Τοποθέτηση επί του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και της επιχειρούμενης συγχώνευσης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοποθέτηση επί του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και της επιχειρούμενης συγχώνευσης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού"

Transcript

1 Τοποθέτηση επί του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και της επιχειρούμενης συγχώνευσης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Θ. Παπαδόγγονας, Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Χρ. Μπορονικολός, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλει να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική, επιστημονική και μορφωτική ανάπτυξη της χώρας. Για να επιτελέσει η Ανώτατη Εκπαίδευση το ρόλο της στην ανάπτυξη του τόπου μας, πρέπει αυτή να είναι Δημόσια, μακριά από αγοραίες λογικές, Δωρεάν, προσβάσιμη από όλα τα κοινωνικά στρώματα, και Ενιαία χωρίς διαχωρισμούς επιπέδων, σχεδιασμένη με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που να υπηρετούν τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, σύμφωνα με την εισαγωγή της παρουσίασής του από τον Υπουργό, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην Εκπλήρωση του Θεμελιώδους Ρόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική μέσα από την: Προώθηση της Επιστημονικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προώθηση της Έρευνας & της Καινοτομίας & Σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας, την Επιχειρηματικότητα & την Οικονομική Γεωγραφία της Χώρας Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Ανθρώπινου Δυναμικού στον ευρωπαϊκό χώρο Δυστυχώς, η ανάπτυξη του σχεδίου στη συνέχεια, φανερώνει μια μηχανιστική αντίληψη για συρρίκνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρίς, συχνά, να λαμβάνονται υπόψη ούτε καν οι αριθμοί και τα μεγέθη, απόλυτοι και σχετικοί, των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων, πόσο μάλλον τα παραπάνω κριτήρια. Οι διαπιστώσεις του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, για τα κακώς κείμενα αναφέρουν: την αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης, τη χωρική Διασπορά Τμημάτων και τον κατακερματισμό συγγενών Τμημάτων εντός Ιδρυμάτων ή Σχολών, την ανυπαρξία ή ανακολουθία Γνωστικών Αντικειμένων Τμημάτων με Περιφερειακά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα & Εθνικούς Στόχους, την ανορθολογική Ανάπτυξη Κτιριολογικών & Υλικοτεχνικών Υποδομών, και 1

2 τον κατακερματισμό Γνωστικών Αντικειμένων με ελλιπή Προγράμματα Σπουδών Ως θεραπεία της υφιστάμενης κατάστασης, το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προτείνει: Συγχωνεύσεις συγγενών (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) Τμημάτων Συγχωνεύσεις Τμημάτων για τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με εθνική αναπτυξιακή στοχοθεσία Συγχωνεύσεις Τμημάτων & Σύσταση Σχολών με χωρική συνοχή & αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων κτιριακών & υλικοτεχνικών υποδομών Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων για ανάπτυξη θεματικών Θυλάκων Αριστείας & εφαρμογή οικονομιών κλίμακας. Ωστόσο, το σχέδιο ΑΘΗΝΑ διατηρεί αρκετά Τμήματα που έχουν τα παραπάνω αρνητικά χαρακτηριστικά (τμήματα με μηδενικό προσωπικό ή ελλιπή στελέχωση και κτιριακή υποδομή, ενισχύοντας το γεωγραφικό κατακερματισμό αγνοώντας τις οικονομίες κλίμακας) και προτείνει καταργήσεις: Τμημάτων παλαιών και πολυμελών, με στελέχωση σε πλήρη αντιστοιχία με το πρόγραμμα σπουδών τους και με υλικοτεχνική υποδομή, π.χ. εργαστήρια, η οποία δεν αντικαθίσταται ή υποκαθίσταται χωρίς σοβαρό οικονομικό κόστος και υποβάθμιση της εκπαίδευσης που προσφέρεται Τμημάτων με δοκιμασμένα προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία καταξιωμένα στην αγορά εργασίας, με επαγγελματικά δικαιώματα Τμημάτων που υπηρετούν γνωστικά αντικείμενα με ευρύ πεδίο γνώσεων και εφαρμογών σε αρμονία με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας Τμημάτων με παραδοσιακά αντικείμενα σπουδών, από τα οποία προέκυψαν καινούρια Τμήματα με κατακερματισμό Γνωστικών Αντικειμένων και ελλιπή Προγράμματα Σπουδών, τις δεκαετίες που το Υπουργείο Παιδείας δεν προλάβαινε να υπογράφει την ίδρυση καινούριων τμημάτων. Όσον αφορά την περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το σχέδιο ΑΘΗΝΑ: Προτείνει την Ίδρυση ενός ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με Σχολές και Τμήματα σε 5 διαφορετικές πόλεις: στη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Θήβα, την Άμφισσα και το Καρπενήσι. Συγκεκριμένα: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης με 3 Τμήματα σε 3 πόλεις: ΑΜΦΙΣΣΑ, ΘΗΒΑ και Χαλκίδα: - Στην ΑΜΦΙΣΣΑ 1 Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών & Πολιτιστικών Μονάδων (0 ΕΠ) - Στη ΘΗΒΑ 1 Τμήμα: Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (14 ΕΠ) 2

3 - Στη ΧΑΛΚΙΔΑ 1 τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (4 ΕΠ), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών με 6 τμήματα σε 2 πόλεις (ΛΑΜΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ) - Στη Λαμία, τμήματα Ηλεκτρολογίας (28 ΕΠ), Μηχανικών Πληροφορικής (25 ΕΠ), Ηλεκτρονικής (12 ΕΠ) - Στη Χαλκίδα, τμήματα Μηχανολογίας (9 ΕΠ), Αυτοματισμού (12 ΕΠ), Τεχνολογίας Αεροσκαφών (9 ΕΠ) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με 2 τμήματα στη ΛΑΜΙΑ: Νοσηλευτικής (11 ΕΠ), Φυσικοθεραπείας (12 ΕΠ) Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας με 1 Τμήμα στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (12 ΕΠ) Ο τρόπος που προτείνεται για τη συγχώνευση των ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας, ώστε να δημιουργηθεί το νέο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, δεν εξυπηρετεί πολλούς από τους διακηρυγμένους στόχους του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, ενώ διατηρεί αρκετές ομολογημένες παθογένειες: Το παλαιό Τμήμα Διοίκησης του ΤΕΙ Χαλκίδας με άνω των 2700 σπουδαστών και 5 μέλη ΕΠ, καταργείται και μεταφέρεται στο πολύ νεώτερο και μικρότερο (4 μέλη ΕΠ) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στη Θήβα, το οποίο δεν διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και εργαστήρια. Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού επιπλέον υποδέχεται τους σπουδαστές του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης της Άμφισσας, ενώ ταυτόχρονα, στην Άμφισσα ιδρύεται καινούριο τμήμα με κανένα(!) μέλος ΕΠ. Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Χαλκίδας μένει σχεδόν ως έχει με μία μεγάλη διαφορά: το βιώσιμο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας (1 ο σε μέλη ΕΠ και 2 ο στις προτιμήσεις των σπουδαστών) απορροφάται από το τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Λαμίας και μεταφέρεται εκεί. Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις αυτές παραβιάζονται οι οικονομίες κλίμακας, δεν περιορίζεται η διασπορά, δεν ορθολογικοποιείται η χρήση υφιστάμενων κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών και εγκαταστάσεων, δε δημιουργούνται ισχυρά τμήματα κ.α. Ας σημειωθεί επίσης, ότι το ΤΕΙ Χαλκίδας εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό ανάγκες του λεκανοπεδίου Αττικής υποδεχόμενο κάθε χρονιά, κατά κύριο λόγο, σπουδαστές που διαμένουν εκεί. Συνεπώς ένας μεγάλος αριθμός σπουδαστών του ΤΕΙ Χαλκίδας πηγαινοέρχεται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για να περιορίσει το κόστος των σπουδών του. Με δεδομένη την παραδοσιακή ανεπάρκεια σε δωρεάν φοιτητική στέγη, ο αριθμός αυτός τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι ο παραπάνω σχεδιασμός πλήττει χιλιάδες σπουδαστές και αμφισβητεί την πρόσφατη σχετική διακήρυξη του υπουργού ότι: «Θα υπάρξει πρόνοια επιδότησης των εξόδων, αλλά έχουμε μεριμνήσει οι μετακινήσεις να είναι οι λιγότερες δυνατές» (esos.gr). 3

4 Σχετικά με τα τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας παρατηρούμε τα εξής: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι από τα πρώτα Τμήματα που δημιουργήθηκαν στο ΤΕΙ Χαλκίδας. Ιδρύθηκε το 1981, ταυτόχρονα με την ίδρυση του ΤΕΙ Χαλκίδας, και είναι ένα Τμήμα το οποίο σήμερα: 1. Απαριθμεί πάνω από 2700 φοιτητές με καθημερινή παρουσία στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, με έντονο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους, οι οποίες οδηγούν σε Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα και καταξίωση στην αγορά εργασίας 2. Έχει 5 μέλη ΕΠ (οι τρεις κάτοχοι διδακτορικών τίτλων και οι δύο κάτοχοι μεταπτυχιακών), επειδή την τελευταία διετία συνταξιοδοτήθηκαν άλλα 5 μέλη ΔΕΠ. Επίσης υπηρετούν 27 επιστημονικοί συνεργάτες με πλήρη προσόντα και 10 συνεργάτες με ελλιπή. Στην Συνέλευση του ΤΕΙ εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να μεταταγούν στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 μέλη ΕΠ του κέντρου ξένων γλωσσών και 2 μέλη ΕΠ του γενικού τμήματος. Ο συνολικός αριθμός είναι 11 μέλη, και τα οποία είναι δραστήρια ερευνητικά, όπως υποδηλώνει η συμμετοχή τους τόσο σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όσο και εθνικά. 3. Πανελλαδικά είναι το τρίτο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων TEI στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, γεγονός που σχετίζεται και με το ότι εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό ανάγκες του λεκανοπεδίου Αττικής. Ο βαθμός εισαγωγής είναι πάνω από μόρια και μόνο οι ειδικές κατηγορίες είναι κάτω από την βάση του 10, οι οποίες είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 2%. 4. Απονέμει τουλάχιστον 300 πτυχία το χρόνο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος σταδιοδρομούν σε εταιρίες, στη βιομηχανία, ή ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις, ενώ ένας σημαντικός αριθμός συνεχίζει με επιτυχία τις σπουδές του σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 5. Προσφέρει στους σπουδαστές του ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο υπηρετεί ένα ευρύ πεδίο, αυτό της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. 6. Έχει 8 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, με σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, με εγκατεστημένο software (business plan και εμπορικά πακέτα και πολλά άλλα σύγχρονα προγράμματα), πάνω στα οποία οι σπουδαστές στήνουν επιχειρηματικά σχέδια καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και τα οποία ελάχιστα από τα ομοειδή Τμήματα διαθέτουν. Ο εξοπλισμός των περισσότερων από τα εργαστήρια, παρά τις χρόνιες ελλείψεις τους λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησης, παραμένει σημαντικός και ενεργός εξαιτίας της φιλότιμης προσπάθειας των μελών ΕΠ. 7. Έχει πολύ καλές σχέσεις με πολλές εταιρίες και βιομηχανίες της περιοχής, αλλά και του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίες απασχολούν φοιτητές για 4

5 πρακτική άσκηση κάθε εξάμηνο. Σε αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο η εγγύτητά του στις βιομηχανίες του λεκανοπεδίου και των Οινοφύτων. 8. Τα μέλη ΕΠ του τμήματος διαθέτουν άνω των 100 πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, αρκετές από τις οποίες αναφέρονται στη βάση περιοδικών υψηλής ποιότητας Journal Quality List. Επιπλέον οι δημοσιεύσεις αυτές έχουν τύχει ιδιαίτερα θετικής διεθνούς αναγνώρισης (άνω των 200 αναφορών citations). Το Τμήμα Λογιστικής επίσης είναι από τα πρώτα Τμήματα που δημιουργήθηκαν στο ΤΕΙ Χαλκίδας. Ιδρύθηκε το 1981 ταυτόχρονα με την ίδρυση του ΤΕΙ Χαλκίδας και είναι ένα Τμήμα το οποίο: 1. Έχει 2900 φοιτητές, με καθημερινή και ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα και με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η αυξημένη αυτή συμμετοχή οφείλεται στο σαφές και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών το οποίο εκτός από την κάλυψη ευρύτερων γνώσεων στην Οικονομική επιστήμη, εστιάζει στην εξειδίκευση των φοιτητών στην Λογιστική θεωρία και πράξη, περιλαμβάνοντας 23 μαθήματα εξειδίκευσης, εκ των οποίων τα 5 είναι εργαστηριακά. Το έντονο ενδιαφέρον των φοιτητών υποκινείται εκτός των άλλων και από την άριστη προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης, δεδομένης της ζήτησης στην αγορά εξειδικευμένων Λογιστών η οποία καλύπτεται από αποφοίτους τμημάτων Λογιστικής των οποίων τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα και καταξίωση στην αγορά εργασίας. 2. Στο τμήμα υπηρετούν (μετά από 2 πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις, 1 παραίτηση και 1 μετάθεση) 5 μέλη ΕΠ (ο ένας υπό διορισμό) εκ των οποίων τα 3 μέλη είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. Στο δυναμικό του Τμήματος συγκαταλέγονται επίσης, τρία μέλη ΕΤΠ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ειδικότητας Λογιστικής οι οποίοι έχουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των εργαστηρίων του Τμήματος. Προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, προσλαμβάνονται και Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες πλήρων προσόντων στην συντριπτική πλειοψηφία τους και με αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. 3. Είναι πανελλαδικά το δεύτερο τμήμα Λογιστικής TEI στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αυτό σχετίζεται εκτός των προαναφερθέντων και με το γεγονός της εγγύτητας του ΤΕΙ Χαλκίδας στην Αθήνα με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων που αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες των φοιτητών. Ο βαθμός εισαγωγής είναι πάνω από μόρια και μόνο οι ειδικές κατηγορίες είναι κάτω από την βάση του 10 όμως αυτές αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 2% των εισαγομένων. 4. Το Τμήμα Λογιστικής απονέμει τουλάχιστον 300 πτυχία το χρόνο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος σταδιοδρομούν στον Λογιστικό κλάδο είτε ως στελέχη σε εμπορικές, βιομηχανικές και ελεγκτικές επιχειρήσεις ή ως 5

6 ελεύθεροι επαγγελματίες ιδρύοντας δικά τους Γραφεία παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων οι οποίοι συνεχίζουν με επιτυχία τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ακόμη και σε επίπεδο σπουδών για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 5. Το Τμήμα Λογιστικής διαθέτει 6 αίθουσες εργαστηρίων για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, εξοπλισμένες με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το ανάλογο λογισμικό. Ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων, παρά τις ελλείψεις λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησης, παραμένει σημαντικός και ενεργός εξαιτίας της διαρκούς προσπάθειας των μελών ΕΠ. 6. Το Τμήμα Λογιστικής είναι ιδιαίτερα εξωστρεφές έχοντας καλλιεργήσει πολύ καλές σχέσεις με τις εταιρείες και βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του λεκανοπεδίου Αττικής, οι οποίες απασχολούν φοιτητές για πρακτική άσκηση κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο αφ ενός η εγγύτητά του στις βιομηχανίες του λεκανοπεδίου και αφ ετέρου η εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται είτε με την μορφή πρωτότυπων ερευνητικών πτυχιακών εργασιών ή με την εποπτεία των εξειδικευμένων μελών του σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημοσίους Οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι σε εξέλιξη έρευνες για τα προβλήματα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, για την κοστολογική επιμόρφωση των νοσοκομειακών γιατρών για την αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης ασθενών του Τμήματος Αιμοκάθαρσης του Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας (Theory of Constraints) κ.α. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής του ΤΕΙ Χαλκίδας: Διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί ως στόχοι - επιδιώξεις του σχεδίου ΑΘΗΝΑ: Προωθούν την Τεχνολογική Εκπαίδευση, την Έρευνα & την Καινοτομία. Είναι συνδεδεμένα με την Αγορά Εργασίας & την Οικονομική Γεωγραφία της Χώρας. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού στον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν εμφανίζουν καμία από τις παθογένειες που το σχέδιο ΑΘΗΝΑ θέλει να θεραπεύσει: Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης. Ανυπαρξία ή ανακολουθία Γνωστικών Αντικειμένων Τμημάτων με Περιφερειακά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα & Εθνικούς Στόχους. 6

7 Ανορθολογική Ανάπτυξη Κτιριολογικών & Υλικοτεχνικών Υποδομών. Κατακερματισμό Γνωστικών Αντικειμένων με ελλιπή Προγράμματα Σπουδών. Επομένως, με τη συγχώνευση/απορρόφησή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ούτε υψηλού επιπέδου Εκπαίδευση παρέχεται, ούτε θύλακες αριστείας προωθούνται, ούτε η εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη προωθείται ούτε εξοικονόμηση πόρων και ορθή χρήση των υφιστάμενων υποδομών γίνεται. Καλούμε τον Υπουργό ΠΑΙΘΠΑ να αποσύρει την πρότασή του για μεταφορά του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Χαλκίδας στη Θήβα, διότι στερείται ακαδημαϊκής νομιμοποίησης, βλάπτει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εθνική οικονομία, και παραβαίνει τα κριτήρια που το ίδιο το υπουργείο θέτει στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Για τους ίδιους λόγους είναι επιβεβλημένη η διατήρηση του τμήματος Λογιστικής στη Χαλκίδα. Θ. Παπαδόγγονας, Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Χρ. Μπορονικολός, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής 7

Σχέδιο Αθηνά Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τί είναι το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»;

Σχέδιο Αθηνά Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τί είναι το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»; Σχέδιο Αθηνά Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τί είναι το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»; Το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει, με τις μικρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο Αθηνά Το σχέδιο Αθηνά που έχει ανακοινωθεί, προβλέπει την απορρόφηση και

ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο Αθηνά Το σχέδιο Αθηνά που έχει ανακοινωθεί, προβλέπει την απορρόφηση και ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο Αθηνά Το σχέδιο Αθηνά που έχει ανακοινωθεί, προβλέπει την απορρόφηση και τη συγχώνευση του Τμήματός μας με άλλα Τμήματα των Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η Παιδεία είναι Δημόσιο αγαθό και παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Η Παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2010 Θέμα:Πρόταση Ίδρυσης Νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος Διαιτολογίας και Επιστήμης του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα