Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί."

Transcript

1 AΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΑΝΕΝΟΓΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ -GASIFLAME- (Patent) Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1Τι είναι ο θερμικός Αεριοποιητής βιομάζας: Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί. Ο Αεροποιητής μας χαρακτηρίζεται από: - Καύση με σταθερή κλίνη ( Fixbed ). - Οριζόντια αεριοποίηση ( Cross draft ). Η διαδικασία αεριοποίησης περιλαμβάνει τις φάσεις: ΚΑΥΣΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ Στη φάση καύση αναφλέγεται η βιομάζα αποδίδοντας θερμοκρασία C και δημιουργείται η ζώνη καύσης. Στη φάση πυρόλυση δημιουργείται πάνω από την ζώνη καύσης η ζώνη πυρόλυσης σε περιοχή θερμοκρασιών από C. Στη φάση ξήρανση δημιουργείται πάνω από τη ζώνη πυρόλυσης η ζώνη ξήρανσης σε περιοχή θερμοκρασιών από C. Στη φάση αεριοποίηση δημιουργείται κάτω από την ζώνη καύσης η ζώνη αεριοποίησης σε περιοχή θερμοκρασιών C. Στη φάση ανάφλεξη δημιουργείται στην έξοδο του αεριοποιητή η ζώνη ανάφλεξης των καυσίμων αερίων (H2-CO-CH4) με επιπρόσθετη επαρκή οξείδωση με θερμοκρασίες C. Α.2.Tί είναι η πυρόλυση βιομάζας: Η φυτική ύλη αποσυντίθεται λόγω θέρμανσης απουσία αέρα και παράγει πτωχό αέριο και ως υπόλειμμα πυρολιγνιτικά υλικά ( ξυλόπισσα και ξυλάνθρακα ). Η πυρόλυση ( εσώθερμη αντίδραση ) γίνεται σε κλειστά δοχεία και σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από C. Ένας τόνος ξηρού ξύλου με πυρόλυση αποδίδει:

2 - 300 kg ξυλάνθρακα m³ καύσιμο αέριο - 14 lt μεθυλικής αλκοόλης - 53 lt οξικό οξύ - 8 lt εστέρες - 3 lt ακετόνη - 76 lt λάδι ξύλου - 12 lt λάδι <creosote> - 30 lt πίσσα Με την πυρόλυση η ενεργειακή μετατροπή της βιομάζας φτάνει σε απόδοση το 90%, ενώ για τις ενεργειακές ανάγκες της πυρόλυσης απαιτείται περίπου το 10% του παραγόμενου αερίου. Η μέθοδος αυτή έχει ενδιαφέρων όταν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και τα τρία είδη προϊόντων, δηλ. το αέριο, ο βιοάνθρακας και το βιοέλαιο τα οποία παράγονται αντίστοιχα σε ποσοστά 60%,20% και 20%. Η αξιοποίηση αυτή γίνεται στον αεριοποιητή μας. Α.3.Τι είναι η αεριοποίηση βιομάζας: Η διεργασία αεριοποίησης της βιομάζας γίνεται με θερμοχημική διάσπαση των πυρολυτικών αερίων όταν αυτά διέρχονται από θερμοκρασία 900 C και παρουσία υποστοιχειομετρικού οξυγόνου(30% st). Το αέριο που παράγεται κατά την αεριοποίηση της βιομάζας καθίσταται ενεργειακά αξιοποιήσιμο λόγω της περιεκτικότητάς του σε υδρογόνο (Η2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και μεθάνιο (CH4). Μέσα στον αεριοποιητή κατά την διεργασία αεριοποίησης λαμβάνουν χώρα πολλών ειδών αντιδράσεις οι κυριότερες των οποίων είναι: 1) Αντιδράσεις καύσης: C + 1/2O2--- CO ΔΗ[ΜJ/Kmol] CO + 1/2O2---CO2ΔH[MJ/Kmol] -283 H2 + 1/2O2--- H2O ΔH[MJ/Kmol] ) Αντίδραση Boudouard: C + CO2 < - > 2CO ΔH[MJ/Kmol] ) Αντίδραση υδραερίου : C + H2O< - > CO +H2 ΔH[MJ/Kmol] ) Αντίδραση μεθανίου:

3 C + 2H2< - >CH4 ΔH[MJ/Kmol] -75 Οι αντιδράσεις καύσης είναι οι αρχικές αντιδράσεις (πρωτογενείς) στις οποίες το οξυγόνο οξειδώνει τον άνθρακα και το υδρογόνο. Οι υπόλοιπες τρείς είναι ενδιάμεσες αντιδράσεις της αεριοποίησης. Τα τελικά προϊόντα παράγονται από τις δευτερογενείς αντιδράσεις οι οποίες συνοπτικά είναι οι ακόλουθες: 1) Αντίδραση υδραερίου : CO + H2O< - > CO2 + H2 ΔH[MJ/Kmol] -41 2) Μετατροπή ατμού μεθανίου: CH4 + H2O< - > CO2 +3H2 ΔH[MJ/Kmol] +206 Τα καύσιμα αέρια της αεριοποίησης ονομαζόμενα και syngas, έχουν θερμογόνο δύναμη 4,6 MJ/m³ και ογκομετρικά, στους 800 C,συνίστανται από : - CO -11,38% - CO2-16,13% - CH4-2,17% - C2H4-0,83% - H2-14,98% - N2-54,39% Α.4.Αεριοποιητής και Βιομάζα Η λειτουργία του αεριοποιητή δεν βασίζεται στην καύση/αποτέφρωση αλλά στην πυρόλυση και αεριοποίηση της βιομάζας. Τα στοιχεία της βιομάζας που την χαρακτηρίζουν και καθορίζουν την απόδοσή της στον αεριοποιητή είναι τα ακόλουθα : - Περιεχόμενη υγρασία - Θερμογόνος δύναμη - Αναλογία σταθερού(καθαρού) άνθρακα και πτητικών - Περιεχόμενο τέφρας - Περιεκτικότητα σε αλκαλικά μέταλλα - Λόγος κυτταρίνης / λιγνίνης Το αν μπορεί να καεί η όχι ένα είδος βιομάζας καθορίζεται από την περιεχόμενη υγρασία σε αυτό. Σύμφωνα με το διάγραμμα Tanner :

4 και όπως φαίνεται από το διάγραμμα, το περιεχόμενο της βιομάζας σε υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% για να μπορεί να καεί. Το περιεχόμενο σε τέφρα αντιστοιχεί στα ανόργανα συστατικά της καύσιμης ύλης τα οποία παραμένουν μετά την πλήρη καύση του καυσίμου. Επηρεάζει την θερμογόνο δύναμη του καυσίμου αλλά και το αν μπορεί να καεί αυτό η όχι, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα Tanner. Σε ένα στερεό καύσιμο η ποιότητα της φλόγας άρα και της καύσης έχει σχέση με την αναλογία του σταθερού ( καθαρού) άνθρακα με τα πτητικά. Όσο αυξάνεται ο λόγος σταθερού(καθαρού) άνθρακα προς τα πτητικά τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της φλόγας και της καύσης.

5 Α.5.Αεριοποιητής και Λέβητας πετρελαίου Ο αεριοποιητής προορίζεται να αντικαταστήσει ένα καυστήρα πετρελαίου σε ένα λέβητα πετρελαίου και να καλύψει την θερμική απόδοση του λέβητα. O λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι, ή ο ατμός. Οι λέβητες διακρίνονται: Ανάλογα του υλικού κατασκευής σε: Χυτοσίδηρους Χαλύβδινους Χάλκινους Ανοξείδωτους Διμεταλλικούς. Ανάλογα της θερμικής τους ισχύος σε : Μεγάλους Μεσαίους Μικρούς. Ανάλογα του φορέα θερμότητας σε : Λέβητες ατμού χαμηλής πίεσης Λέβητες ατμού υψηλής πίεσης Λέβητες αέρος Λέβητες νερού-λέβητες υπέρθερμου νερού. Ανάλογα της πίεσης στον θάλαμο καύσης σε: Λέβητες πιεστικούς ή υψηλής αντίθλιψης Λέβητες χαμηλής αντίθλιψης Λέβητες ατμοσφαιρικούς. Επίσης οι λέβητες διακρίνονται σε : Ατομικούς λέβητες (μονάδες compact), Λέβητες απλούς. ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΩΝ Σχεδόν όλοι οι λέβητες έχουν μία τυπική δομή, με διαφορετικές προσεγγίσεις από τον κάθε σχεδιαστή. Έτσι σε κάθε λέβητα διακρίνουμε τα παρακάτω : - Το φλογοθάλαμο ή θάλαμο καύσης, όπου γίνεται η καύση του καυσίμου. - Τους φλογαυλούς ή αεραυλούς ή καπναυλούς, οι οποίοι δημιουργούν τη διαδρομή των καυσαερίων. - Το θάλαμο του εργαζομένου μέσου, το οποίο αν είναι το νερό έχουμε υδροθάλαμο, αν είναι ο αέρας έχουμε αεροθάλαμο, αν είναι ο ατμός έχουμε ατμοθάλαμο. - Τον καπνοθάλαμο όπου συγκεντρώνονται τα καυσαέρια πριν πάνε στην καμινάδα. ΞΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Σε κάποιους λέβητες η καύση διεξάγεται σε ένα θάλαμο καύσης ο οποίος δεν ψύχεται από το εργαζόμενο μέσο. Ο ξηρός αυτός θάλαμος καύσης τοποθετείται εντός του

6 θαλάμου καύσης του λέβητα. Είναι κατασκευασμένος από πυρίμαχο υλικό, και σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο θερμό περιβάλλον καύσης. Το αποτέλεσμα είναι η ελαχιστοποίηση των ακαύστων (C, CO ) και η σημαντική μείωση των οξειδίων του αζώτου ( ΝΟΧ ). Η απολαβή της θερμότητας γίνεται: 1. Στο θάλαμο καύσης με ακτινοβολία. 2. Στους αεραυλούς με επαφή μεταφορά, εδώ τοποθετούνται και οι επιβραδυντές των καυσαερίων οι οποίοι συνήθως έχουν μορφή ελατηρίων η πτερυγίων. Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Οι λέβητες σύμφωνα με τον ΕΛ.Ο.Τ., πρέπει να έχουν πινακίδα σε εμφανές σημείο, με τα παρακάτω στοιχεία : 1. Όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας. 2. Αριθμός κατασκευής του λέβητα και ημερομηνία κατασκευής. 3. Τύπος του λέβητα. 4. Ισχύς του λέβητα. 5. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. 6. Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας. 7. Αντίσταση καυσαερίων (αντίθλιψη ). 8. Τον ονομαστικό βαθμό απόδοσης. ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CE Οι λέβητες που εισάγονται η κατασκευάζονται στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν το σήμα ποιότητας CE που υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής συμμορφώνεται στο ελάχιστο των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι λέβητες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με όργανα ασφάλειας και ελέγχου.συνήθως τα όργανα είναι τοποθετημένα σε ένα πίνακα που συνοδεύει το λέβητα και έχει τα παρακάτω όργανα ελέγχου και ρύθμισης προς εξασφάλιση ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας; Θερμοστάτης (υδροστάτης) καυστήρα Ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού του λέβητα. Ελέγχει τον καυστήρα. Διακόπτει την λειτουργία του, όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει στο σημείο που έχει ρυθμιστεί και θέτει πάλι αυτόν σε λειτουργία, όταν η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από μια ορισμένη τιμή που συνήθως είναι 5 6 C χαμηλότερη.συνήθως ρυθμίζουμε το θερμοστάτη αυτόν στους 90 C. Θερμοστάτης (υδροστάτης) ασφαλείας. Ο θερμοστάτης αυτός δεν έχει δυνατότητα ρύθμισης αλλά είναι προρυθμισμένος. Για τους κοινούς λέβητες νερού διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα στους 110 C. Σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας αυτής δεν επαναφέρει αυτόματα σε λειτουργία τον καυστήρα.

7 Για να λειτουργήσει ξανά ο καυστήρας, θα πρέπει να πιεστεί το κουμπί του θερμοστάτη αυτού που βρίσκεται κάτω από ένα βιδωτό καπάκι προστασίας. Πριν το κάνουμε όμως, πρέπει να ελέγξουμε την βλάβη ή την αιτία που προκάλεσε την υπερθέρμανση του νερού του λέβητα. Μπορεί να έχουν χαλάσει οι υπόλοιποι θερμοστάτες του πίνακα του λέβητα, ή να μη υπάρχει νερό στην εγκατάσταση, η να μην λειτουργεί ο κυκλοφορητής κ.λ.π. Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) κυκλοφορητή. Ο θερμοστάτης αυτός κάνει ακριβώς την αντίθετη εργασία από το θερμοστάτη του καυστήρα. Δηλαδή στέλνει ρεύμα όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει το όριο που εμείς έχουμε στο κυκλοφορητή για να ξεκινήσει και να στείλει το νερό προς τα σώματα. Διακόπτει δε την λειτουργία του, όταν η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης, πέσει κάτω από το όριο που έχει επιλεγεί. Το όριο αυτό είναι περίπου C. Αυτό σημαίνει ότι, ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί, αν η θερμοκρασία νερού είναι κάτω από 40 C. Αν στην εγκατάσταση υπάρχει μπόιλερ νερού χρήσης τότε ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στους C, για να μη κρυώνει το νερό χρήσης από τη λειτουργία του κυκλοφορητή. Βέβαια το καλύτερο στη περίπτωση του μπόιλερ είναι το νερό από το λέβητα πριν μπει στο μπόιλερ να περνά από μια ηλεκτροβάνα η οποία ελεγχόμενη από δύο υδροστάτες να παραμένει κλειστή όταν το νερό χρήσης θα έχει θερμοκρασία πάνω από 60 C, ή το νερό από το λέβητα θα έχει θερμοκρασία κάτω από 50 C. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η υπερθέρμανση του μπόιλερ που ευνοεί τις ηλεκτροδιάβρωσεις, και το νερό δεν κρυώνει από το κυκλοφορητή. Θερμοστάτης (υδροστάτης) χαμηλής θερμοκρασίας. Είναι ένας θερμοστάτης που τον τοποθετούμε όταν δε θέλουμε το νερό του λέβητα, να πέσει κάτω από μια ορισμένη θερμοκρασία. Συνήθως τον χρησιμοποιούμε για αντιπαγετική προστασία σε περιοχές που η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το 0 C και το νερό της εγκατάστασης να παγώσει και να προξενήσει σοβαρές βλάβες. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις εξοχικών κατοικιών σε ορεινές περιοχές. Θερμόμετρο νερού. Μας επιτρέπει να βλέπουμε την εκάστοτε θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. Μπορεί να είναι βαπτιζόμενο ή επαφής, μεταλλικό ή γυάλινο. Μανόμετρο (υψόμετρο). Μας επιτρέπει να βλέπουμε την πίεση του νερού στο δίκτυο. Είναι πολύ χρήσιμο όργανο γιατί μπορούμε με τις ενδείξεις του να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις όπως διαρροή νερού από το δίκτυο, να μη φθάνει το νερό στα ψηλά σώματα του δικτύου, να αδειάσει το νερό από το λέβητα. Θερμόμετρο καυσαερίων (πυρόμετρο). Επιτρέπει να βλέπουμε τη θερμοκρασία των καυσαερίων, στην έξοδό τους από τον λέβητα. Από τη θερμοκρασία των καυσαερίων μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την καθαρότητα της θερμαινόμενης επιφάνειας. Επιτηρητής πίεσης νερού. Ο επιτηρητής πίεσης διακόπτει την λειτουργία του καυστήρα και του κυκλοφορητή αν η πίεση του νερού του λέβητα, πέσει κάτω από τη πίεση που τον έχουμε ρυθμίσει. Όταν ο λέβητας τοποθετείται στην ταράτσα τον ρυθμίζουμε στα 0,5 bar, ενώ όταν ο λέβητας τοποθετείται στο υπόγειο η πίεση ρυθμίζεται στο 1bar. Δηλαδή ο επιτηρητής πίεσης προστατεύει τον λέβητα και τον κυκλοφορητή από έλλειψη νερού. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ 2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ Δύο είναι τα κύρια ζητήματα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία των ατμολεβήτων : 1. Η πιθανή έλλειψη νερού και 2. Η πιθανή υπερπίεση στο εσωτερικό του λέβητα 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ Η πιθανότητα έλλειψης νερού είναι η πιό επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί κατά την λειτουργία του λέβητα. Κανονικά ο σχεδιασμός του λέβητα είναι τέτοιος που όλα τα ελάσματα που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες (και ιδιαίτερα σε φλόγα) είναι βρεχόμενα από την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν η κατώτερη στάθμη νερού εντός του λέβητα ορίζεται μερικά χιλιοστά (συνήθως 30-50mm) πάνω από τους αυλούς των καυσαερίων. Η διατήρηση της στάθμης του νερού εντός του ατμολέβητα εξασφαλίζεται από ηλεκτροκίνητες αντλίες και ένα αυτόματο σύστημα επιτήρησης στάθμης νερού (με πλωτήρα ή με ηλεκτρόδια). Το αυτόματο σύστημα επιτήρησης ορίζει τρεις στάθμες νερού εντός του λέβητα που εξυπηρετούν τις παρακάτω λειτουργίες : Ανώτερη στάθμη νερού, αυτόματη παύση της αντλίας τροφοδοσίας νερού στον ατμολέβητα. Κατώτερη στάθμη νερού, αυτόματη έναρξη λειτουργίας της αντλίας τροφοδοσίας νερού. Στάθμη συναγερμού, που βρίσκεται κάτω από την κατώτερη στάθμη νερού, όπου έχουμε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του καυστήρα και αυτόματη φωτεινή και ηχητική σήμανση. α. Γιατί είναι επικίνδυνη η έλλειψη νερού στον ατμολέβητα? Η απάντηση είναι ότι στην περίπτωση έλλειψης νερού ο ατμολέβητας μπορεί να εκραγεί ( να «σκάσει» ) σε πίεση μικρότερη από την πίεση λειτουργίας και μάλιστα όταν οι αυτοματισμοί έναντι υπερπίεσης λειτουργούν κανονικά. Αυτό συμβαίνει διότι σε χαμηλή στάθμη νερού αρχίζουν να αποκαλύπτονται ( και άρα παύουν να είναι βρεχόμενα ) τμήματα των ελασμάτων του λέβητα (και ραφές συγκόλλησης) που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες ή ακόμα και φλόγα. Οι πρώτες περιοχές που αποκαλύπτονται είναι τα ελάσματα του θαλάμου α αναστροφής καυσαερίων (από τον φλογοθάλαμο προς την πρώτη δέσμη αυλών) και στην συνέχεια ο ίδιος ο φλογοσωλήνας ( το άνω μέρος του). Η έλλειψη νερού συνεπάγεται υπερθέρμανση των περιοχών αυτών (πολλές φορές μέχρι σημείου θερμικής παραμόρφωσης ) και άρα κατακόρυφη μείωση των αντοχών των ελασμάτων και ειδικά των ραφών συγκολλήσεων. Έτσι δημιουργείται πολύ μεγάλη πιθανότητα λόγω της εσωτερικής υπερπίεσης (που φυσικά είναι μικρότερη από την πίεση λειτουργίας να γίνει μεγάλη διάρρηξη (ας υποθέσουμε σε μεγάλο μήκος κάποιας συγκόλλησης) που θα οδηγήσει στην έκρηξη.

9 Γιατί όμως θα γίνει έκρηξη και όχι διαρροή? Ισχυρή έκρηξη θα γίνει όταν, κατά την στιγμή της διάρρηξης, στο εσωτερικό του λέβητα υπάρχει ακόμα μία σοβαρή ποσότητα νερού και μάλιστα η έκρηξη θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερη είναι η ποσότητα αυτή. Η έκρηξη οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό αυτό (θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 100 C) βρίσκεται ξαφνικά σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πιέσεως και άρα συμβαίνει «ακαριαία» ατμοποίηση, δημιουργώντας ένα τεράστιο όγκο ατμού. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ατμολέβητα πιέσεως λειτουργίας 10 bar, μέσης ικανότητας ατμοπαραγωγής περί τους 5 τόνους ατμού την ώρα. Σε ένα τέτοιο τυπικό λέβητα το περιεχόμενο του σε νερό κατά την κανονική λειτουργία είναι περίπου m³, ενώ η θερμοκρασία του περίπου 184 C. Αν σταματήσει η τροφοδότηση νερού ενώ η κατανάλωση ατμού συνεχίζεται τότε προφανώς η πίεση του ατμού στο εσωτερικό του λέβητα πέφτει και μία ποσότητα του νερού ατμοποιείται με συνέπεια τον υποβιβασμό της στάθμης του νερού. Έστω ότι η πίεση έπεσε στα 6 bar, ο καυστήρας έχει πάρει εντολή (λόγω χαμηλής πίεσης) και δουλεύει και τα ελάσματα (λόγω της χαμηλής στάθμης) αρχίζουν να έχουν θερμική καταπόνηση από φλόγα. Αυτή τη στιγμή έστω ότι έχουμε ακόμα 5 6m³ νερό μέσα στον λέβητα που η θερμοκρασία του θα είναι 165 C (για πίεση 6bar) και γίνεται η διάρρηξη. Το περιεχόμενο νερό (5m³) από την πίεση των 6 bar και θερμοκρασία 165 C, θα βρεθεί σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πιέσεως, απελευθερώνοντας ενέργεια (διαφορά ενθαλπιών) = 278 KJ/Kgr άρα Χ 278 = KJ, ενώ η θερμότητα ατμοποίησης είναι KJ/Kgr με συνέπεια να ατμοποιηθούν «ακαριαία» / = 615 kgr νερού, που θα καταλάβουν όγκο 615 Χ 1,673 = 1.032m3 β. Πως προστατεύουμε τον ατμολέβητα σε περίπτωση έλλειψης νερού? Η προστασία γίνεται με έναν (τουλάχιστον) αυτοματισμό που σταματά την λειτουργία του καυστήρα σε πιθανή έλλειψη νερού. Όπως προαναφέρθηκε κάθε ατμολέβητας διαθέτει ένα αυτόματο σύστημα επιτήρησης στάθμης νερού με βάση το οποίο δίνεται η εντολή για ON OFF της αντλίας τροφοδότησης νερού. Στην χαμηλή στάθμη δίνεται εντολή για εκκίνηση λειτουργίας της αντλίας, ενώ στην υψηλή στάθμη δίνεται εντολή για παύση λειτουργίας. Η διασύνδεση αυτού του αυτόματου συστήματος ΜΟΝΟ ως προς την λειτουργία των αντλιών σε καμία περίπτωση δεν μας εξασφαλίζει έναντι του κινδύνου από έλλειψη νερού. Αυτό μπορεί να συμβεί για τους παρακάτω λόγους : Η εντολή είναι «ψευδής» (συνήθως στην περίπτωση που το σύστημα επιτήρησης είναι σε «βαρελάκι» που είναι συνδεδεμένο παράλληλα στον ατμολέβητα) επειδή έχει «μαγκώσει» ο πλωτήρας ή έχει «βραχυκυκλώσει» το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο στάθμης ή έχει «μπουκώσει» με λάσπη - άλατα το «βαρελάκι» Η εντολή δίνεται αλλά η αντλία δεν δουλεύει λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος (έχει «ρίξει» θερμικό ή ασφάλεια)

10 Η εντολή δίνεται, η αντλία δουλεύει αλλά για κάποιο λόγο το νερό δεν εισέρχεται στον λέβητα. ( πχ. δεν υπάρχει νερό στην δεξαμενή τροφοδοτικού νερού, η αντλία δεν «τραβάει», έχει ξεχαστεί κάποια βάνα κλειστή κλπ ). Για αυτό τα συστήματα επιτήρησης στάθμης (με πλωτήρα ή με ηλεκτρόδια) διαθέτουν μία επιπλέον ρυθμιζόμενη επαφή (εκτός των ON OFF της αντλίας) για παύση λειτουργίας του καυστήρα σε πιθανή έλλειψη νερού. Η επαφή αυτή είναι ένα επιπλέον ηλεκτρόδιο στάθμης στο «σύστημα με ηλεκτρόδια» ή ένας επιπλέον υδραργυρικός διακόπτης στο «σύστημα με πλωτήρα». Η αξιοποίηση αυτής της επαφής είναι αναγκαία και άκρως απαραίτητη ( έχω δεί πολλούς λέβητες στους οποίους δεν έχει διασυνδεθεί), αλλά και πάλι δεν μας προστατεύει από την «ψευδή» ένδειξη αφού είναι στο ίδιο χώρο.(πχ. αν «μαγκώσει» ο πλωτήρας τότε και η αντλία δεν θα δουλέψει και το σύστημα επιτήρησης δεν θα σταματήσει τον καυστήρα) Άρα (κατά την γνώμη μου) απαιτείται ένας ανεξάρτητος (επάλληλος) αυτοματισμός παύσης λειτουργίας του καυστήρα σε πιθανή έλλειψη νερού. Εάν είναι «σύστημα με ανεξάρτητο ηλεκτρόδιο» μπορεί να τοποθετηθεί στον κύριο ατμοθάλαμο του λέβητα ( σε μία «τυφλή» φλάντζα στην οροφή του λέβητα ), εάν είναι «σύστημα με επιπλέον πλωτήρα» μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα «βαρελάκι» στην άλλη πλευρά του λέβητα. Ένας άλλος ανεξάρτητος αυτοματισμός (επιπλέον του ανωτέρω), που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια με άριστα αποτελέσματα είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας των καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα με ένα setpoint. Παρακολουθούμε την θερμοκρασία των καυσαερίων του λέβητα που σε κανονική λειτουργία κυμαίνεται από C και ορίζουμε ένα setpoint σε υψηλότερη θερμοκρασία (πχ. στους 250 C), που σταματά την λειτουργία του καυστήρα. Εάν ο ατμολέβητας αρχίζει να μένει από νερό τότε η θερμοκρασία των καυσαερίων ανεβαίνει ( αφού δεν ψύχονται) και γίνεται αντιληπτή από τον αυτοματισμό. Υπενθυμίζεται ότι η παύση λειτουργίας του καυστήρα σε πιθανή έλλειψη νερού πρέπει να συνοδεύεται από φωτεινή και ηχητική σήμανση (φαροσειρήνα). γ. Κάθε πότε και πως ελέγχουμε το σύστημα επιτήρησης στάθμης νερού και τον αυτοματισμό «παύσης λειτουργίας του καυστήρα σε πιθανή έλλειψη νερού? Ο έλεγχος του συστήματος είναι πολύ εύκολος και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και κατά την κανονική λειτουργία του ατμολέβητα. Αν το σύστημα (με πλωτήρα ή με ηλεκτρόδια) είναι προσαρμοσμένο σε «βαρελάκι» παράλληλα με τον ατμολέβητα τότε : Αν υπάρχουν βάνες απομόνωσης κλείνω τις βάνες και δημιουργώ τεχνητή έλλειψη νερού στο «βαρελάκι» ανοίγοντας την βάνα εκκένωσης του (στρατσωνα - καθαρισμός). Θα πρέπει να «πάρει» η αντλία και να σταματήσει ο καυστήρας. Αν δεν υπάρχουν βάνες απομόνωσης (κατά κανόνα οι κατασκευαστές δεν βάζουν βάνες απομόνωσης στο «βαρελάκι» για να αποκλειστεί ή πιθανότητα «ψευδούς» ένδειξης αν κάποια βάνα ξεχαστεί κλειστή) τότε πρώτα αποκλείω την λειτουργία της αντλίας τροφοδοτικού νερού ( την βάζω στο OFF ή κατεβάζω την ασφάλεια της ) και μετά αρχίζω

11 τον προοδευτικό «στρατσωνισμό» του λέβητα ώστε να πέσει η στάθμη του νερού και να δω αν θα σταματήσει ο καυστήρας. Προσοχή!!!. Η παύση λειτουργίας του καυστήρα πρέπει να γίνει προτού «χαθεί» το νερό από τον υαλοδείκτη στάθμης νερού, αλλιώς θα πρέπει να γίνει επαναρίθμιση. Ο έλεγχος του συστήματος με την θερμοκρασία των καυσαερίων είναι ακόμη πιο εύκολος αφού απλά υποβιβάζω το setpoint και πρέπει να σταματήσει ο καυστήρας. Καλό είναι ο παραπάνω έλεγχος να γίνεται περιοδικά ανά μία εβδομάδα περίπου ενώ ο «στρατσωνισμός» - καθαρισμός των συστημάτων επιτήρησης καθημερινά (υαλοδείκτης στάθμης νερού, «βαρελάκι» (πλωτήρα ή ηλεκτροδίων)) δ. Ορισμένες περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή Η παρουσία λάσπης στο τροφοδοτικό νερό αυξάνει την πιθανότητα «φραξίματος» στο «βαρελάκι» και ειδικά στον σύστημα με πλωτήρα Η παρουσία ρυπαντικών ουσιών στα επιστρεφόμενα (συμπυκνώματα) και ειδικά λαδιών δημιουργεί προβλήματα στα ηλεκτρόδια στάθμης («ψευδής» ένδειξη) και χρειάζονται πιο τακτικά καθαρισμό. Μετά από το πέρας κάθε υδραυλικής δοκιμασίας, επανελέγχουμε την λειτουργία του συστήματος γιατί κατά την υδραυλική δοκιμασία μπορεί να έχουν βραχυκυκλώσει τα ηλεκτρόδια ή να έχει μαγκώσει ο πλωτήρας. (ειδικά στα ηλεκτρόδια είναι προτιμότερο κατά την υδραυλική δοκιμασία να έχουν αφαιρεθεί) ε. Τι πρέπει να κάνω αν ο λέβητας «μείνει» από νερό? Υπάρχουν όμως πολλές εγκαταστάσεις ατμολεβήτων όπου τα επάλληλα συστήματα που αναφέρονται παραπάνω δεν έχουν εγκατασταθεί και πολλές φορές έχει «μείνει» ο λέβητας από νερό. Αν κατά την μετάβαση μας στο Λεβητοστάσιο, δούμε ότι ο «λέβητας» δεν έχει νερό τι πρέπει να κάνουμε? 1. Αν δεν έχει σταματήσει ο καυστήρας τον βάζω αμέσως στην θέση OFF 2. Αν ακούγονται «τριγμοί» ή «κτύποι» (αποτέλεσμα θερμικών διαστολών) απομακρύνουμε αμέσως όλο το προσωπικό από τον χώρο, πηγαίνουμε σε μία απομακρυσμένη κατανάλωση ατμού και «ξεπρεσάρουμε» το δίκτυο ατμού και τον ατμολέβητα. 3. Αν δεν ακούγονται «τριγμοί» ή «κτύποι» 3.α. Αν φαίνεται το νερό στον υαλοδείκτη, κάνω στρατσώνα στον υαλοδείκτη για να αποκλείσω το ενδεχόμενο «ψευδούς» ένδειξης. Αν η ένδειξη είναι «αληθής» (δηλαδή υπάρχει νερό αλλά είναι λίγο) δεν υπάρχει πρόβλημα, αφήνω να κρυώσει ο λέβητας και ψάχνω το πρόβλημα 3.β. Αν δεν φαίνεται νερό στο υαλοδείκτη ή η παραπάνω ένδειξη είναι «ψευδής» βάζω την αντλία τροφοδοτικού νερού (χειροκίνητα ON), και τότε, αν με την είσοδο νέου τροφοδοτικού νερού

12 δεν ακουστούν «τριγμοί» ή «κτύποι», συνεχίζω τη τροφοδότηση μέχρι το νερό να φανεί στον υαλοδείκτη ακουστούν «τριγμοί» ή «κτύποι», διακόπτω τη τροφοδότηση νερού και (ομοίως) «ξεπρεσάρουμε» το δίκτυο ατμού και τον ατμολέβητα από μία απομακρυσμένη κατανάλωση ατμού 4. Οι οδηγίες για απόσυρση καιόμενου υλικού ( στην περίπτωση στερεών καυσίμων ) από την εσχάρα καύσης, κατά την γνώμη μου, όχι μόνο δεν είναι σωστές αλλά είναι και επικίνδυνες, αφού η απόσυρση δημιουργεί (έστω και προσωρινά) έκλυση μεγάλων ποσών θερμότητας (λόγω αναμόχλευσης του καιόμενου υλικού) και παρατείνει το χρόνο παραμονής του προσωπικού στην επικίνδυνη περιοχή 2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ Ο κίνδυνος από πιθανή υπερπίεση στον ατμολέβητα είναι πολύ μικρότερος και συμβαίνει πολύ σπάνια αφού υπάρχουν αλληλοκαλυπτόμενα συστήματα που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη εσωτερικής υπερπίεσης(προσωπικά υπερπίεση σε ατμολέβητα έχω συναντήσει μία φορά και αυτή μάλιστα ήταν επειδή δεν σταμάτησε η αντλία τροφοδότησης νερού λόγω προβλήματος στον πλωτήρα ελέγχου στάθμης νερού). Τα αλληλοκαλυπτόμενα συστήματα είναι : 1. Ο πιεσοστάτης λειτουργίας που δίνει εντολή παύσης λειτουργίας του καυστήρα 2.Ο πιεσοστάτης ασφαλείας που επίσης δίνει εντολή παύσης λειτουργίας του καυστήρα σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει ο προηγούμενος (αφού είναι εν σειρά συνδεδεμένος) 3. Το ασφαλιστικό ( αντίβαρου ή ελατηρίου) που διαθέτει ο ατμολέβητας ρυθμισμένο να ανοίγει σε πίεση 10% μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας. Επίσης ας σημειώσουμε ότι οι κατασκευαστές λεβήτων είναι ιδιαίτερα "απλόχεροι" στο πάχος των ελασμάτων που χρησιμοποιούν στην κατασκευή του λέβητα από πάχος που προκύπτει από τους υπολογισμούς αντοχής του λέβητα. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά έναντι υπερπίεσης τα ασφαλιστικά με αντίβαρο είναι σαφώς πιο αξιόπιστα από εκείνα του ελατηρίου. Πιο συγκεκριμένα είναι απίθανο να "κολλήσουν" και να μην λειτουργήσουν, ενώ αρκετές φορές έχω συναντήσει "κολλημένα" ασφαλιστικά ελατηρίου, που τελικά ανοίγουν, αλλά σε πίεση μεγαλύτερη από εκείνη που έχουμε ρυθμίσει. Οι κατασκευαστές τελευταία όλο και περισσότερο προτιμούν τα ασφαλιστικά ελατηρίου (προφανώς για λόγους κοστολογίου). Έτσι και αλλιώς θα πρέπει κατά την επιθεώρηση του ατμολέβητα να γίνεται και επιθεώρηση και συντήρηση των ασφαλιστικών. Η συντήρηση των ασφαλιστικών συνίσταται στον καθαρισμό των εδρών σφράγισης, στην λίπανση των κινητών μερών (ειδικά του ελατηρίου) και τον έλεγχο της ρύθμισης τους. Σκόπιμο είναι η ρύθμιση να σημαδεύεται και να τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει κανείς σε αυτήν, γιατί πολλές φορές, λόγω μικρής διαρροής από το ασφαλιστικό (κυρίως από έλλειψη συντήρησης της έδρας σφράγισης), αλλάζουν την ρύθμιση, (ειδικά στα ασφαλιστικά με αντίβαρο μετακινούν τον αντίβαρο πιο έξω).

13 Η εκτόνωση του ασφαλιστικού θα πρέπει να γίνεται σε ελεγχόμενο χώρο και κατά τρόπο που να αποκλείει την περίπτωση ατυχήματος (κάψιμο από ατμό η καυτό νερό). Πως ελέγχω τα συστήματα προστασίας έναντι πιθανής υπερπίεσης? Κατά αρχάς θα πρέπει να έχουμε υπό όψη μας ότι η εκτόνωση ατμού από το ασφαλιστικό (ειδικά αν η πίεση είναι μεγαλύτερη από 4-5 bar) προκαλεί εκκωφαντικό θόρυβο και άρα αν κάνω την δοκιμή εν λειτουργία θα πρέπει το προσωπικό να είναι προετοιμασμένο. Εν λειτουργία (με ατμοπαραγωγή) ελέγχω την ρύθμιση και καλή λειτουργία του βασικού πιεσοστάτη (λειτουργίας). Στην συνέχεια ο ηλεκτρολόγος βραχυκυκλώνει τον βασικό πιεσοστάτη και με τον ίδιο τρόπο ελέγχω την ρύθμιση και καλή λειτουργία του πιεσοστάτη ασφαλείας, (προφανώς ο πιεσοστάτης ασφαλείας θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος λίγο υψηλότερα από τον βασικό ). Οι ρυθμίσεις των πιεσοστατών γίνεται με κανονική λειτουργία (ατμοπαραγωγή). Στην συνέχεια βραχυκυκλώνουμε και τον πιεσοστάτη ασφαλείας και βλέπουμε (εν λειτουργία) την πίεση υπό την οποία θα ανοίξει το ασφαλιστικό. Προσοχή!!! : η ρύθμιση του ασφαλιστικού έχει γίνει με υδραυλική πίεση (με νερό) με την βοήθεια της τροφοδοτικής αντλίας νερού του λέβητα. Όπως είναι προφανές κατά την διαδικασία ελέγχου χρειάζεται αρκετές φορές να υποβιβάσουμε την πίεση του λέβητα (ξεπρεσάρισμα). Το ξεπρεσάρισμα μπορεί να γίνει ανοίγοντας κάποια κατανάλωση ατμού ή ακόμα καλύτερα από την στρατσώνα του ατμολέβητα ώστε να έχουμε άμεσο έλεγχο. Ειδικά όταν δοκιμάζω το ασφαλιστικό πρέπει να έχω ένα άνθρωπο έτοιμο στην στρατσώνα, ένα άνθρωπο στο διακόπτη του καυστήρα και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει άνθρωπος στην οροφή του λέβητα. Τι διατομής ασφαλιστικά χρειάζεται ο ατμολέβητας? Είναι προφανές ότι τα ασφαλιστικά θα πρέπει να μπορούν να διοχετεύσουν ποσότητα ατμού μεγαλύτερη από εκείνη που μπορεί να παράγει ο ατμολέβητας με τον καυστήρα στην μεγαλύτερη σκάλα (έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί επιπλέον υπερπίεση). Αν για παράδειγμα έχω έναν ατμολέβητα ικανότητας ατμοπαραγωγής 5 τον/h, θα πρέπει τα ασφαλιστικά να μπορούν να παροχετεύσουν ποσότητα ατμού πάνω από 5 τον/h. Οι προμηθευτές ασφαλιστικών ατμού διαθέτουν Πίνακες από όπου προκύπτει η ποσότητα του ατμού πού μπορεί να παροχετεύσει το ασφαλιστικό σε δεδομένη πίεση.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί.

Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί. AΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΑΝΕΝΟΓΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ -GASIFLAME- (Patent) Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1Τι είναι ο θερμικός Αεριοποιητής βιομάζας: Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ GASIFICATION TECHNOLOGY COMPANY 2ο χλμ. Προς Β ΚΤΕΟ-οδός ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ: 2310699524, Διεύθυνση πωλήσεων: 6987106186 http://www.gasification-technology.gr, www.αεριοποιηση.gr info@gasification-technology.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ www.fantakis.gr 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οι λέβητες αυτοί είναι κατασκευασμένοι για καύση ξύλων, ή μιας ομάδας καυσίμων όπως : θρυμματισμένο κάρβουνο,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού:

Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού: ΛΕΒΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ Λέβητες Scotch ARTEMIS 2 1/2 " " 1/2 2 Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού: Λέβητες τύπου PRN /W Λέβητες τύπου SCOTCH /W Λέβητες τύπου ARTO HN ΛΕΒΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITOROND 100 Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 22 έως 120 kw Λέβητας πετρελαίου / αερίου από μαντέμι υψηλής ποιότητας για χαμηλές θερμοκρασίες με κάτω όριο 40 ο C. Πραγματικός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Υδροθερμικό Τζάκι- Ιδιαιτερότητες και Τρόποι Ενσωμάτωσης

Υδροθερμικό Τζάκι- Ιδιαιτερότητες και Τρόποι Ενσωμάτωσης Τεχνικό Άρθρο JUN-2013 Υδροθερμικό Τζάκι- Ιδιαιτερότητες και Τρόποι Ενσωμάτωσης Γενικά Το τζάκι έχει τα τελευταία χρόνια περάσει από σημαντικά στάδια εξέλιξης και έχει μετασχηματιστεί σε σημαντικό παραγωγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Το προϊόν δεν είναι καινούργιο, η ιδέα είναι καινούργια. Εδώ και πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ KOMBI ATMOS ΛΕΙΤΟΥΡΓÍΑ Καινούργια σειρά των λεβήτων KOMBI DC 18 SP (L), DC 25 SP (L), DC 32 SP (L) επιτρέπει καύση ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού. απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας να είναι 25 με 30% μεγαλύτερες.

Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού. απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας να είναι 25 με 30% μεγαλύτερες. Η ASSOS BOILERS σας παρουσιάζει τη για αντλίες Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού 6 30% μεγαλύτερη οικονομία, 30% λιγότερες απώλειες Τα προϊόντα ASSOS BOILERS δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

GTU C 330. >> Εύκολη προσαρμογή και τέλεια ενσωμάτωση >> Κορυφαία απόδοση λειτουργίας >> Ευρεία γκάμα ισχύος

GTU C 330. >> Εύκολη προσαρμογή και τέλεια ενσωμάτωση >> Κορυφαία απόδοση λειτουργίας >> Ευρεία γκάμα ισχύος ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ GTU ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ C 220 GTU C 330 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PROJECT **** Λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης μεγάλης ισχύος >> Εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΕΝ 303-5 NEW HOUSE // 4 NEW HOUSE // 5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΕΝ 303-5 NEW HOUSE // 4 NEW HOUSE // 5 Εισαγωγή Λέβητες Pellet Εισαγωγή Λέβητες Pellet Έλεγχος ποιότητας φλόγας Ποιότητα Pellet ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ Πυράντοχος χάλυβας: Όλοι οι λέβητες OPOP είναι κατασκευασμένοι εξολοκλήρου από πυράντοχο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου

Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου Εγκαταστάσεις, συστήματα & εξοπλισμός ηλεκτροστατικής βαφής Προστασία περιβάλλοντος & αποτέφρωση απορριμμάτων Συστήματα βαφής απομίμησης ξύλου ΕΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Α Βιομηχανική περιοχή Βόλου Τ.Κ. 38500 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρείς γενιές της οικογένειας Cancar Γεννήτρια ατμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας www.nsamaras.gr Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! ROTOR Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας Καύσιμα Υλικά: Αγριαγκινάρα, Πυρηνόξυλο, ξυλοpellet, agropellet, όλων των ειδών τα pellet! pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ.

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ. Logano plus GB102 Κεφάλαιο 1 Buderus Logano plus πετρελαίου/αερίου GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7 GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8 GB105 20-30kW (Πετρελαίου) Σελ. 9 GB125 18-49kW (Πετρελαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY ξηραντηρια με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΤD ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΟΒD ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ VD Gasification TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14 Ο λέβητας είναι ένα είδος εναλλάκτη όπου γίνεται συναλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Των καυσαερίων και του νερού της θέρμανσης. Η εναλλαγή της θερμότητας γίνεται χωρίς την ανάμιξη των δύο ρευστών.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξοικονόμηση ενέργειας από το συγκρότημα Λέβητα Καυστήρα. Του Παναγιώτη Φαντάκη

Η εξοικονόμηση ενέργειας από το συγκρότημα Λέβητα Καυστήρα. Του Παναγιώτη Φαντάκη Η εξοικονόμηση ενέργειας από το συγκρότημα Λέβητα Καυστήρα. Του Παναγιώτη Φαντάκη www.fantakis.gr Μια ινδιάνικη αμερικάνικη παροιμία λέει: "Δεν κληρονομούμε τον κόσμο από τους προγόνους μας, τον δανειζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

25 % 101,5 % 15 % 97,3 % ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! << www.klimatika.gr >>

25 % 101,5 % 15 % 97,3 % ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! << www.klimatika.gr >> ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! Υψηλές αποδόσεις, που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις NAI ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ! Compact λέβητας για εύκολη εγκατάσταση! Απλός και εύχρηστος για ακόμα μεγάλυτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

www.amagelou.gr Σελίδα 0

www.amagelou.gr Σελίδα 0 www.amagelou.gr Σελίδα 0 Δίοδη BOSS ¾ BOSS 1 BOSS 1¼ Κινητήρας Κορμός ¾ Κορμός 1 Κορμός 1¼ Δοκιμαστικός σταθμός για όλες τις βάνες 2 χρόνια εγγύηση Πιστοποίηση CE Διπλό συγχρονισμένο μοτέρ. Μακρύ εξερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες. Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος

Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες. Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος Ξύλα-Είδη-Θετικά-Αρνητικά Είδη Ξύλου Έλατο: Καίγεται σχετικά σύντομα, πιό οικονομικό( Θερμαντική αξια )4,5kWh/kg,

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα