Επαναληπτικές ερωτήσεις Τ.Ι.Ο. Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναληπτικές ερωτήσεις Τ.Ι.Ο. Α"

Transcript

1 Επαναληπτικές ερωτήσεις Τ.Ι.Ο. Α 1. Κατά την εποχή παγετώνων η παγοκάλυψη αυξάνεται και η στάθµη των ωκεανών κατεβαίνει. Η ανακατανοµή µάζας θα επηρεάσει και πώς τη διάρκεια της ηµέρας στη γη; 2. Μετωρίτης που κινείται µε 30m/s συγκρούεται µε ακίνητο µετεωρίτη διπλάσιας µάζας και κολλάει πάνω του. Τι σχέση έχει η κινητική ενέργεια του συσσωµατώµατος µετά την κρούση µε την κινητική ενέργεια πριν την κρούση; 3. Σώµα κινείται µε σταθερή επιτάχυνση. Τα διανύσµατα της ταχύτητας σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές φαίνονται παρακάτω. Ποια η διεύθυνση του διανύσµατος της επιτάχυνσης; 4. Αυτοκίνητο στρίβει σε στροφή µε κλίση. Σχεδιάστε τις δυνάµεις που του ασκούνται. Αν m=1000kg, g=10m/s 2, µ σ =1,µ κ =0,8,θ=20 0, R=250m ποια είναι η µέγιστη ταχύτητα που µπορεί να έχει το αυτοκίνητο για να πάρει µε ασφάλεια τη στροφή; Πόσο πρέπει να µειωθεί η ταχύτητα εάν το οδόστρωµα είναι βρεγµένο (µ σ =0,3,µ κ =0,25); 5. Πόση είναι η ροπή αδράνειας του συστήµατος ώς προς τον διακεκοµµένο άξονα πού περνά από το κέντρο µάζας του συστήµατος, θεωρώντας τη ράβδο αβαρή και τις µάζες σηµειακές; Ποια θα είναι η µεταβολή της ροπής αδράνειας άν το L διπλασιαστεί και η κάθε µάζα υποδιπλασιαστεί;

2 6. Ποια από τις F 1,F 2,F 3 ασκεί µεγαλύτερη ροπή ώς προς το κέντρο της ράβδου (συν45 0 =ηµ45 0 =0,707); 7. Τα δύο σώµατα έχουν ίδια ακτίνα R και ίδια µάζα m. Κυλούν µε την ίδια ταχύτητα. Ποιο έχει την µεγαλύτερη κινητική ενέργεια; 8. Στο παρακάτω σύστηµα πόσος είναι ο λόγος F R /F L ; Αν η ράβδος δεν θεωρηθεί αβαρής αλλά έχει βάρος Β=mg, πόσο θα µεταβληθεί η F R ;

3 9. Ανθρωπος βάρους Wp ανεβαίνει σε σκάλα βάρους W L,. Το διάγραµµα δυνάµεων φαίνεται στο σχήµα. Οσο ο άνθρωπος ανεβαίνει η F wall µειώνεται, αυξάνεται ή µένει σταθερή; 10. Τα παρακάτω κύµατα διαδίδονται σε ίδιες χορδές. Το κύµα Β έχει το διπλάσιο πλάτος από τα άλλα δύο. Το κύµα C έχει το µισό µήκος κύµατος από τα άλλα δύο. Ποιο κύµα διαδίδεται πιο γρήγορα; Ποιο έχει την πιο ψηλή συχνότητα;

4 11. ύο οδεύοντα κύµατα περιγράφονται από τις παρακάτω εξισώσεις: Ποιο διαδίδεται µε µεγαλύτερη ταχύτητα, πόσο περίπου είναι το µήκος κύµατος του 1 ου, πόση περίπου είναι η περίοδος του 2 ου ; 12. Αντικείµενο µάζας 1kg ακολουθεί την παρακάτω διαδροµή ΑΒ. Πόσο έργο παρήγαγε η βαρύτητα πάνω στο αντικείµενο κατά τη διάρκεια της διαδροµής; 13. Σώµα κινείται πάνω σε πάγο µε ταχύτητα 1m/s. Οταν περνάει σε ξύλινη επιφάνεια σταµατάει µετά από 1m. Σε πόσο διάστηµα θα σταµάταγε στην ξύλινη επιφάνεια εάν η ταχύτητά του στον πάγο ήταν 2m/s; r r r 14. Εαν ισχύει C = A + B, τι συµπέρασµα βγάζετε για τα A r, B r, εάν 1. C=A+B 2. C=0 15. Πετάµε µια µπάλα προς τα πάνω µε ταχύτητα u 0 και µια πανοµοιότυπη µπάλα µε ταχύτητα u 0 προς τα κάτω, την ίδια χρονική στιγµή. Ποια από τις δύο µπάλες έχει µεγαλύτερη ταχύτητα όταν φτάνει στο έδαφος; Ποια φτάνει στο έδαφος πιο γρήγορα; 16. ύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται κατά τον άξονα χ. Το διάγραµµα της θέσης τους µε το χρόνο φαίνεται παρακάτω. α. Τα αυτοκίνητα θα βρεθούν στην ίδια θέση και αν ναι σε ποια/ες χρονικές στιγµές; β. Σχεδιάστε τα διαγράµµατα u=f(t) για τα δύο αυτοκίνητα. γ. Για ποια/ες χρονικές στιγµές έχουν τα αυτοκίνητα την ίδια ταχύτητα και ποια; δ. Προσπερνάει και πότε τα αυτοκίνητο Α το Β; ε. Προσπερνάει και πότε τα αυτοκίνητο Β το Α;

5 17. Αθλητής ταχύτητας επιταχύνεται στη µέγιστη ταχύτητά του σε 4.0 sec. Στη συνέχεια διατηρεί σταθερή ταχύτητα για το υπόλοιπο του αγώνα 100m. Τερµατίζει σε 9.1sec. α. Ποια είναι η µέση επιτάχυνσή του τα πρώτα 4.0 sec. β. Ποια είναι η µέση επιτάχυνσή του για τα τελευταία 5.1sec. γ. Ποια η µέση επιάχυνση για όλο τον αγώνα; 18. Αντικείµενο πέφτει ελεύθερα από κτίριο ύψους h. ιανύει ύψος h/4 το τελευταίο 1sec της πτώσης του. Ποιο είναι το ύψος του κτιρίου; 19. ύο αποβάθρες Α και Β απέχουν 1500m. υο φίλοι ξεκινούν από την Α για να φτάσουν στη Β και να επιστρέψουν στην Α. Ο ένας είναι σε βάρκα µε ταχύτητα 4km/h σε σχέση µε το νερό, ενώ ο άλλος περπατά στην όχθη µε ταχύτητα 4km/h. Η ταχύτητα του νερού είναι 2,8km/h µε κατεύθυνση από την Α στην Β. Πόσο χρόνο χρειάζεται ο καθένας για τη διαδροµή ΑΒΑ; 20. Γάτα που ζυγίζει 2,75kg προχωράει κατά τον άξονα χ. Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται η ταχύτητά της σε σχέση µε το χρόνο. α. Ποια είναι η µέγιστη δύναµη στη γάτα; Πότε ασκείται; β. Πότε η δύναµη είναι µηδέν; γ. Πόση δύναµη ασκείται τη στιγµή t=8.5sec; 21. Ενας κουβάς µε νερό που ζυγίζει 4,8kg επιταχύνεται προς τα πάνω από αβαρές σκοινί µε δύναµη θραύσης 75Ν. Ποια είναι η µέγιστη επιτάχυνση που µπορεί να έχει ο κουβάς για να µην σπάσει το σκοινί;

6 22. Χτυπάτε µια µπάλα του µπιλιάρδου έτσι ώστε να αποκτήσει ταχύτητα 3,8m/s κατά µήκος του τραπεζιού. Οταν η µπάλα φτάσει στην άλλη άκρη (µήκος 1,75m), η ταχύτητα κατά µήκος παραµένει 3,8m/s αλλά η µπάλα έχει µετατοπιστεί 2,5cm προς τα δεξιά. Ποια είναι η γωνία κλίσης του τραπεζιού; (Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν τριβές και ότι η µπάλα εκτελεί µόνο µεταφορική κίνηση). 23. Εργάτης σπρώχνει κιβώτιο µάζας 11,2kg σε οριζόντια επιφάνεια µε σταθερή ταχύτητα 3,5m/s. Ο συντελεστής τριβής κύλισης µεταξύ κιβωτίου και επιφάνειας είναι 0,20. Ποια δύναµη πρέπει να ασκεί ο εργάτης ώστε να συντηρείται η κίνηση; Αν σταµατήσει την άσκηση δύναµης σε πόσο διάστηµα θα σταµατήσει το κιβώτιο; 24. Ενα κουτί που περιέχει ένα βότσαλο είναι προσαρτηµένο σε ιδανικό ελατήριο και εκτελεί ταλάντωση. Οταν το κουτί βρίσκεται σε µέγιστη αποµάκρυνση το βότσαλο αφαιρείται κάθετα χωρίς να ταράξει το κουτί. Τι θα συµβεί µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά της ταλάντωσης; α. συχνότητα, β. περίοδος, γ. πλάτος, δ. µέγιστη κινητική ενέργεια, ε. µέγιστη ταχύτητα. 25. Η αποµάκρυνση σώµατος που εκτελεί ταλάντωση σε συνάρτηση µε το χρόνο φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Βρείτε τη συχνότητα, το πλάτος, την περίοδο και τη γωνιακή συχνότητα της κίνησης. 26. Ζύγιση αστροναύτη: καρέκλα 42.5kg προσαρτάται σε ελατήριο και ταλαντώνεται. Οταν είναι άδεια χρειάζεται 1.3sec για µια πλήρη ταλάντωση. Οταν κάθεται στην καρέκλα αστροναύτης ο χρόνος για µια πλήρη ταλάντωση είναι 2.54sec. Πόσα κιλά είναι ο αστροναύτης; 27. Μάζα 150kg σε ελατήριο ταλαντώνεται σύµφωνα µε την εξίσωση: χ(t)=(7,4cm)cos[(4,16s -1 )t-2,42]. Υπολογίστε την περίοδο, τη σταθερά ταλάντωσης και τη µέγιστη δύναµη στη µάζα. 28. Αρµονικός ταλαντωτής έχει γωνιακή συχνότητα ω και πλάτος Α. α. Πόση είναι η αποµάκρυνση και η ταχύτητα όταν η δυναµική είναι ίση µε την κινητική ενέργεια; β. Πόσες φορές συµβαίνει αυτό σε ένα κύκλο; γ. Οταν η αποµάκρυνση είναι ίση µε Α/2 ποιο ποσοστό της ολικής ενέργειας του συστήµατος είναι κινητική ενέργεια και ποιο δυναµική; 29. Μάζα 10kg κινείται προς τα δεξιά µε ταχύτητα 2m/sec σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Συγκρούεται και κολλάει σε µάζα 10kg προσαρτηµένη σε

7 ελατήριο σταθεράς 80Ν/m. Βρείτε τη συχνότητα, το πλάτος και την περίοδο της προκαλούµενης ταλάντωσης. 30. Ενα βραχυκύκλωµα προκαλεί διακοπή ρεύµατος σε υποβρύχιο σκάφος όταν αυτό βρίσκεται σε βάθος 30m. Για να βγεί από το σκάφος το πλήρωµα πρέπει να ανοίξει καταπακτή εµβαδού 0,75m 2 και βάρους 300Ν. Αν η πίεση στο εσωτερικό του σκάφους είναι 1atm πόση δύναµη πρέπει να ασκηθεί από το πλήρωµα στην καταπακτή; 31. Νερό ρέει σε σωλήνα µε διαφορετκές διατοµές. Στο σηµείο 1 η διατοµή του σωλήνα είναι 0,07m 2 και η ταχύτητα ροής 3,5m/s. Πόση είναι η ταχύτητα ροής στο σηµείο 2 όπου η διατοµή είναι 0,035m 2 και πόση στο σηµείο 3 όπου η διατοµή είναι 0,140m 2 ; Πόση είναι η παροχή του σωλήνα; 32. Οριζόντιο ρεύµα αέρα περνάει από τα φτερά µικρού αεροπλάνου έτσι ώστε η ταχύτητα πάνω από τα φτερά είναι 70m/s και κάτω από τα φτερά 60m/s. Αν η επιφάνεια των φτερών είναι 16,2m 2, ποια είναι η συνισταµένη κάθετη δύναµη που ασκεί ο αέρας στο αεροπλάνο (πυκνότητα αέρα 1,2kg/m 3 ); 33. Η πίεση και η ταχύτητα σε κάποιο σηµείο της αορτής είναι 14kPa και 0.4m/s αντίστοιχα. Εάν η διάµετρος της αορτής είναι 2cm και κάποια περιοχή έχει στενέψει κατά 30% λόγω αθηροσκλήρωσης βρείτε την ταχύτητα και τη διαφορά πίεσης σ εκείνη την περιοχή. 34. Αν η πίεση στην καρδιά είναι 13.2 kpa βρείτε την πίεση στα κάτω άκρα (1.3m κάτω από την καρδιά) και στο κεφάλι (0.5m πάνω από την καρδιά). Ποιο είναι το µέγιστο ύψος που µπορεί να στείλει αίµα η καρδιά; 35. Το τσουνάµι του 2004 στη Σουµάτρα µετρήθηκε από δορυφόρο να έχει απόσταση µεταξύ κορυφών 800km και περίοδο µεταξύ κυµάτων 1 ώρα. Βρείτε την ταχύτητα του κύµατος σε m/s και km/hr. Το αποτέλεσµα εξηγεί το µέγεθος των καταστροφών που προκλήθηκαν; 36. Εγκάρσιο κύµα σε χορδή έχει ταχύτητα 8m/s, πλάτος 0.07m και µήκος κύµατος 0.32m. Τα κύµατα οδεύουν κατά την χ κατεύθυνση. Τη στιγµή t=0 η άκρη x=0 έχει τη µέγιστη αποµάκρυνση. α. Βρείτε την συχνότητα, την περίοδο και τον κυµατικό αριθµό των κυµάτων, β. ιατυπώστε την εξίσωση του κύµατος, γ. Βρείτε την αποµάκρυνση του σηµείου χ=0.360m τη στιγµή t=0.15sec. 37. Σύρµα µάζας 40g τεντώνεται και στερεώνεται ώστε τα άκρα του να απέχουν 80cm. Η θεµελιώδης συχνότητα του σύρµατος είναι 60Hz και το πλάτος στις κοιλίες 0.3cm. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων στο σύρµα; Ποια η τάση στο σύρµα; Ποια αρµονική δίνει συχνότητα 360 Hz; Πόσο θα απέχουν µεταξύ τους οι δεσµοί σε αυτή την περίπτωση; 38. Κατά πόσο πρέπει να αυξηθεί η ένταση ήχου ώστε το επίπεδο έντασης να ανέβει κατά 13dB;

8 39. ύο ηχεία Α και Β εκπέµπουν ηµιτονοειδή κύµατα σε συµφωνία φάσης. Ποια είναι η ελάχιστη συχνότητα ώστε στο σηµείο Q να παρατηρείται ενισχυτική συµβολή; Ποια η ελάχιστη συχνότητα ώστε να παρατηρείται αποσβεστική συµβολή; 40. Κύµα υπερήχων συχνότητας 2.00MHz διαδίδεται στην κοιλιά εγκύου και ανακλάται από το καρδιακό τοίχωµα του εµβρύου. Εαν το κύµα που επιστρέφει στον ηχοβολέα διαφέρει από το εκπεπόµενο κατά 85Hz να βρεθεί η ταχύτητα του καρδιακού τοιχώµατος. (ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο σώµα 1500m/s). 41. Νυχτερίδα εκπέµπει κύµα συχνότητας f=25khz. Υπάρχει τρόπος να ακούσουµε το κύµα; (ταχύτητα ήχου στον αέρα 330m/s) 42. Σχεδιάστε το διάγραµµα Q=f(T) για 100g πάγου θερµοκρασίας C ώστε να φτάσουµε σε ατµό C. (c ice :0.5kcal/kg grad, c water : 1kcal/kg grad, L ice : 79.7kcal/kg, L steam : 539kcal/kg, c steam : 0.48kcal/kg grad). 43. Ενας τρόπος διατήρησης της θερµοκρασίας του σώµατος είναι η εξάτµιση ιδρώτα. Εαν παράγονται 8g ιδρώτα το δευτερόλεπτο και η θερµότητα εξάτµισης του νερού στους 37 0 C είναι 580kcal/kg βρείτε το ρυθµό απώλειας ενέργειας από το σώµα εάν εξατµίζεται το 5% του ιδρώτα. 44. Θέλετε να βιδώσετε ατσάλινη βίδα διαµέτρου 0.5mm πάνω σε αλουµίνιο σε οπή διαµέτρου 0,495mm. Εχετε τη δυνατότητα να µεταβάλλετε τη θερµοκρασία όσο θέλετε. Τι θα κάνετε; (α Al =2,4 10-5, α steel =1, ) 45. Αδειο κυλινδρικό δοχείο ύψους 1,5m και διαµέτρου 90cm θα γεµίσει καθαρό οξυγόνο στους 22 0 C. Η απόλυτη πίεση του οξυγόνου θα είναι 21 atm (γιατί;). Η γραµµοµοριακή µάζα του οξυγόνου είναι 32g/mol. Πόσα mol οξυγόνου περιέχει το δοχείο; Πόσα κιλά παραπάνω ζυγίζει το γεµάτο δοχείο; 46. Οταν ένα σύστηµα πάει από την κατάσταση α στη b µέσω της διαδροµής acb 90J θερµότητας εισρέουν στο σύστηµα και 60J έργου παράγονται από το σύστηµα. α. Πόση θερµότητα εισρέει στο σύστηµα κατά τη διαδροµή αdb εάν το σύστηµα παράγει έργο 15J β. Οταν το σύστηµα επιστρέφει από το b στο α µέσω της καµπύλης διαδροµής η απόλυτη τιµή του έργου ςίναι 35J. Το σύστηµα σε αυτή τη διαδροµή απορροφά ή αποδίδει θερµότητα και πόση; γ. Αν Uα=0 και Ud=8J, βρείτε τη θερµότητα που απορροφάται στις διαδικασίες αd και db.

9 47. Θερµοδυναµικό σύστηµα πάει από την κατάσταση α στην c µέσω των διαδροµών αbc ή αdc. Κατά τη διαδροµή αbc το σύστηµα παράγει έργο 450J. Κατά την αdc το έργο είναι 120J. Οι εσωτερικές ενέργειες είναι Uα=150J, Ub=240J, Uc=680J, Ud=330J. Υπολογίστε τη ροή θερµότητας για κάθε µία από τις διαδικασίες αb, bc, αd, dc. Σε κάθε διαδικασία το σύστηµα απορροφά ή εκλύει θερµότητα; 48. Μηχανή βενζίνης απορροφά 1, J θερµότητας και αποδίδει 3700J ανά κύκλο. Η θερµότητα προέρχεται από καύση βενζίνης µε θερµότητα ανάφλεξης 4, J/g. α. Ποιά η απόδοση; β. Πόση θερµότητα απορρίπτεται σε κάθε κύκλο γ. Πόση µάζα καυσίµου καίγεται σε κάθε κύκλο; δ. Αν η µηχανή δουλεύει µε 60 κύκλους το δευτερόλεπτο ποια είναι η ισχύς σε kw; 49. Υπολογίστε τη µεταβολή της εντροπίας όταν 1kg νερού στους C γίνεται ατµός ίδιας θερµοκρασίας. Κάντε το ίδιο για 1kg πάγου που λιώνει στους 0 0 C. Πότε είναι µεγαλύτερη η µεταβολή της εντροπίας και γιατί; (L ice : 79.7kcal/kg, L steam : 539kcal/kg) 50. Θερµική µηχανή λειτουργεί σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα. Το υλικό είναι 2 mol αέριου ηλίου που φτάνει σε θερµοκρασία C. Η διαδικασία bc είναι ισόθερµη. Η Pα=Pc= Pa, Pb= Pa. (R και Cv γνωστά) α. Πόση θερµότητα απορροφάται και πόση εκλύεται από το αέριο σε κάθε κύκλο; β. Πόσο έργο παράγει το σύστηµα ανά κύκλο και ποια η απόδοσή του;

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά δύσκολα θέµατα

Επαναληπτικά δύσκολα θέµατα 5.1. Κυλιόµενος Οµογενής Κυκλικός ίσκος και ΑΑΤ. Κατά µήκος οριζόντιας ευθείας (ε), µπορεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, οµογενής κυκλικός δίσκος µάζας m και ακτίνας R. To κέντρο (c) του δίσκου συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δύο σφαίρες ίδιας μάζας, m = 0,2 kg, κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις και με ταχύτητες

ΘΕΜΑ Δ Δύο σφαίρες ίδιας μάζας, m = 0,2 kg, κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις και με ταχύτητες Δύο σφαίρες ίδιας μάζας, m = 0,2 kg, κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις και με ταχύτητες μέτρων υ 1 = 6 m s -1, υ 2 = 2 m s -1 αντίστοιχα, ώστε να πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.Φλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 000-013 000 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ & ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΙΟΥ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ & ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΙΟΥ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ & ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΙΟΥ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1η Σημειακό σώμα μάζας m 1=1kg είναι δεμένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=100Ν/m και ισορροπεί. Ανεβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό.

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό. Ερωτήσεις θεωρίας 1. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να ρίξει τρόφιμα σ ένα αποκλεισμένο από τα χιόνια μικρό χωριό. Για να το πετύχει πετάει παράλληλα προς το έδαφος σε αρκετά μεγάλο ύψος και με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N taexeiola.gr Φυσική Α Λυκείου Οι Τρεις Νόμοι του Νεύτωνα - 1 Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N Α. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Κάθε σώμα διατηρεί την κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης αν δεν ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης; 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.3.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση του σώματος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάποδη επαφή. Γ) Ποιο το εσωτερικό ύψος του κυλινδρικού κουτιού; ) Ποιο το νέο πλάτος ταλάντωσης του συστήµατος ; Aπάντηση:

Ανάποδη επαφή. Γ) Ποιο το εσωτερικό ύψος του κυλινδρικού κουτιού; ) Ποιο το νέο πλάτος ταλάντωσης του συστήµατος ; Aπάντηση: Ανάποδη επαφή. Στο ανώτερο σηµείο κυλινδρικού κουτιού µάζας Μ=4Κg κρατάµε χωρίς να είναι κολληµένο ένα δεύτερο σώµα µάζας m=1kg και αµελητέου πάχους. Το κατώτερο σηµείο του κυλινδρικού κουτιού είναι δεµένο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα