ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΈΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 Εκπρόσωπος/ ιαχειρίστρια Τράπεζα ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Σύµβουλος Έκδοσης: ΑΘΗΝΑ, Νοέµβριος 2002 Σελίδα 1 από 169

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Γενικοί όροι έκδοσης Χαρακτηριστικά της Εκδοσης και των Οµολογιών Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ETAIΡΕIΑΣ Γενικά Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικός Έλεγχος ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Γενικά Στοιχεία Έκδοσης Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου ιαδικασία Εγγραφής και ιάθεσης των Οµολογιών ιαδικασία εξάσκησης του δικαιώµατος µετατροπής από τους οµολογιούχους ιαπραγµάτευση και Εκκαθάριση Οµολογιών Σύµβουλος Έκδοσης - Εκπρόσωπος/ ιαχειριστής απάνες Έκδοσης Εξουσίες και καθήκοντα διαχειριστή Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου έτους Προορισµός των νέων κεφαλαίων από την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ Γενικά ικαιώµατα Οµολογιούχων Μετατροπή ικαιωµάτων Εφαρµοστέο ίκαιο ικαιοδοσία Παραγραφή Φορολογία Οµολογιών Φορολογία Μερισµάτων Φορολογία Μετοχών Φορολογία Συναλλαγών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Γενικά Ιστορικό Εταιρική ιακυβέρνηση Αντικείµενο Εργασιών Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ασφαλιστήρια συµβόλαια Εξέλιξη Λογιστικής Αξίας Παγίων Eγγυητικές Επιστολές Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση εργασιών Όργανα ιοίκησης Όργανα εποπτείας ιεύθυνση εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εξελίξεις του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα Προοπτικές του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα Θέση της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.E. στην Αγορά...84 Σελίδα 2 από 169

3 8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Κύκλος εργασιών κατά κατηγορία δραστηριότητος Ανάλυση Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρήσεων Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Ταµειακές ροές Ανάλυση Ενοποιηµένων Οικονοµικών στοιχείων Ανάλυση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Ανάλυση Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ενοποιηµένες Ταµειακές ροές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Κατάσταση Ισολογισµού ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Θυγατρικές εταιρείες Εγνατία Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Εγνατία Α.Ε..Α.Κ Εγνατία Πρακτορειακές Εργασίες Ε.Π.Ε Εγνατία Leasing Α.Ε Egnatia FIN Α.Ε Egnatia Bank ( Romania ) S.A Συγγενείς εταιρείες EUROCAMBIO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛ/ΤΟΣ Α.Ε EUROLEADER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛ/ΤΟΣ Α.Ε ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε ΤΕΚΟΜ Α.Β.Ε.Τ.Ε ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΤΕΟ ΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Α.Ε ACTIS Συστήµατα & Υπηρεσίες Πληροφορικής Α.Ε MAMIDOIL-JETOIL ΕΡΜΗΣ ΒΙΤΤΟΜ ΜΑΜΙΤΑΝΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: TREK A.E ΕΤΑΙΡΕΙΑ: GEOLAB A. E ΕΤΑΙΡΕΙΑ: YIOI. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ Α.Ε ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α. Ε ΕΛΦΙΝΙ Α.Ε ΕΛΦΙΝΙ II Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΑΡΑΛ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ Α.Ε TALANTON INVESTMENTS INC ΤΕΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ STYGA Compania Naviera SA ΙΝΙOCHOS INVESTMENT TRUST INC Sambelo Limited ιεταιρικές συναλλαγές ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελίδα 3 από 169

4 i. Γενικές Πληροφορίες I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (στο εξής η «Τράπεζα», «ο Εκδότης» ή «η Εκδότρια»), οι επενδυτές πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους και τους επενδυτικούς παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους στο οµολογιακό δάνειο της Τράπεζας. Οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µία ολοκληρωµένη εικόνα για την λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση σε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα έκδοση του οµολογιακού µετατρέψιµου δανείου οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Τράπεζας όσον αφορά την στρατηγική, τον σχεδιασµό και τις προθέσεις της. Οι εκτιµήσεις αυτές αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της Τράπεζας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα, βασίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Υπάρχουν µερικοί κίνδυνοι/παράγοντες οι οποίοι ενδεχοµένως θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα της Τράπεζας. ii. Επενδυτικoi κίνδυνοι Πιθανές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της Τράπεζας: Το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχει υποστεί αλλαγές, µε σκοπό κυρίως να εναρµονιστεί µε τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εισάγει θεσµικές αλλαγές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Για παράδειγµα, από τον Φεβρουάριο του 1999, η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τις ελληνικές τράπεζες να διενεργούν ειδικές προβλέψεις για τα δάνεια, ανάλογα µε το είδος του δανείου που χορηγείται και τον αριθµό των ηµερών που το δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 1999, η Τράπεζα της Ελλάδος εισήγαγε ορισµένες αλλαγές σχετικά µε το καθεστώς των δεσµεύσεων, ώστε να περιορίσει την πιστωτική επέκταση. Πιθανές παρόµοιες θεσµικές αλλαγές στο µέλλον είναι δυνατό να υποχρεώσουν τις ελληνικές τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας, να αυξήσουν τις προβλέψεις και τα αποθεµατικά τους, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. εδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν τυχόν µελλοντικές θεσµικές αλλαγές η διοίκηση της Τράπεζας φροντίζει επιµελώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειµένου να είναι σε θέση να λαµβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την οµαλή προσαρµογή σε τυχόν τέτοιες αλλαγές. Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Η αναµενόµενη υιοθέτηση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την χρήση του 2003 ενδεχοµένως να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο χειρισµού των κονδυλίων του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. Σελίδα 4 από 169

5 Ισχυρός ανταγωνισµός: Η Τράπεζα αντιµετωπίζει ισχυρό ανταγωνισµό από ελληνικές τράπεζες και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών παρεµφερών µε της Τράπεζας. Η απελευθέρωση στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα έχει οδηγήσει σε αυξανόµενο ανταγωνισµό στον κλάδο και συµπίεση των περιθωρίων επιτοκίων. Επιπλέον, η Τράπεζα αντιµετωπίζει ανταγωνισµό από ξένες τράπεζες, πολλές από τις οποίες διαθέτουν πόρους σηµαντικά µεγαλύτερους από αυτούς της Τράπεζας. Η υιοθέτηση του Ευρώ από την Ελλάδα, είναι δυνατό να εντείνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ενδεχόµενο ο αυξανόµενος ανταγωνισµός από τις ξένες τράπεζες λόγω της εισαγωγής του Ευρώ στην Ελλάδα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας. Ενδεχόµενη Αποτυχία στις Πρωτοβουλίες της Τράπεζας για αύξηση της κερδοφορίας: Τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα έχει αναπτύξει τις εξής ενέργειες για τη βελτίωση της κερδοφορίας της και τη µείωση του κόστους της: διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που δεν άπτονται των κυρίων δραστηριοτήτων της Τράπεζας, όπως ασφάλειες, χρηµατιστηριακές συναλλαγές, πιστωτικές κάρτες και αµοιβαία κεφάλαια µέσω του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας, καθιέρωση νέων διαδικασιών για έγκριση και παρακολούθηση πιστώσεων, µε σκοπό τη βελτίωση της σύνθεσης του ενεργητικού της Τράπεζας, αύξηση χορηγήσεων σε τοµείς µε υψηλά περιθώρια κέρδους, όπως επιχειρηµατική, στεγαστική και καταναλωτική πίστη, αναβάθµιση των συστηµάτων πληροφορικής, εφαρµογή νέων συστηµάτων για τη διαχείριση κινδύνου της αγοράς. Ο βαθµός επιτυχίας της στρατηγικής εξαρτάται εν µέρει- από µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς παράγοντες που δεν ελέγχονται από την Τράπεζα, όπως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και η σύγκλισή της µε τις οικονοµίες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιµή των µετοχών: Η τιµή της µετοχής της Τράπεζας επηρεάζεται από µία σειρά παραγόντων. Μεταξύ αυτών των παραγόντων συµπεριλαµβάνονται: Ενδεχόµενες διακυµάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσµατα της Τράπεζας. Η πορεία της Ελληνικής οικονοµίας. Ενδεχόµενες πωλήσεις µεγάλων πακέτων µετοχών της Τράπεζας στην αγορά. Θέση των ανταγωνιστών στην αγορά. Μεταβολές στις χρηµατοοικονοµικές εκτιµήσεις των αναλυτών. Επικρατούσες συνθήκες και προοπτικές του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της Τράπεζας καθώς και των ανταγωνιστών της. Οι επικρατούσες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς (µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα παροχής οικονοµικών υπηρεσιών) στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, το Χ.Α.Α. παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Σελίδα 5 από 169

6 iii. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Στο παράρτηµα του Ενηµερωτικού ελτίου περιλαµβάνονται οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Τράπεζας. Η εκτίµηση της Τράπεζας είναι ότι οι πιθανές δικαστικές αποφάσεις επί των εν λόγω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική της κατάσταση. Σελίδα 6 από 169

7 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Η παρούσα περίληψη επισηµαίνει πληροφορίες οι οποίες αφορούν την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. Τονίζεται ότι οι εδώ παρεχόµενες πληροφορίες παρέχονται και σε άλλα σηµεία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν πληροφορίες µε βάση τις οποίες εν δυνάµει επενδυτές θα πρέπει να αποφασίσουν ως προς την επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στο σύνολο του Ενηµερωτικού ελτίου. 1.1 Γενικοί όροι έκδοσης Εκδότρια Εταιρία Είδος Οµολογιών Έκδοση ύο Σειρών Οµολογιών Εγνατία Τράπεζα A.E. Η Εταιρία θα εκδώσει δύο χωριστές σειρές ονοµαστικών οµολογιών, από τις οποίες η πρώτη θα είναι µετατρέψιµη σε κοινές µετοχές και η δεύτερη σε προνοµιούχες µετοχές. Οι δύο σειρές οµολογιών θα εκδοθούν µε τους ίδιους όρους έκδοσης, δηλαδή θα φέρουν την αυτή ονοµαστική τιµή, τιµή διάθεσης και τιµή µετατροπής, καθώς επίσης και επιτόκιο. Οι δύο σειρές οµολογιών θα είναι σε αντιστοιχία µε τη σηµερινή αναλογία συµµετοχής των κοινών και των προνοµιούχων µετοχών στο υφιστάµενο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, δηλαδή η σχέση των δύο σειρών οµολογιών διαµορφώνεται ως ακολούθως: Αριθµός Μετοχών / Οµολογιών % συνολικού αριθµού ιάρθρωση Υφιστάµενου Μετοχικού Κεφαλαίου Υφιστάµενες Κοινές Μετοχές 85,182, % Υφιστάµενες Προνοµιούχες Μετοχές 10,165, % Σύνολο Μετοχών 95,348, % Έκδοση Μετατρέψιµων Οµολογιών Οµολογίες Μετατρέψιµες σε Κοινές Μετοχές % Οµολογίες Μετατρέψιµες σε Προνοµιούχες Μετοχές % Σύνολο Νέων Οµολογιών % Μορφή Οµολογίας Σύµβουλος Εκδοσης Εκπρόσωπος ιαχειριστής ικαίωµα Προτίµησης των Παλαιών Μετόχων Α) Γενικοί όροι άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης Αϋλοι τίτλοι προς εισαγωγή στο ΧΑΑ Εγνατία Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ Εγνατία Τράπεζα A.E. Οι παλαιοί µέτοχοι κοινών και προνοµιούχων µετοχών έχουν δικαίωµα προτίµησης, αδιακρίτως και επί ίσοις όροις, τόσο επί των οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, όσο και επί των οµολογιών µετατρέψιµων σε προνοµιούχες µετοχές. ηλαδή, οι µέτοχοι κοινών µετοχών θα µπορούν να εγγράφονται για οµολογίες µετατρέψιµες είτε σε κοινές είτε σε προνοµιούχες µετοχές. Αντίστοιχα, οι µέτοχοι προνοµιούχων µετοχών θα µπορούν να εγγράφονται για οµολογίες µετατρέψιµες είτε σε κοινές είτε σε προνοµιούχες µετοχές. Σελίδα 7 από 169

8 Το δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων υπολογίζεται από τη σχέση του συνολικού αριθµού των υπό έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές και προνοµιούχες µετοχές προς τον συνολικό αριθµό των κοινών και προνοµιούχων µετοχών, δηλαδή: Αριθµός Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Κοινές Μετοχές υπό Έκδοση ( οµολογίες) κοινές µετοχές και Αριθµός Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Προνοµιούχες Μετοχές υπό Έκδοση ( οµολογίες) προνοµιούχες µετοχές Ενας µέτοχος, πχ µόνο κοινών µετοχών, µπορεί να εξασκήσει τα δικαιώµατα προτίµησης από τις κοινές µετοχές του για τη συµµετοχή του α) είτε µόνο στη σειρά οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, β) είτε µόνο στη σειρά οµολογιών µετατρέψιµων σε προνοµιούχες µετοχές, γ) είτε για τη συµµετοχή του µε ένα µέρος των δικαιωµάτων στη σειρά οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές και µε τα υπόλοιπα δικαιώµατα για τη συµµετοχή του στην άλλη σειρά οµολογιών που είναι µετατρέψιµη σε προνοµιούχες µετοχές. ιευκρινίζεται, ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις α) και β), κατά τις οποίες ο µέτοχος εξασκήσει όλα τα δικαιώµατά του σε µία κατηγορία οµολογιών, τότε δεν µπορεί να συµµετάσχει ταυτόχρονα στη δεύτερη σειρά των οµολογιών. Υπερκάλυψη µπορεί να προκύψει µόνο, αν οι µέτοχοι κοινών και προνοµιούχων µετοχών επικεντρωθούν σε µία σειρά οµολογιών, για την οποία θα ασκήσουν τα δικαιώµατα προτίµησης. Η υπερκάλυψη και των δύο σειρών δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση, κατά την οποία οι παλαιοί µέτοχοι κοινών και προνοµιούχων µετοχών ασκήσουν τα δικαιώµατα προτίµησής τους σε τέτοιο βαθµό, ώστε να προκύψει υπερκάλυψη της µίας σειράς οµολογιών, ο Εκδότης θα εφαρµόσει την «αρχή της αναλογικότητος», σύµφωνα µε την οποία οι παλαιοί µέτοχοι θα «ικανοποιηθούν» σύµφωνα µε τη σχέση των αιτούµενων αιτήσεων προς τον αριθµό των υπό έκδοση οµολογιών. Ο τρόπος αντιµετώπισης της υπερκάλυψης είναι η pro rata ικανοποίηση των αιτήσεων των παλαιών µετόχων. Ο συντελεστής ικανοποίησης υπολογίζεται σύµφωνα µε τους παρακάτω τύπους: Στην περίπτωση υπερκάλυψης των οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές Αριθµός Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Κοινές Μετοχές προς ιάθεση ( κοινές οµολογίες) Ζήτηση Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Κοινές Μετοχές (εγγραφές από κοινούς και προνοµ. µετόχους) ή στην περίπτωση υπερκάλυψης των οµολογιών µετατρέψιµων σε προνοµιούχες µετοχές Αριθµός Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Προνοµ Μετοχές προς ιάθεση ( προν. οµολογίες) Ζήτηση Οµολογιών Μετατρέψιµων σε Προνοµ. Μετοχές (εγγραφές από κοινούς και προνοµ. µετόχους) Σελίδα 8 από 169

9 Περαιτέρω, στην περίπτωση υπερκάλυψης, η κατανοµή και ο ακριβής υπολογισµός των οµολογιών στους παλαιούς µετόχους θα γίνει σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: Κατ αρχήν η ικανοποίηση της ζήτησης γίνεται σύµφωνα µε τον συντελεστή ικανοποίησης και για ακέραιες µονάδες διαπραγµάτευσης, παραλειποµένου του τυχόν κλάσµατος µονάδας διαπραγµάτευσης. Στην περίπτωση, κατά την οποία µετά την προαναφερθείσα κατανοµή αποµείνουν αδιάθετες οµολογίες, θα κατανεµηθεί από µία µονάδα διαπραγµάτευσης στους µετόχους που είχαν τα µεγαλύτερα κλάσµατα µονάδας διαπραγµάτευσης. Αν οι διαθέσιµες οµολογίες δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής µε το ίδιο κλάσµα µονάδας διαπραγµάτευσης, τότε θα διενεργηθεί κλήρωση προκειµένου να κατανεµηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί µία µονάδα διαπραγµάτευσης. Β) ιάθεση µε ικαίωµα Προτίµησης ικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων - 1 οµολογία µετατρέψιµη σε κοινές µετοχές για κάθε 10, κοινές ή/και προνοµιούχες µετοχές - 1 οµολογία µετατρέψιµη σε προνοµ. µετοχές για κάθε 10, κοινές ή/και προνοµιούχες µετοχές i) ικαίωµα προτίµησης Οι οµολογίες θα προσφερθούν κατ αρχήν στους υφιστάµενους µετόχους της εταιρίας µε δικαίωµα προτίµησης. Το δικαίωµα προτίµησης θα εξασκείται µε την προσκόµιση της πρωτότυπης βεβαίωσης δικαιωµάτων προτίµησης και την εκτύπωση ΣΑΤ, τις οποίες θα έχουν προµηθευθεί από τον χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Επίσης, οι υφιστάµενοι µέτοχοι θα λάβουν ενηµερωτική επιστολή, η οποία θα προσδιορίζει τον αριθµό δικαιωµάτων τους και θα τους γνωρίζει τη διαδικασία. ii) Απεριόριστο (unlimited) δικαίωµα στους παλαιούς µετόχους Οι ενδιαφερόµενοι παλαιοί µέτοχοι θα δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφών για µεγαλύτερο αριθµό οµολογιών, πέραν του δικαιώµατος προτίµησής τους. Η ικανοποίηση των αιτήσεων για µεγαλύτερο αριθµό οµολογιών θα γίνεται pro rata. iii) Λοιποί επενδυτές ικαίωµα διάθεσης, κατόπιν απόφασης του Σ, των υπολοίπων σε θεσµικούς και σε περιορισµένο αριθµό ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι δεν θα προσελκυσθούν µε δηµόσια εγγραφή. ιαδικασία ιάθεσης και Άσκησης του ικαιώµατος Οι µέτοχοι θα ενηµερωθούν για τη διαδικασία διάθεσης και το χρονοδιάγραµµα της έκδοσης µέσω ανακοινώσεων στον τύπο, καθώς επίσης και µε επιστολή που θα λάβουν από την Τράπεζα πριν την έναρξη άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης και την έναρξη της διάθεσης του δανείου. Κάθε µέτοχος θα µπορεί να εγγράφεται για αριθµό οµολογιών Σελίδα 9 από 169

10 πολλαπλάσιο του 10. Εσοδα Εκδοσης Ευρώ Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς µετόχους ή/και από άλλους (τρίτους) επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει µέχρι του ποσού που θα καταβληθεί. Προορισµός Κεφαλαίων από την Εκδοση Τα έσοδα έκδοσης θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Η υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια θα προσδώσει περαιτέρω δυναµική στην οργανική ανάπτυξη της Τράπεζας και θα καταστήσει εφικτή την πιστωτική επέκταση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, το σύνολο των εσόδων της έκδοσης θα διατεθούν για την αύξηση των δανείων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το δάνειο θα προσµετρηθεί στα συµπληρωµατικά κεφάλαια (tier II) της Τράπεζας κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος. ιάρκεια ανείου Αποπληρωµή ικαίωµα Πρόωρης Αποπληρωµής από τον Εκδότη (δικαίωµα προαίρεσης call option) 10 έτη (από την ηµεροµηνία έκδοσης του δανείου) Εφάπαξ στη λήξη (10 ο έτος) Με τη λήξη του 5 ου έτους (την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη πέµπτη επέτειο της ηµεροµηνίας έκδοσης), για το σύνολο του δανείου (και όχι µέρος του) και µετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωµα πλήρους αποπληρωµής στην περίπτωση ουσιώδους µεταβολής του φορολογικού πλαισίου και µετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η άσκηση του δικαιώµατος γίνεται την εποµένη εργάσιµο ηµέρα µετά τη λήξη της επόµενης περιόδου εκτοκισµού. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής του δανείου από τον Εκδότη, ο οµολογιούχος θα έχει την επιλογή της µετατροπής των οµολογιών του σε µετοχές πριν την αποπληρωµή. Ειδοποίηση για την Πρόωρη Αποπληρωµή Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος πρόωρης αποπληρωµής, ο εκδότης ενηµερώνει τον οµολογιούχο 15 ηµέρες πριν τη λήξη του πέµπτου έτους. Στην περίπτωση της αποπληρωµής λόγω της µεταβολής του φορολογικού πλαισίου, ο εκδότης ενηµερώνει τον οµολογιούχο 30 ηµέρες πριν την άσκηση του δικαιώµατος. Φορολογικές Κρατήσεις Ηµεροµηνία Εκδόσεως Ηµεροµηνία Λήξεως Τα έσοδα τόκων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 10% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φόρος εισοδήµατος παρακρατείται στην πηγή κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. [ - - ] [ - - ] Ηµεροµηνία Αποπληρωµής Πρόωρης [ - - ] Σελίδα 10 από 169

11 Εισαγωγή στο ΧΑΑ και ιαπραγµάτευση Μονάδα ιαπραγµάτευσης Οι οµολογίες θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 10 οµολογίες Εκκαθάριση Οµολογιών Εισηγµένων Μέσω του ΚΑΑ Εγγυήσεις, Ασφάλειες, Ρήτρες Εφαρµοστέο ίκαιο ωσιδικία Άνευ Οι οµολογίες θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών Χαρακτηριστικά της Εκδοσης και των Οµολογιών Υποκείµενη Αξία Ονοµαστική Αξία Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο πριν την Έκδοση του ανείου Κοινές και προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές της Εγνατία Τράπεζα A.E. 1,170 Ευρώ ανά µετοχή Το υφιστάµενο κεφάλαιο της Εγνατία Τράπεζα A.E. αποτελείται από κοινές και προνοµιούχες µετοχές ως ακολούθως: Μετοχικό Κεφάλαιο Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία εκατ. Ευρώ εκατ. ρχ Κοινές , ,54 Προνοµιούχες , ,94 Σύνολο ,00 111, ,48 ικαίωµα Προτίµησης Το δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων, όπως αυτό αναλύεται ανωτέρω, είναι: Οµολογίες Οµολογίες προς Κοινές / Προνοµ. Μετοχές Οµολογίες Μετατρέψιµες σε Κοινές Μετοχές , Οµολογίες Μετατρέψιµες σε Προνοµιούχες Μετοχές , Αριθµός Οµολογιών Αριθµός Οµολογιών Ονοµαστική Αξία Οµολογιών οµολογίες, από τις οποίες - οι οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές και - οι οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε προνοµιούχες µετοχές. 3,20 Ευρώ/οµολογία Η ονοµαστική αξία είναι ίση µε την τιµή διάθεσης και την τιµή µετατροπής. (Ονοµαστική Αξία = Τιµή Εκδοσης/ ιάθεσης = Τιµή Μετατροπής) Τιµή ιάθεσης Οµολογιών Τιµή Αποπληρωµής 3,20 Ευρώ/οµολογία [Στο 100% (par) της ονοµαστικής αξίας της οµολογίας] 3,20 Ευρώ/οµολογία Σελίδα 11 από 169

12 [Στο 100% (par) της ονοµαστικής αξίας της οµολογίας] Τοκοµερίδιο και Περίοδοι Εκτοκισµού Ο τόκος θα υπολογίζεται επί του συνόλου της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών σύµφωνα µε το ισχύον κάθε περίοδο επιτόκιο. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευµένος και υπολογίζεται βάσει των πραγµατικών διανυθεισών ηµερών προς 360 ηµέρες (actual/360 days). Τα τοκοµερίδια θα πληρώνονται τριµηνιαίως, η δε διάρκειά των θα είναι ταυτόσηµη µε τα ετήσια ηµερολογιακά τρίµηνα (ηµεροµηνίες λήξης την 31 η Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεµβρίου και 31 η εκεµβρίου κάθε έτους), εκτός του πρώτου και του τελευταίου τοκοµεριδίου. Ειδικότερα, η πρώτη τοκοφόρος περίοδος θα αρχίζει την ηµεροµηνία εκδόσεως του δανείου και θα λήγει την 30 η Ιουνίου Η τελευταία τοκοφόρος περίοδος θα αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου 2013 και θα έχει διάρκεια έως και την ηµεροµηνία λήξης του δανείου. Η πληρωµή των τοκοµεριδίων θα γίνεται µε ισχύ της αρχής της «Επόµενης Εργάσιµης Ηµέρας». Η πληρωµή των τοκοµεριδίων των άϋλων οµολογιών θα γίνει µε µεσολάβηση του ΚΑΑ µε την ακόλουθη διαδικασία: - Η Τράπεζα γνωστοποιεί στο ΚΑΑ την ηµέρα προσδιορισµού των δικαιούχων τόκου και το επιτόκιο. Ο υπολογισµός τον τόκων γίνεται από την Τράπεζα. - Το ΚΑΑ, µε την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ηµέρας αυτής και εφόσον η Τράπεζα έχει καταθέσει το συνολικό ποσό των τόκων στο λογαριασµό που έχει ορίσει το ΚΑΑ, προχωρεί στις ακόλουθες ενέργειες: - Παρακρατεί τον φόρο που αναλογεί στους τόκους σύµφωνα µε την νοµοθεσία. - Αποδίδει στους Χειριστές για λογαριασµό των επενδυτών τα ποσά που αναλογούν σε οµολογίες καταχωρηµένες σε Λογαριασµούς Χειριστή. - Αποδίδει στους οµολογιούχους το ποσό των τόκων για τίτλους καταχωρηµένους στον Ειδικό Λογαριασµό. Οι βεβαιώσεις είσπραξης του φόρου για φορολογική χρήση χορηγούνται: - Από τους Χειριστές, για οµολογίες καταχωρηµένες σε Λογαριασµό Χειριστή. - Από το ΚΑΑ, για οµολογίες καταχωρηµένες στον Ειδικό Λογαριασµό. Επιτόκιο & Επαύξηση Α) 1-5 έτος Β) 6-10 έτος Το επιτόκιο θα είναι κυµαινόµενο, µε επαύξηση µετά το 5 ο έτος. Επιτόκιο αναφοράς: Euribor (*) Περίοδος επιτοκίου: τρεις µήνες Περίοδος τοκοφορίας: τρεις µήνες Περιθώριο (spread): 1,75% (*) όπως αυτό καθορίζεται από την European Bankers Association για την αντίστοιχη περίοδο επιτοκίου, 2 (δύο) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της επόµενης περιόδου τοκοφορίας. Επιτόκιο αναφοράς: Euribor (*) Σελίδα 12 από 169

13 Περίοδος επιτοκίου: τρεις µήνες Περίοδος τοκοφορίας: τρεις µήνες Περιθώριο (spread): 3,25% (*) όπως αυτό καθορίζεται από την European Bankers Association για την αντίστοιχη περίοδο επιτοκίου, 2 (δύο) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της επόµενης περιόδου τοκοφορίας. Τιµή Μετατροπής Λόγος Μετατροπής ικαίωµα Μετατροπής 3,20 Ευρώ/οµολογία Κάθε 10 οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε 10 κοινές ονοµαστικές µετοχές. Μετά τον 6 ο µήνα, αρχής γενοµένης την 1 η Σεπτεµβρίου Η άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής θα γίνεται κάθε µήνα. Οι οµολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη µετατροπή των εν λόγω τίτλων σε τίτλους της Εταιρίας µόνο κατά τις ηµεροµηνίες µετατροπής. Ηµεροµηνίες Μετατροπής Κατά την πρώτη εργάσιµο ηµέρα κάθε µήνα, αρχής γενοµένης την 1 η Σεπτεµβρίου 2003, και για συνολικά 3 (τρεις) συνεχείς εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση της µετατροπής δεν θα οφείλονται οι δεδουλευµένοι τόκοι του ληξιπρόθεσµου (κατά τον χρόνο µετατροπής) τοκοµεριδίου. ιαδικασία Μετατροπής Συνέπειες Μετατροπής Καταγγελία Εκκαθάριση πτώχευση Εταιρίας Τόκοι Υπερηµερίας Οι οµολογιούχοι που επιθυµούν τη µετατροπή θα απευθύνονται στον χειριστή τους (ΑΧΕ ή τράπεζες-θεµατοφύλακες) εντός των πρώτων 3 εργάσιµων ηµερών πριν την εκάστοτε ηµεροµηνία µετατροπής, συµπληρώνοντας το ειδικό έντυπο για τη µετατροπή και ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζει η χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. Ο οµολογιούχος καθίσταται µέτοχος από την ηµεροµηνία πίστωσης της µερίδας του µε τον αριθµό µετοχών που προκύπτει από τη µετατροπή, δικαιούµενος της άσκησης όλων των δικαιωµάτων του ως µέτοχος, καθώς επίσης και σε λήψη µερίσµατος από τα αδιανέµητα κέρδη της χρήσεως, κατά την οποία έγινε η µετατροπή. Στην περίπτωση, κατά την οποία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Οµολογιακού ανείου συµβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: - Αν η Εταιρία τεθεί σε εκκαθάριση συνεπεία λύσεως ή ανακλήσεως της διοικητικής πράξης που ενέκρινε τη σύστασή της. - Αν η Εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση. Σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης της Εταιρίας οι απαιτήσεις των οµολογιούχων δεν εξοφλούνται παρά µόνο µετά την εξόφληση όλων των άλλων κατηγοριών οφειλών που θα εκκρεµούν κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης ή της πτώχευσης και δεν θα είναι µειωµένης εξασφάλισης. Η Εταιρία, στην περίπτωση που καθυστερήσει την πληρωµή οποιασδήποτε οφειλής της προς τους οµολογιούχους από το οµολογιακό δάνειο σύµφωνα µε τους όρους του, υποχρεούται να καταβάλει αµέσως από την καθυστέρηση, και χωρίς ανάγκη οχλήσεως, τόκους υπερηµερίας, υπολογιζόµενους µε επιτόκιο ίσο Σελίδα 13 από 169

14 µε το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο υπερηµερίας για εξωτραπεζικές οφειλές, υπολογιζόµενο µε βάση έτος 360 ηµερών και τον πράγµατι διαδραµώντα χρόνο. Εταιρικά Γεγονότα Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ισχύος του οµολογιακού δανείου η Εταιρία αυξήσει το µετοχικό κεφάλαιό της µε καταβολή µετρητών ή µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή/και αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων ή εκδώσει άλλο µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο µε απόφαση της ΓΣ, λαµβάνοντας υπόψη την τιµή διάθεσης των µετοχών που θα αντιστοιχούν στην αύξηση δύναται να υιοθετήσει ένα ή περισσότερα ή και όλα από τα ακόλουθα µέτρα: Να επιτρέψει στους οµολογιούχους την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών τους σε µετοχές σε άτακτα χρονικά διαστήµατα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στη σχεδιαζόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Να τους αποζηµιώσει µε καταβολή µετρητών, αγοράζοντας τις οµολογίες τους µε βάση τους όρους του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, µετά από προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Να αναπροσαρµόσει τον προβλεπόµενο ανωτέρω λόγο µετατροπής σύµφωνα µε τη νέα προσαρµοσµένη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος επί το ποσοστό καλύψεως της τελικής αυξήσεως. Σε περίπτωση που η Εταιρία θα προβεί, µε απόφαση της ΓΣ των µετόχων της, σε split (κατάτµηση) ή reverse split (αύξηση της ονοµαστικής τιµής της µετοχής σύντµηξη) των µετοχών της, θα αναπροσαρµόζεται αναλόγως ο λόγος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές. Σηµειώνεται, ότι σε καµία από τις περιπτώσεις αναπροσαρµογής του λόγου µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές δεν προβλέπεται επικύρωση από γενική συνέλευση των οµολογιούχων. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν προβλέπεται αναπροσαρµογή του λόγου µετατροπής, δεν θα µεσολαβεί έκτακτη περίοδος µετατροπής, αλλά οι οµολογιούχοι θα µπορούν να µετατρέπουν τις οµολογίες τους στις καθορισµένες από τους όρους του δανείου µηνιαίες περιόδους µετατροπής. 1.3 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο Τα στοιχεία των χρήσεων 1997 και 1998 αφορούν την Εγνατία Τράπεζα προ της συγχωνεύσεως της µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε το 1999, και κατά συνέπεια έχουν αµιγώς ιστορικό χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε αυτά της περιόδου Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 1999 περιλαµβάνουν και αυτά της Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσης Ποσά σε χιλ. Ευρώ Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , , ,29 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα , , , , ,17 Σελίδα 14 από 169

15 Έσοδα προµηθειών 5.830, , , , ,60 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών 6.018, , , , ,14 πράξεων Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως , , , , ,54 Κέρδη προ αποσβέσεων, προβλέψεων και 9.090, , , , ,10 φόρων Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 7.770, , , , ,87 Κέρδη προ φόρων 4.059, , , , ,08 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και 4.059, , , , ,46 αµοιβές.σ Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, 4.059, , , , ,46 αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0, , ,39 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών(1) Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης(2) Κέρδη ανά Μετοχή (Ποσά σε Ευρώ) Προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων 0,34 0,31 0,37 0,63 0,60 Προ αποσβέσεων και φόρων 0,29 0,26 0,30 0,47 0,43 Προ φόρων 0,15 0,19 0,23 0,38 0,33 Μετά από φόρους και αµοιβές.σ 0,15 0,19 0,16 0,28 0,22 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 Για τον υπολογισµό του σταθµισµένου αριθµού µετοχών λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, και οι κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών. (2) Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα Χρήσης Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κέρδη προ φόρων 4.059, , , , ,08 Μείον Αποσβέσεις 2.385, , ,68 0,00 0,00 Μείον Υποαξία τίτλων ως εγγύηση απαιτήσεων 0,00 0,00 0, , ,29 Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 1.673, , , , ,27 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ 1.673, , , , ,66 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 1.673, , , , ,66 Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε χιλ. Ευρώ Συνολικά Ίδια Κεφάλαια βάσει ηµοσιευµένου Ισολογισµού , , , , ,31 Μείον Αποσβέσεις 2.385, , , ,23 0,00 Μείον Υποαξία τίτλων ως εγγύηση 0,00 0,00 0, , ,29 απαιτήσεων Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 0,00 0,00 0,00 117, ,23 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , , , , ,27 Σελίδα 15 από 169

16 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία των Ισολογισµών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο Τα στοιχεία των χρήσεων 1997 και 1998 αφορούν την Εγνατία Τράπεζα προ της συγχωνεύσεως της µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε το 1999, και κατά συνέπεια έχουν αµιγώς ιστορικό χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε αυτά της περιόδου Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 1999 περιλαµβάνουν και αυτά της Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία Ισολογισµού Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική , , , , ,98 Τράπεζα Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 2.604, , , , ,32 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , , , , ,28 Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον , , , , ,87 προβλέψεις) Συµµετοχές Μετοχές 2.324, , , , ,45 Αύλα Πάγια στοιχεία 1.534, , , , ,47 Ενσώµατα Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) , , , , ,11 Σύνολο Ενεργητικού , , , , ,56 Ίδια κεφάλαια , , , , ,31 Προβλέψεις και λοιπά στοιχεία Παθητικού 3.724, , , , ,51 Υποχρεώσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα , , , , ,62 Υποχρεώσεις σε πελάτες , , , , ,53 Σύνολο Παθητικού , , , , ,56 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. της περιόδου : είκτες ρυθµού αύξησης Χορηγήσεις 27,1% 151,8% 26,7% 53,0% 19,4% Σύνολο Ενεργητικού 27,0% 157,4% 25,6% 14,7% 21,0% Καταθέσεις 13,1% 220,7% 8,6% 15,3% 40,1% Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα (18,8%) 160,0% 16,0% 17,4% 9,5% Μικτό κέρδος (7,0%) 118,8% 51,1% 29,7% 19,5% Κέρδη προ φόρων 314,4% (71,9%) 1.676,2% 78,1% (11,7%) ιάρθρωσης Ισολογισµού Χορηγήσεις σε πελάτες / Σύνολο 67,0% 51,9% 52,4% 70,0% 69,0% Ενεργητικού Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού /Σύνολο 92,00% 94,77% 93,38% 92,10% 93,50% Ενεργητικού Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού 7,4% 12,6% 16,7% 15,3% 13,1% Τοκοφόρες Υποχρεώσεις/ Σύνολο 87,26% 89,15% 83,77% 83,03% 86,29% Παθητικού Καταθέσεις / Σύνολο Παθητικού 78,60% 77,59% 67,11% 67,46% 78,11% ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα/ Σύνολο Ενεργητικού 15,9% 18,6% 18,8% 8,1% 7,5% ιάρθρωση Εσόδων Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων 80,7% 81,5% 74,4% 76,4% 81,5% Σελίδα 16 από 169

17 Έσοδα από Προµήθειες/ Σύνολο Εσόδων 11,1% 11,9% 14,3% 13,3% 13,6% Έσοδα από Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις και Τίτλους / Σύνολο Εσόδων Αποδοτικότητας 8,2% 6,6% 11,4% 10,3% 4,9% Τοκοφόρων Στοιχείων Ενεργητικού 8,46% 3,92% 2,94% 3,97% 5,01% (καθαρό) Καθαρό περιθώριο επιτοκίου 4,45% 3,92% 2,94% 3,97% 5,01% Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων 17,6% 0,0% 6,6% 9,0% 7,7% Απόδοση Ενεργητικού 1,1% 0,0% 1,0% 1,4% 1,1% Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη. Στις ενοποιηµένες Λογιστικές Καταστάσεις 1/1/ /12/2001 περιλαµβάνονται: α) Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες: Egnatia Bank (Romania) S.A. Εγνατία Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εγνατία Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εγνατία Πρακτορειακές Εργασίες Ε.Π.Ε. Εγνατία Fin Α.Ε. Εγνατία Leasing Α.Ε. β) Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες: EUROCAMBIO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. EUROLEADER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο Τα στοιχεία των χρήσεων 1997 και 1998 αφορούν τα ενοποιηµένα µεγέθη της Εγνατία Τράπεζας προ της συγχωνεύσεως της µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε το 1999, και κατά συνέπεια έχουν αµιγώς ιστορικό χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε αυτά της περιόδου Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 1999 περιλαµβάνουν και αυτά της Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσης Ποσά σε χιλ. Ευρώ Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , , ,79 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα , , , , ,22 Έσοδα προµηθειών , , , , ,46 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 9.563, , , , ,57 Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως , , , , ,44 Κέρδη προ αποσβέσεων, προβλέψεων και φόρων , , , , ,92 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , , , ,16 Κέρδη προ φόρων 4.917, , , , ,10 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ 4.627, , , , ,44 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 4.627, , , , ,44 Μείον: ικαιώµατα Μειοψηφίας 172,80 780, , ,32 324,01 Ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας , , , , ,00 Σελίδα 17 από 169

18 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (1) Ποσά σε Ευρώ Κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων ανά µετοχή 0,62 0,37 0,82 0,61 0,64 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων ανά µετοχή 0,38 0,30 0,74 0,45 0,46 Κέρδη προ φόρων ανά µετοχή 0,18 0,22 0,66 0,34 0,31 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ ανά µετοχή 0,17 0,19 0,41 0,19 0,19 (1) Για τον υπολογισµό του σταθµισµένου αριθµού µετοχών λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, και οι κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών. Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κέρδη προ φόρων 4.905, , , , ,10 Μείον Αποσβέσεις 2.385, , , ,23 0,00 Μείον Υποαξία τίτλων ως εγγύηση απαιτήσεων 0,00 0,00 0, , ,29 Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 2.519, , , , ,59 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ 2.230, , , , ,93 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 2.230, , , , ,93 Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε χιλ. Ευρώ Συνολικά Ίδια Κεφάλαια βάσει ηµοσιευµένου Ισολογισµού , , , , ,68 Μείον Αποσβέσεις 2.385, , , ,23 0,00 Μείον Υποαξία τίτλων ως εγγύηση 0,00 0,00 0, , ,29 απαιτήσεων Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Μείον µη λογισθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 0,00 0,00 0,00 117, ,23 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , , , , ,64 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία των Ενοποιηµένων Ισολογισµών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά την περίοδο Τα στοιχεία των χρήσεων 1997 και 1998 αφορούν τα ενοποιηµένα µεγέθη της Εγνατία Τράπεζας προ της συγχωνεύσεως της µε την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε το 1999, και κατά συνέπεια έχουν αµιγώς ιστορικό χαρακτήρα και δεν ενδείκνυνται για τυχόν συγκρίσεις µε αυτά της περιόδου Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 1999 περιλαµβάνουν και αυτά της Τραπέζης Κεντρικής Ελλάδος. Στοιχεία Ισολογισµού Ποσά σε χιλ. Ευρώ Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) , , , , , , , , , ,26 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών , , , , ,70 Σελίδα 18 από 169

19 ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά πελατών (µείον προβλέψεις) , , , , ,50 Συµµετοχές Μετοχές 1.691, , , , ,69 Αύλα Πάγια στοιχεία 1.633, , , , ,02 Ενσώµατα Πάγια στοιχεία , , , , ,65 (αναπόσβεστη αξία) Σύνολο Ενεργητικού , , , , ,77 Ίδια κεφάλαια , , , , ,68 Προβλέψεις και λοιπά στοιχεία 5.499, , , , ,76 Παθητικού Υποχρεώσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα , , , , ,43 Υποχρεώσεις σε πελάτες , , , , ,11 Σύνολο Παθητικού , , , , ,77 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του οµίλου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. της περιόδου : είκτες ρυθµού αύξησης Χορηγήσεις 27,9% 153,3% 38,7% 38,6% 20,2% Σύνολο Ενεργητικού 12,6% 227,2% 34,1% 7,3% 22,0% Καταθέσεις 12,8% 221,5% 7,9% 16,1% 40,5% Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα (19,0%) 77,1% 66,1% 17,4% 10,5% Μικτό κέρδος (2,1%) 87,3% 170,2% (0,5%) 8,9% Κέρδη προ φόρων 305,7% 115,6% 439,4% (43,0%) (10,3%) ιάρθρωσης Ισολογισµού Χορηγήσεις σε πελάτες / Σύνολο 67,3% 52,1% 53,8% 69,5% 68,5% Ενεργητικού Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού /Σύνολο 92,04% 94,74% 92,64% 91,88% 92,90% Ενεργητικού Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού 7,5% 9,3% 16,3% 15,2% 12,8% Τοκοφόρες Υποχρεώσεις/ Σύνολο 86,62% 88,79% 81,78% 82,25% 85,05% Παθητικού Καταθέσεις / Σύνολο Παθητικού 77,99% 76,62% 61,68% 66,72% 76,82% ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα/ Σύνολο Ενεργητικού 15,9% 19,0% 17,9% 8,1% 7,4% ιάρθρωση Εσόδων Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Σύνολο 78,8% 71,6% 51,7% 65,5% 73,5% Εσόδων Έσοδα από Προµήθειες/ Σύνολο Εσόδων 10,1% 20,1% 40,1% 26,4% 21,5% Έσοδα από Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις και Τίτλους / Σύνολο Εσόδων Αποδοτικότητας 11,1% 8,3% 8,2% 8,1% 5,0% Καθαρό περιθώριο επιτοκίου 4,75% 2,76% 2,58% 3,75% 4,99% Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων 19,1% 10,7% 13,8% 5,7% 6,4% Απόδοση Ενεργητικού 1,3% 1,1% 2,4% 1,0% 0,9% Σελίδα 19 από 169

20 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ETAIΡΕIΑΣ 2.1 Γενικά Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.E. από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ραγατσανίου 8, Αθήνα, τηλ , αρµόδιοι οι κ.κ. Ν. Μπαδήµας και Χ. Τσούκας. Στα γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., Ζεφύρου 56 - Π.Φάληρο, τηλ , αρµόδιοι οι κ.κ. Κ. Καλλιµάνη και. Α. Νικολαϊδης. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Όλα τα έγγραφα και κάθε είδους δικαιολογητικά που αφορούν το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στα γραφεία της Εταιρίας, Ζεφύρου 56 - Π.Φάληρο, τηλ , αρµόδιοι οι κ.κ. Κ. Καλλιµάνη και. Α. Νικολαϊδης. Το Ενηµερωτικό ελτίο θα είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Εταιρείας, στα κατά τόπους καταστήµατά της, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στα µέλη του ΧΑΑ, καθώς επίσης και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 10. Οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι οι: α) ο κ. Βασίλειος Κελτσόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, κάτοικος Αθηνών, τηλ: β) ο κ. Άγγελος Σαπρανίδης, Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, κάτοικος Θεσσαλονίκης τηλ: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας δηλώνει ότι, όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. - Σε βάρος της Τράπεζας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου. Σελίδα 20 από 169

21 2.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Η Τράπεζα ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικών χρήσεων διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Γεώργιος Κεραµόντε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και κ. Αιµίλιος Καρακώστας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της Εταιρίας ιεθνής Ελεγκτική Α.Ε. ενώ τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης του 2001 διενήργησαν οι κ.κ. Παναγιώτης Μαρκόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Ιωάννα Γκόγκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της εταιρείας SOL ERNST & YOUNG. Τα πιστοποιητικά ελέγχου του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου κάτω από τους αντίστοιχους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Σηµειώσεις Οικονοµικών Καταστάσεων και Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή: Χρήση 1997: Σηµειώσεις Ισολογισµού Η προηγούµενη χρήση ήταν δεκαοκτάµηνης διάρκειας (01/07/ /12/1996). Η καταβολή του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε στις 18/01/98, σύµφωνα µε τη ληφθείσα σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης, αναµορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας. Πιστοποιητικό Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Κατά την παρούσα χρήση η Τράπεζα δεν διενήργησε, σε ορισµένα από τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, αποσβέσεις. Η ίδια περίπου τακτική ακολουθήθηκε και κατά τις προηγούµενες χρήσεις µε βάση την ευχέρεια που παρείχετο από τις διατάξεις του Ν 2065/1992. Οι αποσβέσεις που κατά την παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 813 εκατ. περίπου (αντίστοιχο ποσό προηγούµενης χρήσεως: δρχ.958 εκατ.). 2) Η υφιστάµενη κατά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις εκ. δρχ αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 0,50% επί του µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων της Τράπεζας παρούσης και προηγούµενων χρήσεων, ενώ το επιτρεπόµενο από τις φορολογικές διατάξεις ανώτατο ποσοστό ανέρχεται σε 1%. Ο σχηµατισµός της πρόβλεψης σε ποσοστό µικρότερο του επιτρεπόµενου έγινε επειδή η Τράπεζα έκρινε ότι η σχηµατισθείσα πρόβλεψη είναι επαρκής για την αντιµετώπιση απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις. Εάν η εν λόγω πρόβλεψη παρούσης και προηγούµενων χρήσεων είχε σχηµατιστεί σε ποσοστό 1%, το συνολικό πόσό αυτής κατά την θα ανταποκρινόταν κατά την άποψή µας περισσότερο στην πραγµατικότητα. 3) Η Τράπεζα βασιζόµενη στην υπ αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε παραγ.14 του Κ.Ν.2190/1920, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, επειδή κανένας από το προσωπικό της δεν είχε συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση κατά την επόµενη χρήση. Χρήση 1998: Σηµειώσεις Ισολογισµού 1) Στη χρήση 1998 το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά δρχ , δια καταβολής αύξηση µε µετρητά προέκυψε διαφορά εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιο δρχ ) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού ''Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις '' περιλαµβάνεται και η αξία κτήσεως µετοχών της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, των οποίων η τρέχουσα αξία, µε βάση τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή µηνός εκεµβρίου 1998, είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσεώς τους κατά δρχ. 13 δισ. περίπου. 3) Το διοικητικό συµβούλιο στη συνεδρίασή του στις 7/12/98 αποφάσισε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας από την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 και επ. του Κ.Ν 2190/20 και του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 και επιπλέον όρισε ως ηµεροµηνία καταρτίσεως του Ισολογισµού µετασχηµατισµού της Τράπεζας την 31/12/98. Σελίδα 21 από 169

22 4) Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της παρούσης. Πιστοποιητικό Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1α) Κατά την παρούσα χρήση όπως και κατά τις προηγούµενες, η Τράπεζα δεν διενήργησε, σε ορισµένα από τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, συνολικού ποσού δρχ. 687 εκατ. περίπου ( αντίστοιχο ποσό προηγούµενης χρήσεως δρχ. 810 εκατ. 1β) ιενήργησε όµως, στην κλειόµενη χρήση σε αντίθεση µε την προηγούµενη, επί του ηλεκτρονικού της εξοπλισµού αποσβέσεις, συνολικού ποσού 419 εκατ. περίπου. 2) Η υφιστάµενη κατά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις δρχ. 1742,7εκατ. περίπου αναλογεί σε ποσοστό περίπου 0,55% επί του µέσου όρου των πραγµατικών χορηγήσεων της Τράπεζας παρούσης και προηγούµενων χρήσεων, ενώ το ανώτατο επιτρεπόµενο, από τις φορολογικές διατάξεις ανώτατο ποσοστό ανέρχεται σε 1%. Ο σχηµατισµός της πρόβλεψης σε ποσοστό µικρότερο του επιτρεπόµενου έγινε επειδή η Τράπεζα έκρινε ότι το ποσό της πρόβλεψης είναι επαρκές για την αντιµετώπιση απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις. Εάν η εν λόγω πρόβλεψη παρούσης και προηγούµενων χρήσεων είχε σχηµατιστεί σε ποσοστό 1%, το συνολικό πόσό αυτής κατά την θα ανταποκρινόταν κατά την άποψή µας περισσότερο στην πραγµατικότητα. 3) Η Τράπεζα βασιζόµενη στην υπ αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε παραγ.14 του Κ.Ν.2190/1920, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση κατά την επόµενη χρήση. Κυρίως λόγω του πολυαρίθµου προσωπικού της Τράπεζας, δεν µπορέσαµε να υπολογίσουµε το σχετικό ποσό, στην περίπτωση που η Τράπεζα θα σχηµάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Χρήση 1999: Σηµειώσεις Ισολογισµού Την 30η Ιουλίου 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των τραπεζών ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., δι απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη, µε βάση τους ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 31ης εκεµβρίου Κατά τη συγχώνευση αυτή και έπειτα από το συµψηφισµό της αξίας των κατεχοµένων, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ µετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, και του αντίστοιχου µετοχικού κεφαλαίου, προέκυψε χρεωστική διαφορά δρχ εκατ., η οποία µεταφέρθηκε απευθείας στο λογαριασµό «ιαφορά προκύψασα από τη συγχώνευση» (12α του παθητικού). Τα ποσά της προηγούµενης χρήσεως 1998 προήλθαν από την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., µετά την απαλοιφή των διεταιρικών κονδυλίων µεταξύ των δύο τραπεζών. Στη χρήση 1999 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µε έκδοση νέων µετόχων, ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. και τιµής έκδοσης εκάστη µε καταβολή µετρητών. Η προκύψασα διαφορά µεταξύ ονοµαστικής αξίας και τιµής έκδοσης των µετόχων, δρχ µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της παρούσης. Το ύψος της πρόβλεψης για συντάξεις προσωπικού και παρόµοιες υποχρεώσεις (6α του παθητικού) εκ δρχ. 55 εκατ. αφορά µέρος του προσωπικού και έχει υπολογισθεί µε βάση σχετική µελέτη. Για το υπόλοιπο προσωπικό η Τράπεζα βασιζόµενη στην υπ αριθ. 205/88 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Πιστοποιητικό Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Κατά την κλειόµενη χρήση, η Τράπεζα δεν διενήργησε, σε ορισµένα από τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, συνολικού ποσού δρχ. 740 εκατ. περίπου ( αντίστοιχο ποσό προηγούµενης χρήσεως δρχ. 687 εκατ. περίπου). 2) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Απαιτήσεις κατά πελατών» περιλαµβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ. 19 δις περίπου, οι οποίες καλύπτονται µερικώς από εµπράγµατες ή άλλες ασφάλειες. Για την κάλυψη της απώλειας που θα προκύψει κατά την ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, η Τράπεζα έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη δρχ. 9,5 δις περίπου.» Χρήση 2000: Σηµειώσεις Ισολογισµού εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της Τράπεζας. Σελίδα 22 από 169

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2001-2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (ΣΕ 000 )* 2001 2002 2003 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ASPIS BANK A. T. E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΙΚΗ ΕΤΑΙΙΡΙΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΥΓΕΙΑ.Θ.Κ.Α. Α.Ε. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 13165/06/B/86/14 Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Για

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύµφωνα µε την Ενότητα 4 του νέου Κανονισµού του Χ.Α. σχετικά µε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος.

Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος. Ε Κ Θ Ε Σ Η του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία «Unibios Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών» για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE.

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν.3401, άρθρο 4, παρ.1 ε. 2στ. AUTOHELLAS ATEE / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( STOCK OPTIONS PLAN) Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επί του 1ου θέματος, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επί του 1ου θέματος, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι : Ι) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα