NUM'AXES. Η εγγύηση είναι περιορισµένη για τον αρχικό αγοραστή. 2. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα: την αλλαγή της µπαταρίας, σταθµό φόρτισης και φορτιστής αλλαγή του λουριού άµεσων ή έµµεσων κινδύνων που προκύπτουν κατά την αποστολή του προϊόντος πίσω στο διανοµέα ή στην NUM'AXES. βλάβη στο προϊόν που προκλήθηκε από: - Αµέλεια ή λανθασµένη χρήση (π.χ.: δάγκωµα, θραύση, ράγισµα) - Χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες ή µη προβλέποµενη - Επισκευές που εκτελούνται από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα απώλεια ή κλοπή CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 10/12

11 3. Αν το προϊόν βρέθηκε να είναι ελαττωµατικό, η NUM'AXES είτε θα αποφασίσει να επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει. 4. Καµία απαίτηση δεν µπορεί να προωθηθεί κατά της NUMAXES, ιδιαίτερα σε σχέση µε την εσφαλµένη χρήση ή βλάβη. 5. Η NUM'AXES διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της µε σκοπό να καταστούν οι τεχνικές βελτιώσεις ή να συµµορφωθούν µε τους νέους κανονισµούς. 6. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. 7. Οι Φωτογραφίες και τα σχέδια δεν είναι συµβατικές. Καταχωρήστε το προϊόν σας Το προϊόν σας µπορεί να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα µας Ανταλλακτικά Μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά (λουρί, µαγνητικό κλειδί, φορτιστής) από τον προµηθευτή σας ανά πάσα στιγµή. Συλλογή και ανακύκλωση της συσκευής σας, στο τέλος της ζωής της Το εικονόγραµµα απορρίµµατα. το οποίο εµφανίζεται στο προϊόν σας, σηµαίνει ότι αυτό δεν µπορεί να πεταχτεί µε τα οικιακά Πρέπει να φέρετε τη συσκευή σε µια τοποθεσία συλλογής κατάλληλη για την επεξεργασία, την ανάπτυξη, την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να το φέρει πίσω στο διανοµέα σας. Υιοθετώντας αυτήν τη διαδικασία, µπορείτε να κάνετε κάτι για το περιβάλλον, θα συµβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 11/12

12 NUM AXES Z.A.C. des Aulnaies 745 rue de la Bergeresse B.P OLIVET CEDEX FRANCE Tél + 33 (0) / Fax +33 (0) CANIBEEP 5 οδηγός χρήσης indice A 12/12

DECLARATION «CE» DE CONFORMITE ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι

DECLARATION «CE» DE CONFORMITE ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ. NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι Οδηγίες χρήσης DECLARATION «CE» DE CONFORMITE ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ NUM AXES déclare que / δηλώνει ότι le collier de repérage sonore / το ηλεκτρονικό κολάρο φέρµας CANIBEEP PRO est conforme aux normes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές]

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές] ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛ - 01 Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν NUM'AXES. Προτού χρησιµοποιήσετε το κολάρο CANICALM Excel, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες του οδηγού αυτού προσεκτικά και φυλάξτε τον για

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ Ο ΗΓΙΑ R&TTE 1999/5/CE. NUM AXES δηλώνει ότι. το περιλαίµιο εκπαίδευσης CANICOM 200 First

ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ Ο ΗΓΙΑ R&TTE 1999/5/CE. NUM AXES δηλώνει ότι. το περιλαίµιο εκπαίδευσης CANICOM 200 First Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ Ο ΗΓΙΑ R&TTE 1999/5/CE NUM AXES δηλώνει ότι το περιλαίµιο εκπαίδευσης CANICOM 200 First Ικανοποιεί όλες τις διατάξεις της Κατευθυντήριας N 1999/5/CE της 07/04/99

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT5+ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT5+ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT5+ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT5+ ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx Z6. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

W8784. www.fisher-price.gr

W8784. www.fisher-price.gr W8784 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται είναι μόνο για τη δοκιμή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *Μπορεί να εκπαιδεύση έως 3 σκυλιά από ένα τηλεχειρηστήριο. *Είναι αδιάβροχο. *Εμβέλεια 1000 μέτρων. *Έχει 3 λειτουργίες:προειδοποιητικό ήχο, δόνηση και στατική διέγερση

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ DPD 2110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ DPD 2110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ DPD 2110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΙΤ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 2 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6 3 ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY BZ2 ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH

ENERGY BZ2 ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ENERGY BZ2 ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx BZ2 Bluetth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο & MP3 player με τεχνολογία Bluetth.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420 Εγχειρίδιο Οδηγιών Soldi 420 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 420. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας έχετε κάνει την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με το σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth BH-109 της Nokia, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Dual Band ποµποδέκτη µας. Αυτός ο µοντέρνου σχεδιασµού ποµποδέκτης είναι πολύ καλής κατασκευής και σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP02 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή E VISION...2-14 Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14 Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Παράδοση................................................................ 3 Περιγραφή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0. Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0. Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων σελ 2 Εισαγωγή σελ 2 Περιεχόμενο εξοπλισμού σελ 3 Χαρακτηριστικά κολάρου και τηλεκοντρόλ σελ 4 Ανοίγοντας και κλείνοντας το κολάρο σελ 5

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα