Κριστόφ Ασένς ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριστόφ Ασένς ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ;"

Transcript

1 Κριστόφ Ασένς ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ; Μετάφραση: Κατερίνα Φραγκιαδουλάκη Εισαγωγή Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η ενότητα χώρου, χρόνου και δράσης, ίδιον της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας εφαρµοζόταν στις επιχειρήσεις, που παρήγαγαν στον τόπο που υπήρχε και η ζήτηση, µε µία µονάδα διοίκησης στην έδρα της επιχείρησης. Σήµερα, ο επιχειρηµατικός κόσµος υπακούει σε πολλαπλούς και µερικές φορές αντικρουόµενους κανόνες µε ασαφή και αβέβαια πλαίσια. Κατά πρώτον, το άνοιγµα των συνόρων θέτει υπό αµφισβήτηση την ενότητα του χώρου, και ενθαρρύνει τις εταιρείες να διερευνήσουν νέες µεθόδους ρύθµισης και συντονισµού των δραστηριοτήτων τους σε δίκτυα ή σε διεθνείς συνεργασίες. Η ανάθεση µέρους των εργασιών σε τρίτους και οι µετεγκαταστάσεις των υποδοµών βρίσκονται στην καρδιά αυτής της εξέλιξης, η οποία αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε χώρας. Απέναντι σε αυτό το άνοιγµα των αγορών, η εθνική επικράτεια δεν αποτελεί πλέον το καταφύγιο που θα αντιστάθµιζε τις αδυναµίες ανταγωνισµού των επιχειρήσεων που κινούνται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο.. Κατά δεύτερον, δεν τηρείται η ενότητα του χρόνου λόγω των διαδικασιών της εξ αποστάσεως επικοινωνίας (ΝΤΠΕ Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας), που επιτρέπουν την άρση κάθε περιορισµού από ωράρια για το συντονισµό ή τον έλεγχο των µετεγκατεστηµένων (délocalisées) δραστηριοτήτων. Η ροή των πληροφοριών τίθενται εφεξής στο επίκεντρο της προσοχής των επικεφαλής των επιχειρήσεων που είναι επιφορτισµένοι µε την απόκτηση και την κατανοµή γνώσεων σε µανθάνοντες οργανισµούς. Η επιχείρηση, τοποθετηµένη στο σταυροδρόµι δικτύων επικοινωνίας, γίνεται ένας κόµβος µνήµης που απορροφά και αποδίδει τη γνώση σε αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον της. Ως εκ τούτου, το µάνατζµεντ της γνώσης γίνεται στρατηγικής σηµασίας στην πολιτική των επιχειρήσεων. Κατά τρίτον, η ενότητα δράσης δεν έχει πλέον κανένα λόγο ύπαρξης, διότι η πρόκληση έγκειται στο να µοιράζονται οι ευθύνες µεταξύ πολλών εταίρων, δηλαδή µεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες δεν υπόκεινται στην ίδια διοικητική αρχή. Συνεπώς, αυτή η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στη λήψη αποφάσεων, εισάγει νέα προβλήµατα ρυθµίσεων σε έναν οργανισµό µε εκτεταµένα σύνορα και 1

2 µε διάσπαρτες ευθύνες, όπου τα στάδια της δηµιουργίας αξίας έχουν ανατεθεί σε διάφορους ανεξάρτητους φορείς. Με το άνοιγµα των συνόρων, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και τις συµµαχίες επιχειρήσεων, η προσοχή µας επικεντρώνεται στη διαχείριση των σχέσεων, η οποία γίνεται εξίσου σηµαντική µε τη διαχείριση των πόρων ή των δεξιοτήτων. Ωστόσο, το µάνατζµεντ των σχέσεων είναι σίγουρα η πιο δύσκολα διαχειρίσιµη δραστηριότητα, επειδή δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη ή ο έλεγχος των αντιδράσεων του άλλου. Για να µειωθεί ο κίνδυνος της αβεβαιότητας, οι επιχειρήσεις θα επιδιώξουν να οργανώσουν σε δίκτυο τις εταιρικές σχέσεις τους, στο οποίο θα επικρατήσουν οι αρχές της εµπιστοσύνης και της αµοιβαιότητας. Εξ ορισµού, ένα δίκτυο είναι µια συνεργατική δοµή, στην οποία οι συµβάσεις των συναλλαγών σύµφωνα µε τους Powell (1990) και Williamson (1991) δεν εξαρτώνται ούτε από την αγορά ούτε την ιεραρχία,. Η οργάνωση του δικτύου αποτελείται από πολλούς εταίρους, αυτόνοµους σε χρηµατοοικονοµικό, νοµικό ή /και διαχειριστικό επίπεδο, αλλά αλληλεξαρτώµενους για την επίτευξη κοινών στόχων. Αντιστοίχως µε την εικόνα ενός οικοσυστήµατος κατά την έννοια του Moore (1996), το δίκτυο τροφοδοτείται από τις ανταλλαγές µε τον έξω κόσµο, ο οποίος το ωθεί να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής του επεκτείνοντας συνεχώς τα όριά του. Αλλά όσο περισσότερο επεκτείνεται το δίκτυο τόσο λιγότερο εύκολο είναι να ελεγχθεί, λόγω του αυξανόµενου αριθµού των αλληλεπιδρώντων συστατικών. Αντιστρόφως, εάν το δίκτυο σταµατήσει να αναπτύσσεται, το πλέγµα χάνει τις ιδιότητες της ευελιξίας και του σπονδυλωτού χαρακτήρα του και εµφανίζει ακαµψία στους δεσµούς, προκαλώντας ασυµµετρία εξουσίας για ορισµένα µέλη. Ως εκ τούτου, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που προκύπτει αφορά τη διακυβέρνηση 1 1 Ο όρος διακυβέρνηση φαίνεται να χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά στις αρχές του 18 ου αιώνα στη Γερµανία στο πλαίσιο της πολιτικής επιστήµης για να περιγράψει ένα είδος κυβέρνησης κατάλληλης να βελτιώνει τους κρατικούς πόρους ώστε να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες σε µια προοπτική οικονοµικής ευµάρειας. Από το 1930 ο όρος χρησιµοποιείται από τον κόσµο των επιχειρήσεων, για να εξισορροπηθεί η κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων µεταξύ µετόχων και κοινωνικά επιλεγµένων διευθυνόντων( Πηγή : "Designed by committee", The Economist, 363 (8.277), , p. 76 ). Από το 1981, η έννοια του όρου διακυβέρνηση σύµφωνα µε τον Hermet (2005) αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλαπλών οµάδων συµφερόντων και την συν-υπευθυνότητά τους στη χάραξη και τον έλεγχο της πορείας µιας εταιρείας, µε τρόπο που να υπερβαίνει τη σφαίρα τους κράτους και των επιχειρήσεων καθαυτών 2

3 του δικτύου σε σχέση µε την λήψη αποφάσεων και τον καταµερισµό των εργασιών, δηλαδή, αφορά τον τρόπο διαχείρισης του συλλογικού συµφέροντος µε εναρµόνιση των σχέσεων, χωρίς ωστόσο να θίγεται η αυτονοµία, η ανάληψη ατοµικής πρωτοβουλίας, και η ιδιαιτερότητα των σχέσεων. Αυτό το πρόβληµα δεν είναι εύκολο να επιλυθεί, δεδοµένου ότι οι παραδοσιακές θεωρίες διακυβέρνησης, όπως η άσκηση έλεγχου από το διοικητικό συµβούλιο στον τοµέα των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή ο κρατικός έλεγχος στους δηµόσιους οργανισµούς, δεν µπορούν να εφαρµοστούν στο δίκτυο. Το δίκτυο δεν έχει πάντα σαφώς εδραιωµένα τα νοµικά και εδαφικά όρια του ή την ένταση κεφαλαίου. Το δίκτυο µπορεί να εξελιχθεί µέσα σε ένα υβριδικό κόσµο δηµόσιο και ιδιωτικό ταυτόχρονα. Το δίκτυο δεν ενσαρκώνεται πάντα σε ένα συλλογικό φορέα ο οποίος νοµιµοποιείται να επιβάλλει την πειθαρχία στα µέλη του. Το δίκτυο δε διαθέτει πάντα ένα προκαθορισµένο στόχο στο λόγο ύπαρξής του (Kilduff, Tsai 2003). Για να διερευνήσουµε το ζήτηµα που αφορά τη διακυβέρνηση του δικτύου, θα βασίσουµε τη σκέψη µας στις εργασίες του Provan και Kenis (2007), εξετάζοντας τρεις περιπτώσεις: Το κατανεµηµένο δίκτυο (réseau distribué) (participant governed network), το κυβερνώµενο δίκτυο (réseau piloté) (lead organization governed network ), το διοικούµενο δίκτυο (réseau administré) (network administrative organization). Μέσω αυτής της ταξινόµησης, προσπαθούµε να κατανοήσουµε εάν η διακυβέρνηση υπόκειται σε µια πραγµατικά δηµοκρατική λογική. Αν δηλαδή στηρίζεται στη διαφάνεια των πληροφοριών, στην ίση µεταχείριση των µελών του µε µια συλλογική κατανοµή της εξουσίας, στην δικαιοσύνη (équité) των ανταλλαγών. Θα επιδιώξουµε επίσης να καταλάβουµε εάν οι νέες τεχνολογίες εξ αποστάσεως επικοινωνίας αλλάζουν τη φύση του δικτύου και επιβάλλουν νέους µηχανισµούς διακυβέρνησης. Για αυτό το λόγο, θα εστιάσουµε στα σύνορα του δικτύου, για να εξετάσουµε εάν η εδαφική ή µη διάσταση των συνόρων του, αποτελεί διακύβευµα της διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση του δικτύου Με βάση το έργο του Deffarges Moreau (2003), υπάρχουν τρεις διαστάσεις που πρέπει να εξεταστούν για την κατανόηση των µηχανισµών διακυβέρνησης, δηλαδή, τον τρόπο µε τον οποίο 3

4 οργανώνονται ο συσχετισµός δυνάµεων και η διαπραγµατευτική δύναµη µεταξύ των µελών του δικτύου: - Το ιδρυτικό σύµφωνο: το δίκτυο θεωρείται ένας ρυθµιζόµενος χώρος συνεργασίας που βασίζεται σε ένα ρητό ή άρρητο ιδρυτικό σύµφωνο αλληλεγγύης. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε µε ακρίβεια τον κοινό παρονοµαστή µεταξύ των µελών και την αίσθηση της κοινότητας που τους συνασπίζει. Αυτό βοηθά στην κατανόηση των στρατηγικών διακυβευµάτων της διακυβέρνησης. - Η αρχιτεκτονική του δικτύου: αφορά τον καθορισµό του τρόπου µε τον οποίο τα σύνορα του δικτύου εξελίσσονται µε την προσχώρηση και αποχώρηση µελών, µέσω συν-εκλογής ή "διατάγµατος". Αυτό µπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατανόηση των ιδιοτήτων του πλέγµατος. Όσο περισσότερο πυκνοί είναι οι δεσµοί τόσο περισσότερο σπονδυλωτό είναι το δίκτυο. Ο κανόνας του παιχνιδιού των σχέσεων: αφορά την ανάλυση των σιωπηρών και / ή των τυπικών κωδίκων που διέπουν τις σχέσεις στο δίκτυο, προκειµένου να καθοδηγούν τη συλλογική δράση και να διαιτητεύουν σε διαµάχες µεταξύ των µελών. Αυτό βοηθά να κατανοήσουµε πώς διανέµεται η εξουσία λήψης αποφάσεων µεταξύ των µελών, και πώς πραγµατοποιείται η κατανοµή των κερδών που προκύπτουν από την σχέση προσόδων. Με αφετηρία αυτές τις διαστάσεις, οι Provan και Kenis (2007) υποστηρίζουν τη διάκριση τριών ειδών δικτύων µε συγκεκριµένους µηχανισµούς διακυβέρνησης, τους οποίους θα µελετήσουµε: το δίκτυο που διοικείται από τους συµµετέχοντες (participant governed network), το δίκτυο που διοικείται από µια άρχουσα οργάνωση (lead organization governed network ), το δίκτυο διοικητικής οργάνωσης (network administrative organization ). Το κατανεµηµένο δίκτυο: η αυτο-διακυβέρνηση Το κατανεµηµένο δίκτυο είναι µια µορφή δικτύου «µε πυκνό πλέγµα», του οποίου τα µέλη καταλαµβάνουν συµµετρικές και εναλλάξιµες θέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι κανένα µέλος δεν ασκεί κάποια λειτουργία ελέγχου προς τα άλλα µέλη. Με άλλα λόγια, κανένα µέλος δεν είναι σε θέση να καλύψει ένα διαρθρωτικό κενό του πλέγµατος, κατά την έννοια του Burt (1992), µε το να γίνει ενδιάµεσος ή αδιαµφισβήτητος αναµεταδότης. Σε αυτόν τον τύπο του δικτύου, η 4

5 συλλογική εξουσία κατανέµεται εξίσου µεταξύ όλων των ατόµων. Στο κατανεµηµένο δίκτυο, η διακυβέρνηση παρουσιάζει εποµένως, ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Λόγω της απουσίας µέλους σε κεντρική θέση, η διακυβέρνηση έγκειται σε µια διαδικασία αυτορρύθµισης (Accard, Assens 2010). Αυτή η διαδικασία αυτο-διακυβέρνησης προκύπτει από µια κοινωνική κατασκευή µε βάση συµβάσεις ανταλλαγής. Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους, τα µέλη εγκαθιδρύουν συµβατικούς κανόνες µεταξύ τους, οι οποίοι ενδυναµώνουν, διευκολύνουν και περιχαρακώνουν τις µετέπειτα αλληλεπιδράσεις τους. Οι συµβάσεις αυτές προσδίδουν στις αλληλεπιδράσεις µια χωρική και χρονική κανονικότητα. Με άλλα λόγια, το δίκτυο "δοµείται" (Giddens, 1984). Αυτή η µορφή αυτό-διακυβέρνησης εµφανίζεται κατά κύριο λόγο στα δίκτυα των οποίων το ιδρυτικό σύµφωνο βασίζεται στη συντεχνιακή λογική, στις ρίζες σε ένα τόπο µε έντονη την αίσθηση του «ανήκειν», στη κοινή αναφορά των επαγγελµατικών πρακτικών. Το κατανεµηµένο δίκτυο αντιστοιχεί για παράδειγµα σε µια «κοινότητα πρακτικής» κατά την έννοια του Wenger et al (2002). Πιο συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει ότι το δίκτυο λειτουργεί σαν µια κοινότητα, µε µια ρύθµιση από τους εταίρους που σφυρηλατείται µέσω της µετάδοσης των κωδίκων και της µάθησης των σιωπηρών συµβάσεων (Gomez 1994). Οι συµβάσεις αυτές νοηµατοδοτούν τη συλλογική δράση, διασφαλίζοντας τη νοµιµότητα των ενεργειών και τη δικαιοσύνη στη διάθεση των πόρων. Έτσι, οι αποκλίνουσες ή πολύ καιροσκοπικές συµπεριφορές απαγορεύονται λόγω της πίεσης για συµµόρφωση. Από την αριστοκρατία στη δικτυοκρατία Ως παράδειγµα, η Βασιλική Ακαδηµία Ζωγραφικής και Γλυπτικής που δηµιουργήθηκε στο Παρίσι στις 9 Μαΐου, 1648, έχει επισηµανθεί από τη κοινωνιολόγο Heinich (1983) ως µία από τις πρώτες µορφές κοινότητας πρακτικής. Υλοποιείται από µια ιδρυτική οµάδα 12 καλλιτεχνών υπό την προστασία της βασίλισσας και του καρδινάλιου Mazarin, το δεξί χέρι του βασιλιά Λουδοβίκου 14 ου. Η Βασιλική Ακαδηµία Ζωγραφικής υιοθετεί πολύ γρήγορα ένα συντεχνιακό πλαίσιο, το οποίο παραδοσιακά προοριζόταν για τις «ευγενείς» πνευµατικές επιστηµονικές δραστηριότητες όπως η λογοτεχνία και η ιατρική, αλλά όχι για την γλυπτική ή την ζωγραφική, που θεωρούνται ως 5

6 ελάσσονες καλλιτεχνικές χειρωνακτικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τους ισχύοντες εκείνη την εποχή κώδικες. Σύµφωνα µε την Heinich (1993), όπως αναφέρει στις εργασίες του ο Bouchez (2006), τα µέλη της Βασιλικής Ακαδηµίας Ζωγραφικής και Γλυπτικής διαµορφώνουν σταδιακά µια νέα κάστα, ενσωµατώνοντας νέα µέλη των οποίων η ένταξη βασίζεται σε από κοινού επιλογή και διορισµό, ανάλογα µε το " κεφάλαιο τεχνικών γνώσεων», που διαθέτει ο καλλιτέχνης. Ως εκ τούτου, το ακαδηµαϊκό δίκτυο ζωγράφων και γλυπτών οικοδοµείται βήµα προς βήµα, ακολουθώντας κριτήρια καθαρά επαγγελµατικά άσχετα µε τη σχέση αίµατος (κληρονοµικότητα τίτλου ευγενείας), την περιουσία (κοινωνική αναγνώριση που συνδέεται µε την περιουσία), την παρασηµοφόρηση (την απονοµή από τον βασιλιά) ή την εξέταση (ακαδηµαϊκή αξιοκρατία). Ο τίτλος µέλους της Βασιλικής Ακαδηµίας Ζωγραφικής και Γλυπτικής αποδίδει σε ένα πρόσωπο «αµεταβίβαστες ιδιότητες» που δε σχετίζονται µε υλικά αγαθά ή µε αριστοκρατική θέση για παράδειγµα, αλλά µε "λόγια, κείµενα ή έργα». Εκείνη την εποχή εποµένως, η ένταξη κάποιου µέλους στο δίκτυο των καλλιτεχνών δεν εξαρτάται ούτε από την καταγωγή, ούτε την περιουσία, ή την κατοχή τίτλου ευγενείας, αλλά αποκλειστικά,σύµφωνα µε την Heinich (1993), από το κεφάλαιο των επαγγελµατικών γνώσεων: στο τεχνικό και καλλιτεχνικό πεδίο και στο πεδίο των κοσµικών επαφών µε άλλους καλλιτέχνες της κοινότητας. Η συγκρότηση της Ακαδηµίας εισήγαγε µια «συλλογική αναφορά ταυτότητας», που υπερασπίζεται τα συµφέροντα της συντεχνίας απέναντι στον βασιλιά, που γίνεται εγγυήτρια ενός δόγµατος (κρίση της αξίας του καλλιτέχνη από τους οµότιµους του) και µιας τεχνογνωσίας µέσω της εξατοµικευµένης µετάδοσης της επαγγελµατικής πρακτικής σε όλες τις µορφές της, σιωπηρές και εµπειρικές, από το δάσκαλο στο µαθητή µε σκοπό την παραγωγή ενός αριστουργήµατος. Η Βασιλική Ακαδηµία Ζωγραφικής και Γλυπτικής εγκαινιάζει από εκείνη την εποχή το ευρέως διαδεδοµένο φαινόµενο της µάθησης σε δίκτυο, ίδιον της συντροφικής µαθητείας (Compagnonnage) 2, µε µια αρχή κοινωνικοποίησης που βασίζεται στην επαγγελµατική πρακτική. Μέσα από αυτό το παράδειγµα, παρακολουθούµε την αµφισβήτηση του µοντέλου της ελίτ στη γαλλική κοινωνία, και µια µετατόπιση από την αριστοκρατία στη δικτυοκρατία, που σύµφωνα µε Cotta (2001) ορίζει ότι τα προνόµια δεν καθορίζονται πλέον από την κοινωνική 2 Μετάδοση γνώσης και ταυτότητας µέσω του επαγγέλµατος 6

7 θέση ή τους δεσµούς αίµατος, αλλά από την αποκλειστικότητα των σχέσεων που οικοδοµούνται µέσα σε ένα δίκτυο. Η πολλή αλληλεγγύη σκοτώνει την αλληλεγγύη Η κοινότητα πρακτικής παρέχει οπότε, µια σαφή εικόνα ενός κατανεµηµένου δικτύου, του οποίου, πρέπει να υπογραµµίσουµε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη διακυβέρνηση: πρώτον, την ίση µεταχείριση των µελών του, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους αναφορικά µε την κατάσταση, το µέγεθος ή την ικανότητα, και, δεύτερον, τη µείωση του ατοµικού καιροσκοπισµού καθώς γίνεται ορατός από τα οµότιµα µέλη. Κατά πρώτο λόγο, στο βαθµό που, κατά την ιδρυτική σύµβαση, η δοµή ανταλλαγής ανήκει σε όλους και σε κανέναν, και στο βαθµό που, κάθε µέλος θεωρείται ως ένας εταίρος από τα άλλα µέλη, το κατανεµηµένο δίκτυο παρέχει ένα εταιρικό πλαίσιο που επιτρέπει στα µέλη την ισότιµη πρόσβαση στα οφέλη της ένωσης: µια συλλογική τεχνογνωσία, ένα σύστηµα συγκέντρωσης πληροφοριών για τη διευκόλυνση του συντονισµού, ένα χαρτοφυλάκιο κοινής καινοτοµίας ή συλλογικές εγκαταστάσεις για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, µια ετικέτα ποιότητας κ.λπ.. Με αυτό τον τρόπο, το κατανεµηµένα δίκτυο παρέχει στα µέλη του την ευκαιρία να µοιραστούν τα προνόµια της ένωσης, µέσω της συν-εκµετάλλευσης των ιδιαίτερων ενεργητικών του δικτύου: των περιουσιακών στοιχείων του οµίλου (club). Κατά δεύτερον, το κατανεµηµένο δίκτυο υποτίθεται ότι µειώνει τον καιροσκοπισµό και την αβεβαιότητα των αλληλεπιδράσεων, λόγω της πίεσης για συµµόρφωση. Πράγµατι, η διακυβέρνηση σε ένα κατανεµηµένο δίκτυο συνίσταται σε µια µορφή αυτο-ρύθµισης µε βάση την αρχή του «πανόπτικον» (panopticon) του Bentham, όπου «βλέπεις χωρίς να σε βλέπουν», όπως ανέδειξε ο Foucault (1975). Κατ 'αναλογία µε αυτή την ανάγνωση, κάθε συµµετέχων στο δίκτυο υπόκειται στο βλέµµα και την κρίση των λοιπών συµµετεχόντων, που θεωρούνται σε διαφορετικό βαθµό, ισότιµοι. Όλα αυτά τα διασταυρούµενα βλέµµατα αποτελούν µια µορφή συλλογικής εξουσίας, άϋλης και ανεπαλήθευτης, που ρυθµίζει την αποκλίνουσα συµπεριφορά. Είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να αποκλίνει από τις παραδεκτές αξίες που αναφέρονται στις συµβάσεις, χωρίς να το παρατηρήσουν οι άλλοι. Σε µόνιµη βάση, η τήρηση των συµβατικών κανόνων επιβάλλεται στο εσωτερικό του δικτύου, χωρίς να χρειάζεται κάθε τόσο επαναβεβαίωση από όλους. Η έλλειψη ανωνυµίας εισάγει, στην πραγµατικότητα, µια µορφή 7

8 αυτοπειθαρχίας για το σύνολο των κρίκων δηµιουργώντας µια αλυσίδα αλληλεγγύης. Με άλλα λόγια, σε ένα κατανεµηµένο δίκτυο, η εµπιστοσύνη δεν µπορεί να διαρραγεί χωρίς αρνητικές συνέπειες για εκείνον που λαµβάνει την πρωτοβουλία. Με το να εξαιρείται από τους άλλους, χάνει την πρόσβαση σε πόρους του δικτύου από τους οποίους εξαρτάται ο ίδιος. Πράγµατι, εάν η µία µεριά προσπαθήσει να εξαπατήσει τις άλλες, τότε τιµωρείται από όλα τα άλλα µέλη του δικτύου και όχι µόνο από τα θύµατα ή τους συνεταίρους της συναλλαγής. Υπό αυτή την έννοια, η συναλλαγή είναι δίκαιη, όχι λόγω της ισορροπίας ανταλλαγών µεταξύ των µερών, αλλά λόγω µιας µορφής αµοιβαιότητας µε κοινό όραµα αλληλεγγύης. Ωστόσο, αυτή η αλληλεγγύη γίνεται εύθραυστη όταν το δίκτυο τείνει να αυξάνεται µε τρόπο πάρα πολύ αναρχικό, πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο εµφάνισης λαθρεπιβατών. Πράγµατι, η αλληλεγγύη ωφελεί τους πάντες και κανέναν ιδιαίτερα, όπως ένα κοινό αγαθό (Hardin 1968), του οποίου η χρησιµότητα είναι ατοµική, αλλά το κόστος συντήρησης παραµένει συλλογικό. Ωστόσο, η διαχείριση ενός κοινού αγαθού είναι συχνά δύσκολη υπόθεση, δεδοµένου ότι το δίκτυο δε µπορεί να αρνηθεί σε κανέναν την χρήση αυτού του αγαθού, συµπεριλαµβανοµένων όσων καταφεύγουν σε αυτό ως λαθρεπιβάτες, ή όσων το αλλοιώνουν - π.χ. εισάγοντας σφάλµατα ή ιούς στην κοινότητα της πληροφορικής που αναπτύσσει ελεύθερο λογισµικό στο Διαδίκτυο- (Loilier, Tellier 1999) και στερώντας έτσι από τους άλλους χρήστες το συλλογικό όφελος της χρήσης. Γι 'αυτό µερικές φορές είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί µια πιο επίσηµη µορφή διακυβέρνησης για την αποφυγή αποκλίνουσας συµπεριφοράς µεταξύ των οµότιµων, η οποία µπορεί να εξελίξει τη φύση του δικτύου σε µια άλλη µορφή: το κυβερνώµενο δίκτυο ή το διοικούµενο δίκτυο. Το κυβερνώµενο δίκτυο: η ιεραρχική διακυβέρνηση Στο κυβερνώµενο δίκτυο, υπάρχει ένα είδος ιεραρχίας µεταξύ του µέλους που βρίσκεται στο σηµείο τοµής των εµπορικών συναλλαγών, σε θέση κεντρικού συντονιστή, και των µελών της περιφέρειας. Το µέλος που βρίσκεται στο κέντρο του πλέγµατος λειτουργεί ως πιλότος/κυβερνήτης και είναι σε θέση να ρυθµίζει τη συµπεριφορά των άλλων µελών (Assens, 2003). Για παράδειγµα, σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων, ο πιλότος είναι µια επιχείρηση σε κεντρική θέση στο πλέγµα, που λειτουργεί ως ετερόρρυθµος εταίρος (commanditaire), στο βαθµό που 8

9 καθορίζει τη φύση των συναλλαγών στο πλαίσιο της σύµβασης µε τους άλλους εταίρους (Lorenzoni και Baden-Fuller, 1995 Snow και Thomas, 1993). Ειδικότερα, ο πιλότος του δικτύου κατέχει τρεις συγκεκριµένες δεξιότητες. Πρώτον, την στρατηγική οικοδόµηση και το όραµα για το µέλλον του δικτύου, διαµέσου των προδιαγραφών και των συµβολαίων που εφαρµόζονται στα διαφορετικά µέλη του δικτύου, δεύτερον την ίδρυση και εδραίωση µιας «ατµόσφαιρας» εµπιστοσύνης και αµοιβαιότητας (McEvily και Zaheer, 2004), και, τέλος, την αναζήτηση και επιλογή νέων συνεργατών. Ως εκ τούτου, είναι σαν αρχιτέκτονας που δοµεί τα όρια του δικτύου και φαντάζεται τη συναρµολόγηση των πόρων, όπως ο ανάδοχος του έργου (maître d'œuvre). Είναι, τέλος, ο εγγυητής της αλληλεγγύης εντός του δικτύου, δεδοµένου ότι εργάζεται για τη συνεχή ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ των οντοτήτων, όπως ο κύριος του έργου (maître d'ouvrage). Για το σκοπό αυτό, παρακολουθεί τη µεταβαλλόµενη φύση των σχέσεων και παρεµβαίνει µε διάφορους τρόπους: µεταδίδει πληροφορίες, εκπαιδεύει τα νέα µέλη και επαναφέρει στην πειθαρχία όσους δε σέβονται τους ισχύοντες «κανόνες» τους οποίους θέσπισε στον οργανισµό. Έτσι, το δίκτυο λειτουργεί µε βάση µια συγκεντρωτική και διαµεσολαβηµένη διακυβέρνηση κατά την έννοια του Burt (1992), µε µια σηµαντική ανισορροπία στην εξουσία λήψης αποφάσεων. Ο πιλότος αναλαµβάνει διαφορετικούς ρόλους. Διαχειρίζεται τις συγκρούσεις. Καθορίζει τη συνολική στρατηγική. Συντονίζει και συνενώνει φορείς που βρίσκονται σε «γνωστική εγγύτητα» κατά την έννοια των Beuret και Torre (2012). Πράγµατι, δεν είναι κατ' ανάγκη εδαφική η εγγύτητα η οποία ορίζεται από το ιδρυτικό σύµφωνο σε αυτό το είδος δικτύου- ονοµαζόµενο επίσης «διευρυµένη επιχείρηση»-επειδή ο πιλότος έχει τη δυνατότητα να συνενώσει τα µέλη από απόσταση µε τη χρήση εργαλείων εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Ο πιλότος, πράγµατι τις περισσότερες φορές εκµεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα µεταξύ των χωρών και ως εκ τούτου είναι σε θέση να συντονίζει από απόσταση τις πιο ανταγωνιστικές παγκοσµίως εστίες παραγωγής, διανοµής ή πώλησης. Στην περίπτωση αυτή, το κυβερνώµενο δίκτυο δεν έχει γεωγραφικά όρια χάρις στα εργαλεία εξ αποστάσεως επικοινωνίας και της οικονοµικής µετανάστευσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της διασποράς (Saxenian 2006), µε την ικανότητα ορισµένων εταίρων βαθιά ριζωµένων σε ένα µέρος να παραµένουν αλληλέγγυοι µε τους άλλους φορείς κοινής προέλευσης?? εγκατεστηµένους σε άλλες περιοχές, και να γίνονται έτσι µέλη σε συνέργειες σε διεθνές επίπεδο. 9

10 Η περίπτωση της Airbus στην Ευρώπη είναι ένα καλό παράδειγµα κυβερνώµενου δικτύου. Θυγατρική εταιρεία 100% της EADS, η Airbus είναι το αποτέλεσµα µιας βιοµηχανικής κοινοπραξίας µε συµµετοχή αρκετών ευρωπαίων κατασκευαστών αεροσκαφών κατανεµηµένη σε 16 γεωγραφικές περιοχές γύρω από ένα κοινό έργο. Τα τµήµατα των αεροσκαφών Airbus κατασκευάζονται κυρίως στην Ευρώπη, αλλά ορισµένα στοιχεία προέρχονται από ολόκληρο τον κόσµο και οι τελικές γραµµές συναρµολόγησης είναι στην Τουλούζη (Γαλλία), στο Αµβούργο (Γερµανία), στη Σεβίλλη (Ισπανία) για την ευρωπαϊκή αγορά ή τις εξαγωγές εκτός Ασίας και στην Tianjin (Κίνα) για τις εξαγωγές στην Ασία οι οποίες εξαρτώνται από τη µεταφορά τεχνολογίας Βορρά-Νότου. Η οργάνωση του βιοµηχανικού δικτύου Airbus είναι το αποτέλεσµα 30 ετών συνεχούς εξέλιξης στην κατανοµή καθηκόντων που συνοδεύουν την κατασκευή ενός αεροπλάνου. Ένα από τα ερωτήµατα που έχει τεθεί είναι η οργάνωση των ανταλλαγών µεταξύ των ευρωπαϊκών εστιών της Airbus, και η λειτουργία αυτής της µηχανής, που επεκτάθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο µε την παρέµβαση των συνεργαζοµένων εταιριών ή υπεργολάβων Αµερικανικών και Ασιατικών, στους οποίους η Airbus µεταβιβάζει την ευθύνη ανάπτυξης ορισµένων εξαρτηµάτων των αεροσκαφών. Η Τουλούζη βρίσκεται στο κέντρο αυτής της βιοµηχανικής συναρµολόγησης και αναλαµβάνει τη λειτουργία του ελέγχου, µε βάση τη γνώση και την αναγνωρισµένη εµπειρία σε µηχανολογικό σχεδιασµό και τη συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων αεροσκαφών. Εκείνο που ενώνει το κυβερνώµενο δίκτυο δεν είναι η επικράτεια (territoire), αλλά το άυλο κεφάλαιο (actifs intangibles) που διατηρεί η εταιρεία πιλότος (Assens Bouteiller 2006): το σήµα της επιχείρησης (Branding), το σχεσιακό κεφάλαιο, τη φήµη µεταξύ των παραγόντων της αγοράς, την τεχνολογική τεχνογνωσία. Το άυλο κεφάλαιο που κατέχει η εταιρεία πιλότος δίνει νόηµα στο ιδρυτικό σύµφωνο, το οποίο δικαιολογεί την αλληλεγγύη των βιοµηχανικών εταίρων στο δίκτυο. Αυτό το άυλο κεφάλαιο µπορεί να ενώσει τα µέλη του δικτύου γύρω από τον πιλότο στο επίκεντρο της άρθρωσης των ανταλλαγών. 10

11 Μπορούµε επίσης να απεικονίσουµε αυτό τον τρόπο διακυβέρνησης στον τοµέα της διανοµής. Σε αυτόν τον τοµέα, τα κυκλώµατα διανοµής µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο τρόπους: ολοκληρωµένο εµπόριο, µεµονωµένο εµπόριο. Η πρώτη επιλογή αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση της διανοµής µε βάση τις ιεραρχικές σχέσεις, αντιστοιχεί στον τύπο Υποκαταστηµάτων. Η δεύτερη επιλογή βασίζεται σε σχέσεις συµφωνίας µεταξύ ενός παραγωγού εµπορευµάτων ή υπηρεσιών που απευθύνεται σε µεσάζοντες πολλών εταιριών κυρίως χονδρέµπορων και ανεξάρτητων επιχειρήσεων λιανικής. Υπάρχει µια τρίτη επιλογή µε τον τύπο δικτύου δικαιόχρησης (franchise, παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης στη διανοµή), η οποία σε νοµικό και λειτουργικό επίπεδο εγγράφεται στο πλαίσιο του εµπορίου εταίρων µεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου. Χαρακτηρίζει ένα κυβερνώµενο δίκτυο, στο µέτρο που ο δικαιοπάροχος δεν ελέγχει τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας του δικαιοδόχου, αλλά ασκεί µέσω σύµβασης τη διακυβέρνηση, αν όχι τη νοµική, τουλάχιστον την επιχειρηµατική και οικονοµική των δικαιοδόχων. Τα ιδιαίτερα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, όπως το σήµα της επιχείρησης του δικτύου franchise αποκτούν πολύ µεγαλύτερη αξία στο µέτρο που µειώνεται η δυνατότητα αποµίµησης τους από τους ανταγωνιστές που βρίσκονται εκτός του franchise. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν από το χτίσιµο µιας σχέσης αποκλειστικότητας µεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου. Αυτή η σχέση δεν είναι διαθέσιµη στην αγορά µέσω διαπραγµατεύσεων. Αυτό εξηγείται επίσης από το γεγονός ότι όσο µεγαλύτερη γίνεται η συχνότητα των συναλλαγών µεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου, τόσο περισσότερα εµπόδια υπάρχουν στην µετάβαση από ένα franchise σε άλλο. Αυτά τα ιδιαίτερα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού αυτού του τύπου δικτύου ανήκουν σε όλους τους εταίρους, δικαιοπαρόχους και δικαιοδόχους, αλλά σε κανέναν ατοµικά. Στο franchise η αξιοποίηση και ανάδειξη της εµπορικής και εδαφικής συµπληρωµατικότητας αποτελεί λόγο ύπαρξης. Αυτή η συνέργεια µπορεί να γίνει µόνο µε τη συναίνεση των δικαιοδόχων να µοιραστούν τους κινδύνους, στο βαθµό που η συµµετοχή στο franchise είναι εθελοντική. Ως εκ τούτου, από τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου (κεφάλαιο τoυ σήµατος της εταιρίας, επενδύσεις στο µάρκετινγκ, προώθηση εικόνας) επωφελούνται συλλογικά όλοι οι δικαιοδόχοι, χωρίς να είναι δυνατόν ο δικαιοπάροχος- πιλότος να εκτρέψει την 11

12 χρήση µε τρόπο καιροσκοπικό για αποκλειστικό του όφελος. Έτσι, ο δικαιοπάροχος- πιλότος επιδιώκει να προωθήσει την ιδέα του δικτύου διανοµής, παρέχοντας εγγυήσεις και την παροχή τεχνικής βοήθειας στον δικαιοδόχο. Σε αντάλλαγµα, ο δικαιοδόχος πρέπει να παρέχει στον δικαιοπάροχο όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική διαχείριση του συστήµατος διανοµής. Η πολλή εγγύτητα, σκοτώνει την εγγύτητα Στη διανοµή franchise, το κύριο πρόβληµα είναι η στρατηγική επιλογή των σηµείων για την κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους της επικράτειας, διατηρώντας παράλληλα µια "ασφαλή απόσταση" µεταξύ των δικαιοδόχων. Πράγµατι, πρέπει να αποφεύγεται η πολύ κοντινή γεωγραφικά συνύπαρξη δικαιοδόχων, καθώς µπορεί να έχει αντιπαραγωγικό αποτέλεσµα, µετατρέποντας τους δικαιοδόχους-συνέταιρους µιας µάρκας σε δικαιοδόχους -ανταγωνιστές προκειµένου να πάρουν µερίδιο της τοπικής αγοράς µε κίνδυνο κανιβαλισµού των πελατών. Οι Beuret και Torre (2012) τονίζουν το ίδιο φαινόµενο σε τεχνολογικά δίκτυα επικεντρωµένα σε ένα πιλότο που δίνει εντολές. Όσο οι συνεργάτες εργάζονται εξ αποστάσεως, τόσο οι ανταλλαγές πληροφοριών πραγµατοποιούνται µε σεβασµό της διαφάνειας µε τον πιλότο. Αν οι εταίροι πλησιάσουν τον πιλότο, εγκαθιστάµενοι µέσα στο ίδιο έδαφος, αυτή η γεωγραφική εγγύτητα µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη οµαδοποίηση των ανταλλαγών, λόγω της αίσθηση του «ανήκειν» στον ίδιο τόπο. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, η γεωγραφική εγγύτητα µπορεί να εισαγάγει δυσπιστία και να υπονοµεύσει την ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών. Στην πραγµατικότητα, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους εταίρους να προστατεύσουν αποτελεσµατικά τα τεχνολογικά τους επιτεύγµατα στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης, λόγω της µεγαλύτερης εγγύτητας µε τον πιλότο, µε τον κίνδυνο να αντιγραφούν και να µιµηθούν (Assens, Perrin 2011). Γενικότερα, η αποτελεσµατικότητα του κυβερνώµενου δικτύου µπορεί να τεθεί υπό αµφισβήτηση, όταν ο πιλότος προτίθεται να µονοπωλήσει το κεφάλαιο των σχέσεων που διαθέτει σε βάρος των µελών που βρίσκονται στην περιφέρεια. Υπάρχει τότε ο κίνδυνος στρέβλωσης της αλληλεγγύης, εµποδίζοντας σταδιακά τους εταίρους της περιφέρειας να αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους µέσω συναλλαγών εκτός του δικτύου. Η αποκλειστικότητα 12

13 των συµφωνιών που συνάπτει ο πιλότος µπορεί να οδηγήσουν το δίκτυο σε απώλεια της ευελιξίας του. Για να αποφευχθεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του πιλότου, µπορεί να είναι χρήσιµο να δηµιουργηθεί µια δοµή διακυβέρνησης του δικτύου, ανεξάρτητη και συλλογική. Αυτή είναι η κατάσταση που θα εξετάσουµε στο διοικούµενο δίκτυο. Διοικούµενο δίκτυο: η "δηµοκρατική" διακυβέρνηση Το διοικούµενο δίκτυο έχει ορισµένα χαρακτηριστικά. Η συνεργασία µεταξύ των µελών πηγάζει από θεσµικούς κανόνες : µία χάρτα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων συµµετοχής στο δίκτυο. Μια δοµή διακυβέρνησης που εµψυχώνεται από εκλεγµένα µέλη, έχει την ευθύνη για την εξέλιξη των κανόνων και τον έλεγχο της εφαρµογής τους από τα µέλη. Αυτή η δοµή διακυβέρνησης ενσαρκώνει τη ηθική προσωπικότητα του δικτύου. Δεσµεύεται για την νοµική ευθύνη του δικτύου και έχει τη νοµιµότητα να επιλύει αδιέξοδα, να µεσολαβεί σε συγκρούσεις, να καθορίζει τους άξονες της ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το διοικούµενο δίκτυο αντιστοιχεί σε µια πραγµατική κοινή επιχείρηση που βασίζεται στην affectio societatis δηλαδή στην πρόθεση των µελών να αντιµετωπίζονται ως ίσα στη δοµή διακυβέρνησης (Hatchuel Segrestin 2007). Αυτό το µοντέλο είναι κυρίαρχο στους εξής χώρους : στον τοµέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, στις ενώσεις, στις ΜΚΟ στον τοµέα των συνεταιριστικών τραπεζών των οποίων το κεφάλαιο διανέµεται στους πελάτες- µέλη στις αµοιβαίες ασφάλειες υγείας όπου η αλληλεγγύη εξασφαλίζεται µέσω των εισφορών µεταξύ ασθενών και υγιών στον ιδιωτικό τοµέα, στους οµίλους οικονοµικού συµφέροντος στο δηµόσιο τοµέα µέσω των οµίλων δηµόσιου συµφέροντος µε όριο ζωής, οι οποίοι διαθέτουν ένα νοµικό πρόσωπο που στοχεύει στην εφαρµογή ενός σχεδίου κοινής ωφελείας µε τη συγκέντρωση πόρων. Για παράδειγµα, οι 71 πόλοι ανταγωνιστικότητας που βρίσκονται στην επικράτειά της Γαλλίας αποτελούν διοικούµενα δίκτυα µε συνεταιρική µορφή. Η δοµή της διακυβέρνησης ενός πόλου ανταγωνιστικότητας πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους δηµόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, βιοµηχανικούς, επιστηµονικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς και να επιτρέπει την εκπροσώπηση των ενδιαφεροµένων τοπικών συλλογικοτήτων. 13

14 Η ένωση έχει µία οµάδα αναµεταδότη, οµάδα που έχει ένα καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της συναρµολόγησης των έργων µεταξύ των διαφόρων φορέων των πόλων. Κράτος και τοπικές συλλογικότητες συµβάλλουν στην χρηµατοδότηση αυτής της δοµής διακυβέρνησης. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα, επικαλούµαστε την συνεταιριστική µορφή, η οποία εµφανίζεται σε πολλούς τοµείς παραγωγής, όπως τις τράπεζες, τις τέχνες, το εµπόριο, τη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες, και είναι κυρίαρχη στον τοµέα της γεωργίας. Υπάρχουν ακόµη και οι συνεταιρισµοί καταναλωτών, ειδικά στον τοµέα τροφίµων. Μεταξύ των συνεταιρισµών, είναι επίσης οι συνεταιριστικές και συµµετοχικές εταιρίες (Scop) κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας (SA) ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης (SARL), τα µέλη της οποίας είναι οι ίδιοι οι µισθωτοί. Πρόκειται για µια µοναδική ιδιαιτερότητα που δε συναντούµε για παράδειγµα, στους γεωργικούς συνεταιρισµούς. Σε αυτή την περίπτωση, σε µια Scop, οι µισθωτοί κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου µε τουλάχιστον το 51% των µετοχών και το 65% των δικαιωµάτων ψήφου. Ο διευθύνων της Scop είναι δηµοκρατικά εκλεγµένος από όλους τους συνδεδεµένους-µισθωτού, που θεωρούνται ως συν-επιχειρηµατίες. Τέλος, υπάρχουν και δύο άλλες ιδιαιτερότητες που αξίζει να αναφερθούν για τις Scop. Από τη µία πλευρά, η συµµετοχή στα κέρδη είναι δίκαιη, γιατί καταβάλλεται επί ίσοις όροις µε τη µορφή συµµετοχής ή κίνητρου για µη συνδεδεµένους- µισθωτούς (non associés), και µε τη µορφή µερισµάτων στους συνδεδεµένους-µισθωτούς. Τα αδιανέµητα αποθεµατικά τα οποία αντιπροσωπεύουν το 40% των γενικών εσόδων, σταθεροποιούν τα κεφάλαια των µετόχων, γεγονός που αποτελεί µια εγγύηση για τη σταθερότητα και την αειφόρο ανάπτυξη της Scop. Στη Γαλλία, για το έτος 2011, η Γενική Συνοµοσπονδία Scop κατέγραψε 2046 συνεταιριστικές και συµµετοχικές εταιρίες, µε συνολικό κύκλο εργασιών των 4 δισ. ευρώ, οι οποίες απασχολούν εργαζόµενους που καλύπτονται από το παρόν καταστατικό. Ένα από τα συγκεκριµένα σηµεία του διοικούµενου δικτύου του οποίου θα εξετάσουµε µερικά παραδείγµατα, βρίσκεται στη δίκαιη κατανοµή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου τη δηµοκρατική κατανοµή της εξουσίας λήψης αποφάσεων εντός της δοµής διακυβέρνησης. Σύµφωνα µε τον Parrat (2003), η σχέση προσόδων σε ένα δίκτυο γίνεται µε τρόπο "δηµοκρατικό". Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της δοµής διακυβέρνησης δεν είναι µεταβιβάσιµο εκτός του δικτύου. Συνεπώς, δεν υπάρχει µεµονωµένος ιδιοκτήτης που µπορεί να οικειοποιηθεί για τον εαυτό του το όφελος της σχέσης προσόδων, που θεωρείται προνόµιο του club ως προς 14

15 τους εξωτερικούς συνεργάτες.. Το δικαίωµα χρήσης του κοινωνικού κεφαλαίου ή του προνοµίου του οµίλου στο δίκτυο, η εκµετάλλευση ή η µεταβίβαση της ιδιοκτησίας είναι ως εκ τούτου συλλογικό, ανήκουν στο σύνολο των µελών του δικτύου. Παρά αυτά τα θεωρητικά επιχειρήµατα, η "δηµοκρατική" διάσταση στη διακυβέρνηση στο δίκτυο συχνά αµφισβητείται στην πράξη. Η πολλή δηµοκρατία σκοτώνει τη δηµοκρατία Για παράδειγµα, στο εταιρικό ή συνεταιριστικό σύµπαν, η κατανοµή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας εξακολουθεί να κατανέµεται αυστηρά ισοµερώς µεταξύ όλων των µελών, για την καλύτερη εφαρµογή των αρχών της αλληλεγγύης και της αµοιβαιότητας. Στη θεωρία, ο κανόνας αυτός προφανώς ενισχύει τη δηµοκρατική διάσταση του δικτύου, µε την εκλογή των εκπροσώπων του Διοικητικού Συµβουλίου εντός της δοµής διακυβέρνησης. Στην πράξη, για τους συνεταιρισµούς ή τις πολύ µεγάλες ενώσεις, που περιλαµβάνουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες µέληψηφοφόρους, η δύναµη εκπροσώπησης καταλήγει να διαλύεται και να αποµακρύνεται τόσο πολύ από τη βάση, που οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι στο συµβούλιο χάνουν τη νοµιµότητα της εξουσίας τους. Αυτή η απώλεια της νοµιµότητας εµφανίζεται συχνότερα στο εσωτερικό της τεχνοδοµής προς όφελος του Διευθύνοντα Συµβούλου, ο οποίος έχει την ιδιότητα του µισθωτού και όχι του εκλεγµένου. Στην πραγµατικότητα, ο Διευθύνων Σύµβουλος, που δεν υπόκειται στην ετυµηγορία της κάλπης, τελικά ενσαρκώνει την πραγµατική εξουσία στο δίκτυο χωρίς ποτέ να υποβάλλεται στην πολιτική εναλλαγή των εκλεγµένων εκπροσώπων. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα µέλη του διοικούµενου δικτύου µπορεί να χάσουν σταδιακά την "δηµοκρατική κυβέρνηση" υπέρ της τεχνοδοµής. Αυτή η αρχή της δηµοκρατικής διακυβέρνησης είναι επίσης αµφισβητούµενη σε διοικούµενα δίκτυα, όπου δεν υπάρχει "affectio societatis", δεν υπάρχει αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των µελών, ούτε στην κατανοµή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, ούτε στην συλλογικότητα για τη λήψη αποφάσεων. Σε ένα ασύµµετρο περιβάλλον, υπάρχει συνήθως ένας συσχετισµός δυνάµεων που γέρνει προς όφελος των ιδρυτικών µελών του δικτύου, σε βάρος των νεοαφιχθέντων συν-εκλεγµένων µελών. 15

16 Ένα καλό παράδειγµα των ανισορροπιών αυτών αποτελεί η δοµή διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποίο αντιστοιχεί σε ένα διοικούµενο δίκτυο 27 των Κρατών-Εθνών (Assens, Accard 2007). Αν κοιτάξουµε την εξέλιξη των κανόνων του ευρωπαϊκού συντάγµατος διαδοχικά µε τα κύµατα διεύρυνσης της Ένωσης από νέα κράτη µέλη, διαπιστώνουµε ότι αυτοί οι θεσµικοί κανόνες εξακολουθούν να είναι υπέρ των ιδρυτικών µελών, όπως η Γαλλία και η Γερµανία, οι οποίες έχουν µεγαλύτερη εξουσία εκπροσώπησης στα κοινοτικά όργανα, σε σύγκριση µε τα νεοαφιχθέντα µέλη. Αυτή η ανισορροπία στην δηµοκρατική διακυβέρνηση στο δίκτυο της Ευρώπης, µεταφράζεται σε πολιτικό αδιέξοδο µε την έλλειψη εναρµόνισης στα φορολογικά ή γεωπολιτικά θέµατα για παράδειγµα, µεταξύ της άρνησης υποταγής των νεοαφιχθέντων µελών και τη δύναµη κυριαρχίας των ιδρυτικών κρατών. Σε αυτή την περίπτωση, σε ένα διοικούµενο δίκτυο, όπου η λειτουργία διακυβέρνησης βασίζεται σε µια εκλογική διαδικασία, η συλλογική απόφαση δε στηρίζεται σε µια τόσο καθαρά δηµοκρατική λογική, όσο σε έναν συσχετισµό δυνάµεων µεταξύ των µελών, που προκύπτει από παιχνίδια εξουσίας, πολιτικούς συνασπισµούς και διαπραγµατεύσεις. Συµπέρασµα Στη θεωρία, ένα δίκτυο λειτουργεί όπως µία δηµοκρατία, διέπεται από διαφάνεια και συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις οικουµενικές αρχές της χρηστής διακυβέρνησης (Graham et al. 2003) που οικοδόµησε το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Δηλαδή, τη νοµιµότητα σύµφωνα µε την οποία κάθε φορέας που µετέχει πρέπει να έχει φωνή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προκειµένου να επιτευχθεί συναίνεση, παρά τα αποκλίνοντα συµφέροντα, τον προσανατολισµό που θα πρέπει να είναι ευνοϊκός για όλους και όχι µόνο για κάποιους, την απόδοση που προκύπτει από την ορθολογική χρήση των πόρων για την παραγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος, την υπευθυνότητα και λογοδοσία των φορέων που σχετίζεται µε τη διαφάνεια πληροφοριών, τη δικαιοσύνη µε τις αρχές της ισότητας και της αµεροληψίας. Με βάση τη σχάρα ανάγνωσης του δικτύου (βλ. συνοπτικό πίνακα παρακάτω), που βασίζεται στις τρεις µορφές διακυβέρνησης - κατανεµηµένη, κυβερνώµενη, διοικούµενη - το δίκτυο δε λειτουργεί πάντα σε µία ιδανική βάση χρηστής διακυβέρνησης, σε πλήρη συµµόρφωση µε τις 16

17 δηµοκρατικές αρχές. Θα εξετάσουµε αυτές τις αρχές για να συζητήσουµε τα όρια της εφαρµογής στο δίκτυο. 17

18 Συνθετικός πίνακας για τη διακυβέρνηση του δικτύου : Κατανεµηµένο δίκτυο Αυτοδιακυβέρνηση κυβερνώµενο δίκτυο Ιεραρχική διακυβέρνηση διοικούµενο δίκτυο Δηµοκρατική διακυβέρνηση Ιδρυτικό σύµφωνο αλληλεγγύη που βασίζεται σε κοινές αξίες: λογική της συντεχνίας, της τιµής και της φήµης εντός ενός επαγγέλµατος, την αίσθηση του «ανήκειν» σε ένα τόπο, κλπ.. αλληλεγγύη που βασίζεται σε άυλα περιουσιακά στοιχεία (το σήµα της επιχείρησης, η τεχνολογία, η τεχνογνωσία) που κατέχονται από τον πιλότο αλληλεγγύη που βασίζεται στην affectio societatis: ίση µεταχείριση στη βάση µίας χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων λογική της συνεκλογής µεταξύ ιδρυτικών και νέων µελών Αρχιτεκτονική Πυκνό δίκτυο χωρίς διαρθρωτικά κενά Εναλλάξιµες συµµετρικές των µελών. και θέσεις Μη εδαφικά ή εδαφικά σύνορα πλέγµα αστεροειδές / ασυµµετρία θέσεων Κεντρική εξουσία του πιλότου σε θέση broker Μη-εδαφικά σύνορα (ΝΤΠΕ και διασπορά) Πλέγµα µε αναµεταδότες «κεφαλές» στο δίκτυο (relais têtes de réseau) Κεντρική θέση της δοµής διακυβέρνησης που περιλαµβάνει «κεφαλές» στο δίκτυο Εδαφικά σύνορα Κανόνας του παιχνιδιού σχέσεων διακυβέρνηση µέσω συµβατικών κανόνων / ρύθµιση από οµότιµους εταίρους όριο: λαθρεπιβάτες διακυβέρνηση που ενσαρκώνεται από τον πιλότο / νοµική ρύθµιση και µέσω σύµβασης όριο: πιλότου αυθαιρεσία διακυβέρνηση από τους "δηµοκρατικά" εκλεγµένους / πολιτική ρύθµιση όριο: το βάρος της τεχνολογικής δοµής / σύγκρουση µεταξύ ιδρυτών και µη-ιδρυτών του δικτύου παραδείγµατα Βασιλική Ακαδηµία Ζωγραφικής και Γλυπτικής (1648) Κοινότητα Ελεύθερου Λογισµικού στο Διαδίκτυο δίκτυο Airbus στην Ευρώπη δίκτυο franchise διανοµής Σύλλογοι, σωµατεία, συνεταιρισµοί, πόλοι ανταγωνισµού, Ευρωπαϊκή Ένωση 18

19 Η νοµιµοποίηση των µελών του δικτύου να συµµετάσχουν σε συλλογικές αποφάσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε ένα κυβερνούµενο δίκτυο, όπου µόνο ο πιλότος έχει τη νοµιµοποίηση για τη λήψη αποφάσεων στην υπηρεσία του συνόλου, µε τον κίνδυνο εκµετάλλευσης της οργάνωσης προς ίδιον όφελος. Στην πραγµατικότητα, ο προσανατολισµός του δικτύου δεν είναι πάντα ευνοϊκός για την πλειοψηφία σε ένα δίκτυο που διοικείται από ιδρυτικά µέλη που διατηρούν τη δυνατότητα να κατευθύνουν την ανάπτυξη του δικτύου πρωταρχικά µε βάση τα συγκεκριµένα συµφέροντά τους, και δευτερευόντως να εντάσσουν τα ζητήµατα και διακυβεύµατα των νέων µελών. Η απόδοση δεν είναι πάντα εγγυηµένη στο δίκτυο. Η λειτουργία σε αποµόνωση, µε τα φαινόµενα της συνεκλογής στο διοικούµενο δίκτυο ή της κρίση από τους οµότιµους εταίρους στο κατανεµηµένο δίκτυο, µπορεί να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις µε το πρόβληµα της "ενδογαµίας" των µελών που βρίσκονται ταυτόχρονα σε θέση κριτή και µέρους, ειδικά όταν η συµµετοχή (adhesion) στο δίκτυο υπόκειται στην "αναπαραγωγική κλωνοποίηση" των υπαρχόντων µελών. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αδράνεια ή σε αναζήτηση µίας ήπιας συναίνεσης στις συλλογικές αποφάσεις, πιθανή πηγή αποφυγής των ευθυνών από φορείς και ακινησίας για το δίκτυο στο σύνολό του. Η ανάληψη ευθύνης και η λογοδοσία των µελών δεν είναι κατ 'ανάγκη κατοχυρωµένη. Σε ένα κατανεµηµένο δίκτυο, για παράδειγµα, σε περίπτωση απουσίας του πιλότου και χωρίς προσκόλληση σε έναν κώδικα ορθής πρακτικής, η αυτο-διακυβέρνηση µπορεί να οδηγήσει στην εµφάνιση λαθρεπιβατών, οι οποίοι δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στο συλλογικό, αλλά θέλουν παρ 'όλα αυτά να απολαύσουν τα οφέλη του. Η ευθύνη των µελών δεν βασίζεται πλέον σε ισότιµη βάση, αλλά στην αναζήτηση συµβιβασµών µεταξύ ενεργών και ανενεργών µελών. Εάν δεν υπάρχουν ρυθµιστικοί µηχανισµοί για την αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων αυτής της αυτο-διακυβέρνησης, το δίκτυο µπορεί να γίνει άδικο και γρήγορα να χάσει την αποτελεσµατικότητά του. Η δικαιοσύνη και ισονοµία είναι µια άλλη αρχή της χρηστής διακυβέρνησης που αµφισβητείται σε ορισµένες περιπτώσεις. Σε ένα διοικούµενο δίκτυο, όσο περισσότερο υπερασπιζόµαστε τη δικαιοσύνη µε την ίση κατανοµή της εξουσίας λήψης αποφάσεων µεταξύ όλων των µελών τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος διάλυσης της συλλογικής δύναµης και η µεταφορά του κινδύνου 19

20 στην τεχνοδοµή (η πολύ δηµοκρατία σκοτώνει τη δηµοκρατία!). Σε ένα κυβερνώµενο δίκτυο, όσο περισσότερο επιδιώκεται να έρθουν σε επαφή τα περιφερειακά µέλη µε τον πιλότο τόσο περισσότερο είναι πιθανόν να αυξηθεί η ασυµµετρία των σχέσεων αντί να µετριαστούν οι διαφορές εξουσίας (η πολύ εγγύτητα σκοτώνει την εγγύτητα!), Και, τέλος, σε ένα κατανεµηµένο δίκτυο, παρουσιάζει όρια η αλληλεγγύη που βασίζεται στην καλή θέληση µεταξύ εκείνων που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση και εκείνων που επωφελούνται από τη δοµή χωρίς να εµπλέκονται (η πολύ αλληλεγγύη σκοτώνει την αλληλεγγύη!) Τέλος, η διακυβέρνηση δικτύου δεν εξαρτάται από τη φύση των γεωγραφικών συνόρων. Στα διοικούµενα δίκτυα, η εδαφική αγκυροβόληση µπορεί να είναι ένας καλός δείκτης αλληλεγγύης µόνο αν η φυσική γειτνίαση παίζει ρόλο στη γνωστική εγγύτητα και την ικανότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να παραµείνουν αλληλέγγυοι. Στα δίκτυα πιλότου ή τα κατανεµηµένα δίκτυα, η εδαφική διαίρεση δεν αρκεί για να συµπεριλάβει τα πραγµατικά όρια της αλληλεγγύης εντός του δικτύου. Η αλληλεγγύη αυτή µπορεί να επεκταθεί µε τη χρήση εργαλείων εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εξαιτίας της γεωγραφικής µετανάστευσης των φορέων (διασπορά), χωρίς να αµφισβητούνται τα θέµατα κατανοµής και συγκέντρωσης. Τα πραγµατικά όρια του δικτύου είναι τις περισσότερες φορές άυλα, βασίζονται σε µια αίσθηση του ανήκειν σε ένα όµιλο, ή µια κοινότητα, µε συγκεκριµένους κανόνες συνεκλογής και έλεγχου. Οι προκλήσεις της διακυβέρνησης συνεπώς εξαρτώνται από αυτούς τους κανόνες ανταλλαγών, που προέρχονται από συµβάσεις, ανάλογα µε το συσχετισµό δυνάµεων, τη διαπραγµατευτική δύναµη- για την οποία η γεωγραφική θέση ενός µέλους είναι λιγότερο σηµαντική από τη θέση του µέσα στο πλέγµα- γεγονός που υποδεικνύει την ικανότητα επιρροής του ως διαµεσολαβητή ή πιλότου προς τους άλλους, ακόµη και αν αυτή η επίδραση εµφανίζεται εξ αποστάσεως. Αναφορές : Accard P, Assens C (2010), La dynamique des réseaux non hiérarchique, Gestion 2000, n 2, mars-avril, Assens C, Perrin C (2011), L'intelligence économique : une stratégie de réseau pour les entreprises, Revue Internationale d'intelligence Economique, n 2, vol 3,

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 10: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η Ανάπτυξη της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Τρόποι Άσκησης της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ # 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 3: Τα χαρακτηριστικά των φορέων της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις 1. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα αποτελέσματα έως τώρα;... 2 2. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 2.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 4 ΑΞΟΝΩΝ ΟΙ 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση των εννοιών οργάνωση - επιχείρηση να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας οργανώσεων να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 12 Ιουλίου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Εκτελεστικών και Μη Eκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2017-2018 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές

Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές Παναγιώτης Γετίμης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2039(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Βασικές έννοιες 1 Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1.1 Ορισμοί Στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Μάνατζμεντ υπάρχουν, ως επί το πλείστον, διαφοροποιημένες απόψεις για τους περισσότερους από

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργου Χαντζηνικολάου σε εκδήλωση πελατών στη Λάρισα

Ομιλία του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργου Χαντζηνικολάου σε εκδήλωση πελατών στη Λάρισα Ομιλία του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργου Χαντζηνικολάου σε εκδήλωση πελατών στη Λάρισα Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Πελάτες & Στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, Με μεγάλη χαρά, εκ μέρους της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 8: Ολοκλήρωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης

Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης KPMG - 2 ο Family Business Forum Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος ΣΕΒ Βασική Ιδέα Η επιβίωση των οικογενειακών επιχειρήσεων εξαρτάται από την οργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού Κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών Συσχέτιση ζήτησης με: 1) μέγεθος πληθυσμού 2) ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού 3) πληθυσμιακή δομή 4) γεωγραφική κατανομή (αστική,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό μάρκετινγκ: Εσωτερικό μάρκετινγκ στον αθλητισμό αναψυχής, μάνατζμεντ αλλαγής, χτίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Κεφάλαιο 3 Σημαντικό (substantial) Και Διατηρήσιμο (sustainable) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αξιολογούνται και εκτιμώνται σωστά Σπάνια και σύνθετα Να μην αντιγράφονται Να μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κων/νος Μακρής ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Εισαγωγή στην Στρατηγική Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Εργαλεία για Ανάλυση Στρατηγικής Θεωρίες Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές αρχές ΠΟΛΗ ΤΟΥ CHIERI ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ TORINO ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. (Εγκεκριµένος µε την Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου αρ. 105 της 24/11/2014). ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Συνοπτικών Εκθέσεων Πολιτικής No.2 Οκτώβριος Οδικός Χάρτης Καταπολέµησης της Αδήλωτης Εργασίας στην Ελλάδα

Σειρά Συνοπτικών Εκθέσεων Πολιτικής No.2 Οκτώβριος Οδικός Χάρτης Καταπολέµησης της Αδήλωτης Εργασίας στην Ελλάδα Σειρά Συνοπτικών Εκθέσεων Πολιτικής No.2 Οκτώβριος 2017 Οδικός Χάρτης Καταπολέµησης της Αδήλωτης Εργασίας στην Ελλάδα Εισαγωγή Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Ο συνεταιριστικός θεσμός Ιστορική εξέλιξη και συνεταιριστικές αρχές Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας Απόσπασμα βιβλίου Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», (2015),Οσελότος, Αθήνα 1.1.1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας (Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Δυστυχώς όμως, σε σημαντικούς τομείς το κράτος απουσιάζει. Εδώ και αρκετά χρόνια, το ρόλο του Κράτους στην

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα