Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ:70) για. τη θέση του Καραγκιόζη στο Σχολείο. Dr. Χρίστος Γ. Πατσάλης, M.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ:70) για. τη θέση του Καραγκιόζη στο Σχολείο. Dr. Χρίστος Γ. Πατσάλης, M.A."

Transcript

1 1 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ:70) για τη θέση του Καραγκιόζη στο Σχολείο Dr. Χρίστος Γ. Πατσάλης, M.A. Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ:70 - ΣΕΠ του ΕΑΠ Θερµοπυλών Μελίσσια Αττικής Τηλ./κιν.:

2 2 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ:70) για τη θέση του Καραγκιόζη στο Σχολείο

3 3 Εισαγωγή Προβληµατική της µελέτης Φασµατοσκοπώντας κανείς το ελληνικό Θέατρο Σκιών 1 διαπιστώνει ότι από διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική σκοπιά είναι συµβατό µε το χώρο του σχολείου και µε εκείνα που σε αυτό επιδιώκονται. Και τούτο διότι µπορεί να συµβάλει στην εποπτικότητα της διδασκαλίας παρουσιάζοντας τις πληροφορίες µε οπτικό και γενικότερα αισθητηριακό τρόπο, πράγµα που συντελεί στην καλλίτερη αφοµοίωση και συγκράτηση τους από τους µαθητές, ενώ παρωθεί σε αυτόβουλη συµµετοχή (διδακτική αρχή της αυτενέργειας ) ένεκα της ευκολίας χειρισµού του εκ µέρους των παιδιών. Επιπλέον η δυνατότητά του να συνδυάζει το παιχνίδι µε την εργασία, οι ανιµιστικές του δυνατότητες, η ιδιότυπη δραµατουργία του κ.α. είναι κάποιες ψυχοπαιδαγωγικές εκφάνσεις οι οποίες αξιοποιούµενες στην εκπαιδευτική διαδικασία θα µπορούσαν να προσδώσουν στη διδασκαλία ελκυστικότητα και περισσότερη αποτελεσµατικότητα (Πατσάλης, 2009). Επιτρέποντας ακόµα την επαφή των µαθητών µε πολλές όψεις τέχνης και δηµιουργώντας έτσι ευκαιρίες για δραστηριότητες όπου χρησιµοποιείται η φαντασία και η επινόηση, µπορεί να διευκολύνει τη δηµιουργικότητα (Neelands, Baldwin, Fleming, σ.13). Ανεξάρτητα από το σκεπτικό της ένταξης του θεάµατος στα νέα προγράµµατα σπουδών του ηµοτικού Σχολείου, σήµερα υλοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε αυτό, στο πλαίσιο της χρήσης των νέων εγχειριδίων, στα οποία, όπως διαπιστώνεται (Πατσάλης, 2009), διαθέτει εκτενή 1 Με τη λέξη ελληνικό Θέατρο Σκιών εννοούµε το γνωστό Καραγκιόζη µε το συγκεκριµένο θίασο (Καραγκιόζη, Χατζηαβάτη, Πασά ή Βεζίρη κ.τ.λ.) ως και τη µορφή του µε το «σπάσιµο» του στερεότυπου θιάσου και τη διευρυµένη δραµατουργική και παραστασιακή εκδοχή (π.χ.συνύπαρξη του Καραγκιόζη µε µια αυτοσχέδια φιγούρα).

4 4 παρουσία συγκριτικά µε εκείνα της προηγούµενης περιόδου ( ). Οι προτεινόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα νέα βιβλία συνδέουν το ελληνικό Θέατρο Σκιών µε τη γλώσσα και τις διάφορες παραµέτρους της, όπως την επικοινωνιακή, την αισθητική αγωγή, µε την πολιτιστική µας κληρονοµιά και ειδικότερα µε διάφορες εκφάνσεις του πολιτισµού όπως µουσική, τραγούδι, ζωγραφική κ.α. Με δεδοµένα λοιπόν : - Την ένταξή του Θεάτρου Σκιών ως διδακτικού υλικού στα εγχειρίδια διδασκαλίας για την υλοποίηση σκοπών της εκπαίδευσης. - Την παιδαγωγική γλωσσική - πολιτιστική και τη διδακτική αξία του. - Τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για περαιτέρω αξιοποίησή του µε την παροχή θεσµοθετηµένου χρόνου για την ανάπτυξη ανάλογων δραστηριοτήτων, µέσω της εισαγωγής των καινοτόµων προγραµµάτων, αποκτά εξαιρετική σηµαντικότητα η θεµατική Θέατρο Σκιών και εκπαίδευση. Επειδή δε οι άσκαλοι και οι ασκάλες αποτελούν βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού µετέχουν σε αυτή όχι ως απλοί µεταδότες του αναλυτικού προγράµµατος αλλά ως παράγοντες που το αναπτύσσουν, το προσδιορίζουν και το µεθερµηνεύουν µέσα από αυτά που σκέφτονται και πιστεύουν (Hargeaves Andy, Fullan, Michael,G., 2008), µέσα από τις αντιλήψεις που έχει διαµορφώσει ο καθένας τους και τις στάσεις που τηρεί στην επαγγελµατική του ζωή, έχει νοµίζουµε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, η διερεύνηση της σχέσης τους µε το Θέατρο Σκιών ως και η αποτύπωση των απόψεων τους αναφορικά µε τη θέση του θεάµατος στην εκπαιδευτική διαδικασία Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, που διενεργήθηκε, ωστόσο, δεν προέκυψε να υπάρχει έρευνα µε την αντίστοιχη στοχοθεσία, τουλάχιστον στον ελληνόφωνο χώρο. Μια µελέτη προκαταρτικού χαρακτήρα, που έχει εκπονήσει ο γράφων δεν είχε την έκταση και το χαρακτήρα της παρούσας. Οι

5 5 υπάρχουσες µελέτες για τον Καραγκιόζη στην εκπαίδευση αναφέρονται κύρια σε προτάσεις διαφόρων µελετητών για την αξιοποίησή του στο σχολείο (Γενειατάκη, Γραµµατάς, Κοντογιάννη, 1992). Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία εντοπίζονται αναφορές πρακτικών εφαρµογών, όπου συνδέεται το Θέατρο Σκιών µε δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, για αγωγή υγείας και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης (http://lab.rz.th-muenchen.de/mpaed/mh04-99schattenspiel2html). Η Έρευνα Η διερευνητικού περιεχοµένου επισκοπική µελέτη µας, διενεργήθηκε, όπως αναφέρεται παρακάτω, σε δύο διαφορετικές χρονικά φάσεις. Η φύση και ο σκοπός της έρευνας Σκοπός αυτής της διαχρονικής έρευνας, η οποία πήρε το χαρακτήρα της «διατµηµατικής» µελέτης - µέτρηση και µελέτη διαφορετικών απαντώντων σε διαφορετικά χρονικά σηµεία - (Cohen, Manion, σ.103 ), ήταν να διερευνηθούν η σχέση των αναφερθέντων εκπαιδευτικών µε το Θέατρο Σκιών, οι απόψεις τους για αυτό ως και η γνώµη τους για τις οµοιότητες ή διαφορές µεταξύ αυτού του θεατρικού είδους και του κουκλοθεάτρου αναφορικά µε την εκπαιδευτική τους χρησιµότητα. Ειδικότερα στοχεύαµε στην εκµαίευση από τα υποκείµενα πληροφοριών και στην καταγραφή τους, αναφορικά µε τη σχέση τους µε το Θέατρο Σκιών η οποία θα µπορούσε να έχει προκύψει: - από οργάνωση παράστασης, σε µαθητές, µε προσωπική πρωτοβουλία. - από παρακολούθηση παράστασης στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο σχολείο. - µε την ευκαιρία παράστασης που οργάνωσε συνάδελφος - από διάβασµα σχετικών βιβλίων. Επίσης τέθηκαν ακόµα οι ακόλουθοι ερευνητικοί στόχοι: - αποτύπωσή της άποψης των υποκειµένων για τη σχέση Θεάτρου Σκιών σχολείου. - καταγραφή, σε καταφατική περίπτωση, του τρόπου που µπορεί να ενταχθεί σε αυτό.

6 - προσδιορισµό της σχέσης Θεάτρου Σκιών και κουκλοθεάτρου µε σηµείο αναφοράς την εκπαιδευτική διαδικασία. 6 Ερευνητική µεθόδευση Σχετικά µε τη µέθοδο προσδιορισµού των µεταβλητών και της ανάλυσης και περιγραφής των δεδοµένων, η µελέτη κινήθηκε στο πλαίσιο της περιγραφικής - συσχετιστικής έρευνας (correlational), αφού συλλέχτηκαν δεδοµένα, οργανώθηκαν, αναλύθηκαν και συσχετίστηκαν για να βρεθεί η συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών. Πληθυσµός στόχος ήταν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ:70, που υπηρετούσαν στα σχολεία της Α ιεύθυνσης Αθήνας. Το δείγµα, που διέθετε το µέσο χαρακτηριστικό του προς µελέτη πληθυσµού, επελέγη µε τη διαδικασία της τυχαίας δειγµατοληψίας (random sample ) δια της εφαρµογής της µεθόδου του περιορισµού σε ένα µέρος του πληθυσµού ( ύο οµάδες εκπαιδευτικών ΠΕ70 µε διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά) στον οποίο υπήρχε εύκολη πρόσβαση. Όπως φαίνεται από τον πίνακα:1, η µία εκ των οµάδων ( Α ) αποτελείτο από 36 άτοµα (60%του συνολικού δείγµατος), ενώ η άλλη ( Β ) από 24 (40% ).Τα άτοµα αυτά απάντησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές στο ειδικά για αυτό το σκοπό διαµορφωθέν ερωτηµατολόγιο, το οποίο συγκροτήθηκε µε πεδία αναφοράς άντλησης ερωτήσεων: τις προσωπικές εµπειρίες και τα βιώµατα µας σχετικά µε το θέµα, τις εντυπώσεις που αποκοµίσαµε από σχετικές συζητήσεις µε συναδέλφους εκπαιδευτικούς για το θέµα, ως και τη σχετική βιβλιογραφία (Mummendey - Grau, 2008). Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια έκφρασης, η ευχέρεια πλήρους κατανόησης του περιεχοµένου των ερωτήσεων και γενικότερα να διαφανεί αν τα Items περικλείουν συνολικά το προς µέτρηση µέγεθος δίνοντας τις απαιτούµενες πληροφορίες και στην ουσία να αποκτήσει το εργαλείο εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity), (Κυριαζή, 2002), δηλαδή ικανότατα µέτρησης του συνολικού

7 7 φάσµατος του πράγµατος για το οποίο είχε φτιαχτεί., προηγήθηκε η δοκιµαστική εφαρµογή του σε 15 άτοµα - εκπαιδευτικούς της Α οµάδας,που παρουσίαζαν παρόµοια χαρακτηριστικά µε εκείνα που θα συµµετείχαν στο τελικό δείγµα. Τα ερωτήµατα του ερευνητικού εργαλείου αντιστοιχούν σε 7 προσδιοριστικές µεταβλητές οι οποίες προέκυψαν κατά τρόπον που να αναπαριστούν και να διασαφηνίζουν τις έννοιες και τα «γεγονότα» του ερευνώµενου φάσµατος µε όρους µετρήσιµους, όσο µπορεί αυτό να ισχύει, αφού όσο ακριβείς και αν θεωρηθούν, ότι µπορεί να είναι, οι µετρήσεις ανθρώπινης συµπεριφοράς, αδυνατούν να αποδώσουν µία εµπειρία ζωής, καθότι η ζωή δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί στο πλαίσιο µιας φυσικής κλίµακας (Nesfield-Cookson, 1987). Συµπεριλήφθησαν προς τούτο µεταβλητές τακτικές όπως π.χ. τα χρόνια υπηρεσίας και ονοµατικές διπολικές µε δύο έως και έξη κατηγορίες ( πχ σχέση µε το Θέατρο Σκιών) που αντιστοιχούν σε επιλογές των υποκειµένων της έρευνας. Πίνακας1: Κατανοµή των εκπαιδευτικών του δείγµατος στις δύο οµάδες (Α και Β ) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid A 36 60,0 60,0 60, 0 Β 24 40,0 40,0 100,0 Total ,0 100,0

8 8 Ανάλυση δεδοµένων Αποτελέσµατα Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 15 for Windows, και περιλάµβανε την εφαρµογή περιγραφικών µέτρων (δείκτες περιγραφικής στατιστικής), κατανοµές συχνοτήτων µε διασταυρωµένη ταξινόµηση σε πίνακες( Crosstabulation ), αριθµητικούς µέσους, και σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης στατιστικό έλεγχο Χ 2 (Chi-Square Test). 2 Ενώ, εκτός εξαιρέσεων, για όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου, χρησιµοποιήθηκε ως ελάχιστο επίπεδο σηµαντικότητας το p<,05. Τα περιγραφικά µέτρα έδειξαν ότι ο µέσος όρος των ετών υπηρεσίας των ατόµων του δείγµατος είναι 11,5 έτη (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση για τα έτη υπηρεσίας του συνόλου των δασκάλων που απαρτίζουν το δείγµα. N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Χρόνια υπηρεσίας 57 1,0 30,0 11,570 7,3584 Valid N (listwise) 57 Τα υποκείµενα της έρευνας είχαν από 1 έως 30 χρόνια υπηρεσίας. Εξ αυτών τα 33 που συγκρότησαν τη µια οµάδα (Α) απάντησαν στα ερωτηµατολόγια το 1996 ενώ είχαν από 1έως 24 χρόνια υπηρεσίας, και τα 24 άτοµα της άλλης οµάδας (Β), που απάντησαν το 2006, είχαν από 5 έως 30 χρόνια υπηρεσίας (πίνακας 3 ). Πίνακας 3: Χρόνια υπηρεσίας ανά περίοδο συµπλήρωσης του ερωτηµατολόγιου 3 Ερωτηµατολόγιο Ν Minimum Maximum Mean Std. Deviation Ο Χ 2 έλεγχός ανεξαρτησίας ελέγχει στατιστικά την ύπαρξή εξαρτήσεων συσχετίσεων ανάµεσα σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του πληθυσµού. 3 Minimum : Ελάχιστη τιµή, Maximum : Μέγιστη τιµή, Mean : Μέση τιµή,std. Deviation : Τυπική απόκλιση

9 9 Συµπλήρωση 1996 Χρόνια υπηρεσίας 33 1,0 24,0 9,333 5,5589 Valid N (listwise 33 Συµπλήρωση 2006 Χρόνια υπηρεσίας 24 5,0 30,0 14,646 8,4731 Valid N (listwise 24 Σχέση των υποκειµένων του δείγµατος µε το Θέατρο Σκιών Από τις συχνότητες των απαντήσεων που δόθηκαν στο ερώτηµα: Ποία η σχέση σας µε το Θέατρο Σκιών, προκύπτει ότι 6 άτοµα, δηλαδή το 10% δεν έχουν καµία σχέση µε το θέαµα, ενώ τα 54 (90%) απαντούν θετικά στο ερώτηµα. Αναλυτικότερα, όπως φαίνονται στο γράφηµα Νο:1 : έχουν δει παραστάσεις στο θέατρο 39 άτοµα ( 65,0%) και στην τηλεόραση : 38 (63,3%). Οι 15 ( 25,0%) έχουν διαβάσει σχετικά βιβλία. Έχουν οργανώσει παράσταση σε µαθητές τους µόνον 5 άτοµα ( 8,3 %). Ενώ παρακολούθησαν παράσταση που οργάνωσε συνάδελφος 7 άσκαλοι/λες (11,7%).

10 10 Γράφηµα 1 : Σχέση των εκπαιδευτικών µε το Θέατρο Σκιών Kαµία Έχω δει παραστάσεις στο θέατρο Έχω δει παραστάσεις στη τηλεόραση Έχω διαβάσει βιβλία Έχω οργανώσει παράσταση σε µαθητές µου Έχω δει παράσταση που οργάνωσε συνάδελφος Σχέση της χρονικής στιγµής συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου µε τη µεταβλητή: «Ποία η σχέση σας µε το Θέατρο Σκιών». Για την απεικόνιση των συχνοτήτων των δύο µεταβλητών δηµιουργήθηκαν 5 πίνακες διασταύρωσης που απαντούν στη συχνότητα κάθε µιας επιλογής ξεχωριστά. Προκειµένου να διαπιστωθεί αν η χρονική στιγµή που απαντήθηκαν τα ερωτηµατολόγια ( ) επηρεάζει τη µεταβλητή σχέση µε το Θέατρο Σκιών (κάθε µια από τις διαφορετικές απαντήσεις της µεταβλητής αυτής), δηλαδή αν οι δυο αυτές µεταβλητές είναι εξαρτηµένες ή όχι, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ 2.

11 11 Σύµφωνα µε την εκδοχή της µηδενικής υπόθεσης (υπόθεση ανεξαρτησίας ) οι δύο αναφερθείσες µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Με άλλα λόγια το ποσοστό των δασκάλων που π.χ. δεν έχουν καµία σχέση µε το Θέατρο Σκιών είναι το ίδιο και για αυτούς που απάντησαν παλαιότερα (1996, Α οµάδα) και για εκείνους που απάντησαν πρόσφατα (2006, Β οµάδα) δηλαδή, το αν οι ερωτηθέντες έχουν κάποια σχέση µε το θέατρο σκιών, είναι ανεξάρτητο από το αν ανήκουν στην Α ή Β οµάδα. Σύµφωνα µε την εκδοχή της Εναλλακτικής Υπόθεσης, οι δύο µεταβλητές είναι συσχετισµένες, δηλαδή το ποσοστό των ασκάλων που έχουν σχέση µε το Θέατρο Σκιών είναι διαφορετικό µεταξύ των δασκάλων που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια το 1996 (Α οµάδα) και εκείνων που τα συµπλήρωσαν το 2006 (Β οµάδα). Πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν το p value (σηµαντικότητα του ελέγχου - Exact Sig) του ελέγχου είναι µεγαλύτερο από 0.05 (προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας) γίνεται αποδεκτή µηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι απαντούν µε τον ίδιο τρόπο. ιαφορετικά απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει εξάρτηση. Το πώς απαντάνε εξαρτάται από το πότε συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο. Γράφηµα 2 : Συχνότητες των δύο µεταβλητών

12 Σχέση µε θέατρο σκιών: Καµία Έχω δει παραστάσεις στο θέατρο Έχω δει παραστάσεις στη τηλεόραση Έχω διαβάσει βιβλία Έχω οργανώσει παράσταση σε µαθητές µου Έχω δει παράσταση που οργάνωσε συνάδελφος Παλιό Νεό Όπως φαίνεται ωστόσο από τον παρακάτω Πίνακα διασταύρωσης C1 (Crosstabulation) και από τον αντίστοιχο έλεγχό ανεξαρτησίας (Chi-Square Tests), το p value είναι : > Για αυτό έγινε αποδεκτή η µηδενική υπόθεση. Αυτό σηµαίνει ότι οι δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες. ηλαδή, το αν το ερωτηµατολόγιο είναι Παλιό ή Νέο 4, δεν παίζει ρόλο στο πως απαντήθηκε η συγκεκριµένη ερώτηση. Πίνακας C1: Είδος ερωτηµατολογίου -Σχέση µε θέατρο σκιών: καµία (Crosstabulation) 4 Ο όρος Παλιό Νέο παραπέµπει εδώ στο πότε συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο ( ) αντίστοιχα.

13 13 Σχέση µε Θέατρο Σκιών: καµία Total ΟΧΙ ΝΑΙ 36 Είδος ερωτηµατολογίου Παλιό Νέο Total Chi-Square Tests Value Df Asymp.Sig. Exact Sig, Exact Sig. (2-sided) (2-sided) (1-sided) Pearson Chi-Square 1,512(β) 1,219 Continuity,625 1,429 Correction(a) Likelihood Ratio ,194 Fisher's Exact Test,387,220 Linear-by-Linear 1,487,223 Association 1 N of Valid Cases 60 a Computed only for a 2x2 table b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,40. Κατά λογική ακολουθία ισχύει το ίδιο και για τις παρακάτω µεταβλητές : - Έχω δει παραστάσεις στο θέατρο. - Έχω δει παραστάσεις στην τηλεόραση. - Έχω οργανώσει παράσταση σε µαθητές µου. - Έχω

14 14 δει παράσταση που οργάνωσε συνάδελφος. Γίνεται αποδεκτή η µηδενική υπόθεση, δηλαδή η ανεξαρτησία των µεταβλητών., αφού το p value ήταν αντιστοίχως :,147,490,328,279 > Στην περίπτωση όµως της µεταβλητής Έχω διαβάσει βιβλία,προέκυψε το p value ίσο µε 0.061,πράγµα που σηµατοδοτεί την αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Επειδή όµως το p value δεν είναι πολύ µεγαλύτερο από το,0.05, έγινε αλλαγή του προκαθορισµένου επίπεδου σηµαντικότητας και ορίζοντάς το στο 0.1 απορρίψαµε τη µηδενική υπόθεση, δεχόµενοι έτσι, ότι υπάρχει εξάρτηση του χρόνου, που απαντήθηκε το ερωτηµατολόγιο µε το αν το άτοµο έχει διαβάσει βιβλία που έχουν σχέση µε το Θέατρο Σκιών. Ύστερα από αυτή την τροποποίηση, προέκυψε ένα ποσοστό 33, 3% από την Α οµάδα να έχει διαβάσει βιβλία ενώ η Β οµάδα αντιπροσωπεύεται µε ποσοστό12.5%. Άποψη των εκπαιδευτικών για τη σχέση Θεάτρου Σκιών και σχολείου Η άποψη των εκπαιδευτικών εδώ αποτυπώθηκε µέσω µίας κλειστής ερώτησης, τύπου δήλωσης, όπου ο ερωτώµενος είχε τη δυνατότητα να συµφωνήσει ή να διαφωνήσει σηµειώνοντας «ναι» ή «όχι» αντίστοιχα (Gagendra, Kanka, 2004). Σε καταφατική περίπτωση έπρεπε να απαντήσει περαιτέρω γιατί νοµίζει, ότι το Θέατρο Σκιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση. Όπως, φαίνεται από τον Πίνακας 4, η πλειονότητα των υποκειµένων της έρευνας (95,0%) εκφράζει την άποψη ότι το Θέατρο Σκιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση. Μόνον το 5% απαντά αρνητικά, ενώ δεν υπάρχουν κάποια άτοµα που να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ή να µην απάντησαν. Πίνακας 4 : Νοµίζεται πως το Θέατρο Σκιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση

15 15 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ΟΧΙ 3 5,0 5,0 5,0 ΝΑΙ 57 95,0 95, 0 100,0 Total ,0 100,0 Γιατί νοµίζετε πως το Θέατρο Σκιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση Το παραχθέν υλικό από τη διεύρυνση της ερώτησης, οι απαντήσεις δηλαδή που δόθηκαν στο συγκεκριµένο ερώτηµα, αποτέλεσε αντικείµενο ανάλυσης(«φραστική ανάλυση»). Έγινε ανάλυση περιεχοµένου µε µονάδα µέτρησης την πρόταση για την οµαδοποίηση και τη µετατροπή του ποιοτικού υλικού της έρευνας σε µετρήσιµα στοιχεία κατηγορίες ( Νόβα Καλτσούνη, σ ), κατά την οποία ακολουθήθηκαν οι κανόνες της αντικειµενικότητας, της εξαντλητικότητας, της καταλληλότητας και του αµοιβαίου αποκλεισµού (Βάµβουκας, 1998). Αναζητήθηκαν δε αναφορές, οι οποίες εκφράζονται µε όρους έκδηλου περιεχοµένου (Robson, 2007). Έτσι αναδείχθηκαν δύο κατηγορίες - πυλώνες που αποδίδουν την ωφέλεια της παρουσίας του Θεάτρου Σκιών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα γίνεται αναγωγή στην παιδαγωγική και την καλλιτεχνική διάσταση του θεάµατος. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (88,3%) αιτιολογούν τη χρήση του στο σχολείο αποδίδοντάς του παιδαγωγική δυναµική διάσταση τέτοια, που το καθιστά µέσο έκφρασης, γνώσης, επικοινωνίας, καλλιέργειας της γραπτής και της προφορικής γλώσσας. Ενώ τη σύνδεσή του, µε την εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω των καλλιτεχνικών του ιδιοτήτων, που το καθιστούν µέσο καλλιτεχνικής δηµιουργίας, αισθητικής καλλιέργειας και γνωριµίας των παιδιών µε τη θεατρική γλώσσα και τους κώδικες της θεατρικής επικοινωνίας, φαίνεται να συµµερίζεται µόνον το 15%. Πολύ µικρά είναι

16 16 επίσης τα ποσοστά, που του αποδίδουν έµµεσα παιδαγωγική διάσταση (6,7%) ή κάποια άλλη διάσταση σε σχέση µε το σχολείο (3,3%). Πώς νοµίζετε ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Θέατρο Σκιών στην εκπαίδευση Σε αυτή την ανοιχτού τύπο ερώτηση, για την οποία ακολουθήθηκε η ίδια µε την παραπάνω διαδικασία ανάλυσης, οι εκπαιδευτικοί προτείνουν την παρακολούθηση παράστασης εντός/εκτός σχολείου (25,%), την οργάνωση παράστασης από µαθητές σε συνεργασία µε το δάσκαλο(35%), την οργάνωση παράστασης από το δάσκαλο (13,3%), και την οργανωµένη µορφή παράστασης(1,7% ). Εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τη µορφή του Αυτοσχεδιασµού (1,7%) και της ραµατοποίησης (16,7%), Άλλο (11,7%). Προσωπική εµπειρία µε το Θέατρο Σκιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτούµενα εφόδια χρησιµοποίησης του σε αυτή τη διαδικασία Αυτή η ερώτηση, µε τη οποία ζητούσε να αναφερθούν πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα στην περίπτωση της ύπαρξης προσωπικής εµπειρίας µε το Θέατρο Σκιών σε σχέση µε την εκπαιδευτική διαδικασία, απαντήθηκε από πολύ λίγους. Αυτό που επισηµαίνουν κυρίως είναι ότι τα παιδιά χαίρονται µε αυτό, µαθαίνουν να οργανώνονται. Βρίσκουν, δε, θετικό το ότι οι µαθητές ταυτίζονται µε τα πρόσωπα του έργου. Στο ερώτηµα, τι εφόδια χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να χρησιµοποιήσει το Θέατρο Σκιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε σύνολο 60, απαντούντων οι 58 (96,7%) προτάσσουν τα τεχνικά εφόδια και οι 56 (93,3%) τη θεωρητική κατάρτιση. Επίσης 6 άτοµα κάνουν λόγο για την ανάγκη ύπαρξης κεφιού και διάθεσης, και 2 για διαθέσιµο χώρο και µουσική κατάρτιση. Οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν επίσης για την επαφή τους µε το θέαµα στα πλαίσια της βασικής εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης ή της µετεκπαίδευσής τους, και όπως φαίνεται από τον πίνακα 5, η πλειοψηφία (90%) δεν είχε ποτέ ανάλογη επαφή.

17 17 Πίνακας 5:Επαφή µε το Θέατρο Σκιών στα πλαίσια της εκπαίδευσης, επιµόρφωσης Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ΟΧΙ 54 90,0 90,0 90,0 ΝΑΙ 6 10,0 10, 0 100,0 Total ,0 100,0 Σχέση του Θεάτρου Σκιών µε το κουκλοθέατρο Στην ερώτηση αυτή η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (80,0%) απαντά καταφατικά Πίνακας 6 : Έχουν σχέση το Θέατρο Σκιών και το κουκλοθέατρο; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ΟΧΙ 9 15,0 15,8 15, 8 ΝΑΙ 48 80,0 84, Total 57 95,0 100,0 Missing Γ Α 3 5,0 Total

18 18 Όπως προκύπτει επίσης από τον πίνακα 6, ένας στους πέντε περίπου δηλώνει ότι δε γνωρίζει αν υπάρχει σχέση µεταξύ των δύο αυτών ειδών µικροθεάτρου, αφού το 21,1% επιλέγει την απόκριση Γ/ Α. Η απάντηση αυτή ερµηνεύεται έτσι, παρ όλη τη διττή φύση της διότι τα άτοµα αυτά δεν θα µπορούσαν να απαντήσουν διαφορετικά, δηλαδή Α (= δεν απαντώ ), αφού συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο οικειοθελώς. Οι περισσότεροί τους όµως απαντούν ότι υπάρχουν σχέσεις µεταξύ των. Ειδικότερα, δε βρίσκουν οµοιότητες στο σκηνικό που χρησιµοποιούν αµφότερα, ως προς τις δυνατότητες, στην τεχνική που εκφέρεται ο λόγος, στον τρόπο που εκτελείται η παράσταση, τη θεµατολογία των παραστάσεων, και ως προς την απαιτούµενη θεωρητική κατάρτιση του υποψήφιου παίκτη. ιακρίνουν οµοιότητα ως προς το άβιο των ηρώων, οι οποίοι, όπως αναφέρουν, ενεργοποιούνται µε την εµψύχωση και περνούν µεγάλο εύρος µηνυµάτων, ελκύουν την προσοχή, κεντρίζουν την φαντασία και προκαλούν τα παιδιά να εκφραστούν. Χρόνια υπηρεσίας και η Σχέση µε το Θέατρο Σκιών Προκειµένου να διαπιστώσουµε αν τα χρόνια υπηρεσίας επηρεάζουν τον τρόπο που απαντούν τα υποκείµενα στη µεταβλητή: Σχέση µε το Θέατρο Σκιών, κατασκευάστηκε µια νέα µεταβλητή στην οποία οµαδοποιήσαµε τους/ις δασκάλους/λες σε αυτούς/ες που έχουν µέχρι 5 χρόνια υπηρεσία και σε αυτούς που έχουν περισσότερη από 5. Από τον παρακάτω πίνακα (Νο:7) προκύπτει ότι το 76,7% έχει περισσότερα από 5 χρόνια υπηρεσία και το 19,9% έχει µέχρι 5. Πίνακας 7 : Χρόνια υπηρεσίας Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

19 19 Valid <= ,3 19,3 19, ,7 80,7 100,0 Total 57 95,0 100,0 Missing System 3 5,0 Total Στη συνέχεια έγινε εφαρµογή του Χ2 ελέγχους για να καταδειχθεί αν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ αυτών των µεταβλητών: Χρόνια υπηρεσίας - Σχέση µε Θέατρο Σκιών. Από τα αποτελέσµατα των ελέγχων φάνηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το p value ήταν µεγαλύτερο από Έτσι έγινε αποδεκτή η µηδενική υπόθεση για όλους τους αφορµισθέντες ελέγχους. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι τα χρόνια υπηρεσίας είναι ανεξάρτητα από τη σχέση που έχουν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος µε το µε Θέατρο Σκιών. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας το 95% (Πίνακας 4) του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος έχει θετική άποψη για την εµπλοκή του Θεάτρου Σκιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η σχέση, όµως, της πλειονότητας εξ αυτών µε το θέαµα προσδιορίζεται διαχρονικά ως σχέση παθητική. Τα ποσοστά επί των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο, τους τοποθετούν στη θέση του θεατή (παρακολούθηση παράστασης σε θέατρο και στην τηλεόραση ). εν εµφανίζουν οι άσκαλοι/λες δραστήρια - ενεργή εµπλοκή µε αυτό κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, αν και αναγνωρίζουν την αξία του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

20 20 Η παραπάνω ερµηνεία ενισχύεται και από τον τρόπο που απαντούν στις ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται: - στο πώς νοµίζουν ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση - στην προσωπική εµπειρία τους, µε αυτό, σε σχέση µε τη διδασκαλία Σύµφωνα µε την αναφερθείσα διαπίστωση θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι µια τέτοια σχέση των εκπαιδευτικών µε το θέαµα δεν εγγυάται απαραίτητα και την ευόδωση των προσδοκιών που απορρέουν µέσα από την ένταξή του θεάµατος στα να νέα διδακτικά πακέτα και την εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος. Από τις προτάσεις που κάνουν οι άσκαλοι/λες για το πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Θέατρο Σκιών στην εκπαίδευση, φαίνεται να µην είναι υποψιασµένοι για το ρόλο του ως µέσου διδασκαλίας, δεν το συνδέουν µε την αρχή της εποπτείας στη διδασκαλία. Περαιτέρω η θέση, που επιφυλάσσουν στους µαθητές, σε συνάφεια µε το θεατρικό αυτό είδος, δεν είναι καθολικά ενεργητική, αφού η πρόταση τους για την παρακολούθηση παράστασης, ως προτεινόµενης δραστηριότητα, υπερτερεί σε ποσοστά από εκείνες της δραµατοποίησης και του αυτοσχεδιασµού, διδακτικές- παιδαγωγικές πρακτικές, των οποίων η ενεργοποίηση εµπλέκει δραστήρια τους µαθητές στην ανάπτυξη της γλωσσικής και εκφραστικής ικανότητας (συγγραφή δραµατικών κειµένων), στην καλλιέργεια της αισθητικής έκφρασης, την ευαισθητοποίηση στο θέατρο. Φαίνεται όµως να διακρίνουν την ετερογένεια που χαρακτηρίζει τα δύο είδη µικροθεάτρου και αναγνωρίζουν τα αυτόνοµα και αυτοδύναµα στοιχεία που τα κάνουν να διαφοροποιούνται µεταξύ τους. Αυτό προσδίδει µια ευχέρεια ως προς την εµβόλιµη εκπαιδευτική τους χρήση. Η κοινή άποψη και των δύο οµάδων για το θέαµα, παρόλο ότι αυτές αντιπροσωπεύουν διαφορετικές «εποχές» (1996, 2006) - µεταρρυθµιστικά Status, που εκ των πραγµάτων δεν αποπνέουν παρόµοια εκπαιδευτική φιλοσοφία, ως απότοκο της εφαρµογής διαφορετικών προγραµµάτων σπουδών, τα οποία επιβάλλουν και διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές, δίνει µηνύµατα για το βαθµό της

21 21 προσβασιµότητας των καινοτοµιών στο σχολείο και την αξία που τους αποδίδονται από τους εκπαιδευτικούς. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, το εύρηµα σύµφωνα µε το οποίο δηλώνεται ότι το 90% των ερωτηθέντων δεν είχε καµία επαφή µε το θεατρικό αυτό είδος, κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της επιµόρφωσης µετεκπαίδευσής τους, ως και από τις απαντήσεις σχετικά µε τα εφόδια που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να χρησιµοποιήσει το Θέατρο Σκιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καταδεικνύεται η ανάγκη για επιµόρφωση. Μια επιµόρφωση, όπου στηριζόµενη στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα αναδεικνύει την καλλιτεχνική ιδιότητα και την παιδαγωγική - διδακτική διάσταση του Θεάτρου Σκιών, ενώ θα ανιχνεύει µε όρους διδακτικής πράξης, δυνατότητες εφαρµογών διαθεµατικού περιεχοµένου σύµφωνα µε τη στοχοθεσία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων, και θα εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς µε δεξιότητες για το θέατρο, των οποίων η ενσωµάτωσή στη «βασική» διδασκαλία, µόνο θετικά αποτελέσµατα, θα µπορούσε να έχει. Μια επιµόρφωση, που µέσω του αναστοχασµού, θα επιφέρει τη διαφοροποίηση της στάσης των εκπαιδευτικών, σχετικά µε το ρόλο του µαθητή, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενεργητικός. Περιορισµοί της Παρούσας Έρευνας - Ανάγκη για Περαιτέρω διερεύνηση Με δεδοµένο ότι η παρούσα µελέτη βασίστηκε στην επιλογή ενός βολικού δείγµατος (convenience sample ) εκπαιδευτικών ΠΕ 70, εύλογο είναι να υφίσταται περιορισµός στη γενίκευσης των αποτελεσµάτων της, αφού η εφαρµογή της εν λόγω δειγµατοληπτικής µεθόδου, κρίνεται, πως ενδέχεται, να επηρεάζει την ορθότητα, την ποιότητα και την αµεροληψία των δεδοµένων (Moutinho, Goode και Davies, σ ). Εξ αυτού, προκύπτει η ανάγκη διεξαγωγής συµπληρωτικής έρευνας µε µεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικό δείγµα, πράγµα το οποίο θα θέσει σε δοκιµασία τα ευρήµατα της παρούσας και περαιτέρω θα δηµιουργήσει γενικεύσιµα αποτελέσµατα.

22 22. Βιβλιογραφία Βάµβουκας Μ., (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία, Αθήνα: Γρηγόρης. Hargeaves Andy, Fullan, Michael,G. (2008). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών (µεταφρ. Χατζηπαντελή, Π.) τελευτ. έκδοση Αθήνα : Πατάκης. Cohen L., Manion L Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Αθήνα,: έκφραση. (Κείµενο στο διαδύκτιο. Ανακτήθηκε στις : ). Gajendra, K., Verma, Kanka, Mallick, (2004). Εκπαιδευτική έρευνα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και Τεχνικές, Αθήνα: Τυπωθήτω. Γενειατάκη, Ε. (1988). Το Θέατρο Σκιών στην Εκπαίδευση. Παιδικό Θέαµα. Α Πανελλήνιο Συνέδριο, Καρδίτσα, Νοέµβρη1988. Αθήνα: Καστανιώτης. Γραµµατάς, Θόδωρος (1999), ιδακτική του Θεάτρου, Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος αρδάνος. Κοντογιάννη, Α. (1992). Κουκλο-θέατρο σκιών, Αθήνα : Άλκηστις. Κυριαζή, Ν. (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα.. Moutinho L., Goode M. και Davies F. (1998). Quantitive Analysis in Marketing Management,.John New York: Wiley & Sons. Mummendey H., D.- Grau I.( 2008) : Die Fragebogen -Methode (5η Έκδ), Göttingen: Hogrefe.

23 23 Νόβα Καλτσούνη, Χρ. (2006). Μεθοδολογία Εµπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες, Ανάλυση εδοµένων µε τη Χρήση του PPSS 13. Gutenberg: Αθήνα. Neelands, J., Baldwin, P., Fleming, K. (2003). Teaching Literacy through Drama: Creative Approaches. London: Routledge Falmer. Nesfield-Cookson, B.; William Blake (1987). Prophet of Universal brotherhood. London: Crucible. Robson C. (2007). Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας αρδανός. Περίληψη Στη µελέτη αυτή επιχειρήθηκε, να διερευνηθεί η γνώµη των εκπαιδευτικών ΠΕ70, για τη σχέση του Θεάτρου Σκιών µε την εκπαίδευση, να αποτυπωθούν οι εµπειρίες τους µε αυτό ως και οι απόψεις τους για τον τρόπο ένταξης του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την έρευνα προέκυψε, µεταξύ άλλων, ότι οι άσκαλοι/λες στην πλειονότητά τους αναγνωρίζουν την παιδαγωγική αξία του θεάµατος, δεν εµπλέκουν ενεργητικά στη διδασκαλία, δεν έχουν έρθει, µέσα από τις σπουδές τους, σε επαφή µε τις τεχνικές του. Τα ευρήµατα αυτά πείθουν για την ανάγκη επιµόρφωσης. Μια επιµόρφωση, η οποία στηριζόµενη στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα πρέπει να αναδείξει την καλλιτεχνική και την παιδαγωγική - διδακτική διάσταση του Θεάτρου Σκιών µε όρους διδακτικής πράξης. Zusammenfassung

24 24 Die vorliegende Studie versuchte, die Meinung der Grundschulklasselehrer/innen über das Verhältnis zwischen Schattenspiel und Bildung zu untersuchen. Des Weiteren wurden ihre Erfahrungen mit diesem Medium erforscht, sowie ihre Ansichten über seine Integration im Bildungsprozess. Die Untersuchung ergab unter anderem, dass, obwohl die meisten von ihnen den pädagogischen Wert des Schattentheaters erkennen, aber beziehen sie es nicht aktiv in dem Lehrprozess ein. Wurde auch erfasst, daß die Mehrheit der Befragten durch ihr Studium keinen Kontakt mit den Techniken dieses Spektakels hatte. Aus der Interpretation der Untersuchungsergebnisse könnte man sagen, dass es von großer Wichtigkeit ist, eine auf den Grundsätzen der Erwachsenenbildung beruhende Lehrer/innenfortbildung stattfinden sollte. Dies sollte sich auf die künstlerischen und pädagogischen Aspekte des Schattentheaters, als auch auf seine Anwendbarkeit in der Lehrpraxis fokussieren.

25 Χρίστος Γ. Πατσάλης 25

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ70) για τη θέση του Καραγκιόζη στο Σχολείο

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ70) για τη θέση του Καραγκιόζη στο Σχολείο Eπιστημονικό Bήμα, τ. 15, - Σεπτέμβριος 2011 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ70) για τη θέση του Καραγκιόζη στο Σχολείο Χρίστος Γ. Πατσάλης Dr., M.A., Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ. ιαφορές ή συσχέτιση.

Κεφάλαιο 16. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ. ιαφορές ή συσχέτιση. Κεφάλαιο 16 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 1 Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ ιαφορές ή συσχέτιση Κλίµακα µέτρησης Σχεδιασµός Σηµείωση ιαφορές Κατηγορική Ανεξάρτητα δείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο E-LIFE 2013 Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2013 «ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A εξάμηνο 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Ποιοτικές και Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη Αικατερίνη Σβολιανίτη Χριστίνα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη Αικατερίνη Σβολιανίτη Χριστίνα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδάστριες Γιαννιού Λαμπρινή Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη Αικατερίνη Σβολιανίτη Χριστίνα Εισηγητής Ταφιάδης Χρ.Διονύσης «Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χατζηπαντελής Θ. ΓκίνηςΔ. ΜπερσίμηςΣ. 1 Μεθοδολογία της έρευνας 1η Φάση της έρευνας Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1 η Ένας παραγωγός σταφυλιών ισχυρίζεται ότι τα κιβώτια σταφυλιών που συσκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 3. Στατιστική Συµπερασµατολογία για ποιοτικές µεταβλητές

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 3. Στατιστική Συµπερασµατολογία για ποιοτικές µεταβλητές ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 3. Στατιστική Συµπερασµατολογία για ποιοτικές µεταβλητές Η έννοια της Στατιστικής Συµπερασµατολογίας (Statistical Inference) Συµπερασµατολογία (Inference): εξαγωγή συµπεράσµατος µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της Ευέλικτη Ζώνης (Ε.Ζ.) σε ολιγοθέσια σχολεία

Η εφαρµογή της Ευέλικτη Ζώνης (Ε.Ζ.) σε ολιγοθέσια σχολεία 1 Η εφαρµογή της Ευέλικτη Ζώνης (Ε.Ζ.) σε ολιγοθέσια σχολεία ρ. Χρίστος Πατσάλης, ρ. Καλλιόπη Παπουτσάκη, Άννα Ζουγανέλη MSc ( Εισήγηση στο συνέδριο του Παιδαγωγικού Τµήµατός.Ε. Αθηνών στις 4-6 Μαΐου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» «ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ την περίοδο 2003-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εννοιολογική οριοθέτηση της παιδαγωγικής έρευνας. Ερευνητική ορολογία. Φιλοσοφία της έρευνας. Είδη ερευνών. Στάδια διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α εξάμηνο 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις για την επιστημονική έρευνα users.sch.gr/abouras

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγική Στατιστική. Εισαγωγή Βασικές έννοιες

Επαγωγική Στατιστική. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Επαγωγική Στατιστική Εισαγωγή Βασικές έννοιες Επαγωγική Στατιστική Πως μπορούμε να συγκρίνουμε μεταβλητές μεταξύ τους? Διαφορά συγκρίνοντας το μέσο μιας μεταβλητής (λόγος ή διάστημα) στις ομάδες πχ. t-test

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο E-LIFE 2013 Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2013 «ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 Ε Λ Λ Η Σ 8 Β Ε Ρ Ο Ι Α 59132 Τ. 2 3 3 1-502003 w w w. f u t u r e l i b r a r y. g r Ζ Α Λ Ο Κ Ω Σ Τ Α 4 Α Θ Η Ν Α 1 0 6 7 1 Τ. 2 1 5 5-518150 i n f o @ f u t u r e l i b r a r y. g r «Από την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διπλωματική Εργασία Σχολική Αποτυχία Η περίπτωση του Νομού Λέσβου Επιβλέπων Καθηγητής : Τσομπάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστηµιούπολη 15784 Ιλίσια Τηλ. 210-7277591,

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας

Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στην χώρα μας σήμερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στην χώρα μας σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στην χώρα μας σήμερα Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα