ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΈΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 Εκπρόσωπος/ ιαχειρίστρια Τράπεζα ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Σύµβουλος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ, Νοέµβριος 2002 Σελίδα 1 από 169

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Γενικοί όροι έκδοσης Χαρακτηριστικά της Εκδοσης και των Οµολογιών Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ETAIΡΕIΑΣ Γενικά Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικός Έλεγχος ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Γενικά Στοιχεία Έκδοσης Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου ιαδικασία Εγγραφής και ιάθεσης των Οµολογιών ιαδικασία εξάσκησης του δικαιώµατος µετατροπής από τους οµολογιούχους ιαπραγµάτευση και Εκκαθάριση Οµολογιών Σύµβουλος Έκδοσης - Εκπρόσωπος/ ιαχειριστής απάνες Έκδοσης Εξουσίες και καθήκοντα διαχειριστή Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου έτους Προορισµός των νέων κεφαλαίων από την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ Γενικά ικαιώµατα Οµολογιούχων Μετατροπή ικαιωµάτων Εφαρµοστέο ίκαιο ικαιοδοσία Παραγραφή Φορολογία Οµολογιών Φορολογία Μερισµάτων Φορολογία Μετοχών Φορολογία Συναλλαγών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Γενικά Ιστορικό Εταιρική ιακυβέρνηση Αντικείµενο Εργασιών Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ασφαλιστήρια συµβόλαια Εξέλιξη Λογιστικής Αξίας Παγίων Eγγυητικές Επιστολές Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση εργασιών Όργανα ιοίκησης Όργανα εποπτείας ιεύθυνση εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εξελίξεις του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα Προοπτικές του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα Θέση της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.E. στην Αγορά...84 Σελίδα 2 από 169

3 8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Κύκλος εργασιών κατά κατηγορία δραστηριότητος Ανάλυση Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρήσεων Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Ταµειακές ροές Ανάλυση Ενοποιηµένων Οικονοµικών στοιχείων Ανάλυση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Ανάλυση Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ενοποιηµένες Ταµειακές ροές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Κατάσταση Ισολογισµού ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Θυγατρικές εταιρείες Εγνατία Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Εγνατία Α.Ε..Α.Κ Εγνατία Πρακτορειακές Εργασίες Ε.Π.Ε Εγνατία Leasing Α.Ε Egnatia FIN Α.Ε Egnatia Bank ( Romania ) S.A Συγγενείς εταιρείες EUROCAMBIO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛ/ΤΟΣ Α.Ε EUROLEADER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛ/ΤΟΣ Α.Ε ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε ΤΕΚΟΜ Α.Β.Ε.Τ.Ε ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΤΕΟ ΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Α.Ε ACTIS Συστήµατα & Υπηρεσίες Πληροφορικής Α.Ε MAMIDOIL-JETOIL ΕΡΜΗΣ ΒΙΤΤΟΜ ΜΑΜΙΤΑΝΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: TREK A.E ΕΤΑΙΡΕΙΑ: GEOLAB A. E ΕΤΑΙΡΕΙΑ: YIOI. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ Α.Ε ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α. Ε ΕΛΦΙΝΙ Α.Ε ΕΛΦΙΝΙ II Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΑΡΑΛ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ Α.Ε TALANTON INVESTMENTS INC ΤΕΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ STYGA Compania Naviera SA ΙΝΙOCHOS INVESTMENT TRUST INC Sambelo Limited ιεταιρικές συναλλαγές ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελίδα 3 από 169

4 i. Γενικές Πληροφορίες I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (στο εξής η «Τράπεζα», «ο Εκδότης» ή «η Εκδότρια»), οι επενδυτές πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους και τους επενδυτικούς παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους στο οµολογιακό δάνειο της Τράπεζας. Οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µία ολοκληρωµένη εικόνα για την λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση σε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα έκδοση του οµολογιακού µετατρέψιµου δανείου οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Τράπεζας όσον αφορά την στρατηγική, τον σχεδιασµό και τις προθέσεις της. Οι εκτιµήσεις αυτές αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της Τράπεζας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα, βασίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Υπάρχουν µερικοί κίνδυνοι/παράγοντες οι οποίοι ενδεχοµένως θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα της Τράπεζας. ii. Επενδυτικoi κίνδυνοι Πιθανές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της Τράπεζας: Το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχει υποστεί αλλαγές, µε σκοπό κυρίως να εναρµονιστεί µε τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εισάγει θεσµικές αλλαγές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Για παράδειγµα, από τον Φεβρουάριο του 1999, η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τις ελληνικές τράπεζες να διενεργούν ειδικές προβλέψεις για τα δάνεια, ανάλογα µε το είδος του δανείου που χορηγείται και τον αριθµό των ηµερών που το δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 1999, η Τράπεζα της Ελλάδος εισήγαγε ορισµένες αλλαγές σχετικά µε το καθεστώς των δεσµεύσεων, ώστε να περιορίσει την πιστωτική επέκταση. Πιθανές παρόµοιες θεσµικές αλλαγές στο µέλλον είναι δυνατό να υποχρεώσουν τις ελληνικές τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας, να αυξήσουν τις προβλέψεις και τα αποθεµατικά τους, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. εδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν τυχόν µελλοντικές θεσµικές αλλαγές η διοίκηση της Τράπεζας φροντίζει επιµελώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειµένου να είναι σε θέση να λαµβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την οµαλή προσαρµογή σε τυχόν τέτοιες αλλαγές. Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Η αναµενόµενη υιοθέτηση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την χρήση του 2003 ενδεχοµένως να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο χειρισµού των κονδυλίων του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. Σελίδα 4 από 169

5 Ισχυρός ανταγωνισµός: Η Τράπεζα αντιµετωπίζει ισχυρό ανταγωνισµό από ελληνικές τράπεζες και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών παρεµφερών µε της Τράπεζας. Η απελευθέρωση στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα έχει οδηγήσει σε αυξανόµενο ανταγωνισµό στον κλάδο και συµπίεση των περιθωρίων επιτοκίων. Επιπλέον, η Τράπεζα αντιµετωπίζει ανταγωνισµό από ξένες τράπεζες, πολλές από τις οποίες διαθέτουν πόρους σηµαντικά µεγαλύτερους από αυτούς της Τράπεζας. Η υιοθέτηση του Ευρώ από την Ελλάδα, είναι δυνατό να εντείνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ενδεχόµενο ο αυξανόµενος ανταγωνισµός από τις ξένες τράπεζες λόγω της εισαγωγής του Ευρώ στην Ελλάδα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας. Ενδεχόµενη Αποτυχία στις Πρωτοβουλίες της Τράπεζας για αύξηση της κερδοφορίας: Τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα έχει αναπτύξει τις εξής ενέργειες για τη βελτίωση της κερδοφορίας της και τη µείωση του κόστους της: διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που δεν άπτονται των κυρίων δραστηριοτήτων της Τράπεζας, όπως ασφάλειες, χρηµατιστηριακές συναλλαγές, πιστωτικές κάρτες και αµοιβαία κεφάλαια µέσω του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας, καθιέρωση νέων διαδικασιών για έγκριση και παρακολούθηση πιστώσεων, µε σκοπό τη βελτίωση της σύνθεσης του ενεργητικού της Τράπεζας, αύξηση χορηγήσεων σε τοµείς µε υψηλά περιθώρια κέρδους, όπως επιχειρηµατική, στεγαστική και καταναλωτική πίστη, αναβάθµιση των συστηµάτων πληροφορικής, εφαρµογή νέων συστηµάτων για τη διαχείριση κινδύνου της αγοράς. Ο βαθµός επιτυχίας της στρατηγικής εξαρτάται εν µέρει- από µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς παράγοντες που δεν ελέγχονται από την Τράπεζα, όπως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και η σύγκλισή της µε τις οικονοµίες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιµή των µετοχών: Η τιµή της µετοχής της Τράπεζας επηρεάζεται από µία σειρά παραγόντων. Μεταξύ αυτών των παραγόντων συµπεριλαµβάνονται: Ενδεχόµενες διακυµάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσµατα της Τράπεζας. Η πορεία της Ελληνικής οικονοµίας. Ενδεχόµενες πωλήσεις µεγάλων πακέτων µετοχών της Τράπεζας στην αγορά. Θέση των ανταγωνιστών στην αγορά. Μεταβολές στις χρηµατοοικονοµικές εκτιµήσεις των αναλυτών. Επικρατούσες συνθήκες και προοπτικές του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της Τράπεζας καθώς και των ανταγωνιστών της. Οι επικρατούσες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς (µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα παροχής οικονοµικών υπηρεσιών) στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, το Χ.Α.Α. παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Σελίδα 5 από 169

6 iii. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Στο παράρτηµα του Ενηµερωτικού ελτίου περιλαµβάνονται οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Τράπεζας. Η εκτίµηση της Τράπεζας είναι ότι οι πιθανές δικαστικές αποφάσεις επί των εν λόγω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική της κατάσταση. Σελίδα 6 από 169

7 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Η παρούσα περίληψη επισηµαίνει πληροφορίες οι οποίες αφορούν την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. Τονίζεται ότι οι εδώ παρεχόµενες πληροφορίες παρέχονται και σε άλλα σηµεία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν πληροφορίες µε βάση τις οποίες εν δυνάµει επενδυτές θα πρέπει να αποφασίσουν ως προς την επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στο σύνολο του Ενηµερωτικού ελτίου. 1.1 Γενικοί όροι έκδοσης Εκδότρια Εταιρία Είδος Οµολογιών Έκδοση ύο Σειρών Οµολογιών Εγνατία Τράπεζα A.E. Η Εταιρία θα εκδώσει δύο χωριστές σειρές ονοµαστικών οµολογιών, από τις οποίες η πρώτη θα είναι µετατρέψιµη σε κοινές µετοχές και η δεύτερη σε προνοµιούχες µετοχές. Οι δύο σειρές οµολογιών θα εκδοθούν µε τους ίδιους όρους έκδοσης, δηλαδή θα φέρουν την αυτή ονοµαστική τιµή, τιµή διάθεσης και τιµή µετατροπής, καθώς επίσης και επιτόκιο. Οι δύο σειρές οµολογιών θα είναι σε αντιστοιχία µε τη σηµερινή αναλογία συµµετοχής των κοινών και των προνοµιούχων µετοχών στο υφιστάµενο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, δηλαδή η σχέση των δύο σειρών οµολογιών διαµορφώνεται ως ακολούθως: Αριθµός Μετοχών / Οµολογιών % συνολικού αριθµού ιάρθρωση Υφιστάµενου Μετοχικού Κεφαλαίου Υφιστάµενες Κοινές Μετοχές 85,182, % Υφιστάµενες Προνοµιούχες Μετοχές 10,165, % Σύνολο Μετοχών 95,348, % Έκδοση Μετατρέψιµων Οµολογιών Οµολογίες Μετατρέψιµες σε Κοινές Μετοχές % Οµολογίες Μετατρέψιµες σε Προνοµιούχες Μετοχές % Σύνολο Νέων Οµολογιών % Μορφή Οµολογίας Σύµβουλος Εκδοσης Εκπρόσωπος ιαχειριστής ικαίωµα Προτίµησης των Παλαιών Μετόχων Α) Γενικοί όροι άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης Αϋλοι τίτλοι προς εισαγωγή στο ΧΑΑ Εγνατία Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ Εγνατία Τράπεζα A.E. Οι παλαιοί µέτοχοι κοινών και προνοµιούχων µετοχών έχουν δικαίωµα προτίµησης, αδιακρίτως και επί ίσοις όροις, τόσο επί των οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, όσο και επί των οµολογιών µετατρέψιµων σε προνοµιούχες µετοχές. ηλαδή, οι µέτοχοι κοινών µετοχών θα µπορούν να εγγράφονται για οµολογίες µετατρέψιµες είτε σε κοινές είτε σε προνοµιούχες µετοχές. Αντίστοιχα, οι µέτοχοι προνοµιούχων µετοχών θα µπορούν να εγγράφονται για οµολογίες µετατρέψιµες είτε σε κοινές είτε σε προνοµιούχες µετοχές. Σελίδα 7 από 169

8 Το δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων υπολογίζεται από τη σχέση του συνολικού αριθµού των υπό έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές και προνοµιούχες µετοχές προς τον συνολικό αριθµό των κοινών και προνοµιούχων µετοχών, δηλαδή: Αριθµός Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Κοινές Μετοχές υπό Έκδοση ( οµολογίες) κοινές µετοχές και Αριθµός Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Προνοµιούχες Μετοχές υπό Έκδοση ( οµολογίες) προνοµιούχες µετοχές Ενας µέτοχος, πχ µόνο κοινών µετοχών, µπορεί να εξασκήσει τα δικαιώµατα προτίµησης από τις κοινές µετοχές του για τη συµµετοχή του α) είτε µόνο στη σειρά οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, β) είτε µόνο στη σειρά οµολογιών µετατρέψιµων σε προνοµιούχες µετοχές, γ) είτε για τη συµµετοχή του µε ένα µέρος των δικαιωµάτων στη σειρά οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές και µε τα υπόλοιπα δικαιώµατα για τη συµµετοχή του στην άλλη σειρά οµολογιών που είναι µετατρέψιµη σε προνοµιούχες µετοχές. ιευκρινίζεται, ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις α) και β), κατά τις οποίες ο µέτοχος εξασκήσει όλα τα δικαιώµατά του σε µία κατηγορία οµολογιών, τότε δεν µπορεί να συµµετάσχει ταυτόχρονα στη δεύτερη σειρά των οµολογιών. Υπερκάλυψη µπορεί να προκύψει µόνο, αν οι µέτοχοι κοινών και προνοµιούχων µετοχών επικεντρωθούν σε µία σειρά οµολογιών, για την οποία θα ασκήσουν τα δικαιώµατα προτίµησης. Η υπερκάλυψη και των δύο σειρών δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση, κατά την οποία οι παλαιοί µέτοχοι κοινών και προνοµιούχων µετοχών ασκήσουν τα δικαιώµατα προτίµησής τους σε τέτοιο βαθµό, ώστε να προκύψει υπερκάλυψη της µίας σειράς οµολογιών, ο Εκδότης θα εφαρµόσει την «αρχή της αναλογικότητος», σύµφωνα µε την οποία οι παλαιοί µέτοχοι θα «ικανοποιηθούν» σύµφωνα µε τη σχέση των αιτούµενων αιτήσεων προς τον αριθµό των υπό έκδοση οµολογιών. Ο τρόπος αντιµετώπισης της υπερκάλυψης είναι η pro rata ικανοποίηση των αιτήσεων των παλαιών µετόχων. Ο συντελεστής ικανοποίησης υπολογίζεται σύµφωνα µε τους παρακάτω τύπους: Στην περίπτωση υπερκάλυψης των οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές Αριθµός Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Κοινές Μετοχές προς ιάθεση ( κοινές οµολογίες) Ζήτηση Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Κοινές Μετοχές (εγγραφές από κοινούς και προνοµ. µετόχους) ή στην περίπτωση υπερκάλυψης των οµολογιών µετατρέψιµων σε προνοµιούχες µετοχές Αριθµός Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Προνοµ Μετοχές προς ιάθεση ( προν. οµολογίες) Ζήτηση Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Προνοµ. Μετοχές (εγγραφές από κοινούς και προνοµ. µετόχους) Σελίδα 8 από 169

9 Περαιτέρω, στην περίπτωση υπερκάλυψης, η κατανοµή και ο ακριβής υπολογισµός των οµολογιών στους παλαιούς µετόχους θα γίνει σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: Κατ αρχήν η ικανοποίηση της ζήτησης γίνεται σύµφωνα µε τον συντελεστή ικανοποίησης και για ακέραιες µονάδες διαπραγµάτευσης, παραλειποµένου του τυχόν κλάσµατος µονάδας διαπραγµάτευσης. Στην περίπτωση, κατά την οποία µετά την προαναφερθείσα κατανοµή αποµείνουν αδιάθετες οµολογίες, θα κατανεµηθεί από µία µονάδα διαπραγµάτευσης στους µετόχους που είχαν τα µεγαλύτερα κλάσµατα µονάδας διαπραγµάτευσης. Αν οι διαθέσιµες οµολογίες δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής µε το ίδιο κλάσµα µονάδας διαπραγµάτευσης, τότε θα διενεργηθεί κλήρωση προκειµένου να κατανεµηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί µία µονάδα διαπραγµάτευσης. Β) ιάθεση µε ικαίωµα Προτίµησης ικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων - 1 οµολογία µετατρέψιµη σε κοινές µετοχές για κάθε 10, κοινές ή/και προνοµιούχες µετοχές - 1 οµολογία µετατρέψιµη σε προνοµ. µετοχές για κάθε 10, κοινές ή/και προνοµιούχες µετοχές i) ικαίωµα προτίµησης Οι οµολογίες θα προσφερθούν κατ αρχήν στους υφιστάµενους µετόχους της εταιρίας µε δικαίωµα προτίµησης. Το δικαίωµα προτίµησης θα εξασκείται µε την προσκόµιση της πρωτότυπης βεβαίωσης δικαιωµάτων προτίµησης και την εκτύπωση ΣΑΤ, τις οποίες θα έχουν προµηθευθεί από τον χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Επίσης, οι υφιστάµενοι µέτοχοι θα λάβουν ενηµερωτική επιστολή, η οποία θα προσδιορίζει τον αριθµό δικαιωµάτων τους και θα τους γνωρίζει τη διαδικασία. ii) Απεριόριστο (unlimited) δικαίωµα στους παλαιούς µετόχους Οι ενδιαφερόµενοι παλαιοί µέτοχοι θα δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφών για µεγαλύτερο αριθµό οµολογιών, πέραν του δικαιώµατος προτίµησής τους. Η ικανοποίηση των αιτήσεων για µεγαλύτερο αριθµό οµολογιών θα γίνεται pro rata. iii) Λοιποί επενδυτές ικαίωµα διάθεσης, κατόπιν απόφασης του Σ, των υπολοίπων σε θεσµικούς και σε περιορισµένο αριθµό ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι δεν θα προσελκυσθούν µε δηµόσια εγγραφή. ιαδικασία ιάθεσης και Άσκησης του ικαιώµατος Οι µέτοχοι θα ενηµερωθούν για τη διαδικασία διάθεσης και το χρονοδιάγραµµα της έκδοσης µέσω ανακοινώσεων στον τύπο, καθώς επίσης και µε επιστολή που θα λάβουν από την Τράπεζα πριν την έναρξη άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης και την έναρξη της διάθεσης του δανείου. Κάθε µέτοχος θα µπορεί να εγγράφεται για αριθµό οµολογιών Σελίδα 9 από 169

10 πολλαπλάσιο του 10. Εσοδα Εκδοσης Ευρώ Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς µετόχους ή/και από άλλους (τρίτους) επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει µέχρι του ποσού που θα καταβληθεί. Προορισµός Κεφαλαίων από την Εκδοση Τα έσοδα έκδοσης θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Η υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια θα προσδώσει περαιτέρω δυναµική στην οργανική ανάπτυξη της Τράπεζας και θα καταστήσει εφικτή την πιστωτική επέκταση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, το σύνολο των εσόδων της έκδοσης θα διατεθούν για την αύξηση των δανείων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το δάνειο θα προσµετρηθεί στα συµπληρωµατικά κεφάλαια (tier II) της Τράπεζας κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος. ιάρκεια ανείου Αποπληρωµή ικαίωµα Πρόωρης Αποπληρωµής από τον Εκδότη (δικαίωµα προαίρεσης call option) 10 έτη (από την ηµεροµηνία έκδοσης του δανείου) Εφάπαξ στη λήξη (10 ο έτος) Με τη λήξη του 5 ου έτους (την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη πέµπτη επέτειο της ηµεροµηνίας έκδοσης), για το σύνολο του δανείου (και όχι µέρος του) και µετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωµα πλήρους αποπληρωµής στην περίπτωση ουσιώδους µεταβολής του φορολογικού πλαισίου και µετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η άσκηση του δικαιώµατος γίνεται την εποµένη εργάσιµο ηµέρα µετά τη λήξη της επόµενης περιόδου εκτοκισµού. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής του δανείου από τον Εκδότη, ο οµολογιούχος θα έχει την επιλογή της µετατροπής των οµολογιών του σε µετοχές πριν την αποπληρωµή. Ειδοποίηση για την Πρόωρη Αποπληρωµή Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος πρόωρης αποπληρωµής, ο εκδότης ενηµερώνει τον οµολογιούχο 15 ηµέρες πριν τη λήξη του πέµπτου έτους. Στην περίπτωση της αποπληρωµής λόγω της µεταβολής του φορολογικού πλαισίου, ο εκδότης ενηµερώνει τον οµολογιούχο 30 ηµέρες πριν την άσκηση του δικαιώµατος. Φορολογικές Κρατήσεις Ηµεροµηνία Εκδόσεως Ηµεροµηνία Λήξεως Τα έσοδα τόκων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 10% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φόρος εισοδήµατος παρακρατείται στην πηγή κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. [ - - ] [ - - ] Ηµεροµηνία Αποπληρωµής Πρόωρης [ - - ] Σελίδα 10 από 169

11 Εισαγωγή στο ΧΑΑ και ιαπραγµάτευση Μονάδα ιαπραγµάτευσης Οι οµολογίες θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 10 οµολογίες Εκκαθάριση Οµολογιών Εισηγµένων Μέσω του ΚΑΑ Εγγυήσεις, Ασφάλειες, Ρήτρες Εφαρµοστέο ίκαιο ωσιδικία Άνευ Οι οµολογίες θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών Χαρακτηριστικά της Εκδοσης και των Οµολογιών Υποκείµενη Αξία Ονοµαστική Αξία Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο πριν την Έκδοση του ανείου Κοινές και προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές της Εγνατία Τράπεζα A.E. 1,170 Ευρώ ανά µετοχή Το υφιστάµενο κεφάλαιο της Εγνατία Τράπεζα A.E. αποτελείται από κοινές και προνοµιούχες µετοχές ως ακολούθως: Μετοχικό Κεφάλαιο Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία εκατ. Ευρώ εκατ. ρχ Κοινές , ,54 Προνοµιούχες , ,94 Σύνολο ,00 111, ,48 ικαίωµα Προτίµησης Το δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων, όπως αυτό αναλύεται ανωτέρω, είναι: Οµολογίες Οµολογίες προς Κοινές / Προνοµ. Μετοχές Οµολογίες Μετατρέψιµες σε Κοινές Μετοχές , Οµολογίες Μετατρέψιµες σε Προνοµιούχες Μετοχές , Αριθµός Οµολογιών Αριθµός Οµολογιών Ονοµαστική Αξία Οµολογιών οµολογίες, από τις οποίες - οι οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές και - οι οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε προνοµιούχες µετοχές. 3,20 Ευρώ/οµολογία Η ονοµαστική αξία είναι ίση µε την τιµή διάθεσης και την τιµή µετατροπής. (Ονοµαστική Αξία = Τιµή Εκδοσης/ ιάθεσης = Τιµή Μετατροπής) Τιµή ιάθεσης Οµολογιών Τιµή Αποπληρωµής 3,20 Ευρώ/οµολογία [Στο 100% (par) της ονοµαστικής αξίας της οµολογίας] 3,20 Ευρώ/οµολογία Σελίδα 11 από 169

12 [Στο 100% (par) της ονοµαστικής αξίας της οµολογίας] Τοκοµερίδιο και Περίοδοι Εκτοκισµού Ο τόκος θα υπολογίζεται επί του συνόλου της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών σύµφωνα µε το ισχύον κάθε περίοδο επιτόκιο. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευµένος και υπολογίζεται βάσει των πραγµατικών διανυθεισών ηµερών προς 360 ηµέρες (actual/360 days). Τα τοκοµερίδια θα πληρώνονται τριµηνιαίως, η δε διάρκειά των θα είναι ταυτόσηµη µε τα ετήσια ηµερολογιακά τρίµηνα (ηµεροµηνίες λήξης την 31 η Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεµβρίου και 31 η εκεµβρίου κάθε έτους), εκτός του πρώτου και του τελευταίου τοκοµεριδίου. Ειδικότερα, η πρώτη τοκοφόρος περίοδος θα αρχίζει την ηµεροµηνία εκδόσεως του δανείου και θα λήγει την 30 η Ιουνίου Η τελευταία τοκοφόρος περίοδος θα αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου 2013 και θα έχει διάρκεια έως και την ηµεροµηνία λήξης του δανείου. Η πληρωµή των τοκοµεριδίων θα γίνεται µε ισχύ της αρχής της «Επόµενης Εργάσιµης Ηµέρας». Η πληρωµή των τοκοµεριδίων των άϋλων οµολογιών θα γίνει µε µεσολάβηση του ΚΑΑ µε την ακόλουθη διαδικασία: - Η Τράπεζα γνωστοποιεί στο ΚΑΑ την ηµέρα προσδιορισµού των δικαιούχων τόκου και το επιτόκιο. Ο υπολογισµός τον τόκων γίνεται από την Τράπεζα. - Το ΚΑΑ, µε την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ηµέρας αυτής και εφόσον η Τράπεζα έχει καταθέσει το συνολικό ποσό των τόκων στο λογαριασµό που έχει ορίσει το ΚΑΑ, προχωρεί στις ακόλουθες ενέργειες: - Παρακρατεί τον φόρο που αναλογεί στους τόκους σύµφωνα µε την νοµοθεσία. - Αποδίδει στους Χειριστές για λογαριασµό των επενδυτών τα ποσά που αναλογούν σε οµολογίες καταχωρηµένες σε Λογαριασµούς Χειριστή. - Αποδίδει στους οµολογιούχους το ποσό των τόκων για τίτλους καταχωρηµένους στον Ειδικό Λογαριασµό. Οι βεβαιώσεις είσπραξης του φόρου για φορολογική χρήση χορηγούνται: - Από τους Χειριστές, για οµολογίες καταχωρηµένες σε Λογαριασµό Χειριστή. - Από το ΚΑΑ, για οµολογίες καταχωρηµένες στον Ειδικό Λογαριασµό. Επιτόκιο & Επαύξηση Α) 1-5 έτος Β) 6-10 έτος Το επιτόκιο θα είναι κυµαινόµενο, µε επαύξηση µετά το 5 ο έτος. Επιτόκιο αναφοράς: Euribor (*) Περίοδος επιτοκίου: τρεις µήνες Περίοδος τοκοφορίας: τρεις µήνες Περιθώριο (spread): 1,75% (*) όπως αυτό καθορίζεται από την European Bankers Association για την αντίστοιχη περίοδο επιτοκίου, 2 (δύο) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της επόµενης περιόδου τοκοφορίας. Επιτόκιο αναφοράς: Euribor (*) Σελίδα 12 από 169

13 Περίοδος επιτοκίου: τρεις µήνες Περίοδος τοκοφορίας: τρεις µήνες Περιθώριο (spread): 3,25% (*) όπως αυτό καθορίζεται από την European Bankers Association για την αντίστοιχη περίοδο επιτοκίου, 2 (δύο) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της επόµενης περιόδου τοκοφορίας. Τιµή Μετατροπής Λόγος Μετατροπής ικαίωµα Μετατροπής 3,20 Ευρώ/οµολογία Κάθε 10 οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε 10 κοινές ονοµαστικές µετοχές. Μετά τον 6 ο µήνα, αρχής γενοµένης την 1 η Σεπτεµβρίου Η άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής θα γίνεται κάθε µήνα. Οι οµολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη µετατροπή των εν λόγω τίτλων σε τίτλους της Εταιρίας µόνο κατά τις ηµεροµηνίες µετατροπής. Ηµεροµηνίες Μετατροπής Κατά την πρώτη εργάσιµο ηµέρα κάθε µήνα, αρχής γενοµένης την 1 η Σεπτεµβρίου 2003, και για συνολικά 3 (τρεις) συνεχείς εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση της µετατροπής δεν θα οφείλονται οι δεδουλευµένοι τόκοι του ληξιπρόθεσµου (κατά τον χρόνο µετατροπής) τοκοµεριδίου. ιαδικασία Μετατροπής Συνέπειες Μετατροπής Καταγγελία Εκκαθάριση πτώχευση Εταιρίας Τόκοι Υπερηµερίας Οι οµολογιούχοι που επιθυµούν τη µετατροπή θα απευθύνονται στον χειριστή τους (ΑΧΕ ή τράπεζες-θεµατοφύλακες) εντός των πρώτων 3 εργάσιµων ηµερών πριν την εκάστοτε ηµεροµηνία µετατροπής, συµπληρώνοντας το ειδικό έντυπο για τη µετατροπή και ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζει η χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. Ο οµολογιούχος καθίσταται µέτοχος από την ηµεροµηνία πίστωσης της µερίδας του µε τον αριθµό µετοχών που προκύπτει από τη µετατροπή, δικαιούµενος της άσκησης όλων των δικαιωµάτων του ως µέτοχος, καθώς επίσης και σε λήψη µερίσµατος από τα αδιανέµητα κέρδη της χρήσεως, κατά την οποία έγινε η µετατροπή. Στην περίπτωση, κατά την οποία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Οµολογιακού ανείου συµβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: - Αν η Εταιρία τεθεί σε εκκαθάριση συνεπεία λύσεως ή ανακλήσεως της διοικητικής πράξης που ενέκρινε τη σύστασή της. - Αν η Εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση. Σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης της Εταιρίας οι απαιτήσεις των οµολογιούχων δεν εξοφλούνται παρά µόνο µετά την εξόφληση όλων των άλλων κατηγοριών οφειλών που θα εκκρεµούν κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης ή της πτώχευσης και δεν θα είναι µειωµένης εξασφάλισης. Η Εταιρία, στην περίπτωση που καθυστερήσει την πληρωµή οποιασδήποτε οφειλής της προς τους οµολογιούχους από το οµολογιακό δάνειο σύµφωνα µε τους όρους του, υποχρεούται να καταβάλει αµέσως από την καθυστέρηση, και χωρίς ανάγκη οχλήσεως, τόκους υπερηµερίας, υπολογιζόµενους µε επιτόκιο ίσο Σελίδα 13 από 169

14 µε το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο υπερηµερίας για εξωτραπεζικές οφειλές, υπολογιζόµενο µε βάση έτος 360 ηµερών και τον πράγµατι διαδραµώντα χρόνο. Εταιρικά Γεγονότα Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ισχύος του οµολογιακού δανείου η Εταιρία αυξήσει το µετοχικό κεφάλαιό της µε καταβολή µετρητών ή µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή/και αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων ή εκδώσει άλλο µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο µε απόφαση της ΓΣ, λαµβάνοντας υπόψη την τιµή διάθεσης των µετοχών που θα αντιστοιχούν στην αύξηση δύναται να υιοθετήσει ένα ή περισσότερα ή και όλα από τα ακόλουθα µέτρα: Να επιτρέψει στους οµολογιούχους την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών τους σε µετοχές σε άτακτα χρονικά διαστήµατα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στη σχεδιαζόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Να τους αποζηµιώσει µε καταβολή µετρητών, αγοράζοντας τις οµολογίες τους µε βάση τους όρους του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, µετά από προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Να αναπροσαρµόσει τον προβλεπόµενο ανωτέρω λόγο µετατροπής σύµφωνα µε τη νέα προσαρµοσµένη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος επί το ποσοστό καλύψεως της τελικής αυξήσεως. Σε περίπτωση που η Εταιρία θα προβεί, µε απόφαση της ΓΣ των µετόχων της, σε split (κατάτµηση) ή reverse split (αύξηση της ονοµαστικής τιµής της µετοχής σύντµηξη) των µετοχών της, θα αναπροσαρµόζεται αναλόγως ο λόγος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές. Σηµειώνεται, ότι σε καµία από τις περιπτώσεις αναπροσαρµογής του λόγου µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές δεν προβλέπεται επικύρωση από γενική συνέλευση των οµολογιούχων. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν προβλέπεται αναπροσαρµογή του λόγου µετατροπής, δεν θα µεσολαβεί έκτακτη περίοδος µετατροπής, αλλά οι οµολογιούχοι θα µπορούν να µετατρέπουν τις οµολογίες τους στις καθορισµένες από τους όρους του δανείου µηνιαίες περιόδους µετατροπής. 1.3 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο Τα στοιχεία των χρήσεων 1997 και 1998 αφορούν την Εγνατία Τράπεζα προ της συγχωνεύσεως της µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε το 1999, και κατά συνέπεια έχουν αµιγώς ιστορικό χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε αυτά της περιόδου Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 1999 περιλαµβάνουν και αυτά της Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσης Ποσά σε χιλ. Ευρώ Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , , ,29 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα , , , , ,17 Σελίδα 14 από 169

15 Έσοδα προµηθειών 5.830, , , , ,60 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών 6.018, , , , ,14 πράξεων Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως , , , , ,54 Κέρδη προ αποσβέσεων, προβλέψεων και 9.090, , , , ,10 φόρων Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 7.770, , , , ,87 Κέρδη προ φόρων 4.059, , , , ,08 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και 4.059, , , , ,46 αµοιβές.σ Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, 4.059, , , , ,46 αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0, , ,39 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών(1) Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης(2) Κέρδη ανά Μετοχή (Ποσά σε Ευρώ) Προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων 0,34 0,31 0,37 0,63 0,60 Προ αποσβέσεων και φόρων 0,29 0,26 0,30 0,47 0,43 Προ φόρων 0,15 0,19 0,23 0,38 0,33 Μετά από φόρους και αµοιβές.σ 0,15 0,19 0,16 0,28 0,22 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 Για τον υπολογισµό του σταθµισµένου αριθµού µετοχών λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, και οι κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών. (2) Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα Χρήσης Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κέρδη προ φόρων 4.059, , , , ,08 Μείον Αποσβέσεις 2.385, , ,68 0,00 0,00 Μείον Υποαξία τίτλων ως εγγύηση απαιτήσεων 0,00 0,00 0, , ,29 Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 1.673, , , , ,27 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ 1.673, , , , ,66 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 1.673, , , , ,66 Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε χιλ. Ευρώ Συνολικά Ίδια Κεφάλαια βάσει ηµοσιευµένου Ισολογισµού , , , , ,31 Μείον Αποσβέσεις 2.385, , , ,23 0,00 Μείον Υποαξία τίτλων ως εγγύηση 0,00 0,00 0, , ,29 απαιτήσεων Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 0,00 0,00 0,00 117, ,23 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , , , , ,27 Σελίδα 15 από 169

16 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία των Ισολογισµών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο Τα στοιχεία των χρήσεων 1997 και 1998 αφορούν την Εγνατία Τράπεζα προ της συγχωνεύσεως της µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε το 1999, και κατά συνέπεια έχουν αµιγώς ιστορικό χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε αυτά της περιόδου Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 1999 περιλαµβάνουν και αυτά της Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία Ισολογισµού Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική , , , , ,98 Τράπεζα Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 2.604, , , , ,32 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , , , , ,28 Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον , , , , ,87 προβλέψεις) Συµµετοχές Μετοχές 2.324, , , , ,45 Αύλα Πάγια στοιχεία 1.534, , , , ,47 Ενσώµατα Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) , , , , ,11 Σύνολο Ενεργητικού , , , , ,56 Ίδια κεφάλαια , , , , ,31 Προβλέψεις και λοιπά στοιχεία Παθητικού 3.724, , , , ,51 Υποχρεώσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα , , , , ,62 Υποχρεώσεις σε πελάτες , , , , ,53 Σύνολο Παθητικού , , , , ,56 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. της περιόδου : είκτες ρυθµού αύξησης Χορηγήσεις 27,1% 151,8% 26,7% 53,0% 19,4% Σύνολο Ενεργητικού 27,0% 157,4% 25,6% 14,7% 21,0% Καταθέσεις 13,1% 220,7% 8,6% 15,3% 40,1% Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα (18,8%) 160,0% 16,0% 17,4% 9,5% Μικτό κέρδος (7,0%) 118,8% 51,1% 29,7% 19,5% Κέρδη προ φόρων 314,4% (71,9%) 1.676,2% 78,1% (11,7%) ιάρθρωσης Ισολογισµού Χορηγήσεις σε πελάτες / Σύνολο 67,0% 51,9% 52,4% 70,0% 69,0% Ενεργητικού Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού /Σύνολο 92,00% 94,77% 93,38% 92,10% 93,50% Ενεργητικού Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού 7,4% 12,6% 16,7% 15,3% 13,1% Τοκοφόρες Υποχρεώσεις/ Σύνολο 87,26% 89,15% 83,77% 83,03% 86,29% Παθητικού Καταθέσεις / Σύνολο Παθητικού 78,60% 77,59% 67,11% 67,46% 78,11% ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα/ Σύνολο Ενεργητικού 15,9% 18,6% 18,8% 8,1% 7,5% ιάρθρωση Εσόδων Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων 80,7% 81,5% 74,4% 76,4% 81,5% Σελίδα 16 από 169

17 Έσοδα από Προµήθειες/ Σύνολο Εσόδων 11,1% 11,9% 14,3% 13,3% 13,6% Έσοδα από Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις και Τίτλους / Σύνολο Εσόδων Αποδοτικότητας 8,2% 6,6% 11,4% 10,3% 4,9% Τοκοφόρων Στοιχείων Ενεργητικού 8,46% 3,92% 2,94% 3,97% 5,01% (καθαρό) Καθαρό περιθώριο επιτοκίου 4,45% 3,92% 2,94% 3,97% 5,01% Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων 17,6% 0,0% 6,6% 9,0% 7,7% Απόδοση Ενεργητικού 1,1% 0,0% 1,0% 1,4% 1,1% Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη. Στις ενοποιηµένες Λογιστικές Καταστάσεις 1/1/ /12/2001 περιλαµβάνονται: α) Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες: Egnatia Bank (Romania) S.A. Εγνατία Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εγνατία Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εγνατία Πρακτορειακές Εργασίες Ε.Π.Ε. Εγνατία Fin Α.Ε. Εγνατία Leasing Α.Ε. β) Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες: EUROCAMBIO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. EUROLEADER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο Τα στοιχεία των χρήσεων 1997 και 1998 αφορούν τα ενοποιηµένα µεγέθη της Εγνατία Τράπεζας προ της συγχωνεύσεως της µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε το 1999, και κατά συνέπεια έχουν αµιγώς ιστορικό χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε αυτά της περιόδου Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 1999 περιλαµβάνουν και αυτά της Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσης Ποσά σε χιλ. Ευρώ Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , , ,79 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα , , , , ,22 Έσοδα προµηθειών , , , , ,46 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 9.563, , , , ,57 Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως , , , , ,44 Κέρδη προ αποσβέσεων, προβλέψεων και φόρων , , , , ,92 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , , , ,16 Κέρδη προ φόρων 4.917, , , , ,10 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ 4.627, , , , ,44 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 4.627, , , , ,44 Μείον: ικαιώµατα Μειοψηφίας 172,80 780, , ,32 324,01 Ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας , , , , ,00 Σελίδα 17 από 169

18 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (1) Ποσά σε Ευρώ Κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων ανά µετοχή 0,62 0,37 0,82 0,61 0,64 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων ανά µετοχή 0,38 0,30 0,74 0,45 0,46 Κέρδη προ φόρων ανά µετοχή 0,18 0,22 0,66 0,34 0,31 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ ανά µετοχή 0,17 0,19 0,41 0,19 0,19 (1) Για τον υπολογισµό του σταθµισµένου αριθµού µετοχών λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, και οι κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών. Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κέρδη προ φόρων 4.905, , , , ,10 Μείον Αποσβέσεις 2.385, , , ,23 0,00 Μείον Υποαξία τίτλων ως εγγύηση απαιτήσεων 0,00 0,00 0, , ,29 Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 2.519, , , , ,59 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ 2.230, , , , ,93 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 2.230, , , , ,93 Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε χιλ. Ευρώ Συνολικά Ίδια Κεφάλαια βάσει ηµοσιευµένου Ισολογισµού , , , , ,68 Μείον Αποσβέσεις 2.385, , , ,23 0,00 Μείον Υποαξία τίτλων ως εγγύηση 0,00 0,00 0, , ,29 απαιτήσεων Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 0,00 0,00 0,00 117, ,23 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , , , , ,64 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία των Ενοποιηµένων Ισολογισµών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο Τα στοιχεία των χρήσεων 1997 και 1998 αφορούν τα ενοποιηµένα µεγέθη της Εγνατία Τράπεζας προ της συγχωνεύσεως της µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε το 1999, και κατά συνέπεια έχουν αµιγώς ιστορικό χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε αυτά της περιόδου Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 1999 περιλαµβάνουν και αυτά της Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία Ισολογισµού Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) , , , , , , , , , ,26 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών , , , , ,70 Σελίδα 18 από 169

19 ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις) , , , , ,50 Συµµετοχές Μετοχές 1.691, , , , ,69 Αύλα Πάγια στοιχεία 1.633, , , , ,02 Ενσώµατα Πάγια στοιχεία , , , , ,65 (αναπόσβεστη αξία) Σύνολο Ενεργητικού , , , , ,77 Ίδια κεφάλαια , , , , ,68 Προβλέψεις και λοιπά στοιχεία 5.499, , , , ,76 Παθητικού Υποχρεώσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα , , , , ,43 Υποχρεώσεις σε πελάτες , , , , ,11 Σύνολο Παθητικού , , , , ,77 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του οµίλου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. της περιόδου : είκτες ρυθµού αύξησης Χορηγήσεις 27,9% 153,3% 38,7% 38,6% 20,2% Σύνολο Ενεργητικού 12,6% 227,2% 34,1% 7,3% 22,0% Καταθέσεις 12,8% 221,5% 7,9% 16,1% 40,5% Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα (19,0%) 77,1% 66,1% 17,4% 10,5% Μικτό κέρδος (2,1%) 87,3% 170,2% (0,5%) 8,9% Κέρδη προ φόρων 305,7% 115,6% 439,4% (43,0%) (10,3%) ιάρθρωσης Ισολογισµού Χορηγήσεις σε πελάτες / Σύνολο 67,3% 52,1% 53,8% 69,5% 68,5% Ενεργητικού Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού /Σύνολο 92,04% 94,74% 92,64% 91,88% 92,90% Ενεργητικού Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού 7,5% 9,3% 16,3% 15,2% 12,8% Τοκοφόρες Υποχρεώσεις/ Σύνολο 86,62% 88,79% 81,78% 82,25% 85,05% Παθητικού Καταθέσεις / Σύνολο Παθητικού 77,99% 76,62% 61,68% 66,72% 76,82% ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα/ Σύνολο Ενεργητικού 15,9% 19,0% 17,9% 8,1% 7,4% ιάρθρωση Εσόδων Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο 78,8% 71,6% 51,7% 65,5% 73,5% Εσόδων Έσοδα από Προµήθειες/ Σύνολο Εσόδων 10,1% 20,1% 40,1% 26,4% 21,5% Έσοδα από Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις και Τίτλους / Σύνολο Εσόδων Αποδοτικότητας 11,1% 8,3% 8,2% 8,1% 5,0% Καθαρό περιθώριο επιτοκίου 4,75% 2,76% 2,58% 3,75% 4,99% Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων 19,1% 10,7% 13,8% 5,7% 6,4% Απόδοση Ενεργητικού 1,3% 1,1% 2,4% 1,0% 0,9% Σελίδα 19 από 169

20 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ETAIΡΕIΑΣ 2.1 Γενικά Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.E. από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ραγατσανίου 8, Αθήνα, τηλ , αρµόδιοι οι κ.κ. Ν. Μπαδήµας και Χ. Τσούκας. Στα γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., Ζεφύρου 56 - Π.Φάληρο, τηλ , αρµόδιοι οι κ.κ. Κ. Καλλιµάνη και. Α. Νικολαϊδης. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Όλα τα έγγραφα και κάθε είδους δικαιολογητικά που αφορούν το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στα γραφεία της Εταιρίας, Ζεφύρου 56 - Π.Φάληρο, τηλ , αρµόδιοι οι κ.κ. Κ. Καλλιµάνη και. Α. Νικολαϊδης. Το Ενηµερωτικό ελτίο θα είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Εταιρείας, στα κατά τόπους καταστήµατά της, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στα µέλη του ΧΑΑ, καθώς επίσης και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 10. Οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι οι: α) ο κ. Βασίλειος Κελτσόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, κάτοικος Αθηνών, τηλ: β) ο κ. Άγγελος Σαπρανίδης, Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, κάτοικος Θεσσαλονίκης τηλ: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας δηλώνει ότι, όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. - Σε βάρος της Τράπεζας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου. Σελίδα 20 από 169

21 2.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Η Τράπεζα ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικών χρήσεων διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Γεώργιος Κεραµόντε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και κ. Αιµίλιος Καρακώστας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της Εταιρίας ιεθνής Ελεγκτική Α.Ε. ενώ τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης του 2001 διενήργησαν οι κ.κ. Παναγιώτης Μαρκόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Ιωάννα Γκόγκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της εταιρείας SOL ERNST & YOUNG. Τα πιστοποιητικά ελέγχου του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου κάτω από τους αντίστοιχους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Σηµειώσεις Οικονοµικών Καταστάσεων και Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή: Χρήση 1997: Σηµειώσεις Ισολογισµού Η προηγούµενη χρήση ήταν δεκαοκτάµηνης διάρκειας (01/07/ /12/1996). Η καταβολή του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε στις 18/01/98, σύµφωνα µε τη ληφθείσα σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης, αναµορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας. Πιστοποιητικό Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Κατά την παρούσα χρήση η Τράπεζα δεν διενήργησε, σε ορισµένα από τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, αποσβέσεις. Η ίδια περίπου τακτική ακολουθήθηκε και κατά τις προηγούµενες χρήσεις µε βάση την ευχέρεια που παρείχετο από τις διατάξεις του Ν 2065/1992. Οι αποσβέσεις που κατά την παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 813 εκατ. περίπου (αντίστοιχο ποσό προηγούµενης χρήσεως: δρχ.958 εκατ.). 2) Η υφιστάµενη κατά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις εκ. δρχ αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 0,50% επί του µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων της Τράπεζας παρούσης και προηγούµενων χρήσεων, ενώ το επιτρεπόµενο από τις φορολογικές διατάξεις ανώτατο ποσοστό ανέρχεται σε 1%. Ο σχηµατισµός της πρόβλεψης σε ποσοστό µικρότερο του επιτρεπόµενου έγινε επειδή η Τράπεζα έκρινε ότι η σχηµατισθείσα πρόβλεψη είναι επαρκής για την αντιµετώπιση απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις. Εάν η εν λόγω πρόβλεψη παρούσης και προηγούµενων χρήσεων είχε σχηµατιστεί σε ποσοστό 1%, το συνολικό πόσό αυτής κατά την θα ανταποκρινόταν κατά την άποψή µας περισσότερο στην πραγµατικότητα. 3) Η Τράπεζα βασιζόµενη στην υπ αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε παραγ.14 του Κ.Ν.2190/1920, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, επειδή κανένας από το προσωπικό της δεν είχε συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση κατά την επόµενη χρήση. Χρήση 1998: Σηµειώσεις Ισολογισµού 1) Στη χρήση 1998 το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά δρχ , δια καταβολής αύξηση µε µετρητά προέκυψε διαφορά εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο δρχ ) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού ''Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις '' περιλαµβάνεται και η αξία κτήσεως µετοχών της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, των οποίων η τρέχουσα αξία, µε βάση τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή µηνός εκεµβρίου 1998, είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσεώς τους κατά δρχ. 13 δισ. περίπου. 3) Το διοικητικό συµβούλιο στη συνεδρίασή του στις 7/12/98 αποφάσισε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας από την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 και επ. του Κ.Ν 2190/20 και του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 και επιπλέον όρισε ως ηµεροµηνία καταρτίσεως του Ισολογισµού µετασχηµατισµού της Τράπεζας την 31/12/98. Σελίδα 21 από 169

22 4) Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της παρούσης. Πιστοποιητικό Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1α) Κατά την παρούσα χρήση όπως και κατά τις προηγούµενες, η Τράπεζα δεν διενήργησε, σε ορισµένα από τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, συνολικού ποσού δρχ. 687 εκατ. περίπου ( αντίστοιχο ποσό προηγούµενης χρήσεως δρχ. 810 εκατ. 1β) ιενήργησε όµως, στην κλειόµενη χρήση σε αντίθεση µε την προηγούµενη, επί του ηλεκτρονικού της εξοπλισµού αποσβέσεις, συνολικού ποσού 419 εκατ. περίπου. 2) Η υφιστάµενη κατά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις δρχ. 1742,7εκατ. περίπου αναλογεί σε ποσοστό περίπου 0,55% επί του µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων της Τράπεζας παρούσης και προηγούµενων χρήσεων, ενώ το ανώτατο επιτρεπόµενο, από τις φορολογικές διατάξεις ανώτατο ποσοστό ανέρχεται σε 1%. Ο σχηµατισµός της πρόβλεψης σε ποσοστό µικρότερο του επιτρεπόµενου έγινε επειδή η Τράπεζα έκρινε ότι το ποσό της πρόβλεψης είναι επαρκές για την αντιµετώπιση απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις. Εάν η εν λόγω πρόβλεψη παρούσης και προηγούµενων χρήσεων είχε σχηµατιστεί σε ποσοστό 1%, το συνολικό πόσό αυτής κατά την θα ανταποκρινόταν κατά την άποψή µας περισσότερο στην πραγµατικότητα. 3) Η Τράπεζα βασιζόµενη στην υπ αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε παραγ.14 του Κ.Ν.2190/1920, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση κατά την επόµενη χρήση. Κυρίως λόγω του πολυαρίθµου προσωπικού της Τράπεζας, δεν µπορέσαµε να υπολογίσουµε το σχετικό ποσό, στην περίπτωση που η Τράπεζα θα σχηµάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Χρήση 1999: Σηµειώσεις Ισολογισµού Την 30η Ιουλίου 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των τραπεζών ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., δι απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη, µε βάση τους ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 31ης εκεµβρίου Κατά τη συγχώνευση αυτή και έπειτα από το συµψηφισµό της αξίας των κατεχοµένων, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ µετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, και του αντίστοιχου µετοχικού κεφαλαίου, προέκυψε χρεωστική διαφορά δρχ εκατ., η οποία µεταφέρθηκε απευθείας στο λογαριασµό «ιαφορά προκύψασα από τη συγχώνευση» (12α του παθητικού). Τα ποσά της προηγούµενης χρήσεως 1998 προήλθαν από την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., µετά την απαλοιφή των διεταιρικών κονδυλίων µεταξύ των δύο τραπεζών. Στη χρήση 1999 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µε έκδοση νέων µετόχων, ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. και τιµής έκδοσης εκάστη µε καταβολή µετρητών. Η προκύψασα διαφορά µεταξύ ονοµαστικής αξίας και τιµής έκδοσης των µετόχων, δρχ µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της παρούσης. Το ύψος της πρόβλεψης για συντάξεις προσωπικού και παρόµοιες υποχρεώσεις (6α του παθητικού) εκ δρχ. 55 εκατ. αφορά µέρος του προσωπικού και έχει υπολογισθεί µε βάση σχετική µελέτη. Για το υπόλοιπο προσωπικό η Τράπεζα βασιζόµενη στην υπ αριθ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Πιστοποιητικό Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Κατά την κλειόµενη χρήση, η Τράπεζα δεν διενήργησε, σε ορισµένα από τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, συνολικού ποσού δρχ. 740 εκατ. περίπου ( αντίστοιχο ποσό προηγούµενης χρήσεως δρχ. 687 εκατ. περίπου). 2) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Απαιτήσεις κατά πελατών» περιλαµβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ. 19 δις περίπου, οι οποίες καλύπτονται µερικώς από εµπράγµατες ή άλλες ασφάλειες. Για την κάλυψη της απώλειας που θα προκύψει κατά την ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, η Τράπεζα έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη δρχ. 9,5 δις περίπου.» Χρήση 2000: Σηµειώσεις Ισολογισµού εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της Τράπεζας. Σελίδα 22 από 169